květen - Jihlavský express

Komentáře

Transkript

květen - Jihlavský express
Zpravodajský a inzertní měsíčník
5/2014 • ZDARMA • 20 stran
25.000 výtisků každý měsíc
Nemocnice zavedla placené parkování
Jihlava - Výraznou změnou prošel parkovací režim v areálu Nemocnice Jihlava. Od posledních
dubnových dní se tam ve třech
etapách zaváděl systém placeného
parkování.
Cílem je podle představitelů
nemocnice zajistit všem pacientům bezproblémové zaparkování
vozidel, díky novým pravidlům
by totiž stání neměla být obsazena auty lidí, kteří pracují v okolí.
Areál už také nebude fungovat
jako průjezdová zóna, přes kterou se řidiči vyhýbali semaforům
na křižovatkách v blízkém okolí.
A přísně zakázáno je stání na silnicích mimo vyhrazená parkoviště, komunikace budou osazeny
značkami. Záchranáři nebo hasiči
díky tomu budou mít v případě
potřeby dostatek místa.
„Pokud návštěvník nechá vůz
mimo vyhrazená místa, hrozí mu
odtah auta včetně úhrady všech
nákladů s tím spojených,“ po-
dotkla mluvčí jihlavské nemocnice Monika Zachrlová.
První omezení začalo platit
v úterý 22. dubna, kdy byl zpoplatněn vjezd na parkoviště z ulice
Vrchlického před hlavním vchodem (lokalita P2). „Právě tady byl
velký problém. Před sedmou ráno
tu nebylo jediné volné místo, vše
obsadili lidé pracující v okolí,“
poznamenal provozně-technický
náměstek jihlavské nemocnice
Alexander Filip.
O týden později následovalo
omezení na parkovišti u bývalé
pohotovosti (lokalita P3). „V této
lokalitě je pouze 14 parkovacích
míst. Cílem opatření je pokrytí
poptávky po parkovacím místě
tak, aby mohli pacienti přijet, vyřídit si co potřebují a rychle odjet.
Proto tady parkovné vzrůstá s časem. Navíc se tady často stávalo,
že auta blokovala průjezd záchranářům,“ řekl Filip.
dokončení na straně 5
Strana 2
Obrazem: Uzavřený Pražský most
Pražský most prochází kompletní opravou,
na objízdných trasách zhoustla doprava
Jihlava – Především samotní motoristé z Jihlavy v těchno dnech
poznávají, jak je pro ně důležitý
Pražský most v těsné blízkosti obchodní zóny.
Most na frekventované silnici se z důvodu kompletní opravy
28. dubna uzavřel a projedou přes
něj jen vozidla MHD, linkové dopravy, integrovaného záchranného systému, automobily ze stavby
a projdou přes něj chodci.
Objízdné trasy jsou důkladně
vyznačeny a vedou přes Dolinu
a Staré hory, kde se kvůli zvýšenému provozu objevily i mobilní
semafory. Na druhé straně pak
objížďka směřuje na Královský
vršek a například i do úzké ulice
Pod Jánským kopečkem. Právě
na tamní obyvatele asi nejvíce doléhá náhlý intenzivní provoz.
Přestože na příjezdových komunikacích k mostu je značkami zdůrazněno, že místo je
neprůjezdné, řada řidičů ještě
na přelomu dubna a května, kdy se
už frézoval starý povrch a odstraňovalo zábradlí, riskovala přejezd
mostu nebo se otáčela až v těsné
blízkosti před ním.
Uzavírka by měla trvat až do
22. listopadu letošního roku. Investorem oprav je Kraj Vysočina,
rekonstrukce má stát 20 milionů
korun.
Frézování starého povrchu.
Odstraňovaní zábradlí.
Most je uzavřen až do listopadu.
Objížďka je
ze všech směrů
dobře značená.
Hasiči (na snímku) a další složky integrovaného záchranného systému
přes most projíždět mohou.
Foto na stránce: Jihlavský express
Strana 3
Express inzerce
Policie, záchranáři, hasiči / inzerce
Strana 4
Policie hlídá provoz na opravovaných úsecích
dálnice D1, preventivní akce budou pokračovat
Jihlavsko – Rok modernizace dálnice D1 budou mít v těchto dnech
za sebou také policisté z Dálničního oddělení ve Velkém Beranově.
Právě na dvou úsecích dálnice D1
na Vysočině loni v květnu začaly
opravy, které si vyžádaly výrazné
omezení provozu v obou opravovaných úsecích.
„Od letošního jara rekonstrukce
dálnice pokračuje a znovu to s sebou přináší výrazná dopravní omezení. Na opravovaných úsecích je
omezená nejvyšší povolená rychlost
na 80 km/h a v úseku mezi Větrným
Jeníkovem a Jihlavou a mezi Loktem a Hořicemi jezdí veškerá doprava pouze v jednom jízdním pásu,
a to režimem 2+2 zúžené jízdní pruhy v každém směru jízdy,“ připomíná krajská policejní mluvčí Dana
Čírtková a doplňuje: „Dálniční policisté těmto úsekům, kde vzhledem
k výraznému zúžení jízdních pruhů
mohou hrozit častější kolize, věnují maximální pozornost. Do služeb
jsou nasazeni také policisté na motocyklech.“
SPECIÁLY PRO DÁLNICI. Policie při kontrolách na nejvytíženější
dopravní tepně používá své nejrychlejší vozy.
Foto: Policie ČR
Jednu ze speciálních akcí uskutečnily policejní hlídky i poslední
dubnový den. Velkoberanovské dálniční oddělení nasadilo celkem čtyři superrychlá vozidla – jednalo se
o tři VW Passat a jedno vozidlo Škoda Superb. A policisté během čtyř
hodin řešili hned 38 dopravních
přestupků. „Nejčastěji – v sedmnácti případech - řidiči překročili
nejvyšší povolenou rychlost právě
v opravovaných úsecích. Další zjištěné přestupky se týkaly nerespektování dopravního značení, kdy
řidiči nákladních vozidel využívali
k jízdě levý jízdní pruh i přesto, že
jim to dopravní značka zakazovala,“
popisuje Čírtková s tím, že dálniční
policie počítá s podobnými akcemi také v průběhu dalších týdnů
a posléze i v období letních prázdnin, kdy dálnici D1 využívá velké
množství řidičů ke svým cestám
na dovolenou.
Dosavadní zkušenosti policistů,
kteří dohlížejí denně na bezpečnost a plynulost silničního provozu
na dálnici D1, však ukazují, že se
většina řidičů chová při průjezdu
opravovanými úseky ohleduplně,
dodržuje nejvyšší povolenou rychlost i režim střídavé jízdy. V případě, že se v úseku s omezeným
provozem stane bagatelní nehoda,
řidiči jsou operačním důstojníkem,
který jejich oznámení přijímá, poučeni, že pokud je jejich vozidlo pojízdné, aby sjeli na nejbližším sjezdu
nebo přejeli na nejbližší parkoviště
a tam se dostaví policejní hlídka
a nehodu zadokumentuje.
„Zatím jsme se nesetkali v této
