PDF ke stažení

Komentáře

Transkript

PDF ke stažení
M20411
Administrace Windows Server 2012
Popis:
Pětidenní kurz je určený správcům seznamujícím se s tímto systémem, kteří budou zodpovědní za
instalaci, konfiguraci, správu a podporu síťové infrastruktury systému Microsoft Windows Server
2012 nebo Windows Server 2012 R2. Kurz se soustřeďuje na implementaci Group Policy, správu
uživatelských a servisních účtů, údržbu Active Directory, správu DNS, WDS, vzdáleného přístupu,
NAP a NPS, souborových služeb, bezpečnostních nastavení a na monitorování Windows Server 2012.
Tento kurz je součástí série kurzů zaměřujících se na správu Windows Server 2012. Tento kurz je
také přípravným kurzem ke zkoušce 70-411 - Administering Windows Server 2012.
Absolvent kurzu bude umět:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Implementovat Group Policy infrastrukturu
Spravovat uživatelské prostředí prostřednictvím Group Policy
Spravovat uživatelské a servisní účty
Provádět údržbu Active Directory Domain Services (AD DS)
Konfigurovat a řešit případné problémy s DNS
Konfigurovat a řešit případné problémy se vzdáleným přístupem
Instalovat a konfigurovat roli Network Policy Server (NPS)
Implementovat Network Access Protection (NAP)
Optimalizovat souborové služby
Konfigurovat šifrování a audit
Instalovat a udržovat Windows Deployment Services (WDS)
Implementovat správu aktualizací pomocí Windows Server Update Services (WSUS)
Monitorovat Windows Server 2012
Požadavky pro absolvování kurzu:
●
Absolvování kurzu M20410: Installing and Configuring Windows Server 2012 nebo ekvivalentní
znalosti a dovednosti.
Kurz určen pro:
●
●
Kurz je určen pro IT profesionály, kteří chtějí získat znalosti a dovednosti potřebné pro správu a
údržbu operačního systému Windows Server 2012.
Zájemce o zkoušku: 70-411 - Administering Windows Server 2012
© www.okskoleni.cz
Literatura:
Všichni účastníci školení obdrží originál studijních certifikovaných materiálů Microsoft.
Technické vybavení:
Prostorné učebny jsou vybaveny nadstandardními počítači s možností přístupu na Internet, včetně
bezdrátového přístupu.
Osnova:
Kapitola 1: Konfigurace a řešení případných problémů s DNS
●
●
●
●
●
Instalace role DNS serveru
Konfigurace role DNS serveru
Konfigurace DNS zón
Konfigurace přenosu obsahu DNS zón
Správa a řešení případných problémů s DNS
Kapitola 2: Údržba Active Directory Domain Services (AD DS)
●
●
●
●
●
Přehled infrastruktury AD DS
Implementace virtualizovaných řadičů domény
Implementace RODC (Read Only Domain Controllers)
Administrace AD DS
Správa databáze AD DS
Kapitola 3: Správa uživatelských a servisních účtů
●
●
●
Automatizace vytváření účtů uživatelů
Konfigurace nastavení pro hesla a zamykání účtů a nastavení PSO objektů
Konfigurace servisních účtů
Kapitola 4: Implementace Group Policy infrastruktury
●
●
Úvod do Group Policy
Implementace a administrace GPO
© www.okskoleni.cz
●
●
Nastavení vazeb Group Policy a Aplikování Group Policy
Řešení potíží s aplikováním GPO
Kapitola 5: Správa uživatelského prostředí prostřednictvím Group Policy
●
●
●
●
Implementace administrativních šablon
Konfigurace přesměrování složek a konfigurace skriptů
Konfigurace Group Policy Preferences
Správa softwaru pomocí Group Policy
Kapitola 6: Konfigurace a řešení případných problémů se vzdáleným
přístupem
●
●
●
●
Konfigurace síťových přístupů
Konfigurace DirectAccess
Konfigurace VPN
Implementace Web Application Proxy
Kapitola 7: Instalace a konfigurace role Network Policy Server (NPS)
●
●
●
●
Instalace a konfigurace role NPS
Konfigurace RADIUS klientů a serverů
NPS autentizační metody
Monitorování a řešení problémů s NPS
Kapitola 8: Implementace Network Access Protection (NAP)
●
●
●
●
Úvod do NAP
Přehled metod a nasazení NAP
Konfigurace NAP
Monitorování a řešení problémů s NAP
Kapitola 9: Optimalizace souborových služeb
●
●
Úvod do FSRM
Použití FSRM pro správu kvót, sledování souborů a pro správu reportů
© www.okskoleni.cz
●
●
●
●
Implementace klasifikace souborů a úkolů nad soubory
Úvod do DFS
Konfigurace DFS
Konfigurace DFS replikace
Kapitola 10: Konfigurace šifrování a auditu
●
●
●
Šifrování pomocí BitLocker
Šifrování pomocí EFS
Konfigurace auditu
Kapitola 11: Instalace a údržba Windows Deployment Services (WDS)
●
●
●
Úvod do Windows Deployment Services (WDS)
Instalace a konfigurace WDS
Vytváření obrazů (images) operačních systémů a jejich instalace pomocí WDS
Kapitola 12: Implementace správy aktualizací pomocí Windows Server Update
Services (WSUS)
●
●
Úvod do WSUS
Administrace WSUS
Kapitola 13: Monitorování Windows Server 2012
●
●
●
Monitorovací nástroje
Použití monitoru pro sledování výkonu
Monitorování událostí v prohlížeči událostí
© www.okskoleni.cz

Podobné dokumenty

PDF ke stažení

PDF ke stažení Kapitola 1: SQL Server Virtual Machines on Azure Kapitola 2: Deploying an Azure SQL Database Kapitola 3: Migrating an On-Premises Database to an Azure SQL Database Cvičení: Migrating SQL Server wit...

Více

PDF ke stažení

PDF ke stažení Použít SQL Server Profiler, SQL Trace a Distributed Relay Využít Distributed Management Views a nakonfigurovat datové kolekce

Více

Stáhnout - Školení IT

Stáhnout - Školení IT Certifikační systém Microsoft MCSM Microsoft Certified Solutions Master MCSE Microsoft Certified Solutions Expert MCSA Microsoft Certified Solutions Associate MTA Microsoft Technology Associate

Více

Stáhnout CV

Stáhnout CV Projektové vedení smíšeného týmu Trask a ING. Architektura infrastruktury Microsoft a VMware.

Více

datasheet ke stažení

datasheet ke stažení Větší množství paměti a použití 64 bitové verze systému přináší uživatelům lepší výkon, možnosti rozšíření do budoucna a také větší stabilitu a rychlost operačního systému.

Více

PDF ke stažení

PDF ke stažení Navrhnout topologii a prostředí SharePoint Navrhnout řešení prostředí firemní kontinuity Tvořit a konfigurovat servisní aplikace Navrhnout vysokou dostupnost Upgradovat a migrovat SharePoint Spravo...

Více