PROŽITEK Z MĚSTA LINZ

Komentáře

Transkript

PROŽITEK Z MĚSTA LINZ
LINZ
PROŽITEK Z MĚSTA
PRŮVODCE PRO NÁVŠTĚVNÍKY LINCE ­- INFORMACE, TIPY, ADRESY
www.linz.at/tourismus
LINZ
TOURISMUS
CZ
LINZ
PŘEDMLUVA
LINZ
OBSAH
Co Vás přivedlo do Lince? Služební cesta, konference,
nebo tudy jenom projíždíte? Procházíte se kolem Dunaje
pěšky, jedete na kole nebo na lodi? Chystáte se navštívit
známé, příbuzné či přátele, nebo jste si Linec zvolili jako
cíl výletu? Vítáme Vás.
Cílem této brožurky je poskytnout Vám orientaci a přehled. Linec není klasické město, kde
se lidé nostalgicky ohlížejí zpět a těší se pouze
ze svědectví starých časů. Samozřejmě zde
najdete klasické kulisy dávno zapomenutých
časů, od dob Keltů přes Římany až po baroko.
Svůj plný rozkvět však Linec zažívá teprve
teď. Pozdravte tedy jedno z nejúspěšnějších
měst moderního Rakouska, možná dokonce i
Evropy.
Definovat úspěch Lince pouze na základě
finančních dat nebo počtu návštěvníků, to si
ale toto město nezaslouží. Linec jako evropské hlavní město kultury roku 2009 můžeme
definovat jako celkově atraktivní město, v
němž průmysl, hospodářství, kultura i příroda
společně přispívají k vynikající kvalitě života.
Linec, to nejsou jenom kýčovité výřezy pro
turisty. Jakožto autentické město naší doby
nabízí hostům fascinující a inspirující dojmy
a zážitky, mezi nimiž ty historické tvoří pouze
malou část. V galerii voestalpine Stahlwerk,
v Ars Electronica Center nebo v Zámeckém
muzeu spatříte sílu inovace. Kultura designu a
prolínání nejrůznějších oborů zde představují
základ úspěchu.
Příroda podél Dunaje i na jeho vlnách, v Botanické zahradě, v přírodní expozici Zemského
muzea nebo v celé řadě parků Vám poskytne
možnost relaxace, zpomalení a znovunabytí
pocitu pohody uprostřed rušného
města. Johannes Kepler, Anton Bruckner nebo
básník Adalbert Stifter patřili k hybatelům své
doby a seznámení s těmito velkými osobnostmi, které v Linci působily, Vám pomůže pochopit, jak těžké bylo v každé době přinášet světu
nové poznatky a být přitom pochopen.
Strana 02 - LINZ PŘEDMLUVA
Navštivte proto některé z lineckých muzeí
nebo některý z celé řady festivalů a nechejte se okouzlit uměleckými díly a dalšími výtvory Umění a kultura prezentující se v Linci
vyžadují otevřenost vůči novotám a cit pro to,
jak v uměleckých výrazových formách nacházet trendy nového vývoje.
„Linec mění,“ – tak zní slogan města. Nechejte se i Vy v Linci trochu změnit – ať už to je
při konfrontaci s uměním a kulturou, nebo při
nakupování v jednom z nejatraktivnějších a
nejfrekventovanějších měst Rakouska.
Vychutnejte si také klid, relaxaci a požitky v
kavárně u lineckého koláče nebo v některé z
mnoha restaurací ve městě.
Str.4
O1 Linz klasický
Stará radnice // Hlavní náměstí a Sloup Svaté trojice // Minoritský kostel //
Zemský dům // Mozartův dům //Kremsmünsterský dům // Martinský kostel
Karmelitánský kostel // Mariánský chrám (Nový chrám) //Chrám jezuitů (Starý
chrám) Městský farní kostel // Kostel Martina Luthera// Nová radnice Okružní
cesty a jízdy „Linec mění,“
Str. 8
02 Linz kulturní
Zemské divadlo města Linec // Kostel uršulinek, hornorakouský Dům kultury
// Brucknerův dům Salzamt (Úřad pro těžbu a obchod soli) //Keplerův salón
// Linecký zámek // Zámecké muzeum Muzeum města Lince Nordico// Dům
Adalberta Stiftera, Hornorakouské literární muzeum voestalpine Stahlwelt // Linecké muzeum umění Lentos // Ars Electronica Center (AEC) Linecká zemská
galerie //OK - otevřený dům kultury Horní Rakousko // Tabákové závody Austria
Tabak Werke Linecká geneze // Linecké muzeum dějin zubního lékařství Muzeum horské dráhy Pöstlingbergbahn //Zámek Ebelsberg// Linecký svět loutek
kulturní zařízení // Předprodej vstupenek
Str. 14 03 Linz příroda
Svět zážitků Pöstlingberg //Zoologická zahrada // Botanická zahrada Rozhledna Františka Josefa //Hvězdárna Johannese Keplera // Centrum biologie LinecDornach // Rozhledny // Parky // Tipy na výlety // Linec, příroda, tipy
Str. 16 04 Přehled o Linz
Str. 18 05 Nakupování a Setkávání v Linz
Nákupy v centru // nákupní centrum // vánoční trhy Jarmark v Urfahr // Suvenýry
// Linec, dárky, gastronomie a palačinky // Stadion a TipsArena Linec // Věž
znalostí Designové centrum Linec// Místa ke schůzkám a internetové kavárny //
Hornorakouská zemská knihovna Linecké sportovní a relaxační areály//Jezera
//Skvělá místa pro sport Sportovní parky Liva//Turistika//Casino Linec //Univerzity a vysoké školy Kostely jiných vyznání
Str. 24 06 Linz na cestách
Turistické informace o Linci a Horním Rakousku// Turistické informace hlavní
nádraží Turistická informační centra // Kotviště // Dunajská lodní doprava
Okružní jízdy a procházky městem // Veřejná doprava // Blue Danube Airport
Linec Půjčovna kol // Opravny kol
Str. 28 07 Linz a stopy Minulosti
Johannes Kepler (1571-1630) // Adalbert Stifter (1805-1868) Anton Bruckner
(1824-1896) // Rodina Altomonte Dějiny Lince
Str. 32 08 Linz od A do Z
Georg Steiner
KR Manfred Grubauer
Ředitel cestovního ruchu Předseda cestovního ruchu v Linci
Linz turistika
= vhodné pro děti
Linz turistika
= bez nechtěné hudby
= pamětihodnosti s bezbariérovým vstupem
protokoly k pamětihodnostem: www.roll-over-ooe.at
Linz OBSAH - Strana 03
01
LINZ KLASICKÝ
Při procházkách uličkami a bulváry můžete objevovat historii i současnost, v nichž najdete
jedinečnost města Lince. Památky i originalita, klasika i moderna, design i umění určují obraz
města.
Na Zámeckém vrchu můžete najít stopy římské doby, ve starém městě elegantní renesanční
dvory, barokní kostely a klasicistní fasády, k tomu pár působivých staveb z posledních 60
let a všude jasná, často skleněná, osvětlená architektura z přelomu století. Pestrá směs
nenapodobitelně popisující charakter města na Dunaji.
1
STARÁ RADNICE
Dodnes je sídlem starosty a obecní rady a
sjednocuje budovy moderní architektury s historickými nálezy, jako jsou umělecké gotické
řemeslné práce nebo malby z období biedermaieru. Arkádový dvůr uvnitř s idylickou
zahrádkou láká do Městského muzea Linecká
genese a unikátního Muzea zubního lékařství.
Raimondo Montecuccoli, narozený v Modeně,
byl známým vojevůdcem a vojenským teoretikem a spisovatelem 17. století. Zemřel 16.
října 1680 v linecké Staré radnici.
Ve vstupním prostoru se nachází portréty
čtyř slavných obyvatel Lince:
Anton Bruckner (1824-1896)
Johann Adam Pruner (1672-1734)
Johannes Kepler (1571-1630)
Císař Fridrich III. (1415-1493)
HLAVNÍ NÁMĚSTÍ A SLOUP
SVATÉ TROJICE
2
Kaspara Modlera a oltářní obraz Bartolomea
Altomonteho. Boční oltářní obrazy pocházejí od
Johanna Martina Schmidta (Kremžský Schmidt).
Kostel původně patřil k 1 236 založeným minoritským klášterům. Bohoslužby:
denně: 08:30 hodin, Po, Út, Čt, Pá i 18:00 hodin, So a svátky: 08:30 a 10:30 hodin. Každý
1. pátek v měsíci se v 17:00 hodin koná svatá
pobožnost a v 18:00 hodin mše.
8
ZEMSKÝ DŮM
Nádherná renesanční budova byla postavena
v 16. století na místě minoritského kláštera a
je dnes sídlem zemského hejtmanství Horního
Rakouska, Zemského sněmu a Zemské vlády.
Spodní patra věže pocházejí z roku 1568, do své
dnešní výšky věž dorostla v roce 1638. Výstup
na věž je možný v rámci speciálních prohlídek
města. Nepropásněte italsky malebný arkádový
dvůr se studnou s planetami vybudovanou na
památku Johannese Keplera, který zde 14 let
vyučoval na protestantské zemské škole.
Impozantní, 20 metrů vysoký sloup z roku 1723
je věnován Svaté trojici. Jako typický symbol baroka byl postaven z vděčnosti za to, že obyvatelé přestáli katastrofy, a na ochranu před válkou,
požárem a morem. Sloup stojí ve středu lineckého Hlavního náměstí o rozloze 13 200 m 2, které
od 13. století patří k největším náměstím Evropy. Hlavní náměstí jako tržiště městu brzy pomohlo k jeho hospodářskému vzestupu.
13
MOZARTŮV DŮM
V této renesanční stavbě z druhé poloviny
16. století zkomponoval Wolfgang Amadeus
Mozart pouze za tři dny „Lineckou symfonii“
a „Lineckou sonátu „. V domovním vstupu je
umístěna Mozartova busta a zvuková instalace
se začátkem známé symfonie. Mozartův dům
si lze prohlédnout pouze zvenku. Ve dvoře Vás
za to ale uvítá idylická zahrádka restaurace. –
Altstadt 17
6
KREMSMÜNSTERSKÝ DŮM
Bývalou městskou rezidenci známého kláštera
Kremsmünster najdete na „Starém trhu“ na
starém městě. Podle legendy zde zemřel císař
Fridrich III. (1493). Dnes zde najdete moderní
restauraci s nádhernou zahrádkou – Altstadt 10
12
MARTINSKÝ KOSTEL
Jeden z nejstarších rakouských kostelů, jehož
návštěva se určitě vyplatí! Uvnitř můžete obdivovat volně ležící římské kameny s nápisy
a římskou pec. Známá najdete kopie obrazu
„Volto Santo“ pocházejícího z Luccy (Itálie).
Otevřeno pouze v době bohoslužeb:
st 8:30 hodin (kromě letních prázdnin), ne
8:15 hodin. Výjimky při prohlídkách města jsou
možné - Römerstraße 1
5
10 MARIÁNSKÝ CHRÁM
(NOVÝ CHRÁM)
„Nový chrám“ je považován za největší rakouský kostel, byl dokončen v roce 1924 a nabízí
místo pro 20 000 osob. Prohlédněte si nádherné okenní malby, například „Linecká okna“
nebo „Císařská okna“. Vnitřní galerie, přístupná
při prohlídkách, nabízí fascinující výhled do
chrámové lodi z výšky 15 m. Doporučujeme
také prohlídku věže, při níž si můžete vychutnat nádherný pohled na město.
Prohlídky chrámu po domluvě.
Herrenstraße 36, www.mariendom.at
Ve věži lineckého Mariánského chrámu
je zřízena ermitáž lineckého Mariánského
chrámu, v níž kdysi mohly obyvatelky kláštera
strávit týden v mlčení a askezi.
Akustické město Linec – bez nechtěné hudby
Vedle klidu Mariánského chrámu nabízí město
celou řadu veřejných zařízení, jako jsou banky,
obchody a ubytovny zapojené do projektu „bez
