NADACE AGEL pomáhá

Transkript

NADACE AGEL pomáhá
ročník 6
číslo 4
srpen 2012
NADACE AGEL pomáhá
NADACE AGEL obdarovala nemocného mladého muže a dvě malé
děti s poruchami dýchání
STRANA
3
Vítkovická nemocnice modernizuje
Letní dětský tábor v Rapotíně
Od svého vstupu v roce 2005 investo-
Tábora s tématem Hry bez hranic
val AGEL do Vítkovické nemocnice víc
se zúčastnilo přes 100 dětí našich
než 540 miliónů korun
zaměstnanců
STRANA
6
STRANA
14
Adresa
e–mail: [email protected]
Předsedkyně redakční rady
PhDr. Dušana Chreneková, MBA
Členové redakční rady
MUDr. Marian Branny
MUDr. Filip Horák, MBA
Ing. Roman Gavanda
Ing. Karel Kantor
MUDr. Martin Polach, MBA
Ing. Tomáš Želazko
Inzerce
e–mail: [email protected]
REDAKCE
e–mail: [email protected]
Ing. Tomáš Želazko
Bc. Radka Baková
Ing. Hana Szotkowská
Jana Želazková
Bc. Marta Csergeová
Zlom a grafická úprava
Graphic House s.r.o.
Redakce nezodpovídá za obsah
zveřejněné inzerce a reklamy.
Vychází 6 × ročně
ISSN 1802–7350
Registrováno MK ČR pod evidenčním
číslem 17744
webová prezentace časopisu
www.nasagel.cz
Obsah
3 NADACE AGEL pomohla vozíkem zdravotně postiženému mladíkovi
4 NADACE AGEL obdarovala děti s poruchami dýchání – se syndromem spánkové apnoe
6 Vítkovická nemocnice má nový kabát za více než 48 miliónů korun
8Projekt Zdravá společnost Vzdělávacího institutu AGEL získal finanční podporu
od Ministerstva školství
9 AGEL nabídl studentům témata vědecké odborné činnosti
10 Na léčebných pobytech se naši zaměstnanci rekreují i letos
12Na fotbalovém turnaji AGEL CUP si zahrálo 300 chlapců z Polska, Slovenska a České republiky
14 Tábor v duchu Her bez hranic
18 Primár chirurgie v Krompachoch Michal Chyla si prvý maratón vyskúšal už v 17 rokoch
20 Sestra Štěpánka Petrželová považuje za nejdůležitější umět naslouchat pacientovi
22 Napsali o nás…
28 Cvičit by měli také senioři
29 Hemoroidy léčí ambulantně bez operace pomocí moderního přístroje Hemoron
30 Lékaři jako první v zemi implantovali mitrální chlopeň bez potřeby chirurgické operace
31 Nemocnice Podlesí kvůli bezpečnosti pacientů zakoupila uzamykatelné skříňky
32 Po mozkové mrtvici se lidé často učí opět mluvit, psát i číst
33 Kolenní klouby vyměňují novou metodou
34 Každý muž nad padesát let by si měl nechat vyšetřit prostatu
35 Nemocnice Přerov začala s rekonstrukcí interního pavilonu
36 Dopřejte si dobu letních dovolených bez zdravotních potíží dětí
37 Nové přístroje zkvalitní diagnostiku
38 Příliš sportu může dětem ublížit
39 Budoucí maminky mají k dispozici nové nadstandardní pokoje
40 Před rakovinou děložního čípku chrání očkování
41Oddělení klinické biochemie a hematologie nabízí nový test na rakovinu tlustého
střeva a konečníku
42Pacienti mohou nově darovat kostní tkáň, ta pomáhá při výměně endoprotézy nebo po úrazech
43 Odborníci ze Šumperské nemocnice učí malé školáky správně držet své tělo
44 Drogy berou i dvanáctileté děti
45 Nemocnice zakázala kouření v celém areálu
46 Počet astmatiků neustále roste
47 Novojičínská nemocnice na chodby oddělení instalovala dávkovače s dezinfekcí
48 Škola volá! Aneb prvňáček jde poprvé do školy
49 Odborníci na hygienu se sešli v Břeclavi
49 Sexualita třetího věku v podání MUDr. Radima Uzla
50 Nebojte sa darovať krv
51 Vedia si zdravotníci umývať ruky?
52 Na netradičný deň otvorených dverí prišlo 100 žiakov základných a stredných škôl
52 Seminár gynekológov a neonatológov Nitrianskeho a Trnavského kraja
53 Ako ďalej v odbore centrálnej sterilizácie
54 Za obezitu detí môžu hlavne rodičia
55 Nemocnica Krompachy organizovala seminár
56 Mladšie ženy by mali byť obozretnejšie, karcinóm prsníka sa im nevyhýba
57 Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča uviedla do prevádzky nový moderný röntgen
58 Levočská nemocnica otvorila modernú onkologickú ambulanciu
58 Nemocnica ukončila rekonštrukciu nového parkovacieho systému
60 Problémy s pomočovaním sa s vekom zhoršujú
61 Záchrana života profesionálne a bezpečne
62 Stalo se…
68 Blahopřejeme
70 Retro: tentokrát z Nemocnice Nový Jičín
72 Assis pochází z Indie a je stejný jako všechny ostatní děti
75 Naše miminka
76 Cílem Lucie Šafářové je světová dvacítka
78 Dívčím snem Jitky Kocurové byl modeling
80 Poděkování
86 Křížovka
87 Recepty čtenářů
88 Kalendář vzdělávacích akcí
Obsah
AGEL a.s.
Mathonova 291/1 796 04, Prostějov
Tel.: +420 582 315 920
Fax: +420 582 315 952
e–mail: [email protected]
www.agel.cz
1
ročník 6
číslo 4
srpen 2012
Vážené kolegyně a kolegové, vážené
dámy a pánové, milí čtenáři,
E d i t or i a l
Doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA
2
poslední dva úvodníky našeho časopisu se zabývaly kvalitou péče v našich zařízeních a já na ně
velmi ráda navážu.
V onkologii je měření kvality poněkud obtížnější, protože onkologie není izolovanou disciplínou,
ale na léčbě onkologicky nemocných se podílí celá řada specialistů. Od praktických lékařů
a periferních odborných ambulancí, které mají vliv především na včasné odeslání pacienta k léčbě
(zpoždění může mít zásadní dopad na onkologické výsledky), přes celou řadu dalších odborníků
z řad radiologů, gastroenterologů apod., kteří se podílejí především na stanovení diagnózy
a určení rozsahu onemocnění, přes nezastupitelnou roli patologů v určení charakteru a povahy
onemocnění, dále přes správnou posloupnost jednotlivých metod léčby a jejich provedení
(chirurgie, radioterapie, systémová léčba) až po pečlivé sledování a řešení nežádoucích účinků,
komplikací a odpovědi na léčbu. Nejslabší článek určuje výslednou kvalitu léčby. Na základě
předchozího je zřejmé, že pro kvalitu léčby onkologicky nemocných je nejdůležitější velmi
kvalitní týmová spolupráce. Kvalitní týmy, kterým jde o prospěch konkrétního nemocného,
mohou posunout léčbu správným směrem a navzájem se obohacovat a rozvíjet.
National Cancer Institute (NCI) má definovánu kvalitu onkologické péče takto: "poskytování
služeb na základě důkazů, s orientací na pacienta v celé kontinuitě péče včas a kvalifikovaným
způsobem, s dobrou komunikací, ve sdíleném rozhodovacím procesu, s cílem zlepšit klinické
výsledky včetně přežití pacientů a zlepšení kvality života“.
Pokud bychom měli hovořit v užším slova smyslu o kvalitě péče o onkologicky nemocné,
musíme se bavit o počtu časných záchytů onemocnění a procentu vyléčených nemocných.
Podíváme–li se na epidemiologická data a data z Národního onkologického registru, vidíme
stále rostoucí incidenci onkologických onemocnění a u většiny nádorů stagnující, nebo dokonce
klesající mortalitu – jinými slovy, onkologická léčba je stále úspěšnější. To má za následek nárůst
prevalence – je stále více pacientů, které je třeba léčit nebo alespoň sledovat. V Česku bude
letos 450 tisíc lidí, kteří mají nebo se v minulosti léčili se zhoubným nádorem. K významnému
prodloužení celkového přežití došlo za posledních patnáct let téměř u všech onkologických
diagnóz, s výjimkou některých obtížně terapeuticky ovlivnitelných nádorů, jako je např.
karcinom slinivky. Se ctí tuzemská onkologie vychází i z mezinárodního srovnání – pokud jde
o kvalitu onkologické péče, je Česká republika slušná standardní evropská země. A zde platí
pravidlo, čím více pacientů léčíme, tím jsou naše výsledky lepší. Nemá smysl provádět operace
časného karcinomu prsu na pracovišti pouze 1 až 2krát za měsíc. Centralizace je tedy nutná
nejen pro specifickou protinádorovou léčbu, ale i pro léčbu chirurgickou ve smyslu léčby malignit
zažívacího traktu, prsu, gynekologických nádorů, urologických tumorů apod.
V obecnější rovině mezi indikátory kvality tedy patří vybavení nemocnice, její akreditace
a certifikace, objem léčených pacientů, moderní technologie, odbornost, zkušenost a edukace
týmů. V užším smyslu pak celý proces léčby na jednotlivých odděleních chirurgické onkologie,
radiační a klinické onkologie až po správné sledování pacienta po léčbě. Společnost Agel nám
dává možnost vytvořit optimální síť pro léčbu onkologicky nemocných, kde specializované
centrum velmi úzce spolupracuje s dalšími odděleními a nemocnicemi a koordinuje péči
o pacienty s maligními onemocněními. Jeho neoddělitelnou součástí jsou spolupracující
onkologické ambulance, bez nichž bychom komplexní terapii nebyli schopni poskytovat.
Směřováním pacienta správným směrem a spolupodílením se na jeho léčbě mu můžeme nejvíce
prospět. Právě vazba všech odborníků na jednotlivá centra může napomoci multidisciplinární
péči. Úloha center není poučovat a kritizovat postupy odesílajících kolegů, ale nastavit správnou
léčbu pro správného pacienta. Pouze takto lze zvyšovat kvalitu péče v onkologii.
Našim společným pacientům si dovoluji popřát špičkovou a kvalitní péči!
Doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA
Lékařská ředitelka Nemocnice Nový Jičín
Vedoucí KOC Nový Jičín
NADACE AGEL pomohla vozíkem
zdravotně postiženému mladíkovi
Speciální elektrický invalidní vozík byl přivezen ze zahraničí a nahradil starý ručně ovládaný posuvný
invalidní vozík.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Bc. Radka Baková
David se starým ručně ovládaným vozíkem
S
peciální elektrický invalidní vozík
obdržel v květnu od NADACE AGEL
třiadvacetiletý mladík David Trojek
z Ostravy-Radvanic. Jedinečný vozík BOGI
v hodnotě téměř 45.000 korun byl přivezen ze zahraničí a nahradil starý ručně
ovládaný posuvný invalidní vozík. Mladý
muž nejprve požádal zdravotní pojišťovnu
o finanční příspěvek na pořízení invalidního vozíku, ale obdržel zamítavé stanovisko
s odůvodněním, že na nový elektrický
vozík nemá nárok. Poté požádal NADACI
AGEL o finanční pomoc.
Nový vozík mladíkovi zkvalitnil jeho
život, protože starý invalidní vozík vždy
musel někdo tlačit. „David je díky elektrickému vozíku nyní více samostatný.
Na vozíku jezdí samostatně po okolí, nebo
také se mnou a sestrami na výlety do hor,“
sdělila Davidova maminka Kateřina
Tomanová.
Tělesně postižený David Trojek se
narodil s rozštěpem páteře, nechodí
a je zcela odkázaný na invalidní vozík.
David s novým elektrickým vozíkem
Vystudoval Střední obchodní školu
v Jánských lázních, která jej bavila, a stále
se rád vrací do tohoto školského zařízení.
„Je to úžasné, jsem dojatý,“ řekl pár dnů
po obdržení vozíku mladík, kterého baví
počítač, televize a rád si hraje s půl roku
starým pasteveckým psem.
„Jsme moc rádi, že jsme matce a hlavně
Davidovi mohli touto cestou pomoci. Oba
mají náš velký obdiv za to, jak vše zvládají,“
uvedla předsedkyně dozorčí rady NADACE
AGEL PhDr. Dušana Chreneková, MBA.
S k up i n a A G E L
S Davidem zleva: jeho maminka, Romana Horáková, Ing. Iveta Ostruszková, MBA, MUDr. Dana Polachová
a PhDr. Dušana Chreneková, MBA
3
ročník 6
číslo 4
srpen 2012
NADACE AGEL obdarovala děti s poruchami
dýchání – se syndromem spánkové apnoe
Obě děti se narodily s tímto celoživotním hendikepem a patří k nemnoha podobně postiženým dětem v České
republice. Když usínají, tak postupně přestávají dýchat. Bez přístroje, který to dělá za ně, by ve spánku zemřely.
Toto onemocnění není léčitelné a je doživotní.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Bc. Radka Baková
S malou Vaneskou zleva: Ing. Iveta Ostruszková, MBA, MUDr. Dana Polachová, PhDr. Dušana Chreneková, MBA,
a staniční sestra Jana Dočkalová
S k up i n a A G E L
N
4
ADACE AGEL v květnu obdarovala dvě děti se syndromem spánkové
apnoe, které nyní trvale žijí na dětském oddělení prostějovské nemocnice.
Pacienti s tímto syndromem v okamžiku,
kdy usnou, přestávají postupně sami spontánně dýchat. Dechy se změlčují, až posléze
po nějaké době zcela vymizí. V momentě,
kdy děti usnou, je zdravotní sestry připojují na dýchací přístroj k dýchací trubičce
na krku.
Sedmiletý Kristián dostal od zástupců
NADACE AGEL dětské kolo a formičky
na písek a tříletá Vaneska hračky, zvukové klávesnicové knížky a dvoje dětské
botičky. „Jsme rádi, že jsme udělali radost
těmto dětem. Jde o jednu z prvních aktivit
NADACE AGEL a pomohli jsme dětským
pacientům prostějovské nemocnice, která
patří do skupiny AGEL. Nadace bude
s Kristiánem staniční sestra Jana Dočkalová
a zástupkyně primáře MUDr. Hana Řehulková
nadále pomáhat lidem a organizacím, které
se ocitnou v obtížné životní situaci,“ řekla
předsedkyně dozorčí rady NADACE AGEL
PhDr. Dušana Chreneková, MBA.
Rodiče se k malému Kristiánovi nehlásí
a tak je nemocniční pokoj pro něj v současné době jediným domovem, protože
potřebuje individuální péči a nemůže žít
v jiném kolektivním zařízení. Letos bude
v prostějovské nemocnici již čtvrtým
rokem. Předtím prodělal několik neurochirurgických operací a byl značně psychomotoricky retardovaný. Zpočátku v nemocnici
dokonce odmítal kousat a polykat sousta,
takže část stravy musel přijímat speciální
hadičkou zavedenou do žaludku. „Přesto
se mu postupně podařily obrovské pokroky. Rozvinula se jeho slovní zásoba, takže
začal mluvit v jednoduchých větách. Dnes
už zvládá jídlo i jemnou motoriku a úspěš-
Ing. Iveta Ostruszková, MBA, s malou Vaneskou,
která si prohlíží nové papuče
drobné předměty s Patem a Matem, dort
s Patem a Matem, velké látkové postavičky
nebo polštářky s Patem a Matem.
Naopak tříletá Vaneska je v prostějovské nemocnici od loňského března
a nyní teprve začíná chodit. Holčička byla
před časem svěřena do ústavní výchovy.
U Vanesky jsou typické poruchy dýchání,
pro které se ve spánku napojuje na umělou
plicní ventilaci, při běžné infekci dýchacích
cest potřebuje dechovou podporu často
i přes den. A navíc má další vážná vrozená
omezení, jako například nemá vyvinutý
polykací reflex, takže nepolyká ani sliny.
Nemluví a její psychomotorický vývoj po-
kračuje velmi pomalu. Má trvale tracheostomii a gastrostomii.
„Děvčátko vyžaduje velkou trpělivost
a individuální přístup. Zaznamenáváme u Vanesky pokroky, které jsou však
prozatím velmi malé. Od září letošního
roku bude Vaneska navštěvovat speciální
mateřskou školku. Podobně jako s Kristiánem se snažíme s ní chodit na procházky,
zapojovat ji do akcí na oddělení, ale pouze
na omezenou dobu, kdy je schopna vnímat
lidi kolem sebe a soustředit se na hru,“
dodává primář Tenora.
NADACE AGEL vznikla v loňském roce.
Cílem nadace je pomáhat nejen handicapovaným občanům, ale také těžce nemocným
pacientům, jejichž léčbu ne vždy hradí
zdravotní pojišťovny. „Naším cílem je dělat
radost a pomáhat lidem a organizacím,
které se ocitnou v obtížné životní situaci.
Tato pomoc je pro nemocné, opuštěné,
postižené děti, dospělé a seniory. Ty radostné oči za to stojí!" dodává předsedkyně
správní rady Ing. Iveta Ostruszková, MBA,
s tím, že do budoucnosti chtějí aktivity nadace rozšířit mezi širokou veřejnost, lidem
bez rozdílu věku.
Personální obsazení NADACE AGEL:
Správní rada:
Předsedkyně správní rady
Ing. Iveta Ostruszková, MBA
Členové správní rady
Doc. MUDr. Renata Soumarová,
Ph.D., MBA
Ing. Karel Kantor
Dozorčí rada:
Předsedkyně dozorčí rady
PhDr. Dušana Chreneková, MBA
Členové dozorčí rady
MUDr. Dana Polachová
Helena Černošková
Romana Horáková
NADACE AG EL pomůže potř ebným
Nadace AGEL začala pomáhat potřebným. Fyzické osoby tak mohou žádat o nadační
příspěvky. Nadace poskytne na podporu zdravotní péče dospělých osob i dětí,
na vybavení zdravotnických zařízení, ale také na rozvoj, výzkum a vývoj ve zdravotnictví
jednorázový finanční příspěvek, který bude schválen odbornou komisí. Bližší informace
a žádost o poskytnutí nadačního příspěvku naleznou zájemci na www.nadaceagel.cz.
S k up i n a A G E L
ně navštěvuje speciální školku, kde se ho
pedagogové snaží zapojit mezi ostatní děti.
Samozřejmě má svůj režim. Dopoledne jde
do školky, po obědě chvíli spí a odpoledne
má volno jako každé jiné dítě v jeho věku,"
říká primář dětského oddělení Nemocnice
Prostějov MUDr. Josef Tenora. Závažné
onemocnění tak dnes u Kristiána navenek
připomíná pouze trvalý vývod na krku,
na který se vždy před spaním napojuje
ventilační dýchací přístroj.
Personál dětského oddělení i celé nemocnice se Kristiánovi snaží vytvořit co
nejlepší prostředí. Na vyzdobeném pokoji
na jednotce intenzivní péče má vlastní
stoleček s židličkou, knížky, hračky,
televizi, DVD přehrávač s pohádkami
a oblíbená autíčka. V rohu ovšem stojí
dýchací přístroj a za prosklenou stěnou
je pracovna sester, které na Kristiána
stále dávají pozor. Život v nemocnici mu
však přináší pochopitelná omezení. „Je to
bezpochyby těžké. Naštěstí si to vzhledem
ke svému kombinovanému postižení až
tak neuvědomuje. Snažíme se s ním slavit
veškeré svátky a narozeniny. Sestřičky,
doktoři, jak kdo má čas, ho berou do divadla, do zoo a na různé výlety. Pravidelně
za ním chodí klauni, pořádají se různé
akce či benefiční koncerty,“ vysvětluje
primář Tenora.
Pro malého Kristiána se letos v březnu
v prostějovském klubu Apollo uskutečnila
benefiční akce, kterou pořádalo Občanské
sdružení Oliva. Finanční výtěžek 11 700
korun je určený na zajištění vzdělávacích,
kulturních a sociálních potřeb Kristiána.
Na jaře o životní situaci a nemoci chlapce
informovala televizní reportáž TV NOVA
v pořadu Střepiny, po kterém Kristián dostává od lidí z celé republiky řadu menších
dárků jako například samolepky a jiné
5
ročník 6
číslo 4
srpen 2012
Vítkovická nemocnice má nový kabát
za více než 48 miliónů korun
Od svého vstupu v roce 2005 investovala společnost AGEL do Vítkovické nemocnice víc než 540 miliónů korun.
V letošním roce plánuje společnost investovat dalších 73 miliónů.
Text: Ing. Hana Szotkowská, Ing. Tomáš Želazko / Foto: Archiv nemocnice, Lukáš Sláčala
Zleva: ředitelka Vítkovické nemocnice MUDr. Marie Marsová, MBA, generální ředitel skupiny AGEL
MUDr. Filip Horák, MBA, a náměstkyně primátora města Ostravy Ing. Simona Piperková
S k up i n a A G E L
D
6
oslova k nepoznání se s letošním
jarem změnil areál Vítkovické nemocnice, která v dubnu dokončila
komplexní revitalizaci svých pavilonů.
Po více než roce tak v areálu nadobro
utichl stavební ruch. Nový vnější vzhled
pavilonů oceňují nejen zaměstnanci, ale
také pacienti, kterým rozdílné barvy
fasád značně usnadňují orientaci. Celková
investice přišla nemocnici na více než 48
miliónů korun.
Nový kabát tak dostaly pavilony chirurgie „F“, gynekologicko–porodnický
„I“, interní „G“, ředitelství „K“ a pavilon
„J“ s firemní mateřskou školkou. Součástí
obnovy bylo kompletní zateplení budov
a střech, výměna oken a dveří, včetně nové
fasády. Díky stavebním úpravám došlo
ke snížení energetické náročnosti, úspoře
tepelné energie a snížení provozních nákladů na opravy a údržbu objektů. „Vzhledem
k tomu, že se objekty nachází v Městské
památkové zóně, museli jsme zachovat
barevnost fasád i členění oken, tak aby
Generální ředitel skupiny AGEL MUDr. Filip Horák, MBA,
květinami obdaroval ředitelku Vítkovické nemocnice
nedošlo k degradaci objektů z hlediska
architektonické nebo historické kvality,“
vysvětluje ředitelka Vítkovické nemocnice
MUDr. Marie Marsová, MBA.
Vítkovická nemocnice má totiž víc než
bohatou historii. V roce 1893 ji založil baron Rothschild a jen za posledních dvacet
let se nejméně dvakrát ocitla ve vážných
ekonomických potížích. V roce 2005 se
však nemocnice stala součástí skupiny
AGEL, která nemocnici nejen kompletně
zrekonstruovala, ale vybudovala zde několik špičkových pracovišť. „Od roku 2005
jsme do Vítkovické nemocnice investovali víc než 540 miliónů korun, a to nejen
do stavebních úprav, ale také do technologií
a přístrojového vybavení. Díky tomu se
nám zde podařilo vybudovat několik špičkových pracovišť, kde dnes mohou pacienti
podstoupit unikátní vyšetřovací metody, jako je například metoda SpyGlass,
kterou provádíme jako jediné pracoviště
v Česku,“ říká generální ředitel skupiny
AGEL MUDr. Filip Horák, MBA, s tím,
že za dobu sedmi let se zde společnosti
podařilo vybudovat kromě Centra péče
o zažívací trakt také Vaskulární centrum,
Centrum péče o matku a dítě nebo mamodiagnostické a screeningové centrum.
„Kromě toho se Vítkovická nemocnice
stala součástí celostátní sítě iktových center
poskytující specializovanou léčbu pacientům s cévní mozkovou příhodou,“ dodává
generální ředitel.
A úpravou vnějšího areálu investiční
akce nekončí. V letošním roce plánuje
společnost investovat do Vítkovické nemocnice dalších 73 miliónů korun. Nemocnice plánuje už brzy otevřít nové oddělení
lůžkové rehabilitační péče s dvaceti lůžky.
Ještě letos chce kompletně zrekonstruovat
neurologické oddělení v návaznosti na statut iktového centra. Součástí rekonstrukce
bude výstavba nových ambulancí i lůžkového oddělení s třiceti standardními lůžky
a osmi lůžky jednotky intenzivní péče.
„V roce 2013 bychom rádi otevřeli nové oddělení následné péče. Vzhledem ke spektru
poskytované péče Vítkovické nemocnice
zde lůžka následné péče zatím chybí.
Jednalo by se zhruba o třicet lůžek, bude
však hlavně záležet na výsledcích jednání
se zdravotními pojišťovnami,“ prozrazuje
MUDr. Marie Marsová, MBA, a dodává,
že v letošním roce nemocnice plánuje také
nákup nového CT přístroje.
staré budovy dostaly nový kabát
S k up i n a A G E L
zmodernizované prostory a oddělení Vítkovické nemocnice
7
ročník 6
číslo 4
srpen 2012
Projekt Zdravá společnost Vzdělávacího
institutu AGEL získal finanční podporu
od Ministerstva školství
Více než 4,5 miliónu korun získal Vzdělávací institut AGEL z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Text: Redakce / Foto: Bc. Radka Baková
„Na zdravotním stavu se
ve velké míře podepisuje
právě životní styl“
Mgr. Jitka Tinclová
S kN up
e mi o
n ca nAi c
G eE L
V
8
zdělávací institut AGEL obdržel
od ministerstva prostředky na realizaci projektu Zdravá společnost,
který je zaměřen na posilování odpovědného přístupu k vlastnímu zdraví, dále
na podporu zdravého životního stylu,
motivaci k jeho udržení a zájmu o zdravé prostředí. Finanční podpora směřuje
ke vzdělávání široké veřejnosti.
„Východiskem záměru našeho projektu
se staly jak průzkumy názorů odborníků
a laické veřejnosti, tak i obecně známý fakt,
že většina populace se dostává do přímého
kontaktu se zdravotnickým personálem
až v momentě řešení uzdravování. To je
z preventivního pohledu pozdě. Častým
důsledkem opomíjené prevence jsou
choroby a příčinou je neznalost zásad
i moderních trendů v oblasti prevence
i léčby. Projektovým cílem je vzdělat veřejnost tak, aby se zdravotní prevence stala
pro veřejnost samozřejmostí,“ vysvětlila
ředitelka Vzdělávacího institutu AGEL
Mgr. Jitka Tinclová. Cíl projektu odpovídá
celkovému poslání Vzdělávacího institutu
AGEL, který se zaměřuje na aktivity z oblasti včasného předcházení onemocnění.
„Zastáváme názor, že na zdravotním stavu
se ve velké míře podepisuje právě životní
styl,“ dodává Tinclová.
Společně s odborníky byla zvolena
témata, která nejčastěji negativně dopadají na široké skupiny osob. Celkem 650
účastníků kurzů a dále až dva tisíce osob
z široké veřejnosti se tak díky projektu
Zdravá společnost zúčastní vzdělávání,
akcí Prevence Tour a Festivalu zdraví
ve třech krajích – Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském. Lidé budou moci
klást odborníkům dotazy jak osobně, tak
na internetu přes E–forum. Dále si budou
moci otestovat svůj zdravotní stav, zjistit
individuální optimální skladbu jídelníčku,
změřit hladinu tuku i cukru v těle, ověřit
si pod speciální UV lampou čistotu rukou
po běžném omytí, získat informace o nebezpečí nákaz a mnoho dalšího. Získané
znalosti mohou významně snížit zdravotnická rizika v populaci a změnit postoje
jednotlivců k sobě i k okolí.
Projekt Zdravá společnost nabízí také
zamyšlení nad zdravím jako lidskou hodnotou. Jak vůbec vnímáme tuto hodnotu?
Snaha o vymezení pojmu zdraví je stará
jako lékařská věda sama. Jde o pojem vícerozměrný a neobyčejně komplexní. „Jeho
vyčerpávající definice je obtížná. Koncepce
zdraví je v rámci vědních disciplín definována různým způsobem. V individuálním
přístupu, který je v projektu zvláště respektován, je zdraví stavěno na jednu z nejvyšších příček hodnotového žebříku, protože je
základním předpokladem spokojeného života,“ podotkla Mgr. Jitka Tinclová. Projekt
se tak stává mostem, vedoucím k užšímu
propojení občanské společnosti s oblastí
zdravotnictví a jeho odborníků. Partnerem
projektu je Společnost ranných infekcí.
AGEL nabídl studentům témata vědecké
odborné činnosti
Studentská vědecká odborná činnost umožňuje studentům medicíny dozvědět se víc o některém z oborů,
který je zajímá.
L
ékařská rada společnosti AGEL
v součinnosti s primáři a vedoucími
lékaři nabídla i pro následující akademický rok studentům Lékařské fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci témata
vědecké odborné činnosti (SVOČ). Tato
doplňující aktivita umožňuje medikům
získat hlubší informace z různých lékařských oborů, a to pod vedením zkušených
lékařů. Za aktivní účast na řešení projektu
SVOČ získá student nejen kredity. Výsledky své práce může prezentovat na Konferenci studentských vědeckých prací, kterou
každoročně organizuje Spolek mediků,
a také je finančně ohodnocen kmenovou
fakultou.
Hned dvě témata nabídl studentům primář Centra péče o zažívací trakt MUDr.
Ondřej Urban, Ph.D. První téma „Výskyt
a rizikové faktory nosokomiální infekce
Clostridium difficile“ se zabývá jednou
z nejzávažnějších nozokomiálních infekcí.
Jedná se o infekci získanou v nemocničním
prostředí. „Její výskyt narůstá a stejně tak
narůstá procento kmenů rezistentních na
antibiotickou léčbu. Cílem této práce bude
upozornit na tuto problematiku a zjistit,
kteří nemocní jsou nejvíce ohrožení touto
komplikací,“ upřesňuje MUDr. Ondřej
Urban, Ph.D. Druhé téma „Preference
metod screeningu kolorektálního karcinomu v populaci s průměrným rizikem
onemocnění“ se zabývá nejzávažnějším
problémem současné gastroenterologie,
kolorektálním karcinomem. V současné
době je známo několik metod screeningu,
tedy vyhledávání této choroby ve zdánlivě
zdravé populaci. Jednotlivé používané
metody jsou různě invazivní, mají různou
přesnost, jsou různě drahé. Cílem práce
bude zjistit postoj pacientů k těmto metodám.
MUDr. Ondřej Urban, Ph.D., má se
spoluprací se studenty bohaté zkušenosti.
„Se studenty pracuji v průběhu celé své
lékařské kariéry. Učil jsem nejprve osm
let na střední zdravotní škole, později
několik let na Ostravské univerzitě.
Nyní pracuji také pro Lékařskou fakultu
Název tématu SVOČ
Školitel
1. Příčiny vzniku akutního infarktu myokardu
u mladých pacientů
Prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA,
MUDr. Švesták,
Středomoravská nemocniční, Nemocnice Prostějov
2. Srovnání technik radioterapie a její přínos u pacientů
s karcinomem prostaty vysokého rizika rekurence
Doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA,
Nemocnice Nový Jičín
3. Výsledky léčby a vliv nutriční podpory u pacientů
s nádory horní části GIT
Doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA,
Nemocnice Nový Jičín
4. Prognostické faktory u karcinomu endometria
Doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA,
Nemocnice Nový Jičín
5. Výskyt a rizikové faktory nozokomiální infekce
Clostridium difficile
MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.,
Vítkovická nemocnice
6. Preference metod screeningu kolorektálního
karcinomu v populaci s průměrným rizikem onemocnění
MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.,
Vítkovická nemocnice
7. Terapeutická hypotermie u pacientů po KPCR
(kardiopulmonální resuscitaci)
MUDr. Martin Koza, ARO
Nemocnice Podlesí
8. Malnutrice – identifikace, zhodnocení, intervence
v podmínkách ARO, JIP
MUDr. Petr Dvořák, ARO
Nemocnice Valašské Meziříčí
9. Larvoterapie chronických ran
(srovnání hojení defektů u různých skupin nemocných:
AS, diabetes mell, kombinace obou)
školitel: MUDr. Karla Janková, SMN – Nemocnice Přerov
garant: prim. MUDr. Stanislav Kalabus
10. Genetické dispozice vzniku hernií a jejich recidiv
školitel: MUDr. Petr Hasala, SMN – Nemocnice Přerov
garant: prim. MUDr. Stanislav Kalabus
11. Chirurgická léčba morbidní obezity a metabolického
syndromu, vliv jednotlivých metod na léčbu prediabetu,
diabetes mellitus II. typu a dalších komorbidit
školitel: MUDr. Petr Vaverka, SMN – Nemocnice Prostějov
garant: prim. MUDr. Adolf Gryga, CSc.
12. Fast–track, alternativní metody přípravy GIT
a sledování nutričních faktorů u nemocných
především s malignitami GIT, kolorekta
Ovlivnění morbidity, mortality
školitel: MUDr. Petr Špička, SMN – Nemocnice Prostějov
garant: prim. MUDr. Adolf Gryga, CSc.
Ostravské Univerzity,“ vyjmenovává primář Urban, který byl rovněž oponentem
několika diplomových prací a dodává, že
se studenty pracuje rád, zejména s těmi,
kteří jsou aktivní a chtějí pochopit širší
souvislosti.
„Za svých studentských let jsem se
SVOČ bohužel aktivně neúčastnil. Později
mi to chybělo, protože jsem se musel
principy vědecké činnosti doučit, abych
byl schopen publikovat ve svém oboru.
Závidím současným studentům množství
nabízených témat v rámci SVOČ a také
to, že nemusí marnit čas studiem marxismu-leninismu a pobytem na vojenských
katedrách. Vidím, že dnešní absolventi
jsou lépe připraveni, než jsme byli my. Především jazykově, často s osobní zkušeností
z pobytu v zahraničí. To považuji za velký
příslib,“ podotkl Ondřej Urban.
S kN up
e mi o
n ca nAi c
G eE L
Text: Ing. Iveta Ostruszková, MBA
9
ročník 6
číslo 4
srpen 2012
Na léčebných pobytech se naši
zaměstnanci rekreují i letos
Zaměstnanci skupiny AGEL si odpočinou v Luhačovicích, na Ostravici, v Teplicích nad Bečvou i na Slovensku.
Text a foto: Redakce
Květoslava Vykydalová (vlevo) a Elfrieda Konečná z Šumperské nemocnice si rekondiční pobyt spojily
s aktivním pohybem
S k up i n a a ge l
C
10
elkem 375 poukazů na rekondičně
rehabilitační pobyty bude v letošním roce přerozděleno mezi zaměstnance skupiny AGEL. První rekreanti
vyrazili na dovolenou již v květnu letošního roku, a to hned do několika lokalit
– Penzionu Hubert v Luhačovicích, Hotelu
Odra na Ostravici, do Lázní Teplice nad
Bečvou a Slovenských léčebných koupelí
Rajecké Teplice.
Zaměstnanecké benefity v podobě
relaxačních pobytů umožňuje smlouva
uzavřená s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou, která na pobyty přispívá.
Poukazy jsou zaměstnancům přidělovány
interními komisemi, které byly zřízeny ve
všech zdravotnických zařízeních. „Základním kritériem pro výběr je skutečnost, že
držitel poukazu je zaměstnán ve skupině
AGEL v České republice a zároveň je
pojištěncem České průmyslové zdravotní pojišťovny a pracuje na plný úvazek.
U zdravotně postižených zaměstnanců
nehraje úvazek roli. Dalším důležitým
kritériem je náročnost výkonu povolání
konkrétního zaměstnance,“ uvedla kritéria
ředitelka útvaru personálně právních vztahů Ing. Iveta Ostruszková, MBA.
Jedním z míst, kam si na čtyři dny
mohou odjet zaměstnanci skupiny AGEL
v rámci rekondičních pobytů odpočinout
od práce a nabít se novou energií, jsou
malebné středomoravské lázně Teplice
nad Bečvou s unikátní minerální uhličitou
vodou pro léčení srdečně-cévních onemoc-
nění. Tyto lázně, založené již v 16. století,
se dnes pyšní špičkovým kardio-rehabilitačním centrem evropské úrovně. Léčba
se vyznačuje zejména aktivním procesem
intervence do životního stylu člověka
s kardiovaskulárními problémy, který na
zlepšení svého zdravotního stavu spolupracuje. Díky tomuto způsobu léčby a moderním rehabilitačním postupům slaví lázně
s výsledky léčby velké úspěchy.
V Teplicích nad Bečvou trávily počátkem června svůj čtyřdenní rekondiční
pobyt i dvě rehabilitační pracovnice ze
Šumperské nemocnice, a to Elfrieda Konečná a Květoslava Vykydalová. Kamarádky, které se znají 30 let, odjely na rekondiční pobyt poprvé s cílem odpočinout si, ale
aktivně. Takže s napětím sledovaly, aby jim
počasí dovolilo vyrazit ven na kola, brusle
nebo na svižnou, delší procházku. Jejich
sportovní postavy dosvědčovaly, že pohyb
je oběma sympatickým ženám vlastní.
Na dotaz, jak jsou v lázních spokojené,
zazněla jen slova chvály. „Máme hezké
ubytování v lázeňském domě Moravan,
procedury jsou skvělé, i okolí je krásné, je
tady i cyklotrasa,“ shrnula nadšeně paní
Konečná, takže její kamarádka už téměř
neměla co říct. „Mně už jen zbývá pochválit báječné jídlo,“ dodala paní Vykydalová.
Záměr aktivní rehabilitace chválí
i MUDr. Jiří Leisser, primář lázeňských
sanatorií Moravan a Janáček a ředitel pro
vnější vztahy lázní Teplice nad Bečvou:
„Tak nějak by to mělo být, když po rehabilitaci si jde klient zasportovat, snadněji
nabere psychickou sílu,“ řekl. Lázně Teplice nad Bečvou jsou podle něj zaměřeny
zejména na problémy se srdíčkem a tady
velmi pomůžou uhličité koupele, které
umožní rozšíření cév a tím snížení krevního tlaku. Preventivní pobyt v lázních
je pak podle primáře ideální zejména pro
ženy, které se často nedokážou odpoutat
od starostí s vedením domácnosti. Tady
se o nic starat nemusejí. „U oběda jsme si
pochvalovaly, jak to nemá chybu, jak nám
přinesou jídlo a hýčkají nás tady. V práci
s klienty pořád mluvíme a tady je pro mě
příjemné, že mohu mlčet,“ přisvědčila paní
Konečná.
Rekondisti ze skupiny AGEL mají minimálně tři procedury denně a mimo dalších
možností je to návštěva moderního well-
ness centra nebo kryokomory, kde nemoci
léčí až 160stupňový mráz. Na rekondiční
pobyt mohou odjet v doprovodu rodinného příslušníka, který si vše platí ze svého.
Společnost AGEL obdržela od České
průmyslové zdravotní pojišťovny pro
letošní rok větší částku než loni. „Hradíme
náklady na léčebně rehabilitační péči a 80
procent přispíváme na ubytování a stravování. Pobyty jsou čtyřdenní a každý
účastník obdrží voucher s upozorněním
na podmínky nástupu a informací, že pobyty jsou financovány ČPZP. Každý účastník projde vstupní lékařskou prohlídkou
a je mu sestaven individuální léčebný plán.
O provedených procedurách je veden elektronický záznam u primáře MUDr. Leissera,“ uvedl ke spolupráci ČPZP a společnosti
AGEL Ing. Emil Rakus, který má v ČPZP
rekondiční pobyty na starosti. Dodal, že
AGEL má nasmlouvány pobyty pro skoro
80 rekondistů.
V loňském roce ČPZP nasmlouvala
pro společnost Agel rekondiční pobyty v zařízeních Kúpele Lúčky, LD Tosca
v Karlových Varech a LD Hubert v Luhačovicích, Rajecké Teplice a Neziskovém
zdravotnickém zařízení (NZZ) Hotel Odra
na Ostravici. V letošním roce ČPZP zajistila pro zaměstnance společnosti AGEL
kromě Teplic nad Bečvou pobyty také
v Rajeckých Teplicích, Lázeňském domě
Hubert v Luhačovicích a v NZZ Hotel
Odra na Ostravici.
INZERCE
Dalkia spolupracuje s AGELem
Skupina Dalkia je jednou z nejvýznamnějších energetických firem v České republice. Své služby poskytuje i zdravotnickým zařízením skupiny Agel, a tak jsme generálnímu řediteli Dalkie Laurentu Barrieux položili pár otázek:
teplo do více než 250 tisíc bytů v Morav-
teplo, chlad, elektřinu anebo pro ně realizuje-
skoslezském, Olomouckém, Středočeském
me různé multitechnické činnosti. Zajišťujeme
a Karlovarském kraji a v Praze. Mezi hlavní
tepelnou pohodu pacientů a personálu, řídíme
zákazníky Dalkie patří města a jejich obyvatelé,
stanice na výrobu a rozvod páry a eliminuje-
průmyslové podniky, zdravotnická zařízení,
me možná rizika výskytu Legionely v úrovni
školy, veřejné instituce, obchodní a adminis-
zdrojů. U velkých nemocničních zařízení máme
trativní centra atd. Patříme také k významným
zpravidla na starost komplexní provozo-
výrobcům a dodavatelům elektrické energie,
vání tepelného hospodářství. Provozujeme
kterou vyrábíme převážně v kogeneraci –
i zařízení na výrobu chladu a dodáváme páru
souběžně s teplem, což je šetrnější k životnímu
a horkou vodu pro potřeby prádelen a kuchyní,
prostředí. V tomto oboru je Dalkia jedničkou
přičemž garantujeme plynulost dodávek
na českém trhu. Dodáváme elektrickou energii
nezbytných pro provoz těchto areálů. Ve
řadě obchodníků s elektřinou i koncovým uži-
spolupráci se skupinou Agel máme na starost
vatelům, mezi něž patří průmyslové podniky,
provoz tepelného hospodářství Nemocnice
firmy, či organizace. Vedle toho skupina nabízí
Šternberk, dodáváme teplo a provozujeme
i další průmyslové utility, energie, služby či
předávací stanice na Železničních poliklinikách
komplexní servis.“
v Olomouci a Přerově a zajišťujeme správu
energetických zařízení Nemocnice a Polikliniky
1) Čím se zabývá skupina Dalkia v České
2) Jaké služby může společnost Dalkia nabíd-
republice?
nout zdravotnickým zařízením? Spolupracu-
„Jsme jedním z nejvýznamnějších výrobců
jete i se skupinou Agel?
a dodavatelů tepelné a elektrické energie
„V současné době je v našem portfoliu 116
v České republice. Naše společnost dodává
zdravotnických zařízení, kterým dodáváme
v Novém Jičíně.“
ročník 6
číslo 4
srpen 2012
Na fotbalovém turnaji AGEL CUP
si zahrálo 300 chlapců z Polska,
Slovenska a České republiky
Mezinárodní turnaj mladších žáků vyhrála Sigma Olomouc před Baníkem Ostrava a Povážskou Bystricou.
Text a foto: Ing. Tomáš Želazko
Vítězný tým olomoucké Sigmy
S k up i n a Age l
Z
12
hruba 300 kluků ve věku 10 až 12
let se v polovině června představilo
ve frýdecko-místeckých Stovkách
na mezinárodním turnaji mladších žáků
AGEL CUP. Jednoho z největších fotbalových turnajů mladších žáků v Evropě se
zúčastnilo 20 družstev z Polska, Slovenska
a České republiky. Turnaj AGEL CUP se
stal nakonec kořistí mladých fotbalistů
olomoucké Sigmy.
Slavnostní výkop turnaje, jehož mediálními partnery byly Moravskoslezský Deník
a rádio Čas, provedl obchodní ředitel
AGELu Ing. Roman Gavanda. „Jako skupina AGEL podporujeme sportovní aktivity
dětí a mládeže – zdravý životní styl a pohyb je tou nejlepší prevencí," řekl v úvodu
turnaje Ing. Roman Gavanda.
Ve Stovkách se v parném dni hrálo
současně na dvou hřištích. Samotný turnaj
začal prvními zápasy v 8 hodin ráno,
přičemž kategorie mladších žáků hraje svá
utkání na polovinu normální hrací plochy,
takže se v jednu chvíli hrály čtyři zápasy
najednou. Přihlášené týmy byly rozděleny
do čtyř pětičlenných skupin. Dle pořadí
v základních skupinách pak první dva
celky postoupily do bojů o medaile. Třetí
a čtvrtý ze skupiny si pak zahrály o konečné deváté až šestnácté místo. Poslední
družstva ve skupinách bojovala o sedmnáctou až dvacátou příčku.
Nejlepší formu nakonec prokázali
mladí fotbalisté Sigmy Olomouc, kteří ve
finále porazili Baník Ostrava 3:0. Stejným
poměrem poté skončilo i utkání o konečné
třetí místo, chlapci z Povážské Bystrice
zvítězili nad mladíky z Frýdku-Místku.
Na závěr turnaje pořadatelé vyhlásili
také individuální ocenění. Nejlepším střelcem se stal olomoucký útočník Tomáš Zlatohlávek, nejlepším hráčem byl zvolen Martin
Slavnostní výkop provedl Ing. Roman Gavanda
Rattay z pražské Dukly a nejlepším brankářem Matěj Škoda ze Slovanu Bratislava.
Skupina AGEL jako správný patron turnaje dbala o zdraví nejen hráčů a trenérů,
ale také přihlížejících rodičů i dalších fotbalových příznivců. Zdravotníci Vítkovické nemocnice, která patří do naší skupiny
AGEL, změřili během turnaje tlak více než
80 hráčům, jejich rodičům a dalším fanouškům. Jednomu tatínkovi naměřili tlak
180/110, když normální krevní tlak v klidu
má být 130/85. Výsledkem tohoto měření
bylo samozřejmě doporučení mladému
muži zajít si k lékaři.
Konečné pořadí turnaje
1. SK Sigma Olomouc
2. FC Baník Ostrava
3. MŠK Povážská Bystrica
S kN up
e mi o
n ca nAge
ice l
Tlak si nechal změřit i obchodní ředitel AGELu
13
ročník 6
číslo 4
srpen 2012
Tábor v duchu Her bez hranic
Více než sto dětí našich zaměstnanců si během dvou červencových turnusů užívalo dětský tábor v příjemném
prostředí Rekreačního střediska Losinka v Rapotíně.
NReepor
mocn
t ái cže
Text a foto: Bc. Radka Baková
14
H
ry bez hranic byla v 90. letech
velmi oblíbená televizní soutěž.
A právě v duchu těchto her se nesl
i program dětského tábora AGEL. „I v letošním roce je pro děti připraven bohatý
program plný her, soutěží, zábavy a legrace
a již tradičně nechybí ani celotáborová
hra! Stejně jako loni jsme se rozhodli pro
příjemné prostředí rekreačního střediska
Losinka v Rapotíně u Velkých Losin v Jeseníkách na Šumpersku. Nově se však tábor
koná ve dvou čtrnáctidenních turnusech,“
prozradila organizátorka a zástupkyně
hlavní táborové vedoucí Bc. Kateřina
Kyselá, zatímco se děti pomalu chystaly na
první ranní nástup.
Denní režim
Budíček mají děti na zdejším táboře v 7.30
ráno, následuje nezbytná ranní rozcvička, o kterou se starají oddíloví vedoucí.
„Dneska vedly rozcvičku holky a bylo to
fajn, když ji vedou vedoucí-kluci, musíme
běhat a to se mi moc nelíbí,“ prozradila
mi při cestě ze snídaně devítiletá Nikolka
z červeného oddílu. Po snídani následuje
dopolední program, který se nikdy neopakuje, každý den je jiný. Děti prostřednictvím celotáborové hry pomyslně uskuteční
cestu kolem světa, vyzkouší různá řemesla,
vrátí se do budoucnosti nebo se stanou
na pár dnů indiány. Ve zhruba třídenních
celcích se mění obsahová náplň her podle
jednotlivých zaměření. Na dnešní dopoledne je pro děti připravena v rámci okruhu
Cesta kolem světa olympiáda, kdy budou ve
trojicích soutěžit hned v osmi disciplínách!
A ne jen tak ledajakých – na hřišti se zápolí
v hodu gumáky, zručnost si děti testují při
zavazování tkaniček pomocí kleští a trpělivost prověří při vytahování desetikoruny
prsty na chodidle z vědra vody. Po úporném
zápolení o body do celotáborové hry je konečně znám vítěz a celý tábor jde na oběd,
po kterém následuje obvykle až do 15. hodiny odpolední klid. Po něm jsou děti svěží
a připravené na odpolední program. I tehdy
táborníci usilují o další body do celotáborové hry v bojové hře nebo jdou na výlet.
