duben 2003 - Herald Dixie

Komentáře

Transkript

duben 2003 - Herald Dixie
DIXIE
sPoLEK PŘÁTEL J|ŽANsKÉnoRocKU
27
Dctlla dgcnr ffegio
ei
Dog Soldier - Southern Rock Cover Band from Ravenna - Itďy.
DUBEN
2003
přátelé
Dostává se k Vánl posleclní irrÍbrrnátor před VK, na kterénl si dclrrfárn řekneme co dál. Na
loňskénl \/K jsern nastínil rnou př.edstavu,ale mnohým se inťormátoq' zdají bý rrroc hudebni
Na jedné našíschůizi někdo nadnesl, Žeťazo|e Se mll zdajíbýt ntoc |azolové. Jak později
prohlásil Palič, Že to je jako by si stěŽoval, že pivo Se mu zdánoc pivové. Jelikož nikdo nic
ttetiapsal, lze jerr doufbt, Že příŠtěto bude lepší.
\..itž-erli
!
NEOFICIAI,NI]
l{očrrí|iI}LtjES
!!!
v t,l.]SE IV se |<ort:í ó.6. - 8.ó.2003
\,ážerlr. rla oÍjciální strátlce nejsoLt Žádné zpr.ál.y. tak se dělíln o clnešrlízprár,u ocl karrrarácla
z Polska DottÍánt, že je pravdir,á. TěŠírnse na setkani v Řevrricích Pavel F{artl
Púr'ocirri zpráva'
Ahoj
Z rnoich rviadotttosci wvnika, ze na "FJlues v lese" z amervkanskiclr wykonawcow
zagr.aja. l)o;r;ra C.lrubby, John [{irllrItrolltl i Btlb Lolrg tí|.
!
NOVINI(Y:
ALLMAN BROTHERS BAND
Hittin'The Note
2003
Format : CD -Origine : U.S.A.
22€.
31
2
4
5
6
-
-
89-
Firing Line
High Cost Of Low Living
Desdemona
U/oman Across The River
Old Before My Time
Who To Believe
Maydelle
Rockin' Horse
Heafi Of Stone
10 - lnstrumental lllness
11 - Old Friend
7
Locked and
Loaded:
Gregg Allman - keyboards & vocals
Jaimoe - drums
Butch Trucks - drums
Derek trucks - lead guitar & slide
Warren Haynes - lead & slide guitar, vocals
Oteil Burbridge - bass
Mark Quinorres - percussion
Double-t,ive To be released Feb.24,2003
llttrodtrction-Wlriskct Man-Heltrto|the USA.GatorC]otrntrr -Tatattka.Doli.nÍionlthcMountaitr-Beatirl
thc Odcls - N'lississippi Moorr Dog - Miss Saturc]ar Níght - Edgc ol-Sttndou,n. Dreattls t'll Ncr'cr Sec
Bottnh. lJuntcr - Dcad and Gonc lThe Rcdneck Song) - Whitc Lighrning - Fall of thc pcaceurakers - Saddle
Tritrltp - Gt psy Trail - Tunrbling Dicc - Wrl Won't You Takc lvlc Honrc - Thc JoLrruer - Dq.il's Cauvon Flirtiu' With Disasrcr
t"
DIXIE
Spolek přótel jižunskéhorocku
pořáclci:
,
VELKY KOIVGRES 2OO3
l"DY'/
305 -16
KDE']
Leskovec nad Moravicí
V KOI,IK
odpoledne, aŽ Se rrvaří
']
(.O SI YZ|'T
PI(OGRAM
2003
'!
:
Hlavně prachy
Pátek
-
a
|
jlžanskotr rntrziktr
l
ubvtovárrí
- vztyč,enl vlajky
- odstoupení rady a prezidenta
Sobota
- přivítání opozdilcťr
- se]mtttí vlajky
. oběd
- slavtlostni zahá1et.ú a vztyčenívlajky
- VELKY KONGRES, volba prezidenta arady
- volný prograln
Neděle
- procitrrtrtí, likvidace zbytkťr, úklid' odjezd !!!
Pouze pro č|eny a vybrané piiznivce !!!
;,;l
23 s9
12 00
l3:00
pRlvlN N 9RYU!
Ultimate Cottection (2000)
Hip-O
Released August 15, 2000 on Hip-O Records.
The Essential Live Drivin N Cryin (1999)
Platinum
Released September 2I,I99g on Drivin N Cryin Records.
Produced bv Tim Nielsen.
drivin n cryin (1997)
Ichiban D2-2492L-2
Released August 26, 1997 on Drivin N Cryin Records.
Produced by Kosmo Vinyl.
wrapped
il;5y6
(1ses)
Released August 29, I99S on DGC Records, DNC's first
