Martin Herzán – TOTALITNÍ SVĚTOVLÁDA

Komentáře

Transkript

Martin Herzán – TOTALITNÍ SVĚTOVLÁDA
MARTIN HERZÁN
TOTALITNÍ SVĚTOVLÁDA
,,Až se svět ohlédne za 20. stoletím, bude plakat. Ne proto, že bylo zaplaveno
krutostí, ale proto, že dobří lidé mlčeli.‘‘
Martin Luther King
COPYRIGH © - Martin Herzán, r. 2000
ISBN: 80-238-6339-8
Tento text z roku 2001 je internetovou podobou knihy vydané tiskem r.2000.
Text je povoleno volně stahovat a šířit.
O autorovi
Martin Herzán – nezávislý výzkumník v oblasti skrývaných skutečností s
publikační činností u nás i v zahraničí. Spisovatel a autor několika knih literatury
faktu a filosofické literatury, básník, umělec. Ak. studium – Teologická fakulta,
univerzita Č. Budějovice.
Bojovník za lidská práva, aktivista mnoha humanitárních organizací a reprezentant
demokratických norem.
Od ledna roku 1997 do září 2000 předseda -International Commission of
Conscience- /Mezinárodní komise svědomí/ - mezinárodní organizace pro
odhalování zločinů proti lidskosti a ochranu lidských práv. Od října 2000 pracuje
jako -Komisař pro lidská práva- .
Dlouhou dobu se zabývá problematikou globalizace světa pod jednu ústřední
světovládu a páchaných i připravovaných zločinů proti demokracii, svobodě
obyvatel a lidským právům. O tom je ostatně i tato kniha, která otevřeně a bez
cenzury informuje o věcech, které jsou veřejnosti mnohdy záměrně tajeny.
Ing. Antonín Pavlík
Úvod
Vážení přátelé, dostáváte do rukou knihu, která může být zdrojem Vašeho
procitnutí v dnešní době, která je labilní vůči lidským hodnotám, Bohu i morálce
jako takové.
Lidem je to neustále tajeno, ale přitom se jim to každý den vkrádá do jejich životů.
Mnozí si to neuvědomují a mnozí před tím úmyslně zavírají oči. Jedno je jisté –
lidstvo jde poslušně jako stádo a slepě se řítí do doby, kdy se budeme muset zříci
světa v podobě, v jaké ho známe dnes a budeme se muset brzy klanět fanatickým
ideálům jedné globální světovlády.
Dlouho jsem tomu nevěnoval pozornost a když jsem o tom později slýchal, nevěřil
jsem. Ale nebyla to vůbec otázka víry. Život sám začínal odkrývat, že ne vše je v
takovém pořádku, jak se nám říká a byl jsem svědkem toho, jak jsme my lidé v
mnohých věcech vyloženě obelháváni. Když jsem později získal kontakty a stal se
také předsedou oné světové organizace pro odhalování zločinů proti lidskosti,
dostaly se mi do rukou fakta a důkazy. Musel jsem se tím zabývat a přiznám se, že
v té době jsem k tomu měl už i svůj velmi osobní důvod. Přímo v mém životě se
totiž začal odehrávat scénář již tolik známý. Od sledování, přes cenzury mých
článků, až po zákazy prodeje mých knih. To mě utvrdilo v názoru, že někdo ,,tam
nahoře,, má zájem na tom, aby se lidé nedozvěděli pravdu, a že je mnoho
utajeného, co vlády úzkostlivě drží jako černé svědomí v archivech své moci.
V této knize si nekladu za cíl, přesvědčovat Vás o katastrofických scénářích nebo o
světovládném spiknutí. Všechno má svá pravidla. Chci Vám jen nastínit na základě
skutečných případů, provalených afér, svědectví mocných a na základě
odtajněných nebo uniklých vládních dokumentů z celého světa, že tento svět
směřuje k vytvoření jedné celosvětové vlády a člověk, jako takový, tam bude mít
pouze dvě volby. Buďto bude bohatým otrokem zbaveným osobní svobody a
vlastní vůle nebo zemře svobodný, v bídě a perzekuci, na okraji společnosti.
Přátelé, nekladu si v této knize za cíl Vás šokovat. Nesnáším bulvární informace a
budete-li šokováni tím, co se zde dozvíte, pak vězte, že je to důsledek Vaší
dosavadní nevědomosti těchto faktů, nikoliv přikrášlováním a zveličováním
problému. A vězte, že je toho mnohem více, snad lze hovořit o úspěchu, podaří-li
se mi zde odhalit alespoň zlomek skutečného objemu plánů světovlády. Přiznávám,
že neznám celou pravdu.
Knihu nepíši pro peníze ani pro prestiž, vím, že z toho budou zase jen problémy a
knihu budu muset stejně po zákazu rozdávat po ulicích. Jediné co chci, je to, abyste
byli informováni. Na to totiž máte plné právo. Také máte plné právo tuto knihu
vzít a vyhodit ji, pokud Vám nebude názorově vyhovovat. Jestli se Vám nelíbí,
nečtěte ji. Ale jestli chcete o celé věci uvažovat, otevírá se Vám veliký prostor na
to, abyste sami pátrali po důkazech a tyto nalézali. Jde jen o to, chceme-li být hluší
a slepí, ale spokojení nebo vidět a slyšet a znát tak strašnou pravdu. Neptejte se
mě, která cesta je správná, musí Vám to říci Vaše svědomí.
My všichni jsme lidé, kteří mají svá lidská práva. Pokud se o ně nebudeme hlásit a
bojovat proti jejich porušování, ztratíme je. Jsou totiž výhodou pouze pro nás. Těm
mocným jsou, zdá se, pouze trnem v oku a poslední překážkou k našemu
uchvácení.
Martin Herzán
Komisař pro lidská práva
HISTORI E SVĚTOVLÁDY
Už od pradávna vznikaly snahy sjednotit svět pod jednu jedinou říši. Takovéto
sjednocení bylo vždy tajným přáním mnoha vůdců, kteří v tomto spatřovali
dovršení své absolutní moci nad světem. Tyto utopické snahy o vytvoření jednoho
státu a jedné celosvětové vlády známe od nepaměti a jsou spojeny s takovými
diktátory jako byl Čingischán, Napoleon, Hitler nebo Stalin. Miliony mrtvých a
nesmyslné války o moc, zotročení lidí a likvidace ideologicky nevhodných, to je
cesta ke světovládě. Jen šílenci jako byl Hitler nebo Stalin si mohli myslet, že
dovedou svět ke šťastným zítřkům pod totalitním diktátem neomezené moci
jednoho světonázoru. Světovláda byla vždy z hlediska politické rozmanitosti světa
i z hlediska čistě technického pouze bezvýslednou snahou šílenců. Ale doba se
mění.
Všimněte si prosím, že dnes přichází opět snahy vytvořit jednu světovládu a tyto
plány dostávají až hrůzně reálnou podobu. Rýsuje se nám tu světovláda, která nás
má totálně zotročit a násilím nás podřídit v univerzálním otrockém systému pod
moc a ideologii jedné světovlády. Světovlády, která je zcela labilně přehlížena,
přestože je bez nadsázky zrůdnější, než všechny dosud známé totalitní systémy
dohromady. Zdá se Vám to přehnané ? Ano, jistě to tak zní, ale tato kniha netouží
o tom polemizovat. Chci Vám dát k zamyšlení přímé důkazy. Jen nevědomost, to
jediné dnes brání totiž lidem v tom, aby se vzepřeli těmto zrůdným snahám, které
nemají obdoby. Lidé musí znát pravdu a ptát se svého svědomí, jestli je to svět, ve
kterém chtějí skutečně žít a dokud to jde, protestovat a domáhat se svobody a
svých práv. Ale nyní se již pojďme zaměřit na strukturu této vznikající světovlády.
Svět na počátku 20. století byl světem miliónů kultur, národů, mnoha států a
ideologické rozmanitosti. Svět prakticky nespojitelný v jeden celek. Jenom války
jsou schopny hýbat hranicemi států nebo je dokonce úplně zrušit. A jednou z
takových válek byla II. světová válka. Po této válce nastalo to, že z tisíců národů a
států musely tyto národy pod nátlakem doby odevzdat svoji duši pouze do dvou
světových bloků. Buď se daly na cestu kapitalismu nebo komunismu. Jenže
počátkem 90. let padla železná opona a tak se i tyto dvě závěrečné světové říše
rozpadly a svět se tak spojil pod jedinou z říší – kapitalismus. Tato dosud pouze
politicko-ideologická říše má v úmyslu brzy dostát všech územních, politických i
kulturních statutů celosvětové vlády. Už není jediná opozice. Vždyť i ona
pomyslná opozice – Rusko, Čína, Kuba nebo islámské státy jsou ve skutečnosti
dnes přímo závislé na západním světě a přes embarga a své miliardové dluhy
západu byly doslova přinuceny spolupracovat. Jakákoliv dnešní veřejná státní
opozice je spíše jen sehranou scénkou, v níž máme být strašeni nebezpečím
odjinud. Neboť jen pod strachem my občané dovolíme těm nahoře zavádět tzv.
opatření a v důvěře jim necháváme volnou ruku ve formování naší budoucnosti. A
zbývá nám jen doufat, že v té budoucnosti se najde místa i pro nás.
Všimněte si prosím, že nejen politika, ale i veškeré mezinárodní obchody, věda,
vše se dnes ve světě řídí jediným standardem a celý svět to v tomtéž duchu
uchvacuje. Zákony, kultura, vše se začalo po pádu železné opony přizpůsobovat
západnímu světu. Ne náhodou se mluví o tzv. amerikanizaci světa, USA se totiž
nazývají /aniž by je k tomu kdokoliv oprávnil/ vládci a vyvolenými nad světem.
Vše se dnes musí klanět moci amerického dolaru a síle americké armády, která
jako trestná výprava bombarduje suverénní státy, manipuluje s vládami, světovými
médii i veřejným míněním a likviduje nevhodné jen pro své odlišné názory. USA
má své vojenské základny takřka ve všech částech světa, a to aniž by k tomu měly
jediný morální nebo jiný omluvitelný důvod. Snad aby si státy světa rozmyslely
neposlouchat ? Nikdo nedal USA moc ani neodsouhlasil jejich povýšení nad
ostatními státy, jednoduše si ji vzaly sami pod tlakem svých zbraní a účelovou
hrozbou jakéhosi preventivního opatření před neexistující světovou hrozbou.
Americká armáda, politika a kultura pochoduje světem. Všichni vědí, že to není
dokonalostí amerického národa, ale zrůdností amerického světovládného
uvažování. Ale není to USA, kdo je tím skutečným iniciátorem budoucí
světovlády. USA jsou spíše jen odpuzující ukázkou a nástinem praktik, které jsou i
dnes reálně možné. Ta skutečná světovládná snaha, o níž bude řeč, je mnohem
rafinovanější. Lež se nejlépe schová pod návalem krásných slov. A přesně tam
začíná takticky kvést světovláda.
FAKT A O SOUČASNÉ SVĚTOVLÁDĚ
Ne, ještě nemáme oficiální světovládu. Den D ještě nenastal, ale ve skrytu je tento
den se všemi následky již připravován. Manipuluje se se vším, od světové měny,
hospodářství, politiku, přes zákonodárství, média, až k veřejnému mínění. Vše je
zpracováváno pro snadné převzetí moci pod světovládu. Světovládu, kterou každý
správně chápe v historických souvislostech jako zrůdnost, a proto se dnešní
světovládné snahy skrývají za maskou humanity. A plán vychází. Dokonce lépe,
než by kdo čekal.
Po II. světové válce bylo využito momentu celosvětového otřesení a svět tak ze
strachu před dalšími válkami dal vzniknout OSN. Tato dříve jen humanitární a
příručková organizace dnes přerostla byrokraticky ve skutečně celosvětovou a
diktující vládu. Zákony OSN jsou dnes povinné pro celý svět, jsou násilně
nadřazena jakýmkoliv ostatním státním zákonům a má-li jakýkoliv stát sebemenší,
byť oprávněné připomínky, je okamžitě ostatními členskými státy přehlasován a
napadán za narušování jakéhos i mezinárodního přátelství. V horším případě
přichází donucovací prostředky – hospodářská embarga, zákaz užívání
zahraničních výhod i půjček atd… V nejhorším případě nastoupí dnes již
nechvalně známá celosvětová armáda OSN, která je přezdívána Modré přilby. O
tom, že nejde o elitu světových ochránců, ale o taktickou zastrašující a
zneužitelnou armádu, svědčí mnoho případů.
V letech 1992 až 1994, když měli vojáci OSN zajišťovat mír a humanitární pomoc
hladovějícím lidem v Somálsku, prováděli vojáci OSN ty nejkrutější zrůdnosti na
nevinných civilistech. Od ponižování, rasismu, znásilňování, mučení, až po
svévolné vraždění. Dodnes mám doma fotografii z roku 1993 na níž dva vojáci
OSN zaživa upalují malého somálského chlapce. Somálsko v roce 1997
vyžadovalo po OSN zaplacení odškodného a oficiální omluvu za krutosti spáchané
touto světovou armádou. 26 předních státníků Somálska navíc prohlašuje, že toto
je pouze špička ledovce skutečných krutostí OSN v Somálsku. Pokud vím, dosud
nedostali nic. Vše se mezinárodně ututlalo. Dokonce i oni dva vojáci OSN, kteří
byli zcela zřetelně vyfotografováni při mučení malého chlapce a byli souzeni, byli
zproštěni viny. Tak takto, přátelé, funguje také OSN a ona světová síla práva.
Člověka napadá, proč zde vlastně máme OSN ? Vznikla, aby zabránila dalším
válkám a krutostem. I kdybychom chtěli věřit, že Somálsko byla jen vyjímka v
násilnosti OSN, pak se lze ohlédnout za podivným naplňováním celosvětového
míru. Je vůbec nějaké ? Vždyť od 2. světové války, ve které zahynulo 60 milionů
lidí, v průběhu dalších 50. let od založení OSN proběhlo dalších 340 válek, v nichž
bylo pozabíjeno 37 milionů lidí. A to vše navzdory tomu, že bylo v téže době
učiněno 7000 konferencí o odzbrojení a míru. Přičemž, jak se uvádí, nejméně 20
větších válek podnítilo přímo OSN svým jednáním.
Hladomor ve světě neustupuje, naopak i přes OSN razantně stoupá a OSN už
rezignuje na potravinovou pomoc a spíše hledá nehumánní prostředky snižování
stavu hladovějících národností a to pod programem sterilizace žen a antikoncepce.
Říkají tomu regulace porodnosti, ale jelikož jde výhradně o občany černé pleti,
naskýtají se i jinačí spojitosti, jak tento program chápat. Navíc jestli je toto ochrana
dětí, kterou se OSN tak chlubí, co je to za ochranu, když jsou z nařízení děti
zabíjeny v interrupcích a není jim povoleno úředním razítkem přijít na svět.
Takováto ochrana dětí jistě není moc nákladná. Na druhou stranu v civilizovaném
světě, jako je USA si byrokratická ochrana dětí vysloužila vlny protestu. Ze
zákonů OSN jsou totiž děti masově odebírány z fungujících rodin i za sebemenší
pochybení rodičů a jsou okamžitě umísťovány v ústavech pod státní výchovu.
Rodiče jsou zděšeni, již zítra jim mohou navždy odebrat dítě jen za jeho vrozený
horší prospěch ve škole, za sebemenší modřinu, ať si ji přivodilo kdekoliv, ale jsou
případy odebrání dětí i z náboženských nebo i jen mírně sociálních rodinných
důvodů. Je velmi snadné zničit dětský život, okrást ho o lásku, rodinu a ohraničit
ho na čtyři zdi chladného ústavu jakéhosi státního dohledu. Ale ochranou dětí, tak
to může nazývat skutečně jen bezcitná byrokratická moc.
Realita vypadá tak, že OSN se odvrací od prapůvodní humanitární příručkové
organizace a směřuje ve své pýše k diktování a kontrole každého člověka na této
zemi a ke světovému politickému vlivu – ke světovládě. Vždyť už jen název…
OSN je zkratkou pro Organizaci spojených národů, tedy máme co jsme chtěli.
OSN je dnes světovou vládnoucí sílou, čeká se už jen na odevzdání posledních
zbytků zákonodárství a autonomie států. Zákon a armáda OSN budou v budoucnu
definitivní světovládou. Vlády států budou jen jakýmisi krajskými koordinátory,
které budou mít předem z hora dáno, jak se mají zachovat. Poslanec Kongresu
USA, John Rankin, kdysi výstižně prohlásil: ,,OSN je největší podvod v
dějinách.‘‘
Největší zrůdností jakékoliv světovlády je to, že je absolutní. Že nemá a
nepřipouští opozici a jiný názor. Tak tomu bude i zde a každý ví, že to smrdí
totalitou, ale zároveň všichni doufají, že je podepsáno již tolik smluv a dohod o
lidských právech, že se nic zlého nemůže stát. Ale přiznejme si, nezůstává
skutečně pouze u doufání ? Historie jasně ukazuje, že každé smlouvy i každý
zákon může během dne padnout a zmetek z dílny tvůrce přeroste svého pána.
Každý demokrat přeci ví, že je potřeba, aby byly alespoň dva různé světové
názory, aby se mohly vzájemně kontrolovat, doplňovat a napomínat ve svých
chybách. Aby si tak žádný z nich nedovolil postavit se proti svobodě člověka, a
když tak některá ze stran učiní, aby si lidé mohli přejít ke druhé ideologii a
nenechali se trýznit v nelidských podmínkách. Aby si lidé mohli sami vybrat svoji
ideologii a ne být násilně přičleněni k jedné jediné světovládě, která má absolutní
moc a může si s námi dělat cokoliv se jí zlíbí, neboť není jiného státu ani vlády,
který by jí v tom zabránil. Jedna světová vláda je tedy tou nejohavnější plánovanou
totalitou všech dob.
OSN v jeho současné podobě samozřejmě ještě nelze spojovat s nějakou totalitou
ani světovou všemohoucností, ale již dnes lze kroutit hlavou nad svírající se pastí
světové vlády. Ta past není úmyslným tahem OSN, je to záležitost tzv. tajné vlády
– zejména ekonomické světové elity, která svým gigantickým finančním a
světovým vlivem může diktovat i zákony. Tajná vláda je elitní spolek
nejvlivnějších lidí světa, kteří se spojili pro vybudování jedné světové vlády. OSN
je prvotní nástroj, ale domnívám se, že i ten jednou nahradí skutečně gigantická
globální a hlavně tyranská světovláda. A důkazy v této knize najdete. Víte, OSN je
skvělá a užitečná organizace, pouze je tajnou vládou zneužívána pro vytvoření
světovlády, neboť jen ona má dnes tu moc ji uskutečnit. Je to jediný celosvětový
mozek postihující všechny oblasti života. Mozek, ve který mají lidé důvěru a pod
jehož ruce budou ochotni odevzdat v důvěře své životy. Ale to se jim také stane
osudným. Teď už se ale pojďme podívat pod pokličku OSN v budování a
připravovaného vyhlášení světovlády. Fakta hovoří sama.
Roku 1945 vznikla OSN, která měla zabezpečovat mír, upevňovat demokratické
principy ve světě a zabezpečovat životní úroveň v chudých zemích. Nikdo by nic
nenamítal. Ale už 26.července 1949 věci dostaly jiný spád, když senátoři USA
schválili rezoluci č.56 o přetvoření OSN na celosvětovou vládní federaci. 9.února
1950 komise senátu pro zahraniční věci uvedla rezoluci č.66 pod názvem
,,Představa světového řádu,, ,v níž se uvádí, že jednotlivé státy musí odevzdat své
národní svrchovanosti pod světovládnou moc OSN. Rezoluce 66 doslova začíná
slovy: ,,Současná charta OSN bude změněna, aby zabezpečila ústavu pro
světovládu‘‘. Takto byl naprosto překroucen smysl OSN a nasměrován k politickosvětovládné byrokracii. Je nutné vzpomenout, že ještě v témže roce, l7.února 1950,
bylo v senátu USA oficiálně prohlášeno: ,,Budeme mít světovládu, ať se vám to
líbí nebo ne, jedinou otázkou je, jestli světovlády dosáhneme násilím nebo
souhlasem‘‘. Veřejnost byla zděšena těmito slovy. V roce 1968 vyzval vládní
asistent sekretáře USA, Richard Gardner, k ukončení národní suverenity. Zrada
střídá zradu. V roce 1975 v americkém kongresu podepsalo 32 senátorů a 92
reprezentantů deklaraci, která zcela otevřeně nutí k vytvoření globální světovlády.
Kongresmanka Majrorie Hortová odmítla toto podepsat se slovy: ,,To by
znamenalo vzdát se naší národní suverenity mezinárodním organizacím‘‘. Ale co je
jedna odvážná kongresmanka proti celé sehrané mašinérii. Jen si vzpomeňme na
výroky mnoha prezidentů USA. George Busch prohlásil: ,,Co světu povíme, to se
stane‘‘. W.Wilson prohlásil: ,, Ostatní země se budou řídit naším vedením‘‘. A třetí
prezident do počtu, H.Hover, zase řekl: ,,Můžeme svoji politiku diktovat celému
světu‘‘. Dne 5. března 1994 podepsal prezident USA Bill Clinton výkonné nařízení
prezidenta č. 13, ve kterém odevzdává svrchovanost USA pod moc OSN. Ke vší
hrůze však příkaz dodatečně označen jako PDD-25 dává OSN možnost rozmístit
své vojenské jednotky do jakéhokoliv suverénního státu a to bez udání důvodu.
Znamená to tedy snad, že armáda OSN může kdykoliv obsadit bezdůvodně
jakýkoliv stát. Mají takové násilné zákony smysl ? Pro vytvoření světovlády
bezesporu ano.
Vždyť v OSN vznikla dokonce i speciální komise pro vytvoření jedné světovlády a
v roce 1999 oznámila tato komise světu po tříleté přípravě výsledky plánů na
ustanovení celosvětové vlády.
Tajná vláda nezahálí. Už v roce 1990 vyzval prezident Ruska Michail Gorbačov v
USA k vytvoření nové civilizace. Tentýž Gorbačov se také stal záhy vůdčí
osobností v budování světovlády. V roce 1992 opět v USA navrhl ustavení
globální světovlády. Ostatní světoví vůdci se k tomuto připojili. A konečně, v roce
1996 na světovém fóru v San Franciscu, Gorbačov vyzval ke sjednocení národů
světa pod jednu světovládu.
Přestože se o tom moc nemluví, již dávno vznikl za našimi zády Světový
parlament, který se schází k jednáním o tomto světě. Na 4. zasedání Světové
ústavní a parlamentní asociace /WCPA/ roku 1991 v Portugalsku byla zahájena
kampaň pro ratifikování světové ústavy. Samotné sídlo světové vlády a parlamentu
je hádankou. USA propaguje současné sídlo OSN v New Yorku, ale ve skrytu se
plánuje neutrální půda v Austrálii. Bývalý vysoký úředník vlády Austrálie, Peter
Sawyer, v úřadě vlády odhalil a zveřejnil, že ústředí světové vlády se připravuje v
Canberře v Austrálii. Již stojí gigantická vládní budova a 20 luxusních rezidencí
bylo postaveno v tajnosti v Národní rezervaci, kde se nesmí stavět. Je jasné, že
někdo dosti mocný dokáže pro jistý záměr obcházet jakékoliv zákony. Zde má
sídlit tedy světový parlament. A nenechte se mýlit ideálem svobody. Jen o kousek
dál, západně od budovy světového parlamentu , konkrétně v Deakinu /předměstí
Canberry/ již mnoho let stojí budova tajného světového výzvědného střediska, kam
se sbíhají informace z celého světa, aby zabezpečily kladný průběh a chod globální
vlády. Zde se také vyhodnocují z odposlechu telefonů, korespondence i
zpravodajských zdrojů informace o politicky či jinak nevyhovujících lidech, kteří
mají být pozvolna likvidováni. Ale o tom se ještě dočtete.
Světový servisní úřad /WSA/ ve Washingtonu D.C. už mnoho let provádí registraci
a přeregistrování občanů států na občany světové vlády. Samotná světová vláda už
má svoji vrcholnou byrokracii. Vydává již světové pasy, světové občanské a
identifikační průkazy i rodné listy a další dokumenty. Začínají se shromažďovat
registry a veškerá osobní data občanů celého světa a přetvářejí se na gigantické
databáze určené ke kontrole a ovládání našich životů. Máme být poslušné loutky
vševědoucí světovlády.
Světovláda už je zcela funkční, zatím však pouze za dveřmi svého zrůdného úřadu,
ale tyto dveře mohou být už kdykoliv otevřeny. A každý, kdo se nebude chtít
kolektivizovat pod diktaturu jedné světovlády, bude ztracen, neboť naprosto každý
aspekt lidského života bude spadat pod světovládu. Světovláda má již dnes k
dispozic i světovou armádu – Modré přilby, globální výzvědnou službu, světovou
kriminální policii – Interpol, světový soudní tribunál… . Ale vlastní síla jí nestačí,
proto je cílem likvidace jakékoliv jinačí síly, aby tak pouze světovláda byla jedinou
hybnou rukou.
Cílem OSN je totálně odzbrojit všechny státy, aby se nemohly bránit, a aby tak
armáda OSN byla totálním vládcem a agresorem vůči jakékoliv opozici. Má
samozřejmě zajišťovat státům i ochranu, ale problém je v tom, že si o tom bude
rozhodovat sama světovláda a je otázkou poslušnosti a oddanosti světovládě, zda
vůbec nějaká ochrana bude. A toto není žádné sci-fi. Už 25.září 1961 president
USA, J.F.Kennedy, předložil v ústředí OSN program pro všeobecné a úplné
odzbrojení národů pod jednu globální armádu OSN. Tento dokument má kód
,,Department of State Publication,, č. 7277. O tom, že je důvod se obávat, svědčí i
prezident USA Bill Clinton, který 5. března 1994 podepsal výkonné nařízení č. 13,
v němž také ukázkově nechal celé USA doslova odzbrojit pod moc OSN. O použití
armády USA vždy rozhodoval lidmi demokraticky zvolený Kongres. Od podpisu
prezidentského nařízení č. 13 už je však toto pouze ve svévoli OSN. Každý slušný
člověk přeci musí vidět skrytou zrůdnost a spoutání svobody takovým jednáním.
Vždyť i v samotném Kongresu USA se proti tomuto rozhodnutí ostře postavilo
celkem 33 kongresmanů, ale vše bylo marné. Než dojde k odzbrojení ostatních
armád států, mají být podle Institutu pro mezinárodní řád v průběhu odzbrojování
tyto státy jištěny proti jakémukoliv odporu. Proč jenom OSN má mít pravomoci
rozhodovat o našem osudu ? Je to odporná a zákeřná totalita, která se od těch
minulých liší pouze svojí dosavadní mírovou tváří, což odrazuje mnohé
protestovat. Ale nemůžeme se přeci řídit tím, jak se kdo tváří, ale tím, co skutečně
dělá. A když se podíváme na zákonodárství OSN, s hrůzou zjišťujeme, že většina
jejich zákonů slouží k ochraně vlád, nikoliv jednotlivců. Občan je v OSN jen
jednotkou do počtu. Každý přeci ví, že světovláda nemůže ve vztahu k občanům
nahradit stávající vlády. Vždyť jen jednotlivé vlády jednotlivých států, národů a
kultur musí vědět, co jejich občané potřebují. Jenže pro to není v OSN místo.
Člověka chtějí jednoduše předělat na univerzální bytost, která uposlechne
jakýkoliv příkaz bez dotazů. Z člověka, jeho myšlení, svědomí, citu i kultury se má
stát pouze sériová němá a slepá číslice v miliardě dalších, která poslouží OSN
nanejvýš k evidenci, ale nemůže kompetentně z takové výšky rozhodovat o
lidském životě a osudu. Ale právě o to OSN jde, ale navíc i o totální kontrolu a
manipulaci s lidským životem. Jen poslušné zástupy s vymytým mozkem lze dobře
a bez protestů směrovat. Opravdu se chceme připojit k jednotnému světonázoru ?
Mohou nám vzít svobodu, bezpečí, zdraví i život, ale proč nás chtějí obrat i o to v
nás ? Ne nadarmo říkám, že světovláda je tou nejstrašnější totalitou. Každá totalita
totiž lidi nič ila se vším co měli, ale v duši, ve svých názorech lidé měli odpor a
tajně ctili vlastní pravdu. Ale světovláda po nás vyžaduje i tuto naši duši. Vždyť
právě na ni útočí. Žádný z dosavadních totalitních systémů nedosáhl ovládnutí
světa, protože ve svém viditelném násilnictví a fanatismu byl pro lidi odpuzující.
Dnes se stačí opírat o štít humanity a slepá slova o jakémsi mezinárodním bratrství
a vidíte sami, že plán vychází. Lidé se sami hrnou vstříc do propasti. Ale přiznejme
si, jednou to přijít muselo.
Propaganda světovlády zasahuje naše média i životy. V dekádě roku 1990 započal
Světový zákonný fond široký výzkum a vzdělávací program, který má vést k nové
disciplíně o světovém řádu do učebnicových osnov na celém světě. Našim dětem
se má ve školách už zase lhát. Ale snad Vás to nepřekvapuje ? Média propagují
myšlenky světovlády už s pravidelností a nikoho to již nepřekvapuje.
Cesta ke světovládě se projevuje ve všech oblastech. Mezinárodní měnový fond a
přidružené organizace plánují vydání celosvětové měny a stažení všech současných
národních měn. Tato světová měna se bude jmenovat Coby a už nyní je údajně
připravena k oběhu. Tak bude mít světovláda maximální přehled o toku peněz a jen
světovláda, které tyto peníze patří, bude rozdělovat podle poslušnosti podřízených.
Ale než přijde Coby, všimněte si, že po celém světě si státy náhle od počátku 90.
let a naráz tisknou zcela nové série bankovek. Ty jsou upraveny tak, aby mohly být
během krátké doby okamžitě viditelně či elektronicky okolkovány a uznány jako
prozatímní standardní světová měna, než se přejde na Coby. Zároveň se zcela tiše
stahují z oběhu nevyhovující bankovky, které nelze elektronicky číst nebo nemají
dostatečný prostor pro viditelný nebo elektronicky skenovaný kolek. V USA se
toto nepodařilo utajit a vznikla kvůli tomu ostrá aféra. V listopadu 1992 totiž
Federální rezervní banka začala s utajením stahovat z oběhu zcela platné a
nepoškozené bankovky a distribuovat bankovky s prázdným polem na budoucí
dotisk světové jednotky Coby. V Evropě probíhá plán prozatímním rušením
národních evropských měn a jejich nahrazováním za společnou měnu Euro.
Cílovou stanicí je však až Coby.
Světovláda se snaží získat totální hospodářskou a ekonomickou kontrolu nad
světem, neboť jen tak lze svět ovládat a přikazovat státům, co mají činit. Americký
prezident Bill Clinton v roce 1992 při projevu přiznal, že se usiluje o vytvoření
Světového systému finanční kontroly, který umožní ovládnout politické systémy
všech zemí a jejich ekonomiku. Jde jim tedy pouze o to, aby mohli ovládat vlády
světa a diktovat jednou světovládou. Navíc agentura OSN pro obchod a rozvoj
/UNCT AD/ uvádí, že 368 ze 373 zásadních zákonných změn v posledních 10.
letech směřuje k demontáži států. A o to má právě tajná vláda zájem. Vždyť i sám
největší bankéř světa - Rothschild řekl: ,,Dejte mi kontrolu nad penězi a nebude
hrát žádnou roli, kdo vytváří zákony‘'.
Shrneme-li současnou situaci, víme, že svět se globalizuje pod jednu světovládu.
Již dnes máme oficiální nadnárodní světovou vládu OSN, která brzy převezme
kontrolu nad každou otázkou lidského života v každém státě. Tatáž OSN vlastní
světovou armádu /Modré přilby/ a buduje světovou výzvědnou službu. Státy
padnou, s nimi i národní kultury, národní hrdost, jazyk i tradice. Jedinou uznanou
kulturou bude univerzální globální občanská společnost jedné světové ústřední
světové kultury, která zapáchá socialistickou kolektivizací. Vlády samotné již nyní
verbují i neziskové organizace, které za velmi vysoké finanční odměny mají
vytvářet společenské klima a šířit osvětovou výchovu ke světoobčanství. V roce
1999 vyhlásilo například i Ministerstvo zahraničí České republiky granty na šíření
osvěty člověk – euroobčan. Americká vláda již mnoho let financuje klima přímo
světoobčanské. Vždy jde však o to, zabít v lidech vlastní kulturu, vlastenectví a
udělat z nich loutku, která se rychle klimatizuje na přijetí nové světové vlády.
Smutné je, že světovláda se snaží rozložit i současná světová náboženství, aby je
spojila v jednotnou, byť tak zcela nesmyslnou sílu, která má být v kompetenci
rozhodování světovlády. Přesně o této světové situaci mnohokrát hovořil i papež
Jan Pavel II. Světovláda chce rozbořit všechny oltáře na celém světě, aby se tak
lidé klaněli jednomu fanatickému světovládnému oltáři, který má být směsicí
novodobých nauk New Age a nesmyslných historických okultních náboženství.
Pravá a plodná náboženství musí být ve světovládě zadupána, aby se lidé neklaněli
Bohu, ale světovládě a jen pro ni žili. Jistě Vám neuniklo, jak drastickým a
necitlivým způsobem jedná a plánuje postupovat OSN k tradičním náboženství a
zvláště křesťanství. Tyto fakta jsou pravidelně publikována stejně jako
materialistický přístup americké vlády k budoucnosti světa. Kdo si myslel, že s
bezbožným komunismem padl i světový ateismus, velmi by se divil. Komunismus
jako každá politická marnost prostě přestal být, ale ateismus přežívá v našich
duších a kvete jako epidemie. Ujal se v hlavách světových vůdců jako ideální
forma naprosté oddanosti jednomu řídícímu systému, kterým není Bůh, ale
světovláda, která hodlá skutečně dosáhnout nejen politického vrcholu, ale i své
fanatické mystičnosti, která má v lidských srdcích vytvářet falešnou představu
lásky a víry.
Nyní se ale pojďme věnovat světovládě v pojetí tajné vlády… Světovláda má už
své veškeré byrokratické aparáty včetně toho nejvyššího. Je připravena převzít
okamžitě moc pod totalitní systém, který si na základě dalších informací v této
knize troufám nazývat přímo otrocký. Již dnes jsou násilně vkládány školní osnovy
s cílem vychovávat už současnou civilizaci v ideálu fanatické jednoty a plné
závis losti na úřadech a vládě. Světová média pak zpracovávají nás dospělé občany.
Ovšem i světová politika i politika každého státu je již dnes řízena světovládou,
chcete-li – tajnou vládou. Senátor USA William Cooper přiznal ve svém oficiálním
prohlášení z 23. května 1989, že vláda USA zřídila organizaci CFR a Trilaterální
komisi, jejichž cílem je v tajnosti uskutečňovat, aby na celém světě nebyl na žádné
významné vládní funkci nikdo, kdo by nevyhovoval požadavkům světovlády.
Některé kandidáty tyto organizace i přímo školí a dosazují. Toto dosazování
figurek do vlád, jakož i případné diskreditační nebo atentátní akce na politicky
nevhodné, je technickou otázkou CIA, která byla nezávis lou vyšetřovací komisí
vlády USA z těchto zločinů mnohokrát usvědčena. Zahraniční komise Senátu
amerického Kongresu, vedená Frankem Churchem, která vyšetřovala podvratnou
činnost CIA, konstatovala ve své oficiální zprávě, že vládní CIA již počátkem 60.
let zformovala speciální jednotku k provádění a přípravě politických vražd. Tento
projekt dostal název ,,ZR/RIFLE,,. Bývalý náměstek ředitele CIA Richard Bessel
při výslechu před senátní komisí 9. a 11. června 1976 potvrdil existenci této
nelegální skupiny a přiznal, že jí úkoly zadával Bílý dům /vláda USA/. Ředitel CIA
vydal dne 11. prosince 1959 pokyn ke chronologickým přípravám vražd státníků.
Teror vůči jakýmkoliv oponentům v určených státech vůči USA uvádí instrukce
CIA č. 37/57, 1/57, 9/57 a 60/57. Zvláště pak ale instrukce č. 26/57, z níž cituji:
,,Osoby tvořící jádro vlády musí být zneškodněny. Sestavení černých listin musí
být pečlivě promyšleno. Na jedné straně je důležité, aby nezůstala na svobodě
žádná osoba, která by mohla převzetí moci ohrozit…‘‘
Je to nezvratným důkazem o zrůdnosti tajné vlády, která zde zcela za našimi zády
buduje nejprohnilejší a nejstrašnější systém, který má vládnout pod jedinou vládou
světu. Existenci této tajné vlády potvrdil i Felix Frankfurter, tehdejší člen
Nejvyššího soudu USA, když prohlásil: ,,Skuteční vládci ve Washingtonu jsou
neviditelní a uplatňují svou moc ze zákulisí.‘‘ O tom, co asi budeme probírat v této
knize, se nyní ve stručnosti zmíním.
Takřka všechny vlády světa začaly nelegálně nebo pod ochranou zvláštního zákona
registrovat v tajnosti každého občana do zvláštních složek, které slouží jako
rozhodující posudek . Tyto databáze jsou elektronicky zpracovány a ze všech
koutů světa napojeny na jeden ústřední počítač světovlády. Ta o nás již dnes ví
veškeré potřebné údaje, včetně těch nejintimnějších. Po celém světě jsou
připravovány systémy elektronické kontroly a manipulace s lidmi. Světovláda
hodlá všechny lidi na světě elektronicky označit na kůži číselným kódem a do těla
každého z nás voperovat mikročip, který má identifikovat člověka, kontrolovat
jeho veškeré myšlení a chování, ale má jím být také ovládán jeho rozum podle
scénáře světovlády. Lidé s tímto mikročipem v těle přijmou jakýkoliv rozkaz bez
dotazů, budou to chodící loutky, které budou pod neustálým dozorem. Po celém
světě se buduje bezhotovostní platební styk, aby bylo možno totálně kontrolovat
Váš pohyb, co, kde a za kolik si kupujete, kolik máte peněz atd… Po celém světě
připravuje světovláda rozsáhlé razie na základě svých informací o nás lidech a jsou
budovány rozsáhlé koncentrační tábory po celém světě, včetně USA, pro odpůrce
světovlády a ty, kdo by mohly v momentu přebírání moci pod tento totalitní systém
činit problémy. Po celém světě je připraveno znárodnění veškerého majetku pod
socialisticky orientovanou světovládu. Všechno bude jakoby všech, ale jedinou
kontrolu nad tím bude mít světovláda. Po celém světě dnes lidé umírají na nemoci,
které jsou uměle vytvořeny k fanatickému ideálu snížení počtu obyvatel planety.
Pro odstranění byly vybrány nevyhovující národy, rasy a jednotlivci. Zároveň je
geneticky vytvářen rasový a mentální jedinec, který má být nadřazenou lidskou
jednotkou. Světovláda má na svědomí odporné genetické manipulace, pro které
zneužila a zneužívá již desítky miliónů lidí, aniž by o tom věděli. Po celém světě se
pomocí drog, psychiatrických manipulací, včetně lobotomie, vytváří prototyp
poslušného a oddaného člověka, který nebude vzdorovat a vnímat své bezpráví. Po
celém světě dnes probíhají plány na okamžité uchvácení tisku, televize a všech
médií pro propagandu světovlády. Po celém světě světovláda vytváří vlnu
nepokojů a kriminality, aby tak přinutila občany vzdát se svých lidských práv a
přijala drastická omezení svých svobod za ideál potlačení /vykonstruované/
kriminality. Po celém světě jsou likvidováni odpůrci totalitních praktik a ochránci
lidských práv. A o dosazování figurek do vlád na světě už jsme si trošku cosi řekli.
Média jsou plná vychvalování globalizace a světovlády, ale o takovýchto věcech
mlčí. Lidé to neví, čtou jen obecné propagandistické bláboly o jakéms i světovém
přátelství. Fakta ale tají a dobře ví proč. Ostatně sáhněte si do svědomí,
informovala Vás někdy vláda nebo úřady o tomto ? Ne, samozřejmě oni nás
připravují a zpracovávají pouze na vyslovení souhlasu. Máme souhlasit s něčím, co
nás má spoutat a zotročit. Až přijde den D, budeme jako stádo ovcí souhlasit s
něčím, o čem do hloubky nebudeme nic vědět. Až pak lidé poznají, že za těmi
slovy o sbližování světa nebylo míněno mezilidské a mírové přátelství, ale pouze
politické a hospodářské machinace, jak se zmocnit kontroly a moci nad klíčovými
oblastmi každého národa, státu a lidského života.
Můžete si myslet, že jde jen o strašení, bláznivé bláboly a naivní představy
zakomplexovaného snílka. Vždyť i já jsem si to kdysi myslel a vysmíval jsem se
tomu, aniž bych se tím ovšem nějak zabýval. Ale poznal jsem, že není otázkou víry
to uznat. Existují přímé a nepodlomitelné důkazy této připravované tyranie světa.
A pakliže je znáte, pak není třeba víra, ale vlastní rozumný úsudek a svědomí pro
to, abyste zavrhli budování světovlády. Snad Vám to málo, co v této knize napíši,
dovede k přemýšlení. Pro někoho bude těžké to přijmout, aby nemusel měnit své
dosavadní pohodlné názory na svět za pravdivé, ale jemu nevyhovující. Myslím si,
že tato kniha by měla sáhnout mnohým do svědomí a otevřít jim oči. Hodně lidí ví,
že světovláda bude, ale už vůbec neví, jaký bude její účel. A právě touto
nevědomostí a naivní důvěrou pochodujeme do spárů univerzálního globálního
otrockého systému světovlády.
DOKONALE KONTROLOVANÉ LIDSTVO
Každá totalita v historii světa začínala právě tím, že se začaly shromažďovat
osobní údaje o všech lidech dané země. Tyto databáze sloužily ke kontrole občanů
a jejich rozdělení na vládě vyhovující a nevhodné. Kritériem je zde přitom lidský
názor a přesvědčení. Vzpomeňme na vládní razie za Rakouska-Uherska, tvrdého
fašismu, ale i komunismu, kde panovalo rozdělení na třídy, lidé si nebyli rovni a
nevhodní /za Rakouska-Uherska vlastenci, za fašismu zejména židé a za
komunismu věřící křesťané a disidenti/ byli sledováni, vězněni a likvidováni.
Každý ví a světové dohody o lidských právech to plně stvrzují, že každý člověk má
právo na soukromí a ochranu osobních údajů o své osobě. Je to ale tak jasné i
budovatelům světovlády ?
Všimněte si přátelé, že dnes, kdy žijeme v představě dokonalého světa, začínají
vlády potají shromažďovat osobní údaje o každém člověku a to v masovém
měřítku. Ano, opět si vlády začínají dělat registry svých občanů a jelikož se tak
činí v naprostém utajení, každý si může domyslet zkušenosti z totalitní historie.
Ale proč se domýšlet, když existují důkazy o tom, že vlády světa skutečně
nelegální databáze střádají a postupují je pod jeden globální registr světovlády.
Světovládě jde o to, aby měla totální kontrolu nad celým světem a všemi lidmi. Jen
tak může začít svoji totalitní globální vládu. Pojďme se podívat za některými
důkazy.
V průběhu vyšetřování zvláštní komise Senátu USA v roce 1975 byly vládou USA
přiznány šokující fakta. Již v roce 1956 totiž vládní bezpečnostní složka FBI vedla
nelegálně v archivech kartotéku s popisy, osobními informacemi a daty o celkem
141 231 773 amerických občanech. Z tohoto počtu tvořili přitom pouze 20% lidé,
kteří byli někdy trestáni. Ostatních 80%, což je asi 112 milionů Američanů, byli
občané, kteří se nikdy ničím neprovinili. V 70. letech už tato kartotéka obsahovala
180 milionů takových údajů. Senátní komise přiznala, že tyto nelegální databáze
sloužily ke kontrole a manipulaci prakticky se všemi občany USA.
Ale nelegální databáze o soukromí občanů sbírá nepochopitelně i armáda. Bylo
zjištěno, že jen mezi lety 1966 – 1971 si armádní zpravodajská služba USA
vytvořila kartotéku se záznamy o 100 000. obyvatelích USA.
V roce 1977 se ve Velké Británii provalila značná aféra, kdy se zjistilo, že anglická
policie Scotland Yard zřídil své speciální tajné oddělení pro evidenci a kontrolu
některých domácností. Zjistilo se, že již tehdy byla vládou kontrolována ve Velké
Británii každá 50. osoba, přestože se nikdy ničím neprovinila. K odhalení této
aféry přispěl i renomovaný deník The Times, který tuto aféru 9. září 1977 vynesl
na veřejnost. Když pomyslíme, že již v roce 1977 bylo ve Velké Británii vládou
tajně sledováno 1 100 000 občanů, můžeme si domyslet, v jaké fázi jsou tyto
nelegální databáze nyní. Jedno je ale jisté, stále se rozšiřují.
Dne 20. dubna 1995 byl například v České republice schválen parlamentem jeden
velice podivný zákon a to i přes značné protesty občanů. Na jeho základě dostal
stát neomezenou pravomoc získávat od občanů naprosto veškeré data a informace
z jejich životů, včetně těch nejintimnějších. Znovu opakuji, že veškeré totalitní
systémy v historii začínají právě tím, že se začaly sbírat osobní data všech občanů
dané země.
Navíc tyto naše údaje jsou vládou zneužívány. V roce 1992 například Federální
ministerstvo vnitra České a Slovenské republiky prodalo osobní údaje o více než 2.
milionech občanů naší země, včetně adres a rodného čísla. Tentýž rok 1992 otřásla
ministerstvem vnitra další aféra, když se zjistilo, že úředníci ministerstva vnitra
vedou nezákonně údaje o občanech, které mají naprosto důvěrný charakter.
Obsahovaly i takové údaje jako je sexuální orientace osob, jejich rasová příslušnost
či skryté duševní vady občanů našeho státu. Tyto nelegální, ale především odporné
databáze mohly a můžou být kdykoliv zneužity proti nepohodlným občanům.
Na mezinárodní konferenci konané v lednu 1979 v německém Darmstadu,ke které
se svými podpisy připojily statisíce rozhořčených občanů za svá práva, přiznal
veřejně profesor Abendroth, že německý Spolkový úřad pro ochranu ústavy
shromažďuje ve skutečnosti miliony karet a spisů o všech občanech země, kteří se
nějakým způsobem vyjádřili kriticky k naší společnosti.
Při vyšetřování Senátu USA v srpnu 1993 se zjistilo, že více než 1300 agentů
vládní IRS bylo během posledních pěti let vyšetřováno z důvodu neoprávněného
slídění v osobních záznamech občanů. Přitom kolem 56 000 zaměstnanců IRS má
přístup i do Integrovaného systému vyhledávání dat. Když se tato aféra znovu
rozpoutala v červenci 1994, vyšlo najevo, že soukromé údaje o milionech občanů
nelegálně vlastní i další vládní úřady včetně samotné vlády USA, přestože to bylo
zakázáno. Potvrdil to i americký senátor David Pryor.
7. července 1986 se dostal v USA na světlo světa patrně státní dokument ,,Silent
Weapons for Quite Wars,, ,který byl označen datem: květen 1979 a kódovým
označením č. 74-1120. Senátor M.W.Cooper označil tento dokument za autentický
materiál tzv. ,,Tajné vlády,,. Dokument byl omylem zapomenut v kopírce při
odprodeji nadbytečných zařízení a tak došlo k úniku informací. Dokument 74-1120
obsahuje velmi závažné věci, ke kterým se ještě vrátíme. Především však ve své
technické příručce TM-SW 7905.1 popisuje vytváření modelů domácností, postup
při sledování občanů, rodin, našeho soukromí a jeho napadání. Podle tohoto
dokumentu má být každá lidská bytost na celém světě totálně kontrolována a
sledována od odposlechu telefonů přes analýzu odpadků, až po sledování chování
dětí ve školce. Počítá se s jednou gigantickou úřední byrokratickou mašinérií na
podchycení a sledování soukromí všech lidí a vedení tajných záznamů o nich,
které, jak je možno z dokumentu vyčíst, hraničí až s totální špionáží. Počítače z
celého světa mají být napojeny na jednu ústřední světovou databázi.
Zbigniew Brzezinski, bývalý poradce prezidenta USA pro národní bezpečnost,
prohlásil: ,,Prostřednictvím počítačů budou lidské životy a záležitosti neustále
sledovány. Brzy bude možné uplatňovat téměř nepřetržitý dozor nad většinou
osobních informací o občanech‘‘.
Don Mc Alvany, poradce ve výzvědné službě vlády USA, veřejně přiznal, že
počítačové zpracování dat Američanů umožní vládě sledovat a ovládat lidi od
kolébky do hrobu. Mimo jiné prohlásil,že : ,,Vláda v budoucnosti bude schopna
sledovat a ovládat své subjekty více kompletně a účinně, než jakýkoliv totalitní
režim v minulosti‘‘. Dále přiznal, že od roku 1995 vládní IRS /už zde o ní byla řeč/
počítačově zpracovává všechny Američany. Tento vládní program je již hotov a
profil počítače nyní existuje ke skutečně každé rodině nebo jednotlivci. Jedním z
těchto projektů je ,,METRONET,, ,který doslova šmíruje 110 milionů lidí v 80.
milionech domácnostech v zemi. Celkový počet sledovaných se pohybuje kolem
250 milionů lidí /jen v USA/.
Vidíte, přátelé, že světovláda pracuje, pouze to my nevidíme. Ale to není vše,
vlády světa připravují plány na uchvácení občanů už od úplného narození až po
smrt. Jen totální kontrolou nad námi nás mohou ovládat, ale v případě potřeby také
zlikvidovat. Nikdo nedal veřejnosti jediné rozumné prohlášení, proč jsou tyto data
náhle tak masově po celém světě sbírána, ale přesto se tak děje. Čtěte dál.
Světovláda vidí nepřítele v každém člověku a hodlá totálně kontrolovat i naše děti
/OSN a snahy o ústavní výchovu dětí aj./. Kongres USA už počátkem 90. let
navrhoval zákony, které by nutily rodiče podrobovat své děti vládním prověrkám.
Zákon č. S-732 vyzývá pro realizaci počítačového registru pro všechny děti mladší
6. let. Tento registr umožní vládě totální výchovnou kontrolu své mládeže směrem
ke světovládě a jako zločince bude kontrolovat všechny děti v zemi. Vláda navíc
vyhrožuje, že odmítnutím tohoto zákona mohou být děti rodinám odebrány, v
lepším případě rodinám odepřou sociální dávky na dítě. Žijeme v podivně kruté
době, nezdá se Vám ?
Evropa rozhodně nezahálí. Státy Evropské unie /prakticky celá Evropa/ přistupují
od roku 1985 k takzvané Schengenské dohodě. Říkám přistupují, ale tato dohoda je
povinná pro všechny státy, které chtějí mít s EU něco do činění a to prakticky
postihuje všechny státy. Schengenská dohoda je velmi diskutovaná věc, ale
všimněte si, že se vždy hovoří jen o ní, ne o tom, co je v ní. Když jsem požádal
vládu ČR o podrobné paragrafy této dohody, byli mi sděleny opět jen výsměšně
obecně známé informace. Proč se to tak tají ? Jde totiž o jeden z největších
podvodů na demokracii, který má totálně kontrolovat životy lidí v Evropě.
Paragrafy 92 až 118 Schengenské dohody vyžadují po státech, aby zakládaly
elektronické výstavby archivů a počítačově zpracovávaly osobní informace o
svých občanech. Zpočátku na komunální úrovni, později na úrovni světové.
Paragrafy 5,25,29 až 38 preferují společenský rasismus, uspořádání občanů do
kategorií nežádoucích osob na základě jejich příslušnosti, rozumové úrovně,
ideologie, společenského působení a to tak, jak vlády budou chtít. Lidé jsou zde
jen dobytek do počtu, se kterým si můžou vlády dělat cokoliv se jim zlíbí. V
protikladu s Ženevskou konvencí z roku 1951 Schengenská dohoda zakazuje
politický azyl. Už nebude úniku z jakéhokoliv státu. Paragrafy
25,45,46,92,94,96,101 a 109 doslova ničí soukromý a osobní život, právo na
svobodný rozvoj osobnosti a právo osoby na soukromí a anonymitu. A já se ptám,
jak je to možné, když je to v rozporu se Základní listinou práv a svobod občanů a
Světovou deklarací lidských práv schválené OSN ? Je jasné, že účel světí
prostředky a ten účel je totální kontrola a manipulace s lidmi na celém světě. A
není náhodou, že tyto snahy vyvstaly současně po roce 1945 ve všech částech
světa. A tyto databáze nejdou pouze po obecných vzorcích lidí, ale vyhledávají i
politicky nebo jinak názorově nevyhovující, ale dokonce i ochránce lidských práv.
Jakby také ne, vždyť jsou to právě ochránci lidských práv, kteří by nikdy žádnou
totalitní světovládu nepřipustili.
Už v roce 1956 byla na příkaz prezidenta Eisenhowera v USA zřízena pod
patronací FBI a CIA agentura, která se zabývala sledováním bojovníků za
občanská práva a vedla také kartotéky na osoby nepohodlné vládě. Jak vyplynulo
při odtajnění vládních dokumentů na základě zákona o svobodě informací koncem
60. a v polovině 70. let, vláda USA dokonce sama naplánovala a uskutečnila
několik vražedných atentátů na ochránce lidských práv. Jednou z obětí byl i Martin
Luther King.
Občané jsou samozřejmě znechuceni takovým jednáním. Když tyto případy
přerostly a občané se začali scházet před Bílým domem a masově protestovat,
pověřil Senát USA zvláštní vyšetřovací výbor v čele se senátorem Frankem
Churchem. Ten měl odhalit pozadí ohledně tajných vládních databází o občanech a
špehování soukromí občanů. A to se také stalo. Výbor totiž vydal v dubnu 1976
svoji závěrečnou zprávu, kde senátor Church přiznává, že vláda skutečně nelegálně
sleduje obrovské množství lidí a shromažďuje v gigantických archivech tuny
soukromých informací o občanech, aniž by o tom lidé věděli. Senátor Church
přiznal dále, že vláda často nařizuje tajné sledování občanů pro jejich politické
přesvědčení, ochránce lidských práv i organizace zabývající se lidskými právy,
charitou a pomoci lidem, dále rasově nevyhovující občany a mládež. Vyplynuly i
zajímavá čísla. Od června 1975 používala FBI celkem 1500 vyškolených agentů
výhradně na špehování politicky nevhodných a v roce 1976 vyčlenila FBI na
stíhání těchto nevinných disidentů a ochránců lidských práv celkem 7 400 000
dolarů, což je více než dvojnásobek rozpočtu na oficiální stíhání kriminality. Zde
je jasně vidět čeho se vlády skutečně bojí, pravdy. Senátor Church také odhalil, že
vláda pod programem ,,COINTELPRO,, a na základě nelegálně získaných
osobních dat občanů cíleně rozvracela vytipované rodiny, zajišťovala propouštění
vládě nevhodných lidí ze zaměstnání a studentů ze škol, falešně obžalovávala a
odsuzovala do vězení lidi, kterým předtím fingovaně zmanipulovala daňové
přiznání, falešným posudkem psychiatra diskreditovala nevhodné občany jako
blázny a izolovali je v psychiatrických léčebnách, ale zajišťovala i fyzickou
likvidaci nepohodlných osob.
Tak jak se Vám, přátelé, líbí náš spravedlivý svět a demokratické vlády ? Musím
Vás však ujistit, že ani takováto aféra nic nezměnila. Přes oficiální vládní přiznání
těchto šokujících praktik se nestala žádná náprava. Hned jak se uklidnilo veřejné
mínění, vláda pokračovala v tomtéž, pouze své praktiky dnes lépe utajuje.
Světovláda dál činí ve skrytu vše proto, aby rozvrátila společnost do
připravovaných norem světovlády. K vyšetřování Senátu v těchto věcech se ještě
vrátíme.
Není pochyb, že vlády světa na příkaz světovlády shromažďují v tajnosti naše
soukromé data a podrobné informace z našich životů. Každému by mělo být jasné,
že jde o zločinný tah pro kontrolu společnosti a její manipulaci. Člověk má být
redukován z občana na pouhé číslo a jeho život bude plně řízen vládou. Kdo
nebude po vůli, jeho kádrový posudek mu ve společnosti nedovolí žít jako člověk.
Už teď jsme jen loutky oddané v nemilost úřední byrokracie. Odhalené případy
mluví jasně.
Nedejte se ale mýlit jednotvárností tohoto problému. Vlády světa už pár desítek let
pracují na mnohem zákeřnějším způsobu kontroly společnosti a toho se, ať chceme
nebo nechceme, účastníme všichni.
Světová vláda totiž počítá s tím, že v brzké budoucnosti má být stažena finanční
hotovost z oběhu. Místo toho začnou platit takzvané elektronické peníze. To jsou
peníze, které si vyděláte, ale místo hotovosti se Vám automaticky přesunou na
Vaše osobní konto, ze kterého zase nakupujete a proplácíte bez hotovosti, pouze
přes počítač, kdy se Vám odečítá částka, kterou jste již utratili. Je to prakticky
systém dnešních platebních a kreditních karet, který již dnes drtivě vytlačuje
hotovost. Banky celého světa dávají dnes držitelům karet veliké výhody, aby lidé
sami opouštěli hotovost. Vlády samotné pak postupně právními cestami naopak
omezují občany, kteří dosud peníze vlastní pouze v hotovosti. Proč vlády tak moc
chtějí zavést tento bezhotovostní karetní systém ? Protože tak budou vědět o
člověku naprosto veškeré informace a mohou ho nejen sledovat, ale s ním i
manipulovat. Totiž tím, že mezi lidmi nebude hotovost, ale všechny peníze bude
mít pod kontrolou stát, občan se tak stane přímo závislý na státu a bude muset
poslouchat jakoukoliv státní ideologii, protože jinak by se mohlo stát, že mu stát
zablokuje konto a člověk tak bude odsouzen, neboť nikde již nic nekoupí ani
neprodá. Ale nejen, že tímto lidé ztratí své svobodné přesvědčení, ale ztratí i své
soukromí. Stát totiž díky tomuto elektronicky řízenému systému bude vědět kolik
máte peněz, jak s nimi nakládáte, kde a co přesně nakupujete /na základě různých
položek čárového kódu/, kolik toho nakupujete a jak si počínáte s celkovým
majetkem. Mohou ale sledovat i Váš pohyb podle toho, kde zrovna kartou platíte.
Plán je tedy jasný. Vždyť sám americký senátor M.W.Cooper k tomuto v roce
1989 prohlásil: ,,Budeme otroky spoutaní bezhotovostním systémem ekonomické
kontroly‘‘.
A tím si můžete být jisti. Vlády nás proto potřebují všechny bez rozdílu donutit
přejít na bezhotovostní transakce. Dělají vše proto, aby komukoliv s hotovostí
komplikovaly život a nutili tak lidi zvolit karetní systém. V rámci tohoto plánu
například v USA začali vydávat nové 20,50, a 100 dolarové bankovky. Vydali je
však ve velmi omezeném množství a budou distribuovány pouze tomu, kdo vlastní
systémovou kartu sociálního zabezpečení nebo jakoukoliv státní identifikační
kartu. Přitom jiné, než tyto nové série bankovek již neplatí a lidé si tak musí
zřizovat kreditní a identifikační karty, aby mohly získat od státu hotovost. Jinými
slovy, hotovost je občanům v USA nyní již povolena pouze v určitém množství na
měsíc a to jen vybraným jedincům, kteří přijali a vlastní nějakou ze státních
platebních nebo identifikačních karet. Je to zrůdnost, ale není to vše. Podle zákona
jsou v USA banky i obchody povinné sdělovat vládní složce IRS jakoukoliv
transakci převyšující 3000 dolarů. Ten, kdo platí v hotovosti touto a vyšší částkou,
je okamžitě zařazen do databáze podezřelých občanů a je s ním tak ze strany úřadů
také jednáno. Nechceš-li být státem šikanován, pořiď si kartu a plať jí. To je zákon
džungle. Přitom bance nebo obchodníkovi, který by transakci převyšující 3000
dolarů neohlásil, hrozí pokuty i vězení a to v sazbě horší než za distribuci drog.
Tak moc se vláda bojí hotovosti ? Už v roce 1986 byl v USA schválen zákon číslo
31/1986, podle něhož byli všichni, od gigantických podniků po posledního
stánkaře na předměstí, povinni sdělovat vládní IRS každou útratu hotovosti nad 10
000 dolarů. Vláda tímtéž zákonem schválila dlouholeté vězení těm, kdo tak
neučiní. Přitom americký kongresman R.Paul přiznal, že vláda tak postupuje i bez
schválení Kongresu. Tentýž kongresman celou situaci okomentoval slovy, že vláda
podporuje zákony, které jsou základem tyranie.
Ale to samé je i v evropských zemích. Směrnice Evropské unie přijaté v červnu
1991 a 1.ledna 1993 zakomponované povinně do všech členských zemí přikazují,
aby kdokoliv a kdekoliv bude někdo platit hotovostí přesahující 15.000 Euro, musí
se prokázat občanským průkazem. Zákon přikazuje legitimovat občana v
libovolných případech i pod tuto hranici. Mohou Vás tak libovolně šikanovat, i
když si půjdete koupit za hotové třeba rohlík a například Vaše rasa nebo oblečení
se nebude obchodníkovi líbit. Tentýž zákon Evropské unie přikazuje bankám i
obchodníkům podezírat každého, kdo hotovostí platí a sebemenší podezření se
musí hlásit úřadům. Jednoduše, kdo platí hotově, je okamžitě brán za kriminálníka.
Ale to se netají, naopak, vlády chtějí, aby si tak občané připadali všude sledovaní a
ponižováni a radši zvolili bezhotovostní platbu kartami.
Informace o hotovostních transakcích jsou však vyhodnocovány po celém světě,
stejně jako automaticky získané informace z karet. Za zmínku stojí Síť finančního
trestního zákona /FINCEN/, což je americká instituce, jejíž chapadla zasahují celý
svět prostřednictvím svých poboček M.L.A.T., které se tvoří v mnoha zemích. Ty
mají udávat do ústředí FINCEN jakékoliv vyšší finanční transakce ve světě.
Proto vězte, přátelé, že karty přijmete, ať chcete nebo ne, ať souhlasem nebo
násilím, ale finanční hotovost už neuvidíte. Vlády, které usilují o spoutání lidské
civilizace pod totální kontrolu, to nedovolí. Jen čipy v našich platebních kartách
jim mohou kdykoliv odhalit a do gigantických počítačů zaznamenat naše životy.
Profesor Caroll Quigley, politický poradce prezidenta USA Billa Clintona, ale
později i sám Clinton v New York City roku 1992 přiznali, že cílem těchto
monstrózních spiknutí je vytváření Světového systému finanční kontroly v
soukromých rukou /tajné vlády/, který by umožnil ovládnout politický systém
každé země a ekonomiky světa jako celku…. Máme to snad brát jako oficiální
přiznání světové mafie ? Smířit se s tím, že nám tohle vmetá do tváří samotná
vláda ? Vzpomeňme na slova největšího bankéře světa Rothschilda: ,,Dejte mi
kontrolu nad penězi a nebude hrát žádnou roli, kdo dělá zákony‘‘.
A o to právě jde, kdo má kontrolu nad penězi, má kontrolu i moc nad všemi lidmi i
celým světem. Proto platební karty a systém elektronické kontroly. Všechny
transakce ze všech platebních karet každého člověka se elektronickým přenosem
dat mohou centrálně v jediný okamžik sbíhat v jediném počítači světovlády, která
tak ví vše.
Ale než padne hotovost, jak jsem psal již v úvodu knihy, současné měny států se
mají proměnit na jednu celosvětovou měnu nazvanou Coby. Nejprve budou
okolkovány dosavadní národní bankovky světovým kurzovním kolkem, později
budou distribuovány zcela nové bankovky Coby. Avšak převedení hotovostí světa
na bezhotovostní peníze možná i tento plánovaný tah předstihne, každopádně ať
hotově nebo poté už bezhotovostně, budeme mít co do činění s jednou světovou
kurzovní měnou Coby. A všimněte si, přátelé, velmi pozorně, že již dnes jsou
bankovky světa v novém provedení tisknuty pro okamžitou světovou normu
,,kolkované,, světové měny.
Po celém světě se totiž neuvěřitelnou shodou začaly ve stejnou dobu náhle vydávat
nové série bankovek, které obsahují podivné prvky, které mají sloužit k hladkému
převedení na světovou měnu a především mají všechny občany, kteří nemají dosud
kartu, ale platí hotovostí, dočasně kontrolovat. Kdo má kartu, je kontrolován, kdo ji
nemá, má nyní už po kapsách hotovost, která je vybavena prvky pro naši kontrolu
a sledování. Víte například, k čemu ve skutečnosti slouží stříbrný pokovovaný
proužek na našich bankovkách ? Bankovky s tímto proužkem jsou vydávány již po
celém světě a bankéři tvrdí, že je to pouze proto, aby se bankovky nedaly tak dobře
falšovat. Je to ale celá pravda ? Každý proužek je ve skutečnosti snímatelný i na
dálku speciálními detektory. Každá bankovka dané hodnoty má jinak zpracovaný
proužek. Působí to tak, že máte-li u sebe peněženku s penězi, tímto detektorem
Vám, aniž byste o tom věděli, může vláda kontrolovat, kolik máte u sebe peněz a
jaké měny. Tyto detektory se používají na hranicích, administrativních budovách,
ale i vládou specializovaných místech. Stát tak okamžitě ví, kolik máte u sebe
peněz a o jakou měnu se jedná. Vše aniž byste tušili, jak nechutně je porušováno
Vaše soukromí. Ale je to jen nic oproti připravované kódované hotovosti. V USA
se přistoupilo k tisknutí bankovek, kde každá bankovka je neviditelně laserem
označena čárovým kódem. Při výplatách mezd i obchodních transakcích, se vždy
ví, kdo přesně tyto bankovky obdržel, kdo je měl potom, kdo potom a vláda tak
sleduje pohyb lidí i bankovek a zboží i služby za ně markované. Je to modernější
verze bankovek s proužky, neboť stejnou funkci plní zároveň i bankovky s
čárovými kódy. Proč jsou v mnoha zemích proužky schovávány mezi papír uvnitř
bankovek ? Proč nové edice bankovek užívají neviditelné čárové kódy. Proč na to
veřejnost nebyla upozorněna ? Snahou je utajit skutečný záměr, naši totalitní
kontrolu a kontrolu nad penězi. A hotovost je pro světovládu natolik nebezpečnou
věcí, že má důvod proč ji kontrolovat a postupně likvidovat. Jediný uznávaný
platební systém bude totiž bezhotovostními čipovými kartami. A my budeme
skutečně otroky spoutaní bezhotovostním karetním systémem. Proto stále ty
masové mozky vymývající reklamy o výhodách pro držitele platebních karet. Sami
kráčíme naivně do spárů jednoho z největších světových podvodů.
V Německu vznikl roku 1994 dokonce státní úřad pro odstranění hotových peněz v
této zemi. Odstranění hotovosti zde vláda nařídila zákonem. Zákonným
rozhodnutím v téže době tatáž vláda vnutila občanům platební karty. V kanadském
Quebecku vláda prostě přestala vydávat peníze a začala dosavadní měnu stahovat z
oběhu. Šokovaným občanům bylo sděleno, že si mají pořídit kartu. Můžeme také
vzpomenout i na fanatické plány v České republice, kdy mělo být do roku 1997 z
města Zlín uděláno tzv. ,,Bezhotovostní elektronické město Zlín,, ,jak zní oficiální
program, který se má rozšířit do celé republiky.
Ale vládám nejde jen o platební karty. Všimněte si prosím, že současné
magnetické platební karty /s černou páskou/ nahrazují platební karty čipové /s
elektronickým čipem/. Vlády totiž zavádějí rozsáhlé identifikační schopnosti karet.
Ty už nemáme používat pouze k obchodnímu styku, ale mají sloužit i jako osobní
identifikace každého člověka. Cílem je samostatná identifikační karta, ale proti se
zvedají už přes 15 let protesty po celém světě. Proto vlády postupují zvolna. Náš
život je dnes zaplaven kartami od platebních přes věrnostní, sociální, zdravotního
pojištění, knihoven až po telefonní…. Toto nepřehledné zahlcení kartami je záměr.
Vlády totiž navrhují spojovat více karet do jedné za účelem lepší přehlednosti.
Ano, čipy to umožňují a zpracovaní občané naivně souhlasí. Ale totéž co platí u
peněžních transakcí, platí dvojnásob u osobních dat. Vláda je schopna udělat
všechno proto, aby si zajistila přístup do Vašeho soukromí a Vašich životů. Ale
vezměme to postupně.
Světovláda chce okleštit naše životy a dostat lidskou bytost pod totalitní kontrolu.
Začalo to platebními kartami. Už v roce 1970 sdělila dokonce samotná Barclayská
banka Spread Eagle ve svém firemním časopise, že v blízké budoucnosti budou
lidé zbaveni svého soukromí a lidé budou redukováni na kódy zaznamenané na
magnetických discích obřího vládního počítače. Tento počítač pro celý svět je zde
doslova nazýván Velkým Bratrem, jehož pátravý pohled nás bude neustále
sledovat.
Po celém světě se postupně k platebním kartám přidávají velmi osobní údaje, takže
karta je zároveň i identifikační. Na stejném principu čipové karty se vydávají i
občanské průkazy /začalo to v USA/, kde na jedné kartě je v čipu zaznamenáno až
na 2000 stran záznamů o Vás. Nejen jméno, adresa a rodné číslo, jak by si občan
myslel. Je zde i Váš zdravotní stav, trestní rejstřík, psychiatrický posudek rozboru
osobnosti, politická příslušnost, náboženské vyznání, sexuální orientace,
společenská a třídní přizpůsobivost, provládní spolehlivosti, seznamy Vašich
přátel, manželka, děti, rozvětvená rodina, číslo konta, digitálně zpracovaná
fotografie, otisky prstů, záznam hlasu.a desítky dalších údajů, které ať už pravdivě
nebo lživě odhalují naprosto vše o Vás. Občan žije v naivní důvěře, že tyto nově
vydávané občanské průkazy skutečně obsahují jen úředně standardní data. Ale
ověřit si to nikdy nemohou, vše je zaznamenáno v čipu, ke kterému má přístup
pouze úřady a vláda. Vše je propojeno počítačem a Vy jste tak totálně sledováni a
odhaleni. Věděli jste, že tyto čipy jsou napojeny na vyhledávací družicový systém
GPS, a že tak jste neustále sledováni v pohybu ? Tyto čipy byly zprvu testovány na
rybách, které migrovaly v řekách a plně se osvědčil. Lidská bytost nyní dokáže být
během 10. sekund lokalizována na 8. metrech čtverečních z celého povrchu planety
podle toho, kde se konkrétní osoba se svojí kartou nachází. Kolem Země dnes
krouží 24 satelitů GPS, které jsou pro to určeny. Tyto nové občanské průkazy jsou
vydávány po celém světě. Začalo to knížkami s ochrannými prvky jako na
bankovkách, pak s magnetickými proužky a nyní se přistupuje k čárovým kódům a
čipům. Občanské průkazy jsou spojovány s cestovním pasem, zdravotními
průkazy, platebními kartami a jednou digitální dálnicí tak celý Váš průběh dne a
celý Váš život proudí do již zmiňovaných databází, kde světovláda vyhodnocuje
každého člověka planety. Jsme loutky v rukou mocných.
Po celém světě proti tomu vznikají vlny protestů, ale vlády přistupují k tak
drastickým a nelidským postupům, že karty ze strachu už nikdo neodmítá. Jak je to
s kartami platebními jsme si již řekli – vlády sledují transakce přesahující danou
mez, stahují hotovost a na některých místech se už hotovost vůbec nepřijímá.
Hotové peníze jsou vydávány mnohdy v omezené a označené míře a vydávají se
pouze na příděl občanům, kteří drží alespoň jednu státní identifikační kartu atd…
Ale jak vlády nutí přijmout právě identifikační karty ?
V USA vláda začíná nelegálně diskriminovat občany, kteří odmítají přijmout
identifikační karty s čipem. Takoví občané mají od roku 1996 zakázán přístup na
mnohé úřady, přicházejí o zaměstnání a stát jim obvykle odmítá platit sociální
dávky a dokonce odpírá lékařskou péči. Též se však vžívá policejní šikana, kdy
jsou tito občané úmyslně vyhledáváni, sledováni a vězněni, protože se nemohli
legitimovat čipovou identifikační kartou. Ve Španělsku byla též vydána každému
občanu podobná identifikační karta. Pokud občan odmítne tuto kartu předložit,
podle zákona mu může španělská policie i bez soudního povolení prohledat dům,
auto, ale mohou také svévolně jako zvěř nahánět a uvěznit ty, kteří nebudou nosit
státní identifikační kartu. Ne, nemluvím o fašistickém Německu, ale o současné
demokratické zemi Evropské unie. Ale tyto zákony se šíří jako epidemie, žijeme v
policejních státech jedné gigantické světovlády. V USA jsou běžné namátkové
