Hendricks Gin_12_signed - Ultra Premium Brands

Komentáře

Transkript

Hendricks Gin_12_signed - Ultra Premium Brands
1c. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině uvedené na trh
v České Republice, která byla vyrobena mimo území České Republiky
1
Provozovatel potravinářského podniku
Ultra Premium Brands Central Europe s.r.o.
IČO
25780204
Místo podnikání
Obec
Praha 8
Ulice
Sokolovská 105/68
PSČ
168 00
Tel
777 477 910
PSČ
100 00
Šarže
L10W 6506 1304
Tel
Sídlo
Obec
Ulice
Praha 10
Nad Vodovodem 32
Obchodní název lihoviny
Hendricks Gin
Kategorie lihoviny
22085011
Vel. spotřebitelského balení v Lt., včetně % alkoholu
Množství ks spotřebitelského balení
0,70
Země původu lihoviny
Velká Británie
Jméno a příjmení
Jakub Janeček
Datum
41,40%
6
Dodavatel
Grant William & Sons Distillers Ltd, Phoenix Crescent Bellshill, ML4 3AN, UK
Odpovědná osoba provozovatele potravinářského podniku
E-mail
[email protected]
Otisk razítka
Podpis
Datum výroby
N/A
Množství v lt. 100% etanolu
1,74
Tel
602 585 558
7019XXXXXX
27.9.2012
Společnost Ultra Premium Brands Central Europe s.r.o. dodává na trh ČR lihoviny označené Kontrolní páskou (daňový kolek) číslo
7019XXXXXXX. Výhradně u takto označených lihovin garantuje zpětnou dohledatelnost původu dle NV 317. ze dne 27.9. 2012
Signature Not
Verified
Digitally signed by
Jakub Janeek
Date: 2012.10.18
08:18:45 CEST
Reason: Autorský
podpis
Location: Praha
1c. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině uvedené na trh
v České Republice, která byla vyrobena mimo území České Republiky
2
Provozovatel potravinářského podniku
Ultra Premium Brands Central Europe s.r.o.
IČO
25780204
Místo podnikání
Obec
Praha 8
Ulice
Sokolovská 105/68
PSČ
168 00
Tel
777 477 910
PSČ
100 00
Šarže
L10W 6658 2405
Tel
Sídlo
Obec
Ulice
Praha 10
Nad Vodovodem 32
Obchodní název lihoviny
Hendricks Gin
Kategorie lihoviny
22085011
Vel. spotřebitelského balení v Lt., včetně % alkoholu
Množství ks spotřebitelského balení
0,70
Země původu lihoviny
Velká Británie
Jméno a příjmení
Jakub Janeček
Datum
27.9.2012
41,40%
6
Dodavatel
Grant William & Sons Distillers Ltd, Phoenix Crescent Bellshill, ML4 3AN, UK
Odpovědná osoba provozovatele potravinářského podniku
E-mail
[email protected]
Otisk razítka
Podpis
Datum výroby
N/A
Množství v lt. 100% etanolu
1,74
Tel
602 585 558
7019XXXXXX
Společnost Ultra Premium Brands Central Europe s.r.o. dodává na trh ČR lihoviny označené Kontrolní páskou (daňový kolek) číslo
7019XXXXXXX. Výhradně u takto označených lihovin garantuje zpětnou dohledatelnost původu dle NV 317. ze dne 27.9. 2012
1c. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině uvedené na trh
v České Republice, která byla vyrobena mimo území České Republiky
3
Provozovatel potravinářského podniku
Ultra Premium Brands Central Europe s.r.o.
IČO
25780204
Místo podnikání
Obec
Praha 8
Ulice
Sokolovská 105/68
PSČ
168 00
Tel
777 477 910
PSČ
100 00
Šarže
L10W 6931 1707
Tel
Sídlo
Obec
Ulice
Praha 10
Nad Vodovodem 32
Obchodní název lihoviny
Hendricks Gin
Kategorie lihoviny
22085011
Vel. spotřebitelského balení v Lt., včetně % alkoholu
Množství ks spotřebitelského balení
0,70
Země původu lihoviny
Velká Británie
Jméno a příjmení
Jakub Janeček
Datum
27.9.2012
41,40%
6
Dodavatel
Grant William & Sons Distillers Ltd, Phoenix Crescent Bellshill, ML4 3AN, UK
Odpovědná osoba provozovatele potravinářského podniku
E-mail
[email protected]
Otisk razítka
Podpis
Datum výroby
N/A
Množství v lt. 100% etanolu
1,74
Tel
602 585 558
7019XXXXXX
Společnost Ultra Premium Brands Central Europe s.r.o. dodává na trh ČR lihoviny označené Kontrolní páskou (daňový kolek) číslo
