a průměrného stavu pracovníků příklady na vážený aritmetický

Transkript

a průměrného stavu pracovníků příklady na vážený aritmetický
PŘÍKLADY NA VÁŽENÝ ARITMETICKÝ PRŮMĚR
UŽITÍ K URČENÍ PRŮMĚRNÉ POŘIZOVACÍ CENY
A PRŮMĚRNÉHO STAVU PRACOVNÍKŮ
Příklad 10.10:
Vedoucí školní jídelny SOŠ Blatná postupně pořídila:
• 0,5 t brambor v ceně 9 000 Kč/t
• 500 kg brambor v ceně 7 000 Kč/t
• 20 q brambor v ceně 500 Kč/q
• 3 000 kg brambor v ceně 4 Kč/kg.
V souladu se zákonem o účetnictví lze v jedné účetní jednotce použít k oceňování zásob stejného
druhu buď metodu FIFO (zboží dodané první do skladu se musí první vyskladnit), anebo metodu
V souladu se zákonem o účetnictví lze v jedné účetní jednotce použít k oceňování zásob stejného
váženého aritmetického průměru, podle které spočítáme průměrnou pořizovací cenu brambor.
Řešení:
Příklad lze počítat podle vztahu pro vážený aritmetický průměr.
Hledáme průměrnou cenu,
• proto hodnoty znaku, z nichž hledáme průměr, jsou ceny x i ,
• a váhy n i jsou hmotnosti.
Ovšem musíme převést ceny na jedny jednotky a hmotnosti také. Viz kapitola 3.2 „Veličiny
intenzivní“.
Například ceny převedeme na jednotky Kč/t a hmotnosti na t (i když by mohly být k ceně Kč/t i buď
kilogramy, anebo metrické centy).
Nebo, a to provedeme, ceny převedeme na jednotky Kč/kg a hmotnosti na kg (i když by mohly být
k ceně Kč/kg i buď tuny, anebo metrické centy):
• v ceně x 1 = 9 Kč/kg se nakoupila hmotnost n 1 = 500 kg brambor,
• v ceně x 2 = 7 Kč/kg se nakoupila hmotnost n 2 = 500 kg brambor,
• v ceně x 3 = 5 Kč/kg se nakoupila hmotnost n 3 = 2000 kg brambor,
• v ceně x 4 = 4 Kč/kg se nakoupila hmotnost n 4 = 3000 kg brambor.
U nás počet různých cen je k = 4 a vzorec pro vážený aritmetický průměr je:
k 4
x
 x .n
i 1
i
n
i
k 4

 x .n
i 1
k 4
i
i
n
i 1

x1.n1  x2 n2  x3n3  x4 n4
n1  n2  n3  n4
i
Po dosazení je výpočet průměrné pořizovací ceny:
9
x
Kč
Kč
Kč
Kč
.500 kg  7
.500kg  5
.2000kg  4
.3000kg
30 000 Kč
kg
kg
kg
kg

 5 Kč / kg
500 kg  500kg  2000kg  3000kg
6 000 kg
Průměrná pořizovací cena brambor metodou váženého aritmetického průměru je 5 Kč/kg.
Příklad lze řešit i pomocí tabulky:
Tab. 10.8: Stanovení průměrné pořizovací ceny brambor
Index
i
Cena v Kč/kg
xi
Množství
v kg
ni
Součin tržba v
Kč
x i .n i
1
2
3
4
S
9
7
5
4
x
500
500
2 000
3 000
6 000
4 500
3 500
10 000
12 000
30 000
Průměrná cena se spočítá jako podíl součtů v řádku "Celkem".
=30000/6000
5,0
Příklad 10.11:
Jsem vlastník soukromé firmy. Pro potřeby vyplnění statistického výkazu vypočítám průměrný
stav pracovníků v dubnu. Dle metodiky ČSÚ se započítají stavy pracovníků i za víkendy a svátky.
Stav pracovníků za sobotu, neděli nebo svátek se stanoví podle nejbližšího předchozího pracovního
dne (obvykle nejčastěji z pátku). Stavy pracovníků byly následující:
• 1. 4. byla neděle a stav z pátku 30. 3. byl 89 pracovníků.
• 2. 4. bylo pondělí a přijal jsem 1 pracovníka na zkušební dobu.
• 6. 4. jsem přijal 10 pracovníků na novou výrobu.
Řešení:
Příklad lze počítat podle vztahu pro vážený aritmetický průměr.
Musíme si uvědomit, jaký stav pracovníků byl po jaký počet dní.
Hledáme průměrný stav pracovníků,
• proto hodnoty znaku, z nichž hledáme průměr, jsou stavy pracovníků x i ,
• a váhy n i jsou počty dní.
Jde o vážený aritmetický průměr z časové řady, kterému se říká chronologický průměr.
U počtu dní platí zvláštnost, že v intervalu od jednoho dne do jiného dne se musí započítat i jeden
den včetně.
Například od 2. 4. do 5. 4. je počet dní 5 – 2 + 1 = 4 dny, a to 2. 4., 3. 4., 4. 4. a 5. 4.
Denní stavy jsou tyto:
1.4:
x 1 = 89 pracovníků
počet dní: n 1 = 1
2. 4. až 5. 4.:
6. 4 až 30. 4:
počet dní: n 2 = 5 – 2 + 1 = 4
počet dní: n 3 = 30 – 6 + 1 = 25
x 2 = 90 pracovníků
x 3 = 100 pracovníků
U nás počet různých stavů pracovníků je k = 3 a vzorec pro vážený aritmetický průměr je:
k 3
x
 x .n
i 1
i
n
i
k 3

