kalendář turistických akcí - kct

Transkript

kalendář turistických akcí - kct
KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ
A KATALOG TURISTICKÝCH INFORMACÍ
2010
OBLAST ÚSTECKÝ KRAJ
VYDÁNO ZA PODPORY KRAJSKÉHO ÚŘADU ÚSTECKÉHO KRAJE
Motto:„ S krajinami je to jako s lidmi, nikdy je úplně nepoznáme. Každý člověk a
každá krajina mohou za určitých okolností projít všemi fázemi, od té nejubožejší
ošklivosti až po tu nejvznešenější krásu.“ Morgenstern
Milí přátelé, turisté,
s naším krajem je to obdobné. Těžko tak skutečně krásný a
rozmanitý kraj můžeme dokonale poznat. O to horší je zjištění, že občas
od našeho okolí dostáváme nálepku „ošklivého“ kraje. Je to skutečně
velmi nespravedlivé a možná, dovolím si to tvrdit, i hloupé. Těžko mohu
něco objektivně hodnotit, aniž bych to poznal. To dvojnásobně platí
právě o našem Ústeckém kraji.
Máme zde velké těžební jámy a mnoho průmyslových oblastí. Náš
kraj si však zachoval i řadu skutečně krásných míst a to nejen z hlediska
kvalitní přírody, ale i z hlediska kulturních hodnot.
Jistě se nepletu, když tvrdím, že máme skutečně nádherné Krušné
hory, Doupovské hory, České Středohoří plné vzácných rostlin, do
našeho kraje zasahuje i Kokořínsko, Lužické hory a skvost naší přírody – Labské pískovce s NP
České Švýcarsko. Prostě krajina plná tajemství. Na tato území jsme jistě právem hrdi, máme tu však
i historické skvosty, nejen hrady a zámky, ale i krásná historická města. Klášterec nad Ohří, Kadaň,
Litoměřice, Roudnici nad Labem, Úštěk a další. Máme zde také města se zajímavými tradicemi
Žatec, Louny, Děčín, lázeňská města - např. Teplice, a i města, kde po létech devastace nastává
rozvoj a probíhá jejich revitalizace – Chomutov, Ústí nad Labem a z těch menších např. Krásná
Lípa. Prostě je radost sledovat, jaké se prostředí k životu – nás občanů Ústeckého kraje – výrazně a
především dynamicky lepší.
Ale abychom zůstali u turistiky, je třeba zmínit významné úspěchy minulého roku, kdy se
podařilo zprovoznit několik rozhleden např. Studenec (u České Kamenice), Jeřabinu (u Litvínova),
Na Valech (u Stradonic), Hořidla (u Chotiněvsi) či Sedlo v Ústí nad Labem, které by mělo být
hotové do konce tohoto roku. Počet rozhleden v našem kraji překročil tři desítky a další rozhledny
jsou rozpracovány ve stavu projektové dokumentace. Pro cestovní ruch i pro nás turisty a milovníky
naší krajiny je to jistě skvělá zpráva. Díky nadšeným podnikatelům v osobní lodní dopravě přestává
být Labe „mrtvou“ řekou. Pravidelné linky osobní lodní dopravy spojují mnoho míst na řece od Ústí
nad Labem až po Mělník a nová přístaviště stále přibývají. Loď Porta Bohemica 1. je navíc první
osobní lodí v ČR s certifikátem programu Cyklisté vítáni.
Díky nadšeným dobrovolníkům z řad členů KČT a díky podpoře vedení Ústeckého kraje máme
stále velmi kvalitní a rozsáhlé turistické značení.
Malé penziony i hotely mění svou tvář. Velmi dobře fungují informační centra a města i obce o
svůj vzhled skutečně pečují. Naše propagační a informační materiály získávají mnohá ocenění.
Vážení přátelé, milí turisté, pro rozvoj turistiky a cestovního ruchu nastalo, díky aktuální
ekonomické situaci, skutečně těžké období. Přesto se v našem kraji díky prostředkům z EU, ale i
díky všem zastupitelům kraje i měst a obcí do rozvoje infrastruktury nezbytné pro cestování a
turistiku stále investuje. Do této oblasti investují i podnikatelé. Jistě je to velmi dobře. Náš kraj má
skutečně vysoký potenciál cestovního ruchu, který ještě zdaleka nebyl objeven. Zvu vás tedy
všechny na zajímavé cesty Ústeckým krajem, objevujte naši krajinu, poznávejte krásná místa, naši
bohatou historii i naše lidi a poznáte, že motto v úvodu mého slova není frází, ale hlubokou
pravdou.
Přátelé a turisté, vstupte, v našem Ústeckém kraji jste opravdu vítáni.
S přáním všeho nejlepšího
Dr. Jan Eichler
předseda OV KČT oblasti Ústecký kraj
Podmínky a výhody členství v KČT
Členem Klubu českých turistů se může stát každý, kdo souhlasí se stanovami KČT a kdo se přihlásí
v některém ze základních článků – odborů KČT. Každý člen KČT platí roční příspěvek, jehož výši
určuje mateřský odbor KČT.
• EUROBEDS
Každý člen obdrží slevovou kartu EUROBEDS, s níž může uplatnit slevy na poskytnuté služby
nebo zakoupené zboží u smluvních partnerů systému EUROBEDS.
• Slevy na ubytování
Na základě předložení průkazu KČT se zaplaceným členským příspěvkem (tj. platnou kartou
EUROBEDS) je poskytována sleva na ubytování při turistické činnosti ve výši 30 až 70 Kč na
osobu a noc ve vybraných ubytovacích objektech na území ČR a na chatách ÖTK a Naturfreunde
v Rakousku.
• Časopis TURISTA
je zájemcům z řad členů KČT zasílán za snížené roční předplatné. Vychází 10 čísel ročně.
• Mapy KČT
Každý člen s platným průkazem může nakupovat turistické mapy vydávané Klubem českých
turistů se slevou cca 20 % běžné prodejní ceny. Tuto slevu může uplatnit pouze v Turistickém
infocentru, Fügnerovo nám. 3, Praha 2 a u výhradních regionálních distributorů. Na jeden
průkaz lze zakoupit se slevou vždy jednu mapu od každého titulu.
• Slevy na startovném
Většina organizátorů turistických akcí pro veřejnost poskytuje slevy na startovném členům
KČT, kteří se prokáží platným průkazem.
• Pojištění členů
Centrálně jsou pojištěni jen metodičtí pracovníci KČT (vedoucí a cvičitelé).
Členům KČT bude nabídnuto individuální pojištění na základě sdělení oblastí a odborů.
Člen KČT se může výhodně pojistit i na cesty do zahraničí. Pojištění se vztahuje mimo jiné
i na pohyb v horách nad 2 000 m, vysokohorskou turistiku, horolezectví, lyžování mimo
vyznačené sjezdovky.
• Slevy na dopravu
KČT poskytuje svým členům příspěvek na dopravu při provozování turistické činnosti. Tato
dotace je poskytována při zakoupení zvýhodněných druhů cestovních dokladů Českých
drah.
titul před, za jménem
invalida 2)
muž / žena
3)
rodinná
známka
člen
nositel
datum narození
přihlášku předávejte odboru
(oblasti) ve vašem kraji 1)
ústředí:
jméno odboru
TURISTA:
datum zápisu do KČT
číslo průkazu
datum přihlášení
podpis zapisovatele
podpis zájemce o členství
4) Zaškrtněte, jste-li pojištěncem OZP.
5) Zde uveďte, o jakou turistiku máte především zájem (pěší, cykloturistiku,
lyžařskou turistiku, vysokohorskou turistiku, vodní turistiku, turistiku na koni,
rodinnou turistiku).
2) Zaškrtněte, pobíráte-li invalidní důchod.
3) Rodinná známka umožňuje výhodnější společné členství rodinným
příslušníkům. Na 1 rod. známku je vždy 1 nositel a několik členů.
Nejméně 1 rodič nebo prarodič a 1 dítě příp. vnuk do 26 let.
Zasílejte pouze najednou.
1) KLUB ČESKÝCH TURISTŮ, kontakty na oblastní výbory: PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY - KČT, Fügnerovo nám. 3, 120 00 Praha 2; JIHOČESKÝ KRAJ - KČT,
B. Němcové 49, 370 92 České Budějovice; PLZEŇSKÝ KRAJ - KČT, Veleslavínova 30, 301 00 Plzeň; KARLOVARSKÝ KRAJ - KČT, Městská knihovna, Obrněné
brigády 18, 350 37 Cheb; ÚSTECKÝ KRAJ - KČT, W. Churchilla 8, 400 01 Ústí nad Labem; LIBERECKÝ KRAJ - KČT, Jablonecká 18, 460 01 Liberec 1;
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ - KČT, Smiřická 358, 503 41 Hradec Králové; PARDUBICKÝ KRAJ - KČT, Pernerova 1490, 530 02 Pardubice; KRAJ VYSOČINA - KČT Vysočina,
Na Kopci 22, 586 01 Jihlava; JIHOMORAVSKÝ KRAJ - KČT Jihomoravská oblast, Křížkovského 29, 603 00 Brno; OLOMOUCKÝ KRAJ - KČT, Dolní nám. 38, 772 00
Olomouc; MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KČT, Čs. legií 16, 702 00 Ostrava 1; ZLÍNSKÝ KRAJ - KČT, Palackého 96, 763 61 Napajedla
výše členského příspěvku
odbor
oblast:
oblast
TUTO ČÁST VYPLNÍ ODBOR (OBLAST)
poznámka 5)
Oborová zdravotní pojišťovna 4)
tel. dom.: ............................................ tel. zam.: .............................................. mobil: .................................................. e-mail: ................................................
kontakty
adresa trvalého bydliště: ulice, č. p., PSČ, obec, stát
jméno, přijmení
Přihláška do Klubu českých turistů
200 turistických akcí KČT - Dvoustovka
Upomínkový odznak Dvoustovka je
určen pro všechny zájemce o turistiku, a to
bez ohledu na jejich členství v Klubu českých turistů (KČT) a věk. Plní se aktivní
účast na turistických akcích zařazených do
Dvoustovky (200 vybraných akcí – seznam
je uveden na internetové adrese: www.kct.cz - sekce pěší turistiky) a v celostátním kalendáři turistických akcí KČT, vydávaném DP Za posledním puchýřem. Akce, které nejsou v celostátním kalendáři, nebudou uznány.
Podmínky pro získání odznaku:
1.
Pro získání odznaků je třeba z Dvoustovky absolvovat 15 akcí pro 1. stupeň odznaku. Dalších 35 (celkem 50) pro 2. stupeň. Dalších 50 (celkem
100) pro 3. stupeň. Dalších 50 (celkem 150) pro 4. stupeň. Dalších 50 (celkem 200) pro 5. stupeň. Účast na stejně nazvané akci lze v různých letech
opakovat.
2.
Vícedenní akce se považují za akci jedinou.
3.
Odznaky se vydávají na významných akcích KČT, turista musí předložit
záznamník (pro vydání vyššího stupně i záznamník předchozí).
4.
Odpovídající záznamníky jsou čtyři. První záznamník lze je stáhnout
z internetové adresy www.kct.cz (sekce pěší turistiky) nebo ho lze získat
na akcích zařazených do Dvoustovky a slouží k plnění podmínek 1. a 2.
stupně. Další záznamníky od 3. stupně a v odpovídající barvě odznaku
každý obdrží při výdeji odznaků, které mají pět stupňů. Liší se barvou:
zelený, červený, žlutý, modrý a šedý. Cena každého z nich je 30,- Kč.
5.
Zápisy do záznamníků si turisté provádějí sami. Absolvování akce na
základě předložených dokladů potvrzuje pořadatel akce nebo vedoucí či
cvičitel odboru KČT, kde je turista registrován – tato možnost platí pro členy KČT. Nečlenům klubu lze ověřit splnění při výdeji odznaků na základě
předložených dokladů.
6.
Tato aktivita není časově omezena, bude trvat po dobu platnosti Dvoustovky.
7.
Do plnění podmínek se započítává účast na turistických akcí Dvoustovky
od 1. 1. 2007.
8.
Podmínky upomínkového odznaku nelze plnit na turistických akcích zařazených do cyklu Podvečerní pochody Prahou.
poch_IVV+200.indd 2
14.10.2008 14:42:04
Deset pochodů IVV v České republice
Propozice:
1. Sekce IVV – IML Programové rady KČT vyhlašuje od 1. ledna 2010
pátý ročník turistické aktivity s názvem
„Deset pochodů IVV v ČR“
2. Turista, který během tří let absolvuje deset vybraných turistických akcí z dvanácti uvedených
(bez ohledu na délku trasy či přesunový prostředek), získá jako ocenění odznak. Pro evidenci
razítek si musí zakoupit zvláštní účastnický průkaz, jeho cena je 50 Kč. Této aktivity se mohou
zúčastnit i nečlenové KČT, případně také cizinci.
3. Z každé akce se uznává pouze jedno razítko IVV. Bez ohledu na počet absolvovaných dnů, přesunů, atd.
DESET POCHODŮ IVV
4. Po splnění podmínek si může turista vyžádat odznak na všech turistických akcích, kde jsou vydávána ocenění IVV.
5. Tato turistická aktivita končí 31. 12. 2012.
Sekce IVV – IML PR KČT jí může prodloužit či vyhlásit šestý ročník.
ČESKÁ REPUBLIKA
6. Pro pátý ročník 2010 jsou vybrány tyto
turistické akce IVV v České republice:
09. – 10. 1.
07. Večerní a 12. Zimní Prahou (kraj Praha, razítko pouze z jedné akce)
06. – 7. 2.
30. Zimním krajem léčivých vod (kraj Karlovarský )
27. 3.
44. Pochod Českým rájem (kraj Královéhradecký )
03. 4.
50. Dálkový pochod Bezručova Moravice (kraj Moravskoslezský )
22. 5.
08. Klatovský karafiát (kraj Plzeňský )
19. 6.
33. Konické štrapáce (kraj Olomoucký )
10. – 17. 7.
20. Mezinárodní týden turistiky na Valašsku (kraj Zlínský )
26. – 29. 8.
07. Pochod Giacoma Casanovy (kraj Ústecký )
25. – 26. 9.
41. Jede Kudrna okolo Brna (kraj Jihomoravský )
01. – 3. 10.
06. Po stopách Liberecké stovky (kraj Liberecký )
30. 10.
35. Podzimním Horáckem (kraj Vysočina )
12. – 14. 11.
39. Za posledním puchýřem (razítko pouze z jednoho DP během tří let)
Za sekci IVV – IML Zdeněk Němec
Turisté přírodě a kulturním památkám
Soutěž Turisté přírodě a kulturním památkám je věnována ochraně přírody, kulturního dědictví
a životního prostředí. Každoročně ji vyhlašuje sekce ochrany přírody Programové rady Klubu českých turistů.
Soutěž probíhá od 1. 1. do 31. 12. daného kalendářního roku a obsahuje tyto kategorie:
•
•
•
•
Odbor Klubu českých turistů (OKČT)
Jednotlivec OKČT
Turistický oddíl mládeže (TOM)
Jednotlivec TOM
Vítězové – jak kolektivy, tak jednotlivci – jsou každoročně odměňováni diplomy a věcnými cenami.
PRAVIDLA SOUTĚŽE
A. Brigádnické aktivity související s turistikou, kulturními památkami a ochranou přírody, a to
jak ty, které jsou realizovány samostatně, tak i aktivity realizované v koordinaci s příslušnými
správami chráněných území, lesními správami, se správami památkářů apod. (např. čistění
lesa, studánek, rybníků, příprava a realizace naučných stezek, sběr odpadových materiálů,
opravy křížů a kapliček, opravy turistických zařízení v přírodě aj.).
B. Obnova a údržba turistických cest a stezek, jejich úklid, čistění aj. (POZOR! Do soutěže se
nezapočítává značení turistických cest a činnosti s ním přímo související – např. nákup potřeb
pro značení, výroba a instalace rozcestníků, apod. – toto je v kompetenci sekce značení).
C. Příprava a vydávání metodických a propagačních materiálů ke kulturním památkám
a k ochraně přírody pro potřeby turistů, organizace propagačních a náborových akcí a soutěží k ochraně přírody pro členy i nečleny KČT, přípravy kronik, filmů, apod. na odpovídající
téma (např. o ohrožených druzích živočichů či rostlin, o přírodních a turistických zajímavostech, kulturních památkách, příprava ekologických map, map s kulturními zajímavostmi v jednotlivých regiónech) aj.
D. Mapování výskytu rostlin a živočichů, kulturních pamětihodností (např. evidence a mapování
výskytu obojživelníků, jedle bělokoré, mravenišť, zjišťování stavu studánek a pramenů, mapování výskytu netopýrů v zříceninách a sklepích hradů, mapování smírčích křížů, kapliček, aj.).
E. Další akce na pomoc přírodě a kulturním památkám (POZOR! Nezapočítávají se aktivity,
které odbor vykonává sám pro sebe (např. úklid a úprava klubovny), ani úřednické aktivity,
administrativa, apod.).
Počítejte pouze hodiny skutečně věnované přírodě a kulturním památkám!
Soutěž Turisté přírodě a kulturním památkám se každoročně vyhlašuje v turistickém tisku – časopise TURISTA a na webových stránkách KČT.
Uzávěrka soutěže za příslušný rok je 15. ledna roku následujícího.
Vyplněné hlášenky zašlete na adresu:
Vincencová Marie, Hněvkovice 29, 396 01 Humpolec
Další kontakty: mob. 728 217 174, e-mail: [email protected]
Pokud bude výsledky souhrnně zasílat oblast, prosíme zároveň o přiložení kopií hlášenek
jednotlivých odborů. Prosíme nesměšovat členy OT a členy TOM, pokud chcete, aby byli
hodnoceni odděleně! (Jinak budou všichni zařazeni do kategorie OT).
Sekce ochrany přírody Programové rady KČT
Oblast KČT ÚSTECKÝ KRAJ
Oblastní výbor
Kontakt:
KČT Ústecký kraj
W. Churchilla 8
400 01 Ústí nad Labem
e-mail: [email protected]
Předseda: Dr. Jan Eichler,
tel. 472 770 088,
mob. 724 101 150
Sekretářka: Mgr. Hana Lukášková,
tel. 475 201 565
mob. 736 754 160
e-mail: [email protected]
Základní informace o oblasti
Oblast KČT Ústeckého kraje má 1963 členy v 33 odborech a v 6 oddílech TOM.
Region oblasti Ústecký kraj zahrnuje území okresů Chomutov, Louny, Most,
Teplice, Ústí nad Labem, Litoměřice a Děčín.
Aktivity oblasti
Značkaři Ústecké oblasti udrţují téměř 2500 km pěších značených turistických
tras, bezmála 1400 km cyklotras, 100 km lyţařských tras v oblasti východní
a centrální části Krušných hor a 50 km hypostezek pro turistiku na koni,
především v Českém středohoří.
Významné akce oblasti v roce 2010
29.–31. 1. 50. Brtnické ledopády (Staré Křečany, Valdek, Brtníky), velmi
oblíbená zimní turistické akce v nádherném prostředí národního parku
České Švýcarsko.
4. 4.
40. Výstup na Mědník pro ty, kteří si chtějí uţít drsné krásy
počínajícího jara v nejvyšších partiích Krušných hor.
25. 4.
31. Jarní putování okolím Lovoše, turistický pochod pro ty, kdo mají
rádi překrásně rozkvetlé České středohoří v okolí Lovoše a Milešovky.
15. 5.
34. Severní stopou – mezinárodní turistický pochod, který vede
nejsevernějšími končinami České republiky a přilehlými oblastmi
Saska. O oblíbenosti této akce svědčí vysoký počet účastníků, který
v posledních letech dosahuje hodně přes 1000 pochodníků.
Zajímavosti Ústeckého kraje
Vzdor zakořeněné představě, ţe Ústecký kraj jsou především povrchové doly,
tepelné elektrárny a průmyslovou činností poničená příroda, nabízí náš kraj
nádherné přírodní scenérie zcela unikátní chráněné krajinné oblasti České
středohoří, národního parku České Švýcarsko, CHKO Labské pískovce a svou
krásu a poněkud drsnou poezii mají i Krušné hory, jejichţ východní část se
nachází na území našeho regionu a zapomenout nelze ani na Luţické hory.
Nádhernou přírodu doplňuje celá řada kulturních památek. Namátkou zmiňme
třeba zámek Ploskovice, hrad Střekov, Litoměřice, Kadaň, zámek Benešov nad
Ploučnicí, hrad Hasištejn, Terezín, zámek Jezeří, zámek Velké Březno. Zcela
unikátní je lodní osobní doprava po Labi mezi Litoměřicemi a Ústím nad Labem.
Svézt si můţete i svůj bicykl ...
Je toho zkrátka spousta, čím se Ústecký kraj můţe pochlubit. Takţe neváhejte,
vezměte pohodlné boty, bicykl, lyţe, loď nebo osedlejte koně a přijeďte. Jste
srdečně zváni.
Osobní loď Porta Bohemica 1 pod hradem Střekov u Ústí nad Labem
Vinice u Velkých Ţernosek
KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ
2010
OBLAST ÚSTECKÝ KRAJ
Kalendář 2010
LEDEN
Po Út St Čt Pá
1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29
ÚNOR
So
2
9
16
23
30
Út
2
9
16
23
St
3
10
17
24
Čt
4
11
18
25
Pá
5
12
19
26
BŘEZEN
Ne
3
10
17
24
31
Po
1
8
15
22
So
6
13
20
27
Ne
7
14
21
28
Po
1
8
15
22
29
Út
2
9
16
23
30
Ne
4
11
18
25
Po Út St Čt Pá So
1
3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29
31
Ne
2
9
16
23
30
Po Út
1
7 8
14 15
21 22
28 29
St
3
10
17
24
31
Čt
4
11
18
25
Pá
5
12
19
26
So
6
13
20
27
Ne
7
14
21
28
So
5
12
19
26
Ne
6
13
20
27
So
4
11
18
25
Ne
5
12
19
26
So
4
11
18
25
Ne
5
12
19
26
29. 1. Pololetní prázdniny
DUBEN
Po Út St Čt
1
5 6 7 8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29
Pá
2
9
16
23
30
KVĚTEN
So
3
10
17
24
1. a 2. 4. Velikonoční prázdniny
ČERVENEC
Po Út St Čt
1
5 6 7 8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29
Pá
2
9
16
23
30
SRPEN
So
3
10
17
24
31
Ne
4
11
18
25
1. 7 až 31. 8. Hlavní prázdniny
LISTOPAD
So
2
9
16
23
30
Ne
3
10
17
24
31
27. a 29. 10. Podzimní prázdniny
Po
1
8
15
22
29
Út
2
9
16
23
30
St
3
10
17
24
Čt
4
11
18
25
Pá
5
12
19
26
St
2
9
16
23
30
Čt
3
10
17
24
Pá
4
11
18
25
ZÁŘÍ
Po Út St Čt Pá So Ne
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ŘÍJEN
Po Út St Čt Pá
1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29
ČERVEN
Po Út St
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29
Čt
2
9
16
23
30
Pá
3
10
17
24
PROSINEC
So
6
13
20
27
Ne
7
14
21
28
Po Út St
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29
Čt
2
9
16
23
30
Pá
3
10
17
24
31
23. 12. až 2. 1. Vánoční prázdniny
Termíny jarních prázdnin – okresy (stanoveno dokumenty MŠMT č. j. 9017/2008-20 a 11182/2009-20)
Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeňměsto, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín
Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč,
8. - 14. 2. Česká
Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál
Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most,
15. - 21. 2. Mladá
Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice,
22. - 28. 2. Benešov,
Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město
1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice,
1. - 7. 3. Praha
Tachov, Louny, Prostějov, Karviná
6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín,
8. - 14. 3. Praha
Přerov, Frýdek-Místek
1. - 7. 2.
LEGENDA
ročník
datum
místo konání
název akce
kilometráž
místo a čas startu
okres
místo a čas cíle
přihlášky do
ubytování do
pořadatel
adresa
etapový pochod (EP)
pěší turistika (PT)
cykloturistika (CT)
lyžařská turistika (LT)
vysokohorská turistika
(VHT)
vodní turistika (VT)
speleoturistika (ST)
kontaktní osoba
telefon, web, e-mail
mototuristika (MT)
turistický zájezd (TZ)
turistika zdravotně
postižených (ZP)
turistika mládeže (TM)
akce Toulavý Náprstek
(Náprstek)
"metodická akce (MA)
rodinná turistika (TN)
akce A-TOMu (ATOM)
akce Novoroční čtyřlístek
(NČ)
turistika na koni (HT)
akce IVV (IVV)
#akce DVOUSTOVKA (200)
$sleva KČT (KČT)
Novoroční čtyřlístek
V Klubu českých turistů vznikla nová tradice. V roce 2004 se poprvé
uskutečnila série novoročních pochodů, zapojených do akce
Novoroční čtyřlístek. I na Nový rok 2010 je připravena řada
pochodů po celé České republice, které se k této ušlechtilé
myšlence hlásí, a kterých se můžete zúčastnit.
Čtyři novoroční dobré skutky
(Jak na Nový rok, tak po celý rok – staré české přísloví)
1. Jdi na Nový rok na výlet – překonej svou pohodlnost.
2. Pozvi někoho ze svého okolí – udělej radost někomu ze svých
bližních tím, že jej vezmeš s sebou.
3. Poznej kus přírody – projdi maličký kousek vlasti a poznej ho vlastními smysly.
4. Přispěj potřebným – částkou od 20 Kč výše na sbírkové konto, vyhlášené KČT na podporu
aktivit pro zdravotně handicapované spoluobčany. Získané prostředky budou využity na vyznačení turistické trasy pro vozíčkáře. Přispět můžeš i přímo na účet č.: 51-0938150237/0100.
Učiníš-li tyto čtyři dobré skutky, obdržíš v cíli výletu odznak Novoroční čtyřlístek.
Akce Klubu českých turistů pro Váš dobrý pocit
Leden
1. 1. 2010
38. Start do roku 2010
Chomutov - restaurace Luna • okr. Chomutov • km: PT–17 •  Chomutov - restaurace Luna, 10:00
•  Chomutov - Bezručovo údolí, 2. mlýn, 16:00 • KČT VTŢ Chomutov • Bohumír POKORNÝ,
Březenecká 4475, 430 04 Chomutov  605 328 797

