Červen 2014

Komentáře

Transkript

Červen 2014
3/ DEN RODINY / DEN
OBSAH / ÚVODNÍK /2
MATEK
OBSAH:
Úvodník
Mezinárodní den dětí
Červnová výročí
a významné dny
Pranostikář
Pohádka
Křížovky
Hádanky
Krajánkova knihovna
Omalovánka
Kam s dětmi v Madridu
Krajánkův lexikon
Krajánkovo tvoření
Říkanky
Zpívánky
Malý kuchařík
MS ve fotbale 2014
Česká škola Madrid
2
3
4
5
6-7
8
9
10-11
12-13
14-15
16-17
18-19
20
21
22
23
24
Redakce časopisu Krajánek:
zdroj
Barbora Aydın
Eva Sevincli
Ivana Kaçmaz
Lucie Yakut
Petra Bartíková
Radka Çelik
Soňa Klimešová
Titulní stranu připravila: Magdalena Sevinç
Jazyková korekce: Petra Bartíková
Grafická úprava: Radka Çelik, Ivana Kaçmaz,
Soňa Klimešová
Odpovědná redaktorka: Radka Çelik
Milé děti a milí rodiče,
jsme velmi rádi, že vám můžeme
představit první společné číslo časopisu
Krajánek. Krajánek je on-line dětský
časopis, který od ledna letošního roku
vydává krajanský spolek Čeští krajané v
Istanbulu v Turecku. Jejich nápad se nám
jako České škole Madrid (ČŠM) natolik
zalíbil, že jsme se s nimi domluvili na
spolupráci. Časopis teď bude vycházet
také pro česko-španělské děti.
Některé Krajánkovy rubriky budeme
sdílet, jiné se budou upravovat zvlášť dle
potřeb té čí oné země. Jeho hlavní náplní
bude přinášet stránky plné zábavy a
poučení a rozvíjet tak u dětí zájem o
češtinu a českou kulturu. Domníváme se,
že je to zajímavý způsob, jak česky
mluvícím dětem žijícím v zahraničí přiblížit
český jazyk neobvyklou formou.
V tomto Krajánkově vydáni si můžete
přečíst například o Ramadánu. Je to
období půstu, které v Turecku trvá jeden
měsíc.. Turecké děti se v tuto dobu baví
stínovým divadlem a loutkami Karagöze a
Hacivata., které vám představíme. Dále si
můžete vymalovat omalovánku, zazpívat
písničku nebo naučit nová slovíčka z
Krajánkova lexikonu.
Přejeme vám příjemnou zábavu.
Mějte se hezky a na viděnou za měsíc!
Krajánkův tým
Kontakt:
[email protected]
[email protected]
© Čeští krajané v Istanbulu
zdroj:
Uvědomili si, jak je důležité děti mít a
vychovávat. A tak si řekli, že jim věnují jeden den
plný oslav, radovánek a her. Tento svátek se pak
rozšířil do celého světa. V Turecku se Den dětí
stále slaví 23. dubna.
Jak takový svůj den oslavíte vy? Pojedete s rodiči
na výlet? Budete si užívat legrace s kamarády?
Vyhlídkový let balónem nebo návštěva cirkusu, to
by nemuselo být marné. Nejdůležitější je, abyste
si tento den užily až do morku kostí.
1. června slaví děti na celém světě svůj svátek.
A je to jeden z nejkrásnějších dní v roce. Děti by
měly být stále veselé a šťastné a v tento den
úplně nejvíc.
Mezinárodní den dětí má upozorňovat na
potřeby a práva dětí. Jaká to jsou?
Právo na život a přežití – znamená, že
musíte někde bydlet, něco jíst a
dostávat zdravotní péčí
Právo na osobní rozvoj – to zahrnuje
právo na vzdělání a přístup
k informacích
(knížky,
časopisy,
televize, internet ), ale také právo
Právo na ochranu – ochrana dětí
proti všem druhům a násilí a neúctě.
A když má někdo svátek,
popřát.
sluší se mu pěkně
Milé děti, přejeme vám tři nejdůležitější věci
v životě: zdraví, prima rodinu a lásku.
Buďte šťastné.
Právo na participaci – to znamená, že
máte právo říci svůj názor
zdroj:
Věděly byste, milé děti, kde má Mezinárodní den
dětí své kořeny? Tedy spíše prakořeny? Budete
se divit, ale v Turecku. Bylo to v roce 1920, kdy
Turci vyhlásili, že 23. duben bude Dnem dětí.
zdroj:
3/ MEZINÁRODNÍ
DEN RODINY / DEN
DENDĚTÍ
3/
MATEK
Všechno nejlepší k vašemu svátku, milí krajánci!
VÝROČÍ A VÝZNAMNÉ DNY /4
8. června 1621
3. června 1801
se narodil
se narodil
František
Jean
de La Fontaine
————–—-——
Byl to francouzský
básník a bajkář.
