Upichovací a závitovací držáky

Transkript

Upichovací a závitovací držáky
F
Upichovací a
závitovací držáky
F1 ~ F34
Přehled nástrojů pro zapichování
Držáky pro vnější zapichování (malé nástroje)
(mělké zapichování)
VBD pro zapichování
”SumiTurn B-Groove” VBD
”SumiTurn B-Groove” Držáky
TGA-BF .............................................................................. F20
GWC / GWCS / GWCI......................................................... F21
Upichovací minidržáky
SCT .................................................................................... F22
VBD Sumi-Grip
Sumi-Grip Jr. , typy pro ocel
Sumi-Grip, typ s karbidovou planžetou
WCF (-N/R/L) ...................................................................... F23
STFH / STFS R/L.............................................................. F24-25
WCFH / WCFS R/L.............................................................. F26-28
Nástroje pro řezání závitů
Řezné podmínky
............................................................................................ F29-30
............................................................................................ F31
Vnější závitovací držáky
Vnitřní závitovací držáky
Upichování
Závitování
Držáky pro vnitřní zapichování
GND .. ................................................................................. F 2-11
vý
GNDM / GNDL No ........................................................... F12
GNDS
Nový ........................................................... F13
GNDM / GNDMS .................................................................. F14
GNDL / GNDLS .................................................................. F15
GNDI.................................................................................... F16
GNDF.................................................................................. F17
GCM (-N/R/L)...................................................................... F18-19
LTER / STER ...................................................................... F32
STIR.................................................................................... F33
F1
Zapichovací nástroje
GND
Charakteristiky
Široký rozsah aplikací
Použití pro zapichování, soustružení, tvarové soustružení, soustružení čelních ploch
Stabilní životnost nástroje
Řada lamačů třísek efektivně zvyšuje kontrolu třísky
v různorodých aplikacích a předchází neočekávanému
poškození v důsledku zablokování třísky
Snížení chvění a efektivnější obrábění
Celistvá konstrukce držáků ze speciální oceli snižuje
chvění o 30% v porovnání s konvenčním řešením.
Přesné šířky zápichů s lisovaným typem břitových
destiček
Díky precizní technologii slinování je tolerance šířky
břitových destiček ±0,03 v tloušťkách destiček od
1,25 do 6,0mm
Popis
Redukce vibrací
Zaručená vysoká tuhost a vynikající odvod třísek
Vnitřní
Až o 30 % méně vibrací v porovnání s konvenčním řešením přináší
vysoce pevná konstrukce
Široké odlehčení zlepšuje
odvod třísek
Zapichování
a dělení
Speciální ocel pro
raznice
Speciální ocel
Celistvá konstrukce
 Chladící otvor 2
zlepšuje odvod třísek
 Chladící otvor 1
chladící kapalina je směrována
přímo na hřbet řezné hrany
Silné vibrace
Nízké vibrace
Celistvá konstrukce
Typ GND
Obráběný materiál:
Držák:
Břitová destička:
Řezné podmínky:
Konvenční nástroj
15CrMo5
GNDL R2525M 220
GCM N2002 GG
vc = 100 m/min, f = 0,10 mm/ot., ap = 20 mm, s chlazením
Stabilní, snížené vibrace
Nestejnoměrný průběh vibrací
Typ GND
Konkurent A
Obráběný materiál:
Držák:
Břitová destička:
Řezné podmínky:
Silné vibrace
Konkurent B
15CrMo5
GNDI R2532 T306
GCM N3002 GG
vc = 100 m/min, f = 0,05mm/ot., ap = 3,0mm, s chlazením
Příklady použití
Podstatně zlepšená účinnost obrábění!
Držák s vysokou tuhostí umožňuje obrábění s vysokým zatížením
při vysokých rychlostech posuvu.
Typ
GND
Konkurenční
výrobek
Snížení chvění zabraňuje neočekávanému vylamování.
Běžné opotřebení
Vylamování
Typ GND
Konkurenční
f = 0,30 mm/ot.
f = 0,30 mm/ot.
Zlepšená účinnost o
více než 300%
Účinnost obrábění
Obráběný materiál:
Držák:
Břitová destička:
Řezné podmínky:
F2
Stabilní a dlouhá životnost nástroje zajišťuje spolehlivou
funkčnost i při použití v automatických výrobních linkách!
42CrMo4
GNDL R2525M 320
GCM N3002 GG (AC530U)
vc = 130 m/min, f = 0,30 mm/ot., s chlazením
Obráběný materiál:
Držák:
Břitová destička:
Řezné podmínky:
C53
GNDM L2525M 618
GCM N6030 RG (AC530U)
vc = 130 m/min, f = 0,30 mm/ot., s chlazením
Zapichovací nástroje
GND
Nový
Rozšíření řady GND pro malé soustruhy
Doplnění programu držáků s průřezem 10x10,
12x12 a 16x16.
Tato produktová řada zahrnuje šířky zapichování
1,25, 1,5, 2,0 a 3,0 mm
Omezuje chvění a umožňuje dosažení vysoké účinnosti obrábění
Vysoce tuhá konstrukce GND zajišťuje snížení vibrací během zapichování
w=2,0mm
Nový
w=1,5mm
w=1,25mm
Lamač třísek GF s nízkým řezným odporem
Snižuje chvění
Ideální pro obrábění na strojích s nižším výkonem
jako jsou malé soustruhy
Snížení přilnavosti přináší dlouhou životnost nástroje při obrábění nerezových materiálů
Utváření třísky pomocí
bodového styku
Konstrukce s ostrou řeznou
hranou a s úhlem čela 30°
Zapichování
a dělení
Přináší vynikající kontrolu třísky a snížený řezný odpor díky ostré
řezné hraně s úhlem čela 30°, stejně tak snížení odporu vznikajícího
při tření díky kontrole třísky kontaktními body.
Minimální šířka zápichu: 1,25 mm
Zajišťuje vynikající kvalitu obrobeného povrchu i utváření třísky
Obráběný materiál:
Držák:
Břitová destička:
Řezné podmínky:
Tříska
Obráběný povrch
Vysoká účinnost přispívá ke snížení materiálových nákladů a k omezení vibrací během upichování.
15CrMo5, Ø22 mm
GNDL R1212JX 1,2512
GCM N125005GF (AC530U)
n=2000 min-1, f=0,03 mm/ot., s chlazením
GND (GF)
Příklady použití
Hlavní síla
Konkurenční produkt
Zpětná síla
1.000
Řezný odpor (N)
800
600
Stabilní, snížené vibrace
831
Silné vibrace
751
713
593
400
408
382
200
0
GF
Obráběný materiál:
Držák:
Břitová destička:
Řezné podmínky:
Konvenční třída
Univerzální typ
Konkurenční výrobek
Typ s nízkou řeznou sílou
C54, Ø30 mm, použití k upichování
GNDL R2525M 320
GCM N3002GF (AC530U)
vc = 80m/min, f = 0,10mm/ot., s chlazením
GF
Obráběný materiál:
Držák:
Břitová destička:
Řezné podmínky:
Konkurenční výrobek
Typ s nízkou řeznou sílou
C54, Ø30 mm, použití k upichování
GNDL R2525M 320
GCM N3002GF (AC530U)
vc = 80m/min, f = 0,10mm/ot., s chlazením
F3
Zapichovací nástroje
GND
Řada lamačů třísek
Dosažení stability a delší životnosti nástroje… Pestrost utvařečů pokryje kontrolu třísky v různorodých aplikacích
Zapichování / soustružení
Obecný typ
Typ
Pro malé posuvy
MG
Typ
Průřez řezné hrany
ML
Obecný typ
Typ
Průřez řezné hrany
0,10
0,05
15°
GG
Pro malé posuvy
Typ
GL
Průřez řezné hrany
Průřez řezné hrany
0,10
20°
Šířka zapichování (mm) Šířka zapichování (mm)
1,25
3,0
6,0
1,25
3,0
6,0
AC830P
AC520U
2,0
5,0
8,0
Třída
AC425K
AC530U
AC830P
AC520U
1,5
4,0
7,0
2,0
5,0
8,0
Třída
AC425K
AC530U
AC830P
AC520U
AC425K
AC530U
GF
Typ
Průřez řezné hrany
20°
Šířka zapichování (mm)
1,5
4,0
7,0
1,25
3,0
6,0
Upichování
Obecný typ
CG
Typ
Průřez řezné hrany
1,5
4,0
7,0
2,0
5,0
8,0
Třída
AC830P
AC520U
AC425K
AC530U
Průřez řezné hrany
Šířka zapichování (mm)
1,25 *
3,0
6,0
1,5*
4,0
7,0
2,0 *
5,0
8,0
Šířka zapichování (mm)
1,25
3,0
6,0
Třída
AC830P
AC520U
25°
25°
30°
1,5
4,0
7,0
2,0
5,0
8,0
Šířka zapichování (mm)
1,25
3,0
6,0
Třída
AC425K
AC530U
AC830P
AC520U
1,5
4,0
7,0
2,0
5,0
8,0
Třída
AC425K
AC530U
AC830P
AC520U
AC425K
AC530U
* Skladovou položkou je pouze typ AC530U
Skladové položky
Doporučené řezné podmínky
Obráběný materiál
Třída
Uhlíková ocel / slitinová ocel
Nerezová ocel
Litina
Exotické slitiny
AC830P AC520U AC530U AC830P AC520U AC530U AC425K AC520U AC530U AC520U AC530U
Řezná rychlost (m/min) 80~200 80~200 50~200 70~150 70~150 50~150 80~200 60~200 50~200
Vynikající utváření třísky
Zapichování
Konvenční nástroj
GND
(Lamač třísek typu GG)
Obráběný materiál:
Držák:
Břitová destička:
Řezné podmínky:
GND
15CrMo5
GNDL R2525M 320
GCM N3002 GG
vc = 100 m/min, f = 0,15mm/ot., ap = 12,0mm, s chlazením
20~60
Soustružení
Konvenční nástroj
GND
Obráběný materiál:
Držák:
Břitová destička:
Řezné podmínky:
15CrMo5
GNDM R2525M 312
GCM N3002 ML
vc = 100 m/min, f = 0,10 mm/ot., ap = 0,5mm, s chlazením
Profilování
Konvenční nástroj
(Lamač třísek typu CG)
Obráběný materiál:
Držák:
Břitová destička:
Řezné podmínky:
20~80
(Lamač třísek typu ML)
Upichování
F4
RG
0,05
1,25
3,0
6,0
2,0
5,0
8,0
Pro nízké řezné síly
Typ
Šířka zapichování (mm)
1,5
4,0
7,0
Profilování
Nový
0,10
20°
Třída
Zapichování
a dělení
Zapichování / upichování
X5CrMo17122 (Ø30 mm)
GNDL R2525M 220
GCM R2002 CG 05
vc = 100m/min, f = 0,15mm/ot., s chlazením
GND
Konvenční nástroj
(Lamač třísek typu RG)
Obráběný materiál:
Držák:
Břitová destička:
Řezné podmínky:
15CrMo5
GNDM R2525M 312
GCM N3015 RG
vc = 100 m/min, f = 0,15mm/ot., ap = 0,1mm, s chlazením
Zapichovací nástroje
GND
Výběr lamače třísek
Zapichování /
soustružení
Zapichování
MG
Typ
GG
Typ
GG
Typ
Běžný posuv
Typ
GL
GL
Typ
RG
Běžný posuv
Dobré utváření třísky
Zlepšené utváření třísky
Typ
Snížené
chvění
Zlepšené utváření třísky
Ochrana proti
vylamování
2. doporučení
Profilování
Malý posuv
Běžný posuv
1. doporučení
Běžný posuv
Upichování
ML
Ochrana proti
vylamování
Typ
Malý posuv
Prevence
nedořezání
Zlepšené utváření třísky
GL
Typ
CG
Oboustranný typ
Běžný posuv
Dobré utváření třísky
3. doporučení
Typ
MG
Typ
Běžný posuv
ML
Malý posuv
Zapichování
a dělení
V případě
nestabilního
utváření třísky
Snížené
chvění
Typ
GF
Nízká řezná síla
Nový
Dobré utváření třísky
Výběr třídy
Ocel
1. doporučení
PVD
PVD
AC530U
Nedostatečná odolnost proti opotřebení
2. doporučení
AC520U
Nový
Nedostatečná odolnost proti opotřebení
AC830P
AC530U
PVD
AC520U
Nový
Nedostatečná odolnost proti opotřebení
AC830P
Nový
AC425K
PVD
AC520U
Ochrana proti
vylamování
Nedostatečná odolnost proti opotřebení
PVD
Nový
AC520U
Ochrana proti
vylamování
Ochrana proti
vylamování
CVD
Exotické slitiny
Ochrana proti
vylamování
Ochrana proti
