Stáhnout celý časopis – 3,39 MB

Transkript

Stáhnout celý časopis – 3,39 MB
JARO/LÉTO 2013
Smějeme se
se zvířaty
Seriál o
místních
kapelách
Rozhovory
s učitelkami
Naše tipy kam
v létě vyrazit
za hudbou
Reportáže
ze školních
akcí
Osmisměrka,
křížovka
Práce žáků
školy
Jsme kreativní!
Aneb jak jsme
tvořili obraz
POD LAVICÍ
ŠKOLNÍ ČASOPIS ŽÁKŮ ZŠ MASARYKOVA KLÁŠTEREC NAD ORLICÍ
Obsah:
1) Školní akce -Kytarová přehrávka …………………………………………………………………………….………….. 3
- Okresní a krajské kolo OVOV ………………………………………………………..…… 3
- Přípravy na oslavy 90.let školy …………………………………………………………….4
2) Práce žáků školy - Čteme zajímavosti ( vytvořila 8. třída) …………………………….……….… 4
-
Abeceda (vytvořila 9.třída)……………………………………………………………. 6
3) Rozhovory - p.uč. Pospíšilová, p.uč. Kubíčková ………………………………………………………………… 7
4) Hudební rubrika: …………………………………………………………………………………………………………………… 8
- Seriál o místních rockových kapelách : KillingMachine, Lerion ……….. 8
- Naše tipy kam v létě za hudbou (festivaly,koncerty) ……………………… 10
5) Pro nejmenší - Křížovka a doplňovačka …………………………………………………………………………….. 12
6) Sportovní rubrika - Výročí HC Pojišťovna Pardubice! ………………………………………………….13
7) Jsme kreativní - Výtvarnické pokusy dívek z redakce ………………………………………………….14
8) Vtipy - Smějeme se se zvířaty ……………………………………………………………………………………………. 15
2
Školní akce
Kytarová přehrávka, 26.4. 2013
V pátek 26.4.2013 se ve školní jídelně konala kytarová přehrávka. Asi 90minutové hraní
na španělské a elektrické kytary začalo v 16:00 hod. Nejdříve vystoupili mladší
účinkující, kteří hráli na „španělku“ lidové písně a jednodušší skladbičky. Poté za to, jak
hezky hráli, dostali diplom, velké lízátko a kousek z krásného dortu v podobě kytary,
který upekla Denisa Obermajerová. To platilo pro všechny účinkující. Poté vystoupily
dívky ze 2.stupně, jmenovitě Petra Krejsová a Lucie Řeháková, které zahrály na
akustické kytary píseň a 2 skladby. Po krátké přestávce uvedla paní učitelka Matyášová
„módní přehlídku“ s elektrickými kytarami ve, které vystupovala děvčata ze 7. třídy a
paní učitelka Dana Říhová. Tato přehlídka odstartovala druhou část kytarové
přehrávky, což bylo hraní na elektrické kytary. Tady s nacvičenými písněmi vystoupily
dívky ze 7.třídy a jejich spolužák Jakub Ševčík. Zahráli píseň od skupiny DEEP PURPLE
„Smoke On The Water a „Nothing Else Matters“ od METALLICY. Paní učitelka jim
pomáhala zpívat a hrát a byla škoda, že nastaly trochu problémy se zvukem. Dívky pak
paní učitelku převkapily balíčkem s překvapením DVD a na závěr celého kytarového
podvečera vystoupili bývalí žáci naší školy Kryštof Plevák a Lukáš Buryška, kteří zahráli
písně od IRON MAIDEN - Fear of the dark a Mother Russia. Myslíme, že se tento
podvečer všem zúčastněným líbil a jsme rádi, že naše školní jídelna byla zaplněná!
Petra Krejsová, Lucka Řeháková
Krajské kolo sportovní soutěže OVOV
Dne 27.5., jeli žáci Petra Krejsová, Lucie Řeháková, Radka Ponková, Kateřina Hrušková,
Martin Bílek, Dominik Bílek, Jakub Vlk, Jakub Ševčík a Jan Randis reprezentovat naši
školu do Ústí nad Orlicí na okresní kolo sportovní soutěže OVOV. Soutěžili zde
v disciplínách jako je skok přes švihadlo , běh na 60 m , skok daleký atd. V Ústí náš tým
celkově obsadil 2. místo, a tím postoupil do krajského kola v Moravské Třebové.
