červenec 2016

Komentáře

Transkript

červenec 2016
říjen
2016
KISS ROCKS VEGAS
úterý 25. 10.
Milevské kino
5. května 117| tel.: 382 521 216
www.milevskem.cz
SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ
PRO PODIVNÉ DĚTI
sobota 1., neděle 2. 10.
17.30
USA – Rodinný, dobrodružný - Nezapomenutelný filmový zážitek slibuje další snímek z dílny vizionářského režiséra Tima Burtona.
3D DABING
128 min.
vstupné: 140 Kč
ANTHROPOID
sobota 1., neděle 2. 10.
20.00
USA – Koncert - Jedné bláznivé noci v Las Vegas, na střeše Hard Rock Hotelu, přistála helikoptéra s kapelou KISS, která město zabrala
pro své legendární show. Nyní, pouze v jeden
večer 25. října, máš možnost i ty tuhle show
zažít v některém ze sta kin v ČR.
TITULKY
115 min.
vstupné: 110 Kč
POHÁDKA – SŮL NAD ZLATO
sobota 8. 10.
14.00
Hraje Divadelní agentura Praha. Příběh Soli
nad zlato je asi všem dobře známý: Král neporozumí slovům milované dcery Marušky,
kterými chtěla svému otci vyjádřit lásku a oddanost, nepochopí, že sůl pro ni znamená
vzácnost, bez které se nedá žít a v náhlém výbuchu hněvu vyžene Marušku z domu.
velký sál
vstupné: předprodej 50 Kč,
na místě 60 Kč
8. MILEVSKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI
pátek 21. 10.
19.00
Hraje: The Needs, Fantom
prostory DK
vstupné: předprodej – jednodenní 60 Kč,
dvoudenní 110 Kč, na místě – jednodenní 70
Kč, dvoudenní 120 Kč
8. MILEVSKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI
sobota 22. 10.
ŽÁKOVSKÝ KONCERT
čtvrtek 20. 10.
17.00
sál ZUŠ
OD KOLIBŘÍKA K ORLOVI
sobota 1. – úterý 25. 10.
Farní charita Milevsko
Výstava fotografií Luboše Mráze.
vestibul knihovny
U Bažantnice 561 | tel: 734 435 162
SPOS Milevsko
www.fchm.cz
J. A. Komenského 1034 | tel.: 382 521 269
www.spos-milevsko.cz
Veřejné bruslení a hokejové zápasy dle rozpisu na stránkách www.spos-milevsko.cz.
AUTOMATICKÉ KOTLE TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ SYSTÉMY
ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ VODOINSTALACE REKONSTRUKCE KOUPELEN
VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ
pondělí 31. 10.
17.30
FANOUŠ – nízkoprahové centrum
Výstava milevského fotoklubu Cvakycvak potrvá do konce roku 2016.
vestibul knihoven
Zažij město jinak
02. 10.
Kultura a sport v Milevsku a okolí – leden 2013
20.00
OSTRAVÁK OSTRAVSKI
čtvrtek 27., sobota 29. 10.
20.00
ČR – Komedie - Jarek Ostravski je horník jako
každý jiný. Když ale v dole bouchne jedna ze
štol a on zachrání spoustu svých kamarádů ze
závalu, stane se hrdinou a rázem se mu jeho
život obrátí naruby.
ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ
90 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč
DIVADELNÍ PŘESTAVENÍ
PRÁZDNINY SNŮ
sobota 8. 10.
19.00
Příběh je plný vtipných nedorozumění a trapných situací, které se mohou přihodit, pokud si
na léto pronajmete dům. Hraje Divadelní soubor
J. K. Tyl při Kulturním zařízení města Počátky.
velký sál
vstupné: 50 Kč, členové SK ZVVZ 25 Kč
Velká Británie, Česko, Francie – Životopisný,
thriller - Snímek Anthropoid vychází z výjimečného skutečného příběhu vojenské operace za druhé světové války.
KUBO A KOUZELNÝ MEČ
TITULKY
121 min.
sobota 29., neděle 30. 10.
17.30Nádražní 846 • tel.: 383 809 200
do 12 let nepřístupný,
Ul. 5. květnavstupné:
117 • tel.:120 Kč
382 521 216 • [email protected]
SEMINÁŘ FOTOGRAFOVÁNÍ
USA – Animovaný, dobrodružný - Umí vyprá[email protected]
• www.dkmilevsko.cz
INSTALATÉR Z TUCHLOVIC
pondělí
10. 10.
18.00
vět příběhy 110
tak,min.
že to bere dech. Tím je výjipátek 3., sobota 4.
20.00
čtvrtek 6. až sobota 8. 10.
20.00
malý
sál
mečný
Kubo,
hlavní
hrdina
výpravného
anineděle 5. 1.
15.00
velký sál
KŘÍDLA
VÁNOC
ČR – Smutná komedie - Čtyřicetiletý Luboš Camovaného dobrodružství.
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
POHÁDKA PRO DĚTI – PRINCEZNA
JE HLOUPÁ MADLA
fourek
je svérázný
instalatér. Je–zručný
a po-filmu 3D DABING
Česko
– Drama/Komedie
Hrdinové
101 min.
MINISTERSTVA VNITRA
ČRKOS.
pro děti v podání českobudějovického
Divadélka
ctivý,
se vším možnost
si poradí, žádné
práce
dostanou
něco si
přátse nikdy
a jejich ži- vstupné: plné 130 Kč, dětiPohádka
110 Kč
úterý
11.
10.
13.00–16.00
nezalekne.
„A nebudu se učit a nevezmu si pláštíček a koukejte mě
vot se tak rozeběhne směrem, který si sami
TENKRÁT
V RÁJI
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny.
ORIGINÁLNÍ
ZNĚNÍ
všichni poslouchat!“ Tečka, puntík, vykřičník! Tak takovéhle
určili. Řada
„náhod“ jim přinese85 min.
to, co chtěučebna 2
neděle 30. 10.