razie na ulicích. Jednoduše si vyberou ulici ve městě, uzavřou do ní lidi jako
dobytek a legitimují je. Kdo nemá identifikační kartu, je surově zbit a jde k
výslechu. Americký důstojník Texe Marrs se stal v roce 1996 svědkem jedné
takové vládní razie ve městě Austin. Ulice mezi správní budovou Cob Country
Courthouse a rozestavěnou správní budovou byla zcela nečekaně uzavřena 8. až
12. policejními vozy. Nad hlavami vystrašených lidí kroužila helikoptéra, níže,
než-li stanovuje limit FAA pro centrum města. Jedno z aut dokonce nemělo žádnou
poznávací značku, kde byli agenti v černých uniformách. Přes všechny zákony
policie uvěznila do ulice desítky občanů a náhodně je prohledávala. Každý, kdo
neměl občanský průkaz a nemohl prokázat, že je ,,občanem,, ,byl surově odveden a
svázán s rukama za zády jako zločinec. Do připraveného transportního autobusu
pak dotáhli asi šest takto svázaných nevinných lidí a odvezli je neznámo kam.
Policie se k celé záležitosti odmítla vyjádřit, později dokonce prohlásila, že o
ničem neví. Tyto razie jsou v USA přitom na denním pořádku.
Ale všimněte si, že tyto zákony o kontrole totožnosti platí již po celém světě. V
západních zemích jako zcela nový jev, na východě, včetně České republiky, jako
pokračování v přežitku z totalitní doby. Ano, po celém světě, kdo se dnes
neprokáže občanským průkazem, může být svévolně odveden k výslechu, přinucen
k pokutě nebo i uvězněn. Světovláda dělá vše proto, aby občané vždy měli u sebe
své identifikační karty /s čipy/. Ale pojďme se podívat do zákulisí těchto snah o
vytvoření světového kontrolního dozoru čipovými identifikačními kartami.
V naprosté tajnosti a bez informování veřejnosti se Kongres a prezident USA Bill
Clinton dohodli založit a vybudovat obludné monstrum, které se jmenuje Národní
identifikační centrum. Toto zařízení už stojí ve Virginii a je vybaveno
nejmodernějším počítačovým systémem pro totální kontrolu každé stránky
lidských životů. Celá věc je držena v tajnosti, aby se občané nebouřili a
nepožadovali po svých kongresmanech zastavení tohoto projektu. Ale jeden z
poslanců Kongresu, Neal Smith ze 4. obvodu ve státě Iowa, omylem zveřejnil ve
svém volebním bulletinu z října 1993 důležitá fakta. Kongresman v něm píše:
,,Řešení klasifikace lidí vyžaduje vybavení Národního identifikačního centra
výpočetní technikou, aby místní úřady pro kontrolu dodržování zákona mohly
okamžitě získat informace ze všech států… Dosud jsme investovali 392 milionů
dolarů do jednoho takového centra půl hodiny jízdy od Washingtonu D.C. a
doufáme, že bude otevřeno do 2. let… Doufáme také, že všechny státy budou do
tohoto systému zařazeny do roku 1998 a budeme potom dostávat informace na této
rozvíjející se bázi.‘‘ Jak přiznala později i vláda USA, podle plánu se mělo do
tohoto záměru v letech 1995 až 1999 investovat dalších 5,5 miliard dolarů.
Předsedkyně Komise pro informační reformu v americkém Kongresu, poslankyně
Barbara Jordanová, navrhla v polovině 90. let označit všechny občany USA, ale i
přistěhovalce státní identifikační kartou. Kongres tehdy zaplavila vlna občanských
protestů. Kongres tedy toto rozhodnutí stáhl s tím, že vydání identifikačních karet
bude odloženo. Místo toho však komise navrhla zřízení ,,Národní databáze,, , což
je počítačový systém, v němž budou o každém člověku vedeny základní údaje. Ale
původní plán se mezitím naplňoval dále, dokonce byl obohacen o vydání karet tzv.
,,nepřátel státu,,. Celý projekt označení lidí I.D. /identifikačními/ kartami je znám
jako ,,PROJECT MOSAIC,,.
Ale tento zrůdný projekt sahá nejméně do 80. let. Martin Anderson, poradce
prezidentova výboru pro ekonomiku /za Reaganovy vlády/, veřejně přiznal : ,,Na
počátku 80. let, kdy jsem pracoval v Bílém domě jako poradce prezidenta Reagana
pro domácí politiku, byl jsem překvapen velikou touhou vládních byrokratů, z
nichž mnozí byli jmenováni Reaganem, po zavedení státních identifikačních
karet‘‘. Už v červenci 1981 vládní kabinet dostal ke schválení zákon, aby všichni
občané tuto kartu dostali a museli ji nosit stále u sebe. Prezident Reagan v té době
tento zákon vetoval s odůvodněním, že by se jednalo o příliš velký zásah do
soukromí občanů. V pozdější době byl však Reagan přinucen spolupracovat. Za
prezidenta Clintona se tato myšlenka drasticky vyhrotila. V roce 1994 se americká
vláda snažila naráz vydat tyto I.D. karty a postavit všechny občany před hotovou
věc. Stalo se to výkonným nařízením prezidenta, který tak obešel Kongres. A
skutečně, Americká poštovní služba dostala rozkaz připravit k odeslání prvních
100 milionů elektronických I.D. karet. Jak zástupci vlády přiznávají, tyto karty
jsou propojeny totálně mezi všemi úřady, policií, vládou i tajnými službami, každý
o Vás ví, co chce. Přitom se tak děje za zády občanů, ale i bez schválení
Kongresem.
Americký vědec a specialista na tuto technologii, Dr.Clark Matthews, napsal :
,,Vláda se chystá zredukovat každého Američana na totálně závislou bytost a na
téměř totální dozor nad každým jednotlivcem prostřednictvím těchto hanebných
karet. Vývoj těchto identifikačních karet a databází, které leží u jejich základů, by
byl monumentálním krokem do temnoty, nového věku kontroly lidí a otroctví….
Tento systém je výsledkem společného vývoje vlády a nejvýznamnějších korporací
/tajné vlády/, jehož účelem je nastolení policejního státu s absolutní kontrolou
všech občanů‘‘. K tomu není snad co dodat.
Mezi tím však pro karty začala v americkém Senátu vystupovat senátorka Diane
Feinsteinová a senátor Edward Kennedy. Ten se také spojil s tajemnicí zdravotního
výboru, Donnou Shalala, a vymysleli plán za 100 milionů dolarů, v němž by
novorozenci a všechny děti museli mít svůj záznam v Národním počítačovém
registru. Čím se provinili ? Tento záměr vyšel opět na veřejnost a občané bouřlivě
protestovali. A hle, Senát USA celý tento podvodný návrh stáhnul. Ale hned poté
zaútočil prezident Clinton s tím, že vydají povinnou kartu zdravotní péče. To, že
obsahuje všechny údaje jako státní identifikační karta, to se občané neměli
dozvědět. Viděl jsem v televizi, jak prezident Clinton v Kongresu držel před zraky
milionů diváků tuto kartu v ruce a popisoval její výhody. O jejím skutečném
záměru neřekl nic. I takto se dá lhát celému národu. Když vyšla pravda najevo,
přišel okamžitě další vládní tlak. Označit I.D. kartou všechny školní děti a byl
kvůli tomu vytvořen i zvláštní projekt ,,GOALS 2000,,. Následovaly údery jeden
za druhým. Ministerstvo práce vyžadovalo I.D. karty pro všechny dělníky, nakonec
pro všechny zaměstnané. Co se zatím podařilo dotáhnout do konce, bylo zavedení
I.D. karty pro všechny vojáky USA. Tato karta se nazývá MARC. V dubnu 1995
Ministerstvo obrany k tomuto učinilo první kroky a dnes je to již několik let
fungujícím systémem. Uvědomme si, že vojákem se stává každý americký občan
mužského pohlaví, nemá-li zdravotní vyjímku. Vojákem je i v době zálohy a každý
muž má obvykle rodinu. Databáze je tak jistě hodně nasáklá. Ale vládě se podařil
ještě jeden tah. Každý Američan byl povinně očíslován 9. místným číslem, kterým
ho vyhledají kdekoliv pomocí počítače a vedou o něm pod tímto číslem veškeré
záznamy. Očíslování lidí však brzy přejde na 18. místný blok číslic, který bude
mezinárodním standardem. Ano, všichni lidé na světě budou totiž označeni jako
dobytek na ruce nebo na čele číslem napojeným na jeden počítač světovlády. Ten
má základní pozici v čísle 666. Bez tohoto označení nebudete moci nakupovat ani
prodávat, oficiálně ani existovat.
Zavedení I.D. karet podporuje dále i guvernér Kalifornie Pete Wilson a senátorky
Diana Feinsteinová a Barbara Boxerová. V roce 1996 senátorka Kay Bailey
Hutchisonová předložila Senátu návrh zákona č. 999 o povinném zavedení I.D.
karet. O rok dříve, v roce 1995, dělala senátorka Feinsteinová na Capitol Hill
prohlášení pro tisk, kde přiznala, kam až plány sahají. Řekla: ,,Nová I.D. karta by
byla vyrobena pokročilou technologií s mikročipem, magnetickým čárovým
kódem, záznamem hlasu, vzorkem DNA, vzorcem sítnice, digitálně kódovaným
otiskem prstu, digitální fotografií…‘‘ Promiňte mi to přirovnání, ale Hitlerovi
stačilo v dokladech pouze jméno, rodné číslo a adresa.
Pokud bychom přesto chtěli věřit spásonosným myšlenkám této novodobé masové
identifikace čipovými kartami, proč byly tyto karty vyprojektovány v americké
Národní bezpečnostní agentuře /NSA/, která je známá nekalými a drastickými
aférami s manipulací občanů, jejich sledováním, diskreditací a vydíráním. Pak se
člověk musí zděsit při slovech Zbigniewa Brzezinského, poradce presidenta USA
pro národní bezpečnost, který řekl: ,,Prostřednictvím počítačů budou lidské životy
a záležitosti neustále sledovány. Brzy bude možné uplatňovat téměř nepřetržitý
dozor nad většinou osobních informací o občanech.
V roce 1996 byl podán návrh prezidentu USA, Billu Clintonovi, aby vyhlásil tak
zvané výkonné nařízení pro přímé vydání identifikačních karet všem občanům.
Tím by se totiž vyhnul tomu, aby o tom rozhodoval demokraticky lidmi zvolený
Kongres.
Skutečností je, že I.D. karty jsou jedním z největších podvodů a zločinů
spáchaných na lidech, který zachvacuje svět. Je to systém pro totální kontrolu nad
lidmi, diskriminac i a likvidaci nevhodných. A věřte, že I.D. karty přináší ty
nejčernější obavy podvodného plánu, o kterém je řeč. Aféry, které se zde před
našimi zraky odehrávají prostě smrdí. Pojďme se podívat na některé z případů
týkajících se identifikačních praktik na nás lidech.
Začátkem prosince 1987 bylo vládní inspekcí odhaleno, že vláda Austrálie
nelegálně shromažďuje a zneužívá data na identifikačních kartách všech 18.
milionů svých občanů, přestože léta tvrdila, že nic takového není nikdy možné.
V roce 1994 například americká vládní CIA ve spolupráci s mexickou společností
NAFT A, vydali nové identifikační karty, které Američané otestovali na mexických
občanech při volbách v Mexiku. Každý ze 46. milionů voličů měl dostat svoji
voličskou identifikační kartu, za což mexická vláda utratila 730 milionů dolarů.
Vláda tím slibovala kvalitnější a poctivější volby. Karty obsahovaly fotografii,
otisky prstů, hologram, neviditelné ultrafialové pokrytí, čárový kód a plastový
laminát. Byla to naprostá fraška s cílem dostat pod trvalou kontrolu do databází
občany Mexika. V těchto volbách navíc vláda nedoručila tyto identifikační karty
přibližně 5. milionům Mexičanům, kteří patrně nevyhovovali politickým názorům
CIA a nebyli tak vůbec připuštěni k volbám. Jaké pak spravedlivé volby ? Ale
takové věci nejsou ničím vyjmečným.
Na jaře 1982 falšovala vládní CIA volby v Salvadoru. Přiznal to samotný ředitel
CIA Casey pod tlakem veřejnosti. CIA dodala v červenci 1981 do Salvadoru
identifikační techniku pro označení voličů. K volbám byli připuštěni pouze vládě
vyhovující, předem označení lidé. Celkem 438 voličů, kteří se neprokázali
identifikačním prvkem, bylo zavražděno. Můžeme vůbec věřit těmto
identifikačním vládním snahám ?
A k čemu můžou také být vládě dobré identifikační karty ? Vzpomínáte si ještě na
Rwandu v Africe ? V roce 1995 zde bylo umláceno nebo zastřeleno na milion
mužů, žen a dětí při masovém vraždění vojenských sil a jejich rivalů, kmenových
skupin. Byly to masové boje mezi Huty a Tutsii, do kterých se stále pletlo OSN. V
rámci údajné prevence vláda rozhodla, že pro všechny Huty a všechny Tutsie vydá
identifikační karty, aby se prý zamezilo údajné praxi, která vedla k tolika obětem.
A jak tyto identifikační karty pomohly ? Během genocidního řádění hutských
milicí byly vyžadovány karty o totožnosti na náhodně zastavených civilistech.
Pokud na kartě měli uvedeno, že jsou příslušníky tutsijské menšiny, byli ukopáni k
smrti nebo zastřeleni. To bylo tedy řešení. Vzpomeňme, jak fašisté přinutili Židy
za války nosit na oděvu židovské hvězdy, aby na ně všichni plivali a
diskriminovali je a poté snáze shromažďovali k likvidaci v koncentračních
táborech. Tyto zločiny nejsou překonány. Identifikační znaky jsou spojeny s
rukama od krve a prolhanými ústy a nemusíme čerpat jen z historie.
Proč má mít dnes každý člověk u sebe identifikační kartu a s takovým množstvím
osobních údajů – přes otisky prstů, vzorky lidské tkáně DNA, tedy i rasové,
zdravotní i psychické vzorce, digitálně zpracované fotografie, rukopis, záznam
hlasu, náboženskou, politickou příslušnost a společenskou přizpůsobivost… Copak
nevidíte, že je to ta nejohavnější totalita všech dob určená k likvidaci
nepohodlných ? A dnešní super technika a přenos dat dokáží své. Žádný vládní
argument /boj proti kriminalitě či praní peněz/ nemůže tuto zrůdnost ospravedlnit.
Vlády to moc dobře ví, ale neřídí se svědomím, řídí se světovládou. Světovládou
dosud tak výsměšně anonymní, ale tak zrůdně viditelnou.
Je zcela jasné, že informace, které vlády světa získávají o svých občanech, putují
počítačovou dálnicí dál. Až do cílové stanice, kterou je jeden gigantický počítač
pro celý svět, který je ve službách světovlády. Existence tohoto počítače byla
dlouho popírána. Vždyť jde o centrální mozek planety, tento počítač je nyní možná
mocnější než celá OSN. Všechny tajné databáze ústí právě sem a naše životy jsou
zde zcela podchycené.
Pokud vím, poprvé existence tohoto počítače vyšla najevo v roce 1970, když již
jmenovaná Barclayská banka Spread Eagle oficiálně sdělila, že v budoucnosti
budeme zbaveni svého soukromí a budeme redukováni na kódy zaznamenané v
jednom obřím vládním počítači. Tatáž banka přiznala, že tento počítač nás má
neustále sledovat. Šokem pro svět bylo, když v červenci 1982 sám prezident USA
Ronald Reagan v Bílém domě přiznal, že tento světovládný počítač skutečně
existuje a má brzy převzít vládu i kontrolu nad světem. Možná si tehdy
neuvědomoval, že tím veřejně doznal celý zrůdný plán, který byl po desítky let
vyvíjen za zády veřejnosti a proti ní. Také se brzy rozběhly vyšetřování, které
přinesly další informace o tomto počítači.
Jedná se skutečně o centrum všeho chtěně i nechtěně existujícího. Sbíhá se sem
veškerý světový děj, od agenturních zpráv, přes zprávy tajných služeb, odposlechy
telefonů, až po každou vaši položku na pokladním lístku v zapadlé samoobsluze z
elektronické pokladny. Celý tento projekt se jmenuje ,,PLATFORM,,.
V souvislosti se světovým ústředním počítačem byly odhaleny další tajná
počítačová centra po celém světě. Vyšlo najevo, že každá lokalita planety má
podchycenu danou oblast a informace z těchto tajných počítačových center putují
do centrálního počítače. Tyto počítače byly zatím odhaleny například v belgickém
Bruselu, v americkém Detroitu, v polské Waršavě, dále ve Velké Británii,
Německu, Japonsku, Austrálii a Rusku.
Veliká aféra vznikla kolem počítače v belgickém Bruselu, vždyť jde také o sídlo
EU a NATO. Vyšlo najevo, že počítač je zde umístěn v administrativní budově
EHS /Evropské hospodářské společenství/ a je schopný zpracovat 2 miliardy lidí.
Už v roce 1975 dr. Hanrick Eldeman, hlavní analytik EHS, potvrdil, že tento
počítač skutečně existuje, že je v budově EHS v Bruselu a zabírá celá tři patra této
ohromné budovy. Co však překvapilo nejvíce, tento počítač se podle Eldemana
úředně nazývá v překladu Bestie. Opravdu výstižný název, nemyslíte ? Eldeman
však o dva roky později,v roce 1977, oznámil, že počítač Bestie bude zpracovávat
data o všech lidech planety, tedy ne jen o 2. miliardách, jak tomu bylo v roce 1975.
Na základě toho se odborníci domnívají, že onen centrální počítač může být právě
tato belgická Bestie. Ale ve světě existuje neustále více indicií, že centrum bude v
USA, dnešní světovládné a osvětové baště, v ústředí NSA. Ti střízlivější se ohlížejí
směrem, kam směřovaly kroky světovlády. Do Austrálie, kde již stojí ústřední
budova světové vlády i parlamentu. Zjistilo se totiž, že zde stojí i něco mnohem
závažnějšího.
Od roku 1975 po rok 1988 byla australská vláda otřesena vlnou afér týkajících se
záhadné budovy v Deakinu /na předměstí Canbery/. V roce 1966 zde byla
postavena malá telefonní ústředna. Co však nikdo netušil bylo to, že v obrovském
suterénu sídlilo špionážní zařízení spravované NASA, které provádělo plošné
sledování občanů a shromažďování dat. V roce 1975 byla započata vedle této malé
telefonní ústředny stavba, která byla oficiálně prohlašována za rozšíření této
ústředny telecomu. Jenže tehdy přišel zlom. V tomtéž roce totiž senátní výbor
JPAC začal prověřovat výdaje na stavbu nové budovy telefonní ústředny v
Deakinu. Tehdy ještě nebylo nikomu podezřelé, že tato budova stojí jen kousek od
sídla světového parlamentu. Toho roku 1975 však senátní výbor odhalil, že
existující budova telefonní ústředny má skutečně tajně postavený gigantický
suterén pro počítačové shromažďování dat o občanech obrovského pokrytí, které
spravuje americká NASA. Senátní výbor také přiznal, že nová budova není ve
skutečnosti rozšířením telefonní ústředny telecomu, jak bylo Senátu předkládáno,
ale rozšířením tajných podzemních databází a registrů. Telefonní ústředna byla jen
vládní kamufláží. Potvrdil to později i samotný telecom, když přiznal, že ze
stavebních nákladů 250.000 dolarů nezaplatil telecom ani cent. Tuto tajnou
ústřednu měla pronajata australská vláda a to už 6 měsíců před dokončením
budovy v únoru 1980. Vláda to samozřejmě popírala. Oháněla se výmluvnými
argumenty a v médiích se několik vládních činitelů snažilo obalamutit veřejnost.
Marně. Až po velikých protestech občanů se nakonec 2. listopadu 1987 zlomil jako
první ministr sociálního zabezpečení Brian Howe, když přiznal, že počítačové
ústředí jeho ministerstva má skutečně sídlo v dané budově v Deakinu. Jenže
protesty zesílily a 17. listopadu 1987 ministr Howe přiznal, že vlastně všechna
ministerstva, celá australská vláda využívala tajné počítačové ústředí v Deakinu.
Přiznal dále, že zařízení těchto budov zaplněné počítači nemá nic společného s
telecomem. Začátkem prosince 1987 byla vláda doslova bombardována vlnami
protestu a musela zřídit inspekční tým, jehož výsledky byly dány veřejnosti.
Inspekce vlády plně prokázala, že vláda léta do očí lhala svým občanům.
Utajovaná telefonní ústředna se ukázala být Národním počítačovým ústředím a
centrem celé řady ministerstev a samotné vlády. Objevily se zde počítačové disky
obsahující celé knihovny záznamů s důvěrnými daty o občanech. Všechna data
byla mezi ministerstvy propojena a každý občan byl tak ve svévoli vlády. Občané
byli léta ujišťováni o ochraně svých osobních dat, nyní se ukázalo, že data byly
zneužívány, nelegálně zřízeny a došlo k porušení zákona o identifikačních kartách.
Vidíte, přátelé, že nikdy nelze nikomu věřit. Nebo stále ještě věříte tomu, že
identifikační karty nám mají prospívat a žádné nelegální vládní databáze neexistují
?
Aféra kolem vládního zneužívání identifikačních karet a nelegálních databází o
všech 18. milionech občanů Austrálie vedla k dalšímu vyšetřování. Podařilo se
objevit přímé souvislosti s touto aférou a světovou vládou, jejíž sídlo je jen kousek
od inkriminovaného Deakinu. Peter Sawyer, bývalý vysoký úředník australské
vlády odhalil veřejnosti další fakta. V Austrálii se nacházejí tři hlavní vojenské
základny patřící USA. V Nurrangeru poblíž Woomery, v Novém Jižním Walesu a
třetí, největší, stojí západně od Alice Springs. Tato základna se jmenuje Pine Gap.
Jedná se o tajnou podzemní základnu, která má pod povrchem 8 kilometrů dlouhou
vrtanou díru, která slouží jako gigantická anténa. Pine Gap je jedno z
nejvýznamnějších center pro špionážní satelity kroužící kolem Země. Pine Gap má
obrovské počítače propojené s celým světem pro sběr informací o každém člověku
této planety. Počítače Pine Gap jsou zároveň propojené s ostatními světovými
sběrnými počítači. Sawyer však také odhalil, že vládní aféra kolem zneužívání dat
občanů se netýkala pouze 18. milionů australských občanů, protože zařízení v
Deakinu bylo též napojené na podstatné datové centra po celém světě, kde jsou
shromažďovány informace o všech lidech planety. Rozhodně to potvrzuje funkční
a reálnou existenci světové vlády právě v Austrálii.
Již byla řeč o tom, že americká státní identifikační karta byla vyvinuta v NSA
/Národní bezpečnostní agentura/. NSA vznikla po roce 1945 z podnětu
ministerstva obrany USA. Je to unikátní světová tajná služba, protože nejsou
zákonem definovány limity její moci. Může si dělat co chce a to pod ochrannými
křídly vlády USA. NSA je nejmocnější tajnou agenturou ve světě. V porovnání s ní
je CIA pouhou pomocnou ,,policejní rukou,, globální NSA. Není omezena žádným
zákonem, je zodpovědná pouze americké Národní bezpečnostní radě skrze
záhadnou organizaci Comsec. Byla to právě NSA, která jako první na světě
vlastnila počítač pro zpracování dat o občanech celé planety. Tento počítač byl
nainstalován roku 1976 a nesl jméno Cray. Dnes má NSA nejlepší superpočítače
na světě , na nichž jsou vyhodnocovány všechny, ale opravdu všechny aspekty
lidského života jednotlivců po celém světě. Ano, vše se sbíhá sem do ústředí NSA
ve Fort Made ve Washingtonu. Tato světová chobotnice je součástí ,,PROJECT
PLATFORM,, , který usiluje o vytvoření jednoho světového počítače pro řízení
světa. Ačkoliv byla NSA oficiálně vytvořena až v roce 1952, vzešla z mezinárodní
dohody podepsané roku 1947, jejíž ofic iální název zní ,,UKUSA PACT,,. Jednalo
se o dohodu mezi všemi světovými velmocemi a strategickými státy o sbírání a
porovnávání informací o svých vlastních občanech a vzájemném sdílení těchto
informací a jejich posílání do ústředí NSA ve Fort Made. Potvrzeno to bylo
například 9.března 1977 v parlamentu při interpelaci s premiérem Malcolmem
Fraserem. A tento plán ,,UKUSA PACT,, je platný dodnes a jeho zrůdnost je stále
větší. Je to snad vůbec první světová dohoda o okleštění světa a jeho občanů do
totalitního světového výzvědného systému. Celá věc je v rozporu s mezinárodními
dohodami a smlouvami o lidských právech, ale na ty se vlády světa oficiálně
vykašlaly ještě před tím, než byly oficiálně pro spokojenost občanů OSN
schváleny. Cílem světovlády je totiž jeden totalitní a totálně kontrolovaný, lehce
manipulovatelný policejní stát s poslušně oddanými a zlomenými občany.
Pokud si ale myslíte, že identifikačními kartami končí plány světovlády, mýlíte se.
Plán je mnohem morbidnější. Čipové karty jsou zde pouze proto, abychom si
zvykli na bezhotovostní transakce a naše neustálé sledování. Až se tak stane a už to
není daleko, světovláda přijde s tím, že karty se dají ztratit a zneužít, že je jich
mnoho a nejsou po ruce. Začnou propagovat, ale zároveň tvrdě zavádět nový
systém. Totiž spojení platební a identifikační karty s naším tělem. O co jde ?
Všem lidem na světě se má vytetovat neviditelným laserovým tetováním na pravou
ruku nebo čelo čárový kód o 18. číslicích. Každému člověku na světě přidělí jedno
číslo a to mu prakticky vytetují. Kód bude obsahovat nejen celý Váš bankovní
kredit, ale i tisíce soukromých dat a záznamů o Vaší osobě k Vaší identifikaci.
Chtějí nás označit jako dobytek. Jako Hitler tetoval na rukou čísly uvězněné v
koncentračních táborech. Náš čárový kód se nám má snímat infračervenými
snímači z našeho těla v místech, kde budeme platit nebo nakupovat, při
identifikaci, prakticky všude, kde to bude povinné nebo požadované. Systém je
stejný jako s platebními a identifikačními kartami, hotovost je pouze elektronická a
odepisuje se a přičítá přímo z konta. Nosíte s sebou zároveň až stovky kilogramů
dokumentů a záznamů o Vás, které jsou v kódu uloženy. Už nebude úniku. Půjdete
klidně po ulici, vláda si usmyslí, a aniž byste to tušili, náhle jste na ulici
identifikováni a celý Váš život odhalen. Čárové kódy z našich těl budou snímatelné
i na dálku a bez našeho vědomí. Budeme otroky spoutaní v dokonalém totalitním
systému. Identifikační karty musely přijít, kdyby nás vlády chtěli označit přímo
kódem na těle, vznikalo by příliš mnoho otázek a protestů. Dnes jsme schopni
zcela klidně přijít opět blíže k peklu. Uvědomují si lidé vůbec, jak dalekosáhlé
důsledky to přinese pro jejich životy ? Bohužel, většinou ne, ale vlády naopak
dobře vědí, proč potřebují označit, identifikovat a totálně kontrolovat pohyb svých
občanů. Ale nejen občanů.
Čárový kód, který vznikl v 70. letech, se začal brzy objevovat na některých
výrobcích a potravinách. Dnes už je toto označení v podstatě povinné. Ne přímo
zákonem, ale fingovanými zákony, které takto neoznačené výrobky diskreditují a
omezují natolik, že si každý rozmyslí neoznačit svůj výrobek čárovým kódem.
Vlády tak mají vždy přehled o zboží na území státu, kdy a kdo je koupil, atd….
Určitě jste již slyšeli o světové normě ISO 9000. Tato norma vyžaduje, aby
všechno vyrobené zboží bylo označeno čárovým kódem. Vlády se dokonce už
dohodly, že kdo nebude mít osvědčení ISO 9000, nebude moci na celé planetě
vyrábět ani prodávat své zboží. Už v roce 1996 přijalo jako závazné ISO 9000
kolem 100 zemí světa, dnes už takřka žádná významnější země nezbývá. Dříve to
bylo nepovinné, ale doba se změnila. Proč ? Světovláda tak bude mít totální
přehled o všem zboží v libovolné lokalitě i v celosvětovém měřítku. Ale důvod je
ještě jeden, nejbohatší podnikatelé a monopoly tento certifikát získají snadno, ale
malí podnikatelé a soukromníci tak budou prakticky zlikvidováni, norma je příliš
přísná na to, aby prošli a udrželi se. Vlády tak mohou dokonce sami likvidovat
vybrané nebo přímo ideologicky nevhodné subjekty a odvolávat se nevině na ISO
9000. Propaganda kolem ISO 9000 je skutečně velká, také v České republice se
tímto mnoho firem chlubí přímo na svých prospektech. Bohužel, stalo se to
reklamním přitahovadlem investorů a zákazníků.
Ale zpět k označení všech lidí světa tímto čárovým kódem. Už jsme si řekli, že to
bude proto, abychom byli jako dobytek očíslováni a identifikováni obrovským
množstvím nelegálně získaných intimních záznamů o našem soukromí a celém
životě, abychom byli neustále počítači sledováni v chování, ale i našem pohybu.
Všechny čipové karty se prostě spojí v jeden čárový kód pod jedním světově
registrovaným číslem a ten kód půjde až do naší smrti vytetovaný na našich tělech.
Superpočítač světovlády tak bude v daný moment o vybraném člověku, skupině,
národu nebo všech lidech okamžitě vědět vše. Gigantický a utajovaný počítač,
který se jmenuje Bestie a je umístněn v budově EHS v Bruselu, je připraven
pracovat právě na bázi zpracování čísla daného každé lidské bytosti. Dr. Hanrick
Eldeman, hlavní analytik EHS, to v roce 1977 přiznal a uvedl, že tento
superpočítač Bestie /Šelma/ je schopen označit čísly a čárovými kódy všechny
obyvatele země. Tento čárový kód bude mít každý odlišný, jeho základ však u
každého tvoří číslo 666.
Kdo se vládě znelíbí, jednoduše mu bude zablokován kód nebo jej nedostane
vůbec. Bez něj však bude odsouzen k věčnému živoření i smrti, protože bez čísla
nebude moci nic nakupovat ani prodávat, nebude moci přijít na úřad ani k lékaři,
bude odsouzen. Člověk se tak stává totálně poslušnou a závis lou bytostí na vládě.
Každý jeho sebemenší přestupek nebo odlišný názor, může znamenat pokutu ve
formě dočasně zablokovaného kódu. Takto může být beztrestně odsouzen až k
smrti.
Že je to sci-fi ? Ne, je to tvrdá realita. V roce 1988 bylo zkušebně označeno 10.
000 osob v Singapuru na ruce a na čele neviditelným laserovým čárovým kódem.
Po 3 měsíce zde tak vláda Malajsie testovala nahrazení kreditních a identifikačních
karet čárovým kódem spojeným s lidským tělem. K hrůze světa se tímto testem
zjistilo, že celý systém je plně funkční a připravený k uchvácení většiny světa. To
ale bylo v roce 1988, dnes už realita dostává masový charakter. Po celém světě je
dnes už takto trvale světovládou označeno mnoho miliónů lidí. Uvědomme si
přátelé, že akce už začala. Už v roce 1984 bylo jen v USA označeno 3 miliony lidí,
kterým byl vytetován na tělo tento čárový kód. A stejně jako dříve u kreditních
karet i dnes jsou vyvíjeny vládní a právní donucovací tlaky, aby to občané prostě
bez protestu a sami přijali.
Tak například v USA začali už dávno některá letiště odbavovat přednostně
cestující, kteří mají svůj identifikační kód vyznačený laserem na ruce. Některé
americké pojišťovny dokonce odmítají pojišťovat občany, kteří se neprokáží svojí
kódovou tetovanou identifikací na ruce. Některé úřady v USA, Japonsku, ale i
některé obchody v západní Evropě odmítají vpustit dovnitř člověka, který není
označen čárovým kódem na ruce. Ale nátlak jde dál a tak slepí a hluší občané
dojdou k požadovanému závěru, že je to pro ně vlastně výhodné. Je to nechutná
strategie.
Čárové kódy se však dávají lidem už i povinně. V USA jsou takto například
označováni všichni vězni /např. v Tusconu v Arizoně/.
V roce 1996 vláda USA na americké vojenské základně Guantanamo označila
50.000 haitských a kubánských uprchlíků. Dospělé na rukou, děti na kotnících.
V izraelských kibucech, což jsou města vzniklá po roce 1948 se již mnoho let
odehrává scénář, který jednou zachvátí celý svět. Neviní lidé jsou totiž v těchto
městech jako ve vězení. Žijí sice na vysokém stupni hmotného zabezpečení a v
materiálním blahu, ale jsou úředně zbaveni vlastní svobody. Lidé, kteří žijí v těchto
městech jsou zbaveni finanční hotovosti. Mají pouze přidělené čísla /bezhotovostní
systém čárového kódu/ ,se kterými chodí nakupovat a vydělaná, stejně jako
utracená částka se vyplácí přímo z konta. Místní lidé jsou tedy otroky moci, neboť
mohou nakupovat pouze ve vybraných místech a vybrané zboží. Nemohou ani
utéci z takového systému, neboť nikde jinde by jim nikdo bez peněz nic neprodal a
oni by pošli v bídě. Ale nemohou se ani vzepřít uvnitř takového systému, ani
jakkoliv protestovat proti čemukoliv, neboť by riskovali, že jim bude jejich konto
zablokováno. Lidé nemohou opouštět tyto města, aniž by s tím zvláštní rada
nesouhlasila. Lidé se zde musí pohybovat pouze ve vybraných teritoriích a jsou
omezováni mnohdy až nesmyslnými uzákoněními. Zvláštní státní výbor – rada
města, zde totálně kontroluje a šikanuje život i soukromí každé rodiny a sebemenší
rozhodnutí musí být neprodleně konzultováno s oním orgánem, který může vše
zamítnout. Orgány zde vymáhají po lidech i ty nejintimnější informace a nemůžete
zde mít žádný osobní názor či problém, aniž by o něm nevěděl i tento výbor. Děti
se zde smí rodit pouze na zvláštní povolení orgánů, kteří i tomuto mohou zabránit.
Už od dětství jsou tu děti vedeny k naprosté závislosti na orgánech a je zlamována
jejich osobnost pod jedinou rodinu, kterou jsou úřady. Takto funguje v
demokratické zemi ve městech kibucech totalitní systém, byť plný materiálního
blaha. Je to doslova koupení si občanů výměnou za jejich svobodu. Myslím si, že
izraelské kibuci jsou dostatečně velkým trnem v oku těm, co chtějí věřit tomu, že
žádná totalitní světovláda není prakticky možná.
Ale zpět k označení lidí čárovým kódem. Prozatím, než dojde ke globálnímu
označení na tělech, snaží se nám vlády čárový kód vnutit na naše občanské
průkazy nebo kartičky zdravotních pojišťoven. Člověk absolutně neví, co vše o
něm vlády vedou za informace, vidí jen nesmyslné svislé čáry a číslo. To je záměr.
Nejnovější generace čárových kódů, tzv. čárový kód PDF 417, je už kódem
dvojrozměrným a interaktivním, který umožňuje zakládat do sebe neuvěřitelné
množství informací, ale jde do něj zakládat i přímé kopie dokumentů, fotografie,
záznam hlasu nebo otisk prstu. Kódy jsou radiofrekvenčním přenosem Spectrum
24 schopny reagovat i na vzdálenost přes 100 metrů, lze je tedy snímat i na dálku a
i za překážkou. Tyto nové čárové kódy se začaly plně užívat po celém světě od
konce 80. let. PDF 417 je tedy zřejmě jasným favoritem v označení lidských těl
čárovým kódem, znamením doby.
V roce 1981 probíhalo v Bílém domě jednání za účasti prezidenta USA Ronalda
Reagana, které se týkalo zavedení státního identifikačního systému občanů. Marty
Anderson tehdy vystoupil a navrhl prezidentovi vytetovat identifikaci na ruce
každého občana. Na to okamžitě zareagoval J.Wat, sekretář pro vnitřní záležitosti :
,,To je hrozné, zní to jako znamení šelmy‘‘. Celý kabinet ztichl. Poté prohlásil
prezident Reagan větu, která obletěla svět : ,,Snad bychom měli vypalovat znamení
už všem nemluvňatům‘‘.
Veřejnost byla tehdy zděšena. Dnes přichází prezident Clinton s daleko horšími
zákony a nikoho to již nepřekvapuje. Svět mlčí. V celém světě se už začínají lidé
/zpravidla potají/ v porodnicích označovat neviditelným laserovým tetováním. Jak
jsme si již řekli, na západě, zejména v USA, se tím už nikdo netají a úřady to
přímo vyžadují a podmiňují to všemožnými výhružkami a omezeními práv a
pohybu. Občané sami tak dávají svá těla k potetování, aby mohli žít ,,v klidu,,. Ale
zároveň se vyskytla i nová technologie, která se začala doslova masově užívat k
identifikaci lidí této planety pro potřeby světovlády a která doplňuje technologii
čárového kódu na našich tělech. O co se jedná ?
Jedná se o mikročipy, které chce světovláda všem lidem na světě voperovat do
jejich těla. Tyto mikročipy jsou miniaturní elektronické přístroje schopné, stejně
jako čárový kód, přes detektor identifikovat danou bytost. Nejznámější mikročipy
mají délku 10 mm a šířku 2 mm. Ale dávno jsou užívány i mikročipy tenké jako
vlas. Tyto digitální mikročipy jsou schopny identifikovat s obrovským potenciálem
záznamů každou lidskou bytost. Stejně tak ale člověka jako sonda sledují v pohybu
po celé planetě a je možno ho lokalizovat během deseti vteřin na prostoru 8 metrů
čtverečních z celého povrchu Země. Vše díky 24 satelitům GPS. Tyto mikročipy se
zprvu na přání vlád umisťovaly v podobě plochého čipu v občanských průkazech,
pasech a identifikačních kartách. Již tehdy byla známá i technologie čipu v lidském
těle, ale veřejnost se tímto systémem měla nejdříve seznámit. Poté vlády přejdou k
povinnému implantování mikročipu do těla každého z nás. Mikročip společně s
tetováním čárového kódu nás mají totálně kontrolovat, sledovat náš pohyb, ale i
mnohem víc. O tom ale až za chvíli.
Všimněte si prosím, že technologie implantace mikročipů pro identifikaci a
sledování živé bytosti není žádné sci-fi. Už od konce 70. let jsou po celém světě
takto čipovány zvláště domácí zvířata, psi a kočky. V České republice se to
rozběhlo naplno po roce 1993. Dnes existuje mnoho let už i u nás Národní
centrální registr pro identifikaci všech mikročipem označených zvířat a zvíře Vám
očipují v každé druhé veterinární ambulanci. Vše v masové reklamě, že Váš pes se
tak neztratí a když ano, najde se a po identifikaci vrátí majiteli. Faktem ale je, že
celé toto divadlo má ten hlavní účel, že lidé zcela labilně přivyknou této
technologii. Když mají mikročip jejich domácí mazlíčkové, kteří jsou mnohdy
rovnoprávnými členy rodiny, pak je už jenom krůček k tomu, aby mikročipy pod
podobnými záminkami přijali i lidé. Tato technologie se nazývá RFID a můžeme
vidět, že Ministerstvo zemědělství ČR, jakož i vláda jako taková, tvrdě podporuje
tuto technologii. Ale myslíte si přátelé, že jde jen o výhodu ? Je-li to výhoda, pak
to má být dobrovolné. Jenže tak tomu není, po celém světě začali být občané úřady
doslova vydíráni, že pokud neoznačí svého psa mikročipem, bude odebrán nebo
utracen. Vymlouvají se přitom na vzteklinu, potulování psů i přeplněné útulky /jak
by to bylo asi s lidmi/. V Brně vznikla bouřlivá diskuse, když chtěl v roce 1995
jako první v republice magistrát Brna zavést tzv. plošné /povinné/ očkování všech
psů a koček. Ministerstvo zemědělství zase prosazuje povinné označení všech
hospodářských zvířat v ČR a okamžitě využilo aféry kolem nemoci ,,šílených
krav,, pro argumentaci a podporu svých šílených plánů.
Vězte, přátelé, že naše zvířátka jsou jen počátek, takový test naší přizpůsobivosti,
ostatně vždy přeci testujeme vše nejdříve na zvířatech. Brzy budeme označeni jako
dobytek mikročipem i my lidé pro vládní identifikaci, kontrolu, manipulaci a
sledování pohybu. Říkám budeme, ale ono to již začalo a to v plné tajnosti a
zrůdnosti. Ale lze zrůdnost utajit ?
Vláda USA vyvíjela už v 80. letech identifikační programy s mikročipy na lidech.
Bez informování k tomu zneužívala děti v dětských domovech, pacienty nemocnic
a léčeben, ale také vězně. O tom si ještě řekneme. Ve Švédsku mělo už na počátku
90. let, podle oficiálních informací, implantováno mikročipy 7000 lidí. Bylo to
právě Švédsko, které se postaralo o světovou aféru, když švédský výzkumník
Robert Naeslund veřejnosti odhalil stovky rentgenových snímků pacientů, které
ukazují různé typy mikročipů odhalených při náhodných rentgenových vyšetřeních
občanů. Odhalil ale také i mikročipy, které byly z vyděšených a překvapených lidí
vyoperovány. Zhruba od poloviny 80. let bylo vládou tajně takto označeno,
identifikováno a sledováno bezpočetně lidí. Mikročipy se implantovali zejména do
starších občanů pomocí injekcí do žil. Občané o tom nebyli informováni, bylo jim
řečeno, že jsou pouze běžně očkováni. Pravda vyšla najevo, až když náhle začali
takto označení lidé umírat v důsledku amnézie a oslabení imunitního systému.
Vláda udělala z lidí doslova pokusné králíky. Tato technologie je od základu
obrácena proti nám. Vlády tedy dobře vědí, proč to utajují. Ale to není vše.
Vlády mají tu drzost opouštět brány podsvětí těchto praktik a chtějí tuto zrůdnost
uzákonit. Dr. Mary Jane Englandová, členka zhoubného vládního výboru pro
zdravotní projekty vlády USA, ve svém proslovu v Palm Springs v Kalifornii v
roce 1994 navrhla, aby vláda povinně implantovala mikročipy všem lidem do
jejich těla pro jejich identifikaci.
Ale zatímco prezidentovi muži přemýšlí, jak šikovně zalhat veřejnosti, aby ze
zákona přijala mikročipovou identifikaci, z vládního podsvětí USA se začaly tyto
ideály nebezpečně šířit do světa. Už v březnu 1997 bylo oficiálně prohlášeno, že
vlády Dánska, Filipín a Trinidy plánují po vzoru USA voperovat mikročipy do těl
svých občanů nebo jejich občanských průkazů. K této iniciativě se připojily po
roce 1997 prakticky všechny vlády světa jako k cílovému řešení. Jak by také ne,
počítače světovlády v Belgii, Austrálii i USA jsou připraveny okamžitého napojení
na tyto mikročipy ve všech lidech na celém světě /od 70. let tyto počítače fungují
již na bázi zpracování čárového kódu dané každé lidské bytosti/.
Bývalý poradce prezidenta USA Ronalda Reagana, Martin Anderson, sdělil celému
národu již mnoho varování před touto technologií. V The Washington Times
například napsal : ,,Tento nepatrný mikročip je jako technologické tetování a je
mnohem efektivnější než čísla, kterými nacisté nesmazatelně označovali na ruce
své oběti v koncentračních táborech‘‘. A toto přirovnání je naprosto výstižné. Nyní
se totiž postupně dostáváme k tomu, proč chce světová vláda označit všechny lidi
mikročipy. Jen identifikace ? Jen kontrola ? Jen sledování pohybu ? Jakoby to
nestačilo, ještě tu něco je a tím něčím teprve končí cíle tohoto vražedného divadla.
Ale dejme slovo tomu nejkompetentnějšímu….
Doktor Carl W. Sanders z USA je elektronický inženýr, vynálezce a vládní
konzultant. Je také vítěz prezidentské a vládní ceny za nejlepší designovou činnost.
32 let svého života strávil ve strojním a elektronickém návrhářství mikročipů
vztahujících se k člověku a organismu. V roce 1968 se dostal jako specialista k
projektu ve městě Phoenix v Arizoně. Současně se na tomto projektu pracovalo i v
Bostonu a také Hunfordu. Celý projekt byl zaměřen na jednu mladou ženu, která
měla zlomenou páteř. Oni zjistili, že by snad mohli zapojit nervy umělé. Do tohoto
projektu byly zapojeny stovky lidí. Jednalo se o projekt revoluční, první svého
druhu a nikdo nevěděl, jaké přinese výsledky. Podnětem k tomuto projektu se stala
právě ona nemocná žena. Celý projekt nakonec vyvrcholil v mikročip. Po
implantacích několika těchto mikročipů této ženě do míchy, se její svaly na rukou
a nohou skutečně začali napínat a končetiny pohybovat. Dr. Carl W. Sanders dostal
v tomto projektu vyšší pověření a ručil za sestrojení tohoto mikročipu. Když se pak
ale rozbíhal další nadějný výzkum tohoto mikročipu, nečekaně přišlo vládní
nařízení, že financování mikročipu na onu zlomenou páteř není výnosné, a že se
mají zabývat jinou oblastí výzkumu tohoto mikročipu. /Pokračování v další
kapitole/.
DOKONALE ZOTROČENÁ SPOLEČNOST
/Pokračování z předchozí kapitoly/. V té chvíli se stal mikročip středem zájmu.
Zjistilo se totiž, že frekvence sestrojeného mikročipu měla funkční účinek na
chování člověka a tak začal výzkum s vyhlídkou úpravy chování. Začalo to pokusy
na zvířatech v horách Sacramenta a v Los Angeles v Kalifornii, ale nakonec došlo i
k masovým tajným pokusům na lidech. Chovali se k lidem jako k dobytku.
Vyhledávali laciný zkušební materiál, na kterém by mohli pod záštitou americké
vlády beztrestně zkoumat. Platili bezdomovcům v USA, kteří se rádi za každý
dolar podvolili i nelidským pokusům. Jezdili ale i do Indie pod falešnými záštitami
humanitární a zdravotní pomoci místním občanům. Jeden z projektů se jmenovat
,,PHOENIX,, a v něm byl mikročip zkoumán na válečných veteránech z Vietnamu.
V tomto projektu byl vyvinut mikročip regulující hladinu adrenalinu v krevním
oběhu. Zjistilo se však, že mikročipy mohou také přivodit migrénu, sexuální
povzbuzení i sexuální ochablost. Především ale změny v lidském chování.
Bylo zjištěno, že pomocí těchto mikročipů napojených na nervová centra,lze plně
ovládat člověka, jeho tělesné funkce i jeho myšlení a chování. V plné míře to
potvrdily právě masové pokusy na lidech. Jakmile byla potvrzena tato skutečnost,
že mikročip dokáže manipulovat lidským myšlením a chováním, vláda USA
okamžitě investovala 1,5 milionů dolarů na vyhledávání místa na těle, kam by bylo
nejvhodnější mikročip voperovat, aby měl maximální účinnost. Byly určeny dva
body. Čelo a hřbet pravé ruky. Jak říká Dr.Sanders, funkce mikročipu byla
založena na elektronické akupunktuře. Člověk, který měl pak tento mikročip v těle
mohl být vlastně robot, bytost zbavená vlastní vůle, za kterou rozhodují jiní
pomocí počítače, na který je mikročip napojen. Kdokoliv mohl takovému člověku
poručit, aby věřil tomu nebo onomu, aby volil tu nebo jinou stranu, aby někoho
zavraždil nebo byl naopak oddaným beránkem, či snad jako otrok pracoval
kdekoliv a jakkoliv dlouho bez zbytečných dotazů a zdarma. Tvůrci světovlády si
byli okamžitě jisti, že to je způsob, kterým světovlády dosáhnou, udrží ji a všechny
lidi na světě budou centrálně z jednoho místa ovládat mikročipy. Už chápete tu
chronologii od tajných databází o Vašem soukromí, přes platební a identifikační
karty, čárový kód až po mikročipy v našich tělech ? To není žádné sci-fi, ale tvrdá
realita.
Proč se vláda USA vykašlala na zdravotní program umělých nervů pro onu ženu a
přikázala přesměrovat výzkum na ovládání vědomí ? A když se výzkum podařil,
proč neeticky místo ukončení vláda USA okamžitě investovala dalších 1,5 milionů
na vyhledání nejvýhodnějšího místa v těle pro implantaci tohoto mikročipu ?
Protože cílem není pomoc, ale zotročení. Tento mikročip měl 250 000 jednotek a
kromě ovládání člověka je zároveň jeho identifikací, neboť v mikročipu jsou
zaneseny všechny informace o daném člověku, včetně těch nejintimnějších.
Jak dále říká Dr. Sanders, při práci na tomto projektu si nikdo z pracovníků
nevšímal jeho cíle – označit všechny lidi žijící na této planetě. Jednou za ním přišel
vládní úředník a řekl, aby si informace o tom, že už je mikročip hotov nechal pro
sebe. Šlo o tajný vládní projekt, proti kterému by se okamžitě zvedly po celém
světě ty největší protesty.
Doktor Carl W. Sanders byl na jedné světové schůzi, kde se diskutovalo o tom, jak
by se dali právě lidé s mikročipem zároveň identifikovat. Náhle přišel hrůzný
nápad : ,,Pojďme toto realizovat a na veřejnosti prohlásíme, že je to ve prospěch
opuštěných dětí‘‘. V tomto duchu probíhala celá diskuse. Bestiálně zneužili tisíce
bezdomovců, vězňů, pacientů nemocnic i psychiatrických léčeben a dětí v
dětských domovech, zvláště na Floridě, kterým voperovali mikročipy a poté je
identifikovali jako dobytek. S tím byly spojeny i nelidské lékařské pokusy na
dětech, které měl mít pod ochranou stát. Když se toto provalilo a vzniklo veřejné
pobouření, vládní CIA poté přišla s nápadem dát obrázky opuštěných dětí na
kartony od mléka. Od té doby jsou mikročipy uznávány naivně jen díky nějakým
obrázkům. Byl to nechutný útok na soucit veřejnosti. Ale to slouží účelu, je to
záměr. Dr. Carl W. Sanders se osobně zúčastnil 17. celosvětových schůzí, kde se
toto téma prodiskutovávalo. Schůze v Bruselu a Lucemburku se spojily pro
financování tohoto projektu z celého světa. Nikdo proti této bestialitě
neprotestoval.
Oni budou mikročipy zavádět do těla člověka injekční jehlou nebo jej voperují do
těla našich dětí hned po narození pro záměry identifikace a manipulaci naším
vědomím. Ostatní by měli dostat mikročipy, ať už s tím souhlasí nebo jsou logicky
proti. Vlády uvažovaly o projektech, jak by se daly tyto mikročipy zavést do všech
lidí bez jejich vědomí a souhlasu. Bylo navrženo, že se tak má stát formou běžných
očkování, kdy bude mikročip zaveden tajně v již připravených jehlách do našich
těl. Vzpomeňme na aféru ve Švédsku. Jsou připraveny i projekty, kdy budou v
různých částech světa falešně řízené fámy z vládních kruhů, že tam a tam se
vyskytla nebezpečná infekce či epidemie a všichni musí být proti ní očkováni.
Tehdy by si člověk ze strachu nechal vpíchnout cokoliv. Ale byly vyvinuty i
speciální programy únosů lidí a jejich lékařské prohlídky a identifikace mikročipy,
aniž by o tom unešení věděli. O tom si ale ještě povíme.
Sám prezident USA Ronald Reagan měl pravomoc podle zákona ,,Emigration of
Control Act,, z roku 1986, sekce 100, rozhodovat o tom, jaký typ identifikace lidí
bude zvolen. Zda-li to bude neviditelné laserové tetování čárovým kódem nebo
elektronický mikročip v těle člověka. Vezměte na vědomí tato fakta, přátelé.
Dr. Carl W.Sanders dále přiznává, že vláda USA uvolnila 500 milionů dolarů pro
zaplacení /podplacení/ médií, aby veřejnosti předkládali pouze kladné hodnocení
této technologie označení lidí na Zemi mikročipem a falešně tak manipulovali
veřejným míněním. Je to celé jeden velký podvod a největší zločin proti lidskosti,
který bude kdy spáchán. Bude to nejdokonalejší totalitní systém všech dob.
Přátelé, tato fakta poskytl světu oficiálně a na vlastní riziko přímo Dr. Carl W.
Sanders, který měl vyšší pověření v tomto projektu a zodpovídal vládě za
sestrojení tohoto mikročipu. Neúčastnil se však už jeho zneužití proti lidstvu v
ideálech světovlády a ve svém znechucení nad vzniklou situací podal tyto
informace světu.
Lidé se tomu musí postavit. Jde skutečně o nejhorší totalitu všech dob. Vždyť
veškeré totalitní systémy v historii ,,pouze,, tyranizovaly občany, ale slušní lidé se
mohli stavět proti tomu a ve skrytu duše měli vlastní opoziční pravdu. Jenže nyní
to zachvátí přímo myšlení všech. Všichni budou muset poslouchat a všichni to také
dělat budou, protože světovláda nebude manipulovat jen našimi životy, ale i
myšlením. Už nebude cesty zpět. Nebude nikdo, kdo by nesouhlasil, nebude nikdo,
kdo by měl vlastní rozum pochopit pravdu a postavit se proti takovému systému.
Naše mozky budou řízeny z jednoho světového centra a naše životy navždy
ztraceny. Budeme otroky ať se nám to líbí nebo ne a budeme poslušní všichni do
jednoho všemu, co nám kdo přikáže. A nejstrašnější je, že to, co se zdá jako
nepovedený román nebo hloupý vtip, je tvrdou realitou. Líbí se Vám to ?
Tyto mikročipy jsou součástí globálních snah o totálně poslušné a zotročené
lidstvo. Dnes už to snad není takovým tajemstvím jako před pár lety. V USA je
státně patentováno hned několik druhů takových mikročipů určených do lidských
těl pro záměr kontroly. Například americký patent č. 5166676 z 24. listopadu 1984
a mnoho dalších.
Všimněte si prosím, že tyto mikročipy ovládající lidské myšlení a chování jsou
podporovány vládami po celém světě. Například v USA probíhal dlouhou dobu
pokus s těmito mikročipy na zdejších vojácích. Těmto americkým vojákům byl
voperován do těla mikročip, o kterém již byla zmínka. Ten člověka zbaví vlastní
vůle a takový voják poté šel i do toho nejstrašnějšího boje bez jediné morální
zásady a strachu. Byl doslova chodící bestií. Odhodlaně šel bojovat proti
komukoliv a za jakoukoliv ideologii, pouze na základě rozkazu. Takový voják byl
navíc částečně odolný proti různým zraněním, neboť mikročipy, jak známo,
neovládaly pouze chování člověka, ale z velké části přímo i jeho tělesné funkce.
Přes mikročip tedy bylo možné i jakékoliv vážnější zranění přinejmenším zbavit
účinnosti na nějaký čas. Tito vojáci s vymytým mozkem, kteří byli vlastně roboty,
použila armáda USA údajně již ve válce ve Vietnamu. Kdo si však myslí, že se z
těchto ,,nadlidí,, staly elitní jednotky americké armády, je na omylu. Armáda tento
způsob nikdy nedokázala masově praktikovat, neboť vojáci se často vymykali
kontrole a velice často útočili i na vojáky z vlastních řad, ba co více, mnohdy se
totálně obrátili proti svému tvůrci. Jenže tato situace se týká konce 60. let a za tuto
dobu byl tento systém zdokonalen. Ostatně zprávy o používání vojáků s těmito
mikročipy přicházejí i dnes a je zřejmé, že tito vojáci jsou nasazováni do mnoha
ozbrojených konfliktů. Příkladem lze uvést rok 1978, kdy Spojené státy společně s
Francií potlačovaly v Zairu lidové povstání v provincii Shaba. Po tomto konfliktu
byl objeven u několika amerických vojáků v dolní části temene hlavy elektronický
přístroj /mikročip/. Nikdo kromě Američanů samotných tehdy zřejmě ještě neznal
pravý účel těchto zařízení.
Jistě by bylo vhodnou pietou podotknout, že při pokusech s touto technologií byli
zneužíváni proti své vůli vězni, pacienti psychiatrických léčeben, bezdomovci a
děti v dětských domovech a nemocnicích. Zvrhlost těchto bezbožných pokusů a
snah došla tak daleko, že se vážně uvažovalo, zda-li by se nedali případně z věznic
najmout osvědčení a špičkoví zabijáci, kteří by ať už s mikročipem nebo bez něj,
za pouhý příslib svobody a anonymity, tvořili vlivné posily v různých konfliktech
nebo dle vládou předložených seznamů na vlastní vrub likvidovali nevyhovující
jedince uvnitř svého státu. O tom, že nezůstalo jen u vážných úvah si ještě povíme.
V 70. letech se k tomuto účelu používaly mikročipy vyvinuté v projektu
,,PHOENIX,, , které zvedaly v člověku hladinu adrenalinu natolik, že byl chodící
bestií. Později tuto funkci nahradily mikročipy napojené přímo na mozkovou
činnost a nervová centra člověka.
V roce 1995 se proti těmto projektům veřejně ohradil vysoký úředník Ministerstva
obrany USA Lawrenc Korb, když prohlásil: ,,Studie Ministerstva obrany umožní
vyrobit armádu zombií‘‘.
Ale netýká se to jen vojáků. V roce 1994 guvernér USA za Nové Mexiko,
G.Johnson, navrhl vládě, aby byly mikročipy ovládající myšlení povinně zavedeny
do mozků všech vězňů za účelem změny chování. Tento mengelovský ideál byl
nakonec vládě navrhnut ke schválení jako nový zákon Dr. Varnysem v roce 1996.
Jenže jak se ukázalo, vládní zpravodajská společnost U.S. Intelligence Community
nečekala na legalizaci a už v roce 1995 použili tuto technologii na vězních ve Fort
Made v Marylandu. Přitom, když to vyšlo najevo a vláda byla žalována za zneužití
těchto operací, tato žaloba byla ze zcela nelogických důvodů soudem zamítnuta.
Taková je demokracie vyšších zájmů.
Před rokem 1998 unikl z bezpečnostního oddělení Intelli-Connection počítačového
kolosu IBM dokument označený ,,Pouze ke čtení: Skupina projektu 7A,, a je v něm
zdokumentováno testování neurálního mikročipu nazvaného IBM 2020. Tento
mikročip byl vyvinut speciálně pro implantac i do vězňů a testován byl bestiálním
způsobem ve státních věznicích v Massachussets, Kalifornii a Texasu i
soukromých sanatoriích, přestože je to v rozporu s federálními směrnicemi. Podle
odhalených dokumentů byli vězni podrobeni testům ve zkušebním ústavu v
kalifornském Pelican Bay, ale bylo jim řečeno, že se jedná pouze o běžné lékařské
prohlídky. Ve skutečnosti jim byla vpíchnuta nově vyvinutá sedativa a během
dalších 60. až 90. minut jim byl do těla tajně implantován mikročip. Do 48 hodin
po operaci pacienti trpěli slabým krvácením z uší a nosu, což bylo způsobeno touto
operací. Vězňům bylo však řečeno, že je to důsledek podávaných léků. Po několika
týdnech testování jim byly zase mikročipy tajně vyjmuty pod zástěrkou další léčby.
Z nic netušících vězňů se staly doslova chodící a mluvící záznamníky podrobené
neustálému sledování. Dalším výsledkem bylo, že pokusné osoby upadly do
letargie a spaly 22 hodin denně, pokud jim byly jejich mikročipy nastaveny na
frekvenci 116 Mhz. Tyto testy nadále pokračují a v Massachussets již začali
propouštět vězně s mikročipy do společnosti. Argumenty, že je to z důvodu
bezpečnosti jsou jen zlomkem pravdy.
Ve Velké Británii se pracuje na podobném projektu ,,SOULCATCHER 2025,,
,který se však vztahuje pro implantaci do celé společnosti. Celý projekt zastřešuje
British Telecom a probíhá v laboratořích BT Martlesham Heath poblíž města
Ipswitch. Toto místo sloužilo už za II. světové války americké armádě, která zde
prováděla přísně tajné elektronické pokusy. Tento program ,,SOULCATCHER
2025,, znamená v překladu ,,chytač duší,, a jde o mikročip, který se má lidem
umisťovat do hlavy za oblast očí. Tento mikročip zaznamenává každou lidskou
myšlenku a pocit. Zároveň může člověku vnutit jakýkoliv názor a to takovým
způsobem, že ho člověk považuje za vlastní úsudek.
Bylo zjištěno, že tyto projekty manipulace s lidským vědomím pomocí mikročipů
sahají až před začátek II. světové války a nikoho snad nepřekvapí, že počátky
využití této technologie sahají právě k Adolfu Hitlerovi a jeho fašistické etapě
ovládnutí světa, kde úzce spolupracoval s Japonci, kteří byli už tehdy nejen
spojenci, ale především špičkoví, ale tehdy ještě nedocenění vědci. Tito fašističtí
vědci po skončení války sice podléhali nejtvrdšímu soudnímu tribunálu kvůli
zločinům proti lidskosti, ale v rámci tajného projektu ,,PAPER CLIP,, byly vládou
USA tajně rehabilitováni a po válce pokračovali ve výzkumu na půdě USA pro
americkou vládu. Kromě fašistických vědců a lékařů zabývajících se kontrolou
vědomí, byli v USA doceněni i odborníci známí z těch největších zvěrstvech
spáchaných na nevinných lidech v koncentračních táborech v oblasti genetických
manipulací, klonování a dalších nelidských pokusů, o kterých dnes již ví celý svět.
O projektu ,,PAPER CLIP,, si ještě řekneme něco později. Rozhodně vidíte, že
vlády se neštítí čehokoliv a pokračují i v projektu kontroly vědomí a jeho
manipulaci. Jaký je pak rozdíl mezi fašismem a současnými světovládnými ideály
? Snad jen ten, že Hitler to nestihl v praxi uskutečnit. Nebo snad lze nazývat tyto
snahy demokratickými ?
Tyto projekty byly utajovány již za II. světové války z pochopitelných důvodů. Po
válce se drtivou část fašistických archivů snažila z Evropy získat vláda USA.
Vzpomeňme na tzv. štěchovický archiv /20 km jižně od Prahy/, kde ještě mnoho
let po válce Američané v tajnosti odváželi krabice s dokumentací. Tyto projekty
pak kryla i komunistická vláda Československa, jak dokazují uvolněné dokumenty
té doby. Bylo to v zájmu Sovětského svazu, který stejně jako USA chtělo získat co
nejvíce informací z vědeckých výsledků fašistických projektů, které se odehrávaly
i v našem státě. Ostatně vždy zde šlo jen o konkurenci velmocí. A co dnes ? Proč
se o těchto zvěrstvech nepíše ? Nyní už se přeci může. Nebo, že by byly důvody k
utajování i dnes ? Máme to brát snad jako důkaz, že i dnes se čerpá myšlenek z
těch nejtemnějších stránek lidské historie ? Ale vždyť to už přeci dávno víme.
Pouze je nám dnes vše obalováno do růžových kontextů. Nechci zažít takový
odporný totalitní svět, kde je láska, rozum i cit nahrazován technikou v našem těle
namísto naší duše. Nikdo nemá právo zbavit člověka vlastní vůle a ovládat jeho
myšlením dle svévole. Proč se ale právě to nyní s požehnáním vlád světa děje ? Co
je to za svět a co to bude za civilizaci, kterou se zde snažíme vytvořit ?
Uvědomte si, přátelé, že akce už začala. Tyto mikročipy jsou objevovány v tělech
normálních lidí po celém světě už nejméně od 60. let. Ano, na rentgenových
snímcích při lékařských vyšetřeních, ale i zcela náhodně. V 80. letech vznikaly až
panické situace, když za svými lékaři začali chodit pacienti s tím, že vysmrkali z
nosu neznámý předmět. Byl to mikročip, který je tajně zaváděn do hlavy nosní
nebo ušní dutinou, aby nevznikala nápadná jizva. Když se tyto případy staly
masovými, začalo nejedno vyšetřování /vzpomeňme na aféru ve Švédsku, kde
vláda implantovala mikročip prokazatelně 7000 občanům /ve skutečnosti je tedy
toto číslo mnohem vyšší/. Jen od 80. let bylo na žádost překvapených pacientů
vyoperováno z jejich těl nespočetně mnoho mikročipů a pak počítejme ještě ty, u
nichž to nebylo možné z důvodu napojení mikročipu na životně důležité tělesné
funkce, míchu nebo mozkovou oblast, kde je jakákoliv operace smrtelným rizikem.
A vyjímkou není ani Česká republika. Osobně jsem zkoumal tyto případy v naší
krásné zemi a vím, že za oponou je stejně tak prohnilá jako ostatní. Ano i zde bylo
odhaleno mnoho mikročipů a mnohé rentgenové snímky leží navždy v archivech
nebo jsou již skartovány.
Cílem těchto monstrózních operací a utajování důkazů je vytváření poslušné a
vlastní vůle zbavené společnosti. Dnes již neexistuje otázka: ,,Je to pravda nebo
výmysl ?‘‘ Dnes jde světem jediná otázka: ,,Přijde to dnes nebo zítra ?‘‘ Bývalý
agent vládní CIA Derrel Sims, který dnes vede výzkum mikročipů nalezených v
lidských tělech ve výzkumném ústavu v Houstonu prohlásil, že tyto implantáty
byly chirurgicky voperovány pacientům, kteří ale nikdy žádný chirurgický zákrok
neprodělali. Domnívá se, že jde o monitorovací zařízení. Derrel Sims vedl i
operace pacientů, ze kterých byly tyto mikročipy vyoperovány. Měl jsem možnost
je vidět. Potvrzuje to jasně již známý fakt, že nás vlády tajně čipují prostřednictvím
povinných očkování a dalších injekcí, ale jak bylo mnohokrát prokázáno, byl do
lidí implantován mikročip i při jiné operaci, například slepého střeva. Jednoduše se
využije momentu, že je člověk v dočasném bezvědomí. Ostatně vzpomeňme, jak
byly ve výzkumném zařízení v Pelican Bay v Kalifornii vězňové podobným
způsobem zneužíváni, když jim byla vpíchnuta nikoliv očkovací látka, ale sedativa
a v dočasném bezvědomí jim byli implantovány lékaři mikročipy. Až se jednoho
dne po operaci kolene probudíte v nemocniční posteli a bude Vás bolet ruka nebo
budete mít jizvu za krkem, vězte, že nejste první ani poslední obětí těchto zvěrstev.
Říkám tomu zvěrstva, ale co bych měl říkat teprve vládním únosům lidí pro jejich
zkoumání a nelidské lékařské pokusy, při kterých bývají často také implantovány
mikročipy. Ale tyto fakta chci dokladovat v daleko závažnějších souvislostech až o
mnoho stran dále. Jistě by ale bylo vhodné použít zde ještě citátu analytika
Federace amerických vědců ve Washingtonu, který prohlásil: ,,Tyto aplikace
/mikročipu/ mohou mít strašné důsledky.‘‘
Jistě je to tak. Po nelegálním očipování milionů dětí, bezdomovců, disidentů a
pacientů, vláda USA začíná legálně čipovat vězně, vojáky, ale i řadové občany své
země. Možná zatím nechodí ulicemi amerických měst zombie, ale kdykoliv
mohou. Vždyť vzpomeňme na konkrétní pokusy na amerických vojácích a
vězních…. Kdykoliv z nás budou bestie i totálně krotké a vládě oddané zombie.
Zbigniew Brzezinski, poradce prezidenta USA ve své studii píše: ,,Plány vlády pro
budoucnost Ameriky jsou přímo spojeny s vlivem technologie a obsahují postupné
budování více kontrolované a řízené společnosti. Taková společnost by byla
ovládána elitou, nebržděnou omezeními tradičních hodnot. Tato elita /tajná vláda/
by neváhala dosáhnout svých politických cílů použitím své poslední moderní
techniky /mikročipů/ k ovlivňování veřejného mínění a udržování společnosti pod
přísným dozorem a kontrolou.‘‘
Přátelé, tato kapitola se jmenuje Dokonale zotročená společnost. Nejde v ní však
pouze o mikročipy. Ty jsou sice cílovou stanicí celé této mašinérie, ale není to
jediný způsob vyvinutý a praktikovaný masově na občanech této planety k
podmanění se světovládě. O co tedy ještě jde ? Jde o tzv. psychologické signálové
ovládání mysli a špionáž člověka. Pojďme se tedy nyní podívat právě na tento
způsob ovládání lidstva, který dnes po boku mikročipů a s jejich pomocí ztrhává
civilizaci….
Již od II. světové války vědci studovali změny v chování člověka při působení
různých radiových, ultrazvukových nebo světelných vln. K tomuto objevu došlo
náhodou, když se lidem působících v blízkosti těchto vln dělalo nevolno, začali se
chovat agresivně nebo naopak znenadání usínali. Po mnoha pokusech bylo jasně
specifikováno nejen jaké vlny dokáží v člověku vyvolat změny v chování, ale také
v jakých dávkách a jaké přesně výsledky mají být dosaženy. Zjistilo se totiž, že
tyto umělé vlny mají při určitém nastavení stejnou frekvenci jako přirozené vlny
lidského těla, kterými jsou v našich tělech ovládány nervová centra, smyslové
orgány i mozková činnost. Pokud jsou tyto naše přirozené vlny překryty silnějšími
vlnami stejné frekvence, člověk reaguje právě na ně a je tak v podstatě otrokem
příkazů od jinud, aniž by to třeba jen trošičku tušil. První, kdo v tajnosti vedl tyto
výzkumy byla samozřejmě armáda pro válečné účely. Vlády to zpravidla
tolerovaly a omlouvaly strachem ze ,,železné opony,, a nebezpečí napadení. Jenže
,,železná opona,, již padla a výzkumy a manipulace s lidmi pokračují dále a přešly
z tajných vojenských základen do vládních výzkumných ústavů pro použití na
změnu a regulaci chování společnosti. Pojďme se podívat na některé důkazy.
Tyto psychologické zbraně byly vyvíjeny již po druhé světové válce. Typický
příklad jejich použití můžeme vidět na válce v Perském zálivu roku 1990. Tehdy
byly použity tyto technologie, které byli založeny na útoku na myšlení protivníka.
Američtí vojáci zde vysílali ultrazvukové vlny určité frekvence a síly. Ty při
delším působení omezují v člověku soustředěnost, později myšlení a nakonec i
sebeovládání. Přitom jsou ale uchem neslyšitelné, přijímá je pouze lidské
podvědomí, kde dochází k útoku na mozek člověka. Celý svět byl překvapen, jak z
nepřátelských zákopů začali náhle po tisícovkách vybíhat iráčtí vojáci a masově se
vzdávali. Nikdo to nechápal, neboť měli drtivou přesilu, profesionální vojsko a
zbraně rovnocenné s Američany. Psychologické zbraně učinily své.
Tehdy se vláda USA mohla pyšnit a lidé obdivovat ,,úžasnou,, vycvičenost
americké armády. Jenže radost nebyla dlouhá. Krátce poté totiž ruští politikové
oficiálně oznámili, že i Rusko vlastní psychologické zbraně. Tehdy vyšla najevo i
pravda o použití amerických psychologických zbraní v Perském zálivu. Američané
samotní to samozřejmě nikdy oficiálně nepotvrdili ani nevyvrátili. Syndrom války
v zálivu, kterým však dodnes trpí všichni zúčastnění vojáci, nevyjímaje české,
mluví sám za sebe. Ono zahrávat si s touto technologií v polních podmínkách
může mít právě tyto katastrofální následky. Dobře se podívejte, kam se poděli
hrdinové Spojeneckých vojsk, kteří bojovali v zálivu, od Američanů přes Brity,
Němce, Francouze až po Čechy, všichni byli izolováni v léčebnách a vlády jim ani
jejich rodinným příslušníkům nikdy neřekly, proč jim armády přivezly domů
psychické trosky s narušeným zdravím. A tak se první obětí války stala pravda. K
této válce se ještě vrátíme v jiné souvislosti.
Psychologické zbraně, jak jsem již uvedl, nejsou už pouze v rukou armády. Zprávy
o používání těchto psychologických zbraní ovládajících myšlení člověka přichází i
z civilní oblasti. Byly například zneužity i proti nevinným civilistům. Za zmínku
stojí území Waco v Texasu, kde měla být na příkaz Stevena Killiona /náměstek
ředitele vládní FBI/ použita v roce 1993 tato psychologická zbraň proti asi stovce
civilistů. Nikdo dnes radši nechce uvažovat o tom, kam až tyto projekty dochází.
Ale ovládání myšlení bylo použito i přímo na vysokých vojenských činitelích
různých států, aby byli poslušní jako roboti a celý národ směřovali dle příkazů
tajné světové vlády.
Major americké armády, John D. LaMonthe, který spolupracoval s tajnou vládní
zpravodajskou službou DIA, na základě zpracovaných tajných dokumentů v 70.
letech uvedl, že výzkum v Sovětském svazu počítá s dálkovým ovlivňováním
myšlenek vysokých amerických politiků a vojenských činitelů. Potvrdila to později
i sovětská vědkyně Larisa Vilenskaja, která na těchto sovětských vládních
projektech pracovala a poté emigrovala do USA. Vilenskaja přiznala, že probíhaly