Především chlapci si z Ústí přivezli diplomy za 1.místo ve své kategorii. ☺ V Moravské
Třebové byly podobné disciplíny, ale setkali jsme se tu i se známými osobnosti ze
sportu, např. s bikerem Tomášem Zedkem nebo atlety Gejzou Valentou nebo Šárkou
Kašpárkovou. Moc se nám to líbilo, i když naše celkové pořadí bylo 8. z 12.
Tomanová Hana , Petra Krejsová,Silva Jadrníčková
3
Červnové přípravy na oslavy 90. let naší školy
S kolegy v redakci jsme si řekli, že bychom vám mohli i trochu přiblížit přípravy školní
akademii a 90 let školy ☺ A tak je to tu. Jak je známo, tak školní akademie je jednou za
4 roky a oslava „kulatin“ školy jen jednou za 10 let. Přípravy na tyto akce jsou stejné,
nebo alespoň podobné. Vymýšlí se program, nacvičují se vystupující čísla, vyrábí se
výzdoba a celé se to poté dává dohromady a není to nic snadného! Učitelé jsou pořád
v jednom kole, každý z nich má na starost nejméně jedno vystoupení, nebo třeba
výzdobu. Vidíme kolem sebe, že nacvičit nějaké číslo (a je jedno jestli s malými dětmi
nebo se staršími) vyžaduje hromadu času. A proto bychom chtěli tímto poděkovat
celému učitelskému sboru, vystupujícím a všem co se na tom podíleli, za organizaci
školní akademie a 90-ti let školy a věříme že tyto akce budou výborné ☺
Hanka Tomanová, Denisa Obermajerová
Z prací žáků naší školy
V tomto čísle přicházíme s novou rubrikou, ve které se můžete seznámit s výsledky
práce našich spolužáků v různých předmětech. Tentokrát jsme vybrali příspěvky od
osmáků a deváťáků, které nám přišly jako velmi zajímavé i pro vás! ☺
8. třída čte časopis 21. století
Znáte tento časopis? Naše osmáky docela bavilo v něm číst a při hodině slohu si
pročítali články, ze kterých pak měli za úkol provést výpisky. Uvádíme zde jen
ukázky z jejich práce, které vás – jak věříme – nejvíce zaujmou.
Plynní obři ( neboli něco o planetách a vesmíru)
•
Předpokládá se, že Jupiter má pevný povrch, tvořený z kovového vodíku a jeho teplota se
pohybuje kolem -121°C. Atmosféra Jupiteru je převážně tvořen z vodíku a helia.
•
Je možné, že by na Jupiteru život existoval, ale je to vysoce nepravděpodobné, protože
na Jupiteru schází voda, hořčík, draslík, železo a další těžké prvky. A kdyby život byl, tak v jiné
podobě než živočichové na naší planetě. Dokonce si někteří vědci myslí, že by život na Jupiteru
mohl existovat na plynné bázi.
•
Počítačové simulace z NASA ukázaly, že v hlubokých vrstvách atmosféry na Uranu by
mohla být teplota kolem nuly a proto by se na Uranu mohla vyskytovat voda v kapalném
skupenství, ale život by musel existovat stejně jako na Jupiteru na plynné bázi.
Honza Randis
Vyvrácená tvrzení ( neboli co je pravda)
1)
Máme se bát žraloků?
jeho tělo je dlouhé až 8m, váží až 2,5 tuny a má několik řad ostrých zubů
vycítí krev až na délku 4km
4
existuje 375 druhů žraloků, z toho jich je 12 člověku nebezpečných
v roce 2011 padl smutný rekord: 75 zaznamenaných útoků žraloka na člověka
2) Vyhýbají se lvi kontaktu s lidmi?
v podstatě ano, k člověku přijdou jen tehdy, když chrání mláďata nebo jsou překvapeni
odborník Michael Bridght tvrdí, že mezi důvody útoku lva je
u starých lvů: věk lva, onemocnění nebo zranění nohou (loví nejsnažší kořist)
u mladých lvů: úbytek potravy v teritoriu, ochrana mláďat
3) Je hyena pouze mrchožrout?
