stáhnout - Jihočeská hospodářská komora

Komentáře

Transkript

stáhnout - Jihočeská hospodářská komora
Digitální dovednosti
… a trh práce
JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA
Česká společnost pro kybernetiku a informatiku
České Budějovice, 21. dubna 2016
© 2000-2016, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz
Představení
 Ing. Jiří CHÁBERA
 27 let praxe v oblasti ICT
 Spoluautor Strategie digitální gramotnosti ČR 2015 až 2020
 Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI)
členka CEPIS a nadnárodní nadace ECDL Foundation
 Nezisková organizace, zajišťuje chod vzdělávacích programů
konceptu ECDL v ČR, garant kvality procesu ECDL zkoušek
 ČSKI (ECDL-CZ) spolupracuje s více než 150 vzdělávacími
organizacemi a institucemi (školy, firmy, sdružení, MŠMT, FDV
MPSV, GŘ ÚP, KP ÚP)
© 2000-2016, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz
Přehled témat
 Strategie digitální gramotnosti ČR 2015 až 2020
… smysl, cílové skupiny, strategická složka digitální gramotnosti
 Digitální dovednosti a jejich členění
… přenositelné a specifické digitální dovednosti, profesní ICT dovednosti
 Digitální dovednosti požadované trhem práce
… nejčastější požadavky zaměstnavatelů, digitální povědomí, digitální
gramotnost a kvalifikace
 Význam digitální gramotnosti pro zaměstnavatele
… efektivita práce, adaptabilita zaměstnance, náklady na ICT podporu
 Personalisté a vedoucí pracovníci
… poptávka, sebehodnocení uchazečů o zaměstnání, prokazování
kvalifikace, vzdělávání zaměstnanců
 Mezinárodní koncept ECDL
… stručné představení smyslu a možností pro personalistiku a vzdělávání
© 2000-2016, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz
Strategie digitální gramotnosti ČR
pro období 2015 až 2020
© 2000-2016, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz
Cílové skupiny





Nezaměstnané osoby
Zaměstnanci malých a středních podniků, OSVČ
Digitálně vyloučené osoby a osoby ohrožené
Rodina
Veřejná správa




