volvo fh - Volvo Trucks

Transkript

volvo fh - Volvo Trucks
VOLVO FH
nové vlastnosti
Claes Avedal
manažer výzkumu nehod
Asok George
hlavní návrhář exteriéru
Volvo FH je šampionem na dlouhých tratích, pokud jde o výkon, pohodlí a hospodárnost. Motor D13,
automatizovaná převodovka I-Shift a zadní nápravy s rychlými převodovými poměry dodávají masivní výkon.
Přidejte motorovou brzdu VEB+ a získáte hnací ústrojí, které neúnavně hodinu za hodinou udržuje cestovní
rychlost bez ohledu na stoupání a klesání.
Řadový vznětový šestiválec
Motory Volvo vycházejí z konstrukce řadového vznětového šestiválce s turbodmychadlem. Tato konstrukce
je vyzkoušená a osvědčila se jako skvělý a spolehlivý
standard.
Inteligentní řazení
Systém automatického řazení společnosti Volvo
I-Shift ustavil nový standard, pokud jde o pohodlí
a hospodárnost. Spojuje pohodlí automatické převodovky a jemné odstupňování převodovky manuální.
HNACÍ ÚSTROJÍ
„Součásti hnacího ústrojí – např. systém I-Shift a motory D13 – se vyvíjejí souběžně.
Systém řazení I-Shift nabízí zákazníkům řadu výhod, mezi něž patří nízká spotřeba
paliva, nižší hmotnost, vyšší bezpečnost a lepší pracovní prostředí pro řidiče.“
Ove Wikström
produktový manažer – hnací ústrojí
Přenos efektivního výkonu
Výkon by měl být přenášen na vozovku s co nejmenšími ztrátami. Zadní nápravy Volvo jsou konstruovány
pro vysoký točivý moment motoru, vysoké zatížení
nápravy a vysokou celkovou hmotnost soupravy.
Rychlé převodové poměry zadních náprav
Vznětové motory Volvo vytvářejí obrovskou tažnou sílu.
Vyšší točivý moment umožňuje bez nutnosti zvyšování
otáček motoru snížit spotřebu paliva využitím rychlejších převodových poměrů zadních náprav.
MOTOR
Vozy Volvo FH a FH16 jsou proslulé jako odolné vozy pro dálkovou dopravu a nabízené motory se ke
schopnostem těchto vozů výborně hodí. Pohon mají na starosti motory D13A, D13B a D16E.
Zde jsou na předním místě jízdní vlastnosti. Řadové šesti-
VEB + poskytuje mimořádně vysoký brzdný účinek – 510 koní
válce Volvo jsou charakteristické tím, že tažnou sílu vyvíjejí
u motoru D13A a 578 koní u motoru D16E. Při jízdě v kop-
okamžitě, téměř přímo z volnoběhu. Máte k dispozici rovno-
covitém terénu máte dobrou možnost zvýšit svou průměrnou
měrnou dodávku výkonu a vysoký točivý moment v širokém
rychlost, aniž ohrozíte bezpečnost jízdy. V praxi to znamená,
rozsahu otáček. To jsou vlastnosti, díky kterým jsou motory
že při jízdě z kopce můžete ponechat zařazený vyšší převo-
hospodárné a práce s převodovkou je potěšením.
dový stupeň.
Vysoká spolehlivost a hospodárný provoz
Filtrace výfukových plynů SCR i EGR
Jde-li o velký zdvih válců a vysoké výkony, poskytuje šesti-
Společnost Volvo Trucks je v technologii motorů špičkou
válcový motor jasné výhody. Díky sedmi hlavním ložiskům,
v oboru a nabízí oba hlavní systémy filtrace výfukových plynů:
mezi něž jsou rozloženy síly vznikající za chodu motoru, jsou
SCR (Selective Catalytic Reduction) i EGR (Exhaust Gas
v těchto motorech v souladu vysoký tlak ve válcích a dodávka
Recirculation).
maximálního výkonu.
Motory D13A a D16E používají systém dočišťování výfu-
Vznětové motory Volvo jsou standardně vybaveny turbo­
kových plynů SCR, zatímco u motoru D13B se používá
dmychadlem a mezichladičem stlačeného vzduchu. Mají
technologie EGR. Všechny motory ve všech výkonových
jednodílnou hlavu válců, vačkovou hřídel v hlavě válců
variantách splňují emisní požadavky Euro 4 a motor D13A
a čtyři ventily na válec. Centrálně umístěné vstřikovací jed-
splňuje rovněž normu Euro 5.
notky zajišťují extrémně rychlé a přesně řízené vstřikování
se symetrickým rozdělováním paliva ve spalovací komoře.
Motory, stručná fakta
Zvýšení průměrné
• Řadový šestiválec, vysoce spolehlivá koncepce
rychlosti díky motorové brzdě
Motorová brzda
VEB +,
VEB +
patentovaná společností Volvo, vám
poskytne rovnoměrný brzdný výkon bez poklesu účinku.
Vzhledem k tomu, že motorová brzda VEB + pokrývá celý
• Vysoká hospodárnost díky elektronickému řízení motoru Volvo a vstřikovacím jednotkám
• Maximální točivý moment je k dispozici v širokém rozsahu otáček
rozsah otáček motoru, můžete ve většině případů vystačit se
• Vysoce účinné motorové brzdy VEB a VEB +
samotnou motorovou brzdou.
• Rozvodový mechanismus v zadní části motoru,
umožňující použití pomocného pohonu s vysokým výkonem
Motor D13A
Motor D13A se osvědčil jako velmi hospodárný agregát
s vynikajícími výkonovými parametry. Vysoký zdvih poskytuje masivní výkon již od nízkých otáček a točivý moment je
k dispozici v širokém rozsahu otáček. Motor D13A se dodává ve výkonových variantách 400, 440, 480 nebo 520 koní
pro emisní limity Euro 4 a Euro 5.
Motor D13B
Motor D13B má stejně dobré jízdní vlastnosti, jako motor D13A.
Technologie EGR společnosti Volvo
nevyžaduje dočišťování výfukových
plynů v žádném filtru pevných částic.
Výhodou systému EGR je jeho jednoduchá instalace a skutečnost, že
systém nevyžaduje aditiva. Motor D13B
je k dispozici ve výkonových variantách
400, 440 a 500 koní.
HNACÍ ÚSTROJÍ
Systém řazení I-Shift spojuje ty nejlepší vlastnosti manuální a automatické převodovky a konečnému
výsledku dává zcela novou kvalitu. I-Shift je v podstatě 12stupňová elektronicky řízená převodovka s horní
a dolní řadou, doplněná automatickým řazením.
S 12 převody má systém I-Shift k dispozici daleko více
Převodovka I-Shift to však pomocí pokročilého softwarového
převodových poměrů než tradiční automatické převodovky.
řízení provádí automaticky. Díky systému rychlé změny pře-
Výhodou převodovky I-Shift je vyváženější odstupňování
vodových stupňů je točivý moment zachován i v obtížných
a větší hospodárnost.
provozních podmínkách.
Řadí rychle a jen s krátkým přerušením přenosu
Přizpůsobena pro každou dopravní aplikaci
točivého momentu
Převodovka I-Shift může být doplněna softwarovými pakety
Pro dosažení hospodárné jízdy je důležité využít opravdu
pro různé aplikace, např. pro dálkovou dopravu. Použití pře-
maxima točivého momentu motoru. Postačí k tomu jednodu-
vodovky je tak ještě pohodlnější a hospodárnější, protože
chá pravidla, např. aby motor vždy pracoval v hospodárném
strategie řazení je připravena na míru povaze dopravních
rozsahu otáček bez ohledu na to, zda je důraz kladen na
úkolů.
tažnou sílu, nebo na rychlost. V praxi to znamená, že je třeba
S převodovkou I-Shift se může řidič soustředit na řízení
mít vždy zařazen správný převod, čehož není s manuální pře-
a na okolní provoz. Stále je však možné řadit manuálně. Stačí
vodovkou vždy jednoduché dosáhnout.
přestavit řadicí páku na manuální řazení a poté zvyšovat
nebo snižovat převodový stupeň pomocí tlačítka na boku
řadicí páky. Vůz nemá pedál spojky a řazení a záběr jsou
zcela automatické.
„ … I-Shift nabízí
zákazníkům řadu výhod …“
Ove Wikström
produktový manažer – hnací ústrojí
Manuální převodovky
Manuální převodovky Volvo se pohodlně obsluhují, neboť
řadicí páka díky lanovodům nepřenáší žádné vibrace.
Převodovky jsou k dispozici v 9stupňové variantě a 14stupňové variantě s děličem, obě s rychloběžným převodem nebo
bez něj. Široký rozsah převodových poměrů zajišťuje vysokou
trakci při rozjíždění i dostatečnou kapacitu pro dosahování
vysokých průměrných rychlostí.
Powertronic
Powertronic je plně automatická 6rychlostní planetová převodovka vyvinutá pro těžkou dopravu. Zabudovaný násobič
točivého momentu zvyšuje točivý moment motoru a umožňuje dosahovat velmi vysoké trakce při rozjíždění. Přímý pohon
