City Revue

Komentáře

Transkript

City Revue
kkoupelny
ko
ou
up
p
pel
ellny
ny
PRAHA
1 • 2015 • 7. roéník
zdarma
Hubn»te
zdrav»
a v pohybu
Nejkrásn»jší
svatba
Speciál
VZD5LÁNÍ
Nová ŠKODA
tipy kam na stìední
a na vysokou školu
Fabia Combi
TEREZA
KERNDLOVÁ
Jsem romantická…
2233
podzim
po
pod
p
odzim
od
zziiim
m 220
2009
00099 | C
City
Ci
Cit
ity Revue
it
Reevu
Re
evvu
vue 1 |
zub ²asu se do nového tisíciletí
už poìádn» zakousl. My jsme do
nového roku vstoupili obt»žkáni
úkoly, sliby a pìedsevzetími, které
v tuto chvíli spíše živoìí, nebo již
jsou úpln» passé. Možná proto, že
se svými cíli a myšlenkami jsme se
vydali špatným sm»rem. Nedávno
m» akutní zdravotní indispozice
pìivedla do nejmenované pražské
nemocnice, nutno dodat, že ne
úpln» valné pov»sti. Ale záchranka
se neptá, kam si pìejete odvézt.
Po bazálních vyšetìeních ke mn»
pìišla lékaìka, pohladila m» po tváìi
a chovala se ke mn» skv»le, stejn»
jak celý personál. A já jim odpustím
tu zimu, ta pìíšerná stará okna
a dveìe, špatné vybavení. Já jim to
odpustím, protože se ke mn» chovali
slušn». A tak je to i v život». Naše
okolí, partneìi, kolegové, kamarádi,
rodina i sousedé, ti všichni nám
odpustí t»ch pár kilo navíc, ty
migrény, kocoviny a já nevím, co
všechno. Když se k nim budeme
chovat slušn» a hezky. V aktuálním
²ísle, které držíte v ruce, se mþžete
do²íst mnoho rad a tipþ, jak vypadat
a cítit se lépe. Ur²it» to vyzkoušejte.
ZároveÜ ale myslete, jak pot»šit i své
okolí. Pìekvapujte a buµte slušní!
Praha
4 CO, KDY, KDE
Kultura a akce pro Prahu a okolí
jak žije
6 TEREZA KERNDLOVÁ
Jsem
romantická
foto: archiv Terezy Kerndlové
vzd»lání
14 PŘIJÍMAČKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY
18 KULINÁŘSKÉ UMĚNÍ V KLÁNOVICÍCH
20 CHYSTÁME SE NA VYSOKOU
svatba
24 PŘÍPRAVA NA VYSNĚNÝ DEN D
zdraví
28 RADY A TRIKY NA ZDRAVÉ HUBNUTÍ
30 MRÁZ, KTERÝ NEPÁLÍ
Reportáž z modřanského Kryocentra
32 TIPY PRO AKTIVNÍ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU
Skibus do Herlíkovic v barvách SNOWHILLU
jezdí přímo pod sjezdovku
Jarní prázdniny v Aquapalace Praha
34 ELEKTRONICKÁ CIGARETA
dan»
36 PRAVIDELNÁ DAŇOVÁ PORADNA
auto
37 NOVÁ ŠKODA FABIA COMBI
zábava
50 SUDOKU
Milan Janata
vydavatel
CityRevue
VYDAVATEL: Mediapress Praha s.r.o.
Katusická 700/13, 197 00 Praha 9
IČ: 24697141
Evidenční číslo MK ČR E 19151
REDAKCE: tel./fax 286 855 560, [email protected]
PŘÍJEM INZERCE: mobil 776 115 107
www.cityrevue.cz
obsah
Milé ²tenáìky, milí ²tenáìi,
VEDOUCÍ MAGAZÍNU: Veronika Janatová
REDAKTOŘI: Marcela Škardová, Libuše Večeřová,
Milan Janata, Věra Novotná
GRAFIKA A SAZBA: Stanislava Rohan
Všechna neoznačená fota, archiv Mediapress Praha
s.r.o. a spolupracujících firem.
Vydání 1/2015
Náklad 50 000 ks
DISTRIBUCE: distribuční místa Mediapress Praha s.r.o.,
vybrané stojany Grand Princ Media, a.s.,
adresné zasílání a kamelotáž
1
·
2015
·
City Revue
·3
Praha
CO, KDY, KDE
Divadlo Studio DVA na Václavském
náměstí uvede 19. února v premiéře
legendární muzikál EVITA z dílny Tima
Rice a Andrewa Lloyda Webbera. Připravte se na strhující příběh, vášnivou
Argentinu a geniální hudbu v podání
živého orchestru pod vedením Kryštofa
Marka. V režii Ondřeje Sokola se role
Evity ujme současná hvězda českého muzikálového nebe Monika
Absolonová. Po jejím boku se
objeví Karel Roden, coby prezident Perón. O svém temperamentu v roli Che přesvědčí jistě i Peter Strenáčik, který září v divadle Studio DVA již druhou
sezónu v roli Mráze ve vánočním muzikálu Děvčátko.
Muzikál – vstupenky: 399 až 699 Kč
www.studiodva.cz
Pouze 28. února v Divadle Rokoko můžete navštívit jedinečné Soirée
Henriety Hornáčkové a jejích hostů. Herečka Henrieta Hornáčková
se rozhodla věnovat jej své lásce a vášni a tou je tanec všeho druhu.
Uvidíte ji v nejrůznějších choreografiích, a dokonce si pro toto soirée
připravila balet na špičkách, na kterých nestála už 12 let. Aby na to nebyla sama, pozvala si kolegy nejen ze souboru Veselé skoky, ale také
z Městských divadel pražských, kteří se představí netradičně – v tanečních rolích. Speciálním hostem bude Dana Batulková se svým tanečním
partnerem ze StarDance Janem Onderem.
Soirée – vstupenky: 220 Kč
www.mestskadivadlaprazska.cz
Mamma Mia, jeden z nejúspěšnějších světových muzikálů založený na
písních skupiny ABBA, pokračuje dalšími představeními v Kongresovém centru Praha od 13. února. Samozřejmostí je živý orchestr, velkolepá výprava a obsazení nejznámějších českých umělců. To vše pod
taktovkou ostříleného českého režiséra Antonína Procházky. V hlavních
rolích alternují Alena Antalová, Leona Machálková a Daniela Šinkorová,
Pavel Vítek, Roman Vojtek, Petr Kolář, Jiří Langmajer a mnoho dalších.
Muzikál – vstupenky: 290 až 1 290 Kč
www.mammamiamuzikal.cz
Multikulturní festival Songfest.cz je oblíbenou oslavou nového roku
podle čínského kalendáře. Ačkoliv svým programem přesahuje žánry
i kontinenty, dokázal si za 13 let své existence udržet komorní a intimní ráz. Festival, který nese podtitul „na jedné scéně s Východem“ a vítá
Rok ovce, proběhne v únoru v devíti městech v Čechách a na Moravě.
