zoologická zahrada jihlava

Transkript

zoologická zahrada jihlava
ZOOLOGICKÁ
ZAHRADA JIHLAVA
BŘEZINOVY SADY 4372/10
586 01 JIHLAVA
CZECH REPUBLIC
PRÁVNÍ FORMA
IČ
DIČ
TEL.
FAX
E-MAIL
WWW
NÁZEV
SÍDLO
ZŘIZOVATEL
SÍDLO
IČ
PRIMÁTOR MĚSTA
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ZOO
ŘEDITELKA
ADRESA
Příspěvková organizace
00404454
CZ00404454
+420 567 573 730
+420 567 573 728
[email protected]
www.zoojihlava.cz
Zoologická zahrada Jihlava
Březinovy sady 4372/10, 586 01 Jihlava
Česká Republika
Statutární město Jihlava
Masarykovo náměstí č. 1, Jihlava
00286010
Ing. Jaroslav Vymazal
Ing. Eliška Kubíková
Hybrálec 96, 586 01 Jihlava
1
VÝROČNÍ ZPRÁVA
THE ANNUAL REPORT 2010
OBSAH
CONTENT
JAKÝ BYL ROK 2010 / HOW WAS THE YEAR 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
VÝŽIVA ZVÍŘAT / NUTRITION OF ANIMALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
CHOVATELSKÁ ČINNOST V ROCE 2010 / ANIMAL HUSBANDRY UPDATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
PŘEHLED VETERINÁRNÍ ČINNOSTI V ROCE 2010 / VETERINARY SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ČINNOST EKONOMICKÁ / FINANCES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
STÁTNÍ DOTACE MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – PROGRAM „PŘÍSPĚVEK ZOOLOGICKÝM
ZAHRADÁM“ / STATE APPROPRIATION OF MINISTRY OF THE ENVIROMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
PROPAGACE A VZDĚLÁVÁNÍ / ADVERTISING, PUBLICITY, EDUCATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
SYMBOLICKÁ ADOPCE V ZOO JIHLAVA 2010 / THE SYMBOLIC ADOPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
ZAHRADNICKÁ ČINNOST / GARDENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
VÝSTAVBA A ÚDRŽBA / CAPITAL DEVELOPMENT AND MAINTENANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
VÝHLED DO ROKU 2011 / OUTLOOK FOR 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
PRACOVNÍ VÝROČÍ V ROCE 2010 / ANNIVERSARY OF WORK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
SEZNAM ZVÍŘAT V ZOO JIHLAVA / JIHLAVA ZOO ANIMAL INVENTORY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
VZÁCNÉ A CHRÁNĚNÉ DRUHY ZVÍŘAT V ZOO JIHLAVA
/ RARED AND PROTECTED ANIMAL SPECIES AT JIHLAVA ZOO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
CHOV A ODCHOV KOSMANŮ STŘÍBŘITÝCH (Mico argentata) V ZOO JIHLAVA
/ SILVERY MARMOSETS BRED AND REARED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
CHOV A ODCHOV SCINKŮ TANIMBARSKÝCH (Tiliqua scincoides chimaerae) V JIHLAVSKÉ ZOO
/ TANIMBAR BLUE–TONGUED SKINK BRED AND REARED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
CHOV MADAGASKARSKÝCH HROZNÝŠŮ V ZOO JIHLAVA
/ BREEDING MADAGASCAR BOAS AT JIHLAVA ZOO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
MIMOŘÁDNÝ ODCHOV MANULŮ (Otocolobus manul) V JIHLAVĚ V ROCE 2010
/ PALLAS´S CAT: EXTRAORDINARY BREEDING SUCCESS IN JIHLAVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
KRYSA OBLÁČKOVÁ (Phloeomys pallidus) A JEJÍ CHOV V JIHLAVĚ V ROCE 2010
THE NORTHERN LUZON CLOUD RAT AND ITS BREEDING AT JIHLAVA ZOO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
SPOLUPRÁCE ZOO JIHLAVA NA VÝZKUMNÉ ČINNOSTI / INVOLVEMENT OF THE ZOO IN RESEARCH . . 40
MEZI NÁMI ZVÍŘATY / ANIMAL NEWS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
AFRIKA (NEJEN) V ZOO / AFRICA IN ZOO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
LÉTO V JIHLAVSKÉ ZOO PLNÉ ZÁŽITKŮ / SUMMER AT THE ZOO FULL OF EXPERIENCES . . . . . . . . . . 43
2010 – MEZINÁRODNÍ ROK BIODIVERZITY / INTERNATIONAL YEAR OF BIODIVERSITY . . . . . . . . . . . . 44
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZOO JIHLAVA 2010
ANNUAL REPORT 2010
AUTOŘI TEXTU
Ing. Eliška Kubíková, Ing. Jan Vašák, Hana Krejčová, Jan Bruna, Kateřina Kosová, Bc. Olena Kotíková, Martina Davidová Dis.,
Ing. Josef Čurda, Lubomíra Ševčíková, Marta Hudcová, Mgr. Michaela Eliášová
ZPRACOVALA
Kateřina Kosová
GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ
Petra Sadilová
FOTOGRAFIE
Eliška Kubíková, Kateřina Kosová, Martina Davidová, Lubomíra Ševčíková, Michaela Eliášová, Šárka Krčilová, Jaroslav Pospíchal
a archiv Zoo Jihlava
Neprošlo jazykovou úpravou.
Vydala Zoologická zahrada Jihlava v r. 2011 v nákladu 400 ks.
2
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA JIHLAVA
ZOOLOGICAL GARDEN OF THE CITY OF JIHLAVA
ZOOLOGICKÁ
ZAHRADA JIHLAVA
ZOOLOGICAL GARDEN
OF THE CITY OF JIHLAVA
Personální obsazení
Personal Staff
Eliška Kubíková, Dipl. Ing.
Ředitel/The Director
Hana Krejčová
Hlavní ekonom/The Head Economist
Marcela Zelená
Hlavní účetní/ The Head Accountant
Jan Bruna
Údržba, výstavba/Maintenance
RNDr. Aleš Toman (do/until 31. 1. 2010)
Zoolog/The Zoologist
Martina Davidová, Dis.
Odborný referent kulturně–vzdělávací činnosti
/Education, Advertising
Mgr. Pavla Jarošová (od/from 1. 8. 2010)
Vzdělávání/Education
Jana Švantnerová
Účetní/The Accountant
Lucie Půlkrábková, Dis.
Odborný referent/The Animal Recond Keeper
Aleš Buček (do/until 14. 12. 2010)
IT technik/The IT Technician
Ing. Jan Vašák
Kurátor, vedoucí zoologického oddělení
/The Curator, Zoologist
Jiří Tomek (od/from 1. 12. 2010)
IT technik/The IT Technician
Ing. Josef Čurda
Zootechnik/The Zootechnician
MVDr. Michael Horský
Veterinární servis/The Veterinary Service
Kateřina Kosová
Vzdělávání, propagace/Education, Advertising
16
Chovatelé/Keepers
Bc. Olena Kotíková
Kontakt s veřejností/PR
13
Ostatní technický servis
/The Remaining Technical Service
42
Celkem/Total
ZOOLOGICKÁ
ZAHRADA JIHLAVA
ZOOLOGICAL GARDEN
OF THE CITY OF JIHLAVA
je členem
is a Member of
3
VÝROČNÍ ZPRÁVA
THE ANNUAL REPORT 2010
JAKÝ BYL ROK 2010
HOW WAS THE YEAR 2009
Velmi důležitým momentem pro zoologickou
zahradu je nástup do nové sezóny. Podobně jako
závodník, který zaváhá na startu a pak musí vyvinout enormní úsilí na trati, i my jsme v průběhu
roku „dotahovali“ zpoždění způsobené dlouhodobou
pokrývkou sněhu a chladem v úvodu roku.
Zejména zahradnické práce nebylo možné uspíšit.
Zaměřili jsme se především na parkovou část u pavilonu šelem, kde byly provedeny nové chodníky a terénní
úpravy, zlikvidována přestárlá zeleň a zahájena výsadba.
V závěru sezóny byl park doplněn o netradiční ukázky
použití vrby v zahradnické tvorbě. Měly by přinést nejenom estetický, ale i praktický efekt.
V japonském parku přibyla novinka v podobě ozvučení, které výrazně zlepšilo atmosféru v této relaxační
části areálu. Japonský altán v bezprostředním sousedství byl nejenom osazen zástupci asijského ptactva, ale
byly zde již zaznamenány i první odchovy.
V centrální části zahrady probíhaly nejvýraznější
stavební úpravy a to zejména na průčelí Amazonského pavilonu, který získal charakter puebla. Vznikla zde
i malá voliéra s ubikací pro jihoamerické papoušky. V
další sezóně by se tato úprava měla významně projevit
na návštěvnosti občerstvení umístěného na střeše pavilonu, které dosud unikalo pozornosti. Pozitivní reakce
očekáváme i ze strany dětských návštěvníků, protože
součástí objektu je i expozice morčat.
Pro zlepšení chovatelské práce byl zásadně rozšířen výběh pro evropské rysy. Kosmani stříbřití, kteří v
předešlém roce dostali k dispozici malý pavilonek, původně sloužící jako zimoviště pelikánů, získali venkovní
výběh oddělením ostrůvku a jeho doplněním parkosy,
což jistě také přispělo k odchovu mláďat. V pavilonu
Exotária byly dokončeny estetické úpravy ve zbývajících
expozicích opic, které podstatně zlepšily celkový vzhled
ubikací. Nepřehlédnutelnou změnou je druhá etapa
úpravy výběhů malých koček, která se projevila velmi
výrazně na velikosti a vzhledu expozic, ale i na odchovech, zejména početném vrhu mláďat manulů.
V areálu zoo probíhaly mnohé menší opravy a úpravy, které zvládalo oddělení údržby s vynalézavostí sobě
vlastní, zvláště s ohledem na dlouhodobou nemoc vedoucího oddělení. Vzhledem k této okolnosti muselo
některé povinnosti, zejména projektovou přípravu akcí,
z části převzít ekonomické oddělení.
O tom jak obsáhlá je ekonomická činnost zoologické zahrady svědčí fakt, že ekonomické oddělení provedlo více než 27 tisíc účetních operací. Velký díl práce
představovala i příprava zpoplatnění parkoviště. Po překonání prvních problémů se podařilo docílit propojení
všech systémů a v současné době pracuje zařízení spolehlivě. Díky řadě úsporných opatření se i za situace,
4
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA JIHLAVA
ZOOLOGICAL GARDEN OF THE CITY OF JIHLAVA
kdy příjmová část rozpočtu byla oproti původnímu očekávání nižší, podařilo s pomocí zapojení fondů udržet
vyrovnaný rozpočet.
Vzhledem k extrémně nepříznivému počasí v kombinaci s dopady ekonomické krize se ani jihlavská zoo
nevyhnula poklesu návštěvnosti, který v porovnání s rekordním rokem 2009 představuje 15 %. Srovnání s dalšími roky však vyznívá méně dramaticky a v porovnání
se situací v dalších zoologických zahradách a kulturních zařízeních nepředstavuje výjimku.
Velmi významným počinem v historii zahrady bylo zahájení výstavby Environmentálního centra. Nepochybně
bude velkým přínosem pro vzdělávací činnost zoo, která byla ovšem i za stávajících podmínek již tradičně na
velmi dobré úrovni. V akcích připravovaných pro širokou
veřejnost uplatnili pracovníci oddělení kromě píle i své
nadání a fantazii a to ke spokojenosti návštěvníků. Akce
jako Letní noc v zoo, podobně jako večerní vánoční prohlídky si získávají stále více příznivců, ale největší objem
informací byl zprostředkován v rámci komentovaného
krmení po dobu letních prázdnin. Mezi nejsmysluplnější
akce patří Malá africká konference, která je zaměřena i
na odbornou veřejnost.
Nejlepším kvantitativním důkazem úspěšné činnosti
zoologické zahrady bývají zejména výsledky v odchovech zvířat. Počet 660 odchovaných jedinců padesáti pěti druhů zvířat v uplynulém roce je pro pracovníky
jihlavské zoo důležitým impulzem k novému startu do
dalších aktivit.
Dipl. Ing. Eliška Kubíková
Ředitelka/The Director
SUMMARY
To every zoo, starting a new season is a very important moment. Similar to an
athlete who hesitates to start and then has to make enormous efforts while running down the track, the zoo staff too faced the urgency of catching a leaving train
throughout the year due to the long-lasting snow cover and cold weather at the
beginning of 2010. This in particular was true for the horticulture section as their
job is one that is hard to accelerate, with the main focus being the part of the park
by the carnivore house, where new visitor pathways and landscaping were carried
out, overaged vegetation destroyed and planting launched. As the end of the season
was drawing near, the park was made complete with unusual examples of using
the willow–tree in horticultural production, which is expected to bring also practical
effects apart from the aesthetic one.
A sound system in the Japanese park is a new feature that has greatly improved
the atmosphere in this relaxing part of the zoo grounds. In addition to the above,
JAKÝ BYL ROK 2010
HOW WAS THE YEAR 2009
the Japanese Pavilion in the immediate neighbourhood
was not only stocked with members of Asian avifauna,
but also the first-ever offspring was recorded.
The most extensive construction work underway
was that in the middle of the zoo. This namely applied
to the front of the Amazon House, which turned into a
structure resembling a pueblo, plus a small aviary with
quarters for South American parrots was erected here.
Over the next season, this amendment is expected to
strongly influence traffic within the refreshment facility
placed on the roof of the house, one that so far could
not raise much attention. Additionally, it is hoped that
even the kid audience will feel happy with the updated
structure in that it includes a guinea pig exhibit.
To enhance breeding efforts, the enclosure for
European lynxes has seen a major expansion. Following
the small display dedicated to the silvery marmosets
the previous year (used primarily as a pelican wintering
facility), a new outdoor enclosure was made available
to the primates by splitting the island and adding dead
trunks, which surely contributed to the offspring being
reared successfully. Modifications enhancing the visual
effect were completed in the remaining part of primate
exhibits at the Exotarium House, which significantly
improved the overall appearance of the facilities. The
completed second phase of alteration of small cat enclosures was a real eye-catching change, one that was
definitely visible in the size and design of the displays,
but also in offspring, which in particular goes for the
numerous Pallas’s cat litter.
In parallel to the major projects, a lot of minor
repair and alteration work was underway throughout
the zoo grounds and handled successfully by the maintenance staff with their intrinsic innovative skills, which
was of particular use due to the long-term sick leave
of the department head. The absence necessitated a
partial assignment of some obligations of the Maintenance department to Finances, which especially
involved the project development activities.
The 27,000+ financial transactions carried out by
the latter may very well illustrate the large extent of
zoo’s activity in that sector, with prearrangements for
launching a system of car park fees making a large
deal of that. After overcoming initial problems, we have
managed to achieve integration of all systems and the
system now works in a reliable manner. With a range
of cost-cutting measures, the zoo was able to maintain
a balanced budget with the involvement of funds even
in situations where the income of the budget was lower
than initially expected.
Due to the extremely bad weather, this being
combined with the impact of economic crisis, Jihlava
Zoo too could not avoid the drop in visitor numbers,
which in comparison with the record year 2009 was
15 %. Comparison with other previous years, however,
sounds less dramatic and is not exceptional when taking a more detailed view into the situation of other zoos
and cultural institutions.
A quite important event in the history of Jihlava
Zoo was the launched construction of the Environmental Centre, a facility that no doubt is to be of great benefit for zoo’s activities in education, albeit they were
always achieving very good levels even under existing
operations. In addition to diligence, the Education staff
exercised their talent and imagination when developing
programmes for the general public, to the satisfaction
of every visitor. Events such as The Summer Night at
the Zoo and the evening guided tours on Christmas
are gaining more and more audience; nonetheless, the
greatest volume of information was conveyed during
the narrated animal feeding shows over the summer
holidays. Among the most valuable events is The Little
African Conference, which concentrated on the professional audience among others.
Often the best quantitative evidence of the successful zoo operations is in particular the animal
breeding results. With 660 individuals reared in 55
animal species in the past year, the Jihlava Zoo staff
received an important momentum to starting new activities.
VÝŽIVA ZVÍŘAT
NUTRITION OF ANIMALS
Velký důraz je kladen na hospodárnost a co nejefektivnější využití surovin při přípravě krmiv pro jednotlivá
zvířata. Je prováděna pravidelná kontrola nakupovaných krmiv a okamžitá náprava při zjištění jakýchkoliv
nedostatků.
Při současné ekonomické situaci je velmi obtížné hledání nových zdrojů krmiv a zároveň udržení vysoké kvality
za přijatelné ceny.
V letošním roce skončil výrobu náš dodavatel krmných
kuřat, což se v roce 2011 projeví nárustem ceny za 1 kg
až o 70 %.
V roce 2010 došlo ke zlepšení nutričních parametrů
krmné dávky opic. Z krmné dávky byly vyřazeny potraviny jako je veka, cukr, malkao, marmeláda a nahrazeny
byly granulemi pro primáty (Mazuri a Ssnif) a chlebíčkem
Racio.
V ROCE 2010 DOŠLO NAPŘÍKLAD
KE ZLEPŠENÍ NUTRIČNÍCH PARAMETRŮ
KRMNÝCH DÁVEK OPIC
V ROCE 2010 BYLO NAPŘÍKLAD ZKRMENO:
Králík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kuře . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ryba mořská. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Potemník moučný. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Saranče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 860 kg
5 702 kg
4 046 kg
602 litrů
241 litrů
SUMMARY
Ing. Josef Čurda
Zootechnik/The Zootechnician
Improvement of supplier–customer relations related feed for animals.
5
VÝROČNÍ ZPRÁVA
THE ANNUAL REPORT 2010
CHOVATELSKÁ
ČINNOST V ROCE 2010
ANIMAL HUSBANDRY UPDATE
Poprvé v historii jsme zaznamenali odchov rosniček
včelích (Phrynohyas resinifictrix) – metamorfózu
téměř 300 žabek.
OBOJŽIVELNÍCI A PLAZI
Opětovně se zdařil i odchov pralesniček batikových (Dendrobates auratus). Poprvé snesly vajíčka
také pralesničky strašné (Phylobates terribilis), vzhledem k věku žabek byla ale vajíčka podle očekávání
neoplozená. V příštích letech by se měl tento vývoj
s dospíváním zvířat zlepšovat. Skupina také nemá
optimální poměr pohlaví – v celé skupině se bohužel
nacházel pouze jediný samec. Poměr pohlaví jsme
vylepšili koncem roku příchodem nepříbuzného samce ze Zoo Plzeň. Chov se nám bohužel stále nedaří u
listovnic červenookých (Agalychnis callydryas), proto
jsme se rozhodli tento druh prozatím v naší kolekci
neobnovovat až do doby, kdy by mělo dojít k optimalizaci podmínek pro tento arboreální pralesní druh.
V případě plazů prozatím odchováváme mláďata u
tradičně rozmnožovaných druhů. Po delší přestávce
se nám podařilo rozmnožit tilikvy (Tiliqua scincoides
chimereae), kdy jsme od dvou chovných samic dosáhli narození celkem 34 mláďat. Problémem u chovu
tohoto druhu je úzká příbuzenská plemenitba, kterou
jsme poněkud zmírnili výměnou zvířat se soukromým
chovatelem, jehož chov není s naším geneticky provázaný. Z tohoto chovu jsme dovezli dvouletého samce,
kterého jsme už spojili s jednou z našich chovných
samic. Doufáme, že z tohoto spojení získáme mláďata v příštích letech.
Problém inbreedingu je zatím aktuální i u scinků
šalomounských (Corucia zebrata), u kterých se nám
CHOV UŽOVEK ČÍNSKÝCH V JIHLAVSKÉ ZOO
LZE NAZVAT UNIKÁTNÍM V RÁMCI EVROPY I SVĚTA
6
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA JIHLAVA
ZOOLOGICAL GARDEN OF THE CITY OF JIHLAVA
rovněž podařilo docílit v tomto roce odchovu celkem
tří mláďat. V chovu tohoto druhu jsme kontaktovali
kolegy z Tierparku Schönbrunn, kde se rýsuje výměna zvířat za nepříbuzná.
Tato výměna by byla stejným přínosem pro obě instituce, protože i vídeňský chov řeší stejný problém.
Otázku inbreedingu jsme řešili také u hroznýšů psohlavých východních (Sanzinia madagascarensis madagascarensis), u nichž jsme vyměnili samce se Zoo
Olomouc. U tohoto samce jsme už zaznamenali páření, což je potěšitelný vývoj oproti dosavadnímu stavu
chovu v Olomouci, kde dosud k žádnému páření nedošlo. Bohužel jsme se v roce 2010 nedočkali odchovu
mláďat, doufáme ale, že se tento zcela nepříbuzný samec zapojí do reprodukce pravidelněji v příštích letech.
K dispozici máme pro tohoto samce dvě naše samice,
matku a dceru. U pravidelně rozmnožovaných druhů, jakými jsou chřestýši stříbřití (Crotalus vegrandis),
korálovky sedlaté (Lampropeltis triangulum alterna),
korálovky sinaloiské (Lamropeltis triangulum sinaloe),
korálovky honduraské (Lampropeltis triangulum hondurensis), korálovky královské (Lampropeltis pyromelana woodiini), užovky červené (Elaphe guttata), nebo
gekončíci noční (Eublepharis macularius) či leguánci
modří (Sceloporus cyanogenys) jsme odchovali opět
poměrně zajímavé počty mláďat. U užovek čínských
(Elaphe moellendorfii), jejichž chov v naší zoo lze hodnotit jako unikátní v rámci Evropy i světa, už dospělo
několik mladých samic z našich odchovů. Bohužel i
zde komplikuje chov příbuzenská plemenitba, její eliminace je ale z naší strany poměrně problematická.
Nepříbuzná zvířata jsou dostupná velmi omezeně, tři
jedince jsme získali v průběhu roku 2010, přičemž jeden jedinec je na náš chov zcela nepříbuzný, další dva
jsou po jednom z rodičů provázáni s jihlavským chovem. Zaznamenali jsme rovněž snůšky od dvou samic,
jedna z nich bohužel následně uhynula. Po delší odmlce v chovu jsme zaznamenali odchov pěti mláďat,
které jsme předali do Zoo Plzeň. Bohužel i všechna plzeňská zvířata jsou potomky jihlavského chovu, takže i
v tomto případě bude případná spolupráce limitovaná
nedostatkem zakládajících jedinců. Nově se nám do
stavu terarijních zvířat dostala felsuma madagaskarská
(Phelsuma madagascarensis grandis) a chameleon jemenský (Chamealeo calyptratus). U felsum se situace
vyvíjí nadějně, chov chameleonů se zatím nedaří.
CHOVATELSKÁ ČINNOST V ROCE 2010
ANIMAL HUSBANDRY UPDATE
PTÁCI
V této oblasti došlo k obohacení o jednu expozici, která vznikla v komplexu japonského parku. V altánu, který