nechtěné hudby“ („beschallugnsfrei“), které
jsou označeny symbolem
.
KARMELITÁNSKÝ KOSTEL
Kostel pochází z let 1674 a 1726 a skrývá
několik uměleckých pokladů: obrazy Martina
Altomonteho, C. Carloneho, J. A. Wolfa a Carla
von Reslfelda.
MINORITSKÝ KOSTEL
V několika lineckých stylových rokokových kostelích můžete obdivovat štukatérské práce
Strana 04 - lINZ KLASICKÝ
14
Linz turistika
Linz turistika
lINZ KLASICKÝ - Strana 05
01
LINZ KLASICKÝ
10
5
2
2
4 JEZUITSKÝ KOSTEL
(STARÝ CHRÁM)
Kostel byl postaven jezuity v letech 1669–
1683 podle plánů PF. Carloneho. Stal se biskupským chrámem poté, co Josef II. jmenoval
Linec diecézním městem. V roce 1909 se jezuité vrátili zpět.
Chrám stojí na jižním konci Hlavního náměstí,
vedle bývalé jezuitské koleje. Anton Bruckner
zde působil v letech 1856–1868 jako varhaník. Varhany byly postaveny podle plánů
Antona Brucknera a používají se do dnešních
dnů. – Domgasse 3
16
MĚSTSKÝ FARNÍ KOSTEL
Jistě znáte větu: „Tu felix Austria nube.“ (Ožeň
se, šťastné Rakousko!) – V tomto smyslu se
zde téměř před 500 lety Anna, pozdější dědička
Čech a Maďarska, vdala za vévodu Ferdinanda. Dnešní barokní kostel dodnes ukrývá díly z
románské a gotické doby.
Je zde pochováno srdce a útroby císaře Fridricha III. Nezapomeňte si prohlédnout sochu sv.
Jakuba.
11:15, Pfarrplatz 20, www.stadtpfarre-linz.at
11
KOSTEL MARTINA LUTHERA
jí nedominoval. Dnes tato vzdálenost kostelu
umožňuje lépe vyniknout.
Johann-Konrad-Vogel-Straße 4 tel. +43 732
773260, www.linz-evang.at
54
NOVÁ RADNICE
Na Nové radnici, naproti Ars Electronica
Center na severním konci Mostu Nibelungů
můžete obdivovat velký model města Lince.
Tato městská čtvrť (Alturfahr) byla v minulosti
rybářskou vesnicí. Dnes zve tato část města
se svými hospůdkami, lokály a obchody k
příjemnému potulování. Hauptstraße 1-5,
www.linz.at
PROCHÁZKY A OKRUŽNÍ
JÍZDY „LINEC MĚNÍ“
TIP
Objevujte minulost, přítomnost i budoucnost Lince v doprovodu zkušeného
průvodce. Vydejte se po stopách jedinečných
dějin města charakterizovaného neustálými
změnami. Objevujte Linec při procházkách a
okružních jízdách. Informace najdete na straně
35 této brožury. Nechejte Linec, aby Vás
proměnil!
Tolerančním patentem císaře Josefa II
(1781) byla v Horním Rakousku znovu povolena evangelická víra.
Teprve 20. října 1844 však mohl být
slavnostně vysvěcen první evangelický kostel v Linci.
Podle tehdejšího platného katolického stavebního řádu musel být evangelický kostel
vybudován ve vzdálenosti 50 m od ulice, aby
Strana 06 - lINZ KLASICKÝ
Linz turistika
02
LINZ KULTURNÍ
Linec je jeviště, po celý rok. Hudba, divadlo, film, historie a umění – od starých klasiků po media
art. Linec je otevřený a rozmanitý.
Svoji procházku začněte například v Donauparku, kde v 70. letech vznikl park kovových
soch a Brucknerův dům, jeden z nejznámějších koncertních domů Rakouska. Hned vedle
stojí impozantní muzeum umění Lentos s neustále se střídajícími výstavami klasického i
moderního umění. Na druhé straně Dunaje Vás známé Ars Electronica Center, multimediální svět zážitků, zve na cestu do nové dimenze.
42
22
ZEMSKÉ DIVADLO LINEC
Impozantní budova byla postavena po požáru
města v roce 1800 na místě bývalé jezdecké
školy. Dnes se zde nachází linecké Zemské
divadlo, v němž světoznámý Brucknerův orchestr uvádí opery a muzikály a kde můžete
navštívit i činohru. V nové opeře města Lince
se v současné době staví podle plánů známého architekta Terryho Pawsona. Stavba na
náměstí „Blumauerplatz“ poblíž Lidové zahrady má být otevřena na podzim 2012.
Promenade 39,
Kartenservice +43 800 218 000
www.landestheater-linz.at
17 / 7 KOSTEL URŠULINEK, HORNÍ
RAKOUSKO DŮM KULTURY
Jedinečný
klášterní
kostel
uršulinek
dnes slouží také pro pořádání koncertů a
uměleckých akcí organizace „Forum St. Severin“. Klášter pak byl zrušen v roce 1968. Nový
Hornorakouský dům kultury dnes tvoří pojítko
mezi Zemským kulturním centrem Uršulinský
dvůr, kostelem uršulinek a Hornorakouským
otevřeným kulturním domem. V zemském kulturním centru Dvůr uršulinek se nachází galerie s uměleckými sbírkami Horního Rakouska
a divadlo Uršulinský dvůr.
Kontakt na Dvůr uršulinek
Landstraße 31, tel. +43 732 781912 0
www.ursulinenhof.at
Strana 08 - LINZ KULTURNÍ
18
BRUCKNERŮV DŮM
Brucknerův dům postavený podle plánů finského architekta Heikki Sirena představuje
od doby, kdy jej v roce 1974 otevřel Herbert
von Karajan, symbol Lince. Při Brucknerfestu a programu „Klassisch Anderen“ nabízí
renomovaný koncertní dům návštěvníkům
každého věku průřez různými hudebními
směry prezentovanými vynikajícími umělci
z celého světa. Po předchozím ohlášení
můžete navštívit Brucknerův dům společně s
průvodcem.
Untere Donaulände 7,
tel. +43 732 775230
www.brucknerhaus.at
31
ATELIÉROVÝ DŮM SALZAMT
Historický Salzamt (Úřad pro těžbu a obchod
soli) sloužil – v jiné stavební úpravě – v pozdním středověku jako skladiště soli, která pak
byla dopravována po velké severojižní obchodní cestě do sousedních zemí – do Čech
a na Moravu. V návaznosti na akci Evropské
hlavní město kultury roku 2009 byla provedena sanace Úřadu pro těžbu a obchod solí
a byl zde vybudován umělecký ateliér. Nyní
objekt slouží jako místo mezinárodní výměny
umělců. Ateliéry tvoří základnu a dílnu pro
rozvoj kreativní práce.
Obere Donaulände 15
www.salzamt.linz.at
Linz turistika
44
9 / 42 LINECKÝ ZÁMEK
ZÁMECKÉ MUZEUM
37 NORDICO - MUZEUM
MĚSTA LINCE
V darovací listině z doby Karla Velikého z roku
799 byl poprvé zmíněn „Hrad u Lince“ a Martinský kostel. Ještě dnes můžete obdivovat
zdi opevnění tohoto hradu, bašty a Fridrichovu bránu s nápisem A.E.I.O.U. (Alles Erdreich
ist Österreichs Untertan – Všechna půda patří
Rakousku). Císař Fridrich III. zde sídlil až do
své smrti v roce 1493. Jakožto dočasné centrum habsburské říše byl Linec jmenován
zemským hlavním městem. Za vlády Rudolfa II. zde byl v 17. století postaven zámek,
v němž se dnes nachází linecké Zámecké
muzeum. Velký požár města v roce 1800
zničil jižní křídlo, které bylo nově vybudováno
z kombinace oceli a skla a otevřeno v rámci akce Evropské hlavní město kultury roku
2009. Zde se nachází největší všeobecné
muzeum Rakouska pod jednou střechou. V
traktech lineckého zámku prezentuje Zemské
muzeum kulturně-historické sbírky. V novém
jižním traktu jsou prezentovány stálé výstavy
k tématu příroda a technika Horního Rakouska. Průběžně se tam pořádají také zajímavé
speciální výstavy
Dřívější budovu kremsmünsterského kláštera
využívali jezuité pro pořádání přednášek. Od
roku 1851 zde má sídlo nově založené hornorakouský umělecký spolek. Dnes hostí nově
opravená budova Nordico muzeum města
Lince. Zváni jsou zejména zájemci o hornorakouské umění minulosti i současnosti, o historii města, archeologii a fotografické umění.
Na terase můžete obdivovat druhý TIP
největší odlitý model města na
světě! Zájemcům e o techniku
doporučujeme návštěvu galerií Ars Electronica Center a voestalpine Stahlwelt.
Linz turistika
Dametzstraße 23, tel. +43 732 7070 1912
www.nordico.at
43 DŮM ADALBERTA STIFTERA,
HORNORAKOUSKÉ MUZEUM
LITERATURY
V letech 1848 až 1868 zde žil známý spisovatel, malíř a pedagog Adalbert Stifter. Dnes se
zde nachází Ústav Adalberta Stiftera a Hornorakouský literární dům. Pamětní místnosti Stifterova bytu připomínají známé hornorakouské
básníky a pedagogy. V literárním muzeu si
můžete prohlédnout originální rukopis knihy
„Vítek“ (pocházející z let 1865–1867).
Adalbert-Stifter-Platz 1,
tel. +43 732 7720 11296
www.stifterhaus.at
LINZ KULTURNÍ - Strana 09
02
LINZ KULTURNÍ
38
32
44
VOESTALPINE STAHLWELT
Vstupte do fascinujícího světa voestalpine Stahlwelt, jedinečného světa zážitků
věnovaného oceli. Největší průmyslové
centrum Rakouska umožňuje pohled na
nejmodernější technologie výroby oceli. Díky
střídání obrazů z multimediálních instalací a
ocelových exponátů, kterých se návštěvníci
mohou dotýkat, Vám budou blíže představeny
produkty podniku a koncernu voestalpine v jejich různorodosti.
Voestalpine Straße 4, tel. +43 50304 15 8900
www.voestalpine.com/stahlwelt
UMĚLECKÉ MUZEUM
LENTOS LINEC
32
Máte chuť na večerní procházku po Dunaji? Obdivujte hru barev v uměleckém
muzeu Lentos, které je od roku 2003 jedním z nejdůležitějších muzeí moderního a
současného umění v Rakousku. Ve sbírkách jsou zastoupeni známí mistři, jako jsou
Schiele, Klimt a Kokoschka. Na unikátních
speciálních výstavách můžete po celý rok
obdivovat současné umění v architektonicky
fascinujícím rámci.
Ernst-Koref-Promenade 1
tel. +43 732 7070 3600 nebo 3614
www.lentos.at
30
jí objevování, experimenty a samotná tvorba
Výstava „Nové obrazy člověka“ s otevřenými
laboratořemi nabízí napínavou okružní cestu
lékařskou vědou. Nahlédněte do lidského
těla, navažte kontakt s roboty nebo se staňte
designéry budoucnosti. GeoCity spojuje data
napříč naším světem, všímá si našeho širšího
okolí i nejbližšího životního prostoru. Vydejte se na virtuální cestu s úžasnými 3D a 2D
projekcemi v Deep Space. Individuální přístup
po Vaší cestě za poznáním Vám poskytnou
zkušení průvodci a průvodkyně
Ars-Electronica-Straße 1, tel. +43 732 7272 0
www.aec.at
Každý rok začátkem září se koná festival Ars Electronica, známý daleko za
hranicemi Rakouska.
39
TIP
ZEMSKÁ GALERIE LINEC
Budova Francisco-Carolinum z gründerského
období, v níž se dnes nachází galerie, patří
k nejkrásnějším muzeím Rakouska. Moderní
umění je zde představováno kontinuálně formou výstav a sahá od klasického malířství
po mediální instalace. Navštivte také největší
sbírku Alfreda Kubina v Kubinově kabinetu.
Museumstraße 14, tel. +43 732 774482 0
www. landesgalerie.at
39
38
