Management Pohybových Aktivit - nabídka vyučovaných specializací

Komentáře

Transkript

Management Pohybových Aktivit - nabídka vyučovaných specializací
Management Pohybových Aktivit - nabídka vyučovaných specializací
mpa.opf.slu.cz
Název předmětu
Anotace
Basketbal
Cílem výuky basketbalu je uplatnění jednotlivých herních činností jednotlivce v postupně složitějších herních
cvičeních a hře. Výuka má dle možností charakter sportovního tréninku a její nedílnou součástí je využití
zdravotních benefitů této dynamické kolektivní hry. U začátečníků je výuka zaměřena na osvojení a zdokonalení
herních činností jednotlivce (lokomoce s míčem a bez míče, přihrávka, základy střelby), u pokročilých hráčů pak
na jejich tvořivé využití ve hře a strategii týmového výkonu. Po úspěšném absolvování předmětu jsou studenti
schopni samostatné rekreační hry včetně znalosti pravidel a základů strategie týmového výkonu. Uvědomují si
přínos pohybových aktivit pro udržení zdravého životního stylu.
Požadavky na studenta
Informace k výuce
Aktivní účast na minimálně 70 % celkového rozsahu semestrální výuky, tj. 9 cvičení.
Název předmětu
Anotace
RunFit
Runfit je kombinací běžeckého a funkčního tréninku. Běh je jednou z nejúčinnějších pohybových aktivit pro
trénink srdce a oběhového systému. Běhání je rovněž vhodnou pohybovou aktivitou pro odbourávání stresu.
Cílem předmětu Runfit je zlepšit funkčnost pohybového aparátu a fyzickou kondici frekventantů, seznámit je se
zásadami rozcvičení před a protažení po běhu a kondičním cvičení, s formami a prostředky běžeckého a
kondičního tréninku. Běžecký trénink bude doplněn funkčním tréninkem s využitím moderních pomůcek jako
např. TRX, aquahity a další. Předmět je určen pro všechny skupiny zájemců – od začátečníků po pokročilé.
Požadavky na studenta
Informace k výuce
Aktivní účast na minimálně 70 % celkového rozsahu semestrální výuky, tj. 9 cvičení.
Název předmětu
Anotace
Florbal ženy
Florbal je nejdynamičtěji se rozvíjející kolektivní hra současnosti. Cílem výuky florbalu je uplatnění jednotlivých
herních činností jednotlivce v postupně složitějších herních cvičeních a hře. Výuka má dle možností charakter
sportovního tréninku a její nedílnou součástí je využití zdravotních benefitů florbalu. Výuka předmětu Florbal
ženy je zaměřena především na začínající až středně pokročilé hráčky. U začátečnic je kladen důraz na osvojení a
zdokonalení herních činností jednotlivce (lokomoce s míčkem a bez míčku, přihrávka, základy střelby), u
pokročilých hráček pak na jejich tvořivé využití ve hře a strategii týmového výkonu. Po úspěšném absolvování
předmětu jsou studentky schopny samostatné rekreační hry včetně znalosti pravidel a základů strategie
týmového výkonu. Uvědomují si přínos pohybových aktivit pro udržení zdravého životního stylu.
Požadavky na studenta
Informace k výuce
Aktivní účast na minimálně 70 % celkového rozsahu semestrální výuky, tj. 9 cvičení.
Název předmětu
Anotace
Florbal
Požadavky na studenta
Informace k výuce
Florbal je nejdynamičtěji se rozvíjející kolektivní hra současnosti. Cílem výuky florbalu je uplatnění jednotlivých
herních činností jednotlivce v postupně složitějších herních cvičeních a hře. Výuka má dle možností charakter
sportovního tréninku a její nedílnou součástí je využití zdravotních benefitů florbalu. U začátečníků je výuka
zaměřena na osvojení a zdokonalení herních činností jednotlivce (lokomoce s míčkem a bez míčku, přihrávka,
základy střelby), u pokročilých hráčů pak na jejich tvořivé využití ve hře a strategii týmového výkonu. Po
úspěšném absolvování předmětu jsou studenti schopni samostatné rekreační hry včetně znalosti pravidel a
základů strategie týmového výkonu. Uvědomují si přínos pohybových aktivit pro udržení zdravého životního stylu.