OBLÍBENÉ AKTIVITY
Mezi oblíbené aktivity patřilo i učení se
dovednostem jako je zdravověda, střelba
vzduchovkou, přežití v přírodě či vázání
uzlů. „Program s bojovkami byl zpestřen
také návštěvou lékařů ze Šumperské nemocnice, kteří umožnili dětem prohlédnout si
sanitku „zevnitř“, závěrečná jízda s houkačkou byla pro mnohé nezapomenutelný
zážitek. Stejně jako v loňském roce měly
děti možnost otevřeně hovořit o nemoci
postiženého Martina, který za námi přijel
Sedm dětí z Dětského domova Černá Voda mohlo také strávit příjemné dva týdny na dětském táboře, a to
díky příspěvku NADACE AGEL v celkové výši 44.100 korun. Čtyři děti se zúčastnily prvního turnusu, další tři
děti pak turnusu druhého. Symbolický darovací šek předala Ing. Iveta Ostruszková, MBA. se svou asistentkou paní Bobinou, která
vyprávěla, jak funguje canisterapie,“ popsala detaily táborového programu Kateřina
Kyselá s tím, že v letošním roce uspořádali
organizátoři také karneval. Účastníci tábora
si během jednoho odpoledne připravili
masky ze všeho, co jim padlo do oka –
od lesního mužíka, vodnice, čerta, indiána,
čarodějnice až po lékaře či civilisty.
Bojové hry
Hlavní táborová vedoucí píská nástup
a všechny děti se tak během chvilky
přemístí na táborové nástupiště, kde si vyslechnou pokyny k odpolednímu programu. Budou se hrát bojové hry o cenné body
do celotáborového klání! Všichni dostali
Tábor slavnostně zahájila ředitelka útvaru personálně právních vztahů skupiny AGEL
Ing. Iveta Ostruszková, MBA (vpravo)
za povinnost se sportovně obléci a obout –
přesouvají se na obrovské travnaté hřiště,
které v areálu Losinky často využívají
a soutěže mohou začít! Obrovský důraz
klade hlavní táborová vedoucí Stáňa Kantorová na fair play, a tak okamžitě, když
vidí, že někdo porušuje pravidla, nemilosrdně píská a na jednání proti pravidlům
upozorňuje a strhává body. Mnohé z her
jsou zaměřené na podporu a spolupráci
v oddíle, týmového ducha. Odhodlání je
pak otestováno pří přetahování lanem
nebo hře kostičky. Při posledním úkolu
dnešního dne se děti musely v oddíle
rozdělit – pět zdatných včetně mužského
vedoucího běželo hledat do okolí tábora
předměty, které jim tajně určila táborová
vedoucí. Zbytek oddílu zápolil v tábořišti
v rychlosti a bystrosti při skládání pexesa.
Diskotéky
„Večery zde tráví děti různě, podle toho
jak moc byl náročný den. Mezi oblíbené
aktivity patří promítání filmů, ale jakmile
děti „ochutnaly“ diskotéku nebyly k udržení a večer chtěly jen tančit. Nepochybně
to bylo tím, že tak dobrého diskžokeje jako
byl oddílový vedoucí René, jen tak nepotkaly,“ sdělila s úsměvem Kateřina Kyselá
Slunce pomalu zapadá, den na táboře
AGEL utekl neuvěřitelně rychle a děti se se
svými vedoucími opět vydávají do jídelny,
kde pro ně kuchařky přichystaly bramborové knedlíky plněné uzeným masem
a špenát. A zítra na ně čeká opět další
pestré dobrodružství!
NReepor
mocn
t ái cže
Odpolední program
Odpolední klid tráví malí účastníci tábora
na chatkách nebo hraním her na hřišti
v tábořišti. Někteří nadšeně poslouchají
kamaráda, který cvičí hru na kytaru a popěvuje si známé trampské písničky.
Ze stinného místa u své chatky sleduje dění
sedmiletá Zuzka ze třetího oddílu, a tak
využívám příležitosti a ptám se, jak se jí
na táboře líbí. „Je tu hezky a mám tady
plno kamarádek – Nikolku, Barču a ještě
jednu Nikolku, se kterými bydlím v chatce.
Za vedoucího máme Verču a Robina, kteří
jsou moc hodní. Z her se mi nejvíc líbil
hod gumákem. V celotáborové hře jsme
zatím třetí, ale snad to ještě doženeme,“
povyprávěla mi malá Zuzanka, která měla
velký zážitek také ze scénky v soutěži
O talent, kdy si vedoucí Robin a Honza
připravili pro děti scénku, při které se převlékli za děvčata, zatančili tanečky, a tím
se stali favority soutěže. A protože dětem
sluníčko na táboře posílalo mnoho teplých
paprsků, odpolední klid byl většinou ukončen oblíbeným sprchováním hadicí, kde se
zpočátku ukazovali jen ti nejodvážnější,
ale další dny se přidávali všichni, kteří
prahli po osvěžení.
15
NReepor
mocn
t ái cže
ročník 6
16
číslo 4
srpen 2012
17
NReepor
mocn
t ái cže
ročník 6
číslo 4
srpen 2012
Primár chirurgie v Krompachoch
Michal Chyla si prvý maratón
vyskúšal už v 17 rokoch
MUDr. Chyla: Čas na beh si nahrádzam hlavne tým, že napríklad nepozerám televíziu, správy počúvam len
v aute, počítač je pre mňa len zdrojom informácií. A mám fantastickú rodinu.
Text: Ing. Tomáš Želazko, Bc. Marta Csergeová / Foto: archív MUDr. Michala Chylu
Nechcel som byť od malička lekárom,
dokonca ešte na strednej škole som v tom
nemal jasno. Môj otec bol veterinár na
Vysokej škole veterinárnej v Košiciach,
mnoho som počas jeho praxe videl a zažil,
ale napokon som sa rozhodol pre humánnu
medicínu a neľutujem to.
P
Kedy a kde ste začali vykonávať prácu
lekára? A v ktorých nemocniciach ste
pracovali a ako dlho?
Po skončení Lekárskej fakulty Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach som nastúpil na ARO v Poprade, kde som pracoval viac ako rok. Ale pokukával som počas
anestézie cez „šibenicu“ na druhú stranu,
kde operovali chirurgovia, a to rozhodlo.
Po deviatich rokoch som zmenil pracovisko a nastúpil som na II. chirurgickú
kliniku v Košiciach. Po ďalších desiatich
rokoch som nastúpil na miesto primára
do nemocnice v Krompachoch, čo som
považoval za určitú výzvu, pretože práca
na menšom pracovisku s menej zabezpečeným pozadím si vyžaduje viac pokory
a odvahy zároveň.
Prečo ste si vybrali lekárske povolanie?
Pôsobil niekto z Vašich predkov v zdravotníctve?
Čím sa môže pochváliť chirurgia v Krompašskej nemocnici?
Na chirurgickom oddelení v Krompachoch
máme na starosti zabezpečiť chirurgickú
starostlivosť pre pomerne veľkú spádovú oblasť, najmä po zrušení nemocnice
v Gelnici, čo predstavovalo obrovský
prísun pacientov. Vzhľadom na to, že sme
nemocnica len so základnými oddeleniami, často suplujeme aj blízke odbory najmä
v diagnostickej časti. Máme veľa práce
pri stanovovaní diferenciálnych diagnóz
z rôznych odborov medicíny, pretože sme
pracoviskom prvého kontaktu. Často
musíme oprášiť vedomosti z ortopédie,
urológie, oftalmológie, ORL, psychiatrie,
neurológie a podobne. Tým je práca nároč-
R oz h ovor
Mudr. Michal Chyla, PhD.
18
rimár chirurgie MUDr. Michal
Chyla, PhD. sa narodil v roku 1960.
Po absolvovaní Lekárskej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach nastúpil do Nemocnice Poprad,
najskôr na rok na ARO a potom deväť
rokov pôsobil na chirurgii. Ďalších deväť
rokov potom strávil na II. chirurgickej
klinike v košickej nemocnici. Od roku
2005 je primárom chirurgického oddelenia
Nemocnice Krompachy.
Je ženatý, má tri deti. Manželka je
lekárkou RTG oddelenia. Dcéra je lekárka
rádiologička, ale pracuje v zahraničí. Syn
pracuje ako informatik. Najmladšia dcéra
začala študovať na osemročnom gymnáziu.
Pána primára, ktorého veľkou láskou je
šport, najmä beh, sme sa opýtali:
ná, ale aj nesmierne zaujímavá. V našom
repertoári sú všetky chirurgické výkony
zodpovedajúce nášmu postaveniu, snažíme
sa držať krok s klinickými pracoviskami.
Dvaja naši lekári majú skúsenosti s prácou
na chirurgickej klinike, takže sa tešíme aj
z dobrých vzťahov s chirurgickými pracoviskami v Košiciach, čo veľmi prospieva
správnemu a efektívnemu manažmentu
pacientov. V našich spomienkach uchovávame mnoho bizarných a exotických medicínskych a sociálnych prípadov a príbehov
života.
K Vašim koníčkom patrí najmä šport.
Aké športy ste robili? Bolo niečo na vrcholovej úrovni?
Môj športový život? To nie je nijaká sláva,
skôr nekonečný príbeh. Behať som začal
asi v 14 rokoch, najprv len tak, neskôr aj
trochu súťažne, ale nikdy nie vrcholovo.
Prvé roky to boli len behy v lese, po starých
cestách bez nejakého cieľa. Od útleho
detstva sme s rodičmi chodili rok čo rok
povzbudzovať maratóncov v Košiciach.
„Príprava na maratón
trvá u mňa asi 8 týždňov
za predpokladu, že som
dovtedy behal pravidelne,
len menej intenzívne“
Vtedy to bolo pre mňa ako teraz let na
Mars, niečo úplne nedosiahnuteľné. Skoro
by to tak aj zostalo, keby sa časy nezmenili.
Dovtedy bol maratón len pre organizovaných pretekárov so splneným limitom dosť
hlboko pod tri hodiny. Keď som mal
17 rokov, tak som si maratón vyskúšal len
tak sám a bolo to okolo troch hodín. Začal
som dúfať, že sa dopracujem k limitu. Ale
iní rozhodli za mňa. Nastal totiž čas popularizácie behov, a odrazu behali – ako sa
nám zdalo – všetci. Nijaké limity, masové
behy. Chvíľu sa mi to nepáčilo, pretože
nemám rád módne, rýchlokvasené veci
– teda ani rýchlokvasených maratóncov.
Ale umožnilo to mnohým ľuďom poznať
čaro behu a v tom je určite veľký prínos
masových behov.
Kde sa Vám pretekalo najlepšie v cudzine? Koľko ste doposiaľ absolvovali maratónov a Váš najlepší maratónsky čas?
Nebežal som veľa maratónov, dokonca sa
za maratónca ani nepovažujem. Bolo ich
len okolo dvadsať, niektoré neoficiálne.
V mladšom veku som osciloval okolo troch
hodín, teraz som rád, keď je to pod tri
tridsať alebo lepšie pod tri dvadsať.
Beháte v príprave sám alebo s niekým?
V prírode či v meste? Ako dlho a ako sa
na maratón pripravujete?
Behám s priateľmi, ale aj sám, mám niekoľko dobrých kamarátov, ktorí sú väčšinou
lepší ako ja, aj starší aj mladší, ale behanie
je pre nás naozaj radosť. Trénujeme v lesoch, na starých cestách a občas aj na tráve
na štadióne intervalové behy, aj relaxačne
naboso. Máme v okolí nesmierne veľa možností na beh. Krásu lesa v hmle, v daždi,
na snehu, za horúceho leta, v blate, v noci,
ráno, na jeseň, na jar keď sú kliešte…, to sa
musí zažiť a je to nádhera.
Koľko kilometrov ste schopný nabehať
v príprave? Koľko kilometrov ste nabehali za svoju kariéru?
Bežci neradi hovoria o kilometráži, pretože
to často neznamená nič o kvalite tréningu.
Najlepšie je čo najviac a čo najkvalitnejšie,
so striedaním druhov behu, na rôznych
terénoch, rôznou rýchlosťou, pridávať
cyklistiku, plávanie a veľa relaxovať.
Pripravujete sa nejako špeciálne na dĺžku trate 42 kilometrov?
Príprava na maratón trvá u mňa asi
8 týždňov za predpokladu, že som dovtedy
behal pravidelne, len menej intenzívne.
Po tejto príprave sa dajú absolvovať aj iné
preteky už s menším časovým odstupom.
Čo pred, behom a po maratóne jete
a pijete?
Jedlo a pitie – všeobecne známe zásady sa
oplatí dodržať. Po tréningu nesporiť s vodou a uhľohydrátmi, bielkoviny priebežne
počas dňa. V lete iónové roztoky. Veľa chémie nemám rád, gély, tyčinky v tréningu
radšej nepoužívam. Regeneračné bielkoviny už vôbec nie. V roku 1977 som pil počas
maratónu kakao – nič „múdrejšie“ ma
nenapadlo – bolelo ma brucho až do cieľa.
Na dlhšie behy nosím piškóty resp.
ovsenú kašu, v igelitovom vrecku nosím
aj prázdne igelitové vrecká s iónovým
práškom, ktoré potom doplním vodou zo
studničky alebo potoka. Strava na dlhé
behy – niekoľko hodín, sa podobá už skôr
strave akú užívajú cyklisti.
Aký maratón bol pre Vás „najkrajší“?
Najkrajší zážitok v zahraničí bol pre mňa
dobeh v Aténach, kde diváci mávali nefalšovanými olivovými vetvičkami odtrhnutými priamo z „najbližšej olivy“, jednu mi
strčili do ruky a mám ju doma odloženú na
pamiatku.
Prezraďte, ako je možné náročný
tréning na maratón skĺbiť s prácou doktora, zvlášť primára?
A kedy to máme robiť, to naozaj neviem…
Dochádzam denne do práce 45 minút autom, mám rodinu, služby v nemocnici, iné
povinnosti. Takže čas na beh si nahrádzam
hlavne tým, že napríklad nepozerám televíziu, správy počúvam len v aute, počítač
je pre mňa len zdrojom informácií. Mám
fantastickú rodinu, nikdy sa mi nedostane
nijaká výčitka a ja sa snažím pomôcť, ako
vládzem.
Jazdí s Vami na maratóny aj rodina?
Ak ideme na maratón, vždy je to s rodinou,
takto si robíme poznávacie zájazdy a ja
si odbehnem svoje. V manželke a deťoch
mám ohromné zázemie, čo je dôležitejšie
pre charakter práce chirurga, pretože len
málokto chápe psychické rozpoloženie
a dušu chirurga pred, či po operácii, pri
výskyte komplikácií, nepokojný spánok
pre snahu prežívať pooperačné obdobie
s pacientom. Osud mi doprial toto pochopenie od najbližších a som im preto veľmi
vďačný. To, že mi vychádzajú v ústrety
aj v behaní, je už len bonus, ktorý si ani
nezaslúžim (smiech).
Vaše deti tiež športujú?
Staršia dcéra tiež behá, syn hrá volejbal,
mladšia dcéra /11 ročná/ chodí na balet, ale
behá veľmi rýchlo, možno neskôr zmení
zameranie – vyzerá na talent. Deti som
nikdy nenútil behať, staršia dcéra hrala
závodne badminton, teraz behá pre radosť.
R oz h ovor
Vašim hlavným športom je beh a maratón. Aké boli vaše bežecké začiatky? Kolujú vo Vašej krvi nejaké bežecké gény?
Ľudia, ktorí nebehajú, si myslia, že
maratónsky beh je najťažší, a obdivujú
maratóncov viac ako polmaratóncov, či
šprintérov. To by bola veľmi lacná sláva
maratónu, pretože iní športovci nabehajú
neraz v príprave omnoho viac ako rekreační maratónci, kam patrím aj ja. Vezmite
si triatlonistov, cyklistov, bežkárov,
plavcov a iných, ktorí venujú športu
x hodín denne.
19
ročník 6
číslo 4
srpen 2012
Sestra Štěpánka Petrželová považuje
za nejdůležitější umět naslouchat pacientovi
Štěpánka Petrželová: Šumperská nemocnice byla po celých 41 let mým druhým domovem.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: archiv Štěpánky Petrželové
try na mezinárodním kongresu americké
firmy ConvaTec. Pro tuto prezentaci byla
vybrána jako jediná z Moravy. Zúčastňuje
se odborných kongresů stomasester po celé
Evropě. Ve své odborné činnosti se zabývá
přednáškovou aktivitou pro všechny zdravotnické pracovníky, edukací SZŠ v péči
o stomie a konzultací léčebných poruch
kožní integrity. Paní Štěpánka Petrželová
je vdaná, má dva syny a tři vnoučata.
Štěpánka Petrželová
pamě tník
Š
20
těpánka Petrželová se narodila
v Ostravě. Po vystudování střední
zdravotnické školy v Šumperku
nastoupila jako zdravotní sestra na chirurgické oddělení do Šumperské nemocnice,
a to již v roce 1971. Od té doby zůstala
nemocnici věrná. V letech 1981 až 2006
zde působila ve funkci staniční sestry chirurgického oddělení, od roku 2006 do roku
2012 působila jako vrchní sestra manažerka chirurgických oborů. V současné době
zastává funkci edukační sestry. V letech
1982 až 85 absolvovala pomaturitní
specializační studium ošetřovatelské péče
o dospělé. V letech 1991 a 1992 absolvovala specializační studium ošetřovatelské
péče o nemocné se stomií. Získání tohoto
specializačního vzdělání přispělo k další
dlouholeté funkci stomasestry v Šumperské nemocnici, kde již od roku 1998 vede
poradnu pro pacienty se stomií. V této poradně učí stomiky nejen zacházet s pomůckami, ale také naučit je plnohodnotně žít se
svou nemocí. V roce 2008 Štěpánka Petrželová prezentovala své zkušenosti stomases-
Proč jste si vybrala tak náročnou práci
zdravotní sestry?
Důvodem byla má nejstarší sestra, která již
pracovala v nemocnici jako dětská sestra.
Měla jsem přihlášku na ekonomickou školu a sestra mě přemluvila na zdravotnickou
školu. Během studia jsem zjistila, že jsem
obor zvolila dobře a že to bude pro mě „to
pravé ořechové“. Což se také potvrdilo
a mohu říci, že jsem nikdy nelitovala.
Působil někdo z Vašich blízkých, kromě
sestry, ve zdravotnictví?
Ne, nepůsobil. Sestra byla opravdu můj
vzor. Svou roli sehrálo i to, že se v rodině
objevila u sourozenců ošklivá nemoc, a to
zhoubné onemocnění. Zjistila jsem, že je
potřeba se vcítit do role pacienta, vnímat
ho, naslouchat mu a zjistit, co ho tíží. Byla
jsem, myslím, v té obtížné situaci rodině
vždy oporou.
Kdy a kde jste začala vykonávat práci
sestry? A na jakých odděleních jste
pracovala?
Nastoupila jsem do Šumperské nemocnice
hned po střední zdravotnické škole v roce
1971, a to na septické chirurgické oddělení.
Zde jsem pracovala tři roky, poté jsem působila na aseptické chirurgii do roku 1981.
Od roku 1981 jsem pracovala jako staniční
sestra na septické chirurgii, součástí
tohoto oddělení bylo i urologické oddělení.
Chirurgii jsem vlastně věrná dodnes.
Celý život pracujete ve zdravotnictví.
Nelitujete tohoto kroku a nechtěla jste
někdy změnit povolání?
Svého rozhodnutí rozhodně nelituji.
Nemocnice byla po celých 41 let mým
druhým domovem. Neměla jsem nikdy
pocit, že bych chtěla změnit povolání, nebo
odejít do jiné nemocnice. Naopak – dobré
pracovní výsledky mě motivovaly k dalšímu sebevzdělávání a prohlubování znalostí
v oboru.
Co Vás nejvíce baví na práci sestry?
Komunikace s pacienty. Ráda jim naslouchám, jaká mají trápení, a pomáhám jim
je řešit. Profese všeobecné sestry je velmi
náročná, ale také zavazující. Pacient musí
mít ve vás důvěru. Od roku 1981 působím
v nemocnici, ať jako staniční sestra nebo
vrchní sestra, a vždy pro mě bylo nejdůležitější umět komunikovat jak s pacienty,
tak se zdravotnickým personálem.
Kdo Vám nejvíce utkvěl v paměti během
Vaší éry? S kým jste nejvíce spolupracovala a na koho nemůžete zapomenout?
Možná to bylo hned na začátku, když
jsem nastoupila jako absolventka. Byla zde
staniční sestra Jiřinka Kupková, která měla
úžasný vztah k pacientům, nejraději by je
nosila na rukou. Byl to pro mě obrovský
zážitek a vlastně nám všem dala školu,
jak jednat s pacientem. Měla jsem také
možnost spolupracovat s řadou výborných
lékařů a sester. Musím jmenovat jednu
spolupracovnici – vrchní sestru Marcelu
Strakovou. „Našla“ jsem si ji jako žákyňku,
která potom nastoupila ke mně na oddělení. Spolu jsme prožívaly vše dobré i zlé.
Marcela Straková je dodnes kamarádka
s velkým K.
Pracujete se stomiky. Co Vás na této
těžké práci baví?
V roce 1991 jsem se dozvěděla, že firma
ConvaTec pořádá akademii, nebo spíš
specializační studium v práci stomaterapeutky. K absolvování studia mě přimělo
i to, že můj tatínek onemocněl a měl v té
době stomii – vývod. Takže jsem znala
nejen teoretické problémy této nemoci, ale
vše jsem znala i z praxe. V té době jsem
Na zahradě na chaloupce se čtyřnohou Besinkou, která ji vždy dokáže nabít energií
V nemocnici vedete také poradnu pro
stomiky.
V poradně pro stomiky jsem takový rádce,
částečně i psycholog. S klienty rozebírám
jejich problémy, radím jim a hlavně jim
naslouchám. Potřebují se svěřit, jak zvládají péči o stomii, jak je přijala rodina, jaké
mají starosti apod.
Jaký máte pocit, když zavzpomínáte
na své začátky a srovnáte tehdejší stav
medicíny se současným?
Od té doby šel vývoj velice dopředu, změnilo se opravdu hodně, a to jak ve vybavení
zdravotnickou technikou, pomůckami
na jedno použití i celý ošetřovatelský
proces. Kdysi byly kovové jehly a stříkačky, přístrojové vybavení na standardních
jednotkách nebylo téměř žádné, převazový materiál jsme vyráběly na oddělení
apod. Přesto mezilidské vztahy byly více
přátelské.
Změnili se za dobu Vaší profesní kariéry
nějak pacienti? Máte nějakého, na kterého jste nikdy nezapomněla?
Jsou i pacienti, kteří přijdou poděkovat
za péči i po 20 letech. Velice si toho vážím,
že si vůbec vzpomenou na moji osobu.
Skladba pacientů je dnes jiná. Je více civilizačních chorob a tím samozřejmě následně
i větší komplikace. Změnila se i mentalita
pacientů. V dnešní době pacienti mají větší
náhled na své onemocnění. Mohou si řadu
informací zjistit na internetu.
a vnoučaty se často scházíme na chaloupce.
Je to můj druhý domov, kde trávím převážnou část volného času, zde nabírám hodně
energie. Je zde pohoda a obrovský relax.
Mám také tři vnoučátka, která mi dělají
velkou radost. Radost mi však dělá také
ještě jeden nevšední koníček – ve volném
čase rekonstruuji starožitný nábytek. Dokážu u toho úplně vypnout a když vidím,
jak se poničený nábytek proměnil opět
v něco krásného, vždy mě to potěší.
Co Vám práce ve zdravotnictví za ty roky
dala a naopak vzala?
Určitě mi dala super kolektiv. Můžete
pracovat kdekoliv s jakýmkoliv vybavením,
ale jakmile kolektiv nestojí za nic, nebaví
vás to a to je samozřejmě poznat na výsledku vaší práce. Dobrý pocit, že jsem ve svém
oboru něco dokázala nejen pro sebe, ale
i pro pacienty. Vím, že profese všeobecné
sestry není na předním místě společenského žebříčku, je však velmi důležitá, stále
je co zlepšovat k pozvednutí její prestiže.
A co mi vzala? Snad někdy více osobního
volna, mám však velmi tolerantního manžela, který vždy při mně stál.
Jaké máte další koníčky? Jak trávíte
zbývající volný čas?
Mám báječnou rodinu, o kterou se mohu
kdykoliv opřít. Se sourozenci, s dětmi
pamě tník
pracovala na septické chirurgii, kde jsem
se setkávala s těmito pacienty, a bylo mi
docela líto, že stomici v naší nemocnici
nemohou používat takové pomůcky, jako
v jiných zdravotnických zařízeních – třeba
na klinikách. Takže jsem tyto novinky přenesla do naší nemocnice a myslím si, že se
nám v tom docela daří. Kvalitní pomůcky
umožňují stomikům návrat k normálnímu
způsobu života.
21
Štěpánka Petrželová s vnoučkem Tomáškem
ročník 6
číslo 4
srpen 2012
Napsali o nás…
Výběr toho nejzajímavějšího z tisku a internetového zpravodajství týkající se zdravotnických zařízení
skupiny AGEL.
Meziříčská nemocnice pořádá
pro ženy předporodní kurzy
Valašský deník 2. května
Budoucím maminkám nabízí nemocnice
ve Valašském Meziříčí předporodní kurzy.
Jejich cílem je co nejlépe připravit budoucí
rodičky na příchod dítěte. Kurz je nově
rozdělen do tří lekcí a jeho součástí je také
prohlídka porodního sálu, včetně porodního a novorozeneckého oddělení. „Chceme
ženy zbavit strachu z porodu,“ vysvětlila
lektorka kurzu Lenka Dědková s tím,
že když se ženy seznámí s prostředím,
jejich obavy se sníží. „V první lekci ženám
vysvětlíme, kdy přijet do porodnice a co je
nezbytné si vzít s sebou. Seznamujeme je
s úlevovými polohami,“ přiblížila Dědková. Lektorky také rodičky naučí správnou techniku dýchání. V druhé lekci se
budoucí maminky seznámí s šestinedělím
a kojením. Třetí lekce je zaměřena na péči
o novorozence. Náplní kurzu je i prohlídka porodního sálu a porodního oddělení.
Předporodní kurzy pořádá také nemocnice
ve Vsetíně. „Od loňského podzimu je děláme v nových prostorách edukačního centra
předporodní přípravy, které se nacházejí
v prostorách polikliniky,“ upozornila
Lenka Plačková.
NA P SALI O NÁS
Algoritmus dezinfekcie
22
Zdravotnícke noviny 3. maja
Správnu techniku umývania rúk zvláda
len málokto. Zdá sa to neuveriteľné, až pritiahnuté za vlasy, ale je to tak. Ba dokonca
aj medzi zdravotníkmi. Pritom dotykom
rúk sa infekcie prenášajú najjednoduchšie.
Už vlani sa zvolenská nemocnica zapojila do Svetového dňa hygieny rúk, ktorý
vyhlasuje Svetová zdravotnícka organizácia. Počas rozsiahlej osvetovej akcie si
profesionálni zdravotníci, ale aj verejnosť
a pacienti mohli preveriť výsledok svojej
techniky umývania a dezinfekcie rúk.
Svetlo UV lampy im ihneď dalo odpoveď,
ako to zvládli. Inak to nie je ani tento rok.
Práve 4. mája sa Nemocnica Zvolen spoločne s Národným rehabilitačným centrom
Kováčova opäť zapojili do akcie Umývaj
si ruky zachrániš život. Zrejme nie je
náhodou, že nemocnica vo Zvolene, ktorá
pripisuje taký význam hygiene a dezinfekcii rúk, získala aj ocenenie Spoločnosti
prevencie nozokomiálnych nákaz za rok
2011 za čistú nemocnicu. Všetky pracoviská zvolenskej nemocnice sú štandardne
vybavené prostriedkami na dezinfekciu
rúk. Tie sú trvalé prístupné pre všetkých
pacientov a návštevníkov zariadenia. Dezinfekcia rúk tu prebieha podľa najnovších
algoritmov. Príklad hodný nasledovania.
Tu už pochopili, že šetriť na hygiene rúk
a dezinfekcii všeobecne je vlastne veľkým
plytvaním peňazí.
UV lampa odhalí v nemocnici
nedokonale umyté ruce
Novojičínský deník 4. května
Umyl sis ruce? Otázka, kterou slýcháme od
svých rodičů odmalička. Tato každodenní
činnost patří mezi nejjednodušší způsoby, jak zabránit vzniku a šíření infekcí.
S jednou důležitou podmínkou. Musí se
dělat správně. Jak však dokazují každoroční testy, lidé si ruce mýt neumí. Proto
se nejen novojičínská nemocnice připojuje
k mezinárodní akci Zachraňte životy –
myjte si ruce, kterou každý rok vyhlašuje
Světová zdravotnická organizace (WHO –
World Health Organisation). Koná se dnes
dopoledne (9.00 – 12.00) v hlavní budově
a personál nemocnice během ní bude
pacienty a veřejnost učit správnou techniku mytí rukou. „Instruktáže k hygieně
rukou pro naše pacienty a návštěvníky
pořádáme hlavně proto, abychom vysvětlili, jak důležité je správné umytí rukou,
které zabraňuje přenosu a šíření vážných
infekčních onemocnění,“ vysvětlila hlavní
sestra Marie Jurošková. Osvěta bude
probíhat speciální metodou, při níž bude
využita UV lampa. Celý proces přiblížila
Hana Szotkowská, mluvčí skupiny Agel,
který novojičínskou nemocnici provozuje. „Zájemci si na ruce nejprve nanesou
alkoholový dezinfekční roztok s kontrastní
látkou, poté si dle instrukcí zdravotnických pracovníků zkusí správně umýt ruce
a pod speciální UV lampou si zkontrolují,
zda postup aplikovali řádně. Neumytá
místa se pod lampou projeví barevně
odlišně od umytých,“ řekla. V rámci této
akce budou navíc u ambulancí s největším
provozem nastálo instalovány dávkovače s dezinfekčním roztokem, který bude
pacientům a návštěvníkům nemocnice
od dnešního dne stále k dispozici.
V nemocnici lidem ukáží, jak si
umýt ruce
Olomoucký deník 7. května
Jak si správně mýt ruce, aby člověk předešel infekčnímu onemocnění, předvedou v pondělí zájemcům ve šternberské
nemocnici v rámci akce Zachraňte životy
– myjte své ruce. Je určena zaměstnancům
i veřejnosti. Lidé mohou přijít od 9 do
14 hodin do prostor centrálního příjmu
nemocnice. Umyté ruce si poté mohou
zkontrolovat pod UV lampou, aby zjistili,
jestli postupovali správně.
Nemocnice opravila koupelny
pro malé pacienty
Šumperský a jesenický deník 10. května
Šumperská nemocnice kompletně zrekonstruovala jednu ze dvou centrálních koupelen na dětském oddělení. Rekonstrukce
trvala dva měsíce a přišla na více než čtvrt
milionu korun. Nově zrekonstruovaná
koupelna nabízí dva sprchové kouty oddělené přepážkou od dvou záchodů kabinkového typu. „Dělníci kompletně vybourali původní obklady a dlažby, položili nové
betonové podlahy včetně hydroizolace
a vyměnili všechny rozvody teplé a studené
Den melanomu: lidé se přišli
ujistit, že nemají rakovinu kůže
Prostějovský deník 10. května
Desítky lidí včera zamířily do kožní
ambulance prostějovské nemocnice, aby si
nechali v rámci Evropského dne melanomu vyšetřit pigmentová znaménka
zdarma. „Od rána je tu pěkný nával. Lidé
mají o tuto službu rok od roku větší zájem,“
řekla primářka kožního oddělení Marcela
Rozkošová. Její slova potvrdila i narůstající
fronta lidí, která se tvořila přede dveřmi
kožní ambulance. Na vyšetření znamének
dorazila i osmadvacetiletá Jana Koutná.
„Už tři roky pozoruji, že se mi zvětšuje
jedno znaménko, tak jsem se chtěla ujistit,
že to nic není,“ vysvětlila a s ulehčením
dodala, že výsledky vyšetření jsou v pořádku. Prohlédnout znaménka by si zvláště
v jarních a letních měsících měli nechat
také ti, které kožní problémy netrápí.
Nádor totiž může podle odborníků vzniknout i na zcela zdravé kůži, na které jsou
znaménka. „Při jakékoliv změně tvaru,
barvy, velikosti, okrajů nebo vyvýšení by
lidé měli okamžitě navštívit lékaře, a to
kdykoliv během roku. Návštěvu u odborníka by neměli odkládat,“ upozornila primářka. Pacienti, u kterých dermatologové
zjistí změny na pigmentových znaménkách, musí podstoupit další vyšetření na
specializovaném pracovišti. „Ze 100 lidí
posíláme na další vyšetření zhruba dva až
tři,“ spočítala Marcela Rozkošová. Kromě
prohlédnutí pigmentových útvarů na kůži
lékaři rovněž radili, jak moc je radno vystavovat se v nadcházejících měsících slunci. „Jsem světlý fototyp a špatně se opaluji,
takže jsem párkrát zašla do solária, abych
nachytala trošku bronzu a na sluníčku se
nespálila. Teď jsem však zjistila, že bych se
návštěvám solária měla úplně vyhýbat a na
přímé slunce bych měla chodit jen natřená
krémem s vysokým ochranným faktorem,“
doplnila Jana Koutná. Za posledních třicet
let stoupl v republice počet melanomů více
než čtyřikrát. V roce 1999 proto vznikla
akce Evropský den melanomu, ke kterému
se o dva roky později připojila i Česká
republika.
V Prostějově patří v léčbě kýly
ke špičce, říká to certifikát
Mladá fronta DNES 14. května
Pacienti, kteří onemocněli kýlou, se od
nynějška mohou spolehnout, že se jim
v prostějovské nemocnici dostane špičkové
péče. Chirurgické oddělení totiž nedávno
získalo certifikát Centra pro řešení kýl,
a zavázalo se tak k dodržování standardů
v diagnostice, operační technice a také
pooperační péči. Operace kýly patří mezi
druhý nejčastější výkon. V Prostějově ročně lékaři operují okolo tři sta kýl různého
druhu. „Pracoviště, která problematiku
kýl považují za okrajovou, mívají velké
procento těchto případů, kdy pacient onemocní kýlou. Vývoj technologií a techniky
operování však prochází dynamickým
vývojem. Důležitá je proto volba správného postupu,“ vysvětlil primář chirurgického oddělení Nemocnice Prostějov Adolf
Gryga. „Dalším důvodem, proč by zejména
složitější operace měla provádět specializovaná pracoviště, je jejich nákladnost.
Nesprávná volba materiálu často znamená
vyhozené prostředky, které ani nemocnému nepřinesou potřebný výsledek,“
zhodnotil primář význam certifikátu.
V rámci databáze spojené s certifikátem
mohou lékaři porovnat výsledky celkem
jedenácti českých pracovišť. Prostějovská
nemocnice například jako první v České
republice provedla zákrok pomocí nové
síťky PhysioMesh, která řeší velké defekty
stěny břišní, a jako první rovněž použila
speciální sešívačku Securestrapp používanou pro fixaci kýlních sítěk. Ročně lékaři
na chirurgickém oddělení v Prostějově
operují více než tři sta pacientů s nejrůznějšími druhy kýly, přičemž se mezi
postiženými často vyskytují i lidé ze vzdálenějších regionů České republiky. „Velkou
radost jsme měli například z výborného
výsledku operace monstrózní kýly u dvou
nemocných pocházejících z Prahy, které
pražské kliniky odmítly a pacientům doporučily právě naše pracoviště,“ pochvaluje
si primář Gryga.
Na mamograf do července
zadarmo
Právo 15. května
Velký zájem provázel mamografické
vyšetření bez žádanky a zdarma, které od
začátku března do konce dubna nabízela
prostějovská nemocnice. Vedení Nemocnice Prostějov, která je členem skupiny
AGEL, se proto rozhodlo prodloužit
ojedinělou nabídku do konce července.
Ženy od 40 do 45 let, kterým vyšetření
nehradí zdravotní pojišťovny, a které
tak jako samoplátkyně musí za vyšetření zaplatit běžně 500 korun, mohou tak
nadále v prostějovské nemocnici podstoupit mamografický screening zdarma a bez
žádanky. „Možnosti bezplatného
mamografického vyšetření pro ženy
od 40 do 45 let využilo od začátku března
do konce dubna celkem 138 pacientek.
Naštěstí u žádné z nich nebyl zachycen
patologický nález,“ říká vedoucí lékařka
screeningového mamografického centra
Lucie Krpcová. Dodala, že karcinom
prsu je nejčastějším zhoubným nádorem
diagnostikovaným u žen. Ročně jich touto
chorobou na světě onemocní více než půl
miliónu, v Česku pak podle nejnovějších
statistik kolem sedmi tisíc. Největší naději
na uzdravení mají především pacientky,
u kterých je včas stanovena diagnóza a následně zahájena léčba. „Včasné odhalení
nemoci je možné jen díky mamografickému screeningovému vyšetření. To mohou
podstoupit zdarma jednou za dva roky
v rámci prevence všechny ženy starší 45 let.
Jako samoplátkyně mohou podstoupit mamografické vyšetření ženy od 40 let. A právě pro ně jsme připravili tuto akci a až
do konce července mohou podstoupit vyšetření zdarma,“ uvádí Krpcová. Hlavním
cílem akce je zvýšit počet preventivních
prohlídek prsu i u žen mladších pětačtyřiceti let a celkově zlepšit informovanost žen
o rakovině prsu. Prostějovská nemocnice
se zařadila do sítě mamografických center
už v roce 2008. Loni na pracovišti podstoupilo mamografické vyšetření zhruba 5200
žen z Prostějova a okolí. Celkem 4000
žen bylo vyšetřeno v rámci preventivního
screenningového programu, zbylé ženy
pak byly vyšetřeny na doporučení svých
lékařů. „U 64 žen jsme diagnostikovali zhoubný nádor prsu. Sedmdesát pět
procent z diagnostikovaných nádorů jsme
přitom zachytili v počátečním stadiu,“
sdělila Lucie Krpcová. Ženy se mohou
k vyšetření v centru nemocnice objednat
NA P SALI O NÁS
vody,“ popsal proměnu sociálního zařízení
správce nemocnice Martin Pelnář. Součástí
rekonstrukce byla také výměna starého
okna za plastové a doplnění vnitřních žaluzií. „Oba sprchové kouty jsou bezbariérové,
jeden z nich je určen i pro očistu imobilního pacienta na pojízdném křesle,“ doplnil
správce nemocnice.
23
ročník 6
osobně, telefonicky na čísle 582 315 302
nebo přes internet. Na webových stránkách nemocnice je odkaz na elektronický
formulář na adrese: mamografickyscreening.nempv.cz.
UV lampa odhalila špinavé ruce
Týdeník Bruntálský Region
15. května
Sto šedesát žáků bruntálských škol
společně s asi padesátkou dalších návštěvníků bruntálského pracoviště Podhorské
nemocnice si umylo ruce a poté je vsunulo
pod speciální UVlampu. Ne všichni si
umyli ruce řádně. Instruktáže k hygieně
rukou pořádají v Podhorské nemocnici
pravidelně, aby vysvětlili, jak důležité je
správné mytí rukou, zabraňující přenosu
a šíření vážných infekčních onemocnění.
Též personál nemocnice je v dodržování
všech protiepidemických zásad pravidelně proškolován. Ač je to s podivem, ne
každý si umí ruce umýt pořádně. V rámci
Světového dne hygieny si nejprve nanesli
ve středu 9. května návštěvníci nemocnice
na ruce dezinfekční roztok s kontrastní
látkou. Poté si zkusili správně umýt ruce
a pod speciální UVlampou si zkontrolovali, zda postupovali řádně. Neumytá
místa se pod lampou projevila barevně
odlišně od umytých. „Bylo moc zajímavé,
že se pod tou lampou ukázalo, kde jsou
ruce neumyté. Takovou lampu bych chtěla
doma,“ uvedla Pavlínka Grossová, žákyně
základní školy Okružní. Akci si pochvalovala také učitelka Martina Horáková ze
určitě přispěje k tomu, aby si vše k hygieně
rukou dobře zapamatovali.“
Podpořili dárcovství krve
Týdeník Krnovské noviny 22. května
Třiadvacet policistů ve středu 16. května
jen mírně posnídalo a vydalo se darovat
krev na Transfuzní službu v Bruntále. Policisté dokázali, že heslo Pomáhat a chránit
dokážou naplňovat i mnohem nevšedněji.
Výprava policistů do transfuzní stanice podpořila dárcovství krve a plazmy
nepostradatelné při záchraně zdraví
a lidských životů. „Středeční hromadnou
akcí jsme chtěli zviditelnit přínos darování
krve a plazmy. Řada policistů však daruje
krev či plazmu pravidelně během celého
roku, a patří tak mezi dlouhodobé dárce
na Transfuzní službě v Bruntále,“ řekla
mluvčí bruntálské policie Pavla Tušková. Dárci krve a plazmy se mohou stát
lidé ve věku od 18 do 60 let. Zda je dárce
způsobilý k odběru, posoudí zdravotnický
pracovník přímo na odběrovém středisku. Den před odběrem by měl dárce
hodně pít, nejíst tučná jídla, nepít alkohol
a ráno může lehce posnídat. Dárce získá
pracovní volno s náhradou mzdy, proplacené jízdné, lékařské vyšetření, vitamíny
od své zdravotní pojišťovny, občerstvení či odpočet ze základu daně z příjmu
ve výši dvou tisíc korun. „Jako Transfuzní
služba si takové pomoci nesmírně vážíme
a můžeme jen potvrdit, že řada policistů
patří mezi skutečně významné dárce. Že
pomáhají společně se všemi ostatními
dárci zachraňovat lidské životy také touto
formou, je opravdu obdivuhodné,“ dodala
vedoucí sestra bruntálské transfuzní služby
Romana Hnilicová.
NA P SALI O NÁS
Metoda pomáhá stovkám
dětských pacientů
24
Základní školy Jesenická: „Dnes si žáci na
vlastní oči ověřili, jak si správně ruce mýt
a zda to dokážou. Tato zajímavá forma
Novojičínský deník 26. května
Pohled na dětské pacienty patří k nejhorším. Dětem trpícím pohybovými problémy
nyní svítá naděje na uzdravení. Vojtova
metoda, již používají v novojičínské nemocnici, má výborné výsledky. Těžké chvíle, které prožívají rodiče novorozenců, batolat či větších dětí s vážnými pohybovými
problémy, se snaží alespoň zčásti usnadnit
lékaři a zdravotníci v Nemocnici s poliklinikou v Novém Jičíně. Tamní rehabilitační
oddělení pomáhá více než dvěma stovkám
dětských pacientů. Lékem na jejich potíže
je takzvaná Vojtova metoda. V nemocnici
číslo 4
srpen 2012
v Novém Jičíně se zmíněný způsob léčby
stal neodmyslitelnou součástí moderní
fyzioterapie. Lékaři jej využívají především
u pacientů s neurologickou, chirurgickou
nebo ortopedickou diagnózou. „U nemocných dětí je Vojtova metoda používaná při
pohybové léčbě onemocnění mozku, míchy
anebo skoliózy páteře,“ vysvětlila Hana
Szotkowská, mluvčí skupiny AGEL, pod
kterou novojičínské zdravotnické zařízení
patří. Novojičínská nemocnice není ve využívání Vojtovy metody žádným nováčkem. Naopak, má s ní bohaté zkušenosti.
„V České republice jsme ji začali používat
jako jedni z prvních, již v roce 1975, když
si jak lékaři, tak pacienti museli zvykat
na zcela nový přístup k řešení pohybového
problému dítěte,“ sdělila mluvčí nemocnice
Hana Szotkowská. Výsledky letitého užívání na sebe nenechaly dlouho čekat. Stovky
pacientů hovoří samy za sebe. „V naší péči
je nyní 250 dětí, především kojenců a batolat, a také dětí v mladším školním věku.
U starších dětí již Vojtovu terapii kombinujeme s ostatními léčebnými postupy,“
uvedla vedoucí fyzioterapeutka rehabilitačního oddělení Bohuslava Kubínová s tím,
že v nemocnici funguje také psychomotorická poradna, kde se rodiče mohou
informovat o pohybovém vývoji, konzultovat nápadné držení u svého dítěte, získat
rady o manipulaci s dítětem a doporučení
ke správnému rozvoji pohybových dovedností z pohledu fyzioterapeuta. Hlavními
pacienty rehabilitací jsou děti. „Vzhledem
ke kapacitě našeho oddělení se terapií
dospělých pacientů zabýváme jen velmi
okrajově,“ potvrdila informaci Bohuslava
Kubínová. Vojtova metoda je unikátní
rehabilitační metoda, jejíž základy položil
a rozpracoval český lékař, dětský neurolog
Václav Vojta v 50. letech 20. století. „Vojtův
princip nahlíží na lokomoční projev
člověka, tedy pohyb vpřed, jako na zcela
automatický a sloužící k dosažení motivací
určeného cíle. Myslíme na cíl, ne na pohyb,
který vykonáváme pro jeho dosažení. Tento je automaticky řízen centrální nervovou
soustavou, takže se aktivuje, nikoliv učí,“
vysvětlila fyzioterapeutka Bohuslava Kubínová a na závěr dodala, že čím dřív se s ní
u malých pacientů začne, tím jsou výsledky
léčby lepší.
Nový recept je supr, nedejte si
ho ale vnutit
Mladá fronta DNES 2. června
Ačkoli eRecept se objevil v kraji už před
rokem, většina lidí ho ještě nezná. Žhavou
nemocnice je tak v očním lékařství
srovnatelná s úrovní u lékařů ze Švýcarska,
Belgie či Rakouska, kde již tato zkouška
nahradila národní atestace. „V České
republice bohužel tato zkouška národní
atestaci nenahrazuje. I přesto jsem se ji
rozhodla podstoupit, neboť ji považuji
za důležitou pro svůj budoucí profesní
rozvoj. Velice mě rovněž zajímalo,
V nemocnici vám nově zjistí
kortizol ve slinách
Zdravotnické zařízení v Italské
omládlo
Železničář 3. června
Nemocnice s poliklinikou Praha Italská
otevřela začátkem dubna nově zrekonstruované prostory. Soukromé zdravotnické
zařízení sídlí v budově, která patří Českým
drahám, a železničáři stále tvoří důležitou
část zdejších pacientů. Rekonstrukce se
dotkla například nového centra jednodenní péče včetně moderního operačního
sálu. Léčebna dlouhodobě nemocných
získala dalších 18 lůžek. Proměnou prošly
i laboratoře.
Oční lékařka získala prestižní
evropský titul
Šumperský a jesenický deník
5. června
Lékařka očního oddělení Šumperské
nemocnice Eva Pospíšilová složila v Paříži
prestižní evropskou zkoušku z očního
lékařství, a získala tak titul FEBO. Zkouška
The European Board of Ophthalmology
Diploma Examination je evropskou
obdobou českých lékařských atestací.
Úroveň vědomostí lékařky ze Šumperské
hospitalizaci prodloužit, jsou využívána lůžka na jiných odděleních. Součástí
lůžkové části je moderně zařízený operační
sál pro mikrochirurgii oka. V roce 2011
oddělení provedlo 1694 operací. Oční
oddělení poskytuje také nadstandardní
placené služby – například operaci převislé
kůže víček, odstranění znamének v oční
oblasti a další.
zda mé znalosti snesou srovnání s těmi
u kolegů v Evropě. Nyní již vím, že ano,“
vysvětlila svůj krok lékařka Eva Pospíšilová. Titul FEBO (Fellow of the European
Board of Ophthalmology) má nyní právo
uvádět za jménem. Mezinárodní zkoušku považuje jednoznačně za náročnější.
„Trvala několik hodin, byla mnohem komplexnější a probíhala v anglickém jazyce.
Navíc jsem se také musela doučit optiku,
která součástí českých atestací není.
Jsem ráda, že patřím mezi několik málo
českých lékařů, kteří tuto zkoušku mají.