oblasti s většími problémy a vozidla
po nehodě byla vždy z dálnice velice
rychle odstraněna a nepřekážela tak
provozu. Stejně tak se bez větších
problémů prozatím daří řešit situace, kdy v uzavírce tvoří překážku
porouchané a nepojízdné vozidlo,“
konstatuje krajská policejní mluvčí.
Strana 5
Události
Nemocnice zavedla placené parkování
dokončení ze strany 1
Naposledy se závory objevily
na největším parkovišti v areálu nemocnice, které má vjezd
z ulice Rantířovská.
Na tomto místě (lokalita P1)
nemají řidiči, na rozdíl od dvou
předchozích popisovaných lokalit,
k dispozici první půlhodinu zdarma. Podle náměstka to má jednoduchý důvod: „Řidiči si často
zkracovali cestu přes náš areál, aby
se vyhnuli kolonám na křižovatce.
Proto jsme nedávali počáteční
půlhodinu zdarma, nechtěli jsme,
aby tu vozidla dále projížděla
a omezovala ostatní řidiče a chodce v areálu,“ vysvětlil Alexander
Filip.
A jak tedy mají řidiči při vjezdu
do nemocnice postupovat? „Řidiči, kteří přijedou do areálu, si
u vstupní brány odeberou lístek.
U každého parkoviště je zelený
automat, kde mohou před odjezdem v hotovosti zaplatit. Lístek
potom odevzdají u výjezdového stojanu. Doba od zaplacení
do opuštění nemocnice je 15 minut. Na místě bude také služba,
která v případě komplikací řidičům pomůže,“ popsala mluvčí
Monika Zachrlová a dodala: „Držitelé průkazu ZTP mají parkovné zdarma a vyřídit si ho mohou
na Informačním centru – vestibul
hlavního vchodu pavilonu A.“
V areálu jihlavské nemocnice
je celkem 495 parkovacích míst,
která budou nově střežená kamerami. Sedmdesátka naposledy
vybudovaných stání se má dočkat
nástřiku asfaltové vrstvy a v plánu je i postupná obnova dalších
ploch.
Grafika: Nemocnice Jihlava
Kdo bude více třídit, ušetří. Město
má pro Jihlavany motivační systém
Jihlava - Radnice představila veřejnosti Program zodpovědného nakládání s odpady. Občané Jihlavy,
kteří se do něj zapojí, budou mít
nižší poplatek za svoz komunálního
odpadu. Úřad navrhuje, aby se lidem zapojeným do programu slevilo na poplatku 65 korun, například
čtyřčlenná rodina tak ušetří 260 korun. Sleva bude poskytnuta v roce
2015. Pokud bude program definitivně schválen, spustí se v červenci.
Radnice navrhla tři způsoby, jak
lidé mohou ušetřit. „Jednou z možností je dvakrát za půl roku přinést
na kterýkoliv z jihlavských sběrných dvorů například bioodpad,
nebezpečné odpady, elektrozařízení
nebo kovy,“ poznamenala vedoucí
odboru životního prostředí Katarína Ruschková. Nejprve je nutné se
na ekonomickém odboru magistrátu do systému zaregistrovat, k evidenci návštěv sběrných dvorů pak
poslouží buď již zavedená Jihlavská
karta, nebo „odpadová“ karta, kterou dostane zájemce při registraci.
Další cestou pro získání slevy je
požádat na odboru životního prostředí o snížení počtu nebo objemu
svých nádob na odpad nebo požádat o krácení četnosti jejich vývozu.
Do třetice je možné slevy dosáhnout tím, že se obyvatelé zapojí
do systému třídění biologicky rozložitelného odpadu. „Tuto možnost
mají zatím pouze obyvatelé Zborné
a Pávova, kde byl letos v březnu
zahájen pilotní program svozu bioodpadu. Od roku 2016 by měl být
systém dostupný v celém městě,“
podotkla Ruschková.
Jihlavě se daří vytřídit průměrně
29 % komunálního odpadu, cílem
je hranice 50 %.
Potkani se přemnožili,
může za to teplá zima
Jihlava – Deratizátoři intenzivně
pracují na snížení počtu potkanů
v Jihlavě. Přestože město jejich stav
pravidelně reguluje, teplá zima zapříčinila, že se hlodavci přemnožili. Na některých místech jich je až
o polovinu více než dříve. Specialisté na boj s potkany postupně
nasadí tisíce otrávených návnad.
Pomoci však mohou i samotní obyvatelé Jihlavy. „Zásadním krokem
je nesplachovat jídlo do záchodu,
protože stravou hlodavců žijících
v podzemí jsou právě zbytky jídel
ve splašcích. Důležitý je i úklid kolem popelnic,“ podotkl vedoucí deratizátorů František Skřivánek.
Události
Strana 6
Jihlava patří mezi nejlepší města pro cyklisty,
bodovaly i stojany ve tvaru lidských postav
Jihlavsko – Krajské město Vysočiny
uspělo v soutěži Hlavní město cyklistů, jejíž výsledky se vyhlašovaly
v Praze.
O vítězích nerozhodla jen dlouhá
cyklistická tradice nebo počet kol
v ulicích. Rozhodující byl celkový
přístup měst k řešení dopravy, a to
nejen té cyklistické. „Nezávislá porota složená z odborníků na cyklistickou dopravu hodnotila například také koncepční materiály, stav
infrastruktury nebo kampaně, která
města organizují nebo podporují,“
přiblížil mluvčí jihlavského magistrátu Radek Tulis.
Jihlava se mezi finalisty objevila
na druhém místě. Vítězství si odnesly Pardubice, které si už v minulosti vysloužily přídomek „cyklistická laboratoř“ České republiky. Jako
třetí se umístilo Uherské Hradiště.
Kromě celkového pořadí měst
rozdělila porota také dvě zvláštní
ceny – za budování infrastruktury
a za marketing a propagaci věnovanou cyklodopravě. Ocenění
za infrastrukturu dostala Ostrava,
cenu za marketing cyklistiky získal
Údržba cest a chodníků
vyšla o miliony levněji
Jihlava – O více než šest milionů
korun se oproti minulé zimě snížily náklady na údržbu komunikací ve vlastnictví města. Služby
města Jihlavy (SMJ), které zajišťují sjízdnost vozovek a veřejných
ploch, udržovaly od listopadu 2013
do konce března 2014 celkem 400
km komunikací. „Uplynulá zima
by se dala považovat za průměrnou až podprůměrnou. Důvodem byla krátkost jejího trvání
a malé množství spadaného sněhu
za dlouhý časový úsek. Díky tomu
nenastával na komunikacích kalamitní stav,“ uvedl mluvčí SMJ
Martin Málek a dodal: „Extrémní nebyly ani mrazy. Nebyl proto
problém udržet fungující techniku
a zvolit správný posyp na komunikace.“ Schody, přechody pro chodce a veřejné cesty, které nešlo ošetřit
strojně, se posypávaly ručně. Na vytipovaná místa se umístilo 130 kusů
plastových kontejnerů s posypovým materiálem. Na zimní údržbu
