Katalog Ochsner 2014

Komentáře

Transkript

Katalog Ochsner 2014
High-tech TEPELNÁ ČERPADLA
Topení a chlazení prostředníctvím energie z prostředí
OCHSNER
SPOLEČNOST OCHSNER
Závazek pokroku
Společnost OCHSNER Wärmepumpen GmbH byla založena v roce 1978 a již
od začátku své působnosti je charakterizována energetickým uvědoměním,
průkopnickým duchem a neustálými inovacemi. Jako první výrobce v
Evropě, začala společnost OCHSNER s výrobou tepelných čerpadel. Dnes
je OCHSNER mezinárodně uznávanou společností patřící k lídrům ve svém
oboru. Výroba probíhá výhradně v Rakousku a Německu.
Stále účinnější tepelná čerpadla s nejvyšším možným užitkem pro zákazníka jsou výsledkem dlouhodobých zkušeností, výzkumem a vývojem. Prakticky neomezené množství uložené solární energie jsou dostupné v zemi, ve
vodě a ve vzduchu.
Strana 2
Ekonomické využití a zacházení s neobnovitelnými zdroji a omezení emisí
je naším zásadním cílem. Vize společnosti OCHSNER řeší budoucnost
světové energetické situace prostřednictvím optimálního využití energie
z prostředí. Tepelná čerpadla OCHSNER představují nejekonomičtější a
morálně nestárnoucí systém vytápění a chlazení.
Síla tradice
První zmínky o původní společnosti OCHSNER pocházejí z roku 1872 ve Slezsku. Výrobní program byl zaměřen na zařízení a čerpadla.
Výrobní program kompresorů zahrnoval pístové i scroll kompresory do výkonu 500 kW.
V letech 1946 až 1992 byla továrna v Linzi známá pro své technické úspěchy
v oblasti čerpadel a kompresorů. Mezi významné zákazníky patřily mezinárodní společnosti jako US-Navy a NASA.
Od roku 1992 se tým Karla Ochsnera specializuje pouze na oblast tepelných
čerpadel. Karl Ochsner vede společnost jako ředitel společně se svým synem, Karl Ochsner jr. Společnost OCHSNER v roce 2012 oslavila 140 výročí
své existence.
OCHSNER
JAKO VŮDČÍ SPOLEČNOST V OBORU
Kvalita vyhovující nejvyšším požadavkům
Kvalita
Lídr v systému Vzduch/Voda a Země Voda
Topný systém je technickým srdcem každého objektu, které zásobuje objekt teplem a nesmí selhat. Proto by při koupi tepelného čerpadla neměly
být uplatňovány žádné kompromisy. Hospodárnost, bezpečnost provozu a
dlouhá životnost jsou nade vše.
Splitová- vzduchová tepelná čerpadla OCHSNER už řadu let drží rekordní hodnoty, patří mezi nejtišší zařízení a zajišťují nejnižší náklady na
vytápění. OCHSNER patří mezi lídry také u systémů využívajících geotermální energie.
Vůdčí firma v rekonstrukci systémů vytápění
Technologická pokročilost
OCHSNER byl první společností, která uvedla na trh sortiment tepelných
čerpadel se všemi zdroji tepla a teplotou topné vody 65°C jako standard.
Díky takto širokému sortimentu, tepelnému čerpadlu vyhoví i otopná
tělesa a rekonstrukce je jednodušší.
Špičková technologie OCHSNER je výsledkem stálého a intenzivního výzkumu a vývoje. Výsledky vlastní výzkumné laboratoře společně se získávanou zkušeností nabízejí již řešení již dnes pro požadavky zítřka.
Strana 4
Záruka a zachování hodnoty
Pečeť kvality – potvrzený špičkový výkon
Tepelná čerpadla vysoké kvality jsou rozpoznatelná na základě evropské
značky jakosti EHPA. Touto značkou jsou oprávněna výhradně tepelná
čerpadla, která byla za přísných podmínek zkoušena nezávislými ústavy.
OCHSNER jako první společnost vůbec byla oceněna značkou jakosti pro
německy mluvící země D-A-CH.
OCHSNER je první a dosud jediná společnost, která má ocenění EHPA pro
tepelné čerpadlo na ohřev TUV. Výsledky testů z testovacího centra tepelných čerpadel v Buchsu (Švýcarsko) jsou online dostupné na adrese
www.wpz.cz. Přesvědčte se sami.
Argumenty, které
přesvědčí
»» Nezávislost
»» Hospodárnost
»» Ochrana životního prostředí
»» Pro všechny vytápěcí systémy
»» Bezúdržbový, čistý
»» Bezpečná investice
OCHSNER znamená nejvyšší účinnost,
bezpečnost provozu a dlouhou životnost.
OCHSNER
TEPELNÁ ČERPADLA PRO
INTELIGENTNÍ SÍTĚ
Inteligentní odpověď na všechna zvyšování cen elektrické energie
Co je inteligentní síť?
Výroba energie z obnovitelných zdrojů jako vítr nebo solární energie je
spojena se špičkami. Na to ale naše sítě nejsou dimenzovány. Inteligentní
sítě mají tyto špičky vyrovnávat. Proud pak bude pro spotřebitele výrazně
výhodnější, když ho bude přebytek.
Co přinese inteligentní síť pro Vás?
»» Díky funkcím inteligentních sítí bude do budoucna možné lépe
využívat výhodnějších tarifů a kompenzovat tak obecné zvyšování cen
elektrické energie.
»»
»» Investice do tepelného čerpadla s funkcí pro inteligentní sítě Vám
později umožní využívat této cenové výhody a čelit tak obecnému
zdražování energií.
»» Vedle odpovídající regulace tepelného čerpadla musí být pro tuto budoucí funkci koncipován také systém rozvodu tepla.
»» Tepelná čerpadla OCHSNER
jsou proto již dnes plně schopné pracovat v inteligentních sítích
Strana 6
Europa 323 DK
Golf Maxi (plus)
Funkce SmartGrid - pro inteligentní sítě a FV zařízení
Modely Europa 323 DK a Europa 323 DK-EW jsou na trhu dostupná optimální tepelná čerpadla na užitkovou vodu pro chytré
sítě. Když je k dispozici přebytek proudu a tedy za výhodnější
tarify, zavčas se zapne tepelné čerpadlo na užitkovou vodu, aby
nahřálo zásobník na maximální teplotu teplé vody a uložilo tak
tuto výhodnější energii.