20.00
vstupné:
120 Kč
řeči musejí od princezny Magdalenky poslouchat v celém
li, a tak
mají možnost si svá přání prožít.
ČR – Romantický, dobrodružný - Česko-slovenKČTale
– i její
TURISTICKÁ
království nejen všichni poddaní,
tatíček panBESEDA
král. Až - KUBA
ČAPÍ DOBRODRUŽSTVÍ
ský koprodukční film spisovatele, scenáristy
úterý
11.
10.
na pohádkového
dědečka,
který
už
to
nevydržel
a odčaroval
princeznu18.00
ze
pátek 7. až neděle 9. 10.
17.30
a producenta Josefa Urbana volně vypráví příVypráví
a promítá
Mgr.
Jana
Beránková.
zámku
daleko
pryč
až
k obyčejnému
pasáčkovi
Vojtovi.
A princezně
najeddo 12 let
nepřístupný,
vstupné:
USA – Animovaný,
Rodinný
- Čápi nosí
děti…,80 Kč běh dramatického osudu českého horolezce
loutkový
sál A musí dělat věci, o kterých
nou nezbývá nic jiného, než začít
s učením.
nebo alespoň nosívali.
Josefa Smítky111a jeho
popravených naneděle 5., pondělí 6.
20.00
min. druhů,
IRISDIAGNOSTIKA
- PORADNA
zatím
ani
neslyšela.
Prát,
zašívat,
péct
chleba. Moc se
jí to nedaří a děti jí
DABING
87 min.
cisty v dubnu 1945 v Terezíně.
ROZKOŠ
neřeknou
jinak,
než
hloupá
Madla.
Ale
Vojta
má
s Magdalenkou
trpělivost
čtvrtek
13.
10.
14.00
vstupné: 110 Kč
ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ
99 min.
a dokonce se mu líbí. Tak možná,
že se2 princeznu přeci jen podaří změnit.
učebna
Česko
–
Tragikomické
melodrama
–
Posedlost
RODINNÉ ŠTĚSTÍ
vstupné: 120 Kč
láskou,
posedlost uměním, posedlost
originaVstupenky s místenkou v hodnotě
50 Kč je možné
zakoupit v předIRISDIAGNOSTIKA
– PŘEDNÁŠKA
neděle
9. 10.
20.00
litou, posedlost
napodobováním,
posedlost dům kultury
prodeji v kanceláři DK Milevsko,
tel. 383 809 200
čtvrtek
13. 10. nebo přímo na místě
17.00
Maďarsko
– Drama, komedie
- Když vás okolúspěchem,
posedlost
penězi u sebe
a… posedlost
před akcí bez místenky za 60
Kč. Na této
akciHanzalové,
můžete získat
další raPřednáška
Jitky
tentokrát
s nánosti
donutí ubytovat
příbuzné
doma, sám
sebou.
Každá posedlost
nás
dříve
či později do- Nádražní 846 | tel.: 383
zítko
Mikulína
zvem Zdravé hubnutí.
809
200 do svých kartiček.
nebývá
to žádný
med. Hlavní
cena
z festivalu
pokud
nad ní ztratíme
nadhled, www.milevskem.cz
učebna 2
51.vede
MFF k zániku,
Karlovy Vary
za nejlepší
film.
úterý 7. 1.
16.00
učebna dětských aktivit
pokud se jí necháme vláčet. Jenomže
jedině při
TITULKY
87 min.
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
INFORMAČNÍ SCHŮZKA – HRA NA FLÉTNU
tom „vláčení“
vstupné:
80 Kč – i přes všechny odřeniny a šrámy, PODZIMNÍ BURZA DĚTSKÉHO
čtvrtek 13. 10.
19.00
– ZDRAVÉ
můžeme na několik málo okamžiků dojít k nale- OBLEČENÍ A OSTATNÍCH
POTŘEB PÍSKÁNÍ 4. lekce. Pro přihlášené účastníky. Vyučují
INFERNO
zení jedinečné ROZKOŠE – a o co jiného v životě A BLEŠÍ TRH
Zobcová flétna je jedním z nejsnáze
hudebních nástromanželézvládnutelných
Bolkovi.
čtvrtek
13., pátek 14. 10.
20.00
vlastně jde?
do 15 let nepřístupný,
vstupné:
100 Kč
jů vůbec.
Při hře na flétnu budou
děti rozvíjet své hudební, rytmické
velký sál
sobota
1. 10.
10.00-12.00
USA – Drama, akční - Držitel Oscara Ron
V rámci burzy
možné i harmonické
darovat oblečení,
cítěnído-a osvojí si
základníHODINY
znalosti hudební
TANEČNÍ
2016 nauky. PřínoHoward
aby
filmové
pátek se vrací,
10., sobota
11. se ujal režie
20.00
119jemin.
mácí potřeby, hračky, prostěradla
pro děti
sem hryapod.
na flétnu
je mimo jiné
osvojování správného
dýchání.
Výuka
adaptace
nejnovějšího
dílu
filmové
série
spiPRODLOUŽENÁ
–
KURZ
A
47 RÓNINŮ
3D dabing
a maminky z Domova sv. Alžběty
Veselíčku.
probíháve
zábavnou
formou tak,
aby14.
se hra
posovatele Dana Browna (Šifra mistra Leonarda)
pátek
10.na flétnu pro děti stala 19.00
USA – Langdonovi,
Dobrodružnékterá
fantasy
47 válečníků prostory DK
těšením, neboť je čeká spousta
hezkých
o Robertu
utržila– po světě
prostory
DK písniček i doprovodných rytsemiliardu
postavilo
nepředstavitelné přesile, jen aby vstupné: zdarma
mických cvičení. Vhodné provstupné:
děti od 4110
let. a 100 Kč
Lektorka: Adéla Charyparová
přes
dolarů.
očistili čest svého mrtvého pána.122 min.
Legenda o 47 ZÁJEZDOVÉ PŘEDSTAVENÍ
TITULKY
TANEČNÍ
HODINY 2016
úterý 7. 1.