pokusy s dálkovým ovlivňováním televizních projevů vybraných politiků. O
sovětských snahách dálkově manipulovat s myšlením lidí se zabývá zpráva tajné
americké vládní zpravodajské služby DIA č. PT-1810-12-75.
Po pádu Sovětského svazu a ,,železné opony,, vyšlo mnoho afér na světlo. V
březnu 1991 prezident Vědeckovýzkumného sdružení pro studium a výzkum
psychofyzikální přírodní problematiky, A. V. K.Brjuchanov, potvrdil existenci
vládních technologií pro ovládání mysli a přiznal, že v dubnu 1983 sám pracoval
na vládním projektu zaměřeného na manipulaci s myšlením lidí. V této souvislosti
se také zmínil o válce v Afghánistánu. Vojáci, kteří odmítali jít bojovat do
Afghánistánu, byli odváženi do zvláštního zařízení v Oděse, kde jim byl změněn
profil myšlení /vymývání mozku/ a poté byli nasazováni do nejnebezpečnějších
akcí. Sověti tedy rozhodně za Američany nezaháleli a je prokázáno, že na těchto
projektech spolupracovala se Sovětským svazem i naše Československá vláda a
armáda. Kromě jiného přímo na tomto poli pracovala Československá akademie
věd v Praze, Univerzita Karlova v Hradci Králové a Psychoenergetický institut v
Praze, který měl pod patronací ústřední nemocnice, univerzitní oddělení, státní
výzkumné ústavy – zejména Fyziologický institut ČSAV, Ústřední institut
geologického průzkumu a Výzkumný ústav metalurgický…atd… V
Československu byly také prováděny velmi drastické, až brutální pokusy na
pacientech právě ve věci ovládání myšlení. Zejména dnes víme o těchto pokusech
v nemocnici v Hradci Králové. Bohužel, v ničem jsme nezaostávali za Sovětskými
tábory. Pokud vím, Československá armáda, dnes armáda České republiky, nikdy
oficiálně tyto pokusy nepřiznala, ale bývalí vojác i, kteří se těchto projektů osobně
účastnili již od revoluce mnohokrát oficiálně dosvědčili tyto projekty a média za tu
dobu přinesla dostačující důkazy. Kdo nám může zaručit, že tyto pokusy u nás
nepokračují ? Když se dodnes vše přísně tají, asi to má svůj účel, ani zákon o
svobodě informací, který vláda České republiky schválila začátkem roku 2000 je
proti tomu nedobytný. Že by se i současná vláda zajímala o to, jak ovládat
myšlením svých občanů ? Zatím to bohužel jinak nevypadá.
Bývalý generál tajné vládní sovětské složky KGB Oleg Kulagin v srpnu 1990 v
Krasnodaru oficiálně přiznal, že vláda vlastní nejen zařízení na masové ovládání
myšlení obyvatel, ale i k jejich nervovému poblouznění, dálkovému
zhypnotizování, až zešílení. Taktéž ale zařízení, které na stejné bázi dokáže vyvolat
jakoukoliv emoci od nenávisti, euforie, strachu po naprostou labilitu. Dokáží též
roztrhat přirozený biologický obraný mechanismus člověka nebo jej okamžitě
usmrtit a to přímo nebo příkazem k sebevraždě. Vznikají veliké obavy, že tyto
zařízení hrají velikou roli v ovlivňování voleb, ale i všeobecné nálady v Rusku i
jinde ve světě dle chuti kohosi ,,tam nahoře,, /světovlády/. Jde o rozklad osobnosti,
který dnes vidíme v praxi pod různými způsoby a důsledky praktikovat po celém
světě.
V USA byly sledovány tytéž cíle, vlastně šlo o celosvětový závod, na kterém však
paradoxně znepřátelené velmoci horlivě spolupracovaly. Tedy, rozhodně je to
důkaz toho, že tyto prostředky ovládající myšlení neslouží k obraně, jak tím byla
veřejnost při aférách balamucena, ale k útlaku obyčejných civilistů. Vždyť na koho
chtěly velmoci použít tyto psychologické zbraně, když ne na sebe navzájem ? Ano,
od začátku zřejmě na nás občany, protože jen vyřazením občanů světa ze hry
vysoké politiky přeci vlády budou provždy bez odpovědnosti a mohou si dělat, co
se jim zlíbí. Zatímco v ulicích měst budou pochodovat poslušné dělnické zombie.
Jeden z ústředních amerických projektů se jmenoval ,,MONTAUK,,. Pojmenován
byl podle místa Montauk Point, které leží asi 200 km východně od New York City,
na nejzazším výběžku Lond Islandu. Jedná se o vojenskou základnu – Montauk
Force Base 0773, kde byl umístněn gigantický radar. Ten za pomoci speciálních
generátorů, oscilátorů, cívkových systémů, vysokofrekvenčních zesilovačů, PC a
antén /delta-T-konstrukce/ byl používán k masové kontrole chování občanů a to i
za hranice USA. Vše bylo drženo v tajnosti. Podezření vzniklo, až když si lidé
všimli, že kolem Montauku ztrácí ptáci za letu naprosto orientaci a ,,bez příčiny,,
se bezvládně vrhají k zemi. Ostatně všechna zvířata se chovala velmi neklidně a
lidé si stěžovali na bolesti hlavy a zvracení. Nakonec vyšlo najevo, že americká
vláda zde již od roku 1970 vysílá po území celého státu vlny pro manipulaci s
myšlením obyvatel. Na světlo vyšly také fakta, že celá tato propaganda byla řízena
bez souhlasu Kongresu. Aby armáda zajistila účinnost radaru, zprvu prováděla jen
drobné pokusy, kdy například zaměřovala jednu budovu s pokusnými osobami,
nakonec byli masově ozařováni i vojáci na základně a několik desítek milionů
nevinných a neinformovaných civilistů v Long Islandu, New Jersey, New Yorku a
Connecticutu. A myslíte si, že se tomu zabránilo ? Když vláda vyšetřuje sama
sebe, vždy jdou obvinění stranou a tak tyto projekty nadále pokračují a to na
mnoha místech světa. Jak jde o podmanění si světa, vlády si nenechají upřít nic a
neváhají sáhnout i k největším zvěrstvům, které si jediným razítkem prostě
zlegalizují.
V letech 1975-76 byla vypracována pro vládu USA studie s krycím označením
NBIT, která byla financována vládní CIA a týká se využití dálkového ovládání
mysli občanů. Tato studie byla roku 1979 předložena presidentu USA Jimmy
Carterovi, který poté schválil výzkumný program této technologie.
Technologii psychologického ovládání mozků provádí ve velkém i tajná americká
vládní NSA. Ta se musí potýkat s neustálými aférami kolem těchto pokusů. V roce
1992 byla proti NSA vedena obžaloba /č.92-0449/, ze které vyplývají důkazy
těchto praktik hrůzných rozměrů. Píše se zde, že NSA zajišťuje a uskutečňuje
sledování a manipulaci s myšlením občanů, změny jejich chování a jejich pocity. V
sekci 2 se dále uvádí, že personál NSA se může napojit na kohokoliv v zemi a
sledovat jeho myšlení 24 hodin denně. NSA provádí tzv. elektromagnetickou
stimulaci mozku pro neurální monitorování na dálku /RNM/ a elektronické
napojení na mozek /EBL/. Vláda dokáže v kterémkoliv člověku vyvolat halucinaci
čehokoliv, může promlouvat přímo do jeho hlavy a ještě vnutit zároveň úvahu, že
to vše pochází z jeho vlastní hlavy. Dokáží doslova dostat před naše oči jakýkoliv
obraz, mohou nás dálkově zhypnotizovat a poté vyslýchat nebo nám v hypnóze
zakódují požadované chování v rámci programování mozku. Přirozené lidské
signály jsou jednoduše přehlušeny signály umělými stejné frekvence a lidské tělo
reaguje poté právě na ně. Signálové zpravodajství NSA má zvláštní schopnost
dálkově a nezjistitelně sledovat informace v lidském mozku digitálním
dekódováním elektromagnetických /EMF/ emisí o frekvenci 30-50 Hz a výkonu 5
miliwattů, které jsou mozkem produkovány. I lidské myšlení je v podstatě určitý
fyzikální děj a jako takový je fyzicky nejen zjistitelné /kontrolovatelné/, ale i
fyzikálně ovladatelné /lze jej uměle měnit nebo přehlušovat stejnou, ale silnější
vlnovou frekvencí/. Takto lze člověka na dálku sledovat, ale i ovládat, mučit,
nechat zešílet nebo i zabít. Kdokoliv se vládě znelíbí, lze jej zdiskreditovat
psychickou poruchou a izolovat jej nebo doslova pozabíjet celou opozici, ať už
přímo nebo umělým rozkazem k sebevraždě. A věřte, že funkčnost těchto projektů
nezůstává pouze na papíře. Obžaloba 92-0449 uvádí příklad takového zneužití na
osobě pana Plaintiffa, který byl od října 1990 do května 1991 týrán vládní NSA
použitím dálkového RNM 3D zvuku přímo do mozku. Plaintiff byl spolupracovník
NSA a pracoval na těchto projektech. Když se však nechal slyšet, že tento
nechutný projekt odhalí, byl NSA právě touto technologií umlčen. V NSA pracuje
též skupina lidí zvaná Kinnecom, což je asi 100 lidí, kteří pracujících jako otroci
24 hodin denně v sídle NSA ve Fort Made. Všichni jsou podle obžaloby
odposloucháváni na úrovni mozku /sekce 5 obžaloby/. Sám jsem měl možnost
hovořit s lidmi, kteří jsou taktéž, ať už z politických nebo společenských důvodů
takto sledováni nebo trýzněni. S trochou nadsázky mohu říci, že psychiatrické
léčebny jsou jich plné. Nyní jde o to, kdo je tam z vlastní psychické poruchy a kdo
tam byl ,,dokopán,, a psychicky rozložen právě touto technologií. Rozhodně se
tomu nevysmívám. Nejde o úvahu, ale o smutný fakt, který dokazují soudně řešené
aféry na celém světě. Jenže případy jednotlivců, i když jsou jich celkově stovky
milionů, nikoho nezajímají. Pojďme se tady opět vrátit k masovému měřítku.
Existují totiž mnohé vyloženě nemorální praktiky s těmito psychologickými
zbraněmi v masovém měřítku. Americké letectvo totiž používá tak zvané
generátory ELF /Etremely low freqency/, které dokáží vyvolávat davové
halucinace. Tyto ,,ďábelské stroje,, dokáží v lidech vyvolat představu čehokoliv a
to až do vzdálenosti 12 kilometrů od jeho zdroje. Uvádí se, že tyto stroje se
používají při rozhánění masových demonstrací, kdy je demonstrujícím občanům
vsugerováno, že je vše v pořádku, a že je čas rozejít se do svých domovů. Lidem
tak je znemožňováno svobodně se vyjadřovat a vzepřít se proti zlořádu doby.
Pakliže by byly do budoucna tyto stroje používány při každém takovém konfliktu,
byli bychom brzy schopni provolávat slávu i té nejohavnější totalitě, kterou lze jen
zplodit. Bohužel dnes jsou touto technologií řízeny už celé národy. Například
totalitní Čína nebo Irák, kteří technologii ovládání mysli získali ještě v rámci
pomoci Sovětského svazu, ale i dnešní Rusko. Nebylo Vám nikdy divné, že
přestože zde vládne tak tvrdý totalitní režim a neúnosná bída, že lidé neprotestují ?
A naopak v masách vycházejí do ulic doslova fanaticky provolávat slávu svým
vládním tyranům ? Viděl jsem záběry ze Severní Koreje a bylo mi jasné, že to, co
vidím není ani strach z vlády ani opravdová láska k ní, ale uměle vyprodukovaný
fanatismus technologie vymývání mozku, přesně jak ji známe z odhalených afér.
Připadá mi, že přestože si USA hraje na zachránce světa a některé totalitní státy
neustále bombarduje, jiné totalitní státy nechává v klidu. Že by pokusná území pro
budoucí použití technologie vymytých mozků pro celý svět ve světovládě ? Nebo
jsou v tom jako obvykle jen mocenské a hospodářské zájmy ? Opět lze pouze
důrazně varovat před těmito světovládnými snahami manipulovat s lidským
myšlením a v návaznosti i chováním.
Představme si město. To město žije normálním životem, ale během několika hodin
v něm začnou všichni ztrácet sebekontrolu a rozum. Tehdy je může kdokoliv
masově ovládat a vést k čemukoliv a to beztrestně, neboť nikdo neví, proč se tak
tito lidé ve městě náhle začali chovat. Kdo by tušil, že je to způsobeno zvukem
nebo lépe řečeno ultrazvukem, speciálně upraveným tak, aby šel proti snášenlivosti
mozku a plně narušil lidské podvědomí. Představte si jaká katastrofa by se stala,
kdyby se takové zvuky pokusil někdo zařadit do vysílání rádia nebo televize,
kteréžto média poslouchá a sleduje celý svět. A díky satelitům lze v jediném
programu náhle paralyzovat myšlení celého světa a ovládat jím z jednoho jediného
zdroje. Je to ideální prostředek pro vyhlášení světovlády, která pak může takto
ovládat celý svět. Ale je toto opravdu jen teorie nebo náznak skutečných praktik
světovlády ? Pojďme se podívat na důkazy.
Západní zpravodajští odborníci už koncem 70. let s hrůzou pozorovali, na jakých
frekvencích probíhá v Sovětském svazu veřejné vysílání. Tato totalitní velmoc
prováděla vysílání v nízkofrekvenčním rozsahu od 5 do 15 Hz. To je právě ono
elektromagnetické spektrum, které uvolňuje psychoaktivní neuronální efekty a
ovládání mysli. Američané se zprvu domnívali, že Sovětská vláda se tak snaží
pouze udržovat své občany v potřebných ideologických myšlenkových vzorcích.
Jak se ale ukázalo, vysílání mělo vliv daleko za hranice tohoto státu.
Před rokem 1978 pak USA zachvátila hotová panika. Nejprve byly zaznamenány
nad Spojenými státy velmi neobvyklé vlnové vzorce umělého původu. Později se
ukázalo, že tyto signály vysílá sovětská stanice. Tuto informaci krátce poté
potvrdila dánská tajná služba, která navíc zjistila, že se jedná o vysílač s výkonem
kolem 40 megawattů, umístněný mezi městy Rigou a Gomelem. Tyto
nízkofrekvenční signály ovládající myšlení vyvolávaly v obyvatelích amerických
měst Eugene, Portland a Bend, které leží na západním pobřeží, a také v
Kanaďanech z měst Timmins a Kirkland Lake doslova nervy rozkládající bručivé
zvuky. Lidé náhle masově propadali psychickým a emočním potížím, ale i
bolestem hlavy a nespavosti. Dr. Andrew Michrowski z kanadské Planetary
Association for Clean Energy veřejně prohlásil, že tyto nízkofrekvenční útoky
sloužily jednoznačně k úmyslnému snížení schopnosti myšlení a obranyschopnosti
obyvatel. Sledováním těchto projevů bylo pověřeno kanadské ministerstvo
dopravy. Kanadská vláda krátce poté údajně protestovala u Sovětů proti tomuto
neustálému ovládání mysli amerických a kanadských občanů.
Uprostřed července roku 1993 se stal ohniskem zájmu veřejnosti švýcarský
rozhlas. Po několik dní se při jeho vysílání ozývaly sinusové tóny, které
přehlušovaly běžné vysílání. K tomuto problému se tehdy vyjádřila i armáda, ale
nikdo dosud veřejně nepřiznal co se zde dělo.
Avšak staly se i daleko odvážnější a otevřenější pokusy s manipulací lidského
myšlení přes média. Přímo ohromujícím i usvědčujícím triumfem budovatelů
světovlády je případ z Velké Británie, kde bylo využito televizního vysílání. Lidé,
kteří zde dne 26.listopadu 1977 sledovali televizní vysílání, byli jistě v šoku.
Přesně v 17:05 hodin bylo totiž potlačeno vysílání zpráv britské televize ,,Southern
Television,, . Zvuk úplně vypadl a obraz byl silně rušen. Mezi tím se však z
televize začal ozývat neznámý hlas z neznáma, který začal promlouvat k celému
lidstvu. Bylo zde mimo jiné řečeno, že lidstvo se musí sjednotit v jeden celek pod
jediného vůdce…. Když tento hlas po několika minutách ustal a na obrazovce
naskočilo běžné vysílání, začala masová hysterie. Byly kontaktovány patřičné
úřady, aby se k tomu vyjádřily, ale nikdy tak neučinily. Vzhledem k obsahu zpráv
a způsobu jejich sdělení, tedy potlačením tak silného vysílání britské televize, je
jasné, že v tom mají prsty velmi vlivné skupiny budovatelů světovlády. Měla to být
snad zkouška světovlády, jak lidé na její ideologii reagují ? V souvislosti se
sovětskými aférami, kde vláda právě do vysílání zpráv ukládala frekvenční vlny
ovládající lidské myšlení, napadá mě souvislost s touto aférou z Velké Británie.
Také byly zrovna vysílány zprávy a hlas, který zřejmě nedopatřením slyšeli
normálně všichni občané, měl patrně pouze promlouvat do lidského podvědomí a
utvářet tak uměle veřejné mínění dle potřeby světovlády. Mohu se opírat při tomto
tvrzení o mnoho odhalených případů s politickou manipulací právě skrze
podvědomí v televizním vysílání. Pojďme si ještě něco říci o televizním vymývání
mozků.
Major americké armády J.D.LaMothe spolu s agentem tajné americké služby
L.E.Mairem uvádí ve své 3. studii vypracované pro tajnou americkou službu DIA v
bodě 6, že Sovětský svaz disponuje elektromagnetickými a elektrostatickými
zařízeními k ovlivňování rozhlasových a televizních stanic vyvinutými sovětskou
Akademií věd. Přestože tyto dokumenty americká vláda odtajnila až zákonem o
svobodě informací, již v roce 1968 odhalily dvě americké zpravodajské novinářky,
které byly na misi v Sovětském svazu, že se tam seznámily s projekty, které jsou
prováděny ve výzkumných ústavech skrývaných na Sibiři. Tehdy bylo zjištěno, že
Sovětský svaz pracoval na projektech, v nichž bylo možné pomocí televizního
obrazu a vysílání uvést člověka do hypnotického polospánku a tímtéž televizním
programem do něj poté vložit veškeré informace a rozkazy. Smutné je, že i tyto
pokusy byly a jsou prováděny zcela veřejně na nic netušících občanech v
normálních vysílacích časech. Vláda tak doslova prostřednictvím televize, kterou
má doma každý, vytváří uměle náladu společnosti dle libosti a mění vzorce našeho
chování a myšlení, aniž by si toho kdokoliv povšiml. Ale vzpomeňte si, přátelé,
stalo se to bezesporu i Vám. Sedíte u televize a v pohodě se díváte. Nejste ospalí a
děj Vás zajímá, ale najednou vůbec nevíte, že se na televizi díváte, pouze to
podvědomě přijímáte jako skutečnost a po chvíli se proberete a sledujete dál, aniž
by jste si toho vy nebo Vaši blízcí všimli. Ne, teď nemluvím o době komunistické
totality, kdy jsme na těchto projektech museli spolupracovat i na našem území se
Sovětským svazem /záhadné pokusy v československém vysílání v srpnu 1982 na
2. programu a další…/. Hovořím i o současnosti, kterou, když jsme pozorní,
vypozorujeme i dnes, respektive zejména dnes, taktika se nezměnila, pouze se
provolává sláva nové ideologii /světovládě/.
Televizní podvědomé ovládání a kontrola myšlení nebo chcete-li vymývání mozků
má dvě základní varianty. Buďto jde, jako ve výše popsaných případech, o použití
hypnózy, zvukových nebo elektromagnetických vln nebo jde o tzv. podprahové
obrazy a průvodní vizuální jevy. O co jde ?
V této věci se nejvíce angažuje americká vládní CIA a její služby vzorně slouží
americké vládě k ovládání mas. Vše je velice jednoduché. Díváme-li se totiž na
televizi, lidské oko je schopno rozeznat jako pohyb teprve 24 obrázků. Naše
vědomí tedy neregistruje každý z těchto 24. obrázků, ale teprve vše dohromady
jako celek. Podvědomě však člověk zaregistruje každý z těchto 24. obrázků. Pokud
se tedy mezi těchto 24 obrázků umístí jeden, který tam nepatří, lidské oko jej
nepostřehne, ale podvědomí ho registruje. Umístí-li se zde například obrázek lesa,
pak člověk náhle myslí na les, aniž by věděl proč. V praxi jsou však používány
ideologicky zaměřené obrazy. Například, vsune-li se mezi těchto 24 obrázků
obrázek, jak někdo dělá to či ono, člověk jej může následovat, aniž by věděl proč
to činí. Takto nás mohou prostřednictvím televize vlády řídit jak chtějí. Mohou nás
,,nutit,, volit určitou stranu, nedemonstrovat, nestávkovat, být po vůli s vládou,
stejně jako vést nás k podpoře jakékoliv ideologie. Takto bude světovláda ovládat
myšlením většiny světa. Přestože jde o odporné a neetické projekty pro likvidaci
demokracie a svobodného lidského uvažování a rozhodování, vlády se tímto
usilovně zabývají. Každá totalita, která jde skrýt, je dnes vítána. Není tajemstvím,
že tyto postupy zkoumá asi od roku 1984 i vládní CIA, která sama praktikovala
několik pokusů v normálních televizních programech na nic netušící diváky. Byl
dělán i jeden pokus, kdy CIA vybrala jeden zcela neznámý výrobek. Výrobek zcela
nepraktický, nevzhledný a předražený. Jeho fotografii poté dosadili mezi oněch 24
obrázků do normálního programu. CIA pak daný výrobek dosadila do všech
prodejen v určité lokalitě. Hned druhý den po odvysílání byly všechny tyto
výrobky totálně skoupeny. Přitom je nikdo neznal, nikdo nevěděl k čemu to slouží,
byly drahé a ošklivé. Když byla poté dělána anketa s lidmi, kteří si onen výrobek
koupili, nikdo z nich nedokázal odpovědět na otázku proč tak učinili. Je to jasný
důkaz, že televize nás může přinutit činit cokoliv a obrátit naše myšlení i proti
nám.
Ač to může znít velmi drasticky, věřte, že praxe je mnohdy ještě horší. Například
ve Francii vypukla před několika lety veliká aféra. Bylo zde totiž odhaleno, že
právě touto metodou byla vedena televizní volební kampaň prezidenta
F.Miterranda, kterému tak pomohla k jeho druhému zvolení. Jenže Francie určitě
není jedinou zemí, kde k tomuto způsobu manipulace při volbách a jiných
rozhodných chvílích dochází.
Věc je mnohem masovější, než by kdo čekal, nejde už jen o politické a náladové
ovládání občanů, ale o naprostý útok, hotovou sprchu vymývání mozku od
dětských pohádek přes reklamy, zprávy, filmy, až po seriály. Ne, teď nemluvím o
jejich ubohosti, teď hovořím o tom, co je v nich podvědomě uloženo pro
manipulaci společností, ale co v televizním programu jistě nenajdete. Tato
drastická ,,výchova,, občanů k poslušnosti skutečně zasahuje už i do dětských
vysílání. Ostatně jsou to právě děti, které lze nejlépe převychovat k novým
světovládným ,,hodnotám,,. Opět nejde jen o ideologicky zaměřené pohádky o
tom, že jen v jednotě je síla atd... ,ale i o podprahově vložené informace.
Japonskem otřásl doslova šok, když se náhle stovky Japonců začaly vrhat v jediný
okamžik z křesel na zem a prožívali obdobu epileptického záchvatu. Nic netušící
japonské děti, které dne 16.prosince 1997 sledovali v televizi kreslenou pohádku s
postavičkou Pikaču byli přesně v 18:50 hodin doslova masově zasaženo zábleskem
z televizní obrazovky, po kterém se děti dostali do transu, stavu podobného
hypnóze a začali se svíjet jako v záchvatu. Přestože v tento okamžik televize
ovládala všechny diváky, nejhůře to odneslo kolem 700 Japonců, u kterých se
projevovaly až životně nebezpečné stavy, přičemž ještě 24 hodin po odvysílání této
pohádky muselo zůstat v nemocnici ještě 208 z těchto 700 lidí. Celkově se oběti
počítají na miliony a bohužel právě na dětech. Po incidentu přiznal i programový
ředitel TV, Hironari Mori, že při sledování programu se mu tehdy doslova zatmělo
před očima. Podle Moriho měli tento incident vyšetřovat nezávis lí experti, ale celý
případ, pokud vím, byl umlčen.
Televizní manipulace se společností, veřejným míněním a vymývání mozku je
snad nejmasovější způsob ovládání myšlení nás lidí. Můžeme si za to tak trochu
sami, když každý den doslova žhavíme své obrazovky, abychom si u televize
trochu ,,odpočinuli,,.
Přátelé, není však zdaleka konec příkladům světovládných snah o zotročení
společnosti a manipulaci s jejím myšlením. Právě nyní se dostáváme do velmi
závažné sféry. Je to oblast, která byla již od 1.světové války zkoumána a v
50.letech poprvé masově praktikována pro rozložení společnosti a získání kontroly
nad vědomím lidstva. Hovořím nyní o drogových programech našich vlád.
Představte si, že se podaří vládám, aby se občané stali závislí na drogách. Potom je
lidstvo jen bezbrannou loutkou závislou na příkazech mocných, ale také závis lou
na dalších dávkách drogy, kterou spravuje-li stát, může ji poskytnout za vzorné
chování, ale také nevhodným jedincům odepřít a ti zemřou. Tato hororová scéna je
samozřejmě zveličena. Je to ale reálná ukázka toho, kde se může ocitnout náš svět
v brzké době. Proč ? Protože vlády světa skutečně mají své tajné drogové
programy pro ovládání myšlení svých občanů. A důkazů pro toto tvrzení je až
příliš, než aby se to dalo přejít.
Americká armáda v roce 1950 zahalila San Francisco a okolí umělým smogem s
obsahem bakterií způsobujících pneumonii. Vše bez informování místních
obyvatel. Tento pokus trval 6 dní a bylo mu vystaveno 800.000 obyvatel. Armádní
generální štáb USA v Pentagonu přiznal v roce 1977, že podobných experimentů
vláda USA prováděla v letech 1949 až 1969 celkem 239 a to ve městech New
York, Washington, Key West, Panama City, Florida a San Francisco. Tehdy se
doslova na desítkách milionů občanů zkoumaly účinky a chování obyvatel pod
působením různých chemikálií, včetně drog a psychotropních látek. Vláda tak
zkoumala, jak by bylo možné s veřejností nejsnáze manipulovat. Tyto projekty se
jmenovaly ,,MK-ULTRA,, a schváleny byly ředitelem vládní CIA Dullesem
13.dubna 1953. Na tento projekt navazoval projekt ,,MK-DELTA,,. Ovšem již na
přelomu 40. a 50. let vše začalo vládním projektem ,,BLUEBIRD,, ,který byl v
srpnu 1951 přejmenován na krycí název ,,ARTICHOKE,,. Tehdejší ředitel CIA,
Richard Helms, po odhalení těchto projektů nařídil okamžité zničení podstatné
části těchto dokumentů. Výbor senátora Churche však tyto fakta odtajnil a obvinil
americkou vládu z nelidského porušování práv občanů. Pokusy však nadále
pokračovaly.
Ovšem tlak veřejnosti sílil a připojil se k němu i Senát Spojených států a Výbor
Kongresu. Tehdy se oficiálně prokázalo, že organizátorem těchto bestiálních
pokusů byla vládní CIA a vláda USA. Ta pod mnohými halucinogenními látkami a
drogami manipulovala myšlením mnoha milionů lidí. Sama pak tajně mezi
mladými lidmi a studenty šířila drogu LSD a tyto lidi poté kontrolovala. V
odtajněném dokumentu vládní CIA z 26.dubna 1952 se uvádí, že droga heroin je
běžně používána důstojníky policie a zpravodajských služeb v rámci běžné praxe.
Skrze policii pak vláda také distribuovala drogy do společnosti. Knappova
vyšetřovací komise prokázala, že většinu drog prodávaných v newyorských ulicích
dodává překupníkům sama policie v New Yorku. Stejní policisté mají na příkaz
vlády na svědomí smrtelné dávky heroinu v žilách 8 - 9 letých dětí.
Americká vláda si dala v 50. letech za cíl doslova nacistický ideál. Učinit z národa
v následujících letech totálně zdrogovanou společnost závislou na vládě. Jakékoliv
policejní razie proti překupníkům drog se tak zdají být pouhou fraškou pro oko
občana. Ve skutečnosti šlo o konkurenční boj s tou částí mafie, která odmítla s
vládou spolupracovat a snižovala tak vládě zisky za vlastní prodej drog.
Dne 3. srpna 1977 se dokonce tehdejší ředitel vládní CIA Stansfield Turner veřejně
přiznal Státnímu zpravodajskému výboru a Podvýboru pro zdravotnictví, že vládní
drogové testy a operace byly prováděny také v nevěstincích a nočních klubech v
San Franciscu a New Yorku, kde byli nic netušícím návštěvníkům tajně podány
drogy a poté byli zkoumáni v rámci možné změny sexuálního chování, ale i
ostatních forem chování. Tyto kontroverzní projekty se jmenovaly ,,MIDNIGHT,,
a ,,CLIMAX,,. Ředitel CIA také dále přiznal vyšetřovací komisi, že podobných
experimentů pro změnu chování a myšlení občanů se zúčastnilo nejméně 185
soukromých vědců a 80 výzkumných institucí včetně univerzit. Hned druhý den
tuto zpověď otiskl prestižní deník Daily Telegraph a postaral se o další masový
odpor veřejnosti proti těmto vládním zvěrstvům. Ovšem tyto pokusy pokračovaly
opět dál, pouze s tím rozdílem, že byly lépe utajovány.
Vláda USA doslova jako nacističtí lékaři masově testovala na nevinných a
neinformovaných občanech své nelidské pokusy s cílem ovládnutí národa i světa a
myšlení lidí. Jen si srovnejte fakta z koncentračních táborů a snahy hitlerovských
lékařů o umělou kontrolu vědomí, která byla po druhé světové válce roku 1945
odsouzena norimberským tribunálem pro válečné zločiny.
Jeden z hlavních vládních spolupracovníků v této oblasti byl vedoucí
psychologických výzkumů univerzity v Michiganu, profesor J.McConnell. Ten
otevřeně přiznal : ,,Washington /vláda USA/ sní o dni, kdy bude možno pomocí
drog a hypnózy kombinovat ztrátu paměti s důmyslným systémem pobídky a
trestu, aby dosáhl absolutní kontroly nad vědomím lidí.‘‘
Čím se vlastně liší tyto snahy od slov a činů hitlerovského Německa ? Snad jen
tím, že jsou ještě mnohem masovější a dokonalejší. Americká vláda taktéž
testovala tyto drogové preparáty na bezbranných dětech v dětských domovech,
pacientech nemocnic a psychiatrických léčeben a nejbestiálnější pokusy musí
snášet vězni.
Přes norimberské zásady a mezinárodní konvence OSN a Ústavu Spojených států,
USA doslova mučí ve svých věznicích laciný pokusný materiál pro změnu
myšlení. Nejhorší pověst má věznice v Butneru v Severní Karolíně a starší pokusné
zařízení v Marionu ve státě Illinois. Chemoterapie a používání tzv. ,,chemických
klacků,, je zde na denním pořádku. Do vězňů se zde láduje torazín, librium a
valium. Účelem je uvrhnout vězně do úplné pasivity. Preparátem prolixin jsou u
nich vyvolávány naopak deprese, které vedou mnohé vězně až k sebevraždě. Jen v
roce 1975 bylo použito nejméně 3600 amerických vězňů pro nelegální vládní
pokusy. Vláda na nich doslova jako na morčatech beztrestně zkoumala nové
chemické preparáty a účinky drog. Sdružení farmaceutických výrobců USA
přiznalo, že 85 procent veškerých testů nových léků je zkoumáno na vězních
/přestože je to zákonem zakázáno/. Dalším pokusným místem je věznice San
Quentin, která je známá jako místo, kam vláda USA odklízí politické vězně a
ideologicky nevhodné. Zde se užívá plynů a tzv. ,,zastrašujícího prášku,, - drogy
způsobující strach a depresi. Ve věznici Vaccaville tuto drogu též používají a
popisují, že vězni po ní prožívají pocity podobné tonoucímu člověku. Vládní CIA
také proplachovala mozky ve věznicích v Atlantě ve státě Georgia a ve městě
Bordentown v New Jersey, federální věznici v Alabamě a Holmsburgu v
Pensylvánii. Ve městě Providance ve státě Rhode Island zase CIA prováděla
pokusy s drogami na duševně nemocných lidech. Projekty ,,BLUEBIRD,, a
,,ARTICHOKE,, se prováděli v desítkách amerických nemocnic na nevinných
pacientech. Například v New Yorku v nemocnici Mount Sinai, ale i v kanadském
Allenově institutu psychiatrie při montrealské univerzitě. Kromě univerzit do toho
byla namočená i akademická půda, armádní a policejní složky, vláda USA a
zejména ministerstvo zdravotnictví, obrany, školství, sociálního zabezpečení a co
je smutné i ministerstvo spravedlnosti. Snad právě proto nikdy nebyly tyto zločiny
odsouzeny jako nespravedlivé.
Ale víte co je nejstrašnějšího na celé věci ? Ne snad ani miliony obětí, jako spíše
fakt, že tyto bestiální pokusy na lidech prováděli vysokoškolsky vzdělaní lidé,
lékaři a vědci, vláda a zákonodárné sbory. Na takovýchto prohnilých základních
hodnotách státu a občanské společnosti nemohlo vzniknout nic jiného, než lež,
násilí a útlak slušných a obyčejných lidí.
Sám prezident Světové psychiatrické asociace, Dr.Ewen Cameron, byl v 60. letech
vládní CIA požádán, aby spolupracoval na vládním projektu s drogou LSD pro
rozložení vzorce chování člověka a jeho přeprogramování či vymytí mozku.
Prezident Cameron se tohoto skutečně ujal. Sám v Allainu v Montrealu testoval z
dotací vládní CIA tyto nelidské pokusy. Cameron prováděl tzv. ,,spánkovou
terapii,, ,při které uváděl pacienty na celé měsíce do bezvědomí, aby jim poté
prováděl silné elektrošoky a dávkoval do nich drogu LSD. Poté byly přidržováni
pod silnými sedativy při vědomí a do uší jim byly pouštěny v rámci
přeprogramování mysli stále obětí dokola stejné informace. Někteří slyšeli tytéž
slova čtvrt milionkrát. Jde o doslovné vymývání mozku. Po těchto testech žalovalo
mnoho jeho americkou vládu každý po 1.milionu dolarů. Je zvláštní ironií nebo
bohužel běžným faktem, že Dr. Cameron přes své bestiální pokusy na lidech, byl
ještě předtím členem norimberského tribunálu, který soudil nacistické válečné
zločince, kteří páchaly tytéž zvěrstva za II. světové války.
Studie uvádí, že například droga LSD byla jen mezi lety 1949-1959 testována asi
na 40.000 pacientech /a to jen v USA/. Odtajněný dokument vládní CIA z
16.listopadu 1953 dokazuje, že vedení CIA objednalo ve Švýcarsku drogu LSD a
to v neuvěřitelném množství 100 milionů dávek, tedy dost na to, aby vláda touto
drogou zparalyzovala půlku národa.
Vládní snahy o zdrogovanou společnost prosvítají v praxi na světlo i dnes.
Vezměme si jen statistiku. Podle studie amerického ministerstva zdravotnictví,
vzrostla v letech 1992-1995 spotřeba drog u dětí 12-17 let o drtivých 78 procent.
Počet dětí, kteří berou alespoň jednou měsíčně kokain, se zvýšil jen za tyto tři roky
dokonce o 166 procent. Mohu se tedy domnívat, že plán vychází ?
Je faktem, že vládní CIA drogy nejen kupovala, ale i sama v tajných továrnách
vyrábí. Bývalý agent CIA prohlásil, že CIA zbudovala několik laboratoří na
výrobu LSD v oblasti sanfranciského zálivu. Výroba gigantických rozměrů je však
tajena velmi důsledně. S dovozem drog na vládní účet je toho známo více. Senátor
USA Bill Cooper v květnu 1989 uvedl, že tehdejší prezident USA, George Bush,
který je zároveň obchodním ředitelem ZAPAT A OIL Company v Texasu, skrze
tuto společnost experimentoval s novými technologiemi mimopobřežního výcviku.
Uvedl, že prezident Bush dal plný souhlas k tomu, aby byly drogy dováženy do
USA rybářskými loděmi z Jižní Ameriky na Bohrinseln a odtud dopravovány do
USA zásobovacími loděmi, které nepodléhaly celním kontrolám. Bush přizval
podle senátora Coopera ke spolupráci na tomto plánu i CIA. Celý plán funguje
údajně dodnes, přestože se během doby přišlo na další a výhodnější metody
dopravy drog do země.
Ve skutečnosti neexistuje žádné světové hospodářství. V zákulisí existují pouze
dvě celosvětově vládami uznávané platidla – ropa a drogy. Dobře dnes víme, že
většina válek, které se zúčastnily USA, bylo jen a pouze pro ochranu svých
ropných zájmů /Irák aj./. Ostatně bylo to již mnohokrát přiznáno vládními činiteli
USA. A stejné je to i s drogami. Například válka ve Vietnamu, kterou oficiálně
USA omlouvaly bojem proti komunismu a útlaku obyvatel, měla podle mnoha
svědectví jeden jediný záměr, udržení si drogového postavení v této asijské oblasti.
Vládní CIA totiž vyráběla opium v oblasti ,,Zlatého trojúhelníku,, v jihovýchodní
Asii. Zisky z obchodu s touto zakázanou drogou vláda USA údajně používala k
financování svých válek. Obchod s drogami se uskutečňoval prostřednictvím
generála Vang Pao, který s USA bojoval proti severnímu Vietnamu. Výměnou za
to mohl generál Vang Pao používat americkou leteckou společnost Air America k
přepravě opia ze svého území. Opium se přepravovalo ze ,,Zlatého trojúhelníku,,
na obrovskou tajnou americkou základnu Long Tien. Odtud putovalo loděmi přes
Francii do USA. Tyto fakta po válce ve Vietnamu potvrdil i největší výrobce opia
v této oblasti Khun Sa, když přiznal, že obchoduje se CIA, která skupuje celou
jeho úrodu opia. Americký historik Dr. Alfred McCoy potvrzuje, že tyto nelegální
příjmy americké vlády a obchodování s opiem bylo záměrně drženo před
Kongresem v tajnosti, neboť byly obavy, že by takové operace Kongres neschválil.
Americký odborník přes drogové závislosti Allen Ginsberg při senátním přelíčení,
které bylo vedeno proti vládní CIA, uvedl v obžalobě před Senátem, že CIA
pašovala celých 8 let z Vietnamu drogy /zejména heroin/ v mrtvých tělech
amerických vojáků, které byly poté policií distribuovány překupníkům v USA.
Faktem je, že po válce ve Vietnamu, jak asi všichni dobře víme, byla americká
armáda kritizována za to, že vyvíjí malé snahy o osvobození amerických zajatců ve
Vietnamu. Později byla dokonce obžalována z úmyslného maření záchrany svých
vojáků. Jak se ukázalo, vláda USA se bála, že tito vojáci vědí až příliš mnoho o
drogových operacích armády a CIA, kterých se museli účastnit a bála se, aby doma
nepromluvili. Ale oni nakonec mnozí promluvili a celá věc došla v Kongresu.
Tajná vláda však sama o sobě neužívá drog pouze k ovládání společnosti, ale
manipuluje s nimi i vládami a nejvyššími představiteli států, aby je programovala
dle svých světovládných zájmů. Americký generál, William Creasy, který v
americké armádě vyvíjel programy drogových operací, byl předvolán v roce 1959
před výbor Kongresu, aby objasnil tyto armádní programy. Tehdy generál Creasy
pohrozil Kongresu tím, co by se stalo, kdyby někdo podal drogu LSD členům
Kongresu. Reprezentant Kongresu, James Fulton, okamžitě zareagoval slovy: ,,Vy
jste to už někdy zkoušeli i na Kongresu ?‘‘ Tehdy generál Creasy před Kongresem
přiznal: ,,Mohu vás ujistit v jedné věci, armádní chemický sbor to zatím
nepovažoval za nutné.‘‘
Tím ale přiznal, že armáda USA je připravena kdykoliv ovlivňovat drogami
Kongres, potažmo celou americkou vládu. Prvním šokem bylo, že místo toho, aby
Kongres zakázal nebo vedl sankce proti těmto pokusům s drogami, krátce po
slovech generála Creasyho, schválil Kongres výrazně zvýšený rozpočet pro jeho
chemický armádní sbor a drogové programy na lidech. Americká armáda poté
založila vlastní vojenské jednotky, které nesly krycí název EA-1729 a šlo o vojáky,
kterým byl pravidelně s požehnáním Kongresu vymýván mozek drogou LSD. Byla
to armáda zombií. Do poloviny 60. let to bylo 1500 vojáků. Některá z těchto
cvičení byla armádou USA dokonce filmována a poté oficiálně představena
členům Kongresu. Šokem tedy je, že americký Kongres o tom celou dobu nejen
věděl a nic proti tomu neudělal, ale naopak pomáhal těmto zločinům jak jen mohl.
Droga LSD se krátce poté stala beztrestným způsobem, kterého policie, CIA i
armáda používala při výsleších, ale i k hromadné manipulaci společností. Veškerá
demokracie selhala.
Selhala natolik, že vláda USA vyrazila do ulic a jak jsem již psal v začátku tohoto
tématu, drogou manipulovala v celých městech desítkami milionů občanů. Cílem
bylo připravit dokonale poslušné a smysly zbavené lidstvo na den ,,D,, - den
vyhlášení světovlády. Od testů se přecházelo pozvolna k cíleným akcím. Generál
armády USA William Creasy přiznal, že pomocí drog vláda USA narušovala
pokojné demonstrace, aby lidé nemohli proti ničemu protestovat. Drogy vytvářeli v
protestujících iluzi toho, že vše je vlastně v pořádku a není důvod se bránit. Na
příkaz prezidenta USA, Nixona, z roku 1969, byl rozšířen tajný plán vládní CIA,
která při podobných demonstracích /zejména pod projektem ,,CHAOS,,/
rozprašovala do davu tzv. ,,svědící prášek,, ,což byla droga, která občany přinutila
k umělému útlumu. Přitom tentýž prezident Nixon jen rok předtím postavil svoji
prezidentskou kampaň na zneužívání drog. Ať žije demokracie.
Pod tlakem znechucené veřejnosti sice americký Kongres v roce 1977 oficiálně
zakázal další vládní výzkum a veškeré experimenty se změnou vědomí, ale hned v
dalším roce vypukly další aféry. Byl to pouze záměrný tah k oklamání veřejnosti,
aby věřila, že vše skončilo. Avšak sám ředitel CIA, R.Helms, po svém odstoupení
veřejně přiznal, že celé tyto vládní projekty na ovládání myšlení lidí byly po tomto
zákazu pouze lépe utajovány. Tyto slova se potvrzují dodnes.
Vlády a zejména jejich výkonné složky včetně armády chtějí drogami změnit svět.
Bývalý ředitel výzkumu psychické zátěže armády USA, Dr. Wayne Evans, který
při své práci musel drogami manipulovat s lidmi, nakonec v roce 1961 přiznal:
,,Mělo by být známo, že svět, tak jak bude vypadat za 15 let, leží dnes již na stole
ve výzkumných laboratořích.‘‘ Pro každého z nás se zde najde jistě dostatek drog
na to, abychom prohlašovali slávu světovládě a otrockému systému.
V letech 1966-1970 armáda USA testovala ve Vietnamu drogu zvanou BZ, která
vyvolává šílenství. Přestože úředníci ministerstva obrany varují, že tato droga
hraničí až se smrtelnými účinky, armáda USA si nahromadila více než 50 tun
drogy BZ, což je dost na to, aby proměnila všechny lidi na světě v totální šílence.
Odtajněná zpráva vládní CIA ze 4. září 1970 přiznává, že tato droga je používána k
potlačování různých demonstrací a nabádá k širšímu využití v civilním sektoru.
Generál armády USA pro chemické prostředky, William Creasy, muž číslo jedna v
drogovém programu americké armády, veřejně prohlásil, že pokud by vláda
dostala drogu do městských vodovodních rezervoárů nebo ji rozprášila formou
aerosolu ve vzduchu, všichni lidé daného města, státu nebo kontinentu budou
beznadějně sfetovaní. Pod vlivem šíleného plynu se nezmůžou ani na sebemenší
protest… Lze tak během jednoho dne ovládnout celý svět…
Ale není to jen teorie, vzpomeňme, jak v roce 1950 vláda USA záměrně v jediném
pokusu vystavila 800.000 neinformovaných občanů ve městech vlivu plynu
ovládajícího myšlení a chování. Vláda v roce 1977 poté přiznala, že jen mezi lety
1949 až 1969 podobný pokus zopakovala celkem 239 krát a celkový počet
testovaných lidí přesáhl půlku národa USA /tehdy přes 100 milionů obyvatel/.
Tento případ jsem zde již popisoval před několika stranami.
Tyto masové zločiny, ač byly často odhaleny a odsouzeny /byť jen morálně/,
mnohé zůstávají utajeny a jako utajené i dnes pokračují. A fakta o tom, že vláda
může jednoduše drogu rozprášit nad městem pak není dokázána pouze oficiálními
vládními přiznáními a vyšetřovacími komisemi Senátu či Kongresu, ale i případy,
které dodnes nikdo nevysvětlil….
V roce 1961 zaplavila město Rio del Mar v Kalifornii doslova hejna psychotických
ptáků. Ptáci, kteří jsou velmi citliví na obsah atmosféry, začali náhle masově vrážet
do domů, vráželi do aut a jako déšť padali bezvládně z nebe do ulic. Co způsobilo
tento šokující jev není známo. Že by jeden z pokusů rozprašování drog ?
Jednoho večera v roce 1951 doslova zešílelo celé město Pont-Saint-Esprit ve
Francii. Všichni občané byli náhle zbaveni mysli. Stovky jich běhali po ulicích a
křičeli, že je pronásledují šelmy. Jiní se svíjeli jako v epileptickém záchvatu.
Mnoho občanů vyskákalo toho večera z oken svých domů. Mnozí občané tehdy
zemřeli a ti, kteří přežili, trpěli celé týdny psychickými poruchami. Co se stalo
onoho večera v poklidném francouzském městečku ?
Jsou to jen skromné příklady toho, o čem mnozí jen spekulují. Totiž, že není
možné, aby se masově stali lidé zbaveni smyslů. Ať je to město, stát nebo celý
svět, cíl se zdá být jediný – světovláda.
Nenechte se mýlit tím, že hovořím většinou jen o USA, je to nejlépe
zdokumentované území. Ale je známo, že tyto pokusy dělal i Sovětský svaz, ale i
desítky západních a východních států. V 50. a 60. letech byly drogy LSD podávány
britským vojákům, další státy následovaly. Ve východním bloku Sovětský svaz
nařídil podobné pokusy s drogami všem ideologicky přidruženým státům.
Sovětský svaz měl nejdříve plán drogami rozkládat západní velmoci, ale brzy
poznal, že by zbytečně plýtval tak drahou surovinou, když ji může použít na
vlastním území k potlačování vzrůstajícího občanského odporu a k prohlubování a
udržení si oddanosti občanů.
V těchto pokusech na ovládání myšlení a chování společnosti byla vedle dalších
východních států Sovětským svazem přinucena spolupracovat i naše země. To, že
Československá armáda také podávala drogy svým vojákům je dnes už věc známá.
Málo se však ví, že celá naše vláda byla zapletena, stejně jako vláda USA, SSSR a
dalších států, do distribuce drog. Generál Jan Šejna, který byl před rokem 1968
sekretářem Rady obrany Československé republiky, přiznal, že nejvyšší politikové
východního bloku včetně Československa jsou zapleteni do distribuce drog. Ty
sloužily k vývozu, ale i pro zdejší trh. Drogy měli podle generála Šejny sloužit k
rozkladu společnosti. V roce 1967 vlastnila vláda Československa už 2500 svazků
o osobách, které je možno vydírat kvůli drogám. Do těchto projektů byla i na
našem území kromě Státní bezpečnosti /StB/ zapojena i Sovětská tajná služba
KGB. Ostatně, přátelé, nezdá se Vám podezřelé, že tak náhle po celém světě
vyvstal po 50. letech celosvětový problém s drogami ? A zrovna tehdy, kdy vlády
světa začaly drogy testovat masově na lidech ? Všimněte si, že takřka každá droga,
která se od 60. let objevuje na černém trhu, včetně kokainu, heroinu a stovek
dalších, byla předtím zkoumána, připravována a testována vědci z armády a vládní
CIA. Ať už tyto drogy vlády vyrobily úmyslně k rozvrácení společnosti nebo jako
léčivo, které se ukázalo být omamným a závislým, je potřeba vědět, že drogy
nevznikly samy od sebe, ale vecpaly je do chřtánu společnosti naše vlády a věda.
Důvod ?!?
Ve světě neexistovaly s drogami žádné mantinely, zvláště šlo-li o Sovětský svaz.
Ještě v roce 1955 sice Chruščov prohlašoval, že použije drogy jako zbraň proti
západu, v 60. letech však začaly tyto velmoci spolupracovat. A jak jsem již uvedl,
jestliže dva jediní rivalové, dvě jediné velmoci začnou spolupracovat, pak
výsledkem jistě není zdrogování sebe navzájem, ale nás obyčejných lidí pro změnu
vzorců chování mocenským zájmům. Tato zákulisní spolupráce zajišťovala
kvalitní přísun testovacího materiálu /lidí/ a zajištění dostatečného množství drog.
V roce 1963 dostala vláda Československa příkaz z Moskvy k založení vlastní
drogové sítě. Československá vláda spravovala drogovou síť takřka ve všech
zemích Jižní Ameriky. V roce 1965 vstoupila česká tajná služba do styku s
označenými bankami a konstatovala, že všechny jsou ochotny prát špinavé peníze.
Dr. Joseph Douglas, poradce tajné vládní služby DIA, přiznal, že všechny drogové
operace sovětské KGB byly předem projednávány se západními bankami. Tedy je
jasné, že mezinárodní drogová síť byla sítí skutečně světovou bez politických nebo
ideologických předsudků. A jak je to dnes ? Po roce 1989 dostala naše vláda nový
znak a vládu. Věří někdo, že tak giganticky rozjetý plán by měl zkrachovat jen
kvůli změně systému ? Není to spíše tak, že právě změna systému byla koncem
bariér teprve totálního rozmachu ? Nevím, ale podíváme-li se, jak drasticky přišel
po revoluci 1989 do naší společnosti drogový problém, v určitých souvislostech lze
jistě hovořit o úspěchu ,,určitých skupin,,. Kde se vzalo po revoluci najednou tolik
drog a závislých, kteří padali doslova v zástupech do chodu naší společnosti ? Ale
dnešek ještě nelze hodnotit objektivně, to udělají až jiní. Jisté je však jedno.
Přestože se dnes ví, co se v našem státě dělo, proč se právě o tomto tématu bojí
současný režim mluvit ? Proč to neodsoudili jako stovky dalších zločinů
komunismu ? Je snad zákulisí stejné jako předtím ? Že jen loutky se vyměnily ? To
se mohu domnívat. Patřím totiž mezi lidi, kteří se nespokojí jen s úsměvy politiků
z plakátů, ale s faktickými činy.
Pojďme se ale ještě podívat na druhou stránku věci. Totiž výše uvedené případy
masového praktikování drog na lidech ve světě jsou buď nelegální nebo legální, ale
tajné. Ovšem nyní se podíváme, jak si vlády zahrávají s našimi životy omamnými
látkami, které si zlegalizovaly a povinně nám je ze zákona nutí. Nyní hovořím
například o fluorování vody, očkování a psychofarmaka s návazností na
psychiatrii. Ale začněme postupně – od pojmu fluor…
V 50. letech začaly vlády světa spekulovat o tom, jak by nepříliš drastickým
způsobem, ale přitom účinně a trvale dokázaly manipulovat chováním a myšlením
lidí. Desítky způsobů – od elektromagnetických vln, omamné plyny a drogy byly
tajeny. Ale jeden způsob se záhadně naopak vládami veřejně propagoval dokonce
natolik, že celému projektu byla vytvořena celosvětová podpůrná zdravotnická
propaganda, která dodnes propaguje tyto ideály. Jaké ?
Jde o fluorování. Fluor je prudce jedovatá látka, jedovatější než olovo. Už pouhých
0,3 gramů spolehlivě zabije dospělého člověka. V menších dávkách pak vyvolává
v těle otravu, křehnutí kostí, rakovinu a celou škálu dalších nemocí. Fluor je ale
také základní složkou ,,léků,, ovlivňujících myšlení, které se používají zejména v
psychiatrii. A to je důvod, proč vlády světa doslova s fanatickým úsilím verbují
občany, aby do sebe všemožnými způsoby polykali fluor.
Sami jistě znáte reklamy na fluorem obohacené výrobky – i u nás je v obchodech
prodávána fluoridovaná sůl, mléko, ale také již tolik vžité rady zubařů, že fluor
nám vlastně pomáhá proti zubnímu kazu, což ale dosud nikdo spolehlivě
nepotvrdil. Proto si dnes máme čistit zuby pastou s fluorem a jen jakoby omylem
poté se slinami polykat skromné dávky fluoru. Vrcholem propagandy bylo, když
22. června 1969 Světová zdravotnická organizace přijala rezoluci, která nařizovala
vládám ve světě, aby začaly fluorovat svoji vodu. Ano, každý člověk měl pít z
kohoutku vládou garantovaný a doporučený jed /promiňte - ,,lék,,/. Opravdu věříte
tomu, že celé to divadlo bylo děláno jen kvůli boji proti zubnímu kazu ? Tak pak
byste měli něco vědět…
Fluor byl zaveden poprvé v nacistickém Německu během nejtvrdších dní II.
světové války v koncentračních táborech. Zde zahynuly miliony lidí z důvodu
nemocí, hladu a brutality, vedle které byly na denním pořádku i bestiální
zdravotnické pokusy a podávání všemožných léků a chemických látek. Nacisté se
snažili vytvářet mezi vězni atmosféru strachu a nalezli snadnou metodu, jak
ovládat chování táborových vězňů. Opakované dávky fluoru totiž postihují mozek,
pozvolna narkotizují a činí člověka labilním. Hitler proto nařídil v koncentračních
táborech vymývat mozky přidáváním fluoru do dodávek vody. Fascinováním z
účinků této látky byl po II. světové válce tentýž fluor používán i ve vodě v ruských
komunistických táborech. Když byl ještě koncem 40. let Hitler přesvědčen o svém
vítězství, rozjel výrobu fluoru ve velkém i pro zásobování civilních zdrojů pitné
vody v německé říši.
Takže pokud jde o úctu k dějinám, myslím si, že se ,,nemáme,, za co stydět,
protože celý svět šel po válce ve stopách ideálu Adolfa Hitlera, když se začalo s
masovým zaváděním fluoru do zdrojů pitné vody. Ke konci II. světové války
vyslala vláda USA špičkového odborníka Charlese Perkinse, aby prozkoumal
techniky hitlerovského ovládání mysli. Ten ve své zprávě vládě USA poté tyto
fakta potvrdil a mimo jiné uvedl: ,,Když se nacisté pod Hitlerovým vedením
rozhodli napadnout Polsko, vyměnil si německý a ruský generální štáb vědecké a
vojenské projekty, plány i personál a ruští komunisté se poté začali zabývat
projektem masového ovládání lidí skrze přidávání fluoru do vody, neboť tento
projekt zapadal do plánů na rozšíření komunismu do celého světa.‘‘
Jenže USA už tehdy nehledalo důkazy proti Hitlerovým zločinům, ale vlastní
účinný způsob ovládání mysli lidstva. Vždyť i největší hitlerovská továrna v
Německu na výrobu fluoru – I.G.Farben ve Frankfurtu, která zásobovala
koncentrační tábory, se již dříve spojila s americkými koncerny s vládními zájmy
USA. USA už tehdy investovaly do fluorové propagandy milionové sumy. A za
zmínku rozhodně stojí, že když ke konci II. světové války Spojenecká vojska
bombardovala veškeré továrny hitlerovského Německa, továrny na výrobu fluoru,
včetně I.G.Farben, zůstaly naprosto nedotčeny, a to údajně z nařízení nejvyšších
míst v americké vládě, která dala příkaz, aby se všem těmto budovám vyhnuli.
Proč ? A proč dostali nacističtí vědci a lékaři, vraždící fluorem lidi v
koncentračních táborech, azyl v USA, když se díky americkému vládnímu projektu
,,PAPERCLIP,, vyhnuli poválečným tribunálům pro zločiny ? Je toto nějaká
spravedlnost ? Záměr byl nechutnější, než by kdo čekal.
Americká vláda investovala, stejně jako stovky států, obrovské sumy do
propagandy fluoru, který se měl tak vetřít do lidského povědomí i praktického
života. Tvrdilo se tehdy, že fluor prospívá zubům, což do určité míry lze vědecky
podložit. Ovšem připadá Vám logické, proč náhle po válce investoval celý svět
miliony dolarů do boje proti zubnímu kazu, zatímco zde nebyl vyřešen problém
hladomoru, nemocí, včetně rakoviny, ale i zoufalé chudoby. Snad nevěříte tomu,
že to vše učinily vlády druhořadým jen pro naše zdravé zoubky ?
Přestože je fluor prudce jedovatá látka, propaganda tvrdí, že v malých dávkách
prospívá zubům. Avšak stejný fluor, který polykáme v tabletách od lékaře, nebo si
s ním čistíme zuby, je také hlavní složkou jedu na krysy. Přes propagandu se stále
ozývaly desítky vědců a organizací proti tvrzení o prospěšnosti fluoru, ale byly
vždy doslova umlčeny. Úřední razítka a vládní doporučení pak jen posílila důvěru
naivních občanů ve fluor.
V 50. letech však začalo masové fluorování pitné vody /prosím nepleťte si fluor s
chlorem, chlor samozřejmě do vody patří/. Fluorování pitné vody bylo onoho 22.
června 1969 nařízeno všem státům Světovou zdravotnickou organizací. USA se
tohoto ujaly okamžitě, mnohé státy v Evropě, které však do tohoto vlaku naskočily,
fluor zase rychle odmítly vzhledem k nepříjemným statistikám, nulovým účinkům
a neefektivnosti. Jenže mocná ruka tajné vlády a propagandou zfanatizované davy
udělali své a tak se voda začala fluorovat po celém světě včetně USA.
Americký Národní ústav pro dentální výzkum /NDIR/ se však ocitl v trapné
situaci. Nezávis lá analýza jeho zprávy z roku 1988, která se zabývala údaji o
chrupu 39107 amerických dětí, prokázala, že ve skutečnosti neexistuje prakticky
žádný rozdíl v počtu zubních kazů u dětí s vodou fluorovaných a nefluorovaných
oblastí. Navíc fakta jsou mnohem horší, podle zprávy American Assotiation of
Poison Control Centers /AAPCC/ během let 1984 – 1989, tedy jen během pěti let
se v USA otrávilo 20132 lidí fluorem. Taková jsou tedy fakta.
Fluorování vody není nic jiného než násilné podávání ,,léků,, celé společnosti. Je to
pozvolná otrava organismu, ale hlavně požadovaná kontrola vědomí a chování
obyvatel, neboť vodu z kohoutku pije každý.
Odtajněné dokumenty z USA potvrzují, že armáda věděla o nepříznivých účincích
fluoru na lidský mozek již v roce 1944. Ale to byl záměr. Už koncem roku 1967
odebíralo fluorovanou vodu 72 milionů občanů USA.
Fluorování pitné vody je doslova vodou do mlýna totalitním systémům, ať už
skrytým nebo egocentrickým. V Československu se začala voda fluorovat v roce
1958 – 1962 ve městech Tábor a Písek. To byly první testovací města. Jejich
občané se staly doslova pokusnými králíky v dávkování tohoto jedu. Následovalo
Brno a do roku 1973 byla voda v Československu fluorovaná v podstatě ve všech
větších městech a sítích zásobující ostatní obce aj..
Ve vládních dokumentech a odborných publikacích se uvádí, že fluorování pitné
vody skončilo v Československu v roce 1988 a od té doby se v tom na našem
území údajně nepokračuje. Ale věříte tomu ?
V Praze bylo fluorování vody zahájeno 18. února 1975. Ale už rok předtím, v
únoru 1974, byl pro fluorování vody hygienikem schválen a Národním výborem v
Praze potvrzen fluorokřemičitan sodný, přestože byl tehdy podle platných předpisů
zařazen mezi jedy. Stačilo jedno razítko a jako zázrakem se z jedu náhle stal ,,lék,,.
Zajímavé, že ? Vláda po celou dobu věděla, že je nám do pitné vody přidáván jed,
její snahy nevedly k zabránění tomuto zločinu, ale k utajování pravdy a rozšiřování
falešné propagandy o blahodárných účincích fluoru. Je pravda, že v březnu 1988
Ministerstvo zdravotnictví přikázalo zastavit fluorování pitné vody, dokud se
neobjasní škodlivost fluoru /trochu pozdě nemyslíte ?/. Jenže například Magistrát
hl.m. Prahy povolil teprve v září 1995 zrušení fluorování pitné vody v Praze /4
Podolí/. Místo fluorizace vody Ministerstvo zdravotnictví nyní propaguje potraviny
s umělým obsahem fluoru – sůl, mouka, mléko, minerální vody, tablety s fluorem,
aj…
Pokud úřady neklamou, v současnosti nám z kohoutku v České republice neteče
fluorovaná voda, není pro to ostatně ani legis lativní podklad. Ale ve světě se
fluoruje s plným nasazením stále dál. Ale ještě chci něco zmínit. Propaganda
fluorování v Československu byla velmi násilná. Lékaři přijížděli do škol ládovat
dětem neznámé léky, protože by jim to rodiče u lékaře nikdy nedovolili. Doslova
šokem však jsou naprosto lživá, až zločinná čísla, kterými se vláda oháněla v
oblasti dávkování fluoru v Československu. V oficiální učebnici pro lékařské
fakulty z roku 1980, které Ministerstvo školství schválilo pod číslem: 24 698 / 7831 ze dne 23.8.1978 se píše následující… Smrtelná dávka fluoru u dospělého
člověka je zde uvedena 3,5 až 5 gramů, zatímco ve skutečnosti je u dospělého
smrtelná dávka už 0,3 gramů. Dále zde vláda naší vlasti schválila, že pro dítě je
smrtelná dávka 1 gram /což je asi 7 zubních past/. Ale dnešní čísla hovoří o 0,1
gramu /a 1 zubní pastě/. Takže naše vláda veřejnosti nejen lhala, ale vystavovala ji
doslova smrtelným dávkám, které by porazily i slona. A tragédií je, že tyto
informace léta sloužily a možná slouží dodnes našim budoucím lékařům v
lékařských fakultách. Tak to je, přátelé, ta propaganda o našich zdravých zubech.
Nechává Vás to klidnými ? Mě tedy ne.
Nic jsme si nezadali s nacistickými tvůrci fluorového média. Přestože mnohé státy
chápou zločinný podtext fluorování vody a některé se tomu vzepřely, ostatní až
fanaticky fluoru využívají, ale i zneužívají. Přitom Americký úřad pro potraviny a
léky považuje fluor za neschválenou látku, o jejíž nezávadnosti nebo účincích
neexistují důkazy. Tentýž úřad také potvrdil, že fluor vůbec není nezbytnou
složkou výživy, jak nám vládní propagandy neustále tvrdí.
Ve Velké Británii pije fluorovanou vodu kolem 5,5 milionu obyvatel. Obsah
fluoru, který vláda přidává v Británii do vody je 1,5 ppm. A to i přesto, že by jeho
koncentrace ve vodě neměla přesáhnout 0,5 ppm. Ale pozor. Podle zprávy
Floridské mezinárodní univerzity stačí už 0,45 ppm roztoku fluoridu sodného ke
zpomalení reakcí člověka. Podle odborníka na fluor I.E.Stephese, bývalá britská
premiérka, Margaret Thatcherová, v polovině 80. let zvětšila rozpočet na
fluorování v Severním Irsku, což nebylo způsobeno náhlou starostí o zuby
tamnějších obyvatel, ale snahou zkrotit zdejší lid, který žádá odtržení od Velké
Británie. Fluor, jak je známo je základní složka psychiatrických a zklidňujících a
sedativních léků. Vězni v koncentračních táborech byli fluorem neustále udržováni
v mentální pasivitě, aby neprotestovali a poslouchali příkazy bez dotazů. Až zase
půjdete do obchodu nakoupit nějaké jídlo, dobře se podívejte na jeho složení, v
dnešní době si nemůžete být jisti ničím.
Jenže fluor není jediný způsob hromadného, ale přitom vládami přímo a otevřeně
propagovaného způsobu změny chování. Vlády celého světa totiž mají uzákoněny
zdravotní programy, v nichž povinně každý člověk musí během života podstoupit
různé, státem garantované očkování. Dokonce člověku, který odmítne přijmout
toto očkování, hrozí vysoký trest. Vlády a zejména ministerstva zdravotnictví tvrdí,
že očkování je pro naše dobro, a že zmenšuje rizika nákaz, infekcí a nemocí.
Nikdo neupírá vládám fakt, že díky hromadným očkováním se předešlo v historii
mnoha, dříve masovým, nemocím, epidemiím a zdravotním problémům. Očkování
prostě do našeho života patří jako jeden ze způsobů prevence našeho zdraví.
Jenže, co vše skrývá také pozadí projektů určených ,,pro naše zdraví,, ? Už jen
fakt, proč jsou očkování nařízena vládou a lidem není dána v zákoně volba toto
očkování odmítnout, jasně ukazuje, kdo je zde v roli oběti. Vlády do nás mohou
ládovat beztrestně v podstatě cokoliv, od skutečných očkovacích látek, až po
nejrůznější chemikálie a omamné jedy, pod záminkou zdravotního očkování.
Základní listina práv a svobod sice dává občanu výhradní právo na své tělo a tudíž
je jen na jeho přání, zda jakýkoliv zákrok na sobě připustí, ale také dobře víme, že
v tomto světě už dávno neplatí právo, ale zákony a ty si dělají vlády samy.
Zákony nutící lidi k podstoupení očkování hraničí až s fanatismem nacistického
Německa, kdy lidé též museli polykat a nechávat si injektovat všemožné látky,
kterým se už tehdy říkalo očkování. Že na toto ,,očkování,, zemřeli v rukou
Dr.Mengeleho a dalších v koncentračních táborech tisíce nevinných lidí, to už
nikdo nepovažuje za důležité.
V celém světě obvykle platí, že očkování jsou zákonem a vládou lidem pouze
doporučovány, ale nejsou přikazovány. Kupodivu státy, které se nazývají
demokratické, mezi ně zpravidla nepatří. Ve všech státech USA je očkování
povinné. Přes protesty občanů, pouze v Západní Virginii a Mississippi, mohou
občané ze zákona odmítnout očkování z náboženských důvodů. Vláda v USA
postupuje velmi tvrdě. Neočkované děti prožívají v této zemi doslova peklo. Vláda
jim upírá mstivě mnohé výhody a doslova je šikanuje, že se vzepřeli jakémus i
očkování. Neočkované děti zde mají problémy dostat se na školu či do jiných
státních institucí – do knihoven, na přednášky, je jim upírán řidičský průkaz a
dospělí zpravidla přichází o zaměstnání a mají problémy najít si jiné. Všude jsou
bráni jako chronické chodící nákazy a protistátní živlové. Přitom jde o lidi, kteří si
prostě očkování nemohou finančně dovolit nebo jej zcela rozumně v některých
případech z morálních nebo zdravotních důvodů odmítli. Takovéto státní
pronásledování lidí z přesvědčení a jejich diskriminace je na denním pořádku.
Ale Česká republika není o nic lepší. V naší zemi platí zákon – paragraf č. 4
vyhlášky 91/1984 Sb. z roku 1986, podle kterého je i v České republice očkování
povinné a jsou zde tvrdé sankce za neuposlechnutí.
Proč takový násilný nátlak ? Je to jen tvrdá ruka v dobré snaze likvidace nemocí ?
Rád bych řekl, že ano, ale stále se zde vnucuje tentýž problém – aspekt kontroly
vědomí a chování lidí. Že bychom byli očkováni nejen pro fyzické zdraví, ale
skrytě i mentální vzorce chování ?
Všimněte si prosím, že většina očkovacích látek má své vedlejší účinky a mezi ty
nejčastější patří právě poruchy mozku, myšlení, orientace a spánku. Je to náhoda
nebo něco více ?
V roce 1992 byla v České republice provedena studie neurologických komplikací
po očkování ADTP, které se ládovalo do našich dětí. Při této studii bylo sledováno
100 dětí, které měly v rozmezí let 1977 – 1998 komplikace po tomto očkování. Po
tomto očkování zcela zjevně docházelo ke stavům poruchy vědomí, epileptickým
záchvatům, až stavům bezvědomí.
Americký odborník a konzultant přes očkování, Dr. Harris Coulter, přiznává, že
mnoho očkovacích látek, přestože jsou legální, vyvolávají lehké poškození mozku.
U člověka se snižuje adaptace na vý- chovný proces a nastávají poruchy myšlení a
chování.
Když se začalo ve světě s očkováním Pertusse, neboli dávivého kašle, vypukly
mezinárodní protesty proti této očkovací látce. Očkování dávivého kašle dosahuje
takových rizik a dramatických příznaků, že bylo toto očkování na nátlak veřejnosti
v mnoha zemích zakázáno /např. Švédsko, Velká Británie…/. V USA dokonce
Kongres schválil zákon o odškodnění všech lidí poškozených tímto očkováním. U
nás je dávivý kašel očkován pravidelně od roku 1951 dodnes a pochybuji, že by
lékaři informovali občany o těchto nebezpečích. Ti by totiž zákonitě museli
takováto svinstva odmítnout. Snad právě proto musí jezdit lékaři po školách a děti
si očkují v této státní instituci bez přítomnosti rodičů, protože rodiče by to nikdy u
lékaře nedovolili. Reakce na vakcínu proti dávivému kašli vyvolávala rapidní
změny v myšlení, psychickou retardaci i smrt. Někomu tam nahoře se ale právě
takovéto vedlejší účinky hodí, jak jinak už si to vysvětlit ? Není tím cílem změna
lidského myšlení a vědomí, pozvolné zkrocení lidstva do poslušných nemyslících
robotů ? Vzpomínám si, že když jsem byl malé dítě, také u nás ve škole se konaly
takové lékařské ,,přepadové,, akce. Náhle přišel lékař, my se museli vysvléci a
přímo ve třídě začalo více než povinné očkování. Jedno z těchto očkování bylo
velmi podivné. Všechny děti totiž u něj museli povinně stát a nahlas číst z tabule
nějaké věty a stále do kola. Nikdo z nás nevěděl proč. Dnes už vím, že to mohla
být součást vymývání mozku. Copak jste někdy slyšeli, že se musí při očkování
nahlas číst stále do kola tytéž věci ? Byli jsme pokusní králíci v bezmoci stěn
školy. Skoro všem se z toho motala hlava. Nějaký čas po tomto očkování si
vzpomínám, že byl taktéž ve třídě zkoumán náš postřeh a mentální reakce na
pohyb. Tyto prapodivné očkování skutečně smrdí záměrnou manipulací s
vědomím. Myslím si, že pohled do očkovacích průkazů nás lidí musí přivádět
zasvěcené lidi do mdlob. Jsme chodící chemikálie s nálepkou ,,zdraví,,.
Není pochyb, že očkování, které nám stát nutí, mění naše vzorce chování a
myšlení. V jakém rozsahu, to závisí na dávce a odolnosti organismu. Tentýž stát si
schvaluje vlastní normy, jaké dávky jsou přípustné a jaké ne. Tak si může stát jako
legální dávku odsouhlasit i tu, která nám už poškozuje myšlení a to jen proto, že
má o zlomek větší úspěšnost vůči případné nemoci /jestli vůbec/. Není pochyb, že
toto povinné očkování mnohdy nejen poškozuje naše zdraví, ale hlavně naše lidská
práva. Vzhledem k odhaleným aférám ale mám právo také říci, že vlády nám
neříkají vše o vedlejších účincích očkovacích látek. Přitom každá očkovací látka
má své vedlejší účinky, přičemž mnohé vedlejší účinky poškozují tělo více, než
případná nemoc, proti které je očkování preventivně vedeno. Jsme stále pokusnými
králíky. Myslím si, že kdyby si zákon v této zemi hleděl občanů a ne ochrany
státních zájmů, či byrokratické džungle EU, každý bychom dnes měli právo stát
před soudním tribunálem a předkládat oprávněně jednu žalobu za druhou. Jenže
nezbývá však nic jiného, než zvracet nad našimi očkovacími průkazy, protože
jejich obsah je skutečně mnohdy k omdlení. Já vím, že situace dnes není už tak
násilná jako před rokem 1989, kdy nám lékaři fackovali v ordinacích děti, že
nechtěly být očkovány a dospělí byli vyhazováni ze zaměstnání, ale copak žijeme
stále v klecích utajovaných skutečností ?
Je jisté, že státy /stejně jako u fluoru/ zneužívaly své lékaře k šíření falešné
propagandy o blahodárných účincích očkování, podvržené a přikrášlované
statistiky, umlčování úmrtností nebo výmluvy na jiný druh nemocí, jako bychom to
neznali… . Mohu uvést ukázkový příklad… .
Za II. světové války německá vláda očkovala své občany proti záškrtu. Ovšem
hned, jak se začalo s očkováním, záškrt se zvýšil o 17 procent a úmrtnost dokonce
o 600 procent. Po válce bylo očkování zastaveno a případy onemocnění záškrtu
samy poklesly a to i navzdory totálně podvyživeným a strádajícím občanům.