OK – OTEVŘENÝ KULTURNÍ 33 LINECKÁ GENEZE
DŮM HORNÍ RAKOUSKO
Linecká geneze Vám bude pomocí vybraných
Experimentální laboratoř současného umění.
Těžiště výstavního a produkčního domu
představují zejména multimediální projekty k
časově kritickým tématům a práce mladých
mezinárodních umělců. Díky střídajícím se
výstavám, programovému kinu Moviemento a
gastronomickým podnikům je OK považován
za inspirující dům umění.
OK-Platz 1, tel. +43 732 784178 0
www.ok-centrum.at
78
TABÁKOVÉ ZÁVODY LINEC
Po zastavení výroby cigaret v tabákových
závodech v Linci přešel areál v roce 2009
do vlastnictví města Linec. Průmyslová budova vybudovaná v letech 1929 až 1935
mezinárodně uznávaným architektem profesorem Peterem Behrensem je díky své ocelové skeletové konstrukci, své velikosti (cca.
80 000 m² užitné plochy) a funkčnosti až do
nejmenšího detailu považována za skvost evropské průmyslové architektury. Na výstavbě
se mimo jiné podíleli i Le Corbusier, Mies
van der Rohe a Walter Gropius. Do plánované změny využití, která má nastat během
několika let, jsou tabákové závody Linec
využívány k pořádání kulturních akcí.
Ludlgasse 19, tel. +43 732 772272 7273
ARS ELECTRONICA
CENTER (AEC)
30
Na 3 000 m2 výstavní plochy natrefíte na inovativní projekty tam, kde se potkávají umění,
technologie a společnost. V popředí přitom stoStrana 10 - LINZ KULTURNÍ
38
exponátů vyprávět historii města Lince od jejích
počátků po současnost.
Hauptplatz 1, ve Staré radnici
tel. +43 732 7070 1920
www.nordico.at
34 LINECKÉ MUZEUM
DĚJIN ZUBNÍHO LÉKAŘSTVÍ
Od jednoduchého lazebnického stolce (17. století) přes pedálovou vrtačku po práci s ležícími
pacienty (1960) – ve zdejším muzeu můžete
sledovat vývoj zubního lékařství
Hauptplatz 1, ve Staré radnici
Tel. +43 732 70701920
www.zahnmuseum-linz.at
40 MUZEUM HORSKÉ DRÁHY
PÖSTLINGBERGBAHN
V každé budově, která do začátku roku 2008
sloužila jako údolní stanice horské železnice
Pöstlingbergbahn, bylo nyní zřízeno muzeum
dokumentující dějiny historické dráhy.
Landgutstraße 19, tel. +43 732 3400 7406
www.linzag.at
41
ZÁMEK EBELSBERG
Vedle cenných sbírek si zde můžete prohlédnout výstavu o c. a k. námořním loďstvu Bitva
u Ebelsbergu v roce 1809 pod Napoleonovým
vedením je znázorněna na třech diorámech.
Ebelsberger Schlossweg 7, tel. +43 732 307632
www.schloss-ebelsberg.at
Linz turistika
Linz turistika
LINZ KULTURNÍ - Strana 11
02
LINZ KULTURNÍ
KULTUR
22
22
35
SVĚT LOUTEK V LINCI
Půvabná soukromá sbírka s více než 280
panenkami, medvídky, kašpárky a dalšími
hračkami v tzv. Losensteinerském svobodném
domě.
Staré město 2, 2. patro (výtah), tel. +43 732
386937
KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
23
SKLEPNÍ DIVADLO V LINCI
Hauptplatz 21, tel. +43 732 784120
www.linzerkellertheater.at
DĚTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM
KUDDELMUDDEL
19
Kulturní produkce pro každého od 3 do 99 let.
Nabídka sahá od loutkového divadla, divadla
pro děti až po hudbu či workshopy.
Langgasse 13, tel. +43 732 600444
www.kuddelmuddel.at
21
KULTURNÍ CENTRUM HOF
Koncerty nejrůznějších hudebních žánrů,
malé umění, kabaret, divadlo či předčítání –
to vše zažijete v Ludlgasse 16, tel. +43 732
774863
www.kulturzentrum-hof.at
POSTHOF – SOUČASNÁ KULTURA V
PŘÍSTAVU
24
Linecký kulturní dům POSTHOF ročně
nabízí kolem 250 jednotlivých hudebních či
tanečních vystoupení, divadlo, malé formy
Strana 12 - LINZ KULTURNÍ
umění a literaturu – hostí významné národní
i mezinárodní veličiny stejně jako začínající
domácí umělce. Původně fungoval tento
přístavní areál jako odloučené pracoviště linecké pošty a v letech 1984 až 1990 zrenovován a dnes patří k největším prostorám pro
pořádání kulturních akcí v Rakousku
Posthofstraße 43
Kartenservice +43 732 781800
www.posthof.at
zentaci produktů, pro výstavy, zázemí pro festivaly a tréninkový prostor pro pořádání kurzů.
Bismarckstraße 18, tel. +43 732 771176
www.maestro-linz.com
VZDĚLÁVACÍ DŮM AK JÄGERMAYRHOF
Jägermayrhof nabízí prostory pro zasedání
a sympózia, semináře, klauzury, rozhovory a
kulturní akce
www.arbeiterkammer.com
Městská dílna byla v roce 1979 založena studenty umělecké univerzity. Z městské dílny,
která nejprve vznikla v reakci na „zabetonování Hlavního náměstí“, vyrostlo kulturní a
komunikační centrum. Pravidelně se zde konají hudební produkce i jiné umělecké a kulturní aktivity.
PALÁC OBCHODNÍHO SVAZU
Kirchengasse 4, tel. +43 732 731209
www.stwst.at
Bismarckstraße 1/Landstraße 49, tel. +43 732
773159
www.palaislinz.at
DIVADLO PHÖNIX
Na programu jsou témata úzce související
s aktuálním společensko-politickým děním.
Přitom jsou na jedné straně nově interpretována klasická díla, na straně druhé dům nabízí
mladé autory a autorky
Wiener Straße 25, tel. +43 732 662641
www.theater-phoenix.at
27
soukromé a pracovní příležitosti.
Promenade 39, tel. +43 732 772 11271
www.land-oberoesterreich.at
26
EISENHAND (DIVADLO)
Herní stánek lineckého Zemského divadla
Eisenhandstraße 43, tel. +43 732 7611 400
www.landestheater-linz.at
Römerstraße 98, tel. +43 50 6906 5411
MĚSTSKÁ DÍLNA
28
18
DIVADLO MAESTRO
Prostory baletní školy mohou být vyžívány k
nejrůznějším účelům: můžete zde nalézt scénu pro divadelní představení, prostor pro pre-
Linz turistika
Toto centrum pro pořádání akcí tvoří ideální
rámec pro nejrůznější aktivity. Mohou to být
kongresy, konference, semináře, workshopy,
výstavy, veletrhy, prezentace, tiskové konference, gala večery či módní přehlídky
20
KULTURNÍ DŮM REIMAN
Kulturní dům zahrnuje vlastní divadlo, koncertní pódium, četné školicí prostory a Cafe
Bar. Ročně se zde uskuteční asi 100 akcí.
Na programu jsou hlavně koncerty (zejména
strunných nástrojů), divadlo, opera a tanec.
Promenade 29, tel. +43 732 793977
www.reiman.at
REDUTOVÉ SÁLY
Redutové sály se hodí pro slavnostní události, výstavy, semináře, přednášky a různé jiné
Linz turistika
LINZ KULTURNÍ - Strana 13
03
LINZ PŘÍRODA
15
15
45
3
Věděli jste, že přes 50 % plochy města Linec tvoří zeleň? Do vnitřní části Lince patří i 3 chráněné
krajinné oblasti – Gugl, Frein či Römberberg. Kromě nich na Vás v Linci čekají i nivy podél Dunaje a
Traun, parky a kopce.
Botanická zahrada je známá jako zelená, kvetoucí oáza, která nabízí i umělecký zážitek.
Po napínavé prohlídce či úspěšném pracovním dni nabízí Linec skvělou regeneraci –
odpočinek na břehu Dunaje, projížďku lodí či výhled na město, které Vám bude ležet u
nohou. Při procházce po dunajské stezce a 10 turistických stezkách najdou klid a vyrovnanost hosté, ale i místní.
15
PÖSTLINGBERG – SVĚT ZÁŽITKŮ
DRÁHA NA PÖSTLINGBERG
Historická horská dráha, která je nejstrmější
kolejovou dráhou v Evropě, byla mírně modernizována a rozšířena o vagóny pro postižené.
Vyjíždí co 30 minut z Hlavního náměstí na
Pöstlinberg a zase se vrací.
Lístky koupíte přímo na stanici v automatu či
v turistických informacích na lineckém Hlavním
náměstí.
www.poestlingbergbahn.at
PÖSTLINGBERG – POUTNÍ BAZILIKA
Vychutnejte si úchvatný výhled na Linec. Na
nejvyšším místě trůní opravdový symbol zemské metropole – poutní bazilika Panny Marie
Sedmibolestné.
Otevírací doba: od 7:00 do setmění
Bohoslužby: po-so 10:00, ne, svátky 9:05,
10:30, 16:30
Am Pöstlingberg 1, tel. +43 732 731228
www.pfarre-poestlingberg.at
JESKYNNÍ DRÁHA GROTTENBAHN
Projížďka světem trpaslíků, lesní zvěře a pohádek v dračím expresu. Ve sklepení zhlédnete
různé scény ze slavných pohádek s postavami v životní velikosti a prohlédnete si Hlavní
náměstí tak, jak vypadalo na přelomu 19. a 20.
století.
48
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA
Při výletě za místní i exotickou faunou potkáte
v lineckém zoo více než 600 zvířat. Zoo najdete na půl cesty na Pöstlingberg (můžete využít
dráhu, která na tento kopec vede). Zajímavý je
zrekonstruovaný tropický dům s mnoha neobvyklými obyvateli, jako jsou opice a obří hadi.
Windflachweg 1, tel. +43 732 737180
www.zoo-linz.at
46
BOTANICKÁ ZAHRADA
Obdivujte okolo 10 000 různých druhů rostlin
v překrásném parku o rozloze 4,2 ha a také
různé skleníky. Spatříte například jedinečnou
sbírku kaktusů, vzácné divoké květiny a orchideje. K nabídce patří i koncerty, přednášky,
workshopy a akce pro děti.
Roseggerstraße 20, tel. +43 732 7070 1860
www.linz.at/botanischergarten
3 ROZHLEDNA FRANTIŠKA JOSEFA
(FRANZ-JOSEF-WARTE)
Po zdolání stovky schodů budete odměněni
skvostným výhledem na Linec, Dunaj, čtvrť
Urfahr a kopec Pöstlingberg. Nejvyšší bod
Freinbergu leží v rozlehlém parku, do něhož
se dostanete autobusem č. 26, zastávka Vergreinerstraße.
Freinberg, tel. +43 732 7070 0
Upřete pohled na hvězdy. Hvězdárna otevřená
v roce 1983 nabízí přednášky a kursy o astronomii pro veřejnost.
Sternwarteweg 5, tel. +43 732 674042
www.sternwarte.at
45 BIOLOGICKÉ CENTRUM
LINEC-DORNACH
Biologické muzeum, které je součástí hornorakouských zemských muzeí, bylo otevřeno v
roce 1993 v bezprostřední blízkosti univerzity. Nabízí výzkumná zařízení, sbírku z oblasti
botaniky a zoologie a na 200 m2 představuje
přírodovědecké a speciální výukové výstavy.
Za pozornost stojí i hektarový ekologický park
s místní přírodou.
Johann-Wilhelm-Klein-Straße 73
tel. +43 732 759733 0
www.biologiezentrum.at
VYHLÍDKY
PÖSTLINGBERG – VYHLÍDKA
60
VĚŽ ZNALOSTÍ
Díky moderním panoramatickým výtahům se
můžete rozhlédnout po městě. Zájemci si mohou zalistovat knihami v městské knihovně,
která se ve věži nachází.
Kärntnerstraße 26, tel. +43 732 7070 0
www.wissensturm.at
ST. MAgdalena
Z malého kostela na severním břehu Dunaje
budete mít celý Urfahr i Linec jako na dlani.
PROMENÁDA KOŇSKÉ DRÁHY
Promenáda koňské dráhy začíná u hostince
Oberwirt ve sv. Magdaléně. Na zdi u kostela neopomeňte pamětní desku věnovanou
