Kompletní katalog - protetika

Transkript

Kompletní katalog - protetika
www.protetika-stepanova.cz
www.protetika-stepanova.cz
PROTETIKA ŠTĚPÁNOVÁ
a spol., s.r.o.
O FIRMĚ
Firma byla založena v březnu roku 1995. Od data svého založení má uzavřeny smlouvy se všemi
českými zdravotními pojišťovnami. Prostřednictvím tohoto katalogu bychom Vás chtěli seznámit se
všemi výrobky a zdravotními pomůckami, které vyrábíme.
Zaměstnanci naší firmy se pravidelně účastní všech odborných školení probíhajících v naší
republice i vybraných zahraničních (např. u firmy PROTEOR ve Francii, v naší republice je tato firma
zastoupená H.T.C. s.r.o.). I z tohoto důvodu jsou naší předností znalosti z oboru a kvalita zpracování
všech výrobků. Naši technici pravidelně vyjíždí do terénu, na telefonické objednání navštěvujeme
nemocnice, léčebny dlouhodobě nemocných, rehabilitační oddělení nebo dle potřeby i pacienta přímo v
místě jeho bydliště. V případě Vašeho zájmu Vám rádi zodpovíme dotazy ohledně míst i časů našich
pravidelných terénních výjezdů.
Za dobu působnosti bylo firmě uděleno :

Rozhodnutí o povolení výroby PZT v ČR Státním ústavem pro kontrolu léčiv

Rozhodnutí o povolení distribuce PZT v ČR Státním ústavem pro kontrolu léčiv

Rozhodnutí o povolení k použití PZT při poskytování zdravotní péče Státním ústavem pro
kontrolu léčiv
Podle §13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb. Prohlášení o shodě na všechny kategorie výrobků
Klinické hodnocení zdravotnických prostředků dle zákona č. 123/2000 ze dne 14. 1. 2002
Najdete nás na adrese :
Poršova 773, 539 73 SKUTEČ
Kontaktní údaje : tel. / fax : +420469350162
E-mail : [email protected]
Internet : www.protetika-stepanova.cz
Provozní doba :

Po
8 - 14 hod.

Út
8 - 14 hod.

St
8 - 14 hod.

Čt
8 - 14 hod.

Pá
8 - 14 hod.
VÝROBNÍ PROGRAM
INDIVIDUÁLNÍ VÝROBA
ortéz dolních a horních končetin, trupových ortéz

protéz dolních i horních končetin


měkkých bandáží

Ortopedických vložek
SÉRIOVÁ VÝROBA

ortéz (měkkých bandáží) horních i dolních končetin i trupových ortéz
Materiál na výrobu ortéz používáme dvouvrstvý neoprén (černý nebo modrý) a třívrstvý asterix (modrý
nebo barvy tělové). Každý zákazník si může zvolit vlastní barevnou kombinaci ortéz základního
materiálu a barvy lemů a šití. -2-
www.protetika-stepanova.cz
PROTETIKA ŠTĚPÁNOVÁ
a spol., s.r.o.
-3-
www.protetika-stepanova.cz
PROTETIKA ŠTĚPÁNOVÁ
a spol., s.r.o.
OBSAH


















O firmě……………………………………………………….
2
Individuální výroba – ortopedické vložky………………….
5
Individuální výroba – měkké bandáže dolních končetin...
8
Individuální výroba – měkké bandáže horních končetin…
Individuální výroba – měkké bandáže trupové…………...
10
11
Individuální výroba – ortézy dolních končetin…………….
12
Individuální výroba - nové ortézy dolních končetin………. 14
Individuální výroba – ortézy trupové……………………….
15
Individuální výroba – speciální ortézy……………………..
19
Individuální výroba – ortézy horních končetin…………….
21
Individuální výroba – protézy horních končetin…………..
22
Individuální výroba – protézy dolních končetin…………… 21
Sériová výroba……………………………………………….
27
Sériová výroba – ortézy horních končetin………………...
28
Sériová výroba – ortézy dolních končetin…………………
29
Sériová výroba – ortézy krční a trupové…………………..
31
Sériová výroba - nové pomůcky……………………………. 33
Mapa, velikosti sériových ortéz..…………………………..
-4 -
41
www.protetika-stepanova.cz
Individuální výroba
Ortopedické vložky
Indikace : Individuální - ortopedické vložky dle sejmutých měrných podkladů pro korekci příčné a podélné
klenby, pro odlehčení defektů, eventuálně jejich kombinace. Speciální - ortopedické vložky dle sejmutých
měrných podkladů sádrovým odlitkem s korekcí pro složité vady, lodičkové, jazýčkové, s klínky, se zarážkami,
plastické, regulační a extenční.
Klinické zhodnocení výrobku : Individuální ortopedické vložky jsou vhodné pro dobrou snášenlivost
prakticky u všech nemocných. Zlepšují zatížení nohou rozšířením tlaku do plochy a tak snižují bolesti a
zlepšují funkci nohou při zátěži.
Kód : 00969, 00971
Dětské : 05250
-5-
www.protetika-stepanova.cz
Individuální výroba
Ortopedické vložky
Naše firma vlastní také vysoce kvalitní diagnostický přístroj. Je to tenzometrická deska, která pomocí
piezoelektrických krystalů analyzuje tlaky z chodidel.
Signál se převádí do digitální podoby a zobrazuje se nejen číselně, ale též pomocí barevného spektra.
Zde vidíme my i pacient, kde je chyba.
Vyšetření je statické – vyšetřuje se absolutní zatížení obou nohou. Následně vyrábíme termoplastické
vložky do bot, působí zcela harmonicky s pacientovou nohou a botou a nezabraňuje pohybům, které
noha nutně potřebuje pro svoji správnou funkci.
Používáme různé typy stélek dle tělesné hmotnosti pacienta a celou řadu tvarů vložek určené pro
mnoho typů bot.
Výsledkem je individuální vložka do bot s případnou korekcí, která významně reaguje na postiženou
končetinu.
Zvláště velký význam klademe na výběr materiálu pro diabetiky a na speciální odlehčení. Sousta
diabetiků nezatěžuje nohy rovnoměrně a na plosce nohy se tvoří otlaky, z nichž se zpravidla díky
neustálému přetížení a horší citlivosti snadno stanou hnisající vředy.
Počítačová podobarometrie dokáže přesně odhalit trvalé přetěžování místa na noze. Můžeme pak
pacientovi vyrobit odlitek a následně vložku, díky které se zatížení nohy rozloží pravidelněji a
problémy se minimalizují.
Pacient si s sebou musí vzít na vyšetření :
1.
Platnou kartičku zdravotní pojišťovny
2.
Lékařské zprávy – ortopedické, chirurgické, cévní vyšetření …
3.
Protetické a ortopedické pomůcky, které používáte – ortézy, korektory, podpatěnky, srdíčka,
vložky
4.
Alespoň jeden pár sportovní obuvi, nejlépe s vyjímatelnou stélkou ke zhotovení
termoplastických vložek, je dobré vzít i jeden pár starých sešlapaných bot
Je možné zhotovit speciální vložky i do (společenských bot) lodiček s pevnou patou a upravit standardní
obuv.
Pokud pacient má poukaz s kódem – skupina 16 – kód 00971 je vše hrazeno zdravotní pojišťovnou a
pacient část doplácí, jinak si pacient hradí celou speciální vložku sám.
Tuto poradnu je nutno objednat na tel. čísle 469 350 162
Po vyšetření pacienta je možno zaslat zprávu s informacemi o pacientovi, týkající se otisku a vybavení
pacienta.
Případné další informace je možno získat na tel. čísle 469 350 162
-6-
www.protetika-stepanova.cz
Individuální výroba
Ortopedické vložky
-7-
www.protetika-stepanova.cz
Individuální výroba
Měkké bandáže dolních končetin
Indikace : Potraumatické a pooperační stavy, lehké instability kolenních kloubů, lehké osové defigurace
kolen, lehké valgózní, varózní i rekurvační postavení kolenních kloubů, pooperační stavy a lehké poškození
kolenního pouzdra.
Klinické zhodnocení výrobku : Měkké bandáže dolních končetin jsou aplikovány při svalových postiženích
převážně traumatického původu, dále chronických tenopatií kolen, M. Osgood Schlatter, nestabilitách kolen a
hlezenných kloubů s velmi dobrým efektem pro snadnou aplikovatelnost, dobrou fixační schopnost i lehkou
údržbu.
Kód : 00954
Dětské : 00949