Aktivní účast na minimálně 70 % celkového rozsahu semestrální výuky, tj. 9 cvičení.
Název předmětu
Anotace
Požadavky na studenta
IN-LINE bruslení
Cílem výuky in-line bruslení je získání základních bruslařských dovedností a jejich uplatnění při vyjížďkách na inline bruslích. Důraz je kladen především na bezpečné chování při jízdě po veřejných komunikacích. Výuka je
zaměřena převážně na fitness jízdu a její nedílnou součástí je využití zdravotních benefitů jízdy na in-line bruslích.
U začátečníků je výuka zaměřena na osvojení a zdokonalení základní bruslařské techniky (jízda vpřed a vzad,
změny směru a zastavení), u pokročilých bruslařů pak na prvky trikové jízdy a základy freestylu. Po úspěšném
absolvování předmětu jsou studenti schopni samostatné fitness jízdy včetně znalosti pravidel pro organizaci
skupinové vyjížďky. Uvědomují si přínos pohybových aktivit pro udržení zdravého životního stylu.
Aktivní účast v rozsahu min. 5 účastí na blokové výuce.
Forma výuky: bloková výuka (1 blok = 3 hod). Bloková výuka bude probíhat v pondělí a pátek v dopoledních
hodinách na následujících místech: Karviná - park Boženy Němcové, Třinec – atletický stadion a lesopark,
přehrada Olešná u Frýdku-Místku, případně jiné. Sraz účastníku vždy na místě, doprava individuální! Náklady na
dopravu ve výši cca 50 – 300,- Kč za semestr (dle účastí na jednotlivých výjezdech).
Informace k výuce
Název předmětu
Anotace
Požadavky na studenta
Turistické aktivity
Cílem předmětu Turistické aktivity je rozvoj tělesné zdatnosti studentů a získání základních poznatků o organizaci
a vedení outdoorových aktivit. Důraz je kladen především na bezpečné chování při pohybu v přírodě. Výuka se
skládá z jednotlivých bloků zaměřených na turistiku a vodní turistiku a její nedílnou součástí je využití zdravotních
benefitů outdoorových pohybových aktivit. Po úspěšném absolvování předmětu jsou studenti schopni
bezpečného samostatného pohybu v přírodě včetně znalosti pravidel pro organizaci skupinové túry či vyjížďky.
Uvědomují si přínos pohybových aktivit pro udržení zdravého životního stylu.
Aktivní účast v rozsahu min. 4 účastí na blokové výuce.
Forma výuky: bloková výuka (1 blok = cca 4 hod). Bloková výuka bude probíhat v pátky. Náplní předmětu
Turistické aktivity jsou pěší turistika a vodní turistika. Pro splnění zápočtu si student volí libovolně 4 účasti na
blokové výuce. Sraz účastníku vždy na místě, doprava individuální! Místa, časy srazů a možnosti dopravy budou
upřesněny. Náklady na dopravu ve výši cca 200 – 750,- Kč za semestr (dle účastí na jednotlivých výjezdech).
Informace k výuce
Název předmětu
Anotace
Fitness - CrossFit
Hodiny jsou věnovány funkčnímu tréninku, kde do činnosti jsou zapojovány všechny svalové skupiny. Cvičí se
s vlastní vahou, pomůckami a doplňkovými zátěžemi. V našich lekcích půjde o kondiční trénink kombinující různé
tréninkové metody a přístupy a také různé prostory pro cvičení. Revoluční přístup CrossFitu spočívá v nazírání na
kondiční trénování jako nástroj k současnému komplexnímu rozvoji hlavních fyzických předností: kardiovaskulární
vytrvalost a celkovou výdrž, sílu, flexibilitu, výbušnost, rychlost, hbitost, rovnováhu, pohybovou koordinaci a
přesnost. Lekce jsou určeny všem zájemcům o netradiční přístup k pohybové zdatnosti a funkčnímu tréninku.
Požadavky na studenta
Informace k výuce
Aktivní účast na minimálně 70 % celkového rozsahu semestrální výuky, tj. 9 cvičení.
Název předmětu
Anotace
Odbíjená
Cílem našich tréninků je tvořivé využití znalosti pravidel odbíjené. :-) Budeme se snažit o vytvoření takových
hráčských návyků, které vedou k automatizaci chování hráče v obraně a útoku. Lekce jsou zaměřeny na
aplikování zvládnutých základních herních činností hráče odbíjené do herních cvičení a hry. Nácvik je zaměřen na
