Flandry v České republice - NE-BE

Komentáře

Transkript

Flandry v České republice - NE-BE
FLANDRY V ČESKÉ REPUBLICE
VLAANDEREN IN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK
Informace Vlámského zastoupení
Info van de Vlaamse Vertegenwoordiging
2/2008
Úspěch na Festivalu dechových hudeb
Succes op het HaFaBra festival
Překladatelská cena pro Olgu Krijtovou
Vertalersprijs voor Olga Krijtová
Moje Nizozemsko Geerta Van Istendaela
Mijn Nederland van Geert Van Istendael
Nizozemsko-Vlámský kulturní kalendář
Nederlands-Vlaamse cultuurkalender
Článek o zvonkohře ve Flandrech
Artikel over beiaarden in Vlaanderen
Jste zváni:
U bent uitgenodigd:
*Koninklijke St. Stanislasspeelschaar
*Koninklijke St. Stanislasspeelschaar
*Film Malí bohové
*Film Small Gods
*Anneleen Lenaerts
*Anneleen Lenaerts
*Vlámské malířství 17. století
*Vlaamse schilderkunst van de 17e eeuw
*Europe Live! o Belgii
*Europe Live! over België
*Arno
*Arno
*Film Dny bez lásky
*Film Dagen zonder lief
*Hooverphonic
*Hooverphonic
*Il Fondamento
*Il Fondamento
*Daan Vandewalle & Ostravská banda
*Daan Vandewalle & Ostravská banda
*Huelgas Ensemble
*Huelgas Ensemble
Belgické velvyslanectví – Vlámské zastoupení, Valdštejnská 6, CZ - 118 01 Praha 1
INFORMACE VLÁMSKÉHO ZASTOUPENÍ
INFO VAN DE VLAAMSE VERTEGENWOORDIGING
ÚSPĚCH
HUDEB
NA
FESTIVALU
DECHOVÝCH
SUCCES VAN DE VLAAMSE HARMONIES OP
HET HAFABRA FESTIVAL
V Národním domě na Smíchově se ve
dnech 4. – 5. ledna konal Mezinárodní
festival dechových hudeb. Čtyři vlámské
kapely se rozhodně neztratily. V kategorii
Harmonie – střední třída se ve zlatém
pásmu umístila Harmonie Kunst na Arbeid
z Gors Opleeuw. V kategorii Harmonie –
vyšší třída byla Koninklijke Harmonie van
de
Congregatie
Izegem (viz foto)
společně s Harmonie
Verbroedering
ze
Sint
Leenaarts
oceněna stříbrným
pásmem.
Zlatého
pásma
dosáhli
hudebníci z Tessenderlo,
Musicband
Odyssey.
In het Nationaal huis in Smíchov vond op
4 – 5 januari het Internationaal HaFaBra
festival plaats. Vier Vlaamse harmonies
boekten succes. In de kategorie Harmonie
– middelklasse won Harmonie Kunst na
Arbeid
uit Gors
Opleeuw
goud.
In
de kategorie Harmonie – hogere klasse
werd Koninklijke Harmonie van de
Congregatie Izegem (zie foto) samen
met Harmonie Verbroedering uit Sint
Leenaarts met zilver bekroond. Goud
behaalden de musici uit Tessenderlo,
Musicband Odyssey.
PŘEKLADATELSKÁ
KRIJTOVOU
VERTALERSPRIJS VOOR OLGA KRIJTOVÁ
CENA
PRO
OLGU
Cenu pro překladatele
za rok 2007 udělil
Nizozemský
literární
fond (Foundation for
the Production and
Translation of Dutch
Literature,
NLPVF)
překladatelce
Olze
Krijtové
za
její
klíčovou roli, kterou
sehrává ve zpřístupňování nizozemské
literatury českým čtenářům. Mezi jejími
překlady najdeme jak prózu, např. J.
Bernlef, Remco Campert, Hugo Claus,
Louis Couperus, Miep Diekmann, Harry
Mulisch, Jacques Presser, Annie M.G.
Schmidt a Jan Wolkers, tak poezii, např.
Van Maerlant, Van den Vondel, Huygens,
Gorter, Slauerhoff, Achterberg a Lucebert.