Není povinné očkování přežitek z koncentračních táborů ? Nejen svými následky,
ale i svým násilným uplatňováním ? Proč jsou jeho skryté účinky na ovládání
myšlení a chování lidí tajeny ? Proč mají být přitom všichni lidé očkováni ? Nejsou
zde zamlčovány jednodušší a přírodní způsoby pro záměrné užívání chemikálií
ovládajících myšlením ? Nebylo by to poprvé… . Vypadá to, že první obětí těchto
vládních projektů se stala pravda.
Každý máme právo požadovat po lékaři, aby předložil veškerou dokumentaci a
státní schválení očkovací látky, kterou nám chce implantovat a informoval nás o
všech vedlejších účincích. Každý máme právo jakékoliv očkování odmítnout a
stejně tak zastupovat i své děti. To je právo dané mezinárodními smlouvami o
lidských právech. To je tedy právo. Avšak zákon, ten nám jde po krku, neboť na
rozdíl od práva zastupuje pouze vládní zájmy daného státu. Podle Ústavy ČR, čl.
10, jsou však veškerá lidská práva, včetně Základní listiny práv a svobod občanů,
nadřazena jakýmkoliv ostatním zákonům. Klidně se tedy v ordinaci hádejte,
lékařům jde pouze o body, Vám o zdraví. Zvažte však dobře, které očkovací látky
jsou ty liché.
Nyní bych rád přešel k podobnému, ale více diskutovanému problému. Začneme se
totiž točit kolem tématu psychiatrie a ovládání myšlení lidí léky.
Mnohé léky, které jsou nám předepisovány, ač mají tlumit různé nemoci, zpravidla
jsou u nich mnohé vedlejší negativní účinky. Zajímavé je, že takřka u každého léku
je jako vedlejší účinek snížená pozornost lidí, zhoršená orientace poruchy spánku
nebo myšlení. Při takovém chemickém kouzelnictví by se to snad ještě dalo přejít
jako skutečně nechtěné vedlejší příznaky. Přesto platí pravidlo, že rozdíl mezi
lékem a jedem je pouze v jeho podaném množství. Útok na lidské svobody tedy
nemusí být pouze v léku určeném pro změnu chování, ale i v obyčejném léku.
Bohužel, platí zde totéž co u očkování – můžeme věřit nebo být přesvědčováni
sebevíce o prospěšnosti předepisovaných léků, ale jejich skutečné složení a veškeré
účinky asi v návodu nenajdeme. Mnohdy jsme tak vystavováni takovým vedlejším
příznakům, že kdybychom to předtím věděli, nikdy bychom tyto léky nepolykali.
Když jsem byl malé dítě a stonal jsem s těžkou horečkou, vzpomínám si, jak mi
lékař předepsal nějaké léky. Když byl otázán, jestli to nemůže mít negativní
účinky, lékař se zarazil, ale poté chlapsky na rovinu přiznal, že on sám by svým
dětem nikdy nic takového nepředepisoval. Co myslíte, není podobná situace
každodenním rituálem v ordinacích našich lékařů ?
Ale já nyní nechci spekulovat o účincích běžných léků, chci se zaměřit přímo na
léky, které jsou určeny v psychiatrii pro změnu myšlení, chování, utlumení
temperamentu nebo uvržení do lability. Pakliže by byly takovéto léky používány
pouze v psychiatrických ústavech, s veškerým vědeckým garantem a v souladu se
zákonem, pak by mě téma změny myšlení v této věci nechalo klidným. Ale fakta
jsou, zdá se, zcela jiná. Zdá se, že státní programy netouží léčit duševně choré v
psychiatrických léčebnách, ale spíše učinit z nás všech blázny a labilní bytosti.
Toto zdánlivě přehnané, až diagnózní nařčení však má své faktické důkazy na to,
aby obstálo. Půjdeme se tedy podívat, jak naše státní programy ve světě
vychovávají novou společnost… .
Doufám, že tím už nejsem nudný, protože je to věc velmi závažná – totiž
vzpomeňte na snahy fašistického Německa o manipulaci s lidským myšlením a
chováním, vzpomeňte na fanatické projevy Adolfa Hitlera a ještě zfanatizovanější
davy, které mu doslova v uhranutí hajlovaly. Vzpomeňte na vězně v
koncentračních táborech nadopované psychiatrickými preparáty pro zlomení a
uklizení jejich osobností. Tyto zločiny se odehrávaly za ostnatým drátem pod
krvavou vztyčenou rukou Adolfa Hitlera. Dnes se vynořují fakta o podobných
světových programech a snahách o psychiatrické dopování celé společnosti, ale
nikdo proti tomu dnes neprotestuje. Jsme už tak zapomětliví a zatuplí nebo vidíme
zlo pouze tam, kde se motá ostnatým drátem ? Jsme bytosti věřící úředním
razítkům jako zdroji a záruce pravdy, byť je schvalovali a razili lidé s rukama
stejně krvavými. Pojďme si o tom tedy něco říci.
Zneužívání psychiatrie a psychofarmak je věcí známou i po době fašistické éry.
Bohužel mnohdy jen z totalitních komunistických lágrů a zemí nevalné pověsti. A
snad proto všichni přehlíželi, že i v demokratických zemích se pod lékařskými
plášti skrývá plán na podkopání celé společnosti do vzorců a norem požadovaných
vládami. O takovémto politickém zneužívání psychiatrie toho bylo již mnoho
napsáno. Prvními obětmi se staly naše děti, jako materiál nejlépe převychovatelný,
neboť nemají dosud plně vyvinutý intelekt. Lék, který se zapsal do jejich duší, a
který zná celý svět, se jmenuje ritalin a právě ritalin se stal zjevně modlou
světových mozků o převýchovu k nové robotizované lidské společnosti.
Ritalin je doslova ládován do našich dětí po celém světě. Děti ani nemusí být
duševně nebo psychicky nemocné, jakmile dítě projevuje jen nadprůměrný
temperament, neposednost, nesoustředěnost nebo špatný školní prospěch, lékař
nasazuje ritalin pro ,,zklidnění,,.
První protesty proti ritalinu vyvstaly, až když se rodiče zhrozili nad chováním
svých dětí. Dříve zlobivé, ale čilé, bystré, hravé a veselé děti, se náhle nemotorně
motaly po pískovištích, nedokázaly si hrát, ignorovaly kamarády a ve škole zcela
bezduše zíraly skrze spolužáky. Jejich strojově přednášené odpovědi a totální
ignorování citů, pozice rodičů a lásky, dávaly jasný důvod k obavám, co se vlastně
děje… .
A pak vyšly fakta na povrch. Ritalin je lék používaný už od 40. let, přičemž až v
80. letech se z něj stal doslova celosvětový a masový lék podávaný našim dětem
pro každou hloupost. Přestože bylo prokázáno a výrobce to veřejně přiznává, že
ritalin je látka způsobující závislost a působí spolehlivěji než droga, přesto je s
podporou národních zdravotnických programů ládována do našich dětí.
Budujeme zde otrockou a totálně oddanou generaci labilní společnosti. Každý
dobře ví, komu je to ku prospěchu a proč.
Jenže ritalin nejde znič it, stal se obrovským byznysem. Jen v roce 1992 bylo v
Německu prodáno téměř 100.000 balení. Už v roce 1986 se obrat z prodeje ritalinu
vyšplhal k částce 75 milionů dolarů a i nadále stoupá. V samotném Německu je
obrat z prodeje ritalinu odhadován na více než 1.000 000 marek ročně. Tento
smrtelný byznys vede k tomu, že je ritalin předepisován i naprosto zdravým dětem,
kterým je uměle upravena diagnóza. Jen v roce 1992 bylo na ritalin vydáno téměř o
50 procent více předpisů než předtím. Jsou to naprosto hrozivá čísla.
Ritalin, tato droga likvidující spolehlivě lidskou osobnost, už opustila i brány
lékařských ordinací. Například v německých mateřských školkách a školách jsou
dětem tyto léky podávány učiteli a vychovateli, kdykoliv se jim uzná za vhodné.
Domů si tak zpravidla rodiče odnáší mentálně zlomené děti, což jim ale vyhovuje,
protože doma zasednou do rohu a nezlobí. Vychovatelka Ute Sanderová z
mateřské školy v Hamburku je jedna z těch, která se staví proti těmto státním
programům. Prohlásila: ,,Nikdy bych svému dítěti ritalin nedala. Viděla jsem
případy dětí předávkovaných ritalinem a je to hrozné. Je to stejné jako jim dát
drogy. Děti po ritalinu už nejsou tak šťastné, nehrají si, nejsou normální.‘‘
Nechci nyní hledat návaznost s fašistickým Německem, ale hrozivým faktem je, že
v Německu je téměř každé třetí dítě pod psychofarmaky. To jsou strašná čísla.
Například hessenská zemská vláda zpracovala svoji studii, která byla veřejnosti
zveřejněna v září 1990. Z této studie vyplývá, že každé 9. dítě v hessenských
základních školách spolkne denně nějaký lék na mentální vývoj a dokonce každé
čtvrté dítě mezi 6.-10. lety bere denně léky psychofarmatické léky pro zvýšení
výkonu a koncentrace. To je až neuvěřitelné, je to doslova společnost chodících
robotů.
Německá vláda přiznala v polovině 90. let pouze 4500 dětí, kterým měl být ritalin
předepsán. Jenže podle studie profesora Gerharda Nisena, lékařské kapacity z
Würtsburku, bylo za jediný jen za jediný rok dětem v lékárnách vydáno přes 1.400
000 tablet ritalinu, což ostře kontrastuje s vládní zamlžovací verzí. Celým
případem se dokonce zabýval Zemský kriminální úřad a Zemský úřad pro opiáty.
Podle dalších šetření vyplynulo, že okolo 20 až 30 procent dětí v Německu je pod
pravidelným nebo občasným vlivem psychofarmak.
Světová organizace proti porušování lidských práv CCHR již mnoho let bojuje
proti zneužívání psychiatrie i léku ritalin a odhalila mnohé státní aféry. Vládám se
to samozřejmě nelíbí. Není tajemstvím, že od ledna 1995 bylo schváleno podávání
ritalinu i v České republice. To i přes odpor veřejnosti a zasvěcených odborníků.
Sám ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv, MUDr. Milan Šmíd Csc., prohlásil
v dubnu 1995, že ritalin v sobě skrývá mnohé nebezpečí a dlouhodobé účinky
tohoto léku nejsou ještě prostudovány. Ale ritalin není v naší republice nic nového,
vystřídal pouze do té doby užívaný lék aponeuron. Každopádně ritalinové
nebezpečí putuje světem jako hrozba svobodnému vývoji a rozhodování nás lidí.
Tajný dokument č. TM-SW 7905.1, komentovaný americkým senátorem
W.Cooperem, o jehož obsahu zde již byla řeč, uvádí jako jeden z utajovaných cílů
tajné světové vlády, pod krycím názvem ,,FAKTOR 3.- MATKA,, uvádí, že musí
vzrůstat trend odlučování dětí od matky, ať už do jeslí, mateřských škol nebo
ústavů, aby se zabránilo citovému rozvoji jedince a nebyla to matka, ale stát, který
bude vychovávat tyto nové děti. Doslova se zde píše tato zajímavá věta:
,,Naočkování drog pro změnu chování – ritalin, může urychlit přechod dítěte –
povinné.‘‘
Je-li toto realita zákulisí našich vlád a lékařských plášťů, je to jen dalším
potvrzením již známých faktů. Státní útoky na vědomí společnosti však mohou mít
nejen plošný, ale i individuální rozměr, např. proti určité rase, ideologické skupině
či společenské vrstvě. V USA jsou takto například diskriminovány černošské děti.
Černošským 6 - letým dětem se ve školních posudcích přisuzuje zpravidla
automaticky ,,potenciální,, agresivita a sklony k násilí a mentálně podprůměrná
zaostalost. Mnohým je bezdůvodně vnucováno psychiatrické vyšetření. Milionům
školákům se zde skutečně bezdůvodně podává ritalin nebo jiné amfetaminy, jen
kvůli předsudkům proti černé pleti. Zatímco z celkového počtu amerických
školáků jsou za takto postižené považovány 3 procenta, ve skutečnosti je klamnou
diagnózou postiženo kolem 30 procent školáků patřících k utiskovaným menšinám.
Menšinám je zde pak na základě těchto klamných diagnóz upíráno studium na
školách a jsou považováni za nevychovatelný dělnický odpad společnosti. Ale více
si o tomto řekneme až v souvislosti s celosvětovým vylidňovacím procesem o
mnoho stran dále.
Nyní už bych rád opustil omezené téma psychiatrických léků a rád bych se podíval
na psychiatrii jako celek… .
Zneužívání psychiatrie je věc velmi diskutovaná. Od historie po současnost je
zaznamenáváno po celém světě kvantum případů politického nebo jinak
ideologického zneužívání psychiatrie. Zde bych s ukázkovými případy z
německých koncentračních táborů asi neuspěl. Největší znepokojení vyvolaly až
psychiatrické aféry v totalitním Sovětském svazu, které obletěly svět a doslova
přehlušily ostatní státy. Možná, že vyzdvihování zneužívání psychiatrie v
Sovětském svazu prospívalo druhé velmoci, USA, od které tak svět odvracel
pozornost k Sovětskému svazu. USA totiž na tomto poli vůbec nezaostávalo a další
státy také dobře ví, o čem je řeč.
Kdokoliv se totiž znelíbí své vládě, může být označen za duševně nemocného a
může být takto beztrestně izolován od společnosti v psychiatrické léčebně, ač je ve
skutečnosti naprosto zdráv. Pobyt v léčebně má totiž dokázat sledováním Vaši
poruchu nebo normálnost. Ale kdo se nedostal do psychiatrické léčebny jako
blázen, z toho tam blázna lehce udělají. Léky, které jsou povinně podávány v
těchto léčebnách, totiž mohou totálně měnit vzorce chování a myšlení lidí. Mohou
nás dočasně i trvale přeměnit v naprosto psychotické nebo zcela labilní,
pomočující se bytosti. A to uvádím jen obecný souhrn tisícovek odhalených a
souzených případů ve světě.
Praxe je po celém světě taková, že stačí, abyste se znelíbili svému sousedovi a ten
na Vás pošle psychiatra nebo policii s tím, že jste blázen. Můžete se obhajovat
sebevíce, ať už tituly nebo svědectvím blízkých, ale zpravidla putujete k
ponižujícímu psychiatrickému vyšetření. Je jen ve svévoli psychiatra, jestli z Vás
udělá blázna nebo ne, taková je realita. Psychiatrie zná totiž diagnózu na jakýkoliv
stav člověka, stačí, abyste oprávněně zvýšili hlas na psychiatra za jeho
neoprávněné nebo dotěrné otázky či celkový přístup a jste rázem nebezpeční a
psychopatičtí jedinci ohrožující společnost. Naopak, když jste klidní, jste obyčejní
labilové ohrožující svoje zdraví a chod společnosti svojí nepříčetností. A co
nedokáže diagnóza, to dokáží psychiatrické léky a injekce. Je to dokonale uzavřený
systém. Nikdy jsem u psychiatra nebyl, ale jako ochránce lidských práv je
zneužívání psychiatrie na mém stole na denním pořádku a z výslechů mnoha
svědků vím, že kdo se jednou dostane do spárů psychiatra, není pro něj už úniku. I
kdyby byl totiž propuštěn jako v současné době vyléčený, jeho posudek a zdravotní
záznamy, které svědčí, že onen člověk měl co dočinění s psychiatry, mu pořádně
zkomplikuje život, od nalezení vhodného zaměstnání, může mu být odepřena
výchova dětí nebo v podstatě rozložena celá rodina a osobní život ve společnosti.
Opět vím o čem mluvím. Čím více se člověk brání, že není blázen, tím více je
pokládán za blázna. Je to jako hon na čarodějnice. Dokud budeš lékařům tvrdit, že
nejsi blázen, budeš pokládán za blázna a lháře. Až přiznáš, že js i blázen, budeš
jenom blázen, ale v obou případech se můžeš těšit na pohled na svět skrze
zamřížované okno.
Nelze samozřejmě upírat psychiatrii svůj význam a přínos, zvláště moderně
chápaná psychiatrie založená na méně lécích a větší volnosti pohybu pacientů,
přináší skutečně pozitivní léčebné výsledky skutečně nemocných. A nelze ani
psychiatry házet do jednoho pytle, znám mnoho těch, co by pro své pacienty
udělali vše. Považuji za nutné to v této souvislosti říci, protože si budeme i nadále
povídat o věcech, které by Vás mohly jinak od psychiatrie vyloženě odradit… .
Každý totalitní systém, ale bohužel i takřka každý demokratický stát, používá
psychiatrické léčebny pro odstranění ideologicky nevhodných lidí. Nevhodní lidé
totiž jsou v psychiatrických léčebnách izolováni od společnosti a pod všemožnými
omamnými látkami, léky a psychiatrickým nátlakem jsou převychováváni k obrazu
potřebné ideologie. Lidé takzvaně nepřevychovatelné nečeká zpravidla nic jiného
než trvalé chirurgické poškození mozku a doživotní koma nebo smrt, kterou lze v
těchto zařízeních lehce a legálně nafingovat. Navíc člověk prohlášený za blázna
ztrácí svéprávnost a práva běžného občana. Je neevidovaný a zcela ve svévoli
státu, který jej může jako údajně psychicky nemocného tiše zničit. Toto se zdárně a
masově užívalo za komunistické vlády i u nás, to všichni dobře víme. Všichni ale
také víme, že psychiatři byli jedni z těch, které v podstatě nepostihoval lustrační
zákon a stejní psychiatři dnes nadále v těch samých léčebnách pokračují. Máme
věřit tomu, že jim pouhá změna politiky ve vládě změnila všem celou osobnost a
morálku ? To bychom byli teprve asi blázny… .
Nový režim po roce 1989 totiž přinesl tzv. bodovací systém zdravotnické péče.
Čím více jsme nemocní nebo čím více zákroků na nás lékař provede, tím více
bodů, a tedy peněz, za Vás dostane. To však vede k tomu, že mnozí lékaři doslova
vymýšlí falešné nebo přehnané diagnózy, aby na nás co nejvíce vydělali. Je to
obyčejný kapitalistický byznys, stejně jako podávání léků. Konkurenční boje
farmaceutických kolosů doslova vmetají na naše recepty zbytečné léky, jen protože
za jejich předepsání lékař dostane větší peníze do své kapsy. A o to více to platí v
programech duševního zdraví. Jsme-li prohlášeni za blázna, pak pobyt v léčebně a
doslova stovky léků, které se do nás perou, jsou výdělkem do kapes bílých plášťů.
Takzvaná falešná diagnóza není pojem neznámý, vzpomeňme jen na odhalené
aféry u nás i ve světě. Skutečnost je taková, že existují průměry a dané normy,
kolik bláznů za dané období bude léčeno. Tak se stává, že jsou z čistě
ekonomických důvodů blázni doslova vyráběni. Představte si psychiatrickou
léčebnu se 300 lůžky a dva blázny v ní. Taková léčebna by zkrachovala a doplatí
na to jen samotní psychiatři. Jediná ,,záchrana,, je vytvořit 298 bláznů pro pokrytí
kapacity a nákladů placených pojišťovnou. Je nesporné, že i dnes musí do
psychiatrických léčeben odcházet i lidé, kteří jsou buď zcela duševně zdraví nebo
jejich stav nepřekračuje jen přirozený stres nebo jinou formu přitěžujícího, ale
přirozeného stavu. Otázka pak nezní, jestli je to od státu spravedlivé nebo ne, ale
zní – jsme zneužíváni jen pro peníze nebo se nás někdo snaží vyřadit ze hry ? A to
zde nechci odbočovat z tématu kontroly vědomí k tolik známým sexuálním
zneužíváním pacientů, násilí a mučení, jakož i testování nebo předávkování léky za
zdmi psychiatrických léčeben.
Jedno je zcela jisté, psychiatrické léčebny jsou státem zřízeny proto, aby měnily
naše chování. Jestli k dobrému nebo k horšímu, to je ve svědomí státu a lékařů.
Můžeme též doufat, že jakékoliv zneužívání je přinejhorším ojedinělé. Pakliže by
jednoho dne obletělo svět nařízení pro plošnou změnu vzorců chování
nevyhovujících lidí nastupující světovládě, mohou být tyto již dnes funkční
izolační střediska použita k masové izolaci, převýchově i likvidaci oponentů, jak
známe z totalitních států. To není teorie, to je zveličený fakt vztažený na celý svět.
Ale o tomto globálním aspektu likvidace oponentů bude řeč až o pár stran dále.
Nyní se už ale pojďme podívat na některá fakta – opět se nechci zabývat případy
jednotlivců, musel bych uvádět statisíce případů /a to jen odhalených/, podíváme se
proto na masové vládní manipulace společností skrze psychiatrii.
V bývalém Sovětském svazu, dnešním samostatném státě Ukrajina, ve městě
Dněpropetrovsk, existuje psychiatrický ústav, kde jsou dodnes násilně drženi
především politicky a nábožensky nevhodní lidé, byť jsou mnohdy naprosto zdrávi.
Praktiky z této léčebny již dávno obletěly svět a protesty proti ní se zvedají na
mezinárodních úrovních. Ukrajinský Dněpropetrovsk není pouze táborem
izolačním, nýbrž jsou zde dělány i pokusy na převýchovu lidí na státní ideologii. Je
zde operativně i medikamenty měněn vzorec myšlení a chování obvykle způsobem
tolik známým. Tento tábor. Ale to není vše, tyto projekty neustávají. Například v
polovině 90. let byla vedena žaloba č. 92-0449 ve Washingtonu D.C. proti vládní
NSA /Národní bezpečnostní agentuře/. Hned v prvním bodě obžaloby bylo
uvedeno, že vládní NSA vytvořila tajnou síť nazvanou ,,DOMNIT,, a ta je
celosvětově znám jako nejstrašnější v daném resortu. Lidé jsou zde doslova
pokusnými králíky ve svévoli a zároveň nezájmu státu. Většina dřívějších
oponentů a disidentů totalitního systému prošlo právě nápravným léčením a
vymýváním mozku v Dněpropetrovsku, aby byli odklizeni a stali se neškodnými,
či dokonce přímo povolnými systému.
USA jen dohánělo svůj protipól. Vládní CIA měla již po válce k dispozici látky
schopné trvale poškozovat mozek. Ale vláda si nechtěla mnohdy špinit ruce
likvidací nevhodných a tak toto přenechali psychiatrům, kteří mohli takto
likvidovat masy přímo ze zákona. Když se dostaly v USA podle zákona o svobodě
informací na veřejnost dokumenty vládní CIA, v některých těchto materiálech bylo
přímo vládní CIA navrhováno uvádět vybrané jedince do stavu šílenství
prostřednictvím psychologického nebo farmakologického ataku a potom je
umístnit do psychiatrické léčebny už jako zlomené a skutečně nemocné. Podle
těchto vládních dokumentů mapujících situaci v USA v 50. a 60. letech, bylo velké
množství lidí nedobrovolně umísťováno do psychiatrických ústavů, včetně lidí, o
kterých se i ve zprávách CIA hovořilo jako o duševně zdravých. Je tedy jasně
dokázáno, že vláda zneužívá psychiatrie proti nevyhovujícím občanům. Ale to není
vše, tyto projekty neustávají. Například v polovině 90. let byla vedena žaloba č.
92-0049 ve Washingtonu D.C. proti vládní NSA /Národní bezpečnostní agentuře/.
Hned v prvním bodě obžaloby bylo uvedeno, že vládní NSA vytvořila tajnou síť
nazvanou ,,DOMNIT,, a ta provádí skryté kontrolní psychologické operace proti
určeným lidem, jejichž výsledkem je, že člověk je diagnostikován jako duševně
chorý.
Už v roce 1977 statistiky odhadovaly, že v psychiatrických léčebnách v USA je
169.000 pacientů proti své vůli. Když znepokojení Američané protestovali u vlády
za svá občanská práva, dostalo se jim oficiálního prohlášení Dr. Jima Johnsona,
vládního komisaře pro duševní zdraví, který se doslova vysmál demokracii, když
řekl, že kvůli občanským právům přeci nebudou lidé umírat na ulici hlady. Přiznal
tedy, že psychiatrie jsou plné duševně zdravých lidí, ale omlouval to tím, že kdyby
byli propuštěni, žili by v bídě. Jak by také ne, vždyť když jsou zbaveni
svéprávnosti, práci si jen těžko najdou. Otázka je, kdo je svéprávnosti zbavil a z
normálního života vytrhl a izoloval v těchto zařízeních a pro jaký záměr. Tyto
otázky nepotřebují otazníky.
Po Sovětském svazu /dnešním Rusku/ a USA, je další baštou zneužívání
psychiatrie ,,demokratická,, Velká Británie. Zde platí tzv. ,,zákon o psychicky
nenormálních delikventech,, z roku 1959. Článek 65 tohoto zákona dává právo
britskému ministerstvu vnitra /tedy i policii/ beztrestně a zcela bez udání důvodů
umisťovat lidi do psychiatrických léčeben. Tak chutná demokracie.
Ale psychiatrie nejsou pouze léky a psychiatrické léčebny. Nejtemnější stránky
psychiatrie jsou bezesporu psychochirurgické zákroky přímo na mozku lidí, tak
zvané mozkové lobotomie. Lobotomie je v podstatě chirurgická operace mozku,
při které se záměrně odstraní nebo poškodí části mozkové tkáně, aby se tak zvláště
silně depresivní a agresivní pacienti stali pouze ležícími a přežívajícími
,,mrtvolami,,. Lobotomie je operace nenávratná, člověk po ní už navždy zůstává
labilní a nemyslící ležící loutkou. A tyto operace jsou velmi často zneužívány i na
zcela zdravých občanech, aby se z nich vytvořili neškodní a němí blázni.
Lobotomie se stala světovou metodou pro likvidaci politicky nevhodných, jejich
ideologickou paralyzaci, ale i zesměšnění v očích veřejnosti a blízkého okolí. Je to
snad ta nejstrašnější z věcí, kterou se představilo 20. století.
Neznám stát na světě, který by lobotomie nevyužíval a zároveň nezneužíval pro
mrzačení nevinných, slušných, ale názorově odlišných občanů. Přestože tyto
praktiky byly norimberským tribunálem pro zločiny II. světové války odsouzeny
jako zvěrstva proti lidskosti, po válce se na ně pozvolna navázalo a dodnes jsou
lobotomie mozku prováděny po celém světě, včetně České republiky. Kdo dal
právo z rozhodnutí státu změnit násilně druhým lidem myšlení nebo je jakéhokoliv
myšlení navždy zbavit ? Nehledě na to, že při této řezničině umírá na sále
průměrně každý třetí člověk. I kdyby lobotomie měla smysl, každý slušný lékař by
ji měl už jen pro toto obrovské riziko úmrtí odmítnout. Ale lékař, který je schopen
násilně zbavit lobotomií člověka rozumu, zřejmě pacienta chápe pouze jako
materiál, ke kterému nelze brát morální ohledy. Ale můžeme se divit těmto
praktikám ? Vždyť po II. světové válce svět klečel u kolenou poraženým nacistům
a prosil je o výsledky svých vědeckých a lékařských pokusů z koncentračních
táborů. Také víme, že stovky těchto nacistických bestií z koncentračních táborů
dostalo po válce azyl v USA /ale i v Sovětském svazu/, kde poté legálně pracovaly
pro vládu USA v rámci projektu ,,PAPER CLIP,,. Jak máme navíc hovořit o lidské
poválečné psychiatrii, když i sám prezident Světové psychiatrické asociace,
Dr.Ewen Cameron, od 60. let pracoval pro americkou tajnou vládní složku CIA,
kde osobně prováděl na množství pacientů silné elektrošoky, dávkoval je drogami,
uváděl lidi na mnoho měsíců do bezvědomí a poté je při vědomí pod silnými
sedativy mučil a vymýval jim mozek v rámci vládního programu změny chování
/tento případ je zde popsán detailně před několika stranami/. Tentýž prezident
Světové psychiatrické asociace byl po II. světové válce členem norimberského
tribunálu a odsuzoval nacisty za zvěrstva, která sám poté s pomocí vlády USA
prováděl a to i přes svoji pozici. Ale nebyl sám, existují důkazy napojení vlád na
psychiatry, jejichž úkolem je doslova lobotomií likvidovat vybrané jedince nebo je
izolovat od společnosti jen pro jejich myšlení, které vládě nevyhovuje. Lobotomie
a chirurgické poškození mozku se tak zřejmě stává masovým vládním
postnacistickým ideálem. A hned se o tom pojďme dále přesvědčit.
Například americký doktor Randolph Crepson ze Somersetu v roce 1975 přiznal,
že on sám na příkaz americké vlády provedl několik takových operací. Přestože v
říjnu roku 1977 zemřel, zanechal po sobě následující oficiální přiznání:
,,Provedl jsem pět těchto operací na lidech – na čtyřech mladých mužích a jedné
mladé ženě, kteří se zdáli být naprosto zdraví. Operace se skládala ze dvou částí.
Pacientům bylo odstraněno centrum pro sexuální chování, čímž jim byl odstraněn
pohlavní pud a byla jim také odstraněna osobnost. Po těchto ,,úpravách,, uposlechli
jakýkoliv příkaz bez dotazů. Vlastně to byli skuteční myslící roboti.
Uvědomil jsem si, že to, co jsem dělal, bylo velice neetické a velmi ostře jsem
proti tomu protestoval, ale bylo mi řečeno, že tyto operace byly životně důležité
pro bezpečnost země.
Nikdo mi ve skutečnosti neřekl, že tito pacienti byli použiti na špionáž, ale tento
dojem jsem nabyl. Bylo mi přikázáno podepsat Státní tajemství….
Přesto jsem měl zřetelné výhrady k tomuto aspektu mé práce. Brzy bylo zřejmé, že
po mě bude požadováno, abych dělal více operací, včetně operací na zdravých
lidech…možná mnohem víc… a tehdy jsem se rozhodl odejít.
Neměl jsem v úmyslu v následujících třech letech jít do penze, ale vlivem
okolností jsem se k tomuto kroku odhodlal.‘‘
Tolik tedy odhalení doktora Crepsona.
Koncem 70. let poté svět pobouřila aféra, kdy byla ve Velké Británii ve hrabství
Nottinghamshire odhalena tak zvaná – tajná nemocnice Rampton. Zde se na
naprosto zdravých lidech prováděli psychochirurgií změny vzorců chování, což z
člověka činilo závislou bytost určenou doslova k plnění cizích rozkazů. Této aféry
se v polovině roku 1979 ujala Evropská komise za lidská práva ve Štrasburku. Ta
shromáždila údaje celkem o 801 takto poškozených lidech. Tím to ovšem skončilo.
Nikdo se tímto nechce příliš zabývat. Ročně jsou zde po celém světě vytvářeny
možná i desetitisíce ,,otroků,, pro neznámé vládní účely a dokonce v neznámých
zařízeních po celém světě. Vytváří si snad světovláda svůj občanský dělnický
personál ? Myslím si, že je důvod, aby nás to zajímalo.
Ve Švédsku vypukla v dubnu 1998 velká aféra, když se zjistilo, že veřejnost byla
záměrně klamána. Švédští lékaři totiž podrobili nuceným operacím mozku
/lobotomiím/ více pacientů, než bylo přiznáno. Vyšetřování odhalilo, že jen v
letech 1944 – 1963 byla lobotomie provedena u 4.500 lidí. O těchto nelegálních a
masových zvěrstvech věděli i hlavní vládní strany ve Švédsku, ale veřejnost se
nesměla nic dozvědět. Důvod, proč byly tyto případy v dubnu 1998 veřejnosti
odhaleny byl ten, že ve Švédsku se lobotomií zneužívalo proti politicky
nevhodným.
Americká vláda a její CIA mají v této věci také ruce od krve. Jeden z odtajněných
dokumentů vládní CIA hovoří o tom, jak lze částečnou lobotomií vytvořit
společnost, které bude všechno jedno, ztratí veškerou iniciativu i city, ztratí též
vzpomínky na předešlý život a lze tak přizpůsobovat lidi jakémukoliv novému
myšlení a politické vůli. Dokument CIA ze 7. února 1952 se zabývá problémem
provádění skrytých lobotomií, které by se prováděly tenkým ostrým nástrojem
nezanechávajícím prozrazující jizvu na hlavě a šlo by tak i v terénu, třeba u Vás
doma, udělat z Vás naprostého blázna. Tentýž dokument se opírá při tomto tvrzení
o výsledky jednoho konkrétního psychiatra z Washingtonu D.C. . Má z nás být
snad vytvořena labilní společnost jdoucí do náruče vlád či světovlády ?
Než přišla na řadu společnost, lobotomie byly testovány na vojácích, ze kterých se
dělali nemyslící vražedné chodící loutky a na vězních, kteří tak byly ležícími a
bezproblémovými ,,mrtvolami,,. Před rokem 1982 probíhala tajná jednání v
podvýborech Senátu USA a Sněmovny reprezentantů Kongresu, které obsahují
informace o provádění lobotomií na vězních bez jejich souhlasu v rámci vládního
projektu ,,kontroly chování,,. Ale utajit se to nepodařilo. Kdosi totiž poslal všechny
tyto materiály komis i OSN pro lidská práva… .
Není také bez zajímavosti, že když v roce 1960 propukly v USA masové
demonstrace lidí /zejména černochů/ pro svá lidská práva, vláda začala vyhlašovat
v mnoha místech vyjmečný stav a hledala způsoby zkrocení. Psychiatr Louis
Jolyan West, tehdejší ředitel Neuropsychiatrického institutu /NPI/ Kalifornské
univerzity v Los Angeles podal návrh, aby demonstranti byly vládou pochytáni,
ošetřeni u psychochirurga /lobotomie/ a poté dokonce kastrováni. Každý si jistě
domyslí sám, dle zdravého úsudku, která z těchto dvou stran je ve skutečnosti
psychopatická.
Ale přátelé, jak jsem již uvedl, vládní snahy o změnu chování společnosti, či snad
dokonce vyšlechtění společnosti nové pomocí psychiatrie a lobotomií, není jen
otázkou vládě nevyhovujících nebo čistě pokusných jedinců. Ten útok je veden i
zcela slepě a masově na celou společnost, jak jsme se mohli přesvědčit. Přísné
utajení těchto projektů nám nedává zjistit zcela celou pravdu, ale i to, co již
veřejnost ví, stačí na to, aby se vlády otřásly pod tíhou svého svědomí.
V celé šíři knihy srovnávám tyto projekty kontroly mysli s nacisty a jejich
autentickými postupy i cílovým ideálem nacistického Německa. Zejména pak
případy z koncentračních táborů. A také již v mnoha místech byla řeč o projektu
americké vlády ,,PAPER CLIP,,. Sliboval jsem, že se k tomuto tématu ještě vrátím,
tak tedy….
Vláda USA s tichou podporou ostatních spojenců po válce r. 1945 dostala z
Německa na své území nacistické zločince, zejména vysoké vojenské činitele,
vědce a lékaře z koncentračních táborů, páchající největší zvěrstva v dějinách, aby
se vyhnuli odsouzení a nabídla jim azyl v USA, když budou pokračovat ve svých
projektech pro americkou vládu. Tento odporný projekt na přesun těchto bestií se
jmenoval ,,PAPER CLIP,, a na jeho průběh dohlížela i vládní CIA. V tomto
projektu americká vláda hromadně přesunula z Německa přes 600 nacistických
zločinců, vědců a lékařů. Celý projekt ,,PAPER CLIP,, /v překladu – Kancelářská
spona/ byl pojmenován podle tajného znamení, které sehrálo hlavní roli při útěku
těchto nacistů. Po vpádu a účtování spojeneckých vojsk, byly nacističtí zločinci
stíháni a odsuzováni zpravidla k trestu smrti nebo na doživotí /byť byly za
nedlouho propuštěni/. Ovšem američtí vojáci dostali příkaz, aby každý nacista,
který bude mít svůj osobní spis sepnut kancelářskou sponkou /na pravém místě/,
což bylo tajným znamením, byl propuštěn a vypraven na vládní náklady do USA.
Ostatní osobní spisy nacistů byly spínány odlišným způsobem. Takto uniklo
spravedlnosti jen pro vládní mocenské zájmy přes 600 nacistických zločinců
nejtemnější doby historie, aby mohli navíc dál pokračovat ve svých plánech. To je
ta nejodpornější tečka II. světové války a je velmi smutné, že ji učinili právě
spojenci, které všichni považovali za jedny z osvoboditelů. To, že zde slídili za
tajnými nacistickými projekty a doslova závodili se Sovětským svazem, kdo
posbírá více nacistických vědeckých poznatků, to se v učebnicích asi nedočtete.
Nicméně je to tak a jedním z hlavních motivů osvobození Evropy byly ve
skutečnosti konkurenční boje velmocí o získání vědeckých, lékařských /přiznejme,
že špičkových/ poznatků nacistické éry a hlavně získání plánu hitlerovské
superzbraně, kterou vyhrožoval Hitler světu a proti které je atomová bomba jen
čertíkem za oponou. Byly to jen chladné mocenské zájmy, vzpomeňme si, jak v
prvních letech války USA zásobovalo fašistické německo zbraněmi a armádní
technikou. A ke konci války dokonce britský premiér Winston Churchil uvedl, že
byl připraven plán, v němž byla připravena obrovská akce s dodávkami zbraní i
vojáků nacistickému Německu západními státy, pokud by se Sovětský svaz a jeho
příchozí osvoboditelská armáda snažila překročit jednotkami i vlivem dál na západ.
Ano, to je realita trápící historiky i politiky mnoha zemí, ale naše děti to trápit
nemusí, protože v učebnicích je jen ta pravda, která se momentálně nejvíce hodí.
Nacističtí zločinci sloužící budování dnešní světovlády, tak jak sloužili budování
světové říše Adolfu Hitlerovi, dnes v klidu dožívají v USA v luxusních
rezidencích, hodně jich dnes žije také v Jižní Americe, zejména v Argentině,
někteří dopadli hůře, když byli po válce zavlečeni do Ruska opačnou stranou
osvoboditelů a museli sloužit jim. Dobře víme, že i mnoho nacistických zločinců
působících v našem Československu si dnes zcela bez soudu dožívá v německých
vilách. Nikdy se proti jejich zatčení důrazně nevyslovila ani komunistická
poválečná vláda. Naopak, jak dnes již víme z dokumentů odhalených po revoluci v
r. 1989, komunistickému totalitnímu režimu od konce války po rok 1989
vyhovovalo ututlávat tato fakta a dokonce sama některé fašistické zločince kryla.
To jsou fakta. Spekulací však je, že to bylo patrně i proto, že i naše republika po
válce ukořistila část nacistického tajemství i personálu a ten pracoval po nějaký čas
pro naši vládu. Vzpomeňme na štěchovický poklad – tuny nacistických
dokumentů, plánů i vědeckých studií, po kterém u nás po válce slídilo mnoho
tajných vládních služeb východu i západu a američtí vojáci si sami ve 45. roce
odváželi ze Štěchovic mnoho krabic z tohoto archivu. Dodnes po něm slídí USA,
Německo i naše České orgány. Ale ani dnes, po revoluci v 89.,kdy máme údajně
demokratickou vládu, naše vláda jedná pouze o odškodnění obětí nacismu, ale
vůbec nestíhá nacistické zločince, kteří se doslova vysmívají spravedlnosti, když si
ve svých rezidencích v Německu pořádají večírky s německými politiky a jsou z
nich velicí byznysmeni. Má snad i naše vláda důvod pokračovat v utajování těchto
skutečností ? Jestli ano, proč ? Jestli ne, proč tak činí ? Je mi moc líto, co nyní
řeknu, ale už i ta komunistická totalitní vláda alespoň trošičku šla těmto
nacistickým zločincům po krku. Vždyť tehdy vznikla i Československá vládní
komise pro stíhání nacistických válečných zločinců, jak zní přesný název této
vládní instituce. Když ale po revoluci r. 1989 komunistická totalita padla a přišla
nová a údajně demokratická vláda, jedna z prvních věcí, kterou tato vláda udělala
bylo to, že 26.března 1990 zrušila tuto vládní komis i pro stíhání nacistických
válečných zločinců. Proč ? Má důvod naše současná vláda krýt nacistické zločince
a nedovolit toto vyšetřovat ? Jak už si jinak vysvětlit tyto podivné snahy a zároveň
utajování ?
Když byla americká veřejnost po odhalení vládního projektu ,,PAPER CLIP,,
právoplatně rozhořčena a protestovala u vlády, aby vše odtajnila, omluvila se a
spravedlivě odsoudila tyto nacistické bestie, které pokračovaly s americkou vládou
na zdokonalování projektů kontroly chování a myšlení obyvatel, Vrchní soud USA
v roce 1985 povolil vládní CIA, aby držela jména nacistických vědců, kteří se na
těchto projektech s kontrolou vědomí podíleli, v tajnosti. Vláda USA tak nadále
kryje tyto zločince, přestože to byly nebo snad právě že to byli oni, kdo započali v
boji o hitlerovskou světovládu své masové psychiatrické, lékařské a vědecké
pokusy a projekty na změnu myšlení obyvatel světa /psychofarmaky, drogami,
lobotomiemi, fluorem a dalšími způsoby, jejichž funkčnost získala na váze v
koncentračních táborech na milionech nevinných lidech/. Přečtěte si prosím sami a
důkladně zprávy o praktikách z koncentračních táborů, ať víte o jaká zvěrstva se
jednalo.
Díky projektu ,,PAPER CLIP,, byli tito zločinci zapojeni do amerických vládních,
vojenských, vědeckých i politických projektů a mohli diktovat své ideály dále.
Americký generální štáb uzavřel například ihned po válce pracovní smlouvu s
celkem 34. nacistickými vědci a lékaři, kteří byli přiděleni na vojenskou základnu
USA v San Antoniu v Texasu. Další nacističtí zločinci pracovali například na
základně v Edgewoodu a dokonce armádní výzvědné službě USA ve Fort
Holabirdu , obě místa v Marylandu. Šéf 3. správy gestapa v nacistickém Německu,
Willi Schulze, pracoval po válce pro tajnou vládní službu Velké Británie.
Nacistický generál Heller se stal po válce dokonce šéfem první německé vládní
tajné služby, kde mimochodem zaměstnal mnoho svých fašistických kolegů a
válečných zločinců. Šéf nacistického Hitlerjungen, Siengfried Zoglmann, se stal
poslancem německého parlamentu a blízký spolupracovník dlouholetého premiéra
Helmuta Kohla. Dalo by se pokračovat do nekonečna…. Podobné to bylo za II.
světové války i s japonskou tajnou jednotkou č. 731, která páchala stejné lékařské a
psychiatrické zvěrstva jako jejich nacističtí spojenci. Celé jednotce byla po válce
navržena americkou vládou beztrestnost, když se podělí o své poznatky s
americkými vědci. Velitel této jednotky 731 a zároveň vysoký generál – Shiro Ishii
též unikl jakémukoliv soudu a v 50. letech už jako americký občan a milionář
pomáhal vládě USA ve válce v Koreji s biologickými zbraněmi.
A proč o tom všem mluvím právě v souvislosti s tématem lobotomií ? To, že
nacisté prováděli také masové lobotomie, to je známo, stejně jako psychiatrické,
drogové a všemožné chemické pokusy pro změnu chování lidí, aby byli povolní
nastupující Hitlerově říši, která se měla stát světovou. Dnes je světovláda budována
stejnými prostředky, stejnými zloč inci a stejným cílem – zbavení lidstva vlastního
rozumu, kontroly jejich myšlení a jeho zotročení. Na dalších stránkách si
rozebereme důkazy o opravdu světovém a masovém používání mentálních
manipulací vládami pro dosažení tohoto cíle.
Kromě toho, že nacističtí vědci a lékaři stáli u zrodu americké vědy, ekonomiky,
kosmického programu i rozvoje lékařství, není pochyb. Ale změna vlády, pro
kterou nyní pracovali, pro ně neznamenala změnu myšlení a chování. Od 2.
světové války tak stíny koncentračních táborů obcházejí nejvyšší vládní místa a
jejich nacistické, sadistické a nekompromisní jednání vidíme v mnoha aspektech
našeho života. Plány na uchvácení světa a totalitní kontrolu myšlení a chování
obyvatel, to je jeden z těch nejohavnějších plánů, ke kterým dostali nacisté po
válce nejen možnost, ale přímo rozkaz spolupracovat se současnou tajnou světovou
vládou. Oběti psychiatrických léčeben, lobotomií, doslova nacistických pokusů s
fluorem, drogami a chemikáliemi na světové společnosti, mikročipy, označení lidí
jako dobytka vytetovanými čárovými kódy na rukou /obdoba identifikačního
tetování v koncentračních táborech/, to vše napadlo světovou demokracii jako
epidemie. Epidemie, která kvete už jen pod pláštěm demokracie k našemu
zotročení.
Jeden z nejstrašnějších projektů od konce II. světové války, který je dodnes
naplňován, je projekt únosů lidí. Ano, že se nám po celém světě ztrácí lidé, na to
jsme si již zvykli, mnozí se stali prostě obětí kriminálního činu, jiní prostě zmizet
chtěli. Když však v 50. letech vyšly na povrch první podezření na tzv. politické
zmizení, veřejnost to značně znepokojilo.
O případy tzv. zmizelých se začala zabývat v 70. letech i světová organizace pro
lidská práva Amnesty International. Je zcela evidentní, že po celém světě jsou
vládními složkami, zvláště totalitních států, vybíráni vládám nepohodlní jedinci,
kteří jsou uneseni a poté vězněni, mučeni nebo zabiti. Jenže když Vám řeknu, že
tyto vládní únosy se konají i v demokratických zemích, na zcela nevinných a
náhodně vybraných lidech a to doslova po milionech, pak byste tomu jistě nevěřili.
Projekt vládních únosů lidí, o kterém budu nyní hovořit, je součástí celosvětové
tajné sítě, skutečně profesionálně organizované a podporované armádou, policií a
tajnými službami vlád. Řeč bude o nacistických přežitcích osvětové zákulisní
politiky.
Vše to začalo v 60. letech, kdy zachvátila celé USA, ale posléze i celý svět aféra za
aférou. Tehdy tomu bulvární tisk začal říkat ,,únosy do UFO,,. Na policii se náhle
začali obracet lidé, kteří tvrdili, že byli uneseni a zneužiti pro neznámé lékařské
experimenty, ale jejich útržkovité vzpomínky nebyly moc přesvědčivé. Když se
však tyto případy hromadily a dosahovaly za krátký čas tisíce svědectví, začalo
vyšetřování. Policie tyto lidi dosti dlouho považovala za chronické spiknutí lhářů,
ale když se tento syndrom rozrostl v takřka epidemickou záležitost a všechny
výpovědi, ať byly z USA, Evropy, Asie nebo zapomenutých ostrovů, všechny měly
stejný průběh, dávalo to nedobrou předtuchu. Dnes už i renomovaní vědci a
psychiatři uznávají, že k těmto záhadným únosům dochází. Zatímco odborníci
zkoumali tyto unesené, veřejnost se předháněla s fantastickými vysvětleními těchto
únosů. Na základě útržkových výpovědí a trochy nevědomé fantazie tak snílkové
ihned začali hovořit o únosech do UFO. Ale jsou to jen snílkové.
Vláda USA dobře věděla o co jde, prostřednictvím armády a CIA byly unášeni
masově lidé a to doslova odkudkoliv, z opuštěných silnic, ze svých aut, práce i
bytů a pod psychotropními látkami a drogami byli převezeni do výzkumných
laboratoří /vše zpravidla v nočních hodinách/. Zde byly oběti vysvléknuty a byly
provedeny mnohdy až bestiální lékařské testy, mnohdy i odběry částí těla a to vše
za bdělého stavu unešeného, který byl pomocí kombinace narkotik a hypnózy
schopen komunikovat s únosci. Po celém procesu, trvajícím zpravidla několik
hodin, ale i dní, byli tito lidé nalezeni buď v místě svého únosu nebo i o stovky mil
dále, jak zmateně bloudí a neví, co se s nimi stalo. Mnohdy jsou vráceni přímo do
svého auta nebo postele, aniž by cokoliv poznali. Obvykle po procitnutí považují
vše jen za noční můru. Ale mnozí si všimnou nevysvětlitelné ztráty času, kterou
prošli. Jdou po ulici, je 8 hodin a pak si pamatují jen to, že se ve čtyři hodiny
odpoledne probudili, jak leží odhození u lesa 100 kilometrů od města s viditelnými
jizvami na těle. Zní to možná až hrůzostrašně, lépe to považovat spíše za scénu z
hororového filmu, ale taková je realita.
Když znepokojená veřejnost, ale i lékařští a vědečtí odborníci a zdravá část
politiků, kteří nebyli informováni o zapojení vlády do těchto experimentů,
kontaktovali vládu USA, aby celé věci kolem únosů svých občanů prošetřila, ta
opravdu zřídila několik komisí, které však jen více lidem zamotaly hlavu. Jak se
později ukázalo z odhalených vládních dokumentů na základě zákona o svobodě
informací, vláda USA o těchto únosech moc dobře věděla a byla to ona, kdo ve
skrytu šířila propagandu a mediální bludy o tom, že tyto únosy provádějí
mimozemšťané a UFO. Sama pak na veřejnosti lhala, že tají o UFO mnoho věcí,
což občany jen utvrdilo v tom, že tyto únosy mají na svědomí jacísi
mimozemšťané a tudíž záhadní nepolapitelní tvorové. V té době by Vám to
připadala jako stupidita prvního kalibru, ale sami si všimněte, jak se tato
propaganda ujala, dobře přeci víme, kolik seriálů a ubohých filmů je dnes točeno o
UFO, kolik knih bylo napsáno. Věřím, že je to součást propagandy nebo reakce na
ni z pozice lehce zmanipulovatelných tvůrců. Vláda USA tak od sebe odvrátila
pozornost a tyto bestiální pokusy na lidech byly vykrývány báchorkami o UFO.
UFO ale odborná veřejnost považuje za směšný výmysl a tak se každý unesený,
který chtěl promluvit, předem zdiskreditoval. Tato kontroverzní vládní propaganda
kryla vlastní únosy lidí, nikdo neobviňoval náhle vládu z únosů, dělali to přeci
,,ufoni,,. Jakákoliv vyšetřování tak vždy zaručeně skončila na mrtvém bodě, jak
chcete žalovat mimozemšťany ? Všichni unesení, pokud se rozhodli o svých
případech hovořit, byli zpravidla posíláni na psychiatrii jako blázni a každý
unesený proto radši žil v naprostém ztišení a musel očekávat i další únosy.
Fikce to byla skutečně profesionální. Každý unesený člověk si i v hypnóze u
psychiatra vzpomínal na to samé, viděl doslova příručkový příběh o šedých
bytostech s černýma očima, které ho zparalyzovaly a odnesly do létajícího talíře,
kde ho ošetřují a poté vrátí zpět. Psychiatři brzy uvěřili, že tito lidé nejsou lháři,
desítky tisíc jich v hypnóze souvisle a přesně vyprávělo to samé a v hypnóze přeci
člověk lhát nemůže !?! Proto se ze snílků o UFO stali rázem ufologové a nový
odborný směr pátrající po aspektech únosů ve spojitosti s UFO. Plán dodnes
vychází perfektně. Ale teď už si pojďme říci pravdu a pěkně do hloubky.
Vláda USA, jak již víme, od konce války ve spolupráci s nacisty vytvářela projekty
na kontrolu vědomí. Už v 60. letech dokázala armáda USA vytvořit v člověku
halucinac i a vidinu čehokoliv formou drog, plynů nebo psychologických zbraní, a
to vše aniž by to nepovažoval za realitu. Víme, že tyto zařízení jsou schopna i
masových halucinací, doslova mohou vytipovaným lidem nadiktovat jako film
přesně to, co oni chtějí a co Vy budete považovat za realitu. Tyto technologie jsem
zde již popisoval.
Každý unesený člověk je nejdříve ochromen narkotiky a elektromagnetickými
vlnami pro jeho mentální ochromení a tělesnou paralyzaci. V tomto stavu je jim
ještě dokonale proprán mozek a to za účasti špičkových psychologů, kteří
unešeným vsugerují, že to vše je únos do UFO a vloží do mozku obrazy podobné
sci-fi. Ale to vše je jen tzv. paměťová clona, která má zabránit tomu, aby si člověk
vzpomněl na jinačí fakta, než která vláda chce. Díky této hypnotické cloně je
každý unesený, který je zhypnotizován, schopen vyprávět i v hypnóze pouze o
únosu do UFO. Ne, on nelže, prostě říká co vidí a vidí to co mu bylo při vládním
únosu vsugerováno. Tyto paměťové clony se začali užívat přibližně v 60. letech,
jako reakce na mnohé aféry, kdy od počátku 50. let začali lidé v hypnóze popisovat
po svém únosu vojáky americké armády a podzemní základny, kde na nich vědci
dělali pokusy. A skutečně, zajímavé je, že od 60. let, jako mávnutím proutku, už
všichni unesení nevidí vojáky, ale mimozemšťany, nevidí podzemní základny, ale
UFO a nevidí mnohdy ani bestiální pokusy, jen ošetřování. Právě tyto počáteční
léta únosů svědčí o mnohém, ale veřejnost přijala senzační propagandu UFO a
výpovědí o UFO únosech. Až o mnoho let později vyšla pravda najevo.
Pravda se ukázala, když se u některých unešených lidí vyskytly komplikace a
někteří unešení si začali vzpomínat i v této době na skutečný průběh únosu. Nikdo
tomu nechtěl věřit. Pak ale nezávislí psychiatři šli dál. Znovu zhypnotizovaly
občany údajně unesené do UFO a opět vyslechly příběhy o mimozemšťanech. Ale
tehdy šli dál a vědomi si podezření, překročili paměťovou clonu, za kterou se
skrývalo strašné odhalení. Lidé začali v hypnóze náhle vypovídat, jak k nim vtrhli
maskovaní vojáci a nějací lidé v oblecích /agenti/, okamžitě je paralyzovali a
transportovaly buď do připravených nákladních automobilů /pojízdných
operačních sálů/ nebo do obrovských vojenských podzemních základen. Tam byly
provedeny nelidské lékařské pokusy, které by dokázaly jen zručné ruce nacistů z
koncentračních táborů. Tyto bestiální zločiny by totiž vláda nemohla provádět ve
státních klinikách. Unesení si pamatují, že kromě vojáků v uniformách jsou
přítomni i lidé v kravatách, kteří mají hlavní velení a lidé v bílých pláštích, jejichž
úkolem je praktické testování na těle uneseného. Unesení si také vzpomínají, jak
při závěru únosu seděl u jejich hlavy zpravidla muž v bílém plášti a snažil se je
hypnotizovat a hovořil o jakýchsi únosech do UFO /vytvářel paměťovou clonu o
UFO únosu/. Taková je realita. Proč o tom ti UFO snílkové nepíší ? Bojí se, že
jejich pravda bude mít vředy ? Honí se za pravdou, ale stále se topí ve lži a jdou
jako voda do mlýna vládním zamlžovacím snahám a diskreditující propagandě.
Vím, o čem mluvím, protože jsem k této propagandě určitou dobu také patřil, aniž
bych to byl tušil.
Mnoho unesených je jasným důkazem, že tyto masové a globální únosy UFO jsou
ve skutečnosti jednou z největších konspirací všech vlád. Nejsem první, kdo to
říká, o tomto tématu se vedou už i vládní spisy a vědci, psychiatři, každý slušný
člověk už prostě žádá pouze jedno: ,,Vlády nelžete nám a nechte nás být‘‘. Jedním
z největších důkazů vládní konspirace je to, že do těl unesených lidí byl takřka ve
všech případech umístněn mikročip. Ten měl oběť sledovat v dalších letech po
únosu jak v pohybu, tak v životních funkcích a takový člověk byl mentálně
upraveným jedincem dle vzorce vlády. Tyto mikročipy se poté objevily na
rentgenových snímcích, stejně jako již zmiňované a zcela shodné mikročipy našich
vlád, které nám bez našeho vědomí zavádí do těla pro naši identifikaci, sledování a
ovlivňování myšlení. To vše už zde bylo dokázáno.
Senátor USA, Milton William Cooper, přiznává zcela otevřeně v jedné ze svých
knih, že vláda USA tajně vytváří umělé veřejné mínění o existenci únosů do UFO,
aby tak zakryla vlastní zvěrstva páchaná na nevinných civilistech. Jsem moc rád,
že tyto názory se dnes již objevují i v českých médiích.
Nechci však tvrdit, že na existenci UFO i UFO únosů nemůže být kousek pravdy,
jen hovořím o aspektu vládních konspirací s tématem UFO únosů. Ale ty
nazývejme prosím pravými jmény.
Co je cílem těchto vládních únosů ? Jak jsem již řekl, státní kliniky nemají tak
dokonalý mechanismus, aby v nich vláda mohla donekonečna ututlávat tak masové
a nelidské projekty páchané na lidech. Proto jsou lidé unášeni a pod projekty změn
vědomí navráceni zpět do normálního života, aniž by si za normálního stavu
cokoliv pamatovali. Možná jste to zažili i Vy. Náhle se probudíte a máte pocit, že
nejste v místnosti sami, podíváte se na hodiny, chcete vstát. Ale zjistíte, že se
nemůžete pohnout, jste naprosto zparalyzovaní, následuje časový výpadek
několika hodin, vy se probouzíte, bolí Vás hlava, jste zmatení, na peřině můžete
mít zbytky zaschlé krve, máte divně opálenou kůži na určitých místech nebo tam
kůže chybí úplně /kvůli vzorkům DNA/. Časté jsou i jizvy, následné zdravotní
problémy a pravidelné noční probouzení v určitou noční hodinu, které si neumíte
vysvětlit. Zažili jste to někdy ? Když jsem před pár lety ještě pracoval v jedné
mezinárodní ufologické organizaci a pohyboval se v předních řadách tehdejší
ufologie, vím, že každý druhý člověk zažil někdy něco podobného, ale zpravidla se
bojí o tom mluvit. A zažil jsem to několikrát i já, takže tyto lidi plně chápu.
Tyto únosy slouží vládě ke kontrole vytipovaných, ale i zcela náhodných jedinců,
kteří jsou podrobeni násilné lékařské prohlídce a jsou na nich testovány i mnohé
lékařské experimenty, též jsou odebírány vzorky, o čem svědčí nejen jizvy, ale i
lékařské zprávy. Tyto postnacistické projekty jsou dnes celosvětovou záležitostí a
zkoumal jsem tyto případy i v České republice. Nikdo z Vás si nemůže být jistý
tím, že nebude unesen. Bohužel, mnoho z unesených o svém únosu neví ani po
jeho provedení.
Vzpomínám si, jak za komunismu v 70. až 80. letech kolovaly mezi lidmi fámy o
černých dodávkách, které byly viděny na území Československa v místech, kde se
poté nenávratně ztráceli lidé. Tytéž černé dodávky, ale i helikoptéry bez
jakéhokoliv označení jsou popisovány zcela shodně i v USA, Rusku, na celém
světě a vždy skutečně v místech, kde se poté náhle ztratí lidé. Jsou uneseni. Slouží
jako pokusní králíci ve svévoli tajných složek státu /mnohdy ani vlády samotné o
tom neví/. a jsou poté buď vráceni zpět do normálního životního chodu nebo
zmrzačeni či nalezeni rozkucháni na poli bez orgánů /jsou-li vůbec někdy
nalezeni/. Vzpomínáte si ještě na paniku, která zachvátila USA ? Nejen těla lidí,
ale i doslova celá stáda dobytka byla nacházena na polích rozkuchána po stovkách.
Podle lékařských ohledání musely být operace na nich prováděny špičkovými
chirurgy. Všechny zvířata navíc nesly známky pádu z vysoké výšky. Svědci se
shodují v tvrzení, že zpravidla den před nálezem viděli nad pozemkem létat černé
neoznačené helikoptéry. Znepokojeným farmářům se dokonce podařilo několikrát
nafilmovat, jak je zmrzačený dobytek shazován z těchto helikoptér zpět na ranč
zcela rozpitvaný/. Úřady se bojí proti tomu cokoliv podniknout a dávají ruce pryč.
Jak se ukázalo z míst přistání, neoznačené helikoptéry jsou pilotovány vojáky
americké armády, neoznačené černé helikoptéry svědčí o tom, že jde o přísně
tajnou vládní misi. Bylo zaznamenáno i mnoho pronásledování svědků a střílení z
těchto helikoptér do svědků, kteří se přiblížili do inkriminované zóny. Některé
případy jsou popsány v situační zprávě z ledna 1988 označené jako -Důvěrné- .
Prokazuje se zde, že jde o členy zvláštního týmu armády USA plnící tajné úkoly.
Snad nejznámější vlna zmrzačení dobytka proběhla v letech 1976 – 1978 v USA
poblíž městečka Dulce ve státě Nové Mexiko. V tomtéž místě také údajně leží
tajná podzemní základna americké vlády. Thomas Castello, který na této základně
pracoval jako bezpečnostní důstojník do roku 1979, kdy základnu opustil, oficiálně
vynesl na světlo, co tam vláda tají. Castello přiznal, že tam viděl spoustu
lékařských zákroků na dobytku, ale co je hrozné, viděl tam i stovky uvězněných
lidí, z nichž mnozí již byli mrtví a plavali ve skleněných nádržích naplněné jakousi
tekutinou. O tomto a dalších odhalení si ještě podrobněji povíme.
Co se týká únosů a mrzačení lidí, existuje skutečně jedna velmi pravděpodobná,
ale pro někoho možná příliš silná teorie. Totiž, že si tak vlády vytváří vlastní
otroky, kteří sehrají v den ,,D,, hlavní roli jako nemyslící úderné síly a zároveň
ideologičtí tvůrci převzetí světovlády. Nechci tomu věřit, spíše se přikláním pouze
k verzi lidských obětí vládních pokusů /ale co ten mikročip ?/. Promiňte prosím, že
stále říkám slovo ,,vládních,, ,přestože o tom mnohdy skutečně neví ani jeden z
ministrů dané vlády, jako spíše osoby za nimi a tajné služby dané vlády a armádní
tajné služby. Nemůžete se zlobit na své vládní představitele, když Vám vše zapřou,
mnohdy se nesnaží nic utajovat, ale skutečně o tom nic neví, jsou jen loutky, to vše
je zejména v rukou těch, kdo mají skutečnou moc ve státě a kteří zpravidla tahají
za nitky ze zákulisí.
Pojďme se podívat na trochu statistiky. Pakliže jsem říkal, že případy únosů lidí
jsou masovou záležitostí, myslel jsem tím skutečně závratná čísla. Podle oficiální
ankety, kterou počátkem 90. let prováděla v USA Rogmerova organizace
/renomovaný ústav pro výzkum veřejného mínění/, bylo určeno celkem 3,7
milionů lidí, kteří měli být vystaveni lékařským pokusům a změnám myšlením při
těchto únosech. I kdyby 99 procent těchto lidí byli lháři, pak stále ještě zbývá
37.000 průkazných lidí a to jen v USA, kterých se tento výzkum týkal.
V celosvětovém měřítku se počet takových obětí může vyšplhat na desítky až
stovky milionů obětí. A to už se nedá hovořit jen o náhodných pokusech, ale
úmyslném útoku na myšlení a chování lidstva s cílem kontroly jeho tělesných
funkcí a zejména jeho myšlení. Jak si ale podrobněji ukážeme, nejdůležitějším
aspektem těchto únosů je genetické inženýrství a vytvoření nové rasy lidí. Ale k
tomuto závažnému tématu dojde až o mnoho listů dále. Nyní zpět ke statistikám.
Přestože je světově odhadován počet unesených na desítky milionů, jak jsem již
řekl, ve skutečnosti toto číslo bude asi závratně vyšší. Mnoho lidí totiž fakt, že byli
uneseni a zneužiti, vůbec neví nebo se o tom bojí mluvit, aby nebyli považováni za
blázny. Možná je to skutečně každý druhý člověk, kdo ví ?
Kromě případů lidí, kteří jsou z únosu vráceni do svého života, aniž by si toho měli
povšimnout, jsou evidovány i případy lidí unesených a navždy nezvěstných.
Těmito případy se zabývalo ve Velké Británii v 70. letech mnoho odborníků. Tato
země byla totiž tímto jevem obzvláště poznamenána.
Nejhrozivějším se ukázal být rok 1977. Dobře si tento rok zapamatujte, tehdy se
totiž začali zcela náhle a masově po celém světě ztrácet lidé. Lidé se ztráceli vždy,
ale co se dělo po roce 1977 a zvláště toho roku, to svědčí proti našim vládám. V
roce 1977 se objevilo náhle ve světě mnoho případů lidí, kteří se náhodně ztratili, a
když byli nalezeni, měli zpravidla jizvu na hlavě a diagnóza zněla jasně –
provedená lobotomie. Jiní lidé zase trpěli ztrátou paměti – typickým projevem
vládních únosů. Pojďme se podívat na záhadný rok 1977… .
Vše začalo v srpnu 1977 v Anglii, kdy byla zadržena dívka mezi 16.-20. lety, jak
se zcela nepříčetně prochází nemocniční budovou v Holloway. Nevěděla kým je a
co se s ní dělo. Navzdory dvoutýdenním výslechům policie, lékařů i speciálních
agentů, zůstala její minulost a totožnost záhadou. Tentýž měsíc 1977 byl zadržen
policií muž kolem 35. let potulující se bezvládně po golfovém hřišti poblíž
Hapendenu. Stejně tak policie v Manchesteru zadržela asi 20. letého mladíka se
ztrátou paměti. Během jednoho měsíce, srpen 1977, se objevilo zcela náhle veliké
množství lidí s tímto problémem. Vyskytli se v tentýž čas v Anglii, Německu,
Francii, Itálii, USA i Kanadě. Všichni byli fyzicky zdraví a evidentně zcela
normální, až na to, že nemají tušení kdo jsou a kým byli. Celý svět se tázal, co se
děje. Onoho léta 1977 šokovaly svět naopak i další hromadné únosy lidí /náhoda,
nemyslíte ?/. Těsně před světovou epidemií nálezů lidí se ztrátou paměti se totiž
odehrála zcela jiná světová epidemie, případy hromadných únosů lidí. Vše jednoho
léta roku 1977… .
V pondělí 13.června 1977 v ranních hodinách se na Novém Zélandě v rekreační
oblasti North Island‘s Bay of Plenty, poblíž Taurangy, odehrál následující případ.
V místním rekreačním středisku a parkovišti pro kamiony náhle totiž zmizelo více
než 200 lidí, včetně 12 zaměstnanců parkoviště. Vše zůstalo na svých místech,
nebyly zde dokonce ani sebemenší známky násilí nebo boje. Náhle bylo prostě
uneseno /zřejmě pod narkotiky/ přes 200 lidí. Nikdo už je nikdy nespatřil.
Jen den poté, 14. června 1977, byl v USA podobný případ. V 15. hodin odpoledne
se dva plně naložené autobusy mladými výletníky /průměrného věku 19 let/ vydaly
na výlet z Casperu ve Wyomingu. Naposledy byly spatřeny, jak jely směrem na
Cheynne. O 7 hodin později byly oba autobusy nalezeny prázdné na okraji osamělé
silnice. Na místě byl nalezen fotoaparát, brýle a dívčí kapesník. Všech 76 mladých
lidí už nebylo nikdy nalezeno.
V ten samý den, 14. června 1977, dokonce jen o hodinu a půl později, v 16:30
odpoledne, vyjela z Barcelony ve Španělsku osobní loď Amelio se 165. lidmi na
palubě. Cílem byl nedaleký Tunis. Naposledy byly spatřeni jižně od Baleárských
ostrovů. Přestože bylo nádherné letní počasí, naprosté bezvětří a klidná voda,
všech 165 lidí včetně posádky prostě z lodi zmizelo a nikdy nebyly objeveni.
Připadá Vám to jako náhoda ? Během těchto dvou červnových dní 1977 bylo takto
hromadně /a to jen v popisovaných případech/ ztraceno přes 440 lidí. A už v srpnu
1977 byly hlášeny z celého světa náhle zprávy o nalezení neznámých lidí s
operativně nebo chemicky vyvolanou ztrátou paměti, mnohdy viditelně lékařsky
zneužity. A nemluvím prosím o africké džungli, ale o vyspělých demokratických
státech.
Může toto někdo vysvětlit ? Přiznají se nám vlády ke svým činům nebo máme věřit
a čekat, že se zítra ztratí naši blízcí nebo si prostě černé neoznačené autobusy
napříště znarkotizují a odvezou celé sídliště ? Něco tady hodně smrdí. Jen pro
zajímavost, ve Velké Británii se ročně ztrácí kolem 5000 lidí, v USA je to strašlivé
číslo. Statistika v USA se týká jen dětí. Poslouchejte dobře – v USA se každý jeden
den ztratí neuvěřitelných 2300 dětí, to je téměř milion dětí ročně a připočteme –li
dospělé, lze si jen dávat ruce do tváří. V České republice bylo k polovině 90. let
pohřešováno podle Policejního prezidia asi 20.000 lidí.
Koncem 70. let zachvátila Velkou Británii a USA aféra nemající obdoby. Vědci a
politikové se rozhodli promluvit na veřejnosti. Vyšlo najevo, že vlády skutečně
unášejí své občany a to v mezinárodní organizované síti. Tento projekt se jmenuje
,,ALTERNATIVA 3,,. Předem říkám, že těchto projektů může být více a každý pro
odlišné záměry, ale Alternativa 3 byl tím projektem, který zachvátil celý svět.
Když se právě koncem 70. let začali množit ve Velké Británii a USA hromadné
únosy lidí, ale i vědců a renomovaných kapacit, rozhodlo se zdravé jádro těchto
projektů promluvit a odhalit tyto zločiny veřejnosti. Nezávislým vyšetřováním
byly zjištěny šokující fakta o projektu Alternativa 3. Když byl poté na základě
těchto skutečností natočen dokumentární film a byl připraven k odvysílání v
televizi, nikdo nevěřil, že to půjde tak hladce. Když byl poté 20. června 1977
odvysílán tento dokumentární pořad s originálním názvem Alternativa 3, kde
uznávané vědecké kapacity odhalovaly tyto zločinné projekty našich vlád, celý
program byl cenzurován. Z nátlaku vyšších míst musel být několik dní poté
prohlášen za spekulaci. V USA a Sovětském svazu byl tento pořad totálně zakázán.
To, proč to zakázaly zrovna tyto dvě velmoci, navenek krvervoucí konkurenti, je
jasný důkaz propojenosti těchto zákulisních vládních gangů. Když britský
spisovatel, Leslie Watkins, koncem 70. let napsal knihu, taktéž s názvem
Alternativa 3, a odhaloval tam tyto vládní únosy lidí, celá záležitost se dostala až
do parlamentu, kde se dva poslanci pokoušeli vydat vládní nařízení bránící jejímu
vydání. Přestože kniha nakonec vyšla, musela být na vládní příkaz viditelně
označena nápisem SPEKULACE. Proč se vlády tolik bojí odhalení těchto věcí ?
Vlády zprvu drasticky zasahovaly proti odhalením, ale tím na sebe jen upoutaly
pozornost. Proto začaly celou věc zesměšňovat, ale přitom zároveň důsledně
cenzurovat a označovat za spekulace. Ale pravda se utajit nedá.
Poslanec parlamentu Velké Británie Michael Harrington-Brice, byl jeden z
poslanců, který měl oči otevřené. Po odvysílání skandálního pořadu Alternativa 3,
přijímal ve Sněmovně deputace vyžadující, aby vláda vydala oficiální popření
těchto projektů Alternativa 3. Tento poslanec si stejně jako ostatní poslanci
uvědomoval, že kdyby toto vláda popřela, utišilo by to pochopitelné obavy jejich
voličů a byl by klid. Jenže v té době už měl poslanec Harrington-Brice takové
důkazy proti těmto vládním snahám, že se rozhodl jít dál za pravdou. Jak poslanec
říká: ,,Také jsem se snažil hovořit o těchto záležitostech soukromě s ministry a
bylo mi neustále opakováno, že o projektu Alternativa 3 nejsou připraveni
diskutovat‘‘. Poslanec Harrington-Brice dále prohlás il: ,,Nabyl jsem silného
dojmu, že se za oponou děje něco skutečně neobvyklého, že my v Británii jsme na
periferii nějakého tajného riskantního podniku řízeného supervelmocemi‘‘.
Poslanec dále přiznal: ,,Nepřímo mi řekli, že by pro mě bylo rozumné, abych se
touto věcí přestal zabývat‘‘.
A tyto vládní výhružky jsou odůvodněné. Spolu s poslancem HarringtonemBricem se do vyšetřování vládních projektů únosů lidí Alternativa 3, zapojil i další
poslanec britského parlamentu – Bruce Kingslade. Ten se pustil do oficiálního
vyšetřování a začal prošetřovat údaje na nejvyšší vládní úrovni. Byl připraven
ukázat veřejnosti tu nejstrašnější pravdu a žalovat vládu z těchto zločinů. Krátce
poté, 6. července 1977, byl tento poslanec zabit v Kensingtonu, kde do něj najel
automobil. Oficiální verdikt zněl ,,nešťastná náhoda,,. Auto, ani jeho řidič, nebylo
nikdy vypátráno. Kdyby oběma poslancům nebylo vládou vyhrožováno, jistě bych
mohl věřit tomu, že to byla nešťastná náhoda.
Jedno je jisté, jakmile se provalila aféra kolem projektu Alternativa 3 a vládních
únosech lidí, současně se skutečnými masovými případy únosů lidí a zmizení
mnoha národních představitelů, vlády byly nuceny nezbytnou část faktů přiznat.
Co je tedy onen projekt Alternativa 3 a jak vznikl ?
V roce 1957 se konala světová konference v Hutsville /v americkém státě
Alabama/, které se zúčastnili špičkoví vědci z celého světa. Celá konference se
týkala globálních problémů lidstva a jejich řešení. Závěry byly velmi
znepokojující. Konference potvrdila možný velmi brzký pád této planety nebo
alespoň katastrofu vedoucí k hlubokému úpadku a ochromení života na této planetě
v důsledku politických rozepří, ekologického aspektu a všech důsledků z
