ardex x7g

Komentáře

Transkript

ardex x7g
28.11.2006
12:03
Page 1
ikát
f
i
t
r
004
12
EN
e
l
d
Ce
NĚKTERÝM STAČÍ LEPIDLO, VY POTŘEBUJETE ARDEX X7G.
LEPENÍ DLAÎBY - ARDEX X7G
A4_LEP DLAZBY X7G
A4_LEP DLAZBY X7G
28.11.2006
12:03
Page 2
NOVÝ ARDEX X 7G TENKOVRSTVÉ LEPIDLO:
➧
➧
➧
➧
➧
➧
➧
➧
➧
➧
pro interiér i exteriér, stěnu i podlahu
flexibilní
o 20% větší plošný výkon na m2 – technologie odlehčených plniv
let
certifikace dle EN 12004 - C2TE
u
h
r
t
na
variabilita konzistence 9 - 12 l vody na 25 kg prášku
mrazuvzdorné a voděodolné
nastavitelné pískem (lepení a vyrovnání v jednom pracovním kroku), např. terrazzové dlažby
lepení od shora dolů bez použití křížků
po rozmíchání 5 hodin zpracovatelné
bez penetrace na sádrokarton, na pórobeton (Ytong, Hebel)
40
I TAKHLE TO JDE!
SPOTŘEBA LEPIDLA ARDEX X7G NA OBKLADY A DLAŽBU
➧
Kde a na co? Obklady a dlažby, fasády, zateplené fasády, bazény, balkony a terasy.
NĚKTERÝM STAČÍ LEPIDLO, VY POTŘEBUJETE ARDEX X7G.
Zastoupení pro ČR a SR:
ARDEX Baustoff s.r.o.
Bauerova 10
603 00 Brno
areál Národního stavebního
centra
Tel. + 420 541 249 922
Fax + 420 541 213 962
e-mail: [email protected]
www.ardex.cz www.ardex.sk
Pro bezplatné zaslání
DetailÛ pro projektování
v ti‰tûné nebo CD verzi
nás prosím kontaktujte.
Odborný prodejce ARDEX:
Pro technickou informaci, prováděcí detaily, doporučené skladby, včetně posouzení stavu a doporučení optimálního řešení přímo na stavbě,
nás kontaktujte na tel.: 541 249 922, 541 213 953, nebo na e-mailové adrese [email protected] nebo navštivte naše stránky www.ardex.cz.

Podobné dokumenty

Ardex NA_stribrna medaile_cz

Ardex NA_stribrna medaile_cz lepidel, asfalt, nátěry a jim podobné • bez zápachu, neobsahuje proteiny • jednoduché míchání: pytel + kanystr = žádné chyby při míchání • velmi pružná - nepřenáší napětí z podkladu • po 3 hodinách...

Více

stáhnout

stáhnout Stanovit milníky rozvoje CAD technologií u nás není snadné. Neexistují Ïádné dny „D“, kdy by naráz nov˘ pfiístup (napfi. pfiechod od 2D k 3D) vytlaãil staré technologie. S v˘jimkou sametové revoluce, ...

Více

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx V rámci historických postupů byly do směsi přidávány takové látky, jako je např. kozí mléko, které vytvářelo „mokrý“ vzhled drtě. Než se začaly používat brusky a leštičky, leštili řemeslníci povrch...

Více

izolace sprch a koupelen

izolace sprch a koupelen Pro technickou informaci, prováděcí detaily, doporučené skladby, včetně posouzení stavu a doporučení optimálního řešení přímo na stavbě, nás kontaktujte na tel.: 541 249 922, 541 213 953, nebo na e...

Více

TVAROVANÁ DLAŽBA PLOŠNÁ DLAŽBA DOPLŇKY

TVAROVANÁ DLAŽBA PLOŠNÁ DLAŽBA DOPLŇKY Poznámka Atraktivní kombinace základního formátu 400 x 400 mm a řezaných prvků, které jsou v ukázkách označeny jako „řez“. Základní nabídka představuje 14 vzorů. Podrobnější informace získát...

Více

Hydroizolace balkonŰ a teras

Hydroizolace balkonŰ a teras 5) SpfiaÏen˘ potûr ve spádu, napfi.: z ARDEXU S 21 nastaveného pískem 6) WatecFin RT - pfiídavná li‰ta pro vytvofiení spádu 7) WatecFin Rinnenhalter - úchytky pro okapov˘ Ïlab s nerez ‰rouby 8) WatecFi...

Více

Ardex spojuje materiály s lidmi

Ardex spojuje materiály s lidmi Výroba firemních log, orientačních nápisů a směrovek

Více

Sanace balkonŰ a teras

Sanace balkonŰ a teras 4) Armovaná tenkovrstvá drenáÏní rohoÏ Watec 3E 5) Krycí páska Watec FS 6) DrenáÏní ukonãovací profil Watec 3E 7) SpfiaÏen˘ potûr ve spádu, napfi.: z ARDEXu S 21 nastaveného pískem 8) Okapov˘ Ïlab Wa...

Více