Přihláška na Letní výcvikový tábor 14.

Transkript

Přihláška na Letní výcvikový tábor 14.
Přihláška na Letní výcvikový tábor 14. - 21. 8. 2016 v Zátaví
Jméno psovoda: ..........................................................
Telefonní číslo (uvádějte při platbě jako VS): ..........................
E-mail: ...........................................................
Jméno 1. psa: ...........................................................
Datum narození psa: ...................................................
Plemeno: ...........................................................
Úroveň vycvičenosti psa, příp. složené zkoušky:
......................................................................................
......................................................................................
.....................................................................................
Jméno 2. psa: ...........................................................
Datum narození psa: ...................................................
Plemeno: ...........................................................
Úroveň vycvičenosti psa, příp. složené zkoušky:
......................................................................................
......................................................................................
.....................................................................................
Mám zájem o složení zkoušky na závěr tábora: ano
ne
Pokud ano, jaké zkoušky? .......................................
Prohlašuji, že jsem se seznámil s propozicemi LVT, rozumím
jim a souhlasím s nimi. V případě jakýchkoliv škod na majetku
a zdraví osob způsobené mou osobou nebo mým psem se
zavazuji tyto uhradit v plné výši.
V..............................................
Datum:.........................
Vlastnoruční podpis: ........................................

Podobné dokumenty

oznámení veřejnou vyhláškou.

oznámení veřejnou vyhláškou. Vyhodnocení připomínek veřejnosti: V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné připomínky. Stanovení okruhu účastníků řízení: Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad Písek k závěru, ž...

Více

ŽÁDOST O ZMĚNU TARIFU DODATEK KE SMLOUVĚ O

ŽÁDOST O ZMĚNU TARIFU DODATEK KE SMLOUVĚ O ADV Computers s.r.o. Dr. Milady Horákové 44 460 06 Liberec www.adv.cz tel. 480 000 000 [email protected]

Více

Československá archeoastronautická asociace

Československá archeoastronautická asociace Československá archeoastronautická asociace Přihláška za člena

Více

Zkušební řád pro zkoušky speciálního výcviku psů pro

Zkušební řád pro zkoušky speciálního výcviku psů pro b) Prokázat platné členství v organizacích či svazech začleněných do ČMKU Předložit výkonnostní knížku, u psů s průkazem původu předložit také tento průkaz, před zahájením zkoušky c) Dodržet stanov...

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DO SPORTOVNÍHO KLUBU

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DO SPORTOVNÍHO KLUBU ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DO SOUKROMÉHO KLUBU

Více

OBEC ZÁMRSK

OBEC ZÁMRSK a právnickým osobám při zajištění pohybu psů na veřejných prostranstvích. Čl. 2 Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 1. K zajištění veřejného pořádku, ochrany bezpečnosti, zdraví a majet...

Více

ČESKO-SLOVENSKÝ D.C.C. CUP ZLÍN

ČESKO-SLOVENSKÝ D.C.C. CUP ZLÍN Bude jmenována ze zástupců držitelů sublicencí D.C.C (3 porotci z Čech 2 porotci ze Slovenska) Hana Černá Hana Černá Aleš Mědílek

Více