MARIÁNSKÉ LÁZNĚ - Danubius Hotels Group

Komentáře

Transkript

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ - Danubius Hotels Group
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
LÉČENÍ A WELLNESS
CENÍK 2016
Platný od 8. ledna 2016 do 7. ledna 2017
TARIF 2016 IN EUR
| 3
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ – město 40 pramenů
150 m
100
15
0m
50 m
100 m
m
Úchvatná příroda, čistý vzduch, klimatické podmínky, lázeňské parky a lesy, skvostná
architektura, bohatý kulturní, sportovní a společenský život a jedinečná tradice od
roku 1808 vytvářejí z Mariánských Lázní vyhledávané lázeňské město, které svou
návštěvou poctili mezi jinými i takoví velikáni jako Johann Wolfgang Goethe, Fryderyk
Chopin a anglický král Edward VII.
0
15
m
0m
35
250
m
600 m
OPRAVDOVÉ LÁZNĚ
V LÁZNÍCH
Společnost Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. jako jediná
navazuje na bohatou tradici lázeňské péče v Mariánských
Lázních. Všechny hotely společnosti Nové Lázně, Centrální
Lázně, Maria Spa, Hvězda, Imperial, Grandhotel Pacifik,
Butterfly, Vltava, Svoboda a Labe mají vlastní tým lékařů
a zdravotníků a k léčbě využívají především přírodní léčivé
zdroje – minerální prameny, unikátní přírodní léčivý plyn CO2
a slatinu.
Společnost je držitelem mezinárodních certifikátů kvality
lázeňské péče - TÜV, EuropeSpa med, Medispa a má
uzavřené smlouvy s českými a německými pojišťovnami.
V roce 2010 obdržela ocenění Nejlepší lázeňská společnost
České republiky.
LÁZEŇSKÁ TRADICE A DOKONALÁ PÉČE
Komfortní ubytování v lázeňských hotelech
Nové Lázně, Centrální Lázně, Maria Spa,
Hvězda, Imperial, Grandhotel Pacifik, Butterfly,
Vltava, Svoboda a Labe
Klasický léčebný pobyt zahrnuje 24 procedur
týdně a komplexní laboratorní vyšetření
Garantovaná léčba přírodními zdroji –
minerálními prameny, přírodním Mariiným plynem,
slatinou
Kvalifikovaný zdravotnický personál a tým
lékařských specialistů (urolog, gastroenterolog,
oftalmolog, pediatr, plastický chirurg, nutriční
terapeut)
Pravidelné odborné lékařské přednášky
24 hodinová služba lékaře a zdravotní sestry
Pitná kúra přímo v hotelu
Speciální preventivní programy pro děti od 4 let,
Marienbad Hippo Club s dětským koutkem
a programem pro děti
Mezinárodní certifikace (TÜV, EuropeSpa
med, Medispa), smlouvy s českými a německými
pojišťovnami
Propojení jednotlivých hotelů = široká nabídka
služeb, maximální komfort a spokojenost našich
hostů
Karta výhod Marienbad Kur & Spa Card
Kulturní a animační programy v hotelech
CENÍK 2016 v Kč
| 3
LÁZEŇSKÉ HOTELY V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH
Unikátní historická budova Nových
Lázní, jednoho z nejkrásnějších
lázeňských hotelů v Mariánských
Lázních, byla otevřena v roce 1896
po rozsáhlých přestavbách původní lázeňské budovy z roku 1828.
Díky své centrální poloze se již od
svého vzniku stala léčebným centrem lázní a dnes svým hostům
poskytuje nejkomplexnější nabídku léčebných a relaxačních pobytů
s využitím jedinečných místních
přírodních zdrojů.
4|
LÉČENÍ A WELLNESS
Hotel Centrální Lázně, symbol lázeňské tradice v Mariánských Lázních, se
nachází na místě původního lázeňského
domu z roku 1812. Svým hostům nabízí
tradiční lázeňskou léčbu, založenou na
využívání jedinečných místních přírodních zdrojů - minerálních pramenů, slatiny a léčivého Mariina plynu.
Hotel Maria Spa svou jedinečností odráží historii Mariánských Lázní.
Jeho obnovením došlo k rozšíření
unikátního historického komplexu na
Nové Lázně & Centrální Lázně & Maria
Spa, který se tak stal jedním z nejúžasnějších a nejzachovalejších skvostů
lázeňské architektury nejen v České
republice, ale v Evropě vůbec.
Resort Hvězda je ukázkou unikátní
lázeňské architektury a historickým
skvostem v centru lázeňské části.
Svým hostům nabízí kombinaci tradičního lázeňského stylu a komfort
mezinárodního hotelu. Jeho jednotlivé části Hvězda, Imperial a Neapol
jsou navíc propojeny koridorem Via
Imperialis s lázeňskými hotely Nové
Lázně, Centrální Lázně a Maria Spa,
čímž vznikl největší historický lázeňský
resort ve střední Evropě - Marienbad
Health Spa Resort.
Mariánské Lázně byly již od svého
založení důležitým lázeňským místem a často se stávaly dostaveníčkem mnoha královských rodin. Abychom uctili tyto slavné a významné návštěvníky, propojili minulost
s budoucností, rozhodli jsme se na
původním místě, kde dříve stával
lázeňský dům „Kaiser von Österreich – U císaře rakouského“, postavit
novou budovu v imperiálním stylu
s názvem hodným této myšlenky.
Imperial nabízí svým hostům luxusní
pokoje, 40 podzemních parkovacích
míst, lobby bar a kavárnu Imperial.
Spolu s Neapolí je součástí jedinečného historického lázeňského resortu Hvězda.
Honosná budova Grandhotelu Pacifik
majestátně ukončuje architektonickou
osu města Mariánské Lázně a tvoří krásnou dominantu Hlavní třídy s nádherným výhledem na lázeňské centrum
a kolonádu se Zpívající fontánou. Hotel
se může pochlubit vývěrem vlastního
minerálního pramene, který je sveden
z nedalekého pavilonu Lesního pramene.
Hotel Butterfly se nachází v centru
města přímo u lázeňského parku.
Moderní stavba ve stylu Art Nouveau
s originálním uměleckým interiérem,
dokáže své hosty oslovit svým vzletným stylem a rodinnou atmosférou.
Hotel nabízí svým hostům kompletní
léčebné služby pod jednou střechou
- unikátní jsou například minerální koupele Ferdinandova pramene.
Novinkou je pítko Ferdinandova
minerálního pramene přímo v hotelové hale, kde je možné tento pramen
také ochutnat.
Lázeňský resort Vltava se nachází
v klidné části města s krásným výhledem na panorama lázní. Resort tvoří budovy Vltava a Berounka, které
jsou vzájemně propojené koridorem
a dependancí Vítkov. Přímo v resortu
se nachází minerální koupele, bazén,
sauna a fitness. Hosté mohou využít
letní terasu s lehátky a slunečníky.
V blízkosti se rozprostírá lesopark
s množstvím vyhlídkových tras a míst
ideálních pro pěší i cykloturistiku.
Lázeňský resort Svoboda leží v klidném prostředí lesoparku, nedaleko kolonády se Zpívající fontánou.
V sousedství se nachází pavilon Lesního pramene s promenádou. Celý
resort prošel výraznou rekonstrukcí,
došlo k propojení Svobody, Margarety a Palladia krytou promenádou, která umožňuje využívat všechny služby
pod jednou střechou.
Lázeňský hotel Labe se nachází v bezprostřední blízkosti
kolonády a Zpívající fontány.
Se svojí výhodnou polohou
patří mezi nejoblíbenější hotely v lázeňském centru Mariánských Lázní.
CENÍK 2016 v Kč
| 5
Tým lékařů
Nemoci trávicího ústrojí:
chronické a recidivující onemocnění žaludku a střev, stavy po
operaci žaludku, dvanáctníku, jícnu a střev, Crohnova nemoc,
chronická onemocnění žlučníku a žlučového traktu, funkční
poruchy žlučového traktu
Nemoci nervové:
kořenové syndromy, Parkinsonova choroba
LÁZEŇSKÁ LÉČBA V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH
JE ZAMĚŘENÁ NA LÉČENÍ:
LÉČEBNÉ INDIKACE
Nemoci pohybového ústrojí:
vertebrogenní syndrom (bolesti zad), degenerativní onemocnění pohybového aparátu (páteře a velkých kloubů),
osteoporóza, stavy po ortopedických operacích (s použitím
náhrady kloubní)
Nemoci ledvin a močových cest:
chronické záněty, ledvinové a močové kameny po operaci
nebo drcení rázovou vlnou, stavy po operaci ledvin a močových cest, onemocnění prostaty (záněty, stavy po operaci)
Nemoci dýchacího ústrojí:
chronické záněty, průduškové astma, alergické rýmy, stavy po
operacích dolních cest dýchacích
6|
LÉČENÍ A WELLNESS
Metabolická onemocnění:
obezita, dna, zácpa, diabetes mellitus, hyperlipoproteinemie
Gynekologická onemocnění včetně léčby neplodnosti:
zánětlivá onemocnění vnějších a vnitřních rodidel, stavy po
gynekologických operacích, sterilita a infertilita, klimakterický
syndrom, urgentní a stresová inkontinence moči
KONTRAINDIKACE
Těhotenství
Nemoci oběhového ústrojí:
stav po infarktu myokardu, hypertenzní nemoc II. až III. stupně, funkční poruchy periferních cév a stavy po trombózách,
ischemická choroba srdeční, ischemické choroby dolních
končetin, poruchy potence
Onkologická onemocnění:
rehabilitace pacientů po ukončené onkologické léčbě nádoru prsu, pohlavních orgánů, popř. jiných onkologických onemocnění kromě zhoubných krevních onemocnění
Akutní a infekční onemocnění
Zhoubné nádory během léčby a po ní s klinicky
zjistitelnými známkami pokračování nemoci
Často se opakující profuzní krvácení všeho druhu
Neschopnost sebeobsluhy a denních činností bez
pomoci druhé osoby a neschopnost samostatné chůze
Nehojící se kožní defekty, inkontinence stolice
Závislost na alkoholu a návykových látkách
PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE
Křížový
pramen
Ferdinandův
pramen
Lesní
pramen
Rudolfův
pramen
Ambrožův
pramen
Karolinin
pramen
CHEMICKÁ
ANALÝZA
MINERÁLNÍCH
PRAMENŮ
Magnesium
mg/l
92
141
105
122
21
110
Kalcium
mg/l
148
200
105
233
46
83
Natrium
mg/l
2 590 2 870
710
80
57
182
Hydrogenkarbonát
mg/l
2 770 3 050 1 724 1 468
333
877
Sulfát
mg/l
2 945 3 173
Chlorid
mg/l
Volný CO2
mg/l
Mineralizace
g/l
858
1 121
623
83
81
197
178
32
20
133
2 896 2 510 2 631 2 444 2 420 2 600
9,60
10,81
3,62
2,16
0,63
1,69
MINERÁLNÍ PRAMENY
Křížový pramen
Křížový pramen se pro svůj terapeutický účinek užívá především u onemocnění zažívacího ústrojí (nemoci žaludku,
střev, žlučníku, jater a pankreatu), u nemocí výměny látkové
(obezita, dna, diabetes mellitus) a u alergických onemocnění,
které jsou podmíněny poruchami zažívání. Přítomnost síranů
ve vodě vyvolává projímavý účinek.
Ferdinandův pramen
Ferdinandův pramen má sedm vývěrů, pro pitnou léčbu
je dostupný pramen Ferdinand I. Svým složením odpovídá Křížovému pramenu, je však o něco více mineralizován.
Ferdinandův pramen se využívá pro stáčení stolní vody pod
názvem Excelsior.
Lesní pramen
Lesní pramen slouží k pitné kůře a k inhalacím. Užívá se u onemocnění horních cest dýchacích a u nemocí gastrointestiálního traktu. Je též vhodný k léčbě některých urologických
chorob, např. močových kamenů z kyseliny močové, kterou
silně alkalizuje.
Rudolfův pramen
Rudolfův pramen se pro svůj diuretický efekt užívá u chorob ledvin a močových cest. Pramen se vyznačuje vysokým
obsahem vápníku (poměr vápníku a hořčíku je 5:4) a proto je
pitná kúra vhodnou doplňkovou terapií při léčbě osteoporózy a pro svůj protizánětový účinek se užívá při zánětech cest
močových.
PELOIDY – SLATINA, RAŠELINA
Peloidy jsou anorganické nebo organické kašoviny, které
se po určité úpravě a ohřevu používají na obklady a zábaly.
Jedná se o slatiny, rašeliny a další bahna, která se nacházejí
v okolí pramenů. Slatina se ukládá na hromady, kde určitým
způsobem oxiduje. Poté se dále upravuje a míchá s minerální
vodou a ohřívá párou. Používá se většinou o teplotě 40° C na
20 - 30 minut.
Slatinné zábaly se užívají při chorobách pohybového aparátu, u gynekologických onemocnění a nemocí dýchacích cest.
Speciálním doplňkem jsou slatinné vaginální tampony, které
se používají při léčbě chronických gynekologických zánětů
a při ženské sterilitě.
Ambrožův pramen
Ambrožův pramen tvoří tři vývěry podobného chemického
složení. Jedná se o slabě mineralizované železnaté kyselky,
využívané pro vysoký obsah železa u některých forem chudokrevnosti a pro svůj diuretický účinek také při onemocnění
močových cest, zejména při lithiáze.
Karolinin pramen
Karolinin pramen se pro svůj vyšší obsah hořčíku (poměr
vápníku a hořčíku je 2:5) užívá při urologických nemocech
a při léčení ledvinových kamenů, protože hořčík působí proti
tvorbě těchto konkrementů.
PROCEDURY Z PŘÍRODNÍCH LÉČIVÝCH
ZDROJŮ
Minerální koupel
PŘÍRODNÍ LÉČIVÝ PLYN CO2
Mariin pramen
Mariin pramen je ve skutečnosti mocný vývěr plynu (99,7 %
přírodního CO2). Přírodní léčivý plyn se podává formou plynových obálek. Tato procedura si získává stále větší popularitu, protože kromě snížení krevního tlaku, zlepšení činnosti
srdce a prokrvení dolních končetin udávají pacienti výrazné
zlepšení sexuálních funkcí. Tento přírodní léčivý plyn se též
aplikuje formou podkožních injekcí u onemocnění kloubů,
páteře a ischemické choroby srdeční.
Jedinečné sulfátové koupele ( pouze v hotelu Butterfly)
Suchá plynová lázeň CO2
Mariino plynové jezírko s oxygenoterapií
Plynové injekce
Slatinný zábal
Inhalace
Kneippova terapie
Pitná kúra
CENÍK 2016 v Kč
| 7
Reitenbergerova 53, 353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420 / 354 644 111
Fax: +420 / 354 644 044
E-mail: [email protected]
Junior Suite de luxe: Sprcha, bidet, televize, telefon, Wifi
internet, minibar, rychlovarný set na kávu a čaj, sejf, fén,
župan, froté pantofle, deštník. Oddělený obývací pokoj
a ložnice. Výhled na park a na město.
Suite: Vana nebo sprcha, televize, telefon, Wifi internet,
minibar, rychlovarný set na kávu a čaj, sejf, fén, župan, froté
pantofle, deštník. Oddělený obývací pokoj a ložnice.
Suite Executive: Jacuzzi vana, bidet, televize, telefon,
Wifi internet, minibar, rychlovarný set na kávu a čaj, sejf,
fén, župan, froté pantofle, deštník, klimatizace. Oddělený
obývací pokoj a ložnice, balkon. Výhled na park.
Suite Imperial: Jacuzzi vana, bidet, televize, telefon, Wifi
internet, minibar, rychlovarný set na kávu a čaj, sejf, fén,
župan, froté pantofle, deštník, klimatizace. Oddělený
obývací pokoj a ložnice, balkon. Prostornější pokoje, výhled
na park.
Apartmá Royal: Jacuzzi vana a sprcha, bidet, televize,
telefon, Wifi internet, minibar, rychlovarný set na kávu
a čaj, sejf, fén, župan, froté pantofle, deštník, klimatizace.
Oddělený obývací pokoj a ložnice, kuchyňský kout, lodžie
a terasa. Výhled na park.
LÉČENÍ
UBYTOVÁNÍ
97 pokojů kategorie Superior Plus, Junior Suite, Suite
a apartmá. Bezbariérový pokoj, dětský koutek, Wifi internet
a internetový koutek – pro hotelové hosty zdarma, parkoviště
a podzemní garáže v Marienbad Health Spa Resortu.
Superior Plus: Vana nebo sprcha, televize, telefon, Wifi
internet, minibar, rychlovarný set na kávu a čaj, sejf, fén,
župan, froté pantofle, deštník.
Junior Suite: Vana nebo sprcha, televize, telefon, Wifi
internet, minibar, rychlovarný set na kávu a čaj, sejf, fén,
župan, froté pantofle, deštník. Velký prostorný pokoj nebo
oddělený obývací pokoj a ložnice.
8|
LÉČENÍ A WELLNESS
Ordinace lékařů a odborných specialistů, rozsáhlé
léčebné oddělení poskytující komplexní lázeňskou léčbu
na profesionální úrovni, laboratorní vyšetření, léčebné
procedury z přírodních léčivých zdrojů – minerální
koupele, slatinné zábaly, suché plynové koupele, plynové
injekce, vodoléčba v komplexu Římských lázní a další široké
spektrum léčebných procedur využívající nejmodernější
metody.
Lesní a Ambrožův minerální pramen k minerálním
