Kindergarten Černošice JOURNAL ČERVEN

Transkript

Kindergarten Černošice JOURNAL ČERVEN
Kindergarten Černošice
JOURNAL
ČERVEN
Milí rodiče,
další měsíc utekl jako voda a tak je čas si jej zrekapitulovat.
Společně jsme oslavili Den matek, kdy měli maminky (i tatínkové) možnost se podívat do
školky a strávit příjemné dopoledne společně se svými dětmi. Doufám, že všem, kteří přišli,
se čas strávený ve školce líbil.
Také jsme se vypravili na dva výlety. Byli jsme se podívat v tiskárně novin a časopisů
v Černošicích a také v knihovně v Dobřichovicích. Obě akce byli zasvěceni tématu kniha a
myslím, že se povedli. Nejen, že se dětem líbily, ale také se něco nového dozvěděli. A ta obří
mašina v tiskárně, to byl zážitek. 
Akce na měsíc červen:
datum
Čas
název
1.6. (pondělí)
7.6.-12.6. (ne-pá)
16.6. (úterý)
24.6. (středa)
25.6. (čtvrtek)
Dopoledne
Od rána do večera 
Od 16:00
Dopoledne
9:00
Den dětí
Školka v přírodě
Summer show
Beach party
Výlet na loď
Hned na začátku příštího týdne nás čeká dětský den, a to v pondělí 1.6. dopoledne. Děti se
mohou těšit na sportovní hrátky a soutěže a samozřejmě je nemine nějaká dobrá odměna.
1.6. morning
Fun activities for kids
V týdnu od neděle 7.6. do pátku 12.6. několik statečných pojede na školku v přírodě do
hotelu Peklo. Přejeme jim hezké počasí a spoustu zábavy! V té době bude provoz školky
zachován. Jen plavání v tomto týdnu nebude a sportovní kroužek proběhne v budově školy.
Ostatní aktivity zůstanou bez změn.
Všechny rodiče srdečně zveme na Summer show, a to 16.6. v 16:00h. Děti si pro Vás
přichystaly moc hezký program plný písniček a zábavy. Doufám, že se již všichni těšíte stejně
jako my.  Po show bychom Vás rádi pozvali na malé posezení na zahradě školky, kde na
Vás bude čekat pohoštění. A co s načatým večerem?  Po Summer show mohou děti ve
školce zůstat a přespat spolu s Janou a Katkou do druhého dne. Kdo bude mít o ,,tajuplnou“
noc ve školce zájem, prosím, přihlaste své dítě do 12.6. emailem či osobně ve školce.
24.6. ve středu dopoledne se naše školní zahrada promění v přímořskou pláž. Společně
s dětmi si uděláme veliký piknik k příležitosti loučení se s některými spolužáky a učiteli.
Pokud nám počasí dovolí, mohou si děti přinést plavky (případně jiné oblečení na namočení),
ručníky, vodní zbraně a další propriety, které k takovému moři patří. Dopřejeme si vodní
hrátky se vším všudy. Už se moc těšíme, to bude čvachtáníčko. 
Hned další den ve čtvrtek 25.6. k příležitosti konce školního roku se vypravíme na výlet na
loď a dopřejeme si plavbu po Vltavě. To budu jízda jako opravdová námořníci. Bližší
informace k výletu pošleme před jeho konáním.
Již zmínění konec školního roku nás čeká 30.6. a od 1.7. se už můžeme těšit na letní
program a prázdninový provoz školky. Prosím, všechny, kteří to ještě neudělali, zapište
případnou letní docházku v šatně školky do tabulky, a to do 12.6. Přes léto je školka
otevřena od 8:00 do 17:00. Letní program najdete na konci jurnalu.
V posledním týdnu školy dostanou od nás děti reporty a také files, kde se budete moci
pokochat celoročním snažením Vašich dětí. V případě, že budete chtít po obdržení reportu
nějakou poznámku z něj osobně probrat, určitě se neváhejte na nás obrátit.
S koncem školního roku přicházejí jako každý rok personální změny. Erin nás bohužel
opouští. Chystá se trochu cestovat a poté se vrátit domů. Chtěla bych jí jménem nás všech
moc poděkovat za její práci a popřát hodně úspěchů v dalším životě. Erin s námi vydrží až do
konce měsíce. Co nejdříve doufám, Vás budeme moci představit adekvátní náhradu.
V součastné době probíhají výběrová řízení a o jejím výsledku Vás budeme informovat. Také
se budeme muset rozloučit s Karmen, chystá se k dalšímu studiu. Ale v tomto případě
nemusíme být úplně smutní, Karmen přislíbila externí výpomoc, takže se s ní děti jistě budou
potkávat i v budoucnu. Navíc se nám podařilo již získat novou paní učitelku Ivanu Maierovou,
která studuje ve Svatém Jánu pod skalou předškolní pedagogiku a do teď pracovala jako
učitelka v klubu Beránek v Černošicích. Paní učitelka se již na děti moc těší.
V příloze naleznete plány jednotlivých tříd na měsíc červen. Monkeys a Raccoons mají
plány měsíční, tak jak to bylo doposud. Shelly a Dragoons vyvěsí v pondělí na nástěnku plán
týdenní v podobě s kterou se budete setkávat od příštího školního roku ve všech třídách.
Na závěr jen informace k plavání v příštím týdnu. Na plaváčky čeká poslední hodina. Jako
náhrada, za hodinu, která nám odpadla se mohou těšit na hodinové plavčo. První skupinka
bude začínat již v 8 hodin. Jupí!
Přejeme krásný prosluněný červen
Jana a celý černošický tým
Přílohy:
Main topic: Summer
Color of the month: RED Shape of the month: STAR
Revision of:
basic colors, shapes, counting up to 10, weather, emotions
phrases: How are you? What is your name?