bylo operativně připraveno nastoupit do práce až 50 pracovníků. SMJ
použily na místních komunikacích
511 tun soli, 236 tun drti, 169 tun
písku a 65 tisíc litrů solanky.
SPRÁVNÝM SMĚREM. Cyklodoprava v Jihlavě se podle hodnocení
odborníků ubírá správným směrem.
Foto: Pavel Šťastný
Hradec Králové. Město Jihlava bylo
za svou snahu odměněno nejen
druhým místem v soutěži, ale také
novým trekkingovým kolem od jednoho ze sponzorů soutěže. „To bude
využíváno v rámci úřadu a bude
k dispozici úředníkům na jejich služebních cestách po městě,“ poznamenal Tulis.
Během slavnostního večera byla
také předána ocenění pro výjimečné stavby - Cena Víta Brandy. Jihlava dostala čestné ocenění za instalaci netradičně pojatých stojanů
na kola v centru města.
Cyklostojany, které stojí od
června loňského roku na náměstí
v Jihlavě, spojují parkování kol se
zajímavým výtvarným počinem.
Siluety stojanů mají tvar lidských
postav při běžných činnostech. Nenásilnou formou se tak „sochy“ lidí
dostávají do městského prostoru,
doplňují vybrané lokality a přitom
neruší stávající charakter jednotlivých míst. „Každý stojan je originál
a byl vytvořen s ohledem na své
umístění,“ uvedl jihlavský cyklokoordinátor Pavel Šťastný.
Sněžný levhart Fiči našel nový domov
v záchranném centru v indické Kalkatě
Jihlava – Chov irbise neboli levharta sněžného v jihlavské zoo je
nejúspěšnějším v České republice
a patří mezi významné jak v Evropě, tak i ve světě. I proto právě tato
zahrada vyslala do Indie jednoho
ze svých odchovanců, aby posílil
stav tamní populace tohoto druhu.
Cesta tříletého samce Fičiho
do zoo a záchranného centra Padmaja Naidu Himalayan Zoological
Park v Kalkatě byla nakonec dobrodružnější, než se čekalo. Export
zvířete začal 14. dubna a do svého
nového domova doputovalo až pátý
den. Plán cesty byl daný – z pražského letiště do Dubaje a z Dubaje
do Kalkaty. „Jenže kvůli dopravním komplikacím na dálnici D1
se nejprve nestihl let do Dubaje
a při druhém pokusu nastaly potíže
s přepravní bednou,“ uvedla mluvčí
zoo Kateřina Kosová.
Jihlavská zoo má výsadní postavení v chovu levhartů sněžných –
chová je již od roku 1992 a v roce
1999 se zde narodila první trojčata
v České republice. Od té doby zde
bylo dochováno celkem 18 mláďat
KRKOLOMNÁ CESTA. Irbis Fiči strávil hodiny v přepravním boxu,
i přes potíže se nakonec úspěšně usadil v Kalkatě. Foto: ZOO Jihlava
a zakladatel chovu samec Tess se zde
dožil úctyhodného věku – téměř
dvaceti let. Jihlava je také jedinou
zoo u nás, kde se rozmnožila zvířata
i v druhé generaci.
Levhart sněžný je zapsán v seznamu Mezinárodní konvence
o obchodu s ohroženými druhy
světové fauny a flóry CITES I –
v rámci těchto mezinárodních programů probíhá výměna zvířat mezi
jednotlivými zoo a záchrannými stanicemi bezplatně. V Jihlavě je nyní
k vidění 6 irbisů – 3 dospělí jedinci
a 3 mláďata z roku 2012 (Snížek, Nikko a Bella).
Strana 7
Z Vysočiny / inzerce
Pozitiva členství v Evropské unii: Vysočině
přináší peníze na dopravu, do nemocnic i škol
Deset let členství České republiky
v Evropské unii přineslo nejen vnímanou byrokracii vyplývající z různých nařízení, ale též nezpochybnitelná pozitiva. Zmíním například
odstranění hranic v Schengenském
prostoru, fondy EU, které příjemce
Kraj Vysočina obohatily o 5,5 miliard korun investovaných např.
do silnic, nemocnic, škol i hotelů.
Na druhou stranu vnímáme
i problémy ve vztahu kraje versus
vláda, a to právě kvůli zmíněným
evropským fondům. Mně osobně
přinesly tyto roky právě starosti
s fondy a projekty, ale také obrovskou radost z úspěchů, kterých
jsme společně dosáhli. Považuji
vstup do EU za naprosto správný
a jen mě mrzí, že si členství sami
kazíme typickým českých pseudotvůrčím přístupem.
Na existenci Evropské unie lze
pohlížet z mnoha úhlů, stejně tak je
možné idealizovat i zpochybňovat
její význam a přínosy pro členské
země a jejich regiony. Podrobným rozborem krajských přehledů
JIŘÍ BĚHOUNEK
zjistíme, že jde o stovky projektů,
které změnily pohled veřejnosti
na standardy už jednou zmíněného
veřejného života a s tím spojený
všudypřítomný informační boom.
Evropská unie a její dotační tituly přinesly do života všech nový
fenomén – tzv. publicitu. Povinností všech příjemců je neustále infor-
movat o podpořených aktivitách,
viditelně je označovat a především
zajistit jejich udržitelnost. Dává to
smysl. Když se pozorně rozhlédnete po svém okolí, najdete řadu
příkladů, kde evropské peníze pomohly. Na Vysočině je jich spousta a veřejnost je může chápat jako
samozřejmost. Samozřejmost pro
ty, kteří dokázali příležitosti ve prospěch regionu využít.
Od vstupu do Evropské unie
Česko do společného rozpočtu odvedlo 343 miliard korun a získalo
676 miliard. Tedy o 333 miliardy
víc. Nebudu hodnotit, zda veškeré
dostupné finance byly nebo budou
vyčerpány korektně a smysluplně
popř. zda vůbec budou vyčerpány.
Faktem zůstává, že v rámci jednoho z nejúspěšnějších operačních programů ROP Jihovýchod
byly vyčerpány všechny peníze
určené na dopravu. Kraj Vysočina
a Jihomoravský kraj resp. příjemci z našich regionů ukončili
172 dopravních projektů, což představuje 410 kilometrů nových a modernizovaných silnic II. a III. tříd,
více než 100 nových ekologických
autobusů, 13 regionálních vlaků,
23 trolejbusů, 9 nízkopodlažních
tramvají, 39 přestupních terminálů a 90 kilometrů cyklostezek.
Jiří Běhounek,
hejtman Kraje Vysočina
Expressinzerce
inzerce
Express
Strana 78
Řádková inzerce
KOUPÍM
• Sběratel koupí
veškeré starožitnosti obrazy, hodiny,
nábytek, zlato, stříbro
a jiné, platba hotově,
seriózní jednání.
Tel. 603 447 250
• Obrazy různých motivů (krajiny, portréty, akty a jiné druhy),
i poškozené, koupí dlouholetý
sběratel. Rychlé a slušné jednání.
Platba v hotovosti. Tel. 604 646 187
• Máte staré zápalkové nálepky?
Ozvěte se. Tel. 776 561 645