koňské železnici (před vchodem do kostela
sv. Magdalény). Na začátku hlavního lesa
spatříte jeden z posledních dochovaných
kusů kolejí. Na plánku města je někdejší trasa
znázorněna takto:
SLUNEČNÍ PROMENÁDA – ALOISIANUM
Překrásný pohled na jemně zvlněnou krajinu u
Lince a na Dunaj.
Dráha Vás doveze z Hlavního náměstí přímo
na nejvyšší bod Pöstlingbergu.
LINECKÝ ZÁMEK
Vychutnejte si výhled na Linec, Dunaj, Pöstlingberg a čtvrť Mühlviertel.
TERASA V PASSAGE LINZ
Am Pöstlingberg 16, tel. +43 732 3400 7506
www.grottenbahn.at
Strana 14 - LINZ PŘÍRODA
HVĚZDÁRNA JOHANNESE KEPLERA
Oblíbené nákupní centrum nabízí překrásnou
terasu ve 4. patře.
Linz turistika
Linz turistika
LINZ PŘÍRODA - Strana 15
Pamětihodnosti
04
PŘEHLED O LINZ
Linz an der Donau
45
15
40
48
59
30
54
64
70
71
66
31
3
12
18
43
58
35
9
2
6
14
8
22
32
69
68
67
1 33 53
34
23
21
16
4
13
24
39
20
7
38
11
19
26
50
44
27
57
55
56
51
49
60
52
28
Strana 16 - PŘEHLED O LINZ
Linz turistika
Brucknerův dům
Dětské divadlo Kuddelmuddel
Dům kultury Reiman
Kulturní centrum HOF
Zemské divadlo Linec
Linecké sklepní divadlo
Posthof Linec
Divadlo Eisenhand
Divadlo Maestro
Divadlo Phönix
30
31
32
33
34
35
37
38
39
40
41
42
43
44
Ars Electronica Center (AEC)
Ateliér Salzamt
Umělecké muzeum Lentos
Linecká geneze – historie města
Linecké muzeum dějin zubního lékařství
Linecký svět panenek
Nordico – Muzeum města Lince
OK Hornorakouský otevřený dům kultury
Zemská galerie v Linci
Muzeum dráhy na Pöstlingberg
Zámek Ebelsberg
Zámecké muzeum Linec
StifterHaus, hornorakouské muzeum literatury
Svět oceli voestalpine
Divadla
45
46
47
48
49
Biologické centrum
Botanická zahrada
Dunajský park – park soch Forum Metall
Zoologická zahrada
Volksgarten
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Casino Linz
Design Center Linz
Hlavní nádraží – turistické informace
Kepler Salon
Nová radnice
Hornorakouská zemská knihovna
Stadion a TipsArena Linec
Südbahnhofmarkt / historická stanice koňské železnice
Turistické informace města Linec a Horního Rakouska
Tržiště Urfahrmarkt
Věž znalostí
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
Dunajská stanice č. 1 (Brandner)
Dunaj stanice č. 32 (Brandner)
Výstaviště (Donau Touristik)
Výstaviště (lodní doprava Schaurecker)
Nábřežní stěna (Wurm+Köck)
Linec 11 Zámek (WGD Tourismus GmbH)
Linec 12 Most Niebelungů (WGD Tourismus GmbH)
Linec 13 Lentos (WGD Tourismus GmbH)
Linec 14 Brucknerův dům (WGD Tourismus GmbH)
Linz Ars Electronica Center (DFS Schönbrunn)
Linec Steinmetzplatzl (lodní doprava Schaurecker)
Místa setkávání
5
10
46
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
Příroda
37
17
Stará radnice
Sloup Nejsvětější Trojice
Rozhledna Františka Josefa
Jezuitský kostel (Starý chrám)
Karmelitánský kostel
Kremsmünsterský dům
Zemské kulturní centrum Ursulinenhof
Zemský dům
Linecký zámek
Mariánský chrám (Nový chrám)
Kostel Martina Luthera
Martinský kostel
Minoritský kostel
Mozartův dům
Svět zážitků Pöstlingberg (jeskynní dráha, poutní bazilika)
Městský farní kostel
Kostel uršulinek
Muzea
47
61
65
62
42
63
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
41
Linz turistika
Kotviště
PŘEHLED O LINZ - Strana 17
05
NAKUPOVÁNÍ A
SETKÁVÁNÍ V LINZ
Projděte se kouzelnými uličkami lineckého Starého Města po Landstraße, jedné z nejkrásnějších a
nejrušnějších nákupních ulic v Rakousku.
Elegantní nákupní pasáže, vlajkové lodi mezinárodních obchodních sítí a obchody nabízející vynikající speciality zvou k odpočinku a lákají k nákupům.
60
NAKUPOVÁNÍ V CENTRU
V žádném případě byste neměli opomenout linecké postranní uličky. Na Spittelwiese najdete
luxusní butiky s módou a dárkové prodejny. K
vydatným nákupům lákají i Bethlehemstraße,
Domgasse, Rathausgasse, Rainerstraße, Bischofstraße, Herrenstraße a Promenade. V
prodloužení Landstraße přes Most Niebelungů
najdete v Uhfahru ulici Hauptstraße se
šarmantními obchůdky a útulnými kavárnami.
Když už jsme u kaváren, nezapomeňte si objednat pravý linecký koláč.
Otevírací doba: po-pá 9:00-18:00, so 9:00-17:00
www.linzer-city.at, www.altstadt-linz.at
NÁKUPNÍ CENTRUM
Přímo u Landstraße najdete na Taubenmarkt
ARKADE TAUBENMARKT 73 a o několik
kroků dále PASSAGE LINZ 72 . Obě centra
nabízejí pestrou směsici do několika poschodí
rozdělených specializovaných obchodů a mezinárodních značkových obchodů s příjemným
zastřešením. Třetím nákupním centrem
uprostřed města je ATRIUM CITY CENTER 74
, kam se lze dostat z Mozartstraße nebo přes
OK-Platz. Ve čtvrti Urfahr zve k utrácení nově
postavená Lentia 2000 75 nedaleko nákupní
ulice Hauptstraße. V plánku města najdete
mapu s dalšími nákupními možnostmi mimo
centrum Lince. K dispozici zdarma v turistických informacích na Hlavním náměstí.
ADVENTNÍ TRHY
BLEŠÍ TRHY
každou sobotu 7:00-14:00
Hlavní náměstí od začátku března do 9.
listopadu
Náměstí před Novou radnicí od 10. listopadu
do konce února, Interspar (Industriezeile) a
Cineplexx:
každou neděli dopoledne
ZELENÉ TRHY
Südbahnhofmarkt 57 - Lustenauerstraße: popá 6:00-18:00, so 6:00-13:00 Urfahr, mezi Rudolfstraße a nádražím Mühlkreisbahnhof: popá 6:00-18:00, so 6:00-13:00 Hlavní náměstí:
út, pá 9:00-14:00
Řemeslní umělci z celého světa
každoročně představují své vlastnoruční
výrobky v rámci dnů řemesel v lineckém
Starém Městě, www.altstadt-linz.at
TIP
Pozorujte a zúčastněte se:
Linečtí řemeslníci představují své umění a
zvou skupinky k účasti na pečení lineckého
koláče, foukání skleniček na víno či vytvoření
jedinečného amuletu z kamínku z Dunaje a k
četným dalším aktivitám.
www.wko.at/ooe/L/Meister/
VÁNOČNÍ TRHY NA HLAVNÍM NÁMĚSTÍ
od předposlední soboty v listopadu do 24. prosince
49
VÁNOČNÍ TRHY VOLKSGARTEN
od předposlední soboty v listopadu do 24. prosince
www.advent.linz.at
59
JARMARK V URFAHR
Dvakrát ročně se ve čtvrti Urfahr koná jarmark
s řadou atrakcí. Akce trvá týden a koná se na
jaře (konec dubna / začátek května) a na podzim (konec září / začátek října).
www.urfahranermarkt.at
SUVENÝRY
Odvezte si kousek Lince domů – linecký koláč,
linecké kuličky, Brucknerovy noty, oblázek z
Dunaje jako cukroví či ozdobu či linecké kovové kuličky. Prozkoumejte obchod se suvenýry
na Hlavním náměstí či v Domcenter Linz –
určitě tam najdete vhodný dárek z cesty.
LINZ SOUVENIR SHOP
Hauptplatz 12, www.paloma.at
DomCenter Linz
Herrenstraße 36, Tel. +43 732 946100
www.mariendom.at
TRHY
LINEC JAKO DÁREK
Oblíbené linecké kupóny si můžete zakoupit na
infostánku v nákupním centru Passage Linz.
Každý z nich má hodnotu 10 EUR.
Darujete tak bezplatné nákupy ve více než 340
obchodech a restauracích v centru Lince. Online můžete objednávat na adrese:
www.linzer-city.at
Víkendové nabídky, které jsou ideální
pro nákupní výlet do Lince, najdete na
adrese:
www.linz.at/pauschalen
TIP
GASTRONOMIE A LAHŮDKY
Znáte typická rakouská domácí jídla? Ještě
ne? Tak to je nejvyšší čas, abyste se seznámili
se špekovými knedlíky, škvarkovými knedlíky,
sekanou (Leberkäse) či vydatnou vepřovou
pečení s křupavou krustou. Poté určitě neopovrhnete kouskem lineckého koláče. Restaurace
a bary v Linci lze najít v seznamu restaurací,
který je k dispozici v turistické kanceláři na
hlavním náměstí. Hornorakouské i celorakouské speciality, k nimž patří víno, destiláty, uzené
maso, různé pečivo a koláče, si samozřejmě
můžete také koupit a odvézt domů. V supermarketech, klášterních obchodech, vinotékách
a specializovaných obchodech Vám rádi poradí.
www.hotspots-linz.at
www.kultiwirte.at
www.genussland.at
Na četných lineckých trzích můžete dle libosti
prohlížet, šmejdit a nakupovat.
Strana 18 - NAKUPOVÁNÍ A SETKÁVÁNÍ V LINZ
Linz turistika
Linz turistika
NAKUPOVÁNÍ A SETKÁVÁNÍ V LINZ - Strana 19
05
NAKUPOVÁNÍ A
SETKÁVÁNÍ V LINZ
59
59
56
STADION A TIPSARENA LINEC
Výroční tenisový turnaj „Generali Ladies Linz“
není pojmem jen pro přátele sportu. Vedle
TipsAreny, která je v Rakousku nejmodernější
halou pro sportovní i jiné událostí a v níž se
již konalo mnoho významných akcí a koncertů,
leží linecký stadion – domácí hřiště fotbalového
klubu LASK Linec.
tel. +43 732 6573114016
www.livasport.at
60
VĚŽ ZNALOSTÍ
Tato 63 m vysoká budova stojí hned vedle
hlavního nádraží a od roku 2007 hostí školu
pro vzdělávání dospělých, městskou knihovnu a jiné „znalostí organizace“. V přízemí se
nachází restaurace.
tel. +43 732 7070 0
www.wissensturm.at
51
DESIGN CENTER LINZ
Tento moderní skleněný palác z 3 456
skleněných desek slouží jako víceúčelové
centrum s atmosférou denního světla a
nejmodernějším technickým vybavením.
tel. +43 732 6966 0
www.design-center.at
HOTSPOTS A INTERNETOVÁ KAFE
Využijte bezplatný odrazový můstek do světa
internetu. Připojíte se s kterýmkoli notebookem (WLAN), PDA a mobily podporujícími
WLAN. Hotspoty najdete třeba zde: Stará a
Nová radnice, Nordico, Taubenmarkt/Arkade,
místa občanských služeb, veřejné budovy,
městské knihovny, centra pro seniory či pro
Strana 20 - NAKUPOVÁNÍ A SETKÁVÁNÍ V LINZ
mládež, Donaulände/Lentos, Hlavní náměstí.
Případně můžete za 1 EUR za hodinu surfovat
v lineckých knihkupectvích.
www.hotspot-linz.at
Notebook pro ty, kteří si potřebují zasurfovat, je
proti předložení průkazu s fotografií bezplatně
k dispozici u vrátného na Staré radnici. Můžete
tak využít hotspot ve foyer této budovy.
Atlas Media
nabídkami pro zdraví.
DONAUSTRAND
Ramsauerstraße 12, tel. +43 732 3400 6660
na úrovni zimního přístavu v Linci
FITNESS OÁZA PARKBAD
PROCHÁZKY
Saunový svět na 2 500 m2, krytý bazén, venkovní bazén, solárium, masáže, kadeřnictví,
zdravotnické služby, curlingové kluziště, plocha na hraní, hala s ledovou plochou.
Untere Donaulände 11, tel. +43 732 3400
