Q4/2014 - Florentinum

Transkript

Q4/2014 - Florentinum
Q4/2014
Noví nájemci / new tenants
novinky / news
Rozhovor s pavlem Nepalou, řídící partner RENOMIA, a. s. /
Interviews with Pavel Nepala, Managing Partner RENOMIA, a. s.
Obchodní jednotky v komplexu Florentinum /
Store units in the Florentinum building
Vážení nájemci objektu Florentinum,
rádi bychom Vás informovali o plánovaných novinkách týkajících se provozu administrativně-obchodního
centra Florentinum a sdělovali Vám touto cestou důležité, užitečné či zajímavé informace na pravidelné
bázi. Tentokrát Vám přinášíme poslední čtvrtletník roku 2014..
Dear Florentinum tenants
We would like to inform you of the latest plans regarding the operation of Florentinum administration and
shopping centre, and in this way to convey information of importance or interest to you on a regular basis.
And this time, we bring you the last quarterly of year 2014..
Příběh o Florentinu…
Jelikož nás všechny společně spojuje toto unikátní místo a výjimečná budova, rádi bychom Vás v této sekci
pravidelně informovali o zajímavostech spjatých s Florentinem a šířili dále povědomí o tomto jedinečném
projektu. Postupně Vám budeme v každém čísle Newsletteru přinášet informace ze zákulisí, z historie,
o architektuře, o zajímavostech při výstavbě, o technických parametrech budovy a o mnohem dalším.
Doufáme, že se Vám tato část o Florentinu bude líbit.
V tomto čísle bychom vám rádi přiblížili ojedinělý technický prvek, který se nachází při vstupu do obchodní
pasáže z ulice Na Poříčí.
V budově, která náleží k Florentinu ze strany ulice Na Poříčí, kde se za nedlouho otevře Motel One
se v přízemí této budovy před rekonstrukcí nacházel rozsáhlý nosný sloupový systém. Aby v těchto
prostorách mohla vzniknout průchozí pasáž, bylo nezbytné provést statické úpravy nosného
železobetonového skeletu. Požadované uvolnění půdorysu přízemí v pasáži bylo dosaženo odstraněním
nosných sloupů, které byly nahrazeny systémem kompozitních předpjatých vzpínadel. Konkrétně se jednalo
o odstranění čtyř vnitřních dvojic železobetonových sloupů. Nově vytvořená vzpínadla byla navržena tak,
aby po vnesení příslušného předpětí zabránila poklesu konstrukce při odebrání sloupů a aby co nejméně
ovlivnila průběh vnitřních sil v železobetonových konstrukcích. Každé ocelové vzpínadlo má rozpětí
přibližně 11m.
The Story of Florentinum…
Because we all share this unique place and exceptional building, in this section we would like to regularly
inform you of items of interest connected with Florentinum and spread awareness of this unique project
further. Over time, in each edition of the Newsletter we will be bringing you information from behind the
scenes, from history, architecture, on points of interest in construction, on the building’s technical parameters,
and much more besides. We trust that you will enjoy this section about Florentinum.
In this issue, we would like to draw your attention to the unique technical element at the entrance
to the commercial arcade from Na Poříčí Street.
The Florentinum complex also comprises a building situated from the Na Poříčí Street side where Motel One
will be opened soon. Before renovation, there was a large supporting column system on the ground floor of
the building. To be able to create a walk-through arcade there, it was necessary to carry out static changes
of the supporting reinforced-concrete skeleton. The floor plan in the arcade was desired to be emptied and
this was achieved by removing the supporting columns. These were consequently replaced by a prestressed
reversed beam system. Specifically, four internal pairs of reinforced concrete columns were removed. Newly
created reversed beams were designed to prevent the fall of the construction after removing the columns
by creating prestress, and also to have the lowest possible impact on internal force distribution
in the reinforced concrete structures. The span of each steel reversed beam is approximately 11 meters.
Novinky ze života na Florentinu
V této sekci Vás budeme v každém čísle informovat o připravovaných i probíhajících akcích
a plánovaných novinkách na Florentinu.
Již proběhlo…
LEKCE JÓGY V DESFOURSKÉ ZAHRADĚ
Jaké je to začít ráno nevšedně, zdravě a s energií? To jste si mohli vyzkoušet během léta cvičením jógy
v Desfourské zahradě. Lekce jógy probíhaly zdarma dvakrát týdně pod vedením zkušených lektorek
z Office yoga.
Doufáme, že se vám hodiny líbily a budeme se těšit na jaře na shledanou!
CVIČNÁ EVAKUACE
V pátek 26. září proběhla první cvičná evakuace Florentina. Všem nájemcům děkujeme za jejich spolupráci.
JSME NA GOOGLE.CZ
Projděte si prostory Florentina z pohodlí Vaší kanceláře nebo domova. Zveme vás na 360° virtuální prohlídku
Florentinem. Snímky nafocené technologií Street View vás provedou obchodní pasáží přes piazzu
až do Desfourské zahrady. (pozn.: na www.google.cz stačí zadat název Florentinum).
Připojte se s námi na google a vaše obchodní prostory propojíme s Florentinem.
Probíhá…
BANKOMAT
A je to tady! Na bankomat se můžete těšit od 1.10.2014. Bankomat Komerční banky naleznete naproti
supermarketu Albert v obchodní pasáži Florentinum (cestou směrem k veřejnému parkingu).
NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY FLORENTINA
Webové stránky www.florentinum.cz prošly celkovou rekonstrukcí. Při jejich tvorbě jsme se snažili o to,
aby byly co nejpřehlednější, v moderním grafickém designu a s jasnými a stručnými texty. Naším cílem je,
aby se všichni návštěvníci rychle a jednoduše orientovali a nalezli potřebné informace.
Nově se dočtete a snadno vyhledáte základní informace o obchodních jednotkách na Florentinu. Mimo otevírací doby zde naleznete stručné informace o nabízeném sortimentu a službách. Při vjezdu autem do centra
již nemusíme parkovat na okraji, ale můžete využít moderní parking Florentina pro krátkodobé i dlouhodobější
parkování. Zajímá Vás, jak se stavělo Florentinum a jak vypadají současné kanceláře? Veškeré tyto informace
i mnoho dalšího, včetně důležitých kontaktních údajů naleznete na www.florentinum.cz.
CONCIERGE SLUŽBY
Naši Concierge asistenti jsou vám k dispozici denně od 8.00 do 20.00 hodin na recepci C.
Jsou připraveni splnit všechna přání od pořízení malých dárků až po organizaci neobvyklých eventů.
Kontakt
Recepce C
[email protected]
+420 733 744 755
www.comn.eu
Top využívané služby za období červenec, srpen, září:
•
•
•
•
•
•
•
Půjčovna deštníků
Rezervace přepravy
Úschovna zásilek
Event management
Catering
Masáže v Desfourské zahradě
VIP vstupenky na sportovní akce
Speciální Concierge nadílka na podzim a zimu:
•
•
•
•
přání
•
•
•
Vánoční dárky
Concierge posviceni
Halloweenské party
Balení a rozesílání dárků, vánočních pozdravů a novoročních
Organizace vánočních večírků
Příprava silvestrovských oslav
Vánoční výzdoba kanceláří
Vánoční dárky
Chcete své obchodní partnery, klienty, zaměstnance či rodinu překvapit a obdarovat je skutečně
výjimečným dárkem? Originální dar vymyslíme a vše zařídíme za vás.
Vánoční nákupy bez stresu? Zajistíme vám pomoc v podobě shopping asistenta. Dobrá rada a ruce navíc
se vám zajisté budou hodit.
Adventní pozdravy a PF
Každoroční vánoční pohlednice a novoroční přání podepsané
jménem vaší společnosti vyřídíme za vás. Vybereme vhodný koncept, grafický návrh, zajistíme tisk a postaráme se o jejich rozesílku
na vámi zadané adresy.
Nezapomenutelné oslavy
Konec roku je úzce spjatý s oslavami. Chcete letos z firemního
vánočního nebo novoročního večírku udělat více než jen standardní konzumaci drahých koktejlů ve vybraném baru? Obraťte
se na nás.
Postaráme se o originální koncept akce, na kterou vaši zaměstnanci a partneři jen tak nezapomenou. Celou akci, nebo jen její
část, připravíme na klíč a ušijeme na míru rozpočtu a vašim cílům.
Využijte jedinečné příležitosti, přenechte tyto každoroční starosti našim concierge asistentům a vstupte
do nového roku plni energie a elánu.
Připravujeme…
13. - 19. října 2014
NÁKUPY - SLEVOVÁ AKCE ONA DNES
Obchodní pasáž Florentinum se rozhodla připojit k velké slevové akci Ona Dnes, která se koná v týdnu
od 13. do 19. října 2014. Slevové kupony tvoří přílohu magazínu Ona Dnes, který je součástí Mladé Fronty.
Věříme, že se zapojením do kampaně setká Obchodní pasáž s velkým ohlasem široké veřejnosti.
Děkujeme obchodníkům Florentina za poskytnuté slevy a zveme nájemce i širokou veřejnost na nákup
výhodných nabídek.
29. října 2014
SETKÁNÍ S NÁJEMCI - AKCE NÁJEMCE RSJ
Společnost RSJ zve ostatní nájemce ve středu 29. 10. mezi
18 a 21:30 hod ke společnému setkání na piazze Florentina. Cílem
akce je představení prostoru jako místa vhodného pro setkávání,
seznámení mezi jednotlivými nájemci, představení RSJ a jejich
projektu obnoveného Pivovaru Děčín, ochutnávka a výběr chuti
piva RSJ. Pivo pro firmu RSJ bude založené na spodně kvašeném
ležáku - stupňovitost 11°. S pomocí chmelů R (Rubín), S (Saphir)
a J (Junga) se dochmelí pivo, jak v základním chmelovaru,
tak ve studeném chmelení pokaždé s jiným poměrem těchto
chmelů. Tímto se vytvoří tři odlišné verze piv s jinou vůní a chutí.
Přímo na piazze Florentina bude podáváno malé občerstvení, nealko nápoje a pivo od děčínského pivovaru. Hosté mohou v rámci
ochutnávky hlasovat, která chuť se stane firemním pivem společnosti RSJ. Atmosféru akce dokreslí reprodukovaná hudba.
Jménem nájemce RSJ Vás zveme na tuto událost a budeme se těšit na viděnou!
6. - 30. listopadu 2014
VÝSTAVA - ÚSTAV PRO STUDIUM
TOTALITNÍCH REŽIMŮ
Rudé právo vs Paměť národa
Příběhy 20. století
Na místě, kde vyrostla nová budova Florentina, stálo v době
komunismu vydavatelství Rudého práva. Výstava připomene,
jak hlavní deník státní propagandy informoval o důležitých
událostech historie v období 1945 – 1989. Často zcela zfalšovaný obraz skutečnosti v RP bude konfrontován s příběhy přímých účastníků událostí. Výstava je určená nejširší veřejnosti
a uskuteční se od 6. do 30. listopadu 2014 v obchodní pasáži
Florentinum.
Prosinec 2014
VÁNOČNÍ VÝZDOBA
V období adventu se můžete těšit na vánoční výzdobu
společných prostor Florentina.
News from life at Florentinum
In this section of each issue, we will inform you about the forthcoming and ongoing events
and planned innovations in Florentinum.
Already happened…
YOGA LESSONS IN THE DESFOURS GARDEN
What is it like to start a new day in a healthy and original way and full of energy? You could have tried
it for yourself by doing yoga in the Desfours garden. Free Yoga lessons took place twice a week under
the direction of experienced lecturers from the Office yoga.
We hope you enjoyed the lessons and we will be looking forward to seeing you again in spring!
MOCK EVACUATION
The first mock evacuation of the Florentinum building was held on Friday, 26th September 2014.
We would like to thank all tenants for their cooperation.
YOU CAN FIND US AT GOOGLE.CZ
Look at Florentinum premises out of the comfort of your office or home. We invite you to a 360° virtual visit
of the Florentinum building. Photos made by the Street View technology will take you from the commercial
arcade through the piazza to the Desfours garden (note: http://www.google.cz)
Get connected with us on Google and we will interconnect your commercial premises with the Florentinum.
Ongoing…
ATM
And here it is! From 1st October 2014, there will be a new ATM. The Komerční banka ATM will be situated
opposite the Albert supermarket in the Florentinum commercial arcade (on the way towards public parking).
NEW FLORENTINUM WEBSITE
The Florentinum website was completely remade. When creating the new website we sought to make
it as clear as possible, in a modern graphic design and with clear and brief texts. Our aim is to provide
quick and easy orientation to our clients and the information they are looking for.
Now you can read about commercial units in the Florentinum complex and easily find information about
them. Besides the opening hours, you can find short information about products sold and services offered.