34. Novoroční pochod na Stropník
Duchcov • okr. Teplice • km: PT–10, 12, LT–10 •  Autobusová zastávka MHD Duchcov,
Nemocnice a pomník Nelsonské katastrofy - odjezd autobusem MHD č. 1, Duchcov 8:25 - 8:35,
Osek 9:00-9:10 •  Chata Máňa, 11:30 • TJ Sokol Duchcov, oddíl turistiky • Dušan PETRÁŠ,
Vrchlického 23, 419 01 Duchcov  603 496 389 • [email protected] •
turistikasokoldv.cz.tl

33. Novoroční výstup na Oblík
Oblík • okr. Louny • km: PT–17 •  Suzdalské náměstí, 8:30 •  Oblík, 13:00 • KČT TJ Lokomotiva
Louny • Tomáš CHALOUPEK, Maroldova 1830, 440 01 Louny  603 852 932

31. Novoroční výstup na Lovoš
Lovosice • okr. Litoměřice • km: PT–3 - 5 •  libovolné, libovolný •  Chata na Lovoši, 16:00 • KČT
Lovosice • MIlena ŠIKLOVÁ, Karla Maličkého 981, 410 02 Lovosice  606 104 302 •
[email protected] • www.kct.lovosice.net

29. Novoroční výstup na Doubravku
Teplice • okr. Teplice •  libovolné •  Doubravka - vrchol, 12:00 - 15:00 • KČT LOKO Teplice •
Petr MALÝ, Trnovanská 1530, 415 01 Teplice  775 902 953, 720 173 009 •
[email protected]

28. Novoroční výstup na Vlčí Horu
Vlčí Hora • okr. Děčín •  Krásná Lípa - náměstí, 11:30 •  Krásná Lípa, průběţně od 9:00 do
16:00 • KČT Krásná Lípa • Václav HIEKE, Nemocniční 26, 407 46 Krásná Lípa  728 732 877,
412 383 129 • [email protected]

28. Novoroční výstup na Blansko
hrad Blansko • okr. Ústí nad Labem •  libovolné •  hrad Blansko, 12:00 - 15:00 • TJ Loko Ústí
nad Labem - KČT oddíl výkonnostní turistiky • Josef ŠIMONKA, Školní 3, 400 01 Ústí nad Labem
 472 744 598 • [email protected]

26. Novoroční výstup na Tanečnici
Mikulášovice • okr. Děčín • km: PT–7 •  zastávka ČD Mikulášovice - Střed, 10:30 •  Tanečnice,
15:00 • KČT Rumburk • Rudolf PROKOPEC, Jiříkovská 1469/5, 408 01 Rumburk  723 149 753 •
[email protected]

9. Novoroční pochod
Ţatec • okr. Louny • km: PT–10 •  Ţatec - u městského koupaliště, 12:45 - 13:15 •  Ţatec, 17:00
• KČT Ţatec • Eva HANUŠOVÁ, Podměstí 2163, 438 01 Ţatec  728 837 040

8. 1. 2010–10. 1. 2010
28. Nejsevernější zimní táboření v ČR pod Vlčí horou
Vlčí Hora • okr. Děčín •  Vlčí Hora , od 16:00 průběţně •  Vlčí Hora , do 12:00 •  5. 1. 2010 •
KČT Krásná Lípa • Václav HIEKE, Nemocniční 26, 407 46 Krásná Lípa  728 732 877,
412 383 129 • [email protected]

9. 1. 2010
8. Krušnohorské poselství
Jirkov • okr. Chomutov • km: PT–10, 20, 30 •  Jirkov, sídliště Vinařická, ul. Školní, u 4. ZŠ, 7:30 10:00 •  Jirkov, sídliště Vinařická, ul. Školní, u 4. ZŠ, 16:00 •  7. 1. 2010 •  4. 1. 2010 • KČT
VTŢ Chomutov • Jaromír RAISR, Mičurinova 317, 431 11 Jirkov  724 064 608

4. Kouzlo zimního lesa
Vlčí hora • okr. Děčín •  Vlčí Hora, 11:00 •  Vlčí Hora, 16:00 • KČT Šluknov • Miloslav TOMAN
 724 296 788 • [email protected]

16. 1. 2010
31. Z Klínů do Klínů přes Kateřinu
Klíny • okr. Most • km: PT–12, 17, 30, LT–12, 17, 30 •  Klíny, 8:15 - 11:00 •  Klíny, do 16:00 •
KČT Lokomotiva Most • Mgr. Ivana JELÍNKOVÁ, J. Suka 509/259, 434 01 Most  731 471 450

29. 1. 2010–31. 1. 2010
50. Brtnické ledopády
Staré Křečany, Valdek, Brtníky • okr. Děčín • km: PT–100, 50, 25, 15 •  dle propozic •  dle
propozic •  15. 1. 2010 • KČT LOKO Teplice a OLAFPLAZ Praha • Egon WIESNER, Husova 58,
463 43 Český Dub  728 254 009 • [email protected] • www.dalkovepochody.cz

Únor
6. 2. 2010
4. Po neznámých stezkách
Brtníky • okr. Děčín • km: PT–10, 14, LT–10, 14 •  Brtníky, 10:30 •  Brtníky, 14:00 •  • KČT
Šluknov • Helena LANDOVÁ, Dr. Milady Horákové 200, Šluknov  731 054 028 •
[email protected]

20. 2. 2010
5. Zimní krajinou
Ţatec • okr. Louny • km: PT–10-12 •  Ţatec - gymnázium, 13.00 – 13.15 •  Ţatec, 16:00 • KČT
Ţatec • Richard KADEŘÁBEK, Lipový 2727, 438 01 Ţatec  723 543 562

Březen
6. 3. 2010
26. Předjaří v Poohří
Slavětín • okr. Louny • km: PT–10, 25, 35, CT–25, 50 •  Radnice Slavětín, 6:00 •  Radnice
Slavětín, 18:00 •  28. 2. 2010 • KČT TJ Lokomotiva Louny • Tomáš CHALOUPEK, Maroldova
1830, 440 01 Louny  603 852 932

7. 3. 2010
31. Od Evženky k Evžence
Klášterec nad Ohří • okr. Chomutov • km: PT–8, 16 •  Klášterec - lázeňský areál Kyselka Evţenie, 9:00 •  Klášterec n.O., 16:00 • KČT VTŢ Chomutov • Ladislav BRAUN, Kmochova 30,
430 03 Chomutov  725 068 020

13. 3. 2010
23. Vítání jara na Milešovce - memoriál Bedřicha Sochůrka
Teplice • okr. Teplice • km: PT–35, 25, 15 •  Teplice ŢST (35, 25 km), Ţalany zast. ČD (15 km),
Teplice 6:30 - 9:00, Ţalany 9:00 - 11:15 •  Milešovka - vrchol, 11:00 - 17:00 •  1. 3. 2010 • KČT
LOKO Teplice • Petr MALÝ, Trnovanská 1530, 415 01 Teplice  775 902 953, 720 173 009 •
[email protected]

10. Quo vadis, aneb noční putování z Komáří vížky na Milešovku
Teplice • okr. Teplice • km: PT–50 •  Teplice v Čechách - ţelezniční stanice, 1:30 •  Milešovka vrchol, 17:00 •  10. 3. 2010 •  1. 3. 2010 • KČT LOKO Teplice • Petr MALÝ, Trnovanská 1530,
415 01 Teplice  775 902 953, 720 173 009 • [email protected]

20. 3. 2010
51. Jarní setkání turistů na Hasištejně
hrad Hasištejn • okr. Chomutov • km: PT–5, 10 •  libovolné •  hrad Hasištejn, 12:00 • KČT VTŢ
Chomutov • Helmut NOVÝ, Černovická 2780/8, 430 03 Chomutov  474 627 919 •
[email protected]

7. Jarní výšlap
Milostín • okr. Louny • km: PT–10-12 •  Milostín – zastávka ČD, dle propozic •  Konětopy, 14:00
- 15:00 • KČT Ţatec • Oldřich PIŠTĚLÁK, Růţová 2716, 438 01 Ţatec  723 122 928

Jarní sraz okresu Děčín
Varnsdorf • okr. Děčín • km: PT–5, 10 •  Varnsdorf - Hrádek, 10:00 •  Varnsdorf - Hrádek • KČT
Varnsdorf • Irena ULIČNÁ, Prašná 2290, 407 47 Varnsdorf  412 374 023

31. 3. 2010–5. 4. 2010
13. Velikonoce Slovensko- Bešeňová
Slovensko •  dle propozic • KČT Spartak Ústí nad Labem • Mgr. Hana LUKÁŠKOVÁ, Bezručova
12, 400 01 Ústí nad Labem  606 527 141 • [email protected]

Duben
2. 4. 2010–5. 4. 2010
17. Jarním Šluknovskem
Staré Křečany - Valdek • okr. Děčín • km: PT–100, 50, 35, 25, 15 •  dle propozic •  dle propozic
•  • KČT LOKO Teplice, OLAFPLAZ, Klub Krušnohorců • Egon WIESNER, Husova 58, 463 43
Český Dub  728 254 009 • [email protected] • www.dalkovepochody.cz

3. 4. 2010–5. 4. 2010
32. Za oblastními odznaky - Velikonoční Berounka
 Plzeň, dle propozic •  Praha •  1. 3. 2010 •  1. 3. 2010 • KČT Loko Ústí n.L., rekre • Vlasta
CAJTHAML, Zahradní 6, 400 10 Ústí nad Labem  606 893 488

4. 4. 2010
40. Výstup na Mědník
Klášterec - Měděnec • okr. Chomutov • km: PT–25 •  Stadion TJ Klášterc nad Ohří, 8:00 - 9:00 •
 Mědník, 13:00 • KČT Klášterec nad Ohří • Marie KONOPKOVÁ, Husova 10, 431 63 Perštejn 
739 030 220 • [email protected]

5. 4. 2010
29. Pro velikonoční vajíčko na Pravdu
zřícenina hradu Pravda • okr. Louny • km: PT–11, 17 •  nádraţí Solopysky, 11:01 •  hrad
Pravda, 14:00 • KČT TJ Lokomotiva Louny • Jaroslava SÁDOVSKÁ, kpt. Nálepky 2236, 440 01
Louny

10. 4. 2010
27. Otvírání studánky
Chomutov • okr. Chomutov • km: PT–16 •  Chomutov - věţový dům Merkur, 8:00 •  Chomutov Bezručovo údolí, 1.mlýn, 13:00 • KČT VTŢ Chomutov • Bohumír POKORNÝ, Březenecká 4475,
430 04 Chomutov  605 328 797

16. 4. 2010–18. 4. 2010
44. Ústecká jarní 50
Ústí n.L. - Důlce • okr. Ústí n.L. • km: PT–5 - 50 •  Ústí n.L. - Důlce (Apollo), dle propozic •  Ústí
n.L. - Důlce (Apollo), dle propozic •  • KČT Spartak Ústí nad Labem • Jaroslav KROB, Vilová 11,
400 01 Ústí n.L.  721 765 144

