Návod - LEDpoint

Transkript

Návod - LEDpoint
Výhradní dovozce:
AsisImport s.r.o.. Janovská 393. 109 00 Praha 10. Česká republika.
Návod
[°C]
Typ:
-20 až 60
1175
Označení:
DC 12V
Li
f
433 MHz
AIT-ovladač-Play RGB III
Účel použití:
Jednokanálový RF ovladač RGB. Spolupracuje s receptorem (#1180), včetně kabelu USB pro dobíjení.
Pomocí RGB ovladače k RGB LED páskům můžeme jeho dálkovým ovladačem měnit barvy RGB pásky, nebo využít
některého z přednastavených programů jako je blikání, prolínání a tím přizpůsobit dekoraci interiéru podle potřeby.
Obsah balení:
RGB ovladač, USB kabel.
Specifikace ovladač:
Pracovní teplota (okolí):
Napájení:
Ovládání:
Dosah ovládání:
Počet kroků rychlosti:
Nastavení jasu:
Max proud:
Rozměry ovladače:
-20 až 60°C
DC 12V – Lithiová baterie, dobíjena přes USB port přiloženým kabelem
Rádiové, 433MHz
do 20 metrů
256
0 až 100%
3A na kanál, celkem do 90W
126x55x16 mm
Specifikace receptor:
Napájení:
Rozměry:
DC 12V – 32V
145x20x18 mm
Bezpečnostní předpisy:
 z bezpečnostních důvodů nesmí být přístroj přestavován a nesmí být prováděny žádné změny
v jeho vnitřním zapojení
 s přístrojem zacházejte šetrně, vyhněte se manipulaci vedoucí k jeho poškození
 receptor a LED moduly – pásky, zapojte podle schématu zapojení
 přístroj chraňte před vlhkem, nedávejte jej do vody a jiné kapaliny
 přístroj ošetřujte suchým hadříkem
 pro dosažení dobrého výkonu baterie ji dobíjejte po 12-ti hodinách používání ve třech cyklech
1
Výhradní dovozce:
AsisImport s.r.o.. Janovská 393. 109 00 Praha 10. Česká republika.
Popis funkcí ovladače verze1,2:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
kotouč pro výběr barev
zapnutí/vypnutí ovladače
tlačítko pro nastavení barev
přidání, ubrání jasu
bílá barva
přidání rychlosti
ubrání rychlosti
paměť pro start blikání
USB připojení nabíječky
Obecné nastavení :
1. stiskneme „ON/OFF“ tlačítko pro zapnutí ovladače a také stiskneme tlačítko na receptoru. Barvu vybereme
stisknutím na barevném kotouči ovladače – signalizováno diodou, tj. receptor přijal signál ovladače a je
spárován s ovladačem. Ovladač může ovládat více receptorů.
2. režim spánku ovladače: při nečinnosti další než 10 sekund, stisknutím ON/OFF se ovladač reaktivuje
Poznámka:
1) po nastavení udržujte vzdálenost ovladače do 20 metrů od receptorů
2) pokud ovladači dochází energie v baterii, je stav signalizován červenou blikající diodou, ovladač
připojíme na nabíječku
3) k nabíjení můžeme použít nabíječku (USB), nebo port USB počítače
4) při použití více receptorů musí být vzdálenost mezi nimi více jak 0,5 metru
2
Výhradní dovozce:
AsisImport s.r.o.. Janovská 393. 109 00 Praha 10. Česká republika.
Nastavení barvy:
1. Mírným pohybem prstu po barevném kotouči měníme barvu scény. Požadovanou barvu vybereme
zastavením prstu na požadované barvě
2. Pak stisknu tlačítko „P“ pro potvrzení programu
3. Poté stiskneme tlačítko „M“ pro start
4. Pro úpravu jasu barevné scény tiskneme „+“,“-„ – pozice 4
5. Ovladač aktivujeme tlačítkem ON/OFF. Je zapamatována poslední barevná scéna pro následující aktivaci
6. Při jakékoliv barvě můžeme tiskem tlačítek - pozice 5 změnit barvu na barvu bílou a naopak
Nastavení více barev:
1. Nejprve stiskneme tlačítko „P“
2. Vybereme své oblíbenou barvu pohybem na barevném kotouči,
například: zvolíme barvu červenou a modrou, maximum je 10. Po volbě každé barvy stiskneme tlačítko
„P“ pro potvrzení programu
3. Poté stiskneme tlačítko „M“ pro start
4. Tiskneme „+“ nebo „-„ pro intenzitu barvy
5. Tiskneme „<” nebo „ >” u tlačítka “M” pro ovládání rychlosti změn
6. Pro uložení stiskneme tlačítko „M“
7. Po vypnutí je zapamatován poslední nastavený program při dalším zapnutí ovladače
Schéma zapojení receptoru:
Případná likvidace výrobku:
Produkt odevzdejte na místo určené pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.
3
Výhradní dovozce:
AsisImport s.r.o.. Janovská 393. 109 00 Praha 10. Česká republika.
Správnou likvidací produktu zabráníte negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí.
Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů.
4