65. výročí letecké bitvy nad Libinou

Transkript

65. výročí letecké bitvy nad Libinou
Dne 25.září 2009 se od 16.00 hodin uskuteční za
účasti významných osobností slavnostní odhalení
pamětní desky na památníku padlých na náměstí
v Libině. Následně se uskuteční kulturní program
s občerstvením. Občané Libiny a i z dalších měst
jsou srdečně zváni na tuto významnou událost.
65.
výročí
letecké bitvy
nad Libinou
65. výročí
letecké bitvy
nad Libinou
Havárie amerického bombardéru u obce Václavov, okres Šumperk
484. bombardovací skupina letící v čele formací 49. křídla ztratila při
útocích německých stíhačů dva své letouny. Jedním z nich byl stroj B-24J-5-FO
Liberator sériového čísla 42-50934 s označením 28 a s přezdívkou "Little Joe".
Stroj náležel do stavu 824. perutě a na jeho palubě letěli:
Consolidated B-24J Liberator sériového čísla 42-50934 s označením 28, který měl
přezdívku "Little Joe". Snímek letounu byl pořízen před jeho sestřelením u Václavova
Pilot 1/Lt. Charles A. Himmler (O-709579), Pennsylvania
Co-pilot 1/Lt. John Ehnot Jr. (O-770211), Pennsylvania
Navigátor 2/Lt. Howard C. Long (O-2058509), South Dakota
Bombometčík 2/Lt. Morris A. Daly Jr. (O-772943), California
Mechanik S/Sgt. Doyle L. Kargel (37555595), North Dakota
Radista S/Sgt. Walter F. Kendall (19015569), Colorado
Přední střelec S/Sgt. Frank W. Carr (12219834), New York
Horní střelec S/Sgt. George R. Lee (13084521), Pennsylvania
Spodní střelec S/Sgt. Elton D. Douglass (36485872), Illinois
Zadní střelec S/Sgt. Vezio Egizi (33129224), Pennsylvania
Fotograf Sgt. David V. Uber (13170306), Pennsylvania
Osádka letounu B-24J sér. čísla 42-50934 ze stavu 824. perutě. Dřepící zleva jsou
2/Lt. Daly, 1/Lt. Himmler, 1/Lt. Ehnot a 2/Lt. Long. Zleva stojí S/Sgt. Kargel,
S/Sgt. Egizi, S/Sgt. Lee, S/Sgt. Pietka, S/Sgt. Douglass a S/Sgt. Kendall.
V osudném letu byl na palubě ve funkci předního střelce S/Sgt. Carr z osádky
2/Lt. Patzera (náhradník nemocného S/Sgt. Pietky) a fotograf Sgt. Uber
2
7
Havárie amerického bombardéru u obce Libina, okres Šumperk
Druhým letounem, o který přišla dne 17. prosince 1944 vedoucí 484.
bombardovací skupina, byl stroj B-24J-15-CF Liberator sériového čísla
42-51835 s označením 38 od 825. perutě. Bombardér se po útoku německého stíhače zřítil nedaleko tehdejší Německé Libiny a jeho jedenáctičlenná
osádka zahynula.
Pilot 1/Lt. Roger A. Martin (O-685314), Texas
Co-pilot 2/Lt. George O. Boomer Jr. (O-770555), Kentucky
Navigátor 2/Lt. Bernard Hirsch (O-1692889), New York
Bombometčík 2/Lt. Robert G. Sofio (O-2056678), Illinois
Mechanik T/Sgt. Clarence A. Sebelski (37610494), Missouri
Radista T/Sgt. Griffeth H. Fort (14160917), Tennessee
Přední střelec S/Sgt. Albert R. White (16122110), Illinois
Horní střelec S/Sgt. Bill M. Madsen (39381246), Washington
Spodní střelec S/Sgt. Merle W. Harrington (37672016), Iowa
Zadní střelec S/Sgt. Lonnie V. Dunham Jr. (38626231), Texas
Fotograf Sgt. Arlo M. Colbeck (37575237), California
65. výročí letecké bitvy nad Libinou
17. prosince 1944 byla pošmourná neděle s nepříznivým počasím a výraznou oblačností.Blížily se poslední válečné Vánoce a nikdo netušil, že tento
den se zapíše do historie jako den, kdy došlo k vůbec největší letecké bitvě
nad českým územím. Část těchto těžkých leteckých soubojů amerických
a německých letadel se odehrála i nad Libinou a v jejím okolí. Protože zde
došlo k pádu dvou amerických bombardérů, letounů Consolidated B-24J
Liberator a pamětníci z tohoto období již většinou nejsou mezi námi, zajímal
jsem se o tuto leteckou bitvu s cílem přinést občanům Libiny podrobnější
informaci, k čemu zde vlastně došlo. S využitím informací z Vojenského historického ústavu v Praze a z internetových materiálů byl připraven tento
článek.
Popis letounu
Consolidated Liberator B-24J (Osvoboditel) bylo čtyřmotorové bombardovací letadlo, které se stalo významnou zbraní 2. světové války. Na tomto
typu létali od května 1943 i letci 311. československé bombardovací perutě
RAF. Celkem bylo vyrobeno do konce roku 1945 v amerických leteckých
závodech 18 188 těchto letadel. Dolet letadla byl až 6000 km, dostup 8534 m,
max. rychlost 467 km/h, každý ze čtyř dvouhvězdicových motorů
Pratt/Whitney měl výkon 1200 hp při vzletu, max. hmotnost při vzletu činila 29 484 kg, rozpětí křídel bylo 33,62 m a délka trupu 20,47 m. Osádka
letadla obvykle čítala 10 členů.
Původní osádka letounu B-24J sér. čísla 42-51835, která se 17.12.1944 zřítila
u Libiny. Zleva dřepí pilot 1/Lt. Martin, co-pilot 2/Lt. Boomer, navigátor 2/Lt. Hirsch
a bombometčík 2/Lt. Sofio. Zleva stojí T/Sgt. Sebelski, T/Sgt. Fort, S/Sgt. Madsen,
S/Sgt. White, S/Sgt. Harrington a Sgt. Lester D. Ray, kterého pro osudný let nahradil
S/Sgt. Dunham
K čemu dne 17. prosince 1944 došlo?