17. 4. 2010
36. 166 000 stop krajem Lučanů - oslava 100 let od otevření chaty a
rozhledny na Červeňáku
hvězdicový pochod odkudkoliv • okr. Louny • km: PT–libovolné, CT–libovolné •  Ejemova chata
na Červeňáku, 11:00 - 20:00 •  1. 4. 2010 • KČT TJ Lokomotiva Louny • Tomáš CHALOUPEK,
Maroldova 1830, 440 01 Louny  603 852 932

24. 4. 2010
31. Jarní putování okolím Lovoše
Lovosice • okr. Litoměřice • km: PT–3 - 50, CT–35 - 70 •  Lovosice náměstí - cukrárna John,
7:00 •  Chata na Lovoši, 17:00 • KČT Lovosice • MIlena ŠIKLOVÁ, Karla Maličkého 981, 410 02
Lovosice  606 104 302 • [email protected] • www.kct.lovosice.net

31. Mostecké šlápoty
Most • okr. Most •  Most, ulice M. Rybalka, budova CVČ, 7:00 - 11:00 •  Krásná Lípa, 17:00 •
KČT CVČ Most • Růţena STREIFTAUOVÁ, Gorkého 1265, 434 01 Most  724 292 799 •
[email protected]

Květen
1. 5. 2010
64. Prvomájový výstup na Kozí vrch
Kozí vrch • okr. Ústí nad Labem •  libovolné •  Kozí vrch, 11:00 - 15:00 • TJ Loko Ústí nad
Labem - KČT oddíl výkonnostní turistiky • Rudolf PELIKÁN, Jizerská 41, 400 11 Ústí nad Labem
 605 865 697 • [email protected]

19. Pod tisskými břízkami
Podbořany • okr. Louny • km: PT–14, 25, 32 •  Blatno u Jesenice - nádraţí ČD, 7:30 - 9:30 • 
Ţihle, Mladotice - podle zvolené trasy, podle odjezdu vlaků • KČT TJ Tatran Podbořany • Zdeňka
KRŮTOVÁ, Sídliště Míru 788, 441 01 Podbořany  731 472 141 • [email protected]

2. Běh na Doubravku
Teplice • okr. Teplice • km: PT–10, 12, LT–10 •  Teplice - pramen Pravřídlo, 15:00 • 
Doubravka - vrchol, dle propozic • Spona Teplice, KČT LOKO Teplice

7. 5. 2010–9. 5. 2010
33. Květnové putování po "kdysi Drážďany - Děčín"
 Děčín - Labské pískovce v Německu, dle propozic •  Děčín •  30. 3. 2010 •  30. 3. 2010 •
KČT Loko Ústí n.L., rekre • Vlasta CAJTHAML, Zahradní 6, 400 10 Ústí nad Labem 
606 893 488

3. Jižní Čechy- Ze Strakonic do Českého Krumlova
Jiţní Čechy •  dle propozic • KČT Spartak Ústí nad Labem • Mgr. Hana LUKÁŠKOVÁ,
Bezručova 12, 400 01 Ústí nad Labem  606 527 141 • [email protected]

8. 5. 2010
31. Stezka odvahy
Brtníky • okr. Děčín • km: PT–8 •  zastávka ČD Brtníky, 9:30 - 11:00 •  Turistická základna osada Kopec, 16:00 • KČT Rumburk • Rudolf PROKOPEC, Jiříkovská 1469/5, 408 01 Rumburk 
723 149 753 • [email protected]

15. Sokolské putování Českým středohořím pěšky i na kole
Teplice • okr. Teplice • km: PT–50, 35, 25, 15, 10, CT–130, 100, 50, MT–50 •  podle propozic • 
1. 5. 2010 • TJ Sokol Teplice • Petr MALÝ, Trnovanská 1530, 415 01 Teplice  775 902 953,
720 173 009 • [email protected]

15. 5. 2010
34. Severní stopou - mezinárodní turistický pochod
Dolní Poustevna • okr. Děčín • km: PT–10, 20, 30, CT–20, 30, 40, 50 •  Dolní Poustevna turistická základna - za hřištěm, 7:45 - 11:00 •  Dolní Poustevna - výletiště Čtverec, 10:00 18:00 • KČT Dolní Poustevna • Jaroslav LEKSA, Tyršova 299, 407 82 Dolní Poustevna 
412 315 903, 602 126 390 • [email protected] • www.severnistopou.cz

19. 5. 2010
3. Doksy - Bezděz
Doksy • okr. Česká Lípa •  dle propozic • KČT Spartak Ústí nad Labem • Mgr. Hana
LUKÁŠKOVÁ, Bezručova 12, 400 01 Ústí nad Labem  606 527 141 • [email protected]

22. 5. 2010
2. Pochod a cyklojízda Z Opárna za Přemyslem Oráčem
Opárno • okr. Litoměřice • km: PT–7, 15, 17, CT–20, 50 •  hrad Opárno, 8:00 - 11:00 •  Opárno,
do 16:30 • KČT Lokomotiva Most • Martina KUNCOVÁ, Komořanská 3110

Červen
5. 6. 2010
14. Pochod po staré solné cestě
Schlettau (D), Hasištejn (CZ) • km: PT–20, 40 •  hrad Hasištejn (CZ), 8:00 •  zámek Schlettau
(D), nebo Černý Potok, 19:00 •  15. 5. 2009 • Vörderverein Schloss Schlettau • Helmut NOVÝ,
Černovická 2780/8, 430 03 Chomutov  474 627 919 • [email protected]

12. 6. 2010
23. Z pohádky do pohádky
Most - areál Benedikt • okr. Most • km: PT–3 •  Most - areál Benedikt, 10:00 - 11:30 •  Most areál Benedikt, 14:00 • KČT Lokomotiva Most • Gabriela ZICHOVÁ, J. Ševčíka 837, 434 01 Most
 476 119 876

Pohádkový les
Krásná Lípa • okr. Děčín • km: PT–5 •  Krásná Lípa - Dům volného času , od 8:00 průběţně • 
Krásná Lípa - Základna KČT, do 15:00 • KČT Krásná Lípa • Jan DOUDA, E. Krásnohorské 57,
407 06 Krásná Lípa  412 383 687, 721 516 312 • [email protected]

26. 6. 2010
2. Turistický závod dvojic
Šluknov • okr. Děčín •  Šluknov - zámecký park, 11:00 •  Šluknov - zámecký park, 16:00 • KČT
Šluknov • Helena LANDOVÁ, Dr. Milady Horákové 200, Šluknov  731 054 028 •
[email protected]

Červenec
10. 7. 2010
3. Dětský triatlon
Rumburk - Krásná Lípa • okr. Děčín •  Rumburk, 9:30 •  Krásná Lípa, 14:00 • KČT Šluknov •
Helena LANDOVÁ, Dr. Milady Horákové 200, Šluknov  731 054 028 • [email protected]

23. 7. 2010–24. 7. 2010
20. Týnišťské šlápoty od dubu k dubu
Týniště nad Orlicí • okr. Rychnov n.K. • km: PT–100, 50, 35, 25 •  dle propozic •  dle propozic •
 • KČT LOKO Teplice, OLAFPLAZ, KČT Trilobit Barrandov • Olaf ČIHÁK, Pejevové 3133/28,
143 00 Praha - Modřany  724 276 313 • [email protected] •
www.dalkovepochody.cz

23. 7. 2010–8. 8. 2010
Pyreneje III - rozlučka před turistickým důchodem
Francie •  dle propozic •  1. 2. 2010 •  • KČT Loko Ústí n.L., rekre • Vlasta CAJTHAML,
Zahradní 6, 400 10 Ústí nad Labem  606 893 488

Srpen
8. 8. 2010–14. 8. 2010
3. Prázdniny u babičky
Šluknov • okr. Děčín •  Šluknov, 12:00 •  Šluknov, 12:00 •  30. 6. 2010 •  30. 6. 2010 • KČT
Šluknov • Helena LANDOVÁ, Dr. Milady Horákové 200, Šluknov  731 054 028 •
[email protected]

13. 8. 2010–15. 8. 2010
28. Skalní hrádky Labských pískovců
Krásná Lípa • okr. Děčín • km: PT–10 - 100 •  Krásná Lípa dům volného času (továrna), od
17:00 průběţně •  Krásná Lípa dům volného času (továrna), do 15:00 •  • KČT Krásná Lípa •
Jiří PAVLÍK, Roosseveltova 565/8, Krásná Lípa  732 630 408

15. 8. 2010
6. Lounské letní vábení
Lounsko • okr. Louny • km: PT–10, 35, CT–25, 50 •  Louny - Mírové náměstí, 8:00 - 9:00 • 
Ejemova chata (Červený vrch), 14:00 - 18:00 • KČT TJ Lokomotiva Louny • Tomáš CHALOUPEK,
Maroldova 1830, 440 01 Louny  603 852 932

21. 8. 2010
12. Krajem Bedřicha Bernaua
Radonice u Kadaně • okr. Chomutov • km: PT–16 •  Radonice u Kadaně, 9:00 •  Kadaň, 15:00
• KČT VTŢ Chomutov • Jaroslav HÁJEK, Šimkova 1130, 431 13 Jirkov  737 306 086

26. 8. 2010–29. 8. 2010
7. Pochod Giacoma Casanovy
Duchcov • okr. Teplice • km: PT–10 - 60, CT–17 - 115 •  Duchcov - ZŠ J.Pešaty, Smetanova ul.,
, 15:00 •  Duchcov - ZŠ J.Pešaty, Smetanova ul.,, 14:00 •  15. 8. 2010 •  15. 6. 2010 • TJ
Sokol Duchcov, oddíl turistiky • Dušan PETRÁŠ, Vrchlického 23, 419 01 Duchcov  603 496 389 •
[email protected] • turistikasokoldv.cz.tl

1. Celostátní sokolský cyklistický sraz
Duchcov • okr. Teplice • km: CT–17 - 115 •  Duchcov - ZŠ J.Pešaty, Smetanova ul., , 15:00 • 
Duchcov - ZŠ J.Pešaty, Smetanova ul.,, 14:00 •  15. 8. 2010 •  15. 6. 2010 • komise turistiky
ČOS a TJ Sokol Duchcov, oddíl turistiky • Dušan PETRÁŠ, Vrchlického 23, 419 01 Duchcov 
603 496 389 • turistika.sokoldv@centrum.cz • turistikasokoldv.cz.tl

Září
4. 9. 2010
5. SMAZAT - Memoriál Pluto
Litvínov • okr. Most • km: PT–11, 16, 25, 35, CT–20, 50, 60 •  Litvínov - pomník neštěstí na dole
Pluto, ul. Tyrše a Fügnera, 7:30 - 11:00 •  Louka u Litvínova kulturní dům, do 16:00 • KČT
Litvínov • Mgr. Květoslava DRDOVÁ, PKH 781, 436 01 Litvínov  728 861 302

5. Memoriál Pluto
Litvínov • okr. Most • km: PT–11, 16, 25, 35, CT–20, 50, 60 •  Litvínov - pomník neštěstí na dole
Pluto, ul. Tyrše a Fügnera, 7:30 - 11:00 •  Louka u Litvínova kulturní dům, do 16:00 • KČT
Litvínov • Mgr. Květoslava DRDOVÁ, PKH 781, 436 01 Litvínov  728 861 302

10. 9. 2010
2. Putování se Světluškou
Šluknov • okr. Děčín • km: PT–5 •  Šluknov, 19:00 •  Šluknov, 21:00 • KČT Šluknov • Helena
LANDOVÁ, Dr. Milady Horákové 200, Šluknov  731 054 028 • [email protected]

11. 9. 2010
39. Krupská smyčka
Krupka • okr. Teplice • km: PT–7, 15, 25, 35, CT–7, 15, 25, 35 •  Krupka - městská sportovní
hala, 7:00 •  Krupka - městská sportovní hala, 17:00 • KČT Krupka • František MARTÍNEK,
Lindnerova 286, Krupka • [email protected]

18. 9. 2010
32. Porta Bohemica
Ústí nad Labem • okr. Ústí nad Labem • km: PT–10 - 50 •  Ústí n.L.- magistrát města, Lidické
nám. , 6:00 •  Ústí n.L. - areál Větruše, 21:00 •  • KČT Loko Ústí n.L.- VT • Karel
PUNČOCHÁŘ, Moskevská 22, 400 01 Ústí nad Labem  604 854 786