obranné postavení a údery, přechod do útoku a útočnou hru. Preferujeme aktivní hru v menším počtu hráčů a
komplexnost nácviku činností. Tyto lekce nejsou určeny začátečníkům v odbíjené, avšak rádi uvítáme všechny, jež
mají alespoň minimální herní zkušenosti a zájem se zlepšovat.
Požadavky na studenta
Informace k výuce
Aktivní účast na minimálně 70 % celkového rozsahu semestrální výuky, tj. 9 cvičení.
Název předmětu
Anotace
Tenis
Cílem našich lekcí je nácvik a zdokonalování základních tenisových úderů. Získání základního povědomí o úpravě
a údržbě tenisových dvorců, sportovního vybavení pro tenis a sportovního náčiní. Výuka je určena jak začínajícím,
tak i pokročilým hráčům a je rozdělena na kategorie: tenis začátečníci, tenis pokročilí. Využívány jsou jak
„proudové“ metody nácviku tak individuální příprava. Výuka probíhá dle sezóny v prostorách nafukovací haly a
na venkovních kurtech.
Požadavky na studenta
Informace k výuce
Aktivní účast na minimálně 70 % celkového rozsahu semestrální výuky, tj. 9 cvičení.
Název předmětu
Anotace
Fitness a kondiční cvičení
Předmět je určen zájemcům o kondiční cvičení s vlastním tělem či přídavnými odpory. Cílem je pokusit se sestavit
individuální tréninkový plán s důrazem na odstranění vlastních svalových dysbalancí, celkové zpevnění těla a
postupné zvyšování svalové síly. Budete vedeni k provádění cviků s ohledem na správné držení těla a bezpečné
zvládnutí postupně zvyšující se velikost přídavného odporu. Za důležitý považujeme i nácvik partnerské
dopomoci. Lekce mají kondiční charakter, z čehož plyne důraz na intenzitu a celkový charakter provádění cvičení.
Požadavky na studenta
Informace k výuce
Aktivní účast na minimálně 70 % celkového rozsahu semestrální výuky, tj. 9 cvičení.
Název předmětu
Anotace
Plavání
Předmět je určen všem zájemcům o plavání a je koncipován s ohledem na rozdílnou fyzickou zdatnost studentů a
studentek.
Výuka probíhá na krytém bazénu v Karviné a je zaměřena na naučení nebo zdokonalení jednotlivých plaveckých
způsobů, na využití plavání jako rehabilitačního prostředku. Při hodinách se využívají cvičení, plavecké pomůcky a
hry pro odstranění svalových dysbalancí, odpor vody používáme jako zátěž. Máte možnost seznámit se s základy
záchrany tonoucího a dopomoci slabšímu plavci. Zdatnější plavci se mohou seznámit se základy sportovního
tréninku a intervalovým tréninkem.
Plavání mohou využít také dočasně zdravotně indisponovaní studenti jako formu rehabilitace po úrazu.
Požadavky na studenta
Informace k výuce
Aktivní účast na minimálně 70 % celkového rozsahu semestrální výuky, tj. 9 cvičení.
Název předmětu
Anotace
Kopaná
Požadavky na studenta
Informace k výuce
Název předmětu
Anotace
Předmět se specializuje především na sálovou kopanou (futsal). Je určen všem hráčům a hráčkám, kteří mají rádi
specifika kolektivních her. Hodiny se svou intenzitou blíží sportovnímu tréninku, ve výuce budete mít možnost
zdokonalit se ve zpracování a vedení míče, přihrávání, střelbě, procvičíte si základní útočné a obranné kombinace
a jednoduché herní systémy.
Výuka probíhá na Házenkářské hale, která svými parametry a vybavením splňuje požadavky pro kvalitní hru.
Aktivní účast na minimálně 70 % celkového rozsahu semestrální výuky, tj. 9 cvičení.
Frisbee
Předmět je určen všem zájemcům o netradiční pohybovou aktivitu. K pohybu a fyzické aktivitě se používá frisbee
(létající disk). Během jednotlivých hodin se naučíte různé druhy hodů - backhand, forehand, overhead atd.,
naučíte se disk správně chytat. Tyto poznatky potom přeneseme do jednotlivých her s diskem, kdy některé se
řadí mezi kolektivní a některé mezi individuální hry - Ultimate, Discolf, Double disc court, Discathlon, Field
