Silniční pravidla v USA - Czech-us

Transkript

Silniční pravidla v USA - Czech-us
Silniční pravidla v USA
Představte si, že si na letišti půjčíte auto. Vyjedete z autopůjčovny a dostanete se na šesti proudou
dálnici, na kterou vás navede GPS. Budete poprvé v životě řídit automat a muset se hlídat, abyste
omylem místo spojky nesešlápli brzdu a nezpůsobili hromadnou nehodu. Do toho si budete muset
hlídat ukazatele, abyste se včas dokázali dostat do pravého pruhu a dostat se na správný exit.
Mezitím vás budou předjíždět auta zleva i zprava. Budete si klást otázky: „Jakou rychlostí mám
vlastně maximálně jet? Na co je ten pruh úplně vpravo oddělený žlutou čárou? Komu mám dát
přednost na křižovatce bez semaforů? Proč ty auta na kruháči stojí? Atd.“ Někteří z vás možná i
zvolají:
„Mami,
pomoooc!!!“
Pokud chete být aspoň trochu na tuhle prvotní „šílenost“ připraveni, přečtěte si tento článek.
Vysvětlíme vám základní pravidla a ukážeme některé značky.
Pár základních pravidel
•
V USA se řídí vpravo a bezpečností pásy jsou povinné pro řidiče i spolucestující.
•
Řdič musí mít řidičský průkaz a mezinárodní řidičský průkaz.
•
Nejvyšší povolená rychlost různá stát od státu a je označena značkou s textem
SPEED LIMIT nebo MAXIMUM SPEED. Povolená rychlost se liší stát od státu,
většinou je však 104 km/h (65mph), na dálnicích někdy 110 km/h (70mph). Rychlá
jízda se v USA tvrdě trestá, pokuty se můžou vyšplhat i ke stovkám dolarů. Při
vysokém překročení rychlosti vás můžou i zavřít. Dejte si proto pozor.
•
Američané velmi dbají na bezpečnost při práci na silnicích (working area). Často je zde
snížená rychlost a její překročení může být pokutováno až dvojnásobnou částkou než obvykle.
• Semafory v USA jsou umístěny až za křižovatkou, ale vy musíte samozřejmě zastavit před
ní! Na červenou je povoleno odbočovat vpravo, nejede-li zleva žádné auto a není-li uvedena
značka „NO TURN ON RED„ zakazující odbočení. Světla na semaforech skočí z červené
přímo na zelenou, ale poté na žlutou, než se opět objeví červená. Blikající žlutá znamená
"projíždějte s opatrností". Blikající červená znamená úplné zastavení.
• Na křižovatkách se můžete setkat se značkou „4-WAY STOP“, což
znamená, že auta přijíždějící ze všech směrů musí zastavit a do
křižovatky vjíždějí podle pořadí, ve kterém přijela.
• Automobily jedoucí na kruhovém objezdu dávají přednost automobilům,
které k němu přijíždějí (opačně než v ČR).
• Úsek, kde je zakázáno předjíždění, je označen
nápisem „NO PASSING ZONE“ a dvěma žlutými
čarami.
• Některé silnice a mosty jsou zpoplatněny a musíte před jejich
projitím zaplatit mýstné (toll). Mýtné můžete vždy platit v hotovosti.
Někdy hodíte peníze jen do nějakého automaty, jindy si je od vás vybere
nějaký zaměstnanec. V USA není příliš obvyklé za přístup na dálnice
platit tak jako v Evropě, proto se s zpoplatněnými cestami moc nesetkáte. Pokud na takovou
silnici ale narazíte, tak na ní často budou vyznačeny pruhy s názvy jako Express Lane,
FastPass or E-Pass, které slouží lidem s předplaceným mýtným. Nejsou tedy určeny vám. Vy
budete platit jen hotovostí.
I když v Čechách patříte mezi zkušené řidiče, s takovou křižovatkou jste se
ještě nesetkali, že? :) V USA jich je hned několik.
Několik základních značek
Američané hojně využívají i značek v textové podobě:
•
PED XING - Přechod pro chodce (pedestrian crossing)
• YIELD - Dej přednost v jízdě
• BUMP - Hrbol
• SPEED ENFORCED BY AIRCRAFT - Helikoptéra s radarem pro měření rychlosti
• ONE WAY - Jednosměrná ulice
• WORK AREA - Pracovní zóna
Policie v USA
S policejními příslušníky vždy jednejte s úctou a s respektem. Jestliže za sebou uvidíte blikající
výstražná světla, zabočte ke straně a zastavte. Nevystupujte z vozidla, vždy vyčkejte, až policista
přijde k vám a dejte ruce na volant. Nesnažte se před ním zmatečně
hledat doklady, pokud Vás nevyzve. Mohl by se domnívat, že hledáte zbraň. Nepokoušejte se
vtipkovat, být sarkastický, agresivní či dokonce policistu napadnout.
School Bus Stopping Law
V USA existuje zvláštní zákon na ochranu dětí pohybujících se na zastávkách
školních autobusů tzv. School Bus Stopping Law. Pokud typický žlutý školní
autobus někde zastaví a bliká červenými světly a u okýnka řidiče je zdvižená
cedule STOP, tak auta jedoucí ve stejném pruhu za ním a auta přijíždějící v
opačném pruhu musí zastavit. Z autobusu totiž vystupují děti a je zde riziko,
že by některé mohlo vběhnout do silnice.
Carpools Lane - Jízdní pruhy pro vícečlenné posádky
Na některých místech USA, zejména ve velkých městech, můžete narazit na vyhrazené jízdní pruhy
pro auta, ve kterých jsou 2 a více cestujících. Tyto pruhy jsou obvykle volnější a jejich využití vás
uchrání před postáváním v dopravních zácpách. Jejich použití je zdarma a neplatí se žádná známka.
Jedinou podmínkou je počet cestujících, který musí být 2 a více. Carpool lane je často nazývaná
HOV-2 nebo HOV-3 (highly occupied vehicles).
POZOR: Pokud jedete v carpoolu, tak je nutné respektovat plnou žlutou čáru po pravé straně, která
říká, že není možné přejíždět z pruhu do pruhu. Jak se tedy dostanu do standardních pruhů? V
dostatečném předstihu je před každou křižovatkou žlutá čára přerušena a v těchto úsecích je možné
z carpoolu vyjíždět nebo naopak do něj vjíždět. Na tomto videu uvidíte, jak se dá přejet do běžného
pruhu: https://www.youtube.com/watch?v=Y2jcWFhoWic