When you go to Prague by car, you do not need to park outside the city anymore and you can use the modern Florentinum parking both for short and long-term parking right in the city centre. Do you want to know
how Florentinum was build and what the offices look like? All the information and much more including
the important contact information can be found at www.florentinum.cz.
CONCIERGE MANAGEMENT
Our Concierge assistants are available for you daily from 8.00 to 20.00 at the reception C.
They are ready to fulfill all your wishes from the purchase of small gifts to the organization of unusual events.
Kontakt
Reception C
[email protected]
+420 733 744 755
www.comn.eu
Top requested services in the period of July, August, and September:
•
•
•
•
•
•
•
Umbrella rentals
Transfer booking
Storing packages
Event management
Catering
Massages in Desfourska garden
VIP tickets to sport and cultural events
Special treats from Concierge for the fall and winter:
•
Christmas presents
•
Concierge feast
•
Halloween party
•
Wrapping and sending out presents, Christmas greetings and
New Year wishes
•
Organization of Christmas parties
•
Organization of New Year’s Eve parties
•
Office Christmas decoration
Christmas presents
Do you want to surprise your business partners, clients, employees or family and give them a really unusual
present? We will come up with an original gift and take care of everything for you. Experience Christmas
shopping with no stress. We can get you a shopping assistant who will help you. Good advice and extra
pair of hands will come in handy.
Advent and New Year’s greetings
Let us take care of your annual Christmas postcards and New
Year’s greetings signed in the name of your company. Will choose
an appropriate concept, graphic design, arrange print and make
sure it gets delivered to specified addresses.
Unforgettable celebrations
The end of year is closely connected with celebrations. Would
you like to make your corporate Christmas party or New Year’s
party this year more than just standard consumption of expensive cocktails at a selected bar? Just contact us. We will provide
you with an original event concept which all your employees
and partners will hardly forget about. We will have the whole
event, or only its part tailor made to fit your budget and purpose.
Take an advantage of this unique opportunity, leave your yearly worries up to concierge assistants
and step into the New Year full of energy and joy.
Under preparation…
From 13th to 19th October 2014
SHOPPING - ONA DNES DISCOUNT OFFER
The Florentinum commercial arcade has decided to join the big Ona Dnes Discount Offer held from 13th
to 19th October 2014. Discount vouchers are attached to the Ona Dnes magazine which is a part of Mladá
Fronta newspaper. We believe that thanks to joining the discount campaign general public will appreciate
our commercial arcade.
We would like to thank the Florentinum shopkeepers for the discounts they offer and we invite tenants
and the general public to go shopping for these favourable offers.
29th October 2014
MEETING WITH TENANTS - RSJ TENANT EVENT
The RSJ company invites the other tenants to meet together
in Florentinum piazza on 29. 10. from 6:00 to 9:30 p.m.
The aim of the event is to present the space as a place to gather
and meet with other tenants and to introduce the RSJ company
and its project of the renewed Děčín Brewery, including degustation and selection of the RSJ beer. The beer for the FSJ company
will be made of a bottom-fermented lager – 11 degrees. It will be
hopped with R hops (Ruby), S hops (Saphir) and J hops (Junga)
both during the basic hop boiling and cold hopping, each time
with different proportion of these hops. Thus, three different versions of the same beer with different smells and tastes will
be produced.
Refreshments, soft drinks and beer from the Děčín Brewery will be served directly in the piazza. After
degustation, guests can vote the beer taste that will become the beer of the RSJ company. And of course,
the event will be accompanied by recorded music.
We would like to invite you to this event in the name of the RSJ tenant and we are looking forward
to welcoming you!
From 6th to 30th November 2014
EXHIBITION - THE INSTITUTE FOR
THE STUDY OF TOTALITARIAN REGIMES
Rudé právo newspaper vs Paměť národa
(Memory of Nations)
Stories of the 20th century
During the Communist era, there used to be a publishing
house of the Rudé právo newspaper at the current site of
the new Florentinum building. The exhibition will remind us
of how the main newspaper of the government propaganda
informed about important historical events in 1945–1989.
Often a completely false picture of reality given by the Rudé
právo newspaper will be confronted with stories of direct
participants of the events. The exhibition is opened to general public and will take place from 6th to 30th
November 2014 in the Florentinum commercial passage.
December 2014
Christmas decoration
During the Advent season, you can enjoy the Christmas decorations
in common areas in Florentinum.
Rozhovory s nájemci
Hledáte spolehlivého partnera v oblasti firemního i osobního
pojištění? Správnou volbou je největší pojišťovací makléřská
společnost RENOMIA, a. s.
RENOMIA poskytuje komplexní služby v oblasti risk managementu a pojištění pro firmy a jejich zaměstnance více než dvacet
let. Dlouhodobě si zakládá na vysoké úrovni služeb pro klienty,
hájení jejich zájmů a na firemní kultuře, zejména na naplňování
svých hodnot a poslání. RENOMIA úspěšně rozvíjí své aktivity
nejen v ČR, ale i v dalších zemích střední a východní Evropy.
Jako celek spravovala RENOMIA GROUP k 30. 6. 2014 roční
pojistné ve výši 5,7 mld. Kč a měla více než 728 spolupracovníků. RENOMIA GROUP zahrnuje společnost RENOMIA, a. s.,
majetkově propojené makléřské firmy v České republice
i v zahraničí a členy sítě RENOMIA NETWORK. Významnou
předností RENOMIA jsou její unikátní mezinárodní služby
a členství v mnoha prestižních světových sítích pojišťovacích makléřů, díky nimž umí zajistit služby ve více než 135 zemích světa.
RENOMIA byla v ČR zvolena Pojišťovacím makléřem roku
2013, 2012 a 2011. Pro Newsletter jsme položili několik otázek
řídícímu partnerovi RENOMIA, Pavlu Nepalovi.
RENOMIA je v současnosti největší českou pojišťovací makléřskou společností. Z rodinné firmy jste
se stali přední makléřskou společností na tuzemském trhu a dokázali jste zde i přetlačit mezinárodní
konkurenci světové úrovně. Jaký je klíč k vybudování
takového úspěchu?
RENOMIA k růstu pomohli dlouholetí klienti, jejich důvěra a také spolehlivá práce celého našeho týmu.
Důležitým předpokladem úspěchu je také stálý rozvoj. Velkým podílem k vývoji přispěla spolupráce s prestižními zahraničními sítěmi pojišťovacím makléřů, s nimiž sdílíme zkušenosti z trhu a know-how. Za silnou
konkurenční výhodu považuji komplexní nabídku služeb, např. vlastní oddělení likvidace pojistných událostí.
Naše služba je postavena tak, že klientům nejen vyjednáme nejlepší podmínky pojištění, ale provedeme
analýzu rizik, ověříme, zda jsou dobře pojištěni, a pak při pojistné události hájíme jejich zájmy a zajistíme,
aby jejich škody byly co nejlépe a v co nejkratším čase vyřešeny.
RENOMIA začala v malém městě na severní Moravě a postupně se rozvíjela. Zakládali jsme pobočky v Ostravě,
Brně, v Praze a samozřejmě jsme vstoupili i na zahraniční trhy. Přestože jsme dnes mezinárodní společností
s globálním know-how, stále si udržujeme pověst přátelské, rodinné firmy, osobně se pravidelně setkáváme
s našimi klienty a stejně tak rádi diskutujeme různá témata s kolegyněmi a kolegy týmu RENOMIA.
Jaké nejvíce neobvyklé pojistky si u vaší společnosti klienti sjednávají? Jaké netypické pojistky
můžete svým klientům nabídnout?
Klient i jeho potřeby jsou pro nás prioritou. Použil bych spíše slova méně obvyklé pojištění. Může jít např.
o pojištění počasí, umělecké sbírky, pojištění zrušení sportovní či společenské akce, pojištění končetin
sportovců, nebo pojištění velkého jaderného rizika či vodního díla. Naše služby jsou velice individuální,
pojištění se proto odvíjí od potřeb klienta. Pokud bych měl zmínit produktovou stránku, tak např. v současné době jsme jediní, kdo nabízí individuální pojištění statutárních a dozorčích orgánů společností, tzv. D&O
pojištění. S novým občanským zákoníkem se změnila legislativa a podmínky pojištění právě u členů orgánů
společností. Dříve bylo možné pojištění pouze přes firmy a u zahraničních firem působících v ČR se stávalo,
že nebylo jasné, zda daný člen orgánu společnosti je pojištěn či ne. Naší novinkou je tedy možnost sjednání
pojištění D&O pro individuální osobu, tj. člena orgánu společnosti.
RENOMIA získala cenu Czech Business Superbrands Award 2014. Díky této ceně jste se zařadili
do skupiny elitních značek, které mohou sloužit jako příklad úspěšného rozvíjení a dynamic-
kého vylepšování brand image. Co pro Vás a Vaší společnost tato cena znamená? Jaká byla
kritéria pro nominaci a získání této ceny?
Ocenění si velmi vážíme zejména proto, že bylo výběrem odborníků, také B2B segment byl vyhlášen poprvé
v tomto roce. Superbrands funguje celosvětově a jde o nezávislé hodnocení značek. Proces výběru je
třífázový a začíná u registrovaných značek. Klíčovým faktorem byla tedy kvalita značky RENOMIA, jaký má
základ, jak je vnímaná, jakou má pověst. Ocenění nás velmi potěšilo.
Jste členem správní rady Nadace Terezy Maxové dětem. Jakým způsobem se podílíte na fungování této organizace?
Ano, jsem členem správní rady nadace. Od toho se tedy odvíjí můj podíl na jejím fungování. Správní rada
se pravidelně se schází nad projekty nadace, pečlivě vybíráme, kterým žádostem o podporu vyhovíme atp.
Pro nadaci je také důležitý pohled někoho z byznysu, často funguji jako poradce, není pak potřeba platit
různé konzultace. Pro mne je spolupráce s nadací dlouhodobá srdeční záležitost. Nadace realizovala mnoho
konkrétních užitečných projektů na podporu dětí.
Po 17 letech se RENOMIA přestěhovala do nových kanceláří ve Florentinu. Z někdejších kanceláří na několika patrech dnes ve Florentinu zaujímáte velkou plochu na jednom podlaží
o výměře téměř 2500 m2. Projevila se tato změna prostor např. u vzájemné spolupráce
a integrace mezi kolegy?
Florentinum je krásná budova v dobré lokalitě. RENOMIA má nádherné kanceláře, které podporují vzájemnou komunikaci a setkávání se týmů. Stále dostáváme velmi dobrou zpětnou vazbu z týmu v Praze i od
spolupracovníků z jiných poboček nejen na vzhled kanceláří a řešení prostoru, ale i na praktičnost, vybavení
a možnost spolu více sdílet. Kanceláře podporují dobrou atmosféru a energii, což se dobře projevuje i v péči
o klienty. Florentinum je úžasné v tom, že má výborné zázemí, je tu dobrá společnost skvělých sousedů
a o budovu je kvalitně postaráno.
Velkou měrou jste se sám osobně podílel na stěhování a zařizování nových prostor. Takto s několika měsíčním odstupem, co již sedíte na Florentinu, změnil byste něco z hlediska dispozice
kanceláří?
Stěhování pro nás bylo jedním ze strategických milníků dění v RENOMIA, věnoval jsem se proto osobně
celému projektu. Pravidelně jsme se dotazovali kolegyň a kolegů v různých stádiích příprav i stěhování
na jejich názory, přání a potřeby. Snažili jsme se tedy optimalizovat prostory ku prospěchu všech, kteří je
užívají i pro potřeby klientů. S našimi kancelářemi a dispozicemi jsme v RENOMIA velmi spokojeni. Někteří
obchodní partneři se nás dokonce dotazují, zda se mohou od nás inspirovat.
Asi víte, že na Florentinu otevíráme v listopadu kvalitní restauraci pod vedením špičkového kuchaře, která by měla zvýšit komfort našich nájemců. Jak vnímáte tento fakt z pohledu možnosti
navazování nových obchodních kontaktů v rámci budovy? Jak myslíte, že se tato skutečnost
projeví z hlediska obchodních potenciálních obchodních synergií?
Před nějakou dobou mne velmi inspirovala kniha „Nikdy nejez sám“. Tím také odpovídám na otázku. Reprezentativní prostor, kvalitní gastronomie a obsluha jsou předpokladem dobrého zážitku z jídla i skvělou
platformou pro byznys. Určitě podpoří naše častější vzájemné setkávání.
Pavel Nepala
Řídící partner pojišťovací makléřské společnosti RENOMIA, a. s.
Interviews with tenants
Are you looking for a reliable partner in the field of business
insurance and insurance of persons? The right choice
is the biggest insurance brokerage company RENOMIA a. s.