vylamování
Ochrana proti
vylamování
CVD
CVD
Nedostatečná odolnost proti opotřebení
Ochrana proti
vylamování
PVD
Litina
Nerezová ocel
Nedostatečná odolnost proti opotřebení
PVD
AC530U
Nový
Nedostatečná odolnost proti opotřebení
PVD
AC530U
F5
Zapichovací nástroje
GND
Pro vnější obrábění
Soustružení / profilování
GNDM
(malé nástroje)
Přímý typ
GNDS (mělké drážky)
Zapichování / upichování
GNDMS
GNDM
Přímý typ
Přímý typ
GNDL
GNDLS
Velikost stopky
Výška x šířka
10 mm x 10 mm
12 mm x 12 mm
16 mm x 16 mm
Velikost stopky
Výška x šířka
20 mm x 20 mm
25 mm x 25 mm
32 mm x 25 mm
32 mm x 32 mm
Velikost stopky
Výška x šířka
20 mm x 20 mm
25 mm x 25 mm
GNDL (malé nástroje)
Přímý typ
Přímý typ
Velikost stopky
Výška x šířka
20 mm x 20 mm
25 mm x 25 mm
Velikost stopky
Výška x šířka
20 mm x 20 mm
25 mm x 25 mm
32 mm x 25 mm
32 mm x 32 mm
→12
→13
→14
→14
→12
→15
→15
Šířka zapichování (mm)
Šířka zapichování (mm)
Šířka zapichování (mm)
Šířka zapichování (mm)
Šířka zapichování (mm)
Šířka zapichování (mm)
Šířka zapichování (mm)
Velikost stopky
Výška x šířka
16 mm x 16 mm
1,25
3,0
6,0
1,5
4,0
7,0
Lamač třísek
2,0
5,0
8,0
1,25
3,0
6,0
1,5
4,0
7,0
Lamač třísek
2,0
5,0
8,0
1,25
3,0
6,0
Typ L
Velikost stopky
Výška x šířka
20 mm x 20 mm
25 mm x 25 mm
1,5
4,0
7,0
Lamač třísek
2,0
5,0
8,0
1,25
3,0
6,0
1,5
4,0
7,0
Lamač třísek
2,0
5,0
8,0
1,25
3,0
6,0
1,5
4,0
7,0
Lamač třísek
2,0
5,0
8,0
1,25
3,0
6,0
Typ L
1,5
4,0
7,0
Lamač třísek
2,0
5,0
8,0
1,25
3,0
6,0
1,5
4,0
7,0
Lamač třísek
2,0
5,0
8,0
MG ML GG GL GF RG CG MG ML GG GL GF RG CG MG ML GG GL GF RG CG MG ML GG GL GF RG CG MG ML GG GL GF RG CG MG ML GG GL GF RG CG MG ML GG GL GF RG CG
Typ
Řada pro vnější obrábění
Velikost Šířka řezání (mm)
stopky
Výška Šířka 1,251,5 2 3 4 5 6 7 8
1,251,5
10 10
2
Malé nástroje
Zapichování
a dělení
3
1,251,5
12 12
2
3
1,5
1,5
16 16
2
2
3
3
2
2
2
3
3
3
20 20
4
4
4
25 25
Přímý typ
5 6
5 6
5 6
7 8
7 8
3
3
4
4
32 25*
5 6
5 6
32 32
7 8
7 8
2
3
3
20 20
4
Typ L
5
2
25 25
3
3
4
4
5 6
5 6
Řada
Max. hloubka zapichování (mm)
5
GNDL
GNDL
GNDL
GNDL
GNDL
GNDL
GNDM
GNDL
GNDM
GNDL
GNDM
GNDL
GNDS
GNDM
GNDL
GNDS
GNDM
GNDL
GNDS
GNDM
GNDL
GNDS
GNDM
GNDL
GNDM
GNDL
GNDM
GNDL
GNDM
GNDL
GNDM
GNDL
GNDM
GNDL
GNDLS
GNDMS
GNDLS
GNDMS
GNDMS
GNDLS
GNDMS
GNDLS
GNDMS
GNDLS
GNDMS
GNDLS
10
15
25
30
Použitelný lamač třísek
MG ML GG GL GF RG CG
→
→ 12
→
12
12,5
12,5
→
→ 12
→
10
→ 12
12,5
12
→ 12
→ 12
16
→ 12
12
→ 12
16
→ 12
6
→ 13
10
→ 14
20
→ 15
6
→ 13
12
→ 14
20
→ 15
10
→ 13
18
25
10
→ 14
→ 15
→ 13
18
25
18
25
12
→ 14
→ 15
→ 14
→ 15
→ 14
20
→ 15
18
25
18
25
18
25
16
→ 14
→ 15
→ 14
→ 15
→ 14
→ 15
→ 15
10
→ 14
16
→ 15
12
12
→ 14
→ 14
18
→ 15
12
Skladové položky * Položka vyráběná na zakázku (32x25 mm)
F6
20
10
10
10
Ref.
strana
→ 14
18
→ 15
14
23
14
23
→ 14
→ 15
→ 14
→ 15
1. doporučení
2. doporučení
Zapichovací nástroje
GND
Pro vnitřní obrábění
Pro čelní obrábění
Zapichování / soustružení / profilování
Zapichování / soustružení / profilování
Rovný typ
Přímý typ
Průměr stopky
Ø25 mm
Ø32 mm
Ø40 mm
Velikost stopky
Výška x šířka
20 mm x 20 mm
25 mm x 25 mm
Šířka zapichování (mm)
Šířka zapichování (mm)
Lamač třísek
Lamač třísek
Velikost
držáku
Šířka řezu
Řada
Max. hloubka
zapichování (mm)
Min. průměr otvoru
Max. hloubka
zapichování (mm)
Průměr otvoru
Ref.
strana
Použitelný lamač třísek
Ref.
strana
Použitelný lamač třísek
Rovný typ
Typ
Řada pro vnitřní obrábění
Šířka řezu
Výška Šířka
Řada
Rovný typ
Typ
Velikost
držáku
Zapichování
a dělení
Řada pro čelní obrábění
Skladové položky
1. doporučení
2. doporučení
V některých případech je nezbytná úprava břitových destiček a držáků
F7
Zapichovací nástroje
GND
Hlavní body při obrábění čelních ploch
Pokyny pro rozšiřování zápichu
Výběr držáku
Doporučený lamač třísek: MG, ML, GG, GL, GF
Min. zapichovaný průměr
Max. průměr
1
2
3
4
5
Min. průměr
Vnější průměr prvního zápichu určuje výběr držáku s rozmezím maximálního a minimálního zapichovacího průměru
Pokud je první zápich v odpovídajícím rozsahu zapichování,
během rozšiřování zápichu už další průměry zapichování
nebudou limitovány.
Pokyny pro soustružení
Doporučený lamač třísek:
MG, ML
S přihlédnutím k tuhosti držáku doporučujeme směr obrábění od vnější k vnitřní straně.
Vnější strana
Vnitřní strana
Směr posuvu
Bod řezu
Směr posuvu
Bod řezu
Zapichování
a dělení
Vnější strana
Nedoporučuje se: vnitřní strana
Hlavní síla
Při obrábění od vnitřní
k vnější straně je hlavní řezná síla rozložena s následkem nižší tuhosti držáku.
Hlavní síla
-Pokud je první zápich v odpovídajícím rozsahu zapichování, během rozšiřování zápichu už další průměry zapichování nebudou limitovány.
-Zvolte lamač třísky pro spodní hranici řezných podmínek a pro tvorbu rovné třísky. (U čelního zapichování může snadno docházet
k uvíznutí drobivých třísek v drážkách, což způsobuje problémy.)
-Upravte posuv v případě tvoření drobivé třísky.
Hlavní body pro vnitřní obrábění
Doporučený lamač třísek:
ML, GL
Pokyny pro vnitřní obrábění
Má-li připravený otvor malý průměr, použijte lamač třísek ML nebo GL určený pro pomalý posuv. Tyto lamače zmenšují průměr spirály třísky,
čímž zajišťují odpovídající odvod třísek.
MG
ML
GCMN 3004 MG
GG
GCMN 3002 ML
Obráběný materiál:
Držák:
Břitová destička:
Řezné podmínky:
GG
GCMN 3002 GG
F8
GCMN 3002 GG
GCMN 3002 GL
15CrMo5 (Ø25 mm)
GNDI R2532 T306
GCM N300
vc = 100 m/min, f = 0,10 mm/ot., ap = 3,0mm, s chlazením
Vnější obrábění
Vnitřní obrábění
GG
GL
GCMN 3002 GG
Tvar třísek vznikajících při obrábění vnitřních a
vnějších ploch se liší, a to i za stejných řezných
podmínek.
Obráběný materiál:
Držák:
Břitová destička:
Řezné podmínky:
15CrMo5
GNDL R2525M 320
GCM N3002 GG
vc = 100 m/min, f = 0,10 mm/ot., ap = 5mm, s chlazením
Zapichovací nástroje
GND
Informace k upínání břitových destiček
1
2
3
4
5
Před upnutím břitové destičky odstraňte všechny nečistoty a olej z dosedacích ploch
Ujistěte se, že dosedací plocha je čistá a nepoškozená.
Vsuňte destičku rovnoběžně k dosedací drážce
Dotlačte destičku na dorazovou plochu držáku
Pro utažení použijte doporučený kroutící moment. Nadměrném utažení může zlomit destičku a přivodit
zranění.
3
Vložte destičku rovnoběžně k dosedu
4
Zkontrolujte dosednutí destičky k dorazové ploše.
Pro utažení použijte doporučený kroutící moment.
(hodnota je uvedena v katalogovém listu držáků)
Zasuňte destičku rovnoběžně s dosedem
Dorazová plocha
Informace k nastavení držáků
1
2
3
4
5
3
Nastavte držák kolmo
k obrobku.
4
Vyložení by mělo být co
nejkratší
Zapichování
a dělení
6
Před upnutím držáku odstraňte všechny nečistoty a olej z dosedacích ploch
Ujistěte se, že dosedací plocha je čistá a nepoškozená.
Nastavte držák do kolmé pozice destičky vůči ose obrobku.
Použijte možné nejkratší vyložení
Pro aplikace zapichování a soustružení nastavte výškově řeznou hranu na střed s co největší možnou
přesností. (Doporučený rozsah je ±0,1 mm) Nepřesné výškové nastavení může způsobovat chvění.
Pro aplikace upichování nastavte výškově řeznou hranu v rozmezí 0,0 + 0,2 mm. Výškové nastavení pod
osu má za následek vznik nedořezaného čepu.
Výškové seřízení hrany
Stopka nástroje
pro upichování
6
Výška hrotů: 0 až ±0,2 mm
Vyložení
Obrobek
Informace k nastavení přívodu chladící kapaliny
Přívod chladící kapaliny směřujte přímo od horní
upínací části.
Maximální hloubka řezu
Maximální hloubka řezu při použití lamače třísek RG
Obrobek
apmax
Šířka
Max. hloubka řezu
zapichování
(mm)
(mm)
apmax
w
apmax
3,0
0,15
4,0
0,20
5,0
0,25
6,0
0,30
7,0
0,35
8,0
0,40
F9
Zapichovací nástroje
GND
Průvodce výběrem lamače třísek
Zapichování Šířka
(mm)
3,0
GF
0
0,1
0,2
0,3
0,4
Rychlost posuvu (mm/ot.)
0,5
0,6
0
0,1
0,2
0,3
0,4
Rychlost posuvu (mm/ot.)
0,5
0,6
GF
GG
GL
GF
CG
0
0,5
0,1
0,2
0,3
0,4
Rychlost posuvu (mm/ot.)
0,5
0,1
0,2
0,3
0,4
Rychlost posuvu (mm/ot.)
0,5
ML
GG
GL
GF
RG
0,1
0,2
0,3
0,4
Rychlost posuvu (mm/ot.)
0,5
ML
GG
GL
GF
RG
0,5
ML
GG
GL
RG
0,1
0,2
0,3
0,4
Rychlost posuvu (mm/ot.)
0,5
ML
GG
GL
RG
0
0,1
0,2
0,3
0,4
Rychlost posuvu (mm/ot.)
0,5
0,6
MG
0,2
RG
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
Rychlost posuvu (mm/ot.)
0,8
2,0
0,7
0,4
0,3
ML
MG
0,2
0,2
RG
0,4
0,1
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
Rychlost posuvu (mm/ot.)
0,8
2,5
0,7
0,4
ML
0,3
MG
0,2
RG
0,2
0,4
0,1
0,4
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
Rychlost posuvu (mm/ot.)
ML
0,3
0,8
3,0
0,7
MG
RG
0,2
GCM N3002 ML
GCM N3002 GG
GCM N3002 GL
GCM N3002 GF
GCM R/L3002 CG05
GCM N3004 MG
GCM N3004 GG
GCM N3015 RG
GCM N4002 GG
GCM N4002 GL
GCM N4002 GF
GCM R/L4002 CG05
GCM N4004 ML
GCM N4004 GG
GGCM N 4008 MG
GCM N4020 RG
GCM N5002 GG
GCM N5002 GL
GCM N5002 GF
GCM N5004 ML
GCM N5004 GG
GCM N5008 MG
GCM N5025 RG
GCM N6002 GG
GCM N6002 GL
GCM N6002 GF
GCM N6004 ML
GCM N6004 GG
GCM N6008 MG
GCM N6030 RG
0,4
GCM N7004 ML
GCM N7004 GG
GCM N7004 GL
0,8
3,5
GCM N7008 MG
GCM N7035 RG
0,4
GCM N8004 ML
GCM N8004 GG
GCM N8004 GL
0,8
4,0
GCM N8008 MG
GCM N8040 RG
0,1
0
0,6
MG
1,5
0,4
0
Hloubka řezu (mm)
8,0
Lamač třísek
0
GCM N2002 GG
GCM N2002 GL
GCM N2002 GF
GCM R/L2002 CG05
0,4
0,7
0,1
0,6
MG
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
Rychlost posuvu (mm/ot.)
ML
0,2
0
Hloubka řezu (mm)
Lamač třísek
7,0
0,1
0,2
0,3
0,4
Rychlost posuvu (mm/ot.)
0,2
RG
0,3
0,6
MG
0
GCM N150005 GF
0,4
0
Hloubka řezu (mm)
6,0
Lamač třísek
0
MG
0,1
0,6
MG
ML
0
Hloubka řezu (mm)
0
0,2
0,2
0,2
0,6
MG
ML
GG
GL
GF
RG
CG
GCM N12505 GF
0,4
0,3
Břitové destičky
0,2
0,6
Hloubka řezu (mm)
Lamač třísek
Lamač třísek
Zapichování
a dělení
5,0
0,1
0,2
0,3
0,4
Rychlost posuvu (mm/ot.)
MG
ML
GG
GL
GF
RG
CG
0
4,0
Soustružení
Hloubka řezu (mm)
2,0
Lamač třísek Lamač třísek Lamač třísek
1,5
Zapichování
Lamač třísek
1,25
Poloměr
špičky
(mm)
Doporučené řezné podmínky
0,4
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
Rychlost posuvu (mm/ot.)
ML
0,3
MG
0,7
RG
0,2
0,1
0
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
Rychlost posuvu (mm/ot.)
0,7
Doporučené řezné podmínky
Obráběný materiál
Třída
Uhlíková ocel / slitinová ocel
Nerezová ocel
Litina
Exotické slitiny