přelidnění. Od té chvíle probíhalo vše v naprosté vážnosti a za přísného utajení z
obavy před jistou hysterií z masy obyvatelstva. Americký senátor, M.W.Cooper,
však již v roce 1989 odhalil mnoho ze zákulisí této konference. Přiznal například,
že po této konferenci pověřil tehdy sám prezident USA, Eisenhower, skupinu
nazvanou ,,Jason Schollars,, ,aby sestavila návrhy případné záchrany obyvatelstva.
Tehdy byly vypracovány a vládě předloženy celkem 3 alternativy ,,záchrany,,
obyvatelstva. První však byla krátce poté zamítnuta jako nerealizovatelná.
Alternativa 2 se začala postupně v celosvětové spolupráci naplňovat. Šlo v ní o
vytvoření obrovských podzemních základen a doslova celých samosprávných
měst, které měli sloužit pro vybranou elitu provládních lidí v případě přírodních
katastrof nebo masových nepokojů /o tom bude ještě řeč/. Alternativa 3 počítala s
tím, že vlády v tajnosti určí, kteří lidé jsou vhodní proto, aby byli doslova
upravenými lidmi v nové civilizaci. Tato alternativa uvažovala o únosech
špičkových vědců /které se koncem 70. let staly skutečností/ a doslova masových
únosech obyčejných lidí, kterým se říkalo ,,hromadné zásilky,, ,a kterým bylo
změněno myšlení formou lobotomie či jinak a museli jako otroci pracovat pro
vládní zájmy v Alternativě 2, dělnické zombie v podzemí a případně chodící a
nemyslící úderné jednotky. Alternativa 3 a její únosy počítaly dále s rozsáhlým
lékařským aspektem unešených lidí, kdy určité skupiny měli být podrobováni
lékařským a především genetickým experimentům pro vyšlechtění nové rasy
,,nadlidí,, odolných proti nemocím a přírodním vlivům. Existují důkazy i o
klonování lidských bytostí a manipulace s myšlením. Je-li to skutečnost, pak
stojíme na prahu budování skutečně nové civilizace – té nejstrašnější tyranie.
Takový je projekt ,,Alternativa 3,, schválený vládami k realizaci po konferenci
roku 1957. Vzpomínáte ještě na případy únosů ? A vzpomínáte, jak vlády doslova
ututlávaly odhalení o ,,Alternativě 3,, a jak i poslanci britského parlamentu, kteří ji
vyšetřovaly, byly umlčeni ?
Kromě obou britských poslanců, amerického senátora Coopera a dalších, proti
,,Alternativě 3,, vystoupil i další důležitý svědek. Jeden z předních světových
vědců, Dr. Carl Gerstein, který se tehdy v roce 1957 konference v Alabamě přímo
účastnil a v 70. letech se stal jedním ze svědků světového spiknutí únosů lidí,
přiznal, že vlády uvažovaly o plánu využití tzv. ,,nadbytečných lidí,, ,kteří měli být
zotročeni jako dělníci. Doslova o jednom návrhu z konference řekl: ,,Bylo to
děsivé, jak to měli všechno propracované. Tyto pracovní čety otroků měly dělat
všechnu tu těžkou práci pod zemí /alt.2/. Chování těchto pracovních skupin bylo
upravené… buď chirurgicky nebo chemicky, aby tito lidé spokojeně přijali své
nové role. Byly zahrnuti, jak to nazvali, do ,,hromadných zásilek,,.
Co se to děje s unešenými ? Projekt ,,Alternativa 3,, má hned několik tříd pro
unesené. Zvláštní skupinou jsou vědci, lékaři a myslitelé, kteří jsou přinuceni nebo
podplaceni spolupracovat na tomto zhoubném plánu. Ano, otevřeně říkám, že
zhoubném, protože to nemá nic společného se záchranou lidstva, jako spíš s jeho
zotročením /ostatně vzpomeňte, jak ,,zachraňoval,, svět Adolf Hitler/. Za krátké
období se toto zmizení týkalo ve Velké Británii 24 vědců. V téže době se také
začalo ve Velké Británii hovořit o syndromu ,,odliv mozků,,. Během 12 let do
prosince 1975 odešly z Velké Británie 4 miliony lidí, přičemž více než třetina z
nich byla z vrstev odborníků a manažerů. Mnozí odešli neznámo kam, většina
údajně dostala podivné nabídky prestižních pracovních míst v USA a dalších
zemích. Jejich rodiny o nich však nemají žádné zprávy, firmy, u kterých měli v
zahraničí nastoupit, o nich vůbec nic nevědí, jako by se mnozí vypařili z povrchu
země. Je to poněkud veliká shoda ,,náhod,,. Tyto fakta jsou natolik nepříjemné, že
není divu, proč se to snaží vlády tajit.
Alternativa 3, ale i další oddělené vládní únosy lidí, mají kromě stále omílaných
důvodů i jeden důvod, který nebyl dosud plnohodnotně zmíněn. Jedná se o
genetické experimenty a klonování lidí. To je patrně ten nejpodstatnější cíl únosů
lidí.
Jak možná víte, takřka všichni lidé se syndromem unesených, kteří podstoupili
hypnózu a psychologické vyšetření, popisují, že kromě ostatních lékařských
pokusů na nich byly páchány odběry vzorků tkáně za účelem zjištění DNA a
následnou manipulaci. Unesení také shodně tvrdí, že mužům bylo násilně
odebíráno sperma a naopak ženám jejich vajíčka, popřípadě jim bylo do dělohy
zaváděno nějakým způsobem upravené sperma. Toto jsou stěžejní úkony na
unesených, o kterých existuje už i odborná literatura v českých překladech.
Tyto genetické fakta potvrzují ty nejčernější domněnky o tom, proč jsou lidé
vládami unášeni.
Dne 13.března 1992 byla veřejnosti odhalena šokující aféra. Týkala se
psychiatrického ústavu Montes de Oca v blízkosti Buenos Aires v Argentině. Po
protestech občanů a mnoha závažných podezřeních vůči tomuto ústavu, vykonal
sám prezident Argentiny Menen nečekanou kontrolu v tomto zařízení.
Vyšetřováním se zjistilo, že v roce 1990 z tohoto ústavu zmizelo záhadně 110
pacientů, které již nikdy nikdo neviděl. Zároveň zde bylo odhaleno, že zde bylo
obchodováno s lidskými orgány, pacientům násilně odebírána oční rohovka a
obchodovalo se zde i s krví pacientů, která z nich byla pravidelně bez souhlasu
doslova odsávána. Zmíněných 110 pacientů bylo patrně uneseno tajnými složkami
státu a rozkucháno na ,,náhradní díly,, nebo použito k nelegálním psychiatrickým
nebo genetickým pokusům.
Někteří odborníci zasvěcení do vládních výzkumných projektů promluvili a dosti
znepokojili veřejnost svědectvím toho, co zažili. Obrovské tajné základny
/zpravidla podzemní/, kde byly nuceni pracovat. Věci, které tam viděli, ty je vedly
k tomu, aby nemlčeli. Tajné gigantické prostory, kde jsou zavření lidé v celách,
někteří křičí, mnozí jsou bez vlastního vědomí, obrovské lékařské sály a podivné
lidské bytosti, očividně geneticky nebo chemicky upravené. Těch svědectví je
hodně a rozhodně nejsou výtvorem pro bulvár, důkazy předkládají skutečné
kapacity, které riskují svůj titul i pověst jen, aby lidé znali pravdu.
A my nyní navážeme v další kapitole na tyto odhalení a ukážeme si realitu bez
cenzury.
LIDÉ PROVLÁDNÍ A TI ODSOUZENÍ
Vzpomínáte si ještě na hitlerovské snahy vyšlechtit vlastní rasu nadlidí ? Tento
nacistický fanatik a diktátor chtěl mít na celém světě pouze určitou rasu lidí –
blonďaté a modrooké občany s vysokým čelem a ostrou protáhlou bradou v lícních
kostech, výšky nad 180 cm. Jen tito lidé mohli přežít v jeho ,,nastupující,, světové
říši. Všichni ostatní – rasově a ideologicky nevyhovující, likvidoval po milionech v
koncentračních táborech jako odpad společnosti. Takto se mu podařilo vyhladit 6
milionů nevinných lidí. Vzpomeňte, jak Hitler v Československu rozvracel rodiny,
otcové byli zabíjeni nebo vězněni, matky posílány do nacistických továren a děti,
pokud měli žluté vlasy, modré oči a předepsanou výšku na svůj věk, byli posíláni k
násilné převýchově do německých nacistických rodin, aby byly vychovány a
sloužili nacismu. Nevyhovující děti, jakož i mnohé matky, otce a další lidi čekal
mnohdy také koncentrační tábor a takřka jistá smrt.
Kdo by si myslel, že svět se z těchto zvěrstev poučil, má pravdu, dnes jsou zákony
proti rasismu a diskriminaci a lidé se snaží být tolerantní. Tyto zákony jsou zde pro
nás občany a díky Bohu za ně. Ale co vlády ? Řídí se tím ?
Zdá se, jakoby se nacistické ideály infiltrované projektem ,,PAPER CLIP,, neštítily
ani této nejzlostnější otázky – rasismu a genocidy obyvatelstva v současnosti.
To, co je prováděno při únosech a v obrovských tajných laboratoří, zejména v
USA, to nelze nazvat jinak, než světové inženýrství k vytvoření jednotné světové
rasy a ideologického vzorce občanů. O té ideologické přeměně občanů už toho
bylo řečeno v této knize dosti /vládní programy na změnu myšlení a chování/.
Pojďme se nyní podívat do zákulisí genetických a rasových plánů světovlády.
Vládní únosy, ať už pod projektem ,,Alternativa 3,, nebo jiných projektů, takřka u
všech putují oběti v omámeném stavu do tajných, zejména podzemních základen k
lékařským vyšetřením a experimentům. Jak jsme si také již řekli, objev tzv.
podprahové krycí clony při hypnóze vyvolal ve světě značný rozruch a pojem
těchto únosů nabyl zcela nových rozměrů. I přesto si však mnoho lidí pamatuje i
bez hypnózy hodně ze svého únosu. Jsou i případy, kdy oběť vůbec ani omámena
nebyla, patrně se počítalo s její závěrečnou likvidací. Rozhodně svědectví, které
existují z těchto únosů mrazí v zádech.
Těch svědectví, která jsou věrohodná a konzultovaná s psychiatry, lékaři i vědci, je
již mnoho, nikdo nepochybuje o jejich autentičnosti. Dostávají se na přední místa
odborných publikací. Otázka již dávno nezní : ,,Existují tyto vládní krycí únosy
?‘‘. Dnes už otázka zní velmi jasně : ,,Je i tento konkrétní případ vládním krycím
únosem ?‘‘. Můžeme si uvést některé svědectví unesených, ale i lidí, kteří se přímo
zapojovali do těchto vládních projektů únosů lidí /a zejména tedy jejich
genetických úprav/.
Koncem 80. let vzbudil v USA pozornost případ Christy Tiltonové z Oklahomy,
která uvedla, že byla v červenci 1987 unesena do podzemní základny v Dulce /již o
ní byla řeč/. Dokázala důkladně a detailně popsat počítačové zařízení i
bezpečnostní systém plný kamer v této tajné základně. V tomto několikapatrovém
komplexu spatřila dle výpovědi i podivné lidské, ale upravené bytosti a obrovské
nádrže, na které byly připojeny světla. Popis i náčrtky paní Tiltonové poté velmi
šokovaly zasvěcené odborníky. Thomas Castello, který údajně byl od roku 1977 –
1979 bezpečnostním důstojníkem na této tajné základně, se rozhodl promluvit.
Podle dokumentů a videokazet, které ukořistil na svém pracovišti, vypracoval sám
rozsáhlou zprávu - ,,Dokumenty z Dulce,, kde odhaluje skrývané skutečnosti této
základny. Uvádí, že celá základna má 7 podlaží, ty nejpřísnější bezpečnostní
opatření a v celém gigantickém objektu bylo přes 18.000 velmi podivných lidských
bytostí, nepočítaje vojenský, vědecký a lékařský personál. Jak dále přiznal, na
šestém podlaží se prováděly experimenty na mnoha zvířatech, ale také na lidech.
Slova důstojníka Castella přitom nezávis le, ale velmi přesně korespondují s
výpovědí unesené oběti Christy Tiltonové. Celé šesté podlaží bylo plné nádrží
obsahující znetvořené nebo geneticky upravené lidi s mnoha rukama a mnoha
nohama a také několik klecí s extrémně vysokými bytostmi. Byly zde tisíce lidí a
lidem podobných kříženců uskladněny v chladu. Jak Castello prohlás il na
konferenci r. 1987 : ,,Často jsem se setkával s lidmi v klecích. Obvykle byli
omámeni nebo utišeni léky, ale někdy křičeli a žadonili o pomoc. Nám bylo
řečeno, že jde o nevyléčitelné šílence, kteří se účastní vysoce riskantních pokusů s
léky, jež mají vyléč it nepříčetnost. Dostali jsme příkaz, abychom s nimi nikdy
nemluvili‘‘. Svědectví zaměstnance základny, bezp. důstojníka Thomase Castella a
jedné z obětí únosů do této základny – paní Tiltonové, potvrzují i další dva fakty.
V roce 1976 – 1978 postihla bezprostřední okolí základny v Dulce vlna znetvoření
dobytka, který se ze dne na den povaloval v řadách zcela experimentálně
rozkuchán kolem Dulce. Šlo o tak masové a stále se opakující případy, že je sem
přijely zkoumat vědecké týmy z celého světa a celou věc šetřila státní policie.
Přestože z pochopitelných důvodů americká vláda odmítá přiznat existenci
jakéhokoliv podzemního objektu v Dulce, výzkumný tým, který v Dulce sondoval
povrch analyzoval a potvrdil, že pod povrchem v Dulce se nacházejí skutečně
hluboké prostory.
V roce 1973 se v USA odehrál případ únosu Betty Andreassonové ze South
Ashburnham. Podle její výpovědi v hypnóze viděla při svém únosu v prostoru i
další unesené lidi. Popsala, že viděla, jak z jakési unesené ženy vytahují dva plody.
Do jednoho poté vbodali dlouhé jehly do hlavy a poté plod uložili do jakés i nádrže,
kde byl udržován při životě na jakýchsi přístrojích. Ovšem i jiní lidé z různých
částí světa popisují, že při svém únosu zde tyto nádrže a přístroje viděli, mnohdy i
celé řady těchto nádrží se stovkami lidských těl. Jen pro názornost uvedu ještě
jeden z typických případů…
V prosinci 1977 byla v USA unesena paní Debbie Tomeyová z města Copley
Woods. Tehdy jí bylo voperováno do dělohy něco neznámého. Krátce po této
události se tato žena stala bezdůvodně těhotnou. Neuměla si to vysvětlit. Po
několika měsících těhotenství však prožila další únos. Když se z něj probrala ve
své posteli, zjistila, že její břicho už není naduté a dítě, které v něm nosila záhadně
přes noc zmizelo z jejího těla. Gynekologové se nezmohli po posouzení celé
záležitosti na nic více, než na politování této situace, neboť se s ničím podobným
dosud nesetkali. Vyloučen byl samozřejmě i jakýkoliv druh samovolného potratu.
Podle hypnózy probíhal třetí ,,únos,, přímo v jejím domě, kam jí přinesli v noci
ukázat její dítě. Jak Debbie Tomeyová s hrůzou vypověděla, v rukou drželi malého
ohavného vrásčitého tvora, tvrdili, že je to její dítě a usilovali o vzorky mateřského
mléka.
Podobných případů, kdy byli lidé uneseni a poté muži připravováni o sperma, aby
se záhy upravené nebo jiné implantovalo uneseným ženám nebo se oplodnily po
úpravách pouze vajíčka odebrané těmto ženám, je velmi mnoho. A velmi šokující
případy takovýchto tajných genetických experimentů na ženách pochází i z České
republiky. Například v roce 1997 vzrušil případ paní Magdaleny S. z Prahy, která
zcela bez příčiny otěhotněla a pod ultrazvukovým vyšetřením lékaři dlouhou dobu
nemohli rozluštit, cože je to za plod v jejím těle. Vše vyvrcholilo předčasným
porodem mrtvého těla geneticky zohaveného lidského tvora nemajícího žádnou
genovou vazbu s rodičkou. Celý případ tehdy šokoval lékařskou komunitu a sám
ošetřující lékař paní Magdaleny S. prohlásil, že kdyby měl na veřejnosti říci pravdu
o tom, co si myslí, že to je, zřejmě by přišel o svůj titul. Celým případem se tehdy
zabývala i naše televize. Na základě případů z celého světa se zdá, že ženy jsou
zneužívány jako dočasné nosiče budoucího plodu pro zabezpečení jeho
nejdůležitějších životních funkcí a poté jsou tyto plody záměrně odebírány přímo z
těl matek. Tyto případy jsou registrovány stále více a více a vždy mají zpravidla,
až na drobnosti, stejný průběh, a to jsou-li z USA, Ruska nebo Afriky.
Když začaly pukat informační bariéry a začalo se hlásit stále více obětí, které
žádaly vysvětlení, začali se osmělovat i svědomití aktéři těchto únosů /např. bezp.
důstojník Castello, jehož jsme zmiňovali, a který dobrovolně opustil základnu a
odhalil i s mnohými dokumenty a důkazy některá fakta/. Mám evidovány i
svědectví obyčejného proškoleného pracovního personálu na těchto základnách,
který měl tam pod zemí odvádět svoji specifickou práci bez dalšího zasvěcení, ale
stali se tam svědky velmi závažných událostí. Přestože jsou vázáni mlčenlivostí,
nemohli se na to dále dívat a něco tak strašného dále tajit. Sami se pak ale stali
obětmi sledování a perzekucí za své výpovědi. Například 19.února 1989 vystoupil
v přímém přenosu v americkém rozhlase v Las Vegas muž, elektrikář najatý do
podzemní základny v Mercury ve státě Nevada jako dělník. S utajením identity
přiznal, že pracoval v hloubce 900 metrů spolu s dalšími dělníky na elektroinstalaci
pod firmou Reynolds Electronics, ale jejich výplatu jim vyplácel zcela jiný, jim
utajený subjekt. Vše se zdálo být jako výnosná a běžná práce, než v určitém
prostoru převzala velení nad dělníky vojenská policie. Ta začala postupně dělníky
uzamykat do vymezených pracovních sektorů a vyhrožovat. Jak přiznal : ,, Nevím
co se děje, klidně si pracujeme a náhle vše nabralo jiný směr, vyhrožují
nám….Před několika týdny jsme byli v jednom prostoru, kam jsme došli přes
několik ocelových dveří směrem k jihu. Na té trase jsme montovali světla v
místnostech, které vypadaly jako řídící pracoviště. Náhle z výtahu vyběhli vojáci a
vyhnali nás z toho místa do nějaké místnosti….Viděli jsme tam osoby s velkými
hlavami a malými těly, kteří vešli do toho místa a za nimi lékaři v bílých
zástěrách….Tak vystrašený jsem ještě v životě nebyl….Bojím se o svůj život,
protože jsem viděl co se stalo… Naše vláda lže!….Máme tady pod zemí šest
malých osob podobných člověku!‘‘
Z mnoha svědectví, ať už vysokých činitelů nebo jen proškoleného personálu
těchto tajných základen, ale i ze svědectví obětí, tedy unesených, mohu říci, že tyto
únosy a s nimi spojené změny myšlení, chování a genetické pokusy, jsou reálného
základu a je to patrně jedno z největších nacistických tajemství, přetrvávající v
programech našich vlád dodnes.
Jestli třeba jen trochu pochybujete /což není nikdy na škodu/ ,pak se podívejte na
vládní programy s kontrolou lidského DNA, na oficiální vládní genetické
experimenty i pokusy s klonováním.
Když v červenci 1996 vědci ve Velké Británii poprvé oficiálně naklonovali živého
savce, kterým byla ovce pojmenovaná Dolly, svět to silně vzrušilo. Psaly o tom
noviny po celém světě a lidé protestovali, že je to hra s ohněm. Krátce poté některé
vlády začaly podepisovat chartu, která odsuzuje případné budoucí klonování
lidských bytostí. Natolik to vytvořilo paniku. Ale přátelé, existují důkazy o tom, že
onen světoznámý pokus s klonováním ovce byla jen fraška. První zvířecí klony
vlády vytvářely v přísně tajných projektech už v průběhu II. světové války. A onu
chartu, kterou koncem 90. let začaly podepisovat státy světa proti klonování lidí,
nezlobte se prosím, vypadá to jako vstřícný krok, ale je to jen maskovací náplast
daleko horších projektů – již dávno probíhajícího klonování lidí a těch
nejodpornějších genetických pokusů postnacistické éry. Ano, ta charta měla, jak se
domnívám, pouze utišit veřejnost, že vše bude v pořádku, zatímco se už 50 let
nazpět vytvářely v tajných laboratořích pokusy s lidskými klony.
Vždyť právě klonování byl stěžejní plán odporných genetických experimentů
Adolfa Hitlera v koncentračních táborech. Fašistický doktor Mengele pracoval za
II. světové války na přímý rozkaz Adolfa Hitlera na projektu klonování lidí.
Skutečně k tomu zneužívaly vězně koncentračních táborů, nevyjímaje ženy a děti.
Jen pro tento genetický výzkum zemřelo pod rukama fašistických lékařů přes 5000
nevinných lidí, což je oficiální statistika. Odpornými genetickými pokusy
/klonováním/ se pokoušel Hitler získat třeba i tisíce tělesně, rasově i mentálně
identických jedinců, vytvořených podle jednoho vzoru daným vůdcem. Těmito
genetickými pokusy, které jsou totálně obráceny proti Bohu a všem přírodním
zákonům, se Hitler pokoušel stvořit nestvořitelné – dokonalé kopie lidí.
Projekt ,,PAPER CLIP,, byl velmi vstřícný k těmto nacistickým vědcům a
vražedným lékařům a tvořili důležitou složku exulantů pro americkou vládu. A
snad nevěříte tomu, že je vláda USA zaplatila a zajistila pro své služby jen proto,
aby nezlobili ? Vždyť jsme si již řekli, jaké uplatnění v nejvyšších funkcích tito
nacisté dostali.
Světem jde zamlžování. Nevěřte tomu, že ovečka Dolly byla prvním klonem na
světě, to bylo pouze show pro tisk, jednoduše už dál nešlo tajit, že je tato technika
nefunkční a tak se obětovala ovečka, aby svět věřil, že se to ví až nyní a výzkum
ještě dál nezašel.
Jenže jak vyplývá z projektu ,,PAPER CLIP,, - klonování probíhá již od konce II.
světové války a nejde pouze o klonování nižších živočichů, ale i lidí. Tyto utajené
projekty z velké části potvrdila i německá televizní stanice ARD a to jen krátce po
naklonování ovce Dolly. Lidstvo mělo protestovat zřejmě mnohem dříve.
Proč vlády provádí pokusy s DNA a klonováním ? Chtějí snad vytvořit, stejně jako
se o to pokoušel Hitler, světovou rasu lidí s jedním jediným programovaným
myšlením ? Silné dělnické otrocké, ale zato slaboduché a podřizující se zástupy lidí
? Nevím, ale jestliže dnes víme, kdo stojí za těmito projekty /nacisté/ - pak se nám
musí svírat tváře… .
V Itálii se k těmto tématům postavili. Dne 21.dubna 1997 odvysílala italská
televize dokument nazvaný – Záhady. Nikdo možná tehdy ještě netušil, jakou
světovou pozornost to vyvolá. Dokument ukazoval výsledky tajných genetických
pokusů, které americká armáda provádí na lidech. Byl zde odvysílán videozáznam,
který na tajné základně Dulce odcizil její bývalý bezpečnostní důstojník Thomas
Castello /už o něm byla řeč/. Thomas Castello, ale s ním i Derek Hennessy, který
stejně jako Castello dokázal nezávisle a přitom detailně shodně popsat, co viděl v
tajných laboratořích, jsou od jisté doby nezvěstní. Hovoří se o tom, že se jich vláda
zbavila jako nepohodlných svědků. Italská televize, která promítala odcizený
videozáznam, nechala diváky shlédnout, jak kamera snímá řady skleněných nádrží
s uměle při životě udržovanými zárodky a částí těl podobných lidským. Komentář
uváděl, že jde o výsledky klonování lidí, prováděného s podporou americké
federální vlády. Videozáznam ukazoval i části tajné podzemní základny. Tento
záznam byl odborně analyzován pomocí počítače, zda nejde o podvrh a zjištění
bylo velmi znepokojivé - záběry jsou autentické. Na záběru byl dokonce
identifikován i jeden známý vědec.
Když byl v tomto vysílaném dokumentu umožněn divákům živý vstup s
odborníkem z New Yorku, Seanem Davidem Mortonem, který záběry komentoval,
v okamžiku, kdy Morton začal prozrazovat, že obrazovka zachycuje skutečné
lidské klony, moderátorka Foschiniová okamžitě Mortona přerušila a spojení s
New Yorkem se náhle uprostřed řeči přerušilo. Hlas moderátorky překryl i
Mortonova závěrečná slova. Nikdo tehdy asi neměl zájem na tom, aby diváci
věděli více pravdy, než je zdrávo. Ale přestože nenechali Mortona domluvit, jeho
slova byla zachycena alespoň na pásku v televizním studiu a podařilo se je
rekonstruovat : ,,Náš informátor, který v laboratoři pracoval, nám řekl, že v oněch
skleněných válcích přežíval jakýsi druh inteligentních bytostí.‘‘
Později byl s Mortonem učiněn rozhovor s médii, kterým uvedl : ,,Hovořil jsem o
lidských bytostech a jejich částech, což asi moderátorku i vědce značně překvapilo.
Jsem si však jist tím, co říkám, protože film byl počítačově
analyzován….nepochybně se jedná o autentický záznam. Nejen to, existuje také
další záznam, celkem 17 minut záběrů jasně ukazujících těla zrozená křížením
lidí….Posledně jmenovaný film ukazuje i vědce, kterého se nám podařilo
identifikovat. Podle mého názoru se klonováním lidí zabývají /v USA/ dvě
laboratoře, jedna se nachází v Dulce a druhá ve White Sands.‘‘ Tolik slova Seana
Davida Mortona.
Vzpomínáte si ještě na svědectví unesených, kteří viděli v laboratořích ty samé
řady skleněných nádrží s lidskými těly ? Svědectví z celého světa…. Co se týká
přímo aspektu klonování, velmi mě zaujal případ únosu ze Španělska, o kterém si
nyní řekneme.
Jednu neděli v květnu 1985 odjel v 8:00 ráno z domova v Barceloně 24 letý Xaver
C. do Vallgorguina, což je asi 25 km od Barcelony. Přibližně po dvou hodinách
přijel Xaver zpět do Barcelony. Velmi se divil, proč jeho tachometr ukazuje, že
najel 300 km, když cesta tam i zpět měla jen 50 km. Když přišel domů, velmi se
divil, proč jsou v neděli všude otevřené obchody. Pak ale zjistil neuvěřitelnou věc,
bylo pondělí 18:00 hodin večer. Policie už po něm vyhlásila i pátrání. Xaver si
nedokázal vysvětlit, jakto že se vrátil až druhý den večer, když podle něj přijel zpět
hned za necelé dvě hodiny. Časová ztráta, o které jsme si již říkali, byla u něj 34
hodin, ve kterých si nepamatuje nic, co by se s ním dělo. Slavný španělský
psycholog a diplomovaný hypnotizér, profesor Francisco de Asis Rovatti, tehdy
Xavera zhypnotizoval, aby zjistil, co se s ním v tento ztracený čas dělo. Další děj je
prakticky shodný s tisíci únosy lidí po celém světě. Ale něčím snad
překvapivějším. Totiž poté, co byl Xaver přinucen zastavit automobil, byl omámen
a pamatuje si až, že ho někdo táhl proti jeho vůli někam do podzemí, kde na něm
byly lékařsky testovány různé věci. Vložili mu též do ramene mikročip. Poté mu
odebrali vzorky kůže a vlasů /skutečně, když se vrátil k rodině, všichni se divili,
proč nemá vlasy a na levé ruce má stopy po trojúhelníkových vpichách o straně 3
centimetry/. Xaver též viděl, jak před ním experimentují s jakousi tekutinou. Xaver
se stal svědkem diskuse přítomných, kteří ho chtěli naklonovat, popřípadě již
dokončit dříve učiněnou genetickou operaci. A skutečně, vzorky, které mu
odebrali, svědčí o mnohém. Jak Xaver dále uvedl v hypnóze, zaslechl od
personálu, že jeho vytvořený klon bude sice vypadat jako on, ale bude mít úplně
jiné myšlení /zřejmě dle připraveného vzorce chování/. Šok však Xaver zažil, když
se krátce poté objevil v místnosti člověk, který mu byl k nerozeznání podobný,
vlastně to byl úplně identický dvojník. Zřejmě tedy nešlo o žádnou počáteční
operaci, ale dlouhodobější věc. Poté byl Xaver naprogramován, aby si nic
nepamatoval a vsazen zpět do nastartovaného auta na odlehlé silnici. Tam se Xaver
probral s pocitem, že jeho auto má asi poruchu, protože zastavilo. Ale protože
motor běžel, rozjel se trochu zmatený zpět domů.
Xaver si nepovšimnul ničeho divného, až překvapivé reakce rodiny, policejního
pátrání, že je 34 hodin nezvěstný a jeho oškubané vlasy a podivné trojúhelníkové
jizvy s chybějící kůží na levé ruce, jakož i nesrovnalosti v najetých kilometrech, to
vše dávalo tušit něco mnohem závažnějšího. Díky hypnóze profesora Rovattiho
však zjistil, co se s ním skutečně dělo a zjistil také, že tento únos nebyl zdaleka
prvním. Ale pak se dostavil nečekaně i důkaz ze všech nejhroznější. Několik dní
po únosu mu jeho známý pověděl, že ho viděl na ulici Avenida Margues del Duero
v Barceloně, na které však Xaver nebyl už dlouhá léta. Když se jindy po dlouhé
době vydal ke svým příbuzným, když ho viděli, velmi udiveně se zeptali :
,,Co,…ty jsi tady zase ? Přece jsi odešel s tím, že jíst nebudeš…‘‘ 16. listopadu
1985 byl viděn nevysvětlitelně v barcelonské Pasco de Colon. Během krátké doby
musel Xaver být svědkem toho, jak jeho dvojník od chvíle jeho posledního únosu
prochází tímtéž městem. Dokonce ho nafilmovala několikrát i průmyslová kamera
v době, kdy byl Xaver prokazatelně úplně jinde. Koncem roku 1985 byl Xaverův
klon viděn napos ledy.
Ale takových případů je mnohem více. Jsou evidovány na různých místech světa.
K čemu slouží klony unesených ? Oběti mohou být uneseny jako ideologicky
nevhodní a jejich klony mají nepozorovaně nahradit jejich přítomnost ve
společnosti s novým myšlením ? Nebo mají svým chováním diskreditovat svého
originálního původce nebo dokonce páchat v jeho jménu trestnou činnost, aby byl
poté onen nevinný uvězněn ? Nebo se svým původcem nemají už nic společného a
jednoduše plní příkazy a hrají dle naprogramované úlohy ? Nevím a jistě může být
těch možností více. Snad by bylo dobré podívat se do zákulisí těchto projektů, kde
se manipuluje s lidskou DNA.
Vraťme se tedy zpět k myšlence – lidé provládní a ti odsouzení. K myšlence, v níž
hraje důležitou úlohu i čistá rasa a jednotné lidské myšlení. Vlády světa se
úpěnlivě drží výzkumu lidských genetických vzorců a v tajnosti vytváří projekt té
největší diskriminace a rasismu všech dob.
Každý člověk na světě má své zcela identické DNA, které nemá nikdo jiný. Z
DNA každého člověka lze však vyčíst mnoho společných aspektů. Na základě
genového výzkumu lidského DNA může dnes věda bezpečně zjistit Vaše dědičné
nemoci, náklonnost k různým životním stylům, zvykům, ale i sklony k duševním
chorobám nebo k násilí. Kdo bude mít Vaše vzorky, může si přečíst Vaše DNA. K
tomu přitom postačí nepatrný kus Vaší kůže, vlasu, krve, moči nebo slin, lze je
zjistit dokonce i z předmětů, kterých jste se dotýkali.
DNA člověka lze zjistit ve chvíli, kdy přijdete na svět, ale i mnohem dříve. Jak se
zachovají rodiče ? Nebudou své děti utrácet při potratech, zjistí-li, že mohou být
postiženy nějakou nemocí ? Co udělají naši zaměstnavatelé ? Nevyhodí nás z práce
jako člověka se sklony k marodění nebo pomalejšímu uvažování, byť se nic z toho
neprojevuje ? A co pojišťovny ? Budou nás vůbec chtít pojistit ? Nebudeme pro ně
předem jasně prodělečnými lidmi s genetickými sklony být nemocní ? Nepřestanou
v dnešní době byznysu pojišťovny uzavírat pojistky geneticky nevyhovujícím a
neperspektivním lidem ? A co lékaři ? Nepřestanou léčit občany, jejichž DNA
vykazuje přílišnou medicínskou náročnost ? A v poslední řadě, co některé rádoby
demokratické vlády ? Nezřeknou se v právech svých občanů ? Nebudou občany
škatulkovat do rasových a dalších tříd podle jejich genetických předpokladů ?
Můžeme se jen modlit, aby se situace nevyhrotila natolik, že se přiblížíme
nacistickému Německu, kde se nevhodní lidé vládou zavírali do koncentračních
táborů a masově zabíjeli pro své genetické, rasové i ideologické přesvědčení.
Obávám se, že se blíží doba, kdy totalitní kádrové posudky občanů nahradí
záznamy našeho klíčového úseku DNA na disku. Kdo koho a proč ocejchuje ?
Jakým právem a co učiní společnost s geneticky nevyhovujícími občany ?
Neblížíme se náhodou k té nejnespravedlivější a nejrasističtější společnosti, která
přesahuje meze nacistických výzkumů ? Jedno je jisté, vlády se nepoučily obětmi
koncentračních táborů a bez sebemenší piety pokračují dál v boji za ,,určitou,,
společnost. Genetické pokusy jsou v plném proudu.
Již dnes existují ve světě stovky případů, kdy uchazeči o zaměstnání nebyli přijati
jen kvůli svému genetickému testu. Můžeme si uvést pár případů. V roce 1996 si
chtěl muž z americké Kalifornie uzavřít pojistku pro své dva syny. Pojišťovna si
zjistila, že jejich matka zemřela na genetickou srdeční vadu a odmítla chlapcům
poskytnout krytí léčebných výdajů. Tím je odsoudila pouze na základě genů. Jiný
případ se týká britské ženy, která byla těhotná. Nemocnice na ní stále naléhala, aby
podstoupila test DNA, což razantně odmítala a požadovala o zdokumentování
tohoto jejího požadavku. Když se však o pár týdnů později vrátila do nemocnice,
přesto všechno jí ukázaly výsledky. Tehdy vyšlo najevo, že všechny ženy ve Velké
Británii jsou bez svolení a v tajnosti geneticky testovány na různé choroby. Na
základě těchto odpuzujících zjištění mám právo se domnívat, že tento tajný a
neetický postup slouží k tomu, aby se zjistily ve Velké Británii potenciálně
nevhodné děti a matkám bylo doporučováno pod různými záminkami dítě uměle
potratit. A tato teorie je pouze odrazem skutečných praktik z jiných států, o kterých
si ještě řekneme.
V USA, ale i po celém světě jsou budovány z vládních peněz obrovské databanky
DNA. Každý člověk na světě má mít v konečné fázi uloženo svoje DNA v
národním identifikačním centru. Má být totálně pod kontrolou a může být tak
kdykoliv diskriminován nebo vydírán za to, co neudělal, jen za to, co udělat může
podle svého genového předpokladu. Od údajného sklonu k alkoholu, násilí či
duševním nebo sexuálním poruchám, aniž by se však cokoliv z toho jakkoliv
projevovalo. Tyto světové databanky sbírají naše DNA za našimi zády. Proč to
státy tají ? Proč nepřiznají, proč potřebují naše DNA ? Museli by se přiznat i ke
svým letitým genetickým pokusům a únosům lidí 50 let nazpět ? Proč chtějí mít
každou lidskou bytost geneticky podchycenou ? Není to ta nejdokonalejší varianta
nacistických genetických mapování společnosti za účelem nelítostného vyhlazení
nevyhovujících ? Není to snad snaha o novou rasu světových lidí jednotného
chování i myšlení ?
Vlády mají naprosto snadný přístup k naší DNA. Každý z nás se účastní povinných
preventivních lékařských prohlídek a komu z nás ještě nikdy nebyla brána krev ?
Ať už krev nebo různé druhy výtěrů, to vše je laboratorně zkoumáno, ale obyčejný
člověk nemá ani v nejmenším tušení, kudy všude vzorek jeho těla a DNA putuje a
k jakým účelům slouží.
V některých státech se to dodnes tají z obav před panikou veřejnosti, jiné státy,
jako USA už přiznávají, že veškeré vzorky jsou používány pro vládní registry
DNA jednotlivých občanů.
Ještě v roce 1991 prohlásil v americkém Kongresu James Watson, držitel
Nobelovy ceny za výzkum DNA : ,,Myšlenka, že bude existovat ohromná
databanka genetické informace na miliony lidí, je odpuzující.‘‘
Ale ani slova tohoto nejkompetentnějšího muže před Kongresem nic nezmohly. Již
v roce 1994 vyšly najevo první podstatné důkazy o vládních databankách DNA v
USA obsahující miliony vzorků, mnohdy získaných bez informování pacientů.
Tento rok ale nebyl magickým, zjistilo se, že s DNA vláda USA manipulovala už v
50. letech.
Od 60. let je všem novorozencům v USA odebírána krev jako součást povinných
vládních programů – údajně proti dětským chorobám. Od roku 1991 buduje
federální policie FBI v USA národní katalog vzorků DNA svých občanů, přestože
se nikdy ničím neprovinili. Od června 1992 jsou v USA od každého brance i
vojáka odebírány vzorky krve a slin. A největší šok na závěr – vláda USA založila
v roce 1991 národní síť databází DNA, známou jako CODIS /Combined DNA
Identification Systém/. Vzorky lidského DNA se stávají v USA dokonce už i
součástí identifikačních karet a občanských průkazů /biometrické generace/. Když
Vás policie zastaví kvůli dopravnímu přestupku nebo prostě jen tak ze šikany,
okamžitě o Vás ví více, než nacisté legitimující za války v ulicích měst Židy.
Cožpak vlády neznají hranice, za kterými začíná prachsprostá totalita ?
Kromě Národních identifikačních center vlády USA, o kterých byla řeč v
souvislosti s nelegálním shromažďováním osobních údajů o občanech, existují
specifické databáze DNA spojené od roku 1991 národní sítí databází DNA
/CODIS/.
Organizace pro ochranu lidských práv po celém světě bijí na poplach před
podobnými snahami. Jenže světový byznys je mocnější než svědomí. Přesto
ochránci lidských práv a svědomitá část vědců a politiků dokazují, že celé tyto
vládní snahy kolem výzkumu lidského DNA velmi smrdí. V červenci 1997 provedl
britský Kongres odborových organizací /TUC/ kroky, aby dostal otázku
genetického slídění na pořad politického jednání vlády. Britské odbory totiž
zaznamenaly mnoho případů, kdy bylo lidem odepřeno zaměstnání jen kvůli
svému DNA. Profesor George Annas z Bostonské univerzity vyzval vládu Velké
Británie, aby zastavila tuto diskriminac i. Jenže ani Ministerstvo vnitra, ani vládní
Komise pro rovné příležitosti, ani Oddělení pro zaměstnanost, nedokázalo
poskytnout ani pouhé oficiální prohlášení. Když bylo však Oddělení pro
zaměstnanost britské vlády dotázáno, zda jsou lidé zákonem chráněni před
genetickým prověřováním ze strany zaměstnavatele, úředník tohoto resortu přiznal
: ,,Pravděpodobně ne. Nejsem si vědom, že by stát v této věci něco dělal. Nejsem si
vědom, že se vůbec něco dělá.‘‘
Naopak týmy vědců na celém světě za vládní peníze pracují na nejmasovějším
projektu, který dávno zastínil i kosmický výzkum. Tento celosvětový projekt na
výzkum DNA se jmenuje ,,Humane Genome Project,, /HGP, též známý jako
H. U.G.O./. V USA bylo vládou na tento projekt schváleno v roce 1987 celých 4,5
milionů dolarů. V září 1987 nařídil ministr energetiky založení výzkumných center
pro lidský genom u tří národních laboratořích. Je ale velmi překvapivé, ve kterých
laboratořích se měly geny zkoumat. Byly to totiž laboratoře pro výzkum zbraní v
Los Alamos, v Livermore a v laboratoři Lawrence-Berkley.
Americká vláda je ta poslední, která může hitlerovskému Německu vyčítat
rasistické vyhlazování Židů, Rómů a dalších rasově odlišných občanů. USA, které
samy od 18. století vyhladily své původní indiánské obyvatelstvo a zavleklo a
zotročilo obyvatelstvo černošské, má tyto praktiky vžité. Po II. světové válce a
projektu ,,PAPER CLIP,, začalo USA uplatňovat tzv. ,,vědecký rasismus,,.
Jen připomenu, že ještě po válce v roce 1945 byla v 17. státech USA segregace
veřejných míst od černošského obyvatelstva a ve 14. státech nesměli černošští
obyvatelé používat ani autobusovou dopravu. Ve 21 státech byly navíc oddělené
školy pro bílé a černé obyvatele. Černoši měli též zákaz volebního práva. Až v
roce 1952 bylo vydáno vládní nařízení proti diskriminaci, ale až teprve roku 1964,
takřka 20 let po válce, přijal Kongres teprve zákon o jejich občanských právech.
Přesto vše je dodnes v USA uplatňován tzv. ,,vědecký rasismus,, na základě
lidského DNA, IQ testů nebo barvy pleti. Pojďme si o tom něco říci….
Snad nic neohrožuje zdraví ohromných řad afrických Američanů více, než činnost
vládních středisek Společnosti mentálního zdraví, které vznikly v roce 1963. Tato
střediska a jejich programy byly původně ustanoveny Národním institutem
duševního zdraví /NIMH/ a jejich činnost byla dotována Agenturou pro
psychiatrický a psychologický výzkum. Zakladatelem a ředitelem NIMH byl Dr.
Robert Felix, tedy stejný člověk, který byl zapleten do fondu založeném vládní
CIA a který dělal pokusy s drogou LSD na afrických Američanech v Kentucky.
V průběhu let Národní institut duševního zdraví /NIMH/ založil mnoho zhoubných
programů na potlačování afrických Američanů. Společnost mentálního zdraví,
která prováděla masové populační pokusy s drogami, zaznamenala velký přísun
černošských obyvatel jako testovacího materiálu, což se vysvětlovalo jejich
sociálními důvody. A tak se chudí černošští obyvatelé hrnuli za skromné peníze do
těchto pokusů, kde si mysleli, že na nich testují léky. Když však lékařské studie od
roku 1960 prokázaly, že tyto psychiatrické drogy vytváří násilné a agresivní
chování, vznikla z toho značná aféra, ale především populační problém. Vláda
USA se totiž již dříve na všech úrovních připojila k tomuto programu. Statistiky
ukazují, že trestná činnost drogově testovaných osob se zvýšila až dvojnásobně.
Americká vláda tehdy začala obviňovat černošské obyvatelstvo ze zločinnosti,
problémů s drogami a počtem sebevražd. Ta samá vláda, která černošské
obyvatelstvo ještě pár let předtím zdrogovala, nyní obvinila tuto komunitu ze
vzniku celého společenského problému. Ale šla ještě dál, ve svém rasismu jim
začala opět upírat jejich práva na vzdělání, práci, přirozenou inteligenci a
odsouvala je na okraj společnosti a nejlépe ještě dál, do věznic a ústavů.
Psychiatr Louis Jolyon West, bývalý ředitel Neuropsychologického institutu /NPI/
kalifornské univerzity v Los Angeles, navrhl v roce 1973 založení Střediska pro
studium a snížení násilí. Byl to tentýž West, který roku 1960 navrhoval provádět u
určitých černochů mozkovou lobotomii a vykleštění. West r. 1973 navrhl studii, do
níž spadaly také ženy, děti a vězňové, taktéž i defektní nebo opožděné děti.
Příklady Westových ,,léčebných,, metod zahrnovalo zasazení elektronického
sledování /mikročip/ nebo navádění na cíl do mozku. Naštěstí byl tento projekt NPI
roku 1974 zrušen po celostátních protestech vyvolaných Občanskou komisí za
lidská práva, která v tom viděla obnovení fašismu a pokusy o genocidu. Po
protestech byla zrušena i státní podpora těchto projektů, ale vznikaly desítky
jiných.
V roce 1983 dostalo lékařské středisko Duke univerzity v Severní Karolíně takřka
třičtvrtě milionu dolarů na zkoumání agresivního chování vzorku dětí afrických
Američanů. Národní institut duševního zdraví se v letech 1992-1993 pokusil
založit ,,Národní iniciativu proti násilí,,. Tuto měli psychiatři využívat, aby určili
přes biologické znaky a DNA, u kterých dětí by se pravděpodobně mohlo vyvinout
zločinné chování. Cílem bylo především černošské a hispánské obyvatelstvo.
NIMH mělo v úmyslu potlačovat násilnické chování manipulací s chemickými a
genetickými kódy a namícháním individuálního léku k potlačování agresivního
chování. Jednalo se vlastně o genetické manipulace s lidmi, agresivita a její údajná
léčba, to byl pouze záměr pro získání podvodné podpory veřejnosti pro tyto
pokusy. Vše na úkor černošských obyvatel. Tento plán musela zastavit až
protestující veřejnost, Federální komise pro zastavení násilí, ochránci lidských práv
a Dr. Seth Farber, ředitel sdružení ,,Hnutí proti násilné psychiatrii,, který k tomu
poznamenal, že tito psychiatři chtějí stejně jako nacisté jednat s africkou mládeží
jako s obětním beránkem, vehnat ji do závislosti na drogách a vzít poté práva jejich
rodičům.
Podívejme se na americké věznice. Přestože černoši tvoří v USA pouze cca. 12
procent celkové populace, vinou vládních programů /a zvláště těch ozdravných/
tvoří černoši v amerických věznicích drtivou většinu populace. Otázka viny a
neviny není vládě zřejmě vlastní, důležité je pro ni zbavit se občanů, jejichž
genetické předpoklady je automaticky odsuzují. Už šestiletým černošským dětem
se ve školních posudcích přisuzuje automaticky potenciální agresivita a sklon k
násilnosti. Mnohým je bezdůvodně nařizováno učiteli i psychiatrické léčení.
Celkové černošské populaci je diagnostikována schizofrenie až 15 krát častěji než
bělochům. Například ve státě Tennessee, kde je 16 procent černochů, skoro
polovina z nich obdržela od úřadů jako prvotní diagnózu schizofrenii. Černošské
děti nejsou rovnoprávné na základních školách ani při zkouškách na vyšší školy a
na vysoké se dostávají v minimálním poměru, přestože není větších vědomostních
rozdílů mezi nimi a ostatními. V roce 1974 mělo jen 8 procent černochů
vysokoškolské vzdělání, zatímco u bílých činilo 21 procent. Od roku 1973 přijali
velcí zaměstnavatelé černochy do úřednických nebo vedoucích funkcí jen v
rozsahu 2,7 procenta, na odborné pak 3,2 procenta, zato jako dělníky 20,6 procent
a sluhy 23,9 procent. Přestože se v celkovém měřítku černošští i bělošští obyvatelé
USA stávají obětí násilností ve stejné míře, 82 procent popravených od roku 1977
bylo odsouzeno za vraždu bílé pleti. Přestože černoši tvoří jen cca 12 procent
celkové populace USA, tvoří téměř 42 procent lidí odsouzených k smrti. Právní
systém, který je soudil a odsuzoval, je ve své drtivé většině bílý.
Ale tento problém je celosvětový a hovoříme zde o vládních přístupech k rasismu a
boji za čistou rasu. Mohl bych uvést stovky států plné rasismu a genocidy, jsou
zejména v Africe a rozvojových zemích, ale to je věcí známou, ví o tom všichni.
Nikdo s tím nic nedělá a když už, tak se tomu jen pomůže jako ve Rwandě, kde
vláda povinně vnutila všem identifikační karty k ještě masovější vzájemné
likvidaci. Ale co státy, které se nazývají vyspělé a demokratické, jako USA a další
? Jsou vyspělé i mentálně nebo pouze prosazují vyspělejší metody likvidace ? Co
třeba taková Austrálie, jeden z nejvyspělejších a donedávna, zdálo se, i poklidná
demokratická velmoc. Pojďme se na ni podívat otevřenýma očima.
Až do roku 1970 odebíraly australské úřady černošské domorodé děti jejich
rodinám k násilné převýchově do státních ústavů. Jenže nešlo o převýchovu,
australská vláda je týrala hůře jako dobytek a ty z nich, které byly přinuceny
pracovat v bílých rodinách jako otroci, mohly stále ještě mluvit o ,,štěstí,, oproti
ostatním dětem, které zůstaly za zdmi koncentračních ústavů australské vlády.
Celkem bylo takto ,,převychováno,, kolem 100.000 dětí tmavé pleti. Následující
fakta jsou oficiálními svědectvími vyšetřování těchto zločinů…. Desetitisíce dětí
bylo vládou uneseno od svých rodin do státních ústavů. Místo státní převýchovy
byly tyto děti, zejména dívky, znásilňovány a týrány a musely pracovat celé dny na
farmách jako otroci. Pravidelně a bezdůvodně byly bity a bičovány, když byly
předtím mnohdy nahé přivázány k židlím. Chlapci byli zpravidla zneužíváni pro
lékařské experimenty. Denně jim byly píchány, jako všem ostatním dětem, injekce
s neznámým obsahem, po kterých ztráceli rovnováhu a byli jako pomatení. Většina
dětí se stala po těchto vládních experimentech doslova fyzickými a psychickými
mrzáky. V Austrálii existovalo několik těchto sběrných /koncentračních/ táborů
pro tyto děti tmavé pleti. Například v Cootamundře, Darwinu, Palm Island a
nejstrašnější tábor byl v Severním Queenslandu. Jen během dvou let zde na
lékařské experimenty a brutální přístup zemřelo přes sto dětí. Děti byly totálně
izolované, nesměly mluvit svým rodným jazykem, denně byly surově bity v rámci
preventivní ,,výchovy,, a většina z nich už nikdy neměla spatřit své rodiny. Děti
žily v příšerných podmínkách, plesnivé jídlo, vši a nemoci nebyly ničím
vyjmečným. Vychovatelé jim pravidelně do úst ládovali nesnesitelně silná
projímadla, aby prý zabili případné cizopasníky v těle. Všechny děti byly ostříhány
dohola, nesměly slavit narozeniny, svátky, nedostalo se jim vzdělání a musely
pracovat jako otroci na venkovských farmách bez nároku na odměnu. V Západním
Queenslandu byly dokonce děti používány jako boxovací pytle pro policisty, ale i
jen pro zábavu. Mnohé byly přitom ubity k smrti. A to vše není vzpomínka na
nacistické koncentrační tábory, ale praktiky ústavní výchovy australské vlády
praktikované ještě v 70. letech.
Celá aféra se provalila teprve v roce 1997, kdy Australská komise za lidská práva
obvinila australskou vládu z genocidy a vyzvala k odškodnění všech obětí /cca.
100.000 obětí/. Australská vláda se okamžitě snažila přinutit Federální soud, aby
všechny tyto případy navždy uzavřel a zatajila se tak pravda o těchto táborech a
praktikách v nich. Ale Federální soud to odmítl a začal vše vyšetřovat. Tisíce žalob
zahrnulo soudy, odškodnění přitom po vládě žádá dnes už jen asi 700 lidí.
Australská vláda pod tlakem veřejnosti a výsledků šetření Federálního soudu
přiznala, že tyto události jsou tou nejstrašnější kapitolou národní historie.
Jenže tento poválečný rasismus se projevuje ve všech aspektech nelidskostí.
Nevyhnulo se mu ani téma sterilizace žen. Vládou vynucované potraty dětí, násilné
zneplodňování žen /sterilizace/ nebo kastrace mužů, vždy určité rasy nebo
komunity, to je stínem těchto praktik. Zdálo se, že tyto zvířecí praktiky budou
první, co po koncentračních táborech svět zavrhne. Naopak, stalo se to jedním z
prvních plánů za čistou rasu.
Již od počátku 60. let používaly USA vydírání a ekonomického nátlaku na africké
země, aby je přinutily užívat antikoncepční prostředky a prosazovaly sterilizace
plodných žen a umělé potraty u žen gravidních. Vše z důvodu růstu černošského
obyvatelstva. Tehdy to mohla vláda ospravedlňovat hladomorem v Africe, přestože
humanitární pomoc zastíralo spíše vydírání, kdy OSN vyhrožovala zastavením
hospodářské a kulturní pomoci, pokud občané neuposlechnou. Řekněme, že to byl
a je spíše světový omyl, než-li rasistický záměr. Ale pak jsou tady další, velmi
odpudivé vládní snahy…
Nikdo se netají tím, že právě v boji za čistou rasu byly prováděny po celém světě
vládami násilné sterilizace žen. Dávejte dobrý pozor ! V letech 1935-1976 bylo ve
Švédsku násilně sterilizováno 60.000 zdravých žen, zcela bezdůvodně, pouze pro
fašistickou ideu zachování severské rasy. Od 30. let do 70. let bylo v USA
provedeno, snad shodou náhod, taktéž 60.000 sterilizací žen. Této násilné vládní
sterilizaci se museli podrobit tisíce černošských, hispánských žen, ale i tisíce
mladých mužů a žen bílé pleti, žijících v ústavech pro invalidy nebo mentálně
zaostalé. Sterilizace byla často podmínkou jejich propuštění. Vláda likvidovala
životy rasově a mentálně nevyhovujícím, ale i tělesně postiženým, stejně jako
nacisté.
Stát Portoriko, který je součástí USA s černošským a hispánským obyvatelstvem a
který je znám tím, že tam na lidech vláda USA testuje jako na dobytku různé
preparáty, je znám i hromadnými sterilizacemi. Do roku 1968 bylo v tomto státě
doslova genocidně sterilizováno 35,3 procenta žen ve věku 20-49 let. Je to doslova
vybíjení národa. USA zde testovala i skryté způsoby sterilizace. Podávala místním
občanům Thalidomid, který poškozoval plod a děti umíraly v těle matek nebo se
rodily zmrzačené či života neschopné. Tato vražedná praktika s Thalidomidem
byla v letech 1959-1962 testována i v Německu, Anglii a dalších zemích Evropy,
kde má na svědomí několik tisíc dětí. V USA jsou sterilizovány i indiánské ženy,
aniž by byly nemocné a dokonce i bez jejich souhlasu či třeba jen informování. Jen
v letech 1973-1976 bylo ze čtyř z dvanácti indiánských oblastí hlášeno 3400
takových sterilizací. Násilně vládou sterilizována je dnes asi každá 7. indiánská
žena. Co je ale strašné, tyto sterilizace podporuje ve světě i OSN, sáhlo se k nim
nejen v Africe, ale např. i v Indii, kde se musely ženy povinně podrobit svému
zneplodnění /sterilizaci/. Každá žena přeci má právo mít dítě, ať už má jakoukoliv
barvu pleti, národnost nebo geneticky vžitý životní styl. Z těchto genocidních
vládních snah se chce člověku vyloženě zvracet.
V říjnu 1978 vyšlo najevo, že americká federální policie FBI záměrně poskytovala
členům rasistické a teroristické organizace Ku-Klux-Klan informace o černošských
bojovnících za lidská práva. Tato světoznámá a největší americká rasistická
organizace pak s podporou vládní FBI prováděla protičernošský teror. Hned o
měsíc později, v listopadu 1978 byl kvůli těmto incidentům vyslýchán ředitel FBI
Luis Gray. Ten přiznal, že vedení FBI nechalo krátce po provalení aféry zničit přes
1500 svazků tajných dokumentů, které FBI usvědčovaly z genocidy.
Přátelé, možná si říkáte, proč hovořím o světovém rasismu. Většina z Vás, co nyní
čte tuto knihu, je bílých a snad je tolik nezajímá, co se děje ve světě občanům, kteří
se narodili s jinou barvou pleti. Možná nás to nezajímá čistě ze vzdálenosti
problému, možná z trošky vžitého rasismu a předsudků v nás ? Jenže rasismus
může být likvidací jakékoliv rasy, především ale člověka. Týká se to nás všech. Ne
ani tak proto, že se nám zde světovláda snaží násilně vytvořit jednotnou rasu
zotročených a labilních lidí, ale proto, že celý tento proces je namířen proti lidem
jako celku. Skvěle to charakterizoval protestantský kněz Martin Niemoeller, který
byl roku 1938 poslán fašisty do koncentračního tábora Dachau. Ten napsal :
,,Nacisté v Německu přišli nejprve pro komunisty, ale já jsem se neozval, protože
jsem nebyl komunista. Pak přišli pro Židy, ale já jsem se neozval, protože jsem
nebyl Žid. Pak přišli pro odboráře, ale já jsem se neozval, protože jsem nebyl
odborář. Přišli pro katolíky, ale já jsem se neozval, protože jsem byl protestant.
Nakonec přišli pro mě, ale nezbyl už nikdo, kdo by se mohl ozvat.‘‘
Přátelé, bijeme-li se za právo kteréhokoliv člověka, bijeme se i za právo naše a
právo nás všech. Jsme všichni lidé jednoho chystaného nepříjemného osudu.
Ale vraťme se zpět ke sterilizacím. Praxe ve světě ukazuje, že tyto státní povinné
sterilizace plní dvojí úlohu. Jedna, jak jsme si uvedli, má eliminovat ve světě
rasově, tělesně, mentálně nebo geneticky nevyhovující jedince. Druhá úloha, která
tomu předchází, je zcela evidentní snaha násilného snížení počtu obyvatel na Zemi.
Ano, není to žádným tajemstvím. OSN a vlády světa začínají pod hrozbami
přelidnění přistupovat k velmi razantním praktikám. Ať už k masovým
sterilizacím, antikoncepční propagandě nebo podpoře umělého přerušení
těhotenství. I kdybychom chtěli věřit dobrému úmyslu, který je pouze naplňován
trochu nelidskými prostředky, pak je tu ale stále jeden veliký otazník. Proč se
všechny tyto eliminační praktiky týkají lidí tmavé pleti ? Ať už v Africe, Asii nebo
u menšin ve všech státech světa. Ano, v Africe je hladomor /také víme kdo ho ve
skutečnosti způsobil/, ale to je jen zlomek obětí vládních programů, nelze se na něj
vymlouvat. Hladovým by se mělo dát jíst, ne je zabíjet. Je snad hlad zločin ? OSN
a vyspělé státy světa si doslova začaly přivlastňovat právo na rozhodování o
světové populaci a životě či nenarození každého nového člověka. Hrozba z
přelidnění a vyčerpání zdrojů se stala falešným a řízeným strašákem, kterého tajná
vláda využívá jako propagandy, aby přesvědčila svět, že jen světová vláda dokáže
,,spravedlivě,, rozdělovat potraviny a zdroje, jakož i práci a hmotné zajištění všem
stejně. O této ,,spravedlnosti,, je vlastně celá tato kniha.
Celkově lze tyto fanatické snahy o snížení obyvatelstva charakterizovat těmito
vládními praktikami – výroba a šíření drog /o tom jsme si již řekli/, farmaceutické
a chemické látky podávané občanům /může sem patřit i fluorizace pitné vody a
další přidávané látky/, vyvolávání umělé kriminality /o které si teprve řekneme/,
sterilizace, umělá potratovost, antikoncepční programy /ne vždy špatné/ a čím dál
masovější euthanásie. Euthanásie je vlastně dobrovolná smrt pacientů, kteří pro své
zdravotní problémy souhlasí s tím, aby je stát skrze lékaře usmrtil. Tento
kontroverzní postup je uzákoňován po celém světě, v roce 1996 ho ministr
spravedlnosti /!!!/ navrhl i v České republice. Ale jde skutečně o humanitární krok
? Zdá se, že se vymyká kontrole. Vzpomeňme na případ amerického lékaře, který
euthanásií nelegálně pozabíjel asi stovku pacientů, za což stanul před soudem a
byla z toho světová senzace. Nikdo nezaručí, že pacient s euthanásií skutečně
souhlasil a zda pro to nebyl spíše přímo vybrán na základě ideologického posudku
a zmanipulované diagnózy. V Holandsku už se ,,díky,, zákonu o euthanásii mohou
legálně zabíjet děti od 12. let, a to dokonce v některých případech i přes odpor
rodičů. Jakoby si snad stát určoval, které občany pozabíjí a které nechá žít ?!?
Zahráváme si s ohněm. V nacistickém Německu stačilo 6 let od doby, kdy se
schválily genetické manipulace a euthanásie k zahájení provozu vyhlazovacích
táborů. Cestou nejmenšího odporu lze snadno a rychle postupovat od nechtěných
nenarozených, přes společnost zatěžující staré a nemocné, až k jakkoliv jinak
nepohodlným, či společensky ,,neúnosným,, a ,,nepotřebným,,.
Ale jedna snaha o snížení světové populace nebyla dosud zmíněna. Její závažnost a
míra, kterou je naplňována, jakož i etické normy, to vše ji řadí mezi největší
skandály všech dob. Jedná se o umělé vládní vytváření a šíření nemocí, infekcí a
mikrobů, včetně smrtelných a spolehlivých virů, kam, jak si dokážeme, patří i HIV
a AIDS. Téma nemocí AIDS ve světě, jeho náhlý a závratný vzrůst a stoprocentní
smrtelná účinnost, to je téma, o kterém si nyní řekneme i to, co v učebnicích
lékařských fakult rozhodně nenajdete.
AIDS – nejstrašnější nemoc všech dob, zabíjí spolehlivě a nelze léčit. Nikdo
nepřežil více jak 12 let. AIDS svými obětmi překonal i mor, který ve středověku
doslova během dvou let 1348-1350 vyhladil třetinu obyvatel Evropy.
Dlouho se tato nemoc tajila, když však začaly být syndromy této nemoci hlášeny v
masovém měřítku, virus HIV a nemoc AIDS byl vládními vědci označen za
epidemii vzniklou přenosem opic na člověka v Africe, kde se poté rozšířila mezi
černošské obyvatelstvo, které mělo tuto nemoc přenést do USA a dalších států
světa. Tyto oficiální propagandistické vládní verze jsou však nejen rasistické, ale i
lživé. Mají pošpinit africké občany a učinit z nich obětní beránky jednoho z
největších zločinů všech dob. Nemoc AIDS totiž, jak bylo mnohokrát odborně
vědecky i oficiálně politicky dokázáno, byla ve skutečnosti vyvinuta v amerických
vládních laboratořích k jedinému úmyslu, okamžitě snížit počet obyvatel na Zemi.
To, co nyní možná vyznívá jen jako nejbláznivější obvinění, si nyní rozebereme ve
faktech a na rovinu. Podívejme se společně na důkazy.
Nemoc AIDS, způsobená virem HIV se objevila koncem 70. let. Dodnes ,,nejde,,
léčit, jakékoliv léky jsou proti ní neúčinné. Vědci již desetiletí řeší záhadu, jak
vůbec mohla tato nemoc vzniknout. Geny této nemoci se totiž nevyskytují u
živočichů ani u člověka. Z genetického potenciálu zvířat ani člověka tedy tato
nemoc vzniknout nemohla. To byl také první vědecký argument, který převálcoval
vládní propagandu o vzniku nemoci u zvířat a černochů v Africe. Přestože je tento
fakt vědecky doložen už desetiletí, v učebnicích lékařských fakult se stále hovoří
totéž. Vše nasvědčuje tomu, že nemoc AIDS je umělého původu, tedy nevznikla,
ale musela být vyrobena. Přestože se umělý původ AIDS již dávno vědecky
prokázal, veřejnost má k dispozici pouze onu příručkovou propagandu o náhodném
vzniku a šíření této nemoci. Jenže zde proti sobě stojí dva uznávané vědecké
tábory. Jeden říká skutečné výsledky výzkumů, druhý je dotován za svoji práci
vládou a není tedy divu,že právě tento tábor stále zamlžuje výzkumy tím, že říká
nikoliv vědecké, ale politicky vhodné ,,výsledky,, výzkumů. Učebnice však vydává
vláda, takže veřejnost se asi mnoho pravdy nedozví. Pojďme se k ní přiblížit
alespoň my….
Existují důkazy, že AIDS byl vyvinut jako nejúčinnější biologická zbraň vládou
USA. Nejúčinnější, protože napadá imunitní systém člověka bez jakékoliv
možnosti záchrany. Americká vláda investovala milionové sumy do biologických
výzkumů pro válečné účely, stejně jako Sovětský svaz a další státy, které se snažily
vzájemně si na tomto poli konkurovat.
Podle záznamů výboru amerického Kongresu pro příděl financí, byla zjištěna jedna
závažná věc. Oddělení pro biologickou válku amerického Ministerstva obrany totiž
v roce 1969 požadovalo po Kongresu 10 milionů dolarů na výrobu jakéhosi
organismu, který selektivně narušuje imunitní systém člověka. V těchto vládních
dokumentech se přímo píše : ,,Během příštích pěti až deseti let bude
pravděpodobně možné vyrobit nový typ nakažlivého mikroorganismu, který se v
určitých důležitých aspektech liší od každého známého původce nemoci,,. Tato
vládní dotace na výrobu této záhadné nemoci byla Kongresem schválena údajně ze
strachu před Sovětským svazem a jeho výzkumy ve stejné oblasti. Jenže, jak se
ukázalo, byla to jen cílená snaha přesvědčit Kongres, aby výrobu této nové a
nejúčinnější nemoci všech dob schválil. A skutečně, do pěti let byl vyvinut AIDS.
Ten pravý záměr poodhalil senátor M.W.Cooper, který zveřejnil, že tato nemoc
byla vyrobena jako světový prostředek umělého a násilného snížení populace.
Odstartováno to bylo již na světové konferenci v Huntsville v Alabamě roku 1957,
kde se poprvé vynořili katastrofické scénáře z přelidnění, ale také ,,Alternativy 1,2
a 3,,. Poslední kapkou byla pak studie Římského klubu z roku 1968, která
potvrdila, že je nutné eliminovat světovou populaci. Dr. Aurelio Peccei,
zmocněnec Římského klubu /světová elita vědců a politiků/, vydal vládě USA po
této studii několik přísně tajných doporučení. Jak senátor Cooper říká : ,,Hlavní
doporučení spočívalo ve vývoji mikrobu, který napadne imunitní systém, a tak
nebude možné vyvinout proti němu vakcínu. Byly vydány příkazy vyvinout
mikrob a také vyvinout lék a ochranné prostředky. Mikrob se měl použít proti celé
populaci a rozšířit prostřednictvím vakcín poskytnuté Světovou zdravotnickou
organizací. Ochranné prostředky byly určeny pouze pro vládní elitu. Lék bude
poskytnut také těm, kteří poté, co oni rozhodnou, že zemřelo již dost lidí, přežijí.
Bude oznámeno, že byl vyvinut nový lék /přestože už několik desítek let existuje/.
Tento plán byl nazván ,,GLOBAL 2000,,. Existence léku a ochranných prostředků
jsou tajeny. Byly získány fondy od Kongresu USA pod H. B. 15095, kde 10
milionů bylo dáno Ministerstvu obrany, aby vytvořilo ,,syntetický biologický
prostředek,, který v přírodě neexistuje a proti kterému nelze najít přirozenou
imunitu.‘‘
Senátor Cooper tak potvrdil a doplnil fakticky mnoho závažných informací o
vývoji AIDS americkou vládou, pro násilné rozšíření a vylidnění světa. Jak senátor
dále uvedl ve své zprávě : ,,Tento projekt byl uskutečněn ve Fort Detrick ve státě
Maryland /USA/. Protože měla být zdecimována většina populace, rozhodla se
vládnoucí elita zaměřit především na ,,nežádoucí elementy společnosti,, a vyhladit
je. Především se počítalo s vyhlazením černé, hispánské a homosexuální populace.
Jméno projektu, podle něhož byl vyvinut AIDS, je ,,MKNAOMI,,. Tolik senátor
Cooper.
Je zcela evidentní, že nemoc AIDS má ve svém pozadí ty nejtemnější lidské
záměry. Stala se skrytým nástrojem světovlády pro genocidu nevyhovujících a
,,nadbytečných,, lidí pro snížení populace, ze kterého se stalo doslova vyhlazování
národů. Ale jak to vlastně začalo ? Senátor Cooper přeci řekl, že se tento vládou
vyvinutý mikrob měl rozšířit tajně skrze připravené vakcíny Světové zdravotnické
organizace. Toto tvrzení se v plné míře, během několika let, prokázalo jako
strašlivá pravda.
Světová zdravotnická organizace odstartovala ten nejzrůdnější plán v dějinách v
roce 1977, kdy začala s očkováním proti neštovicím v Africe. Byly tak záměrně
infikovány africké národy. Krátce po očkování vypukl v Africe AIDS. Brazílie
také obdržela očkování proti neštovicím od Světové zdravotnické organizace a
AIDS tam vypukl ve stejnou dobu jako v Africe. Ukázalo se, že ve všech koutech
světa, ve všech státech, kde Světová zdravotnická organizace prováděla koncem
70. let plošné /povinné/ očkování proti neštovicím, vypukly do dvou měsíců první
příznaky nemoci AIDS.
Zatímco ve světě začal AIDS doslova likvidovat ze světa občany černošské rasy a
vybíjet celou Afriku, ale i Ásii, v USA kupodivu AIDS postihl zprvu pouze
homosexuály. Doslova zamrazí v zádech slova senátora Coopera o cílových
skupinách, které mají být infikováni. Skutečně, v USA byli občané infikováni
AIDS taktéž skrze vakcíny, avšak tentokrát proti Hepatitidě B. Centrum pro
kontrolu nemocí, na příkaz vlády USA, začalo očkovat proti hepatitidě B
homosexuální populaci v NewYorku, San Franciscu, Los Angeles, Chicagu a
St.Louis. Už dva měsíce potom to byly právě tyto města, kde v USA vypukla
poprvé nemoc AIDS a začala likvidovat zdejší homosexuální populaci. V roce
1981 onemocnělo AIDS 25-50 procent očkovaných homosexuálů, roku 1984 to
bylo už přes 60 procent. Jenže to nestačilo, v 80. letech byli infikováni toutéž
vakcínou proti hepatitidě B i další američtí občané, černoši, ale i běloši, časem se
už neohlíželi na nikoho.
Senátor Cooper dále prohlásil, cituji z jeho zprávy, která opět potvrzuje a doplňuje
obecně známá fakta : ,,Africký kontinent byl infikován prostřednictvím vakcíny
proti neštovicím v roce 1977 Světovou zdravotnickou organizací. Americká
populace byla infikována v roce 1978 pomocí vakcíny proti hepatitidě B vládním
Centrem pro kontrolu nemocí a Krevním centrem v New Yorku.‘‘
Zajímavé je, že všechny, kdo se kdy zajímali o vyšetřování skutečného pozadí
nemoci AIDS, postihly zpravidla nešťastné události. Dokonce i jeden z
nejaktivnějších amerických kongresmanů, který měl důkazy o skutečném pozadí
AIDS a který veřejně k národu hovořil o těchto zločinech, byl roku 1988 vyřazen
ze hry. Oficiální verze jeho smrti zněla – předávkování drogami. Tatáž verze je
však používána shodně i u široké škály dalších lidí bojujících za lidská práva. Má
tak učinit smrt přirozenou a daného aktivistu totálně zdiskreditovat.
V roce 1990 byl na základě zákona o svobodě informací odtajněn, do té doby
přísně tajný, dokument americké vlády nazvaný : Memorandum o národní
bezpečnosti /NSSM 200/, které v dubnu 1994 vypracoval tehdejší poradce vlády
pro národní bezpečnost, Dr. Henry Kissinger. V tomto šokujícím dokumentu,
přiznávajícím úmyslné vybíjení afrických národů, se mimo jiné píše: ,,Největší
prioritou americké zahraniční politiky směrem ke třetímu světu by mělo být snížení
počtu jeho obyvatel.‘‘ Z memoranda dále vyplývalo, že americká ekonomika bude
vyžadovat velké a stále rostoucí množství nerostných surovin ze zahraničí,
obzvláště rozvojových zemí. V důsledku toho je zdecimování populace třetího
světa hlavním ,,ekonomickým zájmem USA,,.
A je to pravděpodobné. Tvůrci nemoci AIDS totiž znají dva subtypy viru HIV.
Jeden je označen B, druhý E. Subtyp B se vyskytuje primárně na Západě, zatímco
subtyp E sužuje Afriku a Ásii a právě subtyp E je údajně až pětsetkrát nakažlivější,
než verze rozšířená v civilizovaném světě.
Tak zvaná ,,Kissingerova vylidňovací politika,, - jak se nazývaly plány americké
vlády po Memorandu NSSM 200, zachvátila mozky politiků jako epidemie.
Vylidňování světa se stalo fanatickým a prvořadým cílem OSN, americké vlády a
dalších vlád světa. Jenže nešlo jen o přirozené plánování narozených dětí, šlo o
projekty genocidy až vyhlazování celých národů.
Americký prezident, Jimmi Carter, vydal například Globální zprávu 2000, kde
vyzýval k tomu, aby světová populace byla do roku 2000 redukována na 2 miliardy
lidí. Co chtěl americký president během necelých 30 let učinit se zbývající 3,5
miliardou lidí ? Jak si vysvětlit jeho výraz ,,zredukovat,, většinu světové populace
na méně než polovinu. A kdo má patřit mezi ty, kdo mají z tohoto světa odejít ?
Kdo o tom měl rozhodovat a podle jakých měřítek ? Vím, že se nemýlím a ani
zdaleka nepřeháním, když tyto snahy americké vlády srovnávám s nacistickými
snahami.
Zdá se mi, že OSN je velmi aktivní, pokud jde o zabránění životu, od
antikoncepčních programů, propagaci potratů, až sterilizační programy, aby se