u všech stupňů a přímý převod nejvyššího stupně přispívají
k hospodárnosti vozu. K dispozici jsou dva jízdní programy,
Economy a Performance, s různými strategiemi řazení převodových stupňů.
I-Shift, stručná fakta
• Hospodárnost ve spotřebě paliva
• Volba horní a dolní řada, 12 převodových stupňů
• K dispozici ve variantě s rychloběhem nebo bez něj
• Dimenzováno pro vysoké hmotnosti souprav
• Programové pakety optimalizované pro různé
typy použití
• Možnost manuálního řazení
• I-Cruise – tempomat jako volitelná výbava
ZADNÍ NÁPRAVA
Úkolem zadní nápravy je přenos hnací síly na vozovku s co nejnižšími ztrátami. Nízké třecí ztráty a optimalizované převodové poměry zadní nápravy jsou hlavními faktory přispívajícími k hospodárné jízdě.
Zadní nápravy Volvo jsou konstruovány do těžkých podmí-
vybaveny uzávěrkou diferenciálu zvyšující průchodnost na
nek. Jsou vyrobeny z robustně dimenzovaných komponent,
kluzkém nebo ledovém povrchu. Tandemové nápravy jsou
aby odolaly extrémnímu zatížení a namáhání, kterému je
také vybaveny uzávěrkou mezinápravového diferenciálu.
zadní náprava vystavena. Jsou k dispozici varianty, které jsou
schopny přenést točivý moment motoru až 3100 Nm a cel-
Velký výběr převodových poměrů
ková hmotnost soupravy může přesahovat 100 tun.
Zadní nápravy mají pouzdro odlité z tvárné litiny, což zajišťuje
Zadní nápravy lze volit z široké nabídky variant, zahrnující
jednoduché i tandemové nápravy s jednoduchou redukcí
nebo s redukcí v nábojích kol. Všechny zadní nápravy jsou
kompaktní konstrukci a velkou světlou výšku vozu. Všechna
ložiska kol jsou bezúdržbová.
Zadní nápravy, stručná fakta
RT3210HV
• Nízké třecí ztráty
• Litinové skříně zadních náprav
• Bezúdržbová ložiska kol
• Uzávěrka diferenciálu jako standard
• Velký výběr převodových poměrů
Tandemové nápravy s redukcí v náboji kola byly vyvinuty pro
ty nejtěžší a nejnáročnější aplikace a pro vysoké celkové
hmotnosti souprav. Jsou dimenzovány pro točivý moment
motoru 3100 Nm, hmotnost na zdvojenou nápravu 32 tun
a celkovou hmotnost soupravy 100 tun.
RTS2370A
Všechny zadní nápravy jsou k dispozici se širokým výběrem
převodových poměrů. Zajišťují tak bezpečný rozjezd a dobré
schopnosti jízdy do svahu a vyhovují hospodárnému rozsahu
otáček motoru při jízdě.
Tandemová náprava s jednoduchou redukcí, určená pro
náročnou přepravu i při špatném stavu vozovky. Dimenzována
pro točivý moment motoru 3100 Nm, hmotnost na zdvojenou
nápravu 23 tun a celkovou hmotnost soupravy 70 tun.
Elektrický systém vyhovující požadavkům ADR
Standardní kabeláž vozu Volvo je opatřena dokonalou
izolací a odpovídá standardu ADR. Hlavní pojistky
a hlavní elektrický vypínač jsou umístěny ve skříni akumulátoru. Mechanicky robustní akumulátory pro těžký
provoz disponují vysokým výkonem při startování.
Maximální objem paliva
Lehké hliníkové palivové nádrže s průřezem ve tvaru
D jsou lehké a umožňují optimální objem v prostoru,
který podvozek poskytuje. Nová řešení výbavy vedou
k tomu, že tahače s tlačenou nápravou mohou vézt
více paliva.
Plynule a snadno ovladatelný vůz
Řízení vozu je pohodlné i při nízkých otáčkách.
Mechanismus řízení s proměnnou silou upravuje
výkon posilovače podle rychlosti jízdy.
Robustní odpružení zdvojené nápravy
Klínové vzpěry uložené v pryži absorbují boční síly
a udržují nápravu v ose rámu, zatímco reakční tyče
kontrolují podélný pohyb náprav a absorbují silové
účinky akcelerace a brzdění.
PODVOZEK
„Díky široké a flexibilní řadě podvozků pro různá použití a jejich
odolnosti a špičkovému pohodlí nabízíme zákazníkům všechny předpoklady pro dosažení vysoké produktivity a dobré ziskovosti.“
Jonas Odermalm
produktový manažer – podvozky
Několik variant řízené vlečené nápravy
Vlečené nápravy jsou k dispozici ve třech konfiguracích, pevné s jednoduchými nebo dvojitými koly,
pasivně nebo aktivně řízené. Tlačené nápravy jsou
k dispozici jako pevné nebo aktivně řízené s jednoduchou montáží kol.
Flexibilní vybavení podvozku
Flexibilní vybavení podvozku nabízí řadu možností pro
umístění akumulátorů a palivových nádrží. Můžete také
požadovat, aby celá jedna strana rámu zůstala volná
pro nástavbu.
VARIANTY PODVOZKŮ
Škála podvozků dostupných pro vozy Volvo FH je velmi široká a zahrnuje celou řadu konfigurací pohonu,
výšek podvozku a rozvorů. Vybírat lze také z celé řady systémů odpružení a zdvojených náprav, ať už se
vzduchovým odpružením, nebo s listovými pružinami.
Jedním z cílů společnosti Volvo při vývoji podvozků je dosa-
Systém ESP brzdí každé kolo samostatně
žení maximálního užitečného zatížení. Modulární konstrukce
Elektronický stabilizační program je součástí paketu EBS
znamená, že tahač i podvozek k dostavbě využívají stejné
High pro všechny tahače a je nyní také k dispozici pro
základní komponenty. K dispozici je tedy celá řada možností
podvozky k dostavbě v konfiguraci 6×2 a se vzduchově
úprav podvozku na varianty, které vyhovují vašim dopravním
odpruženou zdvojenou nápravou RADT. Systém umožňuje
aplikacím.
rovnoměrné brzdění s možností rozdělení brzdných sil mezi
jednotlivé nápravy a kola.
Nejvyšší komfort se vzduchovým odpružením
Systém vzduchového odpružení ECS (Electronic Controlled
Lepší rozložení hmotnosti díky umístění skříně aku-
Suspension) se čtyřmi měchy na nápravu poskytuje téměř
mulátoru vzadu
rovnoběžné zvednutí a snižuje riziko přenosu zpětného rázu
U tahačů se vzduchovým odpružením zadních náprav je
do kabiny při jízdě. Systém manuálního nastavení výšky
alternativně k dispozici skříň akumulátoru umístěná vzadu.
usnadňuje manipulaci s nákladem. Manipulace s výměnnými
Toto řešení poskytuje více prostoru na rámu podvozku
nástavbami je rychlejší a výšku ložné plochy lze snadno při-
a nabízí značnou volnost například v umístění palivových
způsobit výšce nakládací rampy.
nádrží a dalšího vybavení podvozku. Je sníženo zatížení přední nápravy, což je výhoda z hlediska rozložení zátěže.
Kotoučové brzdy s rychle reagujícím systémem EBS
Kotoučové brzdy s elektronicky řízeným brzdovým systém
Větší kapacita palivových nádrží u tahačů
Volvo EBS (Electronically controlled Brake System) cha-
Nové upořádání podvozku s prostorem pro větší palivové
rakterizuje vysoký brzdný účinek a použití kotoučů odolných
nádrže umožňuje zvýšit kapacitu až na 1480 litrů paliva pro
proti vysokým teplotám. Elektronické řízení zajišťuje mimo-
tahače 4×2.
řádně rychlou odezvu a krátkou brzdnou dráhu. Systém EBS
je k dispozici v programových paketech Medium a High.
Volvo FH 4×2, tahač
Volvo FH 6×4, podvozek k dostavbě
KABINA
„Myslím, že jednoduchost konstrukce a propracované
provedení detailů vyjadřují sebevědomí a kvalitu.
Design rovněž naznačuje fenomenální výkon
a efektivitu nového vozu Volvo FH.“
Asok George
hlavní návrhář exteriéru
Lepší výhled do všech stran i ve tmě
Nový statický rohový světlomet poskytuje řidiči lepší
výhled do bezprostředního okolí vozu. K dispozici
je jako doplněk.
Nový čistý design
Mřížka a znak s výrazným novým vzhledem a sluneční
clona s vylepšenou funkcí. Také znak Globetrotter má
nový, moderní design a zahrnuje prostor pro pomocné
reflektory.
Bezpečnost na prvním místě
Bezpečnostní klec z oceli s vysokou pevností tvoří
kolem osádky robustní rám. Ochrana proti podjetí
zepředu (FUPS) je součástí standardního vybavení
a je integrována do konstrukce podvozku.
Nízká spotřeba paliva
Kabiny vozů FH hladce pronikají vzduchem a díky
svému klínovému tvaru mají optimální aerodynamické
vlastnosti. Strmě skloněné čelní sklo a zaoblené hrany