SLUŽBY
• Malování,
čistě a levně.
Dále nabízíme
renovace podlah.
Tel. 731 947 623
• Pokrývačství,
opravy střech,
komínů, výmazy
hřebenů.
Levně, kvalitně,
rozp. zdarma.
Přesvědčte se.
Tel. 774 159 807
• Sečení, vertikutace trávníku,
štěpkování. Tel. 606 473 331
• PLOŠINA - JIHLAVA, pronájem montážní plošiny, 400 Kč /
hodina. Tel. 603 933 500
• Nová vana do staré. Tel. 608
729 479
• Pedikúra u vás doma: 723 809
927
• Výklad mariášových
karet. Pro osobní
schůzku nebo výklad
na dálku po předchozí
platbě můžete
volat denně
od 19 do 21 hodin.
Tel. 605 400 784
Pochoutky pro psy a NRþN\
KRMENÍ BEZ CHEMIE.
Čistě přírodní s originální vůní.
Stop vaření vašim miláčkům - „Děláme to za vás!“
Nabízíme kompletní krmiva i pochoutky pro psy a kočky.
Prvotřídní a vysoká kvalita krmiva bez chemie
Čistě přírodní s originální vůní.
Krmiva obsahují velký podíl masa!
navštivte náš E-shop
www.garpo.cz
Strana 9
Express inzerce
SLEVA 50 %
Express inzerce
Strana 10
Publicistika / inzerce
Nákup na internetu s jistotou: Býtfit.cz nabízí
tisíce nejžádanějších produktů za skvělé ceny
Vyskytná n. J./Jihlava - Zdravou a sportovní výživu, bezlepkové potraviny a biopotraviny,
doplňky stravy, drogerii, kosmetiku, ale také třeba i čaje můžete
v teple domova pořídit na zákazníky vyhledávaných stránkách
e-shopu Býtfit.cz. Tento internetový
obchod sídlí pouhé čtyři kilometry
od krajského města - ve Vyskytné
nad Jihlavou. V nabídce má více
než 13 tisíc produktů.
„Lidem nabízíme zboží prověřených značek za velmi dobré ceny.
Sortiment navíc pokrývá potřebu
celé rodiny, od kojenců po seniory.
Portál Heuréka.cz nám na základě
hodnocení nakupujících udělil dvě
významná ocenění, a to ‚ověřeno
zákazníky’ a ‚garance nákupu’,“
říká Jana Vacková, která rodinný
e-shop provozuje se svým manželem Václavem.
Při nákupu se vyplácí být registrovaným zákazníkem obchodu Býtfit. „V tom případě může
nakupující dosáhnout na jedny
z nejlepších cen na internetu,“
podotýká Václav Vacek. Zvýhodnění po registraci se vztahuje
na širokou škálu vybraných produktů.
U Býtfit.cz zákazník dále šetří i na poštovném. Objednané
zboží si může vyzvednout nejen
v provozovně ve Vyskytné nad Jih-
lavou, ale i přímo v krajském městě
na adrese Znojemská 1. Jak ve Vyskytné, tak i v Jihlavě je osobní odběr
za symbolickou jednu korunu.
Prověřený internetových obchod
manželů Vackových myslí nejen
na jednotlivce z řad nakupujících,
ale také třeba na lékárny, prodejny
zdravé výživy nebo fitcentra. „Všem
takovým provozům nabízíme výrobky s možností velkoobchodních
cen. Týká se to i sortimentu známých značek, jakými jsou například
Laboratoria Natury, Pharma Activ,
AURUM VitaHarmony, Nutrend
a mnoho dalších,“ uzavírá Vacek.
Strana 11
Publicistika / Zajímavost od sousedů
Velcí i malí zákazníci jsou pro nás stejně
důležití, říká šéf jihlavské Yashicy Michal Šimek
Jihlava – Celkem 14 let strávil
v IT oblasti, dále zastával obchodní
a marketingovou pozici ve společnosti Conquest Entertainment
a do Yashicy zamířil poté, co opustil funkci obchodního ředitele
v měšťanském pivovaru Havlíčkův Brod. Proč nového šéfa jihlavské pobočky firmy Yashica
Michala Šimka zlákal svět reklamy? „I s ohledem na své obchodní
zkušenosti vnímám reklamu jako
nedílnou součást každého výrobku. Reklama patří do marketingu
jakékoliv značky nebo prodávaného
sortimentu a to mě baví. Můj vztah
k reklamě je tedy velmi pozitivní,“
říká s úsměvem Šimek.
S jakými cíli a vizí jste do čela jihlavské pobočky nastoupil?
Yashica je velmi živá firma. Veškeré změny, které se týkají pobočky
v Jihlavě, mají přinést nejen upevnění naší pozice v regionu, ekonomickou stabilizaci, ale také se budeme
snažit přilákat další zajímavé klienty.
Proč je podle vás Yashica tak výjimečná, proč má tak významnou roli
ve svém oboru?
Kromě čtyř poboček, které svojí
korporátní klientelu, techniky, kteří se věnují venkovní reklamě, billboardům a v našich řadách nechybí
ani pracovníci z mediální oblasti.
I díky takovému širokému záběru
dokážeme vyhovět potřebám klientů. A je třeba podotknout, že přestože agentura časem vyrostla, chová se
k zákazníkům nadále velmi přátelsky. Pro nás je totiž stejně důležitá
zakázka na výrobu vizitek, stejně
jako práce na TV spotu pro velkého
hráče na trhu.
MICHAL ŠIMEK
Taková široká škála možností prezentace musela oslovit i velké firmy…
působností obsáhnou celé Česko,
zaměstnává na dvě desítky grafiků,
dále tým account managerů, kreativců a řadu dalších specialistů.
Díky tomu dokáže uchopit každého
klienta od zákazníků jednotlivců
až po velké korporátní společnosti,
které chtějí kompletní servis.
Samozřejmě ano. Oslovuje nadnárodní společnosti, ze kterých
můžeme jmenovat Coca-Colu,
Plzeňský prazdroj, Teekanne nebo
nejčerstvěji ropnou společnost Lukoil. Zároveň s námi spolupracují
regionální firmy, například Kronospan, Zoo Jihlava, PSJ nebo jihlavský pivovar Ježek.
Jaké její služby byste vyzdvihl?
Spíše než jednotlivé služby bych
znovu zdůraznil význam specialistů v tomto velkém týmu. Yashica
je agentura, kde má každý zaměstnanec svoji důležitou úlohu. Máme
kreativní oddělení, manažery pro
Když se chce Jihlavan, třeba živnostník nebo podnikatel, zviditelnit,
jaké má možnosti?
Základem je, že se nebude
bát k nám zavolat a domluvit se
na schůzce, nebo rovnou přijít
na pobočku. Osobně s ním vše probereme a cca po 15 minutách rozhovoru prvotně rozklíčujeme, kam
by jeho reklama měla směřovat.
Možná zjistí, že by měl jít zcela jinou cestou, než původně zamýšlel.
A k těm možnostem? Máme řadu
billboardových ploch, horizonty
na sloupech veřejného osvětlení,
vydáváme dvoje noviny, umíme
dobře pracovat v online prostředí –
na sociálních sítích a na internetu
jako takovém. Dále můžeme najít možnosti k polepům vozového
parku a mezi standardní věci patří
reklamní materiály nebo dress code