Za své překlady získala v roce 1969 cenu
Martinus Nijhoff a roku 2006 cenu
Magnesia Litera. V letech 1955 – 2001
působila na Karlově univerzitě v Praze,
kde mj. vyučovala nizozemský jazyk a
literaturu.
www.orfea.cz
www.harmoniegorsopleeuw.be
www.musicband-odyssey.be
www.congregatie.be
De NLPVF (Nederlands Literair Productieen Vertalingenfonds) Vertalersprijs gaat in
2007 naar de vertaalster Olga Krijtová
voor haar sleutelrol die zij vervult in het
toegankelijk maken van de Nederlandse
literatuur in Tsjechië. Tot haar vertalingen
behoort prozawerk van J. Bernlef, Remco
Campert, Hugo Claus, Louis Couperus,
Miep Diekmann, Harry Mulisch, Jacques
Presser, Annie M.G. Schmidt en Jan
Wolkers en poëzie van onder andere Van
Maerlant, Van den Vondel, Huygens,
Gorter,
Slauerhoff,
Achterberg
en
Lucebert. In 1969 ontving zij voor haar
vertalingen de Martinus Nijhoff Prijs en in
2006 de Magnesia Litera, de Tsjechische
ereprijs voor vertalingen. Olga Krijtová is
van 1955 tot 2001 verbonden geweest
aan de Karels Universiteit in Praag, waar
ze onder andere Nederlandse taal en
letterkunde doceerde.
www.nlpvf.nl
2
Belgische Ambassade - Vlaamse Vertegenwoordiging, Valdštejnská 6, CZ - 118 01 Praha 1
Tel: +420 257 532 484, E-mail.: [email protected], Internet: www.flanders.be/prague
INFORMACE VLÁMSKÉHO ZASTOUPENÍ
INFO VAN DE VLAAMSE VERTEGENWOORDIGING
KNIHA
GEERTA VAN ISTENDAELA
PŘEKLADU JANY PELLAROVÉ
V
V prosinci 2007 se pultech knihkupectví
objevil
překlad
knihy
Geerta
Van
Istendaela, Mijn Nederland, česky Moje
Nizozemsko.
Geert van Istendael, narozen roku 1947
v Ukkelu, je vlámský spisovatel, básník a
esejista. Na Katolické univerzitě v Lovani
studoval sociologii a filozofii, v letech 1978
až 1993 pracoval jako novinář a hlasatel
pro vlámskou televizi a rozhlas. Od roku
1993 je spisovatelem na plný úvazek. Žije
v Bruselu.
V České republice se proslavil svou osobní
analýzou belgických poměrů v knize
´Belgický labyrint´ (Het Belgisch labyrint,
1989), česky vydané roku 1998.
EEN BOEK VAN GEERT VAN ISTENDAEL
DOOR JANA PELLAROVÁ VERTAALD
In december verscheen een Tsjechische
vertaling van een boek van Geert Van
Istendael, Mijn Nederland.
Geert Van Istendael, geboren in 1947 in
Ukkel, is Vlaamse prozaschrijver, dichter
en essayist. Hij studeerde sociologie en
filosofie aan de Katholieke Universiteit
Leuven, van 1978 tot 1993 was hij
verslaggever en nieuwslezer bij de
Vlaamse televisie. Sinds 1993 is hij
zelfstandig schrijver. Hij leeft in Brussel.
In de Tsjechische Republiek werd hij
bekend met zijn persoonlijke analyse van
de Belgische situatie in ´Het Belgisch
labyrint´, uitgegeven in 1989, in het
Tsjechisch in 1998.
www.nln.cz
N IZOZEMSKO -VLÁMSKÝ K ULTURNÍ
N EDERLANDS-V LAAMSE CULTUUR -
KALENDÁŘ
KALENDER
Za
spolupráce
s Nizozemským
velvyslanectvím v Praze vyjde již brzy
kulturní kalendář, a to v tištěné podobě,
mapující vlámské a nizozemské aktivity
v České republice. Můžete si ho zdarma
objednat, stačí nám zaslat Vaše kontaktní
údaje!