AC830P AC520U AC530U AC830P AC520U AC530U AC425K AC520U AC530U AC520U AC530U
Řezná rychlost (m/min) 80 ~ 200 80 ~ 200 50 ~ 200 70 ~ 150 70 ~ 150 50 ~ 150 80 ~ 200 60 ~ 200 50 ~ 200 20 ~ 80 20 ~ 60
F10
Zapichovací nástroje
GND
Průvodce značení – držáky
GND M
1
R
2
25
3
Konstrukce
držáku
Tabulka 3
Symbol řady
GND
5
Tabulka 2
33 Konstrukce držáku
Symbol
Vnější zapichování
Zapichování / upichování
MS
Vnější provedení L (boční obrábění)
Víceúčelové
Zapichování / soustružení /
profilování
LS
Vnější provedení L (boční obrábění)
Hluboké zapichování
Zapichování
Vnější víceúčelové
I
F
R
L
Směr
Pravý
Levý
Čelní zapichování
6
Délka stopky
Symbol Délka (mm)
JX
K
M
P
120
125
150
170
Min. obráběný
průměr
Šířka břitové
destičky
Tabulka 7
4
(mm)
4Výška / průměr stopky
Použití
Symbol
Vnější /
čelní zapichování
(výška
stopky)
10
12
16
20
25
25
32
40
Vnitřní zapichování
(průměr
stopky)
Zapichování / soustružení /
profilování
Zapichování / soustružení /
profilování
Vnitřní zapichování
Maximální hloubka
zapichování
Tabulka 8
5 5Pracovní průměr
Výška
(mm)
10
12
16
20
25
25
32
40
Použití
Symbol
Vnější /
čelní
zapichování (šířka
stopky)
10
12
16
20
25
32
40
50
Vnitřní zapichování
(průměr
stopky)
Šířka
(mm)
10
12
16
20
25
32
40
50
Šířka břitové destičky (mm)
9 Maximální hloubka zapichování (mm)
Symbol Šířka zapichování
Symbol Hloubka zapichování
8
1,25
1,5
2
3
4
5
6
7
8
1,25
1,5
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
06
10
11
12
12,5
18
20
21
25
Zapichování
a dělení
Vnější víceúčelové
9
Vnitřní zapichování
Tabulka 6
Zapichování / upichování /
soustružení / profilování
Zapichování / upichování /
soustružení / profilování
12 ( - 0 3 5 )
8
Typ
Délka stopky
Použití
3
7
Šířka stopky / průměr obrobku
Tabulka 5
Použití
Symbol
S
M
L
6
Výška / průměr
stopky
Tabulka 4
Použití
2
25 (M) - (T)
4
6
10
11
12
12,5
18
20
21
25
Pro zajištění maximální tuhosti použijte univerzální držák k obrábění s maximální hloubkou zapichování.
Průvodce značení – břitové destičky
G C M N
1
2
3
30
02
Šířka břitové destičky
Poloměr rohu
4
Symbol řady
Tolerance
Zapichování
Třída M
GG
6
7
Neutrální
Pravostranná
Levostranná
125
150
20
30
40
50
60
70
80
1,25
1,5
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
005
02
04
08
15
20
25
30
0,05
0,2
0,4
0,8
1,5
2,0
2,5
3,0
-
Lamač třísek
Symbol Šířka zápichu (mm) Symbol R (mm) Symbol
Přední úhel Konstrukce břitové destičky
hřbetu
C: 7°
Symbol
Směr
N
R
L
5
MG
ML
GG
GL
GF
CG
RG
Použití
(05)
8
Úhel čela
05 : 5°
Univerzální: běžný posuv
Univerzální: pomalý posuv
Zapichování: běžný posuv
Zapichování: malý posuv
Zapichování nízké řezné síly
Upichování
Kopírování: běžný posuv
F11
Zapichovací nástroje
GND
Nový
Vnější zapichování (malé nástroje)
b
f
Vnější
ar
L1
e
GNDM
w
Vnější, univerzální typ malého nástroje (zapichování, soustružení, profilování)
L2
Náhradní díly
h
h1
Upichování
Použití univerzální profilovací břitové
destičky pro soustružení (široké drážky).
Znázorněno pravostranné provedení nástroje
Držáky
Kat. č.
Skladové
položky
R
GNDM R/L 1616 JX 1.510 l
GNDM R/L 1616 JX 212
l
GNDM R/L 1616 JX 312
l
L
l
l
l
Šířka zapichování
(mm)
Rozměry (mm)
h b L1 f
16 16 120 (16)
16 16 120 (16)
16 16 120 (16)
h1
16
16
16
L2
26
30
30
e
0
0
0
w
1,5
2,0
3,0
Max.
zapich.
Max.
Hloubka upichova- Použitelná
(mm) ný průměr
ar
10
12
12
Utahovací
Montážní
břitová Upínací
moment
šroub (N.m)
klíč
destička
(mm)
20
24
24
GCM N150005 GF
BX0515
GCM 20GCM 30-
□
□
□□
□□
4,0 LH040
Vnější zapichování / upichování (malé nástroje)
Vnější
L1
b
w
ar
f
b
ar
L1
e
Vnější zapichování (malé nástroje)
Obr. 2
f
w
GNDL
Obr. 1
e
Zapichování
a dělení
Vyberte držáky a břitové destičky se stejnou zapichovací šířkou (w).
L2
L3
h
h2
L2
h1
h
h1
Upichování
Náhradní díly
Výše uvedené obrázky znázorňují pravostranné nástroje.
BFTX0412N
Držáky
Kat. č.
Skladové
položky
R
GNDL R/L 1010 JX 1.2510 l
GNDL R/L 1010 JX 1.510 l
GNDL R/L 1010 JX 210
l
GNDL R/L 1010 JX 310
l
GNDL R/L 1212 JX 1.2512 l
GNDL R/L 1212 JX 1.512 l
GNDL R/L 1212 JX 212.5 l
GNDL R/L 1212 JX 312.5 l
GNDL R/L 1616 JX 1.512.5 l
GNDL R/L 1616 JX 216
l
GNDL R/L 1616 JX 316
l
L
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
Rozměry (mm)
h
10
10
10
10
12
12
12
12
16
16
16
b
10
10
10
10
12
12
12
12
16
16
16
L1 f
120 (10)
120 (10)
120 (10)
120 (10)
120 (12)
120 (12)
120 (12)
120 (12)
120 (16)
120(16)
120(16)
Vyberte držáky a břitové destičky se stejnou zapichovací šířkou (w).
F12
l = Evropský sklad
Šířka
zapichování
(mm)
h1
10
10
10
10
12
12
12
12
16
16
16
h2
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
L2
18
18
22
22
19
19
22
22
28
32
32
L3
18,3
18,3
22,3
22,3
19,3
19,3
22,3
22,3
e
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
w
1,25
1,50
2,00
3,00
1,25
1,50
2,00
3,00
1,50
2,00
3,00
BX0515
Max.
zapich. Max.
Hloubka upichoPoužitelná
(mm) vaný Obr.
průměr
LT15-10
LH040
Uta- Monbři- Upínací hovací tážní
tová destička šroub moment
(N.m) klíč
ar (mm)
10,0 20
GCM N125005 GF
10,0 20
GCM N150005 GF
BFTX0412N
1
10,0 20
GCM 2010,0 20
GCM 3012,0 24
GCM N125005 GF
12,0 24
GCM N150005 GF
BFTX0412N
1
12,5 25
GCM 2012,5 25
GCM 3012,5 25
GCM N150005 GF
BFTX0515
16,0 32 2 GCM 2016,0 32
GCM 30-
□
□
□□
□□
3,0
□
□
□
□
□□
□□
□□
□□
3,0
4,0
LT15-10
LT15-10
LH040
Zapichovací nástroje
GND
Nový
Vnější, univerzální typ pro mělké drážky (zapichování, soustružení, profilování)
b
f
Vnější
L1
L2
h
h1
Vnější zapichování
ar
e
w
GNDS
Náhradní díly
Použití univerzální profilovací břitové
destičky pro soustružení (široké drážky).
Výše uvedené obrázky znázorňují pravostranné nástroje.
Držáky
Kat. č.
R
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
L
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
h
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
b
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
Vyberte držáky a břitové destičky se stejnou zapichovací šířkou (w).
L1
125
125
125
125
125
150
150
150
150
150
f
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
h1
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
Utabřitová Upínací hovací Montážní
šroub moment klíč
destička
(N.m)
GCM 20GCM 30GCM 40GCM N50GCM N60BX0520 5,0 LH040
GCM 20GCM 30GCM 40GCM N50GCM N60-
Šířka za- Max. zapich.
pichování Hloubka
Použitelná
(mm)
(mm)
Rozměry (mm)
L2
30
30
34
34
34
30
30
34
34
34
w
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
ar
6
6
10
10
10
6
6
10
10
10
□
□
□
□
□
□
□□
□□
□□
□□
□□
□□
□□
□□
□□
□□
Zapichování
a dělení
GNDS R/L 2020 K 206
GNDS R/L 2020 K 306
GNDS R/L 2020 K 410
GNDS R/L 2020 K 510
GNDS R/L 2020 K 610
GNDS R/L 2525 M 206
GNDS R/L 2525 M 306
GNDS R/L 2525 M 410
GNDS R/L 2525 M 510
GNDS R/L 2525 M 610
Skladové
položky
F13
Zapichovací nástroje
GND
Vnější, univerzální typ (zapichování, soustružení, profilování)
GNDM
Vnější zapichování
Vnější
Upichování
Náhradní díly
Použití pro univerzální nebo profilovací břitovou destičku k soustružení (široké drážky).
Výše uvedené obrázky znázorňují pravostranné nástroje.
Držáky
Skladové
položky
Zapichování
a dělení
Kat. č.
R
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
GNDM R/L 2020 K 210
GNDM R/L 2020 K 312
GNDM R/L 2020 K 418
GNDM R/L 2020 K 518
GNDM R/L 2020 K 618
GNDM R/L 2525 M 210
GNDM R/L 2525 M 312
GNDM R/L 2525 M 418
GNDM R/L 2525 M 518
GNDM R/L 2525 M 618
GNDM R/L 3225 P 312
GNDM R/L 3225 P 418
GNDM R/L 3225 P 518
GNDM R/L 3225 P 618
GNDM R/L 3225 P 718
GNDM R/L 3225 P 818
GNDM R/L 3232 P 312
GNDM R/L 3232 P 418
GNDM R/L 3232 P 518
GNDM R/L 3232 P 618
GNDM R/L 3232 P 718
GNDM R/L 3232 P 818
l
l
l
l
l
l
L
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
Šířka Max.
zapi- zapich. Max.
chování Hloubka upicho- Použitelná
(mm) (mm) vaný
Rozměry (mm)
h
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
b
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
32
32
32
32
32
32
L1
125
125
125
125
125
150
150
150
150
150
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
f
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
32
32
32
32
32
32
h1
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
L2
33,6
36,6
45,0
45,0
45,0
33,6
36,6
45,0
45,0
45,0
36,6
45,0
45,0
45,0
50,0
50,0
36,6
45,0
45,0
45,0
50,0
50,0
w
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
ar
10
12
18
18
18
10
12
18
18
18
12
18
18
18
18
18
12
18
18
18
18
18
průměr
(mm)
20
24
36
36
36
20
24
36
36
36
24
36
36
36
36
36
24
36
36
36
36
36
UtaMonhovací
břitová Upínací
moment tážní
destička
šroub (N.m) klíč
□
□
□
□□
□□
□□
□□
□□
□□
□□ BX0520
□□
□□
□□
□□
□□
□□
□□
□□ BX0620
□□
□□
□□
□□ BX0620
□□
□□
□□
GCM 20GCM 30GCM 40GCM N50GCM N60GCM N20GCM 30GCM 40GCM N50GCM N60GCM 30GCM 40GCM N50GCM N60GCM N70GCM N80GCM 30GCM 40GCM N50GCM N60GCM N70GCM N80-
□
□
□
□
□
□
Vyberte držáky a břitové destičky se stejnou zapichovací šířkou (w).
5,0 LH040
6,0 LH050
6,0 LH050
Vnější provedení L (stranové obrábění), univerzální (zapichování, soustružení, profilování)
GNDMS
Vnější zapichování
Vnější
Náhradní díly
Použití pro univerzální nebo profilovací břitovou destičku k soustružení (široké drážky).
Držáky
Kat. č.
GNDMS R/L 2020 K 310
GNDMS R/L 2020 K 412
GNDMS R/L 2020 K 512
GNDMS R/L 2525 M 312
GNDMS R/L 2525 M 414
GNDMS R/L 2525 M 514
GNDMS R/L 2525 M 614
Výše uvedené obrázky znázorňují pravostranné nástroje.
Skladové
položky
R
l
l
l
l
l
l
l
L
l
l
l
l
l
l
l
Rozměry (mm)
h
20
20
20
25
25
25
25
b
20
20
20
25
25
25
25
Vyberte držáky a břitové destičky se stejnou zapichovací šířkou (w).
F14
l = Evropský sklad
L1
125
125
125
150
150
150
150
f
32
34
34
39
41
41
41
h1
20
20
20
25
25
25
25
L2
25
25
25
25
25
25
25
Šířka za- Max. zapich.
pichování Hloubka
(mm)
(mm)
w
ar
3,0
10
4,0
12
5,0
12
3,0
12
4,0
14
5,0
14
6,0
14
Uta- MonPoužitelná břitová Upínací hovací tážní
destička
šroub moment
(N.m) klíč
□
□
□
□
□□
□□
□□
□□ BX0520
□□
□□
□□
GCM 30GCM 40GCM N50GCM 30GCM 40GCM N50GCM N60-
5,0 LH040
Zapichovací nástroje
GND
Vnější hluboké zapichování a upichování
GNDL
Vnější zapichování
Vnější
Upichování
Náhradní díly
Výše uvedené obrázky znázorňují pravostranné nástroje.
Držáky
Skladové
položky
Kat. č.
l
l
l
l
l
l
L
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