rovněž přispívají k minimálnímu odporu vzduchu.
Čtyřbodové odpružení kabiny
Dobře izolované kabiny s čtyřbodovým odpružením
s vinutými pružinami nebo pneumatickým odpružením
minimalizují riziko přenášení otřesů a vibrací
do interiéru­.
Bohatá nabídka spoilerů
Pro každou variantu kabiny jsou k dispozici individuálně navržené střešní a boční spoilery. Aerodynamicky
tvarované kryty kol ještě více snižují odpor vzduchu.
VARIANTY KABIN
Bez ohledu na variantu, kterou pro vůz Volvo FH zvolíte, získáte kabinu, která v každém ohledu poskytuje
maximální pohodlí a potěšení. Název Globetrotter je v oblasti nákladních vozidel v posledních dvaceti
letech velmi dobře známý. Jde o komfortní kabinu Volvo s vnitřní výškou dovolující stání, ve které je vše
přizpůsobeno maximálnímu pohodlí řidiče při náročné dálkové dopravě.
Denní kabina
Kabina Globetrotter XL
Pohodlná a tichá, s nízkým krytem motoru. Pracoviště řidiče
Optimální pohodlí pro dvě osoby. Kabina Globetrotter s ještě
s novou přístrojovou deskou a všemi ovládacími prvky poho-
vyšší vnitřní výškou nabízí pohodlné přenocování, výšku ke
dlně na dosah zajišťuje stoprocentní kontrolu.
stání, spoustu místa v interiéru a užitečnou úložnou kapacitu
pod lůžkem. Po letošní modernizaci, která zahrnuje nové
Spací kabina
lůžko, je kabina ještě pohodlnější.
Tichá a dobře izolovaná, nabízí pohodlné přenocování.
Velkorysý prostor pro spaní pro jednu osobu a možnost
druhého horního lůžka. Interiér prošel výraznou modernizací.
I když se zvětšil v interiéru prostor pro řidiče, zvětšila se také
kapacita úložných prostor na 14 litrů.
Globetrotter
Bezkonkurenční pohodlí a pohodlné přenocování pro dva.
Kabina Globetrotter obsahuje další úložné prostory a je
možné v ní pohodlně stát. Byla poprvé představena v roce
1979 a od té doby se stala měřítkem pohodlí mezi nákladními vozy.
Denní kabina (L1EH1)
Spací kabina (L2H1)
Kabina Globetrotter (L2H2)
Kabina Globetrotter XL (L2H3)
INTERIÉR
Posadíte-li se do nové kabiny vozu Volvo FH, ihned si uvědomíte, jak prostorně působí. Soustředili jsme
se hlavně na vytvoření interiéru s větším prostorem, lepším osvětlením a chytřejším rozvržením úložného
prostoru. V této kabině by se vám mělo efektivněji pracovat a pohodlněji odpočívat.
Všechny ovládací prvky má řidič pohodlně na dosah na
Sedadlo řidiče pro dlouhé cesty
přístrojové desce tvarované do mírného oblouku. Uprostřed
Ergonomické sedadlo řidiče je vybaveno opěrkami pro
nového kombinovaného přístrojového panelu se nachází
dostatečnou oporu. Díky pneumatickému odpružení, nasta-
ukazatel aditiva AdBlue a velký, dobře čitelný černobílý infor-
vitelnému podle tělesné hmotnosti, se budete v sedadle cítit
mační displej pro řidiče.
velmi komfortně. Jako další volitelné vybavení je nabízeno
Jako volitelnou výbavu lze objednat stěrače s dešťovým
elektrické vyhřívání a odvětrávání sedadla a opěradla. Nově
snímačem. Požadovaný stupeň citlivosti lze nastavit pomocí
navržená řadicí páka pro převodovky I-Shift a Powertronic
otočného ovladače na páčce. Dále můžete volit mezi elek-
byla posunuta dále od sedadla, aby byla její obsluha
tronicky řízenou klimatizací, manuální klimatizací nebo stan-
pohodlnější­.
dardním větráním ventilátorem. Větrání bez průvanu probíhá
prostřednictvím několika větracích otvorů. Vzduch je také
před vstupem do kabiny vyčištěn filtrem.
Vysoká bezpečnost
Elegantní nový bezpečnostní volant s koženým úchopem je
k dispozici jako volitelný doplněk. Výšku a úhel lze snadno
nastavit pedálem a volant lze rovněž sklopit tak, aby umožnil
Interiér, stručná fakta
• Ergonomicky řešené sedadlo řidiče s pneumatickým odpružením
pohodlnější nastupování. Volant lze také doplnit ovládacími
• Tlumené osvětlení interiéru několika zdroji světla
prvky pro audiosystém a mobilní telefon.
• Červené noční osvětlení kabiny nenarušuje Naviják bezpečnostního pásu je vybaven samostatnými
noční vidění
snímači, které sledují náhlé pohyby vozidla i pásu. Jako voli-
• Větrání promocí ventilátoru nebo klimatizace
telný doplněk je k dispozici také bezpečnostní pás vestavěný
• Možnost objednání stěračů s dešťovým do sedadla, který je vždy správně veden kolem těla. Lze
objednat také airbag SRS pro řidiče.
snímačem
• Univerzální audiosystém ve třech verzích výkonu
• Výjimečná kapacita úložného prostoru: 459 litrů
v kabině Globetrotter XL
• Vytahovací zásuvky 60 a 40 litrů pod lůžkem
• Lůžko s širokou střední částí a nastavitelnou
oporou zad
• Relaxační otočné sedadlo spolujezdce k dispozici jako volitelná výbava
22
23
INTERIÉR
24
25
SYSTÉMY PODPORY ŘIDIČE
Volvo musí být při jízdě maximálně pohodlné a bezpečné. Společnost Volvo proto vyvinula několik podpůrných systémů, které pomáhaji řidiči při jeho práci. Jsou součástí aktivní bezpečnosti vozu a jejich úkolem
je minimalizace rizika dopravní nehody.
Varování před možnou boční kolizí
Podpora při změně jízdního pruhu
Podpora při změně jízdního pruhu LCS (Lane Changing
Support) sleduje mrtvý úhel na straně spolujezdce, který
není viditelný ve zpětných zrcátkách. Jestliže řidič zapne
směrové světlo a hodlá změnit jízdní pruh, radarová jednotka
systému LCS nejprve zjistí, zda se v mrtvém úhlu nenachází
LCS
jiné vozidlo. Pokud tomu tak je, bude řidič varován světelným
signálem. Tento systém je k dispozici jako volitelný doplněk.
Varování před možným vybočením z jízdního pruhu
Sledování jízdního pruhu LKS (Lane Keeping Support)
monitoruje polohu vozu na silnici a snižuje riziko nechtěného
Sledování jízdního pruhu
opuštění jízdního pruhu. Hlavní oblastí použití je dálková
doprava na dálnicích, kdy vůz jede stálou rychlostí v monotónním dopravním prostředí. Doplňkový videosystém LKS je
cenným pomocníkem v případě únavy, ztráty koncentrace,
LKS
LKS
nebo je-li pozornost řidiče odvedena jiným směrem.
Upozornění při únavě
Výstraha pro řidiče DAS (Driver Alert Support) monitoruje
určité parametry, např. pohyby volantu a pedálu akcelerace.
Kamera na vnitřní straně čelního skla sleduje střed vozovky
a její okraje a palubní počítač porovnává řidičovy pohyby
Upozornění při únavě
volantem s tímto silničním značením. Pokud řidič začíná
vybočovat ze směru, systém DAS jej na to upozorní zvukovým signálem a blikající kontrolkou na informačním displeji.
Tento systém je volitelným doplňkem systému LKS.
DAS
DAS
Adaptivní tempomat udržuje stálý odstup
Adaptivní tempomat ACC (Adaptive Cruise Control) je
systém umožňující snadno splynout s dopravním provozem
a udržovat bezpečnou vzdálenost od vozidla jedoucího
vpředu. Radarový systém ACC, dodávaný jako volitelné vybavení, udržuje bezpečný odstup od vozidla vpředu automatic-
Adaptivní tempomat
kou akcelerací a brzděním. Radarový snímač je zcela nový
a má zlepšený příjem.
ACC
ACC
volvo fh16
Volvo FH16 je bezpochyby přeborník v náročné dálkové dopravě. Pokud jde o hrubou tažnou sílu, schopnosti brzdění a pohodlí kabiny, nemá na silnici konkurenci. Vůz Volvo FH16 si přijde na své při přepravě
těch nejtěžších nákladů v kopcovitém terénu.
Moderní vzhled kabiny skutečně drží krok se schopnostmi
Delší soupravy a vysoké celkové hmotnosti
stroje. Ze stříbrné mřížky vyzařuje síla a dává najevo, kdo
Tento vůz má veškerou potřebnou kapacitu, aby si poradil
udává směr. Mezi novinky exteriéru patří vylepšená sluneční
i s nejtěžšími náklady a aby zefektivnil dálkovou dopravu. Vůz
clona, nové reflektory a nová směrová světla. Střízlivé kovové
Volvo FH16 je ideální tahač pro dálkovou dopravu s vyso-