Do budoucna bych se ráda více věnovala
operativě, také problematice onemocnění
sítnice a projevů diabetu v očním lékařství,“ dodala lékařka. Že má titul FEBO
mezi očními lékaři vysokou prestiž, potvrzuje i primář očního oddělení Šumperské
nemocnice Ivan Schlemmer. „Je to opravdu
prestižní titul otevírající lékařce cestu
do celé Evropy. Jsme rádi, že na našem
oddělení můžeme pacientům nabídnout
péči od lékařů, kteří mají vysoké odborné
vzdělání,“ uvedl primář. Oční oddělení
Šumperské nemocnice disponuje moderním denním stacionářem s lůžky, která
jsou využívána od sedmi do sedmnácti
hodin převážně pro operované pacienty.
Na oddělení je zaveden režim jednodenní
chirurgie, což znamená, že pacienti ráno
přijdou, po vyšetření jsou operování a ještě
tentýž den odpoledne po kontrole mohou
jít domů. Výjimečně, pokud je zapotřebí
Prostějovský deník 7. června
Další novinku nabízí Oddělení laboratorní
medicíny (OLM) prostějovské nemocnice. Vyšetření je zaměřeno na zjištění
kortizolu ve slinách. Jeho hlavní výhodou
je rychlý neinvazivní odběr bez přípravy
vzorku. Výsledky, které jsou k dispozici
do čtyřiadvaceti hodin, umožní odhalit
Cushingovu chorobu či Addisonovu nemoc. „Výsledky jsou spolehlivé bez ohledu
na slinotok nebo koncentraci vazebných
bílkovin. Je možné ho dělat opakovaně
během dne. Ukázalo se, že stanovení
kortizolu ve slinách v nočních hodinách je
při diagnostice Cushingovy choroby, která
se projevuje zvýšenou tvorbou kortizolu,
vhodnější než jeho stanovení v moči,“
vysvětlil přednosta oddělení OLM David
Stejskal. Dodal, že zjištění kortizolu ve slinách v nočních hodinách je dobré u dětí
nebo u stresovaných osob, u nichž může
být ovlivněna kůra nadledvin, která kortizol produkuje. Vyšetření dokáže odhalit
také Addisonovu nemoc, což je važné endokrinní onemocnění. Její neléčení může
vést k Addisonské krizi, která se projevuje
slabostí, zvracením, bolestmi břicha, hlavy,
svalů, horečkou, průjmy, změnami srdečního rytmu a může skončit i smrtí.
V Levoči majú nový röntgen
Zdravotnícke noviny 7. júna
Klasický skiagraf používaný od roku 1986
vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou
v Levoči nahradil nový moderný digitálny rôntgen za takmer 60-tisíc eur. Do
prevádzky ho dali 6. júna. Zároveň v areáli
nemocnice otvorili aj novú onkologickú
ambulanciu. Doteraz sídlila mimo areálu.
Rekonštrukcia starších priestorov stála
viac než 30-tisíc eur. Ambulancia, kde mesačne ošetria okolo 500 pacientov, má po
rekonštrukcii na podávanie chemoterapie
namiesto dvoch lôžok tri, čím sa zlepšilo
ošetrenie. Aj vyšetrenia na novom RTG
sú modernejšie a bezpečnejšie. „Radiačná
NA
N ePmSALI
ocnO
i c eNÁS
novinkou se stává až teď, kdy ho začínají vydávat polikliniky a nemocnice.
Poliklinika Ostrava, která jako první ve
skupině Agel tiskne elektronické recepty
asi měsíc, už je počítá na stovky. Lékaři
frýdecko-místecké nemocnice, kteří začali
v dubnu, jich už vydali skoro tři tisíce. A to
se jich zatím zapojilo do programu jen 60.
Postupně se přidají další lékaři a také další
zdravotnická zařízení. Moderní recepty se
zkrátka budou šířit jako lavina. Zdravotníci, kteří už je používají, i někteří pacienti
jsou výhodami nadšení. Právem. Jenže
lékáren, které je přijímají, je v kraji zatím
sotva patnáct. Pokud tedy chcete dál chodit
ke svému lékárníkovi, který nemá potřebné
vybavení, chtějte od lékaře klasický recept
či hybrid. ERecept je jistě supr věc, ale
nikdo nemá právo vám ho nutit.
25
ročník 6
záťaž pacienta sa zníži až o 30 percent.
Prístroj umožňuje archivovať nálezy a porovnávať ich s predchádzajúcimi vyšetreniami,“ uviedla primárka RDG oddelenia
MUDr. Elena Loumová. Ročne majú okolo
3000 pacientov. Digitalizácia zvýši kvalitu
obrazu a zjednoduší diagnostiku.
Oční ambulance má počítačový
perimetr
Olomoucký deník 12. června
Moderní zařízení, pomocí kterého mohou
lékaři posoudit rozsah zorného pole
pacienta, začali v těchto dnech využívat
na oční ambulanci Polikliniky Olomouc,
bývalé železniční polikliniky u hlavního
vlakového nádraží. Počítačový perimetr
nahradil dosluhující přístroj. Vyšetření
na perimetru, které rozsah zorného pole
zkoumá, není bolestivé a ani nevyžaduje
žádnou speciální přípravu. „Vyšetřovaný
se posadí k perimetru, opře bradu o stojan
a podle instrukcí si zakryje jedno oko.
Druhým okem fixuje světelný bod před
sebou. Na obrazovce se v různých částech
zorného pole objevují barevné značky různé intenzity a vždy, když takovou značku
pacient uvidí, stiskne tlačítko,“ popsala
Eva Večerková z oční ambulance olomoucké polikliniky. Výsledek je k dispozici
ihned. Výpadkem zorného pole se může
projevit řada chorob – onemocnění sítnice,
zrakového nervu. Výpadek zorného pole
může nastat i při onemocněních centrální
nervové soustavy.
Žáci zpestřili pobyt pacientům
NA P SALI O NÁS
HORIZONT 12. června
Nadaní hudebníci ze Základní umělecké
školy Pavla Kalety v Českém Těšíně ve
středu zpestřili dopoledne hospitalizovaným pacientům Nemocnice Český Těšín.
26
Pacienti se při vystoupení rozptýlili a na
chvíli zapomněli na své starosti a projevy
nemoci. „Když začaly děti hrát, mohli jsme
si všimnout nadšení, které hudba vyvolala
na tvářích pacientů, obzvláště když zazněly
známé písničky. Největší úspěch měl
společný zpěv pacientů s dětmi písně „Płyniesz Olzo po dolinie,“ popisuje náměstkyně pro ošetřovatelskou péči nemocnice
Alice Ručková.
Nemocnice dnes odmění dárce
krve
Prostějovský deník 14. června
Dárci krve, kteří dnes zamíří na transfuzní oddělení do prostějovské nemocnice,
dostanou dárkový balíček a rozšířené
občerstvení. Nemocnice všechny dobrovolníky odmění v rámci Světového dne dárců
krve, který připadá právě na 14. června.
„V loňském roce se navýšil počet odběrů
krve a plasmy oproti předešlému roku
o více než pět set,“ prozradil vedoucí lékař
odběrového střediska Jiří Šlézar. Podle jeho
slov bývá nejkritičtější situace v zásobení
transfuzními přípravky v letních měsících.
„Právě v tomto období, kdy začíná doba
dovolených, klesá počet dobrovolných
dárců. Naopak kvůli zvýšenému počtu
dopravních nehod roste poptávka po
nejcennější lidské tekutině,“ poznamenal
lékař Jiří Šlézar. Dárcem se může stát člověk, kterému je mezi 18 a 60 lety a váží více
než 52 kilogramů. „Ten, který v minulosti
neprodělal žádný typ infekčního zánětu jater, onemocnění pohlavní chorobou, či jiné
závažné infekční onemocnění,“ upozornil
lékař.
číslo 4
srpen 2012
mastí, krémů nebo výplachů. Čím dřív
žena léčbu nasadí, tím dříve se nemoci zbaví a zabrání riziku přechodu do
chronického stádia nebo vzniku dalších
zánětlivých komplikací. Pokud se nepříjemné pocity projeví i u partnera, je nutné,
aby se přeléčil také on. Přenosná choroba
může postihnout i muže, proto je lepší při
projevech mykózy vynechat pohlavní styk.
Muži mohou být i nosiči tohoto onemocnění, ale přitom se u nich nemusí rozvinout a projevit. Ženy by neměly podceňovat,
pokud se kvasinkové infekce vrací. Potom
je vhodné svěřit se do péče odborníků, aby
se vyšetřeními zjistilo, proč vlastně potíže
přicházejí opakovaně, protože to může mít
různé příčiny.
Nemocnice přivítala prvodárce
krve
Novojičínský deník 27. června
Lidé, kteří včera přišli na transfuzní oddělení nemocnice v Novém Jičíně darovat
krev, dostali od vedení dárek. Nemocnice,
která je členem skupiny AGEL, se zapojila
do mediální kampaně s názvem Voda živá.
PODHORSKÁ nemocnice ženám
radí jak trávit prázdniny bez
gynekologických potíží
Bruntálský a krnovský deník
23. června
Nejčastějším důvodem návštěvy gynekologa v Podhorské nemocnici bývá zánětlivé
onemocnění. S přicházejícím tropickým
počasím počet zánětem stižených žen
stoupá. Častým jevem je vaginální mykóza,
kterou prodělají alespoň jednou v průběhu
života tři ženy ze čtyř. Mezi nejčastější
příčiny zánětů patří podle gynekologa
a ředitele nemocnice Mariána Olejníka
prochladnutí v mokrých plavkách, nošení
přiléhavých neprodyšných materiálů,
nechráněný pohlavní styk a nevhodné sexuální praktiky. „Příčinou však může být
rovněž snížená imunita, užívání antibiotik, onemocnění cukrovkou, těhotenství
i některé typy hormonální antikoncepce,“
vysvětlil gynekolog a ředitel Olejník s tím,
že se vaginální mykóza léčí antimykotiky
a dezinfekčními látkami ve formě čípků,
Darovat krev přišlo i několik prvodárců.
V Novém Jičíně darují lidé krev pravidelně. „Minulý měsíc jsme provedli odběr
krve a plazmy čtyřiatřiceti novojičínským
policistům, dnes očekáváme, že využijeme
plnou kapacitu našeho oddělení, což je
padesát odběrů za den,“ podotkla manažerka kvality transfuzního oddělení Nela
Jurečková. Dárcem se mohou stát zájemci
od 18 do 60 let. Člověk, který chce darovat
krev, musí být úplně zdravý, což posoudí
zdravotník na transfuzním oddělení. Pro
hladký průběh odběru by měl dárce den
předem hodně pít, nejíst tučná jídla a nepít
alkohol. Ráno je vhodné lehce posnídat.
„Dárci získají volno v práci, náhradu mzdy,
proplacené jízdné, lékařské vyšetření,
vitamíny a občerstvení,“ uvedla mluvčí
AGELu.
A91DX-9158-A1-4A00. Not available for sale in the U.S. ©2011 Siemens Healthcare Diagnostics Inc. ADVIA Centaur and all associated marks are trademarks of Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
Stačí přidat vitamín D.
Metoda Vitamín D Total rozšířila nabídku na imunochemických analyzátorech ADVIA Centaur.
www.siemens.com/vitamindtotal
Metoda ADVIA Centaur Vitamín D je určena k diagnostickému použití in vitro ke kvantitativnímu stanovení
celkového 25-hydroxyvitamínu D v lidském séru
a plazmě na analyzátorech ADVIA Centaur a ADVIA
Centaur XP. Metoda ADVIA Centaur Vitamín D slouží
jako pomůcka při stanovení dostatečnosti vitamínu D.
Výhody
• Poskytuje přesné stanovení celkového 25(OH) vitamínu D
• Zajišťuje reprodukovatelné výsledky
• Zvyšuje produktivitu a konsolidaci testů
Výjimečné vlastnosti metody
Metoda Firmy Siemens Healthcare Diagnostics ADVIA
Centaur Vitamín D total je jednokrokové kompetitivní
imunostanovení, které používá patentovanou anti-fluoresceinem (FITC) značenou monoklonální protilátku
kovalentně vázanou na paramagnetické částice (PMP),
další monoklonální protilátku značenou akridinium
esterem (AE) a analog vitamínu D značený fluoresceinem.
•
•
•
•
•
Celkové stanovení 25(OH) vitamínu D2 a D3
Rychlý výsledek za 18 minut
Návaznost na LC/MS/MS
Široký měřicí rozsah: 3,7 – 150 ng/ml
Vysoká přesnost: 4,8% - 11,1% CV
Answers for life.
ročník 6
číslo 4
srpen 2012
Cvičit by měli také senioři
Řada starších lidí například po různých operacích, po cévních mozkových příhodách nebo po úrazech upadne
do letargie. Naopak by měli být aktivní, začít s pohybem, což jim pomůže a pak také může zlepšit i jejich náladu.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Artishock
„Tempo a náročnost
cvičení seniorů je ale nutné
přizpůsobit jejich věku
a zdravotnímu stavu“
Nemocnice
K
28
do si spojuje cvičení jen s mládím,
případně středním věkem – tak se
velmi mýlí. Cvičit lze totiž v jakémkoli věku. Cvičení podle odborníků také
prodlužuje lidský život a snižuje riziko
vzniku úrazu. Různé druhy cvičení pomáhají zlepšit fyzickou kondici a načerpat novou energii, kterou člověk potřebuje. Míra
úmrtnosti starších osob, které mají dobrou
fyzickou kondici, je dokonce až poloviční
oproti lidem bez kondice.
S přibývajícím věkem dochází v organismu člověka postupně k mnoha změnám,
které jsou příznakem tělesného i psychického opotřebení. „Nejhorší je nicnedělání.
Řada starších lidí například po různých
operacích, po cévních mozkových příhodách nebo po úrazech upadne do letargie.
Naopak by měli být aktivní, začít s pohybem, což jim pomůže a pak také může zlepšit i jejich náladu,“ říká ředitelka nemocnice
a primářka rehabilitace MUDr. Barbora
Zbránková s tím, že v českotěšínské
nemocnici se rehabilitace provádí rekondičním cvičením pod dohledem zkušených
fyzioterapeutů přímo na odděleních.
V letošním roce byla na oddělení odborné ošetřovatelské péče Nemocnice Český
Těšín hospitalizovaná jednaosmdesátiletá
žena. Seniorka kvůli obrovským nehojícím
se vředům na dolních končetinách přestala
chodit. „Starší paní byla nejprve apatická
a nevěřila, že se na své nohy ještě někdy
postaví. Kromě léčby kožních defektů
jsme ji přesvědčili, aby začala s drobnými
cviky. První měsíc v nemocnici jsme s paní
trénovali jen sed, další měsíc stoj a posléze
i jednotlivé kroky v chodítku. Po dalším
měsíci byla pacientka schopná chodit o jedné holi. Tak jak se zlepšovala motoricky, tak
se spravovala i její nálada a nyní věří, že se
bude moci vrátit do domácího prostředí,“
uvádí jeden z příkladů MUDr. Barbora
Zbránková s tím, že nyní paní zvládá přejít
již celou chodbu oddělení i několikrát
denně.
JAKÉ ZVOLIT CVIČENÍ
Pro mladé zdravé lidi je obrovská nabídka
komerčních možností pohybu. Ale pro seniory a lidi s handicapem je těch možností
málo, nebo téměř žádné. Najdou se místa,
kde fyzioterapeuti a lektoři nabízí těmto
lidem nejrůznější druhy společných i individuálních cvičení. Tempo a náročnost cvičení seniorů je, ale nutné přizpůsobit jejich
věku a zdravotnímu stavu. Zatímco jeden
senior v pohodě absolvuje nordic walking,
plave či jezdí na kole, tak pro stejně starého
seniora je problém drobné cvičení s míčkem. „Určitě by se starší lidé měli domluvit
s lékaři na nejvhodnějších cvičeních, aby
se třeba zbytečně nezatěžovali. Ve vyšším
věku se necvičí kvůli dosažení nějaké
maximální výkonnosti, ale doporučuje
se opravdu nízká intenzita. Je vhodné
dávkovat zátěž podle toho, jak se člověk
zrovna v daný den cítí. Když senior nemůže, klidně by měl zvolnit nebo si na chvíli
odpočinout,“ upozorňuje primářka.
Již po padesátém roce věku je třeba
přistupovat ke cvičení obezřetněji, protože
například výrazně stoupá riziko cévních
příhod. Proto by třeba maximální tepová
frekvence měla být nižší. Vyřadit se tak
musí cviky hlavou dolů, také změny poloh
by neměly být tak rychlé, jde třeba o zvedání se ze země.
Velmi vhodné pro seniory je cvičení
ve vodě, což lze dělat celoročně. Klíčovým
prvkem cvičení ve vodě je vztlak vody, který ovlivní procento tělesné váhy využívané
při cvičení.
Díky vztlaku pracujeme v průměru s až
o 50 procent nižší hmotností vlastního těla
oproti běžnému cvičení. Cvičení ve vodě je
vhodné hlavně pro ty, kdo mají problémy
s kyčlemi nebo koleny, protože ty ve vodě
nejsou tolik namáhané.
Další možností je pěší turistika. Dvě až
tři hodiny chůze týdně nebo půl hodiny
chůze pět až šest dní v týdnu je pro seniora
zcela dostatečných. Mezi aktivní cvičební
prvky patří také jízda na kole, rotopedu či
strečink, který napomáhá obnovit původní
pružnost zkrácených svalů.
Lidé mohou cvičit, i když mají problém
s pohybem. V mnoha zdravotnických zařízeních jsou kvalitní rehabilitační přístroje,
které se hodí hlavně pro lidi ve vyšším
věku, jež nemají dostatek pohybu a rychle
ztrácejí svalovou hmotu. Přístroj mohou
používat i částečně imobilní osoby, které
jsou upoutané na invalidní vozík.
Někteří starší lidé ale kvůli špatnému
zdravotnímu stavu či únavě nezvládnou například cvičení ve vodě nebo se jen procházet. U těchto seniorů by měly přijít na řadu
základní a lehké cviky. „Naše proškolená
sestra Michaela Mitrengová s pacienty trpělivě opakuje naprosto jednoduché úkony,
jako třeba nácvik změny poloh v lůžku, sed,
leh, stoj, chůzi v chodítku, s berlemi, a další
základní cviky, které vedou ke zlepšení soběstačnosti pacienta,“ uvedla ředitelka s tím,
že cviky pro staré lidi by měly být snadno
pochopitelné, aby neodrazovaly svojí složitostí, či strachem z úrazu. Při cvičení je zapotřebí si stanovovat i krátkodobé a reálné
cíle a neupínat se jen na dlouhodobý přínos.
„Cvičení ve skupině také pomůže lidem
spolu komunikovat a zlepší jejich vitalitu,“
doplnila primářka.
Před časem byl v Nemocnici Český
Těšín hospitalizován jedenašedesátiletý
muž. Po angíně se mu vytvořily abscesy
za mandlemi a průdušnicí, přičemž zánět
postupoval k plicím. Onemocnění bylo
natolik vážné, že muži selhaly plíce a on
musel být resuscitován. Poté mu byla
udělána tracheostomie a celkově jeho
organismus tak zeslábl, že měl problémy
se jen přetočit na lůžku. Na oddělení
odborné ošetřovatelské péče se během
dvou měsíců při aplikaci programu
rehabilitačního ošetřovatelství jeho stav
zlepšil natolik, že odmítl další rehabilitační léčbu a odešel domů jen s pomocí
dvou berlí. „Muž se na toto naše oddělení
vrací, aby sestřičkám i ošetřujícímu lékaři
MUDr. Baránkovi ukázal, jakých dalších
pokroků dosahuje. Celý zdravotnický
personál z něj má velikou radost. Tyto
chvíle jsou motivačními prvky pro celý
personál oddělení,“ uzavírá ředitelka
MUDr. Zbránková.
Hemoroidy léčí ambulantně bez operace
pomocí moderního přístroje Hemoron
Hlavní předností odstranění hemoroidů pomocí moderního přístroje je okamžitý a dlouhodobý výsledek.
MUDr. Ladislav Langner
M
oderní ambulantní způsob léčby
hemoroidů nabízí svým pacientům gastroenterologická ambulance Nemocnice Český Těšín. S pomocí
přístroje Hemoron je pacientům šetrně
aplikován do místa primárního vzniku
hemoroidu monofázický proud z nízkonapěťového zdroje, čímž hemoroidy postupně
úplně vymizí. Zákrok je téměř bezbolestný,
nevyžaduje hospitalizaci ani narkózu.
Hlavní předností odstranění hemoroidů
pomocí moderního přístroje je okamžitý
a dlouhodobý výsledek. Metoda nezpůsobuje zjizvení, infekční komplikace či
hnisání v místě zákroku. „Nemocnému se
okamžitě uleví od bolesti a potíží. Zatímco
u operativních zákroků je nutné pacienta
na několik dnů hospitalizovat, u této metody není nutná ani žádná narkóza a pacient
se navrací okamžitě zpět do každodenního
života,“ popsal výhody moderní metody
MUDr. Ladislav Langner z gastroenterologické ambulance českotěšínské nemocnice.
Pacienti rovněž oceňují především
bezpečnost přístroje a také fakt, že zákrok
ve většině případů nedoprovází žádné
krvácení. „Zákrok probíhá tak, že nejprve
pomocí anoskopu vyšetříme konečník
a lokalizujeme hemoroidy. Poté na každý
hemoroid aplikujeme postupně monofázic-
ký elektrický nízkonapěťový proud. Délka
výkonu se pohybuje povětšinou okolo
30 minut, v závislosti na velikosti hemoroidů každého pacienta,“ doplnil lékař
s tím, že ošetření Hemoronem nijak nenarušuje funkci svěračů ani akt vyprazdňování. Zpravidla druhý den po zákroku mají
pacienti stolici již zcela bezproblémovou.
Hemoroidy jsou onemocněním žilního
systému a postihují až polovinu populace,
a to nejčastěji ve věku od 45 do 60 let.
Hemoroidy, žilní pletence v oblasti konečníku, jsou fyziologickou součástí každého lidského těla. „Při normálním stavu
nezpůsobují žádné obtíže, avšak dojde–li
k jejich zvětšení či zduření, mohou se
dostavit zdravotní komplikace, které by
lidé neměli podceňovat. Mezi nejčastější
symptomy patří krvácení z konečníku,
svědění či mokvání. Lidé s těmito potížemi
by se neměli stydět navštívit svého lékaře,“
uzavřel MUDr. Ladislav Langner.
Nemocnice
Text a foto: Bc. Radka Baková
29
ročník 6
číslo 4
srpen 2012
Lékaři jako první v zemi
implantovali mitrální chlopeň bez
potřeby chirurgické operace
Dalším unikátním zákrokem se mohou pochlubit lékaři Kardiocentra Nemocnice Podlesí.
Text a foto: Ing. Hana Szotkowská
biologická chlopeň a s tím se jí vrátily
také její srdeční potíže. „Začala jsem se
zadýchávat už po 15 metrech chůze. Navíc
jsem začala ztrácet vědomí a omdlívat. Při
jedné takové ztrátě vědomí jsem si dokonce
zlomila levou paži. Po několika důkladných vyšetřeních mi lékaři sdělili, že je
nutné moji chlopeň opět vyměnit,“ vypráví
paní Hercová.
Helena Hercová po úspěšné operaci
Nemocnice
J
30
ako první v Česku implantovali
třinečtí lékaři devětasedmdesátileté ženě z Ostravy pomocí katetru
mitrální chlopeň a zachránili jí tak život.
Devětasedmdesátiletá Helena Hercová už v minulosti podstoupila náhradu
srdeční chlopně avšak za pomoci klasické
kardiochirurgické operace. Umělá srdeční
chlopeň se však po čase také opotřebovala
a další kardiochirurgickou operaci by žena
s největší pravděpodobností už nepřežila.
Lékaři jí tak implantovali mitrální chlopeň
pomocí katétru. Díky průlomovému
zákroku lékařů Nemocnice Podlesí se
tak mitrální chlopeň stala další, v pořadí
již třetí chlopní, která je v srdci a dá se
vyměnit katetrizačně, tj. nechirurgickým
způsobem.
Srdíčko začalo selhávat
Helena Hercová milovala celý život
procházky přírodou. Denně ušla desítky
kilometrů. Bylo jí 74 let, když se během
procházek začala zadýchávat, neboť jí
začalo selhávat srdíčko. A tak musela
podstoupit klasickou kardiochirurgickou
operaci, během které lékaři ženě nahradili
její srdeční chlopeň bioprotézou. Během
zákroku paní Helenu napojili na mimotělní oběh, zastavili jí srdce, vystříhali jí
chlopeň a našili místo ní chlopeň novou
– biologickou. Poté ženě srdce zase zašili,
odpojili ji od mimotělního oběhu a zašili
hrudník. „Čekaly mě tehdy tři měsíce
zotavování a rehabilitace. Několik týdnů
jsem nebyla schopna si sama lehnout
nebo dokonce jenom sednout, byla jsem
odkázána na pomoc druhých,“ vzpomíná
Helena Hercová. Po několika měsících se
žena zotavila a opět si začala užívat svých
milovaných procházek v přírodě. Bohužel
po pěti letech se paní Heleně zúžila i její
Zcela nový postup
Lékaři však u ženy další chirurgickou
operaci odmítli. „Riziko úmrtí, nebo
závažných komplikací během opakované
operace u devětasedmdesátileté pacientky
bylo příliš vysoké. Navíc je třeba dodat,
že tabletová ani injekční léčba tohoto
onemocnění neexistuje. Ještě nedávno
by byla šance na přežití u takto nemocné
pacientky prakticky minimální,“ popisuje
šéflékař implantačního týmu a vedoucí
lékař Komplexního kardiovaskulárního
centra Nemocnice Podlesí MUDr. Marian
Branny. Po dohodě s pacientkou se proto
lékaři rozhodli pro zcela jiný postup, který
dosud žádné z českých pracovišť nezvolilo,
a to že mitrální chlopeň bude implantována pomocí katétru. Zákrok se do určité
míry podobá implantaci aortální chlopně,
která se provádí v Česku od roku 2009.
S tím rozdílem, že aortálních chlopní bylo
v České republice implantováno už 400
a mitrální chlopeň dosud žádná. „Během
katetrizační implantace chlopně není nutno zastavovat srdce a napojovat mimotělní
oběh. Jedná se o úplně jiný způsob léčby.
Jedinou součástí léčby, kde se používá
skalpel, je malý pěticentimetrový vstup
v levé části hrudníku v oblasti srdečního
hrotu. Následně již pouhým napíchnutím
srdečního hrotu se lékař dostane dovnitř
do levé komory srdeční, touto cestou
zavede do srdce vodič a po vodiči speciální
pouzdro,“ vysvětlil MUDr. Marian Branny.
Takto připravenou cestou lékaři zavedli
do nemocné chlopně chlopeň novou, která
má ve svinutém tvaru rozměr 6 milimetrů.
Ta se však po pečlivém zaměření rozvine
pomocí speciálního balonku do své původní velikosti, tj. 26 milimetrů a zůstane
v požadované pozici. „To znamená, že
stará, nemocná chlopeň tam zůstává, nová
chlopeň ji odtlačí do stran a sama zaujme
její polohu i funkci. Nová chlopeň se
nenašívá, zůstává v požadované pozici díky
poněkud většímu rozměru, než je rozměr
staré chlopně, prostě se v ní ,rozepře‘,“ řekl
další člen implantačního týmu, primář
kardiochirurgie MUDr. Piotr Branny.
Naděje na přežití pro další
pacienty
Celý zákrok provádí tým pěti lékařů Kardiocentra, odehrává se v celkové narkóze,
za kontroly rentgenu a ultrazvuku a trvá
zhruba dvě hodiny. Pro nemocného je
tento způsob léčby mnohem šetrnější než
druhá, opakovaná chirurgická operace. „Kromě toho je zákrok pro pacienta
mnohem méně bolestivý a také to, že
pacienta méně zatěžuje, zkrátí jeho pobyt
na nemocničním lůžku. Co je však nejdůležitější, nový způsob léčby umožní přežití
těm nemocným, pro které dosud jiný
způsob léčby neexistoval, neboť klasická
operace by byla pro tyto pacienty příliš
riziková,“ doplnil MUDr. Piotr Branny. Slova lékaře potvrzuje také samotná
pacientka: „Ve srovnání s předchozí
operací je to skutečně sto a jedna. Jednak
je zákrok mnohem méně bolestivý, takže
si ani nepřipadám, že bych byla po nějaké
operaci. Sama si sednu, dokonce se sama
postavím na nohy a můžu chodit i bez cizí
pomoci. Desetikilometrové procházky
už asi absolvovat nebudu, přesto je to pro
mě v podstatě takový malý zázrak. Navíc
pan primář i zdejší zdravotní sestry jsou
senzační, moc hezky se tady o mě starají,“
dodala s úsměvem paní Helena.
Nemocnice Podlesí je součástí ucelené
národní sítě kardiovaskulárních center
od roku 2009, kdy ji vytvořilo Ministerstvo
zdravotnictví. Za tu dobu provedli lékaři
Nemocnice Podlesí jako první v Česku
hned několik unikátních zákroků. Jako
první v zemi naimplantovali pomocí
katetru novou umělou chlopeň do plícnice
(jedna ze čtyř chlopní, které se nacházejí
v srdci) bez potřeby složité operace. Loni
na jaře pak například odstranili šestašedesátiletému pacientovi pomocí speciálního
clipu nedomykavost dvojcípé chlopně bez
nutnosti chirurgického zákroku, který by
často vážně nemocní pacienti přežili jen
těžko.
Nemocnice Podlesí kvůli bezpečnosti
pacientů zakoupila uzamykatelné skříňky
Skřínky slouží hospitalizovaným pacientům nejen na osobní věci, ale pro cenné i jinak důležité předměty.
N
ejedna nemocnice se může stát
terčem útoku zlodějů. Mnohdy jsou
odhaleny případy krádeží a potom
i zaručeně nejlepší nemocnice částečně
přichází o svou dobrou pověst. Proto se
v Nemocnici Podlesí během měsíce června
objevilo na chodbách zdravotnického zařízení na sto dvacet uzamykatelných skříněk.
Tyto úložné skříňky jsou zřízeny v předsíních všech pokojů pro pacienty na standardních lůžkových odděleních, jako jsou
kardiologie, chirurgie a kardiochirurgie.
Skříňky slouží hospitalizovaným pacientům nejen na osobní věci, ale pro cenné
i jinak důležité předměty. „Nemocnice jsou
v podstatě veřejným místem, které navštěvuje mnoho lidí, a zdravotnický personál
nemůže sledovat každého příchozího, zda
opravdu přišel navštívit rodinného či známého blízkého pacienta,“ říká Anna Szkanderová, manažerka ošetřovatelské péče s tím,
že si pacient nyní při příchodu může dát
cennosti buď do trezoru, nebo do skříňky,
případně je odevzdá na příjmovém oddělení.
Klíče od skříněk jsou předány vždy
osobně každému pacientovi, který bude
mít o úschovnu zájem, a po dobu své
nepřítomnosti na oddělení, v případě vyšetření, operace či invazivního
zákroku předá klíče personálu, který
je vezme pod kontrolu. Při propuštění
z nemocnice pacient klíč opět odevzdá
zdravotníkovi na oddělení. „Náhradní
klíče, například pro případ ztráty, jsou
umístěné u vedení nemocnice,“ dodala
Anna Szkanderová.
Nemocnice
Text: Jana Želazková
31
ročník 6
číslo 4
srpen 2012
Po mozkové mrtvici se lidé často
učí opět mluvit, psát i číst
Léčba má smysl, pokud k ní dojde nejpozději 4,5 hodiny poté, co pacient začal pozorovat příznaky mrtvice.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Artishock
nout i mnohem mladší ročníky, ve výjimečných případech dokonce i děti. Cévní
mozková příhoda – iktus nebo zastarale
mrtvice – je druhou nejčastější příčinou úmrtí na celém světě. Ročně cévní
mozková příhoda postihne 15 miliónů lidí,
v České republice asi 35 000 lidí za rok.
MUDr. Bohdan Křupka, Ph.D.
Nemocnice
P
32
řed časem čtyřicetiletý muž, bývalý
voják z povolání zvyklý na to, že jej
všichni poslouchají na slovo, byl stižen akutním uzávěrem jedné z mozkových
tepen a následným mozkovým infarktem
v levé mozkové hemisféře. Záchranná služba muže naštěstí ihned odvezla
do nemocnice a místní lékaři po vyšetření
sdělili diagnózu – cévní mozková příhoda. S následky této nemoci se potýká
dodnes. Ihned po prodělané mrtvičce se
u muže objevila slabost pravých končetin,
nerozuměl a také špatně mluvil. K tomu se
později přidala těžká deprese.
Lékaři se snažili minimalizovat všechny
následky mrtvice na organismus. Během
tří měsíců strávených v rehabilitačním
centru se znovu učil chodit, používat ruce
i nohy, kreslit a psát. Postupně se mu podařilo všechny ztracené schopnosti obnovit,
i když ne v plné míře. Pouze trpělivou
logopedickou péčí a nácvikem řeči a psaní
levou rukou se podařilo komunikační
dovednosti muže zlepšit natolik, že je
dnes schopen samostatné existence včetně
řízení automobilu.
Mozková mrtvice se netýká jen starších
lidí nad 65 let. Tato nemoc může postih-
Co se děje při mrtvici
„Při mrtvici se nejčastěji uzavřou tepny,
které zásobují mozek, může se to stát kvůli
krevní sraženině vzniklé v místě uzávěru,
tomu říkáme trombóza. V dalším případě
může krevní sraženina přicestovat odjinud,
nejčastěji ze srdce, tomu pak říkáme embolie. Takto vzniká ischemická mozková
příhoda neboli mozkový infarkt. V obou
případech je část mozku odříznuta a hrozí
její nenávratné poškození. Jestliže se pacient
dostane do rukou lékařů rychle, zvyšuje se
naděje, že funkce mozku zůstanou zachovány a dlouhodobé postižení se sníží na minimum,“ říká primář neurologie Nemocnice
Prostějov MUDr. Bohdan Křupka, Ph.D.,
s tím, že mozkové buňky kvůli absolutnímu
nedostatku kyslíku a živin v centrální části
postiženého místa odumírají během několika minut. Nervové buňky v jeho nejbližším
okolí až za několik hodin.
Mrtvice přichází náhle a projevuje se
hlavně slabostí až ochrnutím, poruchou
řeči a vidění. Varovným signálem této nemoci bývá svěšený koutek. Když se člověk
s podezřením na cévní mozkovou příhodu,
jak se mrtvici odborně říká, pokusí usmát,
koutky úst nedostane do stejné výšky. Zasažený mrtvicí také nedokáže udržet ruce
natažené před sebou, jedna z nich začne
rychle klesat. Asi nejvíce vystraší poruchy
řeči, postižení obvykle nejsou schopní dát
dohromady smysluplnou větu. Objevují se
také poruchy vidění a úporné bolesti hlavy.
Jestliže se tyto příznaky objeví, není nad
čím přemýšlet – jediným dobrým řešením
je rychlé přivolání lékaře.
„Záchranáři by měli při podezření
na mozkovou mrtvici již rovnou směřovat
do specializovaného iktového centra, kde
mají všechny potřebné přístroje a zkušené
odborníky na jednom místě. Je to důležité,
protože se nesmí ztratit ani minuta, přitom
je zapotřebí udělat spoustu vyšetření ještě
předtím, než se přistoupí k samotné léčbě
ucpané cévy,“ vysvětluje primář. Podle něj
příliš mnoho lidí však zbytečně váhá, takže
se promešká vzácný čas. „Záchranku zavolají často pozdě a obtíže nemocného se stupňují. Následky pak někdy bývají tragické.
Přitom ve většině případů stačí, aby zavolali
na záchranku a konzultovali tam s proškolenou odbornicí své příznaky,“ doplnil.
Psychologa potřebuje i rodina
Léčba má smysl, pokud k ní dojde nejpozději 4,5 hodiny poté, co pacient začal
pozorovat příznaky mrtvice. Právě proto se
nevyplatí snaha se z mrtvice vyspat – příznaky do rána nevymizí a stav nemocného
se výrazně zhorší.
Při včasném zásahu lékařů se může stát,
že člověk se do běžného života vrátí téměř
nezasažený, ale častěji se u pacientů, kteří
mrtvici prodělali, objevují poruchy hybnosti jedné nohy či ruky, případně ztráta
citlivosti na jedné polovině těla. Narušena
bývá také schopnost číst a psát, nemocní
mají potíže s řečí. Součástí léčby je vždy rehabilitace. Lékaři se snaží, aby nepostižená
část těla převzala funkce té postižené.
Na kvalitních iktových pracovištích
a nemocnicích bývá k dispozici logoped,
psycholog i sociální pracovník, kteří se
snaží vrátit nemocného do života. Rady
psychologa potřebuje také rodina postiženého. „Pro mnoho rodinných příslušníků je
vše těžké, protože ze dne na den mají vedle
sebe místo zdravého člověka někoho, o koho
se musí starat. A také musí nemocnému
pomáhat s léčbou,“ upozorňuje primář.
Řada lidí s mozkovou mrtvicí se znovu
učí číst, psát a také mluvit. Řada takto
nemocných ale nechce spolupracovat. Většinou se vztekají nebo reagují popudlivě kvůli
tomu, že jim mozek neslouží tak jako dřív.
„Jde o přirozenou reakci na jejich svízelnou
situaci. Často také upadají do stavu těžkých
depresí nebo apatií. Tvrdí, že v jejich stavu je
už všechno stejně jedno. Praxe ukazuje, že
není,“ sdělil MUDr. Bohdan Křupka, Ph.D.
V loňském roce osmdesátiletá paní
utrpěla mozkový infarkt zřejmě jako
následek zažívacích potíží s úporným
zvracením, které dostala po požití pečené
makrely. Zničehonic paní celá pravá
polovina těla ochrnula. Špatně mluvila
a ztratila schopnost číst i psát. Chvílemi
dokonce nepoznávala své blízké. Po zhruba
třech týdnech, kdy sice částečně rozuměla,
ale nebyla schopna produkce řeči, náhle
zvolala: „Běda, makrela!“. „Toto heslo stále
opakovala a stalo se základem, na kterém
se podařilo trpělivou logopedickou péčí
a houževnatým tréninku zlepšit řečovou
schopnost této paní do té míry, že byla
schopna základní verbální komunikace,“
uvádí další příklad ze své praxe primář.
Mozkové příhodě se přitom dá předcházet. Mezi ovlivnitelné rizikové faktory
patří vysoký krevní tlak, kouření, obezita,
vysoká hladina cholesterolu a cukrovka.
„Většina postižených se stydí za svůj stav
a handicap. Nechtějí mezi lidi a když už
se mezi ně dostanou, obávají se projevit.
Přitom kontakt s vnímavými a ohleduplnými lidmi stejně jako pravidelný trénink
pomáhají zlepšovat jejich stav,“ uzavírá
MUDr. Bohdan Křupka, Ph.D.
Kolenní klouby vyměňují novou metodou
Díky přesným šablonám jsou tyto zákroky přesnější, rychlejší a také šetrnější.
MUDr. Pavel Pilař
O
rtopedi Nemocnice Prostějov začali jako jedni z prvních v České republice vyměňovat kolenní kloub
za endoprotézu novou moderní metodou.
Pacienti se po zákroku mohou rychleji
vrátit do každodenního života a mohou
očekávat lépe fungující kloub s delší životností. Pacientovi, který jde na endoprotézu
kolenního kloubu, je pomocí magnetické
rezonance vytvořen trojrozměrný model
jeho kolenního kloubu a na základě těchto
absolutně přesných údajů je pak klientovi
vyrobena operační šablona na míru. Každý
jednotlivý pacient tak dostane kloub
vyrobený podle vlastní končetiny. „Tento
postup vylučuje téměř jakoukoliv chybu.
Díky této přesnosti se výrazně prodlouží
životnost implantátu, protože se pomaleji
opotřebuje. Dokonalou přesností je možné
rovněž předejít případné reoperaci kvůli
nesprávnému umístění kolenní náhrady.
Zatímco u běžných postupů se životnost
endoprotézy pohybuje mezi 10 až 15 lety,
u této novinky věříme, že životnost bude
o několik let delší,“ vyjmenoval výhody
nového postupu primář ortopedicko–
traumatologického oddělení Nemocnice
Prostějov MUDr. Pavel Pilař.
Mezi další obrovskou výhodu nové
metody patří šetrnost. „Lékaři nemusejí
jako u zákroků klasických otevírat dřeňovou dutinu stehenní kosti, při níž hrozí
riziko embolie a infekce. Operace je kratší
a rovněž se zkracuje doba rekonvalescence
pacienta,“ doplnil primář Pilař s tím, že
zatím je pro pacienty prostějovské nemocnice tento zákrok zcela bezplatný. Rovněž
neexistují výrazná indikační omezení, která
by podstoupení operace novou metodou
vylučovala. Magnetická rezonance totiž
na rozdíl od rentgenu nepředstavuje pro
pacienty žádnou radiační zátěž. „Řadu let je
kolenní endoprotéza implantována na prostějovském pracovišti za pomocí počítačové
navigace a nový operační postup je logickým krokem vpřed,“ dodal MUDr. Pilař.
Zákrok pomocí nové metody dosud
v prostějovské nemocnici podstoupilo
několik pacientů, kteří si zákrok nemohou
vynachválit. Jedním z prvních, kterému
lékaři v těchto dnech vyměnili kolenní
kloub novou metodou, je 70letý František
Přidal. Jelikož mu před čtyřmi lety rovněž
v Prostějově měnili po úraze kolenní kloub
klasickou metodou, má pan František
možnost srovnávat. „Celý život jsem
pracoval manuálně a teď na stáří vidím, jak
je mé tělo opotřebované, ačkoliv se stále těším dobrému zdraví,“ zahájil své vyprávění
pan František, který moderní zákrok podstoupil počátkem května. „V loňském roce
jsem si sedl na židli a najednou z ničeho
nic jsem nemohl s nohou pohnout. Abych
se kamkoliv dostal, musel jsem doslova
odskákat na židli. Proto jsem se ihned
rozhodl vyhledat lékaře,“ doplnil pacient.
Návrh lékařů podstoupit zákrok šetrnější metodou ochotně přijal, i když kvůli
zákroku musel zrušit již dlouho plánované
lázně. Vlastní operaci předcházela řada
vyšetření. Zákrok, který vedl primář Pavel
Pilař, podstoupil pan František v lokální
anestézii. „Po zákroku mne rána nijak
nebolí, nemusím brát ani žádné prášky
tišící bolest. Sice ani tehdy, před čtyřmi
lety po zákroku, jsem nijak zvlášť netrpěl,
ale pamatuji si, že tehdy jsem si ránu musel
ledovat, což teď vůbec není nutné. Myslím
si, že tento zákrok je opravdu šetrnější.
Například vidím, že mám mnohem větší
pohyblivost operované nohy než po zákroku kdysi,“ uzavřel František Přidal, který
byl již týden od operace propuštěn z péče
prostějovské ortopedie a stal se pacientem
oddělení rehabilitačního.
Nemocnice
Text a foto: Bc. Radka Baková
33
ročník 6
číslo 4
srpen 2012
Každý muž nad padesát let by si
měl nechat vyšetřit prostatu
Ročně je v České republice diagnostikováno přibližně 3500 nových případů rakoviny prostaty a okolo 1350
mužů na ni zemře.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Bc. Radka Baková
problémy s močením takřka každý muž.
Mikroskopická ložiska karcinomu prostaty
byla objevena ale už u třicetiletých mužů.
„Výskyt tohoto onemocnění narůstá, ale je
to především kvůli tomu, že se prodlužuje
délka lidského života. Dalším důvodem
je dokonalejší technika vyšetření, která
odhalí nemoc dříve, než se stihne projevit,
a je tak lépe léčitelná,“ říká urolog přerovské nemocnice MUDr. Martin Hrabec.
Prostata je přitom žláza velikosti vlašského
ořechu, která je umístěna na spodní straně
močového měchýře a obklopuje močovou
trubici. Prostata produkuje prostatickou
tekutinu, která vyživuje a transportuje
spermie. Prostata je však zároveň místem
nejhojnějšího výskytu problémů mužské
močopohlavní soustavy.
MUDr. Martin Hrabec
Nemocnice
P
34
řed časem přišel do Nemocnice
Přerov dvaapadesátiletý muž, který
často v noci chodil na záchod a měl
slabší tok moči. Přestože nekouřil, nepil
alkohol, žil zdravě a dokonce i aktivněji
sportoval, tak byla po řadě vyšetření u něj
diagnostikována rakovina prostaty. Muž
nechodil na preventivní prohlídky a ani
nedal na první příznaky problémů s prostatou a až na nátlak manželky zamířil do
nemocnice. Naštěstí se dostavil včas a díky
chirurgickému zákroku je nyní zdravý.
Karcinom prostaty je druhým nejčastějším nádorem u mužů a třetí nejobvyklejší
příčinou úmrtí na rakovinu mezi Západoevropany. Ročně je v České republice
diagnostikováno přibližně 3500 nových
případů rakoviny prostaty a okolo 1350
mužů na ni zemře. Karcinom prostaty se
vyskytuje zejména ve vyšších věkových
kategoriích. S postupujícím věkem má však
PŘÍZNAKY
Pokud se prostata z nějakého důvodu zvětší, utiskuje procházející močovou trubici
a pak se objeví příznaky. Mezi ně patří
například častá potřeba močení, zejména
v noci, obtížný začátek močení a zadržování moči, slabý nebo přerušovaný tok moči,
bolestivé nebo palčivé močení, potíže
s erekcí, bolestivá ejakulace, krev v moči
nebo spermatu. „Samozřejmě to neznamená, že pokud se objeví některý z příznaků,
tak se jedná o rakovinu prostaty. Měli byste
se ale vždy poradit s lékařem, který dokáže
rozpoznat zánět od nezhoubného zbytnění
prostaty nebo jejího nádoru. Pokud se potvrdí karcinom, tak díky moderní terapii
můžete zabránit progresi onemocnění případně i s následným ohrožením na životě,“
nabádá MUDr. Hrabec s tím, že rakovina
prostaty může být dědičná. „Pokud děd či
otec měli tuto nemoc, tak je vyšší pravděpodobnost, že se i u pacienta rozvine tato
choroba. Toto riziko ještě narůstá, pokud
rakovina byla diagnostikována u členů
rodiny v mladším věku,“ doplnil.
Potíže s močením přitom nemusejí vždy
znamenat rakovinu. Může se jednat o takzvanou benigní hyperplázii, neboli zbyt-
„Někteří muži si problémy
s prostatou vůbec
nepřipouští. Jejich
přehlížení a neléčení ale
může vést až k úplné zástavě
močení či selhání ledvin“
nění prostaty. Tu má zhruba osm procent
mužů do 25 let, mezi čtyřicátníky má větší
prostatu každý desátý. Ve vyšším věku se
jejich počet dále zvyšuje. „Důležitý je fakt,
že karcinom v časném stádiu potíže nedělá,
ty dělá hyperplázie a to je jiné onemocnění a nemá s karcinomem nic společného.
Karcinom dělá potíže většinou, až když
je pokročilý, a pak je na vyléčení pozdě,“
varuje lékař.
Celá řada mužů podceňuje příznaky močových cest, které by je měly dovést k lékaři,
a také nedbá na preventivní lékařské vyšetření po 50. roce věku. Při něm se odebírá
takzvaný prostatický specifický antigen
(PSA) a prostata se vyšetřuje pohmatem.
Včasné vyšetření odhalí až 90 procent
nádorů v příznivém stadiu s možností
léčby. Pokud je nemoc zachycena včas, mají
pacienti několik možností léčby.
V prvé fázi onemocnění rakovinovým
nádorem prostaty má onemocnění dobrou
prognózu a je možné i vyléčení. „Jednou
z možností léčby je přitom chirurgické odstranění prostaty, které se dá provést třemi
způsoby – otevřeným zákrokem, laparoskopicky nebo robotem,“ uvádí doktor.
