5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty

Transkript

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty
5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook
September 09, 2013
VY_32_INOVACE_AJ_UMB5
1
5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook
September 09, 2013
(Click on the text to move to the section)
Methodology
Sources
2
5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook
We use
We use
We use
We use
We use
September 09, 2013
for PEOPLE.
for THINGS.
for POSSESIONS.
for PLACES.
for TIME.
3
5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook
September 09, 2013
People:
QUIZ:
Do you know where are the celebrities below from?
4
5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook
September 09, 2013
Adele
David Beckham
Charles Darwin
Diana, princess of Wales
Albert Einstein
Henry Ford
Bill Gates
Keira Knightley
Marilyn Monroe
Elvis Presley
is best known for starring in costume dramas
died suddenly in 1977 at the age of 42
married an ex-pop star
was the major sex symbol in the 50s
was born in 1809 and had 5 siblings
sang in last James Bond film works as a chief software architect now
started by repairing portable steam engines
died in a car crash in Paris
was born in Germany but because of Hitler stayed in the USA
5
5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook
September 09, 2013
.
6
5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook
September 09, 2013
Things:
Match the THINGS with the information about them:
gesture
MARCIPAN
sweet food
WINK
CHAINSAW
musical instrument
ACCORDION
emits light
device
tool
LASER
is used to cut wood
looks like a large box
signals a non-verbal message
is made of almonds
7
5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook
September 09, 2013
FORM SENTENCES OF THE FOLLOWING TYPE:
Wink is a gesture which signals a non-verbal message.
Marcipan is .................................................................................. .
Chainsaw is .................................................................................. .
Accordion is ............................................................................... .
Laser is ........................................................................................ .
8
5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook
September 09, 2013
Change the sentences so that there is "WHOSE" in
each of them:
David Beckham is a British football player who married an ex-pop
star.
Keira Knightley stars mainly in costume dramas. She was born in
Britain.
Costume dramas are films. Its main feature is that they are set in
history and the actors wear expensive historical costumes.
9
5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook
September 09, 2013
Complete the sentences with WHEN or WHERE:
Germany, where Einstein was born, was seized by Hitler.
At the first time, when dynamite was invented, it was not
used as a weapon.
Sunday is the day when the English start the week.
Prčice is the town where I was born.
The times will come when you remind your school days
with a sorrowful nostalgy :)
10
5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook
September 09, 2013
EXERCISES ONLINE
http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/relative-clauses/
exercises?02
http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/relative-clauses/
exercises?09
http://www.helpforenglish.cz/article/2006070601-vztazne-vetyrelative-clauses
http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/pronouns/
relative_pronouns2.htm
http://www.e-grammar.org/relative-clauses/test1-exercise1/
11
5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook
September 09, 2013
Worksheet
12
5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook
September 09, 2013
13
5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook
September 09, 2013
METODICKÉ POKYNY
skupinová; práce ve dvojicích; individuální
Cvičení: Žáci umístěním jednotlivých jmen do středu kruhů zjistí, jakou národnost mají
uvedené celbrity.
Cvičení 2:
Žáci přiřadí přesunutím barevných vět informace k jednotlivým osobnostem
str.6
Cvičení 2:Žáci uspořádají získané informace do vět s pomocí vztažného zájmena who
str.7-8
Cvičení: WHICH
Žáci přiřadí k jednotlivým věcem kategorii a funkci či popis. (Z každého barevného kruhu
jedna informace.) a na následující straně je zapíší do vět pomocí WHICH.
Cvičení WHEN, WHERE:
Žáci rozhodnou zda ve větě bude WHEN nebo WHERE a pokliknutím na krycí rámeček
mohou zkontrolovat správnost.
str.11:
odkazy na webové stránky obsahující procvičování vztažných vět.
14
5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook
September 09, 2013
SWAN, Michael a Catharine WALTER. How English works: A grammar
practice book. 1997. vyd. Oxford: Oxford University Press, 1997. ISBN
ISBN 0-19-431456-1.
15

Podobné dokumenty

VY_32_INOVACE_3_14

VY_32_INOVACE_3_14 seznam použité literatury a pramenů: učebnice Project 4(3rd edition), http://www.ego4u.com/en/cram-

Více

Kompletní program Noci mladých vědců

Kompletní program Noci mladých vědců Rock'n'rolová etuda (Ilona Jurničková) Counting Stars (One Republic) Rape Me (Nirvana) Pumped Up Kicks (Forster the People) Boulevard of Broken Dreams (Green Day) What I have Done (Linkin Park) Let...

Více

Basic grammar

Basic grammar P edp ítomný as prostý http://www.oup.com/elt/global/products/naturalenglish/pre/a_grammar/unit09/nepre_grammar09_1/ http://www.oup.com/elt/global/products/headway/elementary/a_grammar/unit14/hwy_e...

Více

end - SPŠ

end - SPŠ Ing. Hodál Jaroslav, Ph.D.

Více

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. náš vezdejší dej nám dnes. - A odpusť nám naše viny - jako i my odpouštíme našim viníkům. - A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. - Amen. Třikrát Zdrávas, Maria v kterého věříme, v kteréh...

Více

Graficky modul - Zmeny

Graficky modul - Zmeny 31. Po importu zálohy je zkontrolován blok PAR na kód druhu pozemku a pokud je nastaven na 8 tak se automaticky změní na 7. Tato chyba činí problémy při importu dat do ISKN. 32. Do exportu zálohy a...

Více