populace určitých skupin lidí dále nešířily. Na druhou stranu vykazuje OSN až
vražedný nezájem o záchranu existujících lidských životů těchto zemí. 2 miliony
Somálců zemřelo v 90. letech hladem, než byl podniknut jakýkoliv pokus zaslat
tam vojáky OSN, což ale nakonec skončilo ponižováním, mučením a zabíjením
nevinných somálských občanů ze strany vojáků OSN, o čemž jsem se zmiňoval v
začátku této knihy. Ve Rwandě zahynulo přes 1 milion lidí ve válce kmenů,
kterému navíc ještě vláda ,,pomohla,, systémem identifikačních občanských karet
pro vyhledávání a zabíjení obětí. Kdyby OSN skutečně věřila na mír na Zemi,
mohla by zastavit krveprolévání, a to nejen v Somálsku, Rwandě, ale i Burundi,
Indii, Bangladéši a desítkách dalších zemí. Ale vypadá to, že úbytek občanů v
důsledku válek v těchto zemích pasuje naopak OSN přímo do jejich plánů o
snížení obyvatelstva v těchto zemích. Chce se mi z toho opravdu zvracet.
Ale zpět k AIDS. Na podzim 1991 vydala vládní CIA zprávu o epidemii AIDS v
Africe. Její závěry potvrzují, že jde o největší epidemii s nejpočetnějšími ztrátami
v lidských dějinách. Zpráva předpokládala, že do roku 1999 by mohlo onemocnět
až 75 procent obyvatelstva Afriky jižně od Sahary, to je asi 300 000 000 obětí
AIDS jen v Africe. Jsme svědky vymírání celého kontinentu. Již v roce 1989 bylo
v Jižní Africe zdravotnickými zařízeními lokalizováno, že 47 procent občanů je
HIV pozitivních. Jak přiznala Rada bezpečnosti OSN, během roku 1998 zemřelo v
Africe na následky různých válek 200 000 lidí, přičemž nemoci AIDS podlehly v
témže roce v Africe 2 miliony lidí, to je desetkrát více. Podle nejnovějších zpráv
OSN se k dnešnímu dni /r.2000/ nakazilo AIDS již přes 50 000 000 lidí a 16
milionů již zemřelo. AIDS zachvátil Afriku již v takovém měřítku, že družicové
snímky ukazují, jak v oblastech postižených AIDS znovu začíná růst tropický les.
Celé toto enormním tempem stoupající vymírání světové populace je uměle
regulovaným dílem tajné vlády usilující o světovládu. O tom, že je nemoc AIDS
uměle vyrobena vládou USA a byla prostřednictvím očkovacích vakcín zanesena
do celého světa, o tom není pochyb, ty důkazy jsou příliš silné na to, aby jim někdo
oponoval jinak než výhružkami nebo zoufalým zesměšňováním. Potvrdily se i
fakta, že AIDS byl původně vyvinut jako biologická zbraň a až posléze byl použit
záměrně k civilní genocidě obyvatelstva světa. Ukažme si na důkazy….
Když byl začátkem 70. let vyroben a geneticky upraven virus způsobující AIDS,
jeho použití mělo být ve vojenské sféře v rámci Oddělení biologické války
amerického Ministerstva obrany. Jak jsme si již řekli, v roce 1969 požádalo toto
oddělení Kongres o 10 milionů dolarů na výrobu této nemoci, kterou Kongres
schválil. Potvrdil to i senátor Cooper. AIDS byl tedy připraven ve vládních
laboratořích už v polovině 70. let, ale teprve v roce 1977 se začal rozšiřovat uměle
mezi světovou populaci.
Jak se však ukázalo, USA nemoc AIDS, jako biologickou zbraň, nabízely v 80.
letech i státům, které vedly války na územích, které spadaly do plánů vylidňování
světa. Zpráva Senátu USA z roku 1994, nazvaná ,,Ozbrojování Iráku,, uvádí, že
USA do Iráku, ještě před válkou v zálivu, vyvezla cca. 61 várek biologicky
hazardních materiálů. Zpráva dále uvádí, že mezi lety 1985-1989 vláda USA
dovolila prodej velkého množství smrtelných biologických prvků. V Senátu se
tehdy projednávala i zpráva amerického Ministerstva obrany z roku 1992, kde se
přiznává, že do Iráku vláda USA vyvezla pro projekty biologických zbraní Sadáma
Huseina biologické zbraně způsobující širokou škálu nemocí, dále geneticky
upravené materiály a lidskou a bakteriální DNA. Senátní vyšetřování z roku 1994
se tak stalo jednou z největších afér. K tomu se připojil bývalý vědecký pracovník
CIA, Michael Riconosciuto, který potvrdil, že byly vyvinuty ,,rasově specifické,,
organismy, které byly geneticky manipulovány, aby útočily proti určitým rasám
nebo skupinám. Kdyby byl vypuštěny, mohly by zabít nebo způsobit nemoci u
všech členů určité etnické skupiny a ostatní nechat naprosto nezraněny.
Senátní vyšetřování, které prokázalo vládní vývoz biologicky a geneticky
manipulovaných zbraní a nemocí do Iráku v letech 1985-1989, prokázalo i
zatajování amerického Ministerstva obrany a vlády USA v těchto záležitostech.
Když se ale události obrátily a Irák napadl v roce 1990 Kuvajt, což mohlo ohrozit
americké obchody s ropou, vznikla válka v Perském zálivu, kde se z USA a Iráku
staly rázem dvě soupeřící ozbrojené strany. Zatímco USA Iráku léta dodávaly
biologické zbraně, nyní se obrátily proti USA samotným. To byl také hlavní důvod
utajování amerického Ministerstva obrany, protože, kdyby se veřejnost dozvěděla
/a od r. 1994 to už oficiálně ví/ , že Irák útočí na americké vojáky jejich vlastními
biologickými zbraněmi, ztratila by veškerou důvěru v americkou vládu.
Ale díky této válce se prokázalo, že jednou z biologických zbraní, která byla tehdy
Iráku dodána z USA, byl také AIDS. Tím se ale jasně potvrdilo i to, že AIDS byl
od začátku umělou biologickou zbraní americké vlády. Odhalení, že USA dodala
Iráku před rokem 1990 nemoc AIDS jako biologickou zbraň, potvrzuje především
to, že američtí a britští vojáci, kteří byli vysláni do války s Irákem, byli naočkováni
úplně na všechny nemoci, které jim předtím USA dodalo. A jedna z těchto vakcín
byla proti AIDS. A to dokonce i přesto, že se světu dodnes stále tvrdí, že lék proti
AIDS nebo biologická ochrana neexistuje. Ostatně existenci této vakcíny proti
AIDS odhalil senátor Cooper již několik let před senátním vyšetřování. Ale
pojďme se podívat na bližší fakta.
Američtí a zejména Britští vojáci, kteří odjížděli do války s Irákem, se museli
podrobit několika desítkám očkování, z nichž některá byla označena jako tajná a
vojákům nebylo řečeno, proti čemu jsou očkováni. Shann Rusling dostal během
měsíce 24 očkování, dvě z toho byla tajná. Richard Turnbull byl během deseti
minut naočkován 13. látkami, čtyři z nich zůstaly neidentifikovány a byly uváděny
jako tajné. Když probíhala schůze parlamentní Obranné komise, byl admirál Revell
dotázán, kolik vakcín vlastně považuje za tajné. Admirál Revell přiznal : ,,Myslím,
že asi pět nebo šest.‘‘ Tento zmatek a zamlžování vakcín vyvrcholilo 10. prosince
1996, kdy byly všechny vakcíny Ministerstvem obrany překlasifikovány. Po tomto
překlasifikování mluvčí Ministerstva obrany 30. května 1997 přiznal, že 3 vakcíny
byly tajné. To je ale úplně něco jiného, než řekl admirál Revell parlamentní
Obranné komisi, když hovořil o 5. nebo 6. vakcínách, které jsou tajné. Jenže vojáci
mají ve svých záznamech zprávy zase zcela odlišné. Toto poválečné vládní
zamlžování použitých vakcín bylo z jasného důvodu, nikdy neodhalit, proti čemu
byli vojáci očkováni. Ti byli totiž očkováni také proti nemoci AIDS.
Agnus Parker také odhalil chemickou strukturu jedné z tajných vakcín a přiznal, že
se jednalo o vakcínu AIDS. Parkerova analýza byla potvrzena a doplněna mluvčí
Londýnské biochemické společnosti. Vakcína proti AIDS byla vyvinuta r. 1990 v
Port Down. Profesor Beverley z institutu pro výzkum vakcinace potvrdil, že kdyby
byly HIV genové obálky použity ve vakcíně /případ války s Irákem/, bylo by to
logicky jen jako ochrana proti možnému útlaku, který by používal HIV jako
biologickou zbraň.
Je tedy legitimní tvrdit, že USA vyvinuly AIDS jako biologickou zbraň, že s ní
úmyslně nakazily světovou populaci a ještě ho zpeněžily jako vojenský materiál s
Irákem, který ho mohl použít jen o rok později proti USA a dalším státům s pozice
diktátorského totalitního státu.
Ale zanechme AIDS a pojďme se podívat ještě na další pokusy americké vlády v
projektech o snížení světové populace a hlavně zlikvidování nevyhovujících
občanů.
Počátkem 90. let propukla světová aféra, když se zjistilo, že vlády světa úmyslně
testovaly masově na svých občanech radioaktivní látky. Desítky, možná i stovky
tisíc nevinných občanů zemřelo pod rukama vládních projektů, které testovaly, ale
i cíleně zabíjely radioaktivitou vytipované jednotlivce i skupiny osob. Vše od 40.
let po dnešní dny.
Celá aféra se rozšířila, když na tyto bestiální pokusy upozornil americký poslanec
Edward Markey v roce 1986, ale jak říká : ,,Tenkrát k nim byli všichni hluší.‘‘
Jenže počátkem 90. let nastoupila do úřadu Ministerstva energetiky USA Hazel
O´Learyová. Ta byla doslova šokována, když zjistila, co americká vláda od 40. let
prostřednictvím Ministerstva energetiky a dalších ministerstvech prováděla za
pokusy na lidech. Nepatřila mezi korupční smetánku tajné vlády a nehodlala tyto
věci dále tajit. V následujících měsících odhalila veřejnosti vše, co jen mohla a
obvinila americkou vládu z těch nejhorších zvěrstev od konce 2. světové války.
Díky ministryni Hazel O´Learyové bylo započato jedno z nejrozsáhlejších
vyšetřování. A tehdy začaly pukat ledy nejen v USA, ale ukázalo se, že jde o
mezinárodní síť mnoha států ve světě, které své občany doslova zaživa upalovaly a
nechaly rozpadat radioaktivitou. Vše pro vědecké pokusy, ale i likvidaci
nepohodlných občanů, skupin i celých komunit. Obětmi byli zejména vězni,
mentálně a tělesně postižení, občané tmavší pleti, těhotné matky a děti. Pojďme se
podívat na odhalená fakta….
USA - Od roku 1946 bylo pacientům v nemocnicích a vězňům, bez jejich vědomí
nebo proti jejich vůli, pícháno vysoce radioaktivní plutonium. Vězni ve státě
Oregon se museli podrobovat ozařování svých pohlavních orgánů. Duševně
postižení školáci ve státě Massachusetts dostávali bez jejich vědomí od státu
povinně ke snídani radioaktivní mléko. Jenže radioaktivní mléko byly nuceny pít
ve 40. letech děti prakticky ve všech státech USA. /V roce 1946, kdy započaly
radioaktivní pokusy s mlékem, přijela americká vláda v rámci poválečné
,,humanitární pomoci,, v roce 1946 do Československa, kde na našich školách
nutili děti pít jejich mléko. Díky této ,,pomoci,, se možná stovky nevinných lidí
nedožily svých dnešních vnoučat/. Novorozencům v USA s dechovými obtížemi
byl podáván chrom 50. Dokonce i těhotné ženy byly nuceny při preventivních
vyšetřeních polykat radioaktivní tablety, což kromě smrti dítěte nebo jeho retardaci
vedlo i ke vzniku rakoviny u samotných matek. Jindy byl těhotným matkám
podáván radioaktivní preparát železa. Právě tohoto zvěrstva se účastnila i
Harvardská univerzita. Na Vanderbiltově univerzitě byly zase stovky těhotných
žen radioaktivně ozařovány. U jejich dětí byla krátce poté lokalizována rakovina.
Malým dětem z chudých nebo černošských rodin byly vpichovány injekce s
aktivními jódovými preparáty. Staří a nemocní lidé byli likvidováni injekcemi s
vysoce jedovatým plutoniem a radioaktivním preparátem železa. V Bostonu
dostávali pacienti s nádorem mozku uran 235, aby se zjistilo, od jakého množství
začínají mít paprsky ničivý účinek. Massachusettský ústav technologie /MIT/
společně s Harvardskou univerzitou podával duševně nemocným dětem k snídani
radioaktivní cornflaky, aby se ukázalo, jak reaguje jejich tělo na takto
kontaminovaný vápník a železo. Psychicky nemocní lidé údajně dostávali jód 131,
aby se tak mohly sledovat účinky na štítnou žlázu. V armádních programech USA
bylo jen za 20 let podrobeno přímým radiačním testům 6940 vojáků a 900
občanských pracovníků armády. Ale v letech 1948-1963 se stalo pokusnými
králíky 300 000 amerických vojáků, kteří byli úmyslně vystavováni radiačnímu
záření při jaderných testech, aby se zjistilo, co vše člověk vydrží při působení
radioaktivity. Vše bez jejich informování. Už v 50. letech tyto nelidské pokusy
americké vlády tvrdě odsuzoval známý radiolog Joseph Hamilton, který také
prohlásil : ,,Není pochyb, že tyto experimenty trochu připomínají Buchenwald
/fašistický koncentrační tábor/.‘‘ Jedna z vládních zpráv uvádí, že celkový počet
obětí těchto radiačních pokusů v USA jde minimálně do desetitisíců, pokud jde o
civilisty a blíží se půl milionu, pokud jde o záměrně ozařované vojáky /vše jen v
USA/.
SSSR - /RUSKO/ - V Sovětském svazu vláda úmyslně v tajnosti ozářila v průběhu
doby 200 000 svých vojáků. Hovoří se i o tom, že z jaderných elektráren v Rusku
je úmyslně vychylováno nebezpečné záření do okolí, aby se na civilistech testoval
poměr úmrtnosti na rakovinu. O tom, jaké věci se asi mohly dít v této věci svědčí i
fatální souhrn chyb vedoucí k největší jaderné aféře – výbuchu Černobylu
26.dubna 1986, na jehož následky zemřelo v prvních pěti letech 8000 lidí a dle
oficiálních zpráv 40 000 – 500 000 lidí čeká předčasná smrt. Vzhledem k tomu, že
se tato havárie stala nejutajovanějším aktem 80. let v Sovětském svazu, hovoří se o
tom, že ozáření evropské části Ruska a střední Evropy bylo předem plánováno,
otevřenou havárii však údajně nikdo nepředpokládal.
Velká Británie – Byla třetí největší zemí ve zneužívání radiace pro vládní účely. V
50. letech byly v nemocnicích pacienti po celém těle ozařováni plutoniem a jejich
tělesný úpadek byl dokonce podrobně dokumentován. Morbidní, nemyslíte ? V
Londýně bylo ženám ve vysokém stupni těhotenství těsně před porodem tajně
vstřikován do placenty radioaktivní sodíkový roztok. V roce 1972 se vláda
pokoušela zbavit indických přistěhovalců v Coventry, když byli nuceni
konzumovat ozářené radioaktivní chlebové placky chapatti. Ani Velká Británie si
ale neodpustila zneužít pro své testy své vojáky. Od počátku 50. let až dodnes
probíhá řada testů, při nichž je vojákům vstřikováno do krevního oběhu vysoce
jedovaté stroncium 85 a barium 133. Dále museli inhalovat jód 132 a niobium 92 a
nechat na sobě provádět i další pokusy – ve výzkumných centrech Aldermaston a
Harwell.
Československo – Vzpomeňme, jak v roce 1946, kdy vláda USA začala s pokusy s
radioaktivním mlékem na celém svém území u školáků, zavítala téhož roku i do
Československa a české děti na školách nutili pít jejich mléko. Mnozí si to jistě
přímo pamatují. Kromě toho jsme od 50. let, stejně jako Sovětský svaz a jemu
podřízené státy, museli spolupracovat na sovětských jaderných projektech, kde byl
i z našich lidí udělán pokusný materiál.
Tyto nelidské celosvětové pokusy na lidech a vylidňování světa pomocí radiace
bohužel nejsou dosud minulostí. Dodnes se praktikují pokusy v Anglii na vojácích.
Ale především v USA.
Když vydala 10.února 1994 Nukleární regulační komise /NRC/ zprávu, kterou
vypracovala na základě zpětné kontroly licenčních listin, odhalila mnoho dalších
radiačních pokusů na lidech. Mluvčí Nukleární regulační komise /NRC/ přiznal, že
s mnoha akty zacházelo Ministerstvo energetiky a přiznal, že to bylo na příkaz
prezidenta USA, Billa Clintona. Ten o tom tedy věděl, ale nejen, že s tím nic
neudělal, naopak utajoval to a dával souhlas k pokračování s těmito pokusy i v
dnešní době.
Jak Nukleární regulační komise /NRC/ přiznala, v současné době provádí v USA
100 – 200 největších lékařských institucí podle licencí NRC radiační pokusy na
lidech. Nechává Vás to klidnými ? Samotná ministryně energetiky, Hazel
O´Learyová, která se počátkem 90. let postarala o světové odhalení radiačních
vládních zločinů mnoha států, řekla výboru /1994/, že její ministerstvo dosud
provádí 200-260 zkoušek na lidech ročně. A jak je to s námi ?
KONCENTRAČNÍ TÁBORY 21. STOLETÍ
Lidé provládní a ti odsouzení. Vraťme se zpět k tomuto tématu. Dokázali jsme si,
že snahy tajné vlády o světovládu jsou v plném proudu a v tomto plánu jsou lidé a
světová populace, jako taková, jen číselným počtem kusů masa, se kterým se může
beztrestně manipulovat nebo je po milionech likvidovat podle potřeby.
Máme ztratit nejen veškerá práva a svobody, ale i své myšlení a sebe samotné.
Budeme výhradním majetkem světového státu. Všechny pozemky, nemovitosti i
věci budou znárodněny a zkonfiskovány, nikdo nebude moci vlastnit, jinak než bez
vyjmečného povolení úřadů, jakýkoliv majetek. Budete se divit, ale jsou státy,
které v tom vidí ,,sociální rovnoprávnost,,. Je to tím, že tyto státy nezažily skutečné
znárodnění, jako tomu bylo v roce 1948 v Československu totalitním
komunistickým režimem. Blížíme se opět této totalitě, jenže tentokrát jde o
skutečnou globální krádež /promiňte, znárodnění/. Ale o tom si povíme až dále.
Každý, kdo v tomto budovaném superstátě nebude chtít změnit, ať už sám nebo
mikročipy, své myšlení a nepodřídí se světové vládě, byť třeba jen v nejmenší věci,
a kdo se nevzdá svých lidských práv a svobod, bude odsouzen. Odsouzen k nucené
psychiatrické převýchově, uvěznění nebo fyzické likvidaci.
Kdyby na všechna tato tvrzení neexistovala fakta, z nichž mnohá jsou popsána v
této knize, jistě bych se takovým tvrzením vysmál. Jenže právě k tomuto tématu
existují jedny z nejpodstatnějších důkazů. Pojďme si tedy nyní říci pravdu o
světové, plánované ztrátě svobody a hlavně o budování novodobých vládních
koncentračních táborů ve světě.
Pakliže jste si mysleli, že s fašistickým Německem a II. světovou válkou padl i
poslední koncentrační tábor v dějinách, tvrdě byste se mýlili. Ne, nehovořím nyní o
dnešních totalitních nebo zaostalých státech Afriky nebo Ásie, kde jsou
koncentrační tábory a nelidské zacházení už tak vžité, že jsou občany běžně brány
jako výkonné úřady státu. Nyní hovořím o budování nových koncentračních táborů
v USA, Velké Británii, Austrálii, Německu a dalších demokratických státech a
řekneme si i o budování tajných koncentračních táborů v Čechách od 80. let.
Vraťme se ale nejdříve do historie. Po II. světové válce a projektu ,,PAPER CLIP,,
přešly pod americkou vládu špičkoví němečtí lídři koncentračních táborů, aby
pokračovali ve své práci pro vládu USA. A zřejmě se nehodlali zříci ani pod novou
vládou svých snů o ostnatých drátech.
Prakticky ve všech amerických vojenských agresích proti nevinným státům od 50.
let, vždy se v prvé řadě po vstupu amerických vojsk na jejich suverénní území,
zřizovaly koncentrační tábory pro předem vládou USA vytipované jedince a
skupiny, které by mohly klást nenásilný ideologický odpor americké okupaci.
Můžeme si vzpomenout na válku ve Vietnamu, kde od roku 1961 plánovalo USA
zřídit 11.000 koncentračních táborů, kam chtěli přesunout a ideologicky ,,vyčistit,,
90 procent celého národa. Nakonec se jim podařilo zřídit ve Vietnamu pouze 44
koncentračních táborů, kde byli zadržováni neviní civilní vietnamští občané,
nelegálně vězněni, mučeni a byly zde páchány podobné lékařské pokusy na lidech
jako za II. světové války. Ředitel vládní CIA, William Colby, přiznal, že v rámci
projektu ,,PHOENIX,, bylo v těchto koncentračních táborech vládou USA zabito
20.587 vietnamských civilistů a mnozí byli přitom zneužíváni i pro lékařské
pokusy. USA nemá fašistickému Německu opravdu co vyčítat. Jenže stejné
scénáře americké zahraniční a vojenské politiky se týkají desítek suverénních států.
Například v Panamě v prosinci 1989 vtrhli američtí vojáci svrhnout nepohodlnou
vládu už se seznamem osob ideologicky nevhodných, které pochytali a uvěznili v
koncentračních táborech bez jakéhokoliv obvinění nebo soudu. Celkem bylo
internováno 7000 občanů Panamy, z nichž je dodnes mnoho nezvěstných.
Ale to jsou případy koncentračních táborů, které vláda USA zřizovala v rámci
svých vojenských agresí, přestože se týkaly civilních osob v daných státech.
Ale nyní pojďme do aktuální současnosti a podívejme se na úspěšné snahy vlády
USA, zřizovat na svém území novodobé a obrovské koncentrační tábory /nikoliv
věznice/. Jsou to skutečné koncentrační tábory se vším všudy a vláda USA je
postavila pro své vlastní občany, kteří jsou klasifikováni jako ideologicky
nevhodní, ať už proto, že jsou ochránci lidských práv, odpůrci vlády, křesťané
nebo barevní občané. Jde o koncentrační tábory pro lidi, kteří by mohli dělat
problémy v době přebírání moci v USA pod diktát světovlády. Tyto donedávna
přísně utajované zařízení jsou právně ošetřena, že do nich může přijít skutečně
kdokoliv se vládě znelíbí, dokonce bez soudu a na neomezenou dobu. Počítá se zde
i s fyzickými likvidacemi. Stěžejní právní úpravy pro tuto činnost přišly z
nejvyšších míst USA v roce 1994. Ale jistě Vás zajímají fakta, tady jsou ….
První koncentrační tábory se začaly v USA budovat pro vlastní občany již v 50.
letech. Postupem času vznikaly další a další, už tehdy šlo o přísně tajný projekt
vlády USA a dlouho se jej dařilo také tajit před veřejností. Přeskočme pár let a
podívejme se na první akce…. Federální policie FBI prováděla nezákonné operace,
které měli název ,,NEVOD,,. Tímtéž kódovým názvem se též označovali všichni
nepohodlně smýšlející občané v USA. Ti byli vládou vedeni v evidenci jako adepti
případného transportu do připravených koncentračních táborů v případě
občanských nepokojů. Do těchto koncentračních táborů byly vládou násilně
umísťováni svého času především američtí vojáci a občané, kteří odmítli jít bojovat
do vietnamské války. Jejich přesvědčení nezabíjet z nich učinilo v očích vlády
rázem sabotéry a největší spiklence a zločince. Jen poznamenám, že tento
koncentrační tábor leží dodnes u města Allenwood ve státě Pensylvánie. Jenže
tento tábor nebyl jediným pro sběr a izolaci nevinných, byť odlišně smýšlejících
občanů. Byl to například i federální vězeňský tábor ve Wickenbuku, ale ten byl
stejně jenom jeden z dalších šesti, které už tehdy na území USA vznikly.
Vše toto strašné jednání se však svého času začalo odhalovat a vypukla ostrá aféra.
Kdo by si však myslel, že po tomto odhalení USA upustily od těchto razií, tvrdě se
mýlí. Vše toto strašné jednání si po odhalení vláda jednoduše zlegalizovala
naprosto zvráceným zákonem /tzv. McCarranův zákon/. K tomuto ale svět nemohl
nečinně přihlížet. Svého času proti tomu veřejně a ostře protestoval americký
senátor William Langer ze státu Nová Dakota. Ten prohlásil už v 50. letech:
,,Teď nám tedy navrhují zavést v Americe koncentrační tábory. Můžeme si být
naprosto jisti, že tyto koncentrační tábory mají sloužit jedinému účelu. A sice –
uvrhnout tam lidi, kteří se znelíbí vládnoucí moci. Až sem jsme to tedy dopracovali
!‘‘ Tolik senátor William Langer.
Ministr spravedlnosti USA, F.Biddle, v roce 1952 k tomuto prohlásil: ,,Krok za
krokem jsme vytvářeli příznivé podmínky pro příchod nové tyranie a dovolili, aby
se nám zavírala ústa, zakrývaly oči a ucpávaly uši.‘‘
Senátor M.W. Cooper v roce 1989 zase prohlásil, že všichni nevhodní lidé, které
vlády označí, budou pochytáni a umístněni v koncentračních táborech o rozloze 1
km čtvereční, které již existují pro zdárné nastolení světovlády. Ve své knize k
tomu dodává: ,,Vaše svoboda se nikdy nevrátí a vy budete zbytek života žít v
otroctví. Měli byste se probudit a měli byste to udělat nyní.‘‘
Je jistě zajímavé, že tyto záhadné a utajované vládní koncentrační tábory, které
vznikají po celém světě, vznikaly zároveň s celosvětovými snahami o narušování
soukromí občanů s cílem získat jejich osobní data a naprosto veškeré informace z
jejich života a aktivit. Ne-li snad proto, aby mohli být takto masově lidé vládou
vyhodnoceni a vybráni z nich odlišně smýšlející, kteří mají být postoupeni dalším
řízením ?
Ano, individuálními případy lze takto postupně naplňovat koncentrační tábory
nevinnými, ale vládě nevyhovujícími lidmi. Jenže vyhlášení světovlády si nežádá
individualitu, ale masové zatýkání a následnou převýchovu nebo masovou
likvidaci.
A proto vláda zvolila zcela legální postup, jak masově v krátkém období /až přijde
vhodná doba/ pozatýkala po tisících předem vytipované občany, kteří už jsou
dávno na indexu americké vlády. Tento postup byl legalizován díky skrytým
machinacím, kdy vláda USA nechala vzniknout organizaci FEMA /Federální
agentura pro vyjmečné stavy/. Do této agentury přelila zákonem vláda USA takové
množství pravomocí, mnohdy doplněné naprosto zvrácenými novelami zákonů, že
dala agentuře FEMA prakticky větší moc nad občany než má vláda samotná.
Agentura FEMA vznikla z nařízení prezidenta Jimmi Cartera č. 12148, dne
19.6.1978, jako vládní agentura pro řízení nouzových stavů, to znamená, že přebírá
veškerou moc ve státě při přírodních katastrofách nebo masových občanských
nepokojích. Později byla výkonným nařízením prezidenta agentura FEMA
oprávněna také k tomu, že může za určité situace zrušit nejen Listinu práv a
svobod občanů, ale i samotnou Ústavu USA při ,,Národním nouzovém stavu,, - což
by byl začátek té největší totality všech dob. Náhle by ze dne na den převzala
vládu nad všemi lidmi i státem agentura FEMA. To vše díky výkonnému nařízení
prezidenta Cartera č. 11490. Vláda USA tak vlastně vytvořila záložní totalitní a
diktátorskou vládu, kterou může dát ze zákona kdykoliv do chodu se vším, co k
tomu náleží a co bude následovat. Výkonným nařízením prezidenta Cartera č.
11490 se shrnula všechna dřívější výkonná nařízení do tohoto jednoho. Tyto
výkonná nařízení shrnutá pod č.11490 zde uvádím včetně jejich identifikačních
kódů. Uvědomte si, že všechny tyto nařízení mohou během hodiny zachvátit celé
USA, stačí, aby k tomu prezident dal souhlas :
E.O. 10995 – zabavení všech komunikačních prostředků, médií a sítí federální
vládou.
E.O. 10997 – zabavení všech zdrojů energie, elektráren, ropy, plynu, benzínu atd.
pod federální vládu.
E.O. 10998 – zabavení všech potravinových zásob, zdrojů potravin a farem pod
federální vládu.
E.O. 10999 – zabavení všech dopravních prostředků, včetně osobních a nákladních
aut a lodí federál- ní vládou a kontrola všech silnic a přístavů.
E.O. 11000 – zmocnění se všech občanů pro nucené pracovní síly pod dozorem
federální vlády, včetně rozdělení rodin.
E.O. 11001 – zabavení všech zdravotnických zařízení, škol a sociálních zařízení,
včetně převzetí neziskových organizací a občanských sdružení federální vládou.
E.O. 11002 – zplnomocnění k povinnému zaregistrování všech občanů
ministerstvem pošt.
E.O. 11003 – zabavení všech veřejných i soukromých letadel a letišť v zemi
federální vládou.
E.O. 11004 – zplnomocnění bez souhlasu přemisťovat populaci z jedné oblasti do
jiné. Vyhlášení zákazu vstupu do určených lokalit.
E.O. 11005 – zabavení železnic, vnitrozemských vodních cest a skladišť federální
vládou.
E.O. 11051 – zmocnění ředitele Úřadu pro plánování nouzových stavů k vyhlášení
účinnosti vládních nařízení v době zvýšeného mezinárodního nebo vnitrostátního
napětí, občanských nepokojů, přírodních katastrof nebo finanční krize.
Kromě toho si můžeme uvést nařízení vládní agentury FEMA z jejich dokumentu
,,The Defense Resources Act,, :
SEKCE 1001 – Dává prezidentu pravomoc zřídit cenzuru veškerých komunikací,
které překračují hranice USA, jako jsou tisk a televize a cenzuru poštovních
zásilek, telegramů a e-mailů.
SEKCE 903 – Zmocňuje prezidenta omezit pracovní příležitosti na aktivity
podstatné pro národní zdraví, bezpečnost a státní zájmy.
SEKCE 201 a 501 – Dává prezidentovi pravomoc k zadržení, zabavení nebo
zmocnění se majetku občanů a dalších forem vlastnictví.
SEKCE 1213 – Všechny firmy a společnosti, které spolupracují s federální vládou
a státní správou federace /v podstatě tedy všechny/, mají podle tohoto nařízení
zakázáno zaměstnávat jakoukoliv osobu, která uplatňuje právo na stávku proti
vládě nebo je členem organizace, která protestuje proti vládě nebo k ní má
výhrady.
V případě přírodních katastrof, občanských nepokojů nebo finanční krize, je
prezident a malá elita lidí ve vládě USA oprávněna do jedné hodiny zrušit 200 let
starou Ústavu, Základní listinu práv a svobod a zotročit celý národ pod totalitní
diktaturu. Znovu apeluji – v případě přírodních katastrof, občanských nepokojů a
finanční krize státu.
A chcete vědět pravdu ? Všechny tyto tři krize americká vláda uměle vyvolává.
Tedy vládní agentura FEMA a tajná vláda, abychom byli přesnější. Dělají vše
proto, aby už mohli převzít vládu nad celými USA a tím nepřímo nad celým
světem, neboť je to USA, kdo dnes diktuje politiku i hospodářství celému světu.
Světovláda se neštítí ničeho.
A důkazy jsou, takže se postupně pojďme podívat na to, jak FEMA a americká
vláda vyvolává v zemi umělé přírodní katastrofy, občanské nepokoje a umělou
kriminalitu a státní finanční krizi. Možná se Vám to zdá šílené, ale není to o moc
šílenější než lidé, kteří za tím vším stojí.
UMĚLÉ PŘÍRODNÍ KATASTROFY - Americká vláda disponuje doslova
ohromující technikou, která je schopna svým vlivem ovládat fyzické procesy v
přírodě, tedy ovládat také počasí. Nejde o žádné čarování. Vzpomeňme si na
projekt ,,ALTERNATIVA 1,, kdy se plánovalo pomocí jaderných zařízení vytvořit
díry ve stratosféře pro ochlazení a vyčistění atmosféry na planetě Zemi. Nebo se
podívejme na vládní projekt ,,HAARP,,. 300 Km východně od Anchorage na
Aljašce, u města Gakona stojí doslova gigantický les antén. Tento komplex
obsahuje 600 křížových diopólů. Jejich celek má tvořit obrovský
vysokoenergetický a vysokofrekvenční fázový radiový vysílač, který nepřijímá, ale
naopak vysílá v rozsahu od 2,5 do 10 megaherzů. Účelem je, aby toto zařízení jako
supervýkonný transmiter s nejsilnějším výkonem 100 miliard wattů vysílal energii
do okolních vrstev atmosféry, což může způsobovat zahřívání atmosféry a
radikální změny počasí. Není žádnou fikcí, že elita v USA si dnes může prakticky
určovat počasí na dlouhé týdny dopředu. Dokáží udělat na Zemi doslova tropická
vedra, tudíž i sucha a ohniska rozsáhlých požárů nebo naopak zavalit atmosféru
takovým množstvím mračen, že mohou ve vybraných lokalitách způsobovat
záplavy nebo smetat celá města. Nevěříte ? Americká vláda registruje podobný
patent jako zcela funkční pod č. 468 560 5 Spol. pro výzkum technologií na
využívání energií. Toto zařízení dokáže též zahřívat atmosféru. Jak se zde uvádí,
tím by mohla být ochromena komunikace na velké části planety a nad velkou částí
Země by se dalo kontrolovat počasí a regulovat teploty, včetně srážek a sucha.
Patent dokonce sám počítá se vzněcováním obrovských požárů. Takových zařízení
je dnes na území USA poměrně mnoho, nejde jen o zařízení projektu ,,HAARP,,
na Aljašce. Tytéž projekty na změnu a regulaci počasí existovaly i v Sovětském
svazu, takže dnes jsou jistě zase o krok dál. V USA má několik těchto zařízení v
kompetenci přímo vládní agentura FEMA, nechává Vás to klidnými ?
Uvědomte si, přátelé, že tajná vláda může kdykoliv rozpoutat na Zemi hotové
peklo a smršť přírodních katastrof. Proč ? Protože jen tak bude moci zrušit Ústavy,
lidská práva a může začít platit stanné právo a totalitní diktát tajné vlády, která
bude argumentovat tím, že pokud se nyní svět nespojí, zahyneme. Všimněte si, jak
se za posledních 30 let bleskově množí záplavy, strašlivá sucha, zemětřesení, a to
vše v místech, kde třeba nikdy v historii nebývaly a dokonce by se tam podle všech
geologických a fyzikálních vlastností neměly ani objevit. Vzpomeňme si, jak v
roce 1997 postihly strašlivé záplavy Českou republiku. Byl to šok. Nebyla to
taková americká zkouška a příprava našich branných sil i veřejnosti na vyjmečný
stav v ČR ? Zdá se to směšné, že ? Jenže proč nám okamžitě po záplavách právě
americká vláda ,,zdarma,, darovala jakousi vakcínu /VAQT A/, kterou muselo být
poté z nařízení hlavního hygienika ČR v srpnu 1997 povinně očkováno 80.000 dětí
v ČR a do škol byly nasazeny speciální štáby. Nebyli jsme tak trochu pokusnými
králíky předem připravené akce, v níž se měl natrénovat postup armády, krizové
vlády a občanské veřejnosti právě v krizových podmínkách ? Já pevně doufám, že
ne. Ale věřte, že jsou místa na Zemi, kde si FEMA už dávno pohrává s počasím ve
státech, které se netěší podpoře tajné vlády. Až budeme stát zase po pás ve vodě a
naše domovy bude brát voda, neházejme vinu jen na ekologii. Dělali bychom
příznivé alibi těm, kdo to potřebují.
Druhá možnost převzetí světovlády a diktátorského režimu na Zemi jsou občanské
nepokoje nebo razantní nárůst kriminality:
UMĚLÁ KRIMINALIT A – Americká vláda již od 50. let uskutečňuje desítky
programů s drogovou manipulací společnosti, ale o tom jsem již rozsáhle psal.
Díky této technice se jim podařilo vytvořit miliony drogově závis lých a především
sociálně zruinovaných a morálně pokles lých lidí. V mnohých městech vznikala
celá gheta takové kriminální společnosti, živící se pouze krádežemi, přepadáním a
násilím. Vláda přeci musela vědět, že její drogové programy takto skončí, ale za 50
let jejich existence s tím nic neudělali, naopak. Bylo tedy vytvoření pokleslé a
kriminální společnosti úmyslem nebo jedním z úmyslů ? Domnívám se, že ano,
protože přesně to tajná vláda potřebuje. Vytvořit umělou kriminalitu, aby si občané
ze strachu před kriminalitou nechávali vládou odebírat svá lidská práva výměnou
za svou ,,ochranu,,. Pro tajnou vládu je to ten největší byznys. Uvedu příklad ze
skutečnosti: V USA v roce 1994 vzrostl u občanů vytvořený strach z kriminality již
do takových rozměrů, že sami občané požadovali po vládě zavést tvrdá opatření.
Vláda tak téhož roku schválila nové zákony proti kriminalitě, které sice efektivněji
kriminalitu podchycují, ale na úkor toho, že všichni občané, tedy i ti slušní, budou
právě kvůli tomuto ,,podchycení,, sledováni, registrováni, musí se podrobovat
prohlídkám a dalším preventivním opatřením /šikanám/, zda nejsou kriminálníky.
Podle těchto zákonů si teď vláda může přijít do jakékoliv domácnosti, udělat Vám
domovní prohlídku, vše přeházet a bez zdůvodnění nebo omluvy zase odejít,
mohou Vás na ulici namátkou zastavit bez důvodu prohledat nebo odvést k
výslechu. Mohou ale také koho se jim zlíbí prostě zavřít do vězení bez soudu jako
potencionálního zločince, aniž by k tomu skutečně byl důvod. Sami občané si tak
za svá hodnotná lidská práva kupují falešně vytvořený pocit bezpečí od státu.
Možná se tím zvýší objasněnost kriminality o pár procent, ale na úkor našich
svobod, což považuji samo o sobě za mnohem horší zločin. Vládě jde jen o to,
připravit nás o lidská práva. Proto vytváření umělé kriminality. Podle nových
zákonů z roku 1994 může být v USA kdokoliv, včetně ochránců lidských práv,
rasově nevyhovujících nebo křesťanů, prostě kdokoliv nevyhovující chycen a
uvězněn a teprve až protokol, kterým se prověřilo po dlouhé době, že daný člověk
není kriminálník, je propuštěn, nedopadne-li hůře. USA se tak stala dalším státem
,,myšlenkových zločinů,,. Pokud se na ulici neusmíváte a neděláte, že jste šťastni,
někdy i nemáte-li zrovna kravatu, ihned můžete být podle zákona předvedeni v
poutech jako dobytek, jako podezřelý terorista. Ale taková je realita.
Ale tyto zákony z r. 1994 nebyly prvními. Vláda USA rozpoutala občanskou
hysterii již v polovině 80. let, kdy prezident Ronald Reagan navrhoval veřejnosti 6
represivních zákonů výměnou za omezení základních svobod občanů. Těchto 6
zákonů, tzv. ,,bills,, byly projednávány v Kongresu na jaře 1985 a vyvolalo to vlnu
nepokojů. Tehdy ještě občané věděli, co je svoboda, a že je cennější než vláda
tvrdé ruky. Senátor Howard Metzenbaum byl jeden kritiků těchto Reaganových
snah o totalitní diktaturu. Kritizoval zejména ,,bills,, /č.S.2626/, který dával už
tehdy pravomoc rozhodovat libovolně o vině či nevině občanů a kdokoliv mohl být
označen za zločince a uvězněn. Podle zákona S.2625 zase vláda rozpoutala
hysterii, když zavedla systém tzv. ,,národního udavačství,, ,kdy nabízela obrovské
sumy peněz těm, kdo vládě budou udávat jakékoliv informace vedoucí ,,k
dopadení viníků,,. Každý si jistě domyslí, jakou vlnu udavačství, občanských
rozepří a falešných obvinění pro peníze tyto praktiky mohou vyvolat. Zákon č.
2395 navrhuje vládní cenzuru zákona o svobodě informací, kdy média mohou být
umlčena nebo naopak musí psát provládní propagandu. Takže nová vlna zákonů z
r. 1994 jistě nebyla pro občany USA takovým šokem, vždyť jejich stát se neustále
snaží o zrušení lidských práv. Věřte, že kriminalita je zpravidla jen uměle
vyvolaný prostředek.
Americký senátor, M.W.Cooper, v roce 1989 napsal: ,,Tajná vláda si pro potřebu
kriminálních živlů vyžádala dovoz velmi efektivních zbraní. To mělo vyvolat pocit
nejistoty a donutit americkou veřejnost k dobrovolnému zavedení zákona proti
těmto zbraním. Aby poštvala veřejnost proti těmto zbraním, střílela CIA v rámci
projektu ,,ORION,, za pomoci duševně chorých, pod vlivem drog a hypnózy,
dokonce nevinné děti na školních dvorech. Plán probíhal dobře a vedl k žádoucím
výsledkům. Tento plán musí být zastaven.‘‘
Ano, vzpomeňte, každou chvíli se v USA objeví šílenec se zbraní v ruce vraždící
malé děti. Vždyť právě takový akt vyvolá v očích veřejnosti největší odpor proti
kriminalitě. Jen v roce 1995 bylo v USA zastřeleno 5205 dětí. Zatímco se občané
zlobí a prosí vládu o přísnější zákony, ta si patrně umývá ruce od krve.
Senátor Cooper dále napsal : ,,Inscenátoři uvedených akcí využili vlny kriminality,
která v dnešní době panuje, aby americkou veřejnost přesvědčili, že stádium
anarchie v našich velkých městech dosáhlo vrcholu. Toto téma se omílalo denně v
rozhlase, televizi i ve všech novinách v důrazných argumentacích. Až bude veřejné
mínění dostatečně zpracováno, začne se tvrdit, že na území USA pronikla
teroristická skupina vybavená atomovou zbraní, která chce tuto zbraň nechat
explodovat v našich městech. Vláda pak bude donucena zrušit Ústavu a vyhlásit
výjimečný stav.‘‘
A tím by začala platit diktátorská vláda FEMA a Rady národní bezpečnosti,
koncentrační a vyhlazovací tábory a převýchovné psychiatrické zařízení pro nové
myšlení. O tom si ale ještě řekneme. Zpět k falešné kriminalitě.
Již jsme si řekli, že vláda USA využívá špičkových zabijáků z věznic, kterým za
příslib svobody a anonymity zadávala různé zhoubné úkoly ve společnosti. Vládní
FBI se neštítila světoznámé rasistické organizaci Ku-Klux-Klan dodávat informace
o černošských ochráncích lidských práv, které potom Ku-Klux-Klan lynčoval. O
propojení vládní CIA s drogovou mafií ani nemluvě, vždyť celá drogově závislá
společnost je dílem amerických vládních ,,zdravotních,, programů od konce 40. let.
Kriminalita, od drog, přes respektování všech forem překupnictví, od zbraní po
lidi, jakož i pornografie a obchod s bílým masem, to vše je nejvýnosnější pro toho,
kdo to respektuje /vláda/. Vytváření umělé kriminality není jen obrovský byznys,
ale i cílená snaha dosáhnout, a to paradoxně s podporou veřejnosti, diktátorského
režimu bez jakýchkoliv lidských práv. Jenže ne všichni občané jsou tak lehce
zmanipulovatelní falešným veřejným míněním. Mnozí mají oči otevřené a vidí, že
to celé divadlo, zločinné kruhy propojené se státní správou, musí mít nějaký velmi
smrdutý záměr.
Večer 8. března 1971 se doslova na ulici v diskusích spojila skupina občanů, kteří
se nenechají jen tak odbýt úředním razítkem. Tito občané se prohlásili ještě toho
večera za Výbor občanů pro prošetření činností FBI a vnikli do oddělení vládní
FBI v Medii na předměstí Filadelfie. Vybrali a odnesli více než tisíc dokumentů,
ofotografovali je a rozeslali redakcím novin, členům Kongresu, novinářům a
společenským organizacím. A z nevinné ,,pouliční,, akce se zrodila národní aféra
známá jako ,,Dokumenty z Medie,,. Ta na čas schladila horké hlavy veřejného
mínění. Tyto dokumenty totiž potvrdily, že FBI naprosto ignorovala boj proti
organizovanému zločinu a kriminalitě, kterou tak nechala vzkvétat a své úsilí
naopak soustředila na politickou špionáž, diverze a sledování politicky
nevhodných, včetně ochránců lidských práv. Snad poprvé v dějinách se při
prošetřování těchto skandálních odhalení vedení FBI nepokoušelo žádné z těchto
odhalení ani dementovat a potvrdili tak jejich autentičnost.
Mezi takové projekty FBI patřil zejména projekt ,,COINTELPRO,, ,o kterém již
byla řeč, když jej odhalil v Senátu USA senátor Church. Co se týká umělé
kriminality, právě v projektu ,,COINTELPRO,, se uvažovalo o vyvolávání umělé
kriminality a nepokojů, čistě pro efekt na veřejném mínění. Jeden z konkrétních
případů je z dubna 1969, kdy ochránci lidských práv a svobod, plánovali učinit
pokojnou protiválečnou demonstraci v New Yorku. Úmysl vlády v programu
,,COINTELPRO,, bylo vyrobit štvavé a podvržené letáky, které vybízely k
nepořádkům, potyčkám a ke krveprolití a tyto poté šířit mezi účastníky pokojné
demonstrace. Tyto násilnosti a nepokoje vyvolané uměle vládou měly
zdiskreditovat nejen samotné ochránce lidských práv, ale hlavně jejich
protiválečné přesvědčování společnosti. Na jaře 1978 bylo oficiálně vyšetřováním
potvrzeno spojení mezi vládní FBI a skupinami studentů, které FBI platila za
páchání násilností a výtržností v New Yorku a dalších městech.
Daleko horší však je, že vláda zneužívá k páchání kriminality i psychicky nemocné
nebo normální, drogami nebo mikročipem ovládané skupiny i jednotlivce.
Vzpomínáte si ještě na bombový útok v obchodním centru v Oklahoma City v
USA ? V této souvislosti byl obžalován Timothy McVeigh. Ten se k činu přiznal,
ale na konferenci si stěžoval, že mu armáda do těla před jeho činem umístila
mikročip. Jak sám tvrdí, vůbec neví, co ho to napadlo, prostě to najednou udělal.
Byl snad tedy naprogramován k takovému činu ? Ale těch případů jsou desítky,
například Collin Ferguson obvinil CIA z implantace mikročipu do svého mozku,
po kterém z neznámých příčin vraždil v Long Island.
Senátor M.W.Cooper odhalil v této souvislosti jednu zajímavou věc, cituji : ,,Zjistil
jsem, že tyto události se děly po celé zemi. V každém případě, který jsem
vyšetřoval…všichni střelci byli bývalými pacienty psychiatrických zařízení a
všichni byli pod vlivem drogy Prozac! Tato droga, když je podávána v určitých
dávkách, zvyšuje u pacienta hladinu serotoninu a způsobuje krajní agresivitu. V
kombinaci s posthypnotickou sugescí nebo s řízením člověka pomocí
elektronického mozkového implantátu /mikročipu/ nebo mikrovlnnými
elektromagnetickými impulsy nebo vniknutím E.L.F. dostanete masovou vraždu
končící v každém případě sebevraždou pachatele. Exhumujte těla těchto vrahů a
hledejte mozkový implantát. Myslím, že byste byli překvapeni.‘‘
Ale není to problém jen USA. Například Sovětský svaz, dnešní část Rusko, tam
existují důkazy, že vláda vyvolává kriminalitu a vůbec agresivní chování občanů
pomocí upravených a skrytých obrázků v televizním vysílání s pomocí vysílání
zvláštních zvukových vln. Dále nízkofrekvenčními signály vysílanými v rozhlasu.
Vzpomeňme na již uváděný příklad, jak ze stanice mezi Rigou a Gomelem v
Sovětském svazu, před rokem 1978, vysílali Sověti silné nízkofrekvenční signály,
které učinily z obyvatel Kanady ve městech Eugene, Portland, Bend, Timmins a
Kirkland Lake psychicky narušené občany s agresivním a kriminálním chováním.
Kanadské ministerstvo poté protestovalo proti těmto vlnovým útokům u sovětské
vlády. Sovětský svaz si velmi zakládal na rozkladu osobnosti právě takovouto
technikou. Ale neštítili se ani do svých vlastních občanů ládovat masově drogy a
psychofarmaka a pořádně je ,,sprchovat,, nízkofrekvenčními vlnami.
Ale vrátím-li se k USA, i oni využívali ve vytváření umělé kriminality těchto
,,sprch,,. Už od roku 1962 v rámci programu ,,Newark College of Engineering,,
využívaly USA těchto neviditelných systémů k vyvolávání masové neposlušnosti
občanů, vzpour, rozvratů a teroru. Zatímco se vládní CIA zabývala v této věci
spíše drogami a mikročipy, tyto vlnové ,,sprchy,, měla na starost zejména vládní
zpravodajská služba DIA. Z vládního dokumentu NSC-68 z roku 1950 Rady
národní bezpečnosti USA se dozvídáme, že vláda USA uměle vytvářela a
podněcovala neklid, odpor a nepokoje i v ostatních státech světa.
To je, přátelé, něco málo o dalším ze způsobů nastolení diktatury, po falešném
počasí tu máme umělou kriminalitu, která stejně jako počasí, může být kdykoliv
vyhnána do takových extrémů, že padne svět v podobě, v jaké ho známe dnes a
tajná vláda zrodí světovládnou chartu diktátorství.
A co onen třetí způsob zavedení výjimečného stavu ? To je právě stav národní
nebo světové finanční krize, o které si nyní řekneme více.
UMĚLÉ FINANČNÍ KRIZE - Vzpomeňte na celosvětové stahování finanční
hotovosti a násilné nahrazování našich peněz bezhotovostními platbami pomocí
platebních karet. Jednak nás tak mají totálně pod kontrolou, ale hlavně, jakmile by
přišlo k vyhlášení vyjmečného stavu nebo jakéhokoliv jiného uměle vytvořeného
ohrožení, vlády okamžitě mohou všem lidem zabavit veškeré peníze /stisknutím
jednoho knoflíku/, protože ty budou pouze pomyslné, v databázích vládních
počítačů. Zatímco může vláda tvrdit, že je to proto, aby se peníze v takové nouzi
spravedlivě rozdělily do míst nejpotřebnějších, můžete si být jisti, že tato
konfiskace všech peněz je k Vašemu uvěznění pod totální závis lost a příděly vlády,
která tak po Vás bude, přes všechna potenciální zvěrstva, tou nejdůležitější a
nejvyšší složkou života, doslova Vaše modla. I samotná finanční krize státu, bez
jakýchkoliv ohrožení životů občanů, může vyvolat to, že vláda si prostě naše
peníze sama z databází převede na sebe. Sama pak může navodit umělou inflaci,
kdy pro nás občany naše peníze ztratí cenu, zatímco vláda na své úrovni za ně ve
stejném kurzu a hodnotě naplňuje nadále své potřeby. A takovéto hraní si s kurzem
měny i inflací, to není žádný problém, to jistě sami dobře víte. Dokáže to ovlivnit i
sebemenší negativní událost ve státě, co teprve přímo vyhlášení národní finanční
krize nebo stavu ohrožení.
A zákony, které umožňují zotročit občany svého státu a zbavit ho všech peněz, má
snad každý stát, přestože se o tom veřejně radši moc nemluví. V USA je to vázáno
k nařízení prezidenta č. 11490 ve federálním registru svazku 34, číslo 209,
podepsáno prezidentem Nixonem v září 1969. V tomto obrovském svazku je na
straně 17569 uzákoněno, že prezident může být kdykoliv zplnomocněn k řízení
všech složek kapitálového trhu.
Vláda může kdykoliv plánovaně vyvolat krach kapitálových trhů nebo nechat
cokoliv vytunelovat. Krach takových trhů by mohl vést k uzavření všech bank
během několika dní a zmocnění se peněz občanů, včetně konfiskace zlata a stříbra.
Pod nátlakem administrativy by se tak v době národní krize nejsnáze podařilo
zavést masově povinnou bezhotovostní společnost. Ze dne na den Vám prostě v
obchodech řeknou, že Vaše peníze nemohou přijmout a Vy zjistíte, že z Vašich
tvrdě vydělaných peněz jsou jen bezcenné papírky a kulaté plíšky.
Zároveň se vznikem OSN vzrůstaly ve světě tendence zakazovat státům vydávat
mince z drahých kovů. Odjakživa platilo, že cena zlata jedné mince musí být
minimálně taková jako nominální hodnota, která je na minci vyražena, a kterou se
platí. Proto i když padla měna, lidé o své peníze nepřišli, protože jim ta samá
hodnota zůstala ve zlatě. Po válce se začali v rámci světového plánu finanční krize
razit mince z těch nejobyčejnějších kovů, včetně železa. Ale i mince samotné
začaly být nahrazovány ještě ubožejšími platidly, totiž bankovkami, ze kterých
jsou při pádu měny opravdu jen rovně střižené kusy papíru vhodné toaletnímu
upotřebení. Ale to je záměr, jen tak lze občany totálně ožebračit a přivést pod
závis lost na vládě. Vláda samotná papírové peníze vydává už jen proto, že
takováto měna se lze natahovat. Dá se prostě dotisknout vždy tolik, kolik vláda
potřebuje, aniž by to ale už bylo kryté státním zlatem nebo ceninami. A už jen
tento fakt, že si lze natisknout ohromné množství peněz, může způsobit samo o
sobě totální kolaps národního hospodářství. Ale tento systém je známý už od 2.
světové války.
Za druhé světové války se vláda Velké Británie pokoušela hospodářsky totálně
zničit Německou říši tím, že vytiskla obrovské množství falešných německých
bankovek a ty pak byly shazovány z letadel nad německými městy. Občané s nimi
začali samozřejmě okamžitě platit a německé hospodářství se setkalo s kolapsním
stavem. Vláda USA zase po bombardování Pearl Harbouru zrušila na těchto
ostrovech svoji dolarovou měnu a vydala úplně nové peníze pouze pro tyto
Havajské ostrovy. Okamžitě po tomto podvodném plánu konfiskovala veškerý
kapitál /akcie/ a dluhopisy /obligace/ a vojenská policie násilně otevřela všechny
sejfy a konfiskovala veškerou hotovost a investiční zajištění. Byl schválen tehdy i
zákon, že každý, kdo vlastní více než 200 dolarů, dopouští se trestného činu. V
roce 1991 se vláda Ruska v čele s prezidentem Michailem Gorbačovem /dnešním
globalistou/ dopustila největší krádeže ve světové historii. Jednoduše zneplatnili
všechny 500 a 100 rublové bankovky, což znamená třetinu všech peněz ve státě, v
množství 96 miliard. Navíc Gorbačov téhož roku zmrazil /zabavil/ veškeré úspory
lidí a subjektů v bankách a povolil pouze minimální měsíční množství na vybrání.
Zvykněte si přátelé, že vlády jsou schopné všeho, aby vyvolali účelnou finanční
krizi.
Vzpomeňme, co tím myslel prezident USA, Bill Clinton, když prohlásil, že cílem
tohoto monstrózního spiknutí je vytvoření Světového systému finanční kontroly v
soukromých rukou, který by umožnil ovládnout politický systém každé země a
ekonomiky jako celku… To je právě ono. Je to neuvěřitelné, ale Federální rezervní
banka USA, která je gigantickým monopolem vydávání peněz a kreditních regulací
a na které záleží naprosto každá finanční transakce, kurz měny i inflace v USA,
není státní, ale je v soukromých rukou. Tento velmi riskantní vládní tah však má
jednu výhodu pro světovou vládu. Totiž tu, že tento největší finanční kolos v USA
nepodléhá kontrole a dozoru Kongresu. Federální rezervní úřad je tak jistě vzorová
ukázka spiknutí, o kterém Clinton hovořil v rozšíření na celý svět. Tak lze
jednoduše všechny ze dne na den všechny peníze ukrást nebo zrušit, a to aniž by za
to mohla být vláda stíhána nebo nařčena z podvodů. Je to dokonale propracovaný
plán. A divíte se proč to v USA prošlo ? Proč vůbec senátoři dovolili přijat něco
tak riskantního a spekulativního jako je Federální rezervní banka v soukromých
rukou ? Bylo to tím, že Federální zákon o rezervách byl velmi rafinovaně dán na
program jednání do Senátu 24. prosince, v den vánočních dovolených většiny
senátorů. Tento zákon byl v Senátu přijat pouze 3. senátory. To je skandál, drtivá
většina, která by byla proti, byla v ten den na vánoční dovolené a neměli tušení, co
se v Senátu toho dne děje. Světovláda si prostě dokáže probíjet cestu na všech
úrovních, neštítí se ničeho.
Jak již jsme si řekli, USA, ale i další státy mají ve svých zákonech uzákoněno v
případech ,,nouzových stavů ve státě,, zřízení totalitní diktatury – zrušení Ústavy a
lidských práv, znárodnění majetku, peněz a konfiskaci všech sítí. Tyto zákony jsou
velmi detailní v tom, co vše se má zabavit, zrušit nebo zničit, ale mají jeden
obrovský a úmyslný nedostatek. Totiž ten, že prakticky vůbec neupřesňují, co je
onen ,,stav národní nouze,,. V podstatě nejsou dány žádné hranice, kdy si může
vláda dovolit vyhlásit výjimečný stav. Klidně tedy mohou /kdyby to nebylo
vyloženě trapné/ vyhlásit výjimečný stav jen proto, že je v určité oblasti nedostatek
toaletního papíru. Ale vidím-li suverénní a arogantní chování vlád, divil bych se,
kdyby se obtěžovali vůbec nějaký důvod vymýšlet.
A co naše Česká republika ? Vůbec nejsme pozadu i zde už máme připravený
scénář na převzetí naší země pod totalitní diktaturu. V roce 1997 schválila i vláda
ČR věcný záměr zákona o krizovém řízení státu. Tento zákon, který by uvítal spíše
jen nějaký arabský diktátor, umožňuje v krizových situacích /které ovšem nejsou
ani v ČR přesně specifikovány, a proto snadno zneužitelné/ například zákaz vstupu
do určitých oblastí, omezení pohybu, omezení výkonu vlastnického a užívacího
práva občanů, zahrnuje dokonce i zákaz těch nejdemokratičtějších principů, jako
jsou občanské stávky, protestní demonstrace nebo veřejné shromažďování občanů.
Za nesplnění výše uvedených povinností umožňuje zákon uložit pokutu do výše 5
milionů korun. Tento zákon ale zcela zjevně porušuje Ústavní princip ČR o
nezrušitelnosti základních lidských práv a svobod, uvozených v Ústavě ČR. Ale na
Ústavu se u nás i v USA a desítkách dalších státech vůbec nehledí. Už dnes ji
patrně globalisté světovlády mají za předem zrušené.
Mimochodem, nejde jen o řečnickou frázi. Od roku 1969 probíhají v USA
mohutné vládní snahy o zrušení Ústavy USA. Vláda na to jde chytře, hodlá zrušit
jednotlivé státy v USA a všechny občany nově rozdělit do 10. regionů. Zrušením
států by totiž padla i Ústava Spojených států, neboť ta je kompaktní mezi státy /jež
ochraňuje přirozená práva lidí/. Tento ďábelský plán je již dávno hotov, aniž by o
tom byli občané informováni. Prezident USA, R.Nixon, totiž v roce 1972 učinil
výkonné nařízení /zákon/ č. 11647 /též 11649/, kterými ruší význam států a zřídil
nové rozdělení USA do 10. regionů. Tento zákon byl do Federálního registru
zapsán 12. února 1972 /svazek 37, číslo 30/. Od té doby fungují státy v USA jen na
oko, pro klid veřejnosti, ale už od roku 1972 mohou být během hodiny zrušeny a
,,legálně,, tak padne i Ústava a všechny lidská práva. Je to jistě snadnější, než
vyvolávat umělé krize. Ale tyto kličky jsou evidentní v mnoha státech po celém
světě, všechna lidská práva jsou již právně ve skrytu podkopána, čeká se jen na
vhodný okamžik pro jejich světové zrušení ?
Jeden z nejnebezpečnějších bodů těchto ,,krizových,, zákonů ve světě, je úsek o
znárodnění majetku v případě ,,národní krize,,. Pojďme se podívat na skutečný účel
těchto zákonů….
Základní svoboda občana spočívá velkou měrou i v jeho majetku. Může kde
bydlet, může se pohybovat, nakupovat i prodávat, může prostě žít v nezávislosti na
vládě a tak být svobodný a uznávat vlastní názory.
Znárodněním majetku je člověk připraven nejen o sociální jistoty, ale stává se
závis lým přímo na vládě, kterou tak musí poslouchat. A všimněte si, že ve světě
pomalu drobnými zákony a novelami připravují půdu pro likvidaci zprvu drobných
živnostníků /pod tíhou zvýhodňování monopolů a vydáváním záměrně
nesplnitelných norem ISO a další, které nemohou drobní živnostníci splnit/. Ale
postupně likvidací majetku a práva na majetek i každého obyčejného občana.
V USA v roce 1994 Federální soud doslova roztrhal na kusy Ústavu, když rozhodl,
že ,,osobní majetek nemá ústavní práva,,. Ale tím, že se v USA záměrně zrušila
Ústavní ochrana a právo občanů na majetek, dal se tím zcela jasný volný průchod
dlouho očekávanému cíli – znárodňování a konfiskaci. Už počátkem 90. let byla
přitom navíc dána prezidentu USA výkonným nařízením EBR č.1, pravomoc, že
může jediným svým podpisem zmrazit a zabavit všechny občanské vklady v
bankách a další aktiva. Též lze porovnat s výkonným nařízením prezidenta č.
11490 z roku 1979, kde je též uzákoněna možnost zabavení nejen všech vkladů
občanů v bankách, ale i hotovosti, zlata a cenností, jakož i nemovitostí, vozidel a
předmětů denní potřeby, od spotřebičů po léky. Též se lze podívat na vládní
dokument ,,The Defense Resources Act,, ,sekce 201 a 501, kde je dána
prezidentovi USA pravomoc k zabavení majetku. Tyto zdánlivě skryté a
nenápadné zákony dávají dohromady obrovskou moc státu ze dne na den znárodnit
majetek v celém státě. Ale to jsme dosud hovořili pouze o majetku nás občanů, s
jehož zabavením bychom ztratili i své svobody a nezávislost.
Ale nyní se podívejme na zabavení a znárodnění infrastruktury státu. Dávejte
dobrý pozor. Víme, že vláda USA má díky zákonům odvozených od ,,národních
nouzových stavů,, pravomoc zabavit a zestátnit prakticky vše. Ale as i nevíte, že je
připravováno i provládní násilné zabavení státní infrastruktury i bez jakékoliv krize
nebo nutné příčiny. Ano, ze dne na den mohou vojáci vtrhnout do měst a zabavit
majetek a odpůrce beztrestně zabít nebo jako ,,zločince,, zavřít. Až přijde den ,,D,,
vyhlášení světovlády, začne tento ďábelský plán.
Všechna média, rozhlas, televize a noviny, sítě počítačů a komunikačních
prostředků, budou zabaveny a zestátněny. Již v roce 1984 prováděla vláda a
armáda USA generální zkoušky těchto operací pod krycím názvem ,,REX 84,, a
jak potvrdil roku 1989 senátor M.W.Cooper, tyto zkoušky proběhly úspěšně. A to
je tvrdá realita. Vládní agentura FEMA má přitom připraven i tzv. ,,PLÁN D,,.
Tento 364. stránkový dokument hovoří přímo o převzetí kontroly nad médii, aby
bylo zajištěno hlásání provládní propagandy a manipulovalo se, v rozhodující době
přebírání moci, veřejným míněním. Tyto projekty odsouhlasoval sám prezident
USA Ronald Reagan.
Projekt ,,REX 84,, ,který počítá i s budováním koncentračních táborů pro politicky
nevyhovující na území USA, se provalil na veřejnost ještě téhož roku, v dubnu
1984. Tyto rozsáhlé projekty, v nichž bylo nacvičováno i rabování a prohledávání
domácností, masové zatýkání a násilné represe proti civilistům, pokračují dodnes.
Projekt ,,REX 84,, je jeden z ústředních projektů nastolení dne ,,D,,. Jsou
připravována speciální komanda, gardy /zpravidla z předčasně propuštěných
vězňů/ a armáda. Zástupce šéfa informačního oddělení Pentagonu /velení armády
USA/ - major Ralph Peters, vydal v roce 1993 oficiální prohlášení : ,,Ozbrojené
síly USA musí být připraveny pro boj proti všem těm, kteří by chtěli Novému
světovému řádu /světovládě/ vzdorovat, a kteří lnou k národnímu cítění…. My,
jako armáda potřebujeme vyčlenit více výcvikového času na to, abychom dokázali
takovým hrozbám čelit. Je nám zapotřebí aktivní kampaně, abychom nad tou lůzou
zvítězili. To musí jít ruku v ruce s mohutným násilím.‘‘
Sami vidíte fanatickou prohnilost ,,zelených mozků,, ,kteří se hodlají postavit na
stranu jakéhokoliv režimu a zde výslovně připravované světovlády. Upozorňuji, že
výše uvedené prohlášení není citací Adolfa Hitlera nebo Mein Kaimpfu, ale
jednoho z nejvyšších představitelů velení armády USA z roku 1993.
Ještě v témže roce, září 1993, obdrželi vojáci americké armády velmi podrobný
dotazník. Měli se zde vyjádřit na otázku, jestli by byli schopni střílet na občany
USA v průběhu konfiskací. Průzkum byl prováděn na základně Twenty-Nine
Palms Marine Corp v Kalifornii.
Jedno z míst, kde se připravují plány na výcvik boje ve městech a zatýkání, je
údajně vojenská základna ve Fort Polk v Louisianě. Jednomu z cvičení byla
přítomna i tehdejší velvyslankyně USA v OSN, Madeleine Albrightová, s Johnem
Shalikashvilim, velitelem sboru náčelníků štábů. Cvičení probíhalo soustředěním
tanků v blízkosti měst, vrtulníky pročesávaly vesnice a hledaly ,,teroristy,, a
pozemní vojska obkličovala domy a podniky.
Prezident USA, Bill Clinton, vydal 3. března 1994 výkonné nařízení /zákon/
označený PDD č.25, kterým celou americkou armádu převedl pod světovou
armádu OSN, která tak může americkou armádu ,,legálně,, použít proti svým
odpůrcům, tedy odpůrcům světovlády. Dokument amerického ministerstva
zahraničí č. 72-77, strana 10. říká: ,,Veškerý arzenál, kromě toho, který je v
užívání světové armády, bude zničen,,. Armáda OSN totiž nestrpí, aby byl
kdokoliv silnější nebo vůbec jakkoliv vojensky vybaven než ona. A opravdu si
všimněte, že se snižují stále stavy vojáků i výzbroje v celém světě.
Celý boj o světovládu se odehrává zpravidla na půdě USA, neboť právě tento státní
kolos řídí /bohužel/ celý svět. Kdo ovládne USA, je diktátorem světa. Americká
vláda dává od 90. let možnost cizím vojskům budovat své vojenské základny v
USA. Obrovské množství vojáků z Ruska a dalších zemích, které, zdánlivě na oko,
USA považuje za extrémní, dnes nacvičují na půdě USA operace ,,REX 84,,. Proč
vláda USA zve na své území znepřátelené armády v takovém množství ? Ve Fort
Polku v Louisianě je nyní 19.000 cizích vojáků, v Napě u kalifornského Barstow je
50.000 cizích vojáků, kteří jsou výslovně udržováni jako pohotovost pro případné
nepokoje v oblasti Los Angeles. U Sacramenta v Kalifornii je 40.000 cizích
vojáků. V San Diegu a okolí je dalších 40.000 cizích vojáků. Jižně od Los Angeles
je 22.000 vojáků, neustále připravených k útoku. V Nevadě jsou umístěna
mnohatisícová ruská vojska. Speciálně pro ruské vojáky v USA byla vydána
zvláštní výuková brožura, která učí, jak provádět domovní prohlídky a jak správně
zabavovat zbraně. V texaském cípu je situováno 43.000 cizích vojáků. V
Anchorage na Aljašce přes 14.000 cizích vojáků. V horách západní Montany je
20.000 cizích vojáků, vše zpravidla z protiamericky zaměřených států. Tyto údaje
jsou z roku 1993, kdy působilo celkem na území USA cca. 500.000 cizích vojáků.
Dnes se počítá, že je na celém území USA přes milion zahraničních vojáků,
připravených vtrhnout do ulic amerických měst a zmocnit se Ústavy. První cizí
vojska pozval 2. září 1992 už prezident George Bush. Už tehdy bylo jasné proč.
Není důstojné, aby americká armáda šla proti svému lidu, budou pozváni jiní a
armáda USA bude provádět pouze ,,zákonná,, represivní opatření, zatýkání aj. .
Ale to samé se týká i policejních složek. Dodatek Návrhu trestního zákona
Sněmovny reprezentantů USA, 4092-HR 3355, oddíl 5108, počítá s najímáním
zahraničních policejních oddílů pro dohled nad situací v USA. Mark Koernke z
Michiganu, bývalý analytik rozvědky a kontrarozvědky americké armády, varoval
počátkem 90. let veřejnost, že vláda USA připravuje vytvoření Národního
policejního sboru, což bude nová gigantická superorganizace složená ze stávajících
policejních a pořádkových oddílů, tajných služeb a armády. Tento Národní
policejní sbor je podle Koernkeho určen především pro stíhání politických odpůrců
vlády. Tento sbor počítá s převzetím lokálních policejních stanic v zemi, čímž
získá maximální přehled nad každým občanem dané lokality. Šéfem tohoto nového
Národního policejního sboru byla Janet Renová /ministryně spravedlnosti USA/.
Ta samá Renová, která vydala rozkaz 19. dubna 1993 v texaském Waco k vraždě
86 civilistů, z čehož 24 dětí, když dům zdejší náboženské společnosti, která se
odmítala podrobit vládním prověrkám, nechala natlakovat vysoce hořlavým
plynem CS /přestože byl v lednu 1993 zakázán/ a následně byl založen požár
budovy, který poté Renová i Clinton v aféře ,,WACO,, zastíraly jako masovou
sebevraždu nějakých fanatiků. Vláda se tak zbavila 86 ,,nepřátel,, státu a udělala z
toho tehdy ještě ukázkový příklad pro média, že pokud se kdokoliv odmítne
podřídit prohlídkám nebo perzekucím vlády, může takto skončit. Jestli je to
předzvěst praktik tohoto nového policejního gigantu v čele s Mr. Renovou, máme
se na co těšit.
Cizí, ale i americké policejní sbory, které se připravují na prohledávání domácností
a zatýkání politicky nevhodných, v dosud největší operaci, kterou kdy svět poznal,
už dávno jen tyto praktiky nenacvičují. Koncem roku 1992 a začátkem 1993 začaly
tyto vládní razie v Chicagu pod názvem ,,Clean-Swep,, a v Clevelandu pod
názvem ,,Achiles 2,,. Tyto razie nebyly vedeny proti kriminálním živlům ani
pouličním gangům, ale proti obyčejným občanům, kteří bránili své rodiny, domovy
a firmy. V operaci ,,Clean-Sweep,, ozbrojené složky pročesávaly městské čtvrti,
vnikaly do každého domu, a to mnohdy i násilím. Tak jako Hitler vyprázdnil
německé věznice od hrdlořezů a zformoval z nich zatýkací jednotku – Hnědé
košile, tak i naše nová policejní složka zapojuje do své práce pouliční gangy v Los
Angeles, Chicagu a New Yorku, a to jak Crips, tak Bloods. Na náklady federálních
fondů byli vycvičeni, vybaveni a obléknuti do uniforem. Ten, kdo Vás včera na
ulici okradl nebo podřezal příbuzného, nyní bude bušit s vládním odznakem na
Vaše dveře a zatýkat Vás pro věci, které jste neudělali. V roce 1990 přijal navíc
Nejvyšší soud USA zákon, který dovoluje rozsáhlé a povinné prohlídky
automobilů a bytů. Omlouvá se mnohdy dokonce i násilí ze strany policie, vládní
orgány se prostě mohou, s požehnáním soudu, chovat k lidem jako k dobytku.
Zatýkání bez důvodů a věznění bez soudu, díky zákonům z roku 1994, to jsou další
a další hřeby do rakve naší demokracie.
A co v České republice ? U nás fungují taktéž velmi spekulativní zákony a
praktiky. Ale my jsme z doby totality zvyklí již na cokoliv. Domovní razie, násilí a
zatýkání nebylo nic neobvyklé. Ale USA jsme předstihli i v masových raziích….
Koncem 70. let byla například na několik hodin totálně vylidněna vládními
složkami obec Řepčice v Čechách. Lidé byli vyhnáni ze svých domovů daleko od
obce a bylo jim řečeno, že se bude v obci hledat nebezpečná munice z II. světové
války, což mělo být pro místní obyvatele strašákem a podnětem k opuštění obce.
Zatímco však armáda celou oblast uzavřela, vláda zde ve skutečnosti nezákonně a
v tichosti prohledávala dům po domu a nic netušícím občanům prohledávala
domovy, kde na základě udání hledali různé protivládně motivované knihy a
materiály Charty 77.
Podobné razie poté začala provádět i vláda USA, která uzavírala a evakuovala celé
oblasti pod záminkou úniku nebezpečných plynů nebo jiných chemikálií, dokonce
podél evakuačních silnic pohazovali dobytek se silnými dávkami sedativ, aby byla
fikce dokonalá. Vystrašení občané s plynovými maskami, které z uměle
