Rozpočet obce Zdelov na rok 2013

Komentáře

Transkript

Rozpočet obce Zdelov na rok 2013
Rozpočet obce Zdelov na rok 2013 - příjmy
--------------------------------------------------------Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
500 000,- Kč
Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. Činnosti
8 000,- Kč
Daň z příjmu fyz. os. z kapit. vyn.
25 000,- Kč
Daň z příjmu právnických osob
400 000,- Kč
Daň z přidané hodnoty
900 000,- Kč
Finanční vztah SR k rozpočtu obce na rok 2013
60 100 ,- Kč
Správní poplatky
610 ,- Kč
Poplatky ze psů
1 950,- Kč
Poplatky za užívání veř. prostranství
10 000,- Kč
Daň z nemovitostí
150 000,- Kč
Příjmy z fin. Operací – úroky
5 000,- Kč
Nájemné prodejna
6 000- Kč
Nájemné kabiny
1 000,- Kč
Třídění komunálního odpadu EKO – KOM
30 000,- Kč
Koupaliště vstupné
25 000,- Kč
----------------------------------------------------------------------------------------Příjmy celkem .............................................................
Vyvěšeno :
Sejmuto :
2 122 660 ,- Kč
Rozpočet obce Zdelov na rok 2013 - výdaje
------------------------------------------------------
Školy + školky........................................................... 180 000,- Kč
Koupaliště .................................................................. 45 000,- Kč
Pojistné budovy .......................................................... 30 000,-Kč
Odměny členům OZ .................................................... 150 000,-Kč
Cestovné ...................................................................... 6 000,- Kč
Elektrika .......................................................................130 000,-Kč
Provedení práce .............................................................20 000-Kč
Odvoz odpadu ...............................................................40 000,-Kč
Telefony ........................................................................10 000,-Kč
Kabiny provoz
......................................................... 30 000 Kč
Pohonné hmoty ............................................................ 5 000 ,-Kč
Důchodci životní jubilea ............................................. 15 000,-Kč
Dětský den ..................................................................... 6 000,-Kč
Zdelovská lávka ........................................................... 10 000,-Kč
Sportovci činnost .......................................................... 50 000-Kč
Klub šipek ...................................................................... 5 000,-Kč
Banka poplatky ............................................................... 5 000,-Kč
Příspěvek Orlice ............................................................. 4 360,-Kč
Administrativní výdaje ...................................................30 000,-Kč
Poplatky - daně................................................................. 3 000,-Kč
Stížnosti občanů .............................................................. 5 000,-Kč
Oprava místních komunikací .......................................837 000,-Kč
Zdelovská drbna ........................................................... 15 000,.Kč
Provoz internetová knihovna .........................................16 500,-Kč
Oprava veřejného osvětlení .......................................... 50 000,-Kč
Hasiči činnost ................................................................ 25 000,-Kč
Údržba zeleně hřiště ...................................................... 15 000,-Kč
Správa ostatní služby ..................................................... 30 000,-Kč
Refundace mzdy ........................................................... 25 000,- Kč
Povinné pojištění .......................................................... 1 000 ,-Kč
Zdravotní pojištění ........................................................14 000,- Kč
Dotace myslivci .............................................................10 000,- Kč
Dětský karneval + mikulášská nadílka ..........................10 000,-Kč
Masopust ........................................................................10 000,- Kč
Úprava pozemku u prodejny ......................................... 40 000,-Kč
Oprava obecního úřadu ................................................ 64 800,-Kč
Oprava střechy na prodejně .......................................... 60 000,-Kč
-2Oprava podlahy a obložení v prodejně ......................... 40 000,-Kč
Pořízení územního plánu – urbanistická studie............. 80 000,- Kč
Výdaje celkem ............................................................. 2 122 660 ,- Kč
Vyvěšeno :
Sejmuto :

Podobné dokumenty

ODPOČINKOVÁ ZÓNA KOMORA

ODPOČINKOVÁ ZÓNA KOMORA spádových center. Žádost o dotaci byla podána do třetí výzvy. Zpracovala ji firma G-PROJECT, s.r.o. Stavba byla provedena podle projektové dokumentace Ing. arch. Aleny Kalinové, Atelier KA 21 z Táb...

Více

Rozpočet obce na rok 2008oblíbené!

Rozpočet obce na rok 2008oblíbené! 1111 daň z příjmu FO záv. Činnosti … 978 tisíc 1111 daň z příjmu FO záv. Činnosti 978 tisíc 1112 daň z příjmů FO ze SVČ … 130 tisíc 1113 Daň z příjmu z kapit. Výnos … 43 tisíc 1121 daň z příjmů prá...

Více

Zamer-vypujcky---PROFI-PROJEKT

Zamer-vypujcky---PROFI-PROJEKT na základě usnesení Rady obce Horní Bludovice

Více

Rozpočet 2016 - wwww

Rozpočet 2016 - wwww Příspěvek na výkon státní správy daňové příjmy daň FO - záv. činnost daň FO - sam. výd. činnost daň PO daň FO - kap výnosy daň z nemovitosti DPH pes hřbitov legalizace, vidimace, CZECH POINT odvoz ...

Více

návrh rozpočtu na rok 2011

návrh rozpočtu na rok 2011 Daň z příj.FO ze závis. činnosti Daň z příj. FO ze sam.výd.č. Daň z příj. FO z kapit.výn. Daň z příj. práv.osob DPH Daň z nemovitosti Poplatek ze psů Popl. za užívání veř. prostr. Popl. ze vstupnéh...

Více