6630
Graben 17, tél. +43 732 781005
nebo +43 699 17651234
ZÁŽITKOVÁ OÁZA SCHÖRGENHUB
Media City
Landstraße 70, tel. +43 732 770826
nebo +43 650 3840427
Krytý bazén, vířivka, krytá široká skluzavka,
venkovní bazén, solárium, masáže, plocha na
hraní.
SPORT A RELAXACE V LINCI
Schörgenhubstraße 16, tel. +43 732 3400 6680
VEŠKERÉ LINECKÉ VODNÍ OÁZY
Denní karta na plavání
Dospělí 3,50 EUR, snížené vstupné 1,75 EUR
tel. +43 732 3400 6000
www.linzag.at/baeder
RODINNÁ OÁZA BIESENFELD
Krytý bazén s plochou pro rodiče a děti, 70m
skluzavka black hole, volný bazén pro děti,
sauna, solária, masáž.
Vydejte se na led: na kluziště nebo na nekrytou ledovou plochu fitness oázy Parkbad v
Linci. Ledová aréna Keine Sorgen slouží i jako
domácí hřiště lineckého týmu ledního hokeje
„Liwest Black Wings“.
Otevírací doba: Od poloviny září do začátku
dubna o víkendech, svátcích a každou středu
dopoledne, v létě – od srpna je ledová aréna Keine Sorgen otevřena každou sobotu od
14:00 do 17:00.
Zdravotní oáza se saunou, léčivou vodou, soláriem, masážemi a plochou na hraní.
Hartheimerstraße 1-3, tel. +43 732 3400 6690
Swingolf
JEZERA KE KOUPÁNÍ
Swingolf nabízí milovníkům golfu nové
příležitosti nedaleko od Lince. V pohodlném
městském oblečení si zde můžete zkusit odpal bez předchozích znalostí, jednoduše a
bez komplikací.
PLESCHINGER SEE (PRO NUDISTY)
Příjezd autobusem Linz AG č. 33, konečná
stanice Pleschinger See.
KLEINER WEIKERLSEE (PRO NUDISTY)
WELLNESS OÁZA HUMMELHOF
Příjezd tramvají Linz AG č. 2, konečná stanice
solarCity.
Linz turistika
BRUSLENÍ
Fitness oáza Parkbad
Untere Donaulände 11, tel. +43 732 3400 6630
www.linzag.at/baeder
SAUNOVÁ OÁZA EBELSBERG
Dornacherstraße 47, tel. +43 732 3400 6670
Vodní svět o teplotě 34 °C, část wellness
s bazénem se slanou vodou, relaxačním a
revitalizačním bazénem, saunou, koupalištěm,
krytým koupalištěm, masážemi, soláriem a
Postupujte podle značených turistických tras
Freistädter Straße 163, tel. +43 699 11042012
www.swingolf.at
PICHLINGER SEE
Příjezd autobusy Linz AG č. 11 nebo 19,
konečná stanice Pichlinger See.
Linz turistika
NAKUPOVÁNÍ A SETKÁVÁNÍ V LINZ - Strana 21
05
NAKUPOVÁNÍ A
SETKÁVÁNÍ V LINZ
50
50
GOLFOVÉ MINIHŘIŠTĚ FREINBERG
Freinbergstraße 49, tel. +43 664 2254317
PICHLINGER SEE –
VOLNOČASOVÉ ZAŘÍZENÍ
tel. +43 676 7700442
PLESCHINGER SEE –
CENTRE DE LOISIRS
tel. +43 676 7700440
50
CASINO LINZ
Casino Linz se představuje nejen jako místo vznešené hry, ale díky svému elegantnímu prostředí je také oblíbeným místem pro
setkávání. Bohatá nabídka her a vynikající
kuchyně jsou zárukou zábavného večera.
Rainerstraße 2-4, tel. +43 732 654487
www.casinos.at
KINA S CIZOJAZYČNÝMI FILMY
City-Kino
Graben 30
tél. +43 732 776081
www.moviemento.at
Moviemento
OK-Platz 1
tél. +43 732 784090
www.moviemento.at
TIP
Pozvánka pro rodiče malých dětí –
každý měsíc můžete svou ratolest vzít
do baby kina.
Strana 22 - NAKUPOVÁNÍ A SETKÁVÁNÍ V LINZ
KOSTELY JINÝCH VYZNÁNÍ
IZRAELITSKÁ MODLITEBNA LINEC
(SYNAGOGA)
Židovský hřbitov poblíž hřbitova sv. Barbary je
přístupný po telefonickém ohlášení.
Bethlehemstraße 26, tel. +43 732 779805
SRBSKÝ ORTODOXNÍ KOSTEL
V kostele sv. Vasilije z Ostrogu z roku 1936,
který je od roku 2003 majetkem srbské ortodoxní obce v Linci, najdete řadu zajímavých
ikon a fresek.
Bohoslužby: so 18:00, ne 10:00 a o každém ortodoxním svátku, na který připadá pracovní den,
9:00 Kostel se otevírá jednu hodinu před mší.
Prohlídka: Skupiny se mohou hlásit u
arcikněze Dragana Mićiće
Mobilní telefon: +43 660 8119 661
Posthofstraße 41, www.spc-linz.org
RUMUNSKÁ ORTODOXNÍ CÍRKEVNÍ OBEC
Harrachstraße 7, Farář Bugner Surin Emanuel
tel. +43 732 771205
Bohoslužba: ne, svátky 10:00 (kostel sv. Kříže)
MEŠITA AL-RAHMÁN
Islámský kulturní svaz
Kellergasse 12
www.plattform-islam.org
MEŠITA „RAKOUSKÉ ISLÁMSKÉ FEDERACE V LINCI“ (ALIF)
Wienerstraße 296
www.plattform-islam.org
Linz turistika
06
LINZ NA CESTÁCH
Chcete-li Linec objevit z nové perspektivy, vyplatí se občas změnit dopravní prostředek. Například cesta
lodí či výlet na kolech podél Dunaje slibují nezapomenutelný zážitek. Kdo chce mít přehled, vypraví se
na Pöstlingberg.
„Linec mění“ – tak zní heslo města a zároveň jeho program. Žádné jiné rakouské město
se totiž v posledních desetiletích nezměnilo tak zásadně jako hornorakouská metropole.
Při procházkách Lincem se neseznámíte jen s jeho historickou tváří, nýbrž i s tím, jak se
vyvinul do moderního průmyslového a kulturního města s vysokou kvalitou života.
ARS ELECTRONICA CENTER
58 TURISTICKÉ INFORMACE MĚSTA
LINEC A HORNÍHO RAKOUSKA
Ars-Electronica-Straße 1
Hauptplatz 1
Otevírací doba: říjen až duben po-so 9:0017:00, ne, svátek 10:00-17:00, květen až září
po-so 9:00-19:00, ne, svátek 10:00-19:00
tel. +43 732 7070 2009
fax +43 732 7070 54 2009
[email protected]
www.linz.at/tourismus
HLAVNÍ NÁDRAŽÍ
TURISTICKÉ INFORMACE
52
Linecké nádraží bylo v roce 2010 již pošesté
zvoleno nejkrásnějším rakouským nádražím.
Otevírací doba: po-so 7:00-19:00, ne, svátek
7:00-19:45
Informace o spojích – horká linka ÖBB: +43
5 1717
Bahnhofplatz 1
www.oebb.at
TURISTICKÁ INFORMAČNÍ MÍSTA
Brožurky o Linci získáte na našich turistických
servisních místech.
PASSAGE LINZ
Landstraße 17-25
Otevírací doba: po-pá 9:30-19:00, so 9:0018:00
LETIŠTĚ BLUE DANUBE AIRPORT
Flughafenstraße 1
Otevírací doba: každý den
po-ne 5:00-23:00
Strana 24 - Linz NA CESTÁCH
11
Otevírací doba: út, st, pá 9:00-17:00
čt 9:00-21:00, so, ne 10:00-18:00
CAFÉ GLOCKENSPIEL, Hauptplatz 18
DESIGN CENTER LINZ, Europaplatz
DOMCENTER LINZ, Herrenstraße 36
LINZ CITY EXPRESS, Hauptplatz
FISCHERHÄUSL, Flussgasse 3
JESKYNNÍ DRÁHA NA PÖSTLINGBERG
CUKRÁRNA JINDRAK, Herrenstraße 22
JOSEF – MĚSTSKÝ PIVOVAR, Landstraße
49
ZÁMEČEK PÖSTLINGBERG, Pöstlingberg
14
KOTVIŠTĚ WURM + KÖCK,
Untere Donaulände 1
KOTVIŠTĚ
DUNAJSKÉ STANICE Č. 1
U Brucknerova domu – společnost Brandner,
okružní plavby.
PŘÍSTAVNÍ ZEĎ (WURM + KÖCK)
Výletní lodi
14
BRUCKNERŮV DŮM
Poblíž muzea Lentos: WGD Tourismus GmbH
– okružní plavby
13
Lentos
WGD Tourismus GmbH – okružní plavby
12
MOST NIBELUNGŮ
WGD Tourismus GmbH – výletní lodi
Linz turistika
LINECKÝ ZÁMEK
WGD Tourismus GmbH – okružní plavby
DUNAJSKÉ STANICE Č. 32
Poblíž zámku: Společnost Brandner –
okružní plavby
SPOLEČNOST WURM + KÖCK
S flotilou čítající 11 lodí je společnost Wurm
+ Köck největším výletním rejdařstvím na bavorsko–rakouské části Dunaje. 2 z jejích lodí
mají domovský přístav v Linci.
Ars Electronica Center
Untere Donaulände 1, tel. +43 732 783607
www.donauschiffahrt.at
DFS Schönbrunn
DUNAJSKÁ ŘÍČNÍ PLAVBA SCHAURECKER
Urfahrmarkt
Na lodi „MS Helene“ můžete absolvovat
okružní plavbu Lincem a po jeho okolí, ale
také výlety například do Wachau. Trasu
si můžete určit sami. Zúčastněte se v létě
nedělní okružní jízdy městem a přístavem.
Dunajská říční plavba Schaurecker
Urfahrmarkt
MS Kaiserin Elisabeth
OKRUŽNÍ PLAVBY
WGD Tourismus GmbH
Lindengasse 9, Tel. +43 732 7277 800
www.schiffsanlegestellen.at
www.danube.at
Dunajská říční plavba
Po celé léto se každý den (kromě pondělků)
můžete plavit do Pasova a zpět nebo se se
společností Wurm + Köck můžete dvakrát týdně
vydat do Vídně a zpět. Jednou týdně vyplouvá
loď do města Kremže (Krems) v údolí Wachau.
V nabídce jsou i půldenní projížďky údolím Dunaje. V roce 2010 se navíc každé úterý koná
výlet na výstavu „Dunaj – prokletí i požehnání“
ve městě Enže (Enns). Vychutnejte si večerní
vyjížďky s hudbou, jídlem a tancem nebo si
zarezervujte loď pro výlet, firemní oslavu či jiné
akce.
Linz turistika
Urfahrmarkt 1, tel. +43 664 1536164
www.donauschifffahrt.at
Donau Touristik MS Kaiserin Elisabeth
Loď „MS Kaiserin Elisabeth“ zavítá
několikrát týdně do Pasova a Vídně. Můžete
si ji také pronajmout pro soukromé účely (kapacita: 600 osob)
Lederergasse 4-12, tel. +43 732 2080 0
www.donaureisen.at
PARNÍK
ÖGEG
SCHÖNBRUNN
SPOLEČNOSTI
„Schönbrunn“ je nejstarší původní parník
Evropy a návštěvníky okouzluje už od roku
1912. Tel. +43 664 5013068
www.oegeg.at
Linz NA CESTÁCH - Strana 25
06
LINZ NA CESTÁCH
TIP
OKRUŽNÍ PROCHÁZKY/JÍZDY
alespoň 6 zájemců)
VEŘEJNÁ DOPRAVA
Prozkoumejte Linec při každodenních procházkách s průvodci Austria Guides! Od
května do října v 11:00, výchozí bod – turistické informace na Hlavním náměstí. (Staré
Město, Zemský dům, Nový chrám, Bischofstraße a Landstraße)
Délka: asi 1,5 hod.
Informace: Turistické informace města Linec
tel. +43 732 7070 2009
www.linz-tours.at
www.linz.at/stadtbesichtigung
Romantické večerní vyhlídky pro skupiny
jsou k dispozici na objednání. Informujte se o
skupinových cenách a zvláštních jízdách.
tel. +43 732 797555
www.geigers.at
V mapě měst najdete informace o linkách Linz
AG, jízdní řády a ceny jízdenek, informace k
příjezdu do Lince, o letišti Blue Danube Airport, systému parkování, taxislužbě a mnoha
jiných otázkách.
LINZerSCHWEBEN
TRAMVAJ A MĚSTSKÉ AUTOBUSY
PŮJČOVNA JÍZDNÍCH KOL
Prohlídka města trochu jinak! Se segways
– elektrickými vozíčky na baterie s takřka
neslyšným provozem a intuitivním ovládáním
– se bez námahy dostanete na zámek, na
Pöstlingberg nebo k Věži znalostí.
Termíny: březen až říjen
Délka: asi 2,5 hod / asi 1,5 hod. (MiniaTour)
tel. +43 732 7070 2009
www.linzerschweben .at
Jízdenky zakoupíte v prodejních automatech,
trafikách, turistických informacích na Hlavním
náměstí i v zákaznických centrech Linz AG.
Landstraße 85, tel. +43 732 3400 7000
www.linzag.at
Donau Touristik
Lederergasse 4-12, tel. +43 732 2080 50
www.donaureisen.at
Budete potřebovat průkaz totožnosti a kreditní
kartu.
TEMATICKÉ A SKUPINOVÉ PROHLÍDKY
Využijte možnosti absolvovat zasvěcenou
prohlídku s certifikovaným průvodcem Austria