18.00–19.30
učebna 1
patří k nejznámějším
do róninech
12 let nepřístupný,
vstupné: 120 Kčpříběhům ja- MUZIKÁL SIBYLA
PRODLOUŽENÁ
– KURZ B
KURZ NĚMECKÉHO JAZYKA
– POKROČILÍ
ponské historie a teď se z téhle exotické země
neděle 2. 10.
odjezd v 10.00 od DK
MUŽ,
MILOVAL
YNGVEHO
sobota 15. 10.
19.00
přesKTERÝ
hollywoodská
studia
dostává do našich
i pro nové zájemce. Lektorka: Jitka
Pouze pro přihlášené. Zahájení druhého pololetí, vhodné
sobota
10. výpravného a akčního
20.00
prostory DK
kin v 15.
podobě
fantasy
Chabrová
Akci
pořádá: Městská
knihovna
vstupné: 110 a 100 Kč
dobrodružství,
v němž
protiMilevsko
těmto mstitelům DĚTSKÁ JÓGA – ZAHÁJENÍ LEKCÍ
vstupné:
80 Kč,
předprodej
v knihovně
pondělí
3.
10.
16.00
úterý
7.
1.
18.00 TANEČNÍ PODVEČER
loutkový sál
TRADIČNÍ
stanou i nepřátelé, kteří nejsou z masa a kostí.
hudební
sál 150 Kč
THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK
NEJENHELSINKY,
PRO SENIORY
vstupné:
BESEDA KČT – STOCKHOLM,
JIŽNÍ FINSKO
JÓGA – ZAHÁJENÍ LEKCÍ
THE TOURING YEARS
18.00-22.00
Přednáší: manželé Jelínkovi neděle 16. 10.
neděle 12.
15.00
72 min.
pondělí 3. 10.
17.00
Hraje: jihočeská kapela Veselá muzika z Noneděle 16. 10.
20.00
POHÁDKOVÁ
NEDĚLE
– VĚNEČEK
středa 8. 1.
1 ve
hudební sál
vých18.00–19.30
Hradů. Pořádá Dům kultury učebna
Milevsko
USA
– Dokumentární
- Film, který
vznikl vePOHÁDEK
spolupráci
se Senior
klubem
ZVVZ
a SociálníOdpolední
promítání
kreslených
a loutkových
filmů
pro
KURZ
NĚMECKÉHO
JAZYKA
–
ZAČÁTEČNÍCI
spolupráci s Paulem McCartneym, Ringo StaTAIČI – ÚVODNÍ HODINA
mi službami
Městazájemce.
Milevska.Lektorka: Jitka
nejmenší.
40 Kč 3. 10.
rrem,
Yoko Ono a Olívií Harrisonovou, zachy-vstupné:pondělí
20.15-21.15
Zahájení
druhého pololetí, vhodné
i pro nové
velký sál
tává období od prvních vystoupení skupiny
hudební
sál
Chabrová
neděle
20.00
110 min.
vstupné: 140 Kč, členové SK ZVVZ 70 Kč
až po
jejich12.
poslední koncert.
DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ
VEČER
NYMFOMANKA,
ČÁST
I.
čtvrtek
9. 1.
18.00ZA POZNÁNÍM - CHORVATSKO
loutkový sál II.
TITULKY
100 min.
TOULKY
CESTA K ENERGETICKÉ SVOBODĚ
vstupné:
90 Kč
Dánsko
– Drama – Otevřená studie ženské seTOULKY ZA POZNÁNÍM –KVARNERSKÝ
IZRAEL – SVATÁ
ZEMĚ
V OBLEŽENÍ
ZÁLIV A ISTRIE
čtvrtek 6. 10.
18.00
xuality
podle kontroverzního
dánského režiséra
středav 19.
18.00
JACK
REACHER:
NEVRACEJ SE
cyklus
naučných pořadů
režii10.
DK Milevsko. Přednášejícím
Přednáší Milan Smrž, Tradiční
předseda
národní
Larse 20.,
von Triera.
Národní
parky
Severní
Velebit,
Brijuni,
ostrov
bude
tentokrát
cestovatel
a fotograf
Jiří
Kalát.
Po několika
cestách
čtvrtek
pátek 21. 10.
20.00
sekce a viceprezident evropského sdružení
Krk,seMěsta
Rijeka,
Pula,
Škocjanská
jeskyně.
do různých koutů naší planety
Jiří Kalát
ocitl
na Blízkém
Východě,
USA – Akční - Bývalý vojenský vyšetřovatel
Eurosolar.
sál
přesněji ve státě Izrael. Létaloutkový
studií, desítky
přečtených knih a článků
Jack Reacher (Tom Cruise) přijíždí na svou
výuková učebna
vstupné:
25 Kč
i zhlédnutí mnoha dokumentů
jej mělo
připravit na to, co mělo přijít.
bývalou vojenskou základnu, kde je ke svévstupné: zdarma
do 18obviněn,
let nepřístupný,
vstupné: 80 Kč
Nebylo tomu tak. Rána za ranou,
mu překvapení
že je zodpovědný
KURZpřekvapení za překvapením ho proTANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
vázely
po celou
dobu
putování
a žití ve Svaté zemi.
měsíců
za vraždu.
PLETENÍ
NÁVLEKŮ
NA Dvanáct
RUCE A NOHY
pátek 24., sobota 25.
17.30
80 min.
čtvrtek 6. 10.
19.00
nabytých tenzí, konflikty a cestováním.
Strach
a úžas vyvolávající situTITULKY
116 min.
čtvrtek
20.
10.
17.30
3. lekce. Pro přihlášenéace,
účastníky.
Vyučují
hluboké cesty do tradic V ceně
a historie
země, jež jsou
je považována
za jed-vlnu
do MRŇOUSKOVÉ
12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč
kurzovného
dřevěné jehlice,
manželé
Bolkovi.
