JESSICA STAVÍ V PÍSKU - Státní fond rozvoje bydlení

Komentáře

Transkript

JESSICA STAVÍ V PÍSKU - Státní fond rozvoje bydlení
SFRB
Státní fond rozvoje bydlení
Svatý Václav
víno chrání,
po něm bude
vinobraní...
ZPRAVODAJ
O BYDLENÍ
INFORMAČNÍ
MĚSÍČNÍK
ČÍSLO
09
září 2015
JESSICA STAVÍ V PÍSKU
Radnice v malebném jihočeském městě Písek se pustila do budování sociálního
bydlení s využitím Programu JESSICA od Státního fondu rozvoje bydlení.
„Písek má vypracovaný Integrovaný plán rozvoje města s deprivovanými zónami, proto nám
byla nabídnuta možnost financovat rekonstrukci domů na nábřeží 1. máje a na Jiráskově
nábřeží z Programu JESSICA,“ přibližuje spolupráci se SFRB Petr Jelínek, manažer
Integrovaného plánu rozvoje města v Písku, a pokračuje: „Domy, které jsme chtěli využít
na sociální bydlení, stoprocentně vlastní město, a tak nám tato nabídka přišla velmi vhod.“
Písek přitom netrpí nedostatkem sociálních bytů, problematická je spíše jejich kvalita. Byty,
se kterými hospodaří Domovní bytová správa, nejsou bezbariérové a postrádají výtah, což
je u bydlení pro handicapované lidi a seniory největší problém. Na to myslel i autor projektu
a do rekonstruovaných budov zakomponoval také invalidní lůžkové výtahy.
Kromě zateplení, oprav nebo výměny opotřebovaných prvků a nového lůžkového výtahu
se na vnitřní dispozici v domě na Jiráskově nábřeží nic měnit nebude, protože je vyhovující
a už teď dům slouží jako domov s pečovatelskou službou a část objektu také jako provozní
budova Diakonie ČCE, kde poskytují seniorům kompletní služby. Zato dva domy na nábřeží
1. máje čeká velká změna. Vznikne zde dohromady devatenáct samostatných bytů,
v každém patře vždy po dvou bezbariérových, a v podkroví pak startovací byty pro mladé.
Jiráskovo nábřeží
Stejně jako všechny ostatní
projekty, na jejichž financování
se podílel Program JESSICA, i rekonstruované domy v Písku
budou označeny tabulkou
s upozorněním, že „projekt
modernizace bytového domu
je spolufinancován z prostředků Evropské unie,
Evropského fondu pro regionální rozvoj“. Takovou tabulku
je už možné vidět na domech
ve 25 městech po celé České
republice.
(pokračování na straně 2)
dokončení ze strany 1
Město plánuje začít s rekonstrukcí už v zimě, hotovo by chtěli mít do konce října 2016. Termín, posunutý o dva měsíce před konec roku,
je „pojistkou“ proti případným komplikacím, které by mohly způsobit nedodržení podmínek nízkoúročeného úvěru z Programu
JESSICA.
Rozpočet na celou akci překračuje 50 milionů korun, JESSICA se podílí částkou 38,7 milionu Kč. „Tak velkou investici, která se bude
realizovat najednou, jsme tu ještě neměli, i když programy SFRB známe a už jsme je v Písku využívali, hlavně pomohly jednotlivým SVJ. I jednání
s Fondem probíhalo bezproblémově, a tak věříme, že všechno dobře dopadne a dílo se podaří,“ říká Petr Jelínek z městského úřadu.
nábřeží 1. máje
Název programu je vytvořen z prvních písmen anglického Joint European Support for
Sustainable Investment in City Areas. Program je financovaný z Integrovaného operačního
Projekt rozvoje znevýhodněných městských zón
programu (IOP) zaměřeného na rozvoj znevýhodněných městských částí, tzv. IPRM zón. Plán
rozvoje těchto zón v České republice zpracovalo 41 měst, a otevřelo si tak cestu k evropským penězům určeným na pomoc územím
s celkově narušenou kvalitou života, ať už špatným bydlením, či sociálními problémy z toho plynoucími. Prostřednictvím Programu
JESSICA šly finanční prostředky poprvé také na obnovu bytových domů a mohli je využít všichni vlastníci domů v těchto lokalitách.
Program JESSICA
Program JESSICA Státního fondu rozvoje bydlení již vyčerpal celou částku alokovanou na léta 2013–2015 a začíná realizovat tzv. druhou
obrátku. To znamená, že uspokojí více žadatelů o zvýhodněný úvěr. Na projekty bylo původně vyčleněno 550 miliónů korun do konce
roku 2015, ty se již podařilo úspěšně vyčerpat. Díky úsporám v nákladech na administraci programu a jeho rychlému spuštění
a vyhodnocování žádostí se už začínají půjčené prostředky vracet, a tak SFRB může poskytnout podporu i dalším projektům.
Zářijový seriál Portálu o bydlení – Hospodaření SVJ a BD a správa pohledávek
Na konci září se přehoupneme do posledního čtvrtletí letošního roku, a tak je nejvyšší čas podívat se na hospodaření SVJ a bytových družstev.
Zaměříme se především na správu pohledávek a také si všimneme diskutovaných legislativních změn.
www.portalobydleni.cz
SFRB
Státní fond rozvoje bydlení
STÁT PODPORUJE VAŠE LEPŠÍ BYDLENÍ
telefon: + 420 221 771 611, 234 712 611, fax: + 420 222 315 105, [email protected] , [email protected]

Podobné dokumenty

Zateplete ušetříte dvakrát Zateplete ušetříte dvakrát

Zateplete ušetříte dvakrát Zateplete ušetříte dvakrát splátky úvěru na pořízení kotelny je celková cena 437 Kč/GJ, což je významně méně, než je cena tepla z většiny českých tepláren. Na následujících grafech je finanční porovnání provozu v průběhu cel...

Více

Článek - Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Článek - Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě neaktivní. Tento vztah byl silnější u těch, jejichž předcházející psychické zdraví bylo méně dobré. U zaměstnaných žen a mužů se psychické zdraví lišilo jenom málo vlivem sociální pozice. Mezi ekon...

Více

Dokument ke stažení

Dokument ke stažení Strážníci MP Vítkov v lednu roku 2015 prováděli na základě podnětů občanů i kontroly nevhodného parkování ve Hřbitovní ulici v době konání bohoslužeb, jelikož se stávalo, že někteří parkující řidič...

Více

Zpráva o plnění cílů 2. KPSS města Děčín k 30.06.2012oblíbené!

Zpráva o plnění cílů 2. KPSS města Děčín k 30.06.2012oblíbené! výboru pro zdravotně postižené občany" v rámci "Národního rozvojového programu mobility pro všechny" k doporučení financování v říjnu tohoto roku. Hlavní osou trasy jsou ulice Teplická, Prokopa Hol...

Více

zde - Vysoká škola ekonomická v Praze

zde - Vysoká škola ekonomická v Praze zákaznické protihodnoty. Metoda ocenění výnosů zákaznickou protihodnotou se zabývá v okamžiku uzavření smlouvy o obchod se zákazníkem jako o celek. Vhodným měřeným atributem je fair value. Ta se ov...

Více

ROP NUTS II Severozápad

ROP NUTS II Severozápad KARTOGRAM 9 - REGIONY SE SOUSTŘEDĚNOU PODPOROU STÁTU NA OBDOBÍ LET

Více