Přerovskou urologii letos navštívil dvaasedmdesátiletý muž, který měl dlouhodobé
potíže s močením. Po vyšetřeních byla
u něj diagnostikována rakovina prostaty
v časném a tedy vyléčitelném stádiu. Příčinou potíží s močením byla však hyperplázie prostaty, která s karcinomem nijak
nesouvisí a jde ovlivnit farmakoterapií,
tedy medikamenty. „Po jejím nasazení byl
pacient bez potíží. Jelikož byla rakovina
nalezena v prostatě jen v minimálním
množství a měla příznivé biologické
vlastnosti, pacient byl tedy jen sledován.
Rakovina bude u tohoto muže léčena až
v době, kdy onemocnění projeví aktivitu.
Jeho onemocnění je nyní pod kontrolou,“
sdělil MUDr. Hrabec.
DŮLEŽITÁ JE ŽIVOTOSPRÁVA
Onemocnění rakoviny prostaty se ale
dá předcházet a velkou roli hraje životní styl. Vhodné je mírně omezit solení
a silně kořeněná jídla. Dostatek potravin
s vlákninou pomůže prostatě, ale působí
i proti vzniku například nádorového onemocnění tlustého střeva. Alkohol a nápoje
Karcinom prostaty ve stádiu, po němž lékaři
pátrají (lokalizovaném na žlázu).
s obsahem kofeinu sice nejsou vhodné,
ale v mírných dávkách neškodí. Čím více
procent obsahu alkoholu v nápoji, tím hůř
pro prostatu. Nedoporučují se chladnější
nápoje. Kvůli nim se může prostata více
prokrvovat a nabývat na objemu. Optimální je příjem okolo 2,5 litru tekutin denně.
Spousta mužů návštěvu specialisty odkládá. „Pánové často příznaky podceňují,
bojí se léčby či ztráty sexuální funkce. Někteří si navíc problémy s prostatou vůbec
nepřipouští. Jejich přehlížení a neléčení
ale může vést až k úplné zástavě močení
či selhání ledvin,“ varuje MUDr. Hrabec
s tím, že převážná většina mužů se s těmito
obtížemi neléčí. „Obavy přitom vůbec nejsou na místě, protože současná vyšetření
jsou pro pacienty minimálně zatěžující,“
uzavírá lékař.
Nemocnice Přerov začala s rekonstrukcí
interního pavilonu
Modernizace umožní výrazně zlepšit komfort poskytovaný pacientům i pracovní prostředí pro personál.
D
o rekonstrukce lůžkové části interního oddělení se v květnu pustila
Nemocnice Přerov. Díky zhruba
půlroční modernizaci za více než 36 miliónů korun se mohou pacienti interního
oddělení těšit na nové a moderní prostředí.
„Rekonstruovat se budou postupně lůžkové stanice interního oddělení B a interního oddělení C. V rámci přestavby dojde
k přesunu některých lůžkových oddělení
do náhradních prostor. Interní oddělení B
se přesune na neurologické oddělení, které
se dočasně nachází nově v prostorách bývalého kožního oddělení. Interní oddělení
C se zase na čas přestěhovalo na uvolněné
patro chirurgického pavilonu,“ popisuje
dočasné změny správce nemocnice Ing. Pavel Špunar s tím, že počet lůžek zůstane
i po dobu přestavby nezměněn.
V rámci rekonstrukce dojde k úpravě
a modernizaci prostor obou částí interního
oddělení. Budou výměněna okna na obou
podlažích. Během rekonstrukce dojde také
k novému prostorovému uspořádání všech
místností. „Vybudujeme zcela nové sociální zázemí pro pacienty. Každý pokoj teď
bude mít své sociální zařízení. Pokoje budou vybaveny také novou vzduchotechnikou a chlazením,“ prozrazuje Ing. Špunar.
Součástí rekonstrukce bude také nákup
nového moderního nábytku, medicinálních ramp či postelí. „Toto nové uspořádání a vybavení umožní výrazně zlepšit
komfort poskytovaný pacientům i pracovní prostředí pro personál,“ sděluje správce
s tím, že v rámci rekonstrukce budou
dispozičně upraveny vstupní prostory
na všech podlažích budovy.
Nemocnice
Text: Ing. Hana Szotkowská / Foto: Artishock
35
ročník 6
číslo 4
srpen 2012
Dopřejte si dobu letních dovolených
bez zdravotních potíží dětí
Cestujete–li s menšími dětmi k moři, nevolte hlavní sezonu, kdy jsou teploty nejvyšší.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Bc. Radka Baková
nad mořem nebo venkovu,“ doporučuje
primář.
Není vhodné cestovat s dítětem do jeho
tří měsíců. Pro malé děti nemusí být
snadné vyrovnávat se s novou, neobvyklou
situací a změnou prostředí. Platí, že čím
mladší dítě, tím blíže k domovu byste měli
trávit dovolenou. Dlouhé cesty ani změny
klimatu neprospívají. Pokud máte touhu
poznávat nové kraje a země, pak až s dětmi, kterým je více než deset let.
MUDr. Pavel Hronek
Nemocnice
L
36
éto a dovolená – to je pro většinu z nás
nejkrásnější období roku. Ovšem pro
rodiče kojenců a dětí toto období znamená někdy spíš stres a chaos než klid a odpočinek. Dětem právě v letním období hrozí
nejvíce zranění, přičemž Česká republika
patří k zemím s nejvyšším počtem dětských
úrazů právě během prázdnin.
„Nemusí jít hned o pád z kola či neuvážené skoky do vody, aby se dítě ocitlo
v nebezpečí. Nástrahy číhají všude. Jak
na dětském hřišti, návštěvě u babičky v poklidné vísce, při dovolené u moře, dokonce
i během nevinného sbírání lesních jahod
či borůvek. Aby si děti z prázdnin odnesly
jen příjemné zážitky, je dobré potenciálnímu nebezpečí předcházet,“ říká primář
dětského oddělení Nemocnice Šternberk
MUDr. Pavel Hronek s tím, že v posledních letech stále přibývá rodičů, kteří
s dítětem vyrážejí za dobrodružstvím už
od jeho prvních měsíců.
Při výběru cíle cesty své dovolené tak
berte ohled na své dítě a jeho zdraví.
Rodiče by se kvůli dětem měli vyhýbat
příliš horkému, vlhkému nebo chladnému
podnebí, příliš dlouhým cestám, velkému
časovému posunu nebo vysokým horám,
kde je menší množství kyslíku. „Při volbě
dovolené proto dejte přednost přímořskému klimatu, nižším horám do 1000 metrů
CESTA NA DOVOLENOU
Cesta na dovolenou bývá většinou dlouhá,
nudná a náročná. A to jak pro dospělé, tak
hlavně pro malé děti. Cestování s dětmi je
hodně odlišné od situace, kdy jedete sami.
Důležité je tedy, jaký dopravní prostředek
zvolíte – auto, vlak, autobus či letadlo.
Dlouhá cesta autem v horku může být pro
malé děti velmi zatěžující. Takže se musí
program a náročnost cestování přizpůsobit
dětskému rytmu, ať už cestujete s batoletem, předškolákem či školákem.
Pokud jedete autem, tak naplánujte
několik zastávek. I dospělí se občas potřebují protáhnout, nadechnout se čerstvého
vzduchu, koupit si kávu. S menšími dětmi
si klidně dělejte pauzu každou hodinu
a nechejte je proběhnout a nadýchat se
vzduchu. Také se vybavte oblíbenými CD
s pohádkami a písničkami, pak vezměte
hračky, knížky, pastelky, hry, které vám
cestu zpříjemní.
U dětí cestování často provází nevolnost
doprovázena zvracením, bledostí a pocením. Běžné je zívání, únava či ospalost.
Stav zhoršují plný žaludek, příliš těsné
oblečení, ale také dlouhá jízda bez přestávky. Optimální je najíst se dvě až tři hodiny
před jízdou a důležité je vybrat vhodnou
stravu – ideální je rýže, těstoviny, vařená
či syrová zelenina. K pití je nejlepší voda
nebo minerálka. „Na nevolnost zabírají
některé léky, a to například Kinedryl. Musí
se užít před cestou, alespoň půl hodiny.
Pokud je cestování delší, musí se dávka
zopakovat. Starší děti dávají přednost
speciálním žvýkačkám, které působí proti
nevolnosti,“ uvádí MUDr. Pavel Hronek.
Další možností je cestování letadlem,
které má obrovskou výhodu v tom, že
cesta samotná netrvá tak dlouho, pokud
nechcete trávit dovolenou někde v exotických zemích. Nepříjemnou skutečností
je omezený prostor v letadle a po určitou
dobu nutnost sedět připoutaný na sedadle. Někdy může být dítě podrážděné
nebo letargické, takže v této době je velmi
složité potomka zabavit a udržet v klidu.
„Nepříjemný může být také vzlet a přistání, kdy menší děti mají přetlak v uchu. Pro
větší děti je dobré mít bonbon či žvýkačku.
Miminko je možné kojit či mu dát napít
z lahvičky,“ sdělil primář.
JEDETE K MOŘI
Samozřejmě že pobyt u moře je pro často
nemocné dítě vhodný. A to nejen pro
alergiky a při onemocnění dýchacích cest.
„Plavat v moři či chodit po kamínkách
a písku na pláži by měly i děti s různými
ortopedickými vadami jako skolióza či
ploché nožky. Pobyt u moře však nemusí
prospívat dětem s chronickým onemocněním ledvin či močových cest. Je–li vaše
dítě alergik a odjíždíte s ním do zahraničí,
vždy se poraďte s dětským lékařem a nechte si předepsat dostatečnou zásobu léků,
které dítě užívá,“ nabádá MUDr. Pavel
Hronek.
Cestujete–li s menšími dětmi k moři,
nevolte hlavní sezonu, kdy jsou teploty
nejvyšší. Příliš velké teplotní výkyvy by
mohly mít pro ně zdravotní následky.
Nebezpečné jsou zejména přechody z horka do klimatizovaných místností, když
v místnosti je vlastně zima. Ve velkém
horku se většina dětí necítí dobře a bývají
podrážděné.
Děti do tří let by se neměly vůbec
opalovat. Přesto by se měly natřít dětským
krémem s co nejvyšším UV filtrem, protože sluníčko opaluje i ve stínu. „Na pláž
nechoďte přes poledne a vždy s sebou mějte
dostatek tekutin, malé děti jsou náchylné
k dehydrataci. Kojenci by měli být vždy jen
ve stínu – chráněni před mouchami nebo
komáry. Pokud máte větší batole, které se
koupe v plavkách, vždy mu je pak sundejte
a nechte uschnout, protože mokré plavky
jsou startem pro zánět močových cest,“
varuje primář.
Pozor také na jídlo, zvláště v zemích
s jinou kulturou. U dospělých nehrozí při
rozumném zkoušení nových a nezvyklých pokrmů téměř žádný problém, jinak
je tomu však u dětí. U cizokrajných jídel
by rodiče měli přemýšlet nad tím, jaké
potraviny obsahuje a zda jsou vhodné pro
vaše dítě. „Dětem nemůžete nabídnout vše,
protože existují méně obvyklé ingredience,
které dětskému organismu příliš neprospívají. Dětem se snažte zajistit pestrou,
ale spíš rostlinnou stravu s dostatečným
přísunem soli, omezte tuky a dbejte na to,
aby dostatečně pily. Nezapomeňte dbát
na dostatečný přísun tekutin, zejména
u kojenců a batolat může velmi rychle dojít
k životu nebezpečné dehydrataci,“ říká
MUDr. Pavel Hronek.
Na dovolených u moře se často setkáváme s úžehem, úpalem a průjmem. Úpal
či úžeh je přehřátí organismu a projevuje
se zvýšenou teplotou, zvracením nebo
i ospalostí. Při projevech této nemoci je
zapotřebí zajistit dítěti chladnou místnost,
pokud možno větranou. Dávat studené
obklady, zábaly a nebojme se i dítě zvlhčit
vodou. S chlazením a podáním léků proti
horečce snížíme horečku. Dítěti podáváme
dostatek tekutin, což je velmi důležité.
Pokud zvracelo, je vhodné podat i nějaký
iontový nápoj, který dodá ztracenou energii a minerální látky, které tělo vyloučilo.
Doporučuje se klid.
Dále děti také může postihnout průjem.
To je také časté letní onemocnění. Pokud
možno nastolíme dítěti dietu, tedy hořký
čaj a starší houska, po které následuje dieta
jako rýží, mrkví, bramborem nebo kukuřicí. Vyhýbáme se potravinám s vysokým
obsahem cukrů a tuků. Podáme léky proti
průjmu a nezapomínáme na tekutiny. Tělu
hrozí průjmem odvodnění, takže pravidelně podáváme pití po malých douškách. Je
vhodné podat nějaký iontový nápoj stejně
jako při zvracení.
NEBEZPEČÍ ČÍHÁ TAKÉ V PŘÍRODĚ
Na ostražitosti neztrácejte, ani když
vyrazíte s rodinou kochat se krásami
tuzemské přírody. Pravděpodobně rodiče
či prarodiče zabrání tomu, aby dítě skákalo
do neznámých vod či nezajištěné zlézalo nebezpečná skaliska, ale krátcí jsou
na všudypřítomná klíšťata, přemnožené
zmije či hmyzí bodnutí všeho druhu,
schopné způsobit i těžké alergické reakce.
Nejznámějším letním onemocněním je
klíšťová encefalitida. Kousnutí klíštětem se
téměř nedá vyhnout a navíc se riziko nákazy vyskytuje plošně v celé České republice
i okolních zemích. Dalším významným
původcem letních infekčních onemocnění
jsou bezesporu špatné hygienické podmínky, které mohou vést k nákaze virovou
hepatitidou typu A neboli nemoci špinavých rukou. Jedinou spolehlivou obranou
proti této nemoci stále zůstává očkování,
které dokáže vytvořit ochranu již týden
po aplikaci.
„Důležité je na všechny cesty přibalit lékárničku. V ní by také měly být léky, které
užíváte vy i děti, a základní léky na teplotu,
bolest, rýmu, kašel a podobně. Samozřejmostí jsou náplasti a obvazy. Nezbytností
na výletě či na táboře by měl být u rodičů
repelent. Chystáte–li se do vzdálenějších
míst, přesvědčte se, zda máte všechna
nezbytná očkování. Podle místa pobytu
vše s dostatečným předstihem 4 až 6 týdnů
prokonzultujte v očkovacím středisku
a s dětským lékařem,“ uzavírá primář
dětského oddělení.
Nové přístroje zkvalitní diagnostiku
Gynekologicko–porodní oddělení Nemocnice Šternberk získalo dva nové diagnostické hysteroskopy.
D
íky novým hysteroskopům mají
lékaři možnost během vyšetření prohlédnout dutinu děložní
pacientky. Při hysteroskopii se neprovádí
žádný řez na břiše, takže nevznikají jizvy,
tenká čtyřmilimetrová optika se zasouvá děložním čípkem do dělohy. Pomocí
tohoto přístroje mohou lékaři popřípadě
provést léčebný zákrok nebo odebrat vzorek tkáně, a tím odhalit případné počátky
závažnějších onemocnění. Další novinkou
na oddělení je bipolární resektoskop, endoskopický přístroj určený k odstraňování
nezhoubných nádorů.
„Hysteroskopické vyšetření je poměrně časté, v nemocničních podmínkách
představuje jeden z nejčastějších výkonů.
Hysteroskopie je metoda, která nám téměř
stoprocentně diagnostikuje či vyloučí
přítomnost polypů, či jiného abnormálního
nálezu v dutině děložní. Umožňuje prohléd-
nout děložní dutinu pomocí optiky, odebrat
cílenou biopsii, tedy drobný vzorek určený
k histologickému vyšetření, nebo odstranit celý polyp v dutině děložní,“ popisuje
primář gynekologicko–porodního oddělení
Nemocnice Šternberk MUDr. Marek Vaca.
V moderních hysteroskopech je umístěna
kamera a optický systém, který umožňuje
prohlédnout vnitřek dutiny děložní, zhod-
notit její stav, stav ústí vejcovodů, výšku
děložní sliznice a případnou přítomnost
abnormálních struktur uvnitř dělohy –
slizniční řasy, tzv. septa, polypu či myomu
apod. Indikacemi k výkonu je nejčastěji
abnormální děložní krvácení či abnormální
ultrazvukový nález.
Dalším novým přístrojem na oddělení
je bipolární resektoskop, což je v podstatě
silnější hysteroskop se speciální bipolární
kličkou, kterým se odstraňují v celkové
anestézii větší polypy nebo svalové nádory
v dutině děložní – myomy.
„Hysteroskopii absolvuje během života,
zejména v období přechodu a po přechodu,
velká část žen. Včasná diagnostika zejména
závažných prekanceróz či časných stadií
rakovinných onemocnění dělohy a jejich
následné operační řešení může ženám
díky této metodě doslova zachránit život,“
doplnil primář MUDr. Marek Vaca.
Nemocnice
Text a foto: Bc. Radka Baková
37
ročník 6
číslo 4
srpen 2012
Příliš sportu může dětem ublížit
Nadměrné přetěžování organizmu s nedostatkem odpočinku může dětem způsobit vážné zdravotní problémy.
Text a foto: Bc. Radka Baková
MUDr. Martin Blaha s kolektivem z rehabilitačního oddělení
Nemocnice
A
38
by mohly děti uspět ve vysoce
konkurenčním prostředí profesionálního sportu, jsou často nucené
k intenzivnímu tréninku již od útlého
věku. Přílišná zátěž na dětský organismus
však může způsobit vážné zdravotní
problémy. Lékaři sportovní ambulance
Nemocnice Valašské Meziříčí mají v péči
mnoho mladých sportovců, jedním z nich
je i třináctiletý chlapec, který se od čtyř
let aktivně věnuje hokeji. Během sezony
trénuje pravidelně pětkrát týdně, o víkendech se účastní zápasů. V létě se chlapec
věnuje cyklistice a jízdě na kolečkových
bruslích. Doposud neměl vážnější úraz, ani
jiné závažné onemocnění, které by na jeho
zdravotním stavu zanechalo následky.
Příběh mladého hokejisty
K preventivní sportovní prohlídce dorazil
hoch v doprovodu svého otce. „Při vyšetření bylo již na první pohled patrné poměrně
nápadné vybočení páteře, asymetrie
ramenních pletenců,“ vzpomíná MUDr.
Martin Blaha ze sportovní ambulance Nemocnice Valašské Meziříčí. „Pravé rameno
se jevilo výše, bylo předsunuté dopředu.
Chlapec měl rovněž zkrácenou horní část
pravého trapézového svalu a velký prsní
sval a odhalili jsme i blokádu pravého
atlantokcipitálního skloubení. Chlapcova
pánev byla výrazně naklopena dopředu
a patrné bylo zvýšené napětí a přetížení
povrchových vzpřimovačů trupu a zkrácení pro ohybače kyčle,“ pokračuje ve výčtu
potíží mladého hokejisty sportovní lékař
MUDr. Blaha. A to není vše. V chlapcově
diagnóze bylo také oslabení hlubokého
příčného břišního svalu s nedostatečnou
aktivací bránice v dechové funkci. Na
obou dolních končetinách měl hokejista
patrné plochonoží, vbočovalo se mu hlezno
i kolena. Zkrácení trojhlavého svalu lýtka.
Při balančním testu odhalil lékař nedostatečnou aktivaci chodidel při stabilizaci
a další zvýraznění vadného držení trupu.
Všechny tyto potíže byly způsobeny právě
asymetrickou zátěží pohybového ústrojí,
které jsou typické především u technických
sportů, jako je například tenis nebo právě
hokej.
Individuální rehabilitační
program
Chlapci byl doporučen individuální
rehabilitační program, jehož cílem bylo
zamezení trvalých škod na rostoucím organismu a zlepšení výkonnosti. „Pacienta
jsme naučili, jak doma provádět asymetrické stabilizační cvičení v opoře horních
končetin s využitím poloh šikmého sedu.
Součástí cvičení byla i aktivace bráničního
dýchání a nácvik prodlouženého usilovného výdechu, který aktivuje příčný hluboký
sval břišní. Postavení pánve hoch korigoval
protažením ohýbače kyčlí. Trénoval také
balanční dovednosti při vzpřímené poloze
těla,“ sdělil Martin Blaha s tím, že hoch byl
rovněž vybaven ortopedickým vložkami
do bot. Ačkoliv po pěti ošetřeních u fyzioterapeuta a pravidelném domácím cvičení
udával chlapec přechodné nové bolesti
v oblasti střední hrudní páteře, jeho celkový stav se začal pomalu zlepšovat. Martin
Blaha mu proto doporučil pokračovat
v kompenzačním cvičení bez omezení tréninkové zátěže. „Při posledním vyšetření,
již na konci sezóny, byl chlapec bez potíží.
Postavení páteře se upravilo, přetrvává
už jen mírnější plochonoží. Nadále trvá
mé doporučení pokračovat v zavedeném
pohybovém režimu s důrazem na protahovací techniky. Z doplňkových pohybových
aktivit během léta jsem mu však doporučil
běh a plavání,“ dodal MUDr. Blaha s tím,
že sportovní zátěž by měla být vždy přizpůsobena odolnosti rostoucího organismu.
„Maximální výkonnosti sportovci dosahují
obvykle až mezi 19. až 25. rokem. Většina
sportovních disciplin je jednostrannou zátěží, a proto by se měla kompenzovat jinou
pohybovou aktivitou,“ varuje Martin Blaha
s tím, že stále více dětí se v dnešní době
začíná věnovat sportu na vrcholové úrovni
příliš brzy a některé pak končí slibnou
kariéru předčasně pro zdravotní obtíže.
„U našeho sportovce se tak podařilo díky
preventivní sportovní prohlídce a kvalitní
rehabilitaci zabránit vzniku bolestí v oblasti krční a bederní páteře,“ doplnil lékař.
Sport jako potěšení
Nejvhodnější sport je pro děti ten, které
jim činí potěšení. Při správném vedení
sport v dětech pěstuje odolnost, ochotu
k aktivnímu překonávání překážek a trpělivost, smysl pro fair play, zdravou soutěživost. Nejlépe jsou na tom děti z rodin, ke
kterým sport přirozeně patří – rodina jezdí
na kole, v létě chodí po horách, v zimě
jezdí na lyže, všichni chodí plavat a dítě má
pohybu dostatek.
Vztah k sportovním aktivitám získávají
děti většinou na základní škole. „Pokud
rodiče váhají, jakým směrem by se měla
jejich ratolest ubírat, doporučuji lehkou
atletiku. Podporuje sílu, výdrž, rychlost,
pohyblivost a koordinaci. Riziko úrazu je
malé, lze ji provozovat téměř všude a v každém věku a je základem ostatních sportů.
Ze zimních sportů děti obvykle milují
lyžování či snowboarding, při kterých se
učí koordinaci a rovnováze. Plavání zase
podporuje výdrž,“ poodhaluje výhody
jednotlivých disciplín MUDr. Martin
Blaha. V příliš raném věku by se měly děti
raději vyvarovat tenisu, stolnímu tenisu či
badmintonu, tedy náročnějším sportům
s jednostrannou pohybovou zátěží.
Přetížené dítě
Hranice možností, ať už fyzických či
duševních, každého dítěte jsou různé.
Rodiče jsou ti, kdo by měl najít správnou
míru a na svého potomka neklást přehnané
nároky. Pokud má dítě zvládnout příliš
mnoho aktivit, neužije si žádnou z nich.
A jak poznat, že je dítě přetížené? „Dítě
začne být unavené, apatické, vyčerpané.
Tělo nejdříve upozorní únavou a pak
bolestí přetížených partií. Pokud dítě i přes
problémy sportuje dál, hrozí mu trvalé
následky,“ uzavírá MUDr. Martin Blaha.
Budoucí maminky mají k dispozici nové
nadstandardní pokoje
Budoucí maminky se mohou těšit z další příjemné novinky.
Z
dejší porodnice rozšířila své služby
a do provozu uvedla dva nové nadstandardní pokoje, které umožňují
také nepřetržitou přítomnost partnera.
V nových nadstandardních pokojích si tak
mohou novopečení rodiče vychutnat své
první dny s miminkem společně. Nové
pokoje byly zřízeny vzhledem k neustále
rostoucímu zájmu o tuto službu ze strany
rodiček. Nadstandardní pokoje gynekologicko–porodnického oddělení Nemocnice
Valašské Meziříčí disponují plně polohovatelným lůžkem, lůžkem pro doprovod, moderním nočním stolkem či polohovacími
křesly. Maminky mají k dispozici přebalovací pult s vaničkou a skříň pro uložení
osobních věcí. Komfort maminkám zvyšují rovněž spotřebiče – lednice, mikrovlnná
trouba, varná konvice a samozřejmostí je
televize. „Cílem této investice bylo ještě
více zvýšit nabízený komfort, aby se u nás
rodičky cítily jako doma,“ sdělila ředitelka
Nemocnice Valašské Meziříčí MUDr. Petra
Šupšáková s tím, že právě proto se nemocnice rozhodla pokoje koncipovat tak, aby
na něm maminky mohly trvale pobývat
i se svým partnerem.
„Hlavní přednosti naší porodnice
spatřuji ve vstřícnosti a erudici personálu
porodních sálů. K rodičkám přistupujeme
se snahou jim pobyt v naší porodnici co
nejvíce zpříjemnit a zbavit je strachu z porodu právě přístupem lékařů a porodních
asistentek. Také se snažíme, aby jejich další
pobyt na oddělení byl příjemný,“ řekl lékař
MUDr. Tomáš Kopecký z gynekologicko–
porodního oddělení, které si už léta drží
pověst vynikajícího oddělení. Narodily
se zde tisíce dětí. Do zdejší porodnice
přijíždějí rodit nejen místní maminky, ale
také ženy z širokého okolí. „V Nemocnici
Valašské Meziříčí jsem rodila své první
dítě, vše proběhlo bez problémů, všude byl
usměvavý personál, ochotně mi poradili
s kojením i péčí o miminko. Při propouštění se mnou lékařka přes půl hodiny řešila
různé tipy a rady ohledně péče, nemocí
a podobně. Byla jsem více než spokojená,
mile překvapená, všude bylo čisto, jídlo
bylo dietnější, ale dobré. Prostě krásný zážitek na porod, určitě zde půjdu ráda zase,“
vzpomíná na pobyt ve zdejší porodnici
maminka Simona.
„K rodičkám přistupujeme se
snahou jim pobyt v naší porodnici co nejvíce zpříjemnit“
Inovací prošly rovněž tradiční předporodní kurzy, které jsou nově obsahově
rozšířeny a rozděleny do tří lekcí. Jejich
součástí je rovněž prohlídka porodního
sálu, včetně porodního a novorozeneckého
oddělení. Kurz vedou zkušené a erudované
porodní asistentky s novorozeneckými
sestrami, které budoucím maminkám
pomáhají při porodu a poté i na oddělení
šestinedělí. „Vzhledem k tomu, že porod
samotný je pro některé maminky velmi
stresující situace, snažíme se tímto způsobem eliminovat jejich obavy. Maminky se
na kurzu seznámí s porodními asistentkami, které budou asistovat u jejich porodu,
což jim pomůže vybudovat si vzájemný
pocit důvěry,“ vysvětluje porodní asistentka a lektorka kurzu Lenka Dědková, DiS.
s tím, že náplní kurzu je rovněž prohlídka
porodního sálu a porodního oddělení.
Nemocnice Valašské Meziříčí rovněž
pravidelně investuje do moderního přístrojového vybavení porodnice. Nedávno
byl na oddělení pořízen nový ultrazvukový
přístroj, který dokáže zobrazit plod i ve 4D
zobrazení, díky čemuž dokážou lékaři
včasněji diagnostikovat a zachytit vrozené
vývojové vady plodu. „Vybavení přišlo
na 1,3 milionu korun a dle předpokladů
jím bude ročně vyšetřeno okolo čtyři a půl
tisíce pacientek. Přístroj dokáže zhotovit
také velmi kvalitní fotografie plodu, včetně
DVD záznamu z ultrazvukového vyšetření,“ doplnil MUDr. Tomáš Kopecký.
Nemocnice
Text: Bc. Radka Baková / Foto: Artishock
39
ročník 6
číslo 4
srpen 2012
Před rakovinou děložního čípku
chrání očkování
Zdravotní pojišťovny začaly od dubna hradit nepovinné očkování dívkám mezi 13. a 14. rokem věku. Do deseti
let by tak mohl výrazně klesnout počet případů rakoviny děložního čípku.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Artishock
Pětina žen se rakovinou děložního čípku
nakazí už v prvním roce sexuálního života.
Lékaři proto radí očkovat dívky dřív, než
se sexem začnou. „Pro nás je prioritou očkování dívek před zahájením pohlavního
života. Aby totiž prevence měla smysl, měla
by být provedena co nejdříve," upozornil
MUDr. Marián Olejník.
MUDr. Marián Olejník
Nemocnice
Č
40
eská republika patří v Evropské
unii k zemím s nejvyšším výskytem
rakoviny děložního čípku. Každý
rok v Česku onemocní 1000 žen a 400 na
zhoubnou nemoc zemře. V současné době
se v Česku léčí s rakovinou čípku přes
16.000 žen. Přednádorové změny se objevují
ve stále mladším věku, zákroky na čípku
podstupují ženy již od 25 let, ročně je provedeno 12.000 těchto zákroků. Na rakovinu
děložního čípku umírají i dvacetileté ženy.
„Příčinou vzniku rakoviny děložního
čípku je lidský papilomavirus, který však
není jediným faktorem. K těm dalším patří
promiskuita, kouření, nízký věk začátku
pohlavního života,“ říká gynekolog a ředitel Podhorské nemocnice MUDr. Marián
Olejník s tím, že lidské papilomaviry jsou
virové částice, které způsobují kožní bradavice, onemocnění sliznic pohlavních orgánů a orgánů dýchacích cest. Přenášejí se
pohlavním stykem. „Spolehlivou ochranou
před papilomaviry je očkování a omezení
promiskuity, tedy střídání sexuálních
partnerů,“ doplnil lékař.
POJIŠŤOVNY HRADÍ OČKOVÁNÍ
DÍVKÁM OD 13 DO 14 LET
Přestože někteří lidé tvrdí, že očkování
způsobí ženám určité zdravotní komplikace, tak podle odborníků vakcíny na ochranu před rakovinou čípku děložního jsou
zcela bezpečné. To potvrdily studie i praxe.
Za více než pět let totiž dostaly vakcínu
na celém světě milióny žen, nejčastějším
vedlejším účinkem je mírná bolestivost
a zarudnutí v místě vpichu. V současné
době jsou na českém trhu dostupné dvě
vakcíny, a to Gardasil (Silgard) a Cervarix,
které jsou považovány za nejbezpečnější
vakcíny. „V Česku bylo očkování proti
rakovině děložního čípku zahájeno v roce
2007. Protože se ale nemoc rozvíjí deset
a více let, pokles případů u nás zatím není.
V Británii, kde se očkuje déle, už pokles
rakoviny zaznamenali,“ sdělil lékař.
Zdravotní pojišťovny začaly od letošního dubna hradit nepovinné očkování dívkám mezi 13. a 14. rokem věku.
Očkovat by měl pediatr, u kterého je dívka
registrována, a tedy zná její zdravotní stav.
Do deseti let by tak v Česku mohl výrazně
klesnout počet případů rakoviny děložního
čípku. „Očkování chrání i před spoustou
dalších chorob, včetně přednádorových
změn pochvy a zevních rodidel. Vakcíny
chrání před rakovinou konečníku a jedna
z těchto vakcín chrání i před život ohrožujícím onemocněním dýchacích cest,“ uvádí
gynekolog.
Původně mělo očkování věkové omezení, teď je doporučeno pro dívky a ženy
od devíti let, horní věková hranice není
stanovena. „Dosud bylo očkováno jen
„Do deseti let by díky
očkování v České republice
mohl výrazně klesnout
počet případů rakoviny
děložního čípku“
14 procent žen v plodném věku. Většina
očkovaných dívek byla z movitých rodin
nebo rodiče doceňovali význam prevence
a zhruba 10.000 korun na očkování ušetřili. Nyní mohou dát očkovat dcery všichni
rodiče,“ řekl MUDr. Marián Olejník.
Přestože je žena proti rakovině čípku
očkovaná, měla by pravidelně chodit
na preventivní prohlídky ke gynekologovi.
Natyto kontroly ke gynekologovi chodí 51
procent žen, ještě před třemi roky to byla
jen třetina. K nárůstu přispěly podle lékaře
Podhorské nemocnice osvětové kampaně.
RAKOVINA DĚLOŽNÍHO ČÍPKU
Gynekologové by se na rozdíl od pediatrů pak už měli zaměřit na vyhledávání
rizikových žen. Mohou jim nabídnout test,
který odhalí virus HPV v těle. Stojí tisíc
korun a pojišťovny ho nehradí. Virus se
z těla nedá odstranit, s nákazou se musí
vypořádat vlastní imunita ženy. Gynekolog
by ale měl ženy s prokázaným virem sledovat častěji, místo ročních kontrol jednou
za čtvrt nebo půl roku. Jen tak může včas
odhalit rozvoj zhoubného bujení.
Příznaky rakoviny děložního čípku
jsou krvácení mimo cyklus nebo bolestivá
soulož, což provází obvykle již pokročilá
stadia rakoviny čípku. V dnešní době už by
k takovému rozvinutí nemoci již teoreticky
nemuselo docházet, alespoň u těch žen,
které dochází na pravidelné gynekologické
prohlídky. Lékaři se při nich totiž zaměřují na odhalení minimálních slizničních
změn, které stojí na samém prvopočátku
rakoviny. A právě jejich detekce a následná
léčba, obvykle formou takzvané konizace,
předejdou růstu skutečného zhoubného
nádoru.
Některé změny sliznice čípku mohou
být viditelné přímo při kolposkopickém
vyšetření, tedy pomocí zrcadel. I v případě, že se čípek zdá být na první pohled
v pořádku, setře gynekolog z jeho povrchu
malé množství buněk. Ty pak putují k cytologickému vyšetření pod mikroskop, aby
se zjistilo, zda nejsou abnormální.
A jak se rakovina děložního čípku léčí
a jaká je účinnost léčby? „Záleží na rozsahu onemocnění. Provádí se operace,
pak i ozáření. Úspěšnost léčby se hodnotí
pětiletým přežitím. Toto přežití závisí
na stadiu onemocnění. První stadium
přežije devadesát procent žen, pokročilé
jen patnáct procent,“ uzavírá MUDr. Marián Olejník s tím, že toto onemocnění
se týká celé populace, ale vyšší výskyt je
u mladších žen, hlavně kolem třicátého
roku života.
Oddělení klinické biochemie
a hematologie nabízí nový test
na rakovinu tlustého střeva a konečníku
Nový test k diagnostice kolorektálního karcinomu má vyšší citlivost než klasická vyšetření na okultní
krvácení ve stolici.
Text: Bc. Radka Baková / Foto: Artishock
návodu. „Odběr i následná manipulace se
vzorkem je jak pro pacienta, tak pro laboratorní personál hygienický a jednoduchý,“
upřesnil primář Jaromír Soušek s tím, že
vzorek se poté dopraví do laboratoře, kde
se změří přesná koncentrace hemoglobinu
ve stolici.
Kolorektální karcinom je zhoubný
nádor tlustého střeva a konečníku. Toto
onemocnění se rovněž někdy označuje
jako rakovina tlustého střeva. Karcinom
se vyvíjí zpravidla velmi dlouhou dobu,
i několik let, často zpočátku bez výraznějších příznaků. Mezi příznaky rakoviny
tlustého střeva patří typicky přítomnost
krve ve stolici, hlenovitá stolice, poruchy
vyprazdňování (střídání zácpy a průjmu),
pocity plnosti a neúplného vyprázdnění,
plynatost, atd. Riziko karcinomu tlustého
střeva v populaci v naší zemi neustále narůstá. Česká republika drží v tomto ohledu
smutný primát.
Nemocnice
O
ddělení klinické biochemie a hematologie Podhorské nemocnice
začalo v těchto týdnech nabízet
novou diagnostickou metodu k odhalení
rakoviny tlustého střeva a konečníku.
Oproti klasickým laboratorním metodám, které jsou založeny na detekci krve
(hemoglobinu) ve stolici a jejich citlivost
a specifita je nízká, přináší tato novinka
řadu výhod.
Pro diagnostiku kolorektálního karcinomu se původně používaly guajakolové
testy (Haemoccult). „Jejich problémem
však byla nízká citlivost i specifita,
komplikovaný odběr stolice i samotné
vyhodnocení testu v laboratoři. Proto
tyto metody byly nahrazeny imunochemickými rychlotesty, které mají stokrát
vyšší citlivost a pacienti nemusí držet
dietu. V nedávné době se však objevila
metoda ještě citlivější,“ popisuje primář
Oddělení klinické biochemie a hematologie RNDr. Jaromír Soušek, Ph.D.,
a dodává, že s pomocí nejnovějších testů
jsou v laboratoři schopni stanovit přesnou
koncentraci hemoglobinu ve stolici, a to
s citlivostí pěti tisíckrát vyšší než u původní guajakolové metody.
Pro pacienta je vyšetření navíc jednoduché, nemusí držet žádnou dietu. Stačí,
když do speciální zkumavky, kterou obdrží
od svého lékaře, nebo přímo v laboratoři
odebere vzorek stolice, dle přiloženého
41
ročník 6
číslo 4
srpen 2012
Pacienti mohou nově darovat
kostní tkáň, ta pomáhá při výměně
endoprotézy nebo po úrazech
Šumperská nemocnice se může pochlubit další novinkou, která přináší kvalitnější péči pacientům
ortopedického oddělení.
Text: Ing. Hana Szotkowská / Foto: Eva Palkovičová
Tým šumperských ortopedů při výměně kolenního kloubu
Nemocnice
J
42
ako jedno z mála zdravotnických zařízení v České republice používá Šumperská nemocnice vlastní kostní banku.
Díky kostní bance mohou nyní pacienti
darovat kostní tkáň, která následně pomůže
například při opravě defektu kostí u složitých výměn endoprotéz nebo pacientům po
úrazech. Použití darovaných kostních tkání
tak významným způsobem zlepšuje výsledky operačního léčení a přispívá k výborným
léčebným výsledkům.
Když kostní tkáň chybí
Kostní banka je zařízení, které slouží k odběru kostní tkáně a k jejímu využití především v kostní operativě. Používá se tehdy,
jestliže kostní tkáň z nějakého důvodu
chybí. „Což je nejčastěji při reimplantaci
kloubních náhrad, to znamená při opravě
totálních endoprotéz. Každá endoprotéza
má totiž svoji životnost a pokud nastane
nutnost ji vyměnit, často dochází k tomu,
že kostní tkáň chybí,“ vysvětlil primář
ortopedického oddělení MUDr. Zdeněk
Štěpán a pokračuje: „V Šumperské nemocnici však máme možnost tuto chybějící
tkáň nahradit, a to právě s využitím kostní
tkáně od dárce, která umožní daleko lepší
výsledky v této operativě.“ Kostní tkáň se
používá také při kostních defektech. „A to
například tehdy, když objevíme u pacienta ztrátu kostní tkáně. K tomuto stavu
často dochází u některých nádorů nebo
u lidí, kteří utrpěli zlomeninu a vlastní
MUDr. Zdeněk Štěpán
kostní tkáň je natolik defektní, že ji nejde
obnovit. Právě tehdy přichází v úvahu
náhrada z kostní banky. Velmi často se
kostní tkáň nedostává především z důvodů
osteoporózy, která se objevuje především
u starších lidí, nebo u složitých zlomenin
po úrazech,“ objasnil primář.
Kostní tkáň se odebírá při první implantaci umělé náhrady kloubu – takzvané
endoprotézy. „Během zákroku odstraníme
část kosti operovaného pacienta, aby tato
část mohla být nahrazena umělým kloubem. Takto odstraněná část kosti přitom
nemá pro operovaného pacienta v danou
chvíli žádný význam a ten se tak může
stát dárcem této odstraněné kostní tkáně,“
popsal MUDr. Štěpán.
Vyšetření odebrané kostní tkáně
Během operace za sterilních podmínek
odeberou lékaři na operačním sále kostní
tkáň, kterou uloží do plastového dezinfekčního setu a podrobí ji certifikovanému
procesu termodezinfekce při teplotě spolehlivě ničící původce možných infekčních
onemocnění, a to včetně HIV, syfilitidy
a žloutenky. Tato metoda je unikátní
a dosud v ČR nebyla používána. Taktéž
se provádí mikrobiologické vyšetření
odebrané kostní tkáně. Tkáň se následně
ukládá podle přesných postupů do mrazicího boxu, kde je udržována teplota mínus
80° Celsia. Poté se po dobu šesti měsíců
nachází v takzvané karanténě, takže ji
není možné použít. „Pacient, který se stává
dárcem, je po poskytnutí souhlasu pečlivě
vyšetřen v ortopedické ambulanci Šumperské nemocnice. A to jak před odběrem, tak
půl roku po odběru, a pokud jsou všechny
výsledky v pořádku, teprve pak můžeme
jeho tkáň použít,“ doplnil primář.
Přestože se medicínské obory trvale
zdokonalují, lidskou kostní tkáň v některých případech lékaři stále ještě nedokážou
nahradit tkání umělou. „Darované kostní
štěpy použité v indikovaných případech
významným způsobem zlepšují výsledky
operačního léčení a přispívají tak k výbor-
„Během zákroku odstraníme
část kosti operovaného pacienta, aby tato část mohla být
nahrazena umělým kloubem“
ným léčebným výsledkům dosahovaných
na našem ortopedickém oddělení. Na oddělení je ročně provedeno na 2 500 operačních výkonů, z toho přes 460 kloubních
kyčelních a kolenních náhrad,“ uzavřel
primář MUDr. Zdeněk Štěpán.
Odborníci ze Šumperské nemocnice učí
malé školáky správně držet své tělo
Rodiče do nemocnice stále častěji přivádějí děti s vážnými problémy vadného držení těla. Odborníci chtějí
takovým problémům předcházet.
P
roblémy s držením těla na prvním
stupni základní školy má dnes asi
každý třetí školák. Na vině je nejčastěji nedostatek pohybu, jednostranná
zátěž při sportu i v běžném životě nebo
třeba obezita. Šumperská nemocnice na
jaře spustila projekt, jehož cílem je vadnému držení těla malých školáků preventivně předcházet a problematické případy
současně léčit. Projekt je zaměřen na žáky
prvního stupně základních škol.
„Dnešní děti jsou takovou počítačovou generací. Proti jejich vrstevníkům
před dvaceti lety je mnohdy tolik neláká
realita, která je venku, ale ta virtuální, kvůli
které nikam chodit nemusí,“ říká jedna
z hlavních realizátorek projektu, vedoucí
fyzioterapeutka rehabilitačního oddělení
Bc. Olga Válková. Podle ní je cílem projektu
informovat učitele a žáky o poruchách
pohybového aparátu, o vadném držení
těla, bolestivých stavech páteře, rizikových
faktorech vzniku poruch a samozřejmě
o možnostech prevence a realizace nápravy.
„Stále častěji k nám rodiče přivádějí své děti
s vážnými problémy vadného držení těla.
Takovým problémům chceme předcházet,“
doplnila.
Jako první zavítali zdravotníci Šumperské nemocnice na Základní školu Šumperk,
8. května 63. „Nejdříve jsme oslovili učitele
1. stupně a učitele tělesné výchovy. Vysvětlili jsme jim problematiku vadného držení
těla a s pomocí praktických ukázek jsme
je seznámili, jak s dětmi cvičit v krátkých
blocích ve vyučování,“ vysvětluje vedoucí
fyzioterapeutka s tím, že současně docházejí
do školy mezi žáky samotní fyzioterapeuti,
kteří dohlížejí na správné provedení cviků.
Tak například děti z 1. A cvičí doporučené cviky fyzioterapeutů a lékařů rehabilitač-
ního oddělení s paní učitelkou Mgr. Danielou Plíhalovou pravidelně dvakrát denně.
„Děti dnes mají málo pohybu, z čehož často
plyne mnoho zdravotních komplikací, proto
oceňuji realizaci tohoto projektu Šumperské
nemocnice a jeho přínos pro naše žáčky,“
říká Mgr. Daniela Plíhalová.
Součástí projektu je také odborné vyšetření dětí rehabilitační lékařkou a fyzioterapeuty. „Ve škole provádíme základní
screeningová vyšetření, díky kterým zachytíme včas žáky s vadným držením těla,
svalovými dysbalancemi, oslabenými svaly
či hypermobilitou. Tyto děti pak po dohodě s rodiči podstoupí další odbornou
terapii přímo na rehabilitačním oddělení,“
sdělila MUDr. Jitka Krejčí z rehabilitačního oddělení nemocnice.
Základní školy mohou v případě zájmu
nemocnici samy oslovit. Kontaktovat mohou vedoucí fyzioterapeutku rehabilitačního oddělení Šumperské nemocnice Bc. Olgu
Válkovou na telefonním čísle 602 625 848
nebo 583 333 602, případně na emailové
adrese: [email protected]
Rehabilitační oddělení realizuje projekt
v rámci soutěže projektů, kterou vyhlašuje
vedení Šumperské nemocnice od roku 2010.
Do soutěže se zapojují všechna oddělení
nemocnice a vítězné projekty vedení nemocnice oceňuje v květnu na Den ošetřovatelství. „I takto se snažíme motivovat
pracovníky jednotlivých oddělení nemocnice ke zlepšování kvality a bezpečí péče,“
dodává náměstkyně ředitele pro nelékařské
zdravotnické profese Mgr. Eva Pavelková.
Nemocnice
Text: Ing. Hana Szotkowská / Foto: Mgr. Marek Pavliš
43
ročník 6
číslo 4
srpen 2012
Drogy berou i dvanáctileté děti
Problém s drogami u dětí je větší, než si umíme představit.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Bc. Radka Baková
MUDr. Jan Uhlíř
Nemocnice
N
44
a příjmovou ambulanci Vítkovické
nemocnice byla před několika měsíci přivezena rychlou záchrannou
službou patnáctiletá dívka, která byla nalezena na ulici v bezvědomí. Dívka reagovala
jen na bolestivý podnět, komunikovat
a pohybovat se nebyla vůbec schopna. Proto byla dívka umístěna na jednotce intenzivní péče dětského oddělení nemocnice,
kde byla monitorována na přístrojích, byly
jí podávány infuze a odebrána krev a moč
na rozbor včetně toxikologického vyšetření. Vzhledem k nálezu dívky v bezvědomí
prošla také gynekologickým vyšetřením,
aby se vyvrátilo její pohlavní zneužití.
„Toxikologické vyšetření potvrdilo požití
marihuany a skopolaminu, což je rostlinný
alkaloid vyskytující se například v durmanu. Stav dívky po opakovaným infuzích
se postupně upravil. Dále již byla plně při
vědomí a bez potíží,“ říká lékař dětského
oddělení Vítkovické nemocnice MUDr.
Jan Uhlíř s tím, že vzhledem k výchovným problémům dívky, jenž opakovaně
utíkala z domova a brala drogy, byla dívka
propuštěna šestý den do domácího léčení
a musela být pod dohledem kurátora.
Zkušenosti s nějakou drogou má v České
republice každé druhé dítě do 16 let. Zkusit
v tomto věku, jak chutná marihuana, je
dnes skoro normální. Každé třetí dítě
kouří marihuanu běžně nebo pravidelně si
berou pervitin či si dokonce píchají heroin.
Čeští šestnáctiletí mají největší zkušenosti s drogami v Evropě. Situace se stále
zhoršuje a za posledních deset let se počet
dětí užívajících jak konopí, tak tvrdé drogy
zdvojnásobil.
„Za posledních 5 let bylo kvůli intoxi-
kacím návykovými látkami na našem oddělení hospitalizováno 128 dětí převážně
intoxikovaných alkoholem. Kombinace
požití alkoholu s drogou byla prokázána
u 31 z nich. Zatímco v roce 2006 bylo
hospitalizováno 14 dětí, v roce 2011 to bylo
již 30 dětských pacientů,“ uvádí MUDr. Jan
Uhlíř. Nejmladšímu dítěti, které ve Vítkovické nemocnici léčili po užití některé
z drog, bylo 11 let. Těmto dětem podle
lékaře v nemocnici pomohou jen dostat se
z akutního předávkování a pustí je domů.
Jde pouze o detox, nikoliv o léčbu jejich závislosti. Tyto děti se pak buď neléčí vůbec,
anebo končí v diagnostických ústavech,
které však neprovozují specializovanou
terapii na odvykání drog, takže po návratu
znovu padají do vyjetých kolejí.