[email protected]
Eerlang zal in samenwerking met de
Nederlandse ambassade in Praag een
cultuurkalender, die de Vlaamse en
Nederlandse
evenementen
in
de
Tsjechische republiek aankondigt, in
gedrukte vorm verschijnen. U kan de
folder gratis bestellen, schrijf ons een email met uw contactgegevens!
ČLÁNEK O
FLANDRECH
ARTIKEL
OVER
VLAANDEREN
ZVONKOHŘE
VE
V čísle 11/2007 časopisu Harmonie
vyšel článek Mirka Černého
´Flandry jsou zemí zvonkoher´.
BEIAARDEN
IN
Het artikel ´Vlaanderen is een land van
beiaarden´ van Mirek Černý verscheen in
het tijdschrijft Harmonie, 11/2007.
3
Belgische Ambassade - Vlaamse Vertegenwoordiging, Valdštejnská 6, CZ - 118 01 Praha 1
Tel: +420 257 532 484, E-mail.: [email protected], Internet: www.flanders.be/prague
INFORMACE VLÁMSKÉHO ZASTOUPENÍ
INFO VAN DE VLAAMSE VERTEGENWOORDIGING
*JSTE ZVÁNI:
*U BENT UITGENODIGD:
KONINKLIJKE ST.
STANISLASSPEELSCHAAR – koncert
KONINKLIJKE ST.
STANISLASSPEELSCHAAR – concert
Úterý 25. března 2008, 15:15
Staroměstské náměstí, Praha
Dinsdag 25 maart 2008, 15:15
Oudestadsplein, Praag
47
muzikantů
z
Koninklijke
St.Stanislasspeelschaar z Poperinge vyráží na
koncertní cestu do České republiky. Tři
dny stráví v Praze, zamíří i do Kutné Hory.
St.-Stanislasspeelschaar při škole St.Janscollege
v Poperinge,
partnerském
městě Žatce, je složen z hráčů na bicí a
dechové nástroje.
47 musici van de Koninklijke St.Stanislasspeelschaar uit Poperinge gaan
op concertreis naar de Tsjechische
republiek. Drie dagen besteden ze aan
Praag, ze gaan ook naar Kutná Hora. St.Stanislasspeelschaar, verbonden aan het
St.-Janscollege van Poperinge, partnerstad
van Žatec, bestaat uit een harmonie en
een trommelkorps.
www.sint-stanislasspeelschaar.be
www.sint-janscollege.be
www.poperinge.be
MALÍ BOHOVÉ NA FEBIOFESTU
Pátek 28. března 2008, 23:00
Sobota 29. března, 18:00
Village Cinemas Anděl, Praha
Na festivalu Febiofest v Praze bude
promítán vlámský film ´Small Gods´.
Stručný obsah: Poté, co její syn zahyne při
autonehodě, ztratí Elena chuť žít. Zatímco
se v nemocnici zotavuje z nehody, unese ji
tajemný neznámý, který ji vezme s sebou
na záhadnou cestu ve starém karavanu.
Během cesty se dvojice potká s třetí
osobou, osiřelou Sarou. Společně putují
opuštěnou krajinou, aby unikli svým
vlastním démonům. Jejich cesta skončí, až
když
vykonají
poslední
čin,
kterým se osvobodí
od minulosti.
Hrají/Cast:
Steffi Peeters, Titus
De Voogdt, Louiza
Vande Woestyne,
Dirk Van Dijck
SMALL GODS OP HET FESTIVAL FEBIOFEST
Vrijdag 28 maart 2008, 23:00
Zaterdag 29 maart, 18:00
Village Cinemas Anděl, Praag
De Vlaamse film ´Small Gods´ wordt in
het kader van het festival Febiofest in
Praag vertoond.
Een korte samenvatting: Elena verliest al
haar levenslust nadat haar zoon omkomt
in een auto-ongeluk. Terwijl ze in het
ziekenhuis herstelt van het ongeluk, wordt
ze gekidnapt door een onbekende. Die
neemt haar mee op een mysterieuze trip
met een oude camper. Tijdens die trip
ontmoeten ze de wees Sara. Samen
trekken ze door verlaten landschappen en
bestrijden elk hun eigen demonen. De reis
eindigt als ze de ultieme daad hebben
uitgevoerd die hen kan bevrijden van hun
verleden.
