návod na obsluhu Lounge

Komentáře

Transkript

návod na obsluhu Lounge
Návod na obsluhu
LOUNGE / LOUNGE XTRA
Obr. 1
Obr. 2
otevřeno – zavřeno
regulace vzduchu
Obsah
1. Techn. údaje
2. Důležité informace
3. Obsluha krbových kamen
4. Přehled nejdůležitějších náhradních dílů
5. Speciální atributy
Záruka
str.2
str.2
str.3
str.4
str.5
1. TECHNICKÉ ÚDAJE
Krbová kamna druhu konstrukce 1 je možné připojit
na komín, na který jsou již připojena jiná kamna a
sporáky na pevná paliva, pokud výpočet komína
neodporuje normě DIN 4705, díl 3.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Výška
Šířka
Hloubka
Váha Lounge
Váha Lounge Xtra sálavý plášť
Průměr kouřovodu
Nominální výkon podle EN 13240
Max. tepelný výkon
840 mm
421 mm
198 kg
338 kg
150 mm
8 kW
11 kW
2. DŮLEŽITÉ INFORMACE
Informace uvedené v této příručce jsou obecného
rázu. Musí být dodržovány národní a evropské
normy, místní a stavební předpisy a protipožární
ustanovení.
Obecné bezpečnostní pokyny k
provozu Vašich krbových kamen
• Před uvedením kamen do provozu si pozorně
přečtěte celou příručku a dbejte výstražných pokynů.
• Pro přepravu Vašeho zařízení smějí být
používány pouze povolené transportní nosníky s
dostatečnou nosností.
• Vaše zařízení není vhodné k použití místo
žebříku nebo lešení.
• Dejte pozor na to, že se
povrch krbových kamen při
provozu silně ohřívá. K obsluze
krbových kamen doporučujeme
používat ochrannou rukavici.
Upozorněte Vaše děti na toto
vysoké nebezpečí a držte je
během topného provozu dál od zařízení.
Teplota spalin
uzavřený
330 °C
Min.tah při nominálním
výkonu (NTV)
uzavřený
12 Pa
u 0,8nového
NTV
10 Pa
odpovídajícím odstupu od zařízení – nebezpečí
požáru.
• Krbová kamna LOUNGE / LOUNGE Xtra nejsou
stáložárné topeniště.
• Při provozu Vašeho vytápěcího zařízení je
zakázána manipulace se snadno vznětlivými a
explozivními látkami ve stejné místnosti, kde se
topidlo nachází, nebo v přidružených místnostech.
Instalace krbových kamen
Bezpečnostní odstupy, které musí být
dodržovány
(Minimální odstupy – viz také typový štítek)
Obr. 2
A > 800 mm (a – dopředu v oblasti sálání)
B > 100 mm/50 mm* (b – do boku)
C > 100 mm/50 mm* (c – dozadu)
* = platí pouze pro Lounge XTRA
Dejte prosím pozor na to, aby v místnosti instalace
byly min. jedny dveře / okno ven nebo aby tato
místnost byla přímo spojená s takovou místností.
Vzduchy dalších topeništ a odsávačů par nesmějí být
sdruženy se vzduchem tohoto topeniště.
• Spalujte výhradně povolený materiál uvedený v
kapitole „čisté spalování“.
• Spalování nebo vkládání snadno vznětlivých
nebo explozivních látek jako např. spreje atd. do
topeniště, a jejich skladování v bezprostřední blízkosti
Vašeho zařízení, je kvůli nebezpečí výbuchu přísně
zakázáno.
• Při přikládání nesmí být do topeniště vkládány
žádné další snadno vznětlivé materiály.
na
• Na kamna nedávájte sušit žádné prádlo. Také
sušák na prádlo apod. musí být umístěn v
2
4 kW
98 - 255
m³
Hodnoty spalin pro několikanásobné připojení
komína podle DIN 4705, díl 3 popř. k výpočtu
komína podle DIN 4705, díl 2
Proud spalin
uzavřený
6,5 g/s
1519,5 mm
• Umístění teplotně nestálých předmětů
zařízení nebo do jeho blízkosti je zakázáno.
Nejmenší topný výkon
Schopnost vytápění místnosti
(závislá na izolaci domu)
Nosnost podlahy
Před instalací zkontrolujte, zda nosnost spodní
konstrukce odolá Váze Vašich krbových kamen.
zajistit dostatečný přívod čerstvého vzduchu.
Zeptejte se prosím Vašeho prodejce.
Připojení kouřovodu
Vzduch na spalování
Jako uživatel musíte obstarat dostatečný přívod
vzduchu na spalování. Pokud jsou okna a dveře
utěsněna, tak se může stát, že přívod vzduchu na