7019XXXXXXX. Výhradně u takto označených lihovin garantuje zpětnou dohledatelnost původu dle NV 317. ze dne 27.9. 2012
1c. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině uvedené na trh
v České Republice, která byla vyrobena mimo území České Republiky
4
Provozovatel potravinářského podniku
Ultra Premium Brands Central Europe s.r.o.
IČO
25780204
Místo podnikání
Obec
Praha 8
Ulice
Sokolovská 105/68
PSČ
168 00
Tel
777 477 910
PSČ
100 00
Šarže
L6W 7165 2708
Tel
Sídlo
Obec
Ulice
Praha 10
Nad Vodovodem 32
Obchodní název lihoviny
Hendricks Gin
Kategorie lihoviny
22085011
Vel. spotřebitelského balení v Lt., včetně % alkoholu
Množství ks spotřebitelského balení
0,70
Země původu lihoviny
Velká Británie
Jméno a příjmení
Jakub Janeček
Datum
27.9.2012
41,40%
6
Dodavatel
Grant William & Sons Distillers Ltd, Phoenix Crescent Bellshill, ML4 3AN, UK
Odpovědná osoba provozovatele potravinářského podniku
E-mail
[email protected]
Otisk razítka
Podpis
Datum výroby
N/A
Množství v lt. 100% etanolu
1,74
Tel
602 585 558
7019XXXXXX
Společnost Ultra Premium Brands Central Europe s.r.o. dodává na trh ČR lihoviny označené Kontrolní páskou (daňový kolek) číslo
7019XXXXXXX. Výhradně u takto označených lihovin garantuje zpětnou dohledatelnost původu dle NV 317. ze dne 27.9. 2012
1c. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině uvedené na trh
v České Republice, která byla vyrobena mimo území České Republiky
5
Provozovatel potravinářského podniku
Ultra Premium Brands Central Europe s.r.o.
IČO
25780204
Místo podnikání
Obec
Praha 8
Ulice
Sokolovská 105/68
PSČ
168 00
Tel
777 477 910
PSČ
100 00
Šarže
L6W 6649 1505
Tel
Sídlo
Obec
Ulice
Praha 10
Nad Vodovodem 32
Obchodní název lihoviny
Hendricks Gin
Kategorie lihoviny
22085011
Vel. spotřebitelského balení v Lt., včetně % alkoholu
Množství ks spotřebitelského balení
0,70
Země původu lihoviny
Velká Británie
Jméno a příjmení
Jakub Janeček
Datum
27.9.2012
44,00%
6
Dodavatel
Grant William & Sons Distillers Ltd, Phoenix Crescent Bellshill, ML4 3AN, UK
Odpovědná osoba provozovatele potravinářského podniku
E-mail
[email protected]
Otisk razítka
Podpis
Datum výroby
N/A
Množství v lt. 100% etanolu
1,85
Tel
602 585 558
7019XXXXXX
Společnost Ultra Premium Brands Central Europe s.r.o. dodává na trh ČR lihoviny označené Kontrolní páskou (daňový kolek) číslo
7019XXXXXXX. Výhradně u takto označených lihovin garantuje zpětnou dohledatelnost původu dle NV 317. ze dne 27.9. 2012
1c. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině uvedené na trh
v České Republice, která byla vyrobena mimo území České Republiky
6
Provozovatel potravinářského podniku
Ultra Premium Brands Central Europe s.r.o.
IČO
25780204
Místo podnikání
Obec
Praha 8
Ulice
Sokolovská 105/68
PSČ
168 00
Tel
777 477 910
PSČ
100 00
Šarže
L6W 6308 1703
Tel
Sídlo
Obec
Ulice
Praha 10
Nad Vodovodem 32
Obchodní název lihoviny
Hendricks Gin
Kategorie lihoviny
22085011
Vel. spotřebitelského balení v Lt., včetně % alkoholu
Množství ks spotřebitelského balení
0,70
Země původu lihoviny
Velká Británie
Jméno a příjmení
Jakub Janeček
Datum
27.9.2012
41,40%
6
Dodavatel
Grant William & Sons Distillers Ltd, Phoenix Crescent Bellshill, ML4 3AN, UK
Odpovědná osoba provozovatele potravinářského podniku
E-mail
[email protected]
Otisk razítka
Podpis
Datum výroby
N/A
Množství v lt. 100% etanolu
1,74
Tel
602 585 558
7019XXXXXX
Společnost Ultra Premium Brands Central Europe s.r.o. dodává na trh ČR lihoviny označené Kontrolní páskou (daňový kolek) číslo
7019XXXXXXX. Výhradně u takto označených lihovin garantuje zpětnou dohledatelnost původu dle NV 317. ze dne 27.9. 2012

Podobné dokumenty