Režisér/regisseur:
Dimitri Karakatsanis
www.febiofest.cz
www.smallgodsthemovie.com
4
Belgische Ambassade - Vlaamse Vertegenwoordiging, Valdštejnská 6, CZ - 118 01 Praha 1
Tel: +420 257 532 484, E-mail.: [email protected], Internet: www.flanders.be/prague
INFORMACE VLÁMSKÉHO ZASTOUPENÍ
INFO VAN DE VLAAMSE VERTEGENWOORDIGING
ANNELEEN LENAERTS V OSTRAVĚ
– koncert
ANNELEEN LENAERTS IN OSTRAVA
– concert
Neděle 30. března 2008, 17:00
Janáčkova konzervatoř, Ostrava
Zondag 30 maart 2008, 17:00
Janáček conservatorium, Ostrava
V rámci Mezinárodního hudební festivalu
Harfové dny se můžete těšit na ´Královský
koncert´
Královské
konzervatoře
z
Bruselu. Na harfy budou hrát Anneleen
Lenaerts, Ursula Aščič a Maelle Rochut.
In het kader van het Internationaal
muziekfestival Harpendagen vindt het
´Koninklijk concert´ van het Koninklijk
Conservatorium
van
Brussel
plaats.
Anneleen Lenaerts, Ursula Aščič en Maelle
Rochut spelen er harp.
Program:
Programma:
Händel - Passacaglia pro tři harfy /voor drie harpen
Scarlatti - Sonáta K 162
Scarlatti - Sonáta K 198
Scarlatti - Sonáta K 531
Tailleferre - Sonáta pro harfu / Sonate voor harp
Salzedo - Variations sur un Theme dans le Style Ancien
Smetana Bedřich / Trneček - Vltava - Frantasie
Fauré - Une Chatelaine en sa tour op.110
Lara Augustin Granada - Fantasia espanola
Fallia - Španělský tanec No. 1 "La vida breve"
Andres Bernard - Parvis pro tři harfy /voor drie harpen
Pianistka a harfistka Anneleen Lenaerts
(1987) zdokonaluje své umění u Isabelle
Perrin v Paříži a u Jany Bouškové na
Královské konzervatoři v Bruselu. Od
samého začátku bylo zřejmé, že má
Anneleen mimořádný talent, již ve velmi
mladém věku byla na mezinárodních
harfových soutěžích oceněna řadou cen. V
roce
2005
vyhrála
jednu
z
nejprestižnějších: Grand Prix Lily Laskine.
Pianiste en harpiste Anneleen Lenaerts
(1987) vervolmaakt zich bij Isabelle Perrin
in Parijs en bij Jana Boušková aan het
Koninklijk Conservatorium van Brussel.
Van bij het begin was het duidelijk dat
Anneleen uitzonderlijk talent had en al op
zeer jonge leeftijd won zij een reeks
prijzen op internationale harpwedstrijden.
In 2005 won zij één van de meest
prestigieuze: de Grand Prix Lily Laskine.
Vstupné: 100 Kč, studenti 50 Kč
Toegangsprijs: 100 CZK, studenten 50 CZK
www.anneleenlenaerts.com
www.harfovedny.cz
www.kcb.be
V LÁMSKÉ MALÍŘSTVÍ 17. STOLETÍ
- přednáška (česky) .
VLAAMSE SCHILDERKUNST VAN DE
EEUW – lezing (Tsjechisch)
Úterý 1. dubna 2008, 16:30
Národní galerie, Praha
Dinsdag 1 april 2008, 16:30
Nationale galerie, Praag
Přednáška
zrušena.
je
z technických
důvodů
17E
De lezing zal om technische redenen niet
kunnen plaastvinden.