navozeného strachu nesundávají radši ani v evakuačních autobusech, okružní jízda
skrze ,,uhynulý,, dobytek a pryč s lidmi daleko od místa. Mezitím na totálně
vylidněné lokalitě armáda a tajné složky /jak jinak, než bez plynových masek/
testují tajné zařízení nebo montují nízkofrekvenční vysílače pro mozkovou
stimulaci občanů…
Ale pád totality v našem státě neznamenal zároveň i pád toho, co bylo v lidech
vžité. Vzpomínám si na případ ze začátku 90. let, který se tehdy ostře kritizoval v
našich médiích. Ve středních Čechách byl totiž tehdy na opuštěné silnici zastaven,
zakuklenými členy českých ozbrojených složek, běžný dálkový autobus s lidmi.
Muži se samopaly v rukou naskákali dovnitř a začali násilně prohledávat jednotlivé
a značně šokované cestující. Jak se ukázalo, šlo o cvičení. A já se ptám, co to naše
ozbrojené složky nacvičovaly už dávno po pádu totality ? Jaké razie a operace se to
připravují v zelených mozcích naší republiky ? Po této aféře, která byla
rozmáznuta v tisku, se již podobný případ veřejně neobjevil, to ale neznamená, že
naše ozbrojené složky nenacvičují v tajnosti operace proti civilistům.
Ale vraťme se k USA a jejich raziím. Jak jsme si říkali, policejní násilí, vládní
konfiskace, domovní prohlídky a zatýkání nevhodných, jen politicky odlišných, to
je stupňující se realita USA a jejich právního řádu. Agentura FEMA a Rada
národní bezpečnosti USA už začátkem 90. let vlastnila seznam 10.000 Američanů,
kteří nevyhovují politické strategii světovlády a byly určeny k zatčení a internování
spolu s dalšími dis identy ,,Nové doby,, do koncentračních táborů. Vzpomínáte si ?
Toto téma jsme zde již nakousli. Pověděli jsme si o historii koncentračních táborů
a nastínili jejich současnost. Americký senátor Langer a Cooper nám k tomu řekli
též svá svědectví.
Okamžitě, jakmile vypukne den ,,D,, nebo jedna z jeho operací k uchvácení USA a
světovlády, rozběhne se současně automaticky tzv. operace ,,DRAGNET,,.
Podstatou operace ,,DRAGNET,, je gigantický počítač /o kterém již byla řeč/ a
který je umístěn poblíž Washingtonu. Tento gigantický počítač, obsahující
záznamy snad o všech lidech, je připraven po přijetí signálu, okamžitě tisknout
zatykače na statisíce předem vytipovaných občanů, nepřátel státu. Americké
vojenské síly budou zneužity k tomu, aby terorizovaly, zatýkaly a bez soudu
zavíraly do koncentračních táborů nepohodlné obyvatele USA. Tento konkrétní
plán č. MCSCBDPP-I-73 už počítá i s vyhledáváním nevhodných občanů, kteří se
budou skrývat před vládními jednotkami. Součástí tohoto plánu je již hotový dopis,
který má být zaslán jako vyhláška o hledaných ,,zločincích,, a veřejně vystavena v
celé společnosti.
Všichni nepohodlní občané mají být pochytáni a umístěni do koncentračních
táborů, které již existují po celém území USA. A nyní právě navážeme na několik
stran zpět a dopovíme si fakta o současných koncentračních táborech v USA….
Původně bylo pod vládní organizaci FEMA povoleno postavit na území USA 23
koncentračních táborů pro odpůrce vlády v krizových situacích státu. To bylo
koncem 80. let. Vojenským daňovým rozpočtem 1990-1991 bylo schváleno vládou
USA dalších 20 vedlejších koncentračních táborů. Zřízení těchto 20 dalších táborů
bylo povoleno na základě dodatku č. 656 Carla Levina k rozpočtu ministerstva
obrany. Do roku 1993 se na území USA nacházelo již 43 koncentračních táborů.
Dnešní situace je neznámá /už jen proto, že kromě vládou schválených
koncentračních táborů je na území USA a především pod jeho povrchem mnoho
černých internačních táborů již od konce 40. a počátku 50. let. Ale bavme se nyní o
43 známých a vládou zřízených táborech.
10 z těchto koncentračních táborů bylo vybudováno přímo pro program ,,REX 84,,
,tedy zejména pro ty, kteří budou klást odpor při znárodňování, konfiskaci majetku
nebo budou šířit protivládní nálady při zatýkání politicky nevhodných. 4 další
koncentrační tábory jsou určeny pro nejméně 25.000 civilistů, konkrétně pro
předem vládou vytipované odpůrce vlády a globalizace. Jsou to koncentrační
tábory ve Fort Chaffee v Arkansasu, Fort Drum v New Yorku, Indiantown Gap v
Pensylvánii a Camp Hill v Pensylvánii. 6 dalších táborů jsou zadržovací tábory pro
vyjmečný stav,, a ty byly zřízeny na již existujících vojenských základnách pro
ostřejší dozor. Jsou to tábory ve Fort Benning v Georgii, Fort Huachua v Arizoně,
Elgin na Floridě, Oakdale v Kalifornii, Fort McCoy ve Wisconsinu a Vandenberg
v Kalifornii. Z dalších 23 koncentračních táborů jsou to například : Allenwood v
Pensylvánii, Milpoint v Západní Virginii, Greenville v Jižní Karolíně,
Montgomery v Alabamě, Elrino v Oklahomě, Tulelake v Kalifornii, Florence v
Arizoně, Elmendorf v Arkansasu, Wickenburg v Arizoně a Avon Park na Floridě.
Součástí je i zařízení pro psychiatrickou převýchovu uvězněných. Poslední
jmenovaný koncentrační tábor je v Paolo Pinto v Texasu, z něhož jsem dokonce
viděl i fotodokumentaci. Je to strašné, obrovské drátěné ploty v poušti, hlídací
věže, masy betonu a před tím vším obrovská bílá cedule u příjezdové cesty s
americkým státním znakem a nápisem informujícím, že jde o koncentrační tábor
americké vlády ve správě FEMA /dosud prázdný/.
Roku 1976 se rozhodl jeden obyčejný, ale pořádně znepokojený Američan,
William R. Pabst, žalovat vládu USA kvůli stavbě koncentračních táborů a
porušování lidských práv. Pabst požadoval po vládě, aby odhalila pravdu a
veškerou dokumentaci o tomto hrůzném plánu. Jednání probíhalo u soudu
Spojených států v Texasu, číslo případu: 76-H-667. Když byl 31. srpna 1976
zahájen soud, soudce o předložených důkazech prohlásil: ,,To, co jsem doposud
viděl z důkazů, které předkládáte, mi říká, že není pochyb o existenci programu
internování válečných zajatců i civilních osob. Myslím si, že o tom není žádných
pochyb.‘‘ Soud sice potvrdil existenci koncentračních táborů v USA, ale odmítl o
nich cokoliv zveřejnit s vyjádřením, že to není možné, jelikož žalobce zatím
nedošel žádné újmy ze strany těchto táborů. Pabst se odvolal proti tomuto
vyjádření a začal případ č. 77-1096, ale informace o koncentračních táborech
zůstaly utajeny.
Ale není to jen USA, kdo se připravuje na globální světovládu a připravuje si
koncentrační tábory pro své nepohodlné občany. Prakticky každý stát má
přinejmenším určenu jednu, již stávající věznici, kterou bude třeba propustit, aby
se ze dne na den uvolnila speciálně určeným odpůrcům připravovaného režimu.
Jsme-li u koncentračních táborů mimo území USA, můžeme jmenovitě ukázat na
několik ze stovek dalších koncentračních táborů pro nevyhovující občany po celém
světě.
Ve Velké Británii /Severním Irsku/ byl roku 1973 schválen zákon o ,,mimořádných
opatřeních,,. Ten dovoluje armádě a policii, že mohou zatýkat bez zatykače,
provádět svévolné osobní a domovní prohlídky a konfiskace. Zadržení mohou
podle tohoto zákona zůstat ve vězení až 18 měsíců bez soudu a jediného obvinění.
Jenže praxe byla taková, že libovolně pozatýkaní občané jsou zde drženi mnohdy i
3 roky. Zatčení nevyhovující občané jsou zpravidla dopraveni k výslechu do
kasáren Castlereagh, kde je cílem dosáhnout mučením ,,přiznání,, zatčených.
Policie, páchající mnohdy až bestiální mučení na nevinných občanech, je přitom v
naprosté beztrestnosti. V letech 1968-1982 zabili policisté a vojáci přes 200 zcela
nevinných civilistů. Žádný z viníků nebyl potrestán. Nejstrašnějším koncentračním
táborem ve Velké Británii je Long Kesh, který je postaven jako součást věznice
Maze. Tento koncentrační tábor se také přezdívá ,,Blok H,,. Údaje za rok 1982
hovoří o 400 internovaných, politicky nevyhovujících občanů. V březnu 1981
vyhlásili uvěznění občané v koncentračním táboře hladovku proti bezpráví a
mučení. Hladovku započali 4 vězni – Robert Sands, Francis Hughes, Raymond
McCreesh a Patric O´Hara. Jeden po druhém zemřeli. Do podzimu 1981 /do půl
roku/ zemřelo již deset účastníků hladovky.
V Izraeli bylo do roku 1980 celkem 16 věznic. V roce 1980 k nim přibyla jedna
velice zvláštní a skrytá ,,věznice,, v Nafche, kde jsou izolováni výhradně politicky
nepohodlní lidé a doslova nelidsky mučeni. Ostatně je to neuvěřitelné, ale Izrael
měl mučení přímo uzákoněno, a to až do roku 1998, od té doby se ,,jakoby,,
neprovádí. Alexandra Johnsová z velvyslanectví USA v Izraeli byla ministerstvem
zahraničí USA pověřena prošetřit okolnosti těchto koncentračních zařízení v
Izraeli. Tehdy byly vypracovány celkem 3 zprávy. Koncentrační tábory v Izraeli už
před rokem 1981 potvrdila i OSN na základě svého vyšetřování. Nic více se však
proti těmto státním zvěrstvům v podstatě neudělalo.
V Austrálii jsme si již jmenovali koncentrační tábory, které ještě v 70. letech
oficiálně s požehnání vlády věznily, mučily a likvidovaly nevinné, leč rasově a
ideologicky odlišné občany. Šlo o koncentrační tábory v Cootamundře, Palm
Island, Darwinu a na ostrově Fantome v Queenslandu.
Kromě koncentračních táborů, existují takřka ve všech státech tzv. internační
cizinecké tábory. V USA se staví na hranicích s Mexikem, každý evropský stát jich
má desítky, nevyjímaje Českou republiku. Tyto internační tábory slouží k chytání
zahraničních přistěhovalců a uprchlíků, kteří, přestože se ničím neprovinili
/maximálně úředními nedostatky v dokumentaci a dokladech/, jsou bez soudu i
obvinění drženi v těchto táborech, v celách jako zločinci a zacházení s nimi je
mnohdy horší než s dobytkem. Jejich jediným proviněním je, že jsou cizinc i
/mnohdy odlišné barvy pleti, vyznání nebo politické orientace svého výchozího
státu/. Mnoho zdánlivě ,,nekoncentračních,, táborů existuje i v areálech
psychiatrických léčeben pod nechvalně známými převýchovnými programy.
Ale pojďme se podívat i na Českou republiku. Co si myslíte, jak to bylo u nás s
koncentračními tábory ? Pomineme-li poválečné nucené práce a internační
pracovní tábory pro odpůrce režimu, dokonce pomineme-li i speciálně zařízené
mučící bloky a bloky smrti v našich věznicích pro politicky nevhodné, stále se
motáme kolem let 1948-1959. V různých úpravách totalitního režimu existovaly
různé formy nedobrovolného věznění nevhodných občanů až do 80. let. Pak přišel
strašný nápad. Zřídit opravdovou a organizovanou síť skutečných koncentračních
táborů jako za fašismu. Pojďme si o této naší České postfašistické době 80. a 90.
let říci bez cenzury. Tyto zločiny přetrvávají….
První poválečný nápad na zřízení koncentračních táborů v Československu přišel r.
1958, kdy vše začalo, podobně jako v USA /FEMA/, záminkami o ,,nouzových
stavech státu,,. To, že tyto směrnice dostala za úkol vypracovat tajná STB však
svědčí o mnohém. Celá akce dostala krycí název ,,NORBERT,,. Oficiálně byla
schválena vojenskou komisí obrany ÚV KSČ dne 9.ledna 1964. Poslední úprava,
která byla platná až do období po revoluci r. 1989, byla provedena 28. schůzí Rady
obrany dne 22.září 1977. Od tohoto dne celá akce ,,NORBERT,, měla jediný cíl –
zřídit na území naší republiky v každém okrese koncentrační tábor pro násilné
uvěznění všech vládě nevyhovujících, byť nevinných a slušných občanů. Den 22.
září 1977 se zapsal do dějin vedle hitlerovských koncentračních táborů….
opravdové koncentrační a likvidační tábory, celá národní síť těchto zařízení. Do
této vládní špíny bylo kromě policie /VB/ a tajné služby /STB/ namočeno
především Federální ministerstvo vnitra, Generální prokuratura, Národní výbory,
Čs. lidová armáda a co je smutné, tak i ministerstvo spravedlnosti.
Dne 28. prosince 1978 vydal ministr vnitra, PhDr. Jaromír Obzina,CSc., nařízení č.
21, kterým založil vládní evidenci nevyhovujících osob, tzv. ,,nepřátel státu,,
určených k transportu do těchto koncentračních táborů. Nařízení nabylo platnosti k
1.únoru 1979. Ve čl. 6 tohoto nařízení jsou rozděleny hlavní skupiny /a-f/ lidí
určených k zatčení a transportu, od disidentů přes křesťany, ochránce lidských
práv, po občany, jejichž předkové byli živnostníky. Po vzoru fašistické ideologie
navíc od roku 1985 vláda založila celostátní projekt ,,PAVOUK,, který se zabýval
výhradně sledováním občanů Židovského původu a vyznání. Ve čl. 7. jsou
klasifikovány celkem 4 kategorie nebezpečnosti občanů. Celkem bylo v tajných
seznamech akce ,,NORBERT,, vedeno 9.000 nevinných osob, připravených k
okamžitému zatčení a transportu do oblastního koncentračního tábora svého
okresu. Je to strašné číslo. / V USA, s tehdy cca. 230. miliony občanů, se ve stejné
době hodlalo transportovat do koncentráků teprve 10.000 osob, zatímco v
Československu s 15. miliony občany to bylo tehdy už 9.000 osob/. V Polsku se v
té době stejně jako u nás a celé střední Evropě a SSSR taktéž budovaly
koncentrační tábory. Zatímco u nás se akce jmenovala ,,NORBERT,, - v Polsku
měla krycí název ,,JARO,, a byla mnohem drastičtější, neboť během jedné noci z
12. na 13. prosince 1981 zde bylo pozatýkáno 6600 nevinných občanů, z nichž
bylo do připravených koncentračních táborů internováno 5050 lidí. Vše během
jediné noci, podle předem připravených vládních seznamů. Zatímco se již Polsko
zmítalo několik let v epoše koncentračních táborů, v Československu se
odehrávalo vše ještě na papíře, rozestavěno však bylo u nás již několik
koncentračních táborů. První celostátní zkoušku zatýkání a uvěznění občanů v naší
republice udělala vláda až v listopadu 1988 pod krycím názvem ,,OBRANA 88,,.
Do revoluce bylo dostavěno několik koncentračních táborů a v projektu
,,NORBERT,, pozatýkáno dnes již nespočet lidí. Do revoluce v 89. bylo násilně z
politických důvodů vládou pochytáno navíc 11.000 nevinných a zdravých lidí,
kteří musely projít převýchovnými programy a vymýváním mozku ve vězeňském
pavilonu č. 17 psychiatrické léčebny v Bohnicích, který byl celý v kompetenci
nikoliv psychiatrů, ale ministerstva vnitra a spravovala jej STB.
Po revoluci, 17. listopadu 1989, byla narychlo totalitním režimem zničena
podstatná část dokumentace o celé akci ,,NORBERT,,. Jenže ještě před skartací
byly některé dokumenty založeny do jiných složek a nepřišlo se na ně. Bylo
zjištěno, že na Jižní Moravě měly být koncentrační tábory zřízeny zatím ve třech
okresech – Švařec u Žďáru nad Sázavou, Vyškov a Znojmo, mimo to u nás byly
zjištěny tábory v Lešeticích, Králíkách, Moravském Berouně, Jáchymově, na
Slavkovsku a Příbramsku. Sběrná střediska měl však každý okres. Na Slovensku to
byl koncentrační tábor Ružomberok a Ilava.
Když se nová vláda po revoluci v 89. zabývala těmito zločiny koncentračních
táborů, místo toho, aby to veřejně odsoudila a odtajnila veřejnosti tyto
připravovaná zvěrstva, naopak ponechala vše v naprosté tajnosti před veřejností.
Proč ? Chtěli snad naši noví vládci pokračovat i po revoluci a dokončit likvidaci
nepohodlných ? Proč celá akce ,,NORBERT,, pokračovala i po revoluci ?
Když už dávno po revoluci prošetřovala Inspekce federálního ministerstva vnitra
tyto operace ,,NORBERT,, - ve své závěrečné zprávě ze dne 7. března 1990
ministerstvo neshledalo žádné pochybení. Stále krylo fakta a lhalo do očí. Přitom
byl Václav Havel informován o operaci ,,NORBERT,, již 15. prosince 1989 a s
ním i vrcholní představitelé nového zřízení. První demokratický ministr vnitra,
JUDr. Richard Sacher, byl informován o operaci ,,NORBERT,, již 16. ledna 1990.
Zatímco ještě 7. března 1990 veřejnosti Inspekce ministerstva vnitra lhala, že
žádné koncentrační tábory nejsou, v dokumentu z 25. března /jen 18 dní poté/ tatáž
inspekce pro vnitřní potřebu vše přiznává. Dne 27. března 1990 byla v úředním
záznamu Inspekce ministerstva vnitra rozhodnuto nadále utajovat tyto fakta
veřejnosti. Dne 29. března 1990 náčelník Inspekce federálního ministerstva vnitra
dokonce doporučoval prověrku seznamů osob, uvedených v rámci akce
,,NORBERT,, k uvěznění.
Jenže začátkem března 1990 byl tento nechutný plán ,,NORBERT,, odhalen
veřejnosti únikem informací. O tomto úniku se zmiňuje i zpráva Inspekce
federálního ministerstva vnitra ze dne 29.3. 1990. Nebýt tohoto úniku informací a
následného veřejného tlaku občanů za podpory médií, do dnešních dnů by naše
vláda tyto operace tajila a kryla. A možná v nich i pokračovala ? Mohu se tak
domnívat na základě toho, že tyto operace byly i tak dlouho po revoluci v naší
vládě tajeny. Přestože byly z velké většiny dokumenty ,,NORBERT,, po revoluci
skartovány, aby se zametly důkazy, každý z Vás si může ověřit, zda na těchto
seznamech také figuroval. Jak ? V okresních evidencích obyvatel, kde je na
příslušné kartě v pravém horním rohu vyznačeno červené písmeno ,,P,, /nucené
práce/ nebo ,,Z,, /zajištění v nápravných převýchovných ústavech/. Přestože byl
celý rok 1990 opředen aférou a utajovacím skandálem kolem koncentračních
táborů akce ,,NORBERT,, - občané brzy zapomněli. A snad se na čas i radovali z
jakés i dosti prolhané, ale užitečnější svobody, než kterou byl totalitní systém před
rokem 1989. Jenže ideál koncentračních táborů se vrátil a tentokrát v plné
skutečnosti. Co se to děje ?
Dne 4. listopadu 1998 otřásla Českou republikou naprosto nečekaná aféra. Aféra,
která otřásla jak českými státními orgány, tak samotnou vládou USA. Toho dne byl
totiž v České republice oficiálně odhalen koncentrační převýchovný tábor. Tento
koncentrační tábor byl zřízen orgány USA v únoru 1998 na odlehlém místě, asi 10
kilometrů severozápadně od Brna v lokalitě nazvané Jelenice. Část hlídacího
personálu tvořili Američané, kteří celý tábor také řídili, zbytek dozorného a
provozního personálu byli najatí Češi, kteří očekávali původně práci vychovatelů.
Když však oduševnělá část českého personálu zjistila, o jakou špinavou,
nezákonnou a utajenou práci se jedná a kdo všechno je do ní zapleten, podařilo se
několika z nich uniknout pozornosti a informovali o tomto táboře policii, patřičné
úřady i tisk. Díky tomu byl dne 4.listopadu 1998 /po 9. měsících fungování/
odhalen první koncentrační tábor od revoluce r. 1989.
Začalo jedno z největších vyšetřování v dějinách České republiky. Kromě policie
se do celé akce zapojila i česká tajná služba BIS společně s americkou federální
policií FBI. To, co se zjistilo, bylo strašné….
V tomto českém koncentračním táboře si orgány USA zřídily koncentrační,
izolační a převýchovný tábor pro své problémové americké občany ve věku od 14.
do 18. let. Nikdo již přesně nezjistí, kolik Američanů zde bylo tajně před orgány
České republiky vězněno, ale v době, kdy policie a tajná služba BIS vnikly do
objektu, bylo na místě 61 amerických občanů.
Všichni tito, předem vytipovaní američtí občané, mají stejný osud, všem bylo na
území USA slibována nevinná poznávací exkurze, ale při ní byli uneseni, byli jim
zabaveny osobní doklady a pasy a zavlečeni do České republiky /aniž by to státní
orgány ČR zaregistrovaly/. V tomto koncentračním táboře Jelenice, který
Američané nazvali ,,Morava Academy,, - byli všichni unesení američtí občané pod
přísným, doslova vězeňským dozorem. Kromě nucených a mnohdy násilných
převýchovných programů byli také za zdmi Jelenice nedobrovolně trestáni a
mučeni. Ve zvláštních místnostech bez oken, jediného zdroje světla i jakéhokoliv
nábytku, byli zavíráni na dlouhé hodiny bez jídla i pití. Jindy byli naopak zavíráni
do úmyslně přetápěných místností do 40. stupňů, kde museli ležet svázaní na zemi
a ve dne i v noci na ně bylo namířeno oslňující světlo. Zákaz pohybu a fyzické
tresty byly v podstatě na denním pořádku. Nikdo z nich nesměl opustit budovu
Jelenice, nebylo to ani technicky možné, pohyb po budově byl omezen stejně.
Policie ČR provedla přes 70 výslechů, od zadržených Američanů po americké a
české věznitele. Všech vysvobozených 61 Američanů bylo v polovině listopadu
1998 odesláno zpět na území USA. Proti věznitelům začalo trestní řízení v němž
byli obviněni hned z několika trestných činů a zločinů proti lidskosti.
Jak vyšlo najevo, americké orgány kryly únosy svých ,,problémových Američanů,,
z USA do izolačních převýchovných táborů v České republice aj… a to zřejmě se
spoluprácí českých orgánů. Jak jinak lze vysvětlit, že se náhle z USA ztratí 61 lidí,
aniž by je zdejší úřady postrádaly a dostaly se do České republiky bez pasů a
jiných dokladů, aby zde dlouhé měsíce přebývaly na ,,neznámém,, místě, aniž by
to České úřady vůbec zaregistrovaly. Začalo se dokonce hovořit o propojení s
americkou vládou, neboť ta uzákonila již tehdy zřizování převýchovných a
izolačních táborů pro americkou mládež. Z naprosté lability byla obviňována i
vláda České republiky, která s tím začala něco dělat až poté, co na to museli
upozornit samotní občané s následnou podporou a tlakem médií.
Po obvinění americké vlády z účasti na těchto nelidských projektech se dostavilo
oficiální vyjádření velvyslanectví USA v ČR, které v začátku vyšetřování
prohlásilo, že už v říjnu 1998 v objektu Jelenice provádělo kontrolu a nic
nezákonného nenašlo. Navíc krylo americkou vládu, když prohlásilo, že s tím
vláda nemá nic společného.
Postupné vyšetřování Policie ČR, BIS i americké FBI však postavilo tyto tvrzení a
celou americkou vládu do kouta. Byly zde prokázány zločiny proti lidskosti a
oficiálně se i v médiích hovořilo o tomto převýchovném izolačním zařízení jako o
koncentračním táboře. Je tedy zcela jisté, že velvyslanectví USA pouze krylo
americkou vládu a sebe samotné, přestože o tom všem museli vědět.
Velvys lanectví totiž přiznalo, že už v říjnu v objektu Jelenice prováděli kontrolu,
čímž patrně chtělo již v začátku celé vyšetřování zastavit. Místo toho však jen v
průběhu dalšího vyšetřování potvrdilo to, že vláda USA a její velvys lanectví v ČR
musely o tomto táboře i praktikách v něm velmi dobře vědět, ale nic proti tomu
neudělaly a naopak celé zařízení kryly.
Jak se ukázalo vyšetřováním, stejní Američané neměli pouze koncentrační tábor
zde u Brna v České republice, ale unášeli své občany i do podobných
koncentračních zařízení, které provozovali /a v tomto případě jistě dosud
provozují/ v Mexiku, Jamajce, Severní Samoy, Filipínách a v Montaně.
A já se ptám… jakto, že si v České republice mohou americké orgány tajně zřídit
koncentrační tábor a 9 měsíců unikat pozornosti nebo sebemenšímu zájmu českých
úřadů nebo policie ? Proč s tím vláda USA nic neudělala, přestože, jak její
zastupitelství tvrdí, už v říjnu tam dělala inspekci a ,,nic,, špatného nezjistili. A jak
mohou poté tvrdit, že o tom vůbec nevěděli ? Proč až udání českého personálu a
jejich vyhecování mediální aféry vedlo Českou vládu k vyšetřování ? A kde vůbec
skončilo ono vyšetřování ? Máme se spokojit pouze s tím, že všech 61 amerických
občanů je už osvobozeno ? Proč se celé vyšetřování odebralo do podzemí před
zraky veřejnosti ? To jsou otázky svědomí….
MANIPULACE VEŘEJNÝM MÍNĚNÍM
Veřejné mínění, to je ta největší a přitom nejsnáze dosažitelná zbraň přicházející
světovlády. Již jsme si říkali o tom, jak vlády uměle regulují a manipulují
veřejným míněním pro svůj prospěch a pro šíření propagandy globalizace.
Od podplácení novinářů, přes výhružky, vydírání, samotné ovládání médií, až po
oblasti skrytých manipulací – pomocí drog, plynů, elektromagnetických vln,
prostřednictvím televize, hypnotické sugesce atd… Tyto praktiky se dějí bez
ohledu na státní režim všude a s jediným cílem - ovládnout veřejné mínění a získat
slepou podporu veřejnosti i pro ty nejzvrácenější projekty.
Vlády světa vynakládají obrovské sumy za vytvoření pozitivního obrazu svých
praktik a snad ještě větší sumy za maskování svých chyb, podvodů a zločinů proti
lidskosti.
Americká tajná služba CIA zřídila v Londýně roku 1966 tzv. ,,Forum World
Features,,. Ta dodávala 150. novinářům v 50. zemích světa články, které musely
být otisknuty, a které manipulovaly veřejným míněním podle potřeb vlády USA. V
roce 1977 odjistil Carl Bernstein /proslavený svojí úlohou při odhalení aféry
Watergate/ další časovanou bombu, když oficiálně prohlás il, že více než 400
amerických novinářů tajně spolupracuje s tajnou vládní CIA. Tato tajná úmluva
existovala již od roku 1952. Bernstein odhalil, že CIA sama infiltrovala do
největších amerických médií své speciálně vyškolené žurnalisty. Tato tvrzení byla
dalším vyšetřováním plně potvrzena. Největší a nejserióznější deník USA – New
York Times, krátce po Bernsteinově odhalení roku 1977, na svých stránkách
přiznal, že vládní CIA opravdu podvrací média a těchto tajných operací se účastní
více než 800 zpravodajských a informačních organizací a jednotlivců. New York
Times dále přiznal, že CIA ,,vlastní,, přes 50 předních zahraničních médií. Tajná
vládní operace pro ovlivňování hlavních sdělovacích prostředků nesla název
,,MOCKINGBIRD,, a byla pod patronací CIA.
Prokázalo se, že ideál občanů o tom, že tisk je svobodným a demokratickým
kontrolorem vlády a práva v zemi, se ukázal jako naprosto znásilněný. Když se
celá aféra o vládním podplácení, vyhrožování a ovládání tisku dostalo až před
Senát USA, vyšetřovatelé senátního výboru započali rozsáhlé vyšetřování o účasti
vlády a CIA na manipulaci s médii. Jenže i tato demokratická pojistka selhala,
protože CIA zajistila zastavení dalšího vyšetřování svých zločinů. Zpráva
vyšetřovacího senátního výboru pak byla úplně pohřbena.
Podle oficiálních zdrojů plnilo za dobu 1950-1975 přes 400 amerických novinářů
úkoly CIA. Už v roce 1976 bylo pod kontrolou CIA 200 deníků a periodik a 30
tiskových služeb a informačních agentur, 20 rozhlasových a televizních společností
a 25 knižních vydavatelství. V dubnu 1978 prezident USA, Jimmy Carter, vytvořil
tzv. Správu mezinárodních vztahů. V rukou tohoto prezidentského úřadu bylo
soustředěno tajné řízení a manipulace tisku, rozhlasu a televize, filmů, výstav,
dokonce celý systém vzdělávání zahraničních studentů a dalších informačních
orgánů. Rozpočet tohoto totalitního cenzurního orgánu vlády USA jen za rok 1980
činil přes 432 milionů dolarů. Tento úřad zaměstnával 9.000 osob.
Tajná vládní CIA má takovou moc, že si dokáže zaplatit jakákoliv zvěrstva pro
šíření svých ideálů, dokáže si zaplatit i zastavení vyšetřování v Senátu a také
schválení naprosto zvrácených zákonů. Desítky médií vlastní přímo CIA, v dalších
figurují její agenti nebo jsou vázány úplatky nebo vydíráním spolupracovat. Toto
vše nebyla výsada pouze období ,,Studené války,,. V roce 1992 vyplavala na
povrch utajená zpráva CIA, která odhalovala, že CIA udržuje nadále styky s
předními tiskovými a zpravodajskými agenturami ve světě a cenzuruje
nevyhovující informace, aby naopak vkládala před naše oči zvrácenou propagandu.
V roce 1996 uvedl bývalý ředitel operací CIA, James Lilly, při výslechu pro
americký senátní výbor, že schůzky mezi představiteli CIA a pracovníky médií
zůstávají i nadále běžnou praxí.
Už v roce 1953 veřejně prohlásil bývalý šéf největších a nejserióznějších
amerických novin New York Times ohromující fakta. Prohlásil: ,, V současnosti v
Americe neexistuje nezávis lý tisk. Víte to vy, vím to i já. Ani jeden z vás se
neopováží napsat svůj upřímný a pravdivý názor, a když ho napíšete, víte předem,
že se to neobjeví v tisku. Já jsem týdně placený za to, abych svůj upřímný názor
nedával na papír. Vy jste placení za to samé a každý z vás, kdo by byl tak hloupý,
aby psal svoje upřímné názory, byl by na ulici a hledal si jinou práci. Kdybych já
dovolil, aby se moje upřímné pravdivé názory objevily v novinách, tak bych si do
24. hodin ztratil zaměstnání. Úlohou novináře je zničit pravdu, dokonale klamat,
překrucovat, plazit se před vládou a prodat jeho stát a jeho rasu za jeho denní
chléb. Vy to víte a já to vím. Co je to za hloupost připíjet si na nezávislý tisk ? My
jsme nástroje a otroci bohatých lidí za oponou… Naše talenty, naše schopnosti a
naše životy, to všechno vlastní jiní lidé. My jsme jen intelektuální prostitutky.‘‘
Tolik slova exšéfa nejznámějších novin světa.
Zajímavá jsou i fakta z Německa. Už počátkem 80. let měla CIA pod kontrolou 90
procent celostátních deníků v Západním Německu a 70 procent místních listů v
Západním Berlíně. CIA totiž kontrolovala koncern Axela Cäsara Springera, který
vydával noviny a časopisy v celkovém nákladu 15 milionů výtisků. V polovině
června 1982 odhalil americký magazín The Nation, že Springerův koncern, který
ovládá 90 procent celostátních deníků v zemi, dostal už na začátku 50. let finanční
podporu od CIA ve výši 7 milionů dolarů na vybudování svého rozsáhlého
tiskového impéria v zemi, které bude poté sloužit americkým geopolitickým
zájmům a ovládat v podstatě veškeré veřejné mínění v Německu.
Přitom je to právě USA, která při každé nezákonné invazi své země do
bezbranných končin světa v prvé řadě napadá média dané země – od tisku, přes
rozhlas, až po televizi a všechny nevyhovující likviduje, aby zbývajícími poté šířila
svoji vlastní propagandu. Například z 19. na 20. prosince 1989 při americkém
přepadení Panamy /které už 29.12.1989, jen 9 dní poté, Valné shromáždění OSN
odsoudilo jako nezákonné/ - USA okamžitě v Panamě zrušily a zakázaly noviny a
rozhlasové stanice, které tuto jejich nelegální brutální invazi právem odsuzovaly.
Američané zde bezdůvodně pozabíjeli kolem 5000 nevinných panamských
civilistů a s předem připravenými seznamy pozatýkali a bez soudu věznili dalších
7000 občanů, ze kterých je dodnes mnoho nezvěstných. USA taktiku zneškodnění
a ovládnutí zahraničních médií v krizových situacích nehodlá v žádném případě
opustit. Kromě násilných projevů /viz.Panama/ uchvacují média i ,,sametově,, za
oponou /viz.Srbsko/. Vojenská strategie 21. století, tak, jak ji představilo velení
americké armády, počítá do budoucna i s technologiemi, které jsou přímo určené
na likvidaci ,,nepřátelských,, médií – tisku, rozhlasu a televize. Takže ani do
budoucna nemůžeme mnoho sázet na kartu svobodných informací, pravdy a
demokracie. Ale manipulace s médii a veřejným míněním vidíme takřka všude,
kde potřebuje vláda skrýt své zločiny a nebo propagovat svoji zvrácenou politiku,
kterou by jinak nikdo neposlouchal.
Vláda USA a tajná CIA disponují obrovskými finančními rozpočty, které jsou
určeny ať už k násilnému nebo korupčnímu získání veškerých médií, rozhodujících
o tom, co si veřejnost myslí, na svoji stranu. Vláda se tak stává jediným patentem
na ,,pravdu,,. Důkazem je i následující případ z Texasu v USA. Když byl do jisté
rozhlasové stanice v Texasu pozván George Hunt, aby hovořil na téma světová
finanční globalizace a její zločiny, krátce po odvysílání obdržel ředitel této
rozhlasové stanice výhružný telefonát, aby nebyl George Hunt již nikdy vpuštěn do
éteru nebo bude mít rádio problémy. Ředitel však neohroženě pozval Hunta do
vysílání opět následující týden. Třetí týden byla celá stanice koupena za
Rockefellerovy peníze /světový bankéř a chartista světovlády/ a začala hrát
mexickou hardrockovou muziku.
Po celém ,,demokratickém,, světě jsou zakazovány, likvidovány a umlčovány
média, která hovoří pravdu a nebojí se kritizovat vládu. Přímo před očima tak bylo
zlikvidováno hned po revoluci r. 1989 až do dnešních dnů v naší zemi velké
množství novin a časopisů, které ač nebyly extrémistické, byly z nátlaku vlády
zlikvidovány. Byly umlčeny jen pro své názory na politické či společenské dění v
zemi, jen pro odlišný názor, pro který by mělo být v demokracii významné místo.
Místo toho však pornografické časopisy vládě zřejmě nevadí. Jejich vydávání
schvaluje dokonce samotné Ministerstvo kultury ČR, jak si můžete ověřit v záhlaví
všech těchto odporných mediálních svinstev. A přesně to vypovídá o skutečné
,,kulturnosti,, naší demokracie. To je ta vládou kulturně uznávaná hodnota –
pornografie, sexuální úchylky, sexuální násilí, vše mnohdy až protiprávní dle § 205
Trestního zákona. Jenže ,,kulturnost,, naší slepé demokracie se snaží eliminovat
pouze politicky a názorově nevyhovující, byť legální a pro demokracii tolik
potřebné opoziční noviny a časopisy. Již tolik jich muselo ukončit svoji
vydavatelskou činnost…
,,Kdo začíná pornografií, končí u Osvětimi.‘‘
J.P. Sartre
Zatímco vládní sekce ČR – Ministerstvo kultury schvaluje pornografické časopisy,
jiná, daleko skrytější sekce vlády zřejmě bere násilným útokem zbytky demokracie
na stránkách opozičních novin. Vzpomeňme na případ Necenzurovaných novin a
zkuste si ho sami souvislostmi zařadit….
Dne 21. října 1995 byla profesionálně vyloupena redakce Necenzurovaných novin
na Senovážném náměstí v Praze, tehdy týdeník vydávaný ve spolupráci s Hnutím
za občanskou svobodu. Když přišli 21. října 1995 do redakce Necenzurovaných
novin členové Občanských komisí na republikovou radu, čekalo je nemilé
překvapení. Lankový zámek na vstupních mřížích do redakce byl překroucen a
nezaklapnut, což dávalo tušit, že redakce se stala terčem nevítaných osob. Samotný
bezpečnostní zámek na dveřích byl však zamčen na dva západy a tak se členové
domnívali, že šlo jen o nezdařený pokus o vloupání. Jenže uvnitř redakce čekal
vypáčený trezor a z něj stržená pečeť. Muselo jít o organizované profesionály,
kterým vůbec nešlo o lup, ale o politickou delikvenci. Důkazem je už to, že
neprojevili zájem ani uloupit zdejší počítače, telefax, elektrický psací stroj,
radiomagnetofon a další cenné předměty včetně finanční hotovosti. Naopak,
zmíněná ,,návštěva,, šla po dokumentech v trezoru, dále bylo zjištěno, že byly z
počítače vymazány 3 ,,adresáře,,. Dále z počítače zmizely soubory týkající se
spolupracovníků tajné služby totalitního komunistického režimu a jejich kádrových
pomocníků, kteří i v tomto současném ,,demokratickém,, režimu pracují v
policejních složkách ministerstva vnitra ČR. Hádejte, kdo tohle může mít na
svědomí ? Komu mohou nejvíce vadit důkazy o tom, že vládní prohnilost
totalitního režimu přežívá i v současném systému ?
Jenže s problémy zamlčování a podvody na nejvyšší úrovni se setkáváme i u států,
které nikdy žádným totalitním systémem neprošly a měly by být tedy vzorově
demokratické. Kde demokratický tisk nelikviduje vláda z politických důvodů, tam
ho likviduje moc peněz a globálních zájmů. Dobrým příkladem je případ z
Anglie….
28 let vycházel v Anglii nepřetržitě časopis Ekolog, zabývající se ochranou
životního prostředí. V čísle časopisu Ekolog z přelomu září a října 1998 kritizovali
ekologové biotechnický světový kolos – společnost Monsanto, kvůli jejímu
genetickému inženýrství. A tehdy, po 28. letech vycházení, nastal šok. Koncem
září totiž muselo být přímo v tiskárně na malé kousky rozřezáno všech 14.000
výtisků tohoto čísla časopisu Ekolog. Jak tvrdí Zac Goldsmith, bylo to učiněno
tajně na příkaz Monsanta. A to vše i přesto, že v tomtéž čísle Ekologa kritizoval ve
svém článku geneticky upravené potraviny i Princ z Walesu. Jak se říká jednoduše se dané číslo časopisu neshodovalo s ekonomickými zájmy světového
kolosu a tak celý jeho náklad, celé číslo nezávis lého, demokratického a veřejně
prospěšného časopisu barbarsky zlikvidovali přímo v tiskárně.
Kdo má v rukou tisk, televizi a rozhlas, má v rukou celkové veřejné mínění i
nálady společnosti. Kdokoliv může se společností manipulovat, vnucovat jí falešné
ideologie i naprosté zvrácenosti a to takovou formou, že to dnešní konzumní
společnost přijímá jako pravdivé a správné.
A o tom, že média jsou zneužívána k rozvracení společnosti a morálních hodnot, o
tom víme každý sám moc dobře. Pornografie, násilí, okultismus, rozklad rodiny,
falešné politické manipulace davy… Kdo řídí naše média a za jakým účelem ?
Máme se bát o naši politickou budoucnost a duševní zdraví populace ? Co se to
děje tam v zákulisí tvůrců veřejného mínění ?
Pojďme si říci o zhoubných a vládami uměle vytvářenými náladami a trendy
společnosti. Vzpomeňme, jak vlády uměle vyvolávají kriminalitu, drogové
závis losti, umělé nemoce, násilí, ekologické a přírodní pohromy a finanční krizi.
Jako věta v tomto odstavci to zní jako šílenost, ale důkazy jsou podány o pár listů
zpět. A nyní se podívejme, jak vlády uměle vytvářejí rozkladné a zhoubné nálady
ve společnosti, proč je společnost vychovávána k násilí, ignoraci, sexuálním
deviacím a zavrhnutí rodiny…Proč se má v lidských duších navždy smazat pojem
morálka a svědomí…
Světovláda potřebuje společnost morálně upadlou, slabomyslnou, která vůči sobě
necítí žádné city. Rodina je přitom, jako základní celek lidských hodnot, nejvíce
perzekuována. Jsou to právě rodiny, v níž se muž a žena uzavřou před státem do
jakéhos i vlastního mikrostátu, vlastního hospodaření a názorového sdílení za zdmi
svého domova. Je to právě rodina, kde se muž a žena jako základní jednotky
pracující společnosti milují, skutečně milují a spojují se. To vše světovláda chápe
jako útok vůči své absolutní moci nad osudem každého člověka. Jak si někdo může
dovolit milovat někoho jiného než svoji vlastní světovou vládu ? A nejstrašnější
ránou světovládě je to, že rodiny, tyto vzpurné a fungující mikrostáty, vychovávají
potomstvo, vychovávají budoucí obyvatele a činí tak s rodičovskou láskou a
vlastními silami. Světovláda nám chce vzít naše děti, chce nám vzít celé generace.
Žádné dítě nesmí být vychováváno jinak než ve státních ústavech pod patronací
státu a v naprostém oddělení od rodičů a pojmu rodiny. Rodiny, láska a mezilidské
vztahy jsou pro světovládu nepřípustné, děti musí být podle ní vychovávány již od
mládí v jedinou autoritu, kterou je vláda a v naprosté citové i hmotné závislosti na
ní. Proto potřebuje světová vláda zlikvidovat pojem rodina, zázemí, mezilidské
vztahy, láska, mateřství, výchova….
Tento šílený plán je tvrdou skutečností, která se již dlouhá léta začíná vkrádat do
zákonodárství všech států a začíná nás zavazovat k naprostým absurditám a
zvrácenostem. Chtějí rozložit naše rodiny, zničit pojem láska a učinit z nás číselné
jednotky na discích svých slepých a hluchých počítačů.
A jejich cílem je vytvořit společnost bez morálních zábran, násilnickou, kriminální,
přitom smyslu zbavenou a neuvažující… Vše proto, aby byla slabou a hodnot
zbavenou. Zvrácená společnost má pro světovládu obrovský význam, protože
pouze zvrácená společnost sama zavrhuje své vlastní hodnoty, o lásce, morálce či
citu ani nemluvě. Taková společnost není schopna přemýšlet a tudíž ani vzdorovat.
Je to poslušné stádo dobytka za dráty světovlády. Jsou to doslova smyslů zbavené
a citově vykastrované pracovní čety pracující z posledních sil pro bohatství světové
elity. Elity, které jde jen o své vlastní blaho. Ale tenhle scénář přeci už známe nebo
ne ? Vzpomeňme na dobu komunismu – otcové byli drženi nesmyslnými normami
celé dny i víkendy v práci na dvanácti i více hodinové směny, ženy posílány na
stavby, do továren a na pole a děti zavírány do státních jeslí, školek a družin, aby
byly pod státní výchovou a kontrolou. Skutečnou mateřskou dovolenou poznalo
jen málo matek. Tiché rozbíjení rodin, odlučování dětí od rodičů a manželů od
sebe navzájem. Nahnání torz rodin do betonových králíkáren /paneláků/ - do
internátových ghet našich měst, kde měl každý člověk ztratit svoji identitu. Tam,
kde se v chladném betonu a místnostech, ne větší jak cely, měly odehrávat zbytky
štěstí. Zbytky, které zbyly k pojmu rodina, zázemí a štěstí. Ze sídlištních bytů se
staly spíše noclehárny, kde se po dlouhých a tvrdých směnách vraceli rodiče a po
dlouhém propírání mozku i jejich děti ze státních zařízení, aby se tak nanejvýše
pozdravili a druhý den se vše opakovalo. Děti, které ve škole byly vychovávány k
přísně politické oddanosti státu namísto společenské morálky. A tak infikované
generace kráčely poslušně v zástupech epidemie svého státu, dle daných směrnic a
bály se vystoupit z davu, aby za svůj názor nebo připomínku nebyly režimem
perzekuovány. Byla z nás poslušná stáda pracujících jednotek zbavená vlastní
identity, svobody a soukromí.
A je to snad dnes lepší ? Pojďme se zamyslet trošku filosoficky nad životem
průměrného člověka a otevřme si oči. zkusme si to vzít ve zkratce od samého
počátku narození.
Vlády prosazují trend, aby matky rodily své děti v porodnicích, ne doma. Dítě je
tak pod dohledem /nejen lékařským/ a stát má jistotu, že se mu nerodí více dětí,
než o kterých ví. Dítě je očíslováno a v zákulisí od matky lékařsky ošetřováno.
Ještě než je mu jeden rok, dostane nesčetně očkování a léků, o jejichž účelu a
vhodnosti, ať už v typu léku nebo v dávkování, můžeme spekulovat stejně jako s
diagnózami na ně se odvolávajícími. Sociální poměry v rodině jsou pod tlakem
neustálého zdražování potravin, tepla, vody, elektrické energie a inflace jako
takové. Matka tedy zpravidla odchází pracovat i v době, kdy má ještě nárok na
mateřskou dovolenou nebo je jí svěřeno břemeno vedení celé domácnosti. Muž má
dlouhý úvazek a tak dítě putuje do kolektivních výchovných zařízení. Rodina se
zpravidla celá schází až k večeru a bohužel, místo společného sdílení, je tento
večer spíše v duchu moci televize. Dítě na sociální poměry státu doplácí citově.
Následuje základní škola a s ní skrytá politická manipulace školství na dítě. Do
dítěte je vsugerováno rozdělení člověka a jeho souzení jen na základě vědomostí.
Vinou sociálních poměrů státu je rodina zaneprázdněná a dítě podléhá vlivům ulice
a generační deformaci současných stylů a trendů, v závěru základní školy si buduje
,,vlastní,, osobnost a image. Ve skutečnosti je jen klonovaným prototypem
světonázorového zástupu generační mánie. Následuje volba budoucího studia pro
povolání. O prestiži, úspěchu a budoucím životě rozhoduje pouze známkové /ne-li
kádrové/ ohodnocení žáka v průběhu základní školy, nikoliv inteligence, svědomí,
slušnost a životní odhodlání a touhy. Mediální vliv generačních časopisů a pořadů
v TV nabádají k rebelii, rodičovským vzpourám a ignoraci společenských zájmů a
hodnot. Studenti a učni začínají pít z generačních komplexů méněcennosti alkohol,
kouřit, experimentovat s drogami a bez citu sexuálně ,,žít,, /existovat/. Než opustí
odborná studia, mají za sebou již zvrácený žebříček hodnot a zpravidla naprostý
nezájem o rodinu, která je pro ně až přílišným závazkem na jejich styl života a
zejména pestrý sexuální život. Rodinu odmítají založit i ze sociálních důvodů,
osobního nezájmu nebo z pracovního vytížení. A někdo tam nahoře si pořádně mne
ruce. I rodiny, které vzniknou jsou zpravidla odsouzeny k zániku nebo strádání,
chybí peníze, pořádné bydlení a v dnešní době i to nejzákladnější – láska a
inspirace. Než mladý člověk opustí školu, čeká jej další rána, tentokrát bez výmluv
skutečně státního charakteru. Totiž odvod a branná povinnost, neboli vojna, kterou
jsou povinni nastoupit muži /v některých státech i ženy/.
A tak mladý a stále snad ještě v jádru nezkažený člověk, který má celý život před
sebou, musí náhle na rok a více nastoupit do armády. Zde ho vláda povinně naučí
zabíjet a likvidovat potencionální nepřítele státu. Jenže v takovém zvráceném
systému se zde člověk kromě povinného násilí naučí i ponižování druhých, šikaně,
povalečství, hulvátství, opilosti, kouření a hlavně partnerské nevěře a sexuálním
úchylkám. Ministerstva obrany jsou si toho plně vědoma, vlády to ví také.
Nesmlouvavě však vláda každého zdravého muže posílá povinně a pod hrozbou
trestu vězení do těchto svých koncentračních výchovných táborů, kde jsou těmto
nevinným mladým lidem upírána základní práva a svobody. Vychováváme lidi k
válce, místo abychom je vychovávali k míru. Celé generace infikované ,,zelenými
mozky,,. Prohnilá násilnická společnost, kterou vláda hecuje do paranoidních
smyšlených stavů ohrožení, kterým je třeba čelit. Uvědomte si přátelé, že ať si
vláda uzákoňuje branou povinnost jak chce, v podobě v jaké ji známe po celém
světě, je to zločin proti lidskosti. Armáda se zde stává v očích slušných lidí nikoliv
obrannou mocí státu, ale pouze státem uzákoněnou ozbrojenou mafií. Jsou daleko
vyšší zákony – ať už Základní listina práv a svobod nebo Všeobecná deklarace
lidských práv, nebo jen osobní morální odmítnutí, kterým je člověk oprávněn
vzdorovat tomuto skutečnému vládnímu holokaustu svobody a morálního svědomí
mladých lidí. Každý, já i Vy víme, že žádná válka nebude a bude-li, pak je otázkou
jednoho podpisu tam nahoře nebo jediné hádky dvou přiopilých plešatých
primitivů v kravatách. A blbosti se stejně neubráníme ani kdybychom měli stát
armofilních občanů s granáty pod polštářem. Základní vojenská služba má jeden
velmi důležitý cíl – totálně zlomit člověka /dokud je mladý/, naučit ho rozkazům,
totální státní oddanosti, vymazat jeho identitu a učinit z něj pochodující číslo v
davu uniformovaných čísel, zlomit jeho osobnost a hrdost, zbavit ho morální
svéprávnosti a rozumu. Zbavit ho myšlenek na rodinu a schopnosti citu. Naopak
naučí člověka násilí a zabíjení a vytvoří z něj od základu duševně a citově
podlomenou osobu v moci státu. Co má být jednou z těchto lidí a co bude jednou z
takového národa ? Není to ta největší zrada a zločin, kterého se vlády, včetně té
naší, dopouštějí na společnosti ? Že by naše vlády neznaly Základní listinu práv a
svobod a Všeobecnou deklaraci práv OSN, které jsou Ústavami států povýšeny nad
jakékoliv ostatní zákony ? Proč zde občané pokorně a s tichou zbabělostí nechávají
vlády dělat protiústavní věci a páchat zločiny proti lidskosti ? Cožpak jsme tolik
navykli masové labilitě a zbabělosti nebo neznáme svá lidská práva ? Možná by
měl někdo naše vládce upozornit, že pan Hitler už dávno není mezi živými.
Víte, napadlo mě jedno moudré přísloví: ,,Tam, kde se vláda bojí svých občanů,
tam vládne demokracie. Tam, kde se občané bojí své vlády, tam vládne tyranie.´´
A přesně tak to ve světě funguje, vláda si nesmí myslet, že jí vše projde, ostatně má
tu být jen a jen pro nás občany.
Ale vraťme se k začátkům státního vlivu, vlivu na dítě. Pojďme si nyní ukázat
některá fakta ,,tam nahoře,, k otázkám morálního rozkladu společnosti….
Lamar Alexander, od roku 1991 ministr školství USA, prohlásil o svojí vizi
nového školského řádu: ,,Zbrusu nová americká škola bude sloužit dětem od 3.
měsíců do 18. let a otevřena bude od 6. hodin ráno do 6. hodin večer.‘‘
Snahou vlády je dostat už co nejmenší děti do co nejdelšího odloučení od rodiny a
pod maximální vliv a dozor vlády. Vidíte, že to není sci-fi, ale skutečné
,,Orwellovské,, snahy. I v České republice se prosadilo po revoluci prodloužení
základní školy z 8. na 9. let a v říjnu 2000 se hovořilo ve vládě o celkovém
prodloužení času, který budou děti muset trávit ve školách.
Zároveň se vlády snaží zlikvidovat soukromé školy, aby děti chodily pouze do
státních. Jeden z největších propagátorů této myšlenky, kterým je ministr školství
USA, Lamar Alexander, však sám posílá svého syna do školy soukromé, nikoliv
státní. Zřejmě si uvědomuje zhoubný vliv státních škol na mládež. Když se v roce
1984 pokoušela ve Francii vláda převzít kontrolu nad francouzskými školami,
vyšly do ulic protestovat miliony lidí. Lidé tam chápali, že by to byl konec
demokracie a násilnické snahy o totalitní státní diktát výchovy dětí. Miliony lidí
proti tomu pochodovaly ulicemi Paříže a donutily k rezignaci celou výkonnou část
vlády /kromě prezidenta/. Tak má vypadat demokracie, udržet výchovu v rukou
lidu, aby vzdělání bylo svobodné, aby rodiče mohli říci, jak mají být jejich vlastní
děti vychovávány.
Americká vláda vytvořila celý projekt na zestátnění amerických škol. Tento
zhoubný projekt se jmenuje ,,GOALS 2000,,. Chtějí nám ukrást výchovu a životy
našich dětí.
Před II. světovou válkou Adolf Hitler řekl : ,,Dejte mi jednu generaci mladých lidí
a já zaberu svět.‘‘ A málem se mu to podařilo. I on šel přes zestátnění škol a přes
školní lavice. Adolf Hitler také dále prohlásil : ,,Vaše dítě nám již patří. Je to nová
říše. Její mládí nedáme nikomu, říše sama je vezme a dá jim své vlastní vzdělání a
výchovu.‘‘ Řekněte, přátelé, jaký je rozdíl mezi Hitlerem a dnešními budovateli
světovládné říše ?
A co že se učí na školách ve světě ? Vlády na celém světě prosazují do školních
osnov, přes mnohdy pochopitelný odpor rodičů, sexuální výchovu a to mnohdy již
od prvních tříd základní školy. Učí děti pohlavnímu styku a dává na stejnou úroveň
i pohlavní styky se stejným pohlavím /pod jakousi rouškou společenské tolerance/.
Stát vůbec nerespektuje práva rodičů, vychovávat své děti v mravní čistotě. Školy
doslova učí děti již od 6. let k sexuálnímu styku, aniž by pro to měly přinejmenším
dalších 10 let vyvinutý rozumový nebo citový základ. Čemu slouží výuka sexuální
výchovy na školách ? Děti se dozvídají o všemožných sexuálních úchylkách a mají
tendenci si to zkoušet. Mnohé děti po hodinách sexuální výchovy začínají používat
vulgární označení, která předtím neznaly a neslyšely je ani ve svých rodinách.
Mnohé děti po hodinách sexuální výchovy ztrácí svědomí a morální zábrany, jiné
děti prohlašují po těchto hodinách, že radši nikdy nebudou mít děti. Děti jsou
vzrušeny, v tak mladém věku, kdy si ještě mají hrát a poznávat základní znaky
společenské slušnosti, je škola zahlcuje doslova pornografií a nutí je ke ztrátě
studu, ale i svědomí.
,,Ztráta studu je příznakem slabomyslnosti.‘‘ - Sigmund Freud
Na některých amerických školách se děti v sexuální výchově dokonce učí i
provozování sexu s mrtvolou, se zvířaty a rovněž bestiální sadomasochistické
praktiky. Vypadá to, jako by americké školství ovládala spíše pouliční mafie, ale
skutečnost je taková, že jde o nový přístup americké vlády k výchově dětí. Cílem
těchto hodin sexuální výchovy je přesvědčit studenty, že manželství nemá cenu,
rodina je bezcenná, že pokud je člověk chráněn antikoncepcí, pak je nevěra a
střídání partnerů správné. Děti dává na úroveň nechtěných produktů a jakékoliv
city nahrazuje ve studentech sex. To není výchova, ale barbarská propaganda.
Americké úřady zaznamenaly po započetí sexuální výchovy na amerických
školách rapidní nárůst znásilnění, které se navíc začaly náhle ve značné míře
objevovat už v lavicích základních škol.
Ale nejde jen o demoralizaci dětí ve státních školách z nařízení vlád. Jde i o jejich
politicko-propagandistickou výchovu. V USA se počátkem 90. let připravoval
projekt ,,P.A.T.,, , který má probíhat na všech školách v USA. Tento program má
zajistit, že rodiče musí odsouhlasit veškeré učební osnovy svých dětí, jinak jim stát
vyhrožuje problémy. Podle tohoto projektu dostává škola právo testovat, které dítě
je politicky nevhodné a může je začít přeprogramovávat. Když se to nepodaří,
mohou nutit rodiče těchto dětí podstupovat povinná školení a vychovávat k
politické oddanosti rodiče. Pokud ani to nepomůže, má nastoupit třetí fáze, dítě z
fungující, ale zároveň ideologicky odlišné rodiny, prostě stát vezme a umístí jej k
výchově do státem řízené instituce – ústavu. Bývalá poradkyně ministerstva
zdravotnictví USA a prezidentka organizace za ochranu vzdělávání Guardians of
Education, Betina Dobbsová, přiznává rozhořčeně o projektu P.A.T. následující:
,,Přinese to státní kontrolu nad dětmi a status rodičů omezí na pěstouny a
kontrolované opatrovníky.‘‘ Vlastně přesně to, co si Hitler vždycky tolik přál.
Tento zhoubný projekt P.A.T. byl zahájen ministrem školství USA, Lamarem
Alexanderem, pod názvem ,,America 2000,, /též znám jako ,,Goals 2000,,/ a
později, 31.března 1994, tento projekt přeměnil prezident USA, Bill Clinton,
dokonce na zákon. Podle tohoto zákona jsou nyní v USA děti, které nesouhlasí s
vládou označovány za duševně nemocné a odebírány ke státní převýchově. Proč se
stále musíme vracet do časů Adolfa Hitlera ?
Cílem projektu je kromě politické propagandistické výchovy a výchovy od
rodičovství a životních hodnot i výchova směrem od vlastenectví ke ,,světovému
myšlení,,. Totéž vidíme i na našich školách, kde propagandu komunistického bloku
nahradila pouze propagace sjednocené Evropy /EU/ a konečný cíl, sjednocení
všech zemí pod rouškou OSN do jedné jediné světovlády. Děti jsou nuceny klanět
se falešné politické modle.
Americký prezident, Bill Clinton, již mnohokrát zaútočil zvláště na status
křesťanských soukromých škol, které jsou doslova trnem v oku, protože učí k
lásce, toleranci, pomoci druhým a hlavně k rodině, morálce a svědomí. Jeden čas
panovala v americké vládě vyhrocená diskuse o totálním zrušení těchto škol. To se
setkalo s masovým odporem veřejnosti, ať už věřící nebo nevěřící, která si
uvědomovala přínos křesťanské ideologie pro rozvoj společnosti. Bill Clinton
tehdy dokonce nazval křesťany temnými silami, které musí být vymýceny.
Vymýceny jako Židé za II. světové války ? Omlouvám se, za svoji vyhrocenou
otázku, ale podívejte se na to, jak zde světovláda barbarsky likviduje skutečné
hodnoty a šíří rebelii. Časopis ,,Křesťanský světový report,, z dubna 1994
informuje, že školní autority v USA dokonce shromáždily ideologicky
nevyhovující učebnice a daly je spálit.
Naše děti se mají stát zvrhlými sexuálními devianty, nemorálními hulváty s
odcizeným pojmem o rodině a rodičovské výchově, naprosto na státu závislé
bytosti, které nesmějí znát pojmy jako je láska, morálka, svědomí a hlavně rodina.
Jak se Vám líbí nově prosazované školské zákony, které prosakují i do ČR ? Jak se
Vám líbí fanatické ideály o vytvoření světovládné říše a osudy lidí v něm ? Co
jednou bude z těchto dětí, co jednou bude z takového národa a jaká bude jednou
civilizace této planety pod mocí těch v zákulisí ?
Útoky vlád na rodinu jsou doslova srovnávány na úroveň boje s terorismem.
Rodina se stává úhlavním nepřítelem státu. V USA vznikl pod patronací vládní
FBI již v roce 1956 tzv. projekt ,,COINTELPRO,, /již o něm byla v jiné souvislosti
řeč/. Tento opravdu hrozný projekt byl odhalen až v dubnu 1976 Senátem USA,
zvláštním senátním výborem v čele se senátorem Frankem Churchem. Kromě
ostatního byl tento vládní a přísně tajný projekt zaměřen i na rozklad rodiny.
Můžeme si citovat závěrečnou zprávu senátního vyšetřovacího výboru /Church II,
str. 5,40/…
Zde je popisováno, jak vláda úmyslně prováděla pokusy rozbíjet manželství a celé
rodiny. Došlo to až tak daleko, že posílala anonymní dopisy manželským párům ve
snaze způsobit zmatek, nedůvěru a rozbít jejich manželství. To vše bylo odhaleno
před Senátem USA v dubnu 1976 vyšetřovacím senátním výborem Franka
Churche. A vidíme, že tyto vládní snahy rozbíjení rodin nejsou ojedinělé a
přetrvávají v různých formách, jsou zdokonalovány a derou se jako civilizační
epidemie už do našich dětí na školách jako přirozené myšlení ,,Nové civilizace,,.
Jediná rodina musí být sektářská rodina - ,,Světová vláda,, a nikdo nesmí milovat
nikoho kromě této modly.
Jestli chcete ze své občanské pozice pomoci zastavit tyto šílenství, pak máte v
rukou obrovskou zbraň – lásku proti nenávisti, život proti smrti. Milujme se,
utvářejme fungující rodiny, pomáhejme druhým, utužujme se v morálce a čistém
svědomí a v tomto duchu vychovávejme i své děti. Pevně věřím ve výrok našeho
prezidenta T.G.Masaryka : ,,Rodina je základ státu,,. Rozbořme rodinou a láskou
prohnilé základy budované světovlády a vraťme lidem fungující vlády, vlády pro
lidi.
Závěr
Vážení přátelé, pokud jste dočetli až sem, oceňuji Vaši schopnost nebát se názoru,
byť od toho Vašeho může být třeba odlišný. Jedna věc je ale připustit si k tělu
určité názory a druhá, pochopit je a uznat. Pravda je jasně definovaný pojem, ale
otázkou je, kde je tato pravda ? Nemohu tvrdit, že mám jako jediný recept na
pravdu, snad se mi k ní podařilo touto knihou alespoň trošku přiblížit.
Chápu, že lidé radši věří příjemným věcem a nositelé špatných zpráv jsou
zpravidla kamenováni. Lidé mají vžité, že nechtějí opustit své dosavadní pohodlné
názory na svět za pravdivé, ale jim nevyhovující. Krásně to řekl Lev Nikolajevič
Tolstoj : ,,Musíme milovat pravdu tak, abychom byli v každém okamžiku
připraveni zříci se všeho, co jsme dříve považovali za pravdu, když poznáme
pravdu vyšší.‘‘
A je-li pravdou to, že se náš svět řítí k totalitní světové diktatuře jedné globální
vlády, pak je třeba nemlčet, ale diskutovat o tom a protestovat. Pokud budeme jen
přihlížet, jak nám vlády servírují oprátku na krk a den ode dne ubírají z našich
lidských práv, budeme ztraceni. Je potřeba, už jen v zájmu demokracie, znát
opoziční a negativní aspekty a před těmito varovat. Vždyť jsou to přece naše
demokratické vlády, vlády pro nás lidi…. nebo se už teď hluboce mýlím, pánové a
dámy z OSN ?
Je těžké připustit si pravdu, která bolí. Ale větší bolest je ze lži, která se nám
servíruje těmi nahoře jako ,,pravda,,. Je to sice krásná ,,pravda,, o krásně
budovaném světě, krásně se to poslouchá, ale ve svědomí to zapáchá jako mor. Je
to ,,pravda,, dobrá jen pro uši, svědomí ji musí zákonitě odsoudit.
Není mým cílem Vás o ničem přesvědčovat a přiznávám, že tato kniha jistě ani
nemá kvalitu na to, aby Vám mohla v plném měřítku odhalit oponu dnešní reality.
Zkuste i Vy sami pátrat a doplňovat si skládanku světových událostí a událostí
čistě ve Vašem životě, možná budete překvapeni kolika věcí jste si nevšímali,
dokud jste slepě věřili a nepochybovali nebo se o dění kolem sebe nezajímali.
Berte prosím moji knihu jako skromný pokus nasměrovat Vás na základě
skutečných událostí a souvislostí na stranu lidí, kteří touží po dobru a pravdě a
nehodlají se sebou vládami vymetat. Bojujte a hlaste se o svá lidská práva nebo je
nadobro ztratíte. A hlavně, nepřemýšlejte jako politikové, přemýšlejte svědomitě.
A moc Vás prosím, boj slušných lidí o slušný svět není veden sevřenou pěstí.
Nejlepší zbraní proti totalitnímu režimu je – fungující rodina, láska, morální a
svědomité obyvatelstvo, péče o svobodu tisku a názoru, vzájemná mezilidská
pomoc a tolerance slabších, touha po vzdělání a inteligenci a hlavně velká
schopnost být nedůvěřivý.
Neexistuje jediný totalitní režim, který by přežil takovou populaci. Totalitní režim
se ujímá všude tam, kde je prohnilá společnost bez morálních zábran a se
společenskou nenávistí. Jen taková populace může uživit argumenty totalitní vlády
a dát jí přežít. Společnost, o kterou usilujeme nesmí být vládou tvrdé ruky, ale
vládou otevřeného srdce.
Tuto knihu jsem začal psát citátem Martina Luthera Kinga : ,,Až se svět ohlédne za
20. stoletím, bude plakat. Ne proto, že bylo naplněno krutostí, ale proto, že dobří
lidé mlčeli.‘‘ Nemlčme a uznejme, že žijeme v době totálního morálního kolapsu a
totalitních chapadel světovlády. To je prvním krokem k tomu, abychom s tím
mohli začít něco dělat.
,,Nikdo není tak beznadějně zotročený, jako ti, kteří falešně věří, že jsou
svobodní.‘‘
Johan Wolfgang von Goethe
Použitá literatura
Terry Cook - The Mark of the New World Order – Whitaker House 1996
Texe Marrs – Project L.U.C.I.D. – Living Truth Publishers 1996
Samuil L.Zivs – Anatomie lži – Svoboda 1983
Genrich Borovik – Historie jedné vraždy – Lidové nakladatelství 1981
Josef Blahož – Formy vlády a lidská práva… - Čs.Akademie věd /Academica 1981
B.Shlain a M.A.Lee – Sny vědomí – Volvox Globatour 1996
Vladimír Bolšakov – Byznys s lidskými právy – Horizont 1982
M.W.Cooper – Odtajnění instituce MJ 12 – Star 1993
Ernst Meckelburg – Neviditelní agenti – Etna 1994
Martin Herzán – Apokalypsa, Kristus nebo antikrist ? – MKS 1997
František Press – Zápas o nový svět – MANA 1997
Julius Mader – CIA v Evropě – Naše vojsko 1983
Grant r. Jeffrey – Konec světa ? – Veritas et Pneuma Publishers ltd. 1998
P.V.Kostin – Ze zákulisí FBI – Lidové nakladatelství 1985
Kol.autorů – Lidská práva v USA ? – Svoboda 1978
Henri Alleg – SOS America ! – RP 1987
Dwight L. Kinman – Poslední světový diktátor – Veritas et Pneuma Publishers
1999
Viktor Farkas – Kdo ovládá svět ? – Knižní klub 1997
Ondriaš Karol – Všeobecné kecy, fakty a nezodpovedané otázky – Sl.Akad.věd
1997
Ondriaš Karol – My motroci 21. storočia takto prísaháme – Agentura IQ 1998
Milan Syruček – Osudové minuty země – Práce 1983
Thomas Röder a Volker Kubilius – Muži za Hitlerem – Votobia 2000
Kol.autorů – Dětská stomatologie – Avicenum 1980
Fjodor Sergejev – Bez masky – Práce 1987
S.S. Sergejev – Totální špionáž – Naše vojsko 1985
Rand Neustaedter – Problémy s očkováním – Alternativa 1995
Johannes Rothkranz – 666 číslo šelmy – Samizdatoví autoři BrAM
Ivan Stříbrný – Samizdatová publikace bez titl. /slovensky/
Leslie Watkins – Alternativa 3 – překlad z angličtiny Ladis lav Kopecký
S.Zábranský, J.Švejda – Ústa ve zdraví a nemoci – Avicenum 1976
Použitý tisk
Magazín 2000, Necenzurované noviny, Zemědělské noviny, Nový dnešek, Fakta
X, Lidové noviny, MF Dnes/magazín, QUO, Světlo, Odkaz sv. Cyrila a Metoda,
AD magazín, Špígl, Právo, Květy, Změna, Fantastická fakta.
Použité dokumenty
dok.Amnesty International, dok.Občanské komise za lidská práva, dok.Hnutí
Duha, dok.M.W.Coopera, dok.AEN News 1994, dok. Bad Reichenhaller, d.TMSW 7905.1, televizní dokumenty a publicistika ČT 1, ČT 2, TV NOVA, Internet.
Svoboda projevu, zejména svoboda tisku, je zaručena Ústavou ČR, pod čl. 10,
Mezinárodním paktem o občanských a politických právech publikovaných ve
vyhlášce MZV č. 120/1976 Sb. a Listinou základních práv a svobod občanů
vyhlášenou pod č. 23/1991 Sb.
Základní listina práv a svobod – čl.17,odst.1-3 : ,,Svoboda projevu a právo na
informace jsou zaručeny. Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem,
tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a
rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. Cenzura je nepřípustná.‘‘
Všeobecná deklarace lidských práv OSN – čl. 19 : ,,Každý má právo na svobodu
přesvědčení a projevu, toto právo nepřipouští, aby někdo trpěl újmu pro své
přesvědčení, a zahrnuje právo vyhledávati, přijímati a rozšiřovati informace a
myšlenky jakýmikoliv prostředky a bez ohledu na hranice.‘‘
Všechny informace z této knihy je dovoleno šířit jakýmkoliv nezkresleným
způsobem.
Trochu sebekritiky na závěr …
Knihu nelze chápat jako vědeckou práci s důrazem na zdroje, ale spíše jako
manifest proslovně a volně hovořící do svědomí občanů v této podivné době. Z
téhož důvodu můžete mít oprávněný pocit, že kniha je zaujatým pohledem na svět.
Je zaujatá, neboť má cíl kriticky hodnotit negativní aspekty globalizace.
Nepopíráme, že globalizace má i své přínosy pro svět, ovšem tyto výhody jsou
propagandisticky a zaujatě po celém světě doslova ládovány v milionových
nákladech do občanského povědomí. Proto je tato publikace jen skromným
pokusem alespoň zlomkem vyrovnat tento nepoměr a především jasně ukázat
právě na tolik postrádané negativní stránky globalizace a varovat před nimi. A při
této kritice se zaměřujeme i na aspekty, které nejsou v argumentaci proti
globalizaci tak časté nebo zde zcela chybí a to je chyba. Tato publikace rozhodně
není relaxační čtení nebo četba na dobrou noc, je to nápor nepříjemných faktů a
událostí, které je třeba brát na zřetel, abychom nešli z pozice občanů vstříc
něčemu, čemu nechceme. Ať máme každý jakýkoliv názor, na demokracii je
krásné to, že jej můžeme mít a vzájemně jej konzultovat svými pracemi a hledat
tak ideální řešení. Proto nevidíme v této publikaci žádné definitivní absolutno, ale
jen skromný příspěvek z určitého úhlu pohledu do světové diskuse.
Kniha je věnována všem, kteří ve 20. století položili život proto, abychom mohli
žít ve svobodném a morálním světě ve vzájemné lásce a v ideálu pravdy. Pevně
věřím, že se to jednou přece podaří.
Doslov pro pravověrné a odvážné křesťany…
Pro mnohé čtenáře může být tato kniha velmi pesimistická a beznadějná. Zvláště
pro věřící je obsah knihy blízký proroctvím biblické apokalypsy, která se začíná
postupně, ve světovém dění, skutečně naplňovat.
Knihu jsem záměrně nepsal náboženským slohem ani neprokládal biblickými
citáty, abych nebyl obviňován z náboženské zaujatosti a kniha byla přijatelná i
lidem ostatních náboženství a názorů. Dostáváte tak do rukou ideologicky čistá
fakta, která si sami můžete prokonzultovat s Biblí a pochopit tvář doby, ve které
žijeme a která teprve přijde.
A tehdy také pochopíte, že přes všechny útrapy, nespravedlnosti a bezpráví, bude
mít konečné slovo až Bůh a ten celou tuto světovládnou modlu pošle tam, kam
patří a dobří lidé, skrze Ježíše Krista, dojdou vítězství.
A s tím nic nenadělají ani sebemocnější úřední razítka, byť mohou být v rukou
nejvyšších vládců, ani tuny peněz, zlata ani zástupy armád. Nezastaví to ani
nejmocnější vynálezy posledního věku ani šílené teorie šílených vědců.
Pravda se dá pošpinit, ale nelze ji zničit. Pravda byla a bude vždy silnější a jelikož
je projevem spravedlnosti a má sídlo v naší duši, musí vždy zvítězit nad tímto
technokratickým a ateistickým světem. A k tomuto vítězství jsou povoláni všichni,
kdož se za pravdu postaví a budou ji chránit i v dobách nejhorších.
Martin Herzán – TOTALITNÍ SVĚTOVLÁDA
Vydal: Mezinárodní komise svědomí, Bráfova 2, Třebíč, 67401
Roku: 2000
Tisk: Akcent s.r.o., B.Václavka 20/74, Třebíč, 67401
© Copyright – Martin Herzán
ISBN: 80-238-6339-8
Tato internetová verze knihy z roku 2001 je určena ke svobodnému stahování a
šíření. Jde o přeformátovaný text knihy, vydané tiskem r. 2000.

