Uživatelský manuál BEZPEČNOSTNÍ

Komentáře

Transkript

Uživatelský manuál BEZPEČNOSTNÍ
Uživatelský manuál
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:
1)Nepoužívejte tento stroj před prostudováním tohoto manuálu.Nedodržení uvedených instrukcí
může mít za následek poškození stroje, ztrátu záruky, nebezpečí pro zdraví osob nebo zdraví.
2)NEPOUŽÍVEJTE tento stroj ,pokud není řádně uzemněn
3)NEPOUŽÍVEJTE tento stroj připojený do zásuvky s větší pojistkou než je uvedeno na štítku
4)NEPROVÁDĚJTE žádné opravy ani údržbu, pokud je stroj připojený k síti
5)V případě jakýchkoliv pochybností nebo neznalosti kontaktujte svého Taylor distributora a
konzultujte s ním řešení Vašeho problému
6)V žádném případě nepoužívejte tekoucí vodu k čištění stroje-řiďte se pokyny uvedenými dále
v tomto manuálu
7)Nesvěřujte obsluhu stroje nepoučeným osobám
8)Nevkládejte žádné předměty do výčepní hubice
9)V žádném případě nezapínejte stroj,pokud nejsou všechny krycí panely na svém místě, řádně
upevněné šrouby
10)Nesnímejte výčepní hlavu nebo jiné části, pokud stroj není vypnutý
11)Stroj je určen k provozu v suchém prostředí,nevystavujte jej dešti apod.
12)Stroj vždy umístěte na rovnou podlahu nebo dostatečně robustní stůl
13)Dodržujte vždy minimálně 150mm mezeru okolo stroje pro správné proudění vzduchu, který
stroj během provozu ochlazuje
14)Stroj je konstruován pro provoz ve vnitřním prostředí a teplotě 21 až 24 stupňů Celsia.V tomto
prostředí je možno požadovat plný výkon stroje.Při vyšších teplotách může být výkon stroje
snížen. Maximální teplota okolí je 40 Stupňů Celsia.
-1-
OBSLUHA STROJE
Poz.
1
2
3
4
5
Popis
Tlačítko pojistky
Hlavní vypínač
Nastavení teploty
Vypínač chlazení zásobníku
Kontrolka „NÍZKÁ HLADINA“směsi
Používané symboly:
provoz-chlazení
Zapnuto
Vypnuto
Mytí-proplach
režim STANDBY-konzervace
-2-
Tlačítko pojistky poz.1
V případě přetížení stroje se automaticky zastaví produkce a stroj přestane pracovat.V tomto případě
postupujte následovně.Nejdříve vypněte hlavní vypínač a počkejte 2 až 3 minuty, potom stlačte tlačítko
pojistky.Vypínač přepněte do režimu mytí a ověřte,zda se míchadlo ve válci otáčí.Potom můžeta vypínač
přepnout do polohy Provoz.
Poznámka:jestliže dojde k výpadku proudu nebo odpojení stroje ze zásuvky,je třeba stlačit pojistku před
uvedením do provozu.
Hlavní vypínač poz.2
Pokud je tento vypínač uprostřed je stroj vypnutý.Přepnutím vlevo do polohy MYTÍ je uvedeno do
činnosti míchadlo ve válci.Přepnutím vpravo do polohy PROVOZ je uvedeno do činnosti míchadlo ve
válci a chladicí jednotka.
Nastavení teploty poz.3
!!!platí pouze pro model 150 152 !!!!
Tímto termostatem je možno nastavit teplotu produktu ve válci.Otáčením ve směru hodinových ručiček se
teplota snižuje a naopak. Každé otočení o ¼ otáčky znamená změnu 2 stupně Celsia.Nikdy nenastavujte
teplotu produktu níže než –8 st. Celsia, jinak může dojít k zamrznutí a poškození stroje.
Vzduchová trubka Fig 2
Modely Taylor 150,152,162 a 168 jsou určeny k výrobě celé řady mražených pochoutek.Proto může být