V Horním Slezsku se nacházel komplex tří závodů na výrobu syntetického benzinu, k němuž patřily dva sesterské závody Blechhammer-Sud
a Blechhammer-Nord (dnes Blachownia Slaska v Polsku) uvedené do
provozu v roce 1944 a jako třetí závod Odertal (dnes Zdieszowice). První dva
produkovaly asi 35 tisíc tun pohonných hmot měsíčně, zatímco třetí produkoval 15 tisc tun měsíčně. Vzhledem ke skutečnosti, že se jednalo o strategickou výrobu, naprosto klíčovou pro zásobování a činnost německých vojsk,
staly se uvedené závody terčem náletů amerického letectva. Po náletu 7. července 1944 produkce prudce poklesla, ale rekonstrukční práce probíhaly
rychle a proto se nálety opakovaly.
Operační štáb 15. letecké armády v jihoitalském Bari rozhodl
o uskutečnění rozsáhlé letové akce, jejíž cílem byla tři výše uvedená místa.
Operační datum bylo stanoveno na 17. 12. 1944 a do vzduchu se dostalo
6
3
celkem 827 letadel s tímto dělením podle typů: 191 letadel Fortress (5th
Bombardment Wing-BW), 105 Liberatorů od 55. BW a 231 Liberatorů od 49.
a 304 BW. Tento obrovský konvoj mělo chránit celkem 93 stíhacích letounů
Lightning (305th Fighter Wing-FW) a 207 Mustangů od 306. FW.
Bombardovací letadla byla vyzbrojena pumami a čtyřkulometnými střeleckými věžemi na hřbetě a zádi. Vzhledem k probíhající německé ofenzívě
v Ardenách a silnému tlaku na východní frontě nepředpokládala americká
armáda větší odpor německých stíhačů. Skutečnost však byla úplně jiná.
Navzdory nepříznivému počasí se německá armáda vzchopila k dosud
největší obranné protiakci. Jakmile Němci zachytili radiolokátory umístěnými na Istrijském poloostrově svazy amerických letadel, vyhlásili poplach
a kolem 10.45 h vyslal Štáb ochrany říše vstříc svazu amerických letadel
kompletní stíhací eskadru JG-300. Většina jejích skupin byla umístěna na
letišti Lobnitz, jižně od Berlína. Do akce byly nasazeny těžce ozbrojené
Focke-Wulfy Fw 190A-7 a A-8, které byly doprovázeny lehčími
Messerschmitty Bf 109G-10 a G-14. Podle odhadu Američanů bylo do akce
nasazeno asi 100 německých stíhaček. V nich seděli převážně zkušení piloti
se znalostí létání ve ztížených meteorologických podmínkách.
Němečtí stíhači, správně navedeni pozemním řídícím střediskem, využili
situaci, kdy v důsledku nepříznivého počasí se americký stíhací doprovod
zpozdil a tím nezajistil nutnou ochranu těžkých bombardérů.
K prvnímu úderu došlo asi v 11.50 h v prostoru mezi Olomoucí, Prostějovem
a Přerovem a poté následoval útok - jak to vyplynulo z amerického hlášení s mimořádnou agresivitou. Těžce opancéřované stodevadesátky pronikaly
hustou obrannou palbou Liberatorů a doposud kompaktní boxy letounů se
začaly rozpadat.
Nad Libinou došlo k zásahu letounu Consolidated B-24J Liberator sériového čísla 42-51835 s označením 38 (15. letecká armáda, 484. bombardovací skupina a 825. bombardovací peruť) ve 12.05 h a k jeho následnému
pádu. Na palubě bylo celkem 11 členů osádky, kteří všichni v důsledku pádu
letadla a devastující energii vybuchujících pum zahynuli.
Osádka druhého Consolidated B-24J Liberatoru sériového čísla 42-50934
s označením 28 a s přezdívkou "Little Joe" od 824. bombardovací perutě
odhazovala během poslední fáze letu před pokusem o nouzové přistání do
terénu pumy. Třem jejím členům se podařilo vyskočit padákem a z celkového
počtu 11 členů zahynulo 8 letců při pádu v prostoru obce Václavov.
V Libině na náměstí je od roku 1965 umístěn památník obětem 2. světové
války. Od roku 1970 zde byla uvedena i jména amerických letců. Čas od času
zde americký velvyslanec pokládal květiny na jejich památku.
Letos uplyne 65 let od této gigantické letecké bitvy a proto bylo na návrh
Ing. L. Miky rozhodnuto ze strany Obecního úřadu v Libině připravit novou
pamětní desku, která by obsahovala kompletní seznam amerických letců
společně s dalšími bojovníky, kteří položili život při osvobozování naší vlasti.
4
Místa havárií letounů Consolidated B-24J Liberator ze stavu 484. bombardovací
skupiny, ztracených dne 17. prosince 1944 u Václavova a Libiny během letu nad
rafinerii Odertal
Dne 25. září 2009 se uskuteční slavnostní odhalení obnovené pamětní
desky. Za pomoc při zpracování popisu události ze dne 17. 12. 1944
a soupisu všech jmen amerických letců patří poděkování panu PhDr. Jiřímu
Rajlichovi, řediteli odboru historicko-dokumentačnímu Vojenského historického ústavu, panu Janu Mahrovi, který připravuje vydání knížky o této
letecké bitvě a panu Orville Hammertovi, který se jako letec 484. bombardovací skupiny zúčastnil uvedené letecké bitvy. Poděkování patří i starostce
obce Libina Ing. Němečkové, která se svým kolektivem aktivně připravuje
slavnostní akci v Libině.
Připravil Ing. Ladislav Mika,
grafické řešení Jan Brskovský
5