Podobné dokumenty

Totální světovláda

Totální světovláda Zrada střídá zradu. V roce 1975 v americkém kongresu podepsalo 32 senátorů a 92 reprezentantů deklaraci, která zcela otevřeně nutí k vytvoření globální světovlády. Kongresmanka Majrorie Hortová odm...

Více

Totalitní Světovláda

Totalitní Světovláda Realita vypadá tak, že OSN se odvrací od prapůvodní humanitární příručkové organizace a směruje ve své pýše k diktování a kontrole každého člověka na této zemi a ke svetovému politickému vlivu - ke...

Více

3 - Necipujtenas.CZ

3 - Necipujtenas.CZ likvidačními pokutami za nepřijetí čipů - viz např. zastupitelé v Ostravě nebo různé lobbistické skupiny - se najednou opět probouzejí dávno zapomenuté metody totalitních režimů. Vybrané myšlenky p...

Více

MARTIN HERZÁN "Až se svět ohlédne za 20. stoletím, bude plakat

MARTIN HERZÁN "Až se svět ohlédne za 20. stoletím, bude plakat přímo OSN svým jednáním. Hladomor ve světě neustupuje, naopak i přes OSN razantně stoupá a OSN už rezignuje na potravinovou pomoc a spíše hledá nehumánní prostředky snižování stavu hladovějících ná...

Více

Betonárna Kunaschk GmbH Johnsdorfer Weg · 02699 Neschwitz

Betonárna Kunaschk GmbH Johnsdorfer Weg · 02699 Neschwitz 20 %, tak jsme povinní zákazníka požádat do té míry o nulování resp. zpětný převod záruk naší volby. S amortizací všech pohledávek prodávajícího z obchodního spojení přechází vlastnictví zboží s vý...

Více

2014 IRONMAN World Championship Participant List as of 8/14/14

2014 IRONMAN World Championship Participant List as of 8/14/14 GB AU CA NZ US BR US BR BR US US DK US AU US AU US IT AU BR US FR AR JP US US AU EC US

Více