koupelím a k pitné kúře.
WELLNESS & BEAUTY
Římské lázně se 3 bazény s vířivými proudy a whirlpoolem.
Novinka: Saunový svět se sanariem, 2 saunami, parní lázní,
bazénkem a ledovou tříští.
V resortu: Danubius Premier Fitness.
Za poplatek: Koupele, masáže, kryosauna, hydrojet, laserová
terapie, kosmetický salon Emporium Beauty, kadeřnictví.
GASTRONOMIE
Exkluzivní prostředí, speciality české i mezinárodní kuchyně,
výběr a la carte, dietní menu. Snídaně a večeře formou
bufetu, obědy servírované, salátový bufet, koutek zdravé
výživy Danubius Healthy Choice.
Restaurace Royal, lobby bar, Vídeňská kavárna.
CERTIFIKÁTY
TÜV, Medispa.
5% sleva
na pobyty
od 20 nocí
ZIMNÍ HITY
01.12.-26.12.2016
10% sleva
na všechny pobyty
LÉČEBNÉ POBYTY
PREVENTIVNÍ A RELAXAČNÍ POBYTY
RELAXAČNÍ
LÁZEŇSKÁ
DOVOLENÁ
KLASICKÝ
LÉČEBNÝ POBYT
KOUZLO
RAŠELINY
Minimální délka pobytu
je 7 nocí.
Cena v Kč za osobu/noc
zahrnuje ubytování,
uvítací nápoj, plnou penzi,
lékařské vstupní a závěrečné
vyšetření, závěrečnou
lékařskou zprávu,
kontrolní vyšetření dle
potřeby, laboratorní vyšetření,
24 léčebných procedur
týdně dle předpisu lékaře
(kromě neděle), pitnou kúru,
24 hodinovou lékařskou
pohotovostní službu
a 24 hodinovou službu
zdravotní sestry.
Cena v Kč za osobu zahrnuje
7x ubytování, uvítací nápoj,
polopenzi, vstupní a závěrečné
lékařské vyšetření, závěrečnou
lékařskou zprávu, pitnou kúru,
dárek – originální mýdlo
z rašelinového extraktu.
Léčebné procedury:
2x slatinný zábal, 2x minerální
koupel s přírodním CO2
a extraktem rašeliny, 2x klasická
masáž částečná, 1x minerální
koupel s přírodním CO2,
1x podvodní masáž částečná,
3x suchá plynová lázeň CO2,
1x aqua fitness v historických
Římských lázních.
1 noc
7 nocí
Cena v Kč za osobu zahrnuje
7x ubytování, uvítací nápoj,
polopenzi, základní
lékařské vstupní a výstupní
vyšetření, závěrečnou
lékařskou zprávu,
pitnou kúru,
2 léčebné procedury
denně dle doporučení lékaře
(kromě soboty a neděle).
UBYTOVÁNÍ
PROGRAM
MINIRELAX
ROYAL SPA
PROGRAM
MINIKÚRA
V ŘÍMSKÝCH LÁZNÍCH
Cena v Kč za osobu zahrnuje
3x ubytování, uvítací nápoj,
polopenzi.
Léčebné procedury:
1x klasická masáž celková,
1x minerální koupel
v historické Královské kabině,
1x Mariino plynové jezírko
s oxygenoterapií,
pro NI – 1x základní
kosmetické ošetření Clarins
(30 min.),
pro NĚJ – 1x reflexní nožní
masáž.
Cena v Kč za osobu
zahrnuje 2x ubytování,
uvítací nápoj,
polopenzi.
Léčebné procedury:
1x minerální koupel
s přírodním CO2,
1x klasická masáž částečná,
1x suchá plynová lázeň CO2.
3 noci
2 noci
7 nocí
HOTELOVÉ
UBYTOVÁNÍ
Cena v Kč za osobu/noc
zahrnuje ubytování,
uvítací nápoj, snídani.
Tyto ceny jsou platné také
pro doprovod.
Cena v Kč za osobu/noc
zahrnuje ubytování,
uvítací nápoj, polopenzi,
2 léčebné procedury denně
(z určeného výběru procedur).
Rezervace je možná
na 3–6 nocí.
1 noc
1 noc
NOVÉ LÁZNĚ
Max
Med
Min
Max
Med
Min
Max
Med
Min
Max
Med
Min
Max
Med
Min
Max
Med
Min
Max
Med
Min
1/2 Superior Plus
4 300
3 880
3 590
26 600
23 660
21 630
25 900
22 960
20 930
11 940
10 680
9 810
7 600
6 760
6 180
3 750
3 330
3 040
2 940
2 520
2 230
1/1 Superior Plus
4 820
4 400
4 110
30 240
27 300
25 270
29 540
26 600
24 570
13 500
12 240
11 370
8 640
7 800
7 220
4 270
3 850
3 560
3 460
3 040
2 750
1/1 Superior Plus - výhled na park
4 950
4 530
4 240
31 150
28 210
26 180
30 450
27 510
25 480
13 890
12 630
11 760
8 900
8 060
7 480
4 400
3 980
3 690
3 590
3 170
2 880
Junior Suite
4 560
4 140
3 850
28 420
25 480
23 450
27 720
24 780
22 750
12 720
11 460
10 590
8 120
7 280
6 700
4 010
3 590
3 300
3 200
2 780
2 490
Junior Suite de luxe
4 820
4 400
4 110
30 240
27 300
25 270
29 540
26 600
24 570
13 500
12 240
11 370
8 640
7 800
7 220
4 270
3 850
3 560
3 460
3 040
2 750
Suite
5 210
4 790
4 500
32 970
30 030
28 000
32 270
29 330
27 300
14 670
13 410
12 540
9 420
8 580
8 000
4 660
4 240
3 950
3 850
3 430
3 140
Suite Executive
6 510
6 090
5 800
42 070
39 130
37 100
41 370
38 430
36 400
18 570
17 310
16 440
12 020
11 180
10 600
5 960
5 540
5 250
5 150
4 730
4 440
Suite Imperial
7 550
7 130
6 840
49 350
46 410
44 380
48 650
45 710
43 680
21 690
20 430
19 560
14 100
13 260
12 680
7 000
6 580
6 290
6 190
5 770
5 480
Apartmá Royal
9 110
8 690
8 400
60 270
57 330
55 300
59 570
56 630
54 600
26 370
25 110
24 240
17 220
16 380
15 800
8 560
8 140
7 850
7 750
7 330
7 040
Přistýlka
3 180
3 180
3 180
18 760
18 760
18 760
18 060
18 060
18 060
8 580
8 580
8 580
5 360
5 360
5 360
2 630
2 630
2 630
1 820
1 820
1 820
3 960
3 960
3 960
24 220
24 220
24 220
23 520
23 520
23 520
10 920
10 920
10 920
6 920
6 920
6 920
3 410
3 410
3 410
2 600
2 600
2 600
Přistýlka
- Apartmá, Suite
Maximum: 15.04.2016 - 20.10.2016, 21.12.2016 - 07.01.2017
Medium: 01.03.2016 - 14.04.2016, 21.10.2016 -10.11.2016
TIP
Procedury z přírodních léčivých zdrojů
Lesní a Ambrožův minerální pramen k minerálním koupelím a k pitné
kúře
Minerální koupel v Královské kabině Edwarda VII. a v Císařské kabině
Franze Josefa I
Římské lázně se 3 bazény s vířivými proudy a whirlpoolem, saunový
svět se sanariem, 2 saunami, parní lázní, bazénkem a ledovou tříští
Propojení krytými promenádami a koridory s lázeňskými hotely
Centrální Lázně, Maria Spa a resortem Hvězda
Minimum: 08.01.2016 - 29.02.2016, 11.11.2016 - 20.12.2016
BONUS: Uvítací nápoj, historické Římské lázně se 3 bazény, whirlpoolem, 2 saunami, sanariem, parní lázní,
Kneippovou terapií a relaxační místností v hotelu Nové Lázně, Danubius Premier Fitness v hotelu Centrální
Lázně, Aqua wellness centrum v hotelu Hvězda, 2 internetové koutky, Wifi internet, pravidelné přednášky
a kulturní programy, animační programy ve fitness centru a bazénu.
Pro všechny naše hosty: Karta výhod - Marienbad Kur & Spa Card
Při pobytu od 7 nocí: 1x vířivá lázeň s rašelinovým extraktem
Při pobytu od 14 nocí: 1x minerální koupel s přírodním CO2 v Královské kabině v hotelu Nové Lázně
Při pobytu od 21 nocí: 1x péče o pleť v Beauty Comfort Zone a parkování u hotelu
CENÍK 2016 v Kč
| 9
Goethovo náměstí 1, 353 43 Mariánské Lázně
Tel.: +420 / 354 634 111
Fax: +420 / 354 634 200
E-mail: [email protected]
UBYTOVÁNÍ
GASTRONOMIE
108 pokojů kategorie Superior, Superior Plus, Junior Suite
a apartmá. Bezbariérový pokoj, dětský koutek, Wifi internet
a internetový koutek – pro hotelové hosty zdarma, parkoviště
a podzemní garáže v Marienbad Health Spa Resortu.
Superior: Sprcha nebo vana, televize, telefon, Wifi internet,
minibar, sejf, fén, župan, froté pantofle.
Superior Plus: Sprcha nebo vana, televize, telefon, Wifi
internet, minibar, sejf, fén, župan, froté pantofle. Výhled na
park.
Junior Suite: Sprcha nebo vana, televize, telefon, Wifi
internet, minibar, rychlovarný set na kávu a čaj, sejf, fén,
župan, froté pantofle. Velký rohový pokoj nebo pokoj
s výklenkem, pohodlný sedací kout. Výhled na park.
Apartmá: Vana, televize, telefon, Wifi internet, minibar,
rychlovarný set na kávu a čaj, sejf, fén, župan, froté pantofle.
Oddělený obývací pokoj a ložnice, kuchyňský kout. Vhodné
pro rodiny s dětmi, možnost propojení se sousedním
dvoulůžkovým pokojem Superior, možnost přistýlky. Výhled
na park.
Česká i mezinárodní kuchyně, výběr z dietních jídel. Snídaně,
obědy a večeře formou bufetu, salátový bufet, koutek zdravé
výživy Danubius Healthy Choice.
Restaurace Goethe, lobby bar.
LÉČENÍ
Ordinace lékařů s největším léčebným oddělením v Mariánských Lázních, komplexní lázeňská léčba, procedury
z přírodních léčivých zdrojů – minerální koupele, slatinné
zábaly, suché plynové koupele, plynové injekce, vodoléčba
a další široké spektrum léčebných procedur.
Ambrožův a Balbínův minerální pramen ke koupelím
a k pitné kúře.
Léčení dětí: Léčebné oddělení s dětským lékařem v hotelu,
léčebné a preventivní programy pro děti od 4 do 12 let.
WELLNESS & BEAUTY
Moderní Danubius Premier Fitness s kardio, fitness a cvičební
zónou, možnost individuálního tréninku s instruktorem,
sestavení cvičebního plánu a poradenství ve výživě.
Za poplatek: Koupele, masáže, kadeřnictví, kosmetika.
V resortu: Římské lázně se 3 bazény, Aqua wellness centrum
v hotelu Hvězda.
10 |
LÉČENÍ A WELLNESS
CERTIFIKÁTY
TÜV, Medispa.
5% sleva
na pobyty
od 20 nocí
ZIMNÍ HITY
15.01. - 31.03. 2016
01.12. - 26.12. 2016
LETNÍ HITY
01.06. - 31.07.2016
10% sleva
na všechny pobyty
LÉČEBNÉ POBYTY
PREVENTIVNÍ A RELAXAČNÍ POBYTY
RELAXAČNÍ
LÁZEŇSKÁ
DOVOLENÁ
KLASICKÝ
LÉČEBNÝ POBYT
KOUZLO
RAŠELINY
Minimální délka pobytu
je 7 nocí.
Cena v Kč za osobu/noc
zahrnuje ubytování,
uvítací nápoj, plnou penzi,
lékařské vstupní a závěrečné
vyšetření, závěrečnou
lékařskou zprávu,
kontrolní vyšetření dle
potřeby, laboratorní vyšetření,
24 léčebných procedur
týdně dle předpisu lékaře
(kromě neděle), pitnou kúru,
24 hodinovou lékařskou
pohotovostní službu
a 24 hodinovou službu
zdravotní sestry.
Cena v Kč za osobu zahrnuje
7x ubytování, uvítací nápoj,
polopenzi, vstupní a závěrečné
lékařské vyšetření, závěrečnou
lékařskou zprávu, pitnou kúru,
dárek – originální mýdlo
z rašelinového extraktu.
Léčebné procedury:
2x slatinný zábal, 2x minerální
koupel s přírodním CO2
a extraktem rašeliny, 2x klasická
masáž částečná, 1x minerální
koupel s přírodním CO2,
1x podvodní masáž částečná,
3x suchá plynová lázeň CO2,
1x aqua fitness v historických
Římských lázních.
Cena v Kč za osobu zahrnuje
7x ubytování, uvítací nápoj,
polopenzi, základní
lékařské vstupní a výstupní
vyšetření, závěrečnou
lékařskou zprávu,
pitnou kúru,
2 léčebné procedury
denně dle doporučení lékaře
(kromě soboty a neděle).
1 noc
7 nocí
7 nocí
CÍSAŘSKÉ DNY
PROGRAM
MINIRELAX
V ŘÍMSKÝCH LÁZNÍCH
UBYTOVÁNÍ
PROGRAM
MINIKÚRA
HOTELOVÉ
UBYTOVÁNÍ
Cena v Kč za osobu/noc
zahrnuje ubytování,
uvítací nápoj, snídani.
Tyto ceny jsou platné také
pro doprovod.
Cena v Kč za osobu
zahrnuje 2x ubytování,
uvítací nápoj,
polopenzi.
Léčebné procedury:
1x minerální koupel
s přírodním CO2,
1x klasická masáž částečná,
1x suchá plynová lázeň CO2.
Cena v Kč za osobu zahrnuje
3x ubytování, uvítací nápoj,
polopenzi, při příjezdu dárek
na pokoji.
Léčebné procedury:
1x minerální koupel
v historické Císařské nebo
Královské kabině,
2x Mariino plynové jezírko
s oxygenoterapií,
1x klasická masáž částečná.
Cena v Kč za osobu/noc
zahrnuje ubytování,
uvítací nápoj, polopenzi,
2 léčebné procedury denně
(z určeného výběru procedur).
Rezervace je možná
na 3–6 nocí.
3 noci
2 noci
1 noc
1 noc
CENTRÁLNÍ LÁZNĚ
Max
Med
Min
Max
Med
Min
Max
Med
Min
Max
Med
Min
Max
Med
Min
Max
Med
Min
Max
Med
Min
1/2 Superior
3 520
3 180
2 890
22 260
19 880
17 850
21 560
19 180
17 150
9 540
8 520
7 650
6 360
5 680
5 100
3 130
2 790
2 500
2 400
2 060
1 770
1/1 Superior
3 780
3 440
3 150
24 080
21 700
19 670
23 380
21 000
18 970
10 320
9 300
8 430
6 880
6 200
5 620
3 390
3 050
2 760
2 660
2 320
2 030
1/2 Superior Plus
3 650
3 310
3 020
23 170
20 790
18 760
22 470
20 090
18 060
9 930
8 910
8 040
6 620
5 940
5 360
3 260
2 920
2 630
2 530
2 190
1 900
1/1 Superior Plus
3 910
3 570
3 280
24 990
22 610
20 580
24 290
21 910
19 880
10 710
9 690
8 820
7 140
6 460
5 880
3 520
3 180
2 890
2 790
2 450
2 160
Junior Suite
3 910
3 570
3 280
24 990
22 610
20 580
24 290
21 910
19 880
10 710
9 690
8 820
7 140
6 460
5 880
3 520
3 180
2 890
2 790
2 450
2 160
Apartmá
5 080
4 740
4 450
33 180
30 800
28 770
32 480
30 100
28 070
14 220
13 200
12 330
9 480
8 800
8 220
4 690
4 350
4 060
3 960
3 620
3 330
Přistýlka
2 160
2 160
2 160
12 740
12 740
12 740
12 040
12 040
12 040
5 460
5 460
5 460
3 640
3 640
3 640
1 770
1 770
1 770
1 040
1 040
1 040
Přistýlka - Apartmá
2 940
2 940
2 940
18 200
18 200
18 200
17 500
17 500
17 500
7 800
7 800
7 800
5 200
5 200
5 200
2 550
2 550
2 550
1 820
1 820
1 820
Maximum: 15.04.2016 - 20.10.2016, 21.12.2016 - 07.01.2017
Medium: 01.03.2016 - 14.04.2016, 21.10.2016 -10.11.2016
TIP
Procedury z přírodních léčivých zdrojů
Ambrožův a Balbínův minerální pramen ke koupelím a k pitné kúře
Moderní Danubius Premier Fitness
Dětský koutek
Propojení krytými promenádami a koridory s lázeňskými hotely Nové
Lázně, Maria Spa a resortem Hvězda
Minimum: 08.01.2016 - 29.02.2016, 11.11.2016 - 20.12.2016
BONUS: Uvítací nápoj, historické Římské lázně se 3 bazény, whirlpoolem, 2 saunami, sanariem, parní lázní,
Kneippovou terapií a relaxační místností v hotelu Nové Lázně, Danubius Premier Fitness v hotelu Centrální Lázně,
Aqua wellness centrum v hotelu Hvězda, 2 internetové koutky, Wifi internet, pravidelné přednášky a kulturní
programy, animační programy ve fitness centru a bazénu.
Pro všechny naše hosty: Karta výhod - Marienbad Kur & Spa Card
Při pobytu od 7 nocí: 1x Mariino plynové jezírko s oxygenoterapií v hotelu Maria Spa
Při pobytu od 14 nocí: 1x Danubius Magic‘ - masáž teplým masážním olejem ze svíčky (25 min.)
Při pobytu od 21 nocí: 3x týdně - káva a zákusek v Lobby baru a parkování u hotelu
CENÍK 2016 v Kč
| 11
Goethovo náměstí 1, 353 43 Mariánské Lázně
Tel.: +420 / 354 634 111
Fax: +420 / 354 634 200
E-mail: [email protected]
UBYTOVÁNÍ
GASTRONOMIE
20 pokojů kategorie Maria Superior, Maria Superior de luxe
a Maria Junior Suite de luxe. Wifi internet pro hotelové hosty
zdarma, parkoviště a podzemní garáže v Marienbad Health
Spa Resortu.
Maria Superior: Vana, bidet, kosmetické zrcadlo, televize,
telefon, Wifi internet, vysokorychlostní internet, iPod/iPhone docking station, radiobudík, minibar, rychlovarný set
na kávu a čaj, sejf na notebook, žehlička, fén, župan, froté
pantofle. Výhled na kolonádu nebo na park, většina pokojů
s terasou nebo balkonem.
Maria Superior de luxe: Vana, bidet, kosmetické zrcadlo,
televize, telefon, Wifi internet, vysokorychlostní internet,
iPod/iPhone docking station, radiobudík, minibar, rychlovarný set na kávu a čaj, sejf na notebook, žehlička, fén,
župan, froté pantofle. Prostorné a slunné pokoje situované
na jih. Výhled na park. Všechny pokoje s velkou terasou.
Maria Junior Suite de luxe: Vana, sprchový kout, bidet,
kosmetické zrcadlo, televize, telefon, Wifi internet, vysokorychlostní internet, iPod/iPhone docking station, radiobudík, minibar, rychlovarný set na kávu a čaj, sejf na notebook,
žehlička, fén, župan, froté pantofle. Sedací souprava. Velké
rohové pokoje situované na východní, jižní a západní stranu
s výhledem na kolonádu nebo na park.
Česká i mezinárodní kuchyně, výběr z dietních jídel. Snídaně, obědy a večeře formou bufetu, salátový bufet, koutek
zdravé výživy Danubius Healthy Choice.
Stravování v restauraci Goethe v hotelu Centrální Lázně.
LÉČENÍ
Lázeňský resort zaměřený na využití přírodních zdrojů je prvním
místem v Evropě a možná i na světě, kde se začalo léčit účinky
přírodní rašeliny (historický název Moorbad – Slatinné lázně).