h
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
b
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
32
32
32
32
32
32
L1
125
125
125
125
125
150
150
150
150
150
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
f
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
32
32
32
32
32
32
h1
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
L2
44,5
44,5
50,0
50,0
50,0
44,5
44,5
50,0
50,0
50,0
44,5
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
44,5
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
w
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
ar
20
20(18)
25(23)
25(23)
25(23)
20
20(18)
25(23)
25(23)
25(23)
20(18)
25(23)
25(23)
25(23)
25(23)
25(23)
20(18)
25(23)
25(23)
25(23)
25(23)
25(23)
průměr
(mm)
40
40
50
50
50
40
40
50
50
50
40
50
50
50
50
50
40
50
50
50
50
50
Uta- Monbřitová Upínací hovací tážní
moment
destička
šroub (N.m) klíč
□
□
□
□□
□□
□□
□□
□□
□□
□□ BX0520
□□
□□
□□
□□
□□
□□
□□
□□ BX0520
□□
□□
□□
□□ BX0620
□□
□□
□□
GCM 20GCM 30GCM 40GCM N50GCM N60GCM 20GCM 30GCM 40GCM N50GCM N60GCM 30GCM 40GCM N50GCM N60GCM N70GCM N80GCM 30GCM 40GCM N50GCM N60GCM N70GCM N80-
□
□
□
□
□
□
□
5,0 LH040
Zapichování
a dělení
GNDL R/L 2020 K 220
GNDL R/L 2020 K 320
GNDL R/L 2020 K 425
GNDL R/L 2020 K 525
GNDL R/L 2020 K 625
GNDL R/L 2525 M 220
GNDL R/L 2525 M 320
GNDL R/L 2525 M 425
GNDL R/L 2525 M 525
GNDL R/L 2525 M 625
GNDL R/L 3225 P 320
GNDL R/L 3225 P 425
GNDL R/L 3225 P 525
GNDL R/L 3225 P 625
GNDL R/L 3225 P 725
GNDL R/L 3225 P 825
GNDL R/L 3232 P 320
GNDL R/L 3232 P 425
GNDL R/L 3232 P 525
GNDL R/L 3232 P 625
GNDL R/L 3232 P 725
GNDL R/L 3232 P 825
R
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
Šířka Max.
zapi- zapich. Max.
chování Hloubka upicho- Použitelná
(mm) (mm) vaný
Rozměry (mm)
6,0 LH050
6,0 LH050
Vyberte držáky a břitové destičky se stejnou zapichovací šířkou (w). Rozměry v závorkách se týkají aplikací s kopírovacími břitovými destičkami (lamač třísky RG).
Vnější provedení L (stranové obrábění), zapichování
GNDLS
Vnější zapichování
Vnější
Náhradní díly
Výše uvedené obrázky znázorňují pravostranné nástroje.
Držáky
Kat. č.
GNDLS R/L 2020 K 216
GNDLS R/L 2020 K 316
GNDLS R/L 2525 M 218
GNDLS R/L 2525 M 318
GNDLS R/L 2525 M 423
GNDLS R/L 2525 M 523
GNDLS R/L 2525 M 623
Skladové
položky
R
l
l
l
l
l
l
l
L
l
l
l
l
l
l
l
Rozměry (mm)
h
20
20
25
25
25
25
25
b
20
20
25
25
25
25
25
L1
125
125
150
150
150
150
150
f
38
38
45
45
50
50
50
h1
20
20
25
25
25
25
25
L2
25
25
25
25
25
25
25
Šířka za- Max. zapich.
pichování Hloubka
(mm)
(mm) Použitelná břitová Upínací
šroub
destička
w
ar
2,0
16
GCM 203,0
16
GCM 302,0
18
GCM 20BX0520
3,0
18
GCM 304,0
23
GCM 405,0
23
GCM N506,0
23
GCM N60-
□
□
□
□
□
□□
□□
□□
□□
□□
□□
□□
Uta- Monhovací tážní
moment
(N.m) klíč
5,0 LH040
Vyberte držáky a břitové destičky se stejnou zapichovací šířkou (w).
F15
Zapichovací nástroje
GND
Vnitřní zapichování
ØDm Min. vyvrtávaný otvor
GNDI
Vnitřní zapichování
ØDs
Vnitřní
Náhradní díly
Použití pro univerzální nebo profilovací břitovou destičku k soustružení (široké drážky).
Výše uvedené obrázky znázorňují pravostranné nástroje.
Držáky
Zapichování
a dělení
Kat. č.
F16
GNDI R/L 2532 T 206
GNDI R/L 3240 T 210
GNDI R/L 2532 T 306
GNDI R/L 3240 T 310
GNDI R/L 4050 T 311
GNDI R/L 2532 T 406
GNDI R/L 3240 T 410
GNDI R/L 4050 T 411
GNDI R/L 2532 T 506
GNDI R/L 3240 T 510
GNDI R/L 4050 T 511
GNDI R/L 4050 T 611
Skladové
položky
R
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
L
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
Rozměry (mm)
ØDs
25
32
25
32
40
25
32
40
25
32
40
40
h
23
30
23
30
38
23
30
38
23
30
38
38
Vyberte držáky a břitové destičky se stejnou zapichovací šířkou (w).
l = Evropský sklad
L1
200
250
200
250
300
200
250
300
200
250
300
300
f
16
26
16
26
31
19
26
31
19
26
31
31
Minimál- Zapicho- Max. zapich.
ní vývrt vání Šířka Hloubka Použitelná břito(mm)
(mm)
(mm)
vá destička
ØDm
w
ar
32
2,0
6
GCM N2040
2,0
10
GCM N2032
3,0
6
GCM N3040
3,0
10
GCM N3050
3,0
11
GCM N3032
4,0
6
GCM N4040
4,0
10
GCM N4050
4,0
11
GCM N4032
5,0
6
GCM N5040
5,0
10
GCM N5050
5,0
11
GCM N5050
6,0
11
GCM N60-
□□
□□
□□
□□
□□
□□
□□
□□
□□
□□
□□
□□
UtaUpínací hovací Montážní
klíč
šroub moment
(N.m)
BH0516 5,0 LH030
BH0616 6,0 LH040
BH0516 5,0 LH030
BH0616 6,0 LH040
BH0516 5,0 LH030
BH0616 6,0 LH040
BH0516 5,0 LH030
BH0616 6,0 LH040
BH0616 6,0 LH040
Zapichovací nástroje
GND
Čelní zapichování
GNDF
Čelní zapichování
Čelní
Max. průměr
Min. průměr
Průměry obrobků u skladových položek označují vnější průměry pro čelní zapichování.
Náhradní díly
øDm (Průměr obrobku)
Použití pro univerzální nebo profilovací břitovou destičku k soustružení (široké drážky).
Výše uvedené obrázky znázorňují pravostranné nástroje.
Držáky
Kat. č.
R
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
L
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
Rozměry (mm)
h
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
b
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
L1
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
f
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
h1
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
L2
35,6
35,6
41,6
41,6
41,6
41,6
41,6
41,6
46,6
46,6
46,6
46,6
46,6
46,6
46,6
46,6
46,6
46,6
46,6
46,6
46,6
46,6
46,6
46,6
46,6
35,6
35,6
41,6
41,6
41,6
41,6
41,6
41,6
46,6
46,6
46,6
46,6
46,6
46,6
46,6
46,6
46,6
46,6
46,6
46,6
46,6
46,6
46,6
46,6
46,6
Průměr
obrobku
(mm)
ØDm
35 ~ 45
40 ~ 55
50 ~ 70
65 ~ 100
90 ~ 150
140 ~ 200
180 ~ 300
40 ~ 55
50 ~ 70
65 ~ 90
85 ~ 130
125 ~ 200
180 ~ 300
280 ~ 1000
50 ~ 70
65 ~ 90
85 ~ 130
125 ~ 200
180 ~ 300
280 ~ 1000
50 ~ 75
70 ~ 110
100 ~ 200
180 ~ 300
280 ~ 1000
35 ~ 45
40 ~ 55
50 ~ 70
65 ~ 100
90 ~ 150
140 ~ 200
180 ~ 300
40 ~ 55
50 ~ 70
65 ~ 90
85 ~ 130
125 ~ 200
180 ~ 300
280 ~ 1000
50 ~ 70
65 ~ 90
85 ~ 130
125 ~ 200
180 ~ 300
280 ~ 1000
50 ~ 75
70 ~ 110
100 ~ 200
180 ~ 300
280 ~ 1000
Zapicho- Max. upichoUtavání Šířka vaný průměr Použitelná břitová Upínací hovací Montážní
(mm)
(mm)
klíč
destička
šroub moment
(N.m)
w
ar
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
12
12
18
18
18
18
18
18
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
12
12
18
18
18
18
18
18
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
□□
BX0520 5,0 LH040
□□
BX0520 5,0 LH040
□□
BX0520 5,0 LH040
□□
BX0520 5,0 LH040
□□
BX0520 5,0 LH040
□□
BX0520 5,0 LH040
□□
BX0520 5,0 LH040
□□
BX0520 5,0 LH040
GCM N30-
GCM N40-
GCM N50-
GCM N60-
GCM N30-
GCM N40-
GCM N50-
GCM N60-
Zapichování
a dělení
GNDF R/L 2020 K 312-035
GNDF R/L 2020 K 312-040
GNDF R/L 2020 K 318-050
GNDF R/L 2020 K 318-065
GNDF R/L 2020 K 318-090
GNDF R/L 2020 K 318-140
GNDF R/L 2020 K 318-180
GNDF R/L 2020 K 418-040
GNDF R/L 2020 K 423-050
GNDF R/L 2020 K 423-065
GNDF R/L 2020 K 423-085
GNDF R/L 2020 K 423-125
GNDF R/L 2020 K 423-180
GNDF R/L 2020 K 423-280
GNDF R/L 2020 K 523-050
GNDF R/L 2020 K 523-065
GNDF R/L 2020 K 523-085
GNDF R/L 2020 K 523-125
GNDF R/L 2020 K 523-180
GNDF R/L 2020 K 523-280
GNDF R/L 2020 K 623-050
GNDF R/L 2020 K 623-070
GNDF R/L 2020 K 623-100
GNDF R/L 2020 K 623-180
GNDF R/L 2020 K 623-280
GNDF R/L 2525 M 312-035
GNDF R/L 2525 M 312-040
GNDF R/L 2525 M 318-050
GNDF R/L 2525 M 318-065
GNDF R/L 2525 M 318-090
GNDF R/L 2525 M 318-140
GNDF R/L 2525 M 318-180
GNDF R/L 2525 M 418-040
GNDF R/L 2525 M 423-050
GNDF R/L 2525 M 423-065
GNDF R/L 2525 M 423-085
GNDF R/L 2525 M 423-125
GNDF R/L 2525 M 423-180
GNDF R/L 2525 M 423-280
GNDF R/L 2525 M 523-050
GNDF R/L 2525 M 523-065
GNDF R/L 2525 M 523-085
GNDF R/L 2525 M 523-125
GNDF R/L 2525 M 523-180
GNDF R/L 2525 M 523-280
GNDF R/L 2525 M 623-050
GNDF R/L 2525 M 623-070
GNDF R/L 2525 M 623-100
GNDF R/L 2525 M 623-180
GNDF R/L 2525 M 623-280
Skladové
položky
Vyberte držáky a břitové destičky se stejnou zapichovací šířkou (w).
F17
Zapichovací nástroje
GND
Břitové destičky –
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
Rozměry (mm)
Šířka zapi- Tolerance
chování
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
Lamač třísek GG GCM N2002 GG
GCM N3002 GG
Obecný typ
GCM N4002 GG
GCM N5002 GG
GCM N6002 GG
GCM N3004 GG
GCM N4004 GG
GCM N5004 GG
GCM N6004 GG
0,03
GCM N7004 GG
GCM N8004 GG
Lamač třísek GL GCM N2002 GL
GCM N3002 GL
Typ s pomalým
posuvem
GCM N4002 GL
GCM N5002 GL
GCM N6002 GL
GCM N7004 GL
GCM N8004 GL
Lamač třísek GF GCM N125005 GF
Nový
GCM N150005 GF
Typ s nízkou
řeznou sílou
GCM N2002 GF
GCM N3002 GF
GCM N4002 GF
GCM N5002 GF
GCM N6002 GF
l
l
l
l
l
l
l
l
l 2,0 ±0,03 0,2 21,1 3,6
l 3,0 ±0,03 0,2 21,1 3,8
l 4,0 ±0,03 0,2 26,4 4,0
l 5,0 ±0,03 0,2 26,4 4,1
l 6,0 ±0,03 0,2 26,4 4,5
l 3,0 ±0,03 0,4 21,1 3,8
l 4,0 ±0,03 0,4 26,4 4,0
l 5,0 ±0,03 0,4 26,4 4,1
l 6,0 ±0,03 0,4 26,4 4,5
l 7,0 ±0,04 0,4 28,75 5,5
l 8,0 ±0,04 0,4 28,75 6,0
l 2,0 ±0,03 0,2 21,1 3,6
l 3,0 ±0,03 0,2 21,1 3,8
l 4,0 ±0,03 0,2 26,4 4,0
l 5,0 ±0,03 0,2 26,4 4,1
l 6,0 ±0,03 0,2 26,4 4,5
l 7,0 ±0,04 0,4 28,75 5,5
l 8,0 ±0,04 0,4 28,75 6,0
l 1,25 ±0,03 0,05 17,4 3,2
l 1,50 ±0,03 0,05 17,4 3,7
l 2,0 ±0,03 0,2 31,1 3,6
l 3,0 ±0,03 0,2 31,1 3,8
l 4,0 ±0,03 0,2 26,4 4,0
l 5,0 ±0,04 0,2 26,4 4,1
l 6,0 ±0,04 0,2 26,4 4,5
AC530U
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
Lamač třísek CG
Obecný
typ
GCM R/L2002 CG05 l l
GCM R/L3002 CG05 l l
GCM R/L4002 CG05 l l
AC530U
Kat. č.
AC520U
Tvar
AC425K
Povlakovaný karbid
Upichování (oboustranné
provedení)
0,03
GCM N3015 RG
GCM N4020 RG
GCM N5025 RG
GCM N6030 RG
GCM N7035 RG
GCM N8040 RG
AC520U
Obecný
typ
AC425K
Lamač třísek RG
m
m
m
m
m
m
Šířka zapi- Tolerance
chování
mml l
mml l
mml l
RLRLRLRL
Výkres znázorňuje pravostranný nástroj.
Vyberte držáky a břitové destičky se stejnou šířkou zapichování (w).
F18
l = Evropský sklad
m
= Japonský sklad
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
±0,03
±0,03
±0,03
±0,03
±0,04
±0,04
5
5
5
5
5
S M MS L LS I
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
21,1
26,4
27,2
27,5
29,05
29,05
F
Použitelný držák
ks/baGND GND GND GND GND GND GND
lení.
3,8
4,0
4,1
4,5
5,5
6,0
Rozměry (mm)