Vstoupil
do
kláštera, ale zjistil, že takový život není
pro něj,
a mnišský řád opustil. Žil v
Paříži, kde také psal svá díla. Vydal
dvanáct knih bajek a inspiraci pro ně
čerpal ze života okolo sebe i od svých
předchůdců. Jedním z nich byl i neméně
slavný bajkář
Ezop. Určitě
znáte některé
La Fontainovi
bajky třeba o
žábě, která se
nafukovala, až
praskla, nebo
ŠKROUP
———————
Byl
český
hudebník, skladatel
a
dirigent.
S
hudbou se setkával
již od dětství. I během svých studií si
přivydělával učením zpěvu a hudby. Záhy
se začal zajímat o ochotnické divadlo.
Spolu s dalšími ochotníky uváděli opery
v češtině a slavili veliký úspěch. To ho
přimělo k napsání první české opery
Dráteník. Dalším jeho počinem byla
spolupráce na divadelní hře Fidlovačka
aneb Žádný hněv a žádná rvačka,
kterou napsali společně s Josefem
Kajetánem Tylem. V této hře složil F.
Škroup slova k písni Kde domov můj,
která se později stala českou státní
MEZINÁRODNÍ DEN TRPASLÍKŮ 21.6.
zdroj
Věděli jste, že i trpaslíci slaví 21. června
svůj svátek? Mluvíme samozřejmě o těch
zahradních. :) Určitě už jste nějakého
nehnutě sedícího a hlídajícího v zahradě
zahlédli. Jsou to pomocníci a přinášejí
lidem štěstí. Najdou se ale i takoví lidé,
kteří trpaslíky v zahradě za nic nechtějí.
A proto: Chraňme trpaslíky!
Ještě malý vědomostní test:
Co je nanologie?
A) věda o nanucích
B) věda o nanotechnologiích
C) věda o trpaslících
30. června 1930
se narodil Adolf BORN
———————-——–—-——
Je jeden z nejznámějších český malířů a
ilustrátorů. Namaloval
obrázky k více, než
400 knížkám. Některé
z nich jistě znáte.
Třeba
Macha
a
Šebestovou, Já Baryk,
Boříkovy lapálie nebo
knížku o opičce Žofce.
Správná odpověď je v křížovce na straně 8.
J
e tu měsíc červen, slunovrat a začínající léto. Pojďte si něco o tomto
krásném období přečíst. Poznejte pár pranostik, které se k červnu vztahují.
Krásný červen všem krajánkům!
České jméno měsíce června je
vykládáno různě. Odvozuje se z
červenání ovoce a jahod nebo od
červů, kteří v tomto období dělají
škody zvláště na štěpích a ovoci.
Spisovatel Karel Jaromír Erben
odvozoval původ slova červen od
červenosti růže šípkové, která v
červnu nejbujněji kvete.
Červnové pranostiky





zdroj:
Měsíc červen voní deštěm.
Hřmí-li v červnu, bude pěkné obilí.
Jaký červen, takový prosinec.
Jak červen teplem září, takový bude i měsíc
září.
Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz
zdroj
Letní slunovrat
Není to tak dloluho, kdy jsme psali o jarní rovnodennosti, a už tu máme letní
slunovrat. Jaro přechází v léto 21. června. Slunce v tento den stojí na obloze
nejvýše . Nastává nejdelší den a nejkratší noc v roce. Na jižním pólu je polární
noc, na severním polární den.
Medardova kápě čtyřicet dní
kape
V tento den většina z nás s obavami vzhlíží k nebi,
zda se neobjeví černošedé mračisko. Jak praví
nejznámější pranostika, začne-li 8. června na
Medarda pršet, neustane déšť po čtyřicet dní.
Legenda vypráví, že malý chlapec Medard šel jednou mezi poli na
procházku a tam jej stihla bouře s prudkým lijákem. Avšak, z nebe se
snesl obrovský orel a roztáhl nad chlapcem své perutě,
aby nepromokl.
zdroj:
/ VOLNOČAOVKY
5/
VOLNOČASOVKY
Pranostikář
POHÁDKA
POHÁDKA /6
/6
Krejčík králem
Ž
il, byl ve vísce jménem Podlesí krejčík
Cihlička. Vychytralý byl jak lišák. Žil
sám, ženu neměl. Říkal si, co by mu žena
ujedla, to raději sní sám a bude jednou tak
silnější. Nechtělo se mu pořád jen látat
záplaty, a tak vymýšlel, čím jiným by se
mohl zabavit. Nakonec ale vždycky zůstal
věrný svému náprstku a jehle.
Ve světnici, kde šil, spal a také vařil, mu
byly společnicemi mouchy. Celý den
bzučely, až z toho krejčíkovi uši zaléhaly.
Co plácaček už polámal, a much se přece
nezbavil. Jednou došíval rukáv od kabátu,
když tu kolem něho proletěl roj much. Pak
se usadily na plátně na stole jakoby nic.