lišty vytvářejí elegantní rám a podstatně zesilují exkluzivní
kou celkovou hmotností soupravy. Je vynikající volbou pro
vzhled vozu.
Evropský modulární systém s délkou souprav 25,25 metru.
Celkové úpravy vzhledu se vozu Volvo FH16 dostalo v interiéru. Pohodlnější lůžka, otočné sedadlo spolujezdce, promyšlenější úložný prostor a zlepšené osvětlení interiéru ještě
více zvyšují pohodlí jedničky ve své třídě. Speciální barevné
schéma interiéru – purpurově modrý odstín a kontrastující
bronz – se odráží ve všech tkaninách, potazích a volantu,
a dále posiluje atmosféru výjimečnosti. Také přístrojový
panel je orámován bronzem.
D16E – síla vás provází po celou cestu
Řadový šestiválcový motor D16E je nyní k dispozici ve třech
výkonových verzích – 540, 580 a 660 koní. Všechny tři
motory charakterizuje téměř neomezená dostupnost výkonu. Vysoký výkon motoru ve stoupání a mimořádné brzdné
schopnosti při jízdě z kopce efektivně zarovnají výškový profil
trasy a umožní udržovat vysokou cestovní rychlost. Obrovský
točivý moment nastupuje již od volnoběžných otáček a přispívá tím k výjimečným jízdním vlastnostem a plynulému
přenosu výkonu. Maximální točivý moment dosahuje hodnoty
úctyhodných 2600, 2800 nebo 3100 Nm, podle varianty
motoru. S ohledem na výkon a vysokou hmotnost soupravy,
pro kterou je motor D16E dimenzován, je tento motor ve spotřebě paliva výjimečně hospodárný.
Volvo FH16, stručná fakta
• D16E s výkonem 540, 580 nebo 660 koní
• Maximální točivý moment 2600, 2800 nebo 3100 Nm
• Motorová brzda VEB + s výkonem 578 koní
• I-Shift nebo 14stupňová převodovka s horní a dolní řadou
• Systém EBS a ESP
• Spací kabina, kabina Globetrotter nebo
Globetrotter XL
D16E540
Max. výkon při 1450–1800 min -1
Max. moment při 1000–1450 min -1
Hospodárné otáčky
Max. moment při 1000–1450 min -1
Čistý výkon podle: ISO 1585, Dir. 89/491/EEC, ECE Reg 85
2600 Nm
Účinnost brzdy VEB+ (při 2200 min -1) 425 kW
Výkon (kW)
Brzda VEB+ je k dispozici jako volitelné vybavení.
426 kW
2800 Nm
D16E660
Max. výkon při 1500–1800 min -1
Max. moment při 1000–1450 min -1
Výkon a točivý moment motoru D16E
Účinek výfukové brzdy (při 2200 min -1) 230 kW
D16E580
Max. výkon při 1500–1800 min -1
1000–1500 min -1
397 kW
485 kW
Počet olejových filtrů: 2 plně průtokové,
Točivý moment (Nm)
D16E660
D16E580
1 obtokový
Objem oleje při výměně včetně filtru
42 l
Chladicí systém, celkový objem
48 l
D16E540
3100 Nm
Pomocný pohon namontovaný na motoru
Počet válců
Zdvihový objem
6
16,1 dm3
Zdvih
165 mm
Vrtání
144 mm
Kompresní poměr
17,3:1
pro přímý pohon hydraulického čerpadla.
Maximální točivý moment je 1000 Nm v klidu
a 650 Nm za jízdy. Poměr 1,26:1.
Hospodárný rozsah
Interval výměny oleje: až 100 000 km nebo
jednou ročně.
Otáčky motoru (min -1)
SPECIFIKACE – HNACÍ ÚSTROJÍ
MOTOR D13A
MOTOR D13B
Výkon a točivý moment motoru D13A
i-shift
I-Shift
Výkon a točivý moment motoru D13B
Čistý výkon podle: ISO 1585, Dir. 89/491/EEC, ECE Reg 85
Čistý výkon podle: ISO 1585, Dir. 89/491/EEC, ECE Reg 85
Výkon (kW)
Výkon (kW)
Točivý moment (Nm)
Převodovka s horní a dolní řadou a s děličem
Točivý moment (Nm)
převodových stupňů. I-Shift může být osazen
olejovým chladičem, pomocným pohonem,
D13A520
D13B500
kompaktním retardérem a nouzovým posilovačem
D13A480
D13B440
řízení.
D13A440
D13B400
V2412AT
D13A400
12stupňová, nejvyšší převod je přímý. Převodovka
je dimenzována pro točivý moment 2400 Nm
a celkovou hmotnost soupravy 44 tun.
Hospodárný rozsah
Hospodárný rozsah
V2512AT
12stupňová, nejvyšší převod je přímý. Převodovka
je dimenzována pro točivý moment 2500 Nm
a celkovou hmotnost soupravy 60 tun.
Otáčky motoru (min -1)
Otáčky motoru (min -1)
VO2512AT
12stupňová, nejvyšší převod je rychloběžný. PřeD13A400
D13B400
Max. výkon při 1400–1800 min -1
Max. moment při 1050–1400 min -1
294 kW
2000 Nm
D13A440
vodovka je dimenzována pro točivý moment
Max. výkon při 1450–1800 min -1
Max. moment při 1000–1400 min -1
294 kW
D13B440
Max. výkon při 1400–1800 min -1
Max. moment při 1050–1400 min -1
324 kW
2200 Nm
D13A480
V2812AT
Max. výkon při 1450–1800 min -1
Max. moment při 1000–1400 min -1
324 kW
2150 Nm
D13B500
Max. výkon při 1400–1800 min -1
Max. moment při 1050–1400 min -1
353 kW
2400 Nm
je dimenzována pro točivý moment 2800 Nm
Max. moment při 1050–1450 min -1
368 kW
2400 Nm
VO3112AT
12stupňová, nejvyšší převod je rychloběžný.
Max. výkon při 1500–1800 min -1
382 kW
Max. moment při 1050–1450 min -1 2500 Nm
D13B
Převodovka je dimenzována pro točivý moment
Počet válců
6
12,8 dm3
Zdvihový objem
D13A
Počet válců
6
12,8 dm3
Zdvihový objem
Zdvih
158 mm
Vrtání 131 mm
Kompresní poměr
15,9:1
1050–1600 min -1
Zdvih
158 mm
Hospodárné otáčky
Vrtání 131 mm
Účinek výfukové brzdy (při 2300 min -1) 180 kW
Kompresní poměr
18,1:1
1050–1600 min -1
Účinnost brzdy VEB (při 2300 min -1)
Účinek výfukové brzdy (při 2300 min -1) 170 kW
Počet olejových filtrů: 2 plně průtokové,
1 obtokový
300 kW
340 kW
Brzda VEB je k dispozici jako volitelné vybavení.
Účinnost brzdy VEB (při 2300 min -1)
Účinnost brzdy VEB+ (při 2300 min -1) 375 kW
Objem oleje při výměně včetně filtru
cca 33 l
VEB a VEB+ jsou k dispozici jako volitelné
Chladicí systém, celkový objem
cca 38 l
vybavení.
Pomocný pohon namontovaný na motoru:
Počet olejových filtrů: 2 plně průtokové,
Maximální točivý moment je 1000 Nm v klidu
1 obtokový
Objem oleje při výměně včetně filtru
cca 33 l
Chladicí systém, celkový objem
cca 38 l
a 650 Nm za jízdy. Poměr 1,26:1.
Interval výměny oleje: až 70 000 km nebo
Pomocný pohon namontovaný na motoru:
Maximální točivý moment je 1000 Nm v klidu
a 650 Nm za jízdy. Poměr 1,26:1.
Interval výměny oleje: až 100 000 km nebo
jednou ročně.
12stupňová, nejvyšší převod je přímý. Převodovka
a celkovou hmotnost soupravy 44 tun.
Max. výkon při 1500–1800 min -1
D13A520
Hospodárné otáčky
2500 Nm a celkovou hmotnost soupravy 60 tun.
2000 Nm
jednou ročně.
3100 Nm a celkovou hmotnost soupravy 60 tun.
i-shift
Programové pakety převodovky I-Shift
Výkonový režim řazení – poskytuje rychlejší
Volnoběžka – automatické zařazení nebo vyřa-
Basic – obsahuje základní funkce převodovky
a jemnější řazení díky promyšlenému využití
zení volnoběhu za účelem úspory paliva. Funkce
I-Shift a je s ní dodávána standardně.
motorové brzdy, spojky vozu a speciální brzdy
„I-Roll“ je používána v případě, kdy není vyžadován
převodovky.
tah ani brzdný účinek motoru, například na rovné
Distribuce a stavebnictví – optimalizuje
Volba převodového stupně – umožňuje upra-
silnici.
činnost převodovky pro rozvoz a stavebnictví.
vit volbu řazení pomocí tlačítek na řadicí páce
Inteligentní tempomat – spolupracuje s funkcí
Zahrnuje funkce, které napomáhají při rozjezdu
při brzdění motorem v automatickém režimu.
„Cestovní brzdy“ a zajišťuje, že nejsou zbytečně
a manévrování ve stísněných prostorách.
Monitorování teploty oleje – zobrazuje teplotu
aktivovány pomocné brzdy. Funkce volnoběhu tak
převodovkového oleje na informačním displeji.
může být využívána v ještě větším rozsahu.
Dálková přeprava a úspora paliva – obsahuje
Pokročilá strategie řízení – snadnější roz-
Řazení podle zatížení vozidla – optimalizuje
funkce, které minimalizují spotřebu paliva. Tento
jíždění a manévrování ve stísněných prostorech
výběr převodového stupně pro vysoké celkové
softwarový paket je vhodný pro dálkovou dopravu.
pomocí systémů EBS a ECS. Maximalizuje brzdný
hmotnosti, 85–180 tun, pro určité kombinace
účinek retardéru VEB automatickým výběrem