použita surovina s rozdílnou konzistencí a je třeba vyzkoušet vhodné nastavení této trubky pro daný
produkt.Standartně dodávaná trubka je vhodná pro většinu standartních směsí.Pokud se válec správně
neplní,kontaktujte Vašeho distributora.
Pozn.během provozu musí být trubka vždy umístěna v nátokovém otvoru válce.
Kontrola viskozity TAYLOR
Stroje model 162 a 168 jsou vybaveny řízením viskozity produktu nazývané T.Q.C systém.Tento systém
automaticky kontroluje hustotu produktu a udržuje ji na nastavené úrovni,což zaručuje stabilní kvalitu
produktu.
Kontrolka nízké hladiny směsi
Rozsvícení kontrolky upozorňuje na nutnost dolití směsi do zásobníku.Provoz se svítící kontrolkou může
zapříčinit poškození míchadla nebo výčepní hlavy válce.
Vypínač chlazení zásobníku poz.4
Vypínač je umístěn pod čelním panelem a používá se k zapnutí chlazení zásobníků.Během provozu musí
být zapnut, jinak může dojít ke znehodnocení suroviny v zásobnících.
-3-
Skládání stroje
1)Vložte gumový O-kroužek do drážky na hřídeli
míchadla namažte část označenou na obrázku.
Nemažte šestihranný konec.
Složené míchadlo zasuňte do válce a pootočením
zasuňte konec do spojky tak,aby bylo možno nasadit
výčepní hlavu.
2)Složte výčepní hlavu.Nasaďte gumové těsnění dle
obr.9 a namažte.
Tento návod popisuje jednotlivé kroky obsluhy pro
stroje podobné konstrukce 150,152,162 a 168.
U dvouválcových strojů se každá strana obsluhuje
stejně, všechny úkony je nutno zopakovat.
Jednotlivé obrázky zobrazují kroky potřebné
k složení a zprovoznění stroje.Pokud stroj je složený ,
začněte prosím sekcí rozebírání.
Pro mazání stroje používejte vhodnou potravinářskou
vazelinu-např TAYLOR LUBE.
-4-
Nasaďte plastové ložisko na míchací drát a zasuňte
jej až na plastovou část hlavy.Nemažte.
3)Nasaďte výčepní hlavu do válce a šrouby ji
postupně utahujte.Pozor na křížení.
5)Nasaďte výčepní páku dle obrázku.
Nejprve nasaďte gumový kroužek do drážky na páce.
Namažte.
4)Vložte dva gumové kroužky na výčepní píst a
namažte.
Protikus nasaďte do hlavy na opačné straně a
současně zvedacím palcem do otvoru v pístu.
Pozn.U modelu 162 a 168 opakujte pro obě strany.
Prostřední píst viz obr 13.
Páku zasuňte do připravené hlavy s protikusemje možno ji nastavit do libovolné polohy a
otočením sestavy i pro levou nebo pravou ruku.
Vložte píst do otvoru ve výčepní hlavě.
Píst je ve správné poloze,když je otvor pro páku vidět
dle obr 15
U modelu 162 a 168 vložte zajišťovací trn.
-5-
4)Stiskněte tlačítko pojistky
6)Nasaďte plastovou hubici(hvězdičku) na
spodní část hlavy.
5) Zapněte hlavní vypínač do polohy MYTÍ
Položte nátokové trubky do horního zásobníku.
Sanitace
1)Připravte si 4 litry teplé vody s dezinfekčním
roztokem na chlorové bázi(Savo,Diversey apod)
2)Vlijte toto množství vody do zásobníku.
3)Pomocí kartáče omyjte všechny části, které
přijdou do kontaktu s čerstvým produktem.
6)Vypusťte sanitační roztok z válce a vypněte
hl.vypínač.
7)Čistýma rukama,opláchnutýma v sanitačním