Dne 12. února vás přivítá v pražském Paláci Akropolis paní Feng-yün
Song, která je hlavní moderátorkou, ale i aktérkou večera, a spolu s ní
se na pódiu objeví již tradičně také „duchovní kmotr“ festivalu, herec
a mistr divadelní improvizace Jaroslav Dušek. Dále se můžete těšit na
čínské lidové písně v jazzové úpravě od tria PUO, klavíristku Lenku Navrátilovou, čínskou houslistku Zhang Weixi, dětský sbor Carmina Clara,
afro-americké bubny v podání Marimba Mama a další.
Kromě hlavního koncertu, který začíná v 19 hodin, nabízí festival v čase
od 16 do 18.30 hodin zdarma doprovodný program určený dětem i dospělým. Hosté si budou moci třeba vyrobit amulet z ovčí vlny, vyzkoušet si svůj hudební talent ve tvůrčích dílnách, zhlédnout výstavu tušové
malby nebo ochutnat výborný čaj…
Koncert 12. 2. 2015 od 19 hodin – vstupenky: 250 Kč (předprodej)
www.songfest.cz
4·
City Revue
· ·
1
2015
Praha
Divadlo pod Palmovkou připravilo na leden v české premiéře hru
Petera Quiltera Celebrity. Výchozí situace této hry je v nejlepším duchu anglické komediální tradice poměrně jednoduchá, ale právě v tom
spočívá její velká přednost – umožňuje totiž rozehrát sérii překvapivých
situací ústících v nečekaný závěr.
Na počátku je hlavním hybatelem hry Alan Coogan, bývalý moderátor televizních kvízů, který se pokouší zabít dvě mouchy jednou ranou – snaží
se jako „zkušený matador šoubyznysu“ pomoci dobře nastartované kariéře svého syna Jamieho, úspěšné mladé hvězdy, a zároveň se sám vrátit na
televizní obrazovky. Přivede proto do svého domu bez vědomí ostatních
členů rodiny kameramana George, který začne všechno, co se v rodině
Cooganových děje, natáčet na kameru pro pilotní díl reality show. Postupně se však začne ukazovat, že plány Alana Coogana na vlastní comeback nejsou tak dobré, jak se snad mohlo zdát, a že přítomnost kamery
v každodenním životě rodiny může přinést nečekaná překvapení…
Fotograf Michael Kratochvíl
ve spolupráci s Českým centrem Praha v Rytířské ulici představuje kolekci černobílých
fotografií s názvem Portrét II.
Výstava je přístupná od 22.
ledna do 7. března a navazuje
na loňský výběr snímků, které
zachycují autorův pohled na život, postoje, nálady a momentální okamžiky fotografovaných
osob. Před objektivem fotoaparátu stanula řada osobností, jež
autor snímků nestylizoval do
nepřirozených a dopředu připravených poloh. Kratochvílovy
portréty jsou charakteristické
pohybem a rychlým záběrem ve spontánní situaci, na nichž vyniká autorova výborná pozorovací schopnost a vnímavý cit pro světlo a okamžik.
Výstava – vstupné volné
Pohádková
Nová scéna
I v novém roce připravilo Národní divadlo ve spolupráci
se Studiem DAMÚZA bohatý pohádkový program.
O nedělních odpoledních se tentokrát budete moci se
svými ratolestmi vypravit mezi trpaslíky, za Dešťovou
vílou či za Dlouhým, Širokým i tím Bystrozrakým...
Představení začínají vždy v 17 hodin ve foyer Nové scény.
Vstupenky je možné zakoupit na pokladně Nové scény.
Více informací a aktuální program na:
www.narodni-divadlo.cz
www.cinohrand.cz
inzerce
PŘIPRAVILA: VERONIKA JANATOVÁ
FOTO: ARCHIVY SUBJEKTŮ
V režii Tomáše Svobody se v roli Alana Coogana představí Zdeněk Kupka,
dále účinkují Zuzana Slavíková, Tomáš Dianiška, Jan Konečný a Ivan Jiřík.
Z důvodu rekonstrukce budovy Divadla pod Palmovkou probíhají představení na scéně Divadla Komedie a Švandova divadla.
Činohra – vstupenky: 230 až 280 Kč
www.divadlopodpalmovkou.cz
1
·
2015
·
City Revue
·5
6·
City Revue
· ·
1
2015
JSEM
ROMANTICKÁ
Tereza Kerndlová
pìipravila: Libuše Ve²eìová s pod»kováním Tereze Kerndlové
foto: Lukáš Dvoìák (titul), Fero Deak (2) a archiv Terezy Kerndlové (3)
1
·
2015
·
City Revue
·7
jak žije
Tereza je aktivní mladá žena. Poprvé jsme se
potkaly asi před pěti lety při realizaci rozhovoru
pro jeden časopis. Tereza si užívala focení a její
Renda zařizoval organizační záležitosti. Líbilo se
mi, jak jsou sehraní a jak z nich čiší láska. Stejná
jako z řádků, kterými Tereza popisuje jejich vztah
a společný život.
Jak dlouho se znáte se svým mužem Reném Mayerem?
Už je to více jak jedenáct let od chvíle, kdy jsme se seznámili v kavárně v centru Prahy. Byla jsem tam pracovně, jednalo se o křest jednoho kalendáře, kde jsem měla fotografii. Renda se zastavil, protože se
potřeboval také kvůli práci vidět s jedním člověkem, který na akci byl.
Stavil se jen na okamžik a během této chvíle nás seznámil náš společný
kamarád. Bylo to v předvánočním čase, 21. prosince. A protože to byla
láska na první pohled, v den, na který nikdy nezapomeneme, slavíme
jednadvacátého prosince i naše výročí.
Vzpomínáte na vaše první setkání?
Bylo moc krásné. Zvlástní bylo, že jsme měli mnoho společných přátel,
ale nikdy předtím jsme se nepotkali. Ten osudný večer jsme se viděli jen
krátce, každopádně se mi Renda moc líbil, a když jsme spolu začali mluvit, byl milý, vtipný a chytrý. Zkrátka jsem věděla, že ho chci víc poznat.
Druhý den jsme spolu už nakupovali vánoční dárky. Byla jsem domluvená s kamarádem, že půjdeme spolu, a on mi dopoledne napsal, že
vezme s sebou Rendu. Odepsala jsem, že to je perfektní. Takže jsme se
začali hned vídat a asi za tři měsíce jsme spolu už bydleli.
Čím vás Renda zaujal?
Nejprve to byl určitě jeho úsměv a krásné oči. Jeho charizma a vystupování. Cítila jsem se s ním okamžitě moc krásně a věděla jsem, že si
budeme mít co říct. Zkrátka mě upoutal na první pohled. Nedá se to
popisovat slovy. Každý, kdo potkal toho pravého, ví moc dobře, jaký je
takový okamžik a co člověk cítí.
Jste romantická?