events. Všechny tyto hry se hrají bez rozhodčího, všechny sporné situace si řešíte sami na hřišti v duchu zásady
„Spirit of the game“.
Výuka probíhá na Házenkářské hale a ve venkovních prostorech města Karviné (park B. Němcové, venkovní hřiště
Na Vyhlídce atd.).
Požadavky na studenta
Informace k výuce
Aktivní účast na minimálně 70 % celkového rozsahu semestrální výuky, tj. 9 cvičení.
Název předmětu
Stolní tenis
Anotace
Předmět je určen jak pokročilejším, tak začínajícím hráčům a hráčkám. Začátečníci se naučí držení pálky, základní
postavení a hráčský střeh, základní úderové techniky a jejich využití při hře. Pokročilejší hráči si mohou zdokonalit
nebo se naučit jednotlivé údery jako např. lift, topspin, drajv, smeč, čop, podání a příjem podání. Postupně se
hráči seznámí s taktikou obranné a útočné hry, se specifiky dvouhry a čtyřhry. Výuka předmětu probíhá v
tělocvičně Na Vyhlídce.
Požadavky na studenta
Informace k výuce
Aktivní účast na minimálně 70 % celkového rozsahu semestrální výuky, tj. 9 cvičení.
Název předmětu
Anotace
Badminton
Předmět je určen jak pokročilejším zájemcům, kteří již absolvovali základy výuky badmintonu, tak začínajícím
hráčům a hráčkám.
Začínající hráči se naučí během 13 lekcí držení rakety, základní postavení a hráčský střeh, základní úderové
techniky a jejich využití při hře. Pokročilejší hráči si zdokonalí jednotlivé úderové techniky - klír, drop, drajv,
smeč, dynamiku pohybu po kurtu. Postupně se zaměříme na specifikaci hry ve dvouhře a čtyřhře, taktiku hry a
pravidla. Výuka předmětu probíhá v tělocvičně Na Vyhlídce.
Požadavky na studenta
Informace k výuce
Aktivní účast na minimálně 70 % celkového rozsahu semestrální výuky, tj. 9 cvičení.
Název předmětu
Anotace
Aquaerobic
Požadavky na studenta
Informace k výuce
Název předmětu
Anotace
Je cvičení zaměřené na posilování a odstranění dysbalancí. Budeme se snažit o zvládnutí cvičení ve vodním
prostředí, postupně v mělké a v hlubší vodě. Seznámíme se s typy aerobního cvičení: souvislé cvičení, intervalové
cvičení, cyklické cvičení. Nabídka lekcí s různým zaměřením: rozvoj silových schopností, kardiorespirační program,
rozvoj pohyblivosti, prevence a podpora zdraví. Seznámení s cvičením, které využívá aqua-pomůcky: pěnové
válce, plavecké desky, vodní náramky. Skladba hodin a výběr typu lekce odpovídá pohybové úrovni a plavecké
zdatnosti účastníků předmětu.
Aktivní účast na minimálně 70 % celkového rozsahu semestrální výuky, tj. 9 cvičení.
Fitbalance
Moderní přístup k aerobním a zdravotním cvičením. Základní aerobní cvičení s hudbou je doplněno o cvičení na
BOSU. V hodinách jsou užívány další pomůzky jako jsou overbaly, gymbaly a posilovací gumy. Lekce jsou
koncipovány jak kondičně tak na správné držení těla v různých polohách. Cvičení jsou zaměřena na funkční
mobilizaci "CORE". Výuka předmětu probíhá v tělocvičně v budově na ul. Žižkové.
Požadavky na studenta
Informace k výuce
Aktivní účast na minimálně 70 % celkového rozsahu semestrální výuky, tj. 9 cvičení.
Název předmětu
Anotace
Aerobní kondiční cvičení
Požadavky na studenta
Informace k výuce
Obsahem výuky jsou různé formy aerobního cvičení s hudbou – Dance aerobic, Hi – Low aerobic, Mix aerobic,
Step aerobic, P-class aerobic a další formy cvičení pro ženy jako jsou Kalanetika, Pilates nebo cvičení s gymbaly a
overbaly. Hlavním cílem předmětu je rozvoj aerobní zdatnosti a případná redukce nadváhy. Dále také zlepšení
koordinace pohybů končetin a celého těla v souladu s rytmem hudby či zvládnutí náročnějších krokových variací v
sestavě o 16 a 32 taktech. Skladba hodin a rozdělení forem odpovídá zdatnosti a pohybovým zkušenostem
jednotlivých frekventantů.
Aktivní účast na minimálně 70 % celkového rozsahu semestrální výuky, tj. 9 cvičení.
Vyučující
Marek Cvikl
Jiří Helešic
Michal Sebera
Alena Helešicová