Cihličku to dopálilo. Ohnal se, jako když
do něho šídlem píchne, a tím nedošitým
rukávem mnoho much pobil a mnoho jich
ještě stačilo s polámanými křídly uletět
otevřenými dveřmi ven. Krejčíka napadlo,
že si je spočítá. Počítá, počítá a pro sebe si
povídá: „Sto, dvě stě, tři sta…. a ještě
určitě jednou tolik jich ven uletělo.“
Najednou se krejčík rozzářil, zajásal
a zvolal: „Jednou ranou tři sta zabil
a dvakrát tolik poranil!“ Napsal si to na
čepici, popadl nohy na ramena a horem
pádem utíkal z vísky do městečka. Lidé,
kteří ho potkávali, si mohli oči vykoukat,
když viděli krejčíka v čepici, na které se
bělel nápis: JEDNOU RANOU 300 ZABIL,
DVAKRÁT TOLIK PORANIL! Už vycházel
z města ven, když zaslechl bubnování, že
se v té zemi usídlil strašný drak a její král
dá království tomu, kdo ho od té obludy
osvobodí. Filuta Cihlička se okamžitě
rozhodl, že tam půjde.
V tu chvíli kolem něho proížděl kočár
tažený čtyřmi koňmi, a jak krejčíka míjel,
zastavil. Král sedící uvnitř si všiml, že se
tomu pocestnému něco blyští na čepici,
a poslal lokaje, ať zjistí, co to je. Lokaj
přiběhl celý vyděšený, že ten člověk
jednou ranou tři sta zabil a dvakrát tolik
poranil! Král se zaradoval, že takového
zrovna hledá, ať ho přivede. Krejčík se
tvářil nevrle a přísně, aby naháněl hrůzu,
ale s králem šel. Ten mu vyprávěl o svém
trápení s drakem a že už mu všechno dali,
teď přijde řada na lidi. Cihlička králi
odpověděl, že nebude tak zle, že sice je
mu život milý, ale pro království a jeho
obyvatele udělá vše co bude v jeho silách.
V zámku byli všichni smutní. Již zítra se
mělo losovat, koho předhodí drakovi.
Cihlička v zámku uviděl chlapa jako obra
velikého, že by mohl skály lámat a duby
Obrázky pocházejí ze stránek: http://www.pohadkyprodeti.cz/krejcik-kralem/
zdroj: moucha
v lese přerážet. Přišel z daleké země
a také proto, aby zachránil království od
hrozného draka. Když uviděl krejčíka,
smál se, že přece takový knoflík nemůže
mít tolik síly, aby tři sta lidí zabil
a
dvakrát tolik poranil. No, uvidíme,
odpověděl mu šibalsky krejčík. A šli síly
poměřit do zahrady, kde stála
vysoká višeň, že do její
koruny
žádný
žebřík
nedosahoval. Krejčík řekl
obrovi, že vyhraje ten, kdo
strom přeskočí tak, aniž se
dotkne větví. Obr se rozběhl,
skočil, ale nohy se mu
zamotaly do větví, až celou
korunu ohnul k zemi. Krejčík
se větví chytil, a když se obr vymotal,
koruna se opět narovnala a Cihličku
vymrštila na druhou stranu. Spadl jako
hruška na zem a jen se obrovi vysmál, jak
na něj vyzrál. Ten si to nenechal líbit
a vymyslel úkol daleko záludnější.
Tentokráte vyhraje ten, kdo
tuhle ohromnou železnou
kouli vyhodí až do nebe.
Rozmáchl se a koule letěla,
jako by to byl kamínek.
Krejčík se sehnul a kouli
sotva obejmul. Najednou zavolal směrem
k nebi: „Krištofééé, Krištofééé!“ Obr se
divil, na koho volá? Krejčík odvětil, že
nahoře má bratra kováře a chce se ho
zeptat, jestli nepotřebuje železo na
kování. Koule byla obrova a nechtěl o ni
přijít. I nechal krejčíka být se slovy, že teď
se opravdu rozhodne, komu bude patřit
Volně převyprávěno na motivy pohádky Krejčík králem od Václava Beneše Třebízského.
zdroj: moucha
Ve skále byly dvě díry. Jednou se drak
vydával ven za potravou a tou druhou se
vracel domů. Obr navrhl Cihličkovi, aby
mu draka vyhnal a on že ho venku zabije.
Pak se o královskou odměnu rozdělí.
Cihlička šibalsky souhlasil a vydal se za
drakem tou dírou, kterou se vracel
nasycen domů. Právě nastal čas, kdy drak
dostával hlad, a chystal se ven něco pojíst.
Ozval se hrozný řev, z díry vykoukla dračí
hlava, oči jí svítily jako dvě rozžhavená
železa a tlama se otevírala a ukazovala
ostrá zubiska. Obr neváhal a praštil
těžkou železnou palicí draka po hlavě. Ten
padl k zemi mrtev. Zdola se ozvalo se
krejčíkovo volání, co to obr vyvedl? On
přece držel draka za nohu a chtěl ho králi
přivézt živého. Obr mu ho zabil. To se o
odměnu dělit nebudou.
Každý rozumný člověk
přece musí uznat, že
odměna patří krejčíku
Cihličkovi. Obr rozmrzele
odešel pryč do dalekých
krajin. A kdo ví, jestli tu
krejčíkovu
lež
někdy
prokoukl.