Ano. Myslím, že snad každá žena je romantická. Mám ráda romantická
gesta a okamžiky, ke kterým patří pravá romantická atmosféra, jako je
žádost o ruku, svatba, překvapení o výročí nebo jen romatická slova
nebo činy. Od mého muže mě vždy neuvěřitelně potěší květiny.
Zpěvačka Tereza Kerndlová (28)
je sice stále na cestách, ale svoji
drahou polovičku si vozí s sebou.
8·
City Revue
· ·
1
2015
Žádost o ruku proběhla podle vašich představ?
Bylo to dokonalé. Renda nečekaně koupil letenky do Paříže, protože
jsme měli pár dní volna mezi vystoupeními. To bylo překvapení číslo
jedna. Ubytovali jsme se v hotelu Plaza Athénée, který má jako jediný
dokonalý výhled na Eiffelovu věž, mimo jiné proto, že je jí nejblíže. Nečekala jsem, co Renda chystá. Překvapení číslo dvě přišlo, když se chtěl
jít po večeři projít a vzal mě po hotelu zkratkou, kterou prý našel. Vešli
jsme do chodby s obrovskými dveřmi. Renda vytáhl klíč a otevřel je.
Byla jsem dost v šoku a nechápala jsem, kam to jdeme. Vstoupili jsme
do obrovského apartmá vyzdobeného květinami, na stole stálo šampaňské a u monstrózího okna, ze kterého byla vidět Eiffelovka, ležela
na stolku malá krabička ozdobená stužkou. Došlo mi, že je ten okamžik
tady, a byl dokonalejší než ve všech mých představách. Co mi Renda
řekl a jak, to si chci nechat pro sebe, ale o tu atmosféru a okolnosti jsem
X
se s vámi ráda podělila.
Peníze RYCHLE
BEZPEČNÁ
a SPOLEHLIVÁ
půjčka
8 4 4 198 198
www.provident.cz
Navštivte naše webové stránky
1
·
2015
·
City Revue
·9
jak žije
A v létě roku 2013 přišla na řadu svatba...
Byla originální, netradiční a jedním slovem báječná. Chtěli jsme něco
zvláštního, zajímavého a Rendu napadlo vzít se v Americe. Ten nápad
mi přišel úžasný. Jediné, co jsem potřebovala vyřešit, byla otázka, jestli
mým rodičům nebude líto, že se mnou nebudou v tak významný den
a okamžik mého života. Nemůžu říct, že by nebyli ani trošku smutní,
ale nebránili nám. Chtěli, abychom si svůj svatební den užili a měli ho
podle našich představ. Naplánovali jsme si cestu do USA, která trvala tři
týdny, vzali s sebou naše dva svědky a vyrazili na dobrodružnou trasu.
Během ní jsme se v Las Vegas tajně vzali. Vše jsme řešili až na místě. Jen
svatební šaty, oblek a prstýnky jsme si vezli s sebou. V tu dobu naše
rodiny i přátelé dávno věděli, že jsme v Americe a bereme se. Byli totiž
už pár týdnů pozváni na party a oslavu, která se konala asi tři dny po
našem návratu, na Moravě na statku mých rodičů. Báječné bylo, že se
všem podařilo udržet naše tajemství a novináři se o svatbě ve Vegas
dozvěděli až z mého Facebooku.
Jak se jako vdaná paní cítíte?
Nevnímám žádný rozdíl mezi tím, být vdaná a chodit spolu. Ta otázka
se ke mně dostává stále a já jí upřímně řečeno moc nerozumím. Zdá
se mi, že existuje nějaká zakořeněná představa o tom, že po svatbě se
všechno změní. Myslím, že si jen zkrátka musíte vzít toho pravého člověka, kterého dokonale znáte, a to je otázkou několika let. My jsme se
brali skoro po deseti letech od seznámení. Mám pocit, jako bychom
10 ·
City Revue
· ·
1
2015
spolu stále chodili, nezměnilo se vůbec nic. Myslím, že ani jeden z nás
nad tím nepřemýšlí. Je nám stále stejně skvěle a milujeme se stejně jako
před svatbou.
Užili jste si svatební cestu?
Jízdu po Americe jsme pojali jako naši svatební. Její část jsme prožili
jako snoubeci a tu větší už jako novomanželé. Bylo to vážně perfekní.
Maximálně jsme si to užili, mnoho viděli a často na to vzpomínáme. Začínali jsme v San Francisku a končili v Los Angeles. Tři týdny skoro každá
noc v jiném hotelu nebo motelu. Jednou velkoměsto, poté zase hory
a jezera. V tomto směru to bylo opravdu zajímavé a na dlouhé vyprávění. Kdo tuhle cestu projel, tak ví, co vše může člověk vidět a zažít. Je
to fanastické. Chtěli bychom se do Ameriky zase podívat a poznat jiné
státy než Kalifornii, Nevadu a Arizonu.
Baví vás toulat se po světě?
Cestování přímo miluju. Ráda poznávám svět, nová místa a jinou kulturu. Když se naskytne volno, plánujeme, kam vyrazíme. Je to něco, co
nás oba s Rendou strašně baví, a není nám líto do cestování investovat. Někdy vyrážíme jen na krátké euro víkendy, jindy zase na klasické
odpočívací dovolené, kdy se jen tak válíte u moře a nic neděláte. Za
prací vyrážím neustále a jsou to cesty po celé naší republice. Díky tomu,
že vystupuju pokaždé jinde v naší zemi, mám cestování dost různorodé. Jsem zvyklá na jízdy autem i na to, že jsem na cestách celý den X
Speciální legíny
vás zbaví nadváhy i celulitidy
Těhotenství,
sedavé
zaměstnání,
nedostatek pohybu,
přibývající věk. To vše jsou
faktory, které mají na naše zdraví
a tělesnou schránku neblahý vliv.
Která z nás se nepotýká s nějakým
tím kilem navíc či s celulitidou?
Obojí se dá totiž velmi snadno
získat, ovšem zbavit se jich
bývá mnohdy velmi těžké
a vyžaduje hodně
pevné vůle.
Účinné
a úsporné řešení
Mnoho z nás prožívá podobný příběh. Při
pohledu do přísného zrcadla (nejčastěji ve
zkušební kabince, kde umělé světlo celou
situaci ještě dramatizuje) zjistíme, anebo
si znovu uvědomíme, že na našich ryze
ženských partiích, nejčastěji na stehnech,
zadečku, ale i na bříšku vznikají nevzhledné hrbolky. Celulitida. Okamžitě si slíbíme,
že změníme svůj životní styl. Dá to trochu
přemáhání, ale nakonec přece jen začneme
zdravěji jíst, pít a cvičit. Jenže vytoužený efekt
v podobě krásně hladké a pevné kůže bez hrbolků se nedostavuje. Účinným pomocníkem
v boji proti celulitidě jsou přístrojové nebo
manuální lymfodrenážní masáže. Jejich hlavní
nevýhoda však spočívá v poměrně vysoké ceně,
a také v tom, že si na masáž musíme udělat
pravidelně čas. Ale existuje ještě jedno účinné
řešení, které doporučují zdravotníci. Legíny proti
celulitidě, které si dokážou poradit s pomeran-
čovou kůží, a zároveň šetří náš čas
i peněženku. Oblékneme je během
několika vteřin a nosit je můžeme po
celý den. Kromě toho se jedná o jednorázovou investici.