Využívejte již dnes díky funkci SmartGrid vlastní vyrobený
FV proud přednostně pro vytápění a ohřev teplé vody
Již dnes může funkce SmartGrid vlastní proud vyrobený ve fotovoltaickém
zařízení využívat přednostně ve vlastní spotřebě pro vytápění prostor a
ohřev teplé vody. Tato funkce je nezávislá na očekávaných zlevněných tarifech proudu.
Dodávky do sítě probíhají teprve po nahřátí celého zásobníku.
Jste i Vy „ready“ pro novou epochu energetiky?
Se sériově zabudovaným manažérem vnitřního klimatu OTE řady
Golf lze funkci SmartGrid využívat také u vytápění.
OCHSNER
Tepelná čerpadla
Jeden systém
pro všechny aplikace
Specialista
pro všechny požadavky
Topení a chlazení
»» Kompletní program
Tepelná čerpadla OCHSNER jsou dostupná také s přídavnou funkcí aktivního chlazení prostřednictvím reverzace chladícího okruhu. Při této aplikaci dochází k příjemnému snížení teploty, při čemž nevzniká žádný průvan
ani hluk z důvodů použití stávajícího topného rozvodu (stěnové vytápění,
podlahové vytápění, fancoily, …).
Rekonstrukce Vytápění
Vyměnte Váš stávající zdroj tepla za úsporné a ekologické tepelné čerpadlo
OCHSNER! S přívodní teplotou až 65°C lze provozovat i běžné radiátory.
Ohřev tuv (viz. str. 21.)
S OCHSNEREM máte možnost si vybrat nejekonomičtější způsob ohřevu
TUV - ohřev TUV za pomocí samostatného zařízení EUROPA, typová řada
tepelných čerpadel pro ohřev TUV, popřípadě společně s vaším tepelným
čerpadlem pomocí extérního zásobníku pro TUV.
Strana 8
výrobků od 2 do 1000 kW topného výkonu
»» Všechny zdroje tepla
voda, teplo ze země, solanka/přímý ohřev a vzduch
»» Nejjistější Inevstice
Současná investice do kvalitativně vysoce hodnotného zařízení
tepelných čerpadel přináší nejen okamžitě zaručeně vysoké úroky
(=úspora provozních nákladů), nýbrž zvyšuje i hodnotu Vaší budovy. S
jistotou a bez rizika.
»» OCHSNER je SmartGrid tepelné čerpadlo
Výroba energie z obnovitelných zdrojů jako vítr nebo solární energie
je spojena se špičkami. Na to ale naše sítě nejsou dimenzovány.
Inteligentní sítě mají tyto špičky vyrovnávat. Proud pak bude pro
spotřebitele výrazně výhodnější, když ho bude přebytek. Díky
funkcím inteligentních sítí bude do budoucna možné lépe využívat
výhodnějších tarifů. OCHSNER vám řekne jak na to.
OCHSNER
Fáze tepelného čerpadla
2
1
ZDROJ TEPLA / SPOTŘEBA TEPLA
3
4
ROZVOD TEPLA
Voda, země, vzduch
1
VYPAŘOVÁNÍ:
Chladivo v kapalné fázi přijímá prostřednictvím výměníku tepla/ výparníku energii ze zdroje tepla – země, vody nebo vzduchu, a se s
vzrůstající teplotou se vypařuje.
2
KOMPRESE:
Vypařené, avšak ještě studené chladivo v plynné fázi se pomocí kompresoru stlačuje, tím zvyšujeme tlak a teplotu. Chladivo vystupuje z kompresoru jako tak zvaný horký plyn.
Aktivní chlazení
Tepelná čerpadla OCHSNER jsou k dostání s možností obrácení termodynamického okruhu: Tím se teplo přečerpává z budovy ven na stranu zdroje tepla a budova se aktivně ochlazuje. K dosažení nejvyšší účinnosti se
používá systém OCHSNER OA-X2.
podlahové/stěnové vytápění nebo radiátory
3
KONDENZACE:
4
DEKOMPRESE:
Horký plyn poté vstupuje do kondenzátoru, kde předává energii do
topné soustavy, kondenzuje a opouští kondenzátor, jako teplé chladivo v kapalné fázi. Topná nebo teplá voda se tím zahřívá na požadovanou teplotu.
Teplé chladivo v kapalné fázi se přivede k expanznímu ventilu. V expanzním ventilu se rázem sníží tlak. Tím se rovněž prudce sníží i teplota
chladiva, aniž by došlo k odevzdání energie. Chladivo v kapalné fázi se vede
zpět do výměníku tepla/výparníku a koloběh začíná znovu.
Tepelné čerpadlo jako násobitel energie
Topný faktor tepelného čerpadla (COP) udává poměr mezi vstupním
příkonem a výstupní energií tepelného čerpadla. Například, topný faktor
4 znamená že, když dodám 1 kW el. energie, tepelné čerpadlo vyprodukuje 4 kW topného výkonu a tím bezplatně získá 3 kW ze slunce a okolního
prostředí.
OCHSNER
ZDROJE TEPLA
Vzduch
Teplo ze země Přímé odpařováni
»» Topný výkon od 5 do 65 kW
»» Topný výkon od 5 do 16 kW
Díky pokročilému výzkumu technologie horizontálních splitových systému, využívá OCHSNER také vzduch jako hospodárný zdroj tepla. Vzduch je
všudypřítomný a nevyčerpatelný zdroj.
Země je bezplatný a vydatný akumulátor tepla a představuje proto ideální
zdroj tepla. U plochého kolektoru se využívá hlavně akumulovaná sluneční
energie – a to konstantně a zcela nezávisle od toho, zda je den nebo noc.
Při odborně provedeném návrhu je i v nejhlubší zimě k dispozici dostatek
zdrojové energie.
Tento systém je vhodný také především pro renovaci stávajícího vytápění
v budově, kde většinou nelze využít jiný zdroj tepla z prostorových, či
finančních důvodů.
Technické inovace společnosti OCHSNER umožňují účinně využívat vzduch
jako zdroj tepla i při nízkých venkovních teplotách. Vysoká spolehlivost a
nízké emise hluku jsou obzvlášť charakteristické pro toto zařízení.