motoru a převodovky.
Heavy GCM Control – optimalizuje převodovku
správného převodového stupně, aby motor
Pokročilé funkce PTO – několik funkcí, které
I-Shift pro soupravy s vysokou celkovou hmot­
pracoval při vysokých otáčkách. Při řazení převo-
usnadňují použití funkcí pomocného pohonu.
ností (vyšší než 85 tun).
dového stupně při brzdění motorovou brzdou se
Pokročilý výběr rychlostí vč. podřazení –
aktivují brzdy kol, aby se kompenzovalo přerušení
Umožňuje upravit volbu řazení pomocí tlačítek na
Vysvětlení různých funkcí
brzdného momentu.
řadicí páce při rozjíždění v automatickém režimu.
Standardní automatizované řazení –
Kontrola rozjezdu – optimalizuje výběr
Funkce podřazení vybírá správný převodový
automatický výběr správného poměru pro rozjezd
převodového stupně a funkci EBS pro pomalé
stupeň pro dosažení maximální akcelerace.
(1. – 6. stupeň). Na volbu stupně pro rozjezd má
manévrování. Kromě jiného zajišťuje, že se funkce
vliv celková hmotnost a stoupání vozovky.
„pomoc při rozjezdu do kopce“ aktivuje pouze ve
stoupání.
Programové sady převodovky I-Shift
Funkce
basic
Distribuce a
stavebnictví
Dálková
přeprava a
úspora paliva
Heavy* GCM
Control
Standardní automatizované řazení
o
o
o
o
Sada pro úsporu paliva
Výkonový režim řazení
o
o
o
o
Pro tahač Volvo FH 4×2 s motorem D13A
Volba převodového stupně
o
o
o
o
Převodovka I-Shift
o
Monitorování teploty oleje
o
o
o
o
Software Long Haul & Fuel Economy
o
Pokročilá strategie řízení
o
o
o
I-Cruise – tempomat*
o
Kontrola rozjezdu
o
o
o
900 litrový kompresor
o
Volnoběžka
o
o
Chladič převodovky
o
Inteligentní tempomat
o
o
Zadní náprava RSS1344C
o
o
Řazení podle zatížení vozidla
Možné doplňky:
Pokročilé funkce PTO
Pokročilý výběr rychlostí
vč. podřazení
* Pouze V2512AT a VO3112AT
o
o
o
o
o
o
o
*I-Cruise upravuje rychlost vozu na začátku
stoupání, aby nedošlo ke zbytečné akceleraci. Po
ukončení stoupání se vrátí tempomat I-Cruise na
svou nastavenou rychlost. I-Cruise je k dispozici
také pro převodovku I-Shift v kombinaci s motorem D13.
SPECIFIKACE – HNACÍ ÚSTROJÍ
PŘEVODOVKY
Manuální převodovky
VT2814B: 14 stupňová převodovka s horní
Powertronic
Ovládání pomocí lanovodů – se samostatnými
a dolní řadou. Čtyři stupně pro jízdu vzad. Nejvyšší
Plně automatická planetová převodovka s násobi-
lanky pro pohyb v podélném a příčném směru
převod je přímý. Max. točivý moment 2800 Nm.
čem točivého momentu pro vozy Volvo FH.
s krátkým chodem. Patentovaná synchronizace
VTO2814B: 14 stupňová převodovka s horní
V2506PT: 6stupňová, dimenzovaná pro točivý
se servofunkcí snižuje sílu nezbytnou pro řazení.
a dolní řadou. Čtyři stupně pro jízdu vzad. Nejvyšší
moment 2500 Nm.
Převodovky mohou být z výroby připraveny pro
převod je rychloběžný.. Max. točivý moment
instalaci kompaktního retardéru, pomocného
2800 Nm.
– umožňuje dosáhnout přesné polohy řazení
Zabudované programy pro převodovku
Powertronic
pohonu, nouzového čerpadla posilovače řízení,
Spojky
Economy – optimalizuje spotřebu paliva. K řaze-
CS43B-O: Jednokotoučová suchá spojka.
ní dochází v těch nejhospodárnějších otáčkách.
řadou. Dva stupně pro jízdu vzad. Max. točivý
CS43B-OR: Jednokotoučová suchá spojka
Performance – pro situace, kdy je zapotřebí
moment 2000 Nm.
se zesíleným obložením.
velký výkon motoru. K řazení dochází ve vysokých
V2214B: 14 stupňová převodovka s horní
CD38B-O: Dvoukotoučová suchá spojka.
olejového chladiče a monitorování teploty oleje.
V2009B: 9 stupňová převodovka s horní a dolní
otáčkách motoru.
a dolní řadou. Čtyři stupně pro jízdu vzad. Nejvyšší
převod je přímý. Max. točivý moment 2200 Nm.
CD40B-O: Dvoukotoučová suchá spojka.
VO2214B: 14 stupňová převodovka s horní
Obložení disku u variant o neobsahuje azbest
a dolní řadou. Čtyři stupně pro jízdu vzad. Nejvyšší
ani olovo (O – Organické složení). Varianta OR
převod je rychloběžný. Max. točivý moment
obsahuje zesílené obložení (R – Reinforced).
2200 Nm.
V2514B: 14 stupňová převodovka s horní
a dolní řadou. Čtyři stupně pro jízdu vzad. Nejvyšší
převod je přímý. Max. točivý moment 2500 Nm.
VO2514B: 14 stupňová převodovka s horní
a dolní řadou. Čtyři stupně pro jízdu vzad.
Nejvyšší převod je rychloběžný. Max. točivý
moment 2500 Nm.
Manuální převodovka
Powertronic
ZADNÍ NÁPRAVY / pomocný pohon
Zadní nápravy s jednoduchou redukcí
Pomocný pohon
PTR-DM: Středněotáčkový se spojovacím
RSS1344C: Jednoduchá náprava s jedno­
K dispozici je celá řada pomocných pohonů
zařízením DIN pro přímé připojení hydraulického
stupňovým převodem s hypoidním ozubením.
nezávislých i závislých na spojce pro pohánění
čerpadla.
Max. točivý moment 2400 Nm. Max. zatížení
nejrůznějšího vybavení nástaveb.
PTRD-F: Vysokootáčkový se spojovacím zaříze-
nápravy 13 tun. Max. celková hmotnost
soupravy 44 tun.
Pomocné pohony nezávislé na spojce
ním s připojovací přírubou pro přímo montovaný
PTOENG-R: Přímo namontovaný v zadní
kloubový hřídel.
RS1356SV: Jednoduchá náprava s jedno­
části motoru k přímému pohonu hydraulického
stupňovým převodem s hypoidním ozubením.
čerpadla.
PTRD-D: Vysokootáčkový s dvojitým pohonem.
Max. točivý moment 2400/2800 Nm.
Zadní spojovací zařízení s připojovací přírubou
Max. zatížení nápravy 13 tun. Max. celková
PTPT-D/F: Určený pro převodovku Powertronic
pro kloubový hřídel a přední spojovací zařízení
hmotnost soupravy 56/44 tun.
a poháněný přímo z motoru, ze skříně násobiče
DIN pro přímé připojení hydraulického čerpadla.
momentu. Spojovací zařízení DIN pro přímé přiRTS2370A: Tandemová náprava s jedno­
pojení hydraulického čerpadla nebo s připojovací
stupňovým převodem s hypoidním ozubením.
přírubou pro kloubový hřídel.
PTRD-D1: Vysokootáčkový s dvojitým pohonem.
PTRD-D2: Vysokootáčkový s dvojitým pohonem
Max. točivý moment 3100 Nm. Max. zatížení
zdvojené nápravy 23 tun. Max. celková hmotnost
Pomocné pohony závislé na spojce
vzadu a jednoduchým pohonem vpředu. Dvě zad-
soupravy 70 tun.
PTR-FL/FH: Připojovací příruba, výběr nízkých
ní připojovací příruby pro kloubový hřídel a přední
a vysokých otáček.
spojovací zařízení DIN pro přímé připojení hydrau-
Zadní nápravy s redukcí v nábojích kol
lického čerpadla.
RS1370HV: Jednoduchá náprava s redukcí
PTR-D: Nízkootáčkový se spojovacím zařízením
v náboji kola. Max. točivý moment 3100 Nm.
DIN pro přímé připojení hydraulického čerpadla.
Max. zatížení nápravy 13 tun. Max. celková
hmotnost soupravy 70 tun.
RT2610HV: Tandemová náprava s redukcí
v náboji kola. Max. točivý moment 3100 Nm.
Max. zatížení zdvojené nápravy 26 tun.
Max. celková hmotnost soupravy 100 tun.
RT3210HV: Tandemová náprava s redukcí
v náboji kola. Max. točivý moment 3100 Nm.
Max. zatížení zdvojené nápravy 32 tun.
Celková hmotnost soupravy 100 tun.*
* Ve speciálních aplikacích a s omezeními
Zadní nápravy: poměry
pro Volvo FH16 až 180 tun.
RSS1344C
RS1356SV
RTS2370A
RS1370HV
RT2610HV
RT3210HV
2.64:1
2.50:1
2.43:1
3.61:1
3.61:1
3.61:1
2.85:1
2.79:1
2.57:1
3.76:1
3.76:1
3.76:1
3.08:1
3.10:1
2.83:1
4.12:1
4.12:1
4.12:1
3.36:1
3.44:1
3.09:1
4.55:1
4.55:1
4.55:1
3.70:1
3.67:1
3.40:1
5.41:1
5.41:1
5.41:1
3.78:1
4.13:1
4.50:1
5.14:1
5.67:1
6.17:1
7.21:1
SPECIFIKACE – PODVOZEK
podvozek
Výšky podvozků
Vlečené/tlačené nápravy
RADD-BR: 6×4/8×4, listové pružiny, parabo-
X-Low (tahač FH, cca 810 mm),
K dispozici ve třech konfiguracích, pevné s jed-
lické, zatížení zdvojené nápravy 21 tun. Pro jedno-
Low (cca 850 mm), Med (cca 900 mm),
noduchými nebo dvojitými koly, pasivně nebo
duchou redukci a redukci v náboji kola.
High (cca 1000 mm).