Jak legíny fungují
Ptáte se, na jakém principu legíny proti celulitidě
fungují? Ne, nemají v sobě zabudovaný žádný speciální masážní strojek. Jsou vyrobeny z jemného mikrovlákna, jehož působením (tzv. mikromasáží) dochází
k prokrvování pokožky a následně k rozpouštění nežádoucích projevů celulitidy. Svým legínám můžete
v odstraňování hrbolků pomoci. Nejlépe uděláte, když
si je obléknete během cvičení. Při běhu, chůzi, jízdě na
kole či rotopedu, aerobiku a tanci si nejvíce prokrvíte
a posílíte svalovou hmotu v oblasti problémových partií hýždí, břicha a nohou. Legíny jsou však vhodné také
pro běžné nošení, například do práce. Můžete v nich
dokonce spát.
Diskrétní kousek
vašeho šatníku
Legíny proti celulitidě jsou oblíbeným kouskem šatníku
mnoha žen. Protože jsou jemné, hladké a perfektně přilnou k tělu, pohodlně je obléknete pod většinu svého
oblečení. Pod legíny, šaty, sukně, nebo kraťasy. A z jakých modelů legín proti celulitidě si můžete vybrat?
Caroline, to jsou nadkolenní legíny s vysokým pasem,
které modelují hýždě, stehna a břicho. Varianta s nízkým pasem jménem Charlotte pomáhá odstranit celulitidu v oblasti hýždí a stehen. Podkolenní legíny s vysokým pasem Natalia působí na kolena, stehna, hýždě
a břicho. Maria, podkolenní legíny s nízkým pasem, se
zaměřují na kolena, hýždě a stehna. Pokud však máte
problém s pomerančovou kůží na všech problémových
partiích, oblékněte na sebe dlouhé legíny s vysokým
pasem Anna. Všechny modely si můžete objednat ve specializovaném internetovém obchodě www.solucel.cz. Začněte svůj účinný boj
s celulitidou ještě dnes!
www.solucel.cz
··
1 1
201
2015
15
·
Citty Revue
City
· 111
a dostávám se domů pozdě v noci. Vždy se vracíme do Prahy, takže i
když máme v noci vystoupení například v Ostravě, čeká mě a můj tým
ještě cesta domů.
Je praktické mít s sebou partnera?
Slovo „praktické“ zní v tomto spojení vážně dost zvláště. Pracujeme spolu na všech věcech týkajících se mé kariéry a těší nás, že díky tomu, že
mi Renda dělá manažera, spolu můžeme být prakticky pořád. Jezdíme
na vystoupení, do studia, na natáčení nebo focení. Renda mi píše texty
k písním, režíruje videoklipy a stále vymýšlí nové nápady. Všechno zařizuje. Vyhovuje nám to po všech stránkách. Můžeme být všude spolu
a není nic lepšího než mít po svém boku neustále toho, koho milujete.
Je to ideální.
Kde všude jste už byla a na kterou lokalitu nejraději
vzpomínáte?
Je toho opravdu mnoho. Viděla jsem skoro celou Evropu. Už jako dítě
jsem procestovala na lodi Skandinávii, později v dospělosti jsem začala
hodně cestovat a viděla jsem i země, kam se asi jen tak člověk nepodívá, jako je třeba Lotyšsko, Ukrajina nebo Srbsko. Ale to je spíš taková
perlička. Jinak Belgie, Nizozemsko, Anglie, Francie, Španělsko, Řecko, Izrael. Také Maroko nebo Egypt, již zmiňovaná Amerika nebo Thajsko. Jak
říkám, cestování je velký koníček. Vzpomínám na mnoho míst a asi nejvíce na Thajsko a Ameriku. Tam bych se chtěla ještě mnohokrát vrátit.
Myslíte si, že v sobě máte kus toulavého námořníka po otci,
jazzovém a swingovém zpěvákovi Laďovi Kerndlovi?
Asi to tak bude. Táta už dnes cestuje minimálně. Viděl skoro celý
svět. Se svojí sbírkou míst, kde jsem už byla, se k němu malilinko
12 ·
City Revue
· ·
1
2015
začínám přibližovat. Docela bych měla i chut podívat se znovu na
loď, koupit si palubní lístek a projet nějakou část světa. Zavzpomínala bych si na to, jaké to bylo, když jsem na podobné lodi trávila část
svého dětství.
> Takové plavby a život na lodích jste absolvovala už od svých
dvou let…
Bylo to úžasné. Jako jediné dítě na palubě jste zkrátka oblíbencem
všech. I když děti na palubě nebývaly, přesto měla loď dětský koutek,
pro každý případ, že by někdo s dětmi cestoval. Ten byl tím pádem jen
pro mne. Přes den dávali v kině vždy nějakou pohádku, takže jsem se
s mámou chodila dívat. Kuchaři mi dělali zmrzlinové poháry, kdykoliv
jsem si pro ně přišla. Večer jsme se s mamkou hezky oblékly a šly se
dívat na tátu, jak zpívá. Jako malá holčička jsem byla stále mezi dospělými a většinou obklopená jejich dospěláckým světem. To se mi líbilo.
Němělo to chybu. Vzpomínám na to ráda, a i když jsem potom později
měla problémy zapojit se do dětského kolektivu na základní škole, nikdy bych svoje „jiné“ dětství za nic nevyměnila.
Z čeho čerpáte energii a inspiraci pro svoji tvorbu?
Jedinou možností jak nabírat energii je odpočinek. Volným časem, kdy
nedělám buď vůbec nic, nebo jen nepracovní činnosti, u kterých si
zkrátka odpočinu. Potřebuju hodně spánku. Miluju volné dny, kdy nemusím vylézt z bytu. Jsem jen doma a můžu se pořádně vyspat. Ráda
koukám na filmy, poslouchám hudbu a dám si dobré jídlo. Nebo s mým
mužem vyrazíme do kina, vidíme se s přáteli nebo jedeme na výlet.
A inspirace, ta je všude kolem nás. Musíte se pořádně dívat a poslouchat svět kolem. Já si své písničky neskládám, ale inspiraci samozřejmě
hledám do svého projevu a posunu někam dál.
jak žije
Květinou neurazíš,
ale ovocnou kyticí nadchneš
Je známo, že když chceme potěšit ty, na kterých nám skutečně záleží, kvalita je pro nás velmi
důležitá. Hledáme něco krásného, netradičního, ale zároveň něco, o čem si budeme jisti, že
stoprocentně potěší. A právě takové jsou ovocné a dortové kytice Frutiko.
Ovocné kytice se vyrábějí vždy čerstvé, z pečlivě vybíraného ovoce a kvalitní čokolády. „Ovoce odebíráme každé ráno čerstvé od nejlepších
pražských dodavatelů. V současnosti vyrábíme
kolem deseti kytic denně a poptávka stále roste.