Hotel Maria Spa je také místem vývěru přírodního Mariina plynu,
který dal základ názvu města - Mariánské Lázně. Dnes se hostům poskytují minerální koupele s rašelinovým extraktem, slatinné zábaly, skupinová inhalace a především originální Mariino
plynové jezírko s oxygenoterapií.
Minerální pramen Nová Marie k pitné kúře.
WELLNESS & BEAUTY
V resortu: Římské lázně se 3 bazény, Danubius Premier Fitness, Aqua wellness centrum v hotelu Hvězda.
Za poplatek: Koupele, různé druhy masáží - klasická, slatinná, Fidžijský sen, rituál Matamanoa a rituál Tokoriki.
12 |
LÉČENÍ A WELLNESS
CERTIFIKÁTY
TÜV, Medispa.
5% sleva
na pobyty
od 20 nocí
ZIMNÍ HITY
01.12. - 26.12. 2016
LETNÍ HITY
01.06. - 31.07.2016
10% sleva
na všechny pobyty
LÉČEBNÉ POBYTY
PREVENTIVNÍ A RELAXAČNÍ POBYTY
KLASICKÝ
LÉČEBNÝ POBYT
ROYAL MEDICAL
WELLNESS
Minimální délka pobytu
je 7 nocí.
Cena v Kč za osobu/noc
zahrnuje ubytování,
uvítací nápoj, plnou penzi,
lékařské vstupní a závěrečné
vyšetření, závěrečnou
lékařskou zprávu,
kontrolní vyšetření dle
potřeby, laboratorní vyšetření,
24 léčebných procedur
týdně dle předpisu lékaře
(kromě neděle), pitnou kúru,
24 hodinovou lékařskou
pohotovostní službu
a 24 hodinovou službu
zdravotní sestry.
Cena v Kč za osobu zahrnuje
7x ubytování, uvítací nápoj,
polopenzi, základní lékařské
vstupní vyšetření,
pitnou kúru.
Léčebné procedury:
2x klasická masáž částečná,
2x minerální koupel
s přírodním CO2,
1x Mariino plynové jezírko
s oxygenoterapií,
2x suchá plynová lázeň CO2,
1x klasická masáž celková,
1x minerální koupel
v historické Královské kabině,
3x slatinný zábal částečný
nebo 3x oxygenoterapie.
1 noc
7 nocí
RELAXAČNÍ
LÁZEŇSKÁ
DOVOLENÁ
Cena v Kč za osobu zahrnuje
7x ubytování, uvítací nápoj,
polopenzi, základní
lékařské vstupní a výstupní
vyšetření, závěrečnou
lékařskou zprávu,
pitnou kúru,
2 léčebné procedury
denně dle doporučení lékaře
(kromě soboty a neděle).
MARIA SPA
DREAM
Cena v Kč za osobu zahrnuje
2x ubytování, uvítací nápoj,
polopenzi.
Léčebné procedury:
1x rituál Matamanoa
(hloubková regenerační
masáž celého těla horkými
a studenými mořskými
lasturami) nebo 1x Fidžijský sen
(peeling celého těla s aplikací
másla z fi džijských ořechů
ve vodním lůžku Haslauer),
1x Mariino plynové
jezírko s oxygenoterapií,
1x minerální koupel
s přírodním CO2.
7 nocí
UBYTOVÁNÍ
PROGRAM
MINIRELAX
PROGRAM
MINIKÚRA
V ŘÍMSKÝCH LÁZNÍCH
HOTELOVÉ
UBYTOVÁNÍ
Cena v Kč za osobu/noc
zahrnuje ubytování,
uvítací nápoj, polopenzi,
2 léčebné procedury denně
(z určeného výběru procedur).
Rezervace je možná
na 3–6 nocí.
Cena v Kč za osobu
zahrnuje 2x ubytování,
uvítací nápoj,
polopenzi.
Léčebné procedury:
1x minerální koupel
s přírodním CO2,
1x klasická masáž částečná,
1x suchá plynová lázeň CO2.
2 noci
Cena v Kč za osobu/noc
zahrnuje ubytování,
uvítací nápoj, snídani.
Tyto ceny jsou platné také
pro doprovod.
2 noci
1 noc
1 noc
MARIA SPA
Max
Med
Min
Max
Med
Min
Max
Med
Min
Max
Med
Min
Max
Med
Min
Max
Med
Min
Max
Med
Min
1/2 Maria Superior
3 910
3 460
3 180
25 690
22 540
20 580
24 290
21 140
19 180
7 920
7 020
6 460
7 140
6 240
5 680
3 520
3 070
2 790
2 790
2 340
2 060
1/1 Maria Superior
4 430
3 980
3 700
29 330
26 180
24 220
27 930
24 780
22 820
8 960
8 060
7 500
8 180
7 280
6 720
4 040
3 590
3 310
3 310
2 860
2 580
1/2 Maria Superior de luxe
4 170
3 720
3 440
27 510
24 360
22 400
26 110
22 960
21 000
8 440
7 540
6 980
7 660
6 760
6 200
3 780
3 330
3 050
3 050
2 600
2 320
1/1 Maria Superior de luxe
4 690
4 240
3 960
31 150
28 000
26 040
29 750
26 600
24 640
9 480
8 580
8 020
8 700
7 800
7 240
4 300
3 850
3 570
3 570
3 120
2 840
Maria Junior Suite de luxe*
5 210
4 760
4 480
34 790
31 640
29 680
33 390
30 240
28 280
10 520
9 620
9 060
9 740
8 840
8 280
4 820
4 370
4 090
4 090
3 640
3 360
Přistýlka
2 160
2 160
2 160
13 440
13 440
13 440
12 040
12 040
12 040
4 420
4 420
4 420
3 640
3 640
3 640
1 770
1 770
1 770
1 040
1 040
1 040
Přistýlka - Junior Suite
2 940
2 940
2 940
18 900
18 900
18 900
17 500
17 500
17 500
5 980
5 980
5 980
5 200
5 200
5 200
2 550
2 550
2 550
1 820
1 820
1 820
Maximum: 15.04.2016 - 20.10.2016, 21.12.2016 - 07.01.2017
Medium: 01.03.2016 - 14.04.2016, 21.10.2016 -10.11.2016
TIP
Procedury z přírodních léčivých zdrojů
Jedinečné Mariino plynové jezírko
Minerální pramen Nová Marie k pitné kúře
Propojení krytými promenádami a koridory s lázeňskými hotely Nové
Lázně, Centrální Lázně a resortem Hvězda
Minimum: 08.01.2016 - 29.02.2016, 11.11.2016 - 20.12.2016
BONUS: Uvítací nápoj, historické Římské lázně se 3 bazény, whirlpoolem, 2 saunami, sanariem, parní lázní,
Kneippovou terapií a relaxační místností v hotelu Nové Lázně, Danubius Premier Fitness v hotelu Centrální Lázně,
Aqua wellness centrum v hotelu Hvězda, 2 internetové koutky, Wifi internet, pravidelné přednášky a kulturní
programy, animační programy ve fitness centru a bazénu.
Pro všechny naše hosty: Karta výhod - Marienbad Kur & Spa Card
Při pobytu od 7 nocí: 1x Mariino plynové jezírko s oxygenoterapií v hotelu Maria Spa
Při pobytu od 14 nocí: 1x Danubius Magic‘ - masáž teplým masážním olejem ze svíčky (25 min.)
Při pobytu od 21 nocí: 3x týdně - káva a zákusek v Lobby baru a parkování u hotelu
CENÍK 2016 v Kč
| 13
Goethovo náměstí 7, 353 52 Mariánské Lázně
Tel.: +420 / 354 631 111
Fax: +420 / 354 631 200
E-mail: [email protected]
UBYTOVÁNÍ
GASTRONOMIE
239 pokojů (105 pokojů ve Hvězdě, 85 pokojů v Imperialu, 49
pokojů v Neapoli) kategorie Komfort, Superior, Superior Plus,
Junior Suite, Suite a apartmá. Bezbariérový pokoj, dětský koutek, Wifi internet a internetový koutek – pro hotelové hosty
zdarma, parkoviště v Marienbad Health Spa Resortu, podzemní garáže v Imperialu.
Stylové prostředí, česká i mezinárodní kuchyně, dietní menu.
Snídaně, obědy a večeře formou bohatého bufetu, salátový
bufet, koutek zdravé výživy Danubius Healthy Choice.
Restaurace Franz Josef, restaurace Sissi, lobby bar, kavárna Imperial, 2 letní terasy, atrium.
CERTIFIKÁTY
Hvězda
Superior Plus: Sprcha nebo vana, televize, telefon, Wifi internet, minibar, sejf, fén, župan, froté pantofle.
Junior Suite: Vana, televize, telefon, Wifi internet, minibar, sejf,
fén, župan, froté pantofle. Velké rohové pokoje.
Suite: Vana, televize, telefon, Wifi internet, minibar, rychlovarný
set na kávu a čaj, sejf, fén, župan, froté pantofle. Oddělený obývací pokoj a ložnice.
Apartmá: Vana, televize, telefon, Wifi internet, minibar, sejf,
fén, župan, froté pantofle. Oddělený obývací pokoj a ložnice.
Výhled na Goethovo náměstí.
LÉČENÍ
Ordinace lékařů a léčebné oddělení v resortu Hvězda, nové
léčebné oddělení Neapol Spa Centre, komplexní lázeňská
léčba, procedury z přírodních léčivých zdrojů – minerální koupele, slatinné zábaly, suché plynové koupele, plynové injekce,
vodoléčba a další široké spektrum léčebných procedur. Část
procedur se poskytuje v hotelech Centrální Lázně a Maria Spa.
Balbínův minerální pramen ke koupelím a k pitné kúře.
WELLNESS & BEAUTY
Aqua wellness centrum s největším hotelovým bazénem
v Mariánských Lázních (150 m2), whirlpoolem, 2 saunami, parní
lázní a tepidariem.
Za poplatek: Solná jeskyně, koupele, masáže, programy proti
celulitidě, kosmetické studio Beauty Comfort Zone.
14 |
LÉČENÍ A WELLNESS
TÜV, EuropeSpa med, Medispa.
5% sleva
na pobyty
od 20 nocí
ZIMNÍ HITY
15.01. - 15.03. 2016
01.12. - 26.12. 2016
LETNÍ HITY
01.06. - 31.07.2016
10% sleva
na všechny pobyty
LÉČEBNÉ POBYTY
PREVENTIVNÍ A RELAXAČNÍ POBYTY
KOMPLEXNÍ
LÉČEBNÝ POBYT
LIGHT
RELAXAČNÍ
LÁZEŇSKÁ
DOVOLENÁ
Minimální délka pobytu
je 7 nocí.
Cena v Kč za osobu/noc
zahrnuje ubytování,
uvítací nápoj, plnou penzi,
lékařské vstupní a závěrečné
vyšetření, závěrečnou
lékařskou zprávu,
kontrolní vyšetření dle
potřeby, laboratorní vyšetření,
24 léčebných procedur
týdně dle předpisu lékaře
(kromě neděle), pitnou kúru,
24 hodinovou lékařskou
pohotovostní službu
a 24 hodinovou službu
zdravotní sestry.
Minimální délka pobytu
je 7 nocí.
Cena v Kč za osobu
zahrnuje ubytování,
uvítací nápoj, polopenzi
lékařské vstupní a závěrečné
vyšetření, 16 léčebných
procedur týdně
dle předpisu lékaře (kromě
neděle), pitnou kúru,
24 hodinovou lékařskou
pohotovostní službu a
24 hodinovou
službu zdravotní sestry.
Cena v Kč za osobu zahrnuje
7x ubytování, uvítací nápoj,
polopenzi, základní
lékařské vstupní a výstupní
vyšetření, závěrečnou
lékařskou zprávu,
pitnou kúru,
2 léčebné procedury
denně dle doporučení lékaře
(kromě soboty a neděle).
1 noc
1 noc
KLASICKÝ
LÉČEBNÝ POBYT
PRO VAŠI
VITALITU
PROGRAM
MINIRELAX
UBYTOVÁNÍ
PROGRAM
MINIKÚRA
HOTELOVÉ
UBYTOVÁNÍ
Cena v Kč za osobu
zahrnuje 2x ubytování,
uvítací nápoj,
polopenzi.
Léčebné procedury:
1x minerální koupel
s přírodním CO2,
1x klasická masáž částečná,
1x suchá plynová lázeň CO2.
Cena v Kč za osobu zahrnuje
3x ubytování, uvítací nápoj,
polopenzi.
Léčebné procedury:
1x minerální koupel
s přírodním CO2,
1x relaxační aromatická
masáž částečná,
1x solná jeskyně,
1x masáž Dolce Vita.
7 nocí
Cena v Kč za osobu/noc
zahrnuje ubytování,
uvítací nápoj, snídani.
Tyto ceny jsou platné také
pro doprovod.
Cena v Kč za osobu/noc
zahrnuje ubytování,
uvítací nápoj, polopenzi,
2 léčebné procedury denně
(z určeného výběru procedur).
Rezervace je možná
na 3–6 nocí.
3 noci
1 noc
2 noci
1 noc
HVĚZDA
Max
Med
Min
Max
Med
Min
Max
Med
Min
Max
Med
Min
Max
Med
Min
Max
Med
Min
Max
Med
Min
1/2 Superior Plus
3 650
3 310
3 020
3 260
2 920
2 630
22 470
20 090
18 060
9 840
8 820
7 950
6 620
5 940
5 360
3 260
2 920
2 630
2 530
2 190
1 900
1/1 Superior Plus
3 910
3 570
3 280
3 520
3 180
2 890
24 290
21 910
19 880
10 620
9 600
8 730
7 140
6 460
5 880
3 520
3 180
2 890
2 790
2 450
2 160
1/2 Superior Plus - s výhledem*
3 780
3 440
3 150
3 390
3 050
2 760
23 380
21 000
18 970
10 230
9 210
8 340
6 880
6 200
5 620
3 390
3 050
2 760
2 660
2 320
2 030
1/1 Superior Plus - s výhledem*
4 040
3 700
3 410
3 650
3 310
3 020
25 200
22 820
20 790
11 010
9 990
9 120
7 400
6 720
6 140
3 650
3 310
3 020
2 920
2 580
2 290
Junior Suite
4 040
3 700
3 410
3 650
3 310
3 020
25 200
22 820
20 790
11 010
9 990
9 120
7 400
6 720
6 140
3 650
3 310
3 020
2 920
2 580
2 290
Suite
4 300
3 960
3 970
3 910
3 570
3 280
27 020
24 640
22 610
11 790
10 770
9 900
7 920
7 240
6 660
3 910
3 570
3 280
3 180
2 840
2 550
Apartmá
5 210
4 870
4 580
4 820
4 480
4 190
33 390
31 010
28 980
14 520
13 500
12 630
9 740
9 060
8 480
4 820
4 480
4 190
4 090
3 750
3 460
Přistýlka
2 160
2 160
2 160
1 770
1 770
1 770
12 040
12 040
12 040
5 370
5 370
5 370
3 640
3 640
3 640
1 770
1 770
1 770
1 040
1 040
1 040
Přistýlka - Apartmá, Suite
2 940
2 940
2 940
2 550
2 550
2 550
17 500
17 500
17 500
7 710
7 710
7 710
5 200
5 200
5 200
2 550
2 550
2 550
1 820
1 820
1 820
* Výhled na Goethovo náměstí
Maximum: 15.04.2016 - 20.10.2016, 21.12.2016 - 07.01.2017
Medium: 01.03.2016 - 14.04.2016, 21.10.2016 -10.11.2016
TIP
Aqua wellness centrum s whirlpoolem, 2 saunami, parní lázní, tepidáriem
a solnou jeskyní
Procedury z přírodních léčivých zdrojů
Balbínův minerální pramen ke koupelím a k pitné kúře
Propojení krytými promenádami a koridory s lázeňskými hotely Nové
Lázně, Centrální Lázně a Maria Spa
Pitná kúra přímo v hotelu
Minimum: 08.01.2016 - 29.02.2016, 11.11.2016 - 20.12.2016
BONUS: Uvítací nápoj, Aqua wellness centrum s bazénem, whirlpoolem, 2 saunami, parní lázní a tepidariem v hotelu
Hvězda, historické Římské lázně v hotelu Nové Lázně, Danubius Premier Fitness v hotelu Centrální Lázně, internetový
koutek, Wifi internet, pravidelné přednášky a kulturní programy, animační programy ve fitness a bazénu.
Pro všechny naše hosty: Karta výhod - Marienbad Kur & Spa Card.
Při pobytu od 7 nocí: 1x solná jeskyně
Při pobytu od 14 nocí: 1x Mariino plynové jezírko s oxygenoterapií v hotelu Maria Spa nebo 2x solná jeskyně
Při pobytu od 21 nocí: 1x péče o pleť v Beauty Comfort Zone a parkování v podzemních garážích v hotelu
CENÍK 2016 v Kč
| 15
Goethovo náměstí 7, 353 52 Mariánské Lázně
Tel.: +420 / 354 631 111
Fax: +420 / 354 631 200
E-mail: [email protected]
UBYTOVÁNÍ
GASTRONOMIE
134 pokojů kategorie Komfort, Superior, Superior Plus, Suite
a apartmá. Bezbariérový pokoj, dětský koutek, Wifi internet
a internetový koutek – pro hotelové hosty zdarma, parkoviště
v Marienbad Health Spa Resortu, podzemní garáže v hotelu
Imperial.
Stylové prostředí, česká i mezinárodní kuchyně, dietní menu.
Snídaně, obědy a večeře formou bohatého bufetu, salátový
bufet, koutek zdravé výživy Danubius Healthy Choice.
Restaurace Franz Josef, restaurace Sissi, lobby bar,
kavárna Imperial, 2 letní terasy, atrium.
Imperial
Superior: Sprcha, televize, telefon, Wifi internet, minibar, sejf,
fén, župan, froté pantofle.
Superior Plus: Sprcha, televize, telefon, Wifi internet, minibar, sejf, fén, župan, froté pantofle, žehlička.
Suite: Vana, televize, telefon, Wifi internet, minibar, sejf, fén,
župan, froté pantofle. Oddělený obývací pokoj a ložnice.
Apartmá: Vana, televize, telefon, Wifi internet, minibar, sejf,
fén, župan, froté pantofle. Oddělený obývací pokoj a ložnice.
Výhled na Goethovo náměstí.
Neapol
Komfort: Sprcha, televize, telefon, Wifi internet, minibar,
rychlovarný set na kávu a čaj, sejf, fén, župan, froté pantofle.
Suite: Vana, televize, telefon, Wifi internet, minibar, rychlovarný set na kávu a čaj, sejf, fén, župan, froté pantofle. Oddělený
obývací pokoj a ložnice.
CERTIFIKÁTY
LÉČENÍ
Ordinace lékařů a léčebné oddělení v resortu Hvězda, nové
léčebné oddělení Neapol Spa Centre, komplexní lázeňská
léčba, procedury z přírodních léčivých zdrojů – minerální koupele, slatinné zábaly, suché plynové koupele, plynové
injekce, vodoléčba a další široké spektrum léčebných procedur. Část procedur se poskytuje v hotelech Centrální Lázně
a Maria Spa.
Balbínův minerální pramen ke koupelím a k pitné kúře.
WELLNESS & BEAUTY
Aqua wellness centrum s největším hotelovým bazénem
v Mariánských Lázních (150 m2), whirlpoolem, 2 saunami, parní lázní a tepidariem.
Za poplatek: Solná jeskyně, koupele, masáže, programy proti celulitidě, kosmetické studio Beauty Comfort Zone.
16 |
LÉČENÍ A WELLNESS
TÜV, EuropeSpa med, Medispa.
5% sleva
na pobyty
od 20 nocí
ZIMNÍ HITY
15.01. - 15.03. 2016
01.12. - 26.12. 2016
LETNÍ HITY
01.06. - 31.07.2016
10% sleva
na všechny pobyty
LÉČEBNÉ POBYTY
KLASICKÝ
LÉČEBNÝ POBYT
Minimální délka pobytu
je 7 nocí.
Cena v Kč za osobu/noc
zahrnuje ubytování, uvítací
nápoj, plnou penzi, lékařské
vstupní a závěrečné vyšetření,
závěrečnou lékařskou zprávu,
kontrolní vyšetření dle
potřeby, laboratorní vyšetření,
24 léčebných procedur
týdně dle předpisu lékaře
(kromě neděle), pitnou kúru,
24 hodinovou lékařskou
pohotovostní službu
a 24 hodinovou službu
zdravotní sestry.
