I. to be: sentence completion Write the correct form of the verbs. 1

Komentáře

Transkript

I. to be: sentence completion Write the correct form of the verbs. 1
to be
I. to be: sentence completion
Write the correct form of the verbs.
1. Sadie ………….. very good at geography.
2. Barney ………….. (not) the leader of the band.
3. When ………….. our next football practice?
4. ………….. I in Group 1 or Group 2?
5. They ………….. (not) at home.
6. ………….. you the singer in the band?
7. Jack and Sue ………….. brother and sister.
8. ………….. we late?
9. ………….. Titicaca a lake?
10 I ………….. (not) a basketball player.
II. to be: questions
Put the words in the right order and make questions. Then write true answers.
1. you/in/a/are/band?
………………………………………………….
………………………………………………….
2. teacher/is/English/your?
………………………………………………….
………………………………………………….
3. birthday/when/your/is?
………………………………………………….
………………………………………………….
4. geography/neighbour/your/at/is/good?
………………………………………………….
………………………………………………….
5. your/ten/old/your/are/classmates/years?
………………………………………………….
………………………………………………….
III. Self-study table
Translate.
Jack isn’t good at sport.
Sadie is very good at geography.
Mark and Annie are students at the Podještědské
Gymnázium Grammar School.
They aren’t Australian.
Jack and Sue are brother and sister.
Are you in a band?
Is Mr Smith your English teacher?
Am I in Group 1 or Group 2?
Are we late?
Ann is interested in boxing.
Is Liverpool in England?
Are they in your class?
Who’s in the photo?
Sydney isn’t the capital of Australia.
Are you brilliant at maths?
Barney isn’t the leader of the band.
I’m interested in Bach.
Why are you here?
My friends are all thirteen.
My classmates are quite good at science.
The population of Liberec is about 100,000.
The Nile and the Thames are rivers.
Are Greece and France countries in Europe?
Is Titicaca a lake?
Everest isn’t a volcano.
I’m not a basketball player.
Adriana is my girlfriend.
They aren’t at home.
What nationality is James Bond?
What’s your name?
I’m not Spanish.
We are at university in the USA.
Tina is a tennis player.
Is Jim your brother?
Are they interested in cooking?
This is my classroom.
Are you the singer in the band?
When’s our next football practice?
It’s seven o’clock.
When’s your sister’s birthday?
Jack není dobrý ve sportu.
Sadie je velmi dobrá v zeměpise.
Mark a Annie jsou studenti na PG.
Nejsou Australané.
Jack a Sue jsou sourozenci.
Jsi v kapele?
Je pan Smith tvůj učitel angličtiny?
Jsem ve skupině 1 nebo 2?
Jdeme pozdě?
Ann se zajímá o box.
Je Liverpool v Anglii?
Jsou ve tvé třídě?
Kdo je na fotce?
Sydney není hlavní město Austrálie.
Jsi výborný v matematice?
Barney není vedoucí kapely.
Zajímám se o Bacha.
Proč jste tady?
Všem mým přátelům je 13 let.
Moji spolužáci jsou celkem dobří v přírodních
vědách.
Liberec má asi 100 000 obyvatel.
Nil a Temže jsou řeky.
Jsou Řecko a Francie země v Evropě?
Je Titicaca jezero?
Everest není sopka.
Nejsem basketbalista.
Adriana je moje holka.
Nejsou doma.
Jakou národnost má James Bond?
Jak se jmenuješ?
Nejsem Španěl.
Jsme na univerzitě v USA.
Tina je tenistka.
Je Jim tvůj brácha?
Zajímají se o vaření?
Tohle je moje třída (místnost).
Jsi ve skupině zpěvák?
Kdy máme příští fotbalový trénink?
Je sedm hodin.
Kdy má tvoje ségra narozeniny?
jméno autora
Marek Blecha
název projektu
Informatika a digitální technika
číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0158
číslo šablony
předmět/ třída
(ročník)
pořadové číslo
DUM
III/2 Inovace výuky pomocí ICT
datum
11. 12. 2012
název DUM
to be
Anglický jazyk/ prima
DUM-Bl-Aj-02
Cvičení určená k opakování a k procvičování slovesa to be. Individuální práce.
metodická
poznámka k využití Vhodné pro nižší gymnázium.

Podobné dokumenty

Jak se pozná nadaný žák (v geografii)

Jak se pozná nadaný žák (v geografii) paměťové zvládnutí velkého množství znalostí a faktů. Respondenti si zároveň uvědomovali, že by takový žák měl prokazovat schopnost složitějších myšlenkových operací a naplňovat vyšší kognitivní cí...

Více

Vaše mansdaly - ZŠ Vrchlického

Vaše mansdaly - ZŠ Vrchlického Jan Cýrus 12 let Podještědské gymnázium Liberec

Více

Present Simple

Present Simple I bought a jacket and a shirt. The jacket was cheap but the shirt was very expensive. We have got a car. The car is green. (již známé věci nebo osoby) Can I ask a question? Can you repeat the quest...

Více