Král dodržel své slovo a po jeho smrti se
stal Cihlička králem celého království.
Nezapomněl ani na svou vísku Podlesí,
svou chaloupku našel opravenou tak, jak
by to ani sám nesvedl, a věnoval ji
dobrým lidem, kteří se v ní usadili. Od té
doby se v Podlesí povídá o tom, jak se
krejčík stal králem.
Obrázky pocházejí ze stránek: http://www.pohadkyprodeti.cz/krejcik-kralem/
/ VOLNOČAOVKY
7/
POHÁDKA
chvála a čest. Vydali se k dračímu doupěti.
POHÁDKA /6/8
VOLNOČASOVKY
A znáte tenhle?
Paní učitelka vybírá domácí úkoly a zastaví se u Pepíčka:
„ Pepíčku,to jsi psal ty?“
„ Ne, táta.“
„ A proč?“ ptá se paní učitelka.
„ Protože maminka neměla čas!“
Tentokráte v tajenkách najdete odpovědi na otázky skrývající se uvnitř časopisu. Zelená tajenka ukrývá
odpověď na otázku ze strany 4, že nanologie je věda o TAJENKA. Z oranžové tajenky se po vyluštění
dozvíte odpověď na otázku ze strany 23.
Příjemnou zábavu, milí krajánci. :)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Kateřina
2. kaprovitá ryba
3. svah
4. obilná květenství
5. přechody přes vodu
6. náčiní hráče ping-pongu
7. zemina
8. třešňové jadérko
9. dýchací orgán
10. delší chůze
1. kolenní kloub
2. paní, která pracuje v knihovně
3. Sněžka
4. zakončení
5. část dne, kdy se podává oběd
6. o Velikonocích chodí s pomlázkou
7. jedovatý had
8. mládě osla
9. nejvyšší karta
10. je jím pokryta pláž u moře
11. rezavá lesní šelma
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
A znáte tenhle?
„ Pepíčku, vyjmenuj deset zvířat, která žijí v Africe.“
„ Jeden slon a devět žiraf…“
zdroje: kůň, žirafa, Messi1, Messi2, pšenice, třešně
/ VOLNOČAOVKY
9/
VOLNOČASOVKY
Hádankář
Běhá to okolo
chalupy, dělá to
ciputy dupity
Kolik udělá vrabec
kroků za sto roků?
eč áks e žot or p, ý ndáž
yk pak é voťše d
Táta dlouhý, máma
krátká, děti jako
pimprlátka
Chodí v koruně, král není, nosí
ostruhy, rytíř není. Má šavli, husar
není, k ránu budívá, ponocný není
kohout
ě bár h
t uo hok
A znáte tenhle?
„Jak to, že jsi zase dostal pětku z dějepisu?“
ptá se otec.
„Za to může Alexandr Veliký!“ hájí se syn.
„Tak si najdi jiného kamaráda!“
zdroj:
Jazykolamář
Dokážete správně přečíst a zopakovat následující jazykolamy? A dokážete je
rychle opakovat tak, aby se vám nezamotal nebo nezlomil jazyk?
Dalajláma v lomu láme skálu.
Ještě štěstí, že se nesešli.
Já rád játra, ty rád játra.
Kapka kapla, klapka klapla.
KRAJÁNKOVAKNIHOVNA
KNIHOVNA /10
/10
KRAJÁNKOVA
Karagöz a Hacivat
Už brzy začne Ramadán. Měsíc, kdy muslimové drží půst, přes den nejedí a nepijí, a ve
kterém si Turci častěji než jindy hrají se stínovým divadlem a dvěma vykutálenými kašpárky
Karagözem a Hacivatem.
Hádal se Karagöz s Hacivatem:
„Můj Karagözi,“ zvolal Hacivat. „Čtení otevírá
mysl, uvolňuje zlost.“
„Milý bratře,“ odpověděl Karagöz. „Lahmacun zas
voní, je očím pro radost!“
„Můj Karagözi,“ nenechal se odbýt Hacivat. „Když
budeš číst, budeš i lépe mluviti.“
A co na to Karagöz? „S citrónem v puse se můžeš
směšně tvářiti!“
Znáte dva turecké vtipálky, co
vypadají jako shrbení kašpárci?
Karagöz s Hacivatem jsou
placatí, barevní a Turci s nimi
rádi hrají stínové divadlo. Hlavně
o Ramadánu, protože tak se to v
Turecku dříve dělávalo.
„Když jsme byli s bráchou malí,
chodili jsme po ke strejdovi na
návštěvu. Bylo nás tam víc a
všichni jsme chtěli vidět stínové divadlo s
Karagözem a Hacivatem. Byly to naše oblíbené
loutky,“ zavzpomínal dnes už třicetiletý Turek
Davut Çeşmeci. „Strejda si příběhy vymýšlel. Byly
originální a moc legrační. Jednou nám vyprávěl,
jak Karagöz s Hacivatem hledali zvíře, co jim
snědlo večeři. Nenašli ho. Co víc, cestou z lesa se
ztratili a museli v něm přenocovat.“
zdroj
Tradiční stínové divadlo s Karagözem a Hacivatem
se o Ramadánu hrává dodnes, i když už ne tolik
jako dřív. Schválně, zeptejte se svých tureckých
strejdů a tet, jestli ho znají, a když ano, poproste
je, aby vám zahráli jedno
m a l é
př edstavení
se
dvěma
vykutálenými
šprýmaři!
