edith piaf

Komentáře

Transkript

edith piaf
EDITH PIAF
Režie:
Olivier Dahan
Drama, Francie/Velká Británie/ esko, 2007, 134 min
Hrají:
2 Oskary a 3 eské Lvy Marion Cotillard, Sylvie Testud, Clotilde Courau, Jean-Paul Rouve,
Pascal Greggory, Caroline Sihol, Emmanuelle Seigner, Marc Barbé, Gérard Depardieu,
Marek Vašut, Manon Chevallier, Vladimír Javorský, Pauline Burlet, Lana Likic, Anika Julien,
Laurence Gormezano, Garrick Hagon, Diana Stewart, Paulina Bakarová, Dominique
Bettenfeld, Jaroslav Vízner, Robert Neb enský, Jan Pavel Filipenský
Narodila se na chodníku, vyr stala v nev stinci, vyd lávala si pouli ním zp vem... P esto se z
ní stala sv toznámá hv zda první velikosti. Život Edith Piaf (vlastním jménem Edith
Giovanna Gassion) byl bojem o hudbu, p ežití a lásku. Její magický hlas, váše a p átelství s
hv zdami její doby (Marlene Dietrich, Jean Cocteau, Yves Montand aj.) jí od d tství v
chudob p ivedlo k obdivu celého sv ta. Žila vždy naplno a "ni eho nelitovala..." . Díky své
neuv iteln silné v li a neoby ejnému nadání se vypo ádala s tragickým osudem a její sen z
d tství se stal skute ností. "Jednou budu bohatá, budu samé prachy. Budu mít bílý au ák a
erného šoféra." Necht la dát sv tu šanci na ni zapomenout a povedlo se jí to beze zbytku.
"Velcí um lci nepat í jen jedné generaci, z stávají tu napo ád."
Režisér Olivier Dahan (Purpurové eky 2: And lé apokalypsy) obsadil do hlavní role svého
nového filmu skv lou Marion Cotillard (Taxi, Velká ryba, Dobrý ro ník). Pro natá ení si
režisér krom Francie vybral také Prahu. Zde si na pomoc p izval eské herce v ele s
Markem Vašutem...
Snímek o sv toznámé šansoniérce Edith Piaf zahájil letošní prestižní filmový festival
Berlinale, kde sklidil obrovské ovace. (oficiální text distributora)

Podobné dokumenty