and last record for Geffen. Recorded at The plant,
Sausalito, California. produced by John portman.
ffi
ffi*ffi
t"r
ffi$ffi
x6a*"
ffi
ffi
#Bl
ffi
Smoke (1993)
Island 314-514 379-2,4
Released February 23, 1993 on Island Records, recorded
at Triclops Sound Studios, Ailanta, Georgia. produced by
Geoff Workman and DNC.
Fly Me Courageous (1991)
Island 422 848 000-2,4
Released January B, 1991 on Island Records, recorded at
Kiva Recording Studio, Memphis, Tennessee. produced by
Geoff Workman.
Mystery Road (1989)
Island 97266-L2.4
Released March 28, 1989, recorded at Soundscaoe
Studios, Atlanta, Georgia. produced by Scott Macpherson,
Kevn Kinney, and Tim Nielsen.
Whisper Tames the Lion (1987)
Island 790699-1,2,4
Released 19BB on Island Records, recorded at RpM
Studios, New york City. produced by Anton Fier of the
Golden Palominos.
(ln'tHť'}ť
Scarred But Smarter (1986)
688 Records 688-2, Island 9O9iL_I.2.4
Released 1986 on 688 Records, recorded at Axis Sound,
Atlanta, Georgia. produced by George pappas.
DOC HOLLIDAY
1981-"DOC HOLLIDAY" - A&M Records
1981-"DOC HOLLIDAY RIDES AGAIN" - A&M Records
1983-"MODERN MEDICINE" - A&M Records
1986-"DANGER ZONE" - Metal Masters Records
1989-"SONG FOR THE OUTLAW-LIVE" - Link Records
1993-"SON OF THE MORNING STAR" - On AirlIRS
i--------l
1996-"LEGACY" - NewSouth Records
2OO1-"A BETTER ROAD" - Halycon Music
CHRIS DUARTE
Ghris DuaÉe & The Bad Boys
7987, SRS Records, SRS-1 (album)
Texas SugarlStrat Magik
Chris Duarte Group
7994, Silvertone Records
Tailspin Headwhack
Chris Duarte Group
1997, Silvertone Records
4x3r Edge
Chris Duarte Group
1999, AeroLiner Records
Love ls Greater Than Me
Chris Duarte Group
2000, ZOE Records
GHARLIE DANIELS
2002
200 r
2001
2000
ff""ry'
.s'Ť
.
Redneck Fiddlin'
Man
How Sweet The Sound: 25
Favorite Hymns and Gospel
G reats
Live!
Btue řtat
Sparrow
Blue Hat
Road Dogs
Blue Hat
1999
Volunteer Jam/Classic Live
Performances: Volume Two
Btue Hat
r999
Volunteer Jam/Classic Live
Performances: Volume One
Blue Irat
r999
Tailgate Parfy
Blue Hat
,,.'{
"á&".":r.,
ffiffi
ffi
Fiddle Fire: 25 Years of the
r
998
1997
ffi.ffiÚg7
CDB
By The Light Of The
Blues
Blue Hat
Moon
Hat
The Roots Remain
ffi1ee6
,*:#J..
Brue Har
Epic
Steel Witness
ffi;j:.uS''l
#$'nno
1994
l 993
Same Ol' Me
Capitol
Nashville
Super l{its
Epic
'fhe Door
Liberty
r
993
All-Time Greatest Hits
Epic
1
991
Renegade
Epic
Sinrple Man
Homesick Heroes
ffi
Sparrow
Amcrica, I Believe In You
1990 Christmas Time l)own
i.*,
Sparrow
South
Epic
Epic
Epic
* --.";'*' ll
qtr*{
r"r i7
ri.l'"{
1987
Powder Keg
Epic
,r.?
ilřp':4q
ffiffi
ffifi
t
985
I
983
r982
Me and The Bol's
A Decade of Hits
Windows
Epic
Epic
Epic
1
98r
r
980
r
980
1979
I
ťď..
W{
978
Volunteer Jam VII
F-ull Vloon
Epic
Volunteer Jam VI
N{illion VIile Reflections
Voluntee r .f am
lll
Epic
and IV
Epic
Epic
Epic
1977
Midnight Wind
Epic
1977
High Lonesome
Epic
lg'/7
Whiskey
Epic
Di6
Saddle'I'rarnp
r97 6
Volunteer.fam
197 S
Nightrider
r97 4
1972
t97A
r97A
Fire On T.he V[ountain
Uneasy Rider
T'e .Iohno Grease
and Wolfman
Charlie Daniels
Epic
Capricorn
Epic
Epic
Epic
Epic
Kapitol