Podobné dokumenty

Pravidla pro disciplínu: KATA/TAOLU

Pravidla pro disciplínu: KATA/TAOLU Soutěž kata - hard, soft, se zbraní probíhá v různých kategoriích (rozdělených podle pohlaví a věku). Prezentovat se mohou jak tradiční katy, tak volné katy ( free kata, ale bez hudby! ). Kata beze...

Více

Untitled

Untitled července v Praze. Turnaje se zúčastnilo přes 50 družstev v divizi Open, Women, Mixed a Juniors. Česká republika se touto akcí velmi kladně prezentovala v zemích západní i východní Evropy, o mistrov...

Více

Bez názvu

Bez názvu PEF, CZU nabízí pro studenty semestrální pobyty zaměřené na studium Bussines and Economics. Této možnosti již využila řada našich studentů, kteří se vždy vrátili obohaceni o zkušenost studia v akad...

Více

11. týden - Městská policie České Budějovice

11. týden  - Městská policie České Budějovice Skončila fyzická příprava a začaly ukázky toho, jak co nejrychleji zpacifikovat agresora. „Různé chvaty třeba se zkroucením ruky mohou být líbivé, ale ne vždy tak účinné. Proto razím myšlenku, že j...

Více

Seminář trenérů SCM - Specifika výživy v ledním hokeji

Seminář trenérů SCM - Specifika výživy v ledním hokeji k doplnění glykogenových zásob. Závodní sezóna ledního hokeje trvá obyčejně od září do dubna. Pak následuje krátká tréninková přestávka a 2 – 3 měsíce předsezónní přípravy. V období tréninkové přes...

Více