Francie/Belgie – Animovaný/komedie – V roce
nu z nejvíce konfliktních zón
této planety.
si přineste
vlastníBěhem
(1 většípřednášky
klubko, sílabudou
4,5 mm)
LICHOŽROUTI
2006 se na televizní obrazovky dostal francouz- velký sál
posluchači seznámeni s drobnými
výseky
a příběhy
této
krásné na místě.
země
nebo
bude
možnost
si
ji
zakoupit
pátek
21.
až neděle
23.
10.
17.30
ský seriál Mrňouskové, který se stal okamžitým VOLBY DO ZASTUPITELSTVA
– pár střípků, které pozvednou
mírukurz
zvědavosti
do popředí
postrčía to
Na tento
je nutnéa se předem
přihlásit,
ČR, SR, Chorvatsko - Animovaný, Rodinný - LiA DOtuto
SENÁTU
ČR
hitem mezi nejmenšími. Originální a zábavné JIHOČESKÉHO KRAJEtouhu
zemi vidět.
vstupné:
25
Kč
do čtvrtka
13.
října
z důvodu
zajištění
jehlic.
chožrouti jsou malí tvorové, kteří žijí s námi
14.00-22.00
příběhy ze světa hmyzu znají děti i dospělí té- pátek 7. 10.
výuková
učebna
vstupné:
100 Kč
lidmi a mohou za to, že lidstvu z páru ponožek
sobota 11. 1.
20.00
prostory DK
měřzůstane
na celém
velký úspěch
televizní Volební okrsek.
vždy
jensvětě.
jedna Pro
– lichá.
Ponožkami
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
loutkový sál + Galerie M MYSLIVECKÝ PLES
série
se
tvůrci
rozhodli
přenést
tento
jedinečný
se totiž živí!
čtvrtek 20. 10.
19.00
mikrokosmos plný barev a fantazie
Pořádá: Myslivecké sdružení Bor Branice. Předprodej vstupenek 3. 1.
DABING
86 min. i na filmová TANEČNÍ HODINY 2016
5. lekce. Pro přihlášené účastníky.
plátna.120 Kč
do 19 hodin
v restauraci Harlekýn v DK Milevsko.
pátekvstupné:
7. 10. 95 Kč od 1717.30
a 20.00
vstupné:
Vyučují manželé Bolkovi.
6.
lekce,
skupina
A –
17.30
hod.
a skupina
B–
velký18.00–20.00
sál
pátekŽENSKÁ
24., sobota
20.00
85 min.
středa 15. 1.
loutkový sál
BEZVA
NA25.
KRKU
20.00 hod. Vyučují manželé Bolkovi.
POPOVÁ
SHOW - DIVINE ATTRACTION
VEJŠKA
sobota
22., neděle 23. 10.
20.00
UNIVERZITA
TŘETÍHO
VĚKU
velký sál
pátek 21. 10.
18.00
ČR Česko
– Komedie
Od tvůrců komedie
Ženypokračováv po– - Komedie
– Volné
účastníci kurzu vstup na průkazky,
sobota 18. 1. ostatní
20.00 hudební skupina z Los Angeles
Kalifornská
kušení.
Bezva ženská
na krku je filmu
komedieTomá- vstupné: 30 Kč
ní divácky
nejúspěšnějšího
RYBÁŘSKÝ PLES
Divine Attraction vystoupí s nabitou popovou
o ženské
odvaze
najít samu
o hrdos- Petr
še Vorla
Gympl.
Hlavnísebe,hrdinové,
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA
show v rámci
svého Výbor
turné ČRS
„ExitMilevsko
Tour 2016“.
ti, odhodlání
a nesnázích,
se kterými
se i
ta
Hraje:
Johnny
Band
Písek.
Předprodej
vstupenek:
Kocourek a Michal Kolman, se tentokrát potýJIHOČESKÉHO KRAJE A DO SENÁTU ČR
Pořádá: Řeholní dům premonstrátů ve spolunejbezvadnější
ženská
může setkat na cestě
kají s nástrahami
vysokoškolského
studia.
úterý 21.
1.
výuková učebna
práci18.00
s DK Milevsko
za samostatností a láskou.
sobota 8. 10.
08.00-14.00
DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍBažantnice
VEČER – S PRAVOU HEMISFÉROU
ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ
97 min.
Volební okrsek.
vstupné: 120 Kč
loutkový sál + Galerie M DO ŠKOLY I DO ŽIVOTA vstupné: zdarma
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč
Povídání o tom, že ke kreslení nepotřebujete talent. Kreslit totiž umí
neděle 26., pondělí 27
20.00
103 min.
úplně každý. Jde o způsob, kterým na sebe a na svět okolo pohlížíte.
NĚŽNÉ VLNY
„Mnoho dospělých si myslí, že kreslení je jen pro děti nebo umělce.
KINO BIOS „eM“
DŮM KULTURY
Hraje: Lola, Elizabeth
předprodej 60 Kč, na místě 70 Kč
UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
středa 26. 10.
18.00-20.00
LETNÍ STADION - FC ZVVZ:
dorost - Junior Strakonice
muži B - TJ Blatná
loutkový sál
ml. př. - Kluky /Albrechtice
ml. žáci - Třeboň/D. Voda
PRÁZNINOVÁ DÍLNA PRO DĚTI
muži A - Otava Katovice
VÝROBA TAŠKY Z TRIČKA
přípravky - FC ZVVZ Milevsko
čtvrtek 27. 10.
09.00
nedělePřineste
26. 1. s sebou starší bavlněné
14.00–17.00
prostory
DKOslov
st. př. - SK
tričko.
žáci - Malše Roudné
výuková
učebna
DĚTSKÝ
KARNEVAL
vstupné:
10 Kčs diskotékou v maskách, plné soutěží muži A - TJ Osek
Zábavné
odpoledne
dorost - Malše Roudné
TANEČNÍ
PRO DOSPĚLÉ
pro malé
i velké. Hraje:
DJ Kaspi
vstupné: 30 a 50 Kč
muži B - Sokol S. Ústí
čtvrtek 27. 10.