Stehenní bandáže
Kolenní bandáže
Hlezenní bandáže
Infrapatelární pásky
Kolenní ortézy
Neoprénová návleková
-8-
Neoprénová na
zapínání vpředu
na suché zipy
www.protetika-stepanova.cz
Individuální výroba
Měkké bandáže dolních končetin
Kolenní ortézy
S postranními
klouby
Vedení pately, pro
poškozený přední
zkřížený vaz
Pouze materiál
Asterix
Hlezenní ortézy
Infrapatelární pásky
-9-
www.protetika-stepanova.cz
Individuální výroba
Měkké bandáže horních končetin
Indikace : Traumata, pooperační stavy, zánětlivé stavy, artritidy, artrózy, tendovaginitidy.
Klinické zhodnocení výrobku : Měkké bandáže horních končetin jsou pro snadnou aplikovatelnost,
lehkou údržbu a dobrý léčebný efekt aplikovány především u stavů po luxaci ramen a
akromioklavikulárních zkloubení, epikondilit, s dobrým léčebným efektem.
Kód : 00954
Dětské : 00949




Zápěstní bandáže
Ramenní bandáže
Loketní bandáže
Epikondilární pásky
Ortéza zápěstní
elastická
Epikondilární páska
plastová
Ortéza loketní
Epikondylární páska
plastová
Ortéza zápěstní
elastická s konstrukčním
základem z pevného
materiálu - vyztužena
kovovými dlahami, které
lze sejmout
Epikondilární páska
- 10 -
Ortéza zápěstní
elastická
Loketní ortéza
www.protetika-stepanova.cz
Individuální výroba
Měkké bandáže trupové
Indikace : Cervikalgie, traumata, pooperační stavy, chronické vertebrogenní syndromy, spondylózy,
osteoporóza, poúrazové stavy, kontuze hrudníku, fraktury žeber, břišní a pupeční kýly.
Klinické zhodnocení výrobku : Měkké trupové bandáže jsou aplikovány u vertebrogenních obtížích, při
instabilitě a hypermobilitách páteře, osteoporóze, poúrazových stavů, břišních i umbilikálních kýl,
spondylolistéz. Jsou dobře snášeny a mají velmi dobrou fixační schopnost a stabilitu.
Kód : 00957
Dětské : 00949





Bederní pásy - nízké, vysoké
Hrudní korzety
Hrudní bandáž přímidlo
Molitanový límec
Kýlní pásy břišní
Kýlní pás břišní elastický
Kýlní pás tříselný
Bederní pás
s pevným vedením bederní
páteře
Krční límec
měkká bandáž fixační nebo stabilizační
Ledvinka
pro usnadnění nošení malých dětí
- 11 -
Ortéza hrudní páteře
www.protetika-stepanova.cz
Individuální výroba
Ortézy dolních končetin
Indikace : Traumata, potraumatické a pooperační stavy, vrozené vady dětských nohou, parézy a plegie n.
peroneus, artrózy, instability hlezen, tendovaginitidy, zánětlivé stavy, osové úchylky, paklouby bérce, těžké
formy instabilit kolenních kloubů, osové defigurace kolen - varózní, valgózní a rekurvační, gonartrózy, lehčí
formy instabilit kolenních kloubů.
Klinické zhodnocení výrobku : Ortézy dolních končetin jsou na našich odděleních využívány velmi často
s velmi dobrým efektem. Osvědčují se především u korekčních záležitostí malých dětí, ale i starších osob
s postižením osové zátěže dolních končetin, potraumatických stavů, instability kloubů na dolních
končetinách, gonartróz. Jsou velmi dobře snášeny pro stabilitu i při relativně malé hmotnosti zátěže.
Kód : 00954
Dětské : 00949