PREVENTIVNÍ A RELAXAČNÍ POBYTY
KOMPLEXNÍ
LÉČEBNÝ POBYT
LIGHT
RELAXAČNÍ
LÁZEŇSKÁ
DOVOLENÁ
Minimální délka pobytu
je 7 nocí.
Cena v Kč za osobu
zahrnuje ubytování,
uvítací nápoj, polopenzi
lékařské vstupní a závěrečné
vyšetření, 16 léčebných
procedur týdně
dle předpisu lékaře (kromě
neděle), pitnou kúru,
24 hodinovou lékařskou
pohotovostní službu a
24 hodinovou
službu zdravotní sestry.
Cena v Kč za osobu zahrnuje
7x ubytování, uvítací nápoj,
polopenzi, základní
lékařské vstupní a výstupní
vyšetření, závěrečnou
lékařskou zprávu,
pitnou kúru,
2 léčebné procedury
denně dle doporučení lékaře
(kromě soboty a neděle).
DOLCE VITA
Cena v Kč za osobu zahrnuje
2x ubytování,
uvítací nápoj,
polopenzi.
Léčebné procedury:
1x Comfort Zone péče
o obličej ,,Glorious Skin,
(intenzivní lifting ),
1x Anti -Aging - lifing
peeling,
1x masáž Dolce Vita.
PROGRAM
MINIRELAX
Cena v Kč za osobu
zahrnuje 2x ubytování,
uvítací nápoj,
polopenzi.
Léčebné procedury:
1x minerální koupel
s přírodním CO2,
1x klasická masáž částečná,
1x suchá plynová lázeň CO2.
UBYTOVÁNÍ
PROGRAM
MINIKÚRA
HOTELOVÉ
UBYTOVÁNÍ
Cena v Kč za osobu/noc
zahrnuje ubytování,
uvítací nápoj, snídani.
Tyto ceny jsou platné také
pro doprovod.
Cena v Kč za osobu/noc
zahrnuje ubytování,
uvítací nápoj, polopenzi,
2 léčebné procedury denně
(z určeného výběru procedur).
Rezervace je možná
na 3–6 nocí.
IMPERIAL
1/2 Superior
Max
1 noc
Med
Min
Max
1 noc
Med
Min
Max
7 nocí
Med
Min
Max
2 noci
Med
Min
Max
2 noci
Med
Min
Max
1 noc
Med
Min
Max
1 noc
Med
Min
3 520
3 180
2 890
3 130
2 790
2 500
21 560
19 180
17 150
7 920
7 240
6 660
6 360
5 680
5 100
3 130
2 790
2 500
2 400
2 060
1 770
1/1 Superior
3 780
3 440
3 150
3 390
3 050
2 760
23 380
21 000
18 970
8 440
7 760
7 180
6 880
6 200
5 620
3 390
3 050
2 760
2 660
2 320
2 030
1/2 Superior - s výhledem*
3 650
3 310
3 020
3 260
2 920
2 630
22 470
20 090
18 060
8 180
7 500
6 920
6 620
5 940
5 360
3 260
2 920
2 630
2 530
2 190
1 900
1/1 Superior - s výhledem*
3 910
3 570
3 280
3 520
3 180
2 890
24 290
21 910
19 880
8 700
8 020
7 440
7 140
6 460
5 880
3 520
3 180
2 890
2 790
2 450
2 160
1/2 Superior Plus
3 650
3 310
3 020
3 260
2 920
2 630
22 470
20 090
18 060
8 180
7 500
6 920
6 620
5 940
5 360
3 260
2 920
2 630
2 530
2 190
1 900
1/1 Superior Plus
3 910
3 570
3 280
3 520
3 180
2 890
24 290
21 910
19 880
8 700
8 020
7 440
7 140
6 460
5 880
3 520
3 180
2 890
2 790
2 450
2 160
1/2 Superior Plus - s výhledem* 3 780
3 440
3 150
3 390
3 050
2 760
23 380
21 000
18 970
8 440
7 760
7 180
6 880
6 200
5 620
3 390
3 050
2 760
2 660
2 320
2 030
Suite
4 040
3 700
3 410
3 650
3 310
3 020
25 200
22 820
20 790
8 960
8 280
7 700
7 400
6 720
6 140
3 650
3 310
3 020
2 920
2 580
2 290
Apartmá
NEAPOL
1/2 Komfort
4 950
4 610
4 320
4 560
4 220
3 930
31 570
29 190
27 160
10 780
10 100
9 520
9 220
8 540
7 960
4 560
4 220
3 930
3 830
3 490
3 200
3 390
3 050
2 760
3 000
2 660
2 370
20 650
18 270
16 240
7 660
6 980
6 400
6 100
5 420
4 840
3 000
2 660
2 370
2 270
1 930
1 640
1/1 Komfort
3 650
3 310
3 020
3 260
2 920
2 630
22 470
20 090
18 060
8 180
7 500
6 920
6 620
5 940
5 360
3 260
2 920
2 630
2 530
2 190
1 900
Suite
3 520
3 180
2 890
3 130
2 790
2 500
21 560
19 180
17 150
7 920
7 240
6 660
6 360
5 680
5 100
3 130
2 790
2 500
2 400
2 060
1 770
Přistýlka
2 160
2 160
2 160
1 770
1 770
1 770
12 040
12 040
12 040
5 200
5 200
5 200
3 640
3 640
3 640
1 770
1 770
1 770
1 040
1 040
1 040
Přistýlka - Apartmá, Suite
2 940
2 940
2 940
2 550
2 550
2 550
17 500
17 500
17 500
6 760
6 760
6 760
5 200
5 200
5 200
2 550
2 550
2 550
1 820
1 820
1 820
* Výhled na Goethovo náměstí
Maximum: 15.04.2016 - 20.10.2016, 21.12.2016 - 07.01.2017
Medium: 01.03.2016 - 14.04.2016, 21.10.2016 -10.11.2016
TIP
Nové léčebné oddělení Neapol Spa Centre
Procedury z přírodních léčivých zdrojů
Balbínův minerální pramen ke koupelím a k pitné kúře
Aqua wellness centrum s bazénem v resortu Hvězda
Beauty Comfort Zone - italská lázeňská kosmetika
Propojení krytými promenádami a koridory s lázeňskými hotely Nové
Lázně, Centrální Lázně a Maria Spa
Minimum: 08.01.2016 - 29.02.2016, 11.11.2016 - 20.12.2016
BONUS: Uvítací nápoj, Aqua wellness centrum s bazénem, whirlpoolem, 2 saunami, parní lázní a tepidariem v hotelu Hvězda, historické
Římské lázně v hotelu Nové Lázně, Danubius Premier Fitness v hotelu Centrální Lázně, internetový koutek, Wifi internet, pravidelné
přednášky a kulturní programy, animační programy ve fitness a bazénu
Pro všechny naše hosty: Karta výhod - Marienbad Kur & Spa Card
Při pobytu od 7 nocí: 1x solná jeskyně
Při pobytu od 14 nocí: 1x Mariino plynové jezírko s oxygenoterapií v hotelu Maria Spa nebo 2x solná jeskyně
Při pobytu od 21 nocí: 1x péče o pleť v Beauty Comfort Zone a parkování v podzemních garážích v hotelu
CENÍK 2016 v Kč
| 17
UBYTOVÁNÍ
Mírové náměstí 84, 353 52 Mariánské Lázně
Tel.: +420 / 354 651 111
Fax: +420 / 354 651 200
E-mail: [email protected]
96 pokojů kategorie Superior, Superior Plus, Suite a apartmá.
Bezbariérový pokoj, pokoj pro alergiky, dětský koutek, Wifi
internet a internetový koutek – pro hotelové hosty zdarma.
Superior: Sprcha nebo vana, televize, telefon, Wifi internet,
minibar, sejf, fén, župan. Výhled do vedlejší ulice nebo do
zadního traktu.
Superior Plus: Sprcha nebo vana, televize, telefon, Wifi internet, minibar, sejf, fén, župan. Výhled do parku a ke kolonádě.
Suite: Vana, televize, telefon, Wifi internet, minibar, sejf, fén,
župan, froté pantofle. Oddělený obývací pokoj a ložnice.
Apartmá: Vana, televize, telefon, Wifi internet, minibar, sejf,
fén, župan, froté pantofle. Oddělený obývací pokoj a ložnice,
kuchyňský kout, balkon. Výhled do parku a ke kolonádě.
LÉČENÍ
Ordinace lékařů a léčebné oddělení v hotelu, komplexní
lázeňská léčba, procedury z přírodních léčivých zdrojů
– minerální koupele, slatinné zábaly, suché plynové koupele, plynové injekce, vodoléčba a další široké spektrum léčebných procedur.
Lesní minerální pramen ke koupelím a k pitné kúře.
WELLNESS & BEAUTY
Bazén s vodními atrakcemi, sauna, sanarium, fitness.
Za poplatek: Koupele, masáže, power plate, sluneční světelná terapie, kadeřnictví, kosmetika, laserové centrum.
GASTRONOMIE
Restaurace s akváriem a krásným výhledem na lázeňské
centrum, speciality české a mezinárodní kuchyně, výběr a la
carte, dietní menu. Snídaně a večeře formou bohatého bufetu, obědy servírované, salátový bufet, koutek zdravé výživy
Danubius Healthy Choice.
Restaurace Primavera, lobby bar, letní terasa, Captain
James Cook‘s Lounge.
CERTIFIKÁTY
EuropeSpa med, Medispa.
18 |
LÉČENÍ A WELLNESS
5% sleva
na pobyty
od 20 nocí
ZIMNÍ HITY
08.01. - 31. 03. 2016
01. 12. - 26. 12. 2016
LETNÍ HITY
01. 06. - 30. 06. 2016
10% sleva
na všechny pobyty
LÉČEBNÉ POBYTY
PREVENTIVNÍ A RELAXAČNÍ POBYTY
KLASICKÝ
LÉČEBNÝ POBYT
SHIATSU
WELLNESS & RELAX
Minimální délka pobytu
je 7 nocí.
Cena v Kč za osobu/noc
zahrnuje ubytování,
uvítací nápoj, plnou penzi,
lékařské vstupní a závěrečné
vyšetření, závěrečnou
lékařskou zprávu,
kontrolní vyšetření dle
potřeby, laboratorní vyšetření,
24 léčebných procedur
týdně dle předpisu lékaře
(kromě neděle), pitnou kúru,
24 hodinovou lékařskou
pohotovostní službu
a 24 hodinovou službu
zdravotní sestry.
Cena v Kč za osobu zahrnuje
7x ubytování,
uvítací nápoj, polopenzi,
vstupní a závěrečné
lékařské vyšetření, závěrečnou
lékařskou zprávu,
pitnou kúru.
Léčebné procedury:
3x minerální koupel
s přírodním CO2,
3x slatinný zábal,
3x klasická masáž částečná,
3x suchá plynová lázeň CO2,
2x léčebný tělocvik,
3x parafínové ošetření rukou,
1x Shiatsu masáž.
1 noc
RELAXAČNÍ
LÁZEŇSKÁ
DOVOLENÁ
Cena v Kč za osobu zahrnuje
3x ubytování,
uvítací nápoj,
polopenzi,
1x wellness nápoj.
Léčebné procedury:
1x masáž Dolce Vita,
1x minerální koupel
s přírodním CO2,
1x klasická masáž celková
s břečťanem,
1x parafínové ošetření rukou
7 nocí
7 nocí
Med
Min
Max
Med
Min
Max
Med
Min
1/2 Superior
3 460
3 130
2 870
22 050
19 740
17 920
21 140
18 830
1/1 Superior
3 720
3 390
3 130
23 870
21 560
19 740
22 960
20 650
1/2 Superior Plus
3 590
3 260
3 000
22 960
20 650
18 830
22 050
1/1 Superior Plus
3 850
3 520
3 260
24 780
22 470
20 650
Suite
3 900
3 570
3 310
25 130
22 820
21 000
Apartmá
4 420
4 090
3 830
28 770
26 460
Přistýlka
2 160
2 160
2 160
12 950
12 950
Přistýlka- Apartmá, Suite
2 940
2 940
2 940
18 410
18 410
PROGRAM
MINIKÚRA
HOTELOVÉ
UBYTOVÁNÍ
Cena v Kč za osobu/noc
zahrnuje ubytování,
uvítací nápoj, snídani.
Tyto ceny jsou platné také
pro doprovod.
Cena v Kč za osobu/noc
zahrnuje ubytování,
uvítací nápoj, polopenzi,
2 léčebné procedury denně
(z určeného výběru procedur).
Rezervace je možná
na 3–6 nocí.
3 noci
Max
TIP
Procedury z přírodních léčivých zdrojů
Lesní minerální pramen ke koupelím a k pitné kúře
Bazén s vodními atrakcemi, saunou a sanariem
Pokoj pro alergiky
Bambusové masáže, sluneční světelná terapie, power plate
PROGRAM
MINIRELAX
Cena v Kč za osobu
zahrnuje 2x ubytování,
uvítací nápoj,
polopenzi.
Léčebné procedury:
1x minerální koupel
s přírodním CO2,
1x klasická masáž částečná,
1x suchá plynová lázeň CO2.
Cena v Kč za osobu zahrnuje
7x ubytování, uvítací nápoj,
polopenzi, základní
lékařské vstupní a výstupní
vyšetření, závěrečnou
lékařskou zprávu,
pitnou kúru,
2 léčebné procedury
denně dle doporučení lékaře
(kromě soboty a neděle).
PACIFIK
Maximum: 15.04.2016 - 20.10.2016, 21.12.2016 - 07.01.2017
RELAXACE
TĚLA I DUŠE
UBYTOVÁNÍ
2 noci
1 noc
1 noc
Max
Med
Min
Max
Med
Min
Max
Med
Min
Max
Med
Min
17 010
9 450
8 460
7 680
6 240
5 580
5 060
3 070
2 740
2 480
2 340
2 010
1 750
18 830
10 230
9 240
8 460
6 760
6 100
5 580
3 330
3 000
2 740
2 600
2 270
2 010
19 740
17 920
9 840
8 850
8 070
6 500
5 840
5 320
3 200
2 870
2 610
2 470
2 140
1 880
23 870
21 560
19 740
10 620
9 630
8 850
7 020
6 360
5 840
3 460
3 130
2 870
2 730
2 400
2 140
24 220
21 910
20 090
10 770
9 780
9 000
7 120
6 460
5 940
3 510
3 180
2 920
2 780
2 450
2 190
24 640
27 860
25 550
23 730
12 330
11 340
10 560
8 160
7 500
6 980
4 030
3 700
3 440
3 300
2 970
2 710
12 950
12 040
12 040
12 040
5 550
5 550
5 550
3 640
3 640
3 640
1 770
1 770
1 770
1 040
1 040
1 040
18 410
17 500
17 500
17 500
7 890
7 890
7 890
5 200
5 200
5 200
2 550
2 550
2 550
1 820
1 820
1 820
Medium: 01.03.2016 - 14.04.2016, 21.10.2016 -10.11.2016
Minimum: 08.01.2016 - 29.02.2016, 11.11.2016 - 20.12.2016
BONUS: Uvítací nápoj, hotelový bazén s vodními atrakcemi, televizí, whirlpoolem, saunou, sanariem, fitness,
internetový koutek, Wifi internet, pravidelné přednášky a kulturní programy
Pro všechny naše hosty: Karta výhod - Marienbad Kur & Spa Card.
Při pobytu od 7 nocí: 1x inhalace
Při pobytu od 14 nocí: 1x voucher pro 1 osobu v hodnotě 250 Kč v lobby baru hotelu
Při pobytu od 21 nocí: 1x minerální koupel s přírodním CO2 a přísadou
CENÍK 2016 v Kč
| 19
Hlavní 655, 353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420 / 354 654 111
Fax: +420 / 354 654 200
E-mail: [email protected]
UBYTOVÁNÍ
CERTIFIKÁTY
95 pokojů kategorie Superior, Junior Suite a apartmá, Bezbariérový pokoj, dětský koutek, Wifi internet a internetový koutek – pro hotelové hosty zdarma, podzemní garáže.
Superior: Vana, televize, telefon, Wifi internet, minibar, sejf,
fén, župan.
Junior Suite: Vana, televize, telefon, Wifi internet, minibar,
sejf, fén, župan, froté pantofle. Prostornější pokoje, výhled do
parku.
Apartmá: Vana, televize, telefon, Wifi internet, minibar, sejf,
fén, župan, froté pantofle. 2 oddělené pokoje spojené chodbou, 4 postele, výhled do parku.
Medispa.
LÉČENÍ
Ordinace lékařů a nové léčebné oddělení Butterfly Spa Centre v hotelu, komplexní lázeňská léčba, procedury z přírodních léčivých zdrojů – minerální koupele, slatinné zábaly,
suché plynové koupele, plynové injekce, vodoléčba a další
široké spektrum léčebných procedur.
Ferdinandův minerální pramen ke koupelím – unikátní
účinek přírodních sulfátů.
Novinka: Pitná kúra přímo v hotelu.
WELLNESS & BEAUTY
Bazén s vířivými proudy, whirlpool, sauna, fitness.
Za poplatek: Koupele, masáže, kosmetický salón, kadeřnictví, pedikúra, manikúra.
GASTRONOMIE
Příjemné prostředí s hudebním doprovodem harfy, speciality české a mezinárodní kuchyně, výběr a la carte. Snídaně
formou bohatého bufetu, obědy a večeře servírované, salátový bufet, koutek zdravé výživy Danubius Healthy Choice.
Restaurace La Fontaine, Café de Paris, lobby bar s letní
terasou, pool bar.
KONFERENCE
Salon Bellevue - konferenční sál pro 100 osob s moderním
konferenčním vybavením, denním světlem a bezplatným
Wifi internetem.
20 |
LÉČENÍ A WELLNESS
5% sleva
na pobyty
od 20 nocí
ZIMNÍ HITY
08.01. - 31. 03. 2016
11. 11. - 22. 12. 2016
LETNÍ HITY
01. 06. - 31. 07. 2016
10% sleva
na všechny pobyty
LÉČEBNÉ POBYTY
KLASICKÝ
LÉČEBNÝ POBYT
Minimální délka pobytu
je 7 nocí.
Cena v Kč za osobu/noc
zahrnuje ubytování,
uvítací nápoj, plnou penzi,
lékařské vstupní a závěrečné
vyšetření, závěrečnou
lékařskou zprávu,
kontrolní vyšetření dle
potřeby, laboratorní vyšetření,
24 léčebných procedur
týdně dle předpisu lékaře
(kromě neděle), pitnou kúru,
24 hodinovou lékařskou
pohotovostní službu
a 24 hodinovou službu
zdravotní sestry.
PREVENTIVNÍ A RELAXAČNÍ POBYTY
KOMPLEXNÍ
LÉČEBNÝ POBYT
LIGHT
RELAXAČNÍ
LÁZEŇSKÁ
DOVOLENÁ
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ
SEZONNÍ NABÍDKA
1 noc
Cena v Kč za osobu zahrnuje
3x ubytování, uvítací nápoj,
polopenzi (1x slavnostní
večeře při svíčkách se
skleničkou sektu a hudebním
doprovodem harfy),
1x osvěžující nápoj.
Léčebné procedury:
1x klasická masáž částečná,
1x parafínové ošetření rukou,
1x minerální koupel
s přírodním CO2,
1x suchá
plynová lázeň CO2.
1 noc
PROGRAM
MINIKÚRA
HOTELOVÉ
UBYTOVÁNÍ
Cena v Kč za osobu
zahrnuje 2x ubytování,
uvítací nápoj,
polopenzi.
Léčebné procedury:
1x minerální koupel
s přírodním CO2,
1x klasická masáž částečná,
1x suchá plynová lázeň CO2.
Cena v Kč za osobu zahrnuje
7x ubytování, uvítací nápoj,
polopenzi, základní
lékařské vstupní a výstupní
vyšetření, závěrečnou
lékařskou zprávu,
pitnou kúru,
2 léčebné procedury
denně dle doporučení lékaře
(kromě soboty a neděle).
Minimální délka pobytu
je 7 nocí.
Cena v Kč za osobu
zahrnuje ubytování,
uvítací nápoj, polopenzi
lékařské vstupní a závěrečné
vyšetření, 16 léčebných
procedur týdně
dle předpisu lékaře (kromě
neděle), pitnou kúru,
24 hodinovou lékařskou
pohotovostní službu
a 24 hodinovou
službu zdravotní sestry.
PROGRAM
MINIRELAX
UBYTOVÁNÍ
7 nocí
Cena v Kč za osobu/noc
zahrnuje ubytování,
uvítací nápoj, snídani.
Tyto ceny jsou platné také
pro doprovod.
Cena v Kč za osobu/noc
zahrnuje ubytování,
uvítací nápoj, polopenzi,
2 léčebné procedury denně
(z určeného výběru procedur).