25. 9. 2010
12. Pochod Karla Líma
Duchcov • okr. Teplice • km: PT–10 - 26, CT–26 - 60 •  Duchcov - ZŠ J.Pešaty, Smetanova ul.,
Osek - zast. ČD Osek město, Duchcov 7:00 - 9:00, Osek 9:00 - 9:30 •  Nové město v Krušných
horách, Bendlova chata, 15:00 • TJ Sokol Duchcov, oddíl turistiky • Dušan PETRÁŠ, Vrchlického
23, 419 01 Duchcov  603 496 389 • [email protected] • turistikasokoldv.cz.tl

4. Se Sokolem na rozhledny 12. výstup na Javorník
Klatovy • okr. Klatovy • km: PT–2 - 27, CT–25 - 58 •  podle propozic •  1. 9. 2010 • ČOS - TJ
Sokol Klatovy • Alena KEŠNEROVÁ, Praţská 121/1, 339 01 Klatovy  739 633 083 •
[email protected]

26. 9. 2010
13. Kastelánův pochod
zámek Červený Hrádek • okr. Chomutov • km: PT–16, 25, 35, 50, CT–16, 35, 65 •  zámek
Červený Hrádek, 8:00 - 10:00 •  zámek Červený Hrádek, 18:00 • KČT VTŢ Chomutov • Miroslav
KAŠPAR, Pod Přivaděčem 1305, 431 13 Jirkov  723 850 309

28. 9. 2010
6. milešovKa(p)
Teplice • okr. Teplice •  Teplice - pramen Pravřídlo, 9:30, 11:00 •  Milešovka - vrchol, podle
propozic •  10. 9. 2010 • KČT Loko Teplice, Spona Teplice • Martin RICHTER, Trnovanská 1296,
415 01 Teplice  606 113 733 • [email protected]

Říjen
2. 10. 2010
34. SMAZAT - Podzimním Krušnohořím
Litvínov • okr. Most • km: PT–15, 25, 35, 50 •  Litvínov - pokladny zimního stadionu, 6:30 - 11:00
•  Litvínov - pokladny zimního stadionu, do 18:00 • KČT Litvínov • Ing. Bohuslav KLIKAR,
Valdštejnská 2114, 436 01 Litvínov  606 600 115

34. Podzimním Krušnohořím
Litvínov • okr. Most • km: PT–15, 25, 35, 50 •  Litvínov - pokladny zimního stadionu, 6:30 - 11:00
•  Litvínov - pokladny zimního stadionu, do 18:00 • KČT Litvínov • Ing. Bohuslav KLIKAR,
Valdštejnská 2114, 436 01 Litvínov  606 600 115

7. 10. 2010–9. 10. 2010
12. Karkonosze 2010
Szklarska Poreba • okr. Polsko •  podle propozic •  podle propozic •  31. 8. 2010 • 
31. 8. 2010 • KČT Krásná Lípa • Karel HANOUSEK, Nemocniční 1090/4a, 407 46 Krásná Lípa 
606 662 247

9. 10. 2010
6. Rozloučením s babím létem
Ţatec • okr. Louny • km: PT–12 •  Ţatec - most u hlavního nádraţí ČD, 12:45 - 13:15 •  dle
propozic • KČT Ţatec • Eva HANUŠOVÁ, Podměstí 2163, 438 01 Ţatec  728 837 040

23. 10. 2010
15. Lounsko - mostecký puchýř - Memoriál Vlastimila Grabmüllera
Raná - restaurace Ponorka • okr. Louny • km: PT–12, 18 •  Louny - Mírové náměstí, Most nádraţí ČD, 8:00 - 9:00 •  Raná - restaurace Ponorka, 12:00 - 18:00 • CVČ Most a KČT TJ
Lokomotiva Louny • Růţena STREIFTAUOVÁ, Gorkého 1265, 434 01 Most  724 292 799 •
[email protected]

30. 10. 2010
25. Pochod ke světovému dni spoření
Chomutov • okr. Chomutov • km: PT–14, 20, 25 •  Chomutov - Česká spořitelna, 9:00 • 
Chomutov - Bezručovo údolí, 1. mlýn, 14:00 • KČT VTŢ Chomutov • Věra PAJEROVÁ,
Beethovenova 29, 430 01 Chomutov  728 060 633

Listopad
5. 11. 2010
45. Ústí - Milešovka v noci, memoriál Hanky Vocáskové
České středohoří • okr. Ústí nad Labem • km: PT–25 •  Ústí n.L. - Sportovní hala UJEP, ul.
České Mládeţe, 14:00 - 16:00 •  ZŠ Ţalany, do 23:00 • odbor KČT USK Slávie Ústí nad Labem •
Mgr. Tomáš TKÁČ, Rtyňská 156, 417 63 Ţalany  604 291 198 • [email protected]

6. 11. 2010
3. Za posledním minipuchýřem
Lipová • okr. Děčín • km: PT–7, 10, 15 •  Valdek, Krásná Lípa, Velký Šenov, Šluknov , kolem
10:00 od vlaku •  Šluknov - RIC country bál pro pochodníky od 14:00, 14:00 •  • KČT Šluknov •
Miloslav TOMAN  724 296 788 • [email protected]

26. 11. 2010–28. 11. 2010
22. Loučení s turistickým rokem
Teplice • okr. Teplice • km: PT–100, 50, 35, 25, 15, 10 •  podle propozic •  10. 11. 2010 • KČT
Loko Teplice • Petr MALÝ, Trnovanská 1530, 415 01 Teplice  775 902 953, 720 173 009 •
[email protected]

Prosinec
3. 12. 2010–4. 12. 2010
17. Pražská stovka
Praha • okr. Praha • km: PT–100, 50, 40, 30, 20 •  dle propozic •  dle propozic •  • KČT Loko
Teplice, KČT Trilobit Barrandov, OLAFPLAZ • Olaf ČIHÁK, Pejevové 3133/28, 143 00 Praha Modřany  724 276 313 • [email protected] • www.dalkovepochody.cz

4. 12. 2010
30. Rande s čertem
Chomutov • okr. Chomutov • km: PT–4 •  Chomutov - věţový dům Merkur, 16:30 •  Chomutov Bezručovo údolí, 18:00 • KČT VTŢ Chomutov • Helmut NOVÝ, Černovická 2780/8, 430 03
Chomutov  474 627 919 • [email protected]

18. Lovosická vánočka aneb měšec zlého správce
Lovosice • okr. Litoměřice •  dle propozic, dle propozic •  chata na Lovoši, dle propozic • KČT
Lovosice TOM • Gabriela SCHEJBALOVÁ, Dlouhá 17, 410 02 Lovosice

3. Děti lesu - les dětem
Šluknovsko • okr. Děčín • km: PT–3,5 •  Šluknov-nádraţí, Rumburk-nádraţí, kolem 13:00 • 
Valdek - tábor (táborák, kvíz a dákky od zvířátek) , od 13:00 •  • KČT Šluknov • Helena
LANDOVÁ, Dr. Milady Horákové 200, Šluknov  731 054 028 • [email protected]

26. 12. 2010
37. Kouzlo vánočního lesa
zřícenina hradu Pravda • okr. Louny • km: PT–11, 17 •  Solopysky - zastávka ČD •  hrad
Pravda, 11:00-12:00 • KČT TJ Lokomotiva Louny • Olga CHALOUPKOVÁ, Maroldova 1830, 440
01 Louny

28. Memoriál Jarušky Machovcové
Komáří Víţka • okr. Teplice • km: LT–17 •  dle propozic, odjezd z Mostu v 8:00 •  dle propozic •
KČT Lokomotiva Most • Mgr. Ivana JELÍNKOVÁ, J. Suka 509/259, 434 01 Most  731 471 450