Pracovníci služeb zaměstnanosti
Pracovníci IT podpory
Vedoucí pracovníci a personalisté
OZP a osoby pracující na dálku
© 2000-2016, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz
Složky digitální gramotnosti
Fyzický přístup
MÍT
Motivační složka
CHTÍT
• Dostupnost a kvalita
digitálních technologií
• Postoje k technologiím
a vnímání užitečnosti
Kompetenční složka • Ovládání technologií a
práce s informacemi
UMĚT
Strategická složka
ROZUMĚT
• Účelnost a bezpečnost
využívání technologií
© 2000-2016, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz
Digitální dovednosti a jejich
členění
© 2000-2016, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz
pracovním životě; uplatnitelné prakticky kdekoli (e-mail, texty, tabulky,
obrázky, internet, ovládání počítače, tiskárny, bezpečnost, …)
 Specifické dovednosti … jsou často spojeny s nějakým zobecněným
řešením (ERP, CRM, sklady, účetnictví, počítačové sítě, webové stránky, …)
 Nepřenositelné dovednosti… jsou pevně spojeny s nějakým
konkrétním ICT řešením (aplikace na zakázku, řídící systémy, …)
 Profesní „ICT“ dovednosti… vysoce odborné, netýkají se „ovládání“
nebo „využívání“ ICT; jsou potřebné k vytváření, správě nebo podpoře ICT
(programátoři, testeři, návrháři, analytici, správci sítí, databází, …)
Sektor ICT
 Přenositelné dovednosti … jsou široce využitelné v soukromém i
Uživatelské dovednosti
Digitální dovednosti
© 2000-2016, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz
Přenositelné dovednosti
© 2000-2016, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz
Digitální dovednosti požadované
trhem práce
© 2000-2016, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz
„Digital Native Fallacy“
Mylná představa o skutečných potřebách trhu práce
Mylná představa veřejnosti o digitální gramotnosti mladé generace
© 2000-2016, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz
„Digital Native Fallacy“
„Všeobecně prezentovaná představa, že dnešní mladá generace, tzv.
„Digital Native“ nebo „Google Kids“, je díky svému mládí a snadnému
přístupu k technologiím počítačově gramotnější, než jsou jejich rodiče, je
mýtus. Je to úplně jinak. Děti se jeví jako znalé a velmi rychlé, ale ony jsou
znalé a rychlé jen v takových věcech, které dělají každý den.”
Dr. Dan Russell, Google Research Scientist
Existují dva mylné názory ohledně digitální gramotnosti. Zaprvé, názor, že
mladí lidé jsou již ze školy vybaveni dostatečnými digitálními dovednostmi
souvisejícími s používáním “tradičních” aplikací jako jsou textové editory,
tabulkové procesory či poštovní programy; a zadruhé, názor, že specifické a
profesní digitální dovednosti jsou pro zaměstnatelnost lidí důležitější než
digitální gramotnost.
© 2000-2016, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz
… ani EK nemá jasno, co jsou
nedostatečné „Digital Skills“
© 2000-2016, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz
Nejčastější požadavky
zaměstnavatelů
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Práce s dokumenty
Interní a externí komunikace
Týmová spolupráce
Využívání široké škály technologií
Vyhledávání a zpracovávání informací
Bezpečnost a zabezpečení
…
Podnikové a specifické systémy … informační systémy (ERP), systémy pro
řízení vztahů se zákazníky (CRM), skladové systémy, účetnictví, nástroje pro
personalistiku a vykazování, počítači řízené stroje (CNC), agendové IS, …
„ICT“ profese … vývojáři, architekti, analytici, správci sítí, správci databází, …
© 2000-2016, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz
Americká studie
The Digital Skills Gap In The Workforce (2015)
Pracovní místa, která vyžadují vzdělání
od středoškolské do bakalářské úrovně,
tvoří 39% amerického trhu práce.
Téměř osm z deseti těchto pracovních
míst vyžaduje nějaký stupeň digitálních
dovedností. Tabulkový procesor a
textový editor představují základní
požadavky na 78% takových
pracovních míst.
© 2000-2016, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz
Význam digitální gramotnosti pro
zaměstnavatele
© 2000-2016, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz
Kteří zaměstnavatelé potřebují
digitálně gramotné zaměstnance?
 Někteří zaměstnavatelé … nepotřebují žádné takové zaměstnance (až 90%
pracovních míst v Evropě vyžaduje alespoň základní úroveň digitálních dovedností)
 Někteří zaměstnavatelé … potřebují zaměstnance s přenositelnými