Zdroj tepla vzduch je vhodný také pro použití u bivalentně provozovaných
zařízení.
Aktivní chlazení
Během aktivního chlazení odvádíme teplo z prostoru budovy
prostřednictvím venkovního výparníku, ze kterého se zároveň stává kondezátor.
Strana 10
Pomocí systémů přímého odpařování lze dosáhnout nejnižších provozních
nákladů ze všech dnes známých systémů zemních kolektorů. Zdarma lze
využít až 4/5 energie okolního prostředí!
Chlór neobsahující a vůči ozonu neutrální chladivo v termodynamickém okruhu tepelného čerpadla přímo absorbuje teplo ze země prostřednictvím
bezešvých trubek s dvojitou stěnou plochého kolektoru (měď, polyetylenový ochranný plášť). Toto se děje během přechodu z kapalné na plynnou
fázi.
Voda
Teplo ze země Solanka
Pokud je spodní voda k dispozici v přijatelné hloubce a v dostačujícím
množství, jakož i s odpovídající teplotou a kvalitou, lze dosáhnout
nejvyššího průměrného ročního topného faktoru. Konstantní teplota
8-12°C zaručuje optimální provoz vytápění.
U tohoto systému se teplo ze země přenáší prostřednictvím solankového
okruhu do tepelného čerpadla.
K tomu jsou nezbytné dvě studny:
sací a vsakovací studna. Vsakovací studna musí být vzdálená nejméně 15
metrů, ve směru proudění spodní vody, od studny sací.
» Když je plocha zahrady dostatečně velká, jsou ploché kolektory cenově nejvýhodnějším řešením. Plocha pokládky se určuje na základě instalova ného výkonu tepelného čerpadla
Pro 10 kW topného výkonu je zapotřebí množství cca 2 m³/h vody.
Vydatnost studny je nutné prokázat dlouhodobou čerpací zkouškou.
Důležitá je analýza vody, díky analýze jse schopni posoudit, zda je voda ve
vyhovující kvalitě. Zapotřebí je také vodoprávní povolení.
» Jako alternativa se nabízejí spirálové kolektory (kynety), které pro instala-
ci vyžadují menší plochu.
Aktivní, či pasivní chlazení
Aktivní chlazení
»» Topný výkon od 7 do 99 kW
Voda jako zdroj tepla je použitelná jak pro aktivní, tak i pro pasivní způsob
chlazení budovy.
»» Topný výkon od 5 do 72 kW
Zemní kolektory se mohou pokládat třemi způsoby.
» Pomocí hlubinných vrtů lze v zemi uložit geotermální sondy. Optimální
hloubka jednoho vrtu je 100 m a své uplatnění nalézají zejména na pozemcích, kde není dostatek místa pro položení plošného kolektoru. K
vrtům je zapotřebí stavební povolení.
Behěm aktivního chlazení v létě se teplo z místností odebírá, prostřednistvím
stávající topné soustavy, a předává se do země. Při aktivním chlazení je zachován maximální chladící výkon nezávisle na venkovních teplotách.
OCHSNER
ZDROJ TEPLA-VZDUCH
Venkovní výparník Eco
Strana 12
Venkovní výparník VHS-M
(Millennium® Edition)
Teplo z okolí
Venkovní vzduch je ideálním zdrojem tepla, pokud nejsou k dispozici teplo
ze země a spodní voda. Teplotu okolí tvoří sluneční energie, která je vhodná
obzvláště při dostavbách anebo bivalentně provozovaných zařízeních.
OCHSNER využívá vzduch jako zdroj tepla prostřednictvím dělených tepelných čerpadel (split). U splitových zařízení je venkovní výmněník instalován vodorovně (horizontální výparník), což je rozhodující faktor pro
efektivitu a bezpečnost provozu. Tato jednotka je propojena připojovacím
potrubím s tepelným čerpadlem, které je instalováno uvnitř budovy.
OCHSNER doporučuje použití vodorovného výparníku, protože vykazují
lepší výsledky s ohledem na efektivitu a hlučnost než kompaktní zařízení
nebo klimatizace v režimu topení. Proto je zapotřebí dbát zejména na dimenzování výparníku pro správný provoz tepelného čerpadla.
OCHSNER
zdroj tepla-vzduch
Horizontální
výparník typu Split
Zdroj tepla- vzduch
Horizontální dělený systém:
Tepelné čerpadlo se instaluje v budově, kde je chráněno před
povětrnostními vlivy. Výparník, který odebírá teplo z okolního vzduchu, se
instaluje venku. Výhody oproti kompaktním systémům- žádné vzduchové
kanály, velmi tichá instalace, dlouhá životnost a vysoká ekonomika provozu.
Vysoce výkonný horizontální výparník odebírá potřebné množství tepla z
venkovního vzduchu, přičemž pracuje v optimalizovaných podmínkách,
automaticky, systém odmražování udržuje výparník bez ledu, aniž by
použil velké množství energie.
Nabízíme Vám horizontální výparníky, které jsou rozdělené do dvou kategorií.
Vzhledem k dimenzování a optimální konstrukci, odebírají výparníky maximální možné množství tepla z okolního vzduchu, i při hlubokých mínusových venkovních teplotách. Žádný jiný výrobce Vám nenabízí tak velké
plochy venkovního výměníku tepla/výparníku. Speciální nízko otáčkové
ventilátory zajišťují velmi tichý provoz s nejvyšší energetickou účinností.
Další výhodou horizontální konstrukce výparníku Split je, že odváděný vzduch se vyfukuje směrem nahoru – takže nevznikají žádná proudění chladného a nepříjemného vzduchu k sousedům nebo do vlastní zahrady.
Připojení venkovního výparníku s vnitřním tepelným čerpadlem je
zajíštěno prostřednictvím, většinou, dvou izolovaných měděných trubek a
svazku s kábly. Potrubí s kábly obvykle vedeme v chráničce v zemi. Tuto jednoduchou instalaci lze provést i dodatečně, když se rekonstruje vytápění.
S cílem maximalizovat provozní bezpečnost i v těch nejnepříznivějších
povětrnostních podmínkách, byly vyvinuty technologie thermodynamického odpařování a „Anti-Bloc“.
