zde.

Transkript

zde.
Tiskárna MV, p.o.; Bartůńkova 1159/4; 149 01 Praha 4
Skladový prodej tiskopisů.
Nové
značení
410
T001/001
T002/001
T002/002
T003/001
T004/001
T005/001
T006/001
T007/001
T009/001
T009/002
T059/001
T141/001
T141/002
T142/001
T143/001
T171/001
T174/001
T175/001
T201/001
T202/001
T202/002
T202/003
T209/001
T214/001
T215/001
T216/001
T217/001
T218/001
T220/001
T353/001
T402/001
T518/001
T518/002
T518/003
T518/004
Název
Sběrný arch k čj.
Jednací protokol
Jednací protokol
Manipulační kniha
Pomocný jednací protokol
Převodník cizích čísel (a)
Zápůjční kniha - Blok 48 list
Kniha průběžných písemností
Doručovací kniha pošty - úzká
Doručovací kniha pošty - úzká
Záznam o čerpání dov., prev. rehab. a služ. volna
Kniha zásob prodejních cenností
Kniha zásob prodejních cenností
Kniha došlých zásilek a faktur dodavatelů
Kniha objednávek a vydaných faktur
Evidenční list řidiče
Kniha provozu dopravního prostředku PZ
Kniha provozu služebního motorového vozidla PZ
Výkaz proviantní služby za měsíc
Stravenka - snídaně - Blok 100 list
Stravenka - oběd - Blok 100 list
Stravenka - večeře - Blok 100 list
Kmenová kniha služ. dopr. prostředku
Výdejka - velká
Výdejka - střední
Výdejka - malá
Poukázka na oběd
Evidenční karta majetku "A"
Evidenční karta majetku "B"
Evidence úrazů - Kniha 48 list
Operační deník
Kniha služeb
Kniha služeb
Kniha služeb
Kniha služeb
Rozsah
Kniha 100 list
Kniha 300 list
Sešit 32 list
Kniha 100 listů
Blok 48 list
Kniha 48 list
Blok 48 list
Blok 48 list
Sešit 24 list
Kniha 48 list
Blok 2x50 list
Blok 2x50 list
Sešit 32 str.
Sešit 32 str.
Sešit 64 str.
Blok 100 list
Blok 100 list
Blok 100 list
Sešit 8str.
Blok 3x25 list
Blok 3x25 list
Blok 3x25 list
Blok 100 list
Kniha 48 list
Kniha 200 list
Kniha 220 list
Kniha 220 list
Kniha 220 list
Kniha 216 list
Rozměr
Cena s DPH Popis
á ks
kat. evidence
A4 v A3
A4
A4
A4
A4
A3 v A2
A4
A4
10,5x30 cm
10,5x30 cm
A5
A4
A4
A4
A4
A6
A5
A6
A4
30x10,5 cm
30x10,5 cm
30x10,5 cm
A4
A4
A5
30x10,5 cm
30x10,5 cm
A5
10x21 cm
A4
A4
A3
A3
A3
A3
1,50
220,00
400,00
45,00
220,00
5,50
72,00
162,00
35,00
72,00
0,90
90,00
144,00
108,00
108,00
0,60
18,00
15,00
54,00
32,00
32,00
32,00
9,00
72,00
54,00
36,00
36,00
1,40
0,90
126,00
279,00
468,00
468,00
468,00
468,00
písemnosti
písemnosti
písemnosti
písemnosti
písemnosti
ostatní
majetek
písemnosti
písemnosti
písemnosti
personální
majetek
majetek
písemnosti
písemnosti
personální
ostatní
ostatní
sklad
stravování
stravování
stravování
ostatní
sklad
sklad
sklad
stravování
majetek
majetek
bezpečnost práce
ostatní
bezpečnostní
bezpečnostní
bezpečnostní
bezpečnostní
tiskopisy - typ
hospodářské
hospodářské
hospodářské
hospodářské
hospodářské
hospodářské
hospodářské
hospodářské
hospodářské
hospodářské
sociální
hospodářské
hospodářské
hospodářské
hospodářské
dopravní
dopravní
dopravní
hospodářské
sociální
sociální
sociální
dopravní
hospodářské
hospodářské
hospodářské
sociální
hospodářské
hospodářské
sociální
služební
služební
služební
služební
služební
T519/001
T529/001
T531/001
T533/001
T534/001
T539/001
T542/001
T581/001
T609/001
T701/001
T761/001
T764/001
Pracovní plán na rok
Kontrola
Kniha instruktáží
Trestní spis - obal
Kniha fonogramů a hlášení
Protokol událostí operačního střediska
Protokol událostí
Hlídková knížka
Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu vlastnictví zbraně
Lustrační list
Kniha příchodů a odchodů
Kniha evidence úrazů
450
T949/001
T950/001
T951/001
T952/001
T953/001
T954/001
T955/001
T956/001
T957/001
T958/001
T959/001
T960/001
T961/001
Poznámkový blok 20x13 cm
Záznamní kniha o nálezech nevybuchlé munice a výbušnin
Záznamní kniha zbraní - Kniha 152 list
Evidenční kniha zbraní - Kniha 152 list
Kniha výdeje a příjmu zbraní a střeliva - Kniha 48 list
Zkušební otázky - Zbraně a střelivo - Sešit 160 str.
Kniha provedených cvičných střeleb - Sešit 40 list
Zápůjční kniha - Sešit 24 list
Osvědčení bez tisku
Terč č. 17 / Mezinárodní pistolový terč /
Terč č. 26 / Parkurový terč /
Terč č. 24 / Nekrytě ležící figura /
Evidenční obálka / na OP a pasy /
Pozn.:
v poli popis se nachazí nejčastější oblast použití daného tiskopisu.
Blok 80 list
Blok 48 list
Kniha 100 list
Kniha 100 list
Kniha 300 listů
Kniha 200 list
Blok 48 list
A5
A6
A4
30,5x48 cm
A4
A4
A3
A6
A4
A5
A4
A4
Sešit 48 list.
A4
Kniha 152 list
A4
Kniha 152 list
A4
Sešit 48 list
A4
Sešit 160 str.
A4
Sešit 40 list
A4
Sešit 24 list
A4
Baleno á 100 ks
A4
Min. množství - 5 ks 60x60 cm
Min. množství - 5 ks 48x65 cm
Min. množství - 5 ks 49x54 cm
Min. množství - 250 ks
21x45 cm
Prodej na základě telefonické objednávky s odd. expedice (tel.: 974 887 308 ...,
... předčíslí začínající 974 neni zvláštní placená linka, je to vyhrazená linka pro resort MV ČR),
odběr je možné uskutečnit:
1. osobně ... Po-Čt 8:00 - 14:00 a Pa 8:00 - 13:00
2. zasláním poštou proti úhradě zálohového listu
3. při větších objemech na fakturu
Ceny uvedené u zboží jsou MOC včetně DPH... při větších odběrech jsou ceny smluvní.
Kompletni seznam zboží určeného k přímému prodeji je širší a je možné jej konzultovat s odd. expedice.
54,00
18,00
220,00
5,50
220,00
360,00
468,00
13,00
1,40
0,60
90,00
10,00
20,000
74,000
220,000
220,000
74,000
344,000
37,000
45,000
0,740
3,000
3,000
3,000
2,060
ostatní
ostatní
bezpečnostní
bezpečnostní
bezpečnostní
bezpečnostní
bezpečnostní
bezpečnostní
písemnosti
personální
personální
bezpečnost práce
služební
služební
služební
služební
služební
služební
služební
služební
hospodářské
služební
sociální
sociální

Podobné dokumenty