roztoku vložte na místo v rohu nátokovou trubku
a plovák.
-6-
4)Zakryjte zásobník směsi víkem
5)Instalujte okapovou misku.
Zopakujte u obou stran modelu 162 a168.
Naplnění směsi
1) Otevřete výčepní páku a vlijte do zásobníku
směs.Pod výčepem podržte čistou nádobu.Když
začne směs vytékat,výčepní páku uzavřete.Tento
postup odstraní z válce případné zbytky
sanitačního roztoku.
2)Když se válec naplní a z otvoru nátoku
přestanou vycházet bubliny,zasuňte na místo
nátokovou trubku- bočním otvorem ve spodní
části.
6)Z boku zasuňte okap pro těsnění míchadla.
Vypuštění směsi ze stroje
1)Po ukončení prodeje vypněte hlavní
vypínač.Prodleva před čištěním usnadní vytočení
produktu.
2)Sejměte víko zásobníku a vyjměte plovák a
nátokovou trubku.Obojí připravte k umytí.
3)Otevřením výčepní páky vypusťte do kbelíku
zbytky směsi.
Čištění
3)Přepněte hlavní vypínač do polohy
AUTO(provoz).Zapněte chlazení zásobníku.
1)Do zásobníku vlijte studenou vodu a kartáčem
odstraňte zbytky mléka ze stěn.Kbelík dejte pod
výčepní hlavu.
2)Přepněte vypínyč do polohy MYTÍ a
propláchněte válec otevřením výčepní páky.
Vypněte vypínač.
-7-
Proplach
1)Vlijte do stroje teplou vodu s dezinfekcí.
2)Pečlivě omyjte kartáčem zaásobník a nátokový
otvor,systém plováku.
4Vypínač přepněte do polohy MYTÍ
5)Vypusťte roztok do kbelíku zatažením za
výčepní páku.
6)Vypněte vypínač.
Rozebrání stroje
1)Ujistěte se že stroj je vypnutý ze zásuvky
2)Povolte obě matky držící výčepní hlavu a
vyjměte výčepní hlavu.
3)Vyjměte z boku okapovou misku ložiska a
vpředu sejměte okapovou misku
Mytí
1)Připravte teplou vodu s čisticím roztokem a
vložte do něj rozebrané díly
2)Sejměte všechny gumové kroužky z částí
stroje
3)Z výčepní hlavy sejměte tvořítko a rozeberte
sestavu výčepního ventilu
4)Sejměte velký gumový kroužek a ložisko
z výčepní hlavy
5)Malým kartáčem vyčistěte zadní ložisko a
válec stroje
6)Pečlivě umyjte kartáčem všechny díly stroje od
zbytků mléka a vazelíny.
7)Uložte díly na čisté a suché místo
8)Otřete hadrem nebo ubrouskem vnější povrch
stroje a osušte jej.
-8-

Podobné dokumenty

Mazací systém na stlačený vzduch

Mazací systém na stlačený vzduch Plnící za ízení k pákovým lis m Slouží k pln ní pákových lis . Plnící tlak 8 bar

Více

Banát 2007

Banát 2007 je pověstná a je v centru. Druhá hospoda "U Kuny" vznikla naproti katolického kostela v budově staré školy a nabízí kulturnější prostředí i pro větší skupiny. Obchůdek "U Barušky", který se nachází...

Více

Hlavní text doplňku

Hlavní text doplňku Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb. (dále jen zákon EIA). Bližší po...

Více

Adidas - I

Adidas - I včetně průhledných čoček na vyzkoušení pro zarovnání. Obraťte se prosím na svého místního distributora.

Více

Fromin Pet a kojenecká

Fromin Pet a kojenecká • uzávěr umožňuje, aby byl barel nasazen na všechny běžné stroje na stáčení vody z barelů, které se na světě používají • barel a papírový obal byl vyzkoušen v různých systémech distribuce a prodeje...

Více