Potvrzení špičkových výkonů
Tepelné čerpadlo Golf (GMLW) plus s venkovním výparníkem dosáhl topného faktoru 4.4 (špičková výsledek naměřený pro tepelné čerpadlo GMLW
14 plus ve standartním bodě A2/W35 dle normy EN 14 511, měřeno v
testovacím centru v Buchs ve Švýcarsku).
Navíc, plně řízený provoz ventilátoru zabezpečuje plynulé přizpusobování
výkonu výparníku k výkonům tepelného čerpadla.
Strana 14
Parametry topení se vztahují k údajům, naměřeným za standardních podmínek (topný výkon/topný faktor)
při zohlednění specifických tolerancí. Hodnoty topného faktoru podle normy ČSN EN 14 511 s teplotním
spádem 5K/k ČSN EN 255 s teplotním spádem 10K. Hodnoty topného výkonu dle normy EN 14 511 s teplotním spádem 5 K.Účinnost systému a z toho vyplývající provozní náklady je možné ovlivnit instalací. Tepelná
čerpadla v topných systémech by měla být instalována podle doporučení OCHSNER. Pokud tepelné čerpadlo
Provozní parametry-Horizontální splitové zařízení vzduch/voda
Tepelné čerpadlo Golf Maxi plus
zdroj tepla vzduch
Golf Maxi plus
Typ
GMLW 9 plus
GMLW 14 plus
GMLW 19 plus
Maximální výstupní teplota
Standard
GMLW 25 plus
GMLW 35 plus
OLW 65 plus
65°C
Normovaný bod L2/W35
Topný výkon
[kW]
Topný faktor
EN14511/EN255
8,3
13,2
17,2
21,8
30,3
65,1
4,0 / 4,3
4,4 / 4,7
4,2 / 4,4
4,2 / 4,4
4,1 / 4,4
3,6 / 4,0
Normovaný bod L2/W50
Topný výkon
[kW]
Topný faktor
EN14511/EN255
7,9
12,3
16,8
21,2
27,4
57,3
2,8 / 3,0
3,1 / 3,2
3,2 / 3,4
3,2 / 3,4
3,1 / 3,3
2,7 / 2,9
Tepelné čerpadlo Golf Midi, Golf Maxi a Standard
zdroj tepla vzduch
Golf Midi
Typ
GMLW 5
Golf Maxi
GMLW 9
Maximální výstupní teplota
GMLW 14
Standard
GMLW 19
GMLW 60
55°C
Normovaný bod L2/W35
Topný výkon
[kW]
Topný faktor
EN14511/EN255
5,3
8,3
12,4
16,6
58,5
3,9 / 4,3
4,0 / 4,3
3,8 / 4,1
3,9 / 4,1
3,6 / 3,9
Normovaný bod L2/W50
Topný výkon
[kW]
Topný faktor
EN14511/EN255
4,6
7,6
11,2
15,1
57,8
2,6 / 2,8
2,5 / 2,6
2,3 / 2,5
2,4 / 2,6
2,5 / 2,6
není nainstalováno podle těchto doporučení, provozní záruka na zařízení nemůže být uznaná. Proto OCHSNER doporučuje pro montáž svých zařízení
výhradně zkušené a proškolené systémové partnery. Hodnoty účinnosti se mohou od hodnot udávaných výrobcem, i když systém byl nainstalován podle
doporučení OCHSNER. Je to proto, že standardní měření se provádí v laboratorních podmínkách. Pro zdroj tepla vzduch a pro přímé vypařování je potřeba
zvláštní podmínky. Důležitou roli při instalaci hraje také názor uživatele. Abychom chránili výparník přes vnějšími povětrnostními vlivy, jako déšť,
sníh, listí, atd., vřele doporučujeme použití krytu vnější jednotky.
OCHSNER
Teplo ze země
Golf Midi plus
Golf Maxi (plus)
Zdroj tepla – země
Sluneční energie a teplo uložené v zemi se získává prostřednictvím
plošných kolektorů.
Existují v zásadě dva rozdílné systémy, které získávají zemní teplo, v závislosti na nosiči energie. Systém solankový pracuje s nemrznoucí směsí,
která proudí jako medium přenášející teplo, v kolektorech, pohlcují teplo
ze země a následně jej přenášejí k tepelnému čerpadlu.
V systémech přímého odpařování se nepočítá se solankovým okruhem,
takže cirkulační čerpadlo solanky, deskový výměník, expanzní nádoba a
další prvky, mohou být vypuštěny.
To vede jak k vyšší provozní bezpečnosti kvůli nižšímu počtu komponentů,
tak k vyšší účinnosti systému. V systému přímého vypařování se kolektory
standardně instalují na plocho.
Zde je možná také kombinace s hloubkovými vrty za použití CO2.