RENOMIA has been providing comprehensive services
in the field of risk management and insurance of businesses
and their employees for more than 20 years. In the long-term,
it is proud of its high level services for clients, defending their
interests and of the company culture, especially when fulfilling
its values and missions. RENOMIA has been successfully
developing its activities in the Czech Republic and in other
countries of Central and Eastern Europe.
As a whole, the RENOMIA GROUP administered annual insurance premium of CZK 5.7 billion as of 30th July 2014
and it comprises more than 728 associates. RENOMIA GROUP
includes the RENOMIA a. s. company, property-related brokerage companies in the Czech Republic and abroad
and members of the RENOMIA NETWORK. The important
assets of RENOMIA are its unique international services
and its membership in many prestigious global networks
of insurance brokers that make it capable to provide services
in more than 135 countries in the world.
RENOMIA was elected the Insurance Broker of 2013, 2012
and 2011 in the Czech Republic. For our Newsletter, we asked Pavel Nepala, the managing partner of RENOMIA,
a few questions.
Today, RENOMIA is the biggest Czech insurance brokerage company. From a family company
you have grown into the main brokerage company on
the Czech market and succeeded to win over the world-class international competition.
Can you tell us what is key to build such success?
RENOMIA achieved such growth thanks to its long-term clients, their confidence and also reliable work
of all our team. Moreover, the important prerequisite to success is an ongoing development. Cooperation
with prestigious foreign networks of insurance brokers with which we share market experience and know
-how has also contributed to a great extent to our development. I think that a strong competitive advantage is a comprehensive services offer, e.g. our own department of claims settlement. Our service ensures
that we not only negotiate the best insurance conditions for our clients, but we also run the risks analysis,
verify whether their insurance policy is good and when settling the insured event we defend their interests
ensuring that their damage is settled in the best possible and fastest way.
RENOMIA was founded in a small town in Northern Moravia and it developed gradually. We opened branches
in Ostrava, Brno, Prague, and, indeed, we entered foreign markets. Today we are an international company with
global know-how, but we still keep the reputation of a friendly family company, we regularly meet in person with
our clients and in the same time, we like discussing various topics with our colleagues from the RENOMIA team.
What are the most unusual insurance policies that your clients conclude with your company?
What atypical insurance policies can you offer them?
Clients and their needs are our priority number one. I would rather use the expression of “less usual insurance policies”. It is for example weather insurance, collection of art insurance, cancellation of a sport/social
event insurance, sportsmen limb insurance, or huge nuclear risk insurance and water dam insurance. Our
services are very individual. Therefore, the insurance is based on client´s needs. To mention some products, we are for example the only insurance company offering the directors and officers liability insurance
(D&O insurance). With the adoption of the new Civil Code, legislation and insurance conditions regarding
directors and officers of companies have changed. Before, it was possible to be insured only via companies.
Thus, in case of foreign companies operating in the Czech Republic, it was not clear whether the given
member of a company body is insured or not. Therefore, we newly offer the possibility to conclude
the D&O insurance policy for an individual person, i.e. for the member of the company body.
RENOMIA received the Czech Business Superbrands Award 2014. Thanks to the award you
belong to a group of elite brands that might serve as an example of a successful development
and dynamic improvement of the brand image. What does this award mean to you and to your
company? What were the criteria for nomination and receiving the award?
We appreciate very much to have received the award, especially because the choice was made by specialists. Moreover, B2B segment was announced for the first time this year. Superbrands is active all over the
world and it is an independent evaluation of brands. The selection process consists of three phases beginning with registered brands. The key factor was the quality of RENOMIA brand, its basis, the way
it is perceived and its reputation. We were very pleased with receiving the award.
You are a member of the Board of Directors in Tereza Maxová Foundation. How do you participate in functioning of the organisation?
Yes, I am a member of the Board of Directors of the Foundation and hence my share in its functioning.
The Board of Directors meets regularly regarding the foundation projects, we choose carefully which of the
support requests we will meet and so on. It is also important for the foundation to have a view of somebody active in business. I often fulfil the function of a consultant; therefore, there is no need to pay for various
consultations. The cooperation with the foundation has been an emotional affair for me for a long time now.
The foundation has carried out many specific and useful projects to support children.
After 17 years RENOMIA moved into new offices in Florentinum. From the former offices on several floors you moved into a huge space on one floor measuring with an area of almost 2500 m2.
Can you feel the change of premises for example in mutual cooperation and integration among
colleagues?
Florentinum is a beautiful building located in a very good place. RENOMIA has amazing offices that enhance communication among teams and their meeting. We are getting a very good feedback both from the
team in Prague and other colleagues from different branches regarding the design and layout of offices,
but also their practical aspect, equipment and possibility to share together more. Florentinum has perfect
facilities, good company of splendid neighbours and the building is very well taken care of in general.
You personally contributed to a great extent to moving into new offices and to their furnishing.
Would you now, after several months of being seated in Florentinum, change anything in terms
of the offices layout?
Moving was one of the strategic milestones of developments in RENOMIA and that is why I personally
engaged in the whole project. We regularly asked our colleagues in various preparation and moving phases
about their opinions, wishes and needs. Thus, we sought to optimise the premises to the benefits of all their
users as well as clients. We are very satisfied with our offices and their layout in RENOMIA. Some business
partners even ask us if they can inspire from us.
You might know that we are opening a finest restaurant under the direction of a top chef in
November that will increase the comfort of our tenants. How do you perceive this fact in terms
of possibilities to create new business contacts within the building? How do you think this fact
will manifest in terms of potential commercial synergies?
Some time ago I was inspired by a book “Never eat alone”. And this answers the question. Representative
premises, quality gastronomy and good service are the preconditions to enjoy the food and provide
an excellent platform for business. It will enhance our more frequent mutual meetings.
Pavel Nepala
Managing partner insurance brokerage company RENOMIA, a. s.
Obchodní jednotky v komplexu Florentinum (pasáž + piazza)
Od března 2014 je otevřena obchodní pasáž nacházející se v 1.podzemním podlaží komplexu Florentinum
propojující ulice Na Florenci a na Poříčí. Pasáž Florentinum nabízí více než 15 obchodů, restaurací
a stánků. Bočním výstupem je možné se dostat na vnitřní piazzu Florentina, která tvoří centrální část
celého komplexu. Dalším možným přístupem do pasáže je z podzemní garáže.
Pasáž je otevřená v pracovní dny v době od 7:00 do 22:30 a během víkendů a svátků od 8:00 do 22:30.
Vstup na piazzu, kde naleznete další obchodní jednotky, je umožněn ve stejném čase. Obchodní pasáž
o rozloze 3500 metrů čtverečních zkrášluje fontána, která ukazuje reálný čas v podobě vodotrysku.
Bližší informace o obchodních jednotkách a jejich nabízených službách včetně akcí naleznete v následující
části tohoto Newsletteru.
Budeme se těšit na Vaši návštěvu!
Store units in the Florentinum building
(passage + piazza)
Since March 2014, the retail arcade located in the first basement level of the Florentinum complex linking
Na Florenci and Na Poříčí streets has been open. The Florentinum arcade contains more than 15 stores,
restaurants and stands. Using a side entrance, you can get to Florentinum’s internal piazza, which makes
up the central section of the whole building. You can also access the arcade from the underground garage.
The passage is open on weekdays from 7:00am until 10:30pm, and at the weekend and on public holidays
from 8:00am until 10:30pm. Access to the piazza, where additional store units are located, is provided
during the same hours. The 3500 square metre retail passage is decorated by a fountain, which shows
the actual time through its water jets.
You can find further information on store units and the services they provide, including special offers,
in the second section of this Newsletter.
We look forward to your visit!
Noví nájemci
Během posledního čtvrtletí tohoto roku se stanou
novými nájemci Florentina tyto společnosti:
Ä Společnost P3 je vlastník, developer a správce evropských logistických
nemovitostí. Do portfolia P3 v rámci 8 zemí spadá 59 logistických nemovitostí
a společnost dále disponuje pozemky o rozloze více než 662 500 m2, které
jsou určené pro rozvoj a výstavbu.
Společnost P3 se zaměřuje na poskytování prvotřídních služeb svým klientům
v perfektně situovaných, vysoce kvalitních budovách. Všechny nemovitosti,
které P3 staví, jsou šetrné k životnímu prostředí a odpovídají nejvyšším
mezinárodním standardům.
www.pointparkproperties.com
Ä LAMA ENERGY GROUP je severomoravský holding s těžištěm podnikání
v energetice s tržbami přesahujícími 15 miliard Kč a EBITDA ve výši 610 mil. Kč
(údaje za rok 2013). Dvě třetiny obratu skupiny vznikají v Kanadě, kde dceřiná
společnost PETROLAMA Energy Canada obchoduje s ropnými produkty
a provozuje terminál pro přepravu ropy. V Česku skupina těží ropu a plyn na
jižní Moravě (těžbu zajišťuje společnost LAMA gas&oil), prodává zákazníkům
energie prostřednictvím společnosti LAMA energy a provozuje mobilního
operátora LAMA mobile. V oblasti společenské odpovědnosti dlouhodobě
spolupracuje se sdružením SOS dětských vesniček.
www.lamaenergy.cz
Svůj provoz zahájí následující obchodní jednotky:
Ä Společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s., člen skupiny Veolia
Environment, otevřou na piazze svůj showroom společně s kavárnou.
www.pvk.cz
Ä Renomované pražské studio Bomton, které poskytuje svým zákazníkům
špičkové služby v oblasti kadeřnictví, kosmetiky, manikúry a pedikúry,
spa & wellness. Studio naleznete na piazze Florentina.
www.bomton.cz
Ä Produkty značky Skin By Me jsou prémiová mobilní a tabletová příslušenství
(soustředění na prémiové značky Apple, Samsung, Black Berry, Motorola,
Nokia) – hlavně obaly-skins-které existují v desítkách grafických variant
pro každý model telefonu/tabletu ve vysoké kvalitě provedení využívající
technologii firmy 3M. Skin By Me jsou tenké, vinylové skiny navržené pro
ochranu a zosobnění vašeho elektronického přístroje. Skin chrání zadní
a přední část telefonu/tabletu a odlišuje váš telefon/tablet od ostatních.
Skiny jsou vyrobeny ze speciální super tenké (méně než 1mm) fólie od
společnosti 3M, která zaručuje ochranu před poškrábáním. Lepící vrstva
umožňuje snadnou aplikaci, znovu nalepení skinu a při odstranění nezanechá
žádné zbytky lepidla na zařízení.
Stánek Skin By Me naleznete nově v prostorách obchodní pasáže.
Ä Notářka JUDr. Markéta Matyáš Menclerová
Ä V prosinci 2014 otevírá v sousedním objektu Florentina v ulici Na Poříčí
první Motel One v České republice – MOTEL ONE PRAHA. Hotel čítá přes
140 pokojů, které jsou navrženy ve svěžím, funkčním vzhledu – přesně
podle motta „Skvělý desing za málo peněz“.
obecné informace
Ä Dále připomínáme, že od začátku roku je zprovozněna pro nájemce a jejich zaměstnance v prostorách
garáží v 1.PP veřejná kolárna, vč. šaten a sprch. V případě zájmu napište na [email protected],
kde vám zajistí přístup.
Ä Chcete, aby Vás ráno při příchodu do práce vítalo logo Vaší společnosti? Nabízíme Vám možnost umístit
Vaši reklamu/logo na nainstalované obrazovky v pasáži, u hlavního vstupu na piazzu z ul. Na Florenci,
v recepcích nebo v podzemních garážích. V případě zájmu prosím kontaktujte [email protected]
Ä Do výtahů obsluhujících nadzemní podlaží jsme umístili hliníkové rámečky, do kterých můžete v případě
zájmu umístit Vaši reklamu, popř. plakát informující ostatní nájemce Florentina o Vámi nabízených službách/
akcích. V případě zájmu prosím kontaktujte [email protected]
Ä Od začátku května je zřízeno veřejné WIFI připojení v pasáži i na piazze pod názvem sítě Florentinum.
New tenants
In the last quarter of the year, the following companies will become the new Florentinum tenants:
Ä The P3 company is the owner, developer and manager of European logistics
properties. Its portfolio within 8 countries comprises 59 logistic properties
and a land bank of more than 662, 500m2 for potential development
and construction.