Songs: 5 little monkeys, Shape song, 10 little fingers
New vocabulary:
weather: hot, sunny, sun glasses, hat, swim suit
verbs: to swimm, to drink, to dive, to row, to fly, to drive, to splash
nouns: holidays, plane, bus, car, train, t-shirt, shorts, ice cream,
Songs and rhymes:
Row, row, row your boat
Let's go to the beach: http://www.youtube.c om/watch?v=PgvvLNsO5Q8
Animals in the ocean : http://www.youtube.com/watch?v=AskWKTiyLmU
Wheels on the bus: http://www.youtube.com/watch?v=uUr_LDdYIO4
Stories:
Cookie goes swimming
The apes like shapes
The shape story
The Sun and the Wind
Activities:
Paper dress up dolls
go fishing – magnetic game
origami paper boat race
sorting vehicles
Summer show practicing
Children's Festival
Arts and crafts:
puffy ice cream
paper plate sun
making cards for Daddy day
Mosaic air ballon
painting with toy cars
Class project:
paper plane that will take us on our holiday
Raccoons Educational Plan: June
|“Sunshine, sunshine, come!“
Week 1: Hooray! Summer is here and childrens festival
Vocabulary: summer clothes, suncream, sunglasses, to wear, to protect, sunburn, to forget, to
need, to want, sand toys, inner tube, goggles, floaties
Activities:
Sort clothes, guess where I'm going game
I'm going to the beach, what did I forget?
Worksheet what the sun does for us
paint the sun craft
Kids day!!
Week 2: World of many shapes
Vocabulary: review shapes, hexagon, octagon, flat, round, spatial concepts (above, next to,
under, beside, on)
Activities:
Sort everyday objects by which shape they look like
Collage from magazine of things of shapes we know!
Move toys listening game (put the bear under the chair)
Patterns worksheet
Countdown chain to last day of school!
Special surprise craft ;)
Week 3: Holidays are coming, where to go on vacation
Vocabulary: mountains, beach, city, to travel...by car, bus, train, plane, a statue
Activities:
Graphing our favorite places to vacation
How do you like to travel?
Sorting monuments by place, especially Czech sites
Sorting what you need for each holiday
Motor game, frozen statues
Week 4: We say goodbye
Vocabulary: water, swim, watergun, water balloons, hose, to wash, to spray
Activities:
Discussing what we like to do in the summer
Disucssing how to say goodbye, what can we do to show our friends we care
Picture description activity (he/she's washing the car, spraying the water..)
beach day and boat day!
PŘEDŠKOLÁCI ČERVEN
Pranostika: Červen mokrý a studený – bývají žně vždy zkaženy
Hlásky: C, S, Z
4. 6. Povolání
Významný den: 1. 6. Mezinárodní den dětí
Básnička:Mlynář semele zrní v mouku,
pekař upeče z ní housku.
Knihař knihu sváže,
pro koho – pro čtenáře.
Truhlář pro včely úl postaví,
včelař pak jen včelaří.
Kuchař, ten zas rozbil talíř,
nezaplatil za něj halíř.
Hra: „Co kdo dělá?“ - pantomima podle náhodného obrázku
Seznámíme se s tradičními i méně známými profesemi. Co je náplní a výsledkem práce
různých lidí? Jak je to s penězi – poznáme naše mince a umíme si spočítat kolik co stojí?
Pomůžou nám situace z reálného života.
Pracovní listy: Co kdo potřebuje ke svému povolání? , Kde leží písmenko ve slově?
11. 6. Budu námořníkem
Významný den: 8. 6. Mezinárodní den oceánů
Básnička: Pilot? Kuchař s velkým břichem?
To já budu námořníkem!
A pak, milá Aničko,
provezu tě lodičkou!
Hra: „Obří kostka“ - házení, rozvoj slovní zásoby na téma moře, námořníci atd.
Pracovní listy: Grafomotorika – budeme hodně „vlnit“, počítání - „Kolik je ryb v moři?“
Logico picollo: Noemova archa – prostorová představivost, pravo-levá orientace
18. 6. Vědec
Významný den: 21. 6. Evropský den hudby
Básnička: Kdo chce poznat celý svět,
kdo chce všemu rozumět,
kouká na svět mikroskopem bude z něho doktor věd.
Hra: „Jak funguje magnet?“ - pokus s různými předměty z našeho okolí
Pracovní listy: Co je to buňka a podaří se nám prohlédnout si nějakou pod mikroskopem? Budeme
se bavit nad kartičkami plných optických klamů. Jako správní vědci všechno písemně
zaznamenáme!
25.6. Listonoš
Významný den: 27.6. Světový den sdělovacích prostředků
Básnička: Ten náš kocour,to je rošťák,
platí na něj jenom pošťák.
Když ho Macek vidí,
do sklepa se sklidí.
Hra: „Tichá pošta“ - sluchové vnímání
Pracovní listy: Co musíme vědět a umět abychom mohli poslat dopis? Budeme hodně opakovat
písmenka a dávat je do vzorců. V psaném textu budeme hledat opakující se a nehodící se
písmenka, čeká nás spousta práce s oblíbenými tabulkami Logicco.
Prázdninový program
1.7.- 10.7.2015
Howgh, Indians!
Educational Activities:
The children will be the Indians and they will make their names up. „Running bull“ or
„the one who likes dancing“ can be their name. We will do everything that the native
Indians do – cheering, hunting, setting fire, building teepee, singing, dancing and much
more.
We will learn about:

How do the Indians live?

What are the Indians’ habit?

How can we say “hello” and sing tribal lang?

How do they make a good fire for preparing food?

What is a teepee and what is it for?
Trip or extra activity
Horses will visit us at our school and we will have a chance to ride like Indians
did. . Of course we will go to the forest where we will make ,,indian´s tee-pees”
and play some games.
13.7.- 17.7.2015
Yummy strawberries
Educational Activities:
We will learn how they are planted, grown and harvested. We will explore how
they are made into the jams and yogurts that we love. The children will harvest
or buy strawberries by themselves and prepare a yummy strawberry desert.
We will learn about:

How do strawberries grow? What do they look like first?

How do you harvest strawberries and how do they taste?

How do you make strawberry jam?

What are the ways that we can prepare strawberries for food?
Trip or extra activity:
We will talk about all berries and will have a short walk to the nearby Strawberry street
in Cernošice and to the confectioner´s for yummy strawberry shake.
20.7. – 24.7. 2014
Water science
Educational Activities:
The children will learn and test the property of water through simple experiments. The
children will observe why some objects float when others sink. They will find out the
circumstances that influence if object floats or not. They will try to transfer water
without touch and learn how it is possible. The children can expect a lot of
experiments with water. We will also experiment with ice. They will learn lots of
interesting things!
We will learn about:

Will it float or sink?

Do the objects that float have something in common?

Can water transfer itself from one cup to another?

How can we make the object float?

Can water stay inside the glass when held upside down?

Does ice float? And why?
Trip or extra activity:
Trip to the river Berounka where we will play for awhile at the playground and take the
new ferry to the other side and back.
27.7. – 7.8.2014
Dinosaurs
Educational Activities:
The children will be travellers who observe and explore the dinosaurs. We will see
many types of dinosaurs and learn what they eat, where they live and how big they are.
We will try to recognize the types of dinosaurs according to their skeletons and make
the skeletons of sand. We will also try to create dinosaurs’ habitat and make a short
movie about dinosaurs?
We will learn about:

Where and when did dinosaurs live?

What kinds of dinosaurs are known?

How big are the dinosaurs? How big is their foot?

How can we shot a dinosaur movie?
Trip or extra activity:
We will go to our garden and look for dinosaur remains which could be found in our
sand box  and will watch a short movie about dinosaur´s lives, depending on the
weather.
10.8.-21.8.
Travel to the space
Educational Activities:
We will ,,travel“ to space and talk about different planets in our solar system. We will
learn where the Earth and Sun is located and how everything moves and is connected.
What the people thought many years ago about our planet was that it was flat or was
supported by elephants.  We will create space ships out of toilet rolls and we will talk
about discovering the moon – what the moon looks like and who was there first. Do
you think that we are alone in our solar system? Who knows?
We will learn about:

How does our solar system look?

How can we go into space and explore different planets?

Who was the first man on the moon?

What kinds of constellations exist?

Aliens?!? What do they look like?
Trip or extra activity:
We will observe the sky by telescope and talk about what we see. We will look at
pictures from space while hiding in our special rocket (under the blanket  ).
24.8. - 31.8. 2015
Bubbles
Educational Activities:
So much fun with water, air and soap! We will make small bubbles, huge bubbles,
colorful bubbles. The children will also do art with bubbles! They will blow, catch
colorful bubbles with paper, make bubbles and print them. Lots of popping and
catching bubbles.
We will learn about:
What is a bubble?
Why are all bubbles round?
Can we make bubbles in different shapes?
What shapes, sizes and materials can we use for making bubbles?
Why do bubbles fly?
Trip or extra activity:
Bubble day will take place in the garden. Children will try to make huge bubbles and
dress themselves in bubbles.