Strana 16
Provozní parametry
Tepelná čerpadla Golf Midi plus a Golf Maxi plus
zdroj tepla země, přímé vypařování
Golf Midi plus
Typ
GMDW 5 plus
GMDW 8 plus
Golf Maxi plus
GMDW 11 plus GMDW 13 plus GMDW 15 plus GMDW 18 plus
Maximální výstupní teplota
65°C
Normovaný bod E-1/W35
Topný výkon
[kW]
Topný faktor
EN14511/EN255
5,2
6,8
10,1
11,3
14,0
16,3
4,1/4,5
4,2/4,6
4,5/4,8
4,4/4,7
4,4/4,7
4,4/4,7
Normovaný bod E4/W35
Topný výkon
[kW]
Topný faktor
EN14511/EN255
6,2
8,6
12,1
14,2
16,0
20,8
4,8 / 5,3
5,1 / 5,5
5,1 / 5,5
5,1 / 5,4
5,1 / 5,4
5,2 / 5,6
5,7
7,3
10,6
12,6
16,0
19,0
3,3/3,6
3,5/3,7
3,6/3,8
3,8/4
3,9/4,1
3,9/4,1
Normovaný bod E4/W50
Topný výkon
[kW]
Topný faktor
EN14511/EN255
Tepelná čerpadla Golf Midi plus a Golf Maxi plus, Maxi, Standard, R
zdroj tepla solanka
Golf Midi plus
GMSW
5 plus
Typ
GMSW
7 plus
Golf Maxi plus
GMSW
10 plus
Maximální výstupní teplota
GMSW
10 plus S
GMSW
12 plus
GMSW
15 plus
Golf Maxi
GMSW
17 plus
GMSW
28
GMSW
38
65°C
Standard
OSWP
56
OSWP
96
R
OSWP
96 R
55°C
Normovaný bod S0/W35
Topný výkon
[kW]
Topný faktor
EN14511/EN255
5,2
7,1
10,3
4,2/4,6 4,2/4,8 4,6/4,8
10,6
12,1
14,2
16,7
4,7/5,1 4,5/4,9 4,4/4,7 4,6/4,9
22,2
28,7
4,3/4,7 4,4/4,7
43,6
72,6
4,6/4,9 4,6/4,9
48,3
4,6/4,9
Normovaný bod S0/W50
Topný výkon
[kW]
Topný faktor
EN14511/EN255
4,8
6,2
9,0
3,0/3,3 3,0/3,3 3,1/3,3
9,6
10,5
13,0
15,2
3,2/3,5 3,2/3,4 3,2/3,4 3,3/3,5
Provozní údaje se zakádají na naměřených hodnotách tepelného čerpadla za standardních podmínek (teplelný výkon/topný faktor), který bere v úvahu
stanovenou toleranci. Topný faktor podle ČSN EN 14511 s teplotní diferencí 5K/ k ČSN EN 255 s teplotní diferencí 10K. Parametry topení podle ČSN EN
14511 s diferencí 5K. Další informace na str. 14/15.
18,3
25,6
3,0/3,1 3,0/3,2
41,7
67,8
3,2/3,4 3,1/3,3
45,9
3,3/3,5
OCHSNER
ZDROJ TEPLA-VODA
Golf Midi plus
Golf Maxi (plus)
Zdroj tepla-voda
Voda jako zdroj tepla je pro tepelné čerpadlo nejvhodnější pro dosahování
nejvyšších topných faktorů. Podzemní voda má více méně stejnou teplotu
mezi 8 až 12°C po celý rok. Takže teplotní úroveň, ve srovnání s jinými zdroji
tepla se musí zvednout relativně jenom o malou úroveň, aby byla použiteln
pro účely topení.
Použití vody jako zdroje tepla musí být předem schváleno
vodohospodářskou autoritou. Pokud budete žádat o povolení, Váš systémový partner OCHSNER anebo vrtařská společnost Vám bude ochotně
asistovat.
Strana 18
Pro použití vody jako zdroje tepla je třeba splnit několik předpokladů:
»» Dostatečné množství vody
»» Kvalita vody
»» Schválení čerpání hydrologickou autoritou
»» Dvě studny, jedna jako zdroj vody a druhá vsakovací
Provozní parametry
Golf Midi plus a Golf Maxi plus, Maxi, Standard, R
tepelná čerpadla pro zdroj tepla voda
Golf Midi plus
GMWW
7 plus
Typ
GMWW
10 plus
Golf Maxi plus
GMWW
13 plus
Maximální výstupní teplota
GMWW
15 plus
GMWW
19 plus
Golf Maxi
GMWW
23 plus
GMWW
28
Standard
GMWW
38
65°C
OWWP
56
OWWP
96
55°C
R
OWWP
96 R
65°C
Normovaný bod W10/W35
Topný výkon
[kW]
Topný faktor
EN14511/EN255
6,9
9,5
13,8
15,2
19,0
22,6
29,5
37,3
59,9
99,5
63,0
5,3/5,8
5,3/5,7
5,7/6,1
5,6/6,2
5,7/6,1
5,8/6,2
5,5/5,8
5,4/5,7
5,9/6,3
5,9/6,3
5,9/6,3
6,1
8,4
12,6
14,1
17,3
20,3
25,8
34,4
54,9
89,6
59,7
3,6/3,9
3,7/3,9
4,1/4,3
4,0/4,3
4,0/4,3
4,1/4,3
3,6/3,8
3,5/3,7
3,8/4,0
3,8/4,0
4,1/4,3
Normovaný bod W10/W50
Topný výkon
[kW]
Topný faktor
EN14511/EN255
Normovaný bod W10/W60
Topný výkon
[kW]
Topný faktor
EN14511/EN255
5,8
7,9
11,8
12,9
16,2
19,0
–
–
–
–
57,3
2,8/3,0
2,9/3,1
3,1/3,2
2,9/3,1
3,0/3,2
3,1/3,2
–
–
–
–
3,2/3,3
Provozní údaje se zakádají na naměřených hodnotách tepelného čerpadla za standardních podmínek (teplelný výkon/topný faktor), který bere v úvahu
stanovenou toleranci. Topný faktor podle ČSN EN 14511 s teplotní diferencí 5K/ k ČSN EN 255 s teplotní diferencí 10K. Parametry topení podle ČSN EN
14511 s diferencí 5K. Další informace na str. 14/15.
OCHSNER
KOMPAKTNÍ SYSTÉMY
Combi Universal®2
Combi Universal® 2 Unikátní kompaktní řešení
Combi Universal® 2 je ideálním řešením pro topení a ohřev teplé vody, pokud máme omezené prostory kotelny.
Technologie OCHSNER zajišťuje minimální provozní náklady v souvislosti s
tím, že na rozdíl od běžných tepelných čerpadel zde není třeba elektrické
topné těleso za účelem podpory vytápění.*
Zařízení Combi Universal® 2 v sérii OCHSNER Golf je možno objednat až
do výkonu 13 kW.
Zařízením Combi Universal® 2 OCHSNER nabízí
jedinečný kompaktní systém
»» Pro každý typ zdroje tepla
»» Pro topení a teplou vodu
»» Pro sálavé vytápění
(podlahové systémy a stěnové systémy)
»» Pro topná tělesa v bytové výstavbě
Přehled typů (ZT = zdroj tepla)
ZT vzduch
ZT země – přímý odpar
GMLW 5
GMLW 9 plus
GMDW 5 plus
GMDW 8 plus
GMDW 11 plus
ZT země
ZT voda
GMSW 5 plus
GMSW 7 plus
GMSW 10 plus
GMWW 7 plus
GMWW 10 plus
GMWW 13 plus
Pamatujte na potřebnou nosnost konstrukce budovy, která
musí unést potřebnou zátěž vyplývající z velikosti zásobníků
vody.