je upraven jako vnitřní voliéra, našli nový domov rýžovníci
šedí (Padda oryzivora), holub zelenokřídlý (Chalcophaps
indica indica) a drozd černoprsý (Turdus dissimilis).
Poprvé v historii se podařila umělá inkubace pštrosů
dvouprstých (Sturtio camelus). Pro tento druh jsme upravili část společného výběhu tak, aby byl možný bezkontaktní přístup. Zejména samec je v době toku potenciálně velmi nebezpečný ošetřovatelům a tato úprava nám v
příštích letech umožní přirozenou inkubaci a odchov.
Odchov se nám naopak poněkud zkomplikoval u
nandu pampových (Rhea americana), kdy samec obsedal příliš velký počet vajec a došlo tak k odumření většího množství zárodků. Pro příští sezónu pravděpodobně odebereme nadbytečný počet vajec do inkubátoru a
PÁR ARŮ HYACINTOVÝCH
LETOS POPRVÉ ZAHNÍZDIL,
COŽ JE OPTIMISTICKÝM
PŘÍSLIBEM
DO BUDOUCNA
V chovu plameňáků starosvětských se daří odchovávat
mláďata každoročně, v letošním roce jsme zatím zaznamenali vylíhnutí 8 mláďat. Je velmi potěšitelné, že odchovávají
již dvě samice, které se vylíhly v naší zoo.
Ve společné expozici drobných australských papoušků
(s klokany) jsme kromě odchovů andulek (Melopsittacus undulatus) zaznamenali mláďata i u rozel (Platycerus eximius).
Situace je stále neuspokojivá v expozici vrubozobých,
kde dochází k opakovaným ztrátám menších druhů zejména vlivem predace volně žijícími živočichy. Přesto jsme
zaznamenali odchov husic rezavých (Tadorna ferruginea).
Ze společnosti ostatních jsme oddělili nejvíce agresivní
druh – husici magellánskou (Chloephaga picta), pár těchto hus byl umístěn do jihoamerického výběhu.
Poprvé snesl vejce nově sestavený pár alexandrů
velkých (Psittacula eupatria), vejce však byla vzhledem k
věku ptáků podle očekávání neoplozená. Snůšku jednoho vejce jsme zaznamenali vůbec poprvé u arů hyacintových (Anodorhinchus hyacinthinus). Jedná se o pár,
který dosud u předchozích chovatelů nepečoval o vejce,
která musela být inkubována vždy uměle. Ptákům jsme
nabídli velký dutý kmen, který velmi dobře přijali a o vejce
vzorně pečovali. To se nakonec ukázalo jako neoplozené, tento posun je ale poměrně optimistickým příslibem
do budoucna. Naopak nepříjemně nás překvapili arové
vojenští (Ara militaris mexicana), kde vůbec nedošlo ke
snůšce vajec u zavedeného chovného páru. Stejně se
– pravděpodobně vlivem ne zcela standardního průběhu počasí během sezóny – vedlo i některým soukromým
chovatelům papoušků.
OPICE A POLOOPICE
uměle odchovaná mláďata pak zkusíme přidat k přirozeně inkubovaným.
Zatím se stále nedaří odchov orlů mořských (Haelliaetus
albicilla), kteří již třetím rokem hnízdí. V letošním roce vejce
zmizelo, v příští sezóně bude na zvážení použití podkladku
pro udržení hnízdního pudu rodičovských ptáků a umělá
inkubace s návratem případného rozkrmeného mláděte.
U jeřábů japonských (Grus japonensis) jsme zatím nezaznamenali snůšku oplozených vajec. Je ale nutné dodat,
že pár v tomto složení hnízdí teprve třetím rokem. Obecný
problém s oplozeností vajec se vyskytuje u těchto ptáků v
případě jejich chovu v otevřených výbězích, kde se proti úniku používá zastřihování letek. Samec pak má problémy se
stabilitou při kopulaci a nedojde k plnohodnotnému spojení.
Na podzim roku 2010 jsme poprvé vyzkoušeli jinou metodu
úpravy letek, který ponechává neporušený osten a odstraňuje pouze prapor vybraných per. Pero tak zůstává „živé“ a
může se takto upravovat méně často, což dává ptákům delší
čas na synchronizaci k páření. Navíc nevzniká v křídlu „mezera“ po zastřižených letkách, ale křídlo je pouze „řidší“.
V chovu opic a poloopic došlo rovněž k několika
významným událostem. Oproti loňskému roku, kdy se
nedařil chov lemurů, jsme v letošním roce zaznamenali
úspěšné odchovy u lemurů černých (Eulemur macaco
macaco) a lemurů rudočelých (Eulemur fulvus rufus). U
lemurů černých se jedná o dvojčata, u lemurů rudočelých
jde o první úspěšný odchov mláděte po zcela nepříbuzném samci z Kolína nad Rýnem. U lemurů kata (Lemur
catta) jsme odeslali dosavadního samce, který se bohužel
potvrdil jako nechovný, místo něj jsme do skupiny zařadili
dva nepříbuzné mladé samce ze Zoo Zlín Lešná. Oba
samci jsou narození v roce 2010, přesto jsme již zaznamenali páření. Jestli už bude u takto mladých zvířat toto
páření plodné, uvidíme v průběhu chovné sezóny 2011.
V chovu vari červených (Varecia rubra) podle doporučení
koordinátora očekáváme samici z Paigntonu. Tato samice již měla přicestovat na konci roku 2010, vzhledem k
omezení provozu britských letišť ale bohužel došlo k přesunu tohoto transportu na začátek roku 2011.
Do stávajícího stavu outloňů malých (Nycticebus pygmaeus) jsme obdrželi mladé samice z Poznaně a z Fuengiroly, což
zvyšuje šanci na rozmnožení alespoň některého ze stávajících
zvířat, která se bohužel nenacházejí v optimálním věku. Nicméně se chceme pokusit tato starší zvířata rozmnožit vzhledem k jejich nepříbuznosti na zbytek evropské populace.
7
VÝROČNÍ ZPRÁVA
THE ANNUAL REPORT 2010
PODAŘILO SE DOPÁROVAT U NÁS ODCHOVANOU
SAMICI GIBONA ZLATOLÍCÍHO A VĚŘÍME,
ŽE SE VYTVOŘÍ FUNGUJÍCÍ RODINA
CHOVATELSKÁ ČINNOST V ROCE 2010
ANIMAL HUSBANDRY UPDATE
Nově sestavená skupina kočkodanů Campbellových
(Cercopithecus campbelli) velmi dobře harmonuje a jedna ze samic porodila (ve svých 15 letech) mrtvé mládě.
Toto může být dobrý příslib do budoucna, problémem
se zde jeví poněkud odlišný exteriér jedné ze samic
příchozích z Chesteru, který by mohl indikovat odlišné
taxonomické zařazení tohoto zvířete, případně poddruhového hybrida.
Po delší době se nám podařilo dopárovat u nás odchovanou samici gibona zlatolícího (Nomascus gabriellae), toto spojení je velmi cenné, její partner pochází z
jednoho z posledních importů těchto zvířat přímo z Vietnamu. Pár vypadá velmi nadějně, zvířata se páří, věříme,
že se nám z něj vytvoří fungující rodina. U naší původní rodinné skupiny došlo bohužel k úhynu zakládajícího
samce, který už byl ale nejméně 31 let starý. Vlastně především díky přiblížení se biologické životnosti u tohoto
původního páru jsme k vytvoření nové skupiny našich
erbovních zvířat přistoupili. Z této původní skupiny jsme
ještě v rámci EEP odeslali samici do Zoo Amsterdam,
takže momentálně zbývá matka a dva synové. V tomto
případě už asi matka sehraje pouze roli výchovnou, její
případné dopárování záleží na teoretické možnosti reprodukční aktivity po osamostatnění mláďat.
Již druhé mládě přivedla na svět naše nová skupina
chvostanů bělolících (Pithecia pithecia).
Poměrně velmi dobře se vyvíjí situace u kosmanovitých
opic. Odchovů během roku 2010 dosáhli tamaríni pinčí (Saguinus oedipus), tamaríni vousatí (Saguinus imperator subgrisescens), tamaríni žlutorucí (Saguinus midas), kosmani stříbřití (Mico argentata) a lvíčci zlatí (Leontopithecus rosalia).
vestris gordoni), koček bažinných (Felis chaus), servalů
(Leptailurus serval) a manulů (Otocolobus manul), kde
porodily obě samice, takže i zde jsme rozmnožili zvíře již
narozené v Jihlavě. V případě manulů jsme docílili v roce
2010 nejpočetnějšího odchovu v roce 2010 v rámci celého EEP.
Do Zoo Brno jsme poskytli chovného samce levharta
cejlonského (Panthera pardus kotiya), aby se zde zvýšila
šance na rozmnožení zakladatelky populace tohoto taxonu v Evropě. Starý brněnský samec byl přesunut do
Jihlavy, zde na sklonku roku uhynul na celkovou sešlost
věkem.
U tygrů sumaterských (Panthera tigris sumatrae) se
snažíme přimět zvířata k rozmnožování. Samice se dlouhodobě jeví jako poměrně nervózní zvíře, které reaguje
poměrně agresivně na snahy samce k páření. Po poradách s kolegy postupně zkoušíme aplikaci kočičích feromonů a homeopatik, které by měly vést k celkovému
zklidnění zvířete. Na konci roku jsme u našeho páru zaznamenali páření, takže doufáme, že na tento první krok
bude navazovat i porod a odchov mláďat.
V chovu margayů (Leopardus wiedii) jsme přivezli mladého samce, který je zástupcem středoamerické (doporučené pro region) populace (poddruhu) z Nesles.
OSTATNÍ SAVCI
Narození 3 mláďat jsme registrovali u naší kolonie kaloňů rodriguezských (Pteropus rodricensis). Úspěšného
odchovu dosáhli ježci bělobřiší (Atelerix albiventris). Významným v mezinárodním měřítku je náš chov krysy obláčkové (Phloeomys pallidus), kde jsme dosáhli prvního
odchovu tohoto druhu ve druhé generaci po samci narozeném v Jihlavě. Celkem jsme zaznamenali v roce 2010
porody čtyř mláďat od dvou párů.
Již tradiční je rozmnožování surikat (Suricata suricatta), u mangust žíhaných (Mungos mungo) jsme provedli obměnu skupiny. Stávající zvířata jsme nahradili
jedinci pocházejícími z chovu Tierparku Berlín, která
mají determinovaný původ (Tanzanie). V tuto chvíli
KOČKOVITÉ ŠELMY
V chovu koček došlo k přirozené přestávce po mimořádném roku 2009 u velkých kočkovitých šelem. Samec levharta
perského (Panthera pardus saxicolor) narozený v roce 2009
byl předán v rámci EEP do Björnparku Orsa ve Švédsku.
Je ale třeba zmínit také malé druhy, které se daří odchovávat. Rozmnožování jsme docílili u koček divokých
(Felis silvestris silvestris), koček arabských (Felis sil-
8
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA JIHLAVA
ZOOLOGICAL GARDEN OF THE CITY OF JIHLAVA
U MANULŮ JSME V ROCE 2010 DOCÍLILI NEJPOČETNĚJŠÍHO
ODCHOVU V RÁMCI EEP
CHOVATELSKÁ ČINNOST V ROCE 2010
ANIMAL HUSBANDRY UPDATE
máme v naší Zoo samčí čtyřčlennou skupinu, případná
samice je přislíbena z Tierparku Berlin, podle poměru
pohlaví v odchovech.
Perspektivně by se mohla vyvinout v průběhu příštích
let situace u tuleňů obecných (Phoca vitulina vitulina), kde
jsme doplnili skupinu o novou nepříbuznou samici. Obě
stávající samice ve skupině jsou ještě mladé (nar. 2007),
ale mohly by být příslibem pro budoucnost. Tím spíše, že
samec se již s jednou ze samic pokoušel pářit.
Skupinu jsme obměnili také u zeber damarských
(Equus burchellii antiquorum), kde jsme ponechali jednoho hřebce a doplnili dvě mladé klisny.
Doplněna byla také skupina babirus celebeských
(Babyrousa babyrussa), ke stávajícímu páru jsme přivezli
mladého kance a starší prasnici. Tento pár dosud nejevil
snahu o rozmnožování a tímto krokem by mohlo dojít ke
JIHLAVSKÝ CHOV
KRYS OBLÁČKOVÝCH
JE VÝZNAMNÝ
I V MEZINÁRODNÍM
MĚŘÍTKU
ZÁVĚR
Z pohledu statistik je rok 2010 rokem enormně úspěšným – nejen, pokud se jedná o počty odchovaných mláďat, ale i nízkým počtem uhynulých jedinců. Kromě faktu,
že se v roce 2010 začaly rozmnožovat rosničky včelí, které
nám tak tyto údaje výrazně vychýlily, je třeba počítat i s
narozením velkého počtu mláďat hroznýšovců jamajských
a portorických na konci roku. Tato mláďata tak figurují v
počtu odchovaných zvířat, přestože ze zkušeností víme,
že jejich mortalita během odchovu je poměrně vysoká (i
přes 50 %). Tato skutečnost nám bohužel v roce 2011
pravděpodobně vychýlí statistické údaje v úhynech, stejně
jako tomu bylo i v roce 2009. Samice hroznýšovců rodí
jednou za dva roky, což v tomto případě opět snižuje početnost odchovu ve dvouleté periodě a také vzhledem k
tomu, že v jednom vrhu bývá kolem 30 mláďat. Přes tyto
zmíněné faktory zkreslující statistické údaje a také přesto,
že zejména ptáci predovaní volně žijícími živočichy v těchto
statistikách nefigurují, lze rok 2010 hodnotit jako rok výjimečně úspěšný z pohledu celé historie jihlavské zoo.
ODCHOVY
Jedinců
Druhů
Savci . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 . . . . . . . . . . . . . .30
Ptáci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 . . . . . . . . . . . . . . .6
Plazi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 . . . . . . . . . . . . . .16
Obojživelníci . . . . . . . . . . . . 303 . . . . . . . . . . . . . . .2
POROVNÁNÍ V JEDNOTLIVÝCH LETECH
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 . . . . . . . . . . . . .
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 . . . . . . . . . . . . .
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 . . . . . . . . . . . . .
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 . . . . . . . . . . . . .
2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 . . . . . . . . . . . . .
2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658 . . . . . . . . . . . . .
stimulaci reprodukčního chování. Podle chování zvířat se
ale po dovozech nových dvou jedinců jeví jako největší
překážka v reprodukci poměrně komplikovaná povaha
naší původní samice.
Výměna samců hrošíků liberijských (Hexaprotodon liberiensis), která proběhla v loňském roce, se jeví
poměrně nadějně, zaznamenali jsme páření nového
samce s chovnou samicí, bohužel v průběhu březosti
došlo pravděpodobně ke ztrátě plodu. Tento problém
se bohužel vyskytuje v chovu hrošíků liberijských poměrně často. Projevy samce při říjích samic jsou oproti
předchozímu samci podstatně méně výrazné, to klade
vyšší nároky na detekci říje na ošetřovatele. Stávající samec projevuje také menší libido než předchozí,
proto se budeme dále snažit zvířata více stimulovat k
rozmnožování. Zejména vzhledem k faktu, že je samec
nepříbuzný na všechna zvířata v Evropě, by případný
úspěch byl velmi významným pro celý chovný program
v regionu.
32
36
41
51
54
56
ÚHYNY
Savci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . . . . . . . . . 14
Ptáci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . . . . . . . . . . . 6
Plazi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 . . . . . . . . . . . . . . 6
Obojživelníci . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . . . . . . . . . . . 2
Celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 . . . . . . . . . . . . . 30
Ing. Jan Vašák
Zoolog/The Zoologist
PRACOVNÍCI ZOOLOGICKÉHO ODDĚLENÍ:
VEDOUCÍ: RNDr. Aleš Toman (do 31. 1. 2010)
Ing. Jan Vašák (od 1. 2. 2010)
CHOVATELÉ: Bohumír Chytal, Jana Čeplová, Pavel Hájek, Marta Hudcová, Radmila Jarošová, Marie Kousalová, Jaroslava Králová, Ing. Šárka Krčilová, Petr Kříž, Ilja
Libenský, Marie Obrdlíková, Milan Raždík, Lubomíra Ševčíková, Martin Tomek, Lydie Trojanová, Eva Vytisková,
Mgr. Michaela Eliášová, Petra Rodová
9
VÝROČNÍ ZPRÁVA
THE ANNUAL REPORT 2010
CHOVATELSKÁ ČINNOST V ROCE 2010
ANIMAL HUSBANDRY UPDATE
SUMMARY
In 2010, the first reared offspring was
recorded in Amazonian milk frogs (Phrynohyas resinifictrix), as well as the first clutch of
unfertilised eggs in golden poison frogs (Phyllobates terribilis). As breeding has so far failed
in red-eyed tree frogs (Agalychnis callidryas),
a decision was taken to discontinue the efforts
in the near future.
In addition to usual rearing successes in
the reptile stock, offspring to mention includes
that of the Tanimbar blue-tongued skink (Tiliqua scincoides chimaerea) achieved in this
animal after a long break. Also, breeding efforts in the Solomon Island skink (Corucia
zebrata) have met with success. For these
and other species the animal managers have
to address the issue of animals being related
to each other and cases of imminent or existing inbreeding, which has also been limiting
in flower snakes (Elaphe moellendorffi), where
a breeding success was re-achieved after a
long break.
Several new species were added into the
collection of birds. African ostriches (Struthio
camelus) managed to breed for the first time,
while unfertilised clutches were observed in
the red-crowned crane (Grus japonensis) and
the hyacinth macaw (Anodorhynchus hyacinthinus). Nesting was also incomplete in whitetailed eagles (Haliaetus albicilla). On the other
hand, a long-term unsatisfactory situation is
that in Anseriformes birds. The breeding flock
of the greater flamingo (Phoenicopterus roseus) successfully bred 8 chicks in 2010.
In the mammal stock, breeding succeeded in three species of lemurs in 2010
in contrast to the previous year, with animal
exchange carried out or still underway in another two species, this promising prospects
of successful breeding in the years to come.
Two young females brought and added into
the aging group of the pygmy slow loris (Nycticebus pygmaeus) at least partially increased
the chance of reproduction of some of those
animals bearing a high genetic value. The
2010 yielded a stillborn Campbell’s mona
monkey (Cercopithecus campbelli), the first
birth in the newly assembled group of these
primates. The female yellow–cheeked gibbon (Nomascus gabriellae) reared within the
zoo’s breeding stock was successfully joined
together with a male; sadly, the original breeding pair was affected in the same year by the
death of the founder male. Offspring was too
PŘEHLED VETERINÁRNÍ
ČINNOSTI V ROCE 2010
VETERINARY SERVICE
Vyšetření zvířete . . . . . . . . . . . . . . .
Léčba zvířete . . . . . . . . . . . . . . . . .
Imobilizace zvířete s léčbou . . . . . .
RTG vyšetření . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odčervení skupiny . . . . . . . . . . . . .
Odčervení zvířete . . . . . . . . . . . . . .
Vakcinace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Injekční aplikace léčiva. . . . . . . . . .
Chirurgické ošetření . . . . . . . . . . . .
Korekce paznehtů a kopyt . . . . . . .
Dezinfekce, dezinsekce, deratizace
Asanace výběhu a ustájení . . . . . . .
Odběr vzorků na vyšetření SVÚ . . .
Úprava krmné dávky . . . . . . . . . . . .
Aplikace mikročipu . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
318
159
. 42
. 16
. 44
. 31
108
. 92
. 26
. 12
. 51
. 36
218
. 36
. 62
MVDr. Michal Horský
Veterinární servis/The Veterinary Service
10
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA JIHLAVA
ZOOLOGICAL GARDEN OF THE CITY OF JIHLAVA
reared with success in the case of callitrichid
family of primates. Very successful was the
2010 in breeding feline carnivores, with the
most numerous Pallas’s cat litter within the
EEP even achieved. Promising is the situation
in the harbour seal (Phoca vitulina), where a
young female from Duisburg was added to
the current pair. Further, two young mares of
the Burchell’s zebra (Equus burchellii antiquorum) brought from Antwerp also give good
prospects for the future. In addition, efforts to
reproduce have been under development in
the babirusa (Babyrousa babyrussa) and the
pygmy hippo (Hexaprotodon liberiensis).
Altogether, 658 individuals of 56 species
were bred and reared in 2010, which significantly exceeds the latest maximum. Having
said that, one should bear in mind that these
statistics are positively influenced by the numerous first-ever offspring in the Amazonian
milk frog, as well as the cases of birth in the
Puerto Rican boa and the Jamaican boa later
in the year. The latter does not include natural losses, which is most likely to occur during 2011 and probably deflect the statistical
values in the negative manner in the year to
come, but still keeping the 2010 amongst very
successful periods in terms of breeding.
VETERINÁŘ V ZOO
NEPRACUJE JENOM
NA OPERAČNÍM STOLE,
MNOHEM ČASTĚJI MUSÍ
DO TERÉNU
AMAZONSKÝ PAVILON ZÍSKAL
CHARAKTER PUEBLA
ČINNOST
EKONOMICKÁ
FINANCES
DOTACE A PŘÍSPĚVKY
VLASTNÍ PŘÍJMY
Zoologická zahrada Jihlava obdržela v roce 2010 na zajištění provozu prostředky od těchto poskytovatelů:
Statutární město Jihlava (zřizovatel):
– provozní příspěvek . . . . . . . . . . . . . . . . 9 455 tis. Kč
– prostředky na realizaci projektu
Motýlí zahrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 tis. Kč
– prostředky na realizaci projektu
Použití vrby v zahradní tvorbě . . . . . . . . . . 59 tis. Kč
– prostředky na realizaci projektu
Předcházíme odpadům . . . . . . . . . . . . . . 79 tis. Kč
Ministerstvo životního prostředí
– státní dotace v rámci programu
Příspěvek zoologickým zahradám. . . . . 1 725 tis. Kč
Úřad práce v Jihlavě
– dotace na veřejně prospěšné práce . . . . 243 tis. Kč
Celkem v roce 2010 obdržela Zoologická zahrada
dotace a příspěvky ve výši 11 587 tis. Kč.
VÝNOSY
v Kč
Tržby z prodeje služeb . . . . . . . . . . . . . . 13 172 737
Tržby z pronájmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 533 805
Tržby za prodané zboží . . . . . . . . . . . . . . . . 291 028
Aktivace materiálu a zboží . . . . . . . . . . . . . . 305 332
Zúčtování fondů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 419 858
Ostatní výnosy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 137 389
Finanční výnosy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 877
Příspěvky a dotace na provoz . . . . . . . . 11 586 820
CELKEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 539 846
VÝNOSY V KČ – VYBRANÉ UKAZATELE
Vlastní příjmy byly vytvořeny v celkové výši 20 953 026 Kč.
Z toho příjmy vytvořené v rámci:
– hlavní činnosti ve výši . . . . . . . . . 17 674 437 Kč
– doplňkové činnosti ve výši . . . . . . 3 278 590 Kč
VYHODNOCENÍ CELKOVÉHO ROZPOČTU
A HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
Hlavní činnost – ztráta . . . . . . . . . . . - 1 149 156 Kč
Doplňková činnost – zisk . . . . . . . . . . 1 322 285 Kč