zaměstnanců. Zákazníkovi názorně
ukážeme, jak mu můžeme pomoci,
aby byl jeho byznys ještě úspěšnější.
Jihlavska se bezprostředně dotýká
Vysočina Fest pořádaný Yashicou.
V červenci proběhne jeho druhý ročník. Jak vnímáte tento počin?
Tak významné město, jako je
krajská Jihlava, si podobnou kulturní akci zaslouží. Vysočina Fest představuje další možnost, jak přiblížit
město široké veřejnosti a přivést ji
do našeho kraje. Je to zároveň skvělá
příležitost, jak se mohou zviditelnit
i partnerské firmy.
Největší hospoda v Česku? V sousední Třebíči
Třebíč – Již příliš dlouho volali občané Třebíče a okolí po akci, jakou
bývaly tradiční Třebíčské pivní slavnosti. Přání byla vyslyšena a tento
oblíbený květnový počin se konečně
dočkal svého následovatele. Je jím
Beer House.
Na dva dny (16. – 17. května) se
budova v bývalé borovinské fabrice
(známé jako Experiment) promění v pivnici o rozloze 4 800 metrů
čtverečních, a nabídne to nejlepší
z pivní i gastronomické oblasti.
V jednotlivých patrech budovy,
která sama o sobě pojme až čtyři
tisíce lidí, najdete třicítku pivovarů
a samozřejmě nebude chybět ani
doprovodný program. Ten bude
různorodý a v každém patře zcela
jiný, a tak si každý z návštěvníků určitě přijde na to své. Těšit se tak můžete například na Janka Ledeckého,
Petra Bendeho, Standu Hložka či
skupinu Reflexy.
Hned v přízemí vás přivítá diskotékou vytuněná Znojemka s DJ
Brianem (známým z Evropy 2).
V prvním patře se pak usadí v po-
slední době velmi oblíbené malé
pivovary – Gajdoš, Dalešice, Padochov, Harrach, Minipivovar Pacov, Kaltenecker, Moravský Žižkov,
Urban, Konrád a Lišák. V pátek to
v tomto patře rozjedou kapely Čejka
Band a Extáze a sobotu již zmiňovaný Janek Ledecký.
Druhé patro bude patřit takovým
pivovarům, jako jsou Budvar, Staropramen, Braník, Chotěboř, Rebel
a Regent. Páteční pódium Vysočance a domácí kapele Bagr. V sobotu
to rozbalí Josef Vágner, Jarda Hypochondr a kapela Reflexy.
Třetí patro opanují pivovary Svi-
jany, Bernard, Ježek, Černá Hora,
Plzeň, Gambrinus, Radegast, Velkopopovický Kozel, Rychtář a Klášter.
Tady se o páteční program postará
např. Standa Hložek a kapela Vjetef,
o sobotní oblíbená Vysočanka či
Petr Bende.
Prostor před Experimentem
dostane nejen výtečná, ale hlavně
zajímavá gastronomie. Opravdové
gurmány potěší různé degustace,
kuchařská show nebo kulinářské
soutěže. Proběhne tu také Grilovací
akademie Weber. Grilovat se bude
v pátek i v sobotu pod vedením
dvou zkušených šéfkuchařů. Že je
na co se těšit, již netřeba dodávat.
Před areálem od sobotního rána
proběhne farmářský trh, kde se budou prodávat regionální potraviny
či produkty. Můžete tak zakoupit
zajímavé výrobky které se těší tímto
certifikátem.
I když je Beer House teprve takovým malým pivním a gurmánským
projektem, tak jistě po prvním
ročníku vyroste v něco velkého, co
v Třebíči opět začne mít tradici.
9
Strana 12
Express kulturní tipy
Zpěvák Michal David: Dnešní diváci jsou
nároční jak na zvuk, tak na vizuální stránku
publice jednou za rok. Dřív se hrálo
v malých kulturních domech pro
500 návštěvníků a koncertů se odehrálo třeba dvacet za měsíc.
Jihlava - Hitmaker Michal David
vystoupí na Vysočině! Již 23. května bude koncertovat na třebíčském
zimním stadionu. Jihlavský express
si s ním povídal nejen o blížícím se
vystoupení, ale třeba také o jedinečných osmdesátých letech.
Přece jen, léta už přibývají. Dává
vám takový koncert, jaký chystáte
například do Třebíče, zabrat?
Je to spíš o dobré přípravě. Dnešní diváci jsou nároční jak na zvuk,
tak i na vizuální stránku. Je třeba
jim nabídnout opravdu profesionální parametry, pak jsou spokojeni.
Osmdesátá léta jsou nyní v kurzu,
dokazuje to i vaše současná popularita. Čím to podle vás je?
Myslím, že je to dáno absencí
melodiky a poetických textů. Dnešní hudební trend se ubírá více k rytmickému stereotypu a bohužel často
nekvalitním textům.
Právě vaše písničky ze zmiňovaných osmdesátých let utkvěly fanouškům nejvíce v paměti. Je váš koncert
postaven tedy převážně na nich nebo
se publikum může těšit i na nějaké
novinky?
Co je pro vás osobně symbolem
tehdejší doby?
Jednoznačně diskotéková éra.
Prostě v té době jsme všichni žili jen
discem.
Na mém koncertě zazní z devadesáti procent jen samé hity
a pár novinek. Vše je zaranžováno
do soudobého soundu a podpořeno
grafikou a projekcemi na LED stěně.
Jaký je rozdíl mezi koncertováním
tehdy a dnes?
Dnes se koncertuje většinou
ve sportovních halách a připravují se propracovaná turné třeba jen
o deseti velkých koncertech po re-
Co říkáte na spojení koncertu s rapperem Majkem Spiritem?
MICHAL DAVID
Majk Spirit je skvělý kluk, rád
jsem ho poznal a těším se na náš
společný koncert. Doufám, že uspokojíme i všechny diváky.
V posledních letech se věnujete
muzikálovému žánru. Češi si muzikály zamilovali, otázkou je proč?
Muzikál je zcela jiná disciplína.
Lidé chtějí vidět něco velkolepého,
výpravného a také je pro diváka
zajímavé vidět několik hvězd v jednom projektu najednou. Proto jsou
vstupenky tak drahé.
Jak si stojí české muzikály ve světě,
dokáží se prosadit?
Momentálně mám v jihokorejském Soulu dva muzikály. Tři
mušketýři mají za sebou 300 repríz
a dalších 80 se jich pořádá v Japonsku.
Kleopatra zaznamenala 250 repríz
a teď o ni mají zájem ve Španělsku.
Pocházíte z cirkusové rodiny, ale
u „řemesla“ jste nezůstal. Vás nikdy
nelákala romantika cirkusů, jak nám
ji ukázal Eduard Bass?
To opravdu ne. Jsem pohybově
nešikovný (smích). Stačí mi hudba.
Strana 13
DIVADLO
Horácké divadlo
Komenského 22
PREMIÉRA
Vladislav Vančura:
Rozmarné léto
„Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným.“ Jevištní adaptace
novely plné poezie, lásky a kouzel. Sám
Vladislav Vančura tuto knížku, v níž tři
přátelé rozjímají nad smyslem existence,
krásou a věrností žen a nepostižitelností
rozmarů letního počasí, považoval
