Diapositiva 1 - Creativewoman

Komentáře

Transkript

Diapositiva 1 - Creativewoman
Bariéry vstupu na zahraniční trhy
Možnosti financování zahraničních
kontraktů
Michaela Höllová, Structured Trade and Export Finance
27.6.2013
UniCredit je první opravdu evropská banka …
UNICREDIT GROUP
 Bankovní aktivity celkem ve
20 zemích
 Vytváříme dlouhodobě
udržitelné hodnoty
 Více než 9 300 poboček1
 Klientům poskytujeme služby
dle individuálních potřeb, a
proto připravujeme jen
smysluplná a efektivní řešení
 156 000 zaměstnanců2
 Provozní zisk k 31.12.2012:
10,07 mld. €
 Celková aktiva k 31.12.2012:
926,83 mld. €
Zdroj: interní údaje k 31.12.2012
1 Interní údaje k 31.12.2012
2 Interní údaje k 31.12.2012
 Vztahy s klienty jsou založené
na diskrétnosti a vzájemné
důvěře
 Využíváme jen ty nejlepší
postupy vyvinuté v rámci
skupiny UniCredit Group
… s rozsáhlou přítomností nejen v západní a střední
Evropě, ale i na významných východních trzích …
UNICREDIT GROUP
Italy: UniCredit Banca
UniCredit Banca di Roma
Banco di Sicilia
UniCredit Corporate Banking
UniCredit Private Banking
FinecoBank
UniCredit Family Financing Bank
Austria: Bank Austria
Schoellerbank
Direktanlage
Germany: HypoVereinsbank
DAB Bank
Czech Republic: UniCredit Bank
Hungary: UniCredit Bank
Baltics: UniCredit Bank
Bosnia and Herzegovina:
UniCredit Bank
UniCredit Bank Banja Luka
Kyrgyzstan : ATF Bank
Poland: Bank Pekao
Bulgaria: UniCredit Bulbank
Romania: UniCredit Tiriac Bank
Croatia: Zagrebačka Banka
Russia: UniCredit Bank
Slovakia: UniCredit Bank
Slovenia: UniCredit Bank
Serbia: UniCredit Bank
Turkey: Yapi Kredi
Ukraine: UniCredit Bank
Ukrsotsbank
Hlavní trhy
3
Zdroj: internetové stránky skupiny UniCredit
Země, ve kterých je skupina zastoupena vlastními pobočkami, kancelářemi,
konzultanty či delegáty
… vždy blízko vašim partnerům…
UniCredit Group vždy nalezne odpovídající řešení vhodná pro daný trh:
Díky zastoupení v zemi vašich partnerů vám UniCredit Group nabízí:
 širokou síť poboček
 úzkou spolupráci s importérem
 řešení šitá na míru s ohledem na specifika regionu
 pomoc s řešením právních a legislativních specifik dané země
 lokální platební styk
 poskytnutí lokálního financování
Zastoupení v Rusku:
 UniCredit Bank Moskva = největší banka se zahraničním kapitálem v Rusku
 106 poboček po celém Rusku
 Služby ve všech segmentech
… disponující širokou paletou produktů používaných v
zahraničním obchodě…
Bankovní produkty používané v zahraničním obchodě:
 Bankovní záruky
(Bid Bond, Avance Payment Bond, Performance Bond, Retention Bond a další)
 Dokumentární akreditivy – exportní/importní
 Odkup pohledávek bez/s možností zpětného postihu
 Předexportní financování
 Odběratelské úvěry
… nabízí vždy optimální řešení při financování
zahraničního odběratele…
Cíl dodavatele:
Cíl odběratele:
Platba co nejdříve
Platba co nejpozději
Řešení
 Dodavatelský úvěr + odkup pohledávky

Postfinancing akreditivu

Exportní odběratelský úvěr
Jak postupovat?
- poskytneme poradenství
- představíme nejvhodnější varianty řešení
- zbavíme Vás teritoriálních a komerčních rizik
- Včasný kontakt usnadní spolupráci
… jeden praktický příklad za všechny…
POPIS TRANSAKCE
 Předmět kontraktu:
dodávka zařízení pro průmysl
 Dodavatel:
český exportér
 Odběratel/dlužník:
ruský importér
 Požadavek odběratele:
platba nejdříve za 90 dní, nejlépe však až
za 365 dní
vedle kvalitního produktu i výhodné
platební podmínky hrají roli při získání
kontraktu
Minimální český podíl - dle podmínek EGAPu – min.50% z hodnoty
kontraktu
… a jeho možné řešení…
Forfaiting – bezregresní odkup pohledávek
Financování pohledávek s odloženou splatností může mít různou formu:
-odkup účetní pohledávky (s postihem či bez postihu)
-odkup směnečné pohledávky (s postihem či bez postihu)
-odkup pohledávky z akreditivu
důležitý je okamžik a nespornost vzniku pohledávky
Výhody?
Financování až 100% hodnoty dodávky
Možnost nabídnout odloženou splatnost svým obchodním partnerům
Zlepšíte svou likviditu
Nevážete vlastní úvěrové linky
Jednoduchá smluvní dokumentace
Odpadá: riziko platební neschopnosti a nevůle, transferové a kurzové riziko i
riziko změny úrokové sazby
Náklady?
Refinanční náklady banky + riziková marže
Poplatek za dokumentaci a za odkup
… a jeho možné řešení…
Postfinancování dokumentárního akreditivu
 Poskytuje se zahraničním bankám na financování vývozu českého zboží nebo
služeb
 Vhodné především pro krátkodobé financování vývozu, může být použito také
jako střednědobý úvěr
Podmínky?
 Dohoda mezi bankami o financování touto formou
 Akceptovatelnost zahraniční banky pro UCB CZ
 Existence L/C jako platebního a zajišťovacího instrumentu
Výhody?
 Možnost předložit současně s nabídkou zboží i nabídku financování zakázky
 Český subjekt dostává zaplaceno ihned po dodávce zboží
 Vývozce nenese náklady financování
 Minimální administrativní náročnost
Náklady?
 Jsou placeny příjemcem úvěru, tj. zahraniční bankou dovozce
… a jeho možné řešení…
Exportní odběratelský úvěr
Financování odběratele nebo jeho banky z příkazu vývozce
Kdy lze využít?
 v případě exportních transakcí
 střednědobé a dlouhodobé financování exportu investičního zboží, strojů,
stavebních projektů
 vývozy do zemí se zvýšeným teritoriálním rizikem
Výhody?




se svojí nabídkou předložíte zákazníkovi i nabídku financování
dostanete zaplaceno ihned po dodávce
nenesete náklady odložené platby
poskytuje se s pojištěním EGAP
Náklady?
 jsou placeny příjemcem úvěru
Jak začít?
 kontaktujte nás - připravíme nabídku a oslovíme Vašeho obchodního
partnera nebo jeho zahraniční banku
…a kontakty na závěr.
Ing. Michaela Höllová
Poradce
Structured Trade and Export Finance
Global Transaction Banking Division
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Triniti Office Center
Trnitá 491/3
602 00 Brno
Tel. +420 955 961 177
Fax +420 221 119 152
Cell. +420 724 139 027
[email protected]
www.unicreditbank.cz

Podobné dokumenty