Ortézy fixační
Ortézy redresní
Ortézy dynamické korekční
Ortézy dynamické stabilizační
Ortézy peroneální
Ortéza Sarmiento
Plastová, fixační dynamická - pro
odlehčení bércové části dolní
končetiny, paklouby bérce.
Korektor prstů dolních končetin
Pro redresní korekci prstů dolních
končetin.
Ortéza Atlanta
Plastová s teleskopickým kloubem, dynamická
stabilizační, pro správné vedení dětských
kyčelních kloubů v abdukci.
Ortéza kyčelního
kloubu
plastová s kloubem
- 12 -
Ortéza hlezenní
Plastová - pro fixaci hlezenního kloubu
www.protetika-stepanova.cz
Individuální výroba
Ortézy dolních končetin
Ortéza abdukční
Plastová - pro pevné vedení a správné
postavení pánve a dolních končetin v abdukci.
Možnost určit dle požadavků lékaře nastavení
stupňů abdukce
Derotační aparátky
Zapracování třmenu
do obuvi vede dolní
končetiny.
Ortéza pro valgózní nebo varózní postavení kolenního
kloubu
Plastová, fixační-redresní, pro děti, s tříbodovým účinkem.
Ortéza s dvouosým kolenním kloubem
Nerez, zhotovena vakuovým litím z pryskyřice, je
určena pro pacienty s artrózou, instabilitou a osovou
defigurací kolen - varózní, valgóuní, rekurvační.
Ortéza abdukční
- tzv. Sedací myš,
dětská
Ortéza peroneální
Plastová, fixační dynamická
- po centrální mozkové
příhodě.
Ortéza redresní
Botka - s radiálním kloubem
pro PESEQUINO VARUS
Ortéza s
plastovým
kloubem, s
možností
nastavení flexe a
extenze.
Polohovací
plastová dlaha
ortéza se používá
pro pacienty s
indikací traumata,
pooperační stavy,
potraumatické
defigurace, instability
v hlezenním kloubu
Abdukční peřinka - fixační ortéza pro abdukci kyčelních kloubů.
Pokud nevyhovuje sériově zhotovená.
- 13 -
www.protetika-stepanova.cz
Individuální výroba
Nové ortézy dolních končetin
Kolenní ortéza fixační plastová s kloubem
Kolenní ortéza antirekurvační plastová
Kolenní ortéza fixační plastová s kloubem
Kolenní ortézaplastová s kloubem
antivarozační
Kolenní ortéza fixační plastová s kloubem
- 14 -
www.protetika-stepanova.cz
Individuální výroba
Ortézy trupové
Indikace: Skoliózy a kyfoskoliózy, kyfózy, Mb. Scheuermann, komprese obratlů, osteoporóza,
zlomeniny obratlů, pokročilé spondyldeformační změny, spondylolistézy, antikyfózní léčba
Klinické zhodnocení výrobku :Trupové ortézy jsou na našich odděleních využívány především u
skolióz, kyfoskolióz, korekcí hyperkyfóz Th páteře a M. Scheuermann, hyperlordóz bederní páteře,
stavech po úrazech obratlů a páteře, spondylolistéz, osteoporózy s velmi dobrou snášenlivostí u
pacientů a dobrou korekční schopností materiálu.
Kód : 00957
Dětské : 00949
Bostonská spinální ortéza
Indikace : Lumbální nebo nízká torakolumbální skolióza mezi 20° a 40°.
Dodávají se dvě verze bostonské spinální ortézy :
Ref. 4 D 01 - model 0° lordózy
Ref. 4 D 01 - model 15° lordózy
Bostonská spinálníortéza
Antikyfózní spinální ortéza
Ortéza TLSO
plastová redresní.
Skoliotický korzet
prohrudní i bederní křivku.
Kyfoskoliotický - provedení
ramenních kloubů,
zabránění rotace, vyroben
z plastu a vyměkčen.
- 15 -
Ortéza Milwaukee
Derotační, určená pro pacienty
se skoliózou, kyfoskoliózou.
www.protetika-stepanova.cz
Individuální výroba
Ortézy trupové
Individuální ortéza stabilizační pro sed
Indikace : Paraplegie, skleróza multiplex, DMO, spina, bifida, spinální muskulární atrofie mielitis
transversa a podobná neuromuskulární nebo neurologická postižení.
Těžká nedostatečnost postury při postiženích stability pacienta v sedě a statiky osového skeletu
způsobené :
- neurologickými příčinami
- DMO, quadruplegie
- svalovým onemocněním
- myopatie
- poruchou ostogeneze
- klinickými syndromy, spojených s hypotonií svalovou
Charakteristika : Speciální ortéza kombinovaná, poskytuje oporu páteře s korekcí a dobrou stabilitou
polohy v sedě, zajišťuje vzpřímený sed, tzn. výchozí posturu pro další činnosti
Hlavní jednotlivý cíl : Rehabilitací a vybavením pacienta speciální ortézou je najít co možná
nejfunkčnější pomůcky, abychom se vyhnuli ortopedickým poruchám. Tuhá noha, troj-flexe dolní
končetiny, kyčelní luxace, asymetrie pánve, skolióza ....
Abychom umožnili psychomotorický vývoj a nácvik extra motoriky, s cílem hledat maximální autonomii
navzdory handicapu je vyvinuta tato sedačka, kterou je možno pomocí rychloupínacího zařízení umístit
do vozíku HOP.
Klinické zhodnocení výrobku : Sedačka dobře plní účel vyžadující podporu a vedení trupu, pánve a
dolních končetin popř. hlavy. Nechá se dobře upevnit ve vozíku, kočárku, židli a všude tam, kam
pacienta potřebujeme umístit.
Kód : 0078860 + revizní lékař
Stabilizační sedačka
- 16 -
www.protetika-stepanova.cz
Individuální výroba
Ortézy trupové
1
Délka složeného vozíku
105
2A
Výška složeného vozíku 54 - bez položených kol
2B
Výška složeného vozíku 62 - viz obrázek - s položenými koly
- 17 -
www.protetika-stepanova.cz
Individuální výroba
Ortézy trupové
Ortéza trupová Caen‘s
Hyperkorekční jednoplášťová ortéza tvarovaná na upraveném pozitivu.
 vyhotovená z polyethylénu
 s předním otevíráním
 vyplněná plastazotem
 odlehčená v expanzních zónách
 určená pouze pro noční nošení
 svou hyperkorekcí nahradí nošení korzetu
Aplikace korzetu se provádí vleže, musíme mít jistotu, že ortéza je vyhovující. V případě potřeby provádíme
ihned úpravu korzetu.
Indikace : Na základě těchto výsledků je korzet Caen's určen pro idiopatické skoliózy s jednou křivkou.
 dorzolumbální
 dorzální, kdy asymetrie ramene vyvolaná korzetem má velký význam
 lumbální, kde způsob výroby korzetů umožňuje uvolnění z iliolumbálního úhlu
U menšího dítěte je možné zlepšení růstu na straně konkavity, jako v případě dítěte léčeného od 6 let pro
dorzolumbální skoliózu svývojem 30°. V tomto případě rtg. Vyšetření realizujemeaž za dva roky. U staršího
dítěte, u kterého se začalo s malým úhlem zakřivení, od zjištění zhoršení je možné počítat s lepším
výsledkem než pouhou stabilizací křivky, jako např. v případě dívky, která začala léčbu korzetem ve věku od
14 do 16 s dorzální skoliózou 30°, která je nyní stabilizována na 10°, stejně jako před rokem.
- 18 -
www.protetika-stepanova.cz
Individuální výroba
Speciální ortézy
Naší firmou aplikované speciální ortézy vyráběné firmou Proteor :
1. Ortézy C.D.O. (Chignon dynamic orthosis - dynamické ortézy Chignon)
2. Ortopedické indikace
 nedostatečná flexe, kterou nelze zlepšit rehabilitací
 degenerativní reumatoidní koleno, stavy po traumatické paréze
 rekurvace
Ve všech případech musí jít o poruchu :
 trvalou nebo slabě progresivní
 test svalu čtyřhlavého má mít skóre pod 3
 spasticita dolní končetiny pod III podle
Heldovy stupnice
 volný rozsah hybnosti v koleni
 uspokojivě aktivní ovládání kyčlí
Neurologické indikace :