Na svátky, jako například Den matek, Vánoce a podobně, chodí stovky objednávek na ovocné kytice
či bonboniéry. Vyrobit jednu ovocnou kytici zabere profesionálovi přibližně půl hodiny, nezkušenému člověku by taková kytička trvala pár hodin,“
vysvětluje Klára Sezgin. Kytice se vyrábějí těsně
před doručením, od doručení pak vydrží v chladu
24 hodin.
Novinkou jsou dortové kytice Frutiko vytvořené
z malých muffinů, popcaků a dortíků zdobených
čokoládou, oříšky, fondánem či kokosem. Srdíčka,
kuličky a růžičky z klasického nebo kakaového
dortového těsta jsou naaranžovány do krásných
kytic, které jsou stoprocentně jedlé.
Dortové kytice Frutiko lze objednat, stejně jako ovocné kytice a bonboniéry,
na www.Frutiko.cz, tel.: 728 855 611, 261 106 620.
Kurýr je doručí na jakékoliv místo v České republice.
1
·
2015
·
City Revue
· 13
inzerce
Historie výroby ovocných květin se u nás začala psát před třemi lety, kdy dorazila inspirace ze
zahraničí, kde jsou jedlé kytice velice populární.
Jsou skvělým a originálním dárkem k narozeninám, svátku, výročí, Valentýnu a dalším významným událostem a hodí se i jako jedinečná (jedlá) ozdoba na soukromé i firemní večírky. Navíc
– jsou také zdravým dárkem, který se hodí pro
každého. „Proto je zákazníci posílají jako dárek
svým blízkým, rodině, přátelům a známým. Firmy
je zase posílají jako poděkování svým obchodním
partnerům a významným klientům,“ říká ředitelka
Frutika Klára Sezgin.
vzd÷lání
Pìijíma²ky
text: Marcela Škardová
na stìední školy
se blíží
Končí váš potomek letos povinnou školní docházku? Určitě už jste přemýšleli, jaké další
studium by mělo následovat. Co byste měli vědět, než vyplníte přihlášku na střední školu?
Vybrat tu nejvhodnější školu pro své dospívající dítě, nejlépe po dohodě s ním, bývá mnohdy oříšek. Každý rodič jistě zvažuje, jaký obor zvolit,
aby potomek našel po absolvování studia uplatnění. A také aby bylo ve
své profesi spokojené, a pokud možno úspěšné.
Kdo se mþže pìihlásit na stìední školu?
Školský zákon uvádí: „Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili
základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, pokud
tento zákon nestanoví jinak, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů
a zdravotní způsobilosti.“
Všeobecné, ²i odborné studium?
Nejsnazší to patrně mají teenageři, u nichž je velký předpoklad, že po absolvování gymnázia budou pokračovat ve studiu na vysoké škole. Všichni
ostatní by měli svůj budoucí obor vybírat pečlivě a důkladně. Jistě, nikde není psáno, že po maturitě na odborné škole nemůže absolvent X
Studium bez pìijíma²ek?
Podle sdělení MŠMT ČR o konání přijímacích zkoušek na školu rozhoduje
její ředitel. Pokud se v rámci přijímacího řízení rozhodne zkoušky vyhlásit,
tuto skutečnost zveřejní do konce ledna. A když ne? Pak ředitel školy
hodnotí uchazeče podle vysvědčení z předchozího vzdělávání, případně
podle dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti
a zájmy uchazeče. Další kritéria hodnocení ředitel rovněž zveřejní.
14 ·
City Revue
· ·
1
2015
Mezinárodní gymnázium v centru Prahy
V centru historické Prahy, nedaleko
Staroměstského náměstí sídlí 1. Slovanské
gymnázium a jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky. Ředitelkou gymnázia je
již od jeho založení Taťjana Pergler, Ph. D.
A protože se blíží přijímací období na střední
školy, zeptali jsme se jí na několik otázek
Naše absolventky budou krásné
a sebevědomé, říká Taťjana Pergler, Ph. D.
o gymnáziu, žácích a životě.
ředitelka gymnázia.
Paní ředitelko, Vaše škola sídlí
v krásném prostředí Starého Města,
je to důležité?
„Naše škola sídlí v Masné ulici již druhým rokem.
Předtím jsme byli na Praze 5. Musím říct, že změnu sídla školy mile přivítali naši žáci i učitelé. Není
nic krásnějšího než se kochat krásnými výhledy
z okna na starobylé střechy a stavby v našem
okolí. Výhodou naší polohy je velmi výborná dopravní dostupnost, studují u nás žáci z celé Prahy
a dokonce máme i pár mimopražských studentů. Chceme, aby naši studenti dobře poznali Prahu a co je víc Praha než Staré Město.“
Tím, že studenti prostřednictvím svých spolužáků poznávají jiný jazyk, kulturu i zemi, jsou
později dobře připraveni na možnost pracovat v zahraničí, nebo v různých nadnárodních
korporacích. Odlišností od jiných škol je i fakt,
že zároveň s gymnáziem máme jazykovou
školu s právem státní jazykové zkoušky. Žáci
tak během studia mohou navštěvovat jazykové kurzy nebo se připravit a vykonat státní
jazykové zkoušky.“
Co studentům nabízíte?
„Naše gymnázium nabízí čtyřleté denní nebo
dálkové studium. Zaměřujeme se na výuku
cizích jazyků, matematiku a ekonomii a na humanitní předměty, vyučujeme například politologii, právo, diplomacii či mezinárodní vztahy. Naši žáci se mohou za dobu studia u nás
naučit až čtyři světové jazyky.“
Tak to je škola. A co dál?
„Snažíme se, aby vzdělávání žáků neprobíhalo jen klasicky, tedy v lavicích. Chceme, aby
žáci byli součástí světa, ve kterém žijeme,
proto navštěvujeme řadu exkurzí, výstav,
přednášek, máme klub absolventů, sportovní
klub, jezdíme na výlety, chodíme do divadel.
Již tradičně navštěvujeme Parlament České
republiky a Senát Parlamentu České republiky či Českou národní banku. Také děláme
projektové dny.“
V čem je Vaše gymnázium jiné než
běžné střední školy?
„Na naší škole kromě českých žáků studují i cizinci, prostředí naší školy je tedy mezinárodní.
Co to je projektový den?
„V rámci výuky jednotlivých předmětů pořádají učitelé takzvané projektové dny, kdy
výuka probíhá hravou formou a je zaměřena
tematicky. Tyto netypické dny mají naši žáci ve
velké oblibě.“
Jaké požadavky máte na své budoucí
žáky? Blíží se přece přijímací řízení.
„Klasické přijímací zkoušky u nás zatím nemáme. Přijímací řízení je vedeno formou pohovoru, zjišťujeme předpoklady a motivaci ke studiu. Přihlížíme také ke studijnímu průměru ze
základní školy.“
A co maturitní zkoušky?