19.00
středa 1. 1.
přípravky
úterý 28.
1.
18.00
loutkový
sál- FC ZVVZ Milevsko
6. lekce. Pro přihlášené účastníky.
(začátek v 15.00 v milevském klášteře)
Slackline na Hůrkách
06. 10.
Fotbal na sídlišti
11. 10.
Klub českých turistů
02. 10. 11.00
www.kctmilevsko.pisecko.info
02. 10. 16.00
06. 10. 17.00
PROCHÁZKA S MAPOU TERÉNEM
08. 10. 12.30
neděle 2. 10.
(sraz na starém sídlišti ve 14.00)
08. 10. 16.00
Účast na akci Oddílu orientačního sportu Pí09. 10. 10.00
Dáš na první dojem - workshop
sek. Místo srazu bude
pátek
17.
ledna
14.00upřesněno podle rozpi12. 10. 17.00
21. 10.
su akce – v okolí Písku. Předpokládaný odjezd
16. 10. 12.00
ANGLIČTINAz nádraží
PRO MATURANTY
Halloween
ČD v 7.41 hod.
16. 10. 15.30
Pod vedením kvalifikovaného lektoravede:
Mgr. O.
Kosobuda,
objem kurzu
31.
10.
Vladimír
Ondruška
23. 10.
11.00
www.kctmilevsko.pisecko.info
22 hod., intenzivní kurz angličtiny ke státní zkoušce dle aktuálních po23. 10. 15.30
OKOLÍM TÁBORA
SaS ROZÁRKA – klub maminek
žadavků.
cena: 2000 Kč
28. 10. 10.00
středa 5. 10.
TRADIČNÍ NOVOROČNÍ VYCHÁZKA
Pěší vycházka po trase
pátek 17. a 24. 1.
09.00 Tábor ČD, Granát. SkáSPORTOVNÍ HALA:
KLUBDO OKOLÍ
MAMINEK MILEVSKA
BESEDA
velkýKČT
sál – DÁNSKO, NORSKO, ŠVÉDSKO
la,
Horky,
Harrachovka,
Geologická expedice,
Sraz- Strakonice
ve 14.00 hod. u sokolovny.
vede:
Jindřich
Janouch
Handball
ml.
žačky
CVIČENÍ
S PADÁKEM
RODIČE
+ DĚTI
4. 10., 11. 10., 25. 10.
Přednáší:
Anna Navrátilová
TANEČNÍ
HODINY 2016
Tábor ČD. Délka trasy 13 km. Odjezd z nádraží
01. 10.
08.30
Pravidelné
setkání
maminek
s dětmi.
Zápis na II. pololetí 2013/14, pro batolata od 12. do 24. měsíce, praviúterý
7. 1.
18.00
loutkový sál DK
17.30 a 20.00 výuková
ČD v 8.17 hod.
Handball
st. žačky
- Strakonice
pátek pátek
31. 1. 28. 10.
09.00
učebna
O RODIČÍCH
A DĚTECH
delné setkávání a společné kulturní aktivity.
7. lekce, skupina B – 17.30 hod. a skupina A –
TURISTICKÁ
BESEDA
–
STOCKHOLM,
HELSINKY,
JIŽNÍ
FINSKO
vede: Tomáš Wilda
01. 10.
10.00
PRÁZDNINOVÁ
DÍLNA
PRO
DĚTI
A RODIČE
18. 10.
10.00
20.00 hod. Vyučují manželé Bolkovi.
Florbal muži Jihočeský
pondělí 20. 1. SEMINÁŘ VEDOUCÍCH
16.00 A CVIČITELŮ
Vypráví přebor
a promítají manželé Jelínkovi.
Vyrábíme
karnevalového
šaška a sněhuláka z ponožky.
Beseda s Mgr. Jaromírem Baslerem (psychotevelký
sál
15. 10.
08.00
PRAVIDELNÝsobota
KURZ FIMO
HMOTY
8. – neděle
9. 10.
rapeut, kouč).
účastníci kurzu vstup na průkazky, ostatní
sobota
11.
1.
Florbal junioři - III. liga
Pořádá
oblastní
výbor
Místo nácvik
konání:
Pod
vedením
Jany
Přibylové,
kurz
pro
dětiKČT.
i dospělé,
nové techS sebou:
plastovou
průměr
vstupné:
30 Kčlahev o obsahu 1 litr, polystyrenovou kouli
NOVOROČNÍ
HREJKOVICKÁ
DVACÍTKA
16. 10.
08.00
Nová Bystřice
REHABILITAČNÍ
centrum
niky,
výroba
náušnic,
přívěsku.
cena:
90
Kč/včetně
materiálu
8 cm, bílou
ponožku
a 1
kg
rýže.
vstupné:
10
Kč
OSLAVY 28. ŘÍJNA
Handball ženy - Tradiční
Jindřichův
Hradec
turistický pochod, který pořádají „Kamarádi cest“ z Hrejkovic.
organizační zajištění: Jaroslav Mácha
pátek
18.00
16.velký
10. sál
18.00 hospoda. Odjezd z Milevska autobusem
pondělí
24. 2.28. 10.
19.00
Start 7.00–9.00 hod. – místní
ádražní 496 | tel.: 382 522 674
UKONČENÍ CYKLO SEZONY
Pořádá město Milevsko ve spolupráci s DK.
Handball st. žačky
- Písek BČD v 08.20 hod., zastávkaNu sokolovny.
od nádraží
Odjezd z Hrejkovic
KOMICI
S. R. O.
www.rehabilitacnicentrum.cz
Milevské kino
22. 10.
neděle 9. 10.
v 15.10 hod. do Milevska08.30
na nádraží ČD.
informace: Jaroslav Mácha
sdružení
s diabetem
a celiaklí,
PísekMilevHandball st. žačky Písek A
Poslednírodičů
společná
vyjížďka
po trase
CELEBRITY – STAND-UP COMEDY
úterý 21. 1.