digitálními dovednostmi, neumí ale své potřeby pojmenovat (… požadujeme znalost
práce na PC) nebo mylně předpokládají, že „pracovat s PC“ dnes všichni umí
 Někteří zaměstnavatelé … potřebují zaměstnance se specifickými
dovednostmi, umí je pojmenovat a požadují je (například SAP, konkrétní informační
systém či účetnictví, …); podceňují nebo nevnímají potřebu přenositelných
dovedností („… přece se to měli naučit ve škole)
 Někteří zaměstnavatelé … zejména z ICT sektoru; základní digitální
dovednosti jsou pod jejich rozlišovací schopností; nevnímají, jak zásadní vliv mají na
efektivitu práce a adaptabilitu jejich zaměstnanců
© 2000-2016, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz
Západoevropská studie
Information Worker Productivity Study (2012)
“Náš průzkum ukazuje, že běžný zaměstnanec v západní Evropě, který využívá při práci
ICT, ztrácí každý týden značné množství času řešením různých problémů týkajících se
práce s dokumenty. Tato ztráta času odpovídá nákladům organizace ve výši € 14 492 na
zaměstnance ročně a snižuje o 19,5% celkovou produktivitu organizace.”
© 2000-2016, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz
Holandská studie
Lost productivity due to IT problems and
inadequate computer skills in the workplace
„Digitálně gramotní zaměstnanci a
zaměstnanci, kteří prošli školením v
oblasti digitální gramotnosti, si jsou
vědomi svých lepších kariérních
vyhlídek, protože jsou daleko lépe
uplatnitelní napříč potřebami svých
podniků. Vedoucí zaměstnanci
potvrzují, že absolventi školení jsou
rychlejší, přesnější a dělají méně
chyb, mají o polovinu méně dotazů a
řeší problémy samostatně.
© 2000-2016, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz
Význam digitální gramotnosti
pro zaměstnavatele
 Produktivita a efektivita práce  konkurenceschopnost
„Víte, že průměrný zaměstnanec ztratí denně 38 minut jen proto, že
pořádně neumí ovládat počítač, který je jeho pracovním nástrojem?“
(Cap Gemini Ernst & Young, Norsko, 2004)
 Adaptabilita  konkurenceschopnost
„Dostatečné digitální dovednosti jsou nezbytným předpokladem pro
daleko lepší uplatnitelnost zaměstnance napříč potřebami svých
podniků.“ („CTRL ALT DELETE“, Holandsko, 2013)
 Technická podpora  konkurenceschopnost
Víte, že můžete ušetřit až 40% nákladů na ICT podporu svých
zaměstnanců, pokud budou vaši zaměstnanci digitálně gramotní?
(vybrané projekty ČR, ČSKI, 2008-2012)
© 2000-2016, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz
Personalisté a vedoucí pracovníci
© 2000-2016, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz
Personální politika
 Požadavky na nové zaměstnance … přenositelné
digitální dovednosti jsou základem pro efektivní a
produktivní práci a pro adaptabilitu zaměstnanců;
podceňování významu digitální gramotnosti
 Prokazování digitálních dovedností … dlouhé
nebo pracné přijímací pohovory; příprava a používání
vlastních testů vs. využívání dokladů mezinárodního
konceptu digitální gramotnosti a kvalifikace ECDL (ICDL)
 Vzdělávání stávajících zaměstnanců … vzdělávací
obsah je doporučen mezinárodními standardy ECDL (ICDL);
následné specifické vzdělávání je mnohem účinnější a
efektivnější, jsou-li vzděláváni digitálně gramotní
zaměstnanci
© 2000-2016, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz
Problémy pracovních pohovorů
 Personalisté a vedoucí pracovníci … často nejsou správně
informováni smyslu a obsahu digitální gramotnosti, pracují pouze se svojí
subjektivní představou; často mají sami v oblasti digitálních dovedností nedostatky;
„nevidím-li problém u sebe, nemohu ho najít u ostatních“
 Terminologické nejasnosti … používání různých pojmů pro totéž nebo
stejných pojmů pro něco jiného (počítačová, digitální, uživatelská, internetová
gramotnost, základní, obecné, operační dovednosti, kompetence, kvalifikace, …)
Uchazeči neumí popsat své dovednosti …
komunikace bývá obtížná, nejasná nebo matoucí;
nedostatek času nebo motivace; každá strana si
představuje něco jiného; uchazeči se přeceňují nebo
podceňují …
© 2000-2016, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz
ECDL Austria / OCG study 2014
Německo, Norsko, Švédsko, Dánsko, Finsko
Computer Essentials – sebehodnocení vs. skutečné dovednosti
(průzkum vs. diagnostické testy ECDL)
Velmi dobrý
Dobrý
Průměrný
Špatný
Velmi špatný
Velmi dobrý nebo dobrý
Průměrný