Do Vítkovické nemocnice každý měsíc
policisté přivážejí děti pod silným vlivem
alkoholu. „Máme tu také chlapce i dívky,
které běžně vypijí najednou deset piv.
A v posledních měsících stále přibývá dětí,
které alkohol kombinují s drogou. Problém
s drogami u dětí je větší, než si umíme
představit. Navíc řada rodičů těchto dětí
tyto problémy stále bagatelizuje,“ upozorňuje lékař. Podle něj děti vlastně nemají
důvod nebrat drogu v situaci, kdy se
prakticky každá celebrita veřejně chlubí,
že něco „bere“. Děti pak nemají pocit, že by
dělaly něco špatného.
CO DĚLAT, KDYŽ DÍTĚ BERE DROGY
Zatímco řada starších lidí a seniorů si ve
čtrnácti s kamarády maximálně potáhli
z tajně koupených cigaret nebo si přihnuli
z láhve vína, dnes je úplně jiná doba. Marihuana, hašiš, ale třeba i extáze nebo pervitin jsou dnes stále běžnější záležitostí a děti
je mohou sehnat všude. Ovšem některé
děti dokonce experimentují i s tvrdšími
drogami, zejména pak pervitinem a extází,
ke slovu se dostávají i heroin a kokain.
Potřeba experimentovat a zkoušet zakázané věci je teenagerům zcela přirozená.
Rodiče by neměli dělat žádné velké drama,
když jejich sedmnáctiletá dcera vyzkoušela
marihuanu. Pokud jde o ojedinělý případ,
není důvod k hysterickým výstupům.
Rodiče mají o své dítě strach a při prvním
podezření na drogy už mají před očima
obrázky umírajících narkomanů.
Horší je, když dítě bere drogy již delší
čas. Znepokojit by rodiče určitě měla
celková změna v chování. „Náhlá náladovost, úzkost až deprese a neobvyklá
lenost a nespolehlivost, toho všeho byste si
měli všímat. Dlouhodobě se dítěti zhorší
průměr ve škole, někdy je v euforii, jindy
v úplné letargii. To všechno mohou být
známky užívání drog, ale také běžné
projevy puberty,“ vysvětluje MUDr. Jan
Uhlíř s tím, že braní drog lehce odhalí
testy, které lze dnes sehnat běžně v lékárně
nebo ještě diskrétněji na internetu. „Pokud
se přítomnost drog prokáže, není co řešit
a rodiče by měli začít jednat,“ dodal lékař.
Největší chybou, kterou mohou rodiče při
zjištění, že jejich dítě bere drogy, udělat, je
tvářit se jako by nic, že se jich tento problém
netýká. Proto by se rodiče o drogovou problematiku svého dítěte měli zajímat a měli
by mít snahu mu pomoci. V tomto období
nestačí dítěti vysvětlit, že drogy jsou špatné,
ale je třeba přijmout systémová opatření
jako kontrolu toho, s kým se stýká, co dělá
ve svém volném čase. Někdy si ale rodiče
sami poradit nedokážou. „Proto je vhodnější než problém řešit doma, poradit se
s vyškolenými pracovníky drogových center
a poraden. Pomoci může taky odborný
psycholog, který dokáže dát cenné rady jak
dítěti, tak i jeho rodičům, kteří tuto situaci
často velmi těžce nesou. Vyhledat pomoc je
navíc nejvhodnější hned na začátku, kdy se
dá ještě celá situace zachránit. Často se totiž
stává, že rodiče pro radu přijdou doslova pět
minut po dvanácté, kdy už mnoho alternativ neexistuje,“ varuje MUDr. Jan Uhlíř.
Před časem byla do Vítkovické nemocnice přivezena sedmnáctiletá dívka,
které se ve škole náhle udělalo nevolno
a pociťovala slabost. Učitelka zavolala
rychlou záchranou službu a na ambulanci
nemocnice dívka sdělila, že jí jen pálily oči,
byla unavená a nechápe, proč učitelka sanitku zavolala. Požití nějaké drogy striktně
popírala. Matka ale zdravotníkům řekla,
že s dívkou má poslední rok problémy, protože se začala stýkat se zvláštní partou lidí,
a má podezření, že dívka užívá drogy.
„Toxikologické vyšetření prokázalo, že si
dívka vzala marihuanu. Poté dívka matce
přiznala, že marihuanu kouřila, ale jen výjimečně a jiné drogy nebere. Matka ale našla na ruce dívky známky po vpichu jehly,
takže dívka přiznává, že si jedenkrát něco
píchla. Po opakovaných dotazech přiznává
i šňupání pervitinu,“ uvádí lékař. Dívka
byla ihned poté hospitalizována a dostávala infuze. Stav pacientky se po několika
dnech stabilizoval a byla zcela bez potíží.
„Bylo zahájeno sociální šetření a provedeno psychiatrické vyšetření. Toxikologický
rozbor prokázal vysoké množství pervitinu
a kanabinoidů v těle dívky. Krevní odběr
navíc prokázal poškození jater. Také byly
udělány testy na průkaz hepatitid a HIV,
zda dívka nemá žloutenku či není HIV
pozitivní. Tyto testy byly naštěstí negativní. Dívka byla na žádost matky umístěna
do psychiatrické léčebny v Opavě,“ dodal
MUDr. Jan Uhlíř.
DÍTĚ ZÁVISLÉ NA DROGÁCH SVOU
RODINU VYSAJE
Řadě rodičů se přihodilo to, co si myslí, že
se jim stát nemůže. Jejich dítě navíc dosud
bylo ve škole vzorné, prostě dítě se spoustou zájmů. Ovšem užívání drog děti tají
a maskují, jak nejvíc to jen jde. Většinou
tuší nebo ví, že dělají něco nepatřičného
a škodlivého a mají strach z odhalení.
Ovšem najednou začnou mít problémy ve
škole, ztratí původní zájmy, změní chování, vzhled či přátele. A navíc se rodičům
doma začnou ztrácet peníze či drobné věci.
Pak většinou přijde kruté odhalení.
Závislost dítěte na drogách je vždy velkým zásahem do života celé rodiny. Uživatel
drog v krajním případě dokáže zcela rozložit svou rodinu, zničit veškeré vazby a likvidovat své blízké. „Rodiče, kteří právě zjistili,
že jejich dítě bere drogy, prožívají prvotní
šok. Ovšem zpravidla problém u dítěte trvá
měsíce, někdy roky. Zakazovat je nemá
smysl. Navíc efekt zakázaného ovoce je starý jako lidstvo samo a pro mladé, kteří touží
po poznání, navíc velmi přitažlivý. Proto by
o drogách měli vědět co nejvíc a základem
je pokusit se motivovat dítě k nějakému
druhu spolupráce. Je třeba věnovat dítěti
pozornost, chválit je za úspěchy a budovat
s ním vztah založený na důvěře. Vedle toho
je zásadní důslednost,“ sdělil lékař.
Zapomeňte na to, že typický uživatel
drog pochází z problémové, sociálně slabé
Jak poznat, že dítě bere drogy:
• Marihuana – červené oči, nadměrné uvolnění
a otupělost, zvýšená chuť k jídlu, „rozhihňanost“.
• Halucinogeny (LSD, extáze, houby) – dezorientace,
mírná euforie, halucinace, zvýšený cit pro prostorové
a barevné vnímání, nápadná paranoia a děs při vyšších
dávkách.
• Stimulanty (pervitin, kokain, amfetaminy) – výkyvy
spánku a bdění (někdy celodenní spánek, jindy naopak
nápadná čilost a nespavost), nechutenství, hubnutí,
hovornost, dlouhé monology.
• Opiáty (heroin, morfin, codein, methadon) – stav
klidu až apatie, nízký prah bolesti, zúžené zornice
a nápadně bledá pokožka, při abstinenčních příznacích
deprese, neklid a úzkost.
a pokud možno ještě rozvrácené rodiny.
Samozřejmě, jsou tací, ale zrovna tak
do drogové závislosti upadají děti z rodin
takzvaně slušných. „Mladí berou drogy
jako cestu k jakémusi poznání, ať vědomě
či nevědomě. Je to experiment se sebou,
rodiči, společností. Vždycky to tak bylo a je
nesmyslné si myslet, že válku s drogami je
možné vyhrát,“ uzavírá MUDr. Jan Uhlíř.
Nemocnice zakázala kouření v celém areálu
Pro kuřáky vybudovalo Vítkovické zdravotnické zařízení speciální „kuřárnu.“
Z
dravotníci i pacienti v nemocničním
pyžamu kouřící před vchody pavilonů. Takový obrázek se ještě před
několika týdny naskýtal všem návštěvníkům Vítkovické nemocnice. Na tom, že
je to obrázek nehezký, se teď jednoznačně
shodlo vedení nemocnice, a tak se rozhodlo vyhlásit zákaz kouření v celém svém
areálu. Výjimkou se stalo speciální místo
s přístřeškem, které pro kuřáky nemocnice
vybudovala. Zákaz kouření v celém areálu
platí od 1. července.
Nemocnice se rozhodla tímto krokem
omezit kouření v celém areálu. Pro ty, kteří
se bez nikotinu jednoduše neobejdou, se
rozhodla zbudovat speciální místo se zámkovou dlažbou, přístřeškem a lavičkou.
Místo slouží pro pacienty, návštěvníky
i zaměstnance. „Nová „kuřárna“ se nachází
uprostřed nemocničního areálu mezi
očním centrem a rehabilitační ambulancí.
Informace o místech pro kouření naleznou
pacienti v domácích řádech, na vstupech
do všech budov i na informačních tabulích
v areálu nemocnice,“ řekl Ing. Petr Hýža,
manažer technicko–provozního oddělení
Vítkovické nemocnice. Druhý prostor
vyhrazený pro kouření je za gynekologicko-porodnickým pavilonem I, přičemž
jde však jen o menší prostor s jedním
popelníkem.
Kouření je všeobecně považováno za
rizikový faktor při vzniku mnoha onemocnění. Kromě toho, že poškozuje srdce
a cévy, má prokazatelný přímý vztah na
vznik rakoviny plic. Vítkovická nemocnice se jako zdravotnická instituce, jejímž
posláním je prevence a léčba nemocí,
rozhodla jít příkladem a kouření co nejvíce
omezit. „Areál Vítkovické nemocnice se
během posledních měsíců změnil díky
novým fasádám prakticky k nepoznání.
Bohužel častý obrázek pacientů a zaměstnanců postávajících s cigaretou v ruce
celkový dojem z nového areálu kazil.
Současně chceme jako nemocnice, která
odnaučuje ve svých ambulancích tomuto
škodlivému návyku nastávající maminky,
dospělé i děti, jít se svými zaměstnanci
příkladem,“ uvedla ředitelka Vítkovické
nemocnice MUDr. Marie Marsová, MBA.
Podle průzkumu Eurobarometr kouří
v České republice 2,3 miliónu lidí. Zhruba
250 tisíc z nich jsou děti a mládež mladší
osmnácti let. Ekonomické roční náklady
České republiky na léčbu kuřáků činí
přibližně 80 miliard korun. Experimentování s kouřením přitom začíná okolo
deseti až čtrnácti let věku. I proto otevřelo
na konci loňského roku dětské oddělení
Vítkovické nemocnici nové Centrum
prevence a léčby závislosti na tabáku pro
děti a adolescenty. „Je třeba si uvědomit,
že nejvíce ovlivňuje budoucího kuřáka
jeho okolí. Především, kouří-li rodiče či
sourozenci, ale i kamarádi a ostatní lidé, se
kterými přichází dítě do styku,“ vysvětlil primář dětského oddělení Vítkovické
nemocnice MUDr. Jan Boženský.
Nemocnice
Text: Ing. Hana Szotkowská
45
ročník 6
číslo 4
srpen 2012
Počet astmatiků neustále roste
Podle odhadů trpí v současné době astmatem na celém světě více než 300 milionů lidí. V České republice je to
přibližně 800 tisíc lidí.
Text: Bc. Radka Baková / Foto: Bc. Radka Baková, archiv Nemicnice Nový Jičín
MUDr. Gustáv Ondrejka
Nemocnice
P
46
růduškové astma provází lidstvo již
odedávna. Zmínky o této chorobě se
objevují již ve staré Číně ve třetím
tisíciletí před Kristem. Je ovšem fakt, že
ve starověku byly pod pojem „astma“ často
zahrnovány téměř všechny stavy provázené dechovými obtížemi.
Podle Světové zdravotnické organizace
se v dnešní době každoročně objeví více
než 17 milionů nových případů astmatu
a 250 tisíc lidí v důsledku tohoto onemocnění umírá. Onemocnění postihuje
všechny věkové skupiny od kojenců po
seniory. „Astma bronchiale je chronické
neinfekční zánětlivé onemocnění dýchacích cest, které je často součástí celkového
alergického onemocnění. U postižených
jedinců vzniká jako nepřiměřená reakce na
některé běžné látky z prostředí, patří mezi
ně prach, pyly, roztoči, zvířecí alergeny,
ale i některé potraviny,“ vysvětluje primář
plicního oddělení Nemocnice Nový Jičín
MUDr. Gustáv Ondrejka s tím, že tato
alergická reakce vyvolá přehnanou imunitní odpověď organizmu. Výsledkem je
pak právě zmíněná zánětlivá reakce, která
vyvolá příznaky onemocnění. Člověku
se dýchá ztěžka, objevuje se suchý kašel,
při astmatickém záchvatu může dojít
ke stažení průdušek a nemocný nemůže
popadnout dech. Tento stav dechové tísně
je možné přirovnat k dýchání tenkým
brčkem, anebo k tonutí. Potíže se stupňují
v noci nebo ráno. Kašel či dechové potíže
se objevují také po relativně malé námaze
a při poslechu hrudníku jsou často slyšitelné pískoty či vrzoty.
Léčba astmatu
Lékařská věda neumí dosud astma vyléčit,
ve většině případů však umí jeho projevy
potlačit. Důležitá je především včasná
diagnóza. Bohužel mnozí postižení první
příznaky astmatu chybně považují za
nevýznamné běžné potíže. Neléčené nebo
nedostatečně léčené onemocnění může
vyvolat vznik dalších komplikací, které
zhoršují celkový zdravotní stav. Správně
a kvalitně léčený astmatik s dobře určenou
protizánětlivou léčbou může být schopen všech činností, které provozují jeho
vrstevníci. Cílem léčby je držet astma pod
kontrolou a omezit stavy dušnosti. Nutná
je však dlouhodobá, až doživotní terapie,
a její kvalitní provádění. „Pacienti musí
dbát především na správnou techniku inhalace takzvaných topických léků, což jsou
moderní medikamenty, které jsou cestou
inhalační (aerosol nebo prášek) dopraveny
do místa působení – do plic. Nemocným
se podávají protizánětlivé léky. Inhalační
léčba má velkou výhodu, že se lék aplikuje
přímo do dýchacích cest a účinek je tedy
právě v místě onemocnění. Tyto léky mají
Pacient při vyšetření na spirometrii
proto málo nežádoucích účinků. Protizánětlivé medikamenty fungují jako léky,
které kontrolují onemocnění – působí
preventivně a dlouhodobě. Při vzniku
samotného záchvatu je nutné podávat léky
(opět většinou inhalačně), které rychle
uvolňují zúžení průdušek – tedy záchrannou medikaci, která přináší okamžitou
úlevu. Při správně nastavené preventivní
protizánětlivé léčbě je potřeba záchranné
medikace minimální,“ nastiňuje průběh
léčby MUDr. Gustáv Ondrejka. Nastane-li u nemocného astmatický záchvat, je
nutné zachovat klid. Astmatik u sebe musí
neustále nosit sprej, který mu v případě
záchvatu uleví. „Příznaky astmatu by ne-
„Lékařská věda neumí
dosud astma vyléčit,
ve většině případů však
umí jeho projevy potlačit“
měli brát lidé na lehkou váhu. Astmatický
záchvat může nemocného ohrozit na životě
a v nejhorším případě člověk bývá hospitalizován na ARO a napojen na přístroje,“
varuje lékař.
Astmatem trpí také osmiletý Honzík,
který již od narození trpí rovněž atopickým ekzémem a byla u něj diagnostikována alergie na pyly. S příchodem jara,
a tedy pylové sezóny, se chlapci vždy začne
hůře dýchat, a to především v noci a ráno
po probuzení. Vyšetření funkce plic na
spirometru potvrdilo u chlapce diagnózu
– astma bronchiale. „Pacientovi jsme proto
nasadili protizánětlivou léčbu inhalačními kortikoidy a rovněž léky na rozšíření
dýchacích cest. Chlapcův stav se začal
rychle zlepšovat, a proto jsme dávky medikamentů mohli brzy snížit. Dnes je hoch
prakticky bez obtíží a astmatické záchvaty
nemívá,“ popisuje primář Ondrejka.
Preventivní opatření
Nebezpečí vzniku alergické přecitlivělosti
a tím i nebezpečí vzniku průduškového
astmatu mohou snížit různá opatření. Dědičnost bohužel zatím ovlivnit nemůžeme,
pozornost by se tedy měla ubírat na prostředí, ve kterém žijeme. Základní opatření
mohou ovlivnit vývoj imunitního systému
dítěte a zabránit tak vzniku onemocnění.
Budoucím maminkám se doporučuje
omezit pohyb v prostředí nebezpečných
alergenů již v průběhu těhotenství. Po narození by se dítě nemělo dostávat do styku
s cigaretovým kouřem a rodiče by měli
dbát na to, aby žilo v bezprašném a celkově
vyhovujícím prostředí. Některé alergeny
ze životního prostředí mohou zvyšovat
náchylnost k vzniku astmatu. V prvních
měsících života jsou to hlavně alergeny
roztočů, kočky domácí a alergeny pylů.
Obecně je jako prevence vzniku astmatu
doporučováno kojení. „V posledních letech
se za rizikový faktor astmatu považuje také
obezita, proto je zdravá a racionální výživa
dětí považována za významný ochranný
prvek nejen alergických onemocnění. U již
alergických dětí, ale i dospělých je důležité
co nejlepší odstranění potencionálních
zdrojů potíží, jako jsou například zvířecí, zvláště kočičí chlupy a epitelie,“ radí
MUDr. Gustáv Ondrejka. Pokud takové
zvíře doma máte a chcete si ho ponechat,
doporučuje se nepouštět ho minimálně do
místnosti, ve které spíte. Ložní prádlo by
mělo být měněno alespoň jednou týdně,
přičemž vhodné nejsou péřové polštáře
a pokrývky, závěsy, přehozy. Jako prevence
působení roztočů je vhodné používání
speciálních povlečení a matrací. „Bohužel,
alergeny se vyskytují prakticky v každém
prostředí a jejich dokonalá eliminace není
možná. Sebedokonalejší opatření nikdy
nebudou dokonalá. Proto je důležité dodržovat pravidelnou léčbu, kterou je možno
docílit velmi dobré kontroly onemocnění,“
uzavírá primář plicního oddělení novojičínské nemocnice.
Novojičínská nemocnice na chodby
oddělení instalovala dávkovače s dezinfekcí
Pro lidi, kteří přijedou na návštěvu za svými blízkými, budou tyto dávkovače s dezinfekčním roztokem
nepřetržitě sloužit, aby pomohly zabránit dalšímu vzniku a šíření infekcí.
Text: Ing. Tomáš Želazko, Ing. Petra Uvírová / Foto: Archiv Nemocnice Nový Jičín
„Zachraňte životy – myjte si ruce“, kterou
vyhlašuje Světová zdravotnická organizace.
„Instruktáže k hygieně rukou pro naše
pacienty a návštěvníky jsme uspořádali
především proto, abychom vysvětlili,
jak důležité je správné mytí rukou, které
zabraňuje přenosu a šíření infekčních
onemocnění,“ vysvětluje Petra Mílková
s tím, že personál novojičínské nemocnice
je v oblasti dodržování všech protiepidemických zásad proškolován pravidelně.
Akce měla úspěch a zúčastnilo se jí na 200
zájemců z okolí. „Program byl připraven
i pro naše nejmenší z okolních mateřinek.
Děti se zábavnou formou naučily nejen
umýt si správně ruce, ale také poskytnout
první pomoc, ošetřit otevřenou ránu nebo
techniku správného čištění jejich zoubků,“
dodává Marie Jurošková, hlavní sestra
novojičínské nemocnice.
Nemocnice
K
aždý pacient a návštěvník, který
nyní navštíví nemocnici v Novém Jičíně, si může při příchodu
i odchodu ze zařízení vydezinfikovat ruce.
Na chodbách u ambulancí a před odděleními s největším provozem je již nainstalováno devět dávkovačů s dezinfekčním
prostředkem. Pacientům a návštěvníkům
nemocnice jsou tak dávkovače od května
neustále k dispozici.
Dávkovače jsou nyní na nejrušnějších
místech nemocnice, jako jsou chirurgická,
ortopedická či urologická ambulance nebo
oddělení interny. „Právě pro lidi, kteří
přijedou na návštěvu za svými blízkými,
budou tyto dávkovače s dezinfekčním
roztokem nepřetržitě sloužit, aby pomohly zabránit dalšímu vzniku a šíření
infekcí. Někdo si to plně neuvědomuje,
ale například kliky budov, na které jsme
nuceni sahat, nebo při cestách v hromadných prostředcích, při nákupech, kde se
často setkáváme s držadly u sedadel či
madel u nákupních vozíků – toto všechno
je plné mikroorganismů, které mohou být
zdrojem pro přenos nemocí jakými jsou
například žloutenka a průjmy. A ty chceme
co nejvíce eliminovat,“ říká Mgr. Petra
Mílková, ústavní hygienička nemocnice.
Mytí rukou je při prevenci proti infekcím nejdůležitější. Mnohdy se ale naopak
setkáváme s podceňováním rizika spojeného s nedostatečnou hygienou rukou. Proto
se také počátkem května Nemocnice Nový
Jičín zapojila do celostátní akce s názvem
47
ročník 6
číslo 4
srpen 2012
Škola volá! Aneb prvňáček jde poprvé
do školy
Nové zážitky, noví kamarádi, nový život – to vše čeká prvňáčka s příchodem do školy. Jak by se měl na novou
etapu ve svém životě připravit?
Text: Bc. Radka Baková / Foto: Ing. Věra Šejdová, Artishock
MUDr. Daniela Ondřichová Nováková
Nemocnice
N
48
ástup do školy a zahájení povinné školní docházky představuje
pro každé dítě velký životní zlom
a vstup do nové životní etapy. Rodiče
mohou poctivou přípravou toto období
svému dítěti usnadnit a zpříjemnit. „Drtivá
většina dětí se do první třídy těší. Čeká je
nový život, noví kamarádi, nové zážitky.
Rodiče by však neměli přípravy na nástup
do školy podcenit, protože pak se začátek
školy ponese ve znamení spěchu a zmatku.
Spolu s přirozenou dávkou stresu z velké
změny může pro prvňáčka nastat nepříjemná situace,“ upozorňuje dětská lékařka
MUDr. Daniela Ondřichová Nováková
z Nemocnice s poliklinikou Praha Italská.
Bačkůrky a pytlík na cvičební úbor by měl
být připraven tedy daleko dříve než pár
dnů před začátkem školy. Dítě pak není
zbytečně nervózní. A na co by si měli dát
rodiče především pozor?
Denní režim prvňáčka
Nástup dítěte do první třídy bývá často
přirovnáván k nástupu dospělého do prvního zaměstnání. Dítě si musí zvyknout
na nový režim, musí víc poslouchat, víc se
ovládat, musí se mnoha věcem přizpůsobit a na mnoho novinek si zvyknout. Pro
usnadnění celé situace by se měli rodiče
koncem léta před nástupem do školy
vrátit k původnímu řádu, který mohl
být prázdninami a dovolenou narušen,
a to tedy k pravidelnému usínání, domácím povinnostem, časnějšímu vstávání.
„Rodiče by měli kontrolovat, zda jejich
ratolest dostatečně spí. Nedostatek spánku
způsobuje i u dospělých poruchy koncentrace, paměti, poruchy imunity atd. Dětský
organizmus je k nedostatku spánku ještě
vnímavější než dospělý. S nástupem do
školy se patrně spánková potřeba prvňáčka
na určitý čas zvýší – mozek musí zpracovat mnoho nových podnětů. Rodiče tedy
nemusí mít obavy, když prvňáček usne
někdy i po příchodu ze školy domů, ačkoliv
ve školce již spát odmítal, tělo se tak brání
proti přetížení,“ vysvětluje MUDr. Daniela
Ondřichová Nováková.
Správná školní brašna
Ačkoliv mezi hlavní kritéria na tu nejlepší
školní aktovku dětí patří oblíbená animovaná postavička, rodiče by měli být při výběru náročnější. Důležité je, aby taška byla
symetricky usazena na dětských zádech.
Popruhy by se měly snadno upravovat, aby
dítě nenosilo náklad příliš dole, protože
pak se zbytečně hrbí. Pro nošení je vhodná
anatomicky tvarovaná zadní část brašny.
„Rodiče důležitost vhodné brašny často
„Bačkůrky a pytlík na cvičební úbor by měl být připraven daleko dříve než pár
dnů před začátkem školy“
podceňují, v ordinaci se pak setkávám
s dětmi trpícími bolestmi zad a vadným
držením těla. Často je pak potřeba nejen
ubrat na váze břemene denně zatěžujícího
záda malého školáka, ale i fyzioterapeutická péče,“ upozorňuje lékařka MUDr.
Daniela Ondřichová Nováková. Z bezpečnostního hlediska by rodiče neměli
u žádných brašen zapomínat na odrazky,
které výrazně zlepšují viditelnost školáka
a snižují tak riziko dopravní nehody.
Správné stravovací návyky
Před tím než dítě nastoupí do školy, mělo
by mít již z domova vypěstovány správné
základní stravovací návyky – pravidelně
snídat, svačit a v poledne obědvat. Protože
děti tráví ve škole poměrně velkou část
dne, měla by tomu odpovídat i velikost jejich svačiny, tak aby školáci neměli během
pobytu ve škole hlad ani žízeň. „Doporučuji, aby rodiče chystali dětem svačinu
doma a neulehčovali si situaci tím, že dají
dítěti peníze na svačinku z bufetu. Děti si
pod vlivem reklamy totiž koupí nezdravé
produkty, které obsahují příliš mnoho
cukrů a tuků,“ říká dětská lékařka, která se
ve své praxi stále častěji setkává s obézními
dětmi. Správná svačinka malého strávníka
by měla obsahovat ovoce a zeleninu, bílkoviny obsažené v sýrech a masu, a nejlépe
celozrnné pečivo. „Svačinky by neměly
být příliš velké, aby je děti stihly během
přestávky ve škole sníst. Rodiče, jejichž
děti nerady jí zdravé pokrmy, mohou vyzkoušet jídlo atraktivně zabalit například
do pěkné krabičky, děti pak nemají pocit,
že jedí úplně obyčejný chléb,“ radí na závěr
MUDr. Daniela Ondřichová Nováková.
Odborníci na hygienu se sešli v Břeclavi
Některé přednášky se nebály nahlédnout i do dávné minulosti a posluchačům přiblížit úroveň hygieny
ve zdravotnictví v minulých stoletích.
Text a foto: Ing. Petra Uvírová
V
e dnech 17. a 18. května společnost
MARTEC MEDICAL připravila pro
své zákazníky mezinárodní kongres
dezinfekce a hygieny, který se již čtvrtým
rokem uskutečnil v Břeclavi. Tentokrát
na téma „Priority současné dezinfekce“.
Stejně jako každý rok byla na kongresu
bohatá nabídka přednášek, ať ze strany
hostů, zdravotnického personálu prezentujícího jednotlivé nemocnice, či zástupců
obchodních firem.
Některé přednášky se nebály nahlédnout
i do dávné minulosti a posluchačům přiblížit úroveň hygieny ve zdravotnictví v minulých stoletích. Prostor dostali také přednášející z nemocnic patřících do skupiny AGEL.
Staniční sestra Šumperské nemocnice Irena
Novotná posluchače seznámila s úrovní
hygieny v tomto zdravotnickém zařízení,
Nemocnice Nový Jičín věnovala pozornost
světovým dnům, ke kterým se v letošním
roce připojila, a velice zajímavé byly přednášky o firemních školkách, které zřídily
nebo právě zřizují Vítkovická nemocnice
a Nemocnice Blansko.
Večer byl pro hosty a posluchače kongresu připraven pestrý kulturní program s tematickým nádechem jižní Moravy. Svým
vystoupením však všechny hosty pobavil,
a přítomné dámy přímo okouzlil, mladý
komik a kouzelník Richard Nedvěd, známý
především z pořadu Československo má
talent. „Tak od srdce jsem se ještě asi nikdy
v životě nenasmála“, prozradila bezprostředně po vystoupení manažerka kvality
společnosti AGEL Kristina Krausová.
Sexualita třetího věku v podání
MUDr. Radima Uzla
První část odborného semináře byla zaměřena na alkoholismus, se kterým se v různých rovinách ve svém
životě potkáváme všichni.
P
oklidný pracovní den zaměstnanců
Domova důchodců v Hrubé Vodě
na Olomoucku zpestřila v květnu
vzdělávací akce společnosti MARTEK MEDICAL a vzdělávacího institutu Curatio,
které zde společně uspořádaly dva bloky
plné zajímavých přednášek. První část odborného semináře byla zaměřena na alkoholismus, se kterým se v různých rovinách
ve svém životě potkáváme všichni. Přednášejícím byl Mgr. et Mgr. Matěj Černý,
klinický psycholog, který má s přednášenou problematikou bohaté pracovní zkuše-
Přednáška MUDr. Radima Uzla zaujala
nosti. Tyto vhodně prezentoval v bohatých
příkladech z praxe v průběhu přednášky,
ale také v odpovědích na dotazy, které se
týkaly především problémů pečujících
a rodin lidí závislých na alkoholu.
Další část semináře byla věnována
tématu „Sexualita třetího věku“. Lektorem
byl populární a známý český sexuolog
a gynekolog MUDr. Radim Uzel, CSc.,
který zábavnou a zároveň naučnou formou
seznámil všechny přítomné s vnímáním
potřeb a potížemi, souvisejícími se sexualitou klientů v zařízeních sociální služby.
Nemocnice
Text a foto: Ing. Petra Uvírová
49
ročník 6
číslo 4
srpen 2012
Nebojte sa darovať krv
Viete o tom, že v deň, keď darujete krv, máte nárok na pracovné voľno a plnú mzdu? Dobrovoľných darcov
tejto najvzácnejšej tekutiny ubúda, pričom jedným z dôvodov je neznalosť, čo darcovstvo vlastne znamená.
Text: Ing. Tomáš Želazko, Andrea Kissová / Foto: Andrea Kissová
zmrazenú plazmu a trombocyty. Ďalej
sa vyšetrujú povinné infekčné (HBsAg,
HBcAg, HCV, HIV, TPHA), imunologické
(KS, NAT) a biochemické markery (ALT).
MUDr. Elena Hrabovská
P
ri príležitosti Svetového dňa darcov
krvi sme položili zopár otázok ohľadom darcovstva primárke oddelenia
hematológie a transfúziológie krvi vo
Všeobecnej nemocnici Komárno, MUDr.
Elene Hrabovskej.
Nemocnice
Kto sa vlastne môže stať darcom? Je
nejaké obmedzenie, kto krv nemôže
darovať?
Darcom krvi sa môže stať každý zdravý
občan po dosiahnutí 18 rokov, ktorý sa cíti
fit a netrpí chronickými ochoreniami.
50
Ako dlho trvá odber krvi? Čo musia
darcovia pred odberom urobiť?
Samotný odber krvi trvá do 10 minút,
dlhšia je samotná príprava. To znamená,
že darcu zaregistrujeme do informačného
systému, vyplní si dotazník darcu krvi,
zoberieme mu vzorku krvi na testy, prejde
lekárskym vyšetrením a potom nasleduje
odber. Medzitým si dopĺňa tekutiny.
Ako dlho trvá, než sa krv po odbere dostane k pacientovi, ktorý ju potrebuje?
Približne 6 hodín. Celá krv sa spracúva
na komponenty, čiže erytrocyty, čerstvo
výškach alebo zvýšenú fyzickú námahu.
Mali by si dopriať odpočinok a dopĺňať
tekutiny.
Ako často môžu ľudia darovať krv? Je tu
nejaký rozdiel medzi ženou a mužom?
Áno sú rozdiely, muž môže darovať každé
3 mesiace – maximálne 4x do roka, a žena
každé 4 mesiace.
Je možné nakaziť sa pri odbere krvi?
Určite nie, všetok používaný odberový
materiál je jednorazový, po použití sa
ihneď zbiera do nádob na to určených a je
likvidovaný podľa štandardných pracovných postupov.
Dostanú darcovia za krv nejakú odmenu?
Na našom pracovisku je 100 percent
bezpríspevkových odberov krvi, čiže bez
akejkoľvek finančnej náhrady.
Môže darovať krv žena užívajúca hormonálnu antikoncepciu?
Áno, hormonálna antikoncepcia ani liečba
hormónmi (napríklad substitúcia hormónmi štítnej žľazy) nebráni darovaniu krvi.
Kedy sa spotrebúva najväčšie množstvo
krvi?
Najvyššia spotreba krvi je pri akútnych
operáciach cievnej a transplantačnej chirurgie, ktoré sa v našej okresnej nemocnici
neprevádzajú, avšak plne nám to vynahrádzajú pacienti s onkologickými ochoreniami alebo úrazmi.
Od ktorého roku sa odoberá krv vo vašej
nemocnici?
Od roku 1965, v tom čase pod vedením
MUDr. Laluhovej.
Ktorá krvná skupina je najmenej obvyklá?
Skupina AB, má ju približne 5 až 7 procent
populácie.
Môžem po odbere šoférovať auto?
Áno, pokiaľ sa nejedná o prvodarcu, vždy
záleží od celkových dispozícií darcu – či
psychických ako i fyzických. Určite by som
im v deň odberu neodporučila prácu vo
Čo robíte s odobranou krvou? Slúži len
pre potreby vašej nemocnice?
Z 90 percent áno, zásobujeme aj dialyzačné
stredisko v areáli našej nemocnice a na
požiadanie ktorúkoľvek nemocnicu na Slovensku v prípade nedostatku transfúznych
prípravkov. V prípade, že naši pacienti sú
hospitalizovaní v inom zdravotníckom
zariadení, môžu prísť darovať krv príbuzní
na naše pracovisko a my ju odošleme do
príslušného zdravotníckeho zariadenia.
Robíte náborové akcie pre nových
darcov?
Samozrejme, zamerali sme sa hlavne na
študentov stredných škôl, kde sa organizujú prednášky o darovaní krvi v spolupráci
s Červeným krížom.
Ako najlepšie pritiahnuť mladých ľudí
k darcovstvu?
Uvedomelosťou mládeže, pripojením sa
do celoslovenských akcií typu Valentínska
kvapka krvi a Študentská kvapka krvi. Tu
musím vyzdvihnúť pedagógov – darcov,
ktorí idú mládeži príkladom. Myslím si, že
iniciatíva k darcovstvu by mala vychádzať
z rodiny, kde darujú rodičia a pre deti sa to
stáva prirodzenou súčasťou života.
Vedia si zdravotníci umývať ruky?
Cieľom umývania rúk je odstránenie nečistôt, organických látok a tranzientnej mikroflóry z kože.
Text a foto: Andrea Kissová
K
omárňanská nemocnica sa každoročne zapája do Svetového dňa
hygieny rúk, ktorý vyhlasuje Svetová
zdravotnícka organizácia. O akciách, ktoré
pravidelne pripravujú pre zdravotníkov
aj pre deti základných škôl, nám povie
námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľstvo Všeobecnej nemocnice Komárno,
PhDr. Zlatica Halmová.
Akú akciu ste pripravili pre zdravotnícky personál nemocnice pri príležitosti
tohto dňa? Ako často sa konajú podobné akcie?
V našej nemocnici sa už dlhšiu dobu
venujeme rozširovaniu a zdokonaľovaniu
vedomostí so zameraním na prevenciu nozokomiálnych nákaz. Aj koncom minulého
roka bola uskutočnená vzdelávacia aktivita
– „Edukácia hygieny rúk“, ktorá bola
vykonaná na každom pracovisku. Pozostávala z dvoch častí. Prvá časť bola venovaná
rozšíreniu teoretických vedomostí. Prednáška obsahovala napríklad terminológiu
a definície o problematike hygieny rúk,
typy starostlivosti o ruky, miesta na ktoré
sa zabúda ako aj podrobné popisovanie
jednotlivých postupov pri hygiene rúk
a hlavne techniky umývania rúk.
V druhej časti si každý zamestnanec
prakticky precvičil techniku správneho
umývania rúk, za pomoci UV lampy si
skontroloval miesta, na ktoré roztok nebol
nanesený, čo by v praxi znamenalo, že tieto
Robili ste osvetu aj medzi deťmi základných škôl, vedia si deti umývať ruky?
Aké boli reakcie detí?
Hygienické návyky sa nadobúdajú v rannom detstve a preto sme sa rozhodli
urobiť osvetu u detí v základnej škole. Deti
prichádzajú s baktériami do kontaktu veľmi
ľahko a často. Milo sme boli prekvapení, že
deti vedeli, ako a kedy si majú umývať ruky.
Ukázali sme im správnu techniku umývania si rúk, ktorú si aj prakticky precvičili.
Deti sa počas prezentácie zapájali a aktívne
počúvali náš výklad. Tento deň bol pre nás
aj deti veľmi prínosný, pretože sme touto
akciou odovzdali deťom nové poznatky, ako
môžu zabrániť šíreniu infekcie.
Aká je vlastne správna technika umývania rúk? Dá sa opísať?
Cieľom umývania rúk je odstránenie
nečistôt, organických látok a tranzientnej
mikroflóry z kože. Účinnosť umývania rúk
je zvyšovaná množstvom faktorov. Hoci
množstvo mydla použitého na umývanie
rúk nebolo nikdy sledované, pre antimikróbne produkty sa odporúča 3–5 ml.
Ruky sa navlhčia vodou, nanesie sa mydlo
a dôsledne sa rozotrie na všetky časti rúk.
Všetky plochy rúk treba dôkladne a intenzívne trieť minimálne 10–15 sekúnd. Na
Slovensku sa odporúča 30–60 sekundové
umývanie. Technika je presne popísaná,
musí sa vykonávať dôkladne a musí zabezpečovať trenie všetkých povrchov, pretože
časti palcov, zadné časti prstov, chrbát rúk
a priestory pod nechtovými lôžkami sú
často vynechávané.
Aké najčastejšie nedostatky umývania
rúk ste odhalili?
Boli to presne nedostatky, na ktoré sme
zdravotnícky personál upozorňovali
v prednáške. Najčastejšie vynechávali
miesta ako chrbát ruky a ryhy v dlaniach.
Zdravotnícky personál často túto činnosť
podceňuje a nevenuje mu náležitú pozornosť. Praktickým precvičovaním sa sami
presvedčili o nedostatkoch v postupoch
umývania rúk.
S akým ohlasom ste sa stretli u personálu, u lekárov a zdravotných sestier?
Reakcie boli pozitívne. Zdravotnícki pracovníci musia byť v problematike hygieny
rúk dostatočne edukovaní. Je nevyhnutné,
aby mali kladný postoj k potrebe umývania a dezinfekcii rúk, získali vedomosti
o zásadách a technike hygieny rúk a tieto
realizovali v praxi. Úspešná edukácia
smerujúca k zmenám postojov a výkonu
hygieny rúk v zdravotníckej praxi môže
viesť k zníženiu vzniku a šírenia nozokomiálnych nákaz k spomaleniu šírenia
multirezistentných kmeňov a zvýšenia
bezpečnosti pacienta.
Ako zabezpečujete hygienu rúk personálu po celý rok?
Na každom oddelení a ambulancii máme
dávkovače s dezinfekčným mydlom
a dezinfekčným roztokom na ruky, jednorazové utierky. Zaviedli sme program
edukácie v danej problematike na všetkých
úrovniach vzdelávania zdravotníckych
pracovníkov. Vzdelávanie je základným
kameňom zlepšenia návykov a postojov
zdravotníckych pracovníkov.
Na záver citát Erharda Thiela: „Ruky
prezrádzajú prianie, vyjadrujú pocity,
signalizujú náladu. Ruky zdravia, ruky
sa maznajú, ruky chvália, priznávajú sa
k láske, vzrušujú, ukludňujú. Ruky hovoria
„áno aj nie“ a vždy hovoria pravdu.“
Nemoc n i ce
PhDr. Zlatica Halmová
miesta neboli umyté, respektíve dezinfikované.
Pri príležitosti Dňa rúk v spolupráci
s firmou Bochemie Slovakia sme sa opäť
rozhodli obnoviť vedomosti a praktické skúsenosti v dodržiavaní správneho
postupu a zásad za pomoci UV lampy.
Zdravotníckemu personálu sme odobrali aj
vzorky z mikrobiálnej flóry kože. K záveru na overenie vedomostí, zúčastnení
absolvovali test s kontrolnými otázkami
k prebranej problematike. Výsledky som
odprezentovala aj na Celoslovenskej konferencii sestier pracujúcich na OCS a na
operačných sálach, ktorú organizuje naša
nemocnica.
Vzdelávacie aktivity so zameraním
na prevenciu nozokomiálnych nákaz doteraz
robíme dvakrát do roka a pevne verím, že
i naďalej sa budeme uberať týmto smerom.
51
ročník 6
číslo 4
srpen 2012
Na netradičný deň otvorených dverí prišlo
100 žiakov základných a stredných škôl
cieľom akcie bolo priblížiť tematiku bezplatného darovania krvi, zvýšiť ich povedomie o dôležitosti
darcovstva.
Text: Andrea Kissová, Ing. Tomáš Želazko / Foto: Andrea Kissová
MUDr. Enikő Radi prednášala a odpovedala deťom
na ich otázky
V
šeobecná nemocnica Komárno
v spolupráci so spoločnosťou Martek
Medical a.s. usporiadala v polovici
júna pri príležitosti Svetového dňa darcov
krvi netradičný deň otvorených dverí.
Neišlo o bežné sprístupnenie oddelenia
verejnosti, ale o prezentáciu Oddelenia hematológie a transfúziológie krvi pre žiakov
základných a stredných škôl v Komárne.
Na akcii sa zúčastnilo približne 100 detí vo
veku od 11 do 18 rokov.
„Cieľom akcie bolo priblížiť deťom tematiku bezplatného darovania krvi, zvýšiť
ich povedomie o dôležitosti darcovstva
a predstaviť im oddelenie,“ uviedla primárka oddelenia MUDr. Elena Hrabovská. Po
prehliadke oddelenia a laboratórií si žiaci
vypočuli prednášky o darcovstve, krvných
skupinách, o odoberaní a následnom
spracovávaní krvi. Prednášky boli prispôsobené deťom, prezentované zaujímavou
a pútavou formou a doplnené názornými
ukážkami odberových vakov, prázdnych,
aj naplnených krvou alebo plazmou.
„Nie každé dieťa však zvládne pohľad na
krv, mali sme zopár malých detí a dokonca
aj jedného 18-ročného študenta, ktorého
museli naše laborantky kriesiť a ovlažovať.
Nie je to však žiadna hanba, dokonca aj
viacnásobnému darcovi sa môže stať, že
mu príde nevoľno. Naše laborantky sú
skúsené, vedia, čo majú v takomto prípade
robiť,“ povedala pani lekárka MUDr. Enikő
Radi, ktorá sprevádzala deti po oddelení.
Význam takýchto podujatí organizovaných pre deti je veľký, pretože si nemocnica
takto vychováva budúcich darcov krvi. „Dôležité je taktiež, že deti sa už neboja nepoznaného, odchádzajú s novými a názornými
vedomosťami,“ povedala pani primárka.
Na záver návštevy sa deťom premietlo
ukážkové video Slovenského Červeného
kríža z odberu krvi. Pre deti bolo pripravené malé občerstvenie a aj losovanie výhercov drobných darčekov, ako sú tričká, perá,
balóniky, lízatká. „Deti od nás odchádzali
spokojné a my dúfame, že sa k nám neskôr
vrátia ako darcovia,“ uzavrela MUDr. Radi.
Nemocnice
Seminár gynekológov a neonatológov
Nitrianskeho a Trnavského kraja
52
Ústrednou témou seminára bola analýza perinatálnej morbidity a mortality za rok 2011.
Text a foto: Andrea Kissová
O
rganizačno – metodický seminár gynekológov a neonatológov
Nitrianskeho a Trnavského kraja
sa konal v máji 2012 vo Svätom Petri,
vzdialenom 15 kilometrov od Komárna.
Z poverenia krajského odborníka pre gynekológiu a pôrodníctvo prof. MUDr. Miloša Mlynčeka, CSc., bolo organizátorom
seminára gynekologicko–pôrodnícke oddelenie Všeobecnej nemocnice Komárno,
pod vedením primára MUDr. Františka
Tótha, PhD.
Zúčastnených privítal Mgr. Viktor
Dudáš, riaditeľ neziskovej organizácie
FORLIFE, ktorá prevádzkuje Všeobecnú nemocnicu Komárno. Na seminári
sa zúčastnili uznávaní profesori a lekári
z Nitrianskeho a Trnavského kraja ako
predseda Neonatologickej sekcie SPS
prof. MUDr. František Bauer, PhD.,
prednosta Gynekologicko–pôrodníckej
kliniky Fakultnej nemocnice v Nitre
prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc., prednosta Gynekologicko–pôrodníckej kliniky
Prof. MUDr. František Bauer, PhD., pri analýze
perinatálnej morbidity a mortality
v Trnave doc. MUDr. Július Chramec,
PhD. a mnohí iní odborníci.
Ústrednou témou seminára bola analýza
perinatálnej morbidity a mortality za rok
2011. Analýza perinatálnej a materskej
úmrtnosti sa vyhodnocuje v každom
okrese kraja a pojednáva o počte mŕtvonarodených novorodencov a novorodencov,
ktorí zomreli do 7 dní po pôrode. Podobne
sa analyzujú aj úmrtia rodičiek.
„V Nitrianskom kraji bolo za rok 2011
celkovo 5 513 pôrodov, narodilo sa 5 620
novorodencov, perinatálna úmrtnosť je
4,81 promile. V Trnavskom kraji bolo
za rok 2011 celkovo 4 975 pôrodov, naro-
dilo sa 5 037 novorodencov, perinatálna
úmrtnosť je 4,3 promile. V našej pôrodnici
bolo za rok 2011 celkovo 707 pôrodov,
narodilo sa 715 novorodencov, perinatálna
úmrtnosť je 1,40 promile.
Za tieto výborné výsledky patrí poďakovanie všetkým lekárom a pôrodným
asistentkám oddelenia, je výsledkom dobre
vykonávanej práce primárneho kontaktu
celého nášho regiónu,“ povedal primár
MUDr. František Tóth, PhD.
Okrem analýzy sa odborníci venovali
aj téme, ktorú určil krajský odborník pre
gynekológiu, a to je detekcia vrodených
vývojových chýb ultrazvukovým vyšetrením plodu v prvom trimestri gravidity.
Zúčastnených privítal Mgr. Viktor Dudáš
„Na seminári sme konštatovali nedostatočný počet vyškolených sonológov v tejto
špecializovanej činnosti v oboch krajoch,“
upozornil primár MUDr. František Tóth,
Primár gynekologicko–pôrodnícke oddelenie
MUDr. František Tóth, PhD.
PhD., a dodal: „ako reálne východisko
navrhujeme centralizáciu týchto vyšetrení
na jednom pracovisku, čím sa zvýši kvalita
detekcie vývojových chýb vo včasnom
štádiu gravidity.“ Zdôraznil tiež, že v posledných rokoch pozorujeme nepriaznivý
vývoj zvyšovania počtu pôrodov ukončených cisárskym rezom, tento trend sa týka
nielen všetkých regiónov Slovenska, ale je
aj trendom celosvetovým.
Ako ďalej v odbore centrálnej sterilizácie
Prednášky boli orientované na postrehy z praxe v oblasti dezinfekcie a sterilizácie so zameraním
na dodržiavanie správnych postupov v starostlivosti o zdravotnícke pomôcky.