hemiplegie
skleróza multiplex

myopatie

von Recklinghausenova nemoc


částečná paraplegie

poliomyelitis acuta

krurální paralýza
Ortézy
Kráčející ortéza - reciprokátor
Indikace :
 paraplegie
 skleróza multiplex
 spina bifida
 spinální muskulární atrofie
 myelitis transversa
a podobná neuromuskulární nebo neurologická
postižení vyžadující podporu a vedení dolní části
trupu, pánve a dolních končetin s cílem dosáhnout
stání nebo chození.
Kolenní ortézy (O.T.S. Tradition)
Indikace :
 pooperační stavy, plastiky vazů
 instabilita kolena způsobená poškozeným
předním vazem zkříženým, zevním postranním
vazem nebo vnitřním postranním vazem "ACL,
MCL, LCL, (PCL)"
 instabilita způsobená poškozeným zadním
vazem zkříženým
Ortéza T.H.R. II (Total hip replacement)
Indikace :
pooperační léčba kyčelního kloubu

léčba deficience kyčelního kloubu zejména

ve smyslu instability
Krátká tříbodová spinální ortéza
Indikace : progredující lumbální nebo distální
dorzolumbální křivka přesahující 20° spojená se
značnou vertebrální rotací.
Udržovací spinální ortézy
Indikace :
 apofyzární fraktury
 poranění plotének
 spondylolýza nebo spondylolistéza
 osteoporóza, předoperační a pooperační léčení
 sportovní lékařství
Lyonská spinální ortéza
Indikace : závažná dorzální nebo dorzolumbální
skolióza charakterizovaná :
 křivka přesahuje 30°
 rezistence křivky s výraznou vertebrální rotací
 rychlá progrese (okolo puberty)
Ortézy F.C.P. (Fibre de carbone Proteor uhlíkový kompozit Proteor)
Indikace :
 postižení kolena, ať už s deficity hlezna a nohy
nebo nikoli
 chabá obrna
 svalové, ligamentózní nebo kostní deficity
Krční límec
Indikace : cervikální obtíže - ztuhlá šíje, tortikolis,
cervikální artritida
- 19 -
www.protetika-stepanova.cz
Individuální výroba
Speciální ortézy
Plastový límec
fixační pro fixaci krční
páteře.
Kolenní ortéza
O.T.S. TRADITION
Ortézy F.C.P.
uhlíkový kompozit Proteor
Ortéza GÜNSLINGER
pooperační ortéza ramene
Dynamická
ortéza
CHIGNON
MINERVA
spinální ortéza k imobilizaci krční
páteře
Chodící ortéza - reciprokátor
končetinová i trupová.
Abdukční dlaha
horní končetiny
Ortéza T.H.R. II
- 20 -
www.protetika-stepanova.cz
Individuální výroba
Ortézy horních končetin
Indikace : Traumata, pooperační stavy, zánětlivé stavy, vrozené vady, potraumatické defigurace,
artritidy, periferní neuropatie, instabilityloktů a zápěstí, artrózy, tendovaginitidy.
Klinické zhodnocení výrobku :Ortézy horních končetin jsou stabilní, lehké, dobře aplikovatelné pro
jednoduchost obsluhy. Osvědčují se především u poúrazových stavů, instabilitách loktů a zápěstí a u
artróz.
Kód : 00954
Dětské : 00949
1.
2.
3.
Ortézy fixační
Ortézy redresní
Ortézy stabilizační
Ortéza plastová pro polohování a fixaci
horní končetiny
Pro pacienty s indikací : Traumata,
pooperační stavy, zánětlivé stavy, instability
zápěstí.
Plastová ortéza s nastavitelným
kloubem ve flexi a extenzi
Pro pacienty se zánětlivými stavy,
vrozenými vadami, pro pooperační
stavy, potraumatické defigurace,
artritidy, periferní neuropatie, instability
lokte, artrózy, tendovaginitidy.
Dynamická loketní ortéza
- 21 -
www.protetika-stepanova.cz
Individuální výroba
Protézy horních končetin
Indikace : Amputace v oblasti předloketní, amputace v oblasti pažní, exartikulace v ramenním kloubu.
Klinické zhodnocení výrobku : Protézy horních končetin jsou pacienty dobře akceptovány pro dobrou
povrchovou úpravu a lehkost ovládání.
Kód :