The P3 company is oriented on providing excellent services to its clients
in high quality buildings with perfect location. All properties built by P3
are eco-friendly and meet the highest international standards.
www.pointparkproperties.com
Ä LAMA ENERGY GROUP is a North Moravian holding in energy sector with
sales revenue over CZK 15 billion and EBITDA amounting to CZK 610 million
(data for 2013). Two thirds of its turnover are generated in Canada where
its subsidiary company PETROLAMA Energy Canada trades with oil products
and operates a terminal for oil transportation. In the Czech Republic,
the group drills for oil and gas in North Moravia (the extraction is carried
out by the LAMA gas&oil company), sells power to its clients via LAMA
energy company and operates a mobile operator LAMA mobile. In the field
of corporate social responsibility, the company has been cooperating with
the SOS dětské vesničky association for a long time now.
www.lamaenergy.cz
The following commercial units will start their operation:
Ä Pražské vodovody a kanalizace, a.s., company, a member of the Veolia
Environment group, will open its showroom and a café in the piazza.
www.pvk.cz
Ä Bomtom – a prestigious Prague studio that provides its clients with
excellent services in the field of hairdressing, cosmetics, manicure and
pedicure, spa & wellness.
www.bomton.cz
Ä Skin By Me products are premium mobile and tablet accessories (mainly
for premium brands such as Apple, Samsung, Black Berry, Motorola, Nokia),
especially skins that exist in dozens of graphic variations for each model
of a phone/tablet in high quality using the 3M company technology. Skin
By Me are thin vinyl skins designed to protect and personalise your electronic
device. The skin protects the front and rear part of your mobile/tablet
and differentiates it from devices of others. The skin is made of a special super
thin (less than 1 mm) film made by the 3M company that ensures protection
against scratching. The adhesive layer enables an easy application, re-sticking
of the skin and leaves no residues of glue on the device when removed.
Ä Notářka JUDr. Markéta Matyáš Menclerová
Ä In December 2014, the first Motel One in the Czech Republic
- MOTEL ONE PRAHA - will be opened in the building next to Florentinum
in Na Poříčí Street. With more than 140 rooms designed in a fresh
and functional style, the hotel corresponds exactly to its motto: „Great
design for little money!“
General information
Ä We would also like to remind you that there has been public bicycle storage for tenants and their
employees available in the garage in the first basement since the beginning of the year, including changing
rooms and showers. If interested, please contact [email protected], who will provide you with
access.
Ä Want your company logo to welcome you upon arrival at work in the morning? We offer you the
opportunity to position your advertisement/logo on the installed screens in the arcade, at the main
entrance to the piazza from Na Florenci, at reception or in the underground garages. If interested, please
contact [email protected]
Ä We have positioned aluminium frames into the lifts serving the overground floors, into which you
can put your advertisement, or a poster informing other Florentinum tenants of your services/offers. If
interested, please contact [email protected]
Ä Since the beginning of May, a public WIFI connection has been set up in the arcade and piazza, under
the network name Florentinum.
Obchodní jednotky v pasáži / Store units in the passage
Prodejna hodinek KOSCOM
KOSCOM watch store
Nově otevřená největší prodejna hodinek ve střední Evropě na ploše 550 m2.
Newly opened, the largest watch store in Central Europe on an area of 550 m2.
Otevírací doba v pasáži Florentinum /
Opening hours in the Florentinum passage: Po-Ne/Mon-Sun: 9-20 hod
Webová stránka / Website:
www.koscom.cz
Koscom se nově stal výhradním prodejcem
značky H. Moser & Cie. pro ČR
Důmyslný slogan „very rare“ malé rodinné manufaktury H. Moser & Cie. sám o sobě vystihuje
její hodnoty. Je nezávislá, všechny hodinky
vznikají in-house a jsou na první pohled rozpoznatelné – a právě to je vzácné.
Od svých prvních mechanických hodinek
se mnoho zákazníků dostává s postupem času
k metám nejvyšším – k opravdovým sběratelským lahůdkám. Proto nedávno Koscom rozšířil
své portfolio o hodinky německé ikony Union
Glashütte či MeisterSinger, ale také o vyhledávané skvosty od švýcarské manufaktury
H. Moser & Cie. ze Schaffhausenu, která byla založena již v roce 1828. Hlavním spojujícím prvkem všech
modelů je ručně vyráběný strojek, který se pyšní svým dokonalým řemeslným zpracováním, ale také tím, že
každá jeho součástka pochází přímo z manufaktury, kde je také dekorována. Endeavour Small Second v bílém
zlatě ocení spíše ti, pro které je oblek nutností, a to nejenom pro své subtilní 38,8mm pouzdro, ale hlavně pro
třídenní rezervu nátahu, která zajistí, že strojek s manuálním nátahem vydrží pracovat celý víkend. Endeavour
Dual Time naopak osloví ty, jejichž život se stále točí kolem cestování a letadel, protože centrální dvanáctihodinová červená ručka nabízí indikaci času v jiné zóně, přičemž pod zdvojeným indexem na pozici 12 se nachází
AM/PM indikátor. Těm nejnáročnějším pak učaruje Endeavour Perpetual Calendar, tedy hodinky s věčným
kalendářem. Disponují zobrazovanou sedmidenní rezervou nátahu a bez problému se až do roku 2100 postarají o aktuální datum. To je navíc zobrazované v apertuře na pozici 3, zatímco měsíc lze odečítat pomocí malé
středové ručky. Aktuální rok je poté na zadní straně strojku, vždyť ten pro každodenní život nikdo nepotřebuje.
www.h-moser.com
Czech Republic. The ingenious “very rare” slogan of this small family manufacture captures the essence
of their values. They are independent, all watches are made in-house and are recognisable at the first sight
– and this is exactly what makes them so rare. As the time goes, many customers aim from their mechanical watches at the highest goals – the real collection delights. That is why the Koscom brand has recently
added to their portfolio German iconic watches Union Glashütte or MeisterSinger, but also the sought-after
gems by the Swiss manufacture H. Moser & Cie. from Schaffhausen, which was founded as early as in 1828.
The main connecting elements and the pride of all models are their perfectly hand-made craft watch movements, which are composed uniquely of parts coming directly from the place of manufacture, where they
are also decorated. Endeavour Small Second in white gold will be appreciated especially by those for who
a suit is a necessity not only because of its subtle watchcase that is only 38.8 mm, but mainly because
of its three-day watch wind power reserve that ensures your manual watch movements will last through
the entire week-end. On the other hand, Endeavour Dual Time will be appreciated by those who spend
most of their days travelling or on a plane, as its central 12hour red hand provides time indication
in a different time zone, while the AM/PM indicator is located bellow the double index for the position 12.
Furthermore, Endeavour Perpetual Calendar watches fitted with a perpetual calendar will enchant the most
demanding clients. It has a displayed seven-day wind power reserve and will take care of the current date
until 2100. The date is displayed on the position 3, while month is indicated by the centre hand month indicator. The current year is at the rear of the watchcase, as it is not an everyday necessity. www.h-moser.com
Supermarket ALBERT
ALBERT Supermarket
Společnost AHOLD Czech Republic, a.s. provozuje v České republice maloobchodní síť supermarketů a hypermarketů Albert. Společnost je součástí nadnárodní korporace Ahold, která sídlí v nizozemském Zaandamu.
Celkově Ahold působí na dvou kontinentech. V Americe vlastní několik velice silných maloobchodních značek např. Stop & Shop a Giant Food. V Evropě působí kromě České republiky také v Německu, Belgii
a prodejny Albert Heijn jsou lídrem na domácím holandském trhu.
Na český trh společnost Ahold vstoupila v roce 1990. Tímto krokem se tak stala prvním zahraničním řetězcem, který zde začal podnikat.
AHOLD Czech Republic, a.s. operates a net of Albert retail supermarkets and hypermarkets. The company
is a part of Ahold, a multinational corporation based in Zaandam, the Netherlands. In total Ahold operates
in two continents. In America it owns a number of strong retail brands, for instance Stop & Shop and Giant
Food. In Europe it operates in the Czech Republic, Germany, Belgium and Albert Heijn Stores are the leading stores on the Dutch market. Ahold Company entered the Czech market in 1990. By doing so,
it became the first foreign chain of supermarkets to start a business in the Czech Republic.
Otevírací doba v pasáži Florentinum /
Opening hours in the Florentinum passage: Po-Ne/Mon-Sun: 7-22 hod
Webová stránka / Website:
www.albert.cz
O Albertu:
Maloobchodní řetězec Albert na sebe jako první na českém trhu upozornil unikátními marketingovými kampaněmi. Díky spolupráci s mezinárodní iniciativou „Vím, co jím“ nabízí Albert zdraví prospěšné potraviny
pod vlastními značkami Albert Quality a BASIC. Společnost se rovněž zabývá zkvalitňováním komunikace
se zákazníky. V roce 2012 spustila své oficiální stránky Albert ČR na sociální síti Facebook a v roce 2014
stejnojmenný účet na Twitteru. Albert vždy kladl velký důraz na sociálně odpovědné aktivity a na charitu.
Pro zastřešení a utříbení strategie byl v roce 2009 založen Nadační fond Albert. Posláním fondu je podpora zdravého životního stylu dětí a jejich rodičů a podpora vzdělávání, integrace a rozvoje dětí ze sociálně
znevýhodněných skupin. Nejúspěšnějším projektem fondu je Zdravá5. Jedná se o unikátní celorepublikový
vzdělávací program určený dětem mateřských a základních škol, který je zaměřený na zdravý životní styl
především v oblasti zdravého stravování a je poskytován zdarma. www.albert.cz, www.nadačnifondalbert.cz
About Albert:
Albert retail chain was the first one on the Czech market to draw the public’s attention by its unique
marketing campaigns. Thanks to its cooperation with the international “I know what I eat” initiative Albert
offers health-enhancing foods under its own brands Albert Quality and BASIC. The company also works to
improve the quality of its communication with customers. In 2012, it started its official website Albert ČR on
Facebook and in 2014 on Twitter, with the same name. Albert has always been giving very high importance
to socially responsible activities and to charity. In order to unite and refine the strategy, Albert Endowment
Fund was founded in 2009. Its mission is to support healthy lifestyle of children and parents and to support
education, integration and development of children from socially disadvantaged groups. The most successful project is the Healthy5. It is a unique educational program for children in nurseries and elementary
schools focused on healthy lifestyle and healthy eating, and is free of charge. www.albert.cz, www.nadačnifondalbert.cz
Drogerie parfumerie
ROSSMANN
ROSSMANN
Drugstore and perfumery
Společnost ROSSMANN představuje síť prodejen drogerie – parfumerie a na českém trhu působí již 20 let.
ROSSMANN is a network of drugstore and perfumery stores, and has operated on the Czech market
for 20 years.
Otevírací doba v pasáži Florentinum /
Opening hours in the Florentinum passage: Po-Ne/Mon-Sun: 9-19 hod
Webová stránka / Website:
www.rossmann.cz
Sortiment:
Drogerie - parfumerie ROSSMANN nabízí velkou šíři sortimentu. Mezi hlavní skupiny zboží, na které zaměřujeme velkou pozornost, patří především dámská kosmetika, dekorativní a vlasová kosmetika, dětská kosmetika a vše pro děti, parfémy. Další velmi důležitou skupinou je sortiment ústní hygieny, dámské hygieny,
deodorantů, tělové kosmetiky pro ženy i muže. Samozřejmostí jsou prací a čisticí prostředky, potrava pro
zvířata, produkty zdravé výživy, vitaminy, farmaceutické výrobky, ale také vlasová galanterie nebo různé
doplňky pro děti.
Doplňkové služby:
Dětský věrnostní program ROSSMÁNEK, Dárková karta ROSSMANN, ROSSMANN FOTOSHOP
Akce, slevy:
Každý týden Vám přinášíme výrobky za akční ceny. Zaregistrujte se na našich stránkách www.rossmann.cz
a my Vám budeme pravidelně zasílat nejnovější slevy.
Products:
ROSSMANN drugstore and perfumery has a wide selection of products. Some of the key goods it focuses
much attention on include women’s cosmetics, decorative and hair cosmetics, children’s cosmetics
and goods for children, perfumes. Another very important group is its range of dental hygiene and feminine
hygiene products, deodorants, and body cosmetics for women and men. It also sells washing and cleaning
products, pet food, health food, vitamins, pharmaceutical products and also hair products and various
accessories for children.
Additional services:
ROSSMÁNEK children’s loyalty programme, ROSSMANN
gift card, ROSSMANN FOTOSHOP
Special offers, discounts:
Every week, we have products at special prices. Register
on our website, www.rossmann.cz, and we’ll regularly
send you the latest discounts.
Tabák DON PEALO
DON PEALO tobacconists
Společnost PEAL a.s. je českou obchodní společností, která již 20. rok provozuje velkooobchod s tabákovými výrobky, nápoji, vínem, ceninami a cukrovinkami pro zákazníky v sektoru tabáků, potravin, čerpacích
stanic a gastro provozů.