Mgr. Viktor Dudáš, riaditeľ neziskovej
organizácie FORLIFE
V
šeobecná nemocnica Komárno,
ktorú prevádzkuje nezisková
organizácia FORLIFE, bola v júni
organizátorom Celoslovenskej konferencie
sestier pracujúcich na oddelení centrálnej
sterilizácie a na operačných sálach. Konferencie sa zúčastnilo približne 220 zdravotných sestier z nemocníc celého Slovenska.
Po slávnostnom zahájení námestníčky
riaditeľa pre ošetrovateľstvo PhDr. Zlatice Halmovej sa prihovoril účastníkom
konferencie riaditeľ nemocnice Mgr. Viktor Dudáš a primátor mesta Komárno
MUDr. Anton Marek. „Prínos Celoslovenskej konferencie je nielen v získavaní
nových poznatkov pre sestry, ale zároveň
znamená skvalitnenie poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti pre pacientov,“
uviedla PhDr. Zlatica Halmová.
Odborné prednášky mali vysokú profesionálnu úroveň a svojim obsahom prispeli
k ďalšiemu odbornému vzdelaniu sestier.
Prednášky boli orientované na postrehy
z praxe v oblasti dezinfekcie a sterilizácie
so zameraním na dodržiavanie správnych
postupov v starostlivosti o zdravotnícke
pomôcky. Nové diagnostické a liečebné
metódy a následný rozvoj zdravotníckej
techniky vyžadujú nové spôsoby ich dekontaminácie a sterilizácie.
Zdravotnícki pracovníci sa venovali
aj problematike nozokomiálnych nákaz.
Prevencia nozokomiálnych nákaz v sebe
zahŕňa široké spektrum opatrení z oblasti
epidemiológie, hygieny, ošetrovateľstva,
medicíny a nemedicínskych odborov.
Ide o špecifický proces, ktorý si vyžaduje
neustále zvyšovanie vedomostí zdravotníckych pracovníkov.
Nemocnice
Text a foto: Andrea Kissová
53
ročník 6
číslo 4
srpen 2012
Za obezitu detí môžu hlavne rodičia
Nedostatok času, koníčkov, nedôslednosť. To sú hlavné príčiny zvyšujúcej sa obezity u detí, ktorou trpí už
skoro každé piate dieťa na Slovensku.
Text: Ing. Tomáš Želazko, Milena Macková / Foto: Ing. Vladislav Müller
MUDr. Viera Szabadosová
Nemocnice
N
54
emáte ráno čas pripraviť dieťaťu
desiatu? Nevadí, veď je už veľké.
Dáte mu peniaze a dieťa si za ne
kúpi v lepšom prípade obloženú bagetu,
v horšom čokoládovú tyčinku, zemiakové
lupienky či colu. Večer na varenie nemáte
čas, takže rýchlo do pizzerie pre pizzu.
Deti sú spokojné, ale … . Možno sa práve
„rodí“ problém. Možno Váš, v každom prípade u Vášho dieťaťa. Vychovávate z neho
totiž tlsťocha. Zlá skladba jedla, jeho
nesprávne rozvrhnutie a počítač či televízia
namiesto pohybu, to sú totiž presne tie
príčiny, ktoré vedú k obezite.
V posledných rokoch sa zvyšuje počet
detí, ktoré trpia obezitou alebo nadváhou,
ktorá výrazne poškodzuje ich celkový zdravotný stav. Veľa detí, vďaka nadbytočným
kilogramom je nútených podstúpiť návštevu
u lekára či špecialistu na výživu. „Týka
sa to hlavne detí, ktoré navštevujú školu.
Trojročné dieťa s výraznou nadváhou je
skôr výnimkou. Na tom je najlepšie vidieť,
že mamičky majú čas strážiť, čo a kedy deti
jedia,“ vraví MUDr. Viera Szabadosová,
primárka detského oddelenia krompašskej
nemocnice.
Na vine sú najmä najrôznejšie fastfoodové reťazce. Je to rýchle, vidia to v reklame,
a tak to chcú. Práve tieto fastfoody majú
ponuku založenú najmä na hranolkách,
hamburgeroch a cole. Teda uhľohydrátoch,
nezdravých tukoch a sacharidoch. „Je smutné, že rodičia namiesto výletov do prírody,
bicyklovania, návštevy plavární, chodia cez
víkendy s deťmi do obchodných centier.
Tam im samozrejme kupujú jedlo vo fastfoodoch,“ doplnila primárka.
U veľa detí ich hmotnosť prekročila
únosnú hranicu a stáva sa tak pre zdravie
potomka nebezpečnou. Detskú obezitu totiž
sprevádza veľa zdravotných rizík a ochorení ako vysoký krvný tlak, alebo zhoršenie
funkcie pohybového aparátu. „Už u malých
detí nie je výnimkou vysoký krvný tlak.
Môže dôjsť i k problémom so štítnou žľazou
či cukrovkou. Akonáhle totiž dôjde v tele
k nejakej nerovnováhe, niekde sa to prejaví,“
vysvetľuje MUDr. Viera Szabadosová s tým,
že obéznym deťom hrozia psychické problémy, pretože sa často stávajú terčom posmechu. „To buď vedie k arogancii a agresívnemu chovaniu, pretože sa snažia presadiť
iným, a bohužiaľ nesprávnym spôsobom.
Alebo naopak, deti s nadváhou sa stávajú
nesmelými, zakriknutými a nepriebojnými.
Ťažko sa presadzujú v škole a tento model
si neskôr môžu preniesť do života,“ dodáva
primárka.
Detská obezita nemá vplyv iba na zdra-
votnú a psychickú stránku osobnosti. Deti
s nadváhou bývajú často nemotorné, majú
potiaže s rozvojom jemnej motoriky. Prejaví
sa to na zhoršených výsledkoch v niektorých predmetoch, kde je nutná koordinácia
ruky a oka. Napríklad v geometrii. Ďalším
problémom je telocvik, kde veľa obéznych
detí pri sebemenšom probléme nosí ospravedlnenky od rodičov, aby nemuseli cvičiť.
Stačí spomenúť, že ich trocha bolí noha
a rodičia už „lenivé“ deti ospravedlňujú.
Hlavne staršie deti na druhom stupni sa
pohybu vyhýbajú, ako len môžu. Boja sa,
aby sa náhodou trocha nezapotili. Keď majú
napríklad bežať vonku, tak to je úplná katastrofa. Ani o športové krúžky, ktoré škola
pre svojich žiakov v rámci popoludňajších
aktivít otvára, nie je veľký záujem.
„Deti v puberte sa ku športu vedú ťažko.
Návyky sa vytvárajú tak do desiatich rokov.
Pokiaľ nie sú podchytené včas, neskôr s tým
už majú problémy. Rodičia a starí rodičia
by mali deti voziť na krúžky a podporiť ich,
aby vytrvali. Investovaný čas sa v tomto
bohato vráti. Tým, že dieťa sa stane úspešným nielen v škole, medzi kamarátmi, ale
i neskôr v živote. Šport vedie dieťa nielen ku
zdravému životnému štýlu, ale pomáha mu
prekonávať prekážky, s ktorými sa v živote
stretáva,“ uzatvára MUDr. Viera Szabadosová.
Nemocnica Krompachy organizovala seminár
Seminár bol zameraný na problematiku práce v biochemickom laboratóriu.
Text: Marta Müllerová, Ing. Tomáš Želazko / Foto: Marta Müllerová
Z
príležitostí „Dňa sestier“ sa
v polovici mája konal v Nemocnici
Krompachy odborný seminár sestier
a pôrodných asistentiek. Akcie, kde bol
generálnym sponzorom spoločnosť MARTEC MEDICAL, sa zúčastnilo 92 sestier
a pôrodných asistentiek
Po úvodnom privítaní prítomných námestníčkou pre ošetrovateľstvo krompašskej nemocnice Marty Müllerovej, prišli
sestrám zablahoželať deti zo Základnej
umeleckej školy. Nasledoval odborný program, ktorý bol zameraný na problematiku
práce v biochemickom laboratóriu.
Prvá prednáška pod názvom „Predanalytická fáza analytického procesu
v laboratóriu“, ktorú predniesla laborantka
Nemocnice Krompachy Lucia Kohanová
bola zameraná na kvalitu odberu krvi
nevyhnutnej pre dobrý výsledok vzorky.
V druhej prednáške laborantky krompašskej nemocnice Mariany Liptákovej pod
názvom „Imunohematologické vyšetrenia
v hematológii“ boli ukázáné špecifiká
pri správnom určení hematologických
výsledkov. A na záver prednáška Ľudmily
Bérešovej z firmy Bochémie „Dezinfekcia
a jej význam v zdravotníctve“ poukázala
na dodržiavanie správnych postupov pri
dezinfekcii rúk a plôch pri poskytovaní
ošetrovateľskej starostlivosti.
Po odbornom programe nasledovalo
oceňovanie sestier. Prezidentka
Regionálnej komory sestier a pôrodných
asistentiek so sídlom v Krompachoch
Mária Babíková ocenila cenou „Biele
srdce“ štyri sestry a jednu pôrodnú asistentku. Námestníčka pre ošetrovateľstvo
Marta Müllerová odovzdala ocenenie
za celoživotnú prácu v zdravotníctve trom
sestrám. Na záver, pre všetky ocenené
sestry a pôrodné asistentky, vystúpili
mažoretky.
INZERCE
Spoločnosť AGEL DIAGNOSTIC a.s.,
člen skupiny AGEL uviedla do prevádzky v roku 2011
v spolupráci s Inštitútom nukleárnej a molekulárnej
medicíny Košice nové
pracovisko PET/CT v Banskej Bystrici
Nové pracovisko AGEL DIAGNOSTIC a.s. sa nachádza na adrese Cesta k nemocnici 1,
975 17 Banská Bystrica. – (areál starej nemocnice, budova za Stredoslovenským
ústavom srdcových a cievnych chorôb a.s.) www.ageldiagnostic.sk
Na PET/CT pracovisku v Banskej Bystrici je nainštalovaný
najmodernejší prístroj firmy Siemens, ktorý v sebe spája jedinečnú technológiu prvého molekulárneho multidetektorového CT a veľmi presného PET skenera. (Biograph mCT).
Táto duálna zobrazovacia modalita je u väčšiny nádorových
ochorení nenahraditeľná pri stagingu, kontrole efektu terapie a pri zisťovaní včasných recidív. Kombinácia pozitrónovej emisnej tomografie spoločne s CT vyšetrením predstavuje silný diagnostický nástroj, pri ktorom sa využíva ako
pozitrónový žiarič fluórodeoxyglukóza.
> Kombinované PET/CT vyšetrenie predstavuje jeden
z najmodernejších hybridných zobrazovacích prístrojov
dnešnej medicíny.
> AGEL DIAGNOSTIC ponúka minimálne lehoty na objednávanie pacientov a minimálne lehoty na výsledky vyšetrení.
> Personálne je pracovisko vybavené skúsenými zdravotníckymi pracovníkmi v tomto odbore a to lekármi, fyzikom, rádiofarmaceutom a rádiologickými asistentmi.
> Všetky informácie spolu s online žiadankou sú dostupné
na webstránke www.ageldiagnostic.sk alebo na tel. čísle
+421 918 840 084 a +421 48 418 0338.
Zmluvnými partnermi pracoviska sú
– Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., DÔVERA zdravotná
poisťovňa, a.s., UNION zdravotná poisťovňa, a.s.
ročník 6
číslo 4
srpen 2012
Mladšie ženy by mali byť obozretnejšie,
karcinóm prsníka sa im nevyhýba
Pri podozrení na rakovinu prsníka by sa ženy mali okamžite obrátiť na svojho gynekológa alebo
mamologickú ambulanciu.
Text: Ing. Tomáš Želazko, Bc. Marta Csergeová / Foto: Štefánia Bajtošová
MUDr. Elena Loumová
Nemocnice
K
56
arcinóm prsníka je najčastejším
zhubným nádorom žien. Jeho výskyt
v rozvinutých krajinách narastá
a postihuje stále častejšie aj ženy v mladších vekových skupinách.
Bohužiaľ karcinómy bývajú často
diagnostikované náhodne, pretože ženy
tejto vekovej skupiny nepodliehajú preventívnemu mamografickému programu.
Karcinóm prsníka je ochorenie dnes už
úspešne liečiteľné, vyžaduje si však presnú
a včasnú diagnostiku. Riešenie liečby
vyžaduje multidisciplinárny prístup, čo
znamená spoluprácu chirurgov aj radiačných a klinických onkológov.
Každoročne je v Slovenskej republike
karcinóm prsníkov potvrdený u stoviek
žien mladších ako 35 rokov. Mnohokrát si
ženy nevšimnú niektoré varovné signály,
ktoré rakovina sprevádza a práve to môže
byť príčinou zlej prognózy pacientky.
„Cieľom každého lekára je diagnostikovať
zhubný nádor vo včasnom ešte bezpríznakovom štádiu a to pomocou zobrazovacích
metód ako je mamografia a ultrasonogra-
fia. U mladých žien do 40 rokov je metódou voľby sonografia, ženy nad 40 rokov
by mali byť vyšetrené mamograficky. Čím
skôr sa ženy dostanú k lekárovi, tým sú ich
šance na vyliečenie vyššie,“ hovorí primárka rádiodiagnostického oddelenia levočskej nemocnice MUDr. Elena Loumová.
Varovnými signálmi pre ženu by mala
byť tuhá hrčka, alebo akékoľvek "zatuhnutie" v prsníku, alebo v podpazuší, zmena
tvaru a kože prsníka, možná sekrécia
z bradavky (hlavne krvavá), či vtiahnutá bradavka. Pri podozrení na rakovinu
prsníka by sa ženy mali okamžite obrátiť
na svojho gynekológa alebo mamologickú
ambulanciu, odkiaľ je pacientka odoslaná
na rádiodiagnostické oddelenie na špecializované mamografické a ultrasonografické
vyšetrenie .
„V prípade diagnostikovaného zhubného nádoru alebo nejednoznačného nálezu
pri mamografickom, či ultrasonografickom vyšetrení realizuje sa odber tkaniva
biopsiou a vzorka je odoslaná na histologické vyšetrenie na patologicko–anatomické oddelenie,“ vysvetluje primárka s tým,
že k vykonávaniu odberu vzorky tkaniva
sa používajú špeciálne a pomerne drahé
bioptické ihly. Približne do piatich dní je
stanovená diagnóza a pacientka je v prípade pozitívneho nálezu odoslaná na konzultáciu a následné chirurgické riešenie
cez mamologickú ambulanciu. V prípade
negatívneho nálezu je pacientka smerovaná do preventívneho programu.
„Na našom rádiodiagnostickom pracovisku v Levoči realizujeme od februára
2011 intervenčné výkony, a to tkanivové
core–cut biopsie a diagnostické a terapeutické punkcie cýst v prsníkoch. Za toto
obdobie sme realizovali už 35 tkanivových
biopsií,“ uvádza MUDr. Loumová. Informovanosť pacientky o priebehu výkonu
je podla primárky dôležitým momentom
z hľadiska úspešnosti zákroku. Poučená
pacientka lepšie spolupracuje, nebojí sa
a chápe dôvody, pre ktoré musí tento výkon
podstúpiť. Tkanivová biopsia sa pritom
„Karcinómy u mladších žien
bývajú často diagnostikované náhodne, pretože ženy
tejto vekovej skupiny nepodliehajú preventívnemu mamografickému programu“
dnes považuje za zlatý štandard u prsníkových ložiskových lézií.
Na RDG pracovisku VNsP Levoča
vďaka kvalitnému technickému zabezpečeniu s mamografom, ultrazvukovým
prístrojom a bioptickým delom sú vytvorené dobré podmienky na diagnostiku
ložiskových lézií v prsníkoch. „Pacientkám
v tomto regióne, ale aj v okolí poskytujeme
kompletnú diagnostiku v krátkom časovom horizonte a tým im umožníme včasný
návrat do plnohodnotného života,“ dodává
primárka.
MUDr. Elena Loumová s pacientkou
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča
uviedla do prevádzky nový moderný röntgen
Riaditeľ nemocnice Mgr. Miroslav Jaška: Zavedením digitalizácie na našom pracovisku stúpla kvalita
diagnostického procesu, znížila sa radiačná záťaž a skrátil sa čas vyšetrenia.
Text: Ing. Tomáš Želazko, Štefánia Bajtošová /Foto: Bc. Marta Csergeová
M
odernejšie, rýchlejšie a bezpečnejšie vyšetrenie – to je len malý
počet výhod pre tisíce pacientov, ktorí od konca mája využívajú nový
moderný digitálny röntgen na rádiodiagnostickom oddelení levočskej nemocnice.
Nový digitálny röntgen HF50–R Medical
Radiographic X–ray Unit s trubicou
Toshiba za takmer 60 tisíc Euro nahradil
klasický skiagraf používaný na rádiodiagnostickom pracovisku od roku 1986.
Nový röntgen je kvalitatívne na ďaleko vyššej úrovni než starý a prínos pre
pacientov i lekárov je obrovský. Predovšetkým sa skrátil čas na vyšetrenie
pacienta, taktiež sa znížila až o 30 percent
radiačná záťaž pacienta. Prístroj umožňuje
archiváciu nálezov a tiež poskytuje možnosť porovnávania nálezov s predchádzajúcimi vyšetreniami. „V priebehu dvoch
až troch sekúnd už uvidíme celý výsledok.
Predtým bol vyvolávací proces zdĺhavý,
pacienti museli čakať na snímky dlhšiu
dobu. Výnimočné nebolo ani opakovanie
procesu snímkovania, čím boli pacienti
vystavení opakovanej expozícii rtg žiarenia a snímka sa ešte nemusela podariť,“
uviedla primárka oddelenia MUDr. Elena
Loumová s tým, že ročne „prejde“ röntgenom okolo 3 000 pacientov. „Prístroj je
digitálny. To znamená, že laborantka si
zvolí priamo dané vyšetrenie a prístroj sa
už automaticky nastaví sám. Odpadlo aj
niekedy zdĺhavé nastavovanie pacientov
pri opakovaných expozíciách, čo predlžovalo vyšetrenie a zvyšovalo nespokojnosť
a nervozitu tak u pacientov, ako aj u pracovníkov,“ doplnila primárka.
Okrem toho sú snímky niekoľko násobne kvalitnejšie a vo väčšom rozlíšení.
Proces digitalizácie najviac ocenili rádiodiagnostici popisujúci nálezy, pretože
tento proces výrazne zvýšil kvalitu obrazu, umožnil zvýraznenie jednotlivých
oblastí, úpravu jasu, kontrastu, inverziu,
priame meranie a tiež subtrakciu. Lekár
pri hodnotení môže zväčšovať jednotlivé
oblasti, ktoré sú predmetom záujmu, či
si ich jednoducho zmeniť. „Prakticky to
vylučuje nutnosť opakovania snímky pre
nehodnotiteľnosť z dôvodu zníženej kvality zhotovenej snímky,“ odhaľuje primárka
ďalšiu výhodu. Predtým rádiologický
asistent odhadoval expozíciu na základe
hmotnosti pacienta, teraz bude všetko
automatické.
Chorí pacienti už nemusia behať pre
snímky, aby ich odovzdali svojmu lekárovi.
Všetky nálezy je možné odoslať na vzdialenejšie pracoviská. Snímky sa tak nestrácajú, hodnotenie a opakované porovnanie rtg
nálezov je pre lekárov jednoduchšie. „Nemalou výhodou, oproti predchádzajúcemu
vyvolávaciemu procesu, je taktiež zníženie
nákladov pri diagnostike a zníženie ekologickej záťaže. Už nie je nutné nakupovať
a následne likvidovať filmy a chemikálie
na ich vyvolanie,“ dodala primárka oddelenia MUDr. Elena Loumová.
Nemocnice
Slávnostné prestrihnutie pásky vykonali primárka oddelenia MUDr. Elena Loumová, primátor Ing. Miroslav
Vilkovský, evanjelická a.v. farárka Mgr. Daniela Štrbková a predseda predstavenstva nemocnice Mgr. Miroslav Jaška
57
ročník 6
číslo 4
srpen 2012
Levočská nemocnica otvorila modernú
onkologickú ambulanciu
Výrazne sa zútulnili priestory, podávanie chemoterapie je teraz oveľa komfortnejšie pre pacientov.
Text: Bc. Marta Csergeová, Ing. Tomáš Želazko / Foto: Bc. Marta Csergeová
V
šeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, člen skupiny AGEL,
v júni slávnostne otvorila modernú
onkologickú ambulanciu. Mesačná rekonštrukcia starších priestorov priamo v areáli
nemocnice, v budove chirurgie a oddelení
anestéziológie a intenzívnej medicíny,
prišla na viac ako 30 tisíc eur. Slávnostného otvorenia sa zúčastnil primátor mesta
Levoča Ing. Miroslav Vilkovský, predseda
predstavenstva AGEL SK MUDr. Milan
Leckéši, člen predstavenstva pán Miroslav Čurilla, evanjelická a.v. farárka Mgr.
Daniela Štrbková.
Onkologická ambulancia sa doposiaľ nachádzala v budove mimo areálu.
„Rozhodli sme sa k tomuto kroku z dôvodu
zvýšenia komfortu pre pacientov, ako
aj pre zlepšenie pracovných podmienok
lekárov aj ostatných zamestnancov nemocnice. Onkologická ambulancia je teraz
v budove s výťahom, takže nie je problém
s imobilnými pacientmi tak ako v pred-
chádzajúcich priestoroch, takže prípadné
komplikácie sa dajú riešiť okamžite,“
hovorí primárka MUDr. Tatiana Albertová
s tým, že efekt je aj ekonomický, nakoľko
sa využívajú priestory, ktoré boli nevyužité
a neplatí sa za ne nájom, pričom za predošlé priestory sa nájom platiť musel.
Taktiež kapacita ambulancie sa po rekonštrukcii zvýšila z 2 na 3 lôžka pre
podávanie chemoterapie a tým sa urýchlilo
a zlepšilo ošetrenie. „Výrazne sa zútulnili
priestory, podávanie chemoterapie je teraz
oveľa komfortnejšie pre pacientov,“ dodala
primárka MUDr. Tatiana Albertová.
Onkologická ambulancia sa zaoberá
liečbou pacientov s onkologickými ochoreniami. V ambulancii sa vykoná približne
500 ošetrení mesačne.
Nemocnica ukončila rekonštrukciu
nového parkovacieho systému
Muselo sa uľaviť areálu nemocnice od množstva stojacich vozidiel, ktoré komplikovali pohyb sanitiek.
Text. Ing. Tomáš Želazko, Bc. Marta Csergeová / Foto: Mgr. Bohumír Olekšák
Nemocnice
Z
58
lú situáciu s parkovaním sa podarilo vyriešiť Všeobecnej nemocnici
s poliklinikou Levoča, ktorá v júni
ukončila rekonštrukciu nového parkovacieho systému. Nový režim pohybu vozidiel a státia umožní pacientom, rodinným
príslušníkom a návštevníkom zdravotníckeho zariadenia lepšiu dostupnosť k požadovanému oddeleniu. Za státie dlhšie ako
dvadsať minút sa však bude platiť.
„Museli sme uľaviť areálu nemocnice
od množstva stojacich vozidiel, ktoré
niekedy blokovali prejazdnosť komunikácií
a komplikovali pohyb sanitiek. Okrem
toho sa nemocničný areál stal miestom
pre trvalé parkovanie niektorých bezohľadných motoristov. Takémuto účelu
areál nemocnice rozhodne slúžiť nemôže,“
povedal riaditeľ nemocnice Mgr. Miroslav
Jaška s tým, že okrem úpravy režimu pohybu vozidiel a státia, bolo taktiež vybudovaných niekoľko nových miest na státie.
Každá začatá hodina bude stáť 50 centov,
maximálna výška za deň parkovania bude
2,00 eurá. Vjazd do areálu bude umožnený
len hlavnou bránou, kde si vodič vyzdvihne parkovací lístok. „Na komunikáciách
sme upravili prikázaný smer jazdy a nainštalovali závory. Prejazd areálom k výjazdu
z nemocnice bude vyznačený šípkami
s textom výjazd, ktorý vodičov bezpečne
dovedie k miestu výjazdu. Tu bude umiestnený pokladničný stojan,“ uviedol vedúci
technicko-prevádzkového útvaru Mgr. Bohumír Olekšák.
Od poplatkov budú oslobodené vozidlá
zdravotnej záchrannej služby, dopravnej
a zdravotnej služby, polície, hasičského
záchranného zboru a havarijné služby
vodární, plynárov či energetikov. „Platiť
nebudú ani zdravotne postihnutí pacienti
s preukazom ZTP. Nestačí však len označenie vozidla, ale v aute je nutná prítomnosť
osoby – držiteľa tohto preukazu. Poplatok
nebudeme chcieť ani od darcov krviv,“ dodal riaditeľ nemocnice Mgr. Miroslav Jaška.
INZERCE
XIV. KARDIODEN
pod záštitou prim. MUDr. Mariana Branného
KONFERENCE VĚNOVANÁ PROBLEMATICE
KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ
1. OZNÁMENÍ
Datum konání: 14. 11. 2012
Místo: KD Trisia, Třinec
Registrace: 7:30 – 10:00 > Zahájení: 8:30 > Ukončení: 16:00
Registrace do 30. 9. 2011 na www.nempodlesi.cz
Poplatky:
> platba předem na účet:
2104187294/2700, var. symbol 2222
Lékař > 300 Kč
Nelékař > 200 Kč
Lékař, nelékař do 35 let > 100 Kč
> platba na místě > 400 Kč
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 České lékařské komory.
ročník 6
číslo 4
srpen 2012
Problémy s pomočovaním sa
s vekom zhoršujú
Nočným pomočovaním trpia však často aj deti, ktoré tvrdo spia. Pri tvrdom spánku mozog totiž nereaguje
na signály, ktoré mu naplnený mechúr vysiela.
Text: Ing. Tomáš Želazko, Zuzana Sitárová / Foto: Fotobanka
Nemocnice
P
60
omočovanie je väčšinou len krátkou
etapou vo vývoji dieťaťa. Niekedy sa
ale stane veľkým zdravotným a spoločenským problémom malého pacienta
na niekoľko rokov. Detské pomočovanie
vníma veľa rodičov ako len spoločenský
problém, z ktorého dieťa samé vyrastie. To
je však chyba. Neliečená detská enuréza,
ako sa odborne pomočovanie nazýva,
nemusí sama odznieť. Naopak. Mnohokrát
pretrváva aj u detí školského veku a adolescentov a spôsobuje ďalšie problémy.
S diagnózou enuresis noctura – nočného
pomočovania – sa v súčasnej dobe stretáva
asi 20 percent päťročných a približne
10 percent šesťročných detí, v menšej miere
sa objavuje aj u detí školského veku. Trápi
pritom deti zo všetkých sociálnych vrstiev.
V niektorých prípadoch sa problém vyrieši
s vekom, veľakrát však dochádza k celoživotnému narušeniu osobnosti dieťaťa. Tu
nastupuje moderná medicína, ktorá môže
nepríjemným problémom detí čiastočne
zabrániť.
Nočné pomočovanie sa prejavuje
najčastejšie ako porucha schopnosti
udržať v spánku moč. Príčinou takzvanej
primárnej enurézy je napríklad nedostatok
hormónu vasopresinu, ktorý zaisťuje nižšiu
tvorbu moču počas spánku.
Nočným pomočovaním trpia však často
aj deti, ktoré tvrdo spia. Pri tvrdom spánku
mozog totiž nereaguje na signály, ktoré mu
naplnený mechúr vysiela. Pomočovanie sa
môže dokonca objaviť po dlhšej dobe, keď
už svoje telesné pochody dieťa normálne zvláda. Napríklad pri veľkom strese
spojenom s rozvodom rodičov, narodením
súrodenca, alebo nástupom do školy.
Kvôli stresu a nepríjemnostiam s pomočovaním si potom dieťa často prestáva veriť,
hanbí sa, cíti sa vinné a trápne. „Hlavne
neliečené deti sa stránia kolektívu, alebo sú
vrstevníkmi odmietané,“ uvádza MUDr.
Igor Janičina, lekár pediatrickej nefrologickej ambulancie Nemocnice Zvolen. Problémy s pomočovaním môžu mať vplyv aj na
zhoršenie prospechu v škole. „Pomočovanie
môže byť dôvodom odkladu povinnej školskej docházky,“ doplnil MUDr. Janičina.
MOŽNOSTI LIEČBY
Deťom, ktoré sa dlho a pravidelne pomočujú, lekári najčastejšie ordinujú napríklad
prípravky na zahustenie moču vo forme
spreja do nosu, alebo tabliet. Lieky, zložením podobné ľudským hormónom, znížia
takmer okamžite tvorbu moču a dieťati sa
tak rýchlo uľaví.
Okrem liekov sa na liečbu enurézy používa aj špeciálne signalizačné zariadenie,
takzvaný enuretický alarm. Senzor umiestnený do postieľky spustí hlasné pípanie, ak
dôjde ku kontaktu s močom. To má prebudiť dieťa a prinútiť, aby došlo na záchod.
„Nočné pomočovanie sa
prejavuje najčastejšie ako
porucha schopnosti udržať
v spánku moč“
„Tento spôsob nie je celkom spoľahlivý.
Účinok sa naviac nedostavuje tak rýchlo
ako v prípade liekov,“ vysvetlil MUDr.
Janičina. Podľa neho problémy s močením
nemôžu celkom odstrániť ani doporučené
cviky na posilnenie svalov panvového dna.
„Tie sa najviac týkajú dievčat,“ doplňuje
lekár. S dieťaťom trpiacim pomočovaním
sa môžu rodičia obrátiť aj na praktického
lekára alebo psychológa, ktorý im poradí
možnosti alternatívnej liečby psychoterapie.
DETI TrEBA CHVÁLIŤ
Pomôcť dieťaťu zbaviť sa nočného pomočovania môžu aj samotní rodičia. Napríklad nácvikom základných hygienických
návykov. Podľa lekárov by mali začať tým,
že nebudú dieťaťu na noc dávať plienky.
Tie totiž chránia lôžko pred presiaknutím
moču, dieťa by však mali prinútiť k tomu,
aby si strážilo svoje telesné prejavy.
Nutkanie na močenie obmedzíte tým, že
dieťaťu večer znížite príjem tekutín a polievok, alebo slaných jedál, ktoré vyvolávajú
smäd. Lekári doporučujú tiež kontrolovať
intervaly a spôsob močenia. Pri takzvanom
mikčnom režime by dieťa malo chodiť na
záchod najneskôr po dvoch hodinách aj
bez výraznejšieho pocitu nutkania na močenie. Predovšetkým by sa ale dieťa malo
vymočiť tesne pred tým, ako pôjde spať.
Veľmi dôležité je podľa lekárov aj
psychické povzbudzovanie dieťaťa, keď sa
snaží s rodičom spolupracovať. „Rozhodne
by ste nemali na dieťa kričať, ani mu nič
vyčítať, ale naopak ho pochváliť za to, že
pomáha pri prezliekaní postieľky a podobne,“ uzatvára MUDr. Igor Janičina.
Záchrana života profesionálne a bezpečne
stále pribúdajú nové poznatky v oblasti poskytovania prvej pomoci.
C
elé dva týždne mali sestry, pôrodné
asistentky a fyzioterapeuti Nemocnice Zvolen možnosť zúčastniť sa
akreditovaného vzdelávacieho programu
„Záchrana života profesionálne a bezpečne“,
ktorého cieľom bolo podporiť rozvoj ďalších
zručností zdravotníckych pracovníkov.
Títo pracovníci sú s pacientom v najbližšom a najčastejšom kontakte. Často sú
prvým členom zdravotníckeho tímu a priamym svedkom situácie náhleho zlyhania
životných funkcií pacienta, alebo stavu,
pri ktorých je riziko zlyhania vysoké. Oni
môžu prví zachytiť varovné príznaky,
zvolať včas resuscitačný tím, zahájiť resuscitačné postupy zamerané na podporu
životných funkcií, byť kompetentným
a zručným zdravotníckym pracovníkom
pripraveným riešiť aj náročné situácie.
„Dali sme príležitosť zúčastniť sa programu všetkým zdravotníckym pracovníkom.
Všetci veľmi dobre vieme, že skúsenosti sú
na nezaplatenie, stále však pribúdajú nové
poznatky v oblasti poskytovania prvej pomoci a účastníci si v praktickej časti mohli
vyskúšať nácvik základnej a rozšírenej
kardiopulmonálnej resuscitácie dospelého,
detí a dojčiat,“ hovorí Mgr. Elena Mikušová,
námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľskú
starostlivosť. Samozrejme, zdravotnícki pracovníci nadobudnú aj istotu a zručnosť, čo
je veľmi dôležité predovšetkým vo chvíľach,
keď ide o sekundy.
Zdravotní pracovníci sa mohli programu
zúčastniť v rámci pracovnej doby, v trvaní
dva dni. V programe sú využité najmodernejšie poznatky z oblasti poskytovania
prvej a neodkladnej zdravotnej starostlivosti pomoci a lektormi sú profesionálni
záchranári. Zo 16 hodín programu je až 10
venovaných nácviku praktických zručností
s využitím mnohých figurín a trenažérov.
„Keďže chceme svojim pacientom poskytnúť najkvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť, programy sústavného vzdelávania
všetkých zdravotníckych pracovníkov sú
pre nás veľmi dôležité. Na tomto programe
bola výnimočná aj praktická časť, pretože
mnohým vzdelávacím programom práve
praktická časť chýba, “ dodáva Mgr. Elena
Mikušová.
Nemocnice
Text: Zuzana Sitárová / Foto: Daniel Veselský
61
ročník 6
číslo 4
srpen 2012
Stalo se…
Dopravní zdravotnictví
Dny zdraví v Olomoucké poliklinice
Téměř 200 lidí si 19. června a 21. června
přišlo zdarma zkontrolovat krevní tlak,
cholesterol v krvi, změřit EKG nebo
třeba hladinu cukru v krvi do olomoucké
polikliniky u hlavního nádraží. Poliklinika v rámci Dnů zdraví vyzvala veřejnost, aby nepodceňovala prevenci svého
zdraví, a nabídla širokou škálu bezplatných
vyšetření. Prevence zdraví nabývá podle
lékařů významu především s příchodem léta, kdy lidé cestují do vzdálených
krajin a do prostředí, na které není jejich
organismus zvyklý. „I když myšlenky na
zdraví a prevenci jdou v létě často stranou
a soustředíme se na relaxaci a zábavu, je
právě letní období plné rizikových faktorů.
Dlouhé přesuny dopravními prostředky,
pobyt v prostředí, na které náš organismus
není zvyklý, zvýšená fyzická námaha – zejména tyto okolnosti mohou představovat
startovací mechanismus pro celou řadu
skrytých chorob a zdravotních problémů,“
říká náměstkyně léčebně preventivní péče
MUDr. Hana Koryčanová.
STAL O S E …
Znaménka si na polikliniky
přišlo zkontrolovat 273 lidí
Celkem 273 lidí využilo možnost nechat
si během Evropského dne melanomu
bezplatně vyšetřit mateřská znaménka na
čtyřech poliklinikách Dopravního zdravotnictví v Plzni, Ostravě, Olomouci a České Třebové. Maligní melanom stále zůstává
jedním z nejčastějších zhoubných nádorů,
jehož výskyt se stále zvyšuje. Cílem celé
akce bylo poukázat na nebezpečí vzniku
kožních nádorů a podpořit prevenci a včasných záchyt tohoto onemocnění.
62
a dobře postaráno. Cvičení koncem
května mělo prověřit taktické postupy při
likvidaci požáru, funkčnost zpracované
požární dokumentace, prověřit a procvičit
možnosti evakuace pacientů a také připravenost personálu nemocnice pro případ
skutečného požáru.
Nemocnice Nový Jičín
Jedinečná publikace lékařů novojičínské nemocnice
Lékaři novojičínské nemocnice vydali jedinečnou publikaci nesoucí název Základy
praktické proktologie, která je určitým
shrnutím aktuálních diagnostických a terapeutických trendů a postupů, které jsou
dnes užívány. Jejími autory jsou lékaři Petr
Anděl, Vítězslav Ducháč a Matej Škrovina.
Novojičínská nemocnice na akci
k Evropskému dni melanomu
bezplatně vyšetřila 80 lidem
znaménka
Novojičínská nemocnice se v letošním
roce připojila k Evropskému dni melanomu. Lékaři nemocnice v polovině května
zdarma vyšetřili znaménka 80 zájemcům.
Počet lidí s rakovinou kůže rok od roku
stoupá. Jen za posledních třicet let vzrostl
v České republice počet nemocných více
než čtyřikrát. „Lidé, kteří mají mateřská
znaménka a bojí se, aby se časem nezměnila na zhoubný nádor, tady mohli svůj problém bezplatně zkonzultovat,“řekla po akci
primářka kožního oddělení novojičínské
nemocnice MUDr. Marie Selerová, Ph.D.,
s tím, že melanom sice nepatří mezi časté
kožní nádory, ale o to více je nebezpečný.
Na jeho vrub připadne 65 procent všech
úmrtí na rakovinu kůže.
Středomoravská nemocniční
Nemocnice Český Těšín
V Nemocnici Český Těšín proběhlo požární cvičení
Na oddělení následné péče s rehabilitačním zaměřením Nemocnice Český Těšín
hořelo! Naštěstí šlo pouze o simulovaný
požár, který měl za úkol prověřit reakci
hasičů i personálu nemocnice na nečekanou krizovou situaci. Zástupci nemocnice
i hasiči byli s průběhem cvičného zásahu
spokojeni a pacienti tedy mohou být klidní
– v případě nehody o ně bude rychle
Sestřičky na náměstí měřily tlak
a cukr
Nemocnice Nový Jičín se v červnu připojila ke Dni sociálních služeb, který již
druhým rokem pořádalo město Nový Jičín.
Akce se uskutečnila na náměstí, kam hezké
počasí přilákalo zástupy lidí. Sestřičky
novojičínské nemocnice se při měření
cukru a tlaku nestačily otáčet. „O měření
byl mezi návštěvníky opravdu velký zájem.
Rukama nám prošlo na 150 lidí a prakticky
jsme se nezastavily. Je vidět, že se lidé o své
zdraví zajímají,“ doplnila průběh dne jedna
ze sestřiček Dana Románková.
Kniha si klade za cíl být pomocníkem
nejen pro ambulantní chirurgy a gastroenterology, ale také studenty. „Jde o jedinečnou publikaci a já jsem velmi rád, že je pro
mé kolegy jejich práce zároveň i koníčkem,
o čemž svědčí čas, který ze svého volna této
publikaci věnovali,“ říká primář chirurgického oddělení novojičínské nemocnice
Matej Škrovina, který je zároveň jedním ze
spoluautorů.
Děti zaměstnanců Středomoravské nemocniční a AGELu si zařádily na III. dětském dni
V sobotu 23. června 2012 zaplavily areál
Lovecké chaty v Horce nad Moravou děti
zaměstnanců Středomoravské nemocniční
a společnosti AGEL. Dětský den probíhal
tentokrát v indiánském stylu a dobrodružství bylo pro děti připraveno hned po
příjezdu do areálu, kde musely překonat
s pomocí převozníka Mlýnský náhon
a indiánskou stezkou pak dojít Litovelským Pomoravím až k chatě. Po úvodním
slovu lékařského ředitele MUDr. Jiřího
Ševčíka byl zahájen turnaj Apačů – série
soutěžních disciplín, jejichž splnění bylo
podmínkou účasti ve slosování tomboly.
malý Petr, jehož maminka pracuje v prostějovské nemocnici. Děti i rodiče si sobotní
dětský den užily. Děti se vyřádily v krásném areálu chaty a rodiče měli možnost
se setkat a popovídat si mimo areál svého
pracoviště. Dětský den se vydařil i díky
ochotě sponzorů. Poděkování patří firmám
Penam, Everest, Bikos, Trivision, Kostelecké uzeniny a Aquapark Olomouc. S organizací velmi pomohli i studenti Střední
zdravotnické školy z Prostějova.
Nemocnice Podlesí
Nemocnice Podlesí pořádala
seminář
V polovině června v hotelu Troyer ve Frenštátě pod Radhoštěm pořádala Nemocnice
Podlesí seminář k vaskulárnímu programu
nemocnice. Primář oddělení intervenční
radiologie MUDr. Marian Wierzgoń přednášel k tématům zobrazovací diagnostiky
a invazivní terapie u pacientů s ischemickou chorobou dolních končetin a u pacientů s aneurysmatem břišní aorty.
Nemocnice Prostějov
Mladá generace ukázala vstřícný postoj k té starší
V polovině května se uskutečnila v prostorách léčebny dlouhodobě nemocných akce
pod hlavičkou Evropského roku aktivního
stárnutí a mezigenerační solidarity, kterým
byl rok 2012 vyhlášen. Důraz je v letošním
roce kladen na podporu vitality a důstojnosti všech osob. Studenti Cyrilometodějského gymnázia z Prostějova si pod vedením paní učitelky Měchurové připravili
zajímavé vystoupení, zpívali lidové písně,
recitovali básně a aktivně zapojili do vystoupení i pacienty LDN. „Mladá generace
ukázala vstřícný postoj k té staré. Studenti
sami iniciativně celou akci zorganizovali,
chtěli se setkat s občany, kteří jsou o dvě
generace starší, popovídat si s nimi a zpříjemnit jim den. Rozzářené oči našich nemocných seniorů byly důkazem vděčnosti
a díků za to, že se na ně nezapomíná,“ říká
vrchní sestra oddělení léčebna dlouhodobě
nemocných Naděžda Crhonková.
Požár na oddělení LDN
Hasičské sirény zazněly v polovině června
v areálu prostějovské nemocnice a ohlásily
tak nebezpečí požáru. Pomyslný požár
vypukl na oddělení léčebny dlouhodobě
nemocných. Požár byl vyhlášen nemocničním rozhlasem a bezprostředně po
vyhlášení byla zahájena evakuace pacientů,
přičemž pracovníci z oddělení postupovali
v souladu s Plánem havarijních opatření.
Celkem bylo v rámci požárního cvičení
evakuováno 23 osob, z toho 6 bylo imobilních. Na pomoc přišli i pracovníci z dalších
oddělení nemocnice – z chirurgie, plicního, ortopedie, interny a neurologie. Ukázalo se, že zdravotnický personál byl na
situaci dobře připraven. Problém způsobil
pouze bezohledný řidič, který zaparkoval
svůj vůz na zákazu stání a znemožnil tak
průjezd hasičského vozu. Požární cvičení
tohoto druhu mají velký význam, zdravotníci si vyzkouší postup v krizové situaci,
stejně tak hasiči se proškolí v evakuaci
pacientů a zneškodnění požáru.
Sedmdesát lidí si přišlo zdarma
vyšetřit své plíce do prostějovské nemocnice
Celkem 70 lidí využilo jedinečné možnosti a nechalo si koncem června zdarma
vyšetřit své plíce odborníky prostějovské
nemocnice. Nemocnice se v letošním roce
tak připojila k Světovému dni spirometrie
a při této příležitosti nabídla všem zájem-
cům zdarma a bez nutnosti předchozího
objednání spirometrické vyšetření. „Při
příležitosti Světového dne spirometrie si
mohli lidé v mnoha světových městech
nechat zdarma vyšetřit funkci plic a zjistit,
zda právě jim nehrozí nějaké chronické
respirační onemocnění,“ vysvětluje Kateřina Zelená z plicní ambulance s tím, že akce
byla určena nejen pro lidi, které dlouhodobě trápí respirační potíže.
Nemocnice Přerov
Přerovská nemocnice učí veřejnost zachraňovat životy
Přerovská nemocnice začala letos na jaře
nově nabízet široké veřejnosti odborný
kurz nácviku první pomoci. Hlavním
cílem kurzu je přiblížit jeho účastníkům,
jak podat první pomoc, a tedy jak zachránit v případě potřeby život svým blízkým
nebo člověku, který to právě potřebuje. Kurzy vede kvalifikovaný personál
z oddělení ARO a akce budou probíhat
i na podzim. „V rámci výuky zájemce
naučíme, jak správně postupovat při volání
záchranné služby, jak pomoci při krvácení,
šokových stavech a bezvědomí. Účastníci
kurzu si prakticky vyzkouší život zachraňující úkony, jako je dýchání z úst do úst
a masáž srdce na resuscitačním simulátoru,“ popisuje náplň kurzu hlavní sestra
Nemocnice Přerov Mgr. Zuzana Krčková
s tím, že v budoucnu bude kurz doplněn
také o tematické přednášky týkající se
například použití autolékárničky či sezónních úrazů. „Účastníky kurzu naučíme, jak
se například zachovat v případě uštknutí
hadem, otravy hub, popálení nebo tonutí,“
doplňuje hlavní sestra.
Nemocnice Šternberk
Ve šternberské nemocnici se lidé
dozvěděli, jak si správně mýt
a dezinfikovat ruce
Celkem 181 lidí se v pondělí 7. května
připojilo k akci s názvem „Zachraňte životy – myjte své ruce“, která se konala pod
záštitou Světové zdravotnické organizace.
Své zaměstnance, ale i širokou veřejnost,
v tento den školili v prostorách centrálního
příjmu nemocnice v oblasti dezinfekce
a dodržování hygieny. Součástí akce byl
rovněž nácvik techniky mytí rukou, jejíž
správnost si návštěvník následně ověří pod
UV lampou. „Cílem této akce bylo oslovit
především zdravé lidi a pacienty. Snahou
bylo jim vysvětlit, že správné mytí rukou
zabrání přenosu například žloutenky
STAL O S E …
Turnaj Apačů zahrnoval například střelbu
z luku, jízdu na koni, lanovou dráhu.
Zpříjemněním dne bylo westernové vystoupení s ukázkou těsného vztahu člověka
a koně, lovení živých pstruhů. Nemohlo
chybět malování na obličej, skákací hrad či
trampolína. Vyvrcholením dětského dne
bylo losování tomboly. Cen bylo celkem 14,
z nichž mezi nejhodnotnější patřily voděodolný a nárazům vzdorný fotoaparát nebo
dotykový mobilní telefon. Hlavní cenou
byl víkendový pobyt v Aquapalace Praha
pro celou rodinu v hodnotě 10 tisíc korun.
Šťastným výhercem hlavní ceny se stal
63
ročník 6
a průjmu, nevyjímaje každoroční cestovatelské průjmy, které zažívají mnozí z nás
třeba při zahraniční dovolené,“ vysvětluje
hlavní sestra Nemocnice Šternberk Bc.
Lenka Neumannová.
Nemocnice Valašské Meziříčí
STAL O S E …
Valašskomeziříčská nemocnice
úspěšně léčí dětské pacienty
pomocí Vojtovy metody
Rehabilitační oddělení valašskomeziříčské
nemocnice léčí dětské pacienty pomocí
64
takzvané Vojtovy metody, která je neodmyslitelnou součástí moderní fyzioterapie
napříč medicínskými obory. U dětí je
metoda používána například při léčbě
mozkové obrny, rozštěpu páteře, skoliózy či
centrální koordinační poruchy. Vojtova metoda je unikátní rehabilitační metoda, jejíž
základy položil a rozpracoval český
neurolog prof. MUDr. Václav Vojta v 50.
letech 20. století. V roce 1968 emigroval do
Německa, kde dále pracoval a kde také byla
založena dodnes působící Mezinárodní
Vojtova společnost. „Vojta vycházel
z předpokladu, že základní pohybové vzory
jsou programovány geneticky v centrálním
nervovém systému (CNS) každého jedince,
který je tak má k dispozici jako „stavební
kameny“ každého svého pohybu. Při
poruchách CNS a pohybové soustavy
nejrůznější etiologie dochází k omezení
spontánního zapojení právě těchto
pohybových modelů. Využitím reflexní
lokomoce získáme možnost aktivace CNS
s cílem znovu obnovit vrozené pohybové
stereotypy,“ řekl fyzioterapeut Mgr. Zbyněk
Stanečka, který metodu ve valašskomeziříčské nemocnici provádí.
Gynekologicko-porodnické
oddělení valašskomeziříčské
nemocnice má nového primáře
Gynekologicko-porodnické oddělení
valašskomeziříčské nemocnice má nového primáře. Stal se jím MUDr. Daniel
Gágyor, který doposud působil jako lékař
na gynekologicko-porodnickém oddělení
šternberské nemocnice. Nový primář chce
z oddělení vybudovat vysoce odborné
pracoviště a rád by prohloubil spolupráci
s gynekologicko-porodnickým oddělením
Nemocnice Nový Jičín v návaznosti na
onkologické případy.