Špatný nebo velmi špatný
© 2000-2016, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz
ECDL Switzerland study 2015
Mexiko, Rakousko, Německo, Dánsko, Velká Británie
© 2000-2016, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz
Vzdělávání
„pozkušenost…
česku“
Zjednodušená
 Běžný vzdělávací kurz
Několik jedinců projevuje aktivní zájem,
ostatní jsou pasivní, některé účastníky to
zjevně nezajímá, lektora to nebaví, není
schopen se přiměřeně věnovat všem,
plánovaný rozsah se stejně neprobere, ověření
výsledků vzdělávání není žádné, nebo je, ale
lektor to více či méně provede za účastníka…
 Vzdělávací kurz zakončený
objektivní zkouškou
Menší část účastníků je pasivní, většina se
snaží, vzdělávání je výrazně účinnější, účastníci
jsou motivováni udržet pozornost, lektora to
baví, nemůže to „odfláknout“, musí probrat
„všechno“, všichni vědí, že na závěr je čeká
zkouška, kterou nepůjde „nějak vyřešit“…
© 2000-2016, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz
Mezinárodní koncept digitálních
znalostí a dovedností ECDL (ICDL)
© 2000-2016, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz
Co je ECDL (ICDL)?
 European Computer Driving Licence
… „Evropský řidičák na počítač“
 Mezinárodní neziskový vzdělávací koncept
… podporující vzdělávání široké veřejnosti v oblasti digitálních znalostí a dovedností
 ECDL … je motivační nástroj pro vzdělávání
 ECDL … je nástroj na měření úrovně digitálních dovedností
© 2000-2016, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz
Programy konceptu ECDL
 Základní program „ECDL Core“
… pro běžné uživatele digitálních technologií
… pokrývá všechny druhy přenositelných dovedností
… obsah by měl být vyučován na základních a středních školách a požadován
zaměstnavateli jako nezbytné minimum pro vstup na trh práce
 Pokročilý program „ECDL Advanced“
… pro zkušenější / vzdělanější uživatele
… pokrývá přenositelné dovednosti v oblasti kancelářských aplikací
 Digitální začleňování „e-Citizen“
 Specifické programy - například „Digitální fotografie,
Elektronické podepisování, Multimédia, GIS, …“
© 2000-2016, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz
Dovednostní profily ECDL
Profily ECDL … skupiny ECDL modulů; každý je může
sestavit dle svých potřeb „na míru“
 Živnostníci, řemeslníci, …
Počítač
a soubory
Internet
a komunikace
Pokročilá
IT
práce
bezpečnost
s tabulkami
 Obchodníci, úředníci, …
Počítač
a soubory
Práce
Internet
a textem
s
komunikace
Pokročilá
Práce
práce
s
s tabulkami
tabulkami
Prezentace
Webové
stránky
IT
bezpečnost
 Vedoucí pracovníci, technici, …
Práce
Počítač
a textem
soubory
s
Práce
Internet
a tabulkami
s
komunikace
Pokročilá
práce
s tabulkami
Plánování
projektů
Prezentace
IT
bezpečnost
© 2000-2016, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz
Mezinárodní doklady digitální
gramotnosti a kvalifikace
Existuje více druhů ECDL certifikátů
… každý říká o digitálních dovednostech svého držitele něco jiného
 Certifikát ECDL Start … držitel je digitálně gramotný (schopný žít ve společnosti)
 Certifikát ECDL … držitel je digitálně kvalifikovaný (připravený na vstup na trh práce)
 Certifikát ECDL Profile … seznam všech historicky úspěšně složených zkoušek
Platnost certifikátů
… není časově ani právně omezena; dokládají dosaženou úroveň
přenositelných dovedností, nikoli znalost konkrétní
aplikace nebo řešení
© 2000-2016, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz
Děkuji všem a věřím, že budete věnovat
více pozornosti digitální gramotnosti vašich
současných i budoucích zaměstnanců
za pracovní skupinu ECDL-CZ při ČSKI
Jiří Chábera
[email protected], www.ecdl.cz
723 918 261, 224 904 242
© 2000-2016, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz

Podobné dokumenty

Počítačová gramotnost (dle Sylabů ECDL Core

Počítačová gramotnost (dle Sylabů ECDL Core Důležitá témata The Digital Skills Gap In The Workforce Pracovní místa, které vyžadují vzdělání od středoškolské do bakalářské úrovně, tvoří 39% amerického trhu práce. Téměř osm z deseti těchto p...

Více

nejčastěji kladené dotazy…, fámy a mýty o ecdl je ecdl komerční

nejčastěji kladené dotazy…, fámy a mýty o ecdl je ecdl komerční Pro státní školy NE. Státní školy nejsou obchodní organizace. Primárně jde o neziskový koncept, který na mezinárodní úrovni zastřešuje nezisková nadace v Irsku, z národního pohledu vždy profesní ne...

Více