Guide. Celoročně se nabízejí tematické prohlídky.
Můžete si vyžádat tematické prohlídky dle
svého přání. K možným tématům patří Anton
Bruckner, Johannes Kepler, historie, kultura
a relaxace, příroda, architektura, Hörstadt
atd. Vyberte si průvodce v těchto jazycích:
němčina, čínština, angličtina, francouzština,
italština, slovenština, španělština, švédština,
čeština, ruština, maďarština a japonština.
Horká linka průvodcovských služeb: +43
650 2009009
www.linz-tours.at
JOHANNOVO PRŮVODCOVSKÉ TAXI
Kombinace jízdy taxíkem s vynikající výkladem průvodce Austria Guides. V nabídce
je široký výběr prohlídek Lince a jeho
okolí, vynikající služby pro hosty z ciziny v
němčině, angličtině, francouzštině japonštině,
korejštině a mnoha dalších jazycích.
tel. +43 664 4558468
LETIŠTĚ BLUE DANUBE
AIRPORT
Linecké letiště leží jihozápadně od města.
Dostanete se tam taxíkem, letištním autobusem, z letiště Hörsching a zpět, z hlavního
nádraží a zpět. Případně můžete využít
železnici: www.oebb.at. V Hörschingu mají
návštěvníci k dispozici bezplatný kyvadlový
autobus mezi nádražím a letištěm.
OPRAVY JÍZDNÍCH KOL
Brückl Horst GmbH & Co KG
Poradenství, prodej, servis, oprava, vyzvednutí
Herrenstraße 54, tel. +43 732 777276
Hackl Erich
Peuerbachstraße 1-3, tel. +43 732 700131
Drobnější opravy vyřeší dílna v turistických
informacích města Linec na Hlavním náměstí.
Letecké spojení do Lince:
Austrian Airlines (www.aua.com) a Lufthansa
(www.lufthansa.com) nabízejí spojení Lince
se světem přes uzly v Düsseldorfu, Frankfurtu, Mnichově a Vídni. Společnost Robin Hood
Aviation (www.robinhood.aero) dále nabízí
lety do Curychu a do nejrůznějších destinací
létají nízkonákladové společnosti jako Rya-
PROHLÍDKY MĚSTA S LINZ CITY EXPRESS
Během 25minutové prohlídky v jasně žlutém
městském vlaku spatříte nejdůležitější
pamětihodnosti města a poslechnete si o
nich informace v jednom z 8 jazyků. Odjezd
z Hlavního náměstí je každou celou hodinu a každou půlhodinu (musí se shromáždit
Strana 26 - Linz NA CESTÁCH
LINECKÁ LOKÁLKA LILO
Lokálka mezi městy Linec a Peuerbach
Bahnhofplatz 2a, tel. +43 732 600703
www.linzer-lokalbahn.at
nair (www.ryanair.com), Flyniki (www. flyniki.com) a Air Berlin (www.airberlin.com) (k
červenci 2010)
Flughafenstraße 1, 4063 Hörsching
tel. +43 7221 600 0
www.linz-airport.com
Linz turistika
Linz turistika
Linz NA CESTÁCH - Strana 27
07
LINZ A STOPY
MINULOSTI
V Linci zanechalo stopy mnoho významných osobností. Linec je inspiroval a ony jej na oplátku
proměňovaly a utvářely.
Udělaly z Lince město přející inovátorům, myšlenkovým vůdcům a vizionářům, poháněly
vývoj techniky, hudby, literatury, architektury a umění a přispěly četnými podněty. Zanechaly i památníky, které připomínají dávné události a učí nás toleranci a otevřenosti.
JOHANNES KEPLER (1571–1630)
KEPLERŮV DŮM
Slavný německý teolog, matematik, astronom, astrolog a optik Johannes Kepler žil v
letech 1612 až 1627 v Linci a v tomto domě
v Rathausgasse 5 dokončil jedno ze svých
stěžejních děl, Rudolfinské tabulky. V roce
1745 zde byla otevřena první tiskárna v Linci. V roce 2009 vznikl v 1. patře domu Kepler Salon – místo setkávání, výměny informací a zprostředkování vědění. Univerzity,
různá vzdělávací zařízení a nemocnice zde
přispívají k různorodé nabídce akcí.
www.keplersalon.at
LANDHAUS S KAŠNOU PLANETENBRUNNEN
Zde Johannes Kepler 14 let vyučoval na protestantské Landschaftsschule. Na překrásném
dvoře s podloubím spatříte Planetenbrunnen.
SOCHA JOHANNESE KEPLERA
V zámeckém parku se s panem Keplerem setkáte i dnes – konkrétně s jeho sochou.
UNIVERZITA JOHANNESE KEPLERA V
LINCI
Linecká univerzita nese jméno génia od roku 1975.
www.jku.at
KEPLEROVA UMĚLECKÁ
STANICE V POSTHOFU
Při příležitosti pětisetletého výročí vytvořili na
objednávku města Linec studenti, absolventi
a učitelé Meisterklasse Metall 1989 (tehdy
umělecké vysoké školy, nyní univerzity) soubor deseti ocelových plastik o velikosti 3 až 8
Strana 28 - Linz STOPY
metrů jako poctu Keplerovi.
ADALBERT STIFTER (1805–1868)
TECHNICKÁ VÝSTAVA V ZÁMECKÉM MUZEU
Adalbert Stifter byl rakouský spisovatel, malíř
a pedagog. Patří k nejvýznamnějším autorům
biedermaieru. K jeho nejslavnějším pracím
patří cyklus „Pestré kameny“, „Vítek“ a „Pozdní léto“. Jeho velmi originální a na tuto dobu
přelomové knihy byly přeloženy do různých
jazyků.
Na trvalé výstavě „Technika v horním Rakousku“ se návštěvníkům nabízí pohled na
astronomii, Museum Physicum (důležitá
sbírka fyzikálních instrumentů a učebních
pomůcek 18. a 19. století) i na průmyslovou,
hospodářskou a technickou historii horního
Rakouska. Pozornost je věnována tématům,
jako jsou hornorakouští astronomové a studijní sbírka v oddělení dějin techniky.
www.schlossmuseum.at
HORNORAKOUSKÁ ZEMSKÁ KNIHOVNA
Originál Keplerova manuskriptu v Hornorakouské zemské knihovně. Zemská knihovna je
nejstarší veřejnou knihovnou v Linci a disponuje manuskripty, fragmenty a ranými tisky, k
nimž patří i asi 360 středověkých manuskriptů
a asi 30 000 raných tisků z majetku hornorakouských klášterů. Patří k nim i vlastnoruční
zápis s obrázkem Johannese Keplera z jeho
lineckého období, kdy působil jako „matematik císařského majestátu a zemských stavů
Horního Rakouska“ (1621). Najdete jej v
pamětní knize Stephana Lansia v Tübingenu.
ARS ELECTRONICA CENTER « DEEP SPACE »
Jedinečný vizuální zážitek nabízí „Deep
Space“ v ARS Electronica Center s nástěnnou
projekcí (16x9 m) v nejvyšší kvalitě. Zažijete
výpravy do sfér, které lidské oko nezachytí, do
historických míst či na fantastická místa, třeba
do vesmíru. Každý den se během otevírací
doby můžete zúčastnit přednášky Uniview
(Cesta naší galaxií).
Linz turistika
STIFTERHAUS
Jako skladatel byl doceněn až ve svém stáří.
Patřil k nejdůležitějším a nejoriginálnějším
autorům své doby a jeho díla měla obrovský
vliv na hudební historii ještě ve 20. století.
Jeho nejdůležitější a asi i nejznámější skladby jsou jeho velkoryse pojaté symfonie. O
důležitá díla obohatil i církevní hudbu. Mimo
jiné napsal tři velké mše a jedno te deum.
Jako varhaník byl obdivován zejména za své
improvizace.
Někdejší dům A. Stiftera.
00 Literární muzeum: viz Linec – kultura, str. 11)
HISTORICKÉ BRUCKNEROVY VARHANY
VE STARÉM CHRÁMĚ
BARBAŘIN HŘBITOV
Varhany byly postaveny podle plánu Antona Brucknera a dochovaly se dodnes.
Návštěvníkům jsou k dispozici koncerty a prohlídky jedinečného Brucknerova
původního nástroje.
Umělec a pedagog Adalbert Stifter odpočívá
na Barbařině hřbitově v Linci.
STIFTEROVA VILA
V Kirschlagu u Lince najdete působivou vilu,
kde těžce nemocný Stifter sedmkrát pobýval v
lázních mezi lety 1865 a 1867.
STIFTEROVA SOCHA
Stifterův památník se nachází na promenádě.
Toto místo bylo zvoleno, protože když pracoval
jako školský rada na lineckém místodržitelství,
díval se z okna právě sem. 24. května 1902
byl odhalen bronzový památník v životní velikosti od Johanna (Hanse) Rathauského.
Básník sedí na žulovém kameni, který si sám
přivezl ze Šumavy, a drží kabát a klobouk.
ANTON BRUCKNER (1824-1896)
RODNÝ DŮM V ANSFELDENU
V mistrově rodném domě je v šesti pokojích vystaven průřez jeho životem a dílem.
Návštěvu domu můžete završit vyslechnutím
ukázek z Brucknerových děl.
www.antonbrucknercentrum.at
SYMFONICKÁ PROCHÁZKA
Symfonická procházka Antona Brucknera (asi
8,3 km) začíná v Ansfeldenu – v Brucknerově
rodišti – a vede přes pole a louky k umělcově
hrobu v městečku St. Florian. Deset tabulí a
audioprůvodce Vám zprostředkují pohled do
života a tvorby umělce.
Josef Anton Bruckner, který se narodil v Ansfeldenu u Lince, byl rakouský skladatel romantického období, varhaník a učitel hudby.
Linz turistika
Linz STOPY - Strana 29
07
LINZ A STOPY
MINULOSTI
itinéraire audio Gusen
Johannes Kepler
camp de concentration
de Mauthausen
Adalbert Stifter
GEOCACHING.COM
ho Rakouska.
LINEC – HISTORIE
Společnost Geochoaging Vás vezme na cestu
za pokladem po stopách Antona Brucknera. S
přístrojem podporujícím GPS (iPhone, mobil
s GPS apod.) můžete hledat skryté krabičky
s nápovědou.
AUGUSTINSKÝ KANOVNICKÝ KLÁŠTER
ST. FLORIAN
S Lincem jsou nesmazatelně spojeny dva
zásadní momenty moderních dějin Rakouska. V roce 1934 zde začala občanská válka,
v níž se proti sobě postavily občanská vláda
a některé frakce sociálnědemokratické strany.
V březnu 1938 byl v Linci, dovršen „anšlus“
Rakouska nacistickým Německem. Šokující
svědectví z nacistického období představuje
památník v koncentračním táboře Mauthausen (15 km východně od Lince). Mezi lety
1938 a 1945 zde bylo vězněno více než 200
000 lidí z celé Evropy a asi polovina z nich zde
byla zavražděna.
PAMĚTNÍKY
V Linci najdeme památníky Antona Brucknera
na každém rohu, např. portrétní reliéf ve Starém chrámě, medailon na Městském farním
kostele, bustu v parku Donaupark před Brucknerovým domem, pamětní tabuli v Hofgasse
23, kamenný reliéf na Staré radnici atd. Dále
také soukromou univerzitu Antona Brucknera,
která je jednou ze čtyř univerzit ve městě a
jednou z pěti rakouských vysokých škol, kde
se učí hudba, divadlo a tanec.
200 profesorů a univerzitních učitelů, kteří
jsou světově uznávanými umělci, vědci a pedagogy, má na starost 850 studentů z celého
světa.
www.bruckneruni.at
BRUCKNERŮV DŮM
(viz Linec – kultura, str. 9)
BRUCKNER ORCHESTER LINZ
BRUCKNER ORCHESTER LINZ pod vedením šéfdirigenta Dennise Russella Daviese si můžete poslechnout jako symfonický
orchestr Rakouska v Brucknerově domě – i
jako pilíř festivalu Brucknerfest – a v lineckém
Zemském divadle. Orchestr často zamíří i za
hranice Rakouska do hudebních center světa
a funguje jako vývěsní štít města Linec i celéStrana 30 - Linz STOPY