www.ngprague.cz
EUROPE LIVE! O BELGII
EUROPE LIVE! OVER BELGIË
Středa 2. dubna 2008, 18:00
Studentské univerzitní divadlo,
Hroznova 8, České Budějovice
Woensdag 2 april 2008, 18:00
Universitair Studententheater,
Hroznova 8, České Budějovice
Evropské informační středisko Europe
Direct v Českých Budějovicích pravidelně
pořádá populární informační večery pro
věřejnost ´Europe Live!´, v jejichž rámci
Het Europees infocentrum Europe Direct in
České Budějovice organiseert regelmatig
populaire informatieve avonden voor het
publiek ´Europe Live!´, waarbij één van
5
Belgische Ambassade - Vlaamse Vertegenwoordiging, Valdštejnská 6, CZ - 118 01 Praha 1
Tel: +420 257 532 484, E-mail.: [email protected], Internet: www.flanders.be/prague
INFORMACE VLÁMSKÉHO ZASTOUPENÍ
INFO VAN DE VLAAMSE VERTEGENWOORDIGING
je prezentována vždy jedna členská země
EU. 2. dubna představí zástupce organizace
´Vlámové ve světě´ v České republice,
Bert Stiers, Belgii, s důrazem na Flandry.
de EU-staten voorgesteld wordt. Op 2 april
zal de vertegenwoordiger van ´Vlamingen
in de Wereld´ in de Tsjechische republiek,
Bert Stiers, België voorstellen, met nadruk
op Vlaanderen.
www.kraj-jihocesky.cz
ARNO – koncert .
Pátek 18. dubna 2008, 19:30
Palác Akropolis, Kubelíkova 1548/27,
Praha
ARNO – concert
Rockový zpěvák Arnaud Charles Ernest
(Arno) Hintjens (1949) z Oostende zpívá
francouzky, anglicky a sporadicky i
v Oostendském dialektu. V roce 1980
prorazil se skupinou TC Matic. S ní nahrál
čtyři alba, vydal se na evropské turné a
zabodoval s několika hity, mezi nimiž i
známý ´Oh la la ... ´. O šest let později se
Arno rozhodl vydat na sólovou dráhu. Za
nejlepší desku je všeobecně považována
´Idiots savants´, nahraná v roce 1993
v Nashville. V roce 1997 Arno se svým
albem poprvé pronikl i na americký trh.
Koncem roku 2005 byl nominován na titul
Největší Belgičan. Ve vlámské verzi skončil
na 34. místě, ve valonské na 83. Minulý
rok vyšlo jeho nové CD ´Jus de Box´.
Vstupné/toegangsprijs: 300 – 350 CZK
www.arno.be
www.hintjens.be
www.palacakropolis.cz
Rockzanger Arnaud Charles Ernest (Arno)
Hintjens (1949) uit Oostende zingt in het
Frans, Engels en sporadisch ook in het
Oostends dialect. In 1980 boekte hij
succes met de groep TC Matic. Die maakte
vier albums, ging op tournee door Europa,
en scoorde een paar hits, waaronder het
bekende ´Oh la la ... ´. Zes jaar later
besloot Arno het solo te wagen. Zijn plaat
uit 1993 ´Idiots savants´ werd opgenomen
in Nashville en wordt in het algemeen als
zijn beste werk beschouwd. In 1997
bracht Arno voor het eerst een album uit
in de Verenigde Staten. Eind 2005 werd hij
genomineerd voor de titel De Grootste
Belg. Hij eindigde op nr. 34 in de Vlaamse
versie en op nr. 83 in de Waalse versie.
Vorig jaar verscheen zijn nieuwe CD ´Jus
de Box´.
www.rachot.cz
www.ifp.cz
www.french-music.org
DNY BEZ LÁSKY NA FESTIVALU DNY
EVROPSKÉHO FILMU
DAGEN ZONDER LIEF OP HET FESTIVAL
DAGEN VAN DE EUROPESE FILM
Pátek 18. dubna 2008, 20:30, Aero Praha
úterý 22. dubna, 21:00, Světozor Praha
středa 30. dubna, 18:00, Kinosál
B.Bakaly, Brno
Vrijdag 18 april 2008, 20:30, Aero Praag
dinsdag 22 april, 21:00, Světozor Praag
woensdag 30 april, 18:00, Kinosál
B.Bakaly, Brno
V rámci ´Dnů evropského filmu´ bude na
různých místech v zemi promítán vlámský
film ´Dny bez lásky´ režiséra Felixe van
Groeningena.
De Vlaamse film ´Dagen zonder lief´ van
Felix
van
Groeningen
wordt
op
verschillende plaatsen van het land
vertoond in het kader van de ´Dagen van
de Europese film´.