Rezervace je možná
na 3–6 nocí.
3 noci
2 noci
1 noc
1 noc
BUTTERFLY
Max
Med
Min
Max
Med
Min
Max
Med
Min
Max
Med
Min
Max
Med
Min
Max
Med
Min
Max
Med
Min
1/2 Superior
3 000
2 760
2 400
2 610
2 370
2 010
17 920
16 240
13 720
7 590
6 870
5 790
5 320
4 840
4 120
2 610
2 370
2 010
1 880
1 640
1 280
1/1 Superior
3 390
3 150
2 790
3 000
2 760
2 400
20 650
18 970
16 450
8 760
8 040
6 960
6 100
5 620
4 900
3 000
2 760
2 400
2 270
2 030
1 670
Junior Suite
3 650
3 410
3 050
3 260
3 020
2 660
22 470
20 790
18 270
9 540
8 820
7 740
6 620
6 140
5 420
3 260
3 020
2 660
2 530
2 290
1 930
Apartmá
5 080
4 840
4 480
4 690
4 450
4 090
32 480
30 800
28 280
13 830
13 110
12 030
9 480
9 000
8 280
4 690
4 450
4 090
3 960
3 720
3 360
Přistýlka
2 160
2 160
2 160
1 770
1 770
1 770
12 040
12 040
12 040
5 070
5 070
5 070
3 640
3 640
3 640
1 770
1 770
1 770
1 040
1 040
1 040
Maximum: 15.04.2016 - 20.10.2016, 21.12.2016 - 07.01.2017
Medium: 01.03.2016 - 14.04.2016, 21.10.2016 -10.11.2016
TIP
Procedury z přírodních léčivých zdrojů
Ferdinandův minerální pramen ke koupelím - unikátní účinek
přírodních sulfátů
Pitná kúra přímo v hotelu
Beauty Comfort Zone - italská lázeňská kosmetika
Bazén s vířivými proudy, whirlpool, sauna
Konferenční sál pro 100 osob
Minimum: 08.01.2016 - 29.02.2016, 11.11.2016 - 20.12.2016
BONUS: Uvítací nápoj, hotelový bazén s vodními atrakcemi, whirlpoolem, saunou, pool barem a výhledem do
lázeňského parku, fitness, internetový koutek , Wifi internet, pravidelné přednášky a kulturní programy.
Pro všechny naše hosty: Karta výhod - Marienbad Kur & Spa Card.
Při pobytu od 7 nocí: 1x parafínové ošetření rukou
Při pobytu od 14 nocí: 1x minerální koupel s přírodním CO2
Při pobytu od 21 nocí: 1x péče o pleť v Beauty Comfort Zone
CENÍK 2016 v Kč
| 21
UBYTOVÁNÍ
80 útulných pokojů kategorie Komfort a Suite v části Vltava
a Berounka, 28 pokojů kategorie Standard v dependanci Vítkov. Bezbariérový pokoj, dětský koutek, společenská místnost,
kulečník, Wifi internet a internetový koutek – pro hotelové hosty zdarma.
Anglická 475, 353 53 Mariánské Lázně
Tel.: +420 / 354 641 111
Fax: +420 / 354 641 200
E-mail: [email protected]
Vltava, Berounka
Komfort: Sprcha, televize, telefon, Wifi internet, minibar, sejf,
fén, župan. Výhled do lesa.
Komfort s výhledem: Sprcha nebo vana, televize, telefon, Wifi
internet, minibar, sejf, fén, župan. Výhled na město.
Suite: Sprcha nebo vana, televize, telefon, Wifi internet, minibar, sejf, fén, župan, froté pantofle. Oddělený obývací pokoj
a ložnice.
Dependance Vítkov
Standard: Sprcha, televize, telefon.
LÉČENÍ
Ordinace lékařů a léčebné oddělení v hotelu, komplexní lázeňská léčba, procedury z přírodních léčivých zdrojů – minerální koupele, slatinné zábaly, suché plynové koupele, plynové
injekce, vodoléčba a další široké spektrum léčebných procedur.
Balbínův minerální pramen ke koupelím a k pitné kúře.
WELLNESS & BEAUTY
Bazén s vířivými proudy, whirlpool, sauna, fitness.
Za poplatek: Koupele, masáže, kadeřnictví, pedikúra, manikúra.
GASTRONOMIE
Česká i mezinárodní kuchyně, výběr z dietních jídel. Snídaně
a večeře formou bufetu, obědy servírované, salátový bufet.
Restaurace Regina, lobby bar, letní terasa.
CERTIFIKÁTY
Medispa.
22 |
LÉČENÍ A WELLNESS
LÉČEBNÉ POBYTY
ZIMNÍ HITY
01.12.–26.12.2016
10% sleva
na všechny pobyty
PREVENTIVNÍ A RELAXAČNÍ POBYTY
PŘÍRODNÍ LÉČBA
REVMATISMU
KLOUBŮ
RELAXAČNÍ
LÁZEŇSKÁ
DOVOLENÁ
Minimální délka pobytu
je 7 nocí.
Cena v Kč za osobu/noc
zahrnuje ubytování,
uvítací nápoj, plnou penzi,
lékařské vstupní a závěrečné
vyšetření, závěrečnou
lékařskou zprávu,
kontrolní vyšetření dle
potřeby, laboratorní vyšetření,
24 léčebných procedur
týdně dle předpisu lékaře
(kromě neděle), pitnou kúru,
24 hodinovou lékařskou
pohotovostní službu
a 24 hodinovou službu
zdravotní sestry.
Cena v Kč za osobu zahrnuje
7x ubytování, uvítací nápoj,
polopenzi, vstupní a závěrečné
lékařské vyšetření, závěrečnou
lékařskou zprávu, základní
laboratorní vyšetření,
pitnou kúru.
Léčebné procedury:
3x minerální koupel
s přírodním CO2,
2x slatinný zábal
nebo 2x vodoléčba,
3x plynová injekce
s přírodním CO2,
2x klasická masáž částečná,
2x parafínový zábal nebo
2x lavaterm,
3x léčebný tělocvik,
3x elektroterapie.
Cena v Kč za osobu zahrnuje
7x ubytování, uvítací nápoj,
polopenzi, základní
lékařské vstupní a výstupní
vyšetření, závěrečnou
lékařskou zprávu,
pitnou kúru,
2 léčebné procedury
denně dle doporučení lékaře
(kromě soboty a neděle).
1 noc
7 nocí
7 nocí
KLASICKÝ
LÉČEBNÝ POBYT
RELAXAČNÍ
VÍKEND
PROGRAM
MINIRELAX
UBYTOVÁNÍ
PROGRAM
MINIKÚRA
HOTELOVÉ
UBYTOVÁNÍ
Cena v Kč za osobu/noc
zahrnuje ubytování,
uvítací nápoj, snídani.
Tyto ceny jsou platné také
pro doprovod.
Cena v Kč za osobu
zahrnuje 2x ubytování,
uvítací nápoj,
polopenzi.
Léčebné procedury:
1x minerální koupel
s přírodním CO2,
1x klasická masáž částečná,
1x suchá plynová lázeň CO2.
Cena v Kč za osobu zahrnuje
2x ubytování,
uvítací nápoj,
polopenzi.
Léčebné procedury:
1x vířivá lázeň – individuální,
1x klasická masáž částečná,
1x hydrojet postel.
Cena v Kč za osobu/noc
zahrnuje ubytování,
uvítací nápoj, polopenzi,
2 léčebné procedury denně
(z určeného výběru procedur).
Rezervace je možná
na 3–6 nocí.
2 noci
2 noci
1 noc
1 noc
VLTAVA
Max
Med
Min
Max
Med
Min
Max
Med
Min
Max
Med
Min
Max
Med
Min
Max
Med
Min
Max
Med
Min
1/2 Komfort
2 610
2 320
2 030
16 100
14 070
12 040
15 190
13 160
11 130
4 280
3 700
3 120
4 540
3 960
3 380
2 220
1 930
1 640
1 490
1 200
910
1/1 Komfort
2 870
2 580
2 290
17 920
15 890
13 860
17 010
14 980
12 950
4 800
4 220
3 640
5 060
4 480
3 900
2 480
2 190
1 900
1 750
1 460
1 170
1/2 Komfort s výhledem *
2 740
2 450
2 160
17 010
14 980
12 950
16 100
14 070
12 040
4 540
3 960
3 380
4 800
4 220
3 640
2 350
2 060
1 770
1 620
1 330
1 040
1/1 Komfort s výhledem *
3 000
2 710
2 420
18 830
16 800
14 770
17 920
15 890
13 860
5 060
4 480
3 900
5 320
4 740
4 160
2 610
2 320
2 030
1 880
1 590
1 300
Suite
3 130
2 840
2 550
19 740
17 710
15 680
18 830
16 800
14 770
5 320
4 740
4 160
5 580
5 000
4 420
2 740
2 450
2 160
2 010
1 720
1 430
Přistýlka
Dependance Vítkov
1/2 Standard
1 900
1 900
1 900
11 130
11 130
11 130
10 220
10 220
10 220
2 860
2 860
2 860
3 120
3 120
3 120
1 510
15 10
1 510
780
780
780
1 620
1 510
1 460
9 170
8 400
8 050
8 260
7 490
7 140
2 300
2 080
1 980
2 560
2 340
2 240
1 230
1 120
1 070
500
390
340
1/1 Standard
1 830
1 720
1 670
10 640
9 870
9 520
9 730
8 960
8 610
2 720
2 500
2 400
2 980
2 760
2 660
1 440
1 330
1 280
710
600
550
Dependance Vítkov - otevírací doba bude upřesněna dle aktuální poptávky. * Výhled na město.
Maximum: 15.04.2016 - 20.10.2016, 21.12.2016 - 07.01.2017
TIP
Procedury z přírodních léčivých zdrojů
Balbínův minerální pramen ke koupelím a k pitné kúře
Bazén s vířivými proudy, whirpool, sauna, fitness
Letní terasa s lehátky a slunečníky
Pitná kúra přímo v hotelu
Medium: 01.03.2016 - 14.04.2016, 21.10.2016 -10.11.2016
Minimum: 08.01.2016 - 29.02.2016, 11.11.2016 - 20.12.2016
BONUS: Uvítací nápoj, hotelový bazén s vodními atrakcemi a whirlpoolem, sauna, fitness, internetový koutek, Wifi
internet, pravidelné přednášky a kulturní programy.
Pro všechny naše hosty: Karta výhod - Marienbad Kur & Spa Card
Při pobytu od 7 nocí: 1x hydrojet postel
Při pobytu od 14 nocí: 1x bioptronová lampa a 1x hydrojet postel
Při pobytu od 21 nocí: 1x vířivá lázeň s přísadou, 1x bioptronová lampa a 1x hydrojet postel
CENÍK 2016 v Kč
| 23
UBYTOVÁNÍ
99 pokojů kategorie Komfort a Suite. Bezbariérový pokoj,
společenská místnost s kulečníkem a dětským koutkem, Wifi
internet a internetový koutek – pro hotelové hosty zdarma.
Chopinova 393, 353 22 Mariánské Lázně
Tel.: +420 / 354 662 111
Fax: +420 / 354 662 200
E-mail: [email protected]
Svoboda, Margareta, Palladio
Komfort: Sprcha nebo vana, televize, telefon, Wifi internet, minibar, sejf, fén. Možnost propojení 2 dvoulůžkových
pokojů.
Suite: Sprcha nebo vana, televize, telefon, Wifi internet, minibar, sejf, fén, obývací pokoj, ložnice, výhled do lesoparku
Novinka: Renovované pokoje v části Palladia a Margareta.
Masarykova 21, 353 29 Mariánské Lázně
Tel.: +420 / 354 666 111
Fax: +420 / 354 666 200
E-mail: [email protected]
LÉČENÍ
Ordinace lékařů a léčebné oddělení v Palladio Spa Centru,
komplexní lázeňská léčba, léčebné procedury z přírodních
léčivých zdrojů – minerální koupele, slatinné zábaly, suché
plynové koupele, plynové injekce a další široké spektrum
léčebných procedur.
Novinka: Josefův minerální pramen ke koupelím a k pitné
kúře.
WELLNESS & BEAUTY
Volný vstup do bazénu s vířivými proudy, saunou a sanariem
v Grandhotelu Pacifik a do hotelů Hvězda, Butterfly, Vltava.
Za poplatek: Koupele, masáže.
GASTRONOMIE
Stylové prostředí, česká i mezinárodní kuchyně, dietní menu.
Snídaně a večeře formou bohatého bufetu, obědy servírované, salátový bufet.
Restaurace Carlton, lobby bar.
CERTIFIKÁTY
UBYTOVÁNÍ
32 útulných pokojů kategorie Komfort, Wifi internet a internetový koutek – pro hotelové hosty zdarma.
Komfort: Sprcha nebo vana, televize, telefon, Wifi internet,
minibar, sejf, fén.
Medispa.
GASTRONOMIE
Bohatá nabídka české i mezinárodní kuchyně, dietní menu.
Snídaně formou bufetu, obědy a večeře servírované, salátový
bufet.
Restaurace Kolonáda.
CERTIFIKÁTY
Medispa.
24 |
LÉČENÍ A WELLNESS
LÉČEBNÉ POBYTY
KLASICKÝ
LÉČEBNÝ POBYT
Minimální délka pobytu
je 7 nocí.
Cena v Kč za osobu/noc
zahrnuje ubytování,
uvítací nápoj, plnou penzi,
lékařské vstupní a závěrečné
vyšetření, závěrečnou
lékařskou zprávu,
kontrolní vyšetření dle
potřeby, laboratorní vyšetření,
24 léčebných procedur
týdně dle předpisu lékaře
(kromě neděle), pitnou kúru,
24 hodinovou lékařskou
pohotovostní službu
a 24 hodinovou službu
zdravotní sestry.
PREVENTIVNÍ A RELAXAČNÍ POBYTY
KOMPLEXNÍ
LÉČEBNÝ POBYT
LIGHT
RELAXAČNÍ
LÁZEŇSKÁ
DOVOLENÁ
WELLNESS
PRO SENIORY
1 noc
PROGRAM
MINIRELAX
Cena v Kč za osobu zahrnuje
5x ubytování,
uvítací nápoj,
polopenzi.
Léčebné procedury:
1x klasická masáž částečná,
1x parafínové ošetření rukou,
1x suchá plynová lázeň CO2,
1x inhalace.
1 noc
7 nocí
Cena v Kč za osobu/noc
zahrnuje ubytování,
uvítací nápoj, snídani.
Tyto ceny jsou platné také
pro doprovod.
2 noci
1 noc
SVOBODA / LABE
Max
Med
Min
Max
Med
Min
Max
Med
1/2 Komfort
2 400
1 980
1 720
2 140
1 720
1 460
14 630
11 690
1/1 Komfort
2 660
2 240
1 980
2 400
1 980
1 720
16 450
13 510
Suite
2 920
2 500
2 240
2 660
2 240
1 980
18 270
15 330
1 3510
11 850
9 750
8 450
5 420
4 580
4 060
2 660
Přistýlka
1 430
1 430
1 430
1 170
1 170
1 170
7 840
7 840
7 840
4 400
4 400
4 400
2 440
2 440
2 440
1 170
Maximum: 15.04.2016 - 20.10.2016, 21.12.2016 - 07.01.2017
1 noc
Max
Med
Min
Max
Med
Min
Max
Med
Min
9 870
9 250
7 150
5 850
4 380
3 540
3 020
2 140
1 720
1 460
1 460
1 040
780
11 690
10 550
8 450
7 150
4 900
4 060
3 540
2 400
1 980
1 720
1 720
1 300
1 040
2 240
1 980
1 980
1 560
1 300
1 170
1 170
490
490
490
Medium: 01.03.2016 - 14.04.2016, 21.10.2016 -10.11.2016
TIP
Nové léčebné oddělení Palladio Spa Centre
Procedury z přírodních léčivých zdrojů
Josefův minerální pramen ke koupelím a k pitné kúře
Minerální koupele přímo v lázeňském resortu
Volný vstup do bazénu s vířivými proudy, saunou a sanariem
v Grandhotelu Pacifik a do hotelů Hvězda, Butterfly, Vltava
HOTELOVÉ
UBYTOVÁNÍ
Cena v Kč za osobu/noc
zahrnuje ubytování,
uvítací nápoj, polopenzi,
2 léčebné procedury denně
(z určeného výběru procedur).
Rezervace je možná
na 3–6 nocí.
5 nocí
Min
PROGRAM
MINIKÚRA
Cena v Kč za osobu
zahrnuje 2x ubytování,
uvítací nápoj,
polopenzi.
Léčebné procedury:
1x minerální koupel
s přírodním CO2,
1x klasická masáž částečná,
1x suchá plynová lázeň CO2.
Cena v Kč za osobu zahrnuje
7x ubytování, uvítací nápoj,
polopenzi, základní
lékařské vstupní a výstupní
vyšetření, závěrečnou
lékařskou zprávu,
pitnou kúru,
2 léčebné procedury
denně dle doporučení lékaře
(kromě soboty a neděle).
Minimální délka pobytu
je 7 nocí.
Cena v Kč za osobu
zahrnuje ubytování,
uvítací nápoj, polopenzi
lékařské vstupní a závěrečné
vyšetření, 16 léčebných
procedur týdně
dle předpisu lékaře (kromě
neděle), pitnou kúru,
24 hodinovou lékařskou
pohotovostní službu
a 24 hodinovou
službu zdravotní sestry.
UBYTOVÁNÍ
Max
Med
Min
Minimum: 08.01.2016 - 29.02.2016, 11.11.2016 - 20.12.2016
BONUS: Uvítací nápoj, bazén s vodními atrakcemi a whirlpoolem v hotelech Pacifik, Hvězda, Butterfly a Vltava,
internetový koutek, Wifi internet, pravidelné přednášky a kulturní programy.
Pro všechny naše hosty: Karta výhod - Marienbad Kur & Spa Card
Při pobytu od 7 nocí: 1x inhalace
Při pobytu od 14 nocí: 1x suchá plynová lázeň CO2
Při pobytu od 21 nocí: 1x inhalace a 1x parafínové ošetření rukou
CENÍK 2016 v Kč
| 25
PROGRAMY PRO DĚTI
TIPY NA VÝLETY A ZÁBAVU
S hrošíkem Mariánkem zažijte nezapomenutelné chvíle, ať při
léčení nebo při hře.
Výlety
LÁZEŇSKÁ LÉČBA DĚTÍ
Mariánské Lázně a okolní příroda svým čistým vzduchem a jedinečnými klimatickými podmínkami jsou pro Vaše děti ideálním
místem. Procházky, volnočasové aktivity a pohyb posilují imunitní systém a celkově zlepšují zdraví. V Mariánských Lázních má
léčení dětí dlouholetou tradici. Naši uznávaní lékaři se specializují
na léčbu urologických onemocnění a onemocnění dýchacího
ústrojí u dětí. Dnes se speciální oddělení pro děti nachází v hotelu Centrální Lázně, kde jsou poskytovány dětské procedury pro
malé hosty všech hotelů naší společnosti.
Léčebné pobyty pro děti
Jedná se o speciální léčebný program pro děti od 6 let, který
je určen především k léčbě onemocnění pohybového aparátu,
dýchacích cest, urologických a gynekologických onemocnění.
Pobyt min. na 7 nocí zahrnuje ubytování dle vybrané kategorie,
stravování, lékařské vyšetření, kontrolní vyšetření dle potřeby,
pitnou kúru, léčebné procedury dle předpisu lékaře, závěrečnou
lékařskou zprávu a volný vstup do bazénu.
RADY LÉKAŘE
Miniaturpark Boheminium
Krásná procházka parkem nabízí naučně
poznávací okruh s dokonalými maketami
významných architektonických a technických památek České republiky v překrásném prostředí krajinného parku.
Obůrka Hvozd
Aby léčba proběhla k Vaší spokojenosti a byla co
nejefektivnější:
V blízkosti parku Boheminium se nachází daňčí obora, kde můžete v přírodě
pozorovat daňky skvrnité, srnky a jeleny. Nachází se zde i vyhlídka, na kterou
si můžete vylézt a porozhlédnout se po
celé oboře.
Nezapomeňte si s sebou vzít lékařskou zprávu o zdravotním
stavu dítěte (napsanou na PC nebo psacím stroji).
Nezapomeňte vzít předepsané léky pro své dítě.
Doprovázejte děti po celou dobu procedur.
Ujistěte se, že dítě odpočívá mezi procedurami.
Nenechávejte děti volně běhat bez dozoru dospělé osoby pro