Po stopách stínového divadla
Karagöz a Hacivat se narodili
v
Burse. Odtud se středoasijská
tradice stínového loutkového
divadla rozšířila do všech
osmanských zemí. Loutky se
vyráběly z velbloudí kůže, která
se ošetřovala olejem, aby byla
průsvitná, a pak se malovala
barvami.
Herci
pohybovali
loutkami za bílou látkou, která
byla zezadu osvětlená, takže se
na ni promítal jejich obraz.
Říká se, že Karagöz byl jedním
z předáků, kteří pracovali na
stavbě mešity Ulu Camii v Burse. Spolu se svým
kolegou, který se jmenoval Hacivat, bavil své
kamarády předváděním tak povedených scének,
že dělníci přestávali pracovat a sledovali je. To
ovšem rozčílilo sultána, a tak nechal dva
povedené šprýmaře popravit. Jejich komické
scénky se však staly nesmrtelnými.
Turci si
je rádi připomínají, třeba v Burse, kde je i
muzeum tradičního loutkářství a obrovský
památník hrdiny Karagöze.
Snad se do Bursy jednou podíváte. Ale než to
uděláte, hrejte si. Třeba na to, jak si Karagöz s
Hacivatem povídali o jídle a čtení. Schválně, co je
lepší - jíst, nebo číst?
Laškování Hacivata a Karagöze:
Jak přesvědčit Karagöze, aby četl
Autor: Bülent Balcı, 2012, Antalya
Překlad: Eva Sevinçli, 2014, Istanbul
HACIVAT: Vítej Karagözi, kamaráde.
KARAGÖZ: Díky, brachu, jmenovče.
HACIVAT: Jejda, Karagözi, odkdypak jsme
jmenovci?
KARAGÖZ: Co já vím, co jsme. Možná jmenovci,
možná soukmenovci?
HACIVAT: Můj Karagözi, čtení nechá uzrát Tvou
mysl.
KARAGÖZ: Vázání a tkaní koberců má také svůj
smysl.
HACIVAT: Karagözi, kéž by Tvá oddanost k jídlu
měla stejnou míru v čtení!
KARAGÖZ: „Ani hladový medvěd nečte,“ bratře,
to je známé rčení
HACIVAT: Můj Karagözi, každou knihu si rád
přečtu řádek po řádku.
KARAGÖZ: Milý brachu, to když já se nudím,
procházím se i pozpátku.
HACIVAT:To rčení já znám, však „ani hladový
medvěd si nehraje“ správně je.
KARAGÖZ: Dej medvědovi meloun a uvidíš, jak si
pohraje.
HACIVAT: Můj Karagözi, navštívím teď knihkupce
a zakoupím si nové knihy.
KARAGÖZ: Já ponořím se do hloubky a chytnu
nějaké ryby.
HACIVAT: Karagözi, chci Ti říct jak prospěšné je
čtení.
KARAGÖZ: Mluv radši o melounech, čtení nikoho
nenakrmí.
HACIVAT: Kniha napomáhá chápání a mluvě.
KARAGÖZ: Ukapnuté mastné v ohni vzplane velmi
rudě.
HACIVAT: Můj Karagözi, čtení potřebujeme stejně
jako jídlo a pití.
KARAGÖZ: Chceš říct, že když budu číst, tak mi ty
sám nachystáš pohostiní?
HACIVAT: Můj Karagözi, když budeš číst, budeš i
lépe mysliti.
KARAGÖZ: Já spíše u dobrého jídla chtěl bych se
pomíti.
HACIVAT: Můj Karagözi, když budeš číst, vytvoříš
více krásných vět.
KARAGÖZ: Nesněz moc oříšků, žízeň tu bude
hned.
HACIVAT: No vidíš, Karagözi, i po informacích
člověk žíznit může.
KARAGÖZ: Vždycky jez jen ty čerstvé, po starých Ti
pak už nic nepomůže.
HACIVAT: Čtení knih nás obohatí o nová slova.
KARAGÖZ: Na krajíci chleba je nejlepší máslo
z venkova.
HACIVAT: Můj Karagözi, nech už toho jídla.
KARAGÖZ: Mám již plný žaludek, brachu, teď číst
bych neodmítal.
HACIVAT: Můj Karagözi, rozumím-li dobře, již
pochopil jsi čtení důvody.
KARAGÖZ: Brachu, kdopak nevěděl by dnes, jaké
má čtení výhody?!
HACIVAT: Můj Karagözi, není hanbou neumět číst,
ale nechtít se to naučit.
KARAGÖZ: Můj Hacivate, nemuseli jsme tím
pádem tolik času promarnit.
HACIVAT: Přísloví i hádanky čtu rád, kudy chodím.