Prohlédněte si varhany v městečku St. Florian
nedaleko od Lince. Právě tam našel hned pod
varhanami poslední odpočinek Anton Bruckner, který v klášteře působil jako varhaník.
Stiftsstraße 1, 4490 St. Florian
tel. +43 7224 8902 0
fax +43 7224 8902 23
www.stift-st-florian .at
Prohlídka kláštera(délka: 60 minut): bazilika,
Brucknerova rakev, knihovna, mramorový sál,
altdorfský oltář.
Od Velikonoc do Všech svatých (od 10 osob)
„Brucknerovy varhany – posluchačský
zážitek“: Živý varhanní koncert od poloviny
května do poloviny října.
Autobus: Z Lince (např. hl. n.) do St. Florian, stanice Gendarmerieplatz, www.oebb.at;
auto: spolková silnice B1 směr Wien-Salzburg (asi 26 km)
RODINA ALTOMONTE
Martino Altomonte (1657-1745) a jeho
synové Bartolomeo a Andreas patří k
nejvýznamnějším rakouským malířům barokní epochy. Mimo jiné můžete obdivovat jejich
malbu na oltáři karmelitánského kostela Landstraße 33
Linz turistika
Erinnerungsstraße 1, 4310 Mauthausen
tel.: +43 7238 2269
www.mauthausen-memorial.at
V zámku Hartheim u města Alkoven (asi 20
km od Lince) zavraždili nacisté od května
1940 do prosince 1944 tisíce postižených lidí.
V roce 2003 bylo na zámku Hartheim otevřeno
výukové a památeční centrum společně s
výstavou „Cena života“. Od té doby slouží
zámek jako místo setkávání: www.schlosshartheim.at
château d’Hartheim
Neviditelný tábor – audiostezka
Gusen
Hlasy svědků provázejí návštěvníky při cestě
areálem bývalého koncentračního tábora
Gusen, jehož stopy zmizely pod obytnou a
rekreační oblastí. Audio stezka trvá 96 min,
přibližně 25 minut je třeba vyhradit si na
zpáteční cestu
Výchozí bod a výdej audio přístrojů:
Návštěvnické centrum památníku Gusen,
Georgestraße 6, 4222 Langenstein, tel. +43
7237 6318 6
Výdej přístrojů končí v 15 hod.
www.audioweg.gusen.org
LINEC – HISTORICKÉ PROCHÁZKY
Prohlídky s kvalifikovanými průvodci Austria
Guides Vám dají nahlédnout do minulosti a
budoucnosti (viz tematické procházky str. 35)
www.linz.at/stadtbesichtigung
Nahlédnout do toho, co bylo před anšlusem
v roce 1938, a dozvědět se o dopadu nacistické diktatury na Linci můžete v městském
archivu.
Archivu města Linz, Hauptstraße 1-5, Nová
radnice a na domovské stránce. tel. +43 732
7070 2973
www.linz.at/archiv
Linz turistika
Linz STOPY - Strana 31
08
LINZ OD A DO Z
A
Adalbert Stifter..............................................29
Adventní trhy................................................19
AK Bildungshaus Jägermayrhof..................12
Anton Bruckner............................................29
Ars Electronica Center/AEC........................10
Ateliér Salzamt............................................08
B
Biologické centrum Linec-Dornach..............15
Botanická zahrada.......................................14
Brucknerův dům..........................................08
C
Casino Linz.................................................22
D
Design Center Linz......................................20
Dětské kulturní centrum Kuddelmuddel......12
Divadlo Eisenhand......................................12
Divadlo Maestro..........................................12
Divadlo Phönix............................................12
Dráha na Pöstlingberg................................14
Dům kultury Reiman...................................13
Dunajská říční plavba.................................25
G
Gastronomie................................................19
H
Hauptplatz (Hlavní náměstí)........................04
Hlavní nádraží – turistické informace..........24
Hlavní sportovní události.............................27
Hvězdárna Johannese Keplera...................15
I
Internet a hotspoty.......................................20
Strana 32 - Linz OD A DO Z
J
Jarmark v Urfahru........................................19
Jeskynní dráha Grottenbahn.......................14
Jezera ke koupání.......................................21
Jezuitský kostel (Starý chrám)....................06
Johannes Kepler.........................................28
K
Karmelitánský kostel.....................................5
Kina.............................................................22
Kostel Martina Luthera................................06
Kostel uršulinek /
Hornorakouská kulturní čtvrť.......................08
Kostely jiných vyznání.................................22
Kremsmünsterský dům................................05
Kulturní centrum HOF..................................12
Kulturní zařízení..........................................12
L
Letiště Blue Danube Airport.........................27
Linec – historie............................................31
Linec a Horního Rakouska..........................24
Linecká geneze............................................11
Linecké muzeum dějin zubního lékařství.....11
Linecké sklepní divadlo................................11
Linecký svět panenek..................................11
Linecký zámek.............................................09
M
Mariánský chrám (Nový chrám)...................05
Martinský kostel...........................................05
Městská dílna...............................................12
Městský farní kostel.....................................06
Minoritský kostel..........................................04
Mozartův dům..............................................05
Muzeum dráhy na Pöstlingberg...................11
Linz turistika
N
Nakupování.................................................18
Nordico – Muzeum města Lince..................09
Nová radnice................................................06
Nový chrám / Mariánský chrám...................05
O
OK Hornorakouský otevřený dům kultury.....10
Okružní procházky/jízdy...............................26
Opravy jízdních kol......................................27
P
Posthof.........................................................12
Pöstlingberg – poutní bazilika......................14
Pöstlingberg – Svět zážitků..........................14
Procházky.....................................................21
Průvodci.......................................................26
Půjčovna jízdních kol...................................27
U
Umělecké muzeum Lentos..........................10
V
Veřejná doprava...........................................27
Věž znalostí.................................................20
voestalpine Stahlwelt...................................10
Vyhlídky........................................................15
Z
Zámecké muzeum Linec..............................09
Zámek Ebelsberg.........................................11
Zemská galerie v Linci.................................10
Zemské divadlo Linec..................................08
Zemský dům................................................04
Zoologická zahrada......................................14
R
Redutové sály..............................................10
Rodina Altomonte........................................30
Rozhledna Františka Josefa........................14
S
Sloup Nejsvětější Trojice..............................06
Sport a relaxace...........................................20
Stadion a TipsArena Linec...........................20
Stará radnice................................................04
Starý chrám/Jezuitský kostel........................06
Stifterhaus / hornorakouské
muzeum literatury........................................09
Suvenýry......................................................19
T
Továrna na tabák..........................................11
Trhy..............................................................18
Linz turistika
IMPRESSUM
Vydavatel: Tourismusverband Linz, Adalbert-StifterPlatz 2, 4020 Linz Obrazová dokumentace: Fotografie
poskytly následující instituce: Voestalpine Stahlwelt,
Ars Electronica Center/Rubra, Lentos Kunstmuseum
Linz, OK Offenes Kulturhaus OÖ, Landestheater Linz,
Palais Kaufmannischer Verein, OÖ Landesmuseen,
Kletterhalle Linz, Stadt Linz, UnzCQ/Paul Kranzler,
Linzer City Ring/S. Hinterreiter.Casino Linz, www.
llnzerschweben. at, Linz AG Linien, Flughafen Linz,
OÖ Tourismus, KZ Mauthausen, Audioweg Gusen,
Schloss Harthelm, Tourismusverband Linz: Lukas Eckerstorfer, Gisela Müller, Andreas Röbl, Helmut Schmid,
Andreas Kepplinger Obsah/provedeni: Gisela Müller,
Georg Steiner, Patrizia Findeis, Marion Schmiedinger;
Tisk: Friedrich VDV Úprava: the pixlbox, Lukas Eckerstorfer Zeichnungen: Manfred Kirchmaier Übersetzung:
context Übersetzungsbüro
Linz OD A DO Z - Strana 33
LINZ-CARD
Karta Linz Card je k dostání na jeden
nebo na tři dny. Zahrnuje bezplatné
používání veškeré veřejné dopravy
LINZ LINIEN, bezplatný vstup do lineckých muzeí a slevy na četné turistické atrakce v udaném časovém
období. Při koupi třídenní karty dostanete také lístek na dráhu na Pöstlingberg.
LINZ Week-end
Objevte Linec, evropské hlavní město
kultury roku 2009! Z města na Dunaji
se stala pestrá a zářící kulturní metropole. Linec je jeviště, po celý rok. Hudba, divadlo, film, historie a umění – od
starých klasiků po media art. Linec je
otevřený a rozmanitý. Přesvědčte se
sami a stravte v Linci víkend – od 96
EUR na osobu v dvojlůžkovém pokoji.
Zahrnuje dvě noci, snídani ve formě
1denní karta: 15,00 EUR, 3denní
bufetu a Linz Card na tři dny.
karta: 25,00 EUR
Více zájezdů a informací najdete na
K dispozici v turistických informacích
Tel. +43 732 7070 2009
města Linec na Hlavním náměstí, v [email protected]
neckých hotelích a muzeích, na letišti,
www.linz.at/pauschalen
v DomCenter a na hlavním nádraží.
Více informací na stránce
www.linz.at/tourismus