Celkový hospodářský výsledek – zisk
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 129 Kč
NÁKLADY
v Kč
Spotřeba materiálu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 578 622
(z toho krmivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 901 237)
Spotřeba energie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 495 933
Prodané zboží . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 648
Ostatní služby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 411 350
(z toho opravy a udržování . . . . . . . . . . . . . . 1 692 782)
Daně a poplatky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 765
Ostatní náklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 360 969
Odpisy majetku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 878 612
Finanční náklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 232
Mzdové náklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 832 880
Zákonné pojištění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 322 129
Tvorba FKSP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 560
Ostatní osobní náklady . . . . . . . . . . . . . . . . 106 017
CELKEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 366 717
NÁKLADY V KČ – VYBRANÉ UKAZATELE
11
VÝROČNÍ ZPRÁVA
THE ANNUAL REPORT 2010
ČINNOST EKONOMICKÁ
FINANCES
ZAMĚSTNANOST
K 31. 12. 2010 Zoologická zahrada Jihlava vykazovala
43,7 přepočtených zaměstnanců.
NÁVŠTĚVNOST
Zoologickou zahradou prošlo celkem 226 809 návštěvníků.
Hana Krejčová
Hlavní ekonom/The Head Economist
PRACOVNÍCI EKONOMICKÉHO ODDĚLENÍ:
VEDOUCÍ: Hana Krejčová
Marcela Zelená, Jana Švantnerová, Aleš Buček, Bc. Lucie
Půlkrábková Dis, Miroslav Hejda, Hana Honsová, Helena
Milostná, Marie Vlčková, Michaela Ševčíková, Naděžda
Štumarová, Jiří Tomek
SUMMARY
ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ FONDŮ
– rezervní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 573 930 Kč
– reprodukce majetku . . . . . . . . . . . . . . 4 079 837 Kč
MAJETEK – STAV K 31. 12. 2010
– Dlouhodobý hmotný . . . . . . . . . . . 145 793 928 Kč
– Drobný dlouhodobý hmotný . . . . . . . . 5 801 600 Kč
– Drobný dlouhodobý nehmotný . . . . . . . 244 791 Kč
To cover the expense of operation, Jihlava Zoo received in 2010 funding from the following sources: The Statutory City of Jihlava (the founder)
– 9,619,100 CZK, The Ministry of Environment of the Czech Republic –
1,725,220 CZK, Labour Office Jihlava – 242,500 CZK.The grants and cofunding obtained in 2010 totalled 11,586,820 CZK. Own revenues generated
amounted to 20,953,026.36 CZK. Revenues amounted to 32,539,846.36 CZK,
while total costs were 32,366,717.35 CZK. The zoo operations produced a
profit amounting to 173,129.01 CZK. As per 31–12–2010, Jihlava Zoo had
43.7 full-time employees on file. A total of 226,809 visitors taking a walk
around the zoo grounds.
MĚSÍČNÍ NÁVŠTĚVNOST V ROCE 2010
SROVNÁNÍ NÁVŠTĚVNOSTI 2000–2010
12
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA JIHLAVA
ZOOLOGICAL GARDEN OF THE CITY OF JIHLAVA
V RÁMCI DOTAČNÍ PODPORY
BYLY REALIZOVÁNY MIMO JINÉ
I PŘEDNÁŠKY V KLUBOVNĚ ZOO
STÁTNÍ DOTACE MINISTERSTVA
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
„PŘÍSPĚVEK
ZOOLOGICKÝM
ZAHRADÁM“
PROGRAM
STATE APPROPRIATION OF
MINISTRY OF ENVIROMENT
Zoologická zahrada Jihlava obdržela na základě žádosti státní dotaci MŽP z programu „Příspěvek zoologickým
zahradám“. Dotace je účelově vymezená na podporu výživy a chovu ohrožených druhů zvířat, na realizaci vzdělávacích programů pro veřejnost a dále na podporu členství zoologických zahrad v mezinárodních organizacích.
Dotace byla poskytnuta ve výši 1 725 220 Kč a v průběhu roku účelově vyčerpána.
CELKOVÁ REKAPITULACE
Přidělené dotační prostředky
1 725 220,00 Kč
50,60 %
Vlastní zdroje
1 683 564,47 Kč
49,40 %
Skutečné celkové náklady
3 408 785,47 Kč
100 %
Rozpis podle jednotlivých dotačních titulů
A. CHOV OHROŽENÝCH DRUHŮ SVĚTOVÉ FAUNY V ČESKÝCH ZOOLOGICKÝCH ZAHRADÁCH
bod 1.1.–1.5.
Přidělené dotační prostředky
1 236 895,00 Kč
45,82 %
Vlastní zdroje
1 462 667,14 Kč
54,18 %
Skutečné celkové náklady
2 699 562,14 Kč
100 %
B. ZAPOJENÍ ČESKÝCH ZOOLOGICKÝCH ZAHRAD DO SYSTÉMU OCHRANY PŘÍRODY ČESKÉ REPUBLIKY
bod 2.1.–2.7.
Přidělené dotační prostředky
bod 2.3.
117 989,00 Kč
bod 2.7.
164 640,00 Kč
CELKEM dotační titul B
282 629,00 Kč
63,15 %
Vlastní zdroje
123 201,25 Kč
41 728,21 Kč
Skutečné celkové náklady
241 190,25 Kč
206 368,21 Kč
164 929,46 Kč
36,85 %
447 558,46 Kč
100 %
C. SPOLUPRÁCE ČESKÝCH ZOO V RÁMCI MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ OHROŽENÝCH DRUHŮ
S VÝZNAMNÝMI ZOO A INSTITUCEMI V CIZINĚ, PODPORA ČLENSTVÍ A ÚČASTI ČESKÝCH ZOO
V MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍCH
bod 3.1.–3.4.
Přidělené dotační prostředky
205 696,00 Kč
78,60 %
Vlastní zdroje
55 968,87 Kč
21,40 %
Skutečné celkové náklady
261 664,87 Kč
100 %
13
VÝROČNÍ ZPRÁVA
THE ANNUAL REPORT 2010
STÁTNÍ DOTACE MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
PROGRAM „PŘÍSPĚVEK ZOOLOGICKÝM ZAHRADÁM“
STATE APPROPRIATION OF MINISTRY OF ENVIROMENT
Dotační titul A, B
Náklady na chov ohrožených a chráněných druhů živočichů a realizace vzdělávacích programů.
A . CHOV OHROŽENÝCH DRUHŮ SVĚTOVÉ FAUNY V ČESKÝCH ZOOLOGICKÝCH ZAHRADÁCH
1.1.
Chov ohrožených druhů světové fauny zařazených do Evropských záchovných programů chovu
ohrožených druhů EEP
1.2.
Chov ohrožených druhů světové fauny v rámci evropských plemenných knih (ESB)
1.3.
Chov ohrožených druhů světové fauny v rámci mezinárodních plemenných knih (ISB)
1.4.
Chov ohrožených druhů světové fauny uvedených v Červené knize (RDB) a druhů světové fauny
jen obtížně chovatelných v lidské péči
Dotace
Krmiva
Ostatní náklady
Celkem
Skutečné náklady
1 487 297,34 Kč
1 212 264,80 Kč
2 699 562,14 Kč
1 236 895 Kč
B. ZAPOJENÍ ČESKÝCH ZOOLOGICKÝCH ZAHRAD DO SYSTÉMU OCHRANY PŘÍRODY ČR
2.3.
Chov zvláště chráněných druhů živočichů podle zvláštního právního předpisu a zapojení zoologické
zahrady do záchranných programů těchto druhů.
Dotace
Krmiva
Ostatní náklady
Celkem
Skutečné náklady
121 295,93 Kč
119 894,32 Kč
241 190,25 Kč
117 989 Kč
2.7.
Realizace vzdělávacích programů a zapojení do
vzdělávání veřejnosti a osvěty v oblasti ochrany přírody,
především ve smyslu Úmluvy o zachování biologické rozmanitosti, a s tím související publikační činnost.
ÚČAST NA MEZINÁRODNÍCH
KONFERENCÍCH MÁ VÝZNAMNÝ
PŘÍNOS PRO NAŠI PRÁCI
V rámci dotační podpory byly zrealizovány tyto projekty:
1.
2.
3.
4.
Zoonovinky – tiskový zpravodaj Zoo Jihlava
Návrat k přírodním materiálům
Africká kultura – Malá africká konference
Plazi – legendy, mýty, skutečnost o krokodýlech
a želvách
5. Věřte přírodě! Příroda vám věří!
6. Mizející svět
C. ČLENSTVÍ A ÚČAST V MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍCH
3.1.
Příspěvek na členství a účast českých zoologických zahrad v mezinárodních organizacích
V rámci dotačního titulu bylo podpořeno členství v mezinárodních organizacích:
WAZA – World Association of ZOOs and Aquariums
EAZA – European Association of ZOOs and Aquariums
UCSZ – Union of Czech and Slovak Zoological Gardens
IZE – International Zoo Educators Association
ISIS – International Species Information Systém
35 218 Kč
48 400 Kč
15 600 Kč
986 Kč
9 492 Kč
a účast na konferencích:
EAZA Directors Day (Zoo Parc de Beauval, Francie květen 2010)
EAZA and EEP Annual Conference (Verona, Itálie – září 2010)
The 20th Conference IZE (Orlando, USA – září, říjen 2010)
9 000 Kč
37 000 Kč
50 000 Kč
Hana Krejčová
Hlavní ekonom/The Head Economist
14
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA JIHLAVA
ZOOLOGICAL GARDEN OF THE CITY OF JIHLAVA
PROPAGACE
A VZDĚLÁVÁNÍ
ADVERTISING, PUBLICITY,
EDUCATION
Kulturně–výchovné akce v areálu i mimo areál zoo
Výstavy
Novinky ve vzdělávání
První sezónní akce – Den ptactva – se letos uskutečnila
na Bílou sobotu. Program se tedy nesl v duchu nejen v ptačím, ale i velikonočním (soutěže a ptačí aktivity ve spolupráci
s ČSOP Jihlava, výstava „Ptáci“, výroba ručně malovaných
kraslic a pomlázek, velikonoční kvíz pro malé i velké). Návštěvníci mohli také letos poprvé shlédnout ukázky výcviku
dravců a sov. Již potřinácté se konal slet návštěvníků s ptačím příjmením – vyhráli Pelikánovi, kterých přišlo celkem 14,
druhé místo obsadili Holubovi (12) a o třetí místo se podělili
Kosovi a Čejkovi (9). Šťastným výhercem vyhlídkového letu
se stal Roman Orel z Jihlavy. Slunečné počasí vylákalo v
tento den do zoo takřka 1900 návštěvníků.
„Pestrá příroda – to je lahoda“ tak znělo heslo letošní oslavy Dne Země v jihlavské zoo, která se konala 24. dubna.
Společně s oddílem mladých ochránců přírody Volavky z Třeboně byl připraven pestrý program zaměřený na rozmanitost
přírody (rok 2010 byl vyhlášen Valným shromážděním Organizace spojených národů „Mezinárodním rokem biodiverzity“
a také Zoo Jihlava se do tohoto projektu zapojila). A protože
„Na svatého Jiří, vylézají hadi a štíři“, vyhlásili jsme také monitoring plazů na Vysočině a s ním spojenou soutěž SSStisknispoušť“. Součástí programu bylo i stříhání ovcí pro veřejnost,
ukázky zpracování ovčí vlny a práce ovčáckého psa.
Oslava Dne dětí byla velkolepá – trvala 4 dny. V pátek 28.
května jsme společně se žáky a studenty z jihlavských škol
připravili tématický program týkající se biodiverzity, v sobotu
29. května se řada návštěvníků zúčastnila stezky s názvem
DEN DĚTÍ SE LETOS NESL
V PIRÁTSKÉM DUCHU
„Se zvířátky za pirátským pokladem“. Ve spolupráci s Agenturou Monika probíhaly soutěže o ceny pro malé i velké a bohatý program na pódiu v africké vesnici po celý den. Součástí
byl i „Den s Juniorem“ – speciální program (křtiny jehňátek)
připravený pro výherce dětského časopisu 21. století–Junior.
V neděli 30. května byly připraveny soutěže nejen pro děti ve
spolupráci se společností Auto Activity. A konečně – na Den
dětí (v úterý 1. června) si mohli nejen děti vyzkoušet soutěžní
kvíz s názvem „Čím se živí zvířátka v zoo“.
„ZOO ART“ – tak zní název sochařského plenéru
Střední umělecké školy grafické z Jihlavy. Již druhý ročník
probíhal v areálu zoo od 24. do 28. května. Po celý týden
mohli návštěvníci sledovat, jak se kmeny stromů mění v
rukou mladých umělců ve zvířecí sochy. Vybrané hotové
výtvory byly ponechány v areálu zoo jako výzdoba.
V sobotu 29. května jsme se také zúčastnili zajímavého
projektu společně s kolektivním systémem Elektrowin –
kdo přinesl do zoo vysloužilý elektrospotřebič, obdržel slevu na vstupném. U informačního stánku se zájemci navíc
mohli dozvědět jak zacházet s vysloužilým elektrozařízením, aby neplnilo černé skládky a neohrožovalo přírodu.
Stalo se již tradicí, že prázdniny začínají v zoo ve znamení „Slámování“. Od pátku do neděle (2.–4. července)
si návštěvníci mohli vyrobit a odnést drobné předměty
ze slámy, součástí byla i výroba větších slámových zvířat
(medvěd) a doprovodný program (filcování, drátkování,
korálky a živá hudba).
Tanečně-hudební vystoupení africké skupiny IYASA,
které se uskutečnilo 8. července v africké vesnici Matongo, se již několik let těší velkému zájmu veřejnosti. Před
vystoupením proběhla ještě vernisáž výstavy dřevěných
plastik ze Zimbabwe s názvem „Zvino va Africa“.
V průběhu letních prázdnin zajišťovaly pracovnice oddělení také komentované krmení zvířat – každý den u
venkovních výběhů celkem osmi druhů zvířat.
Nechyběly ani ptradiční „Hadí středy v Matongu“ –
vyprávění o hadech i ještěrech s praktickými ukázkami
každou středu od začátku května do konce srpna.
Účastníci návštěvnicky oblíbené akce s názvem „Letní noc v zoo“ byli letos seznámeni se vznikem světa,
prvních tvorů a rostlin. Krok za krokem mohli objevovat
tajemství historie přírody 13. a 14. srpna v průběhu speciálních večerních prohlídek s průvodci.
Prázdniny skončily v zoo poslední srpnovou neděli.
Pro všechny návštěvníky byl připraven speciální „lamí“
program – křtiny mláďat lamy guanako, soutěžní kvíz,
15
VÝROČNÍ ZPRÁVA
THE ANNUAL REPORT 2010
NA DEN ZVÍŘAT
JSME POKŘTILI MLÁĎATA
LAM GUANAKO
PROPAGACE A VZDĚLÁVÁNÍ
ADVERTISING, PUBLICITY, EDUCATION
lamí stezka, nebo speciální komentované krmení.
Již 5. ročník Malé Africké Konference, který se konal 10.–11. září, byl opět nabitý zajímavými přednáškami i
africkou kulturou. V neposlední řadě byl také přínosným a
příjemným setkáním všech milovníků černého kontinentu.
Den zvířat jsme v jihlavské zoo oslavili 3. října. Návštěvníky čekalo vyhodnocení soutěže „ssstisknispoušť“ spojené
s vyprávěním o hadech a oceněním výherců, supí dovednostní kvíz a oficiální zakončení kampaně „Carnivore“.
Den sov a dravců se již tradičně koná první listopadovou sobotu ve spolupráci ČSOP Jihlava. Pro zájemce byly
také letos připraveny zajímavé přednášky a ukázky dravců.
„Adventní dílny v zoo“ se v jihlavské zoo stávají již tradicí.
DEN SOV A DRAVCŮ SE KONÁ
JIŽ TRADIČNĚ VE SPOLUPRÁCI
S ČSOP JIHLAVA
jsme připravili společně s Krajským úřadem Kraje Vysočina. 28. prosince čekal na návštěvníky pestrý program,
jehož součástí byla soutěž o ceny, vystoupení kouzelníka
nebo komentované krmení zvířat.
Druhý ročník vánoční sbírky krmiv pro opuštěná zvířata v útulcích s názvem „Vánočky letos nejen pro kočky“ jsme uspořádali ve spolupráci s Českým Rozhlasem
Region. V průběhu prosince se podařilo na pokladnách
zoo a v jihlavské redakci Českého rozhlasu nashromáždit
neuvěřitelných 240 kilogramů granulí, konzerv a pamlsků. Nechyběly ani deky, obojky nebo hračky. Dárečky
byly hned po novém roce rozvezeny do útulků ve Žďáru
nad Sázavou, Polné, Havlíčkově Brodě a Třebíči.
Zajímavé besedy nejen o zvířatech a cestování s názvem „Klubové večery v zoo“ pořádáme již pátým rokem
a setkávají s čím dál větším zájmem veřejnosti. V jarním
cyklu (od ledna do dubna) proběhlo celkem 6 besed v klubovně zoo, v podzimním (září–prosinec) potom další 4.
Pracovnice oddělení zajišťovaly také přípravu akcí,
které v areálu zoo pořádaly jiné organizace.
VÝSTAVY
Nový vstupní areál – Infocentrum:
Divoká Afrika
– výstava o životě a působení Joy Adamsonové
Za stromy roku
– výstava fotografií Petra Francána
Aye-aye expedition 2009
– výstava fotografií z Madagaskaru
Výstavní místnost:
Madagaskar v ohrožení
Ptáci – výtvarné práce žáků ZUŠ Jihlava
Kresby koní
Občerstvení U Kelta:
Prodejní výstava afrického výtvarného uměni Tingatinga
Pavilon šelem:
Biodiverzita – výtvarné práce žáků a studentů na téma
„Rozmanitost přírody“
I V ZIMĚ
JE V JIHLAVSKÉ ZOO
CO DĚLAT
4. a 5. prosince měli zájemci možnost si na několika stanovištích v zoo vyrobit originální vánoční dárky nebo ozdoby z přírodních materiálů. V neděli přišel i Mikuláš s čerty a andílky.
Mezi vánočními svátky probíhaly oblíbené večerní prohlídky po zoo s průvodci, kteří se tentokrát převlekli do
uniforem strážců národního parku a kromě zajímavého
povídání o zvířatech v zoologické zahradě seznamovali
návštěvníky s projektem „Mobily pro gorily“ na záchranu
ohrožených druhů zvířat v Africe.
„Rodinné pasy v Zoo Jihlava“ byl název akce, kterou
16
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA JIHLAVA
ZOOLOGICAL GARDEN OF THE CITY OF JIHLAVA
PROPAGACE A VZDĚLÁVÁNÍ
ADVERTISING, PUBLICITY, EDUCATION
Africká vesnice Matongo
Škola
– Prodejní výstava afrického výtvarného umění Tingatinga
– Výstava sférických fotografií
Areál – ZVINO VA AFRICA
– výstava moderního sochařství ze Zimbabwe
SE ZVÍŘÁTKY JIHLAVSKÉ ZOO SE ZÁJEMCI SETKÁVAJÍ
I MIMO AREÁL ZOOLOGICKÉ ZAHRADY
KULTURNĚ–VZDĚLÁVACÍ AKCE MIMO AREÁL ZOO
První větší akce letošního roku – reprezentační ples
Zoo Jihlava – se konal 5. března v Hotelu Gustav Mahler.
Tentokrát se nesl ve znamení Madagaskaru a jeho typických obyvatel – lemurů a byl příjemným setkáním všech
příznivců a přátel zoo.
V rámci regionálního projektu „Žirafy míří do Jihlavy“ soutěžilo ve čtvrtek 3. června na jihlavském náměstí
celkem 6 kolektivů dětí o nejdelší žirafu. Soutěž uspořádala firma Sapeli a speciální cenu – noc v africké vesnici Matongo získali nejen vítězové, ale i všichni ostatní
účastníci.
Víkend 11.–13. června patřil soutěžnímu klání s názvem Zoologické hry bez hranic, které se letos uskutečnily pod záštitou Zoo Liberec. Družstvo složené ze
zaměstnanců jihlavské zoo získalo krásné první místo!
Odvezlo si tedy opět putovní pohár (stejně jako v roce
2000, 2004 a 2009).
DALŠÍ SPOLUPRÁCE
– Vítání jara v nákupním centru City Park (21. března)
– Den Země na jihlavském náměstí (22. dubna)
– Soutěž „Lipová ratolest“
před budovou jihlavského gymnázia (5. května)
– Den Přírody v Počátkách (22. května)
– Pohádková zahrádka Františkovy Lázně
(15.–16. května)
Besedy a přednášky v knihovnách (Jihlava, Havlíčkův Brod,
Pelhřimov), speciálních školách a domovech důchodců.
DALŠÍ ČINNOST ODDĚLENÍ
Počátkem roku byly připravovány a zpracovány textové i obrazové podklady pro výroční zprávu 2009, zajištěna
její výroba a následná distribuce.
V březnu byly vypracovány a podány projekty k žádosti
o dotaci z MŽP.
V červnu byl připraven a zadán do tisku v pořadí již
devátý občasník jihlavské zoo s názvem „Zoonovinky“.
V srpnu posílila oddělení KVČ nová pracovnice – Mgr.
Pavla Jarošová. Bude mít na starosti hlavně činnost nového Centra environmentální výchovy, které by mělo zahájit
činnost na podzim 2011.
V několika novinách a časopisech jsme prezentovali
jihlavskou zoo prostřednictvím inzerce, byly vyrobeny nové
reklamní spoty na obrazovku i do rozhlasového vysílání.
V oblasti sdělovacích prostředků vyniká aktivní spolupráce zejména s místními rádiovými stanicemi, zoo se také
opakovaně prezentovala na obrazovce zejména v rámci
regionálního vysílání RTA, TV Prima a TV Nova.
Úspěšně se rozvinula také rozsáhlejší spolupráce s multikinem CineStar v místním nákupním centru City Park. Na
plátně multikina byl průběžně dle domluvy promítán reklamní spot Zoo Jihlava a na pokladnách jsou k dispozici letáky.
Převážně čerstvými aktualitami byly průběžně doplňovány internetové stránky zoo.
Sortiment propagačních předmětů byl doplněn o pohlednicové brožury „Klenoty z říše Inků“, nové hrnky s potiskem, trička a tílka Zoo Jihlava, magnetické záložky, letáky (ke
kampaním „Carnivore“, „Biodiverzita“, také „Akce, novinky,
události 2010“ a „Výukové programy nejen pro školy“), nové
druhy tácků s potiskem, 3D pohlednice. Dále několik druhů
propagačních předmětů ke kampani „Carnivore“ (magnetky, samolepky, tužky, trička). Závěrem roku bylo také navrženo a vytisknuto PF 2011 a kalendáříky zoo.
Nové informační panely byly vyrobeny k plameňákům a
vrubozobým ptákům a nový reklamní poutač Zoo Jihlava
byl umístěn v Šiklově Mlýně a na u silnice 1. třídy na hlavním tahu na D1 v Bohdalově.
Průběžně byly doplňovány cedulky u expozic zvířat i
sponzorské cedulky a práce se sponzory se stala takřka
každodenní záležitostí.
Na internetovém serveru E–kamarád a v časopise 21.
Století Junior probíhaly v průběhu celého roku soutěže pořádané jihlavskou zoo.
Doplňována byla také knihovna zoo, probíhala evidence novinových článků v tištěné i elektronické podobě a digitální fotodokumentace všech důležitých událostí.
Ve spolupráci s UCSZ a společností Rema se jihlavská
zoo zapojila do projektu „Mobily pro gorily“ – na záchranu
ohrožených druhů zvířat v Africe. Ke konci roku se na pokladnách zoo podařilo vysbírat celkem 557 mobilních telefonů.
Pracovnice oddělení se v průběhu roku zúčastnily také
několika seminářů, školení a konferencí.
Kateřina Kosová
propagace, vzdělávání/Advertising, Publicity, Education
17
VÝROČNÍ ZPRÁVA
THE ANNUAL REPORT 2010
2. ROČNÍK SBÍRKY
„VÁNOČKY LETOS NEJEN PRO KOČKY“
JSME USPOŘÁDALI VE SPOLUPRÁCI
S ČESKÝM ROZHLASEM REGION
PROPAGACE A VZDĚLÁVÁNÍ
ADVERTISING, PUBLICITY, EDUCATION
NOVINKY VE VZDĚLÁVÁNÍ
Tradiční i nový. Takový byl rok 2010 pro oddělení
vzdělávání. Milou tradicí, která nás velice těší, se stalo
zapojení výukových programů do pravidelných akcí mnoha škol z Jihlavy i blízkého okolí. Výukové programy už
tedy nejsou pouze zpestřením výletu, ale stále častěji se
stávají atraktivním doplňkem probírané látky. Učitelé dnes
nevybírají programy náhodně, ale předem je plánují a rezervují v návaznosti na školní osnovy. Tento trend nám
zajistil hojnou účast a vyhlídky na trvalou spolupráci v oblasti vzdělávání.
Tradičně dobrá je také spolupráce s ošetřovateli. Díky
jejich ochotě a trpělivosti se nám daří zapojovat do výukových hodin stáje více druhů zvířat a přírodnin získaných
přímo v expozicích. To ocení nejen nejmenší děti, ale především návštěvníci handicapovaní, pro které je fyzický
kontakt tím nejcennějším zdrojem informací.
V průběhu roku se nám podařilo zrealizovat takřka
60 výukových programů pro více než 1600 školáků. Návštěvnost oproti loňskému roku tak stoupla přibližně o
sto dětí.
Nezaháleli jsme ani s výjezdy do knihoven, speciálních
škol a na vybrané akce, jejichž počty byly srovnatelné s
loňskými.
Zárukou rozvoje a „čerstvého větru do plachet“ pro
