Envirocheck Contact slides (s flexibilním nosičem) pro testování

Komentáře

Transkript

Envirocheck Contact slides (s flexibilním nosičem) pro testování
Envirocheck Contact slides (s flexibilním nosičem) pro testování
povrchů a kapalin
Envirocheck Contact slides jsou široce užívány pro kontrolu kritických kontrolních bodů (CCP) v rámci HACCP
pro mikrobiologickou kontrolu hygieny povrchů výrobních linek a zařízení. Navíc mohou být tyto slidy použity ke
kontrole kapalin z pohledu mikrobiologického stavu hygieny.
Envirocheck Contact slides jsou baleny v krabici po 10 kusech, v polykarbonátovém obalu a těsně uzavřen
šroubovacím uzávěrem.
Odšroubujte uzávěr a vyjměte Envirocheck z obalu tak, abyste se nedotkli povrchu agaru. Před použitím
zkontrolujte, jestli není slide vysušen nebo kontaminován.
Proces inokulace (odběr vzorku)
Testování povrchu:
• Palcem a ukazováčkem držte patku na spodním konci nosiče proti testovanému povrchu. Druhou rukou
zalomte víčko nosiče.
• Jemným rovnoměrným tlakem přitiskněte nosič po dobu několika sekund k testovanému povrchu. Dávejte
pozor na to, aby agar neulpěl na testované ploše.
• Stejný postup opakujte i s druhou stranou destičky na ploše, která sousedí s prvním odběrovým místem.
• Nosič umístěte zpět do obalu a zašroubujte víčko.
Testování kapaliny:
• Nosič Envirocheck ponořte na 5 - 10 sekund do testované kapaliny tak, aby oba agarové povrchy byly úplně
ponořeny. Pokud nemáte dostatečné množství vzorku, přelejte oba povrchy testovanou kapalinou.
• Nosič nechte odkapat, popř. ji přiložte na čistý filtrační papír.
• Nosič umístěte zpět do obalu a zašroubujte víčko.
Zapište číslo vzorku, zdroj, datum a čas. Označte také, zda byl odběr proveden před nebo po čištění.
Envirocheck umístěte ve svislé poloze do inkubátoru , např. CULTURA Mini Inkubátor (1.13311.0001) na
24-48 hodin při 35-37°C (pro bakterie) a na 2-7 dní p ři 27-30°C (pro kvasinky a plísn ě). Alternativní časy a teploty
inkubace mohou být nastaveny libovolně podle vašich požadavků.
Vyhodnocení výsledků (počet kolonií)
S Envirocheck Contact slides získáte semikvantitativní výsledky podle stupně kontaminace testovaného
prostředí.
Testování kapaliny:
Vyjměte slide Envirocheck z obalu a porovnejte s hustotním schématem na čelní straně příbalového letáku
(vrchní schéma je pro bakterie/kvasinky a spodní schéma pro plísně).
Testování povrchu:
Produktivita životaschopných organismů z povrchu pomocí contact slidu je asi 50%. Výpočet počtu kolonií na cm2
musí být proveden následovně:
počet kolonií x 2
9
(počet kolonií spočítaných na jedné straně; korekční faktor 2 pro dosažení 100% produktivity; děleno 9: plocha
2
slidu je 9 cm )
Likvidace
S exponovanými slidy pracujte velmi opatrně! Slidy musí být autoklávovány, spáleny nebo namočeny do
desinfekčního prostředku (např. 1.07551.2000 Extran MA 04).
Skladování a použitelnost
Envirocheck Contact slide skladujte při teplotě < 15°C. Optimální skladovací teplota je 12-15°C.
MEZMRAZUJTE! Na každém balení je vyznačena doba expirace. Před použitím zkontrolujte, zda slide není
kontaminován. Použité slidy s nárůstem musí být zlikvidovány.
Envirocheck Contact C
Kat.č. 1.02136.0001
(Balení s 10 slidy)
Envirocheck Contact C je používán pro detekci celkového počtu koliformních bakterií/E.coli. Pro celkové počty
je použit agar pro celkový počet a pro specifickou diferenciaci koliformních bakterií od E.coli je použit
Chromocult Koliformní agar.
Typické složení (g/litr)
Strana 1:
Agar pro celkový počet 22,5
pH: 7,0 ± 0,2 (při 25°C)
Strana 2:
Chromocult Koliformní agar 26,5
pH: 6,8 ± 0,2 (při 25°C)
Informace pro objednání
Produkt
Envirocheck Contact C
Merck Kat.č.
1.02136.0001
Velikost balení
1 x 10 slidů
Kontrola kvality
Kontrolní kmeny
Agar pro celkový počet
Escherichia coli ATCC 11775
dobrý růst
Citrobacter freundii ATCC 8090
dobrý růst
E.coli O157:H7 ATCC 35150
dobrý růst
Salmonella enteritidis ATCC 13076
dobrý růst
Chromocult Koliformní agar
dobrý růst;
kolonie tmavě modré až fialové;
indol pozitivní
dobrý růst;
kolonie lososové až červené
přijatelný / dobrý růst;
kolonie lososové až červené;
indol pozitivní
dobrý růst;
kolonie bezbarvé
Merck spol. s r. o., Na Hřebenech II. 1718/10, 140 00 Praha 4
2005

Podobné dokumenty

Produkty pro mikrobiologii

Produkty pro mikrobiologii DRBC agar (agar s dichloranem,bengálskou červení a chloramphenikolem) (ČSN ISO 21527-1:2009)

Více

itest bacitracin s (0,04 iu)

itest bacitracin s (0,04 iu) pro orientační určení -hemolytických streptokoků skupiny A Význam a použití: Diagnostické disky ITEST BACITRACIN S slouží ke snadnému odlišení hemolytických streptokoků sk. A od ostatních skupin ...

Více

Návod k použití Haberman

Návod k použití Haberman průřez uzavírá, takže nedochází k přeplnění úst. Pro nastavení potřebného průtoku, natočte savičku tak, aby čárka potřebného průtoku směřovala k nosíku dítěte.

Více

Základy tvorby velkoplošné prezentace

Základy tvorby velkoplošné prezentace chci upozornit na málo známý fakt, že něco

Více