 x .n
i 1
k 3
i
i
n
i

x1.n1  x2 n2  x3n3
n1  n2  n3
k 3
x
 xi .ni
i 1
n
k 3

 x .n
i 1
k 3
i
i
n
i 1

x1.n1  x2 n2  x3n3
n1  n2  n3
i
Po dosazení je výpočet průměrného stavu pracovníků v dubnu:
x
89 prac.1den  90 prac.4dny  100 prac.25dní (89  360  2500) prac.dní

 98,3 prac.
1den  4dny  25dní
30dní
V měsíci dubnu byl průměrný stav pracovníků 98,3.
Příklad lze řešit i pomocí tabulky:
Tab. 10.9: Stanovení průměrného stavu pracovníků v dubnu.
Index
i
1
2
3
Stav
pracovníků
xi
89
90
100
Počet dní
ni
1
4
25
Součin
x i .n i
89
360
2 500
S
x
30
2 949
Průměrná cena se spočítá jako podíl součtů v řádku "Celkem".
=2949/30
98,3

Podobné dokumenty

příklady na vážený aritmetický průměr užití k určení průměrné

příklady na vážený aritmetický průměr užití k určení průměrné druhu buď metodu FIFO (zboží dodané první do skladu se musí první vyskladnit), anebo metodu V souladu se zákonem o účetnictví lze v jedné účetní jednotce použít k oceňování zásob stejného váženého ...

Více

Učební plán pro dálkové studium UČEBNÍ PLÁN

Učební plán pro dálkové studium UČEBNÍ PLÁN P-VS01 Úvod do veřejné správy P-VS02 Územní samospráva P-VS03 Veřejné finance P-RR01 Úvod do regionalistiky P-RR02 Geografie a demografie P-RR03 Sociální a technická infrastruktura P-PR01 Základy p...

Více

SRM-330 ES

SRM-330 ES LABEL,CAUTION

Více

PROBLÉM SINOVÉ VĚTY SINOVÁ VĚTA: Nechť ABC je libovolný

PROBLÉM SINOVÉ VĚTY SINOVÁ VĚTA: Nechť ABC je libovolný Strana a je větší než strana c a oba úhly α1, α2 jsou větší než úhel γ, takže zatím nedokážu rozhodnout (na rozdíl od většiny žáků, kteří ihned „skočí“ po hodnotě z I. kvadrantu a mají vystaráno). ...

Více

Ceník Moravianet v3.6

Ceník Moravianet v3.6 Analogová nabídka programů je dostupná pouze na metalické síti. Pro příjem digitálních programů (DIGITAL SD, DIGITAL HD) je nutné použít digitální přijímací zařízení. Pro příjem programů v HD rozli...

Více

CLIL PRACOVNÍ LIST - TÉMA: LINEAR EQUATION

CLIL PRACOVNÍ LIST - TÉMA: LINEAR EQUATION Posuďte, zda splňujete následující body, a ohodnoťte se „SMAJLÍKAMA“ JMÉNO: Ze slovního popisu sestavím rovnici o jedné neznámé. Vyřeším lineární rovnici o jedné neznámé s proměnnou na jedné i obou...

Více