roky následující se nám stala nová kolegyně Pavla Jarošová. Tato zkušená pedagožka se již letos podílela na
realizaci výuky i na tvorbě nového výukového programu
BIODIVERZITA, který se nám podařilo zrealizovat díky
dotaci Ministerstva životního prostředí.
V roce 2011 bude naše práce směřovat především
k úspěšnému otevření Centra environmentální výchovy,
které by mělo odstartovat zcela novou epochu vzdělávání v Zoo Jihlava.
SUMMARY
PR Events:
– The ZOO ball for friends and sponzors
– Bird’s Day
– Earth Day
– Children’s Day
– ZOO ART – making of wood animal’s statues in ZOO
– Holiday begins in the ZOO
– The performance of IYASA (Inkululeko Yabatsha School of Arts) from Zimbabwe
– Commentate feeding of different species of animals during summer holiday
– Series of talks about reptiles
– Summer night in the ZOO
– Holiday finishes in the ZOO
– World animal’s Day
– Small African Conference
– Day for owls and birds of prey
– The workshops in the ZOO during Advent
– Evening guided–tours through the zoo falshed by Christmas lighting
– Club evenings in the ZOO
– regular series of talks about animals and travel in the zoo clubroom
– Christmas cakes for pets – Christmas collection of feeding for cats and dogs in havens
V OBLASTI VÝUKY
SE VĚNUJEME NEJEN ŠKOLÁM,
ALE I SPECIÁLNÍM SKUPINÁM
Other activities of the Educational Department:
– Preparation and distribution of the annual report
– A new issue of the ZOO news
– New information boards in the ZOO
– Series of talks in the public library
– New exposition labels
– The zoo web pages refilling
– Coperation with media of communications (TV, Radio, newspapers...)
– Production of new advertising products
– Photo documentation
– New advertising brochures and materials
– Exhibitions in several places in ZOO
– New offer of educational programmes for schools
Martina Davidová, Dis
výuka/Education
PRACOVNÍCI ODDĚLENÍ KVČ:
VEDOUCÍ: Kateřina Kosová
Martina Davidová Dis, Bc. Olena Kotíková,
Mgr. Pavla Jarošová, Jaromír Vedra
OBLÍBENÉ VÁNOČNÍ VEČERNÍ PROHLÍDKY SE LETOS NESLY
V DUCHU OCHRANY PŘÍRODY A ZVÍŘAT
18
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA JIHLAVA
ZOOLOGICAL GARDEN OF THE CITY OF JIHLAVA
I DÍKY SPONZORSKÝM DARŮM SE U NÁS MOHOU
ÚSPĚŠNĚ ODCHOVÁVAT VZÁCNÉ DRUHY ZVÍŘAT
SYMBOLICKÁ ADOPCE
V ZOO JIHLAVA 2010
THE SYMBOLIC ADOPTION
Sponzorem – mecenášem zvířat v jihlavské zoo se
může stát jednotlivec, škola, firma – zkrátka kdokoli, kdo
pochopil význam a přínos zoologické zahrady, kdo se do
ní rád vrací a chce jí v rámci svých možností pomáhat.
Zájemce si vybere v seznamu zvířat nabízených k
adopci to „své“ (podle sympatií nebo finančních možností), sepíše se zoologickou zahradou darovací smlouvu
a domluvenou finanční částku složí na účet Zoo Jihlava
nebo přímo v zoo. Po zaplacení se stává tzv. adoptivním
rodičem – mecenášem vybraného zvířete.
Adopce trvá jeden rok a získané finanční prostředky
jsou použity na úhradu nákladů spojených s výživou a
chovem vybraného zvířete.
Adoptivní rodič získá kromě dobrého pocitu i řadu
bonusů. Bude-li chtít, zveřejníme jeho jméno, název školy či firmy na cedulce u expozice adoptovaného zvířete,
bude uveden ve Výroční zprávě Zoo Jihlava a obdrží také
osvědčení o adopci. Za každou darovanou tisícikorunu
získá jednorázovou volnou vstupenku.
Přehled zvířat určených k adopci s odpovídajícími
finančními částkami je uveden na našich stránkách
www.zoojihlava.cz.
V roce 2010 bylo uzavřeno celkem 113 smluv, adoptivní rodiče přispěli na chov zvířat v Zoo Jihlava celkovou
částkou 506 471 Kč. Ve srovnání s loňským rokem se
počet adoptivních rodičů zvýšil od 10 a sponzorská částka se navýšila o 14 571 Kč.
Děkujeme všem adoptivním rodičům a ostatním
sponzorům za jejich podporu a přízeň, kterou svým
svěřencům v letošním roce věnovali.
SUMMARY
We continuously communicated with all current sponsors and signed additional
adoption contracts. New labels acknowledging sponsors were placed on the exhibitions. We kept written contact with all the sponsors and provided them with annual
reports, New Year cards, promotion brochures and invitations on special events. There
were 113 adoptions made by individuals and institutions in 2010.
Olena Kotíková
Kontakt s veřejností/PR
SROVNÁNÍ VÝŠE SPONZORSKÝCH DARŮ V UPLYNULÉM DESETILETÍ (V KČ)
ROK
ČÁSTKA
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
220 000 290 556 407 760 407 600 404 300 497 400 569 400 581 722 416 360 491 900 506 471
PODĚKOVÁNÍ
Adoptivní rodiče
PhDr. Jiří Čírtek, Praha
Advokátní kancelář Novotný a spol., Praha
Božena a Václav Novotní, Dolní Radslavice
Kraj Vysočina
BOSCH DIESEL, s.r.o., Jihlava
EBZ STAVSBY,s.r.o., Jihlava
Ing., Mgr. Jan Kasal, Kaliště
PhDr. Miloslava Čírtková, Praha
Jiří Čírtek, Praha
JUDr. Eva Pelikánová, Praha
Ing. Jana Knápková, Olomouc
Ing. Pavel Kováčik, Hrotovice
Krajská rada KSČM, Jihlava
Ing. Eva Čírtková, Praha
Michaela Dorazilová, Rosice u Brna
Agentura bydlení spol. s.r.o., Žďár nad Sáz.
MUDr. Eva Drábková, Benešov
ZŠ Třemošnice, Třemošnice
FARMEKO, VOŠ a SOŠ, Jihlava
DM drogerie markt, s.r.o., České Budějovice
HC Dukla, Jihlava
40 000 Kč
levhart perský
30 000 Kč
tapír jihoamerický
25 000 Kč orel mořský, vydra malá,
karakal
20 000 Kč
medvěd malajský
20 000 Kč
tygr sumaterský
20 000 Kč
zebra damarská
17 000 Kč
levhart cejlonský
15 000 Kč kočkodan Campbelův,
kosman běločelý
15 000 Kč kočkodan Campbelův,
kosman běločelý
12 000 Kč
surikaty
12 000 Kč
kočka bažinná,
chvostan bělolící
10 000 Kč
ara hyacintový
10 000 Kč
klokan rudý
10 000 Kč
kosman stříbřitý
10 000 Kč
makak tonkeánský
10 000 Kč
tuleň obecný
8 000 Kč
tamarín vousatý
7 000 Kč
rys červený
7 000 Kč
rys evropský
7 000 Kč
rys evropský
7 000 Kč
rys evropský
Milena Zelená, Pelhřimov
MUDr. Milan Činčera, Třebíč
PaedDr. Ladislav Jirků, Jihlava
Ondřej Mokrý, Lysá nad Labem
Strana zelených, Vysočina
Daniel Braun, Červené Pečky
Milada Zemanová a Marie Lysá, Jihlava
OVV ČSSD, Jihlava
OV KSČM, Havlíčkův Brod
ZŠ L. Čecha, Nové město na Moravě
Jolana Tuhá a Václav Bober, Přelouč
Jan Dalecký, Nabočany
Rodina Vlasákova, Okříšky
Dagmar Žoudlíková, Jihlava
Retenční oddělení Vodafone CZ, Chrudim
Marie Svobodová, Jihlava
Mgr. Markéta Koutková, Praha
ZŠ Kamenice u Jihlavy, Kamenice
8. A, ZŠ Ledeč nad Sázavou
Jana a Filip Lambertovi, Praha
Ilona Floriánová, Jihlava
Petr Janda, Praha
Miroslava Jurkasová, Geršov
Lucie Mejsnarová, Horní Olešná
Tereza Dominová, Humpolec
ZŠ Bobrová, Bobrová
Účetní kancelář Ing. Hutař s.r.o., Hrotovice
SMJ, s.r.o., Jihlava
6 000 Kč rohatka ozdobná, babirusa
5 000 Kč
tamarín pinčí
5 000 Kč
tamarín pinčí
4 000 Kč
babirusa
4 000 Kč
kapybara
4 000 Kč
krysa obláčková
4 000 Kč
kočka arabská
4 000 Kč
kosman běločelý
4 000 Kč
leguán kubánský
4 000 Kč
lvíček zlatý
4 000 Kč
manul
4 000 Kč
manul
4 000 Kč
margay
4 000 Kč
serval stepní
4 000 Kč
surikata
4 000 Kč
surikata
4 000 Kč
vydra malá
3 100 Kč výreček malý, želva pardálí
3 151 Kč
mýval severní
3 000 Kč
ara vojenský
3 000 Kč
emu hnědý
3 000 Kč
kočka slaništní
3 000 Kč
mangusta žíhaná
3 000 Kč
mirikina
3 000 Kč
mýval severní
3 000 Kč
mýval severní
3 000 Kč
mýval severní
3 000 Kč
mýval severní
19
VÝROČNÍ ZPRÁVA
THE ANNUAL REPORT 2010
SYMBOLICKÁ ADOPCE V ZOO JIHLAVA V ROCE 2010
THE SYMBOLIC ADOPTION
ZŠ Benešova, Třebíč
ZŠ a MŠ Kněžice, Kněžice
Jiří a Mirek Dankovi, Jihlava
KRU Street Wear, Třešť
Helena Čurdová, Jihlava
Rodina Fridrichova, Veselý Žďár
Jan Sýkora, Dolní Třebonín
Jindřiška Dejmková, Pelhřimov
K. Skálová, V. Skálová, J. Turek, Jihlava
Sdružení KAMARÁD při DDM Třešť
Karel Černý, Kostelec u Jihlavy
Petr Koníř, Česká Třebová
Ing. Lubomír Moudrý, Dvůr Králové n. L.
VOŠ sociální, Jihlava
Jiří Stejskal, Dačice
Jáchym a Jonáš Novotní, Střítež u Jihlavy
Luboš Palát, Třebíč
Jana Čemusová, Praha
ZŠ a MŠ Košetice, Košetice
Štamgasti Pivnice Vysočina Jihlava
Matyášek Malenický, Sezimovo Ústí
Ing. Jan Škaroupka, Jihlava
Stanislav Bock, Ing. Lysá nad Labem
Jana Hradecká, Praha
KSČM, Světlá nad Sázavou
Rostislav Schiller, Pardubice
Žáci a učitelky ZŠ a MŠ Luka nad Jihlavou
Hana Prchalová, Lesná
Novomanželé Kulhánkovi, Ledeč nad Sázavou
Gymnázium Ad Fontes, Jihlava
Vladimír Doležal, Ing., Brno
Naďa Mertová, Třebíč
Eva Říhová, Sázavka
3 000 Kč
3 000 Kč
3 000 Kč
2 500 Kč
2 500 Kč
2 500 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
1 500 Kč
1 500 Kč
1 500 Kč
1 300 Kč
1 300 Kč
1 300 Kč
1 100 Kč
1 100 Kč
1 100 Kč
1 100 Kč
1 100 Kč
1 100 Kč
1 100 Kč
1 100 Kč
mýval severní
psoun prériový
psoun prériový
alexandr čínský
aratinga zlatý
mara stepní
hroznýš psohlavý
korovec jedovatý
koza kamerunská
koza kamerunská
koza kamerunská
koza kamerunská
leguán měnivý
leguán měnivý
rohatka ozdobná
zmije gabunská
želva ostruhatá
želva pardálí
želva pardálí
chřestýš stříbřitý
piraňa
piraňa
leguánek modrý
varan timorský
scink šalamounský
čáp černý
čáp černý
rozela pestrá
tarbík egyptský
výreček malý
výreček malý
výreček malý
výreček malý
Šárka a Jiří Skuhrovcovi, Praha
Jana Šindelková a Roman Fidler, Třebíč
Rodina Hanuškova, Veké Meziříčí
Martina Novotná, Kamenice
Město Brtnice
Klára Žytková, Jihlava
Lucie Nováková, Havlíčkův Brod
ZŠ a MŠ Štoky, Štoky
Dana a Stanislav Dvořákovi, Jihlava
MŠ Kamarád, Nové Veselí
Honzík a Petr Benešovi, Přibyslav
Dana Ryšavá, Jihlava
Nela Nováková, Svratka
Ing. Marcela Bršlicová, Znojmo
Matěj Venhoda, Jihlava
Ing. Jiří Tůma, MT Zálesí, Mladé Bříště u Humpolce
Richard Koblížek, Chrudim
Ondřej Dvořák, Moravské Budějovice
Andre Zeman, Ontario, Canada
Ilona Bittnerová, Lučany nad Nisou
MUDr. Zdeňka Drlíková, Jihlava
1 100 Kč
1 100 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
4 200 Kč
3 120 Kč
2 000 Kč
výreček malý
výreček malý
výreček malý
gekon obrovský
ježek bělobřichý
ježek bělobřichý
ježek ušatý
ježek ušatý
ježek ušatý
ježek ušatý
ježek ušatý
korálovka honduraská
korálovka sinaloaská
pralesnička
pralesnička strašná
pralesnička strašná
rosnička včelí
tarbík egyptský
dar
dar
dar
Hlavní partner
Významný partner
UKÁZKY VYUŽITÍ KOŠÍKÁŘSKÉ VRBY
V ZAHRADNÍ ARCHITEKTUŘE
ZAHRADNICKÁ ČINNOST
GARDENING
V roce 2010 jsme započali s úpravou zbývajících částí kolem
výběhu surikat (Ulex, Eucomis, Gazania, Delosperma) .
V asijské zahradě byly přes zimu zajíci zničené keře
doplněny a dosázeny další rostliny (Magnolia, Malus,
Cornus, Aralia, Rhododendron, Ligustrum, Hydrangea,
Buddleia, Callicarpa).
Byla doplněna také výsadba záhonu podél výběhu
klokanů a malých koček (Photinia, Hibiscus, Monarda,
Echinacea, Vitis, Hydrangea, Miscantus).
Nově byla upravena plocha před výběhem kosmanů
stříbřitých (Primula, Astrantia, Eupatorium, Hemerocallis, Iris).
Před pavilonem šelem byla nově vybudována kamenná zahrada s ukázkou využití košíkářské vrby v zahradní
architektuře (Salix, Carex, Miscantus, Helianthemum,
Aubrieta, Lavandula, Rosa, Perovskia, Davidia, Hibiscus).
V areálu zoo bylo vysazeno 10 kusů vzrostlých
stromů (Catalpa) a 8 kusů vzrostlých keřů (Forsythia,
Kolkwitzia, Spirea).
U nově budované voliéry pro ary byly vysazeny tyto
rostliny: Opuntia, Pannisetum, Chasmantium.
Byla doplněna výsadba u pavilonu malajských medvědů (Erica, Crocus, Scilla, Narcissus).
20
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA JIHLAVA
ZOOLOGICAL GARDEN OF THE CITY OF JIHLAVA
Koncem roku se začalo s výsadbou motýlí zahrady
(Echinacea, Phlox,Sedum, Buddleia, Campsis, Thymus,
Salvia, Crocus, Allium, Narcissus, Scilla).
Sečení trávy a různé pomocné práce při údržbě zeleně jsme zvládali podobně jako v předchozích letech
za přispění osob s uloženým trestem obecně prospěšných prací.
Ing. Josef Čurda
vedoucí zahradnického úseku, zootechnik
/The Zootechnician
SUMMARY
Author describes planting of new verdancy in several places in zoo and another
continued garden improvements.
AMAZONSKÝ PAVILON
ZCELA ZMĚNIL SVOU TVÁŘ
VÝSTAVBA A ÚDRŽBA
CAPITAL DEVELOPMENT
AND MAINTENANCE
Činnost na úseku výstavby a údržby byla zajiš-
NA JAŘE PROBĚHLA DRUHÁ ETAPA VÝSTAVBY EXPOZIC
PRO MALÉ KOČKY
ťována dle rozsahu a charakteru vlastními silami
nebo dodavatelsky.
Rozsáhlou opravou na počátku roku prošla mrazírna masa,
která vypověděla funkci a pro zajištění uskladnění zásob krmiva musela být neodkladně řešena. Došlo ke kompletní výměně
technologie mražení v souladu se současnými nároky na ekologické způsoby provozu mrazících zařízení.
Investiční činnost byla zahájena před sezónou II. etapou
výstavby expozic pro malé kočky, která navázala na I. etapu
prací prováděných v předcházejícím roce. Práce probíhaly v
období od dubna do května. Při výstavbě byly použity zejména přírodní materiály – kámen a akátové dřevo a výběhy byly
zabezpečeny nerezovými sítěmi.
Další investicí, zahájenou v době sezóny, byla dodávka automatického parkovacího systému pro centrální parkoviště zoo při
hlavním vstupu. Parkoviště bylo osazeno vjezdovou a výjezdovou závorou, dohledovými kamerami, automatickou pokladnou
a celý systém byl zakomponován do stávajícího vstupenkového
systému, což umožňuje vyřídit poplatek za parkování návštěvníků zoo v pokladně při nákupu vstupenek.
V závěru sezóny byla zahájena výstavba nové expozice
Pueblo pro papoušky druhu ara vojenský. V těsné blízkosti
vznikající nové expozice byly souběžně zahájeny práce na
rekonstrukci průčelí Amazonského pavilonu a úpravě objektu
baru umístěného na tomto pavilonu. Výstavba a úpravy byly
dokončeny v listopadu. Celý komplex dostal charakter jihoamerické architektury a kultury.
V říjnu získala zoologická zahrada do správy další pozemek,
který byl následně zajištěn oplocením a vstupními brankami a
propojen se stávajícím areálem zahrady. Tento prostor bude v následujícím roce využit pro vybudování a provozování nové atrakce
pro návštěvníky – procházku ve větvích (lanový park).
SUMMARY
Activities in the field of construction and maintenance
were managed by zoo’s own forces or via outsourcers based
on extent and type. A major repair earlier in the year was one
concerning the meat freezing facility that failed to operate
and had to be handled as a matter of urgency to ensure the
storage of food. The freezing technology was fully renewed in
line with the current standards for the environmentally friendly methods of service of refrigeration equipment. The capital
project initiatives were launched before entering the main
season with the construction of small cat exhibits - phase II,
which followed the first phase comprising the work done in
the previous year. The work was underway from April to May.
The building activities chiefly employed natural materials, i.e.
stone and acacia wood, and the outdoor enclosures were
secured by stainless steel mesh. Another investment, this
time one launched during the main season, was the supply
of automatic check system for the central car park at the
main zoo entrance. A barrier gate at the entrance and exit,
surveillance cameras and an automatic cash register were
Z důvodu zajištění bezpečnosti chovu kočkovitých šelem byly
v prosinci vyměněny nerezové sítě nad výběhem pro rysy.
Vzhledem k narůstajícímu problému s prostory zázemí byly v
závěru roku pořízeny 3 skladové buňky, které budou využity jako
odchovna myší a sklad krmiv a materiálu. Pro umístění těchto
buněk byl upraven prostor v části stávajícího stavebního dvora.
V průběhu celého roku byly postupně opravovány komunikace, zejména hlavní návštěvnické trasy, na kterých byla
prováděna oprava zámkových dlažeb. Na páteřní komunikaci ve směru od hlavního vstupu byly v závěru roku započaty
práce na odvodnění, což by mělo zamezit dalšímu znehodnocování povrchu této provizorní komunikace.
Činnost na úseku údržby je velmi podporována aktivitou a
invencí samotných zaměstnanců tohoto úseku. Díky této skutečnosti tak mohl být upraven výběh pro mangusty žíhané,
zprovozněn průtok vody expozicí pro nosály červené, položena
kamenná cesta v prostoru japonské zahrady, vybudována další
expozice s výběhem pro vzácné krysy obláčkové, venkovní výběh pro kosmany stříbřité na přilehlém ostrově, a provedeny další a další drobné opravy a úpravy, které podtrhují celkový dojem
návštěvníka při prohlídce zoologické zahrady.
Jan Bruna
vedoucí výstavby/The chief of maintenance
PRACOVNÍCI ODDĚLENÍ ÚDRŽBY:
VEDOUCÍ: Jan Bruna
Miloš Bartoš, Zdeněk Blažek, Milan Buryánek, Ing. Josef
Čurda, Pavel Dvořák, Zdeněk Kratochvíl, Hanuš Křepinský,
Jaroslav Kabelka, Marcela Davidová
installed in the car park area, plus the system as such was
integrated into the existing ticket system, which now enables
to handle the zoo visitor parking fee at the ticket office when
purchasing tickets. Later in the season, the construction of
the new Pueblo exhibit for military macaws commenced. In
parallel, work to redesign the facade of the Amazon House
as well as the refreshment facility located on the roof of the
house was launched in the close neighbourhood of the new
exhibit under development. Both the construction and the
redesign work were finished in November, giving the entire
complex a feel of South American architecture and culture.
In October, the zoo acquired additional land under their management; it was then secured by fencing and entrance gates
and interconnected with the existing zoo grounds. The area
will be used in the following year for constructing and operating a new visitor attraction – canopy trail. To ensure safety
in feline carnivores stock, the stainless steel mesh covering
the lynx enclosure was renewed. Three storage containers
were acquired in the late 2010 due to the increasing space
problems behind the scenes, these to be used for breeding
the mice as live food and storing feedstuffs and supplies,
and a part of the operating yard was rearranged to locate
the containers. Gradual restoration of roads was underway
throughout the year, which especially applied to main visitor
routes with interlocking pavement being repaired. The backbone road (the direction from the main entrance) was subject
to drainage work in the late 2010, which is believed to help
prevent further deterioration of the surface of this temporary
road. Every effort in the area of maintenance has been receiving a strong support through innovative and proactive approach of the department staff members. This was principal
to successful redesigning the banded mongoose enclosure,
putting the running water facility inside the South American
coati exhibit into use, laying a stone path in the area of the
Japanese park, building an additional display including an
outdoor enclosure for the rare cloud rat as well as producing
an outdoor enclosure for cotton top tamarins on the adjacent
island, plus many other minor repairs and adjustments were
carried out that emphasize the overall impression of the visitor when scrolling around the zoo grounds.
21
VÝROČNÍ ZPRÁVA
THE ANNUAL REPORT 2010
VÝHLED
DO ROKU 2011
OUTLOOK FOR 2011
Zatímco rok 2010 vynikal intenzivní stavební činností, následující rok by měl přinést určité zklidnění.
Nově vzniklé objekty bude nutné doladit detaily.
To se bude týkat zejména Amazonského pavilonu, který
byl přejmenován na Haciendu Escondido. Úprava průčelí
by měla umožnit lepší přístup návštěvníků do baru na střeše
pavilonu. Bar by měl být doplněn prvky, které by podtrhly
jeho jihoamerický charakter. Prostor mezi pavilonem a novou voliérou pro jihoamerické papoušky plánujeme ještě
doplnit přístřeškem a zídkou oddělující výběh babirus.
Loňská úprava části expozic malých koček se setkala
s příznivou reakcí. Použité přírodní prvky bychom chtěli
uplatnit i na vnější části komplexu výběhů pro levharty a
rysy. Zde byla instalována i do poslední z expozic nerezová síť, která zabezpečí expozici před případným únikem
šelem. Abychom zajistili i bezpečí návštěvníků – bude
nutné na tomto objektu provést výměnu palisád.
S drobnými úpravami počítáme v okolí expozice tuleňů, které bychom chtěli vtisknout výraznější přímořský
charakter. Zvýšenou pozornost chceme věnovat i části
areálu sloužící jako výběhy lemurů. Výhledově zde chceme umístit některé etnografické prvky související s historií
a kulturou Madagaskaru.
Projekt Zoo pěti kontinentů prošel závěrečnými úpravami a pokud žádost uspěje, ještě v roce 2011 by měla být
zahájena první etapa – výstavba Expozice žiraf a afrických
kopytníků. Byl by to nejrozsáhlejší celek realizovaný v nové
části zahrady. Hlavní budova bude sloužit především nejvyšším žijícím savcům, ale určitý prostor je v ní vyhrazen i
živočichům s noční aktivitou. Objekt bude zároveň vybaven
dostatečnými prostory pro sklady krmiv i zázemím pro chovatele. Chybět nebude ani stáj pro další africké kopytníky.
V druhé etapě výstavby by měly na pavilon žiraf navázat
ubikace a voliéry pro opice. Do roku 2015 by měla v areálu
vyrůst také australská farma, voliéra pro gibony a v závěru
by na místě současného Exotária měl stát pavilon plazů.
V chovu zvířat lze po loňské přestávce očekávat opět