Miloš ONDŘEJE
Knor, Lukáš
Pavlásek a Ruda
22. 10.
11.00 18.00FINSKÁ SAUNAloutkový sál DK
tel.: 605 888 980
• [email protected]
• www.diacel.cz
sko – Hrazánky
– Kovářov – Kostelec
n. Vlt.
SOKOLA
Muži každé
z Ostravy.
TJ Chyšky florbalový
turnaj ČLENSKÁ SCHŮZE ODBORU
– Hrejkovice – Milevsko, délka trasy 35 km,
VÝROČNÍ
KČTpondělí
MILEVSKO 17.00-20.00
neděle 30. 10.
19.30
Ženy každé úterý
17.00-19.00
28. 10.
08.00
odjezd v 9.00 hod.Hotel
od sokolovny.
pátek 10. 1.
Bílá růže Písek
Ti nejlepší
komici z pořadu
Na stojáka…
Celovečerní
sólové komické
vystoupení popuProgram doplní Vladimír Ondruška obrázky z Karlína.
Handball
ml.
žačky
České
Budějovice
vede: Tomáš Wilda
9.
PLES
DIACELU
PÍSEK
CVIČENÍ
PRO
VEŘEJNOST
lárního
herce,
baviče
a uznávaného
režiséra
Máte rádi humor… rádi se smějete? Pak
29.
10.
08.30
úterý
28.
1.
18.00
loutkový
sál
DK
NAPŘÍMENÁ ZÁDA
Ondřeje
Sokola.
Pro veřejnost. KUBA
se můžete
těšit
na skvělou stand–up
Handball ženy - TURISTICKÁ
Kobylisy
BESEDA – CESTA středy19.00-20.00
NA SEVER
velký
sál– celovečerní představení
úterý 11. 10.
18.00
comedy
show
30. 10.
neděle 26. 1.–neděle 2. 2.
a 300 Kč
(DÁNSKO, NORSKO,16.00
ŠVÉDSKO)malá tělocvična II. ZŠ Milevsko
Turistická beseda.
Komicivstupné:
s. r. o. 320
Pásmo
mnoha krátkých
SAUNA:
BEDŘICHOV 2014 vypráví
– ZIMNÍ
TÁBORMgr.
PRO
ZDRAVOTNĚ
a promítá:
Jana
Beránková
skečů herců, kteří se na pódiu různě střídají. Každý z komiků má přiVypráví a promítá Anna Navrátilová. CVIČENÍ PRO VEŘEJNOST - FLOWIN
galerie M
středy: MUŽI
16.00-21.00
POSTIŽENÉ
DĚTI
DK
loutkový
sál
praveno několik vystoupení a ta střídá velmi nepravidelně. Mnoho jich
pátky16.00-17.00
čtvrtky: ŽENY
15.00-21.00
také vzniká
každý
pořad
naprostý unikát.
Připravujeme: PODZIMNÍ ŠPEKÁČEK
malá tělocvična II. ZŠ Milevsko
Nám. a zaniká,
E. Benešetakže
1 | tel
.: 382
522je 082
pátky: MUŽI
15.00-21.00
vstupné: předprodej 240 a 230 Kč, na místě: + 20 Kč
Cena
jedné
lekce
100 Kč
nebo
10+1
sobota 15. 10.
www.milevskem.cz
7. 3.–12. 3.
1000 Kč (platí pro obě cviVstupenky lze zakoupit on–line na webu www.dkmilevsko.cz
nebo klub ZVVZ
Senior
Na krátkou
vycházku do okolí Milevska si
Klášterní 556 • tel.: 382 521 458zdarma
• www.milevskoklaster.cz
JARNÍ
PRÁZDNINY
V RAKOUSKU
čení).
Nutná
rezervace
na email
v DK Milevsko,
TIC Milevsko a milevském kině.
VERNISÁŽ
vezměte s sebou chutný špekáček. Sraz u sočtvrtek 2. 1.
[email protected]
Klášter Milevsko
nebo Lyžování
na tele- na ledovci
– prov 13.00
veřejnost,
DUŠE ZVÍŘAT A KOUZLO PŘÍRODY
kolovny
hod.možnost přihlásit se.
www.zvvz.cz/seniorklub
fonu
382
522
674,
605 914 341 nejpozději
GENESIS
vede: Jaroslav Mácha
úterý 4. 10.
18.00
REKREACE - PARKHOTEL
MOZOLOV
Druhý díl z cyklu
biblických přednášek.do 12.00 v den cvičení.
Program vernisáže bude spojený s autogrami-
www.milevskymkrajem.cz
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
AUTOMATICKÉ KOTLE TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ SYSTÉMY
ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ VODOINSTALACE REKONSTRUKCE KOUPELEN
Léčebná rehabilitace a fyzioterapie O finská sauna O infrasauna
OS DIACEL
ŘEHOLNÍ DŮM PREMONSTRÁTŮ
GALERIE M
FARNÍ CHARITA MILEVSKO
OKOLÍM TÁBORA
do neděle 2. 10.
středa
19. 10.
pátek 10. 1.
19.00OBEC BRANICE
klášterní bazilika
TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA
ZÁJEZD Č. 20 – MILEVSKÉ OKOLÍ
Pěší
vycházka
po trase Balkova Lhota, RadimoPOVÁNOČNÍ
KONCERT
V KLÁŠTERNÍ
BAZILICE:
vstupné:
úterý40
4.Kč
10.
POSEZENÍ S DOUBRAVANKOU V prvních dnechvice
nového
rokuLiderovice,
vycházejí do ulic
dobrovolníci
– Tři králou Táb.,
Chotoviny,
Stoklasná
FANTOM
A DĚTSKÝ
SBOR
NOVOROČNÍ
HUDEBNÍ
SESSION
OBĚŽNÉ DRÁHYExkurze ve firmě EFAFLEX Olší, Dětské psyvé,
aby tam zvěstovali
radostnou
zvěst o narození
Spasitele
DUŠE ZVÍŘAT
A KOUZLO
PŘÍRODY
sobota 15. 10.