Provozujeme přes 60 specializovaných maloobchodních prodejen DON PEALO ve dvou konceptech:
TABÁK&TISK - komplexní nabídka tabákových výrobků, kuřáckých potřeb, denního tisku a časopisů, telefonních kupónů, jízdenek MHD, SAZKA
VINOTÉKA - základní nabídka tabákových výrobků, tisku s rozšířenou nabídkou vína, značkového alkoholu,
doutníků, zapalovačů a dárkových předmětů
PEAL a.s. is a Czech company which has been operating a wholesale company for tobacco products, drinks,
wine, valuables and confectionary for customers in the tobacconists, food, refilling station and food business. We operate over 60 specialist DON PEALO retail stores within two concepts:
TABÁK&TISK – a comprehensive selection of tobacco products, smoking equipment, newspapers and magazines, telephone coupons, city transport tickets, SAZKA lottery tickets
VINOTÉKA – a basic selection of tobacco products and newspapers and an expansive selection of wines,
branded alcohol, cigars, lighters and gifts
Otevírací doba v pasáži Florentinum /
Opening hours in the Florentinum passage: Po-Ne/Mon-Sun: 8-21 hod
Webová stránka / Website:
www.donpealo.cz
Sortiment:
Tabák a Vinotéka, Víno, Destiláty, Doutníky (suché, vlhké – veliký výběr z vestavěného humidoru), Kuřácké
potřeby, El.příslušenství, Sazka, Fortuna
Products:
Tobacconists and wine store, Wines, Spirits, Cigars (dry, wet – a large selection from our inbuilt humidor),
Smoking equipment, Electric accessories, Sazka, Fortuna
Čistírna oděvů NET ČISTÍRNY
NET ČISTÍRNY dry-cleaners
NET Čistírny & prádelny Vám nabízí širokou škálu služeb věnujících se péči nejen o Vaše šatstvo. Naše společnost poskytuje kromě standardních služeb rovněž vyzvednutí Vaší objednávky a následně pak také její
doručení na Vámi určenou adresu. Nabízíme osobní služby nejen pro jednotlivce, ale i pro celé společnosti.
Jsme flexibilní a na základě dohody jsme schopní náš čas přizpůsobit požadavkům klienta k jeho 100%
spokojenosti. Naše čistírny splňují platné ekologické normy a to pro oblast ochrany vod, ochrany ovzduší,
nakládání s odpady a hygienu pracovního prostředí.
NET Čistírny dry cleaners and launderette offer a wide range of services focused on the care of your clothing
and more besides. In addition to offering standard services, we can also pick up your order and subsequently
deliver it to your selected address. We offer personal services not just for individuals, but also for whole companies. We are flexible, and on the basis of agreement we are able to accommodate our time to our clients’ requirements to ensure their 100% satisfaction. Our dry-cleaners meet environmental standards which are in force, in
the fields of water conservation, air protection, waste management and hygiene of the work environment.
Otevírací doba v pasáži Florentinum /
Opening hours in the Florentinum passage: Po-Pá/Mon-Fri: 8:30-18:30 hod,
So-Ne/Sat-Sun: 10-13 hod
Webová stránka / Website:
www.netcistirny.eu
Kontakt / Contact: +420 608 283 282
Nabízené služby:
chemické čištění a praní
Doplňkové služby:
Roznos po budově, možnost věrnostních karet pro stálé zákazníky.
Akce, slevy: Plánujeme průběžné akce během roku (např. sleva na kabáty, bundy po zimní sezóně, sleva
na zimní oděvy (bundy, lyžařské oblečení) před zimní sezónou, v létě sleva na sportovní komplety.
Services offered:
dry-cleaning and washing
Additional services:
Delivery within building, loyalty cards for permanent customers.
Special offers, discounts: We are planning regular offers over the year (e.g. discounts on coats, winter coats
after the winter season, discounts on winter clothes (coats, skiing gear) before the winter season, in summer discounts on sports ensembles.
Květinářství FLEUR
FLEUR florists
Otevírací doba v pasáži Florentinum /
Opening hours in the Florentinum passage: Po-Ne/Mon-Sun: 8-20 hod
Webová stránka / Website:
www.daniela-fleur.cz
Kontakt / Contact: kve[email protected]
Tel: 230 234 256, 730 898 963
Sortiment:
Květiny, výroba aranží, prodej hrncových květin.
Doplňkové služby: Donáška květin po budově Florentinum i rozvoz květin po celé Praze
Products:
Flower, flower arrangements, sale of potted plants.
Additional services: Flower delivery within the Florentinum building and flower delivery throughout Prague
Mexické bistro RANCHEROS
RANCHEROS Mexican bistro
Rancheros je nově otevřená síť rychlého občerstvení a uvádí na trh České republiky mexickou kuchyni,
jednu z nejzdravějších kuchyní světa, vhodnou pro celou rodinu. Naší filozofií „I rychle můžete jíst zdravě“
ukazujeme, že i spojení rychlého občerstvení a zdravých, čerstvých pokrmů je možné. Denně naše pokrmy
připravujeme z čerstvých surovin a naše recepty vycházejí z tradičních postupů mexické kuchyně.
Rancheros is a newly opened network of fast food outlets introducing Mexican food to the Czech market,
one of the healthiest world cuisines suitable for all the family. Our philosophy ‘Even fast food can be healthy’ demonstrates that it is possible to combine fast food with healthy, fresh ingredients. We prepare our
food daily from fresh ingredients and our recipes are based on the traditional methods of Mexican cuisine.
Otevírací doba v pasáži Florentinum /
Opening hours in the Florentinum passage: Po-Pá/Mon-Fri: 8-20 hod,
So-Ne/Sat-Sun: 11-20 hod
Webová stránka / Website:
www.rancheros.cz
Kontakt / Contact: www.facebook.com/RANCHEROS.CR
Rancheros Vás zve na novinky v menu, které vznikly na základě Vaší poptávky a čekají, až je ochutnáte.
Vegetariánské quesadillas složené ze zeleninové směsi fajitas, kukuřičné směsi a jemného sýra, připravené
zapečením v čerstvé tortille. Dále zařazujeme na Vaše přání do nabídky hovězí quesadillas složené z hovězího masa na chilli, čerstvé rajčatové směsi a lahodného sýra, to vše zapečené v čerstvé tortille. A v neposlední řadě ještě burrito bowl neboli „burrito na vidličku“ pro všechny z Vás, kteří dáváte přednost pokrmu
na talíři před zabalením do tortilly. Nicméně na svém talíři najdete vše, co do správného burrita patří.
Nezapomeňte si objednat roznos zdarma až na stůl do Vaší kanceláře na www.rancheros.cz.
Na porady, meetingy, jednání či jiné společenské akce se spolehněte na náš catering.
Rancheros invites you to try their new menu, based on your demand and waiting for you to taste it. Vegetarian quesadillas with fajitas vegetable mixture, corn mixture and mild cheese, baked in a fresh tortilla. Also,
according to your wishes we include in our menu beef quesadillas made from beef on chilli, fresh tomato
mixture and delicious cheese, all baked in a fresh tortilla. Last but not least – a burrito bowl or “fork burrito”
for those who like to eat their burrito served on a plate rather than in a tortilla. However, you will have all
the ingredients that make up the real burrito on your plate.
Don’t forget to order our free delivery right
to your office desk at www.rancheros.cz.
Rely on our catering for your conferences,
meetings or other social events.
Asijské speciality SUSHI TIME
SUSHI TIME Asian specialities
Otevírací doba v pasáži Florentinum /
Opening hours in the Florentinum passage: Po-Pá/Mon-Fri: 10-20 hod,
So-Ne/Sat-Sun: 11-20 hod
Webová stránka / Website:
www.sushitime.cz
Sortiment:
Nabízíme asijské speciality, hlavně z japonské, thajské, korejské a vietnamské kuchyně. V čase obědů
si mohou zákazníci vybrat ze široké nabídky čerstvých sushisetů, salátů, hotových polévek, specialit
z woku a dezertů. Po 13:30 máme k dispozici rozšířenou nabídku na www.sushitime.cz/cz/menu/
Doplňkové služby:
Poskytujeme cateringové služby pro firmy (občerstvení na porady, pro návštěvy, atd). Připravujeme reprezentativní sushi plata i horké speciality z woku. Nabízíme také bezplatný rozvoz po objektu Florentinum
až do kanceláře.
Products:
We offer Asian specialities, mainly from Japanese, Thai, Korean and Vietnamese cuisine. At lunchtime,
customers can choose from a wide selection of fresh sushi sets, salads, ready to serve soups, wok specialities and desserts. After 1:30pm, our extended menu is available at www.sushitime.cz/cz/menu/
Additional services:
We provide catering services for companies (refreshments for meetings, visits, etc.). We prepare representative sushi platters and hot specialities from the work. We also offer delivery free
of charge throughout the Florentinum building
to your office.
Saláty CHOP´D
CHOP’D Salads
V Chop‘d - Salad your life si pochutnáte na čerstvých zeleninových salátech, ke kterým máte široký výběr domácích dresingů. Vždy se soustředíme na to, aby všechny ingredience byly čerstvé, kvalitní a splňovaly to, co z Chop‘d-Salad
your life dělá unikátní místo. In Chop’d - Salad your life, you can enjoy fresh vegetable salads with a wide selection of home-made
dressings. We always take great care to ensure all ingredients are fresh, high-quality and meet what makes
Chop’d - Salad your life a unique place. Otevírací doba v pasáži Florentinum /
Opening hours in the Florentinum passage: Po-Ne/Mon-Sun: 9-19 hod
Webová stránka / Website:
www.chopd.cz
Kontakt / Contact: www.facebook.com/salad.your.life
Doplňkové služby:
Bezplatný roznos po objektu Florentinum až do kanceláře.
Akce a slevy:
Stálým zákazníkům nabízíme věrnostní kartičku, se kterou získáte 9. salát zdarma.
Additional services:
Free delivery throughout the Florentinum building to your office.
Akce a slevy:
We offer loyalty cards to permanent customers, with which you can get your 9th salad free of charge.
Knihkupectví NEOLUXOR
NEOLUXOR bookstore
Nabízíme nejširší výběr knih na českém trhu, vybrat si můžete na některé z našich poboček nebo na webu,
kde navíc nabízíme 10% slevu, levné poštovné či osobní odběr zdarma.
Všechna knihkupectví jsou bezbariérová a samozřejmostí je placení kartou či využití bezkontaktních terminálů.
We provide the widest selection of books on the Czech market; you can choose at one of our branches
or on our website where we also offer a 10% discount and cheap postage or personal collection free of charge.
All bookstores are wheelchair-accessible and you can of course pay by card or use our contactless terminals.
Otevírací doba v pasáži Florentinum /
Opening hours in the Florentinum passage: Po-Pá/Mon-Fri: 8-19 hod, So/Sat: 9-18 hod
Webová stránka / Website:
www.neoluxor.cz
Sortiment:
Výběr z knižních novinek, bestsellerů a nejzajímavějších titulů na trhu. Nabídka kancelářských a papírenských potřeb.
Products:
A selection of the latest books, bestsellers and most interesting titles on the market. Selection of office
and stationery products.
Kuchyňské potřeby TESCOMA
TESCOMA kitchen products
Značku TESCOMA nemusíme představovat!
Stala se synonymem pro kuchyňské potřeby, podobně jako ve své době Baťa pokud jde o boty nebo značka
Lux, která dala jméno… luxování.
Co možná nevíte
TESCOMA je a vždy byla 100% česká společnost se sídlem ve Zlíně, která potřeby do kuchyně nejen prodává, ale ve vlastním Design centru také sama vyvíjí a testuje. Řada našich výrobků proto nese označení světový patent a několik z nich získalo prestižní ocenění za design.
Díky vlastnímu vývoji a důsledné kontrole výroby poskytujeme na naše produkty nadstandardní záruku 3 až 10 let.
Za 20 let od založení společnosti jsme se stali jedničkou na českém a slovenském trhu, ale přední pozici
jsme si vybudovali také ve světě.
Obchodní pobočky máme v 7 evropských zemích a z naší exportní centrály v Itálii vyvážíme do více než 100
zemí světa. Šikovné a kvalitní pomocníky s logem TESCOMA tak najde v kuchyních napříč kontinenty.
Všude kde působíme budujeme síť značkový Prodejních center, kde zákazníci získají kompletní sortiment
a nadstandardní péči.
We don’t need to introduce the TESCOMA brand! It has become synonymous for kitchen products, just as
Baťa was for shoes in its time, and the Hoover brand which gave its name to… hoovering.
What you might not know
TESCOMA is and always has been a 100% Czech company headquartered in Zlín, which doesn’t just sell
kitchen products, but also develops and tests them in its own Design Centre. As such, a number of our products bear worldwide patents, and some have won prestigious design awards. Thanks to our own development and rigorous manufacturing checks, we offer an above-standard guarantee of 3 to 10 years. Over the
20 years since our founding, we’ve become number one on the Czech and Slovakian market, but we’ve also
built up a leading position worldwide. We have branches in 7 European countries, and we export to more
than 100 countries worldwide from our export centre in Italy. As such, you can find our clever and high-quality aids in kitchens throughout the continent. Wherever we operate, we build up a network of brand Sales
Centres where customers can acquire our full range and enjoy premium care.