Přehled cyklotras v Ústeckém kraji - stav říjen 2009
číslo
CT
2
21
23
25
35
36
202
204
211
231
232
251
304
353
3002
3003
3004
3009
3010
3013
3014
3015
3017
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3041
3042
3043
3052
3057
3058
3066
3067
3068
3071
3072
3073
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3083
3090
3091
3092
Úsek
Račice - Roudnice n.L. - Litoměřice - Ústí n.L. - Děčín - Dolní Žleb (CZ/D)
Nová Huť - Hřensko
Děčín - Měděnec
Velké Žernoseky - Brandov
Měděnec - Valeč
Měděnec - Boží Dar
Louny - Peruc
Okounov - Kadaň - Hradec
Rožany - Kytlice - Jedličná
Nové město v Krušných h. - Kostomlaty pod Milešovkou
Louny - Měrunice
Děčín - Benešov n.Pl. - Starý Šachov
Louny - Ročov
Louny - Postoloprty
Krásný Les - Vejprty
Vejprty - Křímov - Hora sv. Šebestiána
Vejprty - Okounov
Adolfov - Chabařovice - Radejčín, nádraží
Fojtovice (CZ/D) - Moldava (CZ/D) (pásová zelená)
Hraniční rybník - Kyjov
Rumburk (CZ/D) - Dolní Poustevna (CZ/D)
Hraniční rybník - Varnsdorf (CZ/D)
Děčín - Petrovice - Adolfov
Vysoká Lípa - Vlčí Hora
Mezní Louka - Zadní Jetřichovice
Doubice - Zadní Doubice (CZ/D)
Kyjov - Brtníky
Vlčí Hora - Turistický most
Postoloprty - Velemyšleves - Chomutov
Ročov - Peruc
Mikulášovice (CZ/D) - Lipová (CZ/D)
Rumburk (CZ/D) - Šluknov
Dolní Poustevna (CZ/D) - Filipov (CZ/D)
Horní Jiřetín - Česká Kamenice
Libochovany - Babiny
Velké Žernoseky - Babiny
Nakléřov - Neštědice - Litoměřice
Malšovice - Kamenec
Malšovice - Slavošov
Teplice, Hadí lázně - Úpořiny - Trmice
Dlouhá Louka - Litvínov (pásová zelená)
Lom - Osek
Jetřichovice - Růžová
Chomutov - Kalek
Načetín, rozcestí - Chomutov
Hora sv. Šebestiána - Rudolice
Celná - Vykletice
Hora sv. Šebestiána - Rudolice
Teplice, Hadí lázně - Oldřichov u Duchcova, jezero Barbora
Ústí nad Labem - Chvalov - Dolní Zálezly
Radejčín, nádraží - Vaňov
Dubice - Chvalov, rozcestí
Σ
délka
v km
91
39
133
82
54
17
24
24
37
45
18
16
18
9
27
30
27
36
26
22
29
17
34
19
7
9
11
4
29
27
16
18
39
25
28
14
46
22
12
20
20
7
6
18
20
26
30
21
9
12
11
5
1386
2GERU\.ý7âOXNQRYVNDDSDUWQHĜLSĜLSUDYXMtv roce 2010
&\NOXVDNFtY SĜtURGČSURGČWLVURGLþLVSUDURGLþL
DGDOãtWXULVþDWDNiþDWDL WRPtN\
9.
.RX]OR]LPQtKROHVD
6.
3RQH]QiPêFKVWH]NiFK
21.
9tWiQtMDUD
27.
2WYtUiQtVWXGiQHN
Duben
24.
'HQ=HPČ
25..
8NOLćPHVYČW
.YČWHQ
8.
Stezka odvahy
15.
6HYHUQtVWRSRX
22.
(YURSVNêGHQSDUNĤ
29.
3RKiGNRYêOHV
ýHUYHQ
4.-5. 7ROãWHMQVNpVODYQRVWL
12.
3RKiGNRYêOHV
6YDWRMiQVNpVODYQRVWL
26.
7XULVWLFNê]iYRG dvojic
ýHUYHQHF 10.
'ČWVNêWULDWORQ
Srpen
7.
1RþQtYêVDGHN
8. -14. 3Ui]GQLQ\XEDELþN\
=iĜt 3.
(YURSVNiQRFSURQHWRSêU\
17.
3XWRYiQtVH6YČWOXãNRX
ětMHQ
16.
Toulky zlatem podzimu
28.
DraNLiGD
Listopad
6.
=DSRVOHGQtPPLQLSXFKêĜHP
Prosinec
4..
'ČWLOHVX± OHVGČWHP
Leden
ÒQRU
%ĜH]HQ
7iWDPiPDDMi
&HORURþQtWXULVWLFNpVRXWČåHQtQD âOXNQRYVNX pro rodiny s GČWPL
IIIURþQtN
=DþQČWHNG\NROLv od 9.1.2010
6ODYQRVWQt]DKiMHQtVRXWČåHQtQD9Oþt+RĜHYHKRG
Vyberte si aktivitu z GRSRUXþHQpKRSĜHKOHGXWXULVWLFNêFKDNFt
QD~]HPt 0$6âOXNQRYVND± to je
v Mikroregionu SEVER a v 72/â7(-16.eM 3$1679Ë
3ĜLSUYQt~þDVWL]tVNiGtWČPRWLYDþQtGiUHND«QiYUK\N VRXWČåHQt
SRXWČåtFtEXGRXSUĤEČåQČY\KRGQRFHQL:
SRDEVROYRYiQt DNFt± odbory .ý7
SRDEVROYRYiQt DNFt± starosta PČVWD
SRDEVROYRYiQt DNFt± REODVW.ý7 UK
SRDEVROYRYiQt DNFt± þDVRSLV785,67$, 0$6âOXNQRYVNR
a SDUWQHĜLSURMHNWX
,QIRUPDFH0LORã7RPanNUDMiQHN a RUJDQL]iWRĜLMHGQRWOLYêFKDNFt
2UJDQL]RYDQiURGLQQiWXULVWLNDMHVSRUWRERKDFHQêR]QDORVWLSRK\EXY SĜtURGČ
DRNXOWXUQČSR]QiYDFtþLQQRVWV PRåQRVWtUR]GČOLWVHRVSROHþQpSURåLWN\V URGLþL
VNDPDUiG\
9êKRG\SURþOHQ\.ý7DGUåLWHOH Ä5RGLQQêFKSDVĤ³
0HVVDJHâOXNQRYVNRMHGREUiDGUHVDSURåLYRW
9Oþt+RUD± p. Toman
%UWQtN\± St/DQGRYi
Varnsdorf - St9DĖNRYi
6WXGiQND± p. Ferenc
.UiVQê%XN± St3HãNRYi
.\MRYVNp~GROt- St3HãNRYi
Kopec ± S3URYD]QtN
'ROQt3RXVWHYQD± p. Leksa
.UiVQi/tpa ± p. Juda
.DUORYR~GROt± St3DUNPDQRYi
-LĜHWtQSRG-HGORYRX± p. Zoser
.UiVQi/tSD± p. Douda
9Oþt+RUD± p. âHGLYê
âOXNQRY± S)~VHN
Rburk - .UiVQi/tSD- St3HãNRYi
.UiVQi/tSD± p. Hieke
âOXNQRY± St/DQGRYi
.UiVQi/tSD± p. Juda
âOXNQRY± StLandRYi
/LSRYi± p. Moravec
.UiVQê%XN± St3HãNRYi
âOXNQRYVNR± p. Toman
Valdek ± St/DQGRYiSt.-LQGURYi
2UJDQL]iWRU\DNFtMVRXGREURYROQtNYDOLILNRYDQtWXULVWLþWtYHGRXFt]RGERUĤ
Ký7âOXNQRY
+HOHQD/[email protected]
.ý7'ROQt3RXVWHYQD
Jaroslav Leksa,
[email protected]
.ý7.UiVQi/tSD
9iFODY+LHNHKLHNHY#FER[F]
.ý75XPEXUN
9iFODY3URYD][email protected]
.ý79DUQVGRUI
,UHQD8OLþQi
[email protected]
7200LNXOiãRYLFH
7RPiã)~VHNLQIR#PLNXOiãRYLFHF]
720/LSRYi
/HRã0RUDYHF,
[email protected]
3DUWQHĜLSURMHNWX]D
Krajskou radu ATOM
0ČVWRâOXNQRY
Mikroregion Sever
0$6âOXNQRYVNR
ý62 P Tilia,
TZ K.Buk
0LNURUHJLRQ7ROãWHMQVNpSDQVWYt
1iURGQtSDUNýHVNpâYêFDUVNR
=â3DVWHOND5XPEXUN
Miloslav Toman,
[email protected]
,QJ,YDQD/XNHãRYiOXNHVRYD#PHVWR-sluknov.cz
,QJ0LODQ.RĜtQHNNRULQHN#PHVWR-sluknov.cz
,QJ0DUWLQ.XþHUD [email protected]
Jan Ejchler
[email protected]
âiUND3Hã[email protected]
Josef Zoser,
[email protected]
Jakub Juda,
[email protected]
$QQD-LQGURYi
[email protected]
INFORMACE o VRXWČåHQt Miloslav Toman tel: 724296788, [email protected]
+HOHQD/DQGRYitel: 731054028, [email protected]
2GERU\.ý7âOXNQRYVNDDSDUWQHĜLSĜLSUDYXMtv roce 2010
&\NOXVDNFtY SĜtURGČSURGČWLVURGLþLVSUDURGLþL
DGDOãtWXULVþDWDNiþDWDL WRPtN\
9.
.RX]OR]LPQtKROHVD
6.
3RQH]QiPêFKVWH]NiFK
21.
9tWiQtMDUD
27.
2WYtUiQtVWXGiQHN
Duben
24.
'HQ=HPČ
25..
8NOLćPHVYČW
.YČWHQ
8.
Stezka odvahy
15.
6HYHUQtVWRSRX
22.
(YURSVNêGHQSDUNĤ
29.
3RKiGNRYêOHV
ýHUYHQ
4.-5. 7ROãWHMQVNpVODYQRVWL
12.
3RKiGNRYêOHV
6YDWRMiQVNpVODYQRVWL
26.
7XULVWLFNê]iYRG dvojic
ýHUYHQHF 10.
'ČWVNêWULDWORQ
Srpen
7.
1RþQtYêVDGHN
8. -14. 3Ui]GQLQ\XEDELþN\
=iĜt 3.
(YURSVNiQRFSURQHWRSêU\
17.
3XWRYiQtVH6YČWOXãNRX
ětMHQ
16.
Toulky zlatem podzimu
28.
DraNLiGD
Listopad
6.
=DSRVOHGQtPPLQLSXFKêĜHP
Prosinec
4..
'ČWLOHVX± OHVGČWHP
Leden
ÒQRU
%ĜH]HQ
7iWDPiPDDMi
&HORURþQtWXULVWLFNpVRXWČåHQtQD âOXNQRYVNX pro rodiny s GČWPL
IIIURþQtN
=DþQČWHNG\NROLv od 9.1.2010
6ODYQRVWQt]DKiMHQtVRXWČåHQtQD9Oþt+RĜHYHKRG
Vyberte si aktivitu z GRSRUXþHQpKRSĜHKOHGXWXULVWLFNêFKDNFt
QD~]HPt 0$6âOXNQRYVND± to je
v Mikroregionu SEVER a v 72/â7(-16.eM 3$1679Ë
3ĜLSUYQt~þDVWL]tVNiGtWČPRWLYDþQtGiUHND«QiYUK\N VRXWČåHQt
SRXWČåtFtEXGRXSUĤEČåQČY\KRGQRFHQL:
SRDEVROYRYiQt DNFt± odbory .ý7
SRDEVROYRYiQt DNFt± starosta PČVWD
SRDEVROYRYiQt DNFt± REODVW.ý7 UK
SRDEVROYRYiQt DNFt± þDVRSLV785,67$, 0$6âOXNQRYVNR
a SDUWQHĜLSURMHNWX
,QIRUPDFH0LORã7RPanNUDMiQHN a RUJDQL]iWRĜLMHGQRWOLYêFKDNFt
2UJDQL]RYDQiURGLQQiWXULVWLNDMHVSRUWRERKDFHQêR]QDORVWLSRK\EXY SĜtURGČ
DRNXOWXUQČSR]QiYDFtþLQQRVWV PRåQRVWtUR]GČOLWVHRVSROHþQpSURåLWN\V URGLþL
VNDPDUiG\
9êKRG\SURþOHQ\.ý7DGUåLWHOH Ä5RGLQQêFKSDVĤ³
0HVVDJHâOXNQRYVNRMHGREUiDGUHVDSURåLYRW
9Oþt+RUD± p. Toman
%UWQtN\± St/DQGRYi
Varnsdorf - St9DĖNRYi
6WXGiQND± p. Ferenc
.UiVQê%XN± St3HãNRYi
.\MRYVNp~GROt- St3HãNRYi
Kopec ± S3URYD]QtN
'ROQt3RXVWHYQD± p. Leksa
.UiVQi/tpa ± p. Juda
.DUORYR~GROt± St3DUNPDQRYi
-LĜHWtQSRG-HGORYRX± p. Zoser
.UiVQi/tSD± p. Douda
9Oþt+RUD± p. âHGLYê
âOXNQRY± S)~VHN
Rburk - .UiVQi/tSD- St3HãNRYi
.UiVQi/tSD± p. Hieke
âOXNQRY± St/DQGRYi
.UiVQi/tSD± p. Juda
âOXNQRY± StLandRYi
/LSRYi± p. Moravec
.UiVQê%XN± St3HãNRYi
âOXNQRYVNR± p. Toman
Valdek ± St/DQGRYiSt.-LQGURYi
2UJDQL]iWRU\DNFtMVRXGREURYROQtNYDOLILNRYDQtWXULVWLþWtYHGRXFt]RGERUĤ
Ký7âOXNQRY
+HOHQD/[email protected]
.ý7'ROQt3RXVWHYQD
Jaroslav Leksa,
[email protected]
.ý7.UiVQi/tSD
9iFODY+LHNHKLHNHY#FER[F]
.ý75XPEXUN
9iFODY3URYD][email protected]
.ý79DUQVGRUI
,UHQD8OLþQi
[email protected]
7200LNXOiãRYLFH
7RPiã)~VHNLQIR#PLNXOiãRYLFHF]
720/LSRYi
/HRã0RUDYHF,
[email protected]
3DUWQHĜLSURMHNWX]D
Krajskou radu ATOM
0ČVWRâOXNQRY
Mikroregion Sever
0$6âOXNQRYVNR
ý62 P Tilia,
TZ K.Buk
0LNURUHJLRQ7ROãWHMQVNpSDQVWYt
1iURGQtSDUNýHVNpâYêFDUVNR
=â3DVWHOND5XPEXUN
Miloslav Toman,
[email protected]
,QJ,YDQD/XNHãRYiOXNHVRYD#PHVWR-sluknov.cz
,QJ0LODQ.RĜtQHNNRULQHN#PHVWR-sluknov.cz
,QJ0DUWLQ.XþHUD [email protected]
Jan Ejchler
[email protected]
âiUND3Hã[email protected]
Josef Zoser,
[email protected]
Jakub Juda,
[email protected]
$QQD-LQGURYi
[email protected]
INFORMACE o VRXWČåHQt Miloslav Toman tel: 724296788, [email protected]
+HOHQD/DQGRYitel: 731054028, [email protected]
Rozhledny v Ústeckém kraji
Záliba rozhlížet se je vlastní mnoha národům.
Existuje však několik zemí, kde byla, alespoň
v určitých epochách, povýšena na něco více, na
součást životního stylu. Stala se dokonce uměním, jež
m2lo své obdivovatele, mistry i mecenáše. Dala
vzniknout stavbám, mnohdy jednoduchým, jindy zas
velmi nákladným a honosným, které z čistě užitného
hlediska nikdy neměly žádný praktický význam.
Jejich jediným účelem bylo poskytnout člověku
potěšení z výhledu.
(Citace z knihy Jana Nouzy „Rozhledny Čech,
Moravy a Slezska“).
Hořidla
Vochlice
Na Valech u Stradonic
Níže uvedený přehled nám nejenom ukazuje, kolik máme rozhleden v Ústeckém kraji,
ale zve nás i k jejich návštěvě.
č. Název
Kóta Typ rozhledny
Vznik
1.
Krásný Dvůr u Podbořan
365
novogotický templ
1820
2.