nebezpečí úrazu.
Akutní případy budou řešeny ve spolupráci s pohotovostní
službou mimo hotel.
Lanová dráha
Kabinková lanová dráha nabízí krásný
zážitek pro děti i dospělé. V zimním období je kabinková lanová
dráha společně se dvěma lyžařskými využívána lyžaři v místním
Ski areálu.
Přírodní park Prelát
U pavilonu Prelátova pramene uprostřed lesa se nachází přírodní
park pro děti. Je zde potůček, jezírko, louka a dřevěné atrakce pro
malé i větší děti.
Lanový park
Dobrodružné lanové centrum nabízí
zábavu pro děti i dospělé.
Preventivní programy pro děti
Preventivní program pro děti od
4 do 12 let je zaměřen na posílení
imunitního systému a správný rozvoj
pohybového aparátu.
Pobyt min. na 7 nocí zahrnuje ubytování dle vybrané kategorie, stravování, základní lékařské vyšetření, pitnou kúru, léčebné procedury a volný
vstup do bazénu.
26 |
LÉČENÍ A WELLNESS
Sport pro malé i velké
Léto: půjčovna kol, terénní koloběžky, tenis, lanové centrum, jízda na koni, golf
Zima: Skiareál s lyžařskou školou, běžecké lyžování, zimní stadion, krytá tenisová hala
LÉČENÍ DĚTÍ
KLASICKÝ
LÉČEBNÝ POBYT
(s plnou penzí)
1 noc
PREVENTIVNÍ
LÉČEBNÝ
PROGRAM
(s plnou penzí)
1 noc
08.01.2016 - 07.01.2017 08.01.2016 - 07.01.2017
HOTELOVÉ
UBYTOVÁNÍ
(se snídaní)
1 noc
08.01.2016 - 07.01.2017
NOVÉ LÁZNĚ*****
Lůžko/přistýlka
2 630
2 420
1 820
Lůžko/přistýlka - Apartmá, Suite
3 410
3 200
2 600
MARIA SPA****SUPERIOR
Lůžko/přistýlka
1 770
1 560
1 040
Lůžko/přistýlka - Suite
2 550
2 340
1 820
CENTRÁLNÍ LÁZNĚ****SUPERIOR
KLASICKÝ
LÉČEBNÝ POBYT
pro děti
od 6 do 12 let
PREVENTIVNÍ
LÉČEBNÝ PROGRAM
pro děti
od 4 do 6 let
PREVENTIVNÍ
LÉČEBNÝ PROGRAM
pro děti
od 7 do 12 let
Minimální doba pobytu je
7 nocí.
Minimální doba pobytu je
7 nocí.
Minimální doba pobytu je
7 nocí.
Cena v Kč za dítě / noc zahrnuje ubytování, plnou penzi
formou dětských menu,
nápoje pro dítě (čaj, džus)
k dispozici celý den, lékařské
vstupní a závěrečné vyšetření, závěrečnou lékařskou
zprávu, kontrolní a laboratorní vyšetření dle potřeby
a max. 14 léčebných procedur týdně. Dětský lékař
sestaví na základě vstupní
lékařské prohlídky léčebný
plán s 2 léčebnými procedurami denně, stanoví pitnou léčbu, a popř. i dietní
režim.
Cena v Kč za dítě / noc zahrnuje ubytování, plnou penzi
formou dětských menu,
základní lékařské vstupní a
závěrečné vyšetření, nápoje
pro dítě (čaj, džus) k dispozici celý den.
Léčebné procedury: 3x inhalace, 1x masáž dětská, 4x solná
jeskyně (45 min. - společně
s doprovodem), pitná kúra,
volný vstup do bazénu (společně s doprovodem)..
Cena v Kč za dítě / noc zahrnuje ubytování, plnou penzi formou dětských menu,
základní lékařské vstupní
a závěrečné vyšetření, nápoje
pro dítě (čaj, džus) k dispozici
celý den.
Léčebné procedury: 2x masáž
dětská, 2x nácvik míčkování
hrudníku (ve skupině), 2x solná jeskyně (45 min. - společně
s doprovodem) nebo 2x inhalace, 2x minerální koupel s přírodním CO2, 2x suchá plynová
lázeň CO2, pitná kúra, volný
vstup do bazénu (společně
s doprovodem)..
HOTELOVÉ
UBYTOVÁNÍ
pro děti
od 4 do 12 let
Cena v Kč za dítě / noc
zahrnuje ubytování se snídaní.
Příplatek - stravování:
Nové Lázně
170 Kč
polopenze
340 Kč
plná penze
Centrální Lázně, Maria
Spa, Hvězda, Pacifik, Butterfly, Vltava
130 Kč
polopenze
260 Kč
plná penze
Svoboda / Labe
110 Kč
polopenze
220 Kč
plná penze
Lůžko/přistýlka
1 770
1 560
1 040
Lůžko/přistýlka - Apartmá
2 550
2 340
1 820
Lůžko/přistýlka
1 770
1 560
1 040
Lůžko/přistýlka - Apartmá, Suite
2 550
2 340
1 820
Lůžko/přistýlka
1 770
1 560
1 040
Lůžko/přistýlka - Apartmá, Suite
2 550
2 340
1 820
1 770
1 560
1 040
1 510
1 300
780
1. Děti do dovršení věku 4 let mají pobyt ZDARMA (platí ve dvoulůžkovém pokoji
se dvěmi dospělými osobami).
2. Děti od 4 let do dovršení věku 12 let platí cenu lůžka/přistýlky uvedenou
v tabulce.
3. Rozhodující je věk dítěte v den příjezdu.
1 180
970
490
Další procedury je možné dokoupit dle doporučení pediatra.
Hlídání dětí za poplatek 270 Kč / 1 hod.
HVĚZDA**** SUPERIOR
PACIFIK**** SUPERIOR
BUTTERFLY**** SUPERIOR
Lůžko/přistýlka
SLEVY PRO DĚTI:
VLTAVA****
Lůžko/přistýlka
K dispozici Baby friendly pokoje, dětské koutky a dětské
hřiště
SVOBODA*** / LABE ***
Lůžko/přistýlka
CENÍK 2016 v Kč
| 27
DO LÁZNÍ SE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU
Lázeňskou léčbu dle indikačního seznamu může svému pojištěnci částečně nebo plně hradit zdravotní pojišťovna jako nezbytnou součást léčebného procesu. Jedná se o komplexní nebo příspěvkovou
lázeňskou péči, kdy návrh vystavuje registrující praktický lékař na základě doporučení specialisty,
případně ošetřující lékař při hospitalizaci. Tento návrh je následně předán ke schválení reviznímu
lékaři zdravotní pojišťovny.
PŘÍSPĚVKOVÁ PÉČE
Pobyt částečně hrazený zdravotní pojištovnou
lůžková lázeňská léčebně rehabilitační péče
při léčbě využívá přírodní léčivý zdroj
zdravotní pojišťovna hradí lázeňskou léčbu
ubytování a stravování si platíte sami
Příspěvkovou lázeňskou péči čerpáte v době své dovolené.
Druhy lázeňské péče hrazené pojišťovnou:
KOMPLEXNÍ PÉČE
Pobyt hrazený zdravotní pojištovnou
lůžková lázeňská léčebně rehabilitační péče
při léčbě využívá přírodní léčivý zdroj
zdravotní pojišťovna hradí lázeňskou léčbu, standardní
ubytování a stravování - plnou penzi (racionální a dietní
stravu)
Komplexní lázeňskou péči čerpáte v době své pracovní
neschopnosti.
Příplatky a poplatky hrazené klientem:
Připlácíte si na vyšší standard ubytování, jednolůžkový pokoj
a výběrovou stravu.
28 |
LÉČENÍ A WELLNESS
Kdy je nutné nastoupit do lázní
U komplexní péče je třeba nastoupit do lázní do 3 měsíců od
vystavení návrhu. U pooperačních stavů je to do 3 měsíců po
operaci, nebo do jednoho měsíce, pokud se jedná o pacienta
přeloženého z nemocnice. V případě příspěvkové péče má
návrh platnost 6 měsíců.
Bližší informace naleznete na
www.marienbad.cz/pojistovna
ADVENT, VÁNOCE, SILVESTR
ADVENT
Cena v Kč za osobu zahrnuje
3x ubytování s polopenzí
snídaně a večeře formou bohatých
bufetových stolů
uvítací nápoj
1x klasická masáž částečná
1x minerální koupel s přírodním CO2
1x suchá plynová lázeň CO2
BONUS:
malý dárek
volný vstup do bazénu, whirlpoolu
a sauny
hotelový župan a pantofle k dispozici
internet v hotelu zdarma
příjezd možný dle Vaší volby
Dopřejte sobě i svým blízkým Advent, Vánoce a Silvestr
v lázních. Uskutečněte si svůj sen už letos a prijeďte do
našich hotelů zažít klid,odpočinek i sváteční atmosféru
v kouzelném prostředí jedinečných historických i moderních lazeňských hotelů. Pobyt u nás bude Vaším
pravým předvánočním či vánočním dárkem.
VÁNOCE
Cena v Kč za osobu zahrnuje
5x ubytování s polopenzí
snídaně a večeře formou bohatých
bufetových stolů
uvítací nápoj
vstupní lékařské vyšetření
pitná kúra
6 léčebných procedur
dle doporučení lékaře
24. 12. – slavnostní vánoční menu
s hudbou a malým dárkem
SILVESTR
Cena v Kč za osobu zahrnuje
7x ubytování s polopenzí
snídaně a večeře formou bohatých
bufetových stolů
uvítací nápoj
vstupní a závěrečné lékařské vyšetření
včetně závěrečné lékařské zprávy
pitná kúra
10 léčebných procedur dle doporučení
lékaře
31. 12. – silvestrovská slavnostní
večeře s bohatým rautem a velkolepý
silvestrovský galaprogram
BONUS:
malý dárek
prohlídka města Mariánské Lázně s prů- BONUS:
malý dárek
vodcem a ochutnávkou svařeného vína
široká nabídka kulturních programů
prohlídka města Mariánské Lázně s průvolný vstup do bazénu, whirlpoolu
vodcem a ochutnávkou svařeného vína
široká nabídka kulturních programů
a sauny
hotelový župan a pantofle k dispozici
volný vstup do bazénu, whirlpoolu a sauny
internet v hotelu zdarma
hotelový župan a pantofle k dispozici
příjezd možný dle Vaší volby
internet v hotelu zdarma
25.11.2016 - 23.12.2016
21.12.2016 – 29.12.2016
27.12.2016 – 03.01.2017
Lázeňské hotely
Kategorie pokojů
3 noci
5 nocí
7 nocí
Nové Lázně *****
1/2 Superior Plus
8 790
18 500
25 900
Centrální Lázně ****
1/2 Superior Plus
7 560
16 050
22 470
Maria Spa ****SUPERIOR
1/2 Maria Superior
8 040
17 350
24 290
1/2 Superior Plus
7 560
16 050
22 470
1/2 Superior
7 170
15 400
21 560
SUPERIOR
Hvězda ****
SUPERIOR
Imperial ****SUPERIOR
Pacifik ****
SUPERIOR
1/2 Superior
7 110
15 100
21 140
VÁNOČNÍ TRHY
Butterfly ****SUPERIOR
1/2 Superior
5 700
12 800
17 920
Tradiční Mariánskolázeňský vánoční trh se bude konat o víkendu
01.12. - 04.12.2016 na kolonádě. Přijďte si užít předvánoční atmosféru a zpříjemnit si předvánoční čas.
Celý víkend se můžete těšit na pestrý doprovodný program, nebude chybět výtvarná dílna, prodejní stánky s vánočním zbožím
a specialitami, ukázky řemesel a nejrůznější atrakce pro děti.
Vltava ****
1/2 Komfort
4 590
10 850
15 190
VÁNOCE
Povinný příplatek za slavnostní menu s vánoční hudbou
a malým dárkem
780 Kč za osobu platné pro všechny hotely
SILVESTR
EK
TIP NA DÁR zy
ou ka
Dárkové p
vesek y
ad.cz/darko
w w w.marie
nb
Povinný příplatek za silvestrovský večer s oslavou, slavnostním menu a rautem, Live Music a tanec, hudební programy
3 120 Kč za osobu Nové Lázně
2 860 Kč za osobu Centrální Lázně, Maria Spa, Hvězda,
Imperial
2 600 Kč za osobu Pacifik, Butterfly
2 080 Kč za osobu Vltava
• 50% sleva pro děti do 12 let na vánoční a silvestrovský příplatek
• Možnost prodloužení pobytu, rezervace jednolůžkového
pokoje nebo jiné kategorie za doplatek dle platného ceníku
• Lázeňská taxa není zahrnuta v ceně pobytu.
CENÍK 2016 v Kč
| 29
VÝHODY
KARTA VÝHOD – MARIENBAD KUR & SPA CARD
Držitelem karty Marienbad Kur & Spa Card se
stává každý host, který
je ubytovaný v jednom
z hotelů společnosti
Léčebné lázně Mariánské
Lázně a.s. – Nové Lázně,
Centrální Lázně, Maria Spa, Hvězda, Imperial, Pacifik,
Butterfly, Vltava, Labe a Svoboda. S kartou Marienbad Kur &
Spa Card je možné využívat služby a slevy v rámci společnosti
Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. a ve vybraných obchodech
a zařízeních označených symbolem karty.
Vstup do ostatních bazénů a saun v hotelech společnosti
Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. (Hvězda, Pacifik, Butterfly, Vltava) ZDARMA. Doporučujeme předrezervaci na
recepci hotelu.
Mariánskolázeňská pitná kúra – zdarma
Úschova lázeňských pohárků – zdarma
Danubius Premier Fitness – volný vstup
Lékařské přednášky – volný vstup
Propagační materiály společnosti – zdarma
Ranní infoleták s programem – zdarma
Hotelové kulturní a animační programy – volný vstup
Kryosauna – 10% sleva na proceduru
Výlety Marienbad Reiseservice – 5% sleva na výlet
Vybrané zboží s logem společnosti – 10% sleva na zakoupené zboží
Koncerty agentury Fidelio – 15% sleva na vstupenku
Městské muzeum – 10% sleva na vstup
Asklepion Lasercentrum – 10% sleva na služby
Optika MUDr. Nešporová – sleva na oční vyšetření
Snowhill – 15% sleva na časovou permanentku
Tenisový areál – 10% sleva na pronájem kurtu a kryté haly
Sport 2000 Denk – 10% sleva na zapůjčení lyží a snowboardů
Sport 2000 Denk – 10% sleva na zakoupené zboží
Yellow Point- 10% sleva na volnočasové aktivity, např. koloběžky, lyžařská škola
30 |
LÉČENÍ A WELLNESS
Lanové centrum – 10% sleva na vstup
Lanové centrum Lanáček – voucher na volný vstup pro děti
do 12 let
Kavárna Segafredo – 10% sleva na kávu a moučník
Glass Atelier, Porcela Plus, Karlovarský porcelán – 10% sleva
na zakoupené zboží
VIVA porcelán Karlovy Vary – 5% sleva na zakoupené zboží
WC Kolonáda – bezplatné použití
DANUBIUS EUROPOINTS
PROGRAM PRO OPAKOVANÉ HOSTY
Jako člen programu získáváte každým pobytem v některém z našich hotelů kreditní body EuroPoint na Vaši
věrnostní kartu. Tyto kredity EuroPoint pak mohou
být v kterémkoli z našich hotelů vyměněny za služby
a výhody navíc, k nimž patří:
ubytování
gastronomické a restaurační služby
lékařské a wellness služby
kosmetické produkty Marienbad Cosmetics
NĚKTERÉ VĚCI PŘICHÁZEJÍ SAMO SEBOU!
Karta stálého hosta Danubius Hotels Group opravňuje
držitele k využívání speciálních výhod pro hosty. Učiňte svůj příští pobyt u nás ještě pohodlnější. Využijete
pokoj vyšší kategorie za cenu standardního pokoje
nebo možnost dřívějšího příchodu na pokoj / pozdějšího opuštění pokoje bez jakéhokoli doplatku.
Podrobné informace k programu Danubius EuroPoints
naleznete na www.danubiuseuropoints.cz
DÁRKOVÉ BALÍČKY A ŠEKY
Nabízíme speciální dárkové balíčky na lázeňský pobyt a dárkové šeky v hodnotě 1 000 Kč, 3 000 Kč a 5 000 Kč, které
můžete věnovat svým blízkým, přátelům, kolegům, zaměstnancům nebo obchodním partnerům. Dárkové šeky můžete
využít na klasické léčebné a regenerační pobyty, na krátkodobé programy wellness & beauty i na lázeňské procedury.
Aktuální nabídku dárkových balíčků naleznete na
www.marienbad.cz/darkoveseky
MARIENBAD COSMETICS
Produkty kosmetiky MARIENBAD
COSMETICS čerpají svojí sílu z přírodních léčivých zdrojů Mariánských
Lázní, do nichž tisíce let zdejší příroda
ukládala svoji energii. Při vývoji jednotlivých produktů byly použity tradiční
osvědčené metody regenerace, známé z lázeňského provozu. Zároveň však byl brán zřetel na
požadavky moderní kosmetiky.
www.marienbadcosmetics.cz
ON-LINE REZERVACE
Pobyt v Mariánských Lázních je možné rezervovat on-line na
www.marienbad.cz.
www.marienbad.danubiushotels.cz
VOLNÝ ČAS
VOLNÝ ČAS
Mariánské Lázně nabízejí svým hostům nejen kvalitní lázeňskou péči a hotelové služby, ale také široké možnosti kulturního a sportovního vyžití.
VÝLETY
Výlety je možné zakoupit na
všech recepcích hotelů společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. a v Lázeňském infocentru na kolonádě.
Lázeňští hosté mohou navštívit zámek Kynžvart, premonstrátský klášter Teplá,
přírodní rezervaci Kladská,
rodinný pivovar Chodovar,
hrady Bečov a Loket nebo si vyjet na výlet do Prahy, Karlových Varů, Františkových Lázní, Chebu, Plzně a dalších zajímavých míst.
Kulturní akce a festivaly - Zahájení lázeňské sezóny,
Chopinův festival, Mariánskolázeňské kulturní léto, Jazzové lázně, Mariánský podzim, Mariánskolázeňská nokturna.
Koncerty – v průběhu celého roku se konají koncerty
vážné hudby v podání Západočeského symfonického
orchestru, koncerty Akordeonového orchestru a vystoupení dalších hudebních těles ve Společenském domě
Casino nebo sezonně přímo v areálu lázeňské kolonády.
Kulturní programy - v hotelech společnosti Léčebné
lázně Mariánské Lázně a.s. se pravidelně pořádají taneční večery s živou hudbou, klavírní koncerty, jazzová i další
kulturní vystoupení.
KULTURA
Atmosféru Mariánských Lázní jako kulturního města dotvářejí pravidelné kulturní akce a festivaly. Nejznámější je Chopinův festival, který se koná každoročně v srpnu již od roku
1961.
Zpívající fontána - hraje každou lichou hodinu, ve 21
a 22 hod projekce s barevným osvětlením. V provozu je
