Tisková zpráva

Transkript

Tisková zpráva
Tisková zpráva
Nestlé v Holešově:
nová investice za 150
milionů posílí export
Holešov, 10.7.2013. Nová moderní linka Mogul na výrobu želatinových výrobků byla spuštěna v závodě
SFINX Holešov společnosti Nestlé Česko. Investice za řádově 150 milionů Kč tak doplní kapacitu závodu
a posílí i exportní výkonnost závodu.
Instalace linky probíhala za plného provozu. Zatímco celková příprava projektu byla zahájená v roce 2011,
samotná instalace proběhla během 3 týdnů. Projekt byl připraven za použití optimalizační metodiky LEAN
VSED (Value Stream Engineering Design), která analyzuje a zefektivňuje řetězec navazujících výrobních
operací. Díky této analýze a přijatým opatřením se podařilo – oproti tradičnímu rozmístění výroby –
významně zefektivnit provoz, například snížit počet provozních činností o 16 – z původních 212 – a zkrátit
celkovou cestu výrobku všemi etapami výroby až o 1000 metrů. Celková kumulovaná úspora času díky
všem přijatým opatřením odpovídá 48 hodinám. „Moderní počítačově řízená linka je dalším příspěvkem
k posílení kvality našich výrobků. Zároveň zajistí i lepší pracovní podmínky díky odstranění řady úkonů,
spojených s těžkou ruční prací,“ uvedl Marco Toppino, ředitel závodu.
Závod SFINX Holešov je
specializovaným závodem
společnosti Nestlé Česko,
zaměřeným na výrobu
nečokoládových cukrovinek,
především pod značkami JOJO a
BON PARI. Je též
„domovem“ tradičních
cukrovinek jako jsou HAŠLERKY
s tradicí, sahající do roku 1920, či
LENTILKY, jejichž původ lze
sledovat až do roku 1907. Sám
závod, jehož cca 500 pracovníků
vyrobí denně v průměru řádově
na 60 tun potravin, má tradici,
sahající do roku 1863. Více než
polovina výroby je určena na
export do řady zemí – od Slovenska přes Polsko a Rusko až po Británii, USA a Austrálii. Závod je držitelem
kombinované certifikace ISO řady 9000, 14000, 22000 a OHSAS 18000, potvrzujících vysoký standard
řízení kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti výrobků a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Kontakt: [email protected] + 420 261 322 976