Emun_partners_Petr_Laštovka_1část

Komentáře

Transkript

Emun_partners_Petr_Laštovka_1část
Nástupnictví
Hledám řešení pro firmu i rodinu
Tower Park Praha, 28. května 2014
„Nedůvěřujte těm, kterým nerozumíte.“
Jack Trout
Obsah
1. Sociální a genderové aspekty nástupnictví
2. Nástupnictví: definice, názorné příklady
2
1. Sociální a genderové aspekty nástupnictví
V současnosti probíhá historicky největší přesun kapitálu mezi
generacemi – jak v ČR, tak v USA.
Vzhledem k politickému vývoji a krátké době „tvorby kapitálu“
v ČR, je možné vysledovat trendy ze statistik v USA.
Statistická čísla z USA:
Ženy ovládají téměř 60 % bohatství ve Spojených státech.
Počet bohatých žen v USA roste dvakrát tak rychle, jako počet bohatých lidí.
45 % amerických milionářů jsou ženy.
60 % „high net worth“ žen si na své bohatství samo vydělalo.
Někteří odhadují, že do roku 2030 budou ženy kontrolovat dvě třetiny
národního bohatství.
(zdroj: http://www.wlp.givingto.vt.edu/wealth/)
3
Gendrové aspekty - pokračování
Důvody současného stavu:
Protože ženy žijí déle než muži, budou mít
na starosti většinu z očekávaného jmění 41
bilionů dolarů, které se předá z generace na
generaci v průběhu příštích 50 let.
Mladé ženy se někdy vdávají za starší muže.
Důsledky:
Ženy jsou zodpovědné za 83 procent všech
spotřebitelských nákupů.
Pozitivní vliv na filantropii.
(zdroj: http://www.wlp.givingto.vt.edu/wealth/)
4
Sociální aspekty
Historicky největší přechod
majetku na další generace má
svá sociální rizika.
Umí příjemce majetku s majetkem
zodpovědně nakládat?
Co může způsobit majetek, vložený
do rukou někoho, kdo na to není
připraven nebo toho není hoden?
Jakým způsobem lze převést
majetek tak, aby to nemělo na
jedince i společnost katastrofální
důsledky?
5
Nástupnictví – definice pojmu
Nástupnictví ve firmě = kdo bude novým ředitelem, je to operativní
problém, cílem je zajistit dobré fungování majetku (firmy).
RELEVANTNÍ PRO PODNIKATELE, KTEŘÍ CHTĚJÍ
FIRMU DLOUHODOBĚ UDRŽET JAKO RODINNOU.
Nástupnictví v rodině = na koho chci, aby přešel majetek (firma,
peníze, sbírky, nemovitosti atp.).
CHCI, ABY NA NĚKOHO MAJETEK PŘEŠEL NEBO
CHCI, ABY „POUZE“ SLOUŽIL PRO USPOKOJOVÁNÍ
POTŘEB URČENÝCH OSOB. TOTO JE RELEVANTNÍ
PRO KAŽDÉHO, KDO MÁ VÍCE MAJETKU, NEŽ CHCE
SÁM SPOTŘEBOVAT.
6
Majetková situace vs. Rodinná situace
7
Warren E. Buffett
Nástupnictví rozdělil na 2 oblasti:
1. Osobní – rodinný majetek:
a) Své akcie Berkshire (cca 98% z celkového majetku*) na
charitativní projekty, které trustee předá 4 určeným nadacím
během následujících 10 let.
b) Peníze a ostatní majetek přenechá ve prospěch své ženy a dětí.
2. Nástupnictví v Berkshire Hathaway:
a) Přechod hodnot – nejstarší syn bude mít roli neexekutivního
člena boardu.
b) Předání investičního kormidla (CIO) – 2 talentovaní investoři, se
kterými již řadu let pracuje.
c) Předání role CEO – zatím neurčen, bude to někdo ze skupiny,
aby rovněž dohlížel na předání hodnot.
(*zdroj: výroční zpráva 2013 Berkshire, str.103)
8
Warren E. Buffett – doporučená literatura
9
RODINA
RODINA
RODINA
RODINA
NOMINACE
FAMILY CHART
RODINNÁ RADA
OTEC ZAKLADATEL
NOMINACE
SPRÁVNÍ RADA
BENEFICIENTI
PLNĚNÍ
PROTECTOR
NADACE
OSOBNÍ NADACE
BENEFICIENTŮ
VÝKON AKCIONÁŘSKÝCH PRÁV
STATUTÁR
NOMINACE
DOZORČÍ RADA
„FIRMA“
NEMOVITOSTI
RODINNÝ
HOLDING
MANAGERSKÁ
SPOLEČNOST
SKUPINOVÁ
BANKA
PENZION
ŠUMAVA
Děkuji za pozornost
Petr Laštovka | M: +420 602 317 473 | [email protected]
Anežská 986/10 | Praha 1

Podobné dokumenty

jidelak pro tisk

jidelak pro tisk d l e p řá n í doporučujeme například:

Více

„kde končí představy o umění a smysl umění v kontextu těchto

„kde končí představy o umění a smysl umění v kontextu těchto „KDE KONČÍ PŘEDSTAVY O UMĚNÍ A SMYSL UMĚNÍ V KONTEXTU TĚCHTO PŘEDSTAV“ Přednášející: Jiří David Jiří David je současný český umělec a pedagog na UMPRUM - vedoucí ateliéru multimediálních studií. Je...

Více

Katalog výrobků pro stavebnictví

Katalog výrobků pro stavebnictví Koncepce produktů strana 38 Řada HF strana 40 Řada trapézových držáků strana 42 Zajišťovací závěs strana 44 Závěsy řady Y-fit strana 46 Univerzální objímka strana 48 CRUFLEX i CRUPHEN stran...

Více

Jak drahé je "zadarmo"

Jak drahé je "zadarmo" Author: InsideOut Teddy Bears

Více