»» S teplotou přívodu topení až 65°C
a teplotou užitkové vody až 52°C připravované tepelným čerpadlem
»» S novým, elegantním nerezovým
kompaktním zásobníkem 110 l
»» Modulární konstrukce pro rychlou
a jednoduchou montáž
»» S elektrickou spirálou v zásobníku teplé vody
pro likvidaci Legionelly a pro výstupní teplotu vody až 65°C (dodávka s
tepelným čerpadlem)
* U systémů vzduch/voda se předpokládá maximálně 1 – 3% elektrického dohřevu pro účely zajištění potřeby termodynamického odmražování.
Tím se zajistí nejekonomičtější režim provozu.
Strana 20
OCHSNER
Tepelná čerpadla pro
ohřev teplé vody
Ohřev teplé vody – po celý den
Europa 323 DK
Europa Mini EWP
Využívejte solární energii kdykoli během dne nebo v noci,
v každém počasí! Je uložena ve vzduchu nebo v zemi.
Dále, nová Europa 323 DK umožňuje tyto na trhu unikátní
funkce:
Využívejte solární energii kdykoli během dne nebo v noci, v každém
počasí! Pro účinnější ohřev vody OCHSNER doporučuje samostatná tepelná čerpadla série EUROPA. Také jako ideální doplnění kotle pro vytápění,
namísto solárního zařízení.
OCHSNER má exkluzivní řešení – možnost volby tepelného čerpadla ve
variantě split – pro externí zásobníky až do velikosti 500 litrů pro velké
domácnosti a komerční použití) – anebo jako kompaktní aplikace s integrovaným 300 litrovým zásobníkem.
S funkcí SmartGrid jsou modely Europa 323 DK a Europa 323 DK-EW již nyní
připraveny na Smart Metering.
Tepelná čerpadla pro užitkovou vodu typové řady EUROPA nabízí následující rozhodující výhody:
»» Prvotřídní technologie
s nejvyšším topným faktorem, jaký byl kdy dosažen (www.wpz.ch)
»» Vyšší teplota vody
Teplá užitková voda může dosahovat v provozu až 65°C (bez
přídavného elektrického ohřevu) a umožňuje levnou dodávku
dostatečného množství teplé vody.
»» Využití tepla ze vzduchu, odpadního vzduchu nebo ze Tak budete moci z budoucí sítě využívat očekávané výhodné tarify nebo
již dnes využívat proud z vlastního FV zařízení přednostně pro ohřev teplé
vody.
»» Regulátor Tiptronic plus s dotykovým displejem
- Připraveno pro SmartGrid a nízké tarify nebo vlastní FV proud
- Funkce větrání s integrovaným regulovaným ventilátorem a
časovačem
-R
egulace solárního ohřevu ve standardním zapojení panelů, které
jsou k dispozici již na stavbě
- Tepelné čerpadlo pro teploty vzduchu až -5°C
-R
egulace teplé vody v režimech funkcí Hygiena-Komfort
- Přesné hodiny časovače
země
»»
»» Možná kombinace se solárním zařízením nebo fotovoltaikou
Přehled veškerého našeho sortimentu výrobků je možno najít v prospektu „Tepelná čerpadla pro ohřev teplé vody“ nebo na www.ochsnerpartner.cz
OCHSNER
Zásobník - SÉRIE ÖKO-MASTER®
SmartGrid READY
Unifresh®
OCHSNER nabízí široký program zásobníků na teplou vodu pro tepelná čerpadla a vyrovnávacích zásobníků TČ, které nabízejí optimální řešení pro každý
individuální případ.
Všechny zásobníky jsou produkty s osvědčenou kvalitou, optimálně přizpůsobené tepelným čerpadlům OCHSNER a v případě potřeby použitelné také pro
více nezávislých zdrojů vytápění.
OCHSNER razí již více než 30 let filozofii zařízení/hydrauliky, která odpovídá dnešním požadavkům inteligentních sítí na vyrovnávací a TV zásobníky. Díky
odborně a dostatečně dimenzovaným zásobníkům tepelných čerpadel lze do budoucna optimálně využívat tarify inteligentních sítí.
Podle použití se rozlišují následující systémy:
Příprava čerstvé teplé vody
Unifresh®
Zařízení pro přípravu čerstvé teplé vody Unifresh® spojuje hygienu s
hospodárností a může být použito čistě pro přípravu teplé vody nebo
kombinovaně jako vyrovnávací zásobník a příprava čerstvé teplé vody.
»» použitelné pro tepelné čerpadlo a/nebo kotel
»» vysoký výstupní výkon
díky spirále z ocelové vlnité trubky s velkou plochou pro ohřev TUV
»»tvorba legionely vyloučena
díky přípravě čerstvé teplé vody
Strana 22
»» Princip vrstvení OCHSNER
pro optimální vrstvení a hospodárnost systému vytápění při použití
jako vyrovnávací zásobník
»» dostatečné možnosti připojení
pro různá zařízení na výrobu tepla nebo topné systémy, teploměr,
čidlo, elektrické topné těleso atd.
»» odnímatelná izolace z PU, recyklovatelná
»» možná kombinace se solárním zařízením,
díky integrovanému a solárnímu registru
Vyrovnávací zásobník tepelného čerpadla
zásobník na teplou vodu
Moduly tepelného čerpadla na
čerstvou vodu
Moduly TČ na čerstvou vodu jsou z hlediska funkce stejné jako Unifresh®,
protože i zde je díky přípravě čerstvé teplé vody tvorba legionely v přípravě
teplé vody vyloučena. Moduly TČ pro čerstvou vodu mohou být připojeny
na jakýkoli vyrovnávací zásobník tepelného čerpadla, takže lze použít
libovolně velké vyrovnávání.
Zásobník tepelného čerpadla
na teplou vodu
Pokud ohřev teplé vody již nezajišťuje tepelné čerpadlo řady Europa, ale
tepelné čerpadlo pro vytápění, připravuje se voda v externím zásobníku
tepelného čerpadla na teplou vodu. Regulace vytápění zajišťuje, aby byl
vždy k dispozici přednostně dostatek teplé vody. Díky zabudovaným,
dostatečně dimenzovaným topným registrům vyžaduje instalace jen nízkou náročnost.