Een korte samenvatting: Vroeger waren ze
de beste vrienden: De meisjes heten
allebei Kelly, een blonde en een zwarte
Kelly, of een brave en een stoute. Kurt en
Frederic waren onafscheidelijk, Patrick
Stručný obsah: Kdysi to bývali nejlepší
přátelé: Obě dívky se jmenují Kelly,
blondýna Kelly a černovláska Kelly, nebo
také hodná a zlobivá. Kurt a Frederic
nejbláznivější vylomeniny a společně vyse-
Vrijdag 18 april 2008, 19:30
Palác Akropolis, Kubelíkova 1548/27,
Praag
6
Belgische Ambassade - Vlaamse Vertegenwoordiging, Valdštejnská 6, CZ - 118 01 Praha 1
Tel: +420 257 532 484, E-mail.: [email protected], Internet: www.flanders.be/prague
INFORMACE VLÁMSKÉHO ZASTOUPENÍ
INFO VAN DE VLAAMSE VERTEGENWOORDIGING
dávali v Nickově kavárně. Když se
černovláska Kelly vrátí po několika letech z
New Yorku, zjistí, že zatímco byla pryč,
změnilo se mnohem více než jen barva
jejích vlasů. Frederic si našel přítelkyni a
má v plánu se přestěhovat. Kurt a
blondýna Kelly žijí spolu a svým dítětem. A
Patrick je pryč. Dřívější přátelé jsou opět
spolu, ale nic již není tak, jak bývalo...
deed de zotste dingen en samen zaten ze
altijd in het café van Nick. Toen Zwarte
Kelly na een paar jaar in New York
terugkomt, bemerkt zij dat er meer is
veranderd tijdens haar afwezigheid dan
slechts de kleur van haar haar. Frederic
heeft een lief én concrete verhuisplannen.
Kurt en Blonde Kelly wonen samen en
hebben ze een kindje. En Patrick is niet
meer. De vrienden van vroeger zijn
opnieuw bijeen. Maar niets is zoals het
was meer...
Režie/Regie: Felix van Groeningen
Hrají/Cast: Wine Dierickx, Jeroen Perceval,
Pieter Genard, An Miller, De Graeve,
Charlotte Vandermeersch
www.eurofilmfest.cz
www.dagenzonderlief.be
HOOVERPHONIC - koncert
HOOVERPHONIC - concert
13. května 2008, 20:00, Fléda, Brno
18. května, 20:00, Lucerna Music Bar,
Praha
19. května, Festival Flora, Olomouc
13 mei 2008, 20:00, Fléda, Brno
18 mei, 20:00, Lucerna Music Bar,
Praag
19 mei, Flora Festival, Olomouc
Již od svého vzniku jsou Hooverphonic ve
světě uznávanou popovou skupinou. V
současné době ji tvoří zpěvačka Geike
Arnaert a dva muzikanti ze Sint-Niklaas:
kytarista Raymond Geerts a baskytarista,
skladatel, textař a producent Alex Callier.
Skupina Hooverphonic byla založena v
roce 1995. Mezinárodní průlom přišel v
roce 2000 s albem ´Magnificent Tree´,
které sklidilo velký úspěch v Evropě i
Spojených státech. Hooverphonic
se
zviditelnili rovněž díky svému vystupení na
zahajovacím
ceremoniálu
fotbalového
mistrovství Evropy v tomtéž roce.
Popgroep Hooverphonic geniet reeds vanaf
haar ontstaan internationale erkenning. De
band bestaat tegenwoordig uit zangeres
Geike Arnaert en twee musici uit SintNiklaas: gitarist Raymond Geerts
en
bassist en componist, tekstschrijver en
producent Alex Callier.
Hooverphonic werd in 1995 opgericht. In
2000 begon de internationale doorbraak
voor de band met het album ´The
Magnificent Tree´ dat een groot succes
werd in Europa en de VS. Hooverphonic
kwam ook meer in de kijker dankzij hun
optreden tijdens de openingsceremonie
van het Europees Kampioenschap Voetbal
dat jaar.