KARAGÖZ: I když mladík nejsi již, s Tebou
v rozumu nezávodím.
HACIVAT: Můj Karagözi, čtení otevírá mysl,
uvolňuje zlost.
KARAGÖZ: Milý bratře, lahmacun zas voní, je očím
pro radost.
HACIVAT: Příběhy, pohádky, básně i romány, toť
pro mě žádná práce.
KARAGÖZ: Kdo čte, rozzáří budoucí generace.
HACIVAT: Můj Karagözi, když budeš číst, budeš i
lépe mluviti.
KARAGÖZ: S citrónem v puse se můžeš směšně
tvářiti.
HACIVAT: Kdyby knihy nebyly tu, jak bychom se
učili?
KARAGÖZ: Bez četby bych nerozuměl planetě či
vývoji.
HACIVAT: Můj Karagözi, když budeš číst, získáš
více zkušeností a znalostí.
KARAGÖZ: Kdo zaplatí, tomu zelináři zváží
melouny s velkou radostí.
HACIVAT: Ejhle, ejhle, opona je nachystána,
pouze světla svítí, naše hra je stín ...
KARAGÖZ: Tato opona je zrcadlem pravdy a tu by
měla nastínit.
HACIVAT: Časté čtení nám v životě cestu
k úspěchům jen otevírá.
KARAGÖZ: Když u snídaně nezbyde sýr, tak
žaludek se mi svírá.
HACIVAT: Tahle opona je jiná, oponou hry stínové
je.
KARAGÖZ: A pro dnes stačí, Karagözi a Hacivate.
Opona padá, končíme.
zdroje: Karagöz
11/
KRAJÁNKOVA KNIHOVNA
/ VOLNOČAOVKY
HACIVAT: Karagözi, jmenovci stejná jména mají;
dadaš se lidé z Erzurumu nazývají.
KARAGÖZ: O tom já nic nevím. A sýr s chlebem a
melounem si dají?
zdroj
OMALOVÁNKA
OMALOVÁNKA /12
/12
3/
RODINY / DEN
13/ DEN
OMALOVÁNKA
MATEK
KAM
SS
DĚTMI
VV
ISTANBULU
KAM
DĚTMI
MADRIDU /14
/14
V červnu už bývá ve Španělsku poměrně teplo na jakýkoliv celodenní výlet do
přírody. Přesto bychom tu takový pro vás měli.
La Boca del Asno
aneb Oslí tlama
P
o pravdě řečeno, dodnes
nevím, kde má pojmenování
tohoto místa svůj původ. Pokud se
sem vydáte, třeba to zjistíte.
zdroj
La boca del Asno je malá rekreační
oblast, která se nachází nedaleko
Madridu v lesích pohoří
Valsaín. Je to místo,
které si už na první
pohled zamilujete a
kam se jistě budete
rádi vracet.
Autem je to jen hodina cesty po
silnici CL 601 mezi Navacerrada a
San Ildefonso (směr Segovia). Auto
necháme na parkovišti označeném
jako Área recreativa Los Asientos, kde
budeme naši výpravu začínat.
zdroj
Podle průvodce je cesta vhodná i pro
děti v kočárku. Já bych jej raději nechala doma a nejmenšího výletníka
vzala do krosny.
Procházka je krátká. Jsou to čtyři km
téměř po rovince a podél řeky Eresma,
kterou budeme několikrát přecházet
po kamenných nebo dřevěných mos-
zdroj:
zdroj:
zdroj
nepříjemné, protože voda je tu i v
červnu studená.
zdroj:
zdroj:
Prý tohle místo okouzlilo i španělského
krále Karla III., který se tudy procházel
a dokonce v oblasti i rybařil. Jestli ale
nějakou rybu chytil, to už se nikde
nepíše.
Asi v půlce cesty se dostaneme
k místu, které se jmenuje La Boca del
Asno (Oslí tlama). Je to ideální místo
k odpočinku. Jsou tu lavičky a malé
bistro. Pro zvídavé tady vytvořili
vzdělávací centrum (Centro de Interpretación), kde se zájemci dozvědí
vše o této oblasti.
Zpáteční cesta uteče jako voda. A až
se bude zdát, že už jsme se silami
u konce, jistě nikdo neodolá skvělým
prolézačkám, které na nás čekají na
konci túry blízko parkoviště.
Jak jsem psala, na výlet
mohou i ti nejmenší. Při
procházce ale musíme
dávat pozor, protože cesta
se sem tam malinko komplikuje. Například když budeme překračovat vyčnívající kořeny
obrovských stromů, které vyrostly v
cestě, nebo když se pěšina zúží natolik,
že budeme muset jít jeden za druhým a
dávat pozor na to, aby nám neuklouzla
noha a my nespadli do řeky. Bylo by to
Tak co, zaujalo vás místo? Ano? Tak
hurá na výlet! Přejeme vám
3/ DEN
15/
KAMRODINY
S DĔTMI/ VDEN
MADRIDU
MATEK
Procházka je plná překvapení: gigantické stromy, které sahají do nebe, velikánské kameny s tajemnými vstupy
nebo malé kaskády.