14.00
Lhota, Tábor
ČD. Délka
trasy 18 km,
možnoa zároveň
chiatrické nemocnice
PF Nábytek 19.00Zahraje malá dechová
povinšovali stěstí,
zdraví,
léta…z nádraží
Sbírka potrvá
do 14.
hudba
Doubravanka.
zkrátit
na 9dlouhá
km. Odjezd
ČD v 8.17
hod.ledna.
úterý 28.Opařany,
1.
Latinská
škola
pátek středa
17. 1. 5. – čtvrtek 27. 10.
17.00
Veselíčko.
Odjezd
v 7.30
hodin.
Kulturní dům Branice
Prodejní
výstava
olejomaleb
spisovatelky
vede:
Tomáš
Wilda
HOST
V LATINSKÉ
ŠKOLE
ANEB
KŘESLO
PRO
JINDŘICHA
KABÁTA
VERNISÁŽ VÝSTAVY VÝTVARNÍCI MILEVSKA A OKOLÍ
vstupné: 100 Kč
a malířky Michaely Burdové.
FOTOGRAFOVÁNÍ KRAJINY
vstupné:
od pondělí
20. 10 Kč
1.
A PORTRÉTŮ Jindřich Kabát, někdejší ministr kultury.
Centrum Milísek
Městská knihovna
pondělí 10. 10.
18.00
VÝSTAVA
VÝTVARNÍCI
A OKOLÍ
HUDEBNÍ
SKLEPY –MILEVSKA
ERICH BOBOŠ
Galerie M Milevsko
Pokračování kurzu s fotografy z klubu
ažinova 763 | telNám.
.: 723E.449
4091, tel.: 382 522 082
Začátky v 19.30Shodin
Beneše
PROCHÁZKA
MAREK
Výstava
potrvá do 21.&února
2014.VOLF (SK)
Nám. E. Beneše 1 | tel.: 382 521 231
Cvakycvak.
31. 1. Jakub Noha,
sólo
pátek 21. 10.
19.30
www.centrummilisek.cz
Na tržišti 560 • tel.: 382 521 296
ádou a autorským
zpěvu
nám. E.čtením
Benešeza doprovodu
1 • tel.: 382 522 082
a kytary Daniela Hambergera.
pátek VÝSTAVA
3. 1.
19.30
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
pátek Blues
31. 1. za hranicí stylu, excelentní
19.30 psychedelic-
www.knihmil.cz
vstupné:
80 Kč
DK Milevsko
21. 2.
Merta – Hrubý – Fencl
Koupání v termálních lázních. Vstupné 10 €
mi moc nesedí.“
není v ceně. Odjezd v 7.00 hodin.
Rezervace
EMAa předprodej
MÁ MÍSU vstupenek v Galerii M, tel.: 382 522 082.
do pondělí 14. 11.
Výstava o dějinách školství na Milevsku.
sobota 8. 10.
19.30
Nám. E. Beneše • tel.: 382 521 231
Koncert k 700. výročí
narození císaře a kráwww.knihmil.cz
ZUŠ MILEVSKO
a zažijeme Milevsko jinak. Otevřou se nám
jindy zamčené dveře a nejen uvidíme, ale také
KURZ ANGLIČTINY
prožijeme... Rezervace míst na dospělém odLibušina08.30-10.40
1217 • tel.: 383 809 253
• www.zus-milevsko.cz
dělení
knihovny. Vstupné dobrovolné. Pořádá
středa 19. 10.
knihovna, nízkoprah Fanouš, Music art pub
učebna 1. ZŠ středa 22. 1.
14.00
Klub důchodců, ul. Gen. Svobody
Kamenáč a farnost Milevsko.
ZÁJEZD Č. 21BESÍDKA
– CUKROVAR
PRODOBRONICE
SENIORY
Milevsko
úterý 25. 10.
MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
DEN PRO KRÁLE
TÝDEN KNIHOVEN
Odloženo z roku 2015. Exkurze do provozu
le Karla IV. Účinkují vokálně-instrumentální
pondělí 3. – pátek 7. 10.
pátek soubor
31. 1. Chairé
08.00–11.00,
dětské oddělení
MěKa prohlídka expozice cukrovarniccukrovaru
z Příbrami,12.00–16.00
umělecký přednes
Tradiční akce nabídne amnestii na upomínky,
tví,
lihovarnictví
a řepařství.
Přihlášky
z roku
Alfred PRÁZDNINOVÝ
Strejček.
ZÁBAVNÝ
DEN V KNIHOVNĚ
pro nové čtenáře zdarma a jako boSažinova
• tel.:hodin.
723 449 409registraci
• www.centrummilisek.cz
2015 zůstávají v platnosti.
Odjezd763
v 7.00
klášterní
bazilika
Hry, kvízy, tvoření.
nus
možnost
si prohlédnout podkroví opravevstupné: 60 Kč
KURZ NĚMČINY
9.–14. 3. 2014 (prázdniny)
né střechy budovy knihovny.
CENTRUM MILÍSEK
08.30-10.40
TÁBOR – MONÍNEC
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU
SPOS MILEVSKOstředa 26. 10.LYŽAŘSKÝ DĚTSKÝ
čtvrtek 13. a 27. 10.
10.00
ZUŠ Milevsko
učebna 1. ZŠ
Pro děti od 6–14 let, cena: 3500 Kč. Cena zahrnuje: ubytování v lyžařském areálu – chata Javorka ve 2–4 lůžkových
pokojích,
stravu – plnou
semestr
se studenti
zaměří na dějiny
DOMOV PRO OSOBYpenzi
SE ZDRAV.