01677
01678
01679
01680
01681
1.
2.
3.
Protézy pažní
Protézy předloketní
Exartikulační protézy v ramenním kloubu
- protézy dětské
- protézy klasické
- protézy modulární
- protézy myoelektrické
- protézy - prvovybavení
Ruka P.A.T. pro dítě s aktivním
tahovým otevřením
Protéza kosmetická
s individuálně vyráběným pahýlovým
lůžkem - silikonovou rukou a kryta
kosmetickou rukavicí.
- 22 -
www.protetika-stepanova.cz
Individuální výroba
Protézy dolních končetin
Indikace : Amputace v oblasti bérce, amputace v oblasti stehna, exartikulace v koleni a kyčli.
Funkční indikace protézy představuje návrh uspořádání protézy DL podle očekávaného stupně
aktivity uživatele v závislosti na jeho celkovém zdravotním stavu (přepracováno dle zahraničních
podkladů).
Stupeň aktivity uživatele určuje fyzické a psychické předpoklady uživatele, profesi, uživatelský
prostor apod. Je mírou schopnosti a možnosti uživatele naplnit provádění běžných denních aktivit.
Stupeň aktivity uživatele určuje požadované technické provedení protézy (kolenní kloub a protetické
chodidlo, nikoliv pahýlové lůžko).
Určení nezbytného technického provedení protézy (volba základních komponentů pro stavbu protézy)
ze zdravotního hlediska je založeno na potenciálních funkčních schopnostech uživatele. Tyto funkční
schopnosti vycházejí z očekávaných předpokladů protetika a indikujícího lékaře a jsou založeny
zejména na posouzení :