KRAJÁNKŮVLEXIKON
16
KRAJÁNKŮV
LEXIKON / 16
Milí krajánci,
máme tu nový měsíc a s ním i nový výběr slovíček. Vztahují se
k červnu, létu, k pohádce, kterou si v Krajánkovi můžete přečíst,
a dalším událostem prvního letního měsíce. Nezapomeňte, že hrou
s kartičkami si slovíčka lépe zapamatujete.
Přejeme vám příjemnou zábavu. :)
rey
dragón
král
drak
enano
costurero
trpaslík
krejčí
solsticio
sol
slunovrat
Slunce
zdroj
Día
Internacional
del Niño
Mezinárodní
den dětí
teatro de
sombras
stínové
divadlo
cormorán
racek
kormorán
codorniz
abejorro
křepelka
čmelák
mosca
mosquito
moucha
komár
gusano
lombriz
housenka
žížala
tierra
hlína
polilla
mol
3/
RODINY /LEXIKON
DEN
17/ DEN
KRAJÁNKŮV
MATEK
gaviota
KRAJÁNKOVO TVOŘENÍ
TVOŘENÍ // 18
18
KRAJÁNKOVO
Sluníčko z otisků prstů
zdroj:
S
červnem nás začínají lechtat první letní paprsky, a tak si s námi pojďte jedno
takové vyrobit. Tentokrát budeme pracovat s prstovými barvami a to mi
věřte, že se u toho pěkně zapatláte. :) Zvlášť menší děti. Ať vám raději maminka
obleče starší tričko, kterého nebude škoda, když si do něj otřete nabarvené
prstíky. Tak připravit, pozor, start! Jdeme na to!
Na sluníčko budete potřebovat:
papír, prstové barvy, pastelky nebo fixy
zdroj:
Nejdříve si jednu dlaň pořádně natřete žlutou barvou. Třeba štětcem. Jestli vám to nejde,
poproste maminku, ať vám pomůže. Dlaň teď opatrně obtiskněte na připravený papír.
zdroj:
Ručičku zvedněte a pootočte o kousek doleva nebo doprava a zase přitiskněte na
papír. Dávejte pozor, ať dlaň přitisknete na to samé místo jako poprvé.
Pokud máte pocit, že by vaše sluníčko
mělo mít i jinou barvu než jen žlutou,
tak jen do toho! :) Žlutá není
podmínkou.
zdroj:
zdroj:
Hotovo? Nechte sluníčko dobře zaschnout. Znovu si vezměte barvy, pastelky
nebo fixy a sluníčku domalujte oči, nos a pusinku. Juk! :)
Jak se vám sluníčko povedlo? Pošlete nám
jeho obrázek na adresu:
[email protected]
V příštím čísle ho určitě najdete.
zdroj:
19/
3/
KRAJÁNKOVO
RODINY / TVOŘENÍ
DEN
19/ DEN
KRAJÁNKOVO
TVOŘENÍ
MATEK
Teď si ručičku zase pořádně natřete barvou a celý postup opakujte. Pořád
otáčejte ruku dokruhu, až bude mít sluníčko kolem dokola paprsky.
POHÁDKA//20
/6
ŘÍKANKY
ŘÍKANKY
20
V červnu modré zvonky zvoní,
květy bezu zdáli voní,
plachý drozd líbezně zpívá,
prasátko únavou zívá.
Červen
V červnu už se červená
každá druhá jahoda.
I třešně se červenají,
špačci z toho radost mají.
Nejen špačci, děti taky.
Když nepřijdou černé mraky,
třešněmi se budou cpát
a s peckami bojovat.
J ah
ů
a n dka s
i
k
do e zar
is
jak lunce se ne dívá
se s ji so dívá
cho
,
t
váv va vid
í,
áa
sty
dí.
(Dagmar Vysoká)
Had l
eze z
díry,
vystrk
uje kn
íry,
bába
se ho
l
e
kla,
na ko
lena k
l
ekla.
Já jse
m pře
c
e
hodn
já m á
ý had
m vše
,
chny
lidi rá
d.
Kdo mě budí ze spánku?
Slyším zpívat studánku.
Celý den nám pěkně zpívá,
že by byla voda živá?
Ano, ano, je to tak živá voda, kvaky kvak!
Cožpak mají vodní kapky
stejný hlásek jako žabky?
Žádné kvaky kvaky kvak!
Studánka je plná žab!
Naše kočka strakatá
měla čtyři koťata.
Jedno mourek, druhé bílé,
třetí žluté, roztomilé.
A to čtvrté strakaté,
po mamince okaté.
Šnečku, šnečku, vystrč růžky,
dám ti krejcar na tvarůžky
a troníček na tabáček,
bude z tebe hajdaláček!
Sedí liška pod dubem,
má píšťalku a buben.