spalování už nebude zaručen, popř. může dojít k
narušení tahu kamen. V tomto případě musíte
Pro připojení kouřovodu na komín existují pro Vaši
vlastní bezpečnost přísné směrnice. Váš delaer
krbových kamen je zná. Proto Vašeho dealera
pověřte připojením kouřovodu.
3. OBSLUHA KRBOVÝCH KAMEN
Povolené palivo
Suché,
dobře
skladované,
přírodní
dřevo
(upřednostňováno tvrdé dřevo), dřevěné brikety.
Max. množství paliva
Maximální dávka paliva:
2,4 kg dřeva nebo dřevěných briket.
Větší množství paliva může vést k přehřívání nebo
poškození kamen!
Čisté spalování
Obr. 4: Regulace vzduchu
Palivové dřevo musí být suché (rel. vlhkost dřeva
< 15 %) a chemicky neošetřené. Aby bylo dosaženo
čistého, nízkoemisního spalování, musí být
spalováno správné množství dřeva.
Správné rozdělání ohně
Pro správný a bezpečný provoz topeniště musíte dát
pozor na to, aby komín vytvářel potřebný tah. Ten
musí být kontrolován obzvláště před prvním
uvedením do provozu (např. po létě) a v přechodné
době (např. při silném větru).
Jakmile se třísky dobře rozhoří, můžete pomocí
regulace vzduchu začít vzduch regulovat (regulace
na maximálním nastavení „+“ = maximální topný
výkon), plameny by ale měly vždy zůstat žluté a nikdy
by neměly hořet modře (jinak musí být přivedeno
ještě více vzduchu) – viz obr. 4.
Regulátor vzduchu na spalování otočte co nejvíce
nalevo na pozici „+“.
Položte 2 – 3 kusy třísek dolů (1), palivové dříví na ně
(2). Na to doprostřed položte podpalovač (3) a
zapalte ho (viz obr. 3).!
2
3
Při přikládání postupujte v principu jako při roztápění:
regulátor vzduchu nastavte na „+“, opatrně otevřete
dvířka, přiložte dřevo, uzavřete dvířka. Počkejte,
dokud se přiložené dříví nerozhoří. Následně pomocí
regulace regulujte topný výkon.
Pravý čas na přiložení přišel, jestliže už ze dřeva
vznikly uhlíky.
Topení v přechodné době
1
Obr 3: Roztápění
Uzavřete dvířka!
3
V přechodné době, tzn. při vyšších venkovních
teplotách, může při náhlém zvýšení teplot dojít k
narušení tahu komína, takže nedochází k
dostatečnému odvodu spalin. Topeniště pak musí být
naplněno malým množstvím paliva a provozováno s
více otevřenou regulací vzduchu tak, aby dávka
paliva rychleji shořela a tím se stabilizoval tah
komína.
Pokyn při požáru v komínu
Pokud je používáno špatné nebo příliš vlhké dřevo,
může v komínu na základě usazenin docházet k
požáru. Okamžitě uzavřete vzduchové otvory na krbu
a informujte požárníky. Po vyhoření musí být komín
odborníkem přezkoušen na praskliny a popř. těsnost.
4. PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH NÁHRADNÍCH DÍLŮ
Těsnění
Označení
Ploché těsnění 8 mm x 2 mm (2,8 m)
Ploché těsnění 8 mm x 2 mm (2,8 m)
Oválné těsnění 17 mm x 8 mm (2,5 m)
č. skicy
15
16
17
kód výr.
710096
710096
718542
č. skicy
1
2
3
4
5
6
7
8
kód výr.
717651
717654
717652
717653
717699
717655
717659
717658
717656
Keramott
Označení
Keramott levé dno
Keramott zadní dno
Keramott pravé dno
Keramott přední dno
Keramott bok
Keramott zadní stěna
Keramott-tahová deska 2
Keramott-tahová deska 1
Keramott-zábrana proti vypadávání
dřeva levá
Keramott-zábrana proti vypadávání
dřeva levá
9
10
Číslování Keramottu = Pořadí montáže!
717657
Ostatní
Označení
Lounge dvířka kompletní
Lounge uzavírání dvířek
Lounge dveřní sklo
Lounge vnitřní sklo
Barva na kamna
Čistič skla 0,5l
č. skicy
11
12
13
14
---
kód výr.
717630
717640
717635
717695
650002
640070
Příslušenství
Od Vašeho prodejce můžete obdržet desky ze skla nebo oceli na podlahu pod kamna, krbové náčiní
nebo prostředky na údržbu
DŮLEŽITÉ:
Vadné díly si nechte neprodleně od svého delaera vyměnit. Tím bude zaručeno, že