POKLEPÁNÍ
ZÁKLADNÍHO KAMENE
STAVBY NOVÉHO CENTRA
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY.
FOTO: RADEK TULIS
22
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA JIHLAVA
ZOOLOGICAL GARDEN OF THE CITY OF JIHLAVA
přírůstky u velkých kočkovitých šelem. Zejména u tygrů bychom se rádi dočkali dlouho očekávaného přírůstku. Dlouholeté zkušenosti v chovu drápkatých opic chceme zúročit
a u udržet si postavení největšího chovatele v rámci českých
zoo. „Sázkou na jistotu“ je naše očekávání v oblasti chovu
plazů, kde dlouhodobě dosahujeme významných úspěchů.
Díky nabytým zkušenostem očekáváme zejména početné
odchovy žab pralesniček. Pozornost chceme nadále věnovat i méně známým, avšak vzácným druhům (např. kočka
arabská, krysa obláčková, outloň malý apod.), v jejichž chovu jsme si již získali respekt mezi odbornou veřejností.
Zeleň a péče o ni má v zoologické zahradě významné místo. V uplynulém roce byla provedena první etapa
sanace stromů, nařízená zřizovatelem na základě provedené inventarizace. Zásahy rozdělené do tří etap by se
měly postupně dotknout téměř poloviny stávajících stromů. V letošním a také v příštím roce bychom tak měli na
tuto skutečnost reagovat výsadbou nové zeleně. Naučný
charakter by měl mít záhon koncipovaný jako „motýlí zahrada“. Jeho založení souvisí se zamýšlenou realizací lesní
stezky, která zatím existuje v podobě projektové studie.
V oblasti vzdělávání se chceme orientovat na již tradiční
naučně-zábavné programy pro širokou veřejnost. Příležitostí k setkání s příznivci zoo budou i slavnosti spojené s
otevíráním nových objektů. Rozhodně bychom chtěli opět
návštěvníkům v letním období nabídnout tzv. „komentovaná krmení zvířat“. Zásadnější změny a doplnění by měl
zaznamenat informační systém. Orientaci v rozrůstajícím
se areálu by mělo nově usnadnit i využití tzv. „mobilního
průvodce“ založeného na jednoduché instalaci speciálního
programu do mobilního telefonu návštěvníka.
Významnou novinkou jistě bude otevření lanového centra.
Toto zařízení nebude mít pouze rekreační funkci, ale i charakter naučné stezky ve větvích. Výmluvný název PraLEZ naznačuje, že nosným tématem bude ochrana deštných lesů.
Doslova převratnou událostí v historii jihlavské zoo
bude otevření Environmentálního centra. Jedinečná stavba by měla zajistit inspirativní prostředí zejména pro výuku skupin školní mládeže. Zahájení provozu si vyžádá
ještě velké úsilí a termín je stanoven na listopad.
Věříme, že výsledky našeho úsilí v nastávajícím roce
uspokojí očekávání našeho zřizovatele a zároveň povzbudí návštěvnickou veřejnost k návštěvě jihlavské zoo.
Dipl. Ing. Eliška Kubíková
Ředitelka/The Director
STAVBA CENTRA ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVY (PROSINEC 2010)
VÝHLED DO ROKU 2011
OUTLOOK FOR 2011
SUMMARY
In 2011, the zoo grounds as such are expected to
calm down compared to 2010 with its rushing building activities. The modified Amazon House is yet to
face some minor adjustments in that the refreshment
facility on its roof will be made complete with features
highlighting its Latin American character, while the new
aviary forming the part of the house will be stocked with
macaws, plus a new enclosure with contact guinea pigs
will be installed as a new addition for kids.
Plans are in place to redesign a part of the leopard and
lynx complex in a natural style using materials that have
proved to work in redesigning the small cat exhibits, this in
order to make the character of the zoo uniform in style.
Minor alterations are planned around the seal
display that we wish to imitate coastal landscapes to
a greater extent. Special attention is also to be paid to
the part of the zoo grounds used as lemur enclosures,
with prospective placing some ethnographic elements
associated with the history and culture of Madagascar.
The project entitled Zoo of Five Continents has underwent final adjustments and its first phase may open still in
2010 provided the application succeeds, incorporating the
construction of the exhibit for giraffes and African hoofed
mammals, this being the largest complex to be implemented
in the new part of the zoo. The main building of the exhibit
will primarily serve the highest living mammals, with still
some space reserved for nocturnal animals. The facility will
also be equipped with adequate premises for storage of
feedstuffs and out of scenes areas for keepers, and made
complete with stalls for other African ungulates. The second
phase of construction is planned to follow the giraffe house
and produce facilities and aviaries for primates. The plan also
includes constructing an Australian farm and gibbon aviary
by 2015, with eventual redesigning the existing Exotarium
House to provide shelter namely to members of reptiles.
Following the last year’s break, additions are expected in the large feline stock again. The zoo plans
to make the best of the years of experience in breeding callitrichids and maintain its position of the largest
breeders in the Czech zoo community. It is hoped that
the 2011 will repeat the success in breeding reptiles.
Continued attention is to be paid to the less known, but
rare species, for example the Gordon’s wild cat, Northern Luzon giant cloud rat, pygmy slow loris, etc.
Horticulture is amongst essential zoo’s activities.
The upcoming year is to see increased efforts in planting
new vegetation, this including a new bed of an educational nature designed as a butterfly garden.
In education, the staff plans to focus on established
educational and entertainment programmes for the widest audience. An opportunity to meet with supporters of
the zoo will come through the events of grand opening
for new buildings. Narrated animal feeding shows are
sure to have their place in the zoo’s offer for visitors in
the summer. Significant improvements and additions are
to be made to the zoo’s information system.
The canopy trail to be opened will be definitely a major update. In addition to providing a means for recreation,
PRACOVNÍ VÝROČÍ
V ROCE 2010
ANNIVERSARY OF WORK
JANA NESEDÍ POUZE
V KANCELÁŘI, OBČAS PŘILETÍ
TŘEBA JAKO BERUŠKA
Lubomíra Ševčíková, ošetřovatelka . . . . 20 let v zoo
Radmila Jarošová, ošetřovatelka . . . . . 15 let v zoo
Martin Tomek, ošetřovatel . . . . . . . . . . 10 let v zoo
Jana Švantnerová, účetní . . . . . . . . . . . . 5 let v zoo
LUBA SE UŽ VÍCE NEŽ 20 LET
S LÁSKOU STARÁ NEJEN O HADY,
ALE TŘEBA I JEŽKY BĚLOBŘICHÉ
NA CESTU
K PLAMEŇÁKŮM
DO AFRICKÉ
VESNICE POUŽÍVÁ
RADKA STYLOVÉ
VOZIDLO
ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
CELKEM 9 ZAMĚSTNANCŮ ZOO
OSLAVILO LETOS KRÁSNÉ KULATÉ NAROZENINY
it will be designed as an education trail in the tree tops,
with the protection of rainforest being the main topic.
Literally, a ground-breaking event in the history of
Jihlava Zoo will be the Environmental Centre to open
in 2011. A non–conventional building, it is to provide
inspiring settings for learning, especially when it comes
to groups of students.
It is believed that the results of the zoo’s efforts in
the coming year are to satisfy the expectations of the
zoo’s founder and also encourage the widest public to
visit Jihlava Zoo.
MARTIN PŘI ČIŠTĚNÍ
BAZÉNU TULEŇŮ
23
VÝROČNÍ ZPRÁVA
THE ANNUAL REPORT 2010
SEZNAM ZVÍŘAT V ZOO JIHLAVA
JIHLAVA ZOO ANIMAL INVENTORY
STAVY ZVÍŘAT 2010/CENSUS OF ANIMALS 2010
Jedinci/Specimens
222
197
344
30
27
159
743
159
820
1.1
2.2
4.3
guanako
Lama guanicoe
2.3
hrošík liberijský
Hexaprotodon liberiensis
1.2
chvostan bělolící
Pithecia pithecia pithecia
3.1
irbis
Uncia uncia
3.2
ježek bělobřichý
Atelerix albiventris
1.1
ježek ušatý
Hemiechinus auritus
2.3
kalimiko
Callimico goeldii
1.1
1.1
1.1
1.1
0.2
2.1
2
1.1
1.1
1
0.0.1
0.0.1
3
5.3
5.3
5.2
5.3
1.0
1.0
karakal
Caracal caracal
1.0
0.1
klokan rudý
Macropus rufus
1.4
kočka arabská
Felis silvestris gordoni
6.7
3.1
kočka bažinná
Felis chaus
1.2
0.1
kočka divoká
Felis silvestris
3.4
2.3
kočka krátkouchá
Prionailurus bengalensis euptilura
2.1
0.1
kočka slaništní
Oncifelis geoffroyi
1.2
1.0
kočkodan Campbellův
Cercopithecus campbelli
1.2
2.0
1.2
3.2
3.1
3.1
8.8.3
1
0.0.5
0.0.5
1.0 1.2.5
0.1
0.2
1.0
ZOOLOGICAL GARDEN OF THE CITY OF JIHLAVA
Deponace 0,1 v privátu S. Zelenka
Úbytek 1,0 – utracení
(chronické zdravotní problémy)
Deponace ze Zoo Plzeň
0.1
1.2
3
2.3.3
1
1
1.1.3
1.2
1.2
4.8
2.0
2.0
0.1
2.1
1.1
1.1 1.1.1
2.2
1.0
24
1.1
4
1.0
0.1
0,1 Deponace do Zoo Bratislava,
0,1 do Zoo Amsterdam
2.2
0.1
2.2
3.2
1.3
0.1
6.7.3
Deponace do privátu
3.1.1
1.1
0.1
1,0 z Twycross;
1,0 z Antwerpen; 0,2 z Děčína
1.3
0.1
kapybara
Hydrochaeris hydrochaeris
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA JIHLAVA
2.2
1.1
gibon zlatolící
Nomascus gabriellae
poznámky
1.1
gibon lar
Hylobates lar
kaloň rodriguézský
Pteropus rodricensis
deponace
odchov
odchody
do kon. r.
do 3 měs.
úhyn mláďat
do 5 dnů
porody
potraty
1.1
jiné úbytky
babirusa zlatá
Babyrousa babyrussa
úhyny
1.1
odchody
aguti zlatý
Dasyprocta leporina
příchody
stav k 1. 1.
2010 / SAVCI / Mammalia / JIHLAVA
stav k 31. 12.
Druhy/Species
32
45
69
7
6
živě nar. ml.
Jedinci/Specimens
158
213
310
38
24
Celkem (Total)
DRUH/species
31. 12. 2010
Druhy/Species
30
46
70
8
5
mrtvě nar. ml.
Plazi (Reptilia)
Ptáci (Aves)
Savci (Mammalia)
Obojživelníci (Amphibia)
Ryby (Pisces)
1. 1. 2010
1.1
2.2
1
0.1
0.1
1.2
Deponace ze Zoo Plzeň
Odchod – repatriace
SEZNAM ZVÍŘAT V ZOO JIHLAVA
kočkodan ďamďam
Chlorocebus djamdjamensis
stav k 31. 12.
poznámky
0.1
kosman běločelý
Callithrix geoffroyi
2.5
kosman černovousý
Callithrix penicillata
1.4
kosman stříbřitý
Callithrix argentata
deponace
odchov
odchody
do kon. r.
do 3 měs.
úhyn mláďat
do 5 dnů
živě nar. ml.
porody
potraty
jiné úbytky
úhyny
odchody
příchody
DRUH – species
stav k 1. 1.
2010 / SAVCI / Mammalia / JIHLAVA
mrtvě nar. ml.
JIHLAVA ZOO ANIMAL INVENTORY
1.1
1.4
2.3
kosman zakrslý
Callithrix pygmaea pygmaea
1.1
koza domácí – kamerunská
Capra hircus
3.12
0.0.4 0.0.3
0.0.1
2.2.1
1.4
2.1.1
kosman zakrslý
Callithrix pygmaea niveiventris
2
Deponace privát
1.0
1.2
2.2
2
0.0.3
3
2
0.0.1
0.0.2
0.1 1.1.3
Deponace ze Zoo Szeged
0.0.5 0.0.2
0.0.3
1.2 1.1.3
Deponace do Zoo Newquay
0.1.3 0.0.3
0.1
1.2
12.8
6.14
15
12.8
7.4
4
0.2.2
0.2.2
1.0 4.5.2
krysa obláčková
Phloeomys pallidus
3.3
kůň domácí – pony
Equus caballus
1.3
1
0.1
0.1
1.4
lemur černý
Eulemur macaco macaco
2.1
1
2.0
2.0
4.1
lemur kata
Lemur catta
1.8
lemur rudočelý
Eulemur fulvus rufus
2.2
lenochod dvouprstý
Choloepus didactylus
1.1
levhart cejlonský
Panthera pardus kotiya
5.2
levhart perský
Panthera pardus saxicolor
2.2
lvíček zlatý
Leontopithecus rosalia
3.1
makak tonkeánský
Macaca tonkeana
1.1
maki trpasličí
Microcebus murinus
5.1
malpa hnědá
Cebus apella
2.2
2.0
1.0
0.1
1.0
1.0
0.1
0.1
2.8
Deponace 1,0 do Zoo Newquay
Deponace 0,1 do Zoo Bratislava,
3,0 do Zoo Spišská Nová Ves
2.3
1 0.0.1
1.0
1.0
2.0
1.0
4.2
Deponace 1,0 do Zoo Brno
a 1,0 ze Zoo Brno
1.2
1.0
1
0.0.2
0.0.2
2.1.2
1.1
0.2
1.1.1
2.0
mangusta žíhaná
Mungos mungo
2.1
7.1
manul
Otocolobus manul
1.2
1.0
mara stepní
Dolichotis patagonum
1.1
margay
Leopardus wiedii
1.0
medvěd malajský
Helarctos malayanus
1.1
mirikina lemuří
Aotus lemurinus griseimembra
0.1
1.0.4
4.3
1
mangabej černý
Lophocebus atterimus
morče divoké
Cavia aperea
1.2
2,2 utracení
1
1.0
2
0.1.1
0.1
1.0
6.3
0.0.1
1.1.2
2.0
5.2
2
5.1
5.1
3.1
4.0
3,1 deponace do Zoo Spišská N. Ves
2.0
7.3
Deponace 1,0 ze Zoo Chomutov,
1,0 z Howletts Wild Animal Parc
1.1
1.0
2.0
0.1
1.1
Deponace ze Zoo Olomouc
0.1
2
0.0.4
0.0.4
1.0.8
25
VÝROČNÍ ZPRÁVA
THE ANNUAL REPORT 2010
SEZNAM ZVÍŘAT V ZOO JIHLAVA
psoun prériový
Cynomys ludovicianus
2
5.4
5.3
stav k 31. 12.
deponace
odchov
5.4
1.3
4.5
Deponace 0,1 z privátu (S.Brantlová),
0,1 ze Zoo Poznaň
3.7
0.3
1,0 úbytek mláďat 1,0– euthanasie
– zkrmeno; Mláďata hybridi
0.2
1.4
veškeré úbytky
– euthanasie (zkrmeno)
0.2
0.2
0.3
1.0
6
5.7
2.1
2
2.2
1.0
1.0
3.7
2.0
0.1.8
0.1.8
1.1
rys karpatský
Lynx lynx carpaticus
1.1
serval
Leptailurus serval
1.1
surikata
Suricata suricatta
3.6.5
tamarín pinčí
Saguinus oedipus
4.2
tamarín tmavohřbetý Graelsův
Saguinus nigricollis graellsi
3.2
2 0.0.2
tamarín vousatý
Saguinus imperator subgrisescens
2.4
2
2.1
tamarín žlutoruký
Saguinus midas
1.3
1
1.1
tana severní
Tupaia belangeri
2.8
tapír jihoamerický
Tapirus terrestris
1.2
tarbík egyptský
Jaculus jaculus
2.1
tuleň obecný
Phoca vitulina vitulina
1.1
tygr sumaterský
Panthera tigris sumatrae
1.1
vakoveverka létavá
Petaurus breviceps
1.0
1
1.1
1.1
2.1
1.0
0.2
1
1.1
0.1
3
0.0.8
1.0
1
0.0.2
2.3
4
1.1
0.0.2
1.1
1.1
0.0.6
3.5.11
0.0.2
1.1.2
3.2
2.4.3 0.0.3
2.1
1.0
0.1
1.1
1.3
0.2
4.5
1.4
1.3
2.6
0.1
2.0
2,0 ztráta;
0,1 deponace do Zoo Plzeň
0.1
0.1
1.2
1.0
1.1
1.0
1.0
1.1
vydra malá
Amblonyx cinerea
1.2
vydra říční
Lutra lutra
1.0
zebra damarská
Equus quagga burchelli
2.0
Deponace 1,0 ze Zoo Plzeň,
0,1 ze Zoo Praha, 0,2 do ZooPraha
1.2
vari černobílý
Varecia variegata
vari červený
Varecia rubra
poznámky
1.1
rys červený
Lynx rufus
Deponace ze Zoo Ostrava
1.1
1
0.0.2 0.0.2
1.2
1.0
0.2
1.0
26
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA JIHLAVA
odchody
3.3
do kon. r.
ovce domácí – valašská
Ovis aries aries
do 3 měs.
1.6
úhyn mláďat
do 5 dnů
ovce domácí – romanovská
Ovis aries aries
živě nar. ml.
4.3
porody
outloň malý
Nycticebus pygmaeus
potraty
1.2
jiné úbytky
nosál červený
Nasua nasua
úhyny
1.1
odchody
mýval severní
Procyon lotor
příchody
DRUH – species
stav k 1. 1.
2010 / SAVCI / Mammalia / JIHLAVA
mrtvě nar. ml.
JIHLAVA ZOO ANIMAL INVENTORY
ZOOLOGICAL GARDEN OF THE CITY OF JIHLAVA
1.2
SEZNAM ZVÍŘAT V ZOO JIHLAVA
1.1
berneška bělolící
Branta leucopsis
1.0
2.1
berneška rudokrká
Branta ruficollis
1.1
čáp černý
Ciconia nigra
0.1
drozd černoprsý
Turdus dissimilis
1.0
holub bronzovokřídlý
Phaps chalcoptera
1.0
holub skvrnitý
Columba guinea
0.1
holub zelenokřídlý
Chalcophaps indica
1.1
1
1
1.1
1.1
1.2
1.1
0.0.5
1
16
2
12
1.1
3 0.0.3
0.0.3
0.0.5 2.3.2
1.1
Predace volně žijícími živočichy
0.1
Návrat deponátu do Zoo Ohrada
1.0
1.1
0.1
1
6
1.1
0.1
1.1
1.0
Predace potkany
1.0
1.1.2
1.1
1.2.3
0.0.1
husa velká
Anser anser
0.0.7
0.0.3
Deponace ze Zoo Ostrava
Predace potkany
1.0
1,0 deponace v Zoo Plzeň
1
5
1.1
2
12
1.2.2
0.0.4
husice egyptská
Alopochen aegyptiacus
1.1
husice liščí
Tadorna tadorna
0.2
0.2
husice magelánská
Chloephaga picta
1.1
1.1
husice rezavá
Tadorna ferruginea
2.2
1
1.0
1
15
6
0.0.4
1.1
Deponace ze Zoo Ostrava
1.0
husa tibetská
Anser indicus
jeřáb mandžuský
Grus japonensis
Deponace do Zoo Sofia
2.1
1.1.2
husička vdovka
Dendrocygna viduata
1,1 deponace ze Zoo Antwerpen,
0,1 deponace do Zoo Bratislava
1.1
husa běločelá
Anser albifrons
husa sněžní
Anser caerulescens
1,0 handicap–deponace do privátu
5
1.0
hrdlička senegalská
Streptopelia senegalensis
1.1
1
1.1
emu hnědý
Dromaius novaehollandiae
poznámky
1.0
2.3.7
berneška havajská
Branta sandvicensis
stav k 31. 12.
aratinga sluneční
Aratinga solstitialis
deponace
1.1
odchov
aratinga červenoskvrnný
Aratinga mitrata mitrata
odchody
2.2
do kon. r.
ara vojenský
Ara militaris mexicana
do 3 měs.
1.1
úhyn mláďat
do 5 dnů
ara hyacintový
Anodorhynchus hyacinthinus
živě nar. ml.
1.0
oplozená vejce
amazoňan modročelý
Amazona aestiva
snesená vejce
1.1
jiné úbytky
alexandr velký
Psittacula eupatria
úhyny
1.1
odchody
alexandr čínský
Psittacula derbiana
příchody
DRUH – species
stav k 1. 1.
2010 / PTÁCI / Aves / JIHLAVA
počet snáš. F
JIHLAVA ZOO ANIMAL INVENTORY
1 0.0.1
6 0.0.6
0.0.1
0.0.3 0.0.1
1.1
0.0.2
1.2.2
0.0.4
1
4
1.1
27
VÝROČNÍ ZPRÁVA
THE ANNUAL REPORT 2010
SEZNAM ZVÍŘAT V ZOO JIHLAVA
stav k 31. 12.
živě nar. ml.
oplozená vejce
snesená vejce
poznámky
1.2
Deponace ze Zoo Praha
6.6
1.5
5.1
Predace potkany
1.1.7
0.0.5
1.1.2
Predace potkany
kur domácí – kočinka
Gallus gallus f. domestica
kur domácí – vlaška koroptví
Gallus gallus f. domestica
deponace
0.0.2
odchov
1.1.2
korela chocholatá
Nymphicus hollandicus
odchody
1.0
do kon. r.
1.0
do 3 měs.
kachnička karolinská
Aix sponsa
do 5 dnů
0.1
jiné úbytky
1.1
úhyny
jeřáb panenský
Anthropoides virgo
odchody
DRUH – species
příchody
úhyn mláďat
stav k 1. 1.
2010 / PTÁCI / Aves / JIHLAVA
počet snáš. F
JIHLAVA ZOO ANIMAL INVENTORY
0.1
Predace volně žijícími živočichy
1
8
8 0.0.8
0.0.6
0.0.2
1.1.2
labuť černá
Cygnus atratus
1.1
1.1
ledňák obrovský
Dacelo novaeguineae
1.1
1.1
morčák velký
Mergus merganser
1.2
1.2
nandu Darwinův
Pterocnemia pennata pennata
1.1
1.1
nandu pampový
Rhea americana
1.1
orel bělohlavý
Haliaeetus leucocephalus
1.1
orel mořský
Haliaeetus albicilla
1.1
ostralka štíhlá
Anas acuta acuta
1.0
papoušek vlnkovaný
Melopsittacus undulatus
1
15
10 0.0.6
0.0.3
0.0.3 0.0.3
1.0
1
0.0.2
0.0.2
páv korunkatý
Pavo cristatus
2.4
1.0
0.2
pelikán bílý
Pelecanus onocrotalus
4.2
1.1
0.2
Predace volně žijícími živočichy
0.0.11
2
10
0.0.5 0.0.2 0.0.6
0.0.1
0.0.1
0.1
0.0.5
19.15.23
2.2
1.1
0.0.3
15
15
8 0.0.8
0.0.8 0.0.8 19.15.28
2.1
1.1.2
rýžovník šedý
Padda oryzivora
sýček obecný
Athene noctua
0.0.2
0.0.4
1.1
0.1
1
25
10 0.0.8
0.0.8 0.0.8
1.1
1
8
6 0.0.6
0.0.2 0.0.4 0.0.4
1.1
0.0.1 0.0.3
0.0.6
1
1.0
1.1
6 0.0.6
0.0.3
1.1
0.1
1.0
1.1
toko rudozobý
Tockus erythrorhynchus
0.1
toko šedý
Tockus nasutus
1.0
28
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA JIHLAVA
Ztráta (0,2 a mládě)
4.3
0.0.5
pštros dvouprstý
Struthio camelus
seriema rudozobá
Cariama cristata
1.2
Predce potkany
1.0
polák malý
Aythya nyroca
rosela pestrá
Platycercus eximius
0.0.15
0.0.3
perlák červenožlutý
Trachyphonus erythrocephalus
plameňák růžový
Phoenicopterus ruber roseus
0.1
1.0
0.0.15
perlička domácí
Numida meleagris f. domestica
1.1
0.1
1
Predace mláďat potkany
ZOOLOGICAL GARDEN OF THE CITY OF JIHLAVA
Deponace do Zoo HodonIn
Predace volně žijícími živočichy
Únik
Deponace ze Zoo Plzeň
SEZNAM ZVÍŘAT V ZOO JIHLAVA
toko žlutozobý
Tockus flavirostris
stav k 31. 12.
deponace
odchov
odchody
do kon. r.
do 3 měs.
úhyn mláďat
do 5 dnů
živě nar. ml.
oplozená vejce
snesená vejce
jiné úbytky
úhyny
odchody
příchody
DRUH – species
stav k 1. 1.
2010 / PTÁCI / Aves / JIHLAVA
počet snáš. F
JIHLAVA ZOO ANIMAL INVENTORY
poznámky
0.1
turako bělolící
Tauraco leucotis
4.0
3.0
turako fialový
Musophaga violacea
1.0
1.0
Deponace p. Čestmír Drozdek,
navrácení
1.0
Deponace p. Čestmír Drozdek,
navrácení
turako chocholatý
Tauraco persa
2.1
turako Livingstonův
Tauraco livingstonii
0.1
0.1
0.1
Deponace p. Čestmír Drozdek,
navrácení
turako purpurový
Tauraco porphyreolopha
0.1
0.1
0.1
Deponace p. Čestmír Drozdek,
navrácení
turako šedý
Crinifer piscator
1.0
1.0
1.0
Deponace p. Čestmír Drozdek,
navrácení
výreček malý
Otus scops
1.1
zrzohlávka rudozobá
Netta rufina
1.2
1
4
1.1
1.0
0.2
SEZNAM ZVÍŘAT V ZOO JIHLAVA
JIHLAVA ZOO ANIMAL INVENTORY
listovnice červenooká
Agalychnis callidryas
pralesnička barvířská
Dendrobates tinctorius
5
pralesnička batiková
Dendrobates auratus
7
pralesnička harlekýn
Dendrobates leucomelas
4
pralesnička strašná
Phyllobates terribilis
akara modrá
Aequidens pulchrus“
4
arowana dvojvousá
Osteoglossum bicirrhosum“
1
kančík červenooký
Heros severus“
1,0 depoance ze Zoo Plzeň
kančík příčnopruhý
Archocentrus nigrofasciatus“
6
4
rohatka ozdobná
Ceratophrys ornata
1
keříčkovec žabí
Clarias batrachus“
ropucha obrovská
Bufo marinus
3
metynis rostlinožravý
Metynnis hypsauchen“
rosnička včelí
Phrynohyas resinifictrix
1.2 0,0,298
poznámky
kančík citronový
Amphilophus citrinellus“
0,0,5
2.5
DRUH – species
příchody
poznámky
2010 / RYBY / Amphibia / JIHLAVA
stav k 1. 1.
příchody
DRUH – species
stav k 1. 1.
2010 / OBOJŽIVELNÍCI / Amphibia / JIHLAVA
piaraktus plodožravý
Piaractus brachypomus“
5
vrubozubec paví
Astronotus ocellatus“
7
29
VÝROČNÍ ZPRÁVA
THE ANNUAL REPORT 2010
SEZNAM ZVÍŘAT V ZOO JIHLAVA
hroznýš psohlavý
Sanzinia madagascariensis
4.12
hroznýšovec jamajský
Epicrates subflavus
2.3.7
hroznýšovec portorický
Epicrates inornatus
chřestýš
Crotalus vegrandis
korálovka červenošedá
Lampropeltis alterna
korálovka královská
Lampropeltis pyromelana woodini
0.0.4 0.0.3
stav k 31. 12.
deponace
odchov
odchody
do kon. r.
do 3 měs.
0.0.8
1.1.8
1.1.2
1
0.0.12
2.2
2
12
12 0.0.12
0.0.11 0.0.12
2.2.1
1
5
1 0.0.1
0.0.1 0.0.1
1.2
1
5
2 0.0.2
0.0.2 0.0.2
1.1
1
3
3 0.0.3
0.0.3
2.1.5
1
12
12 0.0.12
0.0.11 0.0.12
1.1.1
1
1
0.0.1
1.1
0.1
2.5.2
1.2
0.1
4.3.3
0.1 2.4.2
0.0.3
2
4
4 0.0.4
0.0.4 0.0.4
1
4
1.1
1.1
leiocefalus kýlnatý
Leiocephalus carinatus
0.0.4
0.0.2
scink šalomounský
Corucia zebrata
3.3.1
1.0
3
0.0.10
užovka červená
Pantherophis guttatus
0.0.3
užovka červenohlavá
Orthriophis moellendorfi
3.6.4 1.1.1
varan timorský
Varanus timorensis
0.1.4
0.0.30
0.0.2
0.0.28 0.0.28
3.3
0.0.2
1.0
trnorep skalní
Uromastyx acanthinura
2
0.0.3
0.0.3
2.3.4
2
0.0.34
0.0.34 0.0.34
3.2
0.0.1
0.3
0.0.9
1
12
9 0.0.9
0.0.5 0.0.9
2
15
5 0.0.5
0.0.5 0.0.5 0.0.3 4.4.5
0.0.7
0.1.4
1.1
1.0
0.0.7
0.2
4.3
1.1
3.3
2.1
Deponace do Zoo Praha
2.2