za své nejlepší dílo. Režie: K. Dušková.
Velká scéna, termíny představení:
10.5., 12.5., 14.5., 17.5., 21.5., 23.5.,
27.5., 29.5. a 31.5. vždy od 19 hodin
Joseph Stein - Jerry Bock - Sheldon
Harnick: Šumař na střeše
Příběh o lásce, tradicích, toleranci
i netoleranci a o bolesti, která provází
porušení zažitých zvyklostí. Emotivní působivost Steinova libreta a
Harnickových písní umocňuje Bockova
melodická hudba. Šumař na střeše patří
k nejslavnějším a mnohokrát oceněným
muzikálům divadelní historie.
Režie: K. Dušková.
Velká scéna, termíny představení:
13.5. od 17 hodin, dále 16.5., 24.5.
a 30.5. vždy od 19 hodin
Woody Allen:
Prokletí nefritového škorpiona
Tajemná kriminální retrokomedie
Express kulturní tipy
nabízí divákům nepřetržitou linii
chytrých, nevtíravých replik, naprostých dějových zvratů a typický humor
Woody Allena. Režie: P. Palouš.
Velká scéna, termíny představení:
15.5. a 28.5. od 19 hodin
DKO Jihlava
Tolstého 2
Peter Serge Butko:
Bláznivý Petříček
Gangsterská pohádka podle stejnojmenného filmu o mladém znuděném muži
a krásné teroristce, kteří na útěku před
policií a vlastními rodinami nacházejí
ten nejvražednější cít - lásku. Hrají:
Vojtěch Dyk a Tatiana Vilhelmová.
Divadelní sál, termín představení:
19.5. od 19 hodin
Smoljak - Cimrman - Svěrák:
Hospoda na mýtince
Opera s výpravou a kostýmy je nejhranějším kusem Divadla Járy Cimrmana.
Divadelní sál, termín představení:
26.5. od 19 hodin
DKD Ježek
Jarní 22, Horní Kosov
O paní Nudě
Představení divadélka Řimbaba z Plzně.
17.5. od 10 hodin
Pohádková sobota
24.5. od 10 hodin
Ježkův dětský sen
31.5. od 10 hodin
FILM
Kino Dukla
Jana Masaryka 20
Fair Play
(drama, ČR, 2014, 100 minut, režie:
Andrea Sedláčková. Hrají: Anna Geislerová, Judit Bárdos, Roman Luknár,
Ondřej Novák a další)
Osmdesátá léta v Československu.
Mladá sprinterka i její matka a trenér
usilují o kvalifikační limit na olympijské hry. Každý má však své důvody
a do hry se dostávají i anabolika.
20.5. od 20 hodin, 25.5. od 15 hodin
HUDBA
Amfiteátr Jihlava
Park Malý Heulos
Divokej Bill
Show před závodem 4. ročníku JIHLAVSKÁ 24 MTB 2014. Dále účinkují:
Liwid, China Blue, Adam Mišík.
16.5. od 18 hodin
Soul Music Club
Žižkova 15
Ben Cristovao
Made In Czechoslovakia Tour
Ben Cristovao // Ezy // Dj Abdu //
Strejda Filí (Pio Squad) //
Ben Cristovao vydal 19.3. svoji třetí řadovou desku Made In Czechoslovakia,
na jejíž produkci opět spolupracovali
The Glowsticks. Kromě nových singlů
z alba dojde v Soulu i na prověřené
kusy, které znají návštěvníci koncertů
skoro nazpamět, tanečníci Fugi
a Kenny připravují nová taneční čísla
a choreografie – chystá se i překvapení
v podobě tanečních hostů.
23.5. od 20 hodin
Mr. Cocoman & Mr. Roll & Wilda
Panda & Benjahnek & Afarastafa
Na další party Reggae Vibez přivítáme
mladého gentlemana mistra Cocomana, zpěváka a producenta desky Sklizeň
2012 a 2011 za které získal ocenění
Anděl v kategorii reggae a ska. Společně s ním nás navštíví konečně Mr.Roll.
Záda jim bude krýt dvorní selector
Wilda Panda a večer doplní jihlavská
reggae mašina Afarastafa. O support se
postarají DJ´s W23 & Benjahnek.
Vstup: 100,30.5. od 21 hodin
VÝSTAVA
Venkovské kostely v srdci Vysočiny
Muzeum Vysočiny
Masarykovo náměstí 58
Výstava mapující archeologický
výzkum v Kraji Vysočina z let 20122013 prezentuje i výsledky archeologických a stavebně historických průzkumů
venkovských kostelů na Jihlavsku
a Žďársku.
do 8.6. 2014
Strana 14
Zábava
Úspěšní luštitelé mohou získat od internetového obchodu Býtfit.cz, který je partnerem křížovky, věcné ceny pro zdraví i pro radost. Správné řešení tajenky posílejte
nejpozději do středy 28.5. na email: [email protected], nebo poštou na adresu: Yashica, Třída Legionářů 24, 586 01 Jihlava. Zde budou výhry po vybrání
na stránkách www.bytfit.cz také k vyzvednutí. Více na tel. 567 304 004. Jména výherců zveřejníme v příštím vydání. Tajenka z minulého čísla: Johann Caspar Joseph
de Barger. Ceny získávají: v hodnotě 300 Kč Ludmila Eliášová (Jihlava), 200 Kč Ludmila Urbanová (Kněžice) a 100 Kč Jaroslav Fikar (Jihlava).
Strana 16
Express inzerce
Express sport
Strana 17
Nezdar v Jablonci je zapomenut. Vysočina
doma zdolala Brno a záchranu má na dosah
Jihlava - Poté, co si fotbalisté FC Vysočina připsali v Jablonci první jarní
porážku na venkovním hřišti, doma
opět navázali na svoji předchozí
úspěšnou šňůru a díky zlepšenému
výkonu porazili v důležitém klání
Zbrojovku Brno. Ta totiž na Jihlavany v tabulce zle dotírala, před utkáním ztrácela pouhý bod. Vysočina
tak uhájila pozici v horní polovině
tabulky a záchranu má téměř jistou.
Pochopitelně, že prohra na severu
Čech cílevědomého trenéra Jihlavy
Petra Radu pořádně mrzela, obzvlášť
když jeho svěřenci měli v prvním
poločase momenty, kdy mohli vývoj
střetnutí naklonit ve svůj prospěch:
„V prvním dějství jsme domácí hráče do vážného ohrožení naší branky
nepustili. Naopak jsme si vypracovali dvě příležitosti, které měly
skončit gólem. Bohužel jsme tyto
šance neproměnili,“ pravil Rada.
O konečném výsleku 0:3 z pohledu
Vysočiny tak rozhodl osmiminutový výpadek, během něhož domací
dali všechny branky. „Jsem zklamaný. Po prvním inkasovaném gólu se
naše hra sesypala a každá jablonecká
ofenzivní akce proti nám zaváněla
brankou. Naši stopeři už poněkolikáté naivně netakticky vystoupili
a chybovali. Předvedli jsme tristní
úsek zápasu, k němuž jsem už hráčům své řekl,“ dodal rtuťovitý kouč.
Jihlavský tým chtěl dát zapomenout na nepovedené vystoupení v Jablonci a v domácím utkání s Brnem se rychle ujal vedení
po hlavičce Harby. „Stejně jako
v předchozím domácím zápase
proti Bohemians jsme měli dobrý
začátek a brzy jsme vedli. Bohužel,
soupeř opět jako Pražané vyrovnal
díky nádherné střele. S tím jsme
těžko něco mohli udělat,“ vrací se
k prvnímu poločasu Petr Rada.
„Po hráčích jsem chtěl aktivní vstup