Na píšťalku píská,
na bubínek tříská.
zdroj:
VEZMEME SI HOBLÍK, PILKU,
ZAHRAJEM SI JEŠTĚ CHVILKU,
AŽ TO KOLO SPRAVÍME,
TÁÁÁK SE ZATOČÍÍÍÍÍÍME.
zdroj
3/ DEN
RODINY / DEN
21/
ZPÍVÁNKY
MATEK
Kolo, kolo mlýnský
POHÁDKA / 22
/6
MALÝ KUCHAŘÍK
L
éto už se blíží, venku se krásně otepluje a za chvíli budeme chodit na bazén.
Já nevím jak vy, ale moje nejoblíbenější letní pochoutka je…zmrzlina!
Kdybych mohla, tak ji budu snídat, obědvat i večeřet. No jo, jenomže když jsem
byla malá, tak jsem nechodila do práce a neměla peníze na to, abych si ji koupila.
Tak jsem si ji prostě dělala doma. A jak si kamarádi pochutnali, když přišli na
návštěvu! Tak co, zkusíte to i vy?
Zdravé a dobré džusové nanuky zmrzlinou a čokoládou
Suroviny:
ovocný džus
kousky ovoce
zdroj:
Postup:
zdroj:
Je to úúúplně jednoduché, formičky naplňte džusem, přidejte ovoce a nechte zmrazit.
K přípravě budete potřebovat formičky na nanuky (koupíte je třeba v Ikea). Ale pokud
nemáte, nevadí. Skvěle poslouží i kelímek od jogurtu. A samozřejmě dřívka, která koupíte
v papírnictví, nebo si je prostě schovejte od nanuků koupených. :-)
Jahodové nanuky
Suroviny:
4 lžíce krupicového cukru
šťáva z půlky citronu
300 g jahod
1 dcl vody
Postup:
zdroj:
Jahody umyjeme, dáme do mixéru, přidáme cukr a citronovou šťávu s vodou.
Vše pečlivě rozmixujeme. Potom naplníme formičky a mrazíme :-)
Hotovo? Povedlo se? Pošlete nám fotku vašich povedených lahůdek na adresu:
[email protected]
Zdroje: jahody, vařečka
je to tady! V červnu začíná tolik
očekávané Mistrovství světa (MS)
ve fotbale. Letos již po dvacáté. A víte, ve
které zemi tentokrát? Přece v Brazílii! A
hrát se bude hned ve dvanácti městech
na dvanácti stadionech.
domů.
MS ve fotbale se koná jednou za čtyři
roky a poslední hostitelskou zemí v roce
2010 byla Jihoafrická republika. Afričtí
fotbaloví fanoušci se tehdy proslavili
troubením na místní lidový hudební
nástroj Vuvuzelu.
Vydává velice
pronikavý zvuk, pro fotbalové fandění na
stadionu jedinečný, takže se z něho stal
velký hit. Starší z vás si tyto vřeštící
dlouhé trubky
možná budou ještě
pamatovat.
MS v roce 2010 vyhrál národní tým
Představte si, že svým věhlasem
a
množstvím fanoušků předčí tato
sportovní událost i Olympijské hry. Trvat
bude od 12. června do 13. července. To
budeme fandit celý měsíc v kuse.
Huráááá! :)
V Brazílii se utká celkem 32 národních
týmů z celého světa. Bohužel mezi ně
nepatří ten z České republiky a ani
z Turecka. Sama Brazílie finále MS
vyhrála celkem pětkrát. Národní tým
České republiky si na MS zahrál pouze
jednou v roce 2006 v Německu. Ovšem
nepostoupil v základní skupině a jelo se
Z Brazílie pochází bývalý fotbalista Edison
Arantes do Nascimento. Říká se o něm, že
je nejlepším hráčem všech dob. Vaši
tatínkové, dědečkové a možná i vy ho
budete znát pod přezdívkou Pelé.
maskot letošního MS: pásovec
Španělska. A kdo myslíte, že to bude
tentokrát? Máte svůj tip?
Víte, že země, ve které se MS koná, má
účast na šampionátu vždy předem
zaručenou?
zdroj: míč, vlajka
zdroje: La Boca del Asno1, La Boca del asno2
3/ MS
DEN
RODINY
/ DEN
23/
VE
FOTBALE
2014
MATEK
A
1. června oslavíme Mezinárodní den dětí
Pro děti bude připraveno odpoledne plné her a zábavy spojené s rodinným
piknikem ve spolupráci s Klubem Čechů a Slováků.
14. června se sejdeme na poslední hodině výuky
Naše celoroční setkání se žáčky a žáky ČŠM zakončíme společným posezením po
ukončení výuky.
Školní rok 2013/2014 utekl jako voda a nám nezbývá než poděkovat vám všem,
dětem, rodičům a příznivcům ČŠM, za podporu, kterou jste nám po celý školní rok
projevovali. Máme již 79 členů a 5 skupin na výuku češtiny s 68 žáky.
Naše webové stránky (www.ceskaskolamadrid.es) navštívily 4 tisíce lidí z 69 zemí.
Ví se o nás také na Facebooku (https://cs-cz.facebook.com/pages/Česká-školaMadrid), kde máme již přes 100 fanoušků. Za to vše vám MOC DĚKUJEME a
přejeme

Podobné dokumenty