Vaše krbová kamna budou a zůstanou bezpečná a funkční.
Topeniště nesmí být nijak pozměňováno.
Údržba
K čištění skla používejte prosím speciální produkt, jako Thermohit čistič skla. Lakované povrchy smějí být
čištěny pouze hadříkem (eventuálně vlhkým). Na povrchy z nerezové oceli existují také speciální čističe.
Čištění
Krbová kamna, spalinové cesty a kouřovody by měli být ročně – popř. ještě častěji, např. po čištění
komína – přezkoumány na usazeniny a popř. vyčištěny. Informace o potřebných intervalech Vám
poskytne oprávněný kominík. Krbová kamna by měla být každý rok prohlédnuta odborníkem.
4
5. SPECIÁLNÍ ATRIBUTY LOUNGE / LOUNGE XTRA
Xtra akumulační technologie
Model LOUNGE Xtra je vybaven jedinečnou technologií na akumulaci tepla Xtra. Tato technologie
obsahuje patentovaný Heat Memory Systém, speciální spalinový výměník a regulovatelný či uzavíratelný
systém konvekčního vytápění. Tím se kombinuje rychlý start s mimořádnou tepelnou akumulací.
Konvekční vzduch můžete podle potřeby regulovat k tomu určeným regulátorem (viz obrázek). Čím více
jsou otvory konvekčního vzduchu v krytu otevřeny, tím rychleji, ale na kratší dobu, je dosáhnuto
požadovaného tepla. Uzavřený kryt pak vede k pomalejšímu a delšímu odevzdávání tepla.
Náš tip: Abyste dosáhli dlouhého, rovnoměrného odevzdávání tepla, nechte během hoření konvekční
vzduch otevřený a po dosažení tepelné pohody ho zavřete.
Samouzavírání dvířek
Aby bylo zaručeno správné uzavírání, je nutné nechat dvířka v min. úhlu 30° samovolně zapadnout do
uzávěru.
Vzduch nezávislý na vzduchu v místnosti
Model LOUNGE / LOUNGE Xtra může být také používán jako krbová kamna nezávislá na vzduchu v
místnosti. Pokud je vzduch na spalování přiváděn přímo zvenku k topeništi těsným vedením se zařízením
na uzavírání, smí být kamna používána také v uživatelských jednotkách s mechanickými ventilátory či
odvětráváním.
Pokud jsou krbová kamna používána takto, není povolené jejich připojení do společného komína.
5
ZÁRUKA
Záruka
Předpoklady pro náš záruční servis jsou:
Na bezvadnou funkci Vašich krbových kamen
AUSTROFLAMM Vám dáváme záruku 6 let na
korpus a 2 roky od data prodeje na všechny
ostatní díly z oceli a litiny. Ocelové a litinové díly,
které během záruční doby vykazují vady materiálu
a / nebo zpracování, Vám budou vyměněny za
nové díly.
1. Vaše krbová kamna AUSTROFLAMM byla
instalována odborníkem a užívána podle
uživatelské příručky.
2. Nárok na záruku musí být uplatněn kompletně
vyplněnou záruční kartou a fakturou u dealera
AUSTROFLAMM.
Neposkytujeme žádnou záruku na díly podléhající
opotřebení (např. Keramott, těsnění, podlahový
rošt), povrchové krycí vrstvy, lak, sklo a keramiku.
DŮLEŽITÉ: Náš záruční servis zahrnuje
bezplatné dodání nových dílů. Čas strávený
prací a transportem není zahrnut. Neoprávněné
nárokování záruky bude připsáno uživateli.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V případě záruky odstřihněte a předejte Vašemu dealerovi AUSTROFLAMM!
ZÁRUKA
Razítko prodejce
Datum nákupu
Název modelu
LOUNGE / LOUNGE XTRA
Instaloval
Sériové číslo
(viz typový štítek)
5

Podobné dokumenty

návod na obsluhu Pallas

návod na obsluhu Pallas provozu silně ohřívá. K obsluze krbových kamen doporučujeme používat ochrannou rukavici. Upozorněte Vaše děti na toto vysoké nebezpečí a držte je během topného provozu dál od zařízení.

Více

návod na obsluhu Bono

návod na obsluhu Bono Krbová kamna, spalinové cesty a kouřovody by měli být ročně – popř. ještě častěji, např. po čištění komína – přezkoumány na usazeniny a popř. vyčištěny. Informace o potřebných intervalech Vám posky...

Více