Vstupenky/toegang: 230 – 390 CZK
www.hooverphonic.com
www.fleda.cz
www.musicbar.cz
www.divadelniflora.cz
7
Belgische Ambassade - Vlaamse Vertegenwoordiging, Valdštejnská 6, CZ - 118 01 Praha 1
Tel: +420 257 532 484, E-mail.: [email protected], Internet: www.flanders.be/prague
INFORMACE VLÁMSKÉHO ZASTOUPENÍ
INFO VAN DE VLAAMSE VERTEGENWOORDIGING
IL FONDAMENTO – koncert
Pátek 16. května 2008, 20:00
Rudolfinum, náměstí Jana Palacha,
Praha 1
IL FONDAMENTO – concert
Paul Dombrecht – umělecký vedoucí
Miriam Allan – soprán, Clint van der Linde
– alt, Marcel Beeckmann – tenor, Hugo
Oliveira – bas
Sbor Vlámského rozhlasu
Onder de leiding van Paul Dombrecht
Miriam Allan – sopraan, Clint van der Linde
– alt, Marcel Beeckmann – tenor, Hugo
Oliveira – bas
Vlaams Radio Koor
Vrijdag 16 mei 2008, 20:00,
Rudolfinum, náměstí Jana Palacha,
Praag 1
J. D. Zelenka: „Miserere“, žalm/psalm 50 in c, ZWV 57
J. D. Zelenka: „De Profundis“, žalm/psalm 130 in d, ZWV 50
J. D. Zelenka: Requiem in c, ZWV 48
Vlámský barokní orchestr Il Fondamento
se specializuje na interpretaci historických
děl hraných na dobové nástroje. Během
19 let své existenci si vybudoval mezinárodní
renomé
a
vystupoval
na
nejvýznamnějších festivalech doma i v
zahraničí. Umělecký vedoucí a stálý dirigent
Paul Dombrecht program Il Fondamento
s oblibou konfrontuje s méně známými
díly. Díla méně proslulých skladatelů, jako
např. Heinichena, Zelenky či Fasche, tak
zaznívají na koncertech společně velkými
jmény jako Händel a Bach.
Vstupné/toegangsprijs: 100-600 CZK
www.festival.cz
www.ilfondamento.be
Het Vlaamse barokorkest Il Fondamento
specialiseert
zich in
de
historische
uitvoeringspraktijk van Oude Muziek op
authentieke instrumenten. In de negentien
jaar van zijn bestaan heeft het orkest een
internationale reputatie opgebouwd en
was het te gast op de meest toonaangevende festivals in binnen- en buitenland.
Artistiek leider en vast dirigent Paul
Dombrecht confronteert de programma’s
van Il Fondamento graag met het minder
gekende repertoire. Werken van minder
gerenommeeerde
componisten
als
Heinichen, Zelenka, Fasch en anderen
worden binnen eenzelfde concert geplaatst
naast grote namen als Händel en Bach.
8
Belgische Ambassade - Vlaamse Vertegenwoordiging, Valdštejnská 6, CZ - 118 01 Praha 1
Tel: +420 257 532 484, E-mail.: [email protected], Internet: www.flanders.be/prague
INFORMACE VLÁMSKÉHO ZASTOUPENÍ
INFO VAN DE VLAAMSE VERTEGENWOORDIGING
DAAN VANDEWALLE & OSTRAVSKÁ
DAAN VANDEWALLE & OSTRAVSKÁ
BANDA - koncert
BANDA - concert
Středa 21. května 2008, 19:30
Výstaviště Černá louka, pavilon A,
Ostrava
Woensdag 21 mei 2008, 19:30
Tentoonstellingscentrum Černá louka,
paviljoen A, Ostrava
Petr Kotík – dirigent
Petr Kotík – dirigent
Hana Kotková – housle, Daan Vandewalle
Hana Kotková – viool, Daan Vandewalle –
– klavír, Ostravská banda
piano, Ostravská banda
Kotík: Solos and Incidental Harmonies
Carter: Dialogy
Srnka: Reservoirs
Ligeti: Koncert pro housle a orchestr
Vstupné: 120 Kč
Toegangsprijs: 120 CZK
Pátek 23. května 2008, 20:00
Rudolfinum, nám. Jana Palacha 1, Praha
Petr Kotík – dirigent
Michaela Reiner – soprán, Monica Germina
– housle, Daan Vandewalle – klavír, Hana
Kotková – housle
Vrijdag 23 mei 2008, 20:00
Rudolfinum, nám. Jana Palacha 1, Praag
Petr Kotík – dirigent
Michaela Reiner – sopraan, Monica
Germina – viool, Daan Vandewalle –
piano, Hana Kotková – viool
Petr Kotík: Solos and Incidental Harmonies
Louis Andriessen: La Passione pro soprán, housle a orchestr/voor sopraan, viool en orkest
Elliott Carter: Dialogues
Miroslav Srnka: Reservoirs
György Ligeti: Houslový koncert/Viool concert
Vstupné 50 – 400 Kč
Toegangsprijs: 50 – 400 CZK
Daan Vandewalle (*1968) studoval na
Královské konzervatoři v Gentu, kde nyní
vyučuje klavír.