1.1
2.2
Deponace 1,0 do Zoo Olomouc;
1,0 ze Zoo Olomouc
0.0.12 0.0.12 0.0.2 1.1.2
1.0
leguánek modrý
Sceloporus cyanogenys
0.0.7
0.1
2.2.1
1.2
30
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA JIHLAVA
do 5 dnů
0.0.1
1.1
želva zelenavá
Testudo hermanni
živě nar. ml.
0.0.9
leguán zelený
Iguana iguana
želva tlustohrdlá
Siebenrockiella crassicollis
oplozená vejce
1
leguán kubánský
Cyclura nubila nubila
želva pardálí
Stigmochelys pardalis
4.6
1.1
1.1
želva ostruhatá
Centrochelys sulcata
snesená vejce
2.0
2.3.62
krokodýl čelnatý
Osteolaemus tetraspis
zmije gabunská
Bitis gabonica
jiné úbytky
0.6
poznámky
1.2
0.0.62
1.1
tilikva scinkovitá
Tiliqua scincoides chimaerea
0.0.7 0.0.7
0.0.4
korálovka sedlatá
Lampropeltis triangulum arcifera
krátkokrčka červenobřichá
Emydura subglobosa
7 0.0.7
0.0.66
2.2.2
krajta Macklotova
Liasis mackloti savuensis
7
úhyn mláďat
2
korálovka sedlatá sinaloaská
Lampropeltis triangulum sinaloae
korovec jedovatý
Heloderma suspectum
2
1.2.1
korálovka sedlatá honduraská
Lampropeltis triangulum hondurensis
úhyny
1.2
odchody
gekončík noční
Eublepharis macularius
příchody
DRUH – species
stav k 1. 1.
2010 / PLAZI / Reptilia / JIHLAVA
počet snáš. F
JIHLAVA ZOO ANIMAL INVENTORY
ZOOLOGICAL GARDEN OF THE CITY OF JIHLAVA
0.1
2
2
1 0.0.1
0.0.1
2.2.2
1.2
Deponace od Zoo Plzeň
VZÁCNÉ A CHRÁNĚNÉ DRUHY ZVÍŘAT
V ZOO JIHLAVA
RARED AND PROTECTED ANIMAL SPECIES
AT JIHLAVA ZOO
EEP
ESB
ISB
– Evropské záchovné programy (European Endangered Species Program)
– Evropské plemenné knihy (European Studbook)
– Mezinárodní plemenné knihy (International Studbook)
PŘEHLED CHRÁNĚNÝCH DRUHŮ
SAVCI
ISB
EEP
ESB
babirusa zlatá – Babyrousa babyrussa
gibon lar – Hylobates lar
gibon zlatolící – Nomascus gabriellae
hrošík liberijský – Hexaprotodon liberiensis
chvostan bělolící – Pithecia pithecia pithecia
irbis – Uncia uncia
kalimiko – Callimico goeldii
kaloň rodriguézský – Pteropus rodricensis
karakal – Caracal caracal
klokan rudý – Macropus rufus
kočka arabská – Felis silvestris gordoni
kočka slaništní – Oncifelis geoffroyi
kosman běločelý – Callithrix geoffroyi
kosman stříbřitý – Callithrix argentata
krysa obláčková – Phloeomys pallidus
lemur černý – Eulemur macaco macaco
lemur kata – Lemur catta
lemur rudočelý – Eulemur fulvus rufus
lenochod dvouprstý – Choloepus didactylus
levhart cejlonský – Panthera pardus kotiya
levhart perský – Panthera pardus saxicolor
lvíček zlatý – Leontopithecus rosalia
maki trpasličí – Microcebus murinus
mangabej černý – Lophocebus atterimus
manul – Otocolobus manul
margay – Leopardus wiedii
medvěd malajský – Helarctos malayanus
mirikina lemuří – Aotus lemurinus griseimembra
outloň malý – Nycticebus pygmaeus
rys karpatský – Lynx lynx carpaticus
tamarín pinčí – Saguinus oedipus
tamarín vousatý – Saguinus imperator subgrisescens
tamarín žlutoruký – Saguinus midas
tapír jihoamerický – Tapirus terrestris
tygr sumaterský – Panthera tigris sumatrae
vari černobílý – Varecia variegata
vari červený – Varecia rubra
vydra malá – Amblonyx cinerea
vydra říční – Lutra lutra
PTÁCI
ara hyacintový – Anodorhynchus hyacinthinus
ara vojenský – Ara militaris mexicana
čáp černý – Ciconia nigra
jeřáb mandžuský – Grus japonensis
orel mořský – Haliaeetus albicilla
PLAZI
hroznýš psohlavý – Sanzinia madagascariensis
hroznýšovec jamajský – Epicrates subflavus
korovec jedovatý – Heloderma suspectum
krokodýl čelnatý – Osteolaemus tetraspis
leguán kubánský – Cyclura nubila nubila
želva tlustohrdlá – Siebenrockiella crassicollis
31
VÝROČNÍ ZPRÁVA
THE ANNUAL REPORT 2010
V ZÁŘÍ 2008 BYLA PŘIVEZENA DO JIHLAVSKÉ ZOO
PRVNÍ SAMIČKA KOSMANA STŘÍBŘITÉHO
CHOV A ODCHOV
KOSMANŮ STŘÍBŘITÝCH
(Mico argentata)
V ZOO JIHLAVA
SILVERY MARMOSETS
BRED AND REARED
Chov kosmanů stříbřitých se do České republiky vrátil
po téměř třicetileté pauze v roce 2008. Jedná se o vzácný druh zařazený do evropské plemenné knihy – ESB.
Samice (*14. 4. 2007 v Szeged Vadaspark, Maďarsko) byla přivezena do Zoo Jihlava 26. 9. 2008. Po půl
roce se nám 10. 3. 2009 podařilo získat vhodného samce (*2. 4. 2006 v Zoo Broxbourne, Velká Británie).
Obě již dospělá zvířata jsme spojili 23. 3. 2009. Spojení proběhlo bez problémů a pár jsme umístili do společné
ubikace s chvostany bělolícími v Amazonském pavilonu.
Bohužel se tento krok ukázal jako nevyhovující, kvůli častým útokům na kosmany ze strany chovné samice chvostana. Proto jsme dne 27. 7. 2009 kosmany odchytili a
přemístili je do samostatné ubikace mimo pavilon. Teplota v této ubikaci se pohybuje od 22–28°C. Krmná dávka
zůstala zachována: ranní část tvoří ovoce, zelenina, vitamínové a minerální doplňky. Odpolední část se sestává z
rozmanitých druhů instantních kaší s přídavkem želatiny
Marmoset, vařené rýže, hmyzu, myšat či vařeného kuřecího masa s přidáním ovoce a zeleniny.
Rozhodnutí o přestěhování bylo velmi šťastné. Pár
měl dostatek klidu i prostoru, a záhy jsme pozorovali páření. Přibližně měsíc před porodem už jevila samice jasné
známky březosti. V noci z 19. na 20. 12. 2009 pak bez
problémů porodila dvě zdravá mláďata. Druhý den se do
péče o ně zapojil i samec.
V prvních týdnech probíhal tento odchov bez problémů, bohužel 23. 1. 2010 jedno mládě náhle uhynulo.
Podle pitevního protokolu byla příčinou bakteriální
infekce. Druhé mládě nejevilo žádné známky nemoci a
jeho vývoj probíhal bez komplikací. Dnes je téměř dospělý kosman ve velmi dobrém výživném i zdravotním stavu
a podílí se na odchovu mladších sourozenců.
Chovný pár kosmanů stříbřitých v Zoo Jihlava přivedl
na svět již troje mláďata (dvojčata narozená 20. 12. 2009,
jedináčka narozeného 25. 5. 2010 a dvojčata narozená
28. 10. 2010).
V rámci Unie Českých a Slovenských zoologických
zahrad kosmany stříbřité úspěšně odchovává pouze Zoo
Jihlava a Zoo Olomouc.
Marta Hudcová
Ošetřovatelka/The Keeper
SUMMARY
Silvery marmosets (Mico argentata) at Jihlava Zoo were successfully reared for
the first time in the Czech Republic in 2009. Since then, the breeding pair has produced offspring three times – twins born on 20 December 2009, a single animal born
on 25 May 2010, and twins born on 28 October 2010. Within the Union of Czech and
Slovak Zoological Gardens, silvery marmosets have recently bred and reared offspring
only in Jihlava and Olomouc.
V ČESKÉ REPUBLICE TENTO DRUH ÚSPĚŠNĚ ODCHOVÁVÁ POUZE
JIHLAVSKÁ A OLOMOUCKÁ ZOO
32
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA JIHLAVA
ZOOLOGICAL GARDEN OF THE CITY OF JIHLAVA
CHOV A ODCHOV SCINKŮ
TANIMBARSKÝCH (Tiliqua
scincoides chimaerae)
V JIHLAVSKÉ ZOO
CHOV SCINKŮ TANIMBARSKÝCH
JE V JIHLAVĚ PRVNÍM A NEJVĚTŠÍM
V ČESKÉ REPUBLICE
TANIMBAR BLUE–TONGUED SKINK
BRED AND REARED
Scink tanimbarský (Tiliqua scincoides chimaerae) žije jen
na souostroví Tanimbar ve východní Indonézii na severozápadním okraji Arafurského moře. Toto souostroví již leží za hranicí Weberovy linie, takže přestože se jedná o součást státu
Indonézie, dominuje zde již velmi výrazně australská fauna.
Scinkové rodu Tiliqua jsou jejími typickými představiteli.
Chov v Zoo Jihlava je prvním a největším v České republice. Pár dospělých ještěrů jsme získali v roce 1995 od
soukromého chovatele, původ zvířat byl ve volné přírodě,
přičemž jsme si nebyli jisti taxonomickou příslušností. Až
po pěti letech se podařilo ještěry přesně určit. V současnosti máme dva chovné páry, které pochází z již třetí námi
rozdělena dle velikostí. Jelikož jde o scinky vůči sobě velice
agresivní, v jednom teráriu bylo maximálně 5 jedinců a pro
každého byl připraven úkryt.
Vzhledem k tomu, že podmínky u obou párů byly velmi
podobné, je zde podrobněji popsán pouze průběh odchovu pouze u jednoho z párů.
Dlouhodobý úspěšný chov těchto scinků je značně limitovaný a nejistý, protože je založen na velmi malé genetické základně a populace je velmi inbreední. Do dnešního
dne byly z přírody dovezeny pouze dva páry. Každý odchov
zdravých zvířat je tak nesmírně cenný.
V průběhu roku 2010 jsme navázali spolupráci se soukromým chovatelem, k němuž se dostal druhý pár importovaný z přírody v polovině 90. let. Od tohoto chovatele jsme
získali dvouletého samce, který není geneticky vůbec provázán s naším chovem, což velmi zlepšuje možnosti chovu
tohoto druhu do budoucna. Samec byl koncem roku spojen s jednou z našich chovných samic.
Věříme, že se podaří toto nepříbuzné zvíře v roce 2011
zapojit do reprodukce a rozšíříme tak genetickou základnu
chovu tohoto druhu.
Lubomíra Ševčíková
Ošetřovatelka/The Keeper
MLÁDĚ SE HRAVĚ VEJDE DO LIDSKÉ DLANĚ
odchované generace, poslední odchovaná mláďata tak
odpovídají inbreednímu koeficientu 0,5000. Jeden z párů
odchoval v roce 2010 patnáct a druhý devatenáct mláďat.
Páření u páru, u něhož jsme odchovali 19 mláďat, jsme zaznamenali již v listopadu 2009, ve stáří pouhých 16 měsíců. Pár zůstával pohromadě až do doby přibližně jednoho
měsíce před předpokládaným porodem, kdy začala být
samice vůči samci velmi agresivní. 15. 4. 2010 jsme proto
samce přesunuli do jiného samostatného terária.
Dne 28. 5. 2010 samice porodila 19 mláďat. Velikost se
pohybovala mezi 10–11 cm a váha 7–12 g. Mláďata těsně
po porodu požírala plodové obaly. Jakmile byl porod u konce, přemístili jsme mláďata do samostatných terárií. Teplota
se pohybovala kolem 25 °C a vlhkost 60 %. První krmení
jsme nabídli až po vstřebání žloutkových vaků, tj. asi za 7
dní. Mláďata v prvních týdnech dostávala šneky – páskovky, později jsme krmnou dávku obohatili o ovoce, zeleninu,
kuřecí maso, rýžovou kaši, myši, cvrčky.
Odchov mláďat probíhal v několika teráriích, kde byla
SUMMARY
The Tanimbar blue-tongued skink (Tiliqua scincoides chimaerea) has been now
held in Jihlava in its third generation since 1995. Usual issues in managing the species include aggressiveness of animals, but especially the very narrow genetic base.
In 2010, a total of 34 animals were reared from two pairs. In the late 2010, the zoo
obtained a new male, an animal that is not interlinked with the local stock, which
promises better opportunities for future breeding work with the species.
POROD SCINKA TANIMBARSKÉHO
33
VÝROČNÍ ZPRÁVA
THE ANNUAL REPORT 2010
CHOV
MADAGASKARSKÝCH
HROZNÝŠŮ
V ZOO JIHLAVA
BREEDING MADAGASCAR BOAS
AT JIHLAVA ZOO
HROZNÝŠ MALGAŠSKÝ (Acrantophis madagascariensis)
Před 165 miliony lety (tedy v době vzniku samostatné
jižní Ameriky) se od prakontinentu Gondwana, přibližně v
oblasti dnešního somálského plató, začala oddělovat kra
zahrnující Madagaskar a Indický subkontinent. Indie se posléze odtrhla a Madagaskar dodnes putuje jihovýchodním
směrem rychlostí 1,7 až 1,8 cm za rok. Je to čtvrtý největší
ostrov na světě o rozloze 587 040 km2, který se nachází
480 kilometrů jihovýchodně od pobřeží Afriky.
Díky dlouhodobé izolaci se madagaskarská fauna a
flora vyznačuje vysokým stupněm endemičnosti. Na ostrově dnes prakticky chybějí velcí savci – největším je zde
štětkoun madagaskarský (Potamochoerus larvatus larvatus), největší šelmou je fosa (Cryptoprocta fero). Absence
významnějších predátorů, vliv dlouhodobé izolace ostrova, velká škála bioklimatických zón (od aridních oblastí po
území s ročním úhrnem srážek až 9000 mm, od teplých
nížin po chladné horské masivy) a rozmanitost biotopů
(polopouště, deštné horské i nížinné pralesy, poloopadavé lesy, savany s termitišti a baobaby, travnaté náhorní
plošiny atd.), způsobily obrovský rozmach obojživelníků a
plazů. Madagaskar se vyznačuje velmi vysokým stupněm
endemičnosti jak rostlinné, tak i živočišné říše.
Madagaskar byl jedním z posledních lidmi osídlených
míst na Zemi. První obyvatelé se sem připlavili na kánoích
z Indonésie asi před 2 000 lety. Lidé z vnitrozemí Afriky se
tu usadili později a dnešní obyvatelé mají smíšený původ. V
10. století Arabové založili na ostrově první sultanát, od 14.
do 18. století zde existoval stát Imerina. Kolem roku 1500
objevili Madagaskar Portugalci. Pak se zde vystřídala ještě britská a francouzská kolonie a roku 1960 získal ostrov
nezávislost. Silný tlak lidí na místní ekosystémy, které na ně
nebyly adaptované, se významně podepsal na jejich devastaci. Odlesnění dosahuje cca 80 %. Fauna a flóra se nestačí
adaptovat na nové podmínky, které člověk vytváří svou činností a nenávratně mizí. Současné prognózy předpokládají
při nezměněném přístupu úplnou devastaci původního přírodního prostředí Madagaskaru během příštích 20–30 let.
HROZNÝŠI
Řád
Podřád
Čeleď
Podčeleď
Šupinatí (Squamata )
Hadi (Serpentes )
Hroznýšovití (Boidae)
Hroznýši praví (Boinae)
Druhy patřící do čeledi hroznýšovitých (Boidae) jsou
většinou velkého vzrůstu. V okolí kloaky mají dva drob-
34
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA JIHLAVA
ZOOLOGICAL GARDEN OF THE CITY OF JIHLAVA
né drápky, což jsou rudimenty pánevních končetin. Dá
se podle nich určovat i pohlaví, samci je totiž mají větší
než samice. Narozdíl od ostatních hadů mají vyvinuty oba
laloky plic. Na hlavě mají zvláštní termoreceptory, které
rozlišují teplotní rozdíly i několika desetin stupňů Celsia.
Tak vlastně mohou vyhledávat svou nejdůležitější potravu
(teplokrevné živočichy), kořist usmrcují uškrcením. Známe asi 80 recentních druhů.
Hroznýši (Boinae) obývají v 54 druzích tropy a subtropy celého světa. Největší výskyt mají v neotropické oblasti.
Oproti krajtám mají rozdílnou morfologii lebky a jsou vejcoživorodí. Patří k nim největší had vůbec – anakonda velká, která žije v okolí vodních toků v povodí Amazonky, dorůstá délky téměř deseti metrů a váhy přes 150 kg. Výskyt hroznýšů
na Madagaskaru není plně objasněn, jejich nejbližší příbuzní
se vyskytují v tropických oblastech Jižní a Střední Ameriky.
Krajty jsou řazeny do čeledi Boidae a uznávány pouze jako podčeleď. V současné době se po složitých genetických výzkumech rozhoduje o uznání vlastní čeledi
krajtovitých. Vyskytují se v Asii, Africe a Austrálii. Některé
patří mezi největší hady světa – např. krajta mřížkovaná
(Python reticulatus) se svou délkou až 10 metrů. Krajty
kladou vejce, poté se kolem nich obtočí a zahřívají je pomocí svalových záškubů těla. Byly pozorovány i samice,
které se po několik dní vracely k vylíhlým mláďatům.
HROZNÝŠI MADAGASKARŠTÍ A JEJICH OHROŽENÍ
Zranitelnost těchto hroznýšů nevyplývá primárně z potřeb trhu se zvířaty pro chovatelské využití, nebo z nedostatku ochrany, ale z hlediska přirozených ekologických požadavků těchto zvířat. Existuje budoucí ohrožení vzhledem k
postupující katastrofické rozsáhlosti ničení životního prostředí na Madagaskaru. V současnosti je neporušeno méně než
10 % původních madagaskarských lesů. Zdá se nepravděpodobné, že malgašské zemědělské praktiky v kácení
a vypalování lesů budou omezeny nebo dokonce zrušeny.
Destruktivní činnost prostředí bude pravděpodobně neustále pokračovat. I když malgašská vláda věnuje mnoho úsilí
na ochranu hroznýšů rodu Acranthopis a Sanzinia, a i když
se populace hroznýše malgašského (Acrantophis madagascariensis) a hroznýše Dumerilova (Acrantophis dumerili)
jeví jako ustálené v ohraničených areálech, změny demografických zvyků, stejně tak jako používání tradičních zemědělských praktik odpovídajících za ztrátu lesů, znamenají
pro hroznýše existenční ohrožení. Problémem paralelních
CHOV MADAGASKARSKÝCH
HROZNÝŠŮ V ZOO JIHLAVA
BREEDING MADAGASCAR BOAS AT JIHLAVA ZOO
populací chovaných ex situ je potom malý počet jedinců
v chovech. Populace v zajetí pochází z omezeného počtu
zakládajících zvířat. Původ mnoha privátně chovaných zvířat
je neúplný a těžko dohledatelný.
ROD – ACRANTOPHIS
HROZNÝŠ DUMERILŮV (Acrantophis dumerili)
U obou druhů bylo na Madagaskaru zjištěno lokální rozšíření. Hroznýš malgašský (Acrantophis madagascariensis)
vykazuje dobré adaptační přizpůsobení v narušených lokalitách, naproti tomu hroznýš Dumerilův (Acrantophis dumerili)
se vyskytuje v lokalitách v prostředí, které je méně narušené
a také méně prozkoumané. Žádný z druhů údajně není bezprostředně ohrožen, ale herpetologové upozorňují, že mají
rizikovou budoucnost. Oba druhy jsou na Madagaskaru
chráněny. Přestože nebývají běžně předmětem nelegálního
dovozu pro teraristy, je rod ohrožen lokálně lovem pro kůži
na výrobu různých předmětů pro turisty.
HROZNÝŠ MALGAŠSKÝ (Acrantophis madagascariensis)
ROZŠÍŘENÍ: Tento velký druh hroznýše obývá především
suché lesy na severu a západě ostrova Madagaskar. Dalším areálem jeho rozšíření je i ostrov Nosy Be.
HROZNÝŠ MALGAŠSKÝ (Acrantophis madagascariensis)
POPIS: Hroznýš malgašský je velmi barevný, až dva a půl
metru dlouhý had (často i více), který je podobný hroznýši
královskému. Má hnědé, pískové nebo béžové zbarvení s
tmavými skvrnami a černým pruhem přes oči. Břicho má
světlejší, většinou bez skvrn.
PŘEHLED HROZNÝŠŮ DUMERILOVÝCH
CHOVANÝCH V ZOO JIHLAVA
číslo čipu
1. 00–01FB–1363
2. 00–012A–2A70
3. 00–0143–C24B
4. 00–01DC–4003
5. 00–0612–5410
6. 00–0612–3BFA
7. 00–060F–4FC7
8. 00–0612–7221
9. 00–0644–8763
10. 00–0644–6F42
pohlaví
samice
samec
samice
samec
samice
samice
samec
samec
samice
samice
datum a místo narození
cca 1996, soukromý chov
cca 1996, soukromý chov
cca 1996, soukromý chov
cca 1996, soukromý chov
17. 10. 2000, Zoo Jihlava
17. 10. 2000, Zoo Jihlava
17. 10. 2000, Zoo Jihlava
13. 9. 2000, Zoo Olomouc
28. 8. 2003, Zoo Plzeň
28. 8. 2003, Zoo Plzeň
zařazení do chovu
2. 6. 1997
2. 6. 1997
2. 6. 1997
2. 6. 1997
17. 10. 2000
22. 8. 2001
28. 8. 2003
28. 8. 2003
EKOLOGIE: Jde o mohutného hada, který svou kořist
zabíjí zadušením. Loví především savce a ptáky. Mláďata
se zdržují hlavně na stromech, dospělci vyhledávají spíše
lesní podrost. Preferují suché a více otevřené lesy, kde
porost není příliš hustý. Je to noční živočich a zajímavé
je, že v období sucha přezimují. V zajetí se chová méně
často.
CHOV: Hadi se páří po skončení období sucha, samice
za 7 až 8 měsíců rodí až 6 živých mláďat. Ta loví především ptáky, dospělci pak mají větší zastoupení kořisti i
mezi savci.
CHOV V ZOO JIHLAVA: Do současné doby jsme se hroznýšům malgašským nevěnovali, ale o chovu uvažujeme v
budoucnu.
HROZNÝŠ DUMERILŮV (Acrantophis dumerili)
ROZŠÍŘENÍ: Jižní a západní Madagaskar, Maskarény
POPIS: Hroznýš Dumerilův dorůstá do délky 200 cm,
největší udávaná velikost je 270 cm. Tělo je statné, hlava je zřetelně oddělena od těla užším krkem. Zbarvení je
pestré, hnědošedé s tmavou kresbou, břicho je krémové
až do žluta. Mláďata jsou zbarvená výrazněji.
EKOLOGIE: Způsob života je podobný druhu A. madagascariensis. Obývá původní řidší lesy jihozápadního Madagaskaru, kde se často zdržuje v blízkosti řek. O životě
ve volné přírodě mnoho informací není.
CHOV: V zajetí se dají poměrně dobře chovat a rozmnožovat.
K chovu je nutné větší terárium vytápěné na 27–28 °C s nočním poklesem na pokojovou teplotu. Na krmení se jim
podávají myši, potkani, morčata a kuřata. Samice mívá
okolo deseti až patnácti mláďat, která měří přes 30 centimetrů. První dva týdny nepřijímají potravu a tráví zbytky
žloutku. Pak se poprvé svlékají a začínají lovit malé myšky. Odchov probíhá bez větších problémů. Rychle rostou
a pohlavně dospívají ve 3–4 letech.
CHOV V ZOO JIHLAVA: S chovem jsme začali v roce
1997 nákupem dvou samic a dvou samců od soukromého chovatele. Od těchto jedinců jsme odchovali sedm
mláďat. Později jsme do chovu zařadili další jedince ze
Zoo Olomouc a Zoo Plzeň. Odchov mláďat se zdá být
jednoduchý, ale u dospělých jedinců jsme se často setkávali s bakteriálním onemocněním kůže a plic. V roce
2009 jsme chov ukončili.
PŘEHLED PORODŮ HROZNÝŠŮ DUMERILOVÝCH
V ZOO JIHLAVA
matka
1. 00–01FB–1363
3. 00–0143–C24B
otec
2. 00–012A–2A70
2. 00–0124–2A70
datum porodu
17. 10. 2000
15. 8. 2001
počet mláďat
4 ks
3 ks
35
VÝROČNÍ ZPRÁVA
THE ANNUAL REPORT 2010
HROZNÝŠ PSOHLAVÝ VÝCHODNÍ
(Sanzinia madagascariensis
madagascariensis)
CHOV MADAGASKARSKÝCH
HROZNÝŠŮ V ZOO JIHLAVA
BREEDING MADAGASCAR BOAS AT JIHLAVA ZOO
ROD – SANZINIA
Hroznýš psohlavý (Sanzinia madagascariensis) je
relativně běžně a široce rozšířen. Podobně jako u hroznýšů
rodu Acrantophis je jeho budoucí přežití ohroženo z důvodu
ničení biotopů na Madagaskaru. V přírodě tito hadi osidlují široký prostor a různorodé biotopy. Jedinci z východních deštných pralesů se vyskytují ve vlhčím a stabilnějším
prostředí, než jedinci ze západních modřínových lesů nebo
z jižních polosuchých lesů, kde je velká teplotní amplituda a
menší srážky. Lokální odlišnosti v dešťových srážkách, denních i sezónních teplotách jsou pravděpodobně odpovědné
za těžkosti v použití rozmnožovací techniky u druhu.
HROZNÝŠ PSOHLAVÝ (Sanzinia madagascariensis)
Během posledních let byl neoprávněně popsán jako
Boa manditra. Rozděluje se na dvě subspecie, které jsou
si morfologicky velmi blízké: Sanzinia m. madagascariensis má olivovězelené zbarvení a Sanzinia m. volontany,
která má nahnědlou podkladovou barvu.
Poddruh:
HROZNÝŠ PSOHLAVÝ VÝCHODNÍ (Sanzinia madagascariensis madagascariensis)
ROZŠÍŘENÍ: Východní část Madagaskaru.