Minulost uživatele (včetně posouzení stavu před amputací)
Současný stav uživatele (stav pahýlu a jiné zdravotní aspekty)
Pacientova pozitivní motivace využít protetickou náhradu
Stupeň aktivity 0 - nechodící pacient. Uživatel nemá vzhledem ke svému špatnému fyzickému a
psychickému stavu schopnost využít protézu samostatně nebo s cizí pomocí pro bezpečný pohyb
nebo přesun.
Terapeutický cíl : dosažení kosmetického vzhledu uživatele, pohyb na vozíku.
Provedení protézy : bez protézy, příp. nejjednodušší kosmetické protézy
Stupeň aktivity 1 - interiérový typ uživatele. Uživatel má schopnost nebo předpoklady používat
protézu pro pohyb na rovném povrchu a při pomalé konstantní rychlosti chůze. Doba používání a
překonaná vzdálenost při chůzi v protézy jsou vzhledem ke zdravotnímu stavu uživatele výrazně
limitovány.
Terapeutický cíl : zabezpečení stoje v protéze, využití protézy pro chůzi v interiéru.
Komponenty protézy : chodidlo typu SACH, chodidlo s jednoosým kloubem. Kolenní kloub
jednoosý s konstantním třením, kolenní kloub s uzávěrem, kolenní kloub s brzdou. Pahýlové lůžko
podle stavu pahýlu (není určeno stupněm aktivity).
Stupeň aktivity 2 - limitovaný exteriérový typ uživatele. Uživatel má schopnost nebo předpoklady
používat protézu i pro překonávání malých přírodních nerovností a bariér (nerovný povrch, schody
apod.) a to při pomalé konstantní rychlosti chůze. Doba používání a překonaná vzdálenost při chůzi
v protéze jsou vzhledem ke zdravotnímu stavu uživatele limitovány.
Terapeutický cíl : využití protézy pro chůzi v interiéru a omezeně v exteriéru.
Komponenty protézy : chodidlo typu SAFE (pružný skelet), chodidlo s víceosým kloubem. Kolenní
kloub jednosý s konstantním třením, kolenní kloub s brzdou, polycentrický kolenní kloub s
Mechanickým třením. Pahýlové lůžko podle stavu pahýlu (není určeno stupněm aktivity).
- 23 -
www.protetika-stepanova.cz
Individuální výroba
Protézy dolních končetin
Stupeň aktivity 3 - nelimitovaný exteriérový typ uživatele. Uživatel má schopnost nebo předpoklady
používat protézu i při střední a vysoké poměrné rychlosti chůze. Typické je překonávání většiny přírodních
nerovností a bariér a provozování pracovních, terapeutických nebo jiných pohybových aktivit, při čemž
technické provedení protézy není vystaveno nadprůměrnému mechanickému namáhání. Požadavkem je
dosažení střední a vysoké mobility pacienta a v případě také zvýšená stabilita protézy. Doba používání a
překonaná vzdálenost při chůzi v protéze jsou ve srovnání s člověkem bez postižení pouze nepatrně
limitovány.
Terapeutický cíl : využití protézy pro chůzi v interiéru a exteriéru téměř bez omezení
Komponenty protézy : chodidlo se schopností akumulace a uvolňování energie dynamické typy chodidel
(pružný skelet z kompozitových materiálů). Kolenní kloub (jednoosý nebo polycentrický) s hydraulickou
nebo pneumatickou jednotkou. Doplňkové moduly : rotační adaptéry, tlumiče rázů, torzní tlumiče apod.
Pahýlové lůžko podle stavu pahýlu (není určeno stupněm aktivity).
Stupeň aktivity 4 - nelimitovaný exteriérový typ uživatele se zvláštními požadavky. Uživatel má
schopnosti nebo předpoklady jako uživatel stupně 3. Navíc se zde vzhledem k vysoké aktivitě uživatele
protézy vyskytuje výrazné rázové a mechanické zatížení protézy. Doba používání a překonaná
vzdálenost při chůzi v protéze nejsou vesrovnání s člověkem bez postižení limitovány. Typickým příkladem
je dítě nebovysoce aktivní dospělý uživatel nebo sportovec.
Terapeutický cíl : využití protézy pro chůzi a pohyb v interiéru a exteriéru zcela bez omezení.
Komponenty : chodidlo se schopností akumulace a uvolňování energie dynamické typy chodidel (pružný
skelet z kompozitových materiálů) s ohledem na vysoký stupeň aktivity uživatele. Kolenní kloub jednoosý
nebo polycentrický s pneumatickou jednotkou s ohledem na vysoký stupeň aktivity uživatele. Doplňkové
moduly : rotační adaptéry, tlumiče rázů, torzní tlumiče apod. Pahýlové lůžko podle stavu pahýlu (není
určeno stupněm aktivity).
Určení stupně aktivity má být zaznamenáno do dokumentace uživatele a má popisovat stávající úroveň
aktivit uživatele a zejména očekávané předpoklady a přínosy s navrženým technickým vybavením protézy.
Nejedná seo speciální sportovní protézy.
Užitná doba protéz u prvovybavení není omezená, u ostatních je 24 měsíců. Dětské protézy mají
individuální dobu užití u všech druhů protéz.
Pacient, který používá individuálně zhotovené protézy, má nárok na dvoje funkční vybavení ve
standardním provedení.
- 24 -
www.protetika-stepanova.cz
Individuální výroba
Protézy dolních končetin
Klinické zhodnocení výrobku : Protézy dolních končetin jsou velmi vhodné pro dobrou snášenlivost
pacientů, dobrou stabilitu protézy při zátěži.
Kód :
 11533 - protéza DK pro amputaci v bérci a níže - prvovybavení
 11534 - protéza DK pro amputaci v bérci a níže - standardní
 11535 - protéza DK pro amputaci v bérci a níže - speciální
 11536 - protéza DK pro vysokou amputaci - prvovybavení
 11537 - protéza DK pro vysokou amputaci (exartikulace kyčelního kloubu) - prvovybavení
 11537 - protéza DK pro vysokou amputaci - standardní
 11537 - protéza DK pro vysokou amputaci - speciální vybavení
 00296 - oprava protézy
 00297 - oprava myoelektrické protézy
 23343 - úprava protézy
Odlitky snímáme novým přídavným zařízením k sádrovacímu stojanu SIT - Cast. Protéza pak plní
následující úkoly :
 korektní připevnění pahýlu
 dokonalé přilnutí protézy na pahýl
 příznivé výkonné a silové přenášení
 jisté vedení protézy
Při sádrování se používají speciální formovací klíny, které při odlitku přesně určují tvar objímky.
Pahýlová lůžka a pahýlové návleky
Pahýlová lůžka a pahýlové návleky, které je možno použít pro zlepšení životního komfortu pacientů se
zajištěním maximální ochrany jejich pahýlů. Pahýlové lůžko s pahýlovým návlekem nebo bez něho je
mezičlánkem mezi pahýlem a protézou. Tvoří jednu ze základních částí protézy. Pahýlové lůžko má
zajišťovat tři funkce : podepření, pohyb a závěs (retenci). V současné době mohou být nabídnuty
pacientům různé typy pahýlových návleků od tradičních pahýlových lůžek a pahýlových návleků až po
pahýlové lůžko průhledné, využívající rozsáhlý výběr dovolující vyřešit větší část amputovaných případů.
Dočasné modulární protézy
Komponenty této řady pro dospělé slouží pro protetické vybavení pacientů : dočasné (pooperační),
přípravné (rehabilitační).
Laminátové protézy
Různé díly této řady pro dospělé byly vybrány tak, aby se mohly použít k laminátovému definitivnímu
protetickému vybavení.
Protéza stehenní s kolenním kloubem HYDRACADENCE
Použití : Všichni pacienti, kteří si přejí komfortní přirozenou chůzi bez únavy na jakémkoliv terénu.
Výhody : opětovné využití energie kroku; synergie koleno - chodidlo, umožňující pozvednutí nártu
pružnou chůzí; automatické nastavení polohy chodidla při chůzi po svahu; variabilní rytmus kroku podle
rychlosti chůze; nastavení výšky podpatku.
Modulární protézy
Komponenty této řady pro dospělé slouží pro trvalé protetické vybavení dospělých pacientů.
Děti
Komponenty této škály pro děti jsou určeny pro vybavení dočasné i pro trvalé používání pacienty :
1) s maximální hmotností 60 kg
2) s maximální výškou 1,60 m
- 25 -
www.protetika-stepanova.cz
Individuální výroba
Protézy dolních končetin
Protéza bércová s
chodidlem 3P
složená ze tří prvků z
polyuretanové pěny a
pryskyřice
Protéza
dolní končetiny
po exartikulaci v
kyčelním kloubu.
Protéza po amputaci v
oblasti stehenní části dolní
končetiny, s plastovým
lůžkem.
Protéza bércová
uhlíková
- 26 -
Protéza bércová
náhrada ztracené části těla,
zhotovená dle sádrového
odlitku, pahýlové lůžko ze
silikonu.
Protéza stehenní
s kolenním kloubem HYDRACADENCE
www.protetika-stepanova.cz
Sériová výroba
Pomůcky ortopedickoprotetické předepisuje smluvní lékař pojišťovny odbornosti ORT, OP, REH, CHI,
NEU, v některých případech ONK, PRL na poukaz.
Pojišťovna hradí :

Ortézy sériově vyráběné - maximálně 1 ks ročně. Tyto ortézy jsou dle funkčnosti rozděleny do
kategorií. Charakteristika a indikace výrobků jsou uvedeny přímo v textové části číselníku.
Epitézu mammární - maximálně 1 ks za 2 roky