od května do října. (denně od 7:00 do 22:00 hodin)
Městské divadlo, Městské muzeum
a kabinovou lanovkou, večerní
lyžování s umělým osvětlením,
v okolí upravené běžecké tratě.
Lanové centrum, jezdecká
škola, jachting, rybolov a lov,
projížďky koňskými kočáry
a další volnočasové aktivity.
INFOCENTRUM KOLONÁDA
denně od 10:00 do 17:00 hodin
Informace o městě a okolí
Rezervace léčebných a wellness pobytů
Prodej léčebných procedur všech hotelů společnosti
Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.
Informace o kulturním a sportovním vyžití
Prodej vstupenek na kulturní a společenské akce
Lékařské přednášky
Organizace výletů a zájezdů, zajištění transferů
Okružní jízdy a prohlídky města s průvodcem
Prodej lázeňské kosmetiky Marienbad Cosmetics
a lázeňských pohárků
Prodej turistických suvenýrů a pohlednic
Slevy a výhody s kartou Marienbad Kur & Spa Card
SPORT A AKTIVNÍ PROGRAMY
Golf – 18-jamkové hřiště Royal Golf Clubu Mariánské Lázně je nejstarším golfovým hřištěm ve Střední Evropě, bylo
založeno v roce 1905 britským králem Edwardem VII.
Tenis – vlastní lázeňské tenisové kurty s vyhřívanou nafukovací halou.
Turistika - množství značených tras pro turistiku, nordic
walking a cyklovýlety.
Lyžování - v zimních měsících skiareál Mariánky s vlekem
CENÍK 2016 v Kč
| 31
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 2016
1. SLEVY
SLEVA ZA VČASNOU REZERVACI
Při rezervaci minimálně týdenního pobytu do 31. 03.
2016
Rezervujte si pobyt s předstihem - čeká na vás sleva!
Pokud provedete rezervaci vašeho pobytu (platí pouze pro
individuální rezervace, neplatí pro skupiny a rezervace CK)
zaplatíte zálohu ve výši 30 % do 31.3.2016 získáte voucher
pro 1 osobu v hodnotě 1 300 Kč.
Naši stálí hosté dobře vědí, že nejžádanější pobyty bývají vyprodány během několika týdnů, někdy i dnů. Včasným
nákupem využijete nejen výhodných slev, ale také možnosti
vybrat si bez omezení místo a termín svého pobytu. Proto
neváhejte a rezervujte si pobyt včas!
5% SLEVA NA POBYTY OD 20 NOCÍ
Při rezervaci minimálně 20 nocí, obdržíte 5% slevu na
pobyty v hotelech Nové Lázně, Centrální Lázně, Maria
Spa, Hvězda, Imperial, Pacifik, Butterfly.
Jsme přesvědčeni, že 3 týdenní léčebný pobyt má největší
přínos pro Vaše zdraví. Dopřejte si čas na odpočinek a relaxaci. Z tohoto důvodu poskytujeme 5% slevu na 20 nocí.
Slevy lze kombinovat, ale nelze sčítat.
SLEVY PRO DĚTI:
Děti do dovršení věku 4 let mají pobyt ZDARMA při ubytování ve dvoulůžkovém pokoji se dvěmi dospělými osobami.
Děti od 4 let do dovršení věku 12 let platí cenu lůžka/přistýlky.
Rozhodující je věk dítěte v den příjezdu.
2. PŘÍPLATKY
Dvoulůžkový pokoj k samostatnému použití - účtujeme
cenu za jednu osobu ve dvoulůžkovém pokoji s doplatkem
za volné lůžko:
1 040 Kč za osobu / noc
Nové Lázně - Superior Plus, Maria Spa, Centrální Lázně, Hvězda, Imperial, Pacifik, Butterfly
780 Kč za osobu / noc
Vltava, Svoboda / Labe.
32 |
LÉČENÍ A WELLNESS
Suite nebo apartmá k samostatnému použití - účtujeme
cenu za jednu osobu ve suitu nebo apartmá s doplatkem za
volné lůžko:
2 600 Kč za osobu / noc
Nové Lázně, Maria Spa - Maria Junior Suite de luxe
2 080 Kč za osobu / noc
Centrální Lázně, Hvězda, Imperial, Pacifik, Butterfly
1 560 Kč za osobu / noc
Nové Lázně - Junior Suite, Junior Suite de luxe, Vltava, Svoboda
Součástí klasického léčebného pobytu je celodenní
stravování - plná penze. V případě, že máte zájem jen
o polopenzi, odečteme Vám z ceny
340 Kč za osobu / noc
Nové Lázně
260 Kč za osobu / noc
Centrální Lázně, Maria Spa, Hvězda, Imperial, Pacifik, Butterfly,
Vltava
210 Kč za osobu / noc
Svoboda/ Labe
Přistýlky:
2 600 Kč za osobu / noc
Nové Lázně - Suite, Apartmá
1 820 Kč za osobu / noc
Nové Lázně - Superior Plus, Junior Suite, Junior Suite de
luxe, Centrální Lázně - Apartmá, Hvězda - Suite, Apartmá,
Imperial - Suite, Apartmá, Pacifik - Suite, Apartmá, Maria Spa
- Maria Junior Suite
1 560 Kč za osobu / noc
Centrální Lázně - Superior, Superior Plus, Junior Suite, Maria
Spa - Maria Superior, Maria Superior de luxe, Hvězda - Komfort, Superior, Superior Plus, Junior Suite, Imperial - Superior, Superior Plus, Pacifik - Superior, Superior Plus, Butterfly
- Superior, Junior Suite
780 Kč za osobu / noc
Vltava - Komfort, Suite
490 Kč za osobu / noc
Svoboda / Labe
Vánoce / Silvestr
Vánoční a novoroční pobyty je možné objednat pouze
s polopenzí nebo plnou penzí. K této ceně účtujeme povinný příplatek za:
slavnostní vánoční program 24. 12. 2016
slavnostní menu s vánoční hudbou a malým dárkem
780 Kč za osobu platné pro všechny hotely
slavnostní silvestrovský program 31. 12 .2016
silvestrovský večer s oslavou, slavnostním menu a rautem,
Live Music a tanec, hudební programy
3 120 Kč za osobu
Nové Lázně
2 860 Kč za osobu
Centrální Lázně, Maria Spa, Hvězda, Imperial
2 600 Kč za osobu
Butterfly, Pacifik
2 080 Kč za osobu
Vltava, Svoboda/ Labe
50% sleva pro děti do 12 let na vánoční a silvestrovský
příplatek
Stravování:
Při pobytu se snídaní nebo polopenzí je možné si dokoupit
oběd nebo večeři.
340 Kč za osobu / noc
Nové Lázně
260 Kč za osobu / noc
Centrální Lázně, Maria Spa, Hvězda, Imperial, Pacifik, Butterfly,
Vltava
210 Kč za osobu / noc
Svoboda / Labe
Další příplatky
Malé zvíře 270 Kč / noc
Zvíře nesmí do restaurace, léčebného oddělení a ostatních společných prostor hotelů společnosti Léčebné
lázně Mariánské Lázně. V hotelu Nové Lázně platí úplný
zákaz vstupu zvířat.
Každá změna fixní rezervace 350 Kč
Rezervace konkrétního pokoje, poschodí nebo
budovy 130 Kč za osobu / noc
3. LÁZEŇSKÁ TAXA
V cenách není zahrnut lázeňský poplatek (15 Kč / osoba
/ noc), který se platí při příjezdu v lázeňském hotelu. Od
placení lázeňského poplatku jsou osvobozeny osoby
mladší 18 let, osoby starší 70 let, osoby nevidomé, bezmocné a držitelé, průkazek ZTP/P a jejich průvodci.
Při předčasném odjezdu je účtován stornopoplatek ve
výši 100 % ze zbývající ceny.
Za nevyčerpané objednané služby a za změnu objednaných služeb v průběhu pobytu (ubytování, stravování, léčebné procedury) se neposkytuje žádná finanční
náhrada.
4. CHECK - IN/CHECK - OUT
Check-out time: 14.00 hod.
Rezervovaný dřívější příjezd od 8.00 hod. do 14.00 hod.
= 50 % z ceny pokoje
Rezervovaný dřívější příjezd před 8.00 hod. = 100 %
z ceny pokoje
Check-out time: 12.00 hod.
Rezervovaný pozdější odjezd od 12.00 hod. do 18.00
hod. = 50 % z ceny pokoje
Rezervovaný pozdější odjezd po 18.00 hod. = 100 %
z ceny pokoje
6. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Cenu pobytu můžete uhradit kreditní kartou (American Express, Eurocard/Mastercard, Visa, Diners Club
International). Pro garanci Vaší objednávky požadujeme při rezervaci číslo Vaší kreditní karty (telefonicky,
faxem, e-mailem).
Cenu pobytu můžete před příjezdem převést bankovním převodem na naše bankovní konto:
5. STORNO PODMÍNKY
Společnost Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. akceptuje pouze písemné stornované rezervace. U individuálních rezervací má klient právo kdykoliv potvrzenou rezervaci zrušit 15 dní před datem příjezdu
bez stornopoplatků. Na pozdější storna se vztahují
následující podmínky:
Individuální rezervace:
14–7 dní před příjezdem
30% z objednaných služeb
6–1 dní před příjezdem
50% z objednaných služeb
Nedojezd bez předchozího ohlášení
100% z objednaných služeb
Skupinové rezervace:
30–21 dní před příjezdem
50% z objednaných služeb
20–8 dní před příjezdem
70% z objednaných služeb
7 dní před příjezdem
100% z objednaných služeb
Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic a.s.
Název účtu: Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.
Číslo účtu pro platby v Kč: 2105660266/2700
Swift Code: BACXCZPP
IBAN: CZ49 2700 0000 0021 0566 0266
Bankovní spojení:
Komerční banka a.s.
Název účtu: Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.
Číslo účtu pro platby v Kč: 2400331/0100
Swift Code: KOMBCZPP
IBAN: CZ65 0100 0000 0000 0240 0331
předložit při příjezdu v recepci hotelu. Cenu pobytu
není možné hradit bankovním šekem. Cenu pobytu
můžete uhradit při příjezdu na recepci hotelu v hotovosti.
7. REKLAMACE
Případné reklamace na kvalitu poskytovaných lázeňských služeb je klient povinen bez zbytečného odkladu
uplatnit písemně v příslušném zařízení poskytovatele.
Na reklamaci nebude brán zřetel, nebude-li reklamace
řádně uplatněna do 14 dnů po ukončení pobytu.
8. OSTATNÍ
Ceník je platný do 07.01.2017. Změna cen kdykoliv
v průběhu roku vyhrazena.
V případě, že se během pobytu mění sezóna, bude
vždy účtována cena příslušné sezóny.
Za případné tiskové chyby neneseme žádnou odpovědnost.
V krajním případě si společnost Léčebné lázně
Mariánské Lázně a.s. vyhrazuje právo na změnu
ubytování v odpovídající kategorii v rámci hotelů
společnosti.
Bankovní spojení:
Československá obchodní banka a.s.
Název účtu: Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.
Číslo účtu pro platby v Kč: 8010-0504164893/0300
Swift Code: CEKOCZPP
IBAN: CZ83 0300 0080 1005 0416 4893
Při platbě bankovním převodem je plátce povinnen
uhradit nejen celkovou sumu za pobyt, ale také veškeré poplatky spojené s bankovním převodem. Potvrzení
o úhradě pobytu bankovním převodem je nezbytné
CENÍK 2016 v Kč
| 33
PŘÍJEZD DO MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ
Světoznámé lázeňské město Mariánské Lázně leží na
západě České republiky v blízkosti státních hranic
s Německem.
AUTOBUSOVÉ SPOJENÍ
Pravidelné autobusové linky
z Prahy, Plzně, Chebu a dalších měst.
INDIVIDUÁLNÍ TRANSFERY
Na základě přání hosta zajistíme individuální transfer
přímo z místa bydliště do všech lázeňských hotelů
společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.
Ceny zašleme na vyžádání.
VLAKOVÉ SPOJENÍ
Mariánské Lázně jsou zastávkou mezinárodního železničního koridoru Nürnberg (Německo) – Cheb – Plzeň – Praha. Lokální železniční trať Karlovy Vary – Mariánské Lázně.
AUTEM
Tři hlavní trasy vedoucí do Mariánských Lázní
Z Plzně: dálnice D5 směr Rozvadov – dálniční sjezd č. 128
– silnice č. 21 směr Planá u Mariánských Lázní – v obci Chodová Planá odbočka na silnici č. 230 do Mariánských Lázní
Z Karlových Varů: silnice E49 přes Bečov nad Teplou v Bečově nad Teplou odbočka na silnici č. 230 do Mariánských Lázní
Z Chebu: silnice č. 21 – před obcí Velká Hleďsebe sjezd na
silnici č. 215 do Mariánských Lázní
POVOLENÍ K VJEZDU
Bezplatný vjezd do lázeňského území k lázeňskému hotelu
je povolen pouze v den příjezdu a v den odjezdu při předložení potvrzené rezervace. V jiné dny je možné zakoupit
povolení k vjezdu do lázeňského území přímo v parkovacích automatech nebo na Městské policii, budova Městského úřadu, Ruská 155, tel. 354 625 452.
34 |
LÉČENÍ A WELLNESS
PARKOVÁNÍ
Podzemní garáže
Hotely Butterfly, Hvězda a Imperial - 270 Kč / den,
od 7 nocí - 170 Kč / den
Hlídané parkoviště
Hotel Nové Lázně - 170 Kč / den
Hotely Centrální Lázně a Maria Spa - 150 Kč / den
Rezervace parkovacího místa je nutná předem.
Další možností je parkování v hlídaném parkovacím domě
v centru města u Městského divadla.
SLEVA NA JÍZDENKU ČD
Všem našim klientům nabízíme zvýhodněnou jízdenku Českých drah a.s.
Na vyžádání Vám zašleme kód na obousměrnou vlakovou
jízdenku odkudkoli z České republiky až do Mariánských
Lázní. Tato jízdenka je platná na jakýkoli vlakový spoj Českých drah včetně Pendolina, na který je nutné si zakoupit
pouze místenku.
Více informací Vám sdělí na recepcích hotelů společnosti
Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.
MĚSTSKÁ DOPRAVA
Před budovou vlakového a autobusového nádraží je zastávka MHD Mariánské Lázně, odkud jezdí trolejbus č. 5 a č. 7 do
centra. Jízdné činí 12 Kč / dospělá osoba, 6 Kč / dítě, 6 Kč /
zavazadlo, kočárky jsou přepravovány zdarma.
FIREMNÍ AKCE A REKONDIČNÍ POBYTY
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Mariánské Lázně jsou nejen ideálním městem na léčení, ale také místem, které nabízí jedinečné
zázemí pro firemní i zaměstnanecké akce. Spojte svůj byznys s relaxem, u nás můžete jednat,
pracovat, ale i zaslouženě odpočívat a načerpávat energii do všedních dní. Ať již hrajete golf,
tenis, jezdíte na koni, na lyžích, na běžkách, na kole, či plavete, běháte nebo chodíte, u nás
naleznete nepřeberně možností, jak v krásném prostředí lesů a parků zorganizujete firemní
akci či teambuildingové setkání. Nabízíme vám konferenční prostory v jedinečném historickém
prostředí s moderním zázemím pro pořádání akcí od 10 až do 700 osob.
Léčebné lázně Mariánské Lázně
IMPERIAL
MARIA SPA
ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY
FIREMNÍ AKCE
Pro firemní akce nabízíme:
` ubytování
` prezentační prostory v hotelu
` catering
` kulturní program
` outdoor aktivity v přírodě
` neomezený vstup do fitness centra, bazénu,
whirlpoolu a sauny
` Wifi internet zdarma
` moderní konferenční vybavení
Pro zaměstnance firem nabízíme
zvýhodněné rekondiční pobyty.
` minimální délka pobytu 2 noci
` ubytování
` polopenze
` 2 procedury denně
` neomezený vstup do fitness centra, bazénu,
whirlpoolu a sauny
` Wifi internet zdarma
` akceptace vybraných poukázek Sodexo,
Cheque Dejeneur
BUTTERFLY
Neváhejte nás kontaktovat s poptávkou firemní akce.
Obratem Vám zašleme na míru ušitou nabídku.
Bližší informace naleznete na www.marienbad.cz/konference
CENÍK 2016 v Kč
| 35
Reitenbergerova 53
353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420 / 354 644 111
Fax: +420 / 354 644 044
E-mail: [email protected]
Hlavní 655
353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420 / 354 654 111
Fax: +420 / 354 654 200
E-mail: [email protected]
Goethovo náměstí 1
353 43 Mariánské Lázně
Tel.: +420 / 354 634 111
Fax: +420 / 354 634 200
E-mail: [email protected]
Anglická 475
353 53 Mariánské Lázně
Tel.: +420 / 354 641 111
Fax: +420 / 354 641 200
E-mail: [email protected]
Goethovo náměstí 1
353 43 Mariánské Lázně
Tel.: +420 / 354 634 111
Fax: +420 / 354 634 200
E-mail: [email protected]
LÉČEBNÉ LÁZNĚ
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ A.S.
Masarykova 22
353 29 Mariánské Lázně
Tel.: +420 / 354 655 501-9
Fax: +420 / 354 655 500
E-mail: [email protected]
marienbad.cz
marienbad.danubiushotels.cz
Goethovo náměstí 7
353 52 Mariánské Lázně
Tel.: +420 / 354 631 111
Fax: +420 / 354 631 200
E-mail: [email protected]
Chopinova 393
353 22 Mariánské Lázně
Tel.: +420 / 354 662 111
Fax: +420 / 354 662 200
E-mail: [email protected]
marienbad.danubiushotels.cz
Mírové náměstí 84
353 48 Mariánské Lázně
Tel.: +420 / 354 651 111
Fax: +420 / 354 651 200
E-mail: [email protected]
Masarykova 21
353 29 Mariánské Lázně
Tel.: +420 / 354 666 111
Fax: +420 / 354 666 200
E-mail: [email protected]