„Naším cílem je vzdělávat žáky, kteří mají zájem o studium nejen na našem gymnáziu,
ale následně i na vysokých školách. Chceme,
aby naši žáci byli dobře připraveni k maturitní zkoušce a snažíme se, aby získali rozhled
a byli dobře vybaveni do svého budoucího
dospělého života. Mám radost, že v minulém roce se naši žáci umístili na třetím místě
z maturitní zkoušky z matematiky v celé České republice, 85 % z nich se dostalo na veřejné vysoké školy a zbylých 15 % na soukromé
vysoké školy.“
Děkujeme za rozhovor a přejeme
hodně úspěchů.
DNY OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
od 9.00 do 17.00
11. 2. 2015 a 4. 3. 2015
Masná 700/13, Praha 1
Nebo kdykoliv po předchozí
domluvě.
www.slovgym.cz
www.facebook.com/slovgym
www.facebook.com/jazykova.skola
1
·
2015
·
City Revue
· 15
vzd÷lání
Pomohou nejen dny otevìených dveìí
Nejlepší je vyjít z prokazatelných zájmů potenciálního studenta – když
má jasno, co ho baví a ještě se mu v této oblasti daří. Nebo snad stále
váhá, a vy s ním? Pak doporučujeme navštívit vytipované školy v rámci
dnů otevřených dveří. Každá škola si je stanovuje podle svého, informace najdete na webových stránkách daných subjektů. V rámci „dnů“
má vaše dítě příležitost seznámit se s programem jednotlivých oborů,
s prostředím školy, s vyučujícími a zeptat se na všechno, co ho zajímá.
Některé školy nabízejí návštěvu i mimo tyto dny, kterou je však třeba
domluvit individuálně.
Užitečné informace ale můžete získat také na tomto webu:
www.infoabsolvent.cz.
Jaký obor zvolit?
Může se stát, že ani po návštěvě potenciální školy nebudete mít stále
jasno. Není divu, hledáte odpověď na velmi důležitou otázku, která
významně ovlivní budoucnost vašeho potomka. Jedna věc jsou jeho
zájmy, a druhá pak praktické uplatnění. Avšak ani odborníci, jež uvažují v horizontu více let, nejsou vždy jednotní v názorech, které obory budou v budoucnu patřit mezi nejperspektivnější. Přesto můžeme
zmínit ty, které s velkou pravděpodobností čeká slibná budoucnost:
technické obory (elektrotechnika, strojírenství, stavebnictví,
energetika…),
komunikační technologie,
zdravotní a sociální služby.
Máte pocit, že v žádné z těchto oblastí by váš potomek „neudělal“ štěstí,
či jsou mu snad dokonce vzdálené? Pak nezbývá než se vrátit na začátek a hledat, k čemu má vlohy. Jen tak si najde studijní obor a následně
i práci, která ho bude nejen živit, ale i bavit.
Zaujalo nás
Na www.cermat.cz by od 6. 2. 2015 měly být vyvěšené ilustrační testy k pilotnímu ověřování přijímacího řízení 2015 pro čtyřleté i víceleté obory vzdělání.
16 ·
City Revue
· ·
1
2015
Zápisový lístek: k ²emu je dobrý
Pokud škola přijala vaše dítě v 1. kole přijímacího řízení, musí zletilý
uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče vyplnit takzvaný zápisový lístek, a ten škole odevzdat do 10 pracovních dnů po
zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Tím dá škole najevo, že zde
chce skutečně studovat. Jinak řečeno – jen úspěšně složit přijímací
zkoušky a být zařazen na seznam přijatých uchazečů k potvrzení studia nestačí.
Pìijíma²ky v bodech
Přihlášku poskytne střední škola nebo základní škola, najít ji můžete
také na webu www.msmt.cz nebo zakoupit v prodejně SEVT.
V rámci 1. kola přijímacího řízení lze podat přihlášky na dvě střední
školy či na dva obory – platí pro denní studium.
Přihlášku odešlete či osobně doručte na konkrétní školu do 15. 3.
2015, tento termín platí pro denní formu studia. Správně ji má podávat zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče.
V případě oborů vzdělávání s talentovou zkouškou bylo nutné podat přihlášku už vloni, do 30. listopadu.
Pokud je škola přihlášená do pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím
centrálně zadávaných jednotných testů, pak termín testů proběhne
15. 4. pro čtyřletá studia a 16. 4. pro šestiletá a osmiletá studia (náhradní termín testů pro všechny je stanoven na 14. 5.). Jejich seznam
je zveřejněný na webových stránkách společnosti Cermat.
Jednotné testy proběhnou z českého jazyka a literatury a z matematiky.
Podle MŠMT ČR se jednotné testy netýkají středních škol, které
nejsou do pilotního programu přihlášené, dále oborů vzdělání
s talentovou zkouškou, nástavbového studia, zkráceného studia
a forem večerního, dálkového, distančního a kombinovaného
vzdělávání ve všech oborech vzdělání ukončených maturitní
zkouškou.
Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.
Za podání přihlášky na střední školy se neplatí. Školné za vzdělávání na
soukromé školy se řídí smlouvou mezi školou a žákem, některé soukromé školy poskytují sociálně slabším žákům stipendium .
FOTO: ARCHIV REDAKCE
pomýšlet na vysokou školu. Pokud by však po středoškolském studiu
neuvažoval o další formě vzdělávání, bude mít alespoň potřebný odborný základ.
www.scioskola.cz
Y
M
O
D
É
N
N
I
ROD A 4
PRAH
z
c
.
a
k
l
i
t
r
v
.
w
w
w
33
727 814 9
4+kk
kk až
ž 6+kk
kk ((1
(123–170 m2)
1
·
2015
·
inzerce
Zajímavé řadové domy v několika cenových variantách s variabilním vnitřním uspořádáním.
Příjemná lokalita v blízkosti Modřanské rokle a budoucí stanice metra D.
City Revue
· 17
Kulináìské um»ní
Profík u²í budoucí profíky z klánovické hotelovky
Pokud nastoupíte na Masarykově nádraží v centru Prahy do spoje S1, za 20 minut již můžete
stát před nenápadným komplexem budov v pražské čtvrti Klánovicích. Nenápadný je ale pouze
zvenku, uvnitř se totiž každý den dějí zajímavé věci. Řeč je o Střední škole hotelnictví
a gastronomie SČMSD, Praha Klánovice.
Škola rodinného typu nabízí
možnost komplexního vzdělání
od učebních oborů kuchař-číšník – cukrář, přes maturitní obory
gastronomie – cestovní ruch –
hotelnictví, až po nástavbu podnikání. Management a učitelský
sbor kladou maximální důraz na
dobrý vztah se studenty a jejich
rodiči a k výuce na všech stupních je využito nejmodernějších
studijních postupů. V tom se
klánovická hotelová škola vždy
lišila a liší od většiny obdobných zařízení, říká ředitel školy
Mgr. Miloš Procházka.