Podobné dokumenty

jonsered jonsered gs

jonsered jonsered gs AKčNicENA|o9.9oo Kč cen! ri|lcrů nczah|nuji ža|íuý|ojí'

Více

"ffi8ii,tH["i:?tls3]`s3#,5:it",,#j$h`i:#sl`dft!!`:Hi13:1.,5gt",,9i,tJ3".

"ffi8ii,tH["i:?tls3]`s3#,5:it",,#j$h`i:#sl`dft!!`:Hi13:1.,5gt",,9i,tJ3". The poh-mer prob. was tfipped in the snNple sptire,rnd pushed to$'ar(ls the botton slide, so thdi the trzrppirrs bennr wiist e'trs fbDred se!€rnl rnicronreie|s irside the sLicle.The s?rmr)leNas th€...

Více

Z7-III2- 6A EU OPVK

Z7-III2- 6A EU OPVK odpovědi k otázkám, kladeným prezentací. Možnost využití k domácí přípravě žáků – elektronická učebnice. Žáci si mohou samostatně opakovat učivo s podporou aktivní prezentace. (předpokládá elektron...

Více

Isuzu - OFF ROAD POINT

Isuzu - OFF ROAD POINT ARB střešní nosič 1850x1120 mm pro nízký ARB Top ARB patky 65/40 mm pro příčky pro ARB Top nízký ARB patky pro příčky ARB Top zvýšený Isuzu D-Max ARB patky pro příčky ARB Top nízké nástavby ARB vni...

Více

Kategorie A + B

Kategorie A + B Spolek TK Xtream Jablonec nad Nisou RODEO - Středisko volného času, Trutnov Trutnov Hazard - CDC Ostrava Ostrava CTS Lentilky - DDM Rakovník Rakovník

Více

the Grace of God

the Grace of God Šéfhospody bvl nadšený a Spousta lidí takil. V noci jsme jeŠtě pokecali u ijoktora na baráku a v neděli po desáté hodině ráno.jsem poslouchai na rádiu Rub;' z Uničova Živý rozhovor s Pumpou. Mluvil...

Více

Sean Paul I HIM I Crazy Frog I Eric Clapton I Tata Bojs I Deep Purple

Sean Paul I HIM I Crazy Frog I Eric Clapton I Tata Bojs I Deep Purple Novinka Davida Graye, rodáka z Manchesteru, je opût velkou událostí a nejen na domovsk˘ch Britsk˘ch ostrovech. Pfiedchozí dvû fiadová alba White Ladder a A New Day At Midnight vydobila pro Davida Gra...

Více