Šířka zapi- Tolerance
chování
5
S M MS L LS I
Rozměry (mm)
Šířka zapi- Tolerance
chování
F
Použitelný držák
ks/balení GND GND GND GND GND GND GND
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
AC830P
0,03
0,03
Kat. č.
3,8
4,0
4,1
4,5
5,5
6,0
3,8
4,0
4,1
4,5
5,5
6,0
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
AC830P
Tvar
21,1
26,4
26,4
26,4
28,75
28,75
21,1
26,4
26,4
26,4
28,75
28,75
Rozměry (mm)
Povlakovaný karbid
Profilování
S M MS L LS I
0,4
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,2
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
AC530U
Kat. č.
AC425K
Tvar
±0,03
±0,03
±0,03
±0,03
±0,03
±0,03
±0,03
±0,03
±0,03
±0,03
±0,04
±0,04
Použitelný držák
ks/baGND GND GND GND GND GND GND
lení
AC520U
Povlakovaný karbid
Zapichování / upichování
0,03
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
AC830P
0,03
Obr. 1
AC530U
Lamač třísek MG GCM N3004 MG
GCM N4008 MG
0,03 Obecný typ
GCM N5008 MG
GCM N6008 MG
GCM N7008 MG
GCM N8008 MG
GCM N3002 ML
ML
GCM N4004 ML
GCM N5004 ML
w = 4,0mm
GCM N6004 ML
w = 5,0mm
GCM N7004 ML
Pomalý posuv
Typ
GCM N8004 ML
AC520U
Kat. č.
AC425K
Tvar
AC830P
Povlakovaný karbid
Zapichování / soustružení
Zapichování
a dělení
GCM
2,0 ±0,03 0,2 21,1 3,6
3,0 ±0,03 0,2 21,1 3,8
4,0 ±0,03 0,2 26,4 4,0
F
5
Použitelný držák
ks/baGND GND GND GND GND GND GND
lení
S M MS L LS I
5
F
Zapichovací nástroje
GND
Příklady použití
20CrMo5, automobilový díl, čelní soustružení
C53, zapichování / dokončování vačkové hřídele (plynulý až přerušovaný řez)
- Vyšší tuhost
- Snížení vibrací
- Utváření třísky
- Odolnost proti lomu
Držák:
Břitová
destička:
Ø50
Cíl:
- Vyšší tuhost
- Snížení vibrací
- Utváření třísky
- Odolnost proti opotřebení
Ø36
Cíl:
GNDF R2525M 423-125
Držák:
GNDM L2525M 618
GCM N4020 RG
Břitová
destička:
GCM N6030 RG
Šířka zapichování: 4 mm
Šířka zapichování: 6 mm
Řezné
podmínky: vc= 200 m/min
f = 0,14mm/ot.
s chlazením
Řezné
podmínky: vc= 130 m/min
f = 0,36 mm/ot.
s chlazením
C48, strojní díl, upichování
34CrMo4,klikový hřídel, upichování
- Vyšší tuhost
- Snížení vibrací
- Utváření třísky
Držák:
Břitová
destička:
GND
Vylamování / rozsáhlé opotřebení
Konvenční nástroj
Ø12
GNDL R2525M 320
Držák:
GNDL R2525M 320
GCM N3002 GG
Břitová
destička:
GCM N3002 GG
Šířka zapichování: 3mm
Běžné opotřebení
Ø85,0
Cíl:
- Vyšší tuhost
- Snížení vibrací
- Odolnost proti lomu
Ø30,3
Cíl:
Řezné
podmínky: n = 1600 min-1
vc= 200 m/min
f = 0,05mm/ot.
s chlazením
GND
0,30 mm/ot.
Konvenční
nástroj
Šířka zapichování: 3mm
Řezné
podmínky: vc= 115m/min
f = 0,30 mm/ot.
s chlazením
0,08 mm/ot.
Rychlost posuvu (mm/ot.)
Zvýšená účinnost
Stabilní obrábění bez vibrací
Stabilní utváření třísky
X40CrVMo5-1, (45-48 HRC), strojní díl, upichování
20Cr4, převodový hřídel, zapichování / obrábění kapes
Ø48
Ø44,0
- Vyšší tuhost
- Snížení vibrací
- Utváření třísky
Držák:
Břitová
destička:
Ø56,8
Stabilní obrábění bez vibrací!
Vynikající odolnost proti lomu
Stálá odolnost proti lomu
Cíl:
Cíl:
- Vyšší tuhost
- Snížení vibrací
- Utváření třísky
GNDL R2525M 425
Držák:
GNDM R2020K 518
GCM N4002 GG
Břitová
destička:
GCM N5008 MG
1. Hrubování
2. Dokončování
Šířka zapichování: 5 mm
Šířka zapichování: 4 mm
Řezné
podmínky: vc= 50 m/min
f = 0,03 mm/ot.
s chlazením
Stabilní obrábění bez vibrací!
Vynikající utváření třísky při použití typu GND.
Již žádné nečekané vylamování!
Zapichování
a dělení
Ø40
Stabilní obrábění bez vibrací!
Vynikající odolnost proti lomu
Stabilní utváření třísky
Ø12
Stabilní obrábění bez vibrací!
Vynikající utváření třísky při použití typu GND.
1
2
3
2
1
3
Řezné
podmínky: vc= 150 m/min
f = 0,1 mm/ot.
s chlazením
Stabilní obrábění bez vibrací!
Vynikající utváření třísky při použití typu GND.
F19
SumiTurn B-Groove VBD
zapichovací systém s trojúhelníkovými VBD a
TGA-BF
integrovaným utvařečem třísky pro vnější a vnitřní zápichy
Charakteristiky
l Vanikající kontrola třísky pří soustružení.
l Výborné tvoření třísky při axiálním posuvu - rozšíření zápichu
l Zapichovací VBD šířky 1,5 - 4,5mm
l Nový druh AC530U se Super ZX extrémně tvrdým povlakem pro
Ocel, Nerezovou ocel a Neželezné kovy zvyšuje produktivitu a
prodlužuje životnost nástroje.
Výkon
VBD
Kontrola třísky: porovnání
VBD: TGAR4200BF, Materiál obrobku: 34CrMo4
Řezné podmínky: vc = 120 m/min, s chlazením
0,05
f (mm/ot)
0,07
Pozn.:
pozice řezné hrany je posunuta
pro zapichování šířek pod
1,8 mm - parametr
0,1
B-Groove
Upichovací
držáky
Konvenční
VBD s
základním
utvářečem
(Pozn: 2) Na obr. jsou vyobrazeny pravostranné násrtoje.
Č. kat.
Kontrola třísky při axiálním posuvu
VBD: TGAR4200BF, Materiál obrobku: 34CrMo4
Řezné podmínky: vc = 120 m/min, s chlazením
f (mm/ot)
0,03
0,05
0,07
0,1
B-Groove
Porovnání drsnosti povrchu bočních hran
B-Groove
VBD: TGAR4200BF, Materiál obrobku: 34CrMo4
Řezné podmínky: vc = 120 m/min, f = 0,07mm/ot, s chlaz.
( Ra=1,757µm, Rz=12,420µm )
Konvenční karbidová VBD
( Ra=3,488µm, Rz=20,598µm )
Doporučené řezné podmínky
Zapichování
Doporučeno s chlazením
Materiál obrobku
Řezná rychlost (m/min)
Šiřka zápichu (mm)
Posuv (mm/ot)
Hloubka řezu (mm)
F20
Vnější
Vnitřní
Nerezová ocel
50 ~ 180
50 ~ 160
l = Na skladě
= Japonský sklad
2,5~3,3
0,04~0,12
~5,0
~2,5
l
m
m
m
l
m
m
l
m
m
m
l
m
m
l
m
m
l
m
m
m
l
l
m
m
l
m
m
l
m
m
m
l
m
m
l
m
m
l
m
m
m
m
l
3,5~4,5
0,05~0,12
~5,0
Materiál obrobku
Řezná rychlost (m/min)
Posuv (mm/ot)
Hloubka řezu (mm)
q = Dodávka
na přání
t
( ) v
1,45
1,50
1,65
1,75
1,85
2,00
2,20
2,30
2,50
2,65
2,70
2,80
3,00
3,20
3,30
3,50
3,70
3,90
4,00
4,10
4,20
4,30
4,40
4,50
l
max. hloubka
l
2,5 (2,0)
r
e
Použitelný
držák a
druhy VBD
0,275
0,250
Vnější
(3,5)
Vnitřní
(2,5)
u
0,175
3,9
0,125
0,2
0,075
v
0,3
5,4
0
Vnější
(5,0)
Vnitřní
(2,5)
w
0,4
Axiální směr posuvu
Axiální Posuv
Ocel
1,5~2,3
0,03~0,12
~3,5
TGA R/L 4145BF
TGA R/L 4150BF
TGA R/L 4165BF
TGA R/L 4175BF
TGA R/L 4185BF
TGA R/L 4200BF
TGA R/L 4220BF
TGA R/L 4230BF
TGA R/L 4250BF
TGA R/L 4265BF
TGA R/L 4270BF
TGA R/L 4280BF
TGA R/L 4300BF
TGA R/L 4320BF
TGA R/L 4330BF
TGA R/L 4350BF
TGA R/L 4370BF
TGA R/L 4390BF
TGA R/L 4400BF
TGA R/L 4410BF
TGA R/L 4420BF
TGA R/L 4430BF
TGA R/L 4440BF
TGA R/L 4450BF
Rozměty (mm)
Povlak.
AC530U
R L
Doporučeno s chlazením
Ocel
Nerezová ocel
50 ~ 180
50 ~ 160
0,03~0,10
0,05~0,10
0,07~0,12
~0,3
~0,5
~0,7
SumiTurn B-Groove Držáky
GWC/GWCS/GWCI
Vnější soustružení
Na obrázcích jsou vyobrazeny pravostranné nástroje
GWC
Vnější soustružení
Náhradní díly
Držáky
Č. kat.
GWC R/L 2020-15
GWC R/L 2020-25
GWC R/L 2020-35
GWC R/L 2525-15
GWC R/L 2525-25
GWC R/L 2525-35
Pravostranné držáky jsou použivaný s pravostrannýmí VBD (TGA-R),
levostrannymí upínač (CCM 8U-L) a pravostrannýmí klíč (WB8-22-T).
Rozměry (mm)
Sklad
R L
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
H
W
20
20
20
25
25
25
20
20
20
25
25
25
L
125
125
125
150
150
150
f
25
25
25
30
30
30
h
20
20
20
25
25
25
Šířka zápichu Max. hloubka Skupina
použitelných
t (mm) zápichu (mm) VBD
1,25~1,45
2,0
u
1,50~2,30
3,5
v
2,50~4,80
5,0
w
1,25~1,45
2,0
u
1,50~2,30
3,5
v
2,50~4,80
5,0
w
5,0
Šroub
Klíč
BFTX
0511N
TRX 20
Upínač
Šroub
Klíč
CCM 8U WB 8-22
-L/R
-T/TL
LT 27
Na obrázcích jsou vyobrazeny pravostranné nástroje
GWCS
Upichovací
držáky
Vnější soustružení
Náhradní díly
Držáky
Č. kat.
GWCS R/L 2020-15
GWCS R/L 2020-25
GWCS R/L 2020-35
GWCS R/L 2525-15
GWCS R/L 2525-25
GWCS R/L 2525-35
Pravostranné držáky jsou použivaný s levostrannymí VBD (TGA-L),
pravostrannýmí upínač (CCM 8U-R) a levostrannymí klíč (WB8-22-TL).
Rozměry (mm)
Sklad
R L
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
H
20
20
20
25
25
25
W
20
20
20
25
25
25
L
125
125
125
150
150
150
f
27
27
27
32
32
32
h
20
20
20
25
25
25
Šířka zápichu Max. hloubka Skupina
použitelných
t (mm) zápichu (mm) VBD
1,25~1,45
2,0
u
1,50~2,30
3,5
v
2,50~4,80
5,0
w
1,25~1,45
2,0
u
1,50~2,30
3,5
v
2,50~4,80
5,0
w
5,0
Šroub
Klíč
BFTX
0511N
TRX 20
Upínač
Šroub
Klíč
CCM 8U WB 8-22
-R/L
-TL/T
LT 27
Vnitřní soustružení
GWCI
Na obrázcích jsou vyobrazeny pravostranné nástroje
Vnitřní soustružení
Náhradní díly
Držáky
Č. kat.
GWCI R/L 325
GWCI R/L 432
Pravostranné držáky jsou použivaný s levostrannymí VBD (TGA-L).
Sklad
R L øDmin
35
q q 40
ød
Rozměry (mm)
25
32
L
200
250
H
23
30
Šířka zápichu Max. hloubka
zápichu (mm)
t (mm)
11,5 17,5 0,33~2,80 0,8 ~ 2,0
15,0 17,5 1,25~4,80 2,0 ~ 2,5
h
f
Skupina
použitelných VBD
uvw
Šroub
BFTX 0409N 3,4
BFTX 0511N 5,0
Klíč
TRX 15
TRX 20
*) Vyberte, prosím, vhodné VBD podle označených skupin
F21
Upichovací minidržáky
SCT
Upichovací
nástroje
Držáky
Náhradní díly
SCT
Sklad
Objednací č.
SCT R 1010
SCT R 1212
SCT R 1616
SCT L 1010
SCT L 1212
SCT L 1616
l
l
l
l
l
l
Rozměry (mm)
h=h1 b l1 l2
10 10 120 15
12 12 120 15
16 16 120 15
10 10 120 15
12 12 120 15
16 16 120 15
f
10
12
16
10
12
16
Vhodné VBD
Šroub
Klíč
CTR _ _ _
BFTX 0410 T8 L
TRX 08
CTL _ _ _
BFTX 0410 T8 R
Na výše uvedených obrázcích jsou pravostranné nástroje.
VBD
(
Sklad
Objednací č.
Upichovací
držáky
CTR 050505 R
CTR 121005 R
CTR 121505 R
CTR 122005 R
CTR 121005 N
CTR 121505 N
CTR 122005 N
CTL 050505 L
CTL 121005 L
CTL 121505 L
CTL 122005 L
CTL 121005 N
CTL 121505 N
CTL 122005 N
ACZ310
CTR
CTL
Povlakovaný karbid)
l
l
l
l
l
l
l
l
Rozměry (mm)
b
0,5
1,0
1,5
2,0
1,0
1,5
2,0
0,5
1,0
1,5
2,0
1,0
1,5
2,0
Typ VBD
Max. ø D
5
(R) pravostranný typ
(N) neutrální typ
(L) levostranný typ (N) neutrální typ
12
5
12
Ostrý břit
( r = 0,05 mm )
Poloha důlku pro pozitivní upnutí
Se žlábkovým utvařečem třísky pro
hladký odběr třísek
Srovnání jakosti povrchu
velmi
malé
Doporučené řezné podmínky (typ SCT)
Materiál obrobku
20°(R/L VBD)
Běžná ocel
SCT
Konkurenční nástroj
Materiál obrobku:X6Cr17 ( ø8 mm)
VBD:
CTR 121005 R, ( b =1,0 mm)
Řezné podmínky vc = 45 m/min
f = 0,02 mm/ot, s chlazením
Úhel náběhu
Automatová ocel
Nerezavějící ocel
0°(N VBD)
20°(R/L VBD)
0°(N VBD)
20°(R/L VBD)
0°(N VBD)
vc (m/min)
50 ~ 150
50 ~ 150
50 ~ 150
Řezné podmínky pro povlakovaný druh
F22
l = Na skladě
= Japonský sklad
s = Bude nahrazeno novou položkou
f (mm/ot)
0,02 ~ 0,05
0,02 ~ 0,10
0,02 ~ 0,05
0,02 ~ 0,10
0,02 ~ 0,04
0,02 ~ 0,05
ACZ310