Kulinářské umění je nový gastronomický projekt zakladatele Jiřího Roitha. Inspirací k jeho vytvoření byla zkušenost s metodikou výuky na předních
gastronomických školách, jako je The International
Culinary School at the Art Institute nebo Culinary
Institute of America. Základem projektu jsou
moderní on-line video kurzy profesionálního vaření,
které se nezaměřují na výuku jednotlivých receptů,
ale na podstatu jednotlivých kulinářských technik
a postupů. Tím otevírají cestu k vytváření vlastních
receptur a kreativitě moderní světové kuchyně.
Projekt je určený pro profesionály v gastronomii
Jirka Roith
a studenty gastronomických a hotelových škol,
kteří se chtějí sebevzdělávat v oboru a zlepšovat tak svou odbornou kvalifikaci
a cenu na trhu práce. Zároveň nezapomíná na hobby kuchaře, kteří berou
svého koníčka vážně a chtějí své dovednosti povýšit na úroveň profesionálů.
Každý video kurz je zaměřený na jedno téma Kulinářského umění, které je do
detailu zpracované a vysvětlené tak, aby bylo srozumitelné každému. I proto
byla zvolena forma video kurzů, které si každý může pustit na svém počítači,
tabletu nebo dokonce telefonu a začít tak kdykoliv studovat. Po absolvování
všech 80 video kurzů by měl být i laik připraven uvařit prakticky cokoliv a schopen tvořit vlastní receptury.
com/kulinarskeumeni.cz
www.kulinarskeumeni.cz
18 ·
City Revue
· ·
1
2015
Když vaìení baví
Naučit se zpaměti recept a přesný
postup přípravy byl a mnohde ještě je ideálním způsobem produkce
průměrných hospodských kuchařů.
V Klánovicích mají k podobným stylům výuky výhrady a vytvořili zde
zcela nový systém vzdělávání, postavený na co největší konfrontaci
studenta s reálným chodem provozoven a praxí. Maximální důraz na
výuku v praxi spolehlivě zabraňuje
tomu, aby se absolvent stal pouhým teoretikem, který poté ve skutečném zaměstnání zklame. Zde
neučí vařit teoretici, ale odborníci
z praxe. Aby se studenti naučili skutečně vařit a aby získali kuchařské
sebevědomí a kreativitu, využívají
při hodinách zcela nový projekt Kulinářského umění. Kulinářské umění
je postaveno na moderních on-line
video kurzech profesionálního va-
následně nabízejí zákazníkům. Samozřejmostí je schopnost poradit
s postupem přípravy pokrmu, doporučit vhodná vína a pochutiny
s daným pokrmem související.
Praxi nenahradíš
Ředitel klánovické hotelové školy
Mgr. Miloš Procházka si uvědomuje,
že pro úspěšné uplatnění absolventů je velice důležitá systémová gramotnost. Všemi studijními obory
se proto prolíná e-learning – výuka
konkrétních provozních programů
– hotelových, restauračních, kavárenských, programů cestovních
kanceláří, účetních, ale i právních.
Přes propracovaný školní on-line
systém se studenti mohou k těmto
programům připojovat i na dálku
a studovat z domova.
Aby byli studenti všestranně připraveni na reálný provoz, jsou
v rámci studia zapojeni do mnoha
studijních aktivit a praxí, které buď
realitu simulují, nebo realitou přímo
jsou. Mezi první patří projekt školní
kavárny, kde si jednotliví studenti v několikadenních intervalech
zkoušejí kompletní provozování kavárny, od vytvoření systému objednávek v profesionálním programu,
přes nákup potřebného zboží, až
po přípravu kávy na profesionálním
kávovaru a jejím následném prodeji, včetně doplňkového zboží. Studenti cestovního ruchu jsou zapojeni do projektu Žákovská firma, kde
si osvojí kompletní provoz cestovní
kanceláře, a to od založení přes pořádání skutečných zájezdů a exkurzí
až po případné ukončení. Přímou
praxi studenti absolvují ve špičkových provozech, jakými jsou např.
Marriott hotel Praha, hotel Leonardo, hotel DAP, Fusion restaurant Aureole, Parlament ČR, gastronomické
provozy Letiště Václava Havla či
příprava akcí na Pražském hradě.
Unikátní je též úzká spolupráce se
společností Makro, kde studenti ve
všech pražských pobočkách sami
připravují jednoduché pokrmy
z nepřeberného množství různých
druhů ryb a mořských plodů, které
Bez systémþ
to dnes nejde
Tradice zavazuje
Hotelová škola Klánovice patří již
více než půl století k těm nejlepším zařízením svého druhu v naší
republice. Za dobu svého působení
vychovala řadu odborníků v oboru,
kteří se výborně uplatnili v gastronomickém byznysu. Mezi aktuální
špičku, která aktivně se školou spolupracuje i v rámci výuky, patří i bývalí žáci školy, např. např. současný
šéfkuchař Fusion restaurantu Aureole
v nejvyšší budově v Praze City Tower Jiří Král nebo Jakub Vomáčka,
šéfkuchař hotelu Leonardo. Garantem odbornosti výuky je nestor
české gastronomie PaedDr. Václav
Šmíd, který na škole působí od jejího založení, tedy více než 50 let.
Škola má velmi dobrou spolupráci
Dny otevřených dveří se konají
24. 1. 2015, 9–13 hod.
17. 2. 2015, 13–18 hod.
Naše žáky můžete také potkat každý sudý čtvrtek odpoledne
při kulinářských ukázkách v prodejnách Makro Praha.
i se zahraničními institucemi a firmami v rámci programů Leonardo
da Vinci, ECVET TOUR a přímých stáží. Studenti se pravidelně zúčastňují
stáží v Německu, Francii, Španělsku,
Norsku, Slovensku nebo Rakousku.
Studenti s hlubším zájmem o obor
mají možnost zapojit se do gastronomického týmu školy, s nímž
absolvují řadu seminářů, veletrhů
a dalších akcí napříč celou Evropou. Pro jazykovou vybavenost je
každoročně připravena výuka angličtiny, španělštiny, ruštiny, němčiny
a francouzštiny dle konkrétního
zájmu studentů. Jazyky vyučují i rodilí mluvčí, samozřejmostí je výuka
odborné angličtiny.
Díky inovativnímu způsobu
výuky, odbornosti a dobrým výsledkům obdržela Střední škola hotelnictví a gastronomie Praha Klánovice
od Asociace hotelů a restaurací ČR
prestižní ocenění Škola roku 2012.
Pokud uvažujete o studiu gastronomie nebo cestovního ruchu, přijďte
se podívat do Klánovic.
inzerce
ření, které se nezaměřují na výuku
jednotlivých receptů, ale naučí
podstatu jednotlivých kulinářských
technik a postupů (viz box Kulinářské umění). Podle těchto názorných
videí, promítaných dataprojektory,
studenti reálně vaří ve špičkově vybavených učebnách. A baví je to!
1
·
2015
·
City Revue
· 19
vzd÷lání
Chystáme se
text: Marcela Škardová
na vysokou
Možná už máte jasno, kterou vysokou školu i který obor chcete studovat. Či snad ještě váháte? Stále je
čas se rozhodnout. My vám nyní nabízíme základní informace, které je dobré vědět, než podáte přihlášku.