aktivně řízené. Tlačená náprava – k dispozici
Tažná zařízení
jako pevná nebo aktivně řízená pro tahače i pro
RADD-TR1: 6×4/8×4, listové pružiny parabolic-
podvozky k dostavbě.
ké/konvenční, zatížení zdvojené nápravy 23/26
K dispozici jsou tažná zařízení montovaná upro-
tun. Pro jednoduchou redukci a redukci v náboji
střed, polozavěšená, zavěšená a zavěšená
Zadní odpružení
pro přívěs s tandemovou nápravou. Všechna taž-
RAD-L90: 4×2, listové pružiny, S-parabolické,
ná zařízení lze namontovat v roztečích po 25 mm.
zatížení nápravy 13 tun. Pro jednoduchou redukci
RADD-TR2: 6×4/8×4, konvenční listové pružiny,
a redukci v náboji kola.
zatížení zdvojené nápravy 26/32 tun. Pro redukci
Točnice
kola.
v náboji kola.
Certifikovaná instalace umožňuje zatížení až
RAD-A4: 4×2, vzduchové odpružení, zatížení
36 tun. K dispozici je široká volba variant včetně
nápravy 11,5/13 tun. Pro jednoduchou redukci
RADD-A8: 6×4/8×4, vzduchové odpružení, za-
točnice vyhovující standardu ISO s profily ve tvaru
a redukci v náboji kola.
tížení zdvojené nápravy 21 tun. Pro jednoduchou
L v různých výškách. Točnice s přírubou před-
redukci a redukci v náboji kola.
stavuje odlehčenou variantu, která nevyžaduje
Zdvojené nápravy
spojovací desku. Výška točnice nad rámem je
RADT-AR: 6×2/8×2, listové pružiny, parabolické,
RAPD-A6: 6×2, vzduchové odpružení a pevná
pouze přibližně 140 mm.
s pevnou vlečenou nápravou, zatížení zdvojené
nebo aktivně řízená tlačená náprava, zatížení
nápravy 19/21 tun. Pro jednoduchou redukci
zdvojené nápravy 18/19 tun. Pro jednoduchou
a redukci v náboji kola.
redukci a redukci v náboji kola.
Palivové nádrže
Hliníkové nebo ocelové nádrže o objemu 150 až
870 litrů. Maximální objem paliva při použití dvou
RADT-A8: 6×2/8×2, 6×2, vzduchové odpružení
nádrží je 1480 litrů u tahačů 4×2.
a pevná, pasivně nebo aktivně řízená vlečená náprava, zatížení zdvojené nápravy 18/19 tun. Pro
Nádrže na AdBlue
jednoduchou redukci a redukci v náboji kola.
Plast nebo korozivzdorná ocel. Objem 36 až
125 litrů.
Přední nápravy
FA-LOW: nízká přední náprava pro velmi nízké,
nízké a středně vysoké podvozky, zatížení nápravy
až 8 tun. FA-HIGH: vysoká přední náprava pro vysoké podvozky, zatížení nápravy až 9 tun. Dvojité
RADT-A8
přední nápravy – FA-HIGH: k dispozici v konfiguraci 8×2 a 8×4, zatížení náprav až 18 tun.
Zatížení přední nápravy
Tahač: 7,1; 7,5; 8; 9 tun.
Podvozek k dostavbě: 7,1; 7,5; 8; 9 tun.
Podvozky k dostavbě – dvojité přední nápravy:
8×2, 8×4: 16 a 18 tun.
RADD-TR2
pohon / výška podvozku / rozvor
Tahač
Podvozek k dostavbě
(rozměry v dm)
(rozměry v dm)
High
RAD-A4
High
Med
35
36
37
38
RAD-L90
High
34
33
35
36
37
38
RAD-A4
High
34
33
36
37
38
35
36
37
38
X-Low
35
36
37
38
RADT-AR
High
32
34
RADT-A8
High
30
32
34
37
Med
30
32
34
37
Low
30
32
34
37
RAPD-A6
35
Med
37
40
43
46
49
52
56
60
37
40
43
46
49
52
56
60
63
65
67
37
40
43
46
49
52
56
60
63
65
67
52
56
60
63
65
67
Low
High
39
41
Med
39
41
34
RADT-AR
High
37
39
43
46
49
52
56
60
RADT-A8
High
35
37
39
43
46
48
49
52
56
60
Med
35
37
39
43
46
48
49
52
56
60
Low
35
37
39
43
46
48
49
52
56
60
6×2
35
Low
4×2
RAD-L90
30
32
36
RADD-BR
High
32
34
37
39
43
46
49
52
56
30
32
34
36
RADD-TR1 High
32
34
37
39
43
46
49
52
56
32
34
36
RADD-TR2 High
32
34
37
39
43
46
49
RADD-A8
32
34
37
39
43
46
49
52
56
34
37
39
43
46
49
52
56
37
39
43
46
49
52
56
RADD-A8
High
30
32
36
High
Med
Low
8×2
RADD-TR2 High
8×4
RADD-BR
6×4
High
RADD-TR1 High
56
RADT-AR
High
51
56
60
RADT-A8
High
43 43,5 46
49
51
56
60
RADD-BR
High
43 43,5 46
49
51
56
RADD-TR1 High
43 43,5 46
49
51
56
RADD-TR2 High
43 43,5 46
49
51
56
60
46
49
51
56
60
RADD-A8
High
62
SPECIFIKACE – PODVOZEK
BRZDY
Brzdy
ABS – protiblokovací systém brzd
Kotoučové brzdy s elektronicky řízeným brzdovým systémem Volvo EBS jsou k dispozici v programových
Zabraňuje zablokování kol při brzdění.
paketech Medium a High pro podvozky k dostavbě a tahače s návěsem. Program elektronické stabilizace
(ESP) je součástí paketu EBS High. Systém ESP je k dispozici pro tahače s konfigurací náprav 4×2, 6×2
Kombinování brzd
a 6×4 a pro podvozky k dostavbě 6×2 se vzduchově odpruženou zdvojenou nápravou RADT. Díky tomu
Pomocné brzdy jsou automaticky aktivovány jako
může společnost Volvo nabídnout systém ESP pro téměř všechny aplikace ADR a kombinace EMS. Škála
podpora brzd kol.
brzdových systémů také zahrnuje bubnové brzdy Volvo s vačkou Z se systémem ABS (protiblokovací
Varování při zvýšené teplotě brzd
brzdový systém).
Varování při přílišném zahřívání brzd.
Diagnostika prostřednictvím TEA
(Truck Electronic Architecture) – diagnostický
systém vozu.
Řízení uzávěrky diferenciálu (DLC)
Automatická aktivace uzávěrky diferenciálu při
nízkých rychlostech.
Synchronizace uzávěrky diferenciálu (DLS)
Funkce uzávěrky diferenciálu – před aktivací
uzávěrky diferenciálu jsou synchronizována
poháněná kola.
Řízení brzdicího momentu (DTC)
Zabraňuje zablokování poháněných kol na kluzkém povrchu při uvolnění pedálu akcelerace.
Stav systému EBS
Sledování stavu systému EBS prostřednictvím
Programové pakety EBS
Funkce
elektronického systému vozidla TEA a systému
EBS MED Podvozek
k dostavbě
EBS MED
Tahač
ebs high
podvozek
k dostavbě
EBS HIGH
Tahač
ABS – protiblokovací systém brzd
o
o
o
o
Externí požadavek na brzdění (EBD)
Kombinování brzd
o
o
o
o
Externí ovládání brzd jinými systémy.
Varování při zvýšené teplotě brzd
o
o
o
o
Diagnostika prostřednictvím TEA
o
o
o
o
Pomoc při rozjezdu do kopce
Brzdy jsou uvolněny až ve chvíli, kdy motor
VCADS Pro.
Ovládání uzávěrky diferenciálu
o
o
o
o
Synchronizace uzávěrky diferenciálu
o
o
o
o
dosáhne dostatečně velkého točivého momentu
Řízení brzdicího momentu (DTC)
o
o
o
o
k zajištění jistého rozjetí vozidla.
Stav systému EBS
o
o
o
o
EBD
o
o
o
o
Analýza opotřebení obložení
Pomoc při rozjezdu do kopce
o
o
o
o
Upozornění na stav brzdového obložení – provádí
Analýza opotřebení obložení
o
o
o
o
výpočet kilometrů do opotřebení stávajícího
Kontrola opotřebení obložení
o
o
o
o
brzdového obložení.
Snímač opotřebení obložení
o
o
o
o
Asistence při nouzovém brzdění
o
o
o
o
Řízení opotřebení obložení (LWC)
Varování před špatným výkonem brzd
o
o
o
o
Vyrovnává rozdíly vzniklé různým opotřebením
Systém kontroly trakce
o
o
o
o
brzdového obložení u jednotlivých náprav.
Monitorování brzd kol
o
o
o
Kontrola síly na spojovacím zařízení
o
o
o
Brzda přívěsu
o
Elektronický stabilizační program
o
o
o
o
BRZDY
Snímač opotřebení obložení (LWS)
Kontrola síly na spojovacím zařízení (CFC)
Hydraulický retardér
Snímač, který upozorňuje na stav, kdy zbývá
Automatické přizpůsobení brzdné síly mezi
RET-TH: Kompaktní retardér namontovaný
zhruba 20 % brzdového obložení.
tahačem a návěsem.
na převodovce.
Asistence při nouzovém brzdění
Brzda návěsu
Maximální brzdný účinek s retardérem
Asistence při nouzovém brzdění – zvyšuje
Umožňuje provádět bezpečnostní kontrolu při
(koňské síly)*
brzdný tlak s cílem optimalizovat brzdění a zkrátit
výměně návěsů.
Motor
EPG
VEB
D13A
829
1006
Elektronický stabilizační program (ESP)
D13B
843
1060
Varování před špatným výkonem brzd
Systém stabilizace brzd umožňuje nezávislé
D16E
911
1176
Upozorní v případě příliš nízkého zpomalení
brzdění jednotlivých kol.
brzdnou dráhu.
v poměru k tlaku na pedál.
VEB+
1100
* Maximální brzdný účinek retardéru může být využit po dobu přibližně 20 s. Brzdný účinek potom
Systém řízení trakce (TCS)
postupně se zvyšováním teploty klesá přibližně na
Protiprokluzový a synchronizační účinek – rozdě-
