Amtico Stratica-domacnost

Komentáře

Transkript

Amtico Stratica-domacnost
Návod na ošetřování a čištění
pro STRATICA-Design-podlahoviny v domácnostech
AMTICO International
STRATICA-Design-podlahoviny jsou velmi odolné a při dodržování tohoto návodu na
ošetřování mají velmi dlouhou životnost. Uschovejte si proto tento návod a držte se jeho
pokynů!
1. Preventivní opatření
Čistící rohože před vchodem a čistící zóny ve vstupních částech bytů zamezí vnosu velké
části nečistot do objektu.
2. Čištění po pokládce
Po pokládce podlahy zamést nebo vysát hrubé nečistoty. Následně odstranit všechny
zbytky výrobních a montážních nečistot. Pro čištění použít CC-Aktivní čistící přípravek
R280 nebo CC-Základní čistící přípravek R a povrch vydrhnout kartáčem. Rozpuštěné
nečistoty odsát savými mopy a celou plochu na závěr přemýt důkladně čistou vodou.
3. Ošetření
STRATICA-Design-podlahoviny nevyžadují při používání žádné další ošetření.
4. Běžné čištění a ošetřování
Pro pravidelné denní čištění a odstraňování přilnutých a silných nečistot používat CCAktivní čistící přípravek R280.
5. Základní čištění
Pro odstranění odolných nečistot a jiných usazenin, které nelze vyčistit při běžném
denním čištění, bude nutné použít metodu základního čištění. K základnímu čištění použít
CC-Základní čistící přípravek R ve vhodné koncentraci s vodou. Roztok nanést na
podlahu a po asi 10 - 15 minutách působení celou plochu intenzivně vydrhnout kartáčem.
Rozpuštěné nečistoty důkladně odsát savými mopy a celou plochu následně důkladně
přemýt čistou vodou.
4. Odstraňování skvrn a rýh od gumových podpatků
Tvrdošíjné skvrny a rýhy od gumových podpatků odstranit produktem CC-Elatex za
pomoci hadříku nebo jemného bílého padu.
Výhradní dovozce pro ČR a SR:
DEMA DEKOR CZ s.r.o.
tel: +420 / 602 124 222, +420 / 515 227 272
e-mail:[email protected]
www.premium-partner.cz
www.dr-schutz.cz
Tento návod na ošetřování a čištění byl vypracován v dohodě s výrobcem podlahoviny. Předáním tohoto
návodu na ošetřování a čištění uživateli splňuje dodavatel svoji povinnost podle normy DIN 18 365
Podlahářské práce. Pokud máte další dotazy ke správnému ošetřování elastických podlahovin nebo zajímáte-li
se o návody na čištění textilních či jiných podlahových krytin, obraťte se na naši poradenskou službu. Rádi Vám
pomůžeme.
NO-05.10 Amtico-Stratica v domásnostech
Strana 1 / 1

Podobné dokumenty

AmtiCo FirSt Doporučené čiStiCí A ošetřovACí proStřeDky

AmtiCo FirSt Doporučené čiStiCí A ošetřovACí proStřeDky Prostředky CC-Dr.Schutz nabízí pro každý objekt optimální řešení permanentního nátěru, ošetření nebo renovace podlahoviny.

Více

Technický list v PDF

Technický list v PDF – lepení parket provádějte jen při relativní vlhkosti vzduchu <75% a teplotě v místnosti >+18°C. – pro trvalé přilepení je nutná pokládka parket s odpovídající vlhkostí dřeva, která odpovídá plánov...

Více