Od svého debutu v roce 1992 se těší
mezinárodní pověsti specialisty na novou
hudbu se zaměřením na americkou klavírní
hudbu 20. století. Jeho program je po
technické stránce i kombinací klasických
děl s novými často velmi nevšední.
Daan Vandewalle (*1968) studeerde aan
het Koninklijk Conservatorium te Gent,
waar hij nu als piano docent werkt. Sinds
zijn debuut in 1992 wordt hij overal
gevraagd als een specialist op de nieuwe
muziek,
vooral
de
Amerikaanse
pianomuziek van de 20ste eeuw. Zijn
programma's zijn vaak erg ongewoon
zowel wat het technisch niveau betreft als
de combinatie van de werken.
www.janackuvmaj.cz
www.festival.cz
www.ocnmh.cz
www.daanvandewalle.com
9
Belgische Ambassade - Vlaamse Vertegenwoordiging, Valdštejnská 6, CZ - 118 01 Praha 1
Tel: +420 257 532 484, E-mail.: [email protected], Internet: www.flanders.be/prague
INFORMACE VLÁMSKÉHO ZASTOUPENÍ
INFO VAN DE VLAAMSE VERTEGENWOORDIGING
HUELGAS ENSEMBLE - koncert
HUELGAS ENSEMBLE - concert
Neděle 1. června 2008, 20:00
Kostel sv. Šimona a Judy, Dušní,
Praha
Zondag 1 juni 2008, 20:00
Simon- en Judakerk, Dušní, Praag
Paul van Nevel – dirigent
Hudba na habsburských dvorech III.
Jacobus de Kerle (výběr z tvorby)
Charles Luython (výběr z tvorby)
Paul van Nevel – dirigent
Muziek aan de Habsburgse Hoven III
Jacobus de Kerle (een keuze uit het werk)
Charles Luython (een keuze uit het werk)
Huelgas Ensemble, který v roce 1971
založil a od té doby řídí Paul Van Nevel, je
jedním z nejrenomovanějších evropských
vokálních
souborů
zabývajících
se
ztvárněním
středověké
a renesanční
polyfonní hudby. Huelgas Ensemble zpívá
často již zapomenutá díla, která dirigent
Paul van Nevel vyhledává v knihovnách po
celé Evropě.
Het Huelgas Ensemble (opgericht in 1971)
is
één
van
Europa's
meest
gerenommeerde
groepen
voor
de
uitvoering van de polyfone muziek uit de
Middeleeuwen en de Renaissance. Het
ensemble zingt vaak onbekende werken,
die door zijn dirigent Paul van Nevel
opgezocht worden in bibliotheken over
heel Europa.
Vstupné: 300 – 400 Kč
Toegangsprijs: 300 – 400 CZK
www.festival.cz
www.muziekcentrum.be
Vlámské zastoupení - Vlaamse Vertegenwoordiging:
Walter Moens
Zástupce vlámské vlády v České republice
Vertegenwoordiger van de Vlaamse regering in de Tsjechische Republiek
Andrea Havlíčková
Asistentka
Assistente
10
Belgische Ambassade - Vlaamse Vertegenwoordiging, Valdštejnská 6, CZ - 118 01 Praha 1
Tel: +420 257 532 484, E-mail.: [email protected], Internet: www.flanders.be/prague

Podobné dokumenty

Flandry v České republice - NE-BE

Flandry v České republice - NE-BE Dinsdag 5/2 2008, 17:00 Galerie, Praagse Burcht, Praha 1

Více