POPIS: Velký, noční hroznýš s velkou hlavou a svalnatým,
štíhlým tělem. Podkladové zbarvení je v odstínech zelené
(od tmavě zelené až po velmi světlou) s tmavou kresbou,
mláďata se rodí červená s tmavou kresbou.
Délka: 180–220 cm, hmotnost: 2,2–4 kg.
EKOLOGIE: Samice v době březosti tmavnou. Po 6–8
měsících rodí 4–8 mláďat, která mají červené zbarvení. Zelené zbarvení se u nich objevuje až mezi jedním a druhým
rokem. Živí se ptáky a drobnými savci. V přírodě osídluje
různorodá prostředí. Hroznýš psohlavý východní se vyskytuje ve východních deštných pralesích ve vlhkém stabilnějším
prostředí, kde je nízká teplotní amplituda. Pohlavně dospívají
po 3 letech i dříve. Dožívají se přes 20 let. Jsou ohroženi
ničením přirozených stanovišť i lovem pro kůži.
CHOV: V současnosti se v zajetí množí sporadicky a je sporné,
která technika je k vyvolání plodnosti a páření nejvhodnější.
Jako u rodu Acrantophis se vyskytují dva vzory reprodukční
péče. Používá se buď prodloužené chladnější období, nebo
denní termální cykly. Prodloužené období chladu se jeví jako
méně přesná varianta, lepších výsledků je možné dosáhnout jen denními teplotními výkyvy. S úspěchem lze použít
denních termálních cyklů – 8 týdnů (od října do prosince) se
denní i noční teploty snižují o 3–6 °C, samci i samice mo-
36
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA JIHLAVA
ZOOLOGICAL GARDEN OF THE CITY OF JIHLAVA
hou být chovány pohromadě. U jedinců narozených v zajetí bývá vytvoření podmínek pro rozmnožování jednodušší,
to ostatně platí u většiny hroznýšovitých. K iniciaci páření
je často užitečné přidání dalších samců. Pravidelně byly
mezi samci pozorovány souboje. Za krátkou dobu je nutné
odstranit podřízené samce, neboť místo páření pokračují
v bojích. Samci jsou reprodukčně aktivnější, pokud byli
předtím drženi mírně pod vahou. Dospělé hroznýše lze
poměrně spolehlivě sexovat porovnáním velikostí rudimentálních drápků – u samců znatelně větších.
CHOV V ZOO JIHLAVA: S chovem hroznýšů psohlavých
východních jsme začali v roce 1993. Zoo Oklahoma nám
deponovala samici a Zoo Chester samce. Tento pár odchoval během let 1996–1998 devět mláďat. Další chovné
jedince jsme získali ze Zoo Plzeň (jednalo se o potomky
našich původních odchovů) a také tito hadi se u nás
úspěšně množí. V září 2009 se nám podařilo získat zcela
nepříbuzného samce ze Zoo Olomouc (konfiskát narozený v přírodě) výměnou za našeho chovného samce. V
současné době pozorujeme páření. V dalším jednání je deponace dvou dospělých samců a tří samic ze soukromého
chovu narozených v přírodě. Zapojení zmíněných zvířat do
rozmnožování by velmi významně přispělo k rozšíření existující genetické základny tohoto druhu v chovu.
PŘEHLED HROZNÝŠŮ PSOHLAVÝCH VÝCHODNÍCH
CHOVANÝCH V ZOO JIHLAVA
číslo čipu
1.
2.
3. 00–0123–AB7C
4. 00–0124–61D6
5. 00–013D–358D
6. 00–0638–D87E
7. 00–0638–DAF8
8. 953–000005126740
9. 953–000005127648
10.
pohlaví
samec
samice
samice
samec
samec
samec
samice
samec
samice
samec
datum a místo narození
1998, soukromý chov
1998, soukromý chov
1993, Zoo Oklahoma
3. 7. 1988, Zoo Chester
22. 2. 1997, soukr. chov
15. 7. 2004, Zoo Plzeň
15. 7. 2004, Zoo Plzeň
12. 8. 2007, Zoo Jihlava
12. 8. 2007, Zoo Jihlava
2004, příroda
zařazení do chovu
28. 3. 1989
28. 3. 1989
20. 10. 1994
27. 3. 1993
21. 7. 1997
6. 8. 2004
6. 8. 2004
3. 11. 2008
3. 11. 2008
23. 9. 2009
PŘEHLED PORODŮ HROZNÝŠŮ PSOHLAVÝCH
VÝCHODNÍCH V ZOO JIHLAVA
matka
3. 00–0123–AB7C
3. 00–0123–AB7C
3. 00–0123–AB7C
11. Plzeň
7. 00–0638–DAF8
7. 00–0638–DAF8
otec
4. 00–0124–61D6
4. 00–0124–61D6
4. 00–0124–61D6
5. 00–013D–358D
6. 00–0638–D87E
6. 00–0638–D87E
datum porodu
9. 6. 1996
5. 6. 1997
19. 5. 1998
15. 7. 2004
12. 8. 2007
25. 6. 2009
počet mláďat
4 ks
4 ks
1 ks
4 ks
4 ks
3 ks
HROZNÝŠ PSOHLAVÝ VÝCHODNÍ
(Sanzinia madagascariensis madagascariensis)
CHOV MADAGASKARSKÝCH
HROZNÝŠŮ V ZOO JIHLAVA
BREEDING MADAGASCAR BOAS AT JIHLAVA ZOO
Poddruh:
HROZNÝŠ PSOHLAVÝ ZÁPADNÍ (Sanzinia madagascariensis volontany)
ROZŠÍŘENÍ: Západní a jižní Madagaskar.
POPIS: Silný hroznýš dosahující velikosti přes dva metry.
Zbarvení těchto hroznýšů se vyznačuje hnědým podkladem s tmavou kresbou.
EKOLOGIE: V přírodě se vyskytuje v západních
modřínových lesích nebo jižních polosuchých lesích, kde
je velká sezónnost v teplotách a menší srážky. Samice
po šestiměsíční březosti rodí 4–10 mláďat. Březí samice
po prvním svlékání tmavnou a nepřijímají potravu. Živí
se hlavně drobnými savci a ptáky. Žijí více na zemi než
hroznýši psohlaví východní, do korun stromů se vydávají
jen za potravou. Stejné chování pozorujeme i v Zoo Jihlava. Pohlavně dospívají ve 4–5 letech.
CHOV: Odchov těchto hroznýšů je v zajetí častější.
Preferují teplejší terárium (25–30 °C) a nižší vlhkost.
Celoročně lze chovat obě pohlaví dohromady. V lednu a
únoru se páří a v srpnu se rodí mláďata, která jsou dlouhá
asi 25 cm. Mláďata jsou po narození výrazně červená. Po
několika dnech bez problémů přijímají myšata.
CHOV V ZOO JIHLAVA: S chovem jsme začali v roce
2000, kdy k nám byl dovezen půlroční pár. V roce 2002
jsme ho doplnili šestiletým párem od soukromého chovatele. Od roku 2004 jsme pozorovali páření, ale mláďat
jsme se dočkali až v roce 2009. V současné době je opět
pozorováno páření.
Lubomíra Ševčíková
Ošetřovatelka/The Keeper
HROZNÝŠ PSOHLAVÝ ZÁPADNÍ
(Sanzinia madagascariensis volontany)
PŘEHLED HROZNÝŠŮ PSOHLAVÝCH ZÁPADNÍCH
CHOVANÝCH V ZOO JIHLAVA
číslo čipu
1. 00–01FB–6A32
2. 00–001A–CA89
3. 00–0612–4415
4. 00–0624–2620
5. 00–0644–95E7
6. 956–000001556181
7. 956–000001993939
pohlaví
samec
samice
samec
samice
samice
samice
samice
datum a místo narození
2000, Zoo Antwerpen
2000, Zoo Antwerpen
1996, příroda
1996, příroda
15. 8. 2003, soukr. chov
13. 8. 2009, Zoo Jihlava
13. 8. 2009, Zoo Jihlava
zařazení do chovu
9. 6. 2000
9. 6. 2000
18. 7. 2002
18. 7. 2002
14. 2. 2004
17. 6. 2010
17. 6. 2010
PŘEHLED PORODŮ HROZNÝŠŮ PSOHLAVÝCH
ZÁPADNÍCH V ZOO JIHLAVA
matka č. 4
00–0624–2620
otec č. 1
00–01FB–6A32
datum porodu
13. 8. 2009
počet mláďat
8 ks
SUMMARY
The female author of the article describes the boa species that range in Madagascar,
including the differences between them as well as breeding of these and in Jihlava
and cases of offspring produced.
HROZNÝŠ PSOHLAVÝ ZÁPADNÍ (Sanzinia madagascariensis volontany) – MLÁDĚ
37
VÝROČNÍ ZPRÁVA
THE ANNUAL REPORT 2010
KOŤATA VE VĚKU 9 TÝDNŮ
MIMOŘÁDNÝ
ODCHOV MANULŮ
(Otocolobus manul)
V JIHLAVĚ V ROCE 2010
PALLAS´S CAT: EXTRAORDINARY
BREEDING SUCCESS IN JIHLAVA
Manulové (Otocolobus manul) žijí v suchých asijských
stepích ve vyšších nadmořských výškách, a tudíž jsou
citliví na velkou vlhkost a velmi náchylní na infekční onemocnění. Z toho důvodu je jejich chov velmi problematický a jen málokde se daří. V roce 2010 se v jihlavské zoo
podařil první odchov ve druhé generaci tohoto druhu.
Samice se narodila 1. dubna 2008 v Zoo Jihlava a šlo
o první úspěšný odchov manula u nás. Její matka přišla
do jihlavské zoo v roce 2004 z Poznaně, ale protože se
u nás v letech 2008–2010 nenacházel dospělý samec,
samici jsme připouštěli u lichého samce v Ostravě. 17.
března 2010 byla mladá samička spárována s mladým
samcem (nar. 27. 4. 2009 v Podkrušnohorském Zooparku Chomutov), který do naší zoo přišel 7. listopadu 2009.
Vzhledem k mládí samce jsme úspěšné rozmnožení zatím neočekávali, ačkoliv byla u kočky pozorována říje. Při
říji samice jsme nezaregistrovali žádnou aktivitu samce,
což nás ujišťovalo v přesvědčení, že se s tohoto spojení
dočkáme mláďat nejdříve v roce 2011. O to větší bylo
naše překvapení, když jsme 15. června v budce objevili dvě čerstvě narozená mláďata. Samce jsme okamžitě oddělili. Samice se o potomky bez problémů starala.
Při kontrole a odčervování mláďat ve třech týdnech věku
jsme zjistili, že jde o dva samečky.
Během odchovu jsme zrušili nedělní půst a krmili jsme
samici denně. Přibližně od čtyř týdnů, kdy začínají mláďata přijímat pevnou stravu, jsme postupně začali zvyšovat
krmnou dávku. Krmíme jednou denně a snažíme se, aby
potrava byla co nejpestřejší. Střídavě podáváme králičí
CHOVNÁ SAMICE
38
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA JIHLAVA
ZOOLOGICAL GARDEN OF THE CITY OF JIHLAVA
maso, potkany, myši, morčata, případně křepelky. Kuřecímu masu se zcela vyhýbáme, neboť manulové jsou
velmi náchylní na salmonelózu. Na rozdíl od své matky,
která při krmení vždy dávala přednost koťatům, tato samice takovou obětavostí neoplývala. Z toho důvodu jsme
museli v kritickém období před dosažením tří měsíců
věku podávat potravu v nadbytku, aby koťata netrpěla
nedostatkem.
Dnes jsou mladí manulové k nerozeznání od svých
rodičů a jsou v dobré kondici. V roce 2010 se naší zoologické zahradě podařilo odchovat šest koťat tohoto
druhu a jde tedy o největší odchov v daném roce v rámci
Evropského záchovného programu (EEP). Vzhledem k již
zmíněné problematičnosti tohoto druhu a jeho ohrožení v
přírodě jde o velký úspěch.
Mgr. Michaela Eliášová
Ošetřovatelka/The Keeper
SUMMARY
In 2010, Jihlava Zoo managed to breed six Pallas’s cat kittens – it is thus the
largest offspring in the given year within the European Breeding Programme (EEP) and
a big success considering the problematic reproduction of this species in captivity and
threats it faces in the wild.
KOTĚ VE VĚKU 7 TÝDNŮ
KRYSA OBLÁČKOVÁ
(Phloeomys pallidus)
A JEJÍ CHOV V JIHLAVĚ
V ROCE 2010
THE NORTHERN LUZON CLOUD RAT
AND ITS BREEDING AT JIHLAVA ZOO
KRYSA OBLÁČKOVÁ – CHOVNÝ SAMEC
Krysa obláčková (Phloeomys pallidus) pochází z ostrova Luzon, který je součástí souostroví Filipíny a ve své
domovině je značně ohrožena lovem a destrukcí životního prostředí. O jejím životě v přírodě neexistují prakticky
žádné informace a chov v zajetí není dosud příliš rozšířen.
V roce 2010 se v naší zoologické zahradě podařil první
odchov v druhé generaci v Evropě.
Poprvé se krysy obláčkové dostaly do Zoo Jihlava v
roce 2008, kdy zde bylo několik jedinců umístěno do karantény. Z nich si naše zoo jeden pár ponechala. Už v září
2008 se narodilo první mládě, po 17 dnech však bohužel
uhynulo. 23. ledna 2009 přišel na svět další sameček,
všechna naše dosavadní mláďata byli samci a i celkový
poměr pohlaví v populaci zvířat chovaných v zajetí je silně
vychýlen ve prospěch samců.
Po celou dobu odchovu jsme zachovali stejnou skladbu krmiva. Jeho složení je výsledkem našeho vlastního
pozorování kondice a chuťových preferencí našich zvířat.
Krmná dávka obsahuje především mrkev a čínské zelí, v
menším množství ovoce (jablka, hroznové víno, banány)
a naklíčenou pšenici. Po celý rok přidáváme denně okus
a v sezóně také čerstvou trávu. Seno je k dispozici neustále. Jednou týdně doplňujeme jídelníček hmyzem.
Ještě dříve, než jsme stihli mladou samičku od rodičů
oddělit, narodilo se její matce 16. října další mládě a i jeho
odchov probíhá zatím bezproblémově. Zoo Jihlava se
může v současné době pochlubit největší skupinou krys
obláčkových nejen v České republice, ale v chovu mimo
svou domovinu vůbec. Jen v roce 2010 se nám narodila
celkem čtyři mláďata. Vzhledem k jejich omezenému výskytu a ohrožení, jakému jsou v své domovině vystaveny,
je jejich chov v zajetí velmi důležitý.
Mgr. Michaela Eliášová
Ošetřovatelka/The Keeper
SUMMARY
RODIČE S MLÁDĚTEM VE VĚKU ČTYŘ MĚSÍCŮ
kterého se již podařilo úspěšně odchovat. Tento samec
byl 23. září 2009 spárován s přibližně roční samičkou, jež
byla do zoo zakoupena 24. srpna 2009. Pár byl umístěn
v kleci o rozměrech přibližně 200 x 75 x 130 cm. V místnosti byla udržována teplota okolo 25 °C. Zvířata se spolu
bez problémů sžila a ihned začala sdílet společnou spací
budku. V březnu už byla na samici patrná březost a 6.
dubna 2010 jsme zjistili narození mláděte. Vyvstala otázka, zda bychom měli oddělit samce, jako jsme to učinili u
všech předchozích odchovů. Jelikož jsme však u tohoto
druhu dosud zaznamenali jen velmi málo agresivity, rozhodli jsme se, že zkusíme ponechat rodinku v kompletní
sestavě. Jejich soužití se opravdu ukázalo jako zcela bezproblémové. Samice, byť prvorodička, se o mládě pečlivě starala a mezi ní a samcem nebyly pozorovány žádné
konflikty. Postupem času jsme navíc k naší velké radosti
zjistili, že mládě je samička, což je velké pozitivum, neboť
Jihlava Zoo can now boast the largest group of the cloud rat not only in the Czech
Republic, but also throughout the captive holders of the species outside its homeland, with
four animals born at the zoo in the 2010 itself, and the first–ever successful rearing in the
second generation throughout Europe. Given their limited range and threats to which the
species is exposed throughout their range, breeding in captivity is of central importance.
RODIČE S MĚSÍČNÍM MLÁDĚTEM
39
VÝROČNÍ ZPRÁVA
THE ANNUAL REPORT 2010
SPOLUPRÁCE
ZOO JIHLAVA
NA VÝZKUMNÉ
ČINNOSTI
INVOLVEMENT OF THE ZOO
IN RESEARCH
Zoologická zahrada Jihlava se již delší dobu podílí na vědecké a výzkumné činnosti probíhající v rámci diplomových
a bakalářských prací studentů biologických vysokých škol v
České republice. Role jihlavské zoo spočívá v tomto případě
především v umožnění sběru dat u našich zvířat, případně
sběru vzorků pro genetické analýzy. Časté jsou rovněž konzultace u prací zabývajícími se chovatelskými tématy.
V průběhu roku 2010 jsme umožnili sběr chlupů pro genetické analýzy z našich outloňů malých (Nycticebus pygmaeus), což byla součást diplomové práce Jany Smejkalové z FAPPZ na ČZU v Praze. Pomocí této práce se snažíme
optimalizovat podmínky pro dosažení odchovu u našich
zvířat. Zde se bohužel jako nejproblematičtější jeví neoptimální věk stávajících zvířat, která se snažíme zapojit do chovu zejména pro jejich nízkou příbuznost na zbytek evropské
koordinované populace. Vzorky chlupů z této práce budou
ve spolupráci s Janem Robovským z PřF JČU v Českých
Budějovicích použity i na morfologické srovnání mezi outloněm malým (Nycticebus pygmaeus) a outloněm váhavým
(Nycticebus coucang) respektive okruhem druhů odvozených od outloně váhavého. Při sběru vzorků bylo zjištěno,
že morfologie chlupových cibulek obou druhů je diametrálně odlišná. Výstup sběru dat by měl být v podobě impaktovaného článku. Ohledně spolupráce s Janem Robovským
je třeba zmínit i dlouhodobější spolupráce s poskytováním
materiálu z uhynulých zvířat ke srovnávací anatomii. Z této
spolupráce by měl rovněž vyjít impaktovaný článek týkající
se morfologie a také chovu kočkodanů ďamďam (Chlorocebus djamdjamensis), kde by mělo jít i o spoluautorství ze
strany Zoo Jihlava (Jan Vašák).
O sběr vzorků pro genetickou analýzu projevil zájem také
Petr Nádvorník z PřF UP v Olomouci, který se zabývá ve své
práci analýzou krevních vzorků u pelikánů bílých (Pelecanus
onocrotalus). Pro jeho práci mají význam ptáci pocházející z
odchovu Zooparku Chomutov, jejichž rodiče pochází z Rumunska, takže nejsou geneticky provázáni s dalšími chovy.
Vzorky budou odebrány při nejbližší manipulaci se zvířaty,
aby nedošlo k jejich zbytečnému stresování.
Zoo Jihlava umožňuje studentům také etologická pozorování v rámci jejich diplomových a bakalářských prací.
Svá pozorování zde prováděly tři studentky ze ZF JČU v
Českých Budějovicích. Jednalo se o bakalářské práce zabývající se pozorováním kosmanů zakrslých (Callithrix pygmameus) – Markéta Rohelová, lemurů kata (Lemur catta)
– Petra Žahourová a surikat (Suricata suricatta) – Jana Zítková. Zmíněné práce byly úspěšně obhájeny, jednu z nich
40
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA JIHLAVA
ZOOLOGICAL GARDEN OF THE CITY OF JIHLAVA
oponoval zaměstnanec Zoo Jihlava (surikata – Jan Vašák).
Srovnávací mezidruhové pozorování kosmanovitých (Callithrichidae) by mělo být prováděno v roce 2011 studentkou
PřF JČU v Českých Budějovicích Michaelou Mašlíkovou v
rámci její diplomové práce.
Mimo tyto aktivity probíhá řada konzultací především
u prací s chovatelskou tematikou. V roce 2010 to byly práce zabývající se chovem surikat (Suricata suricatta) – Štěpánka Scháňková a chovem maki trpasličího (Microcebus
murinus) – Jana Trunečková. Obě tyto studentky spadají
pod FAPPZ při ČZU v Praze. Pro rok 2011 jsme prozatím
dotázáni a předběžně domluveni s Jakubem Šoltészem,
studentem ze stejné univerzity, na setkání v roce 2011
a konzultaci v hodnocení a srovnání chovu ploutvonožců
(Pinipedia) v českých zoologických zahradách.
Se spoluprací může samozřejmě počítat teké Petra Bolechová (kurátor savců Zoo Liberec), která začíná pracovat
na Ph.D. projektu hodnotícího vliv hladiny hormonů na zbarvení u samic gibonů rodu Nomascus, kteří jsou v naší Zoo
již dlouhodobě chováni. V tomto případě musí ale docházet
k dlouhodobému sběru vzorků, aby bylo možné objektivně
vyhodnotit výsledky. Projekt vzniká na KOZE FAPPZ ČZU v
Praze. Zaměstnanec Zoo Jihlava (Jan Vašák) bude od letního semestru 2011 externím přednášejícím v předmětu „Mezinárodní záchranné programy“, který je garantován stejnou
katedrou.
Závěrem je asi vhodné zmínit, že v průběhu roku 2010
byly publikovány doporučení k metodice chovu u krys obláčkových (Phloeomys pallidus) pro EAZA region (ESB –
Husbandry Recommendations for Northern Luzon Cloud
Rat (Phloeomys pallidus). Autorem těchto doporučení jsou
nově etablovaný vedoucí plemenné knihy (ESB) Pavel Brandl (kurátor savců Zoo Praha) a spoluautorem Jan Vašák
(Zoo Jihlava).
Ing. Jan Vašák
Kurátor, vedoucí zoologického oddělení
/The Curator, Zoologist
SUMMARY
Jihlava Zoo has been involved in research activities chiefly by cooperating with
university students on the preparation of bachelor’s and master’s theses. The zoo
staff provides the possibility of collecting data through observation or the collection of
samples for genetic or hormonal analysis using non-invasive methods. In addition, one
of the staff members is to become active as an external lecturer at the Czech University
of Life Sciences. The same person also co–worked on the published ESB–Husbandry
Recommendation for the Northern Luzon Cloud Rat (Phloeomys pallidus).
MEZI NÁMI ZVÍŘATY
ANIMAL NEWS
ODCHOVY DRÁPKATÝCH OPIČEK
SE DAŘÍ I MIMO AREÁL ZOO
(TAMARÍN ŽLUTORUKÝ
V JIHLAVSKÉM NÁKUPNÍM CENTRU
CITY PARK)
U PLAMEŇÁKŮ
STAROSVĚTSKÝCH
SE DAŘÍ ODCHOVÁVAT
MLÁĎATA
KAŽDOROČNĚ
NÁVŠTĚVNICKY
OBLÍBENÉ SURIKATY
K PÁRU TULEŇŮ OBECNÝCH
PŘIBYLA LETOS NEPŘÍBUZNÁ
SAMIČKA TAMINA
JIŽ DRUHÉ MLÁDĚ
ODCHOVALA SAMIČKA
Z NOVĚ SESTAVENÉ SKUPINY
CHVOSTANŮ BĚLOLÍCÍCH
KOSMANY STŘÍBŘITÉ A LVÍČKY ZLATÉ SE DAŘÍ ÚSPĚŠNĚ
ROZMNOŽOVAT PODOBNĚ JAKO OSTATNÍ DRUHY DRÁPKATÝCH OPIC
RODINKA JEŽKŮ BĚLOBŘICHÝCH
SE V PRŮBĚHU ROKU ROZROSTLA
O CELKEM 8 MLÁĎAT
S NOŠENÍM MALÉHO KOSMANA
POMÁHÁ VE SPOLEČNÉ EXPOZICI
I STREJDA TAMARÍN
LEMUŘI ČERNÍ ODCHOVALI DVOJČATA
41
VÝROČNÍ ZPRÁVA
THE ANNUAL REPORT 2010
AFRIKA (NEJEN) V ZOO
AFRICA IN ZOO
O NEJDELŠÍ VLASTNORUČNĚ VYROBENOU ŽIRAFU
SOUTĚŽILY V ČERVNU ORIGINÁLNÍ VÝTVORY DĚTÍ
NA JIHLAVSKÉM NÁMĚSTÍ
ZA ODMĚNU PAK MOHLI NEJEN PŘESPAT
V AFRICKÉ VESNICI MATONGO,...
S UNIKÁTNÍ AFRICKOU KULTUROU PŘIJÍŽDÍ KAŽDOROČNĚ O PRÁZDNINÁCH
OBLÍBENÁ TANEČNĚ-HUDEBNÍ SKUPINA IYASA ZE ZIMBABWE
... ALE I OCHUTNAT SPECIÁLNÍ AFRICKÉ MENU
DO PROJEKTU
NA ZÁCHRANU
OHROŽENÝCH DRUHŮ
ZVÍŘAT V AFRICE SE
ZAPOJILA I JIHLAVSKÁ
ZOO SBĚREM STARÝCH
A NEFUNKČNÍCH MOBILŮ
JIŽ 5. ROČNÍK MALÉ AFRICKÉ KONFERENCE SE POPRVÉ
USKUTEČNIL NEJEN V ZOO, ALE TAKÉ V DIVADLE NA KOPEČKU
42
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA JIHLAVA
ZOOLOGICAL GARDEN OF THE CITY OF JIHLAVA
ORIGINÁLNÍ DŘEVĚNÉ
SOCHY ZE ZIMBABWE
V AFRICKÉ VESNICI
MATONGO
SOUČÁSTÍ AKCÍ BÝVAJÍ ČASTO I KŘTINY MLÁĎAT
LÉTO V JIHLAVSKÉ ZOO
PLNÉ ZÁŽITKŮ
SUMMER AT THE ZOO
FULL OF EXPERIENCES
SOCHAŘSKÝ PLENÉR
STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY GRAFICKÉ Z JIHLAVY
PROBÍHAL V AREÁLU ZOO JIŽ PODRUHÉ
LETNÍ NOC V ZOO MÁ SVÉ KOUZLO
OBLÍBENÉ UKÁZKY VÝCVIKU DRAVCŮ A SOV PROBÍHAJÍ DVAKRÁT DENNĚ POD VEDENÍM
MANŽELŮ ŠKOLOUDOVÝCH
„HADÍ STŘEDY V MATONGU“
NABÍZÍ ZAJÍMAVOSTI
O HADECH, JEŠTĚRECH
I ŽELVÁCH
PŘI KOMENTOVANÉM
KRMENÍ MEDVĚDŮ
LZE OBDIVOVAT I JEJICH
LEZECKÉ UMĚNÍ
PŘI KRMENÍ OSTATNÍCH DRUHŮ MOHOU
NÁVŠTĚVNÍCI PŘÍMO ASISTOVAT
43
VÝROČNÍ ZPRÁVA
THE ANNUAL REPORT 2010
2010 – MEZINÁRODNÍ
ROK BIODIVERZITY
V PRŮBĚHU CELÉHO ROKU SE ZÁJEMCI
Z ŘAD NÁVŠTĚVNÍKŮ MOHLI ZÚČASTNIT
CELÉ ŘADY AKCÍ ZAMĚŘENÝCH
NA ROZMANITOST PŘÍRODY
INTERNATIONAL YEAR OF BIODIVERSITY
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ PETRA FRANCÁNA
„ZA STROMY ROKU“
VYHLÁŠENÍ FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE
SSSTISKNISPOUŠŤ, KTERÁ POMOHLA
ZMAPOVAT VÝSKYT PLAZŮ NA VYSOČINĚ
VÝHERCE SOUTĚŽE
„SSSTISKNISPOUŠŤ“ MOHL MIMO JINÉ
NAVŠTÍVIT ZÁZEMÍ TERÁRIA
JIHLAVSKÉ ZOO
NA DEN ZVÍŘAT MOHLI ZÁJEMCI NAHLÉDNOUT NAPŘÍKLAD DO ÚTROB ZEBRY
SOUČÁSTÍ PROGRAMU NA DEN ZEMĚ BYLA I UKÁZKA STŘIHÁNÍ OVCÍ, NÁSLEDNÉ ZPRACOVÁNÍ OVČÍ VLNY I UKÁZKA PRÁCE OVČÁCKÉHO PSA
44
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA JIHLAVA
ZOOLOGICAL GARDEN OF THE CITY OF JIHLAVA