ne, mršiny slouží spíše doplňkové krmivo
jediní nepřátelé hyen jsou lvi, protože si navzájem kradou potravu
smečky hyen zaútočí i na lva nebo sloní mládě
4) návštěva paní blechy???
je velká 1,5 až 5 mm, doskočí do vzdálenosti až 1,5 m
živí se krví, avšak citát z filmu Na samotě u lesa „Psí blechy na člověka nejdou“ není
pravdivý (nejčastěji postihuje psi a kočky, člověk je „zpestření“ jejího jídelníčku)
Bára Bartlová
Pozor na jedy !
•
k otravě živého organismu může dojít přímým požitím jedu, ale i kontaktem s kůží, i jeho
vdechnutí či vniknutím do krve
•
některé jedy můžou způsobit popáleniny nebo dokonce vyvolávat slabost až ochrnutí, jiné
zastavují oběhový systém (srdce, nebo ledviny či játra)
•
jedy působí na krev tak, že způsobují buď nadměrné sražení krve nebo mu zabraňují.
Co zachraňuje životy?
•
základní opatření při léčení je odstranění jedovatých látek tak, aby se dál nedostávaly
do organismu
•
při zjišťování síly jedu je za smrtelnou považována dávka, která usmrtí jedno větší zvíře
( tzv. minimální smrtelná dávka)
•
maximální smrtelná dávka je dávka jedu, při které je usmrceno 100% pokusných zvířat
Klára Tomanová
Konec internetu na obzoru?
Kde se vzal internet?
-
v 60. letech minulého století na něm začala pracovat společnost RAND corporation
-
síť byla zprovozněna v 1969 a pojmenovaná jako Apranet, v roce 1989 vznikly
hypertextové dokumenty a od roku 1992 se na internetu objevila i grafika
• za posledních 10 let se internet stal fenoménem jaký nemá v dějinách lidstva obdoby.
• počítačová síť jako taková zcela jistě nezanikne, ale je velmi pravděpodobné, že internet
změní svou podobu, neboť japonští experti pracují na zcela nové síti.
• jedná se o síť s názvem postinternet by měla být spuštěna okolo roku 2020 a bude rychlejší,
bezpečnější a úspornější
5
• současná kapacita internetu je údajně téměř vyčerpaná, což potvrdil i vědec a jeden
z duchovních otců internetu, Američan Vinton Cerf
Lucka Hubálková
Je nějaké zvíře, které žije všude na světě?
•
ano, ve všech oblastech osídlených lidmi najdete psa, spolu se psem Dingo náleží k druhu
vlk obecný
•
prapředky psa znal už první člověk, v Americe se vyšlechtili tažní psi a další plemena se
zrodila v Asii
•
z původních pěti plemen psa se vyvinulo dnešních cca 400 plemen
•
mnoho kmenů na Aljašce a na Sumatře psy uctívalo stejně jako předky
•
nazí domorodci používají psy jako živé přikrývky a měří teplotu podle toho , kolika psy
jsou přikriti , např.: teplejší noc („Noc tří psů“ = domorodec je přikryt třemi psy), když
je teplota kolem bodu mrazu („Noc šesti psů“= domorodec je přikryt šesti psy)
Radka Ponková
9. třída tvoří básně na písmena ABECEDY
Naše deváťáky v hodinách literatury docela zaujaly básně Vítězslava Nezvala na
jednotlivá písmenka abecedy, a proto si takovou práci také vyzkoušeli. Jak na to?
Stačilo zveršovat vše, co se jim při pohledu na určité písmenko vybavilo. Že to
nejde? Ale ano a takhle si s tím naši nejstarší spolužáci poradili.
S
jako had, co se zvláštně kroutí,
je ohebnější než proutí.
Plete se z něj pomlázka,
plete i pan Procházka.
Denča Obermajerová
A
Vypadá jak střecha domu,
vybavení koupím k tomu.
Zadarmo to nebude,
však v obchodě nic nezbude.
Monika Krupicová
O
je jak kolo od trabanta,
co přejelo bažanta.
Bažant uletí, než řekneš švec,
pokud ho netrefí myslivec.
Filip Krejsa
J
vypadá jako háček,
našla jsem na zemi sáček.