Podobné dokumenty

Bulletin LAA ČR 12/2009

Bulletin LAA ČR 12/2009 Masarykovo náměstí čp. 1458 532 18 Pardubice nebo:

Více

ZDE - Laa

ZDE - Laa L.Dolínský, I.Dvořák, P.Fišera, P.Hynek, J.Rýdl, Vl.Šilhan. Náhradníci: M.Dedera, K.Švec, L.Teplý, M.Velát, O.Paclík, F.Bartl, P.Rensa, M.Zušťák. Vyhlášení celkových výsledků Poháru Petra Tučka a M...

Více

Seznam ke stáhnutí

Seznam ke stáhnutí 26. Nepískovcové skály v Čechách, Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj

Více

Kachlík David, doc. MUDr., Ph.D.

Kachlík David, doc. MUDr., Ph.D. Anatomie, histologie a embryologie a jejich vzájemné propojení na úrovni výukové i výzkumné (morfologie), včetně jejich české a latinské nomenklatury, se zaměřením na klinickou a variační anatomii....

Více

Báča Václav, doc. MUDr., Ph.D.

Báča Václav, doc. MUDr., Ph.D. P31 - Iniciální stadia diabetes mellitus, metabolických a nutričních poruch P32 - Poruchy reprodukčního zdraví a zdravého startu do života P33 - Komplexní poranění a funkční poruchy páteře, pánve, ...

Více

mise AUDIT - KDO JSME?

mise AUDIT - KDO JSME? cestě nevidíme, začíná se smrákat, žádná ubytovna na dohled…. Až tady, v Sarnowě, asi 15 km před Anklamem, zahlédneme cosi jako penzion. Zastavíme a je to penzion, ale má plno a navíc, jak říká maj...

Více

prosinec 2012

prosinec 2012 Pilot se po vysazení motor pokoušel znovu nastartovat. Pak si vyhlédl plochu pro nouzové přistání 900 m severně od hradu Točník. Na ní provedl nouzové přistání. Podle polohy UL letounu, který zůsta...

Více

Usnesení - Svaz PG

Usnesení - Svaz PG Valná hromada přijala Zprávu o činnosti sportovní komise Svazu paraglidingu LAA ČR (Jakub Havel)

Více

charakteristika regionálních rozdílů příjmové situace domácností čr

charakteristika regionálních rozdílů příjmové situace domácností čr The equable development of regions, reaching their hamonic and balanced development and lessening regional disparities currently presents one of the basic tasks for the EU and its member states´reg...

Více