Komáří vížka u Teplic
806
chata s rozhlednou
1857
3.
Děčínský Sněžník u Děčína
723
kamenná
1864
4.
Letná v Teplicích
250
cihlová
1877
5.
Vochlice u Lubence
449
kamenná
1881?
č. Název
Kóta Typ rozhledny
Vznik
6.
Jeřabina u Litvínova
788
dřevěná
1884
7.
Studenec u České Kamenice
736
železná
1888
8.
Erbenova vyhlídka v Ústí n.L.
420
kamenná
1889
9.
Vlčí hora u Krásné Lípy
581
cihlová
1889
10. Jedlová u Chřibské
774
kamenná
1891
11. Varhošť u Litoměřic
639
železná
1891
12. Lovoš u Lovosic
570
kamenná
1892
13. Dymník u Rumburka
516
kamenná
1896
14. Větruše v Ústí n. L.
210
restaurace s rozhlednou
1897
15. Hněvín u Mostu
399
kamenná
1900
16. Ploučnická vyhlídka v Benešově n. Pl.
220
altán s rozhlednou
1902
17. Růžový vrch v Hoře Svaté Kateřiny
729
kamenná
1902
18. Hrádek u Varnsdorfu
429
restaurace s rozhlednou
1904
19. Milešovka
837
observatoř s rozhlednou
1904
20. Tanečnice u Mikulášovic
598
kamenná
1905
21. Pastýřská stěna v Děčíně
288
restaurace s rozhlednou
1905
22. Kostelní vrch v Kryrech
382
cihlová
1906
23. Kohout u Benešova nad Ploučnicí
589
kamenná
1908
24. Mostka v Litoměřicích
272
restaurace s rozhlednou
1910
25. Stříbrník u Loun
275
chata s rozhlednou
1911
26. Velký Chlum u Děčína
488
kamenná
1930
27. Strážiště u Chomutova
511
hotel s rozhlednou
1931
28. Kratochvílova rozhledna v Roudnici n.L.
230
betonová
1935
29. Zámecký vrch u České Kamenice
529
dřevěná
1998
30. Svatý kopeček u Kadaně
402
altán s železným ochozem
2003
31. Sokolí vrch u Děčína
506
železná
2003
32. Náčkovice u Lovečkovic
616
železná
2003
33. Dlouhá Louka u Oseku
890
železná
2006
34. Strážný vrch u Merboltic
601
dřevěná
2006
35. Hořidla u Chotiněvsi
371
železná
2008
36. Na Valech u Stradonic
291
dřevěná
2009
120 let rozhlížení z ústeckého Brandu,
120 let dramatické historie jedné rozhledny
Brand je staré pojmenování zdánlivě nevýrazného návrší nad Doběticemi na
východním okraji města Ústí nad Labem. Na Brandu byly postaveny celkem tři
rozhledny.
Největší znalec českých rozhleden, ústecký
rodák Jan Nouza, vypátral, že ústecký horský
spolek pro České středohoří a Krušné hory (Der
Mittel-und Erzgebirgsverein in Aussig) zde začal
prosazovat první rozhlednu již v roce 1888 k
40.výročí vlády císaře Františka Josefa I., kdy
byl zřejmě položen základní kámen. Rozhledna,
která dostala jméno po císaři, byla celkem
bytelná
stavba,
sestávající
z kamenné
podezdívky a z dřevěné, šindelem kryté
konstrukce. Měla tři patra, přičemž první zdobil
vyhlídkový balkon a druhé patro obepínala hlavní
vyhlídková plošina a ve třetím, těsně pod
střechou, byl ještě prostor pro cameru obscuru.
Dvacetimetrovou věž projektoval známý ústecký
stavitel Alvin Köhler, který ji předal spolku při
velké slavnosti, konané 26. května 1889.
První rozhledna na Brandu se nedočkala ani svého desátého výročí. Za
prudké zimní bouře 31. ledna 1898 se její dřevěná nástavba zhroutila. Firma
stavitele Alvina Köhlera ji sice ještě v tomtéž roce obnovila, ale už ne do
původní podoby. Bylo upuštěno od opláštění, aby konstrukce lépe odolávala
větru. Z ochozu ve druhém patře se stala konečná vrcholová plošina. Avšak
ani toto řešení se příliš neosvědčilo a prudká vichřice na podzim roku 1903
shodila i druhou věž.
Po několik dalších let byla využívána alespoň
původní kamenná podezdívka, která byla z nouze
upravena jako vyhlídková plošina. Jakkoli je to
neuvěřitelné, existenci tohoto provizoria rázně
ukončil úder blesku v roce 1911.
Myšlenka obnovit rozhlednu na Brandu se znovu
objevila až na počátku 30. let, kdy se ústečtí turisté
chystali oslavit padesátileté výročí trvání svého
Horského spolku. Z původních kamenů a
dovezených cihel postavil stavitel Köckert
osmimetrovou hranatou věž s otevřenou vyhlídkovou
terasou,
zabezpečenou
zábradlím.
Rozhledna v této podobě byla turistům
slavnostně předána 2.července 1933 a jelikož
vzpomínky na monarchii již definitivně odvál
čas, nový objekt dostal jméno Erbenova
vyhlídka na počest bývalého předsedy
Alexandra Erbena, který působil v čele
ústeckého Horského spolku v letech 1920 až
1931.
Název Erbenovy vyhlídky byl zachován i po
válce, nejspíše proto, že příchozím Čechům
připomínal jméno jednoho z klasiků české
literatury. V roce 1981 rozhlednu, která byla
velmi zchátralá, zachránili sami turisté, čímž
jim samozřejmě mnohem více přirostla k srdci.
Zhruba v polovině 90.let dvacátého století byla
rozhledna znovu opravena na náklady města.
Jako zázrakem se až do 90. let 20. století
dochoval i nápis nad vchodem do věže
„Gebirgsverein 1883 Aussig 1933“, který měl důležitou vypovídající hodnotu a
proto bylo zcela neodpustitelné, když jej teprve nedávno zničil kterýsi zpozdilý
strážce českého jazyka.
Jakkoli je to neuvěřitelné, čeští turisté jsou i v současnosti velice vnímavou
součástí národa. A tak v době, kdy mají mnozí lidé problém udělat pěšky třeba
i jen „pár kroků“, začala se velmi silně projevovat nová vlna zájmu o naše
rozhledny. Řada rozhleden, rozpadajících se během čtyřiceti let neúdržby,
našla své nadšence, kteří se zasadili o jejich obnovu. O nový rozvoj fenoménu
se zasloužily i firmy, zabývající se provozem sítě mobilních telefonů, které
umožnily, aby byly jejich věže využívány víceúčelově. V takto příznivé
atmosféře se v druhé polovině 90. let začalo poprvé uvažovat o rehabilitaci
oblíbené rozhledny. V roce 1999 oznámil starosta městského obvodu Ústí nad
Labem – Severní Terasa Jiří Brodský, že by radnice Erbenovu vyhlídku ráda
zvýšila tak, aby okolní stromy nebránily výhledu. Návrh opětné dostavby
Erbenovy vyhlídky byl převratný a rada i zastupitelstvo Obvodního úřadu jej
podpořily. Městská rada na počátku roku 2005 schválila s velmi těsným
výsledkem hlasování jako autora návrhu pražského architekta Libora Čížka.
Architektonický návrh nástavby představující atypickou železnou konstrukci,
který byl zveřejněn ve sdělovacích prostředcích, rozvinul velmi dramatickou
veřejnou diskuzi. Atypický návrh odmítli jako „moderní experiment“ zejména
představitelé Klubu českých turistů na Ústecku, kteří obratem připravili
protestní petici, v níž požadovali, aby dostavba rozhledny odpovídala jejímu
historickému rázu. Petici podpořilo 1368 občanů nejenom z Ústí nad Labem.
Rok trvající spory o budoucí podobě Erbenovy vyhlídky ukončilo nakonec
jednání celého zastupitelstva, kdy většina zastupitelů hlasovala pro historickou
variantu dostavby. Obnovená Erbenova
vyhlídka včetně zrenovovaného historického nápisu nad vchodem byla
otevřena veřejnosti v neděli 15. října
2006 k velké spokojenosti většiny
zúčastněných.
Z rozhledny, která stojí ve výšce 420 m
n.m., se nám při jasném počasí
naskytne překrásný pohled od západních Krušných hor s Bouřňákem a
Komáří vížkou, Doubravku, přes České
středohoří s nesčetnými vrcholy až po
Bukovou horu.
Další informace naleznete na
http://www.usti-nad-labem.cz
http://www.kct.cz
http://rozhledny.wz.cz/kpr/
Karel Punčochář
Prameny:
Jan Nouza: Rozhledny Čech, Moravy a Slezska
Pavel Koukal: Erbenova vyhlídka v Ústí nad Labem
Foto:
Archiv Jana Nouzy a Vladimíra Fukala
Odbor - þíslo
Název akce
Místo startu
ANO/NE
Ubytování
zajištČno
Ubytování
pĜihlásit do
ÚþastníkĤ
loni
Místo poĜádání akce
ANO/NE
Eurobeds
ANO/NE
KýT
ýas cíle
ANO/NE
etap. pochod
cyklo
délky tras:
ANO/NE
ANO/NE
ANO/NE
akce IVV
akce ATOM
Akce 200
hipoturistika
ANO/NE
lyžaĜ. tur.
ANO/NE
ANO/NE
mototuristika pČší turistika
ANO/NE
Typ akce - kilometráž
metod. akce Toul.náprstek Novor.þtyĜlíst. speleoturist.
VHT
ANO/NE
ANO/NE
vodní turist.
rodinná tur.
tur. mládeže
tur.zdrav.post.
ANO/NE
turist. zájezd
ANO/NE
OZP
ANO/NE
ANO/NE
Sleva
Klub zdraví
ýas zaþátku
Okres
Oblastní
kalendáĜ
Celostátní
kalendáĜ
Kontaktní osoba (titul, jméno, pĜíjmení, adresa, telefon, e-mail, web); pro Novoroþní þtyĜlístek uvećte dvČ osoby, zodpovČdné za sbírku
PĜihláška do
Datum konce Místo cíle
Datum
zaþátku
PoĜadatel - oddíl, …
Roþník
PěIHLÁŠKA AKCE DO KALENDÁěE AKCÍ PRO ROK 2011
VYPLNċNOU PěIHLÁŠKU ZAŠLETE NA ADRESU SVÉHO OBLASTNÍHO VÝBORU KýT NEJPOZDċJI DO 30. 6. 2010
Turisté přírodě a kulturním památkám
HLÁŠENKA
Odboru KČT
-
oddílu TOM
-
jednotlivce (zaškrtněte)
Odbor KČT: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kraj: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOM: (název, číslo, sídlo, OKČT): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontakt - jméno: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSČ . . . . . . . . . . .
Datum
Počet
osob
Činnost
Popis činnosti
Počet
hodin
CELKEM:
Jednotlivec - jméno:
Datum
Činnost
Popis činnosti
K odpracovaným hodinám je nutné potvrzení instituce, pro kterou byly práce prováděny
(může být nahrazeno potvrzením odboru KČT).
Datum: . . . . . . . . . . . . . . . Razítko a podpis OKČT:
Počet
hodin
KLUBY ČESKÝCH TURISTŮ SE SÍDLEM V Ústí nad Labem
TERMÍN: 31. 3. – 5. 4. 2010
TIŠNOV- klášter PORTA COELI- Nebeská brána- původ. klášter cisterciaček