Podobné dokumenty

Adventfolder 2011_CZ

Adventfolder 2011_CZ Vánoční trhy na kotvící lodi li+do od 27.11. do 24.12., denně od 14:00 hod. Vychutnejte si příjemnou atmosféru při ochutnávce punče, jedlých kaštanů a grilovaných klobás. Peníze utržené z prodeje j...

Více

PDF, 6,3 MB

PDF, 6,3 MB Ars Electronica Center Linz Toto muzeum budoucnosti Vás zcela jistě nadchne svým fascinujícím architektonickým provedením a velmi působivými expozicemi, ve kterých se snoubí umění, technologie a ž...

Více

Tisková zpráva 2016 Linec je UNESCO City of Media Arts Současné

Tisková zpráva 2016 Linec je UNESCO City of Media Arts Současné výstavy, arthouse kino Moviemento a bohatá gastronomie, které jsou nabízeny na místě zvaném OK Platz, činí OÖ Kulturquartier živým pulzujícím místem plným inspirace. Hlavní charakteristikou kulturn...

Více

tisková zpráva 2015

tisková zpráva 2015 Duch rozvoje zakladatelů zdejší kultury zde zůstal zachován i nadále. U Dunaje se dodnes nachází řada působivých podniků, mezi které patří například firma voestalpine, která lodní dopravou na Dunaj...

Více