Sestra si ho nevšimla,
měla něco s očima.
Katka Brůnová
6
S
je jak had na lékárně,
nemluví ale vulgárně.
Je to zmije nebo krajta?
Zavolejte policajta!
Lukáš Fišer
Rozhovory:
Od pololetí nás opustily paní učitelky Veronika Koubová a Šárka Martincová a
z mateřské dovolené se vrátily paní učitelky Petra Pospíšilová a Lada Kubíčková.
Zeptali jsme se jich, jak se jim po naší škole stýskalo a co říkají na změny, které na
škole proběhly.
Paní učitelka Lada Kubíčková – třídní 3.třídy
Změnilo se něco od té doby, co jste odešla? Pokud ano, tak co?
Změnilo se mnoho věcí. Odcházela jsem ze školní budovy v Pastvinách a vrátila jsem se
do budovy v Klášterci. Škola byla sloučena do jedné budovy, což je lepší pro žáky, tak i
pro nás učitele.Jiný je i systém výuky. Zrušily se školní osnovy a nyní si každá škola
sama tvoří svůj školní vzdělávací plán. Další velikou změnou je výuka cizího jazyka – před
devíti lety byl jako povinný cizí jazyk němčina, a to až od 4. třídy. Nyní se učí anglický
jazyk, a to už ve třetí třídě.
Proč jste se rozhodla být učitelkou?
Mám ráda práci s dětmi.
Jste ráda že jste na této škole?
Ano! Tato škola je zmodernizovaná a je zde prostor na progresivní metody ve výuce.
Mohla jsem si upravit třídu podle svých představ a učím v ní ráda.
Jaký je váš oblíbený předmět?
Nedá se říci, že bych měla nějaký předmět více či méně oblíbený.
Jste ráda, že učíte třetí třídu?
Každý ročník má svá specifika. Pro mě je důležité, aby mé žáky hodiny bavily a
motivovaly je k další práci. Třeťáci jsou bezva děti, nezkazí žádnou legraci.
Po jaké době jste zpět na škole?
Na školu jsem se vrátila po devíti letech.
Jaký předmět vás bavil nejvíce, když jste sama chodila do školy?
Nejraději jsem měla francouzštinu, která se stala mým velkým koníčkem.
Paní učitelka Petra Pospíšilová – 2.stupeň: předměty Př, Ch, F
Kde bydlíte? V Helvíkovicích.
Změnilo se něco od té doby, co jste odešla? Pokud ano, tak co? Ano, já. ☺
Jaký je váš oblíbený předmět? Záleží, jak se to vezme. S pozice učitelky mi nejvíc
sedí asi přírodopis.
Kterou třídu učíte nejraději? Nejradši učím třídy plné žáků, kteří se chtějí něco
naučit a jsou ochotni a připraveni pro to něco sami udělat
7
Vaše oblíbené jídlo? A chutná vám ve školní jídelně?
Mám ráda třeba pečenou kachnu se zelím a s knedlíkem. Vím, že to není zrovna zdravá
výživa, také ji nejím každý den. Ve školní jídelně mi většinou chutná.
Máte ráda jaro? A proč?Ano, mám. Od jara do podzimu trávím hodně času na zahradě.
Po letošní zamračené zimě se na jarní sluníčko obzvláště těším.
Nikča Nekorancová, Silva Jadrníčková
HUDEBNÍ RUBRIKA
V hudební rubrice jsme si tentokrát dali hodně záležet a tvoří asi největší část
tohoto čísla! Napadalo nás spoustu zajímavých věcí, které bychom vám chtěli
sdělit. Proto jsme zavedli nový „seriál rozhovorů“ s názvem Místní
rockové/metalové skupiny. Jako první přišly na řadu kapely KILLING MACHINE a
LERION. Budeme rádi, když vás tyto rozhovory zaujmou.Dále se od nás dozvíte,
kam v létě vyrazit za hudbou
SERIÁL O MÍSTNÍCH ROCKOVÝCH KAPELÁCH :
KILLING MACHINE
V našem seriálu o místních kapelách jsme jako první vyzpovídaly „domácí“ a původně školní
kapelu KILLING MACHINE. Kdo to je?