Otevírací doba v pasáži Florentinum /
Opening hours in the Florentinum passage: Po-Pá/Mon-Fri: 9-19 hod
So-Ne/Sat-Sun: 10-19 hod
Webová stránka / Website:
www.tescoma-praha.cz
Sortiment:
- kompletní sortiment potřeb do kuchyně
- originální, kvalitní a dokonale funkční výrobky pro každého
- profesionální prodej v kultivovaném prostředí
- perfektní servis
Products:
- complete kitchen products range
- original, high-quality and fully functional products for everyone
- professional sales in a sophisticated environment
- perfect after-sales service
Lékárna Dr.Max
Dr.Max pharmacy
Síť lékáren Dr. Max vznikla v roce 2006 a dnes představuje se svými více než třemi sty poboček tu největší
na českém farmaceutickém trhu. Dr. Max si zakládá na vysoké profesionalitě svých zaměstnanců - pacienti se
mohou spolehnout na kvalifikované rady odborníků, ať už jde například o rizika kontraindikace, anebo možnost nahrazení jednoho léku jiným v rámci tzv. generické substituce. Personál lékáren Dr. Max je speciálně
proškolen k jednání se starší klientelou - na dveřích všech poboček lze proto vždy nalézt certifikát „přátelský
k seniorům“. Lékárny Dr. Max vynikají přitažlivým zákaznickým programem a vstřícnou otevírací dobou v řadě měst ČR vlastně suplují nefungující lékárenskou pohotovost. Vzhledem k jejich zastoupení v nákupních
centrech napříč Českou republikou je jejich dostupnost velmi dobrá.
The Dr. Max network of pharmacies was founded in 2006 and today, with its over three hundred branches,
is the largest on the Czech pharmaceutical market. Dr. Max prides itself on the high professionalism of its
employees – patients can rely on the qualified advice of experts, in terms, e.g. of contraindications or the
option of replacing one medicine by another so-called generic substitution. Dr. Max pharmacy staff are specially trained for dealing with older clientele – as such the doors of all branches bear the ‘friendly to senior
citizens’ certificate. Dr. Max pharmacies excel in their attractive customer programme and accommodating
opening hours – they cover for dysfunctional emergency pharmacy services in a number of Czech towns.
Being positioned in shopping centres throughout the Czech Republic means their accessibility is very good.
Otevírací doba v pasáži Florentinum /
Opening hours in the Florentinum passage: Po-Pá/Mon-Fri: 8-19 hod, So/Sat: 9-13 hod
Webová stránka / Website:
www.drmax.cz
Internetové stránky se vyplatí sledovat - například kvůli akcím spojeným s odborným poradenstvím. Na zmíněné internetové adrese návštěvník rovněž najde informace o akčních nabídkách a věrnostním programu.
Nabízené služby/sortiment:
Lékárny Dr. Max nabízejí léčiva a potravinové doplňky; téměř dvě stovky položek se prodávají pod privátní
značkou, pro kterou je charakteristická standardní či nadstandardní kvalita při velmi příznivé ceně. Kromě
klasického lékárenského sortimentu jsou pobočky Dr. Max místem, kde se exkluzivně prodává francouzská
dermokosmetika Uriage.
Klientům lékáren poskytujeme odborný servis na vysoké úrovni, konzultační činnost a trvale výhodné ceny.
Akce:
Klientské karty Dr. Max umožňují kompenzaci regulačního poplatku - tedy třicetikoruny za recept, dále
sběr bodů za nákupy potravinových doplňků, a možnost nakupovat za exkluzivní ceny. Velmi často lze
v lékárnách nakoupit ve zvýhodněném režimu „3 za cenu 2“.
It is advisable to keep checking the website – e.g. due to events linked to specialist advice. Visitors will also
find information on special offers and the loyalty programme at the website above.
Services/products offered:
Dr. Max pharmacies offer treatment and food supplements; almost two hundred items are sold under its
own label which is marked by standard or above-standard quality at great prices. In addition to traditional
pharmaceutical products, Dr. Max branches also exclusively sell Uriage French skin cosmetics. We offer
pharmacy clients a specialist service at a high level, consultation and permanently low prices.
Special offers:
The Dr. Max Client Card allows refund of the regulatory fee – thirty crowns for a prescription, and you can
also collect points for purchasing food supplements and make purchases at exclusive prices. You can very
often find ‘3 for the price of 2’ offers in our pharmacies.
Parfums.cz
Parfums.cz
Parfums.cz je největší internetový prodejce parfémů a kosmetiky nejen v České republice, ale v celé střední
a východní Evropě. Na trhu působíme přes deset let a každý rok obsloužíme miliony spokojených zákazníků.
Naše produktové portfolio tvoří více jak 500 značek. Zákazník u nás najde ty nejlepší a nejvyhledávanější
parfémy a kosmetické výrobky, stejně tak i speciální značky pro opravdu náročné. Klademe důraz především
na maximální spokojenost zákazníků a stále zlepšujeme naše služby. Právě proto otevíráme novou prodejnu
ve Florentinu, abychom ukázali skutečnou tvář naší společnosti.
Parfums.cz is the biggest online retailer of perfumes not only in the Czech Republic, but also in the entire
Central and Eastern Europe. We have been on the market for over ten years and every year we serve millions of happy customers. Our product portfolio is made up of more than 500 brands. Customers find here
the best and the most sought for perfumes and cosmetic products as well as specific brands for some really
demanding customers. We put emphasis mainly on the maximum satisfaction of our clients and constantly
keep improving our services. That is why we are opening a new shop in Florentinum in order to show
the true face of our company.
Otevírací doba v pasáži Florentinum /
Opening hours in the Florentinum passage: Po-Ne/Mon-Sun: 8-20 hod
Kontakt / Contact: tel.: 530 514 000, e-mail: [email protected]
Webová stránka / Website:
www.parfums.cz
Nabízený sortiment / služby
V prodejně najdete nejprodávanější produkty z naší nabídky: stovky luxusních parfémů a produktů péče
o vlasy, pleť, tělo, dekorativní kosmetiku a mnoho dalších. Můžete si u nás přivonět ke svým oblíbeným
parfémům, poradit se o volbě pleťové a vlasové kosmetiky a ZDARMA využít služby zkušené vizážistky.
Vystavené produkty si můžete také rovnou odnést domů za skvělé internetové ceny.
Doplňkové služby
Výdejní místo pro internetové zakázky, profesionální make-up studio, elektronické platební automaty
Akce, slevy
Vše za skvělé internetové ceny
Products and services
In the shop you can find our most sold products: hundreds of luxury perfumes and products for hair, skin
and body treatment, decorative cosmetics and many more. You can smell your favourite perfumes, get advice
about skin or hair cosmetics and use FREE OF CHARGE services of our experienced stylist. You can also purchase the displayed products at awesome internet prices.
Supplementary services
Collection site for online orders, professional make-up studio, electronic payment machines
Price cuts, sales
All products at awesome internet prices
Nápoje BUBBLEOLOGY
BUBBLEOLOGY drinks
Londýnská značka Bubbleology přináší na český trh moderní verzi čaje pro všechny věkové kategorie.
Bubble tea si Vás omotá kolem prstu nejenom téměř nekonečným množstvím kombinací příchutí, hravostí, ale i praktičností. Díky fólii, která uzavírá a chrání nápoj, jej můžete vzít do auta, přeplněné MHD nebo
na nákupy, a nehrozí Vám žádná nehoda. Budete jen spokojeně usrkávat, žvýkat a praskat ovocné kuličky
„ulovené“ tlustým brčkem ze dna kelímku. Prémiová značka Bubbleology má za necelé dva roky fungování na českém trhu již 16 poboček. V Londýně můžete Bubbleology navštívit v „posh“ čtvrtích Notting Hill
a Kinghtsbrigde či v trendsetterském Sohu.
London’s Bubbleology brand is bringing this modern version of tea for all age categories to the Czech
market. You’ll be wrapping Bubble tea around your fingers not only because of its infinite number of combinations of flavours and playfulness but also because of its practicality. The foil which closes and protects
the drink means you can take it into your car, busy bus or tram, or with you shopping and you need fear no
accident. You will simply enjoy the slurping, chewing and bursting of its fruit balls ‘fished out’ with the fat
straw from the bottom of the cup. The premium Bubbleology brand has been operating on the Czech market for less than two years and has 16 branches. In London, you can visit Bubbleology in the ‘oh so posh’
quarters of Notting Hill and Knightsbridge, or in trendsetting Soho.
Otevírací doba v pasáži Florentinum /
Opening hours in the Florentinum passage: Po-Ne/Mon-Sun: 10-18:30 hod
Webová stránka / Website:
www.bubbleology.cz
Kontakt / Contact: [email protected]
Facebook: Bubbleology Česká republika
Twitter: Bubbleology_CZ
Sortiment:
Bubble tea je široká škála osvěžujících ochucených ovocných a mléčných čajů. Tyto nápoje se podávají chlazené nebo horké a jsou do nich přidávány přírodní tapiokové perly, ovocné želé nebo praskající kuličky.
Jejich základem je čerstvý zelený nebo černý čaj (oba bohaté na antioxidanty).
Akce a slevy:
Věrnostní karty –viz http://www.bubbleology.cz/registrace/
Použitím věrnostní karty získáváte 10% z celkové částky nákupu bez slev. Kartu lze využít v případě,
že nemáte u sebe dostatek peněz. Např. máte na kartě 25 Kč, jdete si koupit nápoj za 85 Kč a zaplatíte
pouze 60 Kč hotově. Váš kredit bude vynulován.
Aktuální akce naleznete na: http://www.bubbleology.cz/akce/
Bubbleology představuje novinky letní sezóny!
Zažijte „tea-voluci“ a nenechte si ujít nezapomenutelnou chuť opravdového Bubble Tea. Nové příchutě letní
limitované edice na období červenec a srpen s chutí citrusových plodů a anýzu, Piňa Colady nebo variacemi
oblíbeného letního Mojita jsou ideální volbou pro letní osvěžení.
První dvě novinky jsou variací na tolik oblíbené letní mojito. Festival Kumqat Mojito spojuje citrusové tóny
exotického „trpasličího pomeranče“ kumquatu a citrónu se sladkou chutí třtinového cukru a máty, to vše
v osvěžujícím a voňavém jasmínovém čaji s porcí pomerančových kuliček.
Dostali jste snad chuť spíše na typicky letní jahody? Pak vám jistě přijde vhod druhá varianta na oblíbený
drink - Festival Strawberry Mojito. Těšit se můžete na vytouženou chuť čerstvých jahod a citronu s třtinovým cukrem a mátou, opět ve skvělém jasmínovém čaji s porcí praskajících kuliček plných jahodové šťávy.
Také zajdete rádi večer na drink? A co takhle zkusit nealkoholickou a troufneme si tvrdit - zajímavější verzi,
uprostřed dne? Royla Pina Colada je lehce mléčnou kombinací kokosu, šťávy z ananasu a zeleného čaje
doplněná ananasovým želé evokující chuť pravé Piňa Colady.
Sky Citrus Anise svojí chutí připomíná dětmi milovanou cukrovinku pendrek. Kombinace šťávy z růžového
grepu a limetky smíchaná se sirupem z anýzového květu a zeleným čajem s originální tapiokovou perlou
na dně kelímku je hitem letní sezóny.
U Bubbleology máte samozřejmě stále širokou nabídku základních příchutí, které můžete libovolně kombinovat podle vaší aktuální nálady a chuti.
www.bubbleology.cz
Products:
Bubble tea represents a wide range of refreshing flavoured fruit and milk teas. These drinks are served cold or
hot and contain natural tapioca pearls, fruit jelly or bursting balls. They are based on fresh green or black tea
(both rich
in antioxidants).
Special offers and discounts:
Loyalty cards – see http://www.bubbleology.cz/registrace/
Use of a loyalty card will give you 10% of the total cost of the purchase without discounts. You can use the
card if you don’t have enough money on you. If you have 25 CZK on your card, for example, you can purchase a drink for 85 CZK and pay just 60 CZK in cash. You credit will then be annulled.
Current offers can be found at: http://www.bubbleology.cz/akce/
Bubbleology presents its new summer season products!
Experience the ‘tea-volution’ and don’t miss the unforgettable taste of real Bubble Tea. New limited summer edition flavours for July and August of citrus fruit and aniseed, Piña Colada or variations of the popular summer Mojito are the ideal choice for summer refreshment.
Our first two new products are variations on the very popular summer mojito. Festival Kumquat Mojito
marries the citrus notes of the exotic ‘dwarf orange’, kumquat, and lemon with the sweetness of cane sugar
and mint, all in a refreshing and aromatic jasmine tea with a portion of orange balls.