Desítky předních odborníků
na zažívací trakt se sešly na XVII. ročníku Rožnovského
gastroenterologického dne
Desítky odborníků a sester z celé České
republiky se koncem května sešli na
17. ročníku Rožnovského gastroenterologického dne. Odborná konference, která se
mezi odborníky těší velké popularitě, byla
zaměřená na problematiku onemocnění
zažívacího traktu z pohledu lékařů i sester.
Kongres, který pořádala Nemocnice
Valašské Meziříčí, proběhl v příjemném
prostředí hotelu Eroplán v Rožnově pod
Radhoštěm. Kongres byl rozdělen na sekci
lékařskou a sesterskou. „Celkem se uskutečnilo více než 30 zajímavých přednášek,“ uvedl primář gastroenterologického
oddělení Nemocnice Valašské Meziříčí
MUDr. Martin Liberda, který byl rovněž
odborným garantem celé akce. Jedním
z aktuálních témat, o kterém účastníci v lékařské sekci slyšeli, byla například léčba
Barrettova jícnu.
Podhorská nemocnice
Podhorská nemocnice se
prezentovala na dnech města
Bruntálu 2012
Měření krevního tlaku zdarma nabídla
účastníkům akce Dny města Bruntálu
číslo 4
srpen 2012
2012 Podhorská nemocnice. Nemocnice
se na Dnech města prezentuje každým
rokem. Smyslem je především přiblížit
služby zdravotnického zařízení široké
veřejnosti. Personál během dopoledne
změřil tlak osmdesáti zájemcům a poradil
jim, kam se obrátit v případě problémů.
Cílem bezplatného vyšetření bylo přispět
k prevenci a včasnému záchytu závažných
onemocnění.
Podhorská nemocnice připravila pro zaměstnance Den dětí
Deset soutěžních stanovišť na téma zdraví,
malé zoo, malování, koloběžky či stolní
hry připravila pro děti svých zaměstnanců
Podhorská nemocnice. Tradiční oslavy
Dne dětí se uskutečnily v prostorách Domu
dětí a mládeže v Bruntále. Milé dárky
děti obdržely také od České průmyslové
zdravotní pojišťovny. Partnerem akce byla
společnost Repharm.
Šumperská nemocnice
Šumperská nemocnice vyhlásila
vítězné projekty zvyšující kvalitu a bezpečí péče
V květnu uspořádala Šumperská nemocnice odbornou konference při příležitosti
Mezinárodního dne ošetřovatelství,
kterým si připomínáme den narození
Florence Nightingalové, zakladatelky
moderního ošetřovatelství. Na konferenci
prezentovala jednotlivá oddělení nemocnice své projekty zaměřené na zlepšení
informovanosti a podpory zdraví pacientů
i veřejnosti, jakož i na poskytování kvalitní
a bezpečné ošetřovatelské péče. Na závěr
dopoledního programu hodnotili účastníci konference přínos a odbornou úroveň
jednotlivých projektů. První místo získal
projekt dětského oddělení ,,Bazální stimulace u novorozenců a dětí“, na druhém
místě se umístila nutriční poradna s projektem ,,Tvá výživa nechť je tvým lékem“,
třetí místo obsadilo oddělení rehabilitace
s projektem ,,Prevence vadného držení těla
u dětí základních škol“. Odpolední
Ani déšť nepřekazil „Cestu z města 2012“
Šumperská nemocnice také letos uspořádala tradiční neformální společenskou akci
pro své zaměstnance, zaměstnance Dialýzy
Šumperk, Transfúzní služby a šumperských poboček společností Repharm
a MARTEK MEDICAL. Akce se poprvé
uskutečnila v šumperském H-clubu, kde
příjemnou atmosféru nepřekazil ani déšť.
Cestou z města 2012 provázel herec Daniel
Čech z pořadu Na Stojáka, vydatnou porci
rockové muziky naservírovala skupina
Omicron, součástí programu byla také
cimbálová muzika Radovan, ocenění
nejlepších tanečních párů společností
MARTEK MEDICAL či dobroty z „kuchyně pana správce“.
Studentky střední zdravotnické
školy Prešov absolvovaly praxi
v Šumperské nemocnici
Zájem veřejnosti o vyšetření
znamének zdarma v Šumperské
nemocnici výrazně vzrostl
Šumperská nemocnice vyšetřila v pondělí 14. května všem zájemcům zdarma
pigmentová znaménka a poskytla odborné
poradenství k prevenci kožních nádorů.
Akce, která se konala v rámci Evropského dne melanomu, se setkala s výrazně
vyšším zájmem veřejnosti než v minulých
letech. Lékaři během čtyř hodin vyšetřili
120 pacientů, minulý rok přitom vyšetřili
42 osob. Během vyšetření lékaři zachytili
moravské a české lidovky či hity Waldemara Matušky. Pacientky při nich neskrývaly
slzy dojetí. „Byl to moc krásný dárek. Moc,
moc se nám to líbilo,“ děkovaly ženy jednohlasně hudebníkovi a personálu. Nešlo
přitom rozhodně o ojedinělou akci, která
zpříjemnila pobyt zdejším pacientům. „Na
oddělení pravidelně realizujeme zooterapii,
skupinové hry, cvičení a trénování paměti,
docházejí k nám také zdravotní klauni
a dobrovolníci. Naší snahou je zpříjemnit
všem pacientům pobyt u nás a dle zdravotních možností je aktivizovat,“ vysvětluje
kaplanka Mgr. Lenka Topolanová, která
všem pacientům Šumperské nemocnice
poskytuje duchovní péči.
Transfúzní služba
15 problematických nálezů. „Všechny tyto
problematické nálezy budeme dále medicínsky řešit, kolik z nich je zhoubných,
zjistíme v nejbližších dnech,“ uvedl primář
dermatologického oddělení MUDr. Lubomír Drlík s tím, že již od ranních hodin
byly čekárny na kožním oddělení zaplněné
zájemci o vyšetření. „Zájem o problematiku prevence rakoviny kůže nás letos opravdu příjemně překvapil,“ dodal primář.
V Šumperské nemocnici připravili koncert pro hospitalizované
maminky
V improvizované koncertní síně se proměnily v polovině května pokoje ošetřovatelského a sociálního úseku interního
oddělení Šumperské nemocnice, která je
členem skupiny AGEL. Zdejší personál totiž nezapomněl na svátek všech maminek
– Den matek a ve spolupráci s hudebníkem
Janem Doškem připravil pro pacientky
kytarový koncert. Nemocnicí tak zněly
Studenti Gymnázia Šumperk
darovali krev na Transfúzní
službě
Celkem čtrnáct studentů Gymnázia Šumperk starších osmnácti let darovalo krev na
Transfúzní službě v Šumperku. Akce byla
společným projektem gymnázia s Transfúzní službou a jejím cílem bylo podpořit
dobrovolné dárcovství krve i plazmy.
STAL O S E …
program byl vyhrazen projektům vyhlášeným v loňském roce. Vedoucí sestry
očního, ortopedického, dětského oddělení,
ošetřovatelského úseku a ARIP prezentovaly své výsledky, zkušenosti a přínos
realizovaných projektů. ,,Vedení Šumperské nemocnice děkuje všem, kteří se
podíleli na přípravě projektů i těm, kteří
aktivně prezentovali svá oddělení. Poděkování patří také ostatním zdravotnickým
pracovníkům nelékařských profesí za jejich
obětavou a nelehkou práci," uvedla Mgr.
Eva Pavelková, náměstkyně ředitele pro
nelékařské zdravotnické profese. Partnery
akce byly společnosti Repharm, MARTEK
MEDICAL a NUTRICIA.
Měsíční praxi absolvovalo celkem
10 studentek v rámci „Programu Leonardo
da Vinci – projekt mobility“. Do programu
byly vybrány na základě splnění prospěchových a jazykových kritérií. „Studentky
během praxe získaly další obohacující
pohled na svou práci. V České republice
mají například asistenti větší kompetence,
než u nás. V rámci Evropské unie by bylo
vhodné tyto kompetence sjednotit,“ uvedla
vedoucí předmětové komise Mgr. Miriam
Böszörmēnyiová.
„Kdysi jsem byl na operaci, při které
jsem sám potřeboval krevní transfúzi.
Dnes jsem již plnoletý, a tak jsem rád, že
tento čin mohu oplatit,“ vysvětlil student
Gymnázia Šumperk Jan Krivošej důvod,
proč se rozhodl společně s třinácti dalšími
spolužáky stát dárcem.
65
ročník 6
Transfúzní služba připravila
ke Světovému dni dárcovství
krve nové výhody i webové
stránky
Čtvrtek 14. června vyhlásila Světová
zdravotnická organizace (WHO) jako
Světový den dárcovství krve. Transfúzní
služba připravila pro dárce nové výhody
i nové webové stránky. „Darování krve
a plazmy na Transfúzní službě v Šumperku
a Bruntále je dobrovolné a bezpříspěvkové,
přičemž největší odměnou pro dárce je
pomoc lidem v těžké životní situaci. Transfúzní služba se však neustále snaží pro
dárce zkvalitňovat své služby a jako výraz
poděkování je mnoha způsoby podporovat
v jejich aktivitě zachraňující lidské životy.
Proto dárcům nabízí také řadu výhod,“
říká ředitelka Transfúzní služby MUDr.
Marie Urbánková. Každý dárce krve
a plazmy na Transfúzní službě získává po
odběru volno s náhradou mzdy, proplacené
jízdné, lékařské vyšetření, vitamíny od své
zdravotní pojišťovny, občerstvení či odpočet ze základu daně z příjmu, a to za každý
odběr 2 000 Kč. Každý již registrovaný
dárce, který přijde darovat krev či plazmu
a přivede nového dárce, obdrží dále příjemný letní dárek – sadu na badminton.
„Ve spolupráci s firmami v regionu nově
rozvíjíme síť partnerských společností, které podpoří dárce dlouhodobými slevami
na své služby a dalšími benefity. Společnosti zapojené do systému podpory dárců
veřejnost pozná podle označení vstupu či
pokladny červenou samolepkou s logem
Transfúzní služby a nápisem »Podporujeme dárce krve a plazmy«. Určitě uvítáme
každého zájemce, který by se chtěl do podpory dárců zapojit,“ dodává ředitelka.
STAL O S E …
Rádio Kiss Morava a Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
podpořily dárcovství krve
a plazmy
Čtvrtek 14. června vyhlásila Světová zdravotnická organizace (WHO) jako Světový
66
číslo 4
srpen 2012
den dárcovství krve. K podpoře přispěla
také promoakce rádia Kiss Morava "Voda
živá", jehož tým předával dárcům drobné dárky přímo na Transfúzní službě
v Šumperku a vstupoval do živého vysílání.
Partnerem akce byla Česká průmyslová
zdravotní pojišťovna.
Studenti z Krnova darovali krev
v nedalekém Bruntále
Ve středu 20. června přišlo společně darovat krev na Transfúzní službu v Bruntále
rodiči, sladění rodinného a pracovního
života,“ říká ředitelka mateřské školy Bc.
Simona Vyhnánková.
Nové stromy zútulní areál Vítkovické nemocnice
V parčíku před pavilonem B ve Vítkovické
nemocnici rostou nové stromky břízy bělokoré a břízy převislé. Na konci května
15 studentů z krnovské Střední školy
automobilní, mechanizace a podnikání.
Děkujeme! Více fotografií naleznete na facebooku Transfúzní služby www.facebook.
com/transfuznisluzba.
Vítkovická nemocnice
Firemní mateřská školka Vítkovické nemocnice oslavila jeden
rok od svého vzniku
Roční výročí svého založení si koncem
června bohatým programem pro děti i jejich rodiče připomněla Firemní mateřská
školka ve Vítkovické nemocnici. Odpolední oslavu zahájilo vystoupení mažoretek. Program dále pokračoval zábavným
divadelním představením, které se konalo
v zahradě školky, a které pak ocenily
především děti. Zábavné odpoledne si užili
i rodiče, kteří se do programu nadšeně zapojili. Firemní mateřská školka Vítkovické
nemocnice je umístěna přímo v areálu
nemocnice v přízemí budovy J. Má denní
kapacitu 24 dětí ve věku od dvou do šesti
let. Mateřinka je otevřena od pondělí do
pátku od 6:00 do 19:00 tak, aby provozní
doba byla uzpůsobena potřebám zdravotníků v nepřetržitém provozu. „Cílem naší
mateřské školky je nabídnout zaměstnancům nemocnice, kteří jsou zároveň také
je zde společně zasadili pacienti a zaměstnanci dialyzačního střediska B. Braun
Avitum. Sázením stromů se B. Braun
Avitum snaží dlouhodobě zlepšovat okolí
svých dialyzačních středisek a zapojovat
své pacienty do mimoléčebných aktivit.
Děti z vítkovické mateřské školky se bavily na zotavovací akci
ve Frýdlantu nad Ostravicí
Pětidenní zotavovací akce pro děti z mateřské školky Vítkovické nemocnice se
uskutečnila v polovině června v penzionu
Budoucnost ve Frýdlantu nad Ostravicí.
Vítkovická nemocnice pořádala
pacientskou konferenci
Idiopatické střevní záněty postihují stále
více lidí v jakémkoliv věku. Lékaři Centra
péče o zažívací trakt v červnu formou
přednášek a diskusí probrali vše podstatné,
co by měl o nemoci vědět pacient i jeho
rodina. V letošním roce se program zaměřil na těhotné ženy trpící idiopatickým
zánětem střev. Třicet účastníků konference
mělo možnost se ptát lékařů a nutričních
specialistů na léčbu a komplikace spojené
s onemocněním. Konference se pořádá
každým rokem ve spolupráci s firmou
ABBOTT. Centrum péče o zažívací trakt
předpokládá pořádání konference každým
druhým rokem.
sportovních disciplín a kreativní zábavy
zaměstnalo děti na tři hodiny. Akce pravidelně probíhá ve spolupráci s odborovou
organizací, která se každým rokem postará
o občerstvení všech hostů a zajistí dětem
trampolínu, skákací hrad a další zajímavé
atrakce. Bohužel, nepřálo počasí a nevyšly
plány bavit se na novém krásném hřišti
Střediska volného času v Ostravě Zábřehu.
Snad příští rok!
Deti hospitalizované vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou
v Levoči sa tešia pokresleným
skleneným panelom
Klopy, klop… zaznelo. Vo dverách detského oddelenia Všeobecnej nemocnice s poliklinikou v Levoči sa koncom júna objavili
študenti zo Strednej pedagogickej
FORLIFE
Návšteva pediatrického oddelenia v komárňanskej nemocnici
Dňa 25. júna navštívilo pediatrické oddelenie Všeobecnej nemocnice Komárno
27 detí 1. a 2. ročníka základnej školy
Pohraničná v Komárne. Deti sa v rámci
projektu multikulturálnej výchovy oboznamujú so skutočnosťou, že nie všetky deti
sú zdravé, žijú v úplných a usporiadaných
rodinách, v pokojnej a harmonickej rodine.
Takýmto deťom treba pomôcť, podať pomocnú ruku, vnímať ich a všímať si ich
Den dětí zaměstnanců
Vítkovické nemocnice
Dne 9. června se setkaly rodiny s dětmi
zaměstnanců Vítkovické nemocnice ve
Středisku volného času v Ostravě Zábřehu.
Děti ve spolupráci s rodiči či prarodiči prožily den plný her, soutěží a zábavy. Letos
děti viděly schopnosti záchranářských psů,
nejmodernější hasičské vozy a s policisty
měřily svou rychlost na trenažeru. Mnoho
Levoča
potreby, túžby. Bola to prvá a určite nie posledná návšteva tohto druhu. Deti priniesli
hospitalizovaným deťom nové aj zachovalé
knihy, hračky, hlavolamy a pre personál
pripravili výkresy anjelikov s príznačným
„ĎAKUJEME“. V mene pediatrického
oddelenia vyjadril poďakovanie primár
oddelenia MUDr. Mário Kochan a vedúca
sestra PhDr. Eleonóra Meszárosová deti
potešila sladkou odmenou.
školy, ktorí prišli urobiť radosť detským
pacientom. Študenti začali farbami maľovať rôzne rozprávkové postavičky na sklo,
aj plagáty, ktoré spolu s hospitalizovanými
detičkami umiestňovali na steny a žiačky
internátu rozdali detičkám aj hračky.
STAL O S E …
„Vzhledem k věkovému složení dětí jely
pouze ty, u kterých byl předpoklad, že
zvládnou odloučení od rodičů. Celkem se
akce zúčastnilo 12 dětí ve věku od dvou do
pěti let,“ sdělila ředitelka mateřské školy
Bc. Simona Vyhnánková a dodala, že pro
malé účastníky byl připraven program
s názvem „Dobrodružství s Bobříkem“.
Celý týden se nesl v duchu plnění úkolů
a zábavných chvilek. Děti našly poklad, na
karneval přišel „opravdový“ Bobr, každý
si zvládnul namalovat tričko a šátek. „Odměnou nám byla parní sauna s vířivkou,
procházky do rybárny a samotné hraní na
louce, stavění domečků pro zvířátka. Děti
si užily spoustu legrace, nových poznatků
z přírody, do které se budeme všichni rádi
vracet,“ doplnila ředitelka.
67
ročník 6
číslo 4
srpen 2012
Blahopřejeme
V průběhu měsíců srpen – září 2012 oslaví významná
životní výročí tito zaměstnanci:
S R P E N 2 012
Dopravní zdravotnictví
Pavlína Trykarová, zdravotní laborantka,
Poliklinika Plzeň
MUDr. Danuše Petrová, lékařka,
Nemocnice s poliklinikou Praha Italská
Ivana Černíková, DiS., fyzioterapeutka,
Nemocnice s poliklinikou Praha Italská
MARTEK MEDICAL
Luboš Fizek, řidič, skladník
Hana Hendlingerová, fakturantka
BNl eam
ho
opřejeme
cnice
Nemocnice Nový Jičín
Vladimíra Bučková, zdravotní laborantka
Ilona Ferenczová, kuchařka
Ivana Špačková, všeobecná sestra
MUDr. Ivo Zábranský, lékař
Katarína Hubáčková, všeobecná sestra
Eva Žalmánková, ošetřovatelka
Iveta Zavadilová, všeobecná sestra
Pavlína Vahalíková, všeobecná sestra
Jana Škarková, všeobecná sestra
Petra Mičulková, všeobecná sestra
Kristýna Kotrlová, všeobecná sestra
Veronika Šustková, všeobecná sestra
Bc. Stanislav Tvrdoň, zdravotnický
záchranář
68
Nemocnice Podlesí
Bc. Renata Bieleszová, ústavní hygienička
Helena Rusnoková, finanční účetní
Marcela Galiová, ošetřovatelka
Soňa Martausová, ošetřovatelka
Mária Walková, ošetřovatelka
MUDr. Jan Chovančík, lékař
MUDr. Stanislav Holesz, lékař
Nemocnice Prostějov
Miroslav Medek, sanitář
Miluše Vaňková, všeobecná sestra
MUDr. Petr Konečný, lékař
Eva Skoumalová, kuchařka
Jitka Barošová, všeobecná sestra
Erika Zbořílková, všeobecná sestra
MUDr. Oldřiška Smyslová, lékařka
Nemocnice Přerov
MUDr. Eva Černínová, lékařka
Šárka Hlaváčová, radiologická asistentka
Jaroslava Sehnálková, všeobecná sestra
Bc. Klára Borková, všeobecná sestra
Dagmar Pospíšilíková, všeobecná sestra
František Žmiják, sanitář
Mgr. Petra Ptáčková, mikrobioložka
Nemocnice Šternberk
Miluše Maulerová, sanitářka
Tomáš Zoltán Rohal, DiS., fyzioterapeut
Bc. Vítězslava Vičarová, porodní asistentka
Nemocnice Valašské Meziříčí
Drahomíra Matochová, všeobecná sestra
Iveta Hermannová, fyzioterapeutka
Šárka Slováčková, porodní asistentka
P&R LAB
Mgr. Jaroslav Uller, odborný pracovník,
laboratoř Frenštát p. R.
RNDr. Václav Mareš, odborný pracovník,
laboratoř Třinec
Podhorská nemocnice
MUDr. Jitka Brázdová, primářka
Šumperská nemocnice
Bc. Olga Válková, vedoucí fyziotrapeutka
MUDr. Roman Staněk, lékař
Miluše Smolíková, dokumentační
pracovnice
Miluše Krobotová, pracovnice úklidu
Libuše Hazmuková, sanitářka
Transfúzní služba
Ing. Daniela Burianová, technoložka
výroby, manažerka kvality
Vítkovická nemocnice
Ján Smolec, pomocný dělník
Dagmar Slívová, referentka oddělení PaM
Bc. Naděžda Gränzerová, staniční sestra
Lenka Szentkeresztyová, fyzioterapeutka
Mgr. Tomáš Cupian, fyzioterapeut
MUDr. Ĺubica Ščerba, lékařka
FORLIFE
Bedrich Kimle, údržbár
Mária Mikulášeková, sestra
MUDr. Eva Blythe, lekárka
Gabriel Hencz, všeobecný ošetrovateľ
Peter Gerencséry, vodič rychlé záchranné
pomoci
Nemocnica Krompachy
MUDr. Cecília Kožušková, lekárka
Júlia Rimská, sestra
Nemocnica Zvolen
Marta Malová, sestra
VNsP Levoča
Iveta Sminčáková, sestra
Z Á Ř Í 2 012
CGB LABORATOŘ
Bruno Balon, údržbář
Mgr. Michaela Smolíková, cytogenetička
Dopravní zdravotnictví
Petr Batík, administrativní pracovník,
Poliklinika Ostrava
Renata Jahnová, zdravotní laborantka,
Poliklinika Olomouc
MUDr. Olga Horáčková, lékařka,
Nemocnice s poliklinikou Praha Italská
MARTEK MEDICAL
Martina Hlawiczková, pracovnice úklidu
Kateřina Hanischová, účetní
Petr Kocáb, řidič, skladník
Nemocnice Český Těšín
Jarmila Boháčová, účetní
Lubomír Ondica, ošetřovatel
Jitka Krempaská, všeobecná sestra
MUDr. Krystyna Sulejmaniová, lékařka
Nemocnice Podlesí
Aneta Mudrová, všeobecná sestra
Marcela Sikorová, všeobecná sestra
Renata Zoňová, všeobecná sestra
P&R LAB
Lenka Drejslová, laborantka
Podhorská nemocnice
MUDr. Zoltán Lošonci, lékař
Marcela Straková, sanitářka
Dagmar Prášilová, DiS., fyzioterapeutka
Šumperská nemocnice
Marie Tylová, radiologická asistentka
Naděžda Osladilová, sanitářka
Soňa Martinčíková, sanitářka
Marie Zatloukalová, dokumentační
pracovnice
Jaroslava Vašíčková, všeobecná sestra
Nemocnice Prostějov
MUDr. Helena Gastová, lékařka
Lenka Huňková, všeobecná sestra
Ondřej Vyroubal, technik
Eva Matoušková, laborantka
Marie Pohloudková, všeobecná sestra
Jiřina Smékalová, účetní
Vítkovická nemocnice
Alena Halamíčková, všeobecná sestra
MUDr. Michal Frnka, lékař
Xenie Gašparová, manažerka
ošetřovatelské péče
Martina Bernadová, DiS., všeobecná sestra
Michaela Norková, všeobecná sestra
Kamila Kelnerová, všeobecná sestra
Nemocnice Přerov
MUDr. Jana Zímová, lékařka
MUDr. Marta Theodosisová, lékařka
MEDI RELAX M+M
Mgr. Alena Cerovská, konateľka
spoločnosti
Nemocnice Šternberk
Olga Havelková, porodní asistentka
Lucie Kosková, DiS., všeobecná sestra
Petr Poulík, sanitář
Andrea Slezáková, všeobecná sestra
FORLIFE
Margita Plechová, zdravotnícka asistentka
Anna Ivicsicsová, upratovačka
Beáta Megyesová, sestra
Erika Kociská, rádiologická technička
Ľubomír Hán, vodič
Georgína Tóth, sestra
Mgr. Angelika Némethová, sestra
Aneta Jávorková, sestra
Nemocnice Valašské Meziříčí
Andrea Dočkalová, staniční sestra
Ludmila Bednářová, všeobecná sestra
Iva Smoláková, sanitářka
Jarmila Matysčáková, všeobecná sestra
Nemocnica Zvolen
Magdaléna Belláková, sestra
Elena Šovčíková, laborantka
VNsP Levoča
Jozef Suchý, vodič
Katarína Topoliová, dispečerka
BLAH O P Ř E J E M E
Nemocnice Nový Jičín
Světlana Kolářiková, všeobecná sestra
Zuzana Plánická, všeobecná sestra
Jana Michalíková, všeobecná sestra
Martina Dobiášová, kuchařka
Mgr. Jarmila Kociánová, primářka
Daniela Pospěchová, radiologická
asistentka
Renáta Böhmová, všeobecná sestra
Bc. Renáta Rašková, zdravotní laborantka
Bc. Daniela Michnová, všeobecná sestra
69
ročník 6
Retro:
Nem
reotcro
nice
tentokrát
z Nemocnice
Nový Jičín
70
číslo 4
srpen 2012
71
Nem
reotcro
nice
ročník 6
číslo 4
srpen 2012
Assis pochází z Indie a je stejný
jako všechny ostatní děti
Lenka Vondrová pracuje v třísměnném provozu na oddělení operačních oborů jako sestra u lůžka.
Příběh, který nám zaslala, je věnován jejímu zesnulému synovi a seznamuje nás s adopcí na dálku, které se
dlouhodobě věnuje.
Text a foto: Lenka Vondrová
splnit si přání. Toužila jsem změnit osud
jednoho dítěte. Dát mu alespoň něco málo
z toho, co mi nebylo umožněno dát svému
synovi. Chlapce adoptovaného na dálku
nemohu pohladit a pravděpodobně jej ani
nikdy neobejmu. Cílem však není nahradit
mu matku. On už svou rodinu má. Chtěla
bych mu ale dát něco jiného a tím je například možnost vzdělávat se, šance na lepší
život. Bude jen na něm, jak se k ní postaví
a zda ji využije. V jeho zemi je dostat šanci
vzácné a velmi důležité. Dlouho jsem
o tom tehdy přemýšlela, spousta lidí se
k adopci v této formě staví skepticky nebo
ji odsuzuje, což mě mrzí. Je přece spousta
druhů pomoci a každý má právo volby. Já
zvolila adopci na dálku.
Adoptovaný Assis
O
N
Vá
em
š o
př
c ínbi ěc he
sobně jsem se s projektem Adopce
na dálku setkala v roce 1997
prostřednictvím brožurky. Celá
myšlenka projektu adopcí mě velice
nadchla a připadla mi úžasná. Tehdy jsem
se rozhodla, že jednou tak jednomu dítěti
pomohu. Tato myšlenka se stala mým
přáním, které jsem si o několik let později
splnila.
72
Změnit osud jednoho dítěte
Když po velmi dlouhé a velmi kruté nemoci zemřel můj malý chlapeček, věřte že pro
matku není nic tragičtějšího, než když jí
v náruči umírá její dítě. Sledovat dvě malá
modrá očka, jak se zavírají a vy víte, že je
to navždy. Nikdy už nezajiskří při vašem
pohlazení, nepoznají vaši náruč a neusmějí
se třeba nad kopečkem zmrzliny. Ztrácíte
ho a není už ve vašich silách si ho udržet.
Dala byste všechno na světě, jen aby žil.
Zůstanou vám však jen dvě prázdné ruce.
Srdce bolí a není k utišení. Nemůžete najít
klid a není pomoci. Myslíte, že ta rána se
nikdy nezahojí. Tehdy jsem cítila, že je čas
Adoptovaný syn Assis
Mnou podporovaný chlapec se jmenuje
Assis, pochází z Indie a je stejný jako
všechny ostatní děti, má rád rýži a rybu
na kari. Rád si hraje s kamarády a bratříčkem Ashwinem, chodí do školy a učí se,
má své sny. Také už má představu o svém
budoucím povolání, touží se stát lékařem.
A já, byť ve velmi omezené míře, mu chci
v realizaci jeho přání pomoci. Ať už se
jeho tužby naplní, či ho osud povede jiným
směrem, chci mu v jeho cestě životem
pomoci a podílet se na jeho lepší budouc-
nosti. Přála bych si rozvinout jeho ducha,
ukázat mu prostřednictvím svých dopisů
a fotografií nádheru naší země a přírody,
prohloubit jeho budoucí znalosti. Věřím,
že se i díky mé skromné pomoci jednou
postaví, vezme svůj osud do vlastních rukou a naloží s ním ve prospěch ne jen svůj,
ale i ostatních lidí. Zatím však jeho dětské
dopisy voní dálkou a hladí mé srdce. Přinášejí radost, tak moc se lišící od radostí
běžného dne. Je divoká, zářící a nádherná,
s ničím dosud poznaným nesrovnatelná.
A já mu za to nepřestanu být vděčná a děkuji. Děkuji, že je se mnou, snaží se a dosud
vydržel chodit do školy a učit se. Mé díky
patří rovněž všem lidem, kteří se na těchto
projektech podílejí. Vlastně nejen na těchto, ale na každé pomoci potřebným.
Co je to adopce na dálku?
Adopce na dálku je rozvojový program,
který založila v roce 1993 Arcidiecézní
charita v Praze (dále jen Charita Praha).
Charita Praha pomáhá lidem v nouzi bez
ohledu na jejich náboženské přesvědčení
nebo politickou či rasovou příslušnost.
Poskytuje pomoc všem těm, kteří se
ocitli v tíživé životní situaci nebo na okraji
společnosti – zejména rodičům s dětmi
v tísni, lidem se zdravotním postižením,
seniorům, lidem bez domova, mládeži
z dětských domovů, obětem z obchodování s lidmi i obětem domácího násilí.
Významnou činností Charity Praha je
také zahraniční rozvojová a humanitární
pomoc, kterou spravuje Centrum zahraniční spolupráce. Projekt Adopce na dálku,
kromě jiného umožňuje prostřednictvím
dárců z České republiky vybraným dětem
získat vzdělání přímo v jejich přirozeném
kulturním prostředí a zároveň dalšími
projekty podporuje rozvoj celé komunity.
Výhodou je vysoká efektivita, transparentnost a trvalost výsledků tohoto způsobu
rozvojové spolupráce. Protože nejde jen
o poskytování peněz, ale také o vytvoření vzájemných osobních kontaktů, nese
projekt název Adopce na dálku. Příznivci
a podporovatelé programu jsou dárci.
Program Adopce na dálku působí v zemích
ti v oblasti apod. Pomoc také směřuje
jednotlivým rodinám na založení živnosti,
například na koupi krávy, což znamená
mít mléko, sýry, máslo, na rozšíření chovu,
nebo založení obchůdku, a tak podobně.
Jakákoliv pomoc rodinám podporovaných
dětí znamená pomoc dětem samotným.
„Assis si rád hraje
s kamarády a bratříčkem
Ashwinem, chodí do školy
a učí se, má své sny“
Pravidla při adopci na dálku
I v adopci na dálku platí určitá pravidla.
Je nutné si uvědomit, že dárce píše dítěti,
které pochází z kulturně i historicky
naprosto odlišného světa. Taková komunikace není jednoduchá, ne všechny děti mají
nadání k písemnému sebevyjádření. Jejich
dopisy proto mohou být stručné a působit
formálně. Nicméně už to, že napíší, byť
s asistencí sociálního pracovníka, je velký
úspěch. Lidé z rozvojových zemí mají
odlišný přístup k vyjadřování emocí a děti
v rodinách k tomu nebývají vedeny. Je
nutné mít na paměti, že korespondence od
dárce musí být psána tak, aby v dětech nebudila nerealizovatelné naděje způsobující
spoléhání se na pomoc zvenčí a mařila tím
rozvojový cíl programu. Cílem není ani
vytržení dítě z jeho přirozeného prostředí
pozváním do České republiky či zasílání
hmotných dárků, jež po té vzbuzují závist
okolí a problémy rodiny v komunitě. Je
nutné psát s citem a ohleduplností, je
nutné si uvědomit, že pokud umožníme
dítěti v rozvojové zemi navštěvovat školu,
dáváme mu tím mnohem více než bychom
byli zvyklí očekávat v evropském kontextu. Dítě nejen že pozná krásné dětství bez
ustavičné práce na poli nebo v domácnosti,
ale také se na rozdíl od svých, mnohdy
negramotných rodičů, mnohému naučí.
Významně tím ovlivní nejen život svůj, ale
i život svých blízkých, svého nejbližšího
okolí a celé komunity. A toto je významné
splnění poslání projektu.
INZERCE
V á š př í b ě h
jako je Indie, Uganda, Koňžská demokratická republika, Zambie a Bělorusko. Děti
jsou do programu vždy vybírány místními
sociálními pracovníky. V Indii to jsou především svépomocné skupinky a v Ugandě,
jsou k tomuto účelu zvolené vesnické
komise. Jedinými kritérii v těchto volbách
jsou chudoba a skutečnost, že dítě bez
pomoci programu nemůže z finančních
důvodů chodit do školy a z těchto důvodů
by muselo i školní docházku ukončit. Tyto
děti patří mezi nejchudší z chudých.
Cílem adopcí ovšem není pomáhat
jen dětem vybraným do projektu. Určitá
finanční částka slouží i k celkovému
rozvoji oblastí, ze kterých podporované
děti pocházejí, protože v Indii, Ugandě
a v dalších zemích tvoří vesnice nedílný
celek a život jejich jednotlivých členů je
silně provázán. Částka slouží k založení
potřebného rozvojového projektu, nebo
k udržení již stávajícího projektu. Může se
jednat o osvětové kurzy v oblasti prevence
hygieny a správné výživy, jsou zakládány
studijní obory či semináře pro dospělé,
jsou podpořeny také zemědělské činnos-
73
ročník 6
číslo 4
srpen 2012
a
k
n
i
m
i
m
Naše
eální
áte k tomu id
otomkem, m
p
m
ný
ze
ro
at
ými b olátky
čerstvě na
ky, určitě se sv
in
hlubit svým
oc
am
p
m
o
o EL
G
ze
A
y
í jít pou
m fotku svéh
skupin
inka“. Nemus
zaměstnanci
nete zaslat ná
im
ko
od
m
ja
e
zh
li
aš
ro
tě
y
„N
d
ch
v
EL
te
se
d se
[email protected] .cz.
ucí náze
Pokud byste
ě pracují. Poku
e–mail: caso
é rubrice neso
in
na
ck
ji
up
e
afi
sk
jt
gr
ší
íle
to
na
os
fo
v p
,
ší
eří
příležitost v na
í tatínkové, kt
kou či tatínkem
pochlubí i hrd
nebo s mamin
di
ě,
rá
tn
u
ta
EL
os
G
m
A
sa
v Našem
podobě, ať už
v elektronické
novorozeněte
a 2011
se narodil 20. říjn
Malý Mat yášek
rá pracuje
kte
é,
ov
ot
mr
Ga
paní Veronice
operátorka ICT.
ský Těšín jako
v Nemocnici Če
Petr Bromek přišel na svět 25. dubna.
Po narození vážil 3 2
90 gramů a měřil
50 centimetrů. Šťastn
á maminka Ivana
Bromková je všeobe
cná sestra v Nemocn
ici
Podlesí.
7
a v 18.4
3. květn etrů
il
d
ro
a
se n
centim na
Žourek
ěřil 49
a
Robert narození m minka Světl tní
a
o
P
vo
M
.
ra
ů
d
z
m
o
hodin.
ra
k
g
nice
ja
2 970
racuje orské nemoc
p
.,
iS
a vážil
D
h
,
d
á
o
v
P
o
k
š
JIP
Ondru
orové
meziob
sestra
l.
Bruntá
Teodor p
řiše
Maminka l na svět 27. dubn
a 2012.
M
v Nemocn artina Vršková je
skladnice
ici Podle
sí.
N a še m i m i n k a
Sofinka spat
řila světlo sv
ěta 26. dubn
po narození
a. Krátce
měřila 49 ce
ntimetrů a vá
3 215 gram
žila
ů. Maminka
Karolína Net
pracuje jako
opilová
všeobecná
sestra v Nem
Podlesí.
ocnici
a
3. březn střička
narodil
votní se .
ášek se
e
ra
d
zd
Ta
je
lý
ice
Ma
inkou
nemocn
o u ma m
kovické
a šťastn
é JIP Vít
v
ro
o
b
o
z mezi
ora.
25. ún
arodila ky Ladislav
n
e
s
á
lov
anit
a Tobo em je řidič s .
Terezk
tatínk
ocnice
m
m
e
ý
n
tn
é
s
Šťa
vick
z Vítko
Tobola
Lukášek se
narodil 23.
března. Mam
Renata Šale
inka
nová pracuj
e již deset le
v Podhorské
t
nemocnici ja
ko adminis
pracovnice
trativní
na RDG od
dělení.
75
ročník 6
číslo 4
srpen 2012
Cílem Lucie Šafářové je světová
dvacítka
Mezi největší úspěchy řadí Lucka vítězství ve Fed Cupu, čtvrtfinále Grand Slamu v Austrálii a čtyři vítězství
na turnajích WTA.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Pavel Lebeda, Česká sportovní
malá jsem dělala i gymnastiku a trochu
balet. My jsme taková sportovní rodina,
takže co se dalo, to se mne všichni snažili
naučit. Samozřejmě tenis byl nejdůležitější,
a když trenérka z gymnastiky chtěla, abych
se jí více věnovala, táta zasáhl, že tenis
bude mým hlavním sportem.
Trénovat Vás začal otec. Musel při
tréninku či zápasech i zvyšovat hlas
nebo jste byla poslušná dcera, která vše
odtrénovala?
Já jsem byla spíše taková ta poslušná dceruška. Ale samozřejmě to zvednutí hlasu
ze strany rodiče tam někdy bylo (smích).
ze s v ě t a ce l e b r i t
A jak nyní prožívá otec Vaše úspěchy?
Radí Vám?
Všechny mé zápasy sleduje a vždycky se
u toho strašně nervuje. Když je v Česku
noc a já hraji na jiném kontinentě třeba
ve tři ráno, tak vždycky ví, kolik to mám.
Pozorně to v televizi sleduje, a když
přijedu z turnaje domů, tak mi sdělí své
připomínky.
76
V
současnosti druhá nejlepší česká
tenistka Lucie Šafářová se narodila
v roce 1987 v Brně. Tenis začala hrát
ve třech letech pod vedením svého otce.
Levoruká tenistka na profesionální okruh
vstoupila v roce 2002. Na okruhu WTA
dosud vyhrála čtyři turnaje ve dvouhře
(Estoril, Gold Coast a dvakrát Forest Hills)
a jeden ve čtyřhře (Charleston). Největšího úspěchu na Grand Slamu dosáhla
v lednu 2007, kdy na Australian Open přes
obhájkyni titulu a tehdejší světovou dvojku
Francouzku Amélii Mauresmovou prošla
do čtvrtfinále. Loni byla členkou vítězného
fedcupového týmu, který v moskevském finále porazil Rusko. Na žebříčku WTA byla
nejvýše ve dvouhře klasifikována v srpnu
2007 na 22. místě a ve čtyřhře pak v dubnu
2012 na 65. místě.
Nejen o tenise jsme se se sympatickou
slečnou bavili před semifinálovým zápasem Fed Cupu s Itálií, který naše „holky“
vyhrály 4:1 a postoupily do listopadového
finále.
Vaše sestra Veronika, která je o deset let
starší, také hrála tenis. Začala jste kvůli
ní hrát tenis a dělala jste i jiné sporty?
Jako dítě jsem hodně sportovala. Hlavně
babička mne vedla k různým sportům.
V zimě jsme bruslily na rybníku, v létě
hrály basketbal. Chodily jsme plavat, hrály
stolní tenis, trošku fotbal nebo spíše takové
jako by kopání si na zahradě. Ještě jako
Co jste kariéře musela obětovat?
Když jsem měla jít do třetí třídy, tak jsem
odešla s tátou do Rakouska, protože tam
pracoval jako tenisový trenér. Takže jsem
od té třetí třídy měla ve škole individuální studijní plán a učila se s rodiči
doma. Vlastně jsem obětovala takovou tu
společnost spolužáků, takové to vyrůstání
a hraní si za barákem. Třeba školní výlety
a podobné akce nepřipadaly v úvahu.
Takže mi to vzalo asi trochu normálního
dětství.
Máte nějaké talismany?
Od přítele mám jeden talisman. A ještě
z juniorského turnaje v Osace, což je asi
deset let, mám takovou koženou cedulku
se jménem, kterou si pořád vozím s sebou.
Někteří lidé tvrdí, že jste na profesionální sport moc hodná. Dovedete také
Letos je to zřejmě Vaše nejlepší sezóna
– čtvrtfinále v Dauhá, finále v americkém Charlestonu, kde jste porazila řadu
kvalitních hráček. Blížíte se světové dvacítce. Jaké jsou Vaše tenisové cíle a čeho
chcete dosáhnout?
V budoucnu chci určitě prolomit tu světovou dvacítku. To je takový můj první cíl.
Nyní jsem třiadvacátá, takže je to relativně
na dosah. Cílem pro každého tenistu je
určitě vítězství na Grand Slamu (turnaje
Australian Open, French Open, Wimbledon a US Open). Takže jakýkoliv z těch
velkých turnajů vyhrát je tím snem a je to
také tím, za čím každý tenista jde.
Co považujete za největší úspěch
kariéry?
Určitě vítězství ve Fed Cupu, čtvrtfinále
Grand Slamu v Austrálii, vítězství na turnajích WTA. Pak jsou to individuální
vítězství nad nejlepšími hráčkami světa.
Tenis je neférový sport v tom, že člověk
dojde do finále, kdy vyhraje třeba čtyři
zápasy a porazí vynikající hráčky, a pak
ve finále prohraje. A ta radost najednou
není z toho turnaje taková, jaká by mohla
nebo měla být. A letos největšími úspěchy
jsou čtvrtfinále v Dauhá a finále v Charlestonu.
Jsme malá země. Ve stovce nejlepších
hráček je stále sedm až osm českých hráček. Více je snad jen ruských tenistek.
Jak to, že taková malá země produkuje
tolik dobrých tenistek?
Je to neuvěřitelné, protože když se podíváme třeba na Ameriku a na ostatní velké
země, tak na to můžeme být pyšní. Je to
úžasné. Čím to je? Možná tím, že zřejmě
máme dobrý systém, dobré trenéry. Myslím si také, že my máme ten vnitřní chtíč
a bojovnost. Setkávám se s názory trenérů,
že tenistky z těch bohatších zemí, které
mají všechno, tak ten vnitřní chtíč něco
dokázat nemají až takový.
Panují názory, že mezi světovými tenistkami je příliš velká rivalita. Jak vycházíte
s ostatními českými tenistkami? Určitě
spolu trénujete. Ale zajdete si také
společně třeba na kafe, do kina nebo
po obchodech?
Tak s velkou rivalitou mezi hráčkami,
aspoň teda já, jsem se vyloženě nesetkala.
Určitě na světovém okruhu jsou některé
velmi dobré hráčky, které se separují.
Ale zase na druhou stranu musím říct,
že na tyhle hráčky je tolik tlaku ze všech
stran, že je to vlastně jejich obrana. Ale co
se týče ostatních hráček, hlavně českých,
všechny spolu dobře vycházíme a atmosféra mezi námi je dobrá, příjemná. Často
zajdeme na večeře, do kina nebo pokecáme. Ale toho času přece jenom na těch
turnajích není moc.
Jste mladá žena. Co móda a na čem
„ujíždíte“ při nákupech?
Na čem ujíždím nejvíce? Tak asi na šatech
a dalším oblečení.
Jste zhruba v polovině tenisové kariéry
a věříme, že nadále velmi úspěšné. Máte
ale již nyní představu, co by Vás v budoucnu bavilo? Co byste chtěla dělat
po skončení tenisové kariéry?
Tak ono se to pořád vyvíjí. Jak člověk stárne, tak se jeho názory mění. Pro tu ženu –
tenistku, když skončí kariéru zhruba v třiceti letech, tak ten výhled je vlastně rodina.
Já třeba bych chtěla, až skončím s tenisem,
mít tak dva roky pro sebe. Trošku si užít
toho klidu a odpočívat, protože součas-
Lucka s pohárem po vítězství ve Fed Cupu
ného cestování a stresu je opravdu moc.
Ale určitě bych poté nějakým způsobem
chtěla zůstat při sportu, protože od dětství
pořád „lítám“ po kurtě. Vůbec si neumím
představit, že bych seděla v kanceláři a byla
tam od rána do večera.
Prozraďte, jak byste chtěla strávit ideální, zhruba desetidenní dovolenou?
Tak bude to znít asi divně, ale doma v Brně
s rodinou (smích), protože tam nyní vůbec
nejsem. S nejbližšími, hlavně se sestrou,
s jejíma dvěma malýma dceruškama. Třeba
když je léto, tak jsme na zahradě, grilujeme
a prostě si povídáme. Je to taková rodinná
atmosféra, tak to je asi pro mě nejvíc naplňující a opravdu příjemná dovolená, než ji
trávit někde na plážích.
Který jeden top sportovec a umělec –
herec či zpěvák – by stál za to, abyste
s nimi romanticky povečeřela? A proč
zrovna tito?
Romantická večeře (smích)? No tak to je
těžké vybrat jednoho sportovce. Tak možná Usain Bolt – to by mně zajímalo, jaká
je vlastně atletika. Nebo z těch českých
s Jardou Jágrem, který má za sebou velmi
úspěšnou kariéru a spoustu zkušeností,
takže bych chtěla slyšet jeho názory. Z těch
herců nebo zpěváků? Třeba George Clooney a z českých Marek Vašut. Ale opravdu
jen popovídat, já mám přítele (smích).
A poslední otázka. Úspěšné muže
sportovce loví tisíce fanynek od 10 do x
let. Jak je to u pohledné ženy jako jste
Vy? Nedostala jste od fanouška třeba
nabídku k sňatku?
(smích) Nabídku k sňatku? To ne. Ale určitě se setkáváme s fanoušky, kteří přijdou
a tvrdí, že nás milují nebo nás třeba chtějí
obejmout. To je takové srandovní. Já jsem
se zatím nesetkala s tím, že by nějaký fanoušek byl nepříjemný. Na mne byli fandové
zatím vždy milí.
ze s v ě t a ce l e b r i t
nadávat jako některé Vaše tenisové kolegyně nebo si kvůli tenisu si zapláčete?
Když jsem začínala, tak jsem občas nějakou tu slzu uronila. Na turnajích jsou často
velké stresy, zvláště ženy to snášejí hůře.
Když tenisu dáváte všechno, trénujete
opravdu poctivě a pak se nepodaří několik
turnajů v řadě, kdy se blbě prohrává,
třeba i z mečbolů, tak někdy nějaká ta slza
padne. Ale nadávat moc neumím. No…
musím říct, že já ty horší stavy tak nějak
vždycky polknu, spíše se uzavírám do sebe,
než bych nadávala.
77
ročník 6
číslo 4
srpen 2012
Dívčím snem Jitky Kocurové byl
modeling
V současné době se modelka a herečka zejména věnuje svému prvnímu dítěti – téměř dvouletému Tomáškovi.
Text: Jana Želazková / Foto: archiv Jitky Kocurové
J
itka Kocurová se narodila v roce 1979
ve Vlašimi. Vystudovala leteckou
dopravní školu a krátce na to se začala
věnovat modelingu. V roce 1999 uspěla
v soutěži Miss ČR a stala se českou vicemiss. Velký úspěch zaznamenala také pátým místem v soutěži Miss Europe v roce
1999, která se konala v Bejrútu. Momentálně se nejvíce věnuje moderátorské činnosti,
ale objevila se i jako herečka v několika
rolích – za všechny uveďme čtvrtý díl
„Konec básníků v Čechách“, kde si zahrála
roli servírky, nezapomenutelná byla také ve
filmu Účastníci zájezdu, kde jsme ji mohli
vidět coby naivní průvodkyni Pamelu.