Přece Radka Rousová – zpěv, Dana Říhová,
zpěv + kytara, Lukáš Buryška – kytara a
Filip Krejsa – bicí. Tihle 4 hrají převážně
písničky od skupin JUDAS PRIEST a
ARAKAIN.
Proč sis vybral/a právě metalovou hudbu?
Jak jsi se k ní dostal/a?
Lukáš, B.: Je to jeden z nejextrémnějších
hudebních stylů, což se mi líbí a navíc tento styl
mi byl vštěpován už od malička mým otcem.
Filip, K: Je to podobně jako u Lukáše, slabší odnože metalu mi byly pouštěny už od útlého mládí.
Radka, R: Metalová hudba si vybrala mě. ☺
Kluci, jak jste se dostali ke hře na svůj nástroj? Radko – jak dlouho už zpíváš?
Lukáš,B: Na elektrickou kytaru jsem začal hrát asi před dvěma lety. Vybral jsem si jí, protože
má krásně hutný a řízný zvuk.
Filip, K: Loni jsem prvně usedl za bicí a šlo mi to, tak jsem u toho zůstal.
Radka, R. : Začala jsem se zpěvem ve školním sboru a teď prostě pokračuju dál ☺
8
Hrajete ještě na jiné hudební nástroje?
Lukáš, B: Hraju na nervy, dále jsem zkoušeli piáno nebo bicí, ale to mi nešlo. Přemýšlím, že ještě
zkusím flétnu (smích).
Filip, K: Taky strašně rád hraju na nervy, žádný jiný nástroj jsem nezkoušel.
Radka, R: Já hraju na zobcovou flétnu.
Kdy a jak byla vaše skupina KILLING MACHINE založena?
Lukáš, B: Naše skupina byla založena v lednu 2012. Bavilo nás hrát, tak jsme začali pracovat na
písničkách našich oblíbených kapel.
Proč zrovna tento název?
Lukáš, B: Nad názvem jsem bádal několik dní a napadlo mě tohle a všichni ostatní s tím souhlasili.
Jsi ve skupině spokojen/a?
Všichni: Ano!
Kolikrát jste už s kapelou vystupovali?
Lukáš, B: Celkem jsme si zahráli 7x a myslím, že všechny koncerty byly docela úspěšné. Je ale
jasné, že pořád je co zlepšovat.
Jak teď zkoušíte, když nejste přes týden doma?
Lukáš,B: A od čeho jsou víkendy! ☺
Filip, K: Já si chodím zahrát v týdnu, protože bicí mám ve škole no a v sobotu není problém
dorazit na zkoušku.
Radka, R: No jasný, soboty to jistěj☺
Který koncert považujete za nejvydařenější a který za nejmíň povedený?
Lukáš, B: Myslím si, že nejlepší byl poslední koncert Metal Night II. v Žamberku, nejvíc jsem si
to hraní užil. No a nejhorší asi na Štěpánské zábavě, špatně jsme se tam slyšeli.
Filip,K: Mně se nejvíc líbila Metal Night I., a souhlasím, nejhorší asi ta Štěpánská.
Radka, R: Nejlepší byla Metal Night II. a nejhorší Štěpánská.
Ptaly se: Lucka Řeháková, Silva Jadrníčková
LERION
:
Kdo by neznal LERION – kapelu ze
Žamberka, která v Klášterci často
vystupuje na zábavách. Jedná se o šest
členů, jmenovitě: Petr ? – zpěv, Radek
Krejčí – klávesy, Michel ? – bicí, Jarda ? –
kytara, Roman ? – baskytara a Petr ? –
kytara. Děkujeme tímto Radkovi Krejčímu,
že nám odpověděl na naše otázky.
Kde berete inspiraci pro vaše písničky?
Hlavně ze života.
Na co se můžou fanoušci těšit na vašich koncertech?
Kromě převzatých písní od českých i známých světových metalových kapel hlavně na naše
vlastní písničky.
Bez přemýšlení řekněte, co pro vás znamená hudba?
Odreagování a radost.
9
Jaká písnička se podle vás nejvíce líbí fanouškům ?
Jahody mražený, Reklama na ticho a Svařák.
Proč zrovna jméno Lerion ?