Or do you feel like the typical summer flavour of strawberries? Then you are sure to appreciate our second
variation on this popular drink – Festival Strawberry Mojito. You can look forward to the singular flavour
of fresh strawberries and lemon with cane sugar and mint, again in a
wonderful jasmine tea and with a portion of balls bursting full of strawberry juice.
Also like to go out for a drink in the evening? And what about trying
a non-alcoholic, and dare we say more interesting, version during the
day? Royal Piña Colada is a light milky combination of coconut, pineapple juice and green tea served with pineapple jelly which evokes the
flavour of true Piña Colada.
Sky Citrus Anise has a flavour reminiscent of children’s favourite,
liquorice. Its combination of pink grapefruit and lime juice mixed with
aniseed blossom syrup and green tea with original tapioca pearls at
the bottom of your cup makes it this summer’s hit.
Here at Bubbleology, you naturally always have our wide range of
basic flavours which you can mix together as you fancy in accordance
with your mood and taste.
www.bubbleology.cz
La Formaggeria Gran Moravia
La Formaggeria Gran Moravia
Prodejní řetězec La Formaggeria Gran Moravia se zrodil ze snahy sýrárny Orrero nabídnout českému zákazníkovi nový a motivující způsob každodenního přístupu k nejlepším sýrům a jiným mléčným výrobkům
skupiny Brazzale spolu s nejlepšími, vhodně vybranými, specialitami italské kuchyně. Tyto prodejny, charakteristické typicky italskou atmosférou, jsou promýšleny do nejmenšího detailu tak, aby v nich zákazník mohl
prožít příjemné chvíle při nákupu kvalitních a zdravých potravin za příznivé ceny.
La Formaggeria Gran Moravia retail chain was born out of the attempts of Orrero cheeses to offer the Czech
customer a new and motivating method for everyday access to the best cheeses and other dairy products
from Brazzale Group, together with the best, selected specialities of Italian cuisine. These stores, characterised
by a typical Italian atmosphere, are thought through to the smallest detail so that the customer can enjoy
a pleasant moment purchasing high quality and healthy food at attractive prices.
Otevírací doba v pasáži Florentinum /
Opening hours in the Florentinum passage: Po-Ne/Mon-Sun: 9-20 hod
Webová stránka / Website:
www.laformaggeria.com
Kontakt / Contact: [email protected]
Síť prodejen La Formaggeria Gran Moravia je založena na přímém vztahu mezi výrobcem a spotřebitelem
bez zbytečných zprostředkovatelů, díky tomu dokáže zaručit velmi vysokou kvalitu výrobků a cenovou výhodnost.
V naší prodejně na Florentinu najdete nejrůznější speciality italské kuchyně, které sami vyrábíme nebo přímo dovážíme z jednotlivých italských regionů od těch nejlepších výrobců, a se kterými si můžete každý den
připravit lahodné a zároveň zdravé pokrmy.
Vlajkovou lodí litovelské sýrárny je extra tvrdý dlouhozrající sýr Gran Moravia, který se vyrábí z vysoce
kvalitního kravského mléka podle tradiční řemeslné receptury. Zákazníci si však mohou vybrat z celé řady
dalších sýrů z produkce skupiny Brazzale nebo jiných italských, francouzských či švýcarských sýrařských
mistrů, také u nás najdete bohatou nabídku italských vín, krájených uzenin, těstovin a nejrůznějších specialit
té nejvyšší kvality.
Významnou součástí sortimentu je produktová řada „Čerstvé z naší sýrárny“, jejímž prostřednictvím nabízíme zákazníkům čerstvé výrobky již druhý den od výroby. Do této výjimečné řady mléčných produktů patří
vážené čerstvé máslo, čerstvé sýry (mozzarella, ricotta, giuncata, giuncata s rukolou a několik variant sýru
caciotta), syrovátkový nápoj v různých příchutích, ovocné i bílé jogurty, čerstvý zákys a mnoho dalšího.
Do naší nabídky patří i bezlepkové produkty nebo čerstvé bagety a panini.
Samozřejmostí je u nás ochutnávka vybraného sýra, jeho správné nakrájení a vhodné zabalení. Milý a usměvavý personál Vám rád poradí s výběrem z nepřeberného množství italských lahůdek.
Dle Vašeho přání Vám velmi rádi připravíme i dárkové koše pro jakoukoliv příležitost.
Najdete nás jako první prodejnu hned po vstupu do obchodní pasáže Florentinum z ulice Na Poříčí.
The La Formaggeria Gran Moravia sales network is based on direct relations between producers and the
consumer without unnecessary middlemen, and this means we can guarantee the very high quality of our
products and great prices.
In our store in Florentinum, you can find various specialities of Italian cuisine which we make ourselves, or
import directly from specific Italian regions from the best producers and with which you can prepare both
delicious and healthy food every day.
The Litovel cheese producer’s flagship product is the mature long-life Gran Moravia cheese, which is produced using high-quality cow’s milk using a traditional artisan recipe. Customers can, however, choose from
a whole range of other cheeses from Brazzale’s production, as well as other Italian, French or Swiss cheese
masters, and you can also find a wide selection of Italian wines, sliced smoked meats, pastas and a number
of specialities of the highest quality.
An important part of our portfolio is the ‘Fresh from our dairy’ product range, with which we offer customers
fresh products the day after they are produced. This exceptional range of dairy products includes cut fresh
butter, fresh cheeses (mozzarella, ricotta, giuncata, giuncata with rocket and a number of types of caciotta
cheese), various flavours of whey drinks, fruit and natural yoghurts, fresh soured milk and much more.
Our portfolio also includes gluten-free products, fresh baguettes and paninis.
You can always taste your selected cheese, which will be correctly cut and suitably wrapped. Our kind and
personable staff will advise you on choosing from our inexhaustible selection of Italian delicacies.
We will be very happy to prepare a gift hamper according to your wishes for any occasion.
We are the first store you come across after entering Florentinum retail arcade from Na Poříčí.
Obchodní jednotka v podzemní garáži v 1.PP /
Store units in the underground garage in the 1st basement
Automyčka Express
Automyčka Express
Automyčka Express je největší síť autokosmetických center pro kvalitní ruční mytí automobilů.
Automyčka Express is the largest network of car cosmetics centres for high-quality car hand-washing.
Otevírací doba ve Florentinu /
Opening hours in Florentinum: Po-Pá/Mon-Fri: 8-19 hod
Webová stránka / Website:
www.automycka.cz
Nabízené služby:
Ruční mytí automobilů nejmodernější nanotechnologií, autodetailing, tepování interiérů, voskování tvrdým
voskem, Autoskloservis, Pick-up servis, Vallet parking
Akce:
K programu č. 5 – program 7. zdarma. Navoskování automobilu v hodnotě 1195,-Kč zdarma.
Services offered:
Car hand-washing using the latest nanotechnologies, auto detailing, thorough interior cleaning, waxing with
hard wax, car glass service, pick-up service, valet parking
Special offers:
With Programme 5 – Programme 7 free of charge, free car waxing worth 1195 CZK.
Obchodní jednotka v ul. Na Florenci / Store units on Na Florenci
Česká pojišťovna
Česká pojišťovna
Česká pojišťovna je největší tuzemskou pojišťovnou s více než 185letou tradicí poskytující celé
spektrum služeb v oblasti životního i neživotního pojištění. Má téměř 4 miliony klientů a spravuje
8 milionů pojistných smluv.
Česká pojišťovna is the largest domestic insurance company with a history of over 185 years and provides
a full spectrum of services in the life insurance and non-life insurance fields. It has almost 4 million clients
and manages 8 million insurance contracts.
Otevírací doba ve Florentinu /
Opening hours in Florentinum: Po-Pá/Mon-Fri: 8-19 hod
Webová stránka / Website:
www.ceskapojistovna.cz
upoutávka na akci:
Červnová akce České pojišťovny: Sezóna dovolených se blíží, ochraňte svoji domácnost i nemovitost správným pojištěním. Jako bonus navíc získáte od ČP slevu 10 % na úrazové pojištění, které lze využít v celé EU.
offers available:
Česká pojišťovna June offer: The holiday season is approaching; protect your household and property with
the right insurance. As a bonus, you will also get a discount of 10 % on personal accident insurance from ČP
which can be used throughout the whole EU.
Obchodní jednotky na piazze / Store units on the piazza
Kantýna PRESTO
PRESTO canteen
Presto je moderní síť samoobslužných restaurací známa svou vysokou úrovní gastronomických služeb, kvalitou restaurace, rychlostí fastfoodu.
Presto is a modern network of self-service restaurants known for its high level of gastronomic services.
Restaurant quality; fast-food speed.
Otevírací doba ve Florentinu /
Opening hours in Florentinum: Po-Pá/Mon-Fri: 8-16 hod
Webová stránka / Website:
www.prestorestaurant.cz
Sortiment:
Bohatá nabídka denního menu, polévek, teplých příloh, salátový pult. Chutné minutky, ryby, těstoviny, steaky. U nás najdete ovocné a zeleninové šťávy, štrúdly, domácí koláče nebo voňavé bagety. Teplé nápoje jako
káva nebo čaj jsou samozřejmostí.
Products:
A wide choice from the daily menu, soups, hot side dishes, salad bar. Tasty meals, fish, pasta, steaks. You
can also find fruit and vegetable juices, strudels, home-made cakes and fresh baguettes. We also serve hot
drinks including coffee and tea.
Britská školka a jesle
British Preschool
and Nursery
Školka Florentinum nabízí komplexní vzdělávací program pro děti od 2 do 6 let (od jeslí až po předškolní
přípravku), které se chtějí vzdělávat v angličtině nebo navázat na předchozí vzdělávání v českém jazyce
a zároveň studovat angličtinu.
Školní vzdělávací program staví na nejlepší mezinárodní praxi, především pak na britském modelu předškolního vzdělávání (Early Years Foundation Stage) a Národním kurikulu pro Anglii a Wales v kombinaci
s českým Rámcovým vzdělávacím programem. To dětem umožňuje osvojit si mezinárodní i místní složku
vzdělávání a tak se v budoucnu snadno začlenit nejen v českých, ale i zahraničních vzdělávacích institucích.
Florentinum nursery offers a complete educational programme from children from 2 to 6 years of age (from
nursery to preschool) who want to learn in English or build on prior education in Czech while studying
English. The school’s study programme is based on the best international practice, specifically the British
preschool study model (Early Years Foundation Stage) and the National Curriculum for England and Wales,
combined with the Czech Curriculum Framework. This allows children to cover both international and local
components of education and later integrate easily into both Czech and foreign educational institutions.
Otevírací doba v objektu Florentinum /
Opening hours in Florentinum building: Po-Pá/Mon-Fri: 8-18 hod
Webová stránka / Website:
www.skolka-florentinum.cz
Kontakt / Contact: Mgr. Klára Šedivá, +420 603 475 901, [email protected]
Akce:
- Možnost hradit školné formou zaměstnaneckých benefitů - Benefity.cz
- Pro zaměstnance nájemců nabízíme zvýhodněné ceny
- Pro zaměstnavatele nabízíme možnost uzavření rámcové smlouvy
- Daňová výhodnost pro zaměstnavatele
Offers:
- Option to pay school fees in employee benefits – Benefits.cz
- We offer special prices for employees of tenants
- We offer the option of concluding framework agreements for employers
- Tax benefit for employers
UGOVA čerstvá šťáva
UGO fresh juice
Společnost UGO vznikla v roce 2006 a nyní provozuje pod značkou UGOVA ČERSTVÁ ŠŤÁVA 21 barů v ČR a SR - z toho 3 v Praze. Koncem minulého roku jsme se
spojili s pražskou sítí freshbarů Mangaloo, abychom byli našim zákazníkům ještě
blíže a naše produkty byly mnohem dostupnější. Našim cílem je poskytovat zdravou,
chutnou a dostupnou alternativu jak v nápojích tak nyní také ve stravování - pohodlnou a zábavnou formou :)
UGO was founded in 2006 and now operates 21 bars in the Czech Republic and Slovakia under the brand UGOVA ČERSTVÁ ŠŤÁVA – 3 of which are in Prague. At the end
of last year, we linked up with Prague’s Mangaloo network of freshbars so we could be even closer to our
customers and our products could be even more accessible. Our objective is to provide a healthy, tasty and
accessible alternative both in terms of drinks and now catering – in a convenient and fun way :)
Otevírací doba v objektu Florentinum /
Opening hours in Florentinum building: Po-Pá/Mon-Fri: 8-18 hod
Novinky / již v prodeji:
- úžasně lehké a velmi lahodné dezerty v mnoha kombinacích čerstvého ovoce, s jogurtem, medem nebo
oříškovým müsli - mlsejte zdravě :-)
Od října také připravujeme denně čerstvě vařené ovesné kaše – je na každém z Vás jak si ji dochutíte
(oříšky, brusinky, švestky, jablko a mnoho dalších dobrot) Tak honem už na vás čekáme :-)
News / already on sale:
– awesome light and delicious desserts in many combinations of fresh fruits, with yoghurt, honey or nut
muesli – enjoy our healthy desserts :-)
From October we prepare fresh porridge every day – it’s up to you to flavour it (nuts, cranberries, plums,
apples and a lot more). So hurry up, we’re waiting for you :-)
POP UP Gallery
POP UP Gallery
POP UP Gallery by dvorak sec contemporary je exkluzivní výstavní prostor prezentující a prodávající současné umění.