MORAVSKÝ KRAS- BÝČÍ SKÁLA- jeskyně , jedna z významných archeologických
lokalit z doby kamenné a později z doby železné. UBYTOVÁNÍ VELKÉ PAVLOVICE.
ČACHTICE- hrad v Pováží, místo, kde žila „čachtická paní“ Alžběta Báthoryová
BECKOV- obec s podhradím hradu. Spolu s trenčianským hradem chránil západní
hranici Uherska. Patří k nejmalebnějším hradům Slovenska.
TRENČÍN- město, které vyrostlo na důležité obchodní cestě, která spojovala oblast
Středozemního moře s Baltickým. Podle nápisu z r.179 až zde byla římská osada
Laugaritio. Na místě původního slovanského hradiště byl zde postaven královský hrad.
STREČNO- hrad NKP, jedna z nejvýznamnějších zřícenin Slovenska. Opevněný hrad
s předradím, který se začal budovat již ve 13. století.
LIPTOVSKÝ HRÁDOK-městečko se zříceninou vodního hradu.středisko lesnicTVÍ.
DEMANOVSKÁ DOLINA- obec známá svými jeskyněmi.
LEVOČA: nejvýznamnější spišské město, založeno na tzv. Velké cestě.Kostel sv. Jakuba
s hlavním oltářem , který vytvořil řezbář, sochař a architekt mistr Pavel z Levoče.
BEŠEŇOVÁ – TERMÁLNÍ LÁZNĚ s vodou teplou 27 – 39 stupňů.
zde strávíme 3 dny s programem Welness. Lázně nabízí: 7 bazénů- vnitřní a vnější. Velký
plavecký bazén s chrliči, relaxační se sedacími lavicemi a masážními tryskami, tobogan.
5 druhů saun s inhalacemi / bylinková, solná, mentolová a římská koupel,
Masáže: medové, reflexní, lávové kameny a baňkování.
CENA BUDE URČENA V PROSINCI 2009. PŘIHLÁŠKY DO KONCE PROSINCE
2009.E-mailem : adresa: [email protected]. telefon: 475201465, mobil 736754160
INFORMACE: bude zajištěno ubytování 1x Velké Pavlovice a 3x lázně Bešeňová.
Lázně Bešeňová hledejte u Ružomberoku, Ivachnové, Liptovské Teplé a Liptov. Michala.
KLUBY ýESKÝCH TURISTģ SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM
JIŽ VÍCE JAK DVACET LET PUTUJEME S TURISTY PO CELÉ EVROPċ.
NAVŠTÍVILI JSME MIMO JINÉ NAPě. SKANDINÁVII, IRSKO, SKOTSKO, ANGLII, SICILII,
SARDINII, PORTUGALSKO, FRANCII, ITÁLII A DALŠÍ ZEMċ.
NA ROK 20010 JSME PěIPRAVILI CESTU
Termín: 18. 6. – 27. 6. 2010
UBYTOVÁNÍ: V OBJEKTECH FORMULE 1 SE SNÍDANÍ
STRAVOVÁNÍ: VEýEěE SE BUDEME SNAŽIT ZAJISTIT
CENA: BUDE URýENA, PO POTVRZENÍ NOCLEHģ
INFORMACE: PěIHLAŠUJTE SE DO 20. LEDNA 2010
MARBURG- Na Ĝece Lahn bylo postaveno mČsto, dnes s nejzachovalejší gotickou památkou
v NČmecku- kostel sv. AlžbČty. Další památky: budovy university, zámek, radnice .
KOBLENZ- mČsto, které vzniklo pĜi ústí Ĝeky Mosely do Rýna. PĤvodnČ Ĝímský kastel „ apud
confluentes“, pozdČji mČsto patĜilo trevírskému arcibiskupovi a byla sem pĜeložena kurfiĜtská rezidence.
Památky: románská bazilika sv. Kastora, DĤm nČmeckých rytíĜĤ, radnice, kurfiĜtský zámek a pevnost
Ehrenbreitstein.
TREVÍR- mČsto na Ĝece Mosele, pĤvodnČ Ĝímské „ Augusta Treverorum“ významné obchodní stĜedisko,
rezidence šesti Ĝímských císaĜĤ a trevírských arcibiskupĤ. Z antického mČsta zĤstala ýerná brána,
ěímská bazilika, CísaĜské láznČ a Ĝímský amfiteátr. Ze stĜedovČku zde najdeme románský klášter,
románský dĤm U tĜí králĤ a další štítové, hrázdČné domy, románský dóm sv. Petra, KurfiĜtský palác.
LUXEMBURG- sídlení mČsto Lucemburského velkovévodství. Sídlo institucí EU. PĤvodnČ Ĝímská
stanice kastel „ Lucilinburhuc“, pozdČji zde postaven hrad lucemburských hrabat.- tzv. Limburská
dynastie. Památky. katedrála P. Marie, velkovévodský palác, kostel sv. Michala, Kozlí skály, Evropské
centrum, vojenský hĜbitov v obci Hamm /hrob generála G. Patona/
ECHTERNACH-turist.stĜedisko tzv. Lucemburského Švýcarska. V 7.stol. zde misionáĜ Willibrord
založil klášter- nejstarší mČsto v Lucembursku.Památky: bazilika sv. Willibrorda, radnice, rokok.pavilon
PČší túra – Vlþí rokle Ĝíþky Sauer, Mlýnské údolí Ĝíþky ýerná Enz.
VIANDEN- mohutný hrad stavČný od 12. stol. do 17.století.Vycházka k Obrazové kapli
a na vyhlídku Belveder. Na Ĝíþce Our pĜehrada Lohmühle. Národní park Germano-Luxembourgeois
CLERVAUX- mohutný hrad z 12. století.s klášterem.Vrch Huldange 559 m-nejvyšší vrch Lucemburska.
ETTELBRÜCK-COLMAR-BERG-letní rezidence velkovévodské rodiny.
BASTOGNE- mČsto leží v hlavním pásmu Arden. Monumentální památník na návrší MARDASSONPostavený padlým americkým vojákĤm za ardenské operace / 77 000 padlých /
BOUILLON- mČsteþko s mohutným hradem Chateau de Bouillon. Zakladatelem Gottfried z Bouillonu,
vedl I. kĜížovou výpravu do Svaté zemČ. Dobyl Jeruzalém-Ochránce svatého hrobu. PĜírodní rezervace
Vallee de la Semois
DINANT-byl známý kovotepeckými výrobky z mČdČných a mosazných plechĤ. Nad mČstem vápencová
skála s citadelou. Pod ní Bayardova skalní jehla se soutČskou.Ĝeky Maasy.
SPA- lázeĖské mČsto, uhliþité a železité prameny. V 16. století se zde léþili evropští panovníci.Památky:
lázeĖská budova, kasino, radnice. Okružní procházka mezi zdejšími prameny.
STAVELOT-mČsteþko vzniklo pĜi benediktinském klášteĜe. U vesniþky Coo je možné se zastavit u
nejvČtšího belgického vodopádu.
EUPEN- v okolí mČsta velké lesní komplexy: Hertogenwald s pĜehradní nádrží Lac de la Gileppe a
pĜehradní nádrž Eupener Stausse v okraji polesí Eupener Wald má nejvČtší hráz v Belgii.
KORUTANY 2010
25. 7. – 2. 8. 2010
O-KČT TEPLICE
2. 8. – 10. 8. 2010
O-KČT ÚSTÍ nad Labem
10. 8. – 11. 8. 2010
O- KČT MOST- ÚSTÍ
CENA BUDE URČENA
V PROSINCI 2009.
INFORMACE: PŘIHLÁŠKY
do konce PROSINCE 2009
ELEKTRONICKY
[email protected]
mobil: 736 754 160, telefon:
475201565
UBYTOVÁNÍ: PENSION PIOVESAN
POGÖRIACH, Aunweg 10-12, 95582 Latschach, Faaker See
PROGRAM: KORUTANSKÁ KARTA
STRAVOVÁNÍ: POLOPENZE
NAVŠTÍVÍME:
KATSCHBERG- kabinová lanovka , TSCHU-TSCHU BAHN RENWEG- KOUPÁNÍ, UBYTOVÁNÍ
ITÁLIE- Seilbahn MONTE LUSSARI-1790 m, vysokohorské středisko TARVISIO-koupání
Naturbad VORDEBERG, UBYTOVÁNÍ
ITÁLIE- jezero LAGO DI FUSINE pod masivem Mangertu, SLOVINSKO- Rateče- dolina Planicadolina TAMAR- Dom v Tamarju- 1108 m, WURZENPASS-Bunkermuseum-koupání jezero Faak
See, UBYTOVÁNí
ITÁLIE- Cave del Predel- jezero LAGO DEI PREDIL-959 m, průsmyk del Predel- SLOVINSKOLOG pod Mangrtom- bojiště I. svět. války-hřbitov pod Rombonem, soutěska řeky Soča, dolina Trenta,
památník J. Kugyho, průsmyk VRŠIČ -1611 m, Poštarski dom, Erjačeva koča 1525 m, KRANJSKA
GORA- koupání, UBYTOVÁNÍ
SLOVINSKO- dolina Sáva Dolinka, Mojstrana- vodopád Peričnik, dolina VRATA, ALJAŽEVOV
DOM 1015 m, výstup směr sedlo LUKNJA, koupání, UBYTOVÁNÍ
KORUTANY- FERLACH- soutěska TSCHEPPASCHLUCHT, CARNICA
BIENENERLEBNISMUSEUM, SLOVINSKO-BLED, Bledské jezero-koupání, UBYTOVÁNÍ
POSLEDNÍ DEN POBYTU A PROGRAM BUDE URČEN V LEDNU 2010
KORUTANY 2010
TERMÍN: 18. 8. – 26. 8. 2010
MIMOŘÁDNÝ TERMÍN
PRO TURISTY, KTEŘÍ SE NEZÚČASTNILI PROGRAMU ROKU 2008
uBYTOVÁNÍ: PENSION PIOVESAN
POGÖRIACH, Aunweg 10-12, 95582 Latschach, Faaker See
PROGRAM: KORUTANSKÁ KARTA
STRAVOVÁNÍ: POLOPENZE
NAVŠTÍVÍME:
Oblast Reisseck gruppe, údolí Mölltal, oblast Kreuzeck Výjezd pozemní dráhou
REISSECK do výšky přes 2200 m– několik úseků (2,2 km tunel) k jezerům
MÜHLDORFER SEE, výlet pod vrchol Riedbock 2822 m. Výjezd do oblast Kreuzeck
gruppe – nostalgickým KREZECKBAHNEM do výšky 1200 m, přehrada ROSWIESSE.
Přírodní koupaliště- Schwimmbad Reisseck
Oblast Ankogel gruppe údolí MALTATAL, Malta-Hochalm-Strasse -14,4 km,
k přehradám Sameralm a Wastobaueralm. Výlet kolem přehrady pod masivy ledovcových
třítisícovek / Ankogel, Joch Spitzai/ má 7 zastavení např. Wasserspiele Malteiner,
Maralmbachfall, Erlebniszentrum, Kolnbrein-Staumauer a další.. Koupaliště Gmünd
Erlebnifreibad
Expozice v přírodě – Věk Keltů- Bohové, hroby a dějiny-Frög- Rosseg. Mohyl. keltský
knížecí hrob s vozem a dary - evropský unikát. Jezero Wörther See a okolí. Koupání
jezero Faak See. SCHLOSS ROSEGG- lichtenštejnský zámek s expozicí Život na
zámku- voskové figury v životní velikosti.
Villacher Alpenstrasse-16,5 km, Karnische Alpen, Trojmezí- Dreiländereck 1600 m,
VILLACHER ALPEN, výjezd silnicí pod mýtem od Aussichtsrast / 770 m/ do vesnice
Rosstratten 1732 m, pod vrcholem DOBRATSCH. Přejezd. Untergailtal. Lanovka
Arnoldstein - Seltschach
Bergbahnen DREILÄNDERECK do výšky 1600 m. Vyjít k Ofen Drailändereck výhledy
na Julské Alpy, Italské Alpy a Karavanky. Přírodní koupaliště- Erlebnis-Naturbad
Vorderberg
Nationalpark NOCKBERGE, Guktalern Alpen oblast Nockgebiet.
NOCKALMSTRASSE – vyhlídková silnice- z Ebene Reichenau do Innerkrems- 35 km.
Alpen wilpark FELD AM SEE – Grizzlywelt . Koupání jezero Faaker See
VILLACH- prohlídka města- historické centrum, kostel sv. Jakuba, renesanční kaple
rodu Görz.Dietrichsteinů.Panoramatická mapa Karavanek.
GERLITZEN PANORAMA- KANZELBAHN-2000 m, projížďka po jezeře Ossiacher
See, návštěva opatství, koupání KLAGENFURT- památky, Lodí po jezeře Worter See
INFORMACE: program roku 2008 byl velmi úspěšný, proto ho nabízíme turistům,
kteří by chtěli tato místa navštívit.
Informace na e-mailové adrese: [email protected]
BIKE EMOTION
author_inzerce_vlna_148x210_bezpodvalu.indd 1
16.9.2009 10:28:42