POSTIŽENÍM
ZBĚŠIČKYMonínec,Tento
+ pitný
režim v hotelu
lyžování
– výuku lyžování s inoděvní
kultury.
www.zus-milevsko.cz
Veřejné bruslení a hokejové zápasy na měsíc leden 2014 dle rozpisu
struktorem, cena nezahrnuje vleky (zvýhodněné
studovna jízdné 200 Kč/den).
na stránkách www.spos–milevsko.cz.
www.domovzbesicky.cz| tel.: 382 734 011
BESÍDKA
PRO
SENIORY
LISTOVÁNÍ: MUŽ, KTERÝ MILOVAL
leden 2014
SPORTOVNÍ HALA:
Libušina 1217 | www.spos-milevsko.cz
tel.: 383 809 253
středa 19. 10.
14.00
YNGVEHO (Tore Renberg)
SPOLEČNĚ JSME
V SUCHU UKÁZKOVÉ HODINY
NEZÁVAZNÉ
04. 1.
08.00
Fotbal Písek
Klub důchodců, ul. Gen. Svobody
DEN
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
sobotajazyka
15. 10.
20.00
11.–12. 1.
08.00
Turnaj Handball muži
Jazyková škola JJN Tábor. Výuka anglického
– kvalifikovaní lekVÝCHOVNÝ KONCERT PRO ŽÁKY ZŠ
středa 5. 10. toři, všechny kategorie,
09.00-15.00
Účinkují:
Jakub Zedníček,
Jiříbližší
Ressler a Markévýuka
výhradně
komunikativní
metodou,
18.–19. 1.
09.00
Turnaje FC ZVVZ
Srdečně Vás zveme
na den
otevřených
dveří
ta Lánská
čtvrtek 20. 10.
10.00
informace
v Centru
Milísek.
25.–26.
1.
09.00
Turnaje FC ZVVZ v rámci Týdne sociálních
služeb.
Milevské kino
sál ZUŠ
úterý 14. 1.
15.00–16.00
SENIOR KLUB ZVVZ, o. s.
VÝTVARNÉ DÍLNY PRO DĚTI
Pravidelné tvoření pro děti od 3 do 6 let, využívání různých technik i materiálů.
tel. 389 771 385
HUDEBNÍ SKLEPY 2013–2014
21. 3. Gwyn Ashton
Trio – Anglie,
Austrálie
LOGOPEDICKÁ
PORADNA
SPOLEČENSKÝAktuální
VEČER informace na webových stránkách DDM Milevsko.
ZAŽIJ MĚSTO JINAK
11. 4. Beňa Radvanyi
vstupné:
předprodej 100 Kč,
na místě
130 Kčsklepy v roce
čtvrtek –6.Slovensko
10.
15.00
neděle
16. 10.
18.00
Veterán
české folk–rockové
hudby zahájí
Hudební
2014.
pátek 31. 1.
neděle 2. 10.
15.00-večer
16. 5. Vašek Koubek
Trio
Příjem přihlášek
na tel.: 608 259 525.
Tradiční
oblíbená akce, sleva na průkaz 50 %.
Co o své
hudbě
říká
sám
protagonista?
„Kdybych
měl
teď
nějak
charakPokud se Vám líbilo Slavení s Bartolomějem
Milevské muzeum
13. 6. Ivan Hlas Trio
DK Milevsko ŠIPKOVÝ TURNAJ
terizovat můj styl, tak bych asi nesměle řekl, že se pohybujeme někde
SEZNÁMENÍ
u kostela,
zveme
právěHraje
Vás na interaktivní
Více informací na www.dkmilevsko.cz.
Sisalové
terče
+
elektronický
terč.
Vlastní
šipky
výhodou.
se
ZÁJEZD
Č.
22
–
BAD
FÜSSING
na rozhraní
folku,557
blues
a .:
rocku,
možná
BACHOVA KVĚTINOVÁ TERAPIE
procházku Milevskem, zakončenou koncerKlášterní
| tel
382 a 521
093i něčeho tvrdšího. Já sám o drobné ceny. Info: Vilém Fink
úterý 18. 10.
mám rád
syrovější, razantní zvuk kapely a nějaké stylové škatulkování
tem v Kamenáči. Začneme v klášteře v 15.00
středa 12. 10.
17.30–19.00
www.muzeumvmilevsku.cz
HUDEBNÍ
SKLEPY
– i kytara.
JAKUB Křest
NOHA,
SÓLO
ká foukačka,
zpěv
desky!
tel. 389 771 385
Příjemný (voňavý) podvečer pro ženy. Studio
Duše Tábor.
vstupné: 60 Kč
PŘEDPRODEJ
ZAHÁJEN
milevskem.cz, Dům kultury Milevsko,
Turistické informační centrum Milevsko, Milevské kino
INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOLOGICKÁ
PORADNA
pondělí 10. 10.
08.00–16.00
Bezplatné poradenství, diagnostika, PhDr.
Vlasta Hořánková.
OSOBNÍ PORADENSTVÍ A TERAPIE
středa 12. 10.
09.00–16.00
Studio DUŠE (Kateřina Procházková), kineziologie, rodinné konstelace. Jen na objednání,
tel.: 723 156 675.
ČAKRY A MY, ČAKRY A DĚTI
čtvrtek 13. 10.
18.00
Esoterický kurz – o čakrách více i trochu
jinak, Pomůžeme Vám pochopit a poznat
vlastní čakerný systém. Přihlášky předem:
[email protected]
cena: 1150 Kč (10 hodin)
PRODEJNÍ AKCE – DITA TÁBOR
pondělí 17. 10.
08.00–16.00
Turistické informační centrum Milevsko
Husovo nám. 391, 399 01 Milevsko
tel. 383 809 101, mob. 724 515 636
e-mail: [email protected] | web: www.milevskem.cz
Otevírací doba
Po–Pá 8.00–12.00 a 13.00–16.30
TIC Milevsko je provozováno obecně prospěšnou společností Milevský
kraj, která plní funkci regionálního informačního střediska
pro celý milevský region.

Podobné dokumenty