Je to složenina názvu měst, ze kterých pocházíme: LE (Letohrad) a RIO (Žamberk – „Rio de
Žambéro)
Hraje se vám spolu dobře?
Když nehrajeme proti sobě, tak ano ☺
Jak byste nazvali druh hudby, který hrajete?
BIGBEAT
Jaké máte mezi sebou vztahy ? Máme se rádi ☺☺
V jakém roce jste kapelu založili ? 2005
Jaký máte koncert v nejbližší době ? PIVNÍ SLAVNOSTI ŽAMBERK 13.7.2013
Skládáte své vlastní písně ? Ano.
Co vás baví na hraní v kapele ?
Když BÉKÁ (zpívá) celý sál.
Myslíte si že je vaše kapela populární ?
To je věc názoru posluchačů.
Který rok byl pro vás (kapelu) nejhorší a který naopak nejlepší? A proč?
2008 - výměna většiny členů. 2008 - nový začátek.
Odkud pochází vaše kapela ?
Ze Žamberka.
Kolikrát do týdne máte zkoušku ?
1x.
Máte nějaké společné zájmy krom hudby ? A jaké ?
Pivo na kole s kytarou v ruce (bubeník jezdí autem) ☺.
Myslíte si že pro vás ro 2013 bude úspěšný ?
Tak určitě! ☺ (nová deska)
Těšíme se na Vás na našem vystoupení.
Silva Jadrníčková, Lucka Řeháková , Hanka Tomanová a Kryštof Plevák
Kam ještě v létě za hudbou?
Festival: Masters of Rock
Kdy: O letních prázdninách ve dnech 11. – 14. 7. 2013
Kde: Vizovice poblíž Zlína
Co: Metalový a rockový festival
Kapely: Lordi, Harlej, Accept, Dymytry, Debustrol,….
Festival: Rock for People
Kdy: O letních prázdninách ve dnech 2. – 5. 7. 2013
Kde: Hradec Králové
Co: Převážně rockový festival
Kapely: KAREL GOTT, Kryštof, Kabát, Xindl X, Tomáš Klus, Koblížci,…
10
Festival: Jam Rock
Kdy: Ve dnech 27. – 29. 6. 2013
Kde: Žamberk
Co: Rock
Kapely: UDG, Kryštof, Škwor, Krucipusk, sto zvířat,…(Na stojáka)
Festival: Orlická brána
Kdy: 19. – 20. 7. 2013
Kde: Žamberk
Co: Kulturní festival
Kapely: Směs hudby .
Hanča Tomanová 7.roč.
Koncerty
Kdo: Michal David a Lucie Vondráčková
Kde: Praha O2 aréna
Kdy: 26.7.2013
Co: Pop
Kdo: Leonard Cohen
Kde: Praha O2 aréna
Kdy: 21.7.2013
Kdo: Iron Maiden
Kde: Praha Synot Tip Arena
Kdy: 29.7.2013
Co: Heavy Metal
Kdo: Bruno Mars
Kde: Praha O2 aréna
Kdy: 6.11.2013
Co: Pop
Hanča Tomanová 7.tř.
11
Křížovky, osmisměrky, hádanky
Petra Krejsová pro vás vymyslela hru, kterou si dobře procvičíte vaší slovní zásobu. Na řádky
vlevo napište co nejvíce slov, která dovedete složit z písmen v kruhu. Stejně tak postupujte i
v pravém sloupečku, kde tentokrát máme hledat slova z písmen PAMPELIŠKY.