Podobné dokumenty

novinky novinky

novinky novinky Kompaktní DVD přehrávač s displejem, zvukovým výstupem 5.1 a českým menu na obrazovce. Podporuje progresivní skenování, formát DivX a XviD včetně českých a slovenských titulků, MP3 a prohlížení fot...

Více

výročí ivv iml v české republice

výročí ivv iml v české republice Plnění odznaku má velmi jednoduchá kritéria: účast na zahájení turistického jara odboru či oblasti, účast na výletu nebo pochodu v době od 21. 3. 2015. Pro rok 2015 se cena odznaku JMK zvyšuje na 2...

Více

ZkOušky V ráMci pilOtníhO prOgraMu DOpaDly na

ZkOušky V ráMci pilOtníhO prOgraMu DOpaDly na „Není malých rolí,“ říkají herci v rozhovorech. Přestože by mohl někdo namítnout, že dvacet let práce u jednoho zaměstnavatele není v  porovnání s  celoživotní dráhou jiných pracovníků tolik, opak ...

Více

závod 2015.indd - Tour de Feminin

závod 2015.indd - Tour de Feminin ohlasy spokojených diváků, ale i zajímavé sportovní výkony, kterých závodnice na náročné trati dosahují (někdy navzdory nepříznivému počasí). Z loňska si určitě pamatujeme

Více