Účinkovala také v pořadu Zdeňka Izera
– Telebazar, se Sagvanem Tofim – Přísně
tajné. V současné době se zejména věnuje
svému prvnímu dítěti, téměř dvouletému
Tomáškovi.
ze s v ě t a ce l e b r i t
Jitko, asi nejnovější role ve Vašem životě
je právě ta maminkovská, jak se v ní
cítíte?
Lepší role podle mě neexistuje, možná
ještě babičkovská role (smích). Je to vážně
báječný pocit. Nevyměnila bych ji za nic na
světě. Užívám si každou minutu. Neříkám,
že to není náročné být 24 hodin v pozoru
a věnovat se na plno děťátku, ale je to krásné a pro mě absolutně uspokojivé.
78
Jaké jste prožila dětství a berete si
příklad z výchovy svých rodičů? Bude
se Vaše výchova syna ubírat podobným
způsobem?
Já jsem měla překrásné dětství plné lásky
svých rodičů a sourozenců. Vyrůstala jsem
na okraji menšího města, takže jsem byla
pořád v přírodě s kamarádkama. Táta nás
vedl od mala ke sportu. A mamka k pořádku (smích). Dodnes máme kamarádský
a otevřený vztah. Určitě budu používat
některé metody výchovy svých rodičů. Ale
dnes už je trošku jiná doba a tak si myslím,
že budu benevolentnější než byli oni.
Výběr školy (letecká dopravní) není
zřejmě pro dívky obvyklý. Kdo Vám ji
pomohl vybrat? Bylo to Vaše rozhodnutí
vání. Takže můžu řici, že sport mě provází
po celý dosavadní život.
nebo úřadovali rodiče? Jaká jste byla
studentka?
Myslím si, že jsem byla zodpovědná
studentka. A hlavně jsem si, díky mojí
mamince, vybrala školu, kterou jsem měla
velmi ráda. Byla jsem tam moc šťastná.
Mám ráda lidi a ruch okolo sebe a chtěla
jsem tehdy poznávat co nejvíc nových věcí,
proto jsem toužila studovat v Praze. Měla
jsem pocit, že je tam víc možností, větší
rozhled, a hlavně, že si tam budu moci
splňovat své sny. Tato škola byla pro mě
jako zrozená, studovala jsem cestovní ruch,
neustále jsem byla v kontaktu s lidmi.
„Sportovala jsem od malinka. Na škole jsem dělala
lehkou atletiku, zejména
běhy a skoky, a lyžování.
Sport mě provází po celý
dosavadní život“
Připravujete nyní synovi jistě spoustu
dětských jídel. Jak Vám to v kuchyni jde
a jaké kuchyni dáváte přednost Vy?
Samozřejmě tolik zkušeností jako mají
maminky a babičky nemám, takže si
hodně nechávám poradit. Taky mám ráda
nejrůznější kuchařky, takže ráda experimentuju. Myslím si, že se hlavně člověk
nesmí bát vařit a zkoušet nové. Mě vaření
baví a pořád se ráda učím.
Pracujete pro dětskou nadaci Srdce
na dlani. Jakým způsobem ji podporujete? Změnil se Váš pohled na dětský svět
po narození Tomáška?
Pracuji pro nadaci už sedm let. Jsem její
patronkou. Takže se vyskytuji všude tam,
kde se nacházejí naše děti. Připravujeme
pro ně neustále nejrůznější aktivity. Díky
nadaci se jim všem změnil způsob života.
Mají nejenom kvalitnější a hezčí bydlení,
ale hlavně mají možnost poznat lepší život,
než je dosud potkal. Nelze takto jednoduše
mluvit o nadaci, lepší a určitě i srozumitelnější by bylo podívat se na naše stránky
www.srdcenadlani.cz
Co pro Vás znamená relaxace? Jakým
způsobem odpočíváte?
Relexace je pro mě poslední dobou spánek,
který mi díky mému “drobečkovi” samozřejmě hodně chybí. Ale relaxace je pro mě
i, a to asi hlavně, když si uděláme s mým
mužem a synem výlet třeba na kolech.
A jsme my tři a užíváme si jeden druhého… a třetího (smích).
Jaká je Vaše oblíbená hudba, film,
kniha?
Mám ráda melodickou a příjemnou hudbu.
Jsem spíš “komerčňák”. Miluju české
filmy, staré filmy pro pamětníky, komedie
a pohádky – a většinu znám nazpaměť: Na
samotě u lesa, Léto s kovbojem, Homolkovi… Z knih mám ráda nejrůznější atlasy,
knihy o rostlinách…Ale jasně vedou
Wievegovky.
Je o Vás známo, že Vaším oblíbeným
sportem je golf. Vychází Vám teď na něj
čas? Věnovala jste se v dětství aktivně
nějakému sportu?
Ano, golf je v tuto dobu asi největší koníček. Ale zároveň miluju kolo, lyže a houbaření. Sportovala jsem od malinka. Na
škole jsem dělala lehkou atletiku, zejména
běhy a skoky. Tatínek nás také vedl k lyžo-
K Vaší práci patří neodmyslitelně také
cestování. Kde jste ještě nebyla a kam by
jste se ráda chtěla podívat. Kde se Vám
dosud líbilo nejvíce?
Přiznám se, že moc po cestování netoužím.
Jsem nejraději se svou rodinou někde na
horách nebo také v teple u moře. Ale je mi
celkem jedno kde. Přála bych si vrátit se, až
bude Tomášek větší, do Afriky. Aby viděl
všechnu to nádheru, ty zvířata z blízka. To
byl pro mě neskutečný zážitek.
Je něco, co by jste mohla prozradit našim čtenářům, co v brzké době chystáte,
jestli máte momentálně nějaké zajímavé pracovní nabídky? Kde Vás mohou
vidět?
Pracovní nabídky mám, ale nic ještě není
stoprocentně jisté, takže si to nechám
ještě pro sebe. Jinak bych všem chtěla
popřát: AŤ MÁME KRÁSNÉ, SLUNEČNÉ
A USMĚVAVÉ DNY.
ze s v ě t a ce l e b r i t
Ve čtrnácti jste začala s modelingem.
Byl to Váš dívčí sen nebo náhoda a kdo
Vás k této práci přivedl? Měla jste již
tehdy nějakou představu, kterou cestou
se chcete dát, že nezůstanete jen při
předvádění na molech?
Byl to můj dívčí sen… i proto jsem šla do
Prahy. Měla jsem přesnou představu co
chci dělat a jak. A postupem času jsem si
všechno plnila. Ano, zasahovala spousta
náhod, ale důležité bylo vybrat ty správné nabídky. A to myslím, že se mi dařilo
a snad i daří.
Dostala jste se po porodu zpět na svou
původní váhu. Váha je pro mnoho lidí
v showbyznyse důležitá. Jako modelka
jste se ale určitě dostala do kontaktu
i s anorexií a bulimií. Zkoušela jste někdy takovým lidem pomoci?
Ano. Váha je důležitá, ale myslím si, že
důležitější je zdravý životní styl. Měla jsem
hodně přednášek na téma bulimie a anorexie, protože v modelingu se setkáváte
s takhle postiženými lidmi. A spousta
mladých holek bohužel podlehne této vizi.
Je to ale hloupost. Všechno by mělo být
bráno s mírou. Hlavně ať jsme zdraví.
79
ročník 6
číslo 4
srpen 2012
Poděkování
Dopravní zdravotnictví,
Poliklinika Nymburk
Chtěla bych poděkovat paní doktorce Evě
Brunerové za úspěšnou léčbu. Díky jí se
vracím do normálního života. Chci vyslovit uznání a ocenit vysokou profesionalitu,
taktéž skvělý přístup k pacientům.
F.K.
Dopravní zdravotnictví,
Poliklinika Ostrava
Vážená paní ředitelko! Vaším jménem
bych chtěla poděkovat za úžasný lidský
a profesionální přístup k mému ošetření na Vaší poli-
80
klinice na oddělení chirurgie, především
MUDr. Schwanovi a jeho sestřičce. S tak
zapáleným přístupem k vlastní práci jsem
se ještě v lékařských zařízeních nesetkal!
Můžete být na své lékaře a sestřičky patřičně hrdá.
Ještě jednou děkuji. P.V.
Nemocnice Český Těšín
Vážená paní Mgr. Ručková, obracím se
na Vás s vyslovením uznání a poděkování
všem sestřičkám, ošetřovatelkám a celému
kolektivu OOOP Český Těšín. Během
celého pobytu jsem se setkávala s laskavou
a obětavou péčí veškerého personálu včetně MUDr. Baránka. Na tomto oddělení
jsem byla velice spokojená a doporučila
bych ho všem pacientům širokého okolí.
Velice
si
vážím
těchto
zaměstnanců
a oceňuji
jejich
těžkou
a namáhavou práci
a vážím
si jejich
trpělivosti
a přístupu
k pacientům,
se kterými
to není někdy
vůbec lehké.
Přeji celému
oddělení hodně
úspěchů v jejich
nelehké práci,
která je někdy
hodně vyčerpávající, aby nikdy
nezmizel úsměch
z jejich tváře a aby
byli pořád tak skvělí
jako doposud k dalším klientům.
S úctou a poděkováním
Lydie K., Český Těšín
Nemocnice Nový Jičín
Chtěl bych veřejně poděkovat MUDr. Tomáši Jínkovi za profesionální výkon a hlavně lidský přístup, s kterým předchází před
své pacienty. Měl jsem mnohokrát luxaci
ramene a vždy jsem doufal, že mi jej bude
ošetřovat pan MUDr. Jínek. Dnes, po další
luxaci mého ramene, mě opět zachránil
od nepříjemné narkózy, na kterou bych asi
nejen musel, ale i čekal dlouhé hodiny. Proto bych si přál, abyste tímto vzkázali panu
doktorovi mé srdečné poděkováni za jeho
opětovný skvělý výkon u mého zranění.
Děkuji. O. M.
Dobrý den pane řediteli, chtěla bych
touto cestou poděkovat Vám a personálu
novojičínské nemocnice za skvělý a profesionální přístup, který mi byl po čas celé
mé hospitalizace dáván. Dne 31. 5. jsem
u Vás byla přijata na urologickém oddělení
k nefrektomii vlevo. Abych pravdu řekla,
v poslední době se v mém životě odehrály věci tak rychle, že jsem je nestíhala
někdy ani "pobrat". Je pravda, že ve svých
33 letech, kdy jsem šla do nemocnice se
zánětem močového měchýře a řekli mi, že
mám nádor na levé ledvině, jsem poslední
dobou moc optimismu a radosti ze života
neměla. Šla jsem do nemocnice s velkými
obavami jak to celé dopadne, zda nebudou
žádné komplikace. Napadají Vás různé
myšlenky – zda ještě uvidíte své tříleté
dítě, jestli nejsou nádory ještě někde jinde
atd. Věci, které pro mě byly v první chvíli
tak strašné zjištění, že přijdu o ledvinu,
že mám nádor, strach z komplikací, zda
bude nádor přichycený ke střevům, zněly
z úst paní doktorky, že vše dopadlo dobře,
jako balzám na duši. Myslím si, že díky
skvělému profesionálnímu přístupu paní
doktorky Štefanové, zlatým rukám pana
primáře Štursy, optimistickému přístupu
pana doktora Fejfara a úžasnému přístupu
jak na urologickém oddělení, tak i na oddělení MO JIP, kde jsem byla po operaci
převezena, se mi podařilo cítit se velice
dobře a odejít domů za týden s nadějí, že
vše dopadne jak nejlépe může. A že jsem
vlastně měla obrovské štěstí, že se na to
přišlo včas. Díky přístupu Vašich zaměstnanců jsem změnila názor – k lepšímu –
na doktory a lékařské zařízení. Ještě jsem
se nesetkala s tak laskavým a vlídným
chováním, které se v tak rychlé a uspěcha-
né době vytrácí čím dál tím více. Děkuji
a jsem moc ráda, že jsem si vybrala zrovna
nemocnici v Novém Jičíně, budu Vás všude
doporučovat. Přeji hodně spokojených
pacientů, jako jsem byla já.
Mějte se hezky Jana P.
Nemocnice Podlesí
Dobrý den paní primářko (MUDr. Jitka
Matlochová), v druhé polovině měsíce
května jsem byl operován ve Vaší nemocnici a předtím dlouhodobě připravován
k operaci (CT, rozbory krve, 5× autotransfúze) sestrami anestezio-resuscitační
ambulance (paní Martynková a kol).
Na operačním stole, než mne personál
operačního sálu stačil uspat, jsem vedl
krátký rozhovor se sestrou a zjistil jsem,
že mne nadále připravují pracovníci anestézie. A po operačním zákroku, který
trval asi 2,5 hodiny, jsem se vzbudil opět
na oddělení ARO. Tam jsem pobyl čtyři
dny, než mne přemístili na chirurgické
oddělení. Tímto výčtem chci napsat, že
jsem byl vlastně skoro pořád v péči anestezio-resuscitačních pracovníků. Za celou
dobu mého pobytu na uvedených odděleních jsem se setkával jen s ochotnými,
kvalifikovanými, příjemnými, odpovědnými lidmi – personálem. Komplexní péče
o pacienta snad nemůže být na kvalitnější
úrovni. Tak jsem to cítil a proto chválím,
chválím a chválím. Je naprosto jasné, že
úroveň a celkové klima na jednotlivých
odděleních vytváří personál, které zastřešuje vedení – primariát. Chtěl jsem Vás,
paní primářko, před odjezdem z nemocnice domů pozdravit a poděkovat Vám
za všechnu péči. Mějte se moc pěkně, přeji
Vám všechno nejlepší. Moc rád si na Vás
vzpomenu.
Srdečně Jiří R.
Nemocnice Prostějov
Vážený pane řediteli, delší dobu navštěvuji
kožní oddělení Nemocnice Prostějov, kde
si léčím otoky dolních končetin pomocí
přístroje, který provádí lymfatické masáže.
Díky této léčbě se mé potíže výrazně
zlepšily. Touto cestou bych ráda poděkovala Vašemu zařízení, které mi tuto léčbu
umožňuje a také děkuji sestřičce paní Ivetě
Krskové. Vážím si jejího profesionálního
přístupu, vstřícnosti a ochoty.
Děkuji, Zdenka V., Prostějov
Ráda bych touto cestou vyjádřila velké poděkování týmu pana primáře MUDr. Pavla
Navrátila za nadstandardní péči, které se
nám dostalo na oddělení ORL v prostějovské nemocnici. Žijeme v zahraničí, kde
můj syn trpěl opakovanými zdravotními
obtížemi, které se zdály řešitelné pouze
opakovanými antibiotiky. Pan primář
nám byl doporučen. Nabídl nám urychlené řešení a zákrok provedl za tři dny
po konzultaci. Skvělá péče týmu sestřičky
Konvanicové nám pak umožnila odejít den
po operaci domů. Již dnes, pouhých 10 dní
po zákroku, je znatelný rozdíl v synově
zdravotním stavu.
Ještě jednou vřelé díky všem! Monika A., Londýn
Nemocnice Přerov
Dobrý den, dnešního dne bylo mému
manželovi, panu Oldřichu Š. oznámeno
ošetřující zdravotní sestrou paní Vymětalovou, že došlo k úplnému zhojení
pooperačních ran a tím i ukončení jeho
dlouhodobého domácího ošetřování. Pro
něj a celou rodinu je to velmi radostná
a potěšující zpráva. Dovolujeme si touto
cestou strašně moc poděkovat celému
kolektivu sestřiček za vysoce profesionální péči, lidský přístup
ročník 6
k pacientovi a vždy vlídné a povzbuzující
slovo, které nemalou měrou přispělo
nejen ke zhojení ran, ale i k psychickému
vyrovnání v pooperačním období. Ještě
jednou moc děkujeme, protože ve chvíli,
kdy onemocní naši nejbližší a oni jsou
zcela závislí na pomoci ostatních, je vaše
pomoc nejen pro pacienta, ale i jejich blízké neocenitelná.
S pozdravem Oldřich a Jarmila Š.
přístup celého kolektivu lékařů a sestřiček
oddělení chirurgie k mé osobě. Všichni
byli taktní, vstřícní a ohleduplní. Od počátku mého nástupu až po ambulantní
kontroly. Zkrátka prvotřídní péče! Proto
chci všem nejenom za sebe, ale i celou moji
rodinu, za vynikající péči a profesionální
přístup alespoň tímto způsobem poděkovat. Jste skutečně výborní a zůstaňte
takoví! Ještě jednou všem moc děkuji.
Milada Č.
Dobrý den. Chtěla bych moc poděkovat
směně, která sloužila na porodním oddělení z 13. 6. na 14. 6. 2012, sestřičky se o mne
bezvadně staraly a byly moc příjemné.
Zvlášť poděkování patří slečně asistentce
Simoně Navrátilové, která mi pomáhala při
první době porodní až do finálního porodu
mého miminka. Vše probíhalo pohodově
a byla moc příjemná a starostlivá a kamarádská… Jinak celý pobyt mohu zhodnotit
za kladný a sestry, asistentky a doktoři
a doktorky byli velice fajn. Děkuji všem.
Mohu jen doporučit tuhle porodnici.
Jana B.
Vážený pane řediteli, v době od 19. do 27.
března jsem byla léčena po operaci prsu
s nálezem Ca v přerovské nemocnici
na oddělení chirurgie B. Od okamžiku,
kdy jsem se tuto pro mne velice zlou diagnózu dozvěděla, proběhlo všechno hodně
rychle, ale protože jsem sama pracovala
ve zdravotnictví více jak 30 let, dokážu
ocenit úžasný
Nemocnice Šternberk
Chtěla bych touto cestou poděkovat
za skvělou péči a přístup personálu na porodnici. Sestřičky i lékaři jsou milí a moc
jim za péči děkuji. Moje největší poděkování patří porodní asistentce Mgr. Kláře
Augustinové, která se po celou dobu o mě
na sále starala. Byla moc hodná. Porod
nakonec skončil císařským řezem a na svět
přišla naše zdravá dcerka. Neměla jsem už
příležitost jí poděkovat osobně, tak bych
ráda předala poděkování a chválu za péči
aspoň takto. Až budu rodit podruhé, určitě
zase zvolím nemocnici ve Šternberku.
číslo 4
srpen 2012
dík patří sestřičce Zdeničce, je prostě
nejlepší. I když doma je doma, bude nám
po vás moc smutno.
Moc děkujeme, M. S.
Nemocnice Valašské Meziříčí
Chtěla bych moc poděkovat dětskému
oddělení pod vedením paní primářky.
Když jsme přišli s naší dcerou večer na pohotovost, přivítala nás milá, laskavá paní
doktorka Chmelová. Velice pečlivě naši
Natálku vyšetřila a i když v ten večer měla
zrovna další pacienty na příjmu, profesionálně se nám věnovala. Její laskavý přístup
a milý hlas byl pro mě jako maminku
nemocného dítěte velmi přínosným. Děkuji i sestřičkám, které se o Natálku velice
pěkně staraly, pravidelně ji kontrolovaly
a byly k ní velmi milé. Nikdy nezapomenu
na paní doktorku Chmelovou, která je pro
mě naprostým profesionálem, vynikající
lékařkou a skvělým člověkem! Děkuji Vám
paní doktorko a přeji hodně spokojených
pacientů, výborné kolegy a v soukromém
životě hodně zdraví a štěstí.
Spokojená maminka Zuzana O.
Vděčná maminka V. S.
Podhorská nemocnice
V měsíci únoru jsem byla přijata k hospitalizaci na chirurgické oddělení nemocnice Šternberk se zánětem žlučových
cest a žlučníku. Po vyléčení zánětu jsem
byla následně operována. Tímto chci
vyslovit poděkování celému kolektivu
lékařů a sester pod vedením pana primáře
MUDr. Smetky, za příkladnou
péči a povzbuzení,
kterou hospitalizovaní
potřebuji v někdy nelehkých
případech. Přeji
Vám mnoho
úspěchů ve Vaší
nelehké práci.
M.S., Štěpánov.
Chtěla bych touto
cestou moc poděkovat panu primáři, všem lékařům
a lékařkám a zdravotním sestrám
z dětského oddělení
JIP ve Šternberku.
Jsou tu moc hodní
a příjemní. Největší
Děkuji tímto kolektivu rehabilitačního
oddělení pod vedením vedoucí fyzioterapeutky paní Ivany Mročkové a lékařce MUDr. Haně Valentové. Pod jejich
pečlivým a starostlivým dohledem, pro
mne i bolestivým, jejich snaha vedla
k úspěšnému rozcvičení ramene a tím
pádem i mému zpětnému zařazení do řad
uzdravených. Jsem Vám vděčen a přeji
tímto celému kolektivu mnoho dalších
úspěšných vyléčení.
Mgr. Michal K.
Šumperská nemocnice
Vážený pane řediteli nemocnice v Šumperku a pane primáři MUDr. Ivane Schlemmre. Dovolte mi touto cestou vyslovit
poděkování paní MUDr. Kinclové Kateřině, dále sestřičce Soni Gronychové a všem
nejmenovaným sestřičkám hlubokou úctu,
díky za profesionalitu, obětavost a především příkladný přístup k pacientovi. Dne
2. 5. 2012 jsem podstoupila operaci šedého
zákalu na vašem očním oddělení a za účasti výše jmenovaných. Chci Vás ubezpečit,
že tým sestřiček za vedení paní doktorky je
vzorným týmem s těmi nejvyššími kvalitami jak po stránce odborné, tak po stránce
lidské k pacientovi. Myslím si, že v dnešní
R. D. Troubelice
Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych touto cestou vyslovila poděkování kolektivu
gynekologicko-porodnického oddělení
Vaší nemocnice za vysoce profesionální
práci a nezvykle lidský přístup po dobu mé
hospitalizace ve Vaší nemocnici. Především bych chtěla vyzvednout pana primáře
MUDr. Miloše Vysloužila a operatérku
MUDr. Janu Chrastinovou. O Vaší nemocnici budu všem a všude říkat jen to nejlepší.
Ještě jednou děkuji B. V. Šumperk
Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych se
s Vámi podělila o svou zkušenost z návštěvy ORL oddělení nemocnice v Šumperku
dne 6. června. V průběhu výjezdní porady
jsem se potýkala s bolestí ucha, což mě
nakonec přinutilo navštívit ambulanci
ORL. Nebyla jsem si jistá, zda vůbec budu
ošetřena. Hned na chodbě mě oslovila
sestřička s dotazem na můj problém. K mé
radosti mi sdělila, že mě samozřejmě ošetří. Pan doktor, jehož jméno jsem bohužel
zapomněla, byl citlivý a na mě působil
uklidňujícím dojmem. A navíc mi pomohl,
což mě samozřejmě potěšilo. Nemám
mnoho zkušeností s českým zdravotnictvím a bohužel jeho mediální obraz není
zrovna příznivý. Z této své zkušenosti však
mohu říci, že takto bych si představovala
péči o pacienta – klienta.
S pozdravem a díky V. R. Plzeň
Vítkovická nemocnice
Vážená paní ředitelko, chtěl bych tímto dopisem poděkovat celému vašemu oddělení
neurologie (lůžková část – muži). Byl jsem
u Vás hospitalizován od 2. 6. – 6. 6. 2012.
Musím každopádně pochválit všechny sestřičky a celý personál, který slouží na tomto
oddělení. Velice šikovné, vstřícné, usměvavé
a hlavně profesionální. To je to, co my, jako
pacienti, určitě potřebujeme taky k naší
léčbě. Určitě všichni, co jsme byli hospitalizováni v nemocnici víme, že se tam pro nás,
pacienty, doslova čas vleče, a když
nejsme zrovna na nějakém vyšetření,
tak je tam NUDA. Taky jsem zrovna
měl po nějakém vyšetření a tak jsem
se procházel po chodbě tohoto oddělení
a pozoroval jsem práci všech sestřiček.
Byl tam opravdu frmol. Dvě sestřičky
rozdávaly jídlo pacientům, další dvě se
staraly o dávkování léků, do toho odběry, měření tlaku, atd. No prostě všechno
klapalo, tak jak má být. Potom jsem začal
uvažovat, kdy si ty sestřičky vlastně zajdou
na WC nebo jestli budou mít taky vůbec
čas posvačit. Opravdu nezávidím nikomu
tuto velice těžkou a namáhavou práci, já
bych ji prostě nedělal. Ale sestřičky pořád
usměvavé a z jejich tváří bylo vidět, že je to
velice baví, a že mají svoji práci rády. Přál
jsem si, aby vedle mě stál režisér naší slavné
ORDINACE V RŮŽOVÉ ZAHRADĚ, aby
se podíval a natočil si na kameru, jak se
opravdu (tvrdě maká) v nemocnici a ne to,
co nám pouští v televizi. Tady to je REALITA. Paní ředitelko, jsem velice rád, že máte
ve vaší nemocnici, tak kvalitní a spolehlivý
personál. V neposlední řadě, bych chtěl asi
nejvíce poděkovat panu MUDr. Petru Kubovi, který mě přijímal, a který byl opravdu
hodný a velice mi pomohl. Děkuji pane
doktore, opravdu Vás obdivuji a smekám
před vaší profesionalitou. Paní ředitelko,
když se budu v budoucnu rozhodovat,
kterou nemocnici si vyberu, tak nebudu ani
na sekundu uvažovat a s radostí se k Vám
budu vracet.
Děkuji moc, váš pacient M. K.
Dobrý den. Chtěla bych touto cestou poděkovat primáři gynekologicko-porodního
oddělení panu MUDr. Mantičovi, jakož
i všem ostatním lékařům a zdravotnímu
personálu tohoto oddělení za perfektní
přístup k pacientům a poskytování profesionální zdravotní péče, kterou hodnotím
jako mimořádnou a jakou jsem před
nástupem do nemocnice vůbec neočekávala. Způsob poskytování zdravotní péče
na tomto oddělení by mohl být příkladem
pro všechna ostatní zdravotní zařízení.
Takže upřímně děkuji. H. G.
Vážená paní ředitelko. Jsem obyčejný
45letý řidič z povolání a z důvodu svého
onemocnění jsem musel být hospitalizován a následně operován ve Vaší Vítkovické nemocnici. Po čas svého dosavadního
života jsem zatím nemusel být nikde dlouhodobě léčen. Proto jsem k vám nastupoval s určitou obavou a zlými předtuchami
ovlivněnými ať už špatnými zprávami
z médií o krizi
zdravotnictví, nebo
poznámkami a zkušenostmi
mých spolupracovníků a známých o tom,
jak je to v nemocnici hrozné a špatné.
Zvěsti o kvalitě jídla, chybějících toaletních potřebách a špatných hygienických
podmínkách, ty se mezi lidmi šuškají
na každém rohu. Vybaven mnohými radami a taškou plnou hygienických potřeb
a jídla jsem se vydal k vám na operaci.
Ale skutečnost, ta je tedy alespoň ve vaší
nemocnici, úplně jinde. Jaké bylo pro mne
překvapení, jak skvěle se o mne personál od nástupu začal starat. Vše v klidu
vysvětloval, zodpovídal na všechny mé dotazy, všude mne doprovázel, jen ať nemám
jakoukoliv starost. Po příjmu na pavilon
F chirurgii ve 2. patře jsem byl překvapen
vybaveností pokoje. Úžasným a velice milým a profesionálním přístupem sestřiček,
které se pořád usmívaly a pořád pobíhaly
a vykonávaly nějakou práci jen, aby byl
pacient spokojen. Neustálé dotazy jestli
něco nepotřebuji, jestli mi není špatně, nemám bolesti a pořád v klidu a s úsměvem.
Na pokoji i sociálních zařízeních bylo čisto, útulno, voňavě, a že by chyběl toaletní
papír, mýdlo, dezinfekce nebo něco jiného,
to tedy ani omylem. A jídlo? Když procházíte kolem kuchyně, tak tam to samozřejmě nevoní, ale ono to tak v kuchyni asi
musí být. Nikdy se žádný kuchař nezavděčí všem, to je jasné, a on musí dbát hlavně
na to, aby byla strava pestrá a obsahovala
to, co má pro daného pacienta a případně
danou dietu, a to se tady v plné míře daří.
Nejste přece Interhotel, ale zdravotnické
zařízení a i já, i když jsem velký gurmán
a jedlík, jsem se tady najedl a pochutnal
si. Možná jsem i něco zhubl, ale to proto,
že jsem poctivě dodržoval rady sestřiček
a doktorů. A že si někdo nepochutná
na tom či onom, z toho bych nestřílel. Jsme
tady přece na léčení a ne na výživové kůře.
Odcházel jsem z Vaší nemocnice nejen
vyléčen, ale opraven v názoru, že krize
zdravotnických zařízení se týká jiných
nemocnic. Utvrdil jsem se v tom, že se zde
udělalo a dělá neuvěřitelné množství nedoceněné práce. Že je zde personál na nejvyšší úrovni, že se zde zachází s pacientem
nejen jako s plátcem, ale hlavně jako s člověkem. Že lékaři své práci rozumí, dělají
pod ě k ov á n í
uspěchané době předvedli všichni práci,
která si zaslouží veřejné uznání a nejhlubší
ocenění. Jsou to lidé, kteří jsou vzorem
a kvalitou na svých místech. Tato slova
mohou znít jako fráze. Je mi líto, že jsem
nestihla poznačit si všechna jména sester,
které tento den spolupracovaly na tomto
pracovišti, abych i je mohla uvést. Přeji
tomuto pracovišti, a především lékařům
a sestřičkám, stále takového výsledky
v práci a především díky za obětavost vůči
nám, pacientům.
83
ročník 6
ji výborně a umějí i pacientům naslouchat
a i odpovídat. Vyléčili jste mi tady mou
bolístku a ještě pohladili i na duši a já jsem
odcházel od Vás spokojen! Není to jen práce vrcholových manažerů, spíš je to jejich
vizitka, ale práce je to těch dole, a proto
bych chtěl z celého srdce poděkovat celému
personálu, který pracoval mezi dny 4. 4. až
8. 4. 2012 na oddělení chirurgie v pavilonu
F ve 2. patře a na JIP ve dnech 5. 4. a 6. 4.
Sestřičkám Lucii Mlýnkové, Kateřině Zemanové, Marii Dřímovské, ale i ostatním
milým a usměvavým sestřičkám. Chtěl
bych jim popřát mnoho zdraví, úspěchů,
radosti z práce, kterou tak dobře vykonávají, mnoho sil a trpělivosti a hlavně
mnoho spokojených pacientů, kteří dokáží
ocenit, kolik toho za směnu naběhají a udělají. Klidnější noční služby a v soukromí
mnoho tolerance a štěstí. Lékařům přeji
pevnou ruku, odpočinuté oči a nebolavá
záda při operacích a mnoho vyléčených
a šťastných pacientů. Paní ředitelko vím,
že vaši zaměstnanci berou za svou práci
plat, ale byl bych velice moc rád, kdyby tito
zaměstnanci věděli, že dělají něco navíc, že
si toho někdo všiml, že si toho někdo váží
a oceňuje to. Někdo je pochválil a někdo
byl s jejich prací spokojený. Je-li ve vaší
pravomoci tlumočit jim mé poděkování,
ale i je odměnit něčím navíc. Udělejte to
prosím! Nemuseli jste mi zachraňovat sice
život, ale vyléčili jste mě a můj život zkvalitnili a já budu Vaši Vítkovickou nemocnici (kde jsem se mimochodem i narodil)
a její personál velice rád doporučovat svým
známým a pět na Vás chválu proti těm, kdo
o Vás mluví hanlivě. Můžete být na své
zařízení i personál hrdá.
Děkuje Vám a mnoho úspěchů přeje Tomáš K.
P O D ĚK O V ÁNÍ
Nemocnica Krompachy
Úprimné Pán Boh zaplať vám všetkým,
ktorí tu pracujete a svojim úsmevom, radou
a telesnou námahou umenšujete nemocným
bolesti, prinavraciate zdravie. Nech Vás Pán
za to odmení svojim požehnaním.
E.K.
Ďakujem celému kolektívu chirurgického oddelenia za ich príkladnú a obetavú
starostlivosť k pacientom.
M.K.
84
Chcem sa srdečne poďakovať kolektívu
chirurgického oddelenia a hlavne sestričkám za ich starostlivosť o mňa pri mojej
hospitalizácii.
J.P.
Nemocnica Zvolen
Vážený pán riaditeľ. Dovoľte mi, aby som
sa aj Vašim prostredníctvom poďakovala
pani doktorke Drábovej a sestričkám,
ktoré pracujú pod vedením staničnej sestry
Zuzany Hrčkovej na geriatrickom oddelení
Vašej nemocnice, primárke MUDr. Remišovej, za vzornú starostlivosť o môjho otca
Matúša B., ktorý bol na tomto oddelení
hospitalizovaný v mesiaci marec. Je obdivuhodné, že popri svojej náročnej, zodpovednej a často frustrujúcej práci, dokážu
byť milé, empatické, trpezlivé a ochotné
pri komunikácii s pacientom aj rodinnými
príslušníkmi. Patrí im môj veľký obdiv
a vďačnosť.
S úctou Anna S.
Bola som veľmi spokojná so starostlivosťou
zdravotníckeho personálu gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia, odbornou
pomocou, ľudským prístupom, ochotou,
ústretovosťou sestričiek a psychickou
podporou. Prajem im veľa úspechov v ich
zodpovednej práci a srdečne ďakujem
pánovi primárovi, lekárom, sestričkám aj
pomocnému personálu. Porodila: 24. 5.
2012 o 18.00 hod. – chlapec Peter 4 020 g /
54 cm
Veronika N. Zvolen
Vážený kolektív zdravotníckych pracovníkov interného oddelenia nemocnice
v Krupine! Na Vašom oddelení som bola
hospitalizovaná v dňoch 25. 4. až 4. 5.
2012. Chcem Vám všetkým vyjadriť touto
formou moje úprimné poďakovanie za starostlivosť, ktorej sa mi dostalo vrchovatou
mierou od všetkých, ktorí tu pracujú:
Od pána primára MUDr. Júliusa Baláža,
ošetrujúcej lekárky MUDr. Jankechovej,
službu konajúcich lekárov MUDr. Halaja,
MUDr. Melicha, MUDr. Rosevákovej,
vrchnej sestre pani Belákovej a všetkých
tu pracujúcich zdravotných sestriček.
Sestričky, ktoré svoju obetavú, mravenčiu
a maximálne zodpovednú službu konajú
s láskou, úctou, pokorou, úsmevom na tvári a povzbudením pacientiek.
Tak isto pomocný personál sa snažia udržiavať poriadok a čistotu na oddelení. Na nemocničnú stravu nedám dopustiť zlého
slova, lebo je chutná a pripravená a podávaná s láskou a prianím dobrej chuti.
Ja, ako bývalá zdravotná sestra veľmi
vysoko hodnotím prácu zdravotníkov
v týchto neľahkých podmienkach. Za Vašu
erudovanú prácu, úsilie a lásku s akou ju
vykonávate Vám patrí všetkým moje hl-
číslo 4
srpen 2012
boké ľudské poďakovanie. Často ma teraz
vozia na rôzne vyšetrenia – preto môžem
porovnať správanie sa personálu k chorým. Robíte všetko, aby ste nám chorým
uľavili, posielate nás na všetky dostupné
vyšetrenia a maximálne úsilie vynakladáte na zmiernenie či vyliečenie našich
neduhov a chorôb. Nech Vás všetkých
požehná a chráni Božia ruka, vyprosujem
Vám v modlitbách veľa pevného telesného
a duševného zdravia, trpezlivosti a hojného Božieho požehnania pre Vás všetkých
aj pre Vaše rodiny. Nech Vás naša drahá
a dobrotivá Matka – Panna Mária všetkým
vezme pod svoj ochranný plášť a dobrotivý a Všemohúci Pán nech Vám všetkých
žehná. Vyprosujem Vám ochranu a pomoc
Božiu, hojnosť milosrdenstva a Božie
požehnanie do ďalšieho života. Vážený
pán primár a všetci tu pracujúci lekári mi
do bodky plníte slová prísahy lekárov: „Salus aegroti, suprema tex!“ Blaho pacienta,
najvyšší zákon! Úprimné poďakovanie
všetkým!
S úctou a poďakovaním vďačná a spokojná
pacientka Helena K.
VNsP Levoča
Vážený pán riaditeľ, dňa 2. 5. 2012 som
vo Vašej nemocnici podstúpila náročnú
operáciu po tom, čo taktiež u Vás asi
týždeň predtým mi zistili zhubný tumor
na hrubom čreve. Počnúc prvotným vyšetrením na gastroenterologickej ambulancii,
predoperačnými vyšetreniami na chirurgickom, internom a anesteziologickom
oddelení a pri CT vyšetrení som sa stretla
s veľkou profesionalitou a ľudskosťou u lekárov, zdravotných sestier, ale aj ostatného
personálu. Moje najväčšie poďakovanie
patrí pánovi MUDr. Alojzovi Hanincovi,
primárovi chirurgického oddelenia a jeho
operačnému tímu, ktorý mi po vyčerpávajúcej sedemhodinovej operácii a následnej
starostlivosti vrátil nádej na plnohodnotný
život. Iste viete, že najväčším bohatstvom,
ale aj budúcnosťou Vašej nemocnice, sú
takí ľudia ako je pán primár Haninec.
Starostlivosť, s akou som sa stretla na oddelení ARO, JIS a lôžkovej časti chirurgického oddelenia bola príkladná, čo však
v niektorých zdravotníckych zariadeniach
nie je tak samozrejmé ako u Vás. Moje
poďakovanie patrí aj MUDr. Albertovej
z onkologickej ambulancie a MUDr. K.
Kolesárovej z urologickej ambulancie,
ktoré sa podieľajú na mojom pooperačnom
doliečení.
S pozdravom Darina K.
ročník 6
číslo 4
srpen 2012
Křížovka
K Ř Í Ž O V KA
PĚT VYLOSOVANÝCH ÚSPĚŠNÝCH LUŠTITELŮ OBDRŽÍ BALíČEK V HODNOTĚ 350 KORUN.
Tajenku křížovky zasílejte nejpozději do 1. září 2012 na email [email protected] Do předmětu email uveďte heslo „křížovka – srpen“.
Nezapomeňte uvést také své telefonní číslo a nemocnici AGELu, ať Vás můžeme v případě výhry kontaktovat. Na pět vylosovaných čekají opět
dárkové balíčky v hodnotě 350 korun, které věnovaly společnosti MARTEK MEDICAL a Repharm.
Správné znění tajenky z minulého čísla: Kdo jednou zradil, marně slibuje věrnost.
Z celkového počtu 104 správných došlých odpovědí byli vylosováni tito šťastní luštitelé:
86
Elena Ševčíková (Zvolen), Ivana Frantlová (Plzeň), Marcela Grzywačová (Ostrava), Marie Tylová (Šumperk), Miroslav Blažek (Uničov)
Dárkové balíčky budou připraveny k vyzvednutí na marketingovém oddělení jednotlivých nemocnic.
Recepty čtenářů
Myslíte si, že máte ve svém kuchařském rejstříku nějakou kulinářskou specialitu? Pak neváhejte a pošlete nám na e–mail:
[email protected] nejen „Recept“, ale i fotografii Vaší speciality v elektronické podobě. Každý otištěný recept
v Našem AGELu bude odměněn dárkovým balíčkem za 200 korun.
Šéfkuchař chválí
Kachna s rýží
en tk y M arce ly
Recep t od paci
sk ý Tě šín
z Nemoc ni ce Če
ření, jablko, kari,
na, směs ko
Ingredience: kach
rý že, cibule
cca 2 dcl
í koření. Přilijeme
enku i uvnitř směs
zv
e
em
ouby.
tr
yp
os
do
e
a p
ím
e
káče a vlož
omyjeme, osuším
e horním ví kem pe
m
yje
léváme.
Příprava: Kachnu
kr
od
za
a p
e
nu
ch
em
ěžně kontroluj
ájené jablko. Ka
ůb
kr
pr
na
l
e
Dá
.
ám
m
řid
ke
a p
pe
vody
poléváme vý
kř upavou kůrku.
k abychom získa li
. Pr ůběžně kachnu
ta
°C
,
0
ou
20
yt
i
kr
př
e
od
m
už
če
e
Pe
opékám
ní a sůl. Za lijeme
chnu od klopíme a d
chu kari na obar ve
tro
e
ám
id
př
,
ce
ul
Po da lší hodině ka
ažené cib
e, opečeme na osm
Rý ži propláchnem
ytou v troubě.
kr
za
ut
in
péct 20 m
vodou a nechá me
K u ř e c í r o lk y
Ingredience: kuře
cí prsa, šunka, plá
tkov ý sý r, červená
paprika, sů l, pepř,
cibule, smetana
Příprava: Kuřecí pr
sa rozk rojíme a poř
ádně rozk lepeme.
položíme plátek sý
Osolíme, opepřím
ra, šunk y a proužek
e a na rozklepané
paprik y. Vše zaba
Do pekáčku dá me
maso
líme do roličky a p
na krájenou cibuli,
ře
vá žeme provázkem
papriku a rolk y. Pe
na kolečka. Vý pek
.
čeme do měk ka. Po
rozmixujeme a přid
upečení rolk y na kr
áme smetanu. Podá
ájí
me
vá me s opékaný m
bramborem.
recep t y č t e n á ř ů
Recep t od paci
en tk y Šá rk y
z V ít kov ic ké nemoc
ni ce
87
ročník 6
číslo 4
srpen 2012
Kalendář vzdělávacích akcí
NEMOCNICE ČESKÝ TĚŠÍN
1. ŘÍJNA 2012
DEN SENIORŮ A DEN HYGIENY RUKOU
Den věnovaný představení nemocnice
s řadou vyšetření zdarma a edukační částí
o správném mytí rukou
Místo a čas konání: Nemocnice Český
Těšín v odpoledních hodinách
INFO: www.nemtesin.cz
NEMOCNICE PODLESÍ
14. LISTOPADU 2012
XIV. KARDIODEN
Tradiční konference věnovaná
problematice kardiovaskulárních
onemocnění z pohledu lékařů
a nelékařských zdravotnických pracovníků
Místo a čas konání: Kulturní dům
Trisia, 8:00
INFO: www.nempodlesi.cz
MARTEK MEDICAL
14. – 15. ZÁŘÍ 2012
OUTDOOROVÁ VZDĚLÁVACÍ AKCE
Pro zdravotnické pracovníky záchranných
služeb
Místo konání: L.T. Mešnice u Jihlavy
INFO: www.martekmedical.cz
kalendář akcí
NEMOCNICE NOVÝ JIČÍN
88
21. – 22. ZÁŘÍ 2012
SYMPOZIUM O RADIAČNÍ ONKOLOGII
9. ročník odborné konference
Místo konání: Žerotínský zámek Nový
Jičín
INFO: www.nemnj.cz
NEMOCNICE PROSTĚJOV
21. SRPNA 2012 a 25. ZÁŘÍ 2012
KURZ PRVNÍ POMOCI PRO VEŘEJNOST
Praktický nácvik s použitím moderní
figuríny s interaktivním softwarem
Místo a čas konání: Zasedací místnost
v budově Polikliniky, ul. Mathonova, 15:00
INFO: vzdelavani.nempv.cz
29. ZÁŘÍ 2012
III. REGIONÁLNÍ KONFERENCE
NÁSLEDNÉ PÉČE
Konference pro nelékařské pracovníky
Místo a čas konání: Přednáškový sál
stravovacího provozu, 9:00
INFO: vzdelavani.nempv.cz
24. ŘÍJNA 2012
HEMATOLOGIE A LABORATORNÍ
MEDICÍNA
Lékařský seminář
Místo a čas konání: Kongresový sál
Šumperské nemocnice, 18:00
INFO: www.nemspk.cz
NEMOCNICE PŘEROV
PODHORSKÁ NEMOCNICE
29. srpna 2012
KURZ PRVNÍ POMOCI PRO VEŘEJNOST
Praktický nácvik s použitím moderní
figuríny s interaktivním softwarem
Místo a čas konání: Přednáškový sál
v budově ředitelství, 15:00
INFO: vzdelavani.nempr.cz
20. ZÁŘÍ 2012
VYBRANÁ TÉMATA Z LABORATORNÍ
MEDICÍNY
Lékařský seminář
Místo a čas konání: Podhorská nemocnice,
zasedací místnost v Bruntále, 15:00
INFO: www.podhorska.cz
NEMOCNICE ŠTERNBERK
16. ŘÍJNA 2012
7. OŠETŘOVATELSKÝ KONGRES,
METABOLICKÝ SYNDROM X
Seminář pro nelékařské profese
Místo a čas konání: Podhorská nemocnice
v Bruntále
INFO: www.podhorska.cz
11. ZÁŘÍ 2012
KURZ PRVNÍ POMOCI PRO VEŘEJNOST
Praktický nácvik s použitím moderní
figuríny s interaktivním softwarem
Místo a čas konání: Zasedací místnost
nemocnice, 15:00
INFO: vzdelavani.nemstbk.cz
ŠUMPERSKÁ NEMOCNICE
11. ZÁŘÍ 2012
ŽENA, PRSA, NÁDOR A CO DÁL?
Seminář pro nelékařské profese
Místo a čas konání: Kongresový sál
Šumperské nemocnice, 15:30
INFO: www.nemspk.cz
9. ŘÍJNA 2012
KONFERENCE POSKYTOVATELŮ
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Seminář pro nelékařské profese
Místo a čas konání: Kongresový sál
Šumperské nemocnice, 15:30
INFO: www.nemspk.cz
25. ŘÍJNA 2012
VYBRANÁ TÉMATA Z CHIRURGIE
Lékařský seminář
Místo a čas konání: Podhorská nemocnice,
zasedací místnost v Bruntále, 15:00
INFO: www.podhorska.cz
VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE
17. – 18. ZÁŘÍ 2012
MINI WORKSHOP –
GASTROENTEROLOGIE
Workshop zaměřený na Spyglass
a endosonografii pod záštitou
Endoskopické sekce České
gastroenterologické společnosti
Místo a čas konání: Centrum péče
o zažívací trakt Vítkovické nemocnice
INFO: www.nemvitkovice.cz
15. – 16. LISTOPADU 2012
OSTRAVSKÉ DNY LÉČEBNÉ VÝŽIVY
Místo a čas konání: Hotel Park Inn Ostrava
INFO: www.nemvitkovice.cz
NEJVĚTŠÍ DISTRIBUTOR DEZINFEKČNÍCH
PROSTŘEDKŮ A ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU
V ČESKÉ REPUBLICE
Komplexní zásobování všech zdravotnických
zařízení po celé ČR
Nejširší nabídka produktů nejvýznamnějších
značek na trhu
Služby šité na míru jednotlivým zákazníkům podle
jejich velikosti, typu a individuálních potřeb
Pobočka Třinec
Konská 198
739 61 Třinec
tel.: +420 558 337 111
fax: +420 558 337 112
[email protected]
Pobočka Prostějov
U spalovny 4582/17
796 01 Prostějov
tel.: +420 582 400 000
fax:+420 582 400 001
[email protected]
Pobočka Praha
Krajní 801
252 42 Jesenice, Praha-Západ
tel.: +420 241 011 501
fax: +420 241 930 001
[email protected]
www.martekmedical.cz
SymPOzium SE KONá POd zášTiTOu
Ing. Tomáše Chreneka, Ph.D.
předsedy dozorčí rady AGEL a.s.
MUDr. Filipa Horáka, MBA
předsedy představenstva AGEL a.s.
PREzidENT KONGRESu
MUDr. Martin Polach, MBA
místopředseda dozorčí rady AGEL a.s.
VědEcKÝ VÝbOR
prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA, Eurchem
Doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA
prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.
Vědecká rada společnosti AGEL a.s.
ORGANizAčNí VÝbOR
MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
MUDr. Marian Branny
MUDr. Radan Volnohradský
MUDr. Adolf Gryga, CSc.
MUDr. Zdeněk Štěpán
KONGRESOVÝ POPLATEK
Lékař ................................................................ 1.000 Kč
NLZP .................................................................... 600 Kč
Studenti, lékaři a NLZP do 30 let ..............................0 Kč
Platbu provádějte na účet: 2104187294/2700
Variabilní symbol: 4102012
Specifický symbol: obdržíte po registraci na webovém formuláři
Registrace k aktivní i pasivní účasti a více informací na sympozium.agel.cz

Podobné dokumenty