hodnotu 544 koní, která je k dispozici nepřetržitě.
luje tažnou sílu mezi poháněná kola.
RET-TPT: Integrovaný primární retardér,
Monitorování brzd kol
pro převodovku Powertronic.
Nepřetržitá kontrola funkce brzd.
Maximální brzdný účinek s retardérem
(koňské síly)**
Motor
EPG
D13A
775
D13B
788
** Při nepřetržitém použití je účinek omezen,
jakmile se zvýší teplota chladicí kapaliny a oleje.
RET-TH
RET-TPT
SPECIFIKACE – KABINA
VARIANTY KABIN
Denní kabina (L1EH1)
Spací kabina (L2H1)
Kabina Globetrotter (L2H2)
Kabina Globetrotter XL (L2H3)
Denní kabina (L1EH1, nikoli FH16): Denní
Kabina Globetrotter (L2H2): Kabina Globe-
Kabina Globetrotter XL (L2H3): Kabina
kabina s pohodlným a praktickým prostředím pro
trotter s komfortním prostorem pro přenocování
Globetrotter XL s komfortním prostorem pro
řidiče. Vnitřní výška 157 cm, 140 cm nad krytem
až dvou osob. Kabina Globetrotter poskytuje další
přenocování až dvou osob. Kabina Globetrotter
motoru.
úložný prostor díky své vertikální stavbě. Vnitřní
poskytuje další úložný prostor díky své přidané
výška 193 cm, 176 cm nad krytem motoru.
výšce. Vnitřní výška 210 cm, 193 cm nad krytem
Spací kabina (L2H1): Spací kabina s komfortním prostorem pro přenocování jedné či dvou
osob. Vnitřní výška 157 cm, 140 cm nad krytem
motoru.
38
motoru.
KABINA
Čtyřbodové odpružení: Vinuté pružiny s tlu-
Lůžka: Dolní lůžko: lůžko o rozměrech 70×200,
Sklopný stůl: Deska stolu o rozměrech
miči, zadní vzduchové odpružení nebo kompletní
se střední částí širokou 76 cm. Matrace: stan-
25×40 cm s nosností 40 kg, jako volitelný
vzduchové odpružení.
dardní pružinové, 12,5 cm. Comfort a Recline,
doplněk.
16 cm, typu pocket spring. Lůžko Recline s naSpoilery: Kompletní nabídka střešních a boč-
stavitelnou oporou zad. Rozměry horního lůžka
Volant: Volant ve dvou velikostech – průměr
ních panelů, spoilerů a bočních krytů podvozku.
Standard 60×190 cm. Rozměry horního lůžka
450 mm nebo 500 mm. Volant lze výškově nasta-
Aerodynamicky tvarované kryty kol.
Comfort 70×190 cm.
vit v rozsahu 90 cm a lze jej naklánět v rozsahu
Sání vzduchu: Sání vzduchu je umístěno na
Úložné prostory v interiéru: Přední polička se
levé straně vozu a je k dispozici ve vysoké a v
šesti zásuvkami podle normy DIN a dvěma velký-
Systém klimatizace
nízké verzi. Volitelně je nabízeno také přední sání
mi úložnými prostory s roletovými dvířky na straně
Nabízeny jsou tři systémy klimatizace vyhovující
vzduchu (FH).
řidiče i spolujezdce. Pod lůžkem jsou vytahovací
všem potřebám:
zásuvky 60 a 40 litrů. Menší úložné prostory se
Ventilátor s běžným vytápěním z chladiče motoru.
nacházejí u paty (10 l) a čela (15 l) lůžka. Úložné
Klimatizace s ručním ovládáním.
prostory se u paty a čela lůžka na PET láhve.
Klimatizace s automatickým ovládáním teploty.
FH: Vinyl, textil, velur a kůže.
Venkovní úložné prostory: Na obou stranách
Příslušenství
FH16: Textil/kůže a kůže.
se nacházejí velké úložné prostory přístupné
Katalog příslušenství můžete získat u svého
zvenku i zevnitř.
prodejce vozů Volvo nebo na webové stránce
28 stupňů.
Barvy: K dispozici je přibližně 350 variant.
Polstrování:
Sedadlo řidiče: Standard/Comfort/Deluxe.
www.volvotrucks.cz
Sedadlo lze podélně nastavit v rozsahu 190 mm
pro vozy FH a 200 mm pro vozy FH16, výškově
o 100 mm. Sedadlo řidiče je standardně vybaveno opěrkou hlavy, sklápěcím a nastavitelným
opěradlem, výškovým a podélným nastavením,
nastavitelnou bederní opěrkou a nastavením úhlu
sedáku.
Sedadlo spolujezdce: Basic, Standard,
Comfort a Deluxe. Všechna sedadla spolujezdce
jsou standardně vybavena opěrkou hlavy. Otočné
Kabina Globetrotter XL s ochra-
sedadlo spolujezdce je k dispozici jako volitelná
nou proti podjetí, sáním vzduchu,
výbava.
aerodynamickým paketem, bočními
kryty podvozku a aerodynamickými
kryty kol.
Výška v mm
(L1EH1)
/pohon
Výška
podvozku
3160/4×2
High
3090/4×2
Med
2960/4×2
Low
2945/4×2
X-Low
3090/6×2
Med
Odpružení
Pružinové/
vzduchové
Pružinové/
vzduchové
Vzduchové/
vzduchové
Vzduchové/
vzduchové
Pružinové/
vzduchové
Pneumatiky
315/80-R22.5
315/70-R22.5
315/60-R22.5
295/60-R22.5
315/70-R22.5
Podvozek k dostavbě
TAHAČ
Výška kabiny na terénem
Výška v mm
(L1EH1)
/pohon
Výška
podvozku
3155/6×2
High
3070/6×2
Med
2990/6×2
Low
3180/6×2
High
3200/6×4
High
3220/8×4
High
Odpružení
Vzduchové/
vzduchové
Vzduchové/
vzduchové
Vzduchové/
vzduchové
Pružinové/
pružinové
Pružinové/
pružinové
Pružinové/
pružinové
Pneumatiky
315/80-R22.5
315/70-R22.5
315/70-R22.5
315/80-R22.5
315/80-R22.5
315/80-R22.5
39
SPECIFIKACE – KABINA
SADY
Řidič
Bezpečnost řidiče
řízení
Řidič+
Elektronické řízení klimatu
o
o
Střešní okno
o
o
Kouřové zbarvení sluneční clony
o
o
Opěrky na ruce u obou sedadel
o
o
Vyhřívaná a elektricky ovládaná zrcátka
o
o
Dálkově ovládané zamykání obou dveří
o
o
Přední zásuvka uprostřed
o
Vysoká úroveň výbavy přístrojové desky
o
Kožené opěrky rukou
o
Volant potažený kůží
o
o
Bezpečné spodní lůžko
o
Parkovací bezpečnostní světlo
o
Airbag
o
Předpínače bezpečnostních pásů
o
Viditelnost
viditelnost
Viditelnost+
Ostřikovače světlometů
o
o
Statické rohové světlomety
o
o
Dešťový snímač
o
o
Bi-xenonové světlomety
Aerodynamika
Střešní spoiler
o
Boční spoiler (krátký/dlouhý)
o
Boční kryty podvozku
o
Boční ochrana proti podjetí
o
o
Bezpečná jízda – tahač
Bezpečná
jízda
Kancelářský/jídelní modul
Ovládací panel u lůžka
o
Zamykatelná schránka na cennosti
o
Topení v kabině
o
Kabina L2H1 s lůžkem pro jednu osobu
o
Kabina L2H2 s lůžkem pro jednu osobu
o
Kabina L2H2 s lůžky pro dvě osoby
o
Kabina L2H3 s lůžky pro dvě osoby
o
Zrcátko na sluneční cloně
o
Kabina L2H2 s lůžky pro dvě osoby a kancelářským paketem
o
Kabina L2H3 s lůžky pro dvě osoby a kancelářským paketem
o
40
Alarm
Bezpečná
jízda+
EBS High s ESP
o
o
Ochrana proti vyjetí z jízdního pruhu
o
o
Výstraha pro řidiče
o
o
Podpora při změně jízdního pruhu
o
o
Adaptivní tempomat
o
Preventivní bezpečnost – podvozek k dostavbě
Bezpečná
jízda
Bezpečná
jízda+
EBS Medium
o
o
Ochrana proti vyjetí z jízdního pruhu
o
o
Výstraha pro řidiče
o
o
Podpora při změně jízdního pruhu
o
o
Adaptivní tempomat
o
SADY
Zvukové systémy
AUDIO
Audio
komfort
Audio
komfort+
Rádio*
o
o
o
Reproduktory
o
o
o
Ovládání na volantu
o
o
o
Podpora Bluetooth
o
o
Připojení USB
o
o
Zvukový vstup minijack
o
o
Dálkové ovládání
o
o
400W zesilovač
o
* Rádio s přehrávačem CD a výkonem 4×35 W, standardně kód proti odcizení
Odpočinek – kabiny Globetrotter
1 Lůžko
1 Lůžko+
2 Lůžka
2 Lůžka+
Sklápěcí lůžko
o
o
o
o
Horní zadní úložný prostor
o
o
o
o
Držák lahve u lůžka
o
o
o
o
Topení v kabině*
o
o
o
o
Ovládací panel spací kabiny
o
o
o
o
Modul řízení světel
o
o
o
o
Pružné lampičky na čtení
o
o
o
o
Stolek
o
o
Otočné sedadlo spolujezdce
o
o
Chladnička na 27 l
o
o
* V severské verzi PH-ENGCA
Odpočinek – spací kabina
1 Lůžko
1 Lůžko+
Sklápěcí lůžko
o
o
Držák lahve u lůžka
o
o
Topení v kabině
o
o
Ovládací panel spací kabiny*
o
o
Noční světlo
o
o
Pružné lampičky na čtení
o
o
Stolek
o
Otočné sedadlo spolujezdce
o
Chladnička na 27 l
o
* V severské verzi PH-ENGCA
41
APLIKACE
Legendární Volvo FH je výkonné a pohodlné v provedení jako tahač i jako podvozek k dostavbě. Široká
nabídka součástí hnacího ústrojí, podvozku a kabiny poskytuje obrovský prostor pro přizpůsobení vozu.
V tomto materiálu je uvedeno několik příkladů výhodných specifikací. Specifikace se však mohou
na jednotlivých trzích lišit. Prodejce nákladních vozů Volvo vám ochotně uvede další příklady optimálních
sestav.
42