Upichovací držáky
Přehled VBD pro řadu ”Sumi-Grip”
Neutrální (N )
WCF - N / R / L __
(Běžná ocel)
Objednací č.
Pravostranný (R)
Levostranný (L)
VBD ”Sumi-Grip”
WCFN 2 T
WCFN 3
WCFR 3
WCFL 3
WCFN 4
WCFR 4
WCFL 4
WCFN 5
WCFR 5
WCFL 5
WCF - N / R / L __ A
Typ A pro obtížně obrobitelné materiály (pomalý posuv)
Povlakovaný karbid
[a]
AC830P AC3000 (mm)
2
Objednací č.
WCFN 2 A
WCFN 3 A
WCFR 3 A
WCFL 3 A
WCFN 4 A
WCFR 4 A
WCF L 4 A
WCFN 5 A
WCFR 5 A
WCF L 5 A
s
s
3
s
s
4
s
5
WCF - N / R / L __ B
Typ B pro litinu a hliníkové slitiny
Povlakovaný NepovlakoNepovlako[ a ] Objednací č.
[a]
karbid vaný karbid
vaný karbid
AC225
A30 (mm)
G10E (mm)
l
2
l
WCFN 3 B
l
l
WCFR
3
B
3
l
3
l
WCFL 3 B
l
l
WCFN 4 B
l
WCFR 4 B
4
l
4
WCF L 4 B
l
WCFN 5 B
l
WCFR 5 B
5
5
WCF L 5 B
Povlak Multi-layer
Ti N
Al2O3
Ti (C,N)
Tvoří ji povlak typu multi-layer, který obsahuje
také vrstvu Al2O3 o tloušťce 2 µm.
Je velmi houževnatý a odolný proti adheznímu
opotřebení.
Velmi houževnatý materiál základny
Odolnost proti opotřebení
Nízká
Vysoká
Schéma druhů VBD
AC830P Povlakovaný
karbid
Vlastnosti a
použití VBD
Druh
Objednací č.
(Př.: a=3 mm)
AC830P
(AC3000)
WCFN 3
AC225
A30
Nízká
Vysoká
Lomová houževnatost
Použití
Vlastnosti
Běžná ocel a obrábění
s vysokým posuvem
(0,08~0,3 mm/ot)
Povlakovaná VBD, která má
vynikající odolnost proti opotřebení
a nízký řezný odpor
WCFN 3A
Běžná ocel a obrábění
s pomalým posuvem
(0,04~0,25 mm/ot), měkká
ocel, nerezavějící ocel
Povlakovaná VBD, která má
vynikající lomovou houževnatost a
dobrý odběr třísek
A30
WCFN 3A
Obtížně obrobitelné materiály Ekvivalent P30
G10E
WCFN 3B
Litina, hliníkové slitiny
AC225
Nepovlakovaný
karbid
Upichovací
držáky
Speciální
vrstva
ACE
Struktura povlakové vrstvy
AC225
Ekvivalent K10 s malou úpravou břitu
Doporučené řezné podmínky
Druh
AC830P
(AC3000)
AC225
A30
G10E
vc (m/min)
f (mm/ot)
vc
f
vc
f
vc
f
vc
f
Nerezavějící
Ocel pro
Šedá litina
zápustky
ocel
100 - 220
120 - 250
80 - 200
60 - 150
0,08 - 0,3
0,08 - 0,15 0,08 - 0,15 0,08 - 0,15
80 - 200
100 - 230
60 - 180
60 - 150
0,04 - 0,25 0,04 - 0,2
0,04 - 0,2
0,04 - 0,2
50 - 120
70 - 150
70 - 150
50 - 120
0,05 - 0,2
0,04 - 0,15 0,04 - 0,15 0,04 - 0,15
----
50 - 100
-
-
-
-
0,06 - 0,2
Běžná ocel
Měkká ocel
Doporučené řezné podmínky jsou platné, když je v upínacím systému použit upichovací nástroj
s držákem pro upínací těleso a stopkový typ.
F23
Upichovací držáky
Typ s ocelovou planžetou a stopkový typ
Sumi-Grip ”Jr.”
Vlastnosti tohoto řešení
Efektivní využití nástrojů se Sumi-Grip Jr.
Dvojnásobná přídržná síla
proti konvenčnímu modelu
SUMI-GRIP
Ochrana proti zlomení
držáku
pomocí koncové zarážky
Upichování
Drážkování
Zkosení hran
Nízká cena díky ocelovým držákům
Dlouhá životnost nástrojů díky vysoce výkonným VBD (jsou zaměnitelné
se SUMI-GRIP).
Nízké vibrace
Použitelná mez přesahu držáku
(mm)
Přídržná síla VBD (N)
Upichovací
držáky
300 -
270
200 -
130
100 -
Odolnost proti opotřebení
Srovnání vibrací při použitelném mezním přesahu
SUMI-GRIP
(Držák ze slinutého karbidu)
80 70 -
SUMI-GRIP Jr.
60 -
Konkurent A
50 40 ~
~
0 -
l
0,1
l
0,2
l
0,3
(Upichování v přerušovaném řezu)
Šířka opotřebení hřbetu (mm)
Dvojnásobná přídržná
síla VBD
0,1 -
SUMI-GRIP Jr. Konkurent A
STFH32-3
šířka 3 mm
Konkurent A
l
l
0 -
50100
Materiál obrobku:
VBD :
Řezné podmínky:
f = 0,15 mm/ot.
Upichovací držáky
Ocelové planžety (držáky pro upínací těleso)
SUMI-GRIP Jr.
0,05 -
Posuv (mm/ot)
0-
Tvar obrobků: 6-úhelník
0,15 -
C45
šířka 3 mm, povlakovaná (P25)
vc = 150 m/min,
Chladivo rozpustné ve vodě.
Držáky stopkového typu
Max. øD
Na obrázcích stopkových typů jsou pravostranné nástroje.
Objednací č. Sklad
STFH 26-2
STFH 26-3
STFH 26-4
STFH 26-5
STFH 32-2
STFH 32-3
STFH 32-4
STFH 32-5
l
l
l
l
l
l
l
l
Rozměry (mm)
a øDMax h h1 b l l1
2 40 26 21,4 1,7 108 109
3 70 26 21,4 2,4 108 109
4 70 26 21,4 3,4 108 109
5 70 26 21,4 4,3 108 109
2 40 32 25 1,7 148 149
3 100 32 25 2,4 148 149
4 100 32 25 3,4 148 149
5 100 32 25 4,3 148 149
Vhodné VBD
Objednací č.
WCF_ 2 _
WCF_ 3 _
WCF_ 4 _
WCF_ 5 _
STFS R/L 1010-2
STFS R/L 1212-2
STFS R/L 1616-2
STFS R/L 2020-2
STFS R/L 1616-3
STFS R/L 2012-3
STFS R/L 2020-3
STFS R/L 2525-3
STFS R/L 2020-4
STFS R/L 2525-4
STFS R/L 2020-5
STFS R/L 2525-5
WCF_ 2 _
WCF_ 3 _
WCF_ 4 _
WCF_ 5 _
Pozn.: Ke všem nástrojovým držákům patří klíč typu SL-4 .
Upínací tělesa pro ocelové planžety jsou objednávány samostatě.
F24
l = Na skladě
q = Dodávka na přání
Rozměry (mm)
Sklad
Vhodné VBD
R L a øDMax h h1 b l1 l2 f f1
l q
28101010861810 8
l l
30121212110201210
2
WCF_ 2 _
l l
35161616110201614
l l
50202020125- 2018
l l
35161616110201613
l q
40202012110- 12 9
3
WCF_ 3 _
l l
50202020125- 2017
l l
50252525150- 2522
l l
50202020125- 2016
4
WCF_ 4 _
l l
50252525150- 2521
l q
50202020125- 2015
5
WCF_ 5 _
l q
50252525150- 2520
Upichovací držáky
Sumi-Grip ”Jr.”
TYP
STFH
ÍN
S UP
SEM
ĚLE
T
ACÍM
YP
VÝ T
PKO
STO
Doporučený rozsah použití
Dobrý odběr třísek
Max. upichovaný průměr
0 20406080100
(mm)
l
l
l
l
l
Ø 100
f=
0,1
mm/ot
f=
0,15
mm/ot
f=
0,2
mm/ot
f=
0,25
mm/ot
Upichovací
držáky
TYP S UPÍNACÍM TĚLESEM
STFH 32 - [ 3 / 4 / 5 ]
STFH 32 - [ 2 ]
STFH 26 - [ 3 / 4 / 5 ]
STFH 26 - [ 2 ]
STFS typ
R/L 2525 - [ ]
stopkovÝ
STFS R/L 2020 - [ ]
STFS R/L 2012 - [ ]
STFS R/L 1616 - [ ]
STFS R/L 1212 - [ ]
STFS R/L 1010 - [ ]
S
STF
Ø 40
Ø 70
Ø 40
Ø 50
Ø 50
Materiál obrobku:
VBD :
Řezné podmínky:
Ø 40
Ø 35
Ø 30
C45 ( ø 60 mm, HB 250)
WCFN 3A (AC225)
vc = 150 m/min
Chlazení emulzí
Ø 28
Upínací tělesa
< Typ SBN > Systém s upínačem
Doporučené druhy a řezné
podmínky
< Typ SBU > Systém s klínem
Materiál
obrobku
Řezná rychlost (m/min)
Druh
Posuv (mm/ot)
I--------------I
Běžná ocel
BCS15BCS20BCS25
Objednací č. Sklad
SBN 20-26
SBN 20-32
SBN 25-32
l
l
l
Objednací č. Sklad
SBU 20-26
SBU 20-32
SBU 25-32
l
l
l
h
45
50
50
h
45
50
50
Rozměry (mm)
h 1 h2 h 3
20 20 10
20 20 13,5
25 25 8,5
Rozměry (mm)
h 1 h2 h 3
20 20 10
20 20 13,5
25 25 8,5
NÁHRADNÍ DÍLY
Vhodné ocelové
planžety
Upínač
Šroub
Klíč
l
80 STFH 26 _
100 STFH 32 _
110 STFH 32 _ BWS30 WB8-20 LH040
Vhodné ocelové
planžety
l
80 STFH 26 _
100 STFH 32 _
110 STFH 32 _
NÁHRADNÍ DÍLY
Klín
Šroub
Klíč
BCS15
BCS20
BCS25
BX0622
LH050
AC225
80 I--------------------I 200
0,05 I-----------------I 0,2
Měkká ocel
60 I------------------I 180
Nerezavějící
AC225
ocel
0,05 I-----------------I 0,2
Litina
G10E
50 I---------I 120
0,06 I-----------------I 0,2
F25
Upichovací držáky
Typ s karbidovou planžetou
Řada Sumi-Grip
Řada Sumi-Grip
WCFS R/L 25
WCFH 32
WCFS R/L 20
WCFS R/L 16
WCFS R/L 12
WCFS R/L 10
WCFH 26
Vlastnosti řady Sumi-Grip
Upichovací
držáky
Vysoká tuhost
Na obrázku je uvedeno počítačem
vytvořené srovnání deformace ocelového a
karbidového držáku, která byla způsobena
řeznými silami.
Nižší deformace karbidového držáku
umožňuje obrábění za drsnějších podmínek
a při vyšších posuvech.
Nízké vibrace
Na tomto obrázku je znázorněno měření
vibrací při obrábění.
Při vysokých rychlostech koná karbidový
držák menší vibrace než ocelový držák.
Proto s karbidovým držákem Sumi Grip
je možno zvětšit vyložení a zvýšit řeznou
rychlost.
Dobrý odběr třísek
Na tomto obrázku je zobrazen tvar třísek při
různých velikostech posuvu.
Při použití držáku Sumi Grip vznikají svinuté
třísky, jejichž odběr je snadný.
f = 0,05 mm/ot
f = 0,08 mm/ot
f = 0,1 mm/ot
f = 0,15 mm/ot
f = 0,2 mm/ot
f = 0,25 mm/ot
Deformace (karbidového) držáku Sumi-Grip
Vibrace
Deformace ocelového držáku
Vibrace
Měření vibrací
(Vyložení držáku: 50 mm)
Sumi-Grip
Ocelový držák
Čas
Čas
Vibrace
Ocelový držák
Struktura deformace
Změněná hrana
Nezměněná hrana
Přípustná mezní hodnota
Sumi-Grip
Vyložení držáku (mm)
Obrobek:
Uhlíková ocel(ø 60 mm, HB250)
Šířka VBD:
3 mm
Řezné podmínky: vc = 150 m/min, f = 0,1 mm/ot
F26
l = Na skladě
q = Dodávka na přání
Materiál obrobku: Ck 45 (ø 60 mm, HB250)
Šířka a typ VBD : 3 mm, WCFN 3A (AC225)
Řezné podmínky: vc = 150 m/min, s chlazením
Vynikající
jakost povrchu
Typ s upínacím tělesem a karbidovou řeznou hranou
Upichovací držáky
Řada Sumi-Grip
l
Šířka upichování: 2 ~ 5 mm
l
Max. upichovaný průměr je 140 mm (v případě
VBD o šířce 2,0 mm, je max. ø 40 mm).
l
Oboustranná karbidová řezná hrana
l
Upínací těleso a karbidový držák jsou
stranově zaměnitelné (mezi levostranným a
pravostranným provedením).
Karbidové řezné hrany
Klíč
Max. øD
a = 3, 4, 5 (mm)
Objednací č. Sklad
WCFH 26-2
WCFH 26-3
WCFH 26-4
WCFH 26-5
Max. øD
l
l
l
l
l
l
l
Vhodné VBD
WCF_ 2 _
WCF_ 3 _
WCF_ 4 _
WCF_ 5 _
SL - 2
SL - 1
SL - 1
SL - 1
WCF_ 2 _
WCF_ 3 _
WCF_ 4 _
WCF_ 5 _
SL - 2
SL - 1
SL - 1
SL - 1
Upichovací
držáky
WCFH 32-2
WCFH 32-3
WCFH 32-4
WCFH 32-5
l
Rozměry (mm)
a øDMax h h1 b l l1
2 40 26 21,4 1,7 109 110
3 80 26 21,4 2,4 108,5 110
4 80 26 21,4 3,4 108,5 110
5 80 26 21,4 4,3 108,5 110
2 40 32 25 1,7 149 150
3 140 32 25 2,4 148,5 150
4 140 32 25 3,4 148,5 150
5 140 32 25 4,3 148,5 150
Poznámka: Ke karbidové planžetě patří klíč. Příslušná upínací tělesa a VBD jsou objednávány odděleně.
Upínací tělesa
Náhradní díly
<Typ SBN> Jednodílný typ
<Typ SBU> Typ s oddělenými částmi
Rozměry (mm)
Objednací č. Sklad
h h1 h2 h 3
l
l
4520201080
SBN 20-26
l
50 20 20 13,5 100
SBN 20-32
q
4825251080
SBN 25-26
l
50 25 25 8,5 110
SBN 25-32
Vhodné karbidové
planžety
WCFH 26 _
WCFH 32 _
WCFH 26 _
WCFH 32 _
Rozměry (mm)
h h1 h2 h 3
l
4520201080
50 20 20 13,5 100
4825251080
50 25 25 8,5 110
Vhodné karbidové
planžety
WCFH 26 _
WCFH 32 _
WCFH 26 _
WCFH 32 _
Objednací č. Sklad
SBU 20-26
SBU 20-32
SBU 25-26
SBU 25-32
l
l
q
l
Upínač
Šroub
BWS 30 WB 8-20
Klíč
LH 040
Klín
BCS 15 BCS 20
Šroub
Klíč
BCS 25
BX 0622 LH 050
Způsob značení
Držák
VBD
WCF H 26-3
Sumi-Grip
Šířka VBD
a = 2, 3, 4, 5 mm
Tyo držáku
Výška držáku
H : Typ upínacího tělesa
S : Typ stopky
h = 26, 32 mm (Typ H)
h = 20, 25 mm (Typ S)
WCF N 3 A
Sumi-Grip
Směr posuvu
neutrální
(N)
pravostranný (R)
levostranný (L )
Typ utvařeče
- Standard (--)
- Typ A
- Typ B
Šířka VBD
a = 2, 3, 4, 5 mm
F27
Upichovací držáky
Stopkový typ s karbidovou planžetou
Řada Sumi-Grip
l
Karbidová planžeta připájená
na pevno k držákuu
l Šířka upichování: 3,0 ~ 5,0 mm