Návlek pahýlový - maximálně 8 ks ročně
Materiály pro ortézy :
Neoprén (silon,guma) a asterix (silon, guma, bavlněné froté)
Neoprén - modrá, černá Asterix - modrá, tělová
Barevná kombinace ortéz
Barva lemů a nití
Bar va a v ýběr materiálu ortéz
Neoprén
Asterix
Ortézy horních končetin
Popis : Podpora zápěstní, podpora pro palec, epikondilární páska s pelotou, podpora loketní
Indikace : Traumata, pooperační stavy, zánětlivé stavy, artritidy, artrózy, tendovaginitidy.
Klinické zhodnocení výrobku: Měkké bandáže horních končetin jsou pro snadnou aplikovatelnost,
lehkou údržbu a dobrý léčebný efekt aplikovány především u stavů pro luxaci ramen a
akromioklavikulárních zkloubení, epikondilit, s dobrým léčebným efektem.
Na tyto výrobky je vydáno prohlášení o shodě se zákonem o technických požadavcích na výrobky č.
22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 180/1998 č. 1a/1999 z 29. 9. 1999.
- 27 -
www.protetika-stepanova.cz
Sériová výroba
Ortézy horních končetin
Ortéza pro palec a zápěstí
univerzální, neoprénová, elastická s výztuhou pro
palec, uzavírání na suchý zip.
Typ : 304
Kód : 78 356
Cena : 402,43 Kč
VZP : 300,- Kč
Ortéza loketní
neoprénová, elastická na suchý zip.
Typ : 306
Cena : 314,28 Kč
Kód : 78 358
VZP : 302,75 Kč
Ortéza zápěstní
neoprénová, elastická, s výztuhou, univerzální, uzavíraná suchými zipy.
TYP : 303
Kód : 78 355
Cena : 571,91 Kč
VZP : 300,- Kč
Páska epikondilární, elastická s pelotou, univerzální.
TYP : 305
Kód : 78 357
Cena : 206,67 Kč
- 28 -
VZP : 180,- Kč
www.protetika-stepanova.cz
Sériová výroba
Ortézy dolních končetin
Popis : Podpora kolenní s postranní výztuhou aoporou pro oblast čéšky, vedena gelovou výztuhou "O",
infrapatelární páskaa hlezenní ortézy.
Indikace : Femeropatelární poruchy, chondropatie čéšky, patelární subluxace patello-femorální
bandáže.
Klinické zhodnocení výrobku : Měkké bandáže dolních končetin jsou aplikovány při svalových
postiženích, převážně traumatického původu, dále chronických tenopatií kolen, M. Osgood Schlatter,
nestabilitách kolen a hlezenných kloubů s velmi dobrým efektem pro snadnou aplikovatelnost, dobrou
fixační schopnost i lehkou údržbu.
Na tyto výrobky je vydáno prohlášení o shodě se zákonem o technických požadavcích na výrobky
č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 180/1998 č.3a/1999 z 29. 9. 1999.
Ortéza kolenní, neoprénová, návleková, elastická s postranní výztuhou (planžety) a uzavíracími
pásky a s prostřihem v oblasti patelly.
TYP : 112
Kód : 78 349
Cena : 853,45 Kč
Ortéza kolenní
neoprénová, návleková, elastická
postranní výztuhou (dvouosý kloub), s
prostřihem v oblasti patelly.
TYP : 115
Cena : 2631,62 Kč
VZP : 600,- Kč
Páska infrapatelární
uzavírání na suché zipy.
TYP : 121
Cena : 207,06 Kč
Kód : 78 350
VZP : 1600,- Kč
- 29 -
Kód : 78 353
VZP : 180,- Kč
www.protetika-stepanova.cz
Sériová výroba
Ortézy dolních končetin
Ortéza kolenní
neoprénová, uzavírání na suché zipy, s postranní výztuhou (planžety) s prostřihem v oblasti patelly
a uzavíracími pásky.
TYP : 116
Kód : 78 351
Cena : 1705,15 Kč
VZP : 600,- Kč
Ortéza kolenní
neoprénová, uzavírání na suché zipy, s postranní výztuhou
(dvouosý kloub) s prostřihem v oblasti patelly a uzavíracími
pásky.
Typ : 118
Cena : 2636,21 Kč
Kód : 78 352
VZP : 1600,- Kč
Ortéza hlezenní
neoprénová, uzavírání na suché zipy, s postranní výztuhou (planžetou), se zapínáním vpředu.
Typ : 201
Kód : 78 354
Cena : 970,19 Kč
- 30 -
VZP : 750,- Kč
www.protetika-stepanova.cz
Sériová výroba
Ortézy krční a trupové
Popis : Podpora krční páteře molitanová s plastovou výztuhou, ortézy hrudní a bederní
.
Indikace : Cervikalgie, traumata, pooperační stavy, chronické vertebrogenní syndromy, spondylózy,
osteoporóza, poúrazové stavy, kontuze hrudníku a fraktury žeber.
Klinické zhodnocení výrobku: Měkké trupovébandáže jsou aplikovány uvertebrogenních obtížích při
instabilitě a hypermobilitách páteře, osteoporóze, poúrazových stavů, spondylolistéz. Jsou dobře
snášeny a mají velmi dobrou fixační schopnost a stabilitu.
Na tyto výrobky je vydáno prohlášení o shodě se zákonem o technických požadavcích na výrobky č.
22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 180/1998 č.2a/1999 z 29. 9. 1999.
Ortéza krční
molitanová s plastovou výztuhou.
Typ : 402
Kód : 78 359
Cena : 287,54 Kč
VZP : 276,99 Kč
Ortéza bederní "ŠTĚP"
elastická (GUMITEX) s výsuvnými planžetami, postranními tahy,
uzavíraná na suché zipy, barva tělová, tenký materiál s výztuhami.
Typ : 404
Kód : 78 360
Cena : 888,14 Kč
- 31 -
VZP : 700,- Kč
www.protetika-stepanova.cz
Sériová výroba
Ortézy krční a trupové
Ortéza bederní vysoká
elastický materiál s výztuhami (planžety), v. 30 cm, křížové postranní tahy a uzavíraná suchým
zipem.
Typ : 406
Kód : 78 361
Cena : 1496,64 Kč
VZP : 700,- Kč
Ortéza bederní nízká
elastický materiál s výztuhami (planžety), v. 25 cm, křížové
postranní tahy a uzavíraná suchým zipem.
Typ : 407
Typ : 408
Kód : 78 362
Kód : 78 363
Cena : 1299,68 Kč
VZP : 700,- Kč
Ortéza hrudní páteře
Cena : 618,23 Kč
- 32 -
VZP : 550,- Kč
www.protetika-stepanova.cz
Sériová výroba
Nové pomůcky
Ortéza kolenní dlouhá,
rovná 0°
TYP 100
Kolenní ortéza s uzavíráním
na suchý zip s výztuhou
TYP 111
Ortéza kolenní
dlouhá, flexe 20°
TYP 101
Ortéza kolenní návleková,
elastická s kloubem
TYP 110
Kolenní ortéza s uzavíráním
na suchý zip s kloubem
TYP 117
Kolenní ortéza
elastická
TYP 119
Kolenní ortéza s kloubem elastická bez
otvoru na čéšku
TYP 120
- 33 -
www.protetika-stepanova.cz
Sériová výroba
Nové pomůcky
Kolenní ortéza plastová s kloubem
antivarozační
TYP 123
Kolenní ortéza fixační plastová s kloubem
TYP 124
Kolenní ortéza fixační plastová s kloubem
TYP 125
Kolenní ortéza antirekurvační plastová
TYP 126
Kolenní ortéza fixační s kloubem plastová
TYP 132
- 34 -
www.protetika-stepanova.cz
Sériová výroba
Nové pomůcky
Kolenní ortéza s vedením pately
TYP 135
Kolenní ortéza elastická a plastovým
kloubem - délka 40 cm
TYP 134
Hlezenní ortéza krátká
TYP 202
Hlezenní ortéza dlouhá
TYP 203
Hlezenní ortéza elastická,
uzavírání na suché zipy s
výztuhou
TYP 205
- 35 -
www.protetika-stepanova.cz
Sériová výroba
Nové pomůcky
Hlezenní ortéza s fixací dorzální flexe
TYP 204
Ortéza pro palec a zápěstí s výztuhou
TYP 301
Ortéza zápěstní s výztuhou
TYP 302
Ortéza zápěstí se dvěmi dlahami
TYP 309
- 36 -
www.protetika-stepanova.cz
Sériová výroba
Nové pomůcky
Ortéza loketní
TYP 307
Ortéza zápěstí s výztuhou palce
TYP 308
Ortéza zápěstí se čtyřmi dlahami
TYP 310
Ortéza k fixaci prstů ruky TYP 312
Velikost : - dětská
- 37 -
- univerzální
www.protetika-stepanova.cz
Sériová výroba
Nové pomůcky
Klavikulární bandáž
TYP 401
Hrudní pás
TYP 405
Hrudní pás
TYP 403
Břišní pás
TYP 409
Ortéza k fixaci horní končetiny
TYP 410
- 38 -
www.protetika-stepanova.cz
Sériová výroba
Nové pomůcky
Ortéza k fixaci ramenního pletence
TYP 411
Ortéza k fixaci ramenního kloubu
TYP 412
- 39 -
www.protetika-stepanova.cz
Mapa
Protetika Štěpánová
a spol.,s.r.o.
Tabulky měření velikostí sériově vyráběných ortéz
Kolenní ortézy
Hlezenní ortézy
Zápěstní ortézy
obvod př es s třed čéšky
velikos t boty
obvod kolem zápěs tí
ozna čení
cm
35
38
40
41
-
37
39
41
43
S
M
L
XL
velikost boty
3
5
7
10
-
4
6
9
12
označení
S
M
L
XL
Loketní ortézy
Z ádová ortéza
obvod loketní ho kloubu
obvod dolního okraje hrudníku
ozna čení
cm
20,3
22,9
25,4
27,9
-
22,9
25,4
27,9
30,5
S
M
L
XL
XS
S
59 - 69
69 - 82
cm
61
76
91
107
-
označení
76
91
107
122
S
M
L
XL
Tr upové ortéza
Bederní pás - měří se obv od pasu
M
L
XL
82 - 94
Velikost
dětská
malá
střední
velká
velká X
cm
11,4
15,2
19,1
22,9
-
označ ení
15,2
19,1
22,9
25,4
S
M
L
XL
Lím ec
obvod a výška krku
výška obvod
označení
8
30 - 35
S
9
36 - 38
M
10 39 - 40
L
11 41 - 45
XL
XXL
XXXL
94 - 107 107 - 122 122 - 136 136 - 148
Hrudní ortéza
obvod hrudníku
do 70 cm
71 - 80 cm
81 - 94 cm
95 - 108 cm
109 - 125 cm
-40-