Podobné dokumenty

Léčebné pobyty v Mariánských Lázních Ceník 2014 v Kč

Léčebné pobyty v Mariánských Lázních Ceník 2014 v Kč oddělení poskytující komplexní lázeňskou léčbu na profesionální úrovni, laboratorní vyšetření, léčebné procedury z přírodních léčivých zdrojů – minerální koupele, slatinné zábaly, suché plynové kou...

Více

ml_cenik_prispev_2016_CZ_po A4.indd

ml_cenik_prispev_2016_CZ_po A4.indd • Akutní a infekční onemocnění • Zhoubné nádory během léčby a po ní s klinicky zjistitelnými známkami pokračování nemoci • Často se opakující profuzní krvácení všeho druhu • Neschopnost sebeobsluhy...

Více

nordic walking - Danubius Hotels Group

nordic walking - Danubius Hotels Group 1. Hotel Nové Lázně - Anglická Street - Ferdinand Spring Colonnade - Anthony Spring - Úšovice - Hospital - Ferdinand Spring Colonnade - Park - Hotel Nové Lázně 2. Hotel Nové Lázně - Forest Spring -...

Více

základní a praktické informace o systému světelné terapie

základní a praktické informace o systému světelné terapie však není koherentní. Tím je možnost poškození ozařované tkáně minimální a může s ní po zaškolení pracovat i laik.

Více