l
Šířka upichování: 2,0 mm
l Max. upichovaný průměr je 50 mm
l
Ekonomický pájený typ
l Vhodný pro obrábění na malých NC strojích a
l
Vhodný pro obrábění na malých
CNC strojích
l
Typ s karbidovou planžetou, upevněnou v
držáku mechanicky
automatických soustruzích
Držáky (pevný typ)
Sklad
R L a
WCFS R/L 20-3 l l 3
WCFS R/L 20-4 l l 4
WCFS R/L 20-5 q q 5
b
20
20
20
3
4
5
25
25
25
Objednací č.
Upichovací
držáky
WCFS R/L 25-3
WCFS R/L 25-4
WCFS R/L 25-5
Pozn.:
l
l
l
q
l
q
Rozměry (mm)
h h1 l1
20 20 125
20 20 125
20 20 125
25
25
25
f
23
24
25
f1
20
20
20
Zahrnutá karbidová
planžeta
WCFH 17-3
WCFH 17-4
WCFH 17-5
25 150 28
25 150 29
25 150 30
25
25
25
WCFH 17-3
WCFH 17-4
WCFH 17-5
Max. øD
Karbidová
planžeta
WCFH 17-3
WCFH 17-4
WCFH 17-5
WCF_ 3 _
WCF_ 4 _
WCF_ 5 _
Klíč
= 50
Sklad
l
l
l
Rozměry (mm)
a
b
2,4
3
3,4
4
4,3
5
Vhodné VBD
Objednací č.
WCF_ 3 _
WCF_ 4 _
WCF_ 5 _
SL - 1
SL - 1
SL - 1
Držáky (pájený typ)
Klíč
Sklad
Rozměry (mm)
Objednací č.
R L a øDMax h h1 b l1 l2 f f1
WCFS R/L 1010-2 l q 2 28101010861810 8
WCFS R/L 1212-2 l l 2 30121212110201210
WCFS R/L 1616-2 q l 2 35161616100– 1614
F28
WCF_ 3 _
WCF_ 4 _
WCF_ 5 _
S držákem je dodávána příslušná karbidová planžeta a klíč.
Na všech obrázcích jsou vyobrazeny pravostranné nástroje.
Náhradní díly
Pozn.:
Vhodné VBD
S držákem je dodáván příslušný klíč.
Na všech obrázcích jsou vyobrazeny pravostranné nástroje.
l = Na skladě
q = Dodávka na přání
Vhodné
VBD
WCFN 2A
WCFN 2A
WCFN 2A
SL - 2
SL - 2
SL - 2
Závitovací nástroje
Základní charakteristiky
Firma Sumitomo Electric vyvinula VBD typu „TME“ pro řezání
vnějších závitů s rozsahem stoupání 1,0 ~ 3,0 mm nebo 10 ~ 24
závitů / palec a dále VBD typu „TMI“ pro řezání vnitřních závitů
s rozsahem stoupání 1,0 ~ 3,0 mm.
Vynikající charakteristiky nových sintrovaných závitovacích VBD
zahrnují toleranci třídy M a důlkový utvařeč třísky.
Třída tolerance snižuje cenu VBD, neboť eliminuje potřebu
nákladného broušení.
Kromě toho díky speciálně konstruovanému důlkovému utvařeči
třísky byla výrazně zlepšena kontrola třísek.
Nová řada VBD a držáků pro řezání závitů
Metrický ISO 60°
Pro
vnější
závit
TME
Stoupání (mm)
1,0 1,25 1,5 1,75
s plochým břitem wiper
2,0 2,5 3,0
Závitovací
držáky
Pro řezání vnějších závitů
TME
LTER
(
20,
25 mm)
(Pákový systém)
Stoupání (mm)
bez plochého břitu wiper
Whitworth 55°
1,0 ~ 2,0 , 1,5 ~ 3,0
TWE
STER
(
12,
16 mm)
(Šroubový systém)
Počet závitů na
palec
bez plochého břitu wiper
14 ~ 10 , 24 ~ 16
Pro řezání vnějších závitů
Pro
vnitřní
závit
Metrický ISO 60°
TMI
Stoupání (mm)
1,0 1,25 1,5 1,75
s plochým břitem wiper
2,0 2,5 3,0
TMI
STIR
( Ø 16, Ø 20 mm )
(Šroubový systém)
Stoupání (mm)
bez plochého břitu wiper 1,0 ~ 2,0 , 1,5 ~ 3,0
F29
Závitovací nástroje
Závitovací VBD
Hlavní charakteristiky
Důlkový utvařeč třísky
VBD typu TME pro
řezání vnějších závitů
l Pozitivní úhel hřbetu podporuje dobrou kontrolu třísek
a snižuje řezný odpor
l Dva stupňovité důlkové utvařeče třísky odvádí třísky
snadno a bez problémů.
l Tolerance třídy M snižuje cenu VBD.
Nová sintrovaná závitovací VBD se speciálním
důlkovým utvařečem třísky
l Čtyři druhy řezných materiálů pokrývají širší rozah
použití.
l Držák LTER je navržen s ohledem na snadné upínaní
a výměnu.
Srovnání kontroly třísek
Závitovací
držáky
VBD TME
Konkurenční VBD (broušená)
Srovnání životnosti nástroje
Životnost nástroje (obrobků / břit)
1000 -
980
900
Materiál obrobku: 25 CrMo 4
Řezná rychlost: 100 m/min
Stoupání: 1,5 mm
Druhy pro řezání závitů
AC225
AC225 je karbidová VBD s
2 µm vícevrstvým povlakem.
Toto řešení přináší zlepšenou
houževnatost a stálost adheze.
Tento druh je proto vhodný pro
obrábění běžné a nerezavějící
oceli.
950
800 680
600 -
Povlak Multi layer
TiN
Al2O3
Ti(C,N)
Speciální
vrstva
ACE
Velmi houževnatý základný materiál
400
400 240
200 -
AC225
VBD TME se třemi
řeznými hranami
Cermet
Konkurenční
broušená VBD se 3
řeznými hranami
Materiál obrobku : X5CrNi1810 (nerezavějící ocel)
Řezné podmínky: vc = 100 m/min
Stoupání: 1,5 mm
7 průchodů
S chlazením
F30
Nový
cermetový druh
T130A
T130A
T130A je cermetový druh, který obsahuje vysoké procento
TiN s homogenní jemnozrnnou strukturou, což se projevuje ve
zlepšené odolnosti proti opotřebení a zlepšené houževnatosti.
Díky tomu T130A vytváří povrchy s vysokou jakostí.
Závitovací nástroje
Řezné podmínky
Doporučené řezné podmínky
Řezná rychlost (m/min.)
Druh
Materiál obrobku
AC225
T130A
Měkká ocel
150 ~170
100 ~150
Uhlíková ocel
100 ~170
80 ~130
Legovaná ocel
90 ~150
80 ~120
Nerezavějící ocel
70 ~140
-
Vnitřní
12345678910
11
12
Hloubka řezu Průchody Č. kat.
Stoupání
TME 100 R
1,00
0,68
5
TME 125 R
1,25
0,82
6
0,20 0,18 0,15 0,12 0,10 0,07
TME 150 R
1,50
0,96
7
0,22 0,18 0,14 0,13 0,12 0,10 0,07
TME 175 R
1,75
1,12
8
0,22 0,19 0,16 0,14 0,13 0,12 0,09 0,07
TME 200 R
2,00
1,25
8
0,25 0,21 0,18 0,16 0,15 0,13 0,10 0,07
TME 250 R
2,50
1,55
10
0,27 0,24 0,20 0,18 0,16 0,13 0,11 0,10 0,09 0,07
TME 300 R
3,00
1,86
12
0,28 0,25 0,20 0,19 0,17 0,15 0,13 0,12 0,10 0,10 0,09 0,07
TMI 100 R
1,00
0,63
5
TMI 125 R
1,25
0,77
6
1,08 0,16 0,14 0,12 0,10 0,07
TMI 150 R
1,50
0,90
7
0,20 0,16 0,14 0,13 0,11 0,09 0,07
TMI 175 R
1,75
1,03
8
0,20 0,18 0,15 0,14 0,11 0,10 0,08 0,07
TMI 200 R
2,00
1,18
8
0,22 0,19 0,17 0,15 0,14 0,13 0,11 0,07
TMI 250 R
2,50
1,44
10
0,25 0,22 0,19 0,16 0,14 0,12 0,10 0,10 0,09 0,07
TMI 300 R
3,00
1,7
12
0,27 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12 0,10 0,10 0,10 0,09 0,06 0,07
0,20 0,16 0,14 0,11 0,07
0,18 0,16 0,12 0,10 0,07
Závitovací
držáky
Metrický dle ISO 60°
Vnější
Hloubka řezu (VBD Wiper)
Hloubka řezu (VBD není typu Wiper)
Č. kat.
0,13
Vnější
TME 1020 R
12345678910
11
12
1314
Rádius Stoupání Hloubka řezu Průchody Metrický ISO 60°
TME 1530 R
0,06
Vnitřní
TMI 1020 R
0,20
TMI 1530 R
0,09
1,00
0,68
5 0,20 0,16 0,12 0,10 0,07
1,25
0,84
6 0,20 0,18 0,16 0,13 0,10 0,07
1,50
1,03
7 0,22 0,20 0,17 0,15 0,12 0,10 0,07
1,75
1,22
8 0,22 0,21 0,18 0,16 0,15 0,13 0,10 0,07
2,00
1,41
10 0,22 0,20 0,18 0,16 0,14 0,13 0,12 0,10 0,09 0,07
1,50
0,95
7 0,22 0,17 0,14 0,13 0,12 0,10 0,07
1,75
1,14
8 0,22 0,18 0,15 0,14 0,13 0,12 0,09 0,07
2,00
1,33
9 0,25 0,20 0,18 0,16 0,15 0,13 0,10 0,09 0,07
2,50
1,71
12 0,25 0,22 0,19 0,17 0,15 0,14 0,13 0,12 0,10 0,09 0,08 0,07
3,00
2,09
14 0,25 0,22 0,20 0,20 0,18 0,17 0,15 0,14 0,14 0,10 0,10 0,09 0,08 0,07
1,00
0,59
6 0,16 0,12 0,10 0,08 0,08 0,05
1,25
0,75
7 0,16 0,14 0,12 0,10 0,10 0,08 0,05
1,50
0,92
8 0,18 0,15 0,14 0,12 0,10 0,10 0,08 0,05
1,75
1,08
9 0,18 0,16 0,14 0,13 0,12 0,12 0,10 0,08 0,05
2,00
1,24
10 0,20 0,18 0,15 0,14 0,12 0,12 0,10 0,10 0,08 0,05
1,50
0,91
8 0,18 0,14 0,14 0,12 0,10 0,10 0,08 0,05
1,75
1,07
9 0,18 0,16 0,13 0,13 0,12 0,12 0,10 0,08 0,05
2,00
1,23
10 0,20 0,18 0,14 0,14 0,12 0,12 0,10 0,10 0,08 0,05
2,50
1,56
12 0,20 0,18 0,16 0,16 0,15 0,13 0,13 0,11 0,11 0,10 0,08 0,05
3,00
1,88
14 0,22 0,20 0,18 0,18 0,16 0,16 0,14 0,14 0,10 0,10 0,10 0,08 0,07 0,05
Čím je menší rozteč, tím musí být nižší rychlost. Jestliže VBD není typu wiper nebo je-li řezán vnitřní závit, je třeba zvýšit dobu průchodu.
F31
Vnější závitovací držáky
LTER / STER
LTER
STER
Na obrázcích jsou zobrazený pravostranné nástroje
Na obrázcích jsou zobrazený pravostranné nástroje
Držáky s upnutím pákou
Držáky s upnutím šroubem
Rozměry (mm)
Objednací č.
Sklad
LTER 2020
l
20202012525
LTER 2525
l
25252515032
h
h 1
b
l 1
Rozměry (mm)
Objednací č.
Sklad
STER 1212
l
12121210016
STER 1616
l
16161610020
f
VBD
h
h 1
b
l 1
VBD
Závitovací
držáky
a=
vrcholový
úhel
Stoupání
Objednací č.
(mm)
Povlakovaný
Cermet
karbid
Počet.
závitú/pal. AC225 T130A
l
m
l
l
l
l
l
l
l
24 ~12 l
16 ~ 8 l
24 ~10 24 ~16 a=
vrcholový
úhel
Stoupání
Rozměry (mm)
R
a
a
1,00
0,13 60 0,8
TME 100 R
1,25
0,17 60 0,8
TME 125 R
1,50
0,20 60 1,0
TME 150 R
1,75
0,24 60 1,2
TME 175 R
2,00
0,27 60 1,4
TME 200 R
2,50
0,35 60 1,4
TME 250 R
3,00
0,42 60 1,8
TME 300 R
0,13 60 1,4
TME 1020 R 1,00 ~2,00
0,20 60 1,4
TME 1530 R 1,50 ~3,00
0,13 55 1,4
TWE 1410 R
0,23 55 1,4
TWE 2416 R
(
)
Pozn.: 1 TME100R - 300R (závit ISO)
(2) TME1020R,1530R (závit ISO) bez zkosení
(3) TWE1410R, 2416R (Whitworthův závit) bez zkosení
Objednací č.
b
1,2
1,2
1,2
1,2 (1)
1,2
1,2
1,2
1,2
(2)
1,0
1,2
1,2 (3)
Držák
Kolík s pákou
(mm)
Povlakovaný
Cermet
karbid
Počet.
závitú/pal. AC225 T130A
l
m
l
l
l
l
l
l
l
24 ~12 l
16 ~ 8 l
24 ~10 24 ~16 Náhradní díly
Šroub
Podložka Distanč.vložka
Klíč
Držák
LTER
LCL3SD
LCS3TE LSTE31-0 *)LSP3SD LH025
*) Pozn.: Typ LTER je doplněn podložkou LSTE 31-0 ( g=1°).
Podložky LSTE 31-1 pro g = 2° a LSTE 31-2 pro g = 3° jsou volitelné.
STER
Šroub
Klíč
2,0
F32
l = Na skladě
Rozměry (mm)
R
a
a
1,00
0,13 60 0,8
TME 100 R
1,25
0,17 60 0,8
TME 125 R
1,50
0,20 60 1,0
TME 150 R
1,75
0,24 60 1,2
TME 175 R
2,00
0,27 60 1,4
TME 200 R
2,50
0,35 60 1,4
TME 250 R
3,00
0,42 60 1,8
TME 300 R
0,13 60 1,4
TME 1020 R 1,00 ~2,00
0,20 60 1,4
TME 1530 R 1,50 ~3,00
0,13 55 1,4
TWE 1410 R
0,23 55 1,4
TWE 2416 R
(
)
Pozn.: 1 TME100R- 300R (závit ISO)
(2) TME1020R,1530R (závit ISO) bez zkosení
(3) TWE1410R, 2416R (Whitworthův závit) bez zkosení
Náhradní díly
f
BFTX03508
TRX 10
b
1,2
1,2
1,2
1,2 (1)
1,2
1,2
1,2
1,2
(2)
1,0
1,2
1,2 (3)
Vnitřní závitovací držáky
STIR
STIR
Na obrázcích jsou zobrazený pravostranné nástroje
Držáky s vrchním upnutím
Objednací č.
Sklad
STIR 316
STIR 320
Rozměry (mm)
e
l1
f
øDmin.
ød
h
l
16
15 150 3,5 11
20
l
20
18 180 5,0 14
25
VBD
Stoupání
Objednací č.
(mm)
Povlakovaný
Cermet
karbid
Počet.
závitú/pal. AC225 T130A
l
l
l
l
l
24 ~12 l
16 ~ 8 Závitovací
držáky
a=
vrcholový
úhel
Rozměry (mm)
R
1,00
0,06
TMI 100 R
1,25
0,07
TMI 125 R
1,50
0,09
TMI 150 R
1,75
0,11
TMI 175 R
2,00
0,12
TMI 200 R
2,50
0,16
TMI 250 R
3,00
0,20
TMI 300 R
0,06
TMI 1020 R 1,00 ~2,00
0,09
TMI 1530 R 1,50 ~3,00
(
)
Pozn.: 1 TME100R- 300R (závit ISO)
(2) TME1020R,1530R (závit ISO) bez zkosení
a
a
60
60
60
60
60
60
60
60
60
0,8
0,8
1,0
1,2
1,4
1,4
1,8
1,0
1,5
b
1,2
1,2
1,2
1,2 (1)
1,2
1,2
1,2
1,2
(2)
1,2
Náhradní díly
Držák
STIR
Šroub
Klíč
2,0
BFTX03508
TRX 10
F33
F34