Podobné dokumenty

Úplné technické parametry hnacího ústrojí ke stažení

Úplné technické parametry hnacího ústrojí ke stažení 12ti rychlostní dvouspojková převodovka s malou/velkou řadou a automatizovaným systémem řazení. Díky dvojité spojce lze řadit rychle, plynule, ­pohodlně a především pod zatížením. Dvouspojková přev...

Více

Úplné technické parametry hnacího ústrojí ke stažení

Úplné technické parametry hnacího ústrojí ke stažení ných prostorech pomocí systémů EBS a ECS. Maximalizuje brzdný účinek retardéru VEB/VEB + automatickým výběrem správného převodového stupně umožňujícího chod motoru ve vysokých otáčkách. Při přeřazo...

Více

adresář 1 adresář 2 název souboru.cdr typ, model popis

adresář 1 adresář 2 název souboru.cdr typ, model popis dodávka, krátká, nízká střecha (L1H1) dodávka, krátká, vysoká střecha (L1H2) dodávka, dlouhá, vysoká střecha (L2H2) valník, krátký (L1), krátká kabina valník, dlouhý (L2), dvojitá kabina mikrobus, ...

Více

Brožury "Actros. Dálková doprava. 18–26 tun. Těžká nákladní

Brožury "Actros. Dálková doprava. 18–26 tun. Těžká nákladní Mercedes-Benz v dálkové dopravě. Kdo chce jet vpřed, potřebuje vozidla s perfektní výkonností nejen na silnici, nýbrž i v účetnictví. A právě v této oblasti nabízí Actros nejlepší možné předpoklady...

Více

H12 SNMP

H12 SNMP nastaví optimální úroveň buzení vysílače.  V případě  ATPC  dle  bodu  2.  se  pro  regulaci  používá  informace  o  síle  přijímaného  signálu  z přijímače protistanice. Na základě nastavených kri...

Více