i do druhého dějství a jsem rád, že si
to vzali narozdíl od utkání v Jablonci
k srdci a poměrně brzy se znovu
ujali vedení. Brno bylo i nadále velmi nepříjemné, naštěstí jsme to dokázali uskákat a ubránit. Navíc nás
podržel gólman Hanuš,“ doplnil trenér, který si tak připsal stou výhru
v nejvyšší soutěži.
Po zápase si Rada pochvaloval
především přístup týmu: „Hráči
svojí koncentrací, osobní motivací
a nasazením jednoznačně dokázali,
jak moc touží po záchraně ligy. Naše
práce však ještě nekončí, uspět chceme i ve zbývajících zápasech jara.“
V době uzávěrky Jihlavského expressu měl FC Vysočina před sebou
poslední tři zápasy tohoto ročníku
Gambrinus ligy. Po duelu v Ostravě
ještě čeká jihlavské fotbalisty domácí konfrontace s Příbramí a sezonu
zakončí v závěru května na půdě mistrovské Sparty.
Fotbalový klub pořádá
nábor do přípravek
Jihlava – FC Vysočina opět rozšiřuje svoji základnu a 22. května
od 17 hodin pořádá na travnaté ploše stadionu v Jiráskově ulici tradiční
nábor do týmů přípravek. „Nábor
je otevřen pro kluky ročníků 2007
až 2009 a též holkám ročníku 2004
a mladším. Každý účastník na památku obdrží tričko FC Vysočina.“
říká mluvčí klubu Miroslav Fuks
a dodává: „Kluci a holky si pod
vedením našich trenérů mládeže
vyzkouší několik jednoduchých cvičení a užijí si pohybových aktivit.
Šanci vyzkoušet si v květnu a červnu tréninky v FC Vysočina poté dostanou všichni příchozí zájemci.“ Ti
by měli dorazit v doprovodu rodičů,
se sportovním oblečením, kopačkami a ideálně s míčem velikosti č. 3.
Express sport
Strana 18
Dukla už tvoří kádr pro další sezonu, láká
i čerstvého mistra Marka Melenovského
Bees. Dukla tak přichází o jednu
z vůdčích osobností, o pracovitého
hokejistu a velkého srdcaře. „Bude
mi třicet, přemýšlel jsem jak dál.
Mám před sebou ještě pár let kariéry. A co potom? Takhle se naučím
jazyk a získám životní zkušenosti.
Bez toho bych přestal v pětatřiceti
letech hrát hokej a byl bych bez praxe a jazyka v běžném životě ztracený,“ vysvětlil Hubáček svoji „anglickou“ volbu.
Jihlava - Jen pět týdnů dovolené
si mohli dopřát hokejisté jihlavské
Dukly po uplynulé sezoně, v níž
dokráčeli až do semifinále I. ligy.
Zatímco hráči od 22. dubna v rámci náročné přípravy pod taktovkou
trenéra Petra Vlka pilně pracují
na své kondici, jednatel klubu
Bedřich Ščerban intenzivně jedná
s hráči o nových smlouvách a snaží
se přivést i nové tváře.
Mezi nejznámější z nich patří
čerstvý mistr extraligy extraligy
Marek Melenovský, který titul získal
v dresu Zlína. Valaši však se službami sedmatřicetiletého jihlavského
odchovance již nepočítají a samotný
forvard se v médiích netají tím, že
o návratu do Dukly uvažuje. „Jihlava
mě přivedla k velkému hokeji, takže
logicky by z toho vyplývalo, že se
na zlomku kariéry vrátím do Dukly,
abych jí to vrátil. Lhal bych, kdy-
Soupeři v přípravě
UVAŽUJE O NÁVRATU. Marek Melenovský se Zlínem oslavil mistrovský
titul, závěr kariéry by si dokázal představit v Jihlavě.
Foto: hcdukla.cz
bych tvrdil, že se mi tahle myšlenka
nehoní hlavou,“ přiznal například
na webu Zlínského deníku. „O Marka máme samozřejmě zájem. Je to
dobrý hráč a odchovanec. Již jsem
ho kontaktoval a uvidíme, jaký výsledek přinesou naše schůzky. Držitelem hráčových práv je Zlín, věřím
že se domluvíme. Bude tedy záležet
na něm samotném,“ uvedl začátkem
května Bedřich Ščerban.
Jednateli jihlavského celku se
již dříve podařilo udržet obránce
Tomáše Kalába a Mihu Štebiha,
a také útočníka Adama Zemana,
který byl loni s osmadvaceti góly
nejlepším střelcem mužstva. Dvaa-
dvacetiletý útočník, který se zařadil
mezi klíčové hráče týmu, prodloužil
s Duklou smlouvu o jeden rok.
Přitom to vypadalo, že by mohl zakotvit v extraligových Pardubicích,
za které díky své výjimečné formě
nastoupil do dvou zápasů. „Daří se
nám držet tým pohromadě. Budeme mít vysoké ambice v příští sezoně,“ prohlásil Ščerban.
V dalším ročníku I. ligy se však
již v červenožlutém dresu neobjeví
útočník Michal Velecký, který se
vrátil do Šumperka a také jeho kolega z útočné vozby Radek Hubáček,
jenž podle dostupných informací
míří do anglického týmu Bracknell
Dukla již také zná program svých
přípravných zápasů. Na tvořící se
tým pro sezonu 2014/2015 čeká
v předsezonním období celkem jedenáct duelů.
Nejprve se poslední červencový
den poměří na Horáckém zimním
stadionu s tradičním soupeřem –
reprezentací Francie, následovat
bude Znojmo. Další protivník je
„novinkou“ v zaběhlém schématu
herní přípravy - jedná se o Kladno.
„Vzhledem k tomu, že sestoupili,
a budou našimi soupeři v soutěži,
chceme se s nimi utkat a poznat
je ještě před sezonou,“ prozrazuje
Bedřich Ščerban.
V rámci Regionálního poháru pak Jihlava narazí systémem
doma - venku na Havlíčkův Brod,
Horáckou Slavii Třebíč a nově
na Motor České Budějovice.
Petr Svoboda asistoval
u úspěchu osmnáctky
Jihlava – Trenér hokejových juniorů v Dukle Jihlava Petr Svoboda
nechyběl coby asistent kouče české
reprezentace do 18 let Jakuba Petra
u historického úspěchu českého výběru v této věkové kategorii. Mladí
Češi totiž na šampionátu ve Finsku
poprvé dokráčeli až do finále. Tam
sice nestačili na tým USA, první
stříbro pro „osmnáctku“ je však
velkým milníkem. „Ukázalo se, že
dokážeme konkurovat všem hokejovým velmocem. Kluci si tuhle
medaili za svůj přístup a výkony zasloužili,“ uvedl na webových stránkách Dukly Petr Svoboda, který tak
získal první velkou medaili ve své
trenérské kariéře. Ještě jako aktivní
hráč bral v sezoně 1999/2000 zlato
na mistrovství světa juniorů a dokonce nakoukl i do NHL.
Jihlavský express - měsíčník. Vydává Yashica, s.r.o., Žďárského 186, 674 01, Třebíč. IČ: 46980121. Číslo registrace: MK ČR E 20293. Číslo: květen 2014. Měsíční
náklad: 25.000 kusů. Telefon: 567 304 004, Fax: 567 304 005. E-mail: [email protected]
Strana 19
Express inzerce