Podobné dokumenty

Vnější držáky

Vnější držáky Řada minidržáků................................................................. D28-29 Minidržáky typu SBT............................................................. D30 Minidržáky typu PC / SC....

Více

CZ-72 GWC, A4_4p, qx7:Layout DIN A4.qxd

CZ-72 GWC, A4_4p, qx7:Layout DIN A4.qxd a integrovaným utvařečem třísky pro vnější a vnitřní zápichy

Více

VBD pro soustružení

VBD pro soustružení Řezná rychlost (m/min)

Více

Transfer inovácií 17/2011 2011

Transfer inovácií 17/2011 2011 pevnost ostří, ale tím se také zvyšuje řezný odpor, což znamená narůst negativních vlivů, jako síly a teplota, působících na břit destičky. Řezné destičky mají zaoblení řezné hrany běžně ≈ 30, 40, ...

Více

PEX/vícevrstvé

PEX/vícevrstvé Proč si tolik profesionálů vybírá nářadí RIDGID®? Odpověď je jednoduchá... důvěra. Miliony kusů nářadí RIDGID přichází denně do závodů, na montážní pracoviště a do bezpočtu dalších míst s nejtvrdší...

Více

Vyvrtávací tyče

Vyvrtávací tyče l Minimální vyvrtávaný průměr od 5,5 mm výše l Nové antivibrační vyvrtávací tyče typu SumiTurn X-Bar l Nová konstrukce hlavy s vysokou tuhostí pro malé vyvrtávací tyče l Dodáváme široký výběr druhů...

Více