Podobné dokumenty

PRŮVODCE ZOOPARKEM KE STAŽENÍ ZDE

PRŮVODCE ZOOPARKEM KE STAŽENÍ ZDE a rysi. Z mobilních buněk na parkovišti u areálu vznikly kanceláře vedení, odkud byl řízen proces další výstavby. Kromě inženýrských sítí, oplocení a dalších výběhů byla vybudována i stáj pro koně,...

Více

duben 2003 - Herald Dixie

duben 2003 - Herald Dixie Dostává se k Vánl posleclní irrÍbrrnátor před VK, na kterénl si dclrrfárn řekneme co dál. Na loňskénl \/K jsern nastínil rnou př.edstavu,ale mnohým se inťormátoq' zdají bý rrroc hudebni Na jedné na...

Více

výroční zpráva

výroční zpráva Jihlava – for their co-funding. The grant of the Czech Ministry for the Environment was a considerable support as well. Thank-you goes to donors and supporters of the zoo. Above all, however, our v...

Více

zde - ZOO Jihlava

zde - ZOO Jihlava Lampropeltis triangulum hondurensis

Více

6990 - Tesco

6990 - Tesco (1 l = 988,57 Kč) Neplatí pro HM Letňany a OD. Akce platí od 1. 9. do 30. 9. 2016.

Více

URL

URL my budeme požadovat, aby nejvyšší absolutní hodnota relativní chyby byla menší jak 1%. Řešení nás bude zajímat na dobu deseti let, přitom relativní chyby výpočtu budeme počítat v ekvidistantní síti...

Více

výroční zpráva 2007

výroční zpráva 2007 Příspěvková organizace

Více