Dvorak sec contemporary je přední česká galerie, která prodává české a zahraniční vizuální umění. Byla
založena v roce 2009 kurátorkou umění Olgou Dvořák a sběratelem umění Petrem Šecem. Za dobu svého
působení si vybudovala kvalitní portfolio s nejúspěšnějšími českými i zahraničními umělci, které exkluzivně
zastupuje. Dvorak sec contemporary se také zaměřila na podporu mladší nastupující generace umělců, které úspěšně prezentuje svým klientům k oboustranné spokojenosti. Díky několikaleté zkušenosti, profesionálnímu přístupu celého týmu a spolupráci s předními kurátory a odborníky, patří galerie dvorak sec contemporary mezi špičku v poradenství v oblasti investic do současného umění. Za dobu své existence uspořádala
galerie dvorak sec contemporary desítky výstav a projektů spojených se společenskými i edukativními akcemi. Výstavy ve dvorak sec contemporary často budí pozornost sběratelů i médií.
POP UP Gallery by dvorak sec contemporary is an exclusive exhibition space presenting and selling contemporary
art. Dvorak sec contemporary is a leading Czech gallery which sells Czech and international visual art. It was founded in 2009 by art curator, Olga Dvořák, and art collector, Petr Šec. Over its period of operation, it has built up
a high-quality portfolio of the most successful Czech and international artists whom it exclusively represents. Dvorak sec contemporary has also focused on supporting representatives of the younger generation of artists, whom
it successfully presents to its clients to mutual satisfaction. Thanks to many years’ experience, the professional
approach of the whole team and collaboration with leading curators and experts, dvorak sec contemporary gallery
is one of the leaders in advisory services in the field of investing in contemporary art. Over the period of its existence, gallery dvorak sec contemporary has held dozens of exhibitions and projects linked with social and educational
events. Exhibitions in dvorak sec contemporary often arouse the attention of collectors and the media.
Otevírací doba v objektu Florentinum /
Opening hours in Florentinum building: Po-Pá/Mon-Fri: 10-18 hod
Webová stránka / Website:
www.dvoraksec.cz
Kontakt / Contact: [email protected]
Edmund Čučka: tel.: 607 262 617
Vystavované umění:
Umělecká díla převážně žijících autorů, českých i zahraničních (Jakub Matuška aka Masker, Ašot Haas, David
Černý, Jiří Černický, Milan Houser, Jiří David, Roman Týc a další)
Doplňkové služby:
Poradenské služby v rámci investic do umění, rozšiřování nebo zakládání sbírky umění, art renting – vypůjčení uměleckých děl do kanceláří, domovů atd.
Art exhibited:
Artworks from mostly living artists, both Czech and international (Jakub Matuška aka
Masker, Ašot Haas, David Černý, Jiří Černický, Milan Houser, Jiří David, Roman Týc
and others)
Additional services:
Advisory services in investment in art, extending or founding art collections, art renting – renting our artworks for offices, homes etc.
STARBUCKS
STARBUCKS
Vážení zákazníci, srdečně vás zveme do nově otevřené kavárny Starbucks v obchodní pasáži Florentinum.
Jedná se o první kavárnu „office store“ typu v České republice, je začleněna přímo do administrativního
centra. Kavárna byla otevřena 1. září 2014. Je navržena v příjemném designu, který kombinuje teplé dřevěné
obklady s kovovými prvky. Dekorace je tvořena tradiční kávovou tematikou, se zaměřením na nejkvalitnější
kávu Arabica a tradice společnosti Starbucks.
Dear customers, we warmly invite you to our newly open Starbucks Coffee in Florentinum. It is the first „office
store“ kind of coffee bar in the Czech Republic, integrated right in the administrative centre. The coffee bar opened
on 1st September 2014. Its pleasant design combines warm wood panelling with metallic elements. The decorations
are made up of traditional coffee-related items, with focus on the fines Arabica coffee and the traditions
of Starbucks Company.
Otevírací doba v objektu Florentinum /
Opening hours in Florentinum building: Po-Pá/Mon-Fri: 7 - 19 hod
Webová stránka / Website:
www.starbuckscoffee.cz
Kontakt / Contact: [email protected]
Pavla Poustková: tel.: +420 725 800 357
Sortiment:
Káva, čaj, horká čokoláda, Frappuccina a další ledové nápoje, dezerty a sendviče, saláty a jogurty.
Doplňkové služby:
Prodej zrnkové kávy, celolistových čajů, hrnků a cestovních termohrnků (tumblerů), a další.
Nabízíme také cateringové služby. Překvapte a odměňte své zaměstnance během porady naší kávou!
We offer:
person: Pavla Poustková, [email protected], +420 725 800 357
We offer: Coffee, tea, hot chocolate, Frappuccino and other ice drinks, desserts and sandwiches, salads
and yoghurts.
Supplementary services:
Sale of coffee beans, whole leaf teas, cups and thermo mugs (tumblers) and more.
We also offer catering services. Surprise and reward your employees during your meeting by our coffee!
BOMTON
BOMTON
Informace o společnosti Bomton
Bomton studia jsou tu pro Vás se svou nabídkou kadeřnických a kosmetických služeb již téměř 20 let.
Information about the Bomton Company
Bomton studios have been offering you hairdressing and cosmetic services for almost 20 years.
Otevírací doba v objektu Florentinum /
Opening hours in Florentinum building: Po-Pá/Mon-Fri: 8-21 hod
So/Sat: 10-18 hod
Webová stránka / Website:
www.bomton.cz
Otevření 10. 11. 2014
Slavnostní otevření – Vážení nájemci budovy Florentinum, rádi bychom Vás pozvali na den otevřených dveří
našeho beauty salonu Bomton Florentinum. Provedeme Vás po salonu, seznámíme Vás s naším profesionálním týmem, sami si budete moci vyzkoušet nabízené služby zdarma. Dne 26. 11. 2014 od 8h do 21h. Těšíme
se na Vás!
Luxusní studio pro nejnáročnější klientelu:
- Kompletní a kvalitní servis s garancí špičkové péče
- Nejnovější trendy
- Dokonalost technik
- Kreativita a odborná expertiza všech členů týmu
- Špičkoví kadeřníci s mnoha mezinárodními oceněními
Nabízené služby
Komplexní kadeřnické služby – ženy, muži, děti
Kosmetika
- kosmetické ošetření
- depilace teplým voskem nebo cukrovou pastou včetně brazilské depilace
- úprava a barvení řas a obočí
- denní a společenské líčení
Manikúra a pedikúra
Masáže – tělové masáže, obřady, peelingy, zábaly, koupele, lázně
Interiér navrhuje architektonická kancelář pha Mg. A. Marek Deyl - studio pha je architektonický ateliér, jehož referenční stavby mluví samy za sebe. Vymýšleli nejen interiéry přízemí Tančícího domu nebo Jednacího sálu českého Senátu, ale i koupelnu pro pana prezidenta.
Nejnověji designovali v Miláně (Milan Design Week 2014) expozici pro Lasvit a pro jednoho z top ten světových architektů Daniela Libeskinda.
Opening on: 10th November 2014
Grand opening – Dear tenants of the Florentinum building, we would like to invite you to the Open Day of
our Bomton Florentinum beauty salon. We will show you around our salon, you will meet our team of professionals and will be able to try our services free of charge. On 26th November 2014 from 8 a.m. to 9 p.m.
We are looking forward to welcoming you!
Luxury studio for the most demanding clients:
- Complex services and guaranteed top care
- The most recent trends
- Perfect techniques
- All members of our team are creative and professional experts
- Top hairdressers with many international awards
Our services
Complex hairdressing services – ladies, men, children
Cosmetics
- Cosmetic treatment
- Warm wax or sugar paste hair removal, including Brazilian depilation
- Eyelash and eyebrow treatment and colouring
- Day and night make up
Manicure and pedicure
Massages – body massages, rituals, peelings, wraps, baths, spas
The interior is designed by pha Mg. A. Marek Deyl architectural studio – studio pha is an architectural office
whose constructions of reference speak for themselves. Not only are they the authors of the ground floor
in the Dancing House or the Chamber of the Czech Senate, but they also created the presidential bathroom.
Recently they designed the exposition for Lasvit in Milan (Milan Design Week 2014) and worked for one
of the World‘s top ten architects Daniel Libeskind.
Zažili jste už art-gasmus?
Někdo ho zažije poprvé ve dvaceti,
někdo ve čtyřiceti
a někdo nikdy.
Pojďte s námi na
vzrušující cestu,
na konci které
je pochopení
dnešního
bláznivého umění.
Stojí to za to!
ROČNÍ PROGRAM
V OBLASTI ART INVESTIC, NEJNOVĚJŠÍCH TRENDŮ V UMĚNÍ
A PŘEDEVŠÍM UMĚNÍ SBÍRAT SOUČASNÉ UMĚNÍ
+ Inteligentní a zábavný průvodce investováním do umění.
+ V ročním programu získáte základy potřebné pro zkoumání a pochopení bláznivého světa současného umění a cit,
jak investovat.
+ Každá z 20 večerních přednášek je rozdělena na tři části:
„ART ACADEMY“ (průvodce po světovém umění)
„ART COLLECTOR“ + TOP 5
ART TALK – „KŘESLO PRO HOSTY“ (umělec a sběratel)
konající se každou druhou středu od 18:30 do 20:30 hodin.
+ Absolvováním kurzu získáte Certifikát Art Lovers Academy.
+ Cena za roční program (3 trimestry) je 30 000 Kč + DPH
STARTUJEME 30. 9. 2014 V ART LOVERS ACADEMY FLORENTINUM
Pro přihlášení se do programu nám napište na [email protected]
nebo zavolejte na tel. +420 602 794 176.
Partner Art Lovers Academy:
Obchodní jednotky ve florentinu /
store units in the florentinum
Situační plán 1.PP / Site plan 1.PP
Ulice na poříčí / street na poříčí
13
1
2
17
16
3
12
4
15
11
10
5
6
14
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
Lékárna Dr.Max
Dr.Max pharmacy
Prodejna hodinek KOSCOM
KOSCOM watch store
Kuchyňské potřeby TESCOMA
TESCOMA kitchen products
Knihkupectví NEOLUXOR
NEOLUXOR bookstore
Květinářství FLEUR
FLEUR florists
Čistírna oděvů NET ČISTÍRNY
NET ČISTÍRNY dry-cleaners
Tabák DON PEALO
DON PEALO tobacconists
Drogerie parfumerie ROSSMANN
ROSSMANN Drugstore and perfumery
Supermarket SPAR
SPAR Supermarket
10
11
12
13
14
15
16
17
Mexické bistro RANCHEROS
RA NCHEROS Mexican bistro
Asijské speciality SUSHI TIME
SUSHI TIME Asian specialities
Saláty CHOP´D
CHOP’D Salads
La Formaggeria Gran Moravia
La Formaggeria Gran Moravia
Nápoje BUBBLEOLOGY
BUBBLEOLOGY drinks
Automyčka Express
Automyčka Express
Skin By Me
Skin By Me
Parfums.cz
Parfums.cz
Situační plán Piazza / Site plan Piazza
4
1
2
8
3
6
7
5
Ulice na florenci / street na florenci
1
2
3
4
5
Kantýna PRESTO
PRESTO canteen
UGOVA čerstvá šťáva
UGO fresh juice
POP UP Gallery
POP UP Gallery
Britská školka a jesle
British Preschool
Česká pojišťovna
Česká pojišťovna
6
7
8
Veolia kavárna
Veolia kavárna
Starbucks
Starbucks
Bomton
Bomton

Podobné dokumenty

Noví Nájemci / New teNaNts NoviNky / News

Noví Nájemci / New teNaNts NoviNky / News place on the edge of Prague’s centre. The architecture of the complex is dealt with to renew the original streetline in an unobtrusive manner and to be sensitively placed on the site of the former ...

Více

Q1/2015 - Florentinum

Q1/2015 - Florentinum se v přízemí této budovy před rekonstrukcí nacházel rozsáhlý nosný sloupový systém. Aby v těchto prostorách mohla vzniknout průchozí pasáž, bylo nezbytné provést statické úpravy nosného železobeton...

Více