Nejprve dovolte trochu teorie. Obecně platí, že vysoká škola nabízí a zajišťuje akreditované studijní programy, případně i různé kurzy v rámci
celoživotního vzdělávání. Vysoké školy rozlišujeme univerzitního typu
a neuniverzitní. Neuniverzitní školy realizují studium bakalářské a magisterské, kdežto univerzitní školy ještě navíc doktorské studium.
Kterou zvolit?
Potenciální studenti jistě mají jasno, jakému oboru se chtějí věnovat.
Ale zatímco například v případě ekonomie nebo lékařského či technického oboru je zřejmý alespoň hrubý nástin studia, řekněte sami – co si
představíte pod pojmem kulturologie nebo sociální komunikace?
Nikdy však není na škodu dozvědět se více informací předem, proto
vám doporučujeme navštívit vámi vybranou školu v rámci jejích dnů
otevřených dveří a co nejpodrobněji se na vše vyptat. Anebo si domluvit osobní schůzku v jiném termínu. Špatná volba studijního oboru
znamená zbytečné ztráty, a to nejen časové.
NEJRYCHLEJŠÍ
ROZVOZ JÍDLA
Oběd za 50 Kč
s rozvozem zdarma
Vyzkoušejte nejrychlejší rozvoz jídla v Praze.
Při objednávce stačí zadat slevový kód.
Váš slevový kód:
84fccd91
www.ordr.cz
Akce platí do odvolání.
20 ·
City Revue
· ·
1
2015
Lifebar jsou lahodné, zdravé a praktické svačinky pro malé
i dospělé. Dobře je zúročíte v kanceláři, tělocvičně nebo
třeba na cestách. Vrhněte se do každodenního dobrodružství
vyzbrojeni pořádnou dávkou energie!"
Značka Lifefood má certifikaci BIO,
všechny produkty jsou veganské,
bezlepkové, bez laktózy, bez
chemikálií a plnidel.
Výrobky i jednotlivé suroviny
odpovídají striktně zásadám
raw food – kvůli zachování živin
neprocházejí
tepelným zpracováním vyšším
než 42 °C a zůstávají čerstvé díky
speciální balicí technologii.
www.lifefood.cz
vzd÷lání
Kdo mþže jít na „vejšku“?
Až na výjimky platí, že k přijetí ke studiu bakalářskému
a k takzvanému dlouhému magisterskému potřebujete
střední školu s maturitou. Těmito výjimkami jsou vysoké školy,
které uskutečňují studijní programy v oblasti umění. A jak je to
v případě doktorského studia? Než si podáte přihlášku, musíte
být magistr.
A co za to?
Na školách je často třeba počítat s uhrazením poplatku za přijímací řízení, který se většinou pohybuje v řádech stokorun.
Něco jiného jsou pak poplatky za studium. U soukromých
institucí se obecně pohybuje v řádech několika desítek tisíc
korun za školní rok, to si však hravě zjistíte, když kliknete na jejich webové stránky. U veřejných škol je tomu jinak. Například
jestliže už máte titul bakalář či magistr a chcete si rozšířit vzdělání nebo studovat jiný obor, budete muset za další bakalářský
nebo magisterský studijní program něco málo zaplatit. Poplatek
– hradí se vždy na každý započatý akademický rok – se odvíjí
od takzvaného základu, který stanovuje MŠMT ČR ke konci ledna kalendářního roku a také ho zveřejňuje na svých webových
stránkách (například pro akademický školní rok 2014/2015 šlo
o částku 2 819 Kč). Veřejné školy tedy po vás mohou požadovat
maximálně tuto výši základu. Další příklady naleznete v zákonu
X
o vysokých školách, § 58.
Bankovní institut vysoká škola
Kariéra na dosah
Bakalářské obory / Bc.
IT
T mana
ažer
Informační technologie a management
Ban
Ba
nkov
nk
ovní
ní spe
p ci
cial
alis
ista
ta
Bankovní management
Banking management (studium v angličtině)
Ȼɚɧɤɨɜɫɤɢɣɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ (studium v ruštině)
E-com
om
mmerc
erce
e coor
oordin
d ator
din
Spec
Sp
ec
ciali
l stta úvěrů
ěr
Datový
Dato
Da
to
o spe
peci
cial
allis
ista
a
Finanční ředitel
Odha
adce ne
n mo
ov
viitos
tost
to
stí
stí
Realitní makléř
Spe
e c ia
a lis
lista
E
k
o
oce
ce
e ňo
ňo
ov
v ání
án
án
níí
n
o
m
Daňový specialista
Ekonomika a management podniku
(specializace: Řízení společnosti / Malé a střední
podniky / Marketing a sociální sítě / Řízení lidských
zdrojů / Právní aspekty řízení / Krizový management)
www.bivs.cz
Oceňování majetku
HR manager
Kriz
z ov
v ý ma
m a na
a že
žer
Ma
a rk
k e ting ma
man
na
a ge
er
Navazující magisterské obory / Ing.
Finance
Finance (studium v angličtině)
inzerce
Přijďte se nás zeptat na možnosti studia
ve Dnech otevřených dveří:
4. 2., 26. 2., 26. 3., 30. 4., 28. 5., 25. 6.,
30. 7., 27. 8., 24. 9. 2015.
1
·
2015
·
City Revue
· 21
vzd÷lání
Studium i bez pìijíma²ek?
Tady vám bohužel nemůžeme poskytnout konkrétní informaci platnou obecně pro všechny vysoké školy, či alespoň pro jejich většinu.
Forma přijímacího řízení není jednotně daná – podmínky si stanovuje
každá instituce sama. Může se tedy dokonce stát, že přijímačky nutné
nebudou. To si však musíte na své potenciální „alma mater“ zjistit. Stejně pak i to, podle jakých kritérií hodlá uchazeče o studium posuzovat.
Doporu²ujeme
Pokud chcete získat rychlý přehled o všech vysokých školách
v rámci ČR, podívejte se na internet:
www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/prehled-vysokych-skol.
22 ·
City Revue
· ·
1
2015
Pìijíma²ky v bodech
Počet vysokých škol, na které si chcete přihlásit, není omezený.
Každá škola (či fakulta) si sama určí termín, do kdy lze podat přihlášku ke studiu – musí to však zveřejnit minimálně s měsíčním předstihem. Formulář přihlášky najdete na jejích webových stránkách,
jednotný pro všechny školy neexistuje.
Ověřte si, zda vyplněnou přihlášku můžete dané instituci odeslat
elektronicky, nebo ji musíte doručit v písemné formě.
Formu a rámcový obsah zkoušek zjistíte na úřední desce konkrétní
vysoké školy.
Stejně tak si každá škola sama stanovuje termíny pro 1. kolo přijímacího řízení (a je na ní, zda bude vypisovat i další kolo/kola přijímaček).
O přijetí ke studiu v případě veřejných i státních škol rozhoduje děkan,
nebo rektor, na soukromých vysokých školách je to orgán určený vnitřním předpisem.