Podobné dokumenty

navrh 3 - Luka nad Jihlavou

navrh 3 - Luka nad Jihlavou vyhlášku změnit. Díky tomu byla zrušena ta část, která omezovala nakládání se smíšeným komunálním odpadem (popelnice). Výsledek této změny je nárůst počtu tun tohoto odpadu o 100%!!! Asi každý z Vá...

Více

Brtnický zpravodaj prosinec 2015

Brtnický zpravodaj prosinec 2015 Vánoční slovo starostky města Brtnice Vážení spoluobčané, rok 2015 se chýlí ke konci a čeká na nás rok další, doufejme, že aspoň tak dobrý jako letošní. Většina z nás do něj vstupuje s novými předs...

Více

Hasačert-ík 7 - Databáze větrných mlýnů

Hasačert-ík 7 - Databáze větrných mlýnů Plnými červenými puntíky (č. 39 212, číslování objektů odpovídá pořadí objektů uvedených v katalogu mlýnů v Dánsku (www.moellearkivet.dk ) jsou označeny další zajímavé lokality s „prioritou 2“ když...

Více

Zpravodaj města Písku - červenec 2015

Zpravodaj města Písku - červenec 2015 červenec 2015 • Ročník XVIII. • 14.700 výtisků • www.mesto–pisek.cz • distribuce zdarma do schránek

Více

Duben - Jihlavský express

Duben - Jihlavský express Díky mírné zimě, ale nebyl problém udržet fungující techniku a až na pár vyjímek zvolit správný posypový materiál. Většinou, ale byly zimní měsíce bez sněhu a mrazu,“ uvedl mluvčí SMJ Martin Málek....

Více