Podobné dokumenty

Symantec™ Endpoint Protection a Symantec Network Access Control

Symantec™ Endpoint Protection a Symantec Network Access Control „Upgrade“ označuje libovolnou verzi licencovaného softwaru, která byla uvolněna pro veřejnost a která nahrazuje předchozí verzi licencovaného softwaru v ceníku společnosti Symantec podle tehdy plat...

Více

Vrozené vady pohybového ústrojí, diagnóza a

Vrozené vady pohybového ústrojí, diagnóza a vrozené vady pohybového aparátu • etiopatogeneze • klasifikace • diagnostika • léãení Vady pohybového aparátu, získané i vrozené, provázejí lidstvo po celou jeho existenci. Záznamy o jejich diagnos...

Více

Slovenská rádiológia - Slovenská rádiologická spoločnosť

Slovenská rádiológia - Slovenská rádiologická spoločnosť (BTB- bone, tendon, bone-štěpem), nebo z  hamstringů – nejčastěji šlachy m. semitendinosus, ale v některých případech se využívá i šlacha m. gracilis (ST-G štěp). Po zhojení následuje rehabilitace....

Více

Katalog ortéz ke stažení CZ ()

Katalog ortéz ke stažení CZ () – stavy po operacích v oblasti ramenního kloubu (recid. luxace, AC luxace, impigement sy, apod.) – akutní a chronické záněty pouzdra kloubního a šlach v oblasti ramenního kloubu – syndrom manžet...

Více

Individuální výroba - protetika

Individuální výroba - protetika www.protetika-stepanova.cz

Více