Silvina osmisměrka - najdi v osmi různých směrech tato slova:
Vajíčko, Velikonoce, jablko, čaj, Čeněk, Leona, brčko, kakao, nos, omeleta, Aš, led, čas, očko,
myš, kotva
V
E
L
I
K
O
N
O
C
E
O
A
E
E
A
O
M
A
L
Č
A
J
Č
D
S
S
E
Y
I
E
V
A
Í
O
A
H
L
Š
N
B
R
Č
K
O
E
U
K
Ě
L
K
K
K
O
T
V
A
K
A
K
A
O
Š
O
A
N
90/40 VÝROČÍ
ČSOB POJIŠŤOBNA PARDUBICE
Hokejový klub HC ČSOB Pojišťovna
Pardubice si v sezoně 2012/2013 připomíná
dvě slavná výročí, které symbolizuje logo
90/40. Před devadesáti lety byl Vilémem
Weisem založen organizovaný hokej v
Pardubicích, před čtyřiceti lety slavila tehdejší Tesla Pardubice zisk prvního mistrovského
titulu. Zavzpomínejte s námi v bohaté
historii pardubického hekeje
TROCHA HISTIRIE
Hokej se v Pardubicích objevil již v samých
počátcích dvacátého století, svědkem
hokejových začátku bylo Matiční jezero. Stejně
jako v jiných zemích starého kontinentu byl
považován za sport poněkud nezvyklý, tělu
neprospívající a tudíž společensky
nepřijatelný. Přes tyto obtíže nadšenci, kteří
tento sport sami provozovali a také samozřejmě organizovali, ve městě perníku zůstali. Hrál
se ovšem tzv. bandy hokej, který z fotbalu převzal jedenáct hráčů, branky, místo puku míč
a dokonce i rozměry hřiště. První zápas v tzv. „kanadském hokeji“ se hrál v roce 1913 právě
na Matičním jezeře s Českou sportovní společností Praha. V dresech Pardubic nastoupili
pánové Weiss, Potůček, Reiberg, Přibík, Komeštník a Kubeška.
HISTORIE NÁZVU TÝMU
• 1923 – LTC Pardubice
• 1949 – Sokol Pardubice (sloučení LTC a Rapidu)
• 1950 – Slavia Pardubice
• 1953 – Dynamo Pardubice
• 1960 – Tesla Pardubice
• 1991 – HC (Hockey club) Pardubice
• 1995 – HC IB (Investiční banka) Pardubice
• 1997 – HC IPB (Investiční a poštovní banka) Pardubice
• 2002 – HC ČSOB (Československá obchodní banka)
Pojišťovna Pardubice
• 2003 – HC Moeller Pardubice
• 2009 – HC Eaton Pardubice
• 2011 – HC ČSOB (Československá obchodní banka) Pojišťovna Pardubice
Petra Krejsová, 7.třída
13
Jsme kreativní…☺
☺
Petra a Hanka si na internetu přečetly zajímavý nápad, jak vytvořit obraz z voskových
pastelek. V průběhu svého „experimentu“ postupně fotily jednotlivé kroky pracovního
postupu a tady vám přináší výsledek.
Návod na obraz z voskovek ☺
Co budete potřebovat?
voskovky, papír (čtvrtka, plátno), lepidlo (nejlépe Herkules, Kanagon)
vysoušeč vlasů (fén),nůžky, noviny, pastelky, lihová fixa (lihovka),…
Postup: 1. - Z voskovek odtrháme papír a naskládáme na tvrdý papír v jakémkoliv pořadí.
2. – Poté voskovky nalepíme a necháme zaschnout.
3. – Až voskovky zaschnou, nalepíme si např. na dveře, nebo skříň noviny, které dáme i
na zem.
4. – Pořádně nalepíme papír s voskovkami na papír s novinami, a pro prázdné místo na
obraze můžeme přiložit jakoukoliv nádobu.
5. – Vezme si vysoušeč vlasů a pomalu přejíždíme přes voskovky, které začínají
pomalu stékat.
6. – Přestaneme fénovat až když se nám obraz líbí, a necháme ho zaschnout.
Dokončení – Až obraz zaschne, můžeme si do prázdných míst namalovat cokoliv, co
chceme
… A VÝSLEDEK
NAŠÍ PRÁCE !
HANKA
PETRA
Hanka Tomanová, Petra Krejsová
14
Smějeme se se zvířaty
To čučíš na mě?!?
To bude
zase za 5
Valná
hromada
Táákle tě mám
rád♥♥
Baby, baby,
baby oh
Like baby, …,
Podrbeš
mi bříško
15
POD LAVICÍ
ŠKOLNÍ ČASOPIS ŽÁKŮ ZŠ MASARYKOVA KLÁŠTEREC NAD ORLICÍ
REDAKCE:
L.Řeháková, S. Jadrníčková, H. Tomanová, N. Nekorancová
M. Zavřelová, P. Krejsová, B.Bartlová
titulní strana: Silva Jadrníčková
jazyková úprava: D. Říhová

Podobné dokumenty