*Správně dimenzované vyrovnávací zásobníky jsou v Německu již dnes zohledňovány zvýšenou podporou MAP.
Zásobníky tepelných čerpadel na teplou vodu budou do budoucna také s
ohledem na funkce inteligentních sítí nabývat na významu jako vyrovnávací zásobníky energie a budou proto bezpodmínečně nutné.
Vyrovnávací zásobník tepelného čerpadla
Vyrovnávací zásobník slouží k akumulaci tepla, jeho pokud možno bezztrátového uložení a v případě potřeby předání do systému vytápění.
Pro prodloužení životnosti kompresoru tepelného čerpadla doporučuje
OCHSNER použití speciálních vyrovnávacích zásobníků. Tyto jsou díky
dostatečně velkému dimenzování připojení optimálně vhodné pro tepelné
čerpadlo.
Vyrovnávací zásobníky tepelných čerpadel na teplou vodu budou do budoucna také s ohledem na funkce chytrých sítí nabývat na významu jako
vyrovnávací zásobníky energie a budou proto bezpodmínečně nutné.* OCHSNER
PŘEHLED VÝROBKŮ
Tepelná čerpadla pro topení a chlazení
Golf MIDI plus
Golf MAXI a Golf MAXI Plus
Provedení STANDARD a R
Výparník Split Eco
Jednoventilátorový výparník Split
typu VHS-M (Edice Millennium®)
Dvojventilátorový výparník VHS-M
(Edice Millennium®)
» V/Š/H 1150 x 400 x 650 mm
»Zdroje tepla voda, solanka, přímé
vypařování, vzduch
» Topení, ohřev teplé vody
» Až do 13,8 kW topného výkonu
» Až do 65°C teploty přívodu topení
» Ideální pro jedno i vícegenerační domy s nízkoteplotními topnými systémy
» V/Š/H 900 x 900 x 560 mm
»Vysoce účinný horizontální výparník pro
tepelná čerpadla split typu vzduch/voda pro
malé ztrátové výkony na vytápění
»Ventilátor chráněn proti dešťovým srážkám
»Volně stojící
»Exkluzivní skříňové provedení
Strana 24
» V/Š/H 1150 x 600 x 650 mm
»Zdroje tepla voda, solanka, přímé
vypařování, vzduch
» Topení, aktivní chlazení, ohřev teplé vody
» Až do 37,3 kW topného výkonu
»Aplikace s označením Plus - až do 65°C teploty přívodu topení
» V/Š/H 1080 x 1290 x 960 mm
»Vysoce účinný výparník pro splitová tepelná
čerpadla typu vzduch/voda
» Exkluzivní design
»Použití materiálů nejvyšší kvality
»Certifikát jakosti s oficiálně potvrzenými
výsledky zkoušek
»Mimořádně tichý provoz
»Plně ovladatelný provoz elektronicky řízeného ventilátoru výparníku
prostřednictvím regulátoru OTE
»Technologie OCHSNER Liquid-Control
» V/Š/H 1850 x 695 x 585 mm
»Zdroje tepla voda, solanka a vzduch
» Topení, aktivní chlazení, ohřev teplé vody
»Až do 99,5 kW topného výkonu
» Typ R: až do 65°C teploty přívodu topení
»Pro budovy s vysokými ztrátovými výkony na
vytápění
» V/Š/H 1080 x 2220 x 960 mm
»Vysoce účinný vodorovný výparník pro
splitová tepelná čerpadla typu vzduch/voda
pro vyšší výkony
»Exkluzivní skříňové provedení
» Špičkový design, materiály nejvyšší kvality
»Certifikát jakosti s oficiálně potvrzenými
výsledky zkoušek
»Extrémně tichý provoz
»Plně ovladatelný provoz elektronicky řízeného ventilátoru výparníku
prostřednictvím regulátoru OTE
»
Technologie OCHSNER Liquid-Control
Systém
kompakt
Tepelná čerpadla
pro ohřev teplé
vody
Combi Universal® 2
» P
ro všechny typy zdrojů tepla
» Topení, aktivní chlazení, ohřev
teplé vody v jednom systému
» Až do výkonu 13,4 kW
» A
ž do 65°C teploty přívodu
topení
» Ideální pro nízkoenergetické domy, montova-
né domy, malé domy s malým prostorem kotelny a nízkou spotřebou teplé vody
»Ohřev teplé vody do 52°C bez přídavného
ohřevu
» Rychlonabíjecí nerezový zásobník vody
»Ochrana proti Legionelle prostřednictvím
topného tělesa v zásobníku (v sestavě tepelného
čerpadla)
Europa Mini IWP a Mini EWP
» d/V 650 x 426 mm
»Splitové tepelné čerpadlo pro externí zásobník vody do 500 litrů
»Pro až pětičlennou domácnost
»elektronický regulátor Tiptronic light
»IWP: zdroj tepla vzduch nebo odpadní
vzduch, až do 60°C teplé vody
»EWP: zdroj tepla přímé vypařování, teplo ze
země, až do 60°C teplé vody
Europa 303 DKL, 323 DK a 323 DK-EW
» d/V 650 x 1850 mm
» Zdroj tepla vzduch, odpadní vzduch, země
»Kompaktní tepelné čerpadlo s integrovaným
zásobníkem 300 litrů
»Pro až pětičlennou domácnost
»Až do 65°C teplé vody
»303 DKL: elektronický regulátor Tiptronic
light, bez solárního registru
»323 DK a 323 DK-EW: Regulátor Tiptronic plus
s dotykovým displejem (viz str. 21)
Tepelná čerpadla pro velké budovy a
průmyslové aplikace
Tepelná čerpadla s velkým výkonem
Zásobník
Široký program:
»zásobníků tepelných čerpadel na teplou vodu
»vyrovnávacích zásobníků pro tepelná
čerpadla
»modulů tepelného čerpadla pro čerstvou
vodu
Zásobníky jsou pro budoucí funkce SmartGrid
bezpodmínečně nutné
»Zdroj tepla solanka, voda a vzduch
»Topení, aktivní chlazení, ohřev teplé vody
»Tepelná čerpadla pro velké výkony až do 1000
kW
»Teplota přívodu topení až 65°C, Vysokoteplotní
tepelná čerpadla do teploty topné vody 98°C – pro průmyslové procesy a potravinářský průmysl
»Šroubový anebo turbo-kompresor
»Pro velké komerční, průmyslové, velké obytné
a státní budovy
»Technologie OVI pro nejvyšší účinnost
OCHSNER
MANAŽÉR VNITŘNÍHO KLIMATU OTE 3
Smartphone
OCHSNER pokojový terminál s
dotykovým displejem
Otázka preference
S novým manažérem vnitřního klimatu OTE 3 plus sází OCHSNER na inteligentní uživatelskou přívětivost regulace Vašeho tepelného čerpadla.
Špičková technologie řízení vám poskytuje nejvyšší úroveň pohodlí, maximální energetickou účinnost a nejvyšší provozní bezpečnost.
Dialog je veden prostými úkony,
které Vás bezpečně provedou celým uživatelským menu. Kromě toho systém poskytuje snadno pochopitelné grafické uživatelské zobrazení základních parametrů.
Kromě řízení termodynamického okruhu může regulátor OTE řídit, pokud je
potřeba, také ohřev teplé vody, režim chlazení a až 16 uživatelských okruhů
(pro topení/chlazení). Kromě toho regulátor umožňuje řízení přídavného
ohřevu (prostřednictvím přídavného modulu) a solárního systému.
Pokojový terminál OCHSNER s dotykovým displejem (volitelná výbava)
Ovládejte své vytápění pohodlně z obývacího pokoje! Pokojový terminál
OCHSNER s nejnovějším kapacitním dotykovým displejem nabízí nejvyšší
komfort ovládání. Montáž se provádí díky integrovaným teplotním a vlhkostním čidlům na omítku, funkční spojení zajišťuje kabel. Integrovaný server web2com umožňuje jednoduché a rychlé propojení Vašeho vytápění s
Vaší domácí sítí a kompletní ovládání pomocí PC, tabletu a chytrého telefonu.
Strana 26
Přehled nových funkcí regulátoru OTE 3!
»» Celografický, plně textový displej
»» Velmi jednoduchý provoz
pouze dvě tlačítka a logická struktura menu
»» Ještě komfortnější ohřev teplé
vody s novou adaptivní regulací
»» Maximální provozní bezpečnost prostřednictvím řízení
nových bezpečnostních funkcí
»» Tovární výbava pro sledování průtoku
současně je možné měření množství tepla pro účely marketingu
»»
»» Možnost přístupu a řízení tepelného čerpadla od-
kudkoli po internetu prostřednictvím modulu web2com doplňková výbava
»» Snadné uvedení
do provozu prostřednictvím asistenta
OCHSNER
Servis výrobce
Servis výrobce OCHSNER je tady pro Vás neustále!
Naše osobní zákaznická podpora nekončí prodejem zařízení.
Naši pracovníci zákaznického servisu OCHSNER Vám vždy kompetentně a spolehlivě poradí.
»» Uvedení do provozu
Náš specializovaný zákaznický servis uvede do provozu Vaše zařízení a proškolí Vás, jak provozovat tepelné čerpadlo. Instalaci pak následně přizpůsobí Vašim požadavkům a podmínkám.
»» Údržba a záruka
Abyste dlouhodobě zabezpečili svou investici, doporučujeme pravidelné servisní prohlídky tepelného čerpadla. Zákaznický servis OCHSNER
důkladně prověří stav systému. To Vám umožní provozní náklady na
trvale nízké úrovni, prodloužit životnost zařízení a pomůže zabránit
nečekaným selháním tepelného čerpadla. Kromě toho chrání odpovídající servisní smlouva Vaši investici zárukou výrobce až sedm let. Váš
systémový partner OCHSNER nebo regionální prodejní zástupce Vám
rádi poradí ohledně potřebné údržby zařízení.
»» Zkouška těsnosti
Tepelná čerpadla jsou chladírenská zařízení a podléhají částečně
ustanovením nařízení o F-plynech (EG - 842/2006). Zkoušky, které je
případně nutné provést, rád provede Váš servis OCHSNER, podmínky
najdete na našich webových stránkách www.ochsner.cz. Chladiva
používaná v našich tepelných čerpadlech nejsou vznětlivá, nejsou
jedovatá a jsou ozónově neutrální.
»» Dostupnost
Specializovaný servis OCHSNER je k dispozici 365 dnů v roce, také o
sobotách a svátcích kdekoli je to zapotřebí. Čísla zákaznických linek
najdete na našich stránkách www.ochsner.cz
»» Náhradní díly
Naše servisní čety vozí většinu běžných náhradních dílů sebou. Kromě toho náš centrální sklad náhradních dílů zabezpečuje dostupnost více jak 2000 skladových položek, které je možno v krátkém čase doručit kamkoli.
W720cz P 07/2013
Technické změny, chyby a tiskové chyby vyhrazeny.
Technische Änderungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.
Centrála/Závod
Ochsner-Straße 1
A-3350 Haag
Tel: +43 (0)5 042458
Fax: +43 (0)5 04245-349
Hotline pro koncové zákazníky:
+43 (0)820 201000
[email protected]
www.ochsner.at
www.ochsner.cz
OCHSNER
Wärmepumpen GmbH Deutschland
Elxlebener Weg 10
D-99310 Arnstadt
Tel: +49 (0)3628 6648-0
Fax: +49 (0)3628 6648-349
Hotline pro koncové zákazníky:
+49 (0)1805 624763
[email protected]
www.ochsner.de
OCHSNER East
PL 30-198 Kraków, Zakliki z Mydlnik 16
Tel: +48 (0)12 4214527
Fax: +48 (0)12 4212809
[email protected]
www.ochsner.pl
identity.co.at
OCHSNER
Wärmepumpen GmbH
(Obchodní rejstřík)
Krackowizerstraße 4
A-4020 Linz
[email protected]
www.ochsner.at

Podobné dokumenty

HigH-tecH tePeLNÁ ČeRPADLA

HigH-tecH tePeLNÁ ČeRPADLA Země je bezplatný a vydatný akumulátor tepla a představuje proto ideální zdroj tepla. U plochého kolektoru se využívá hlavně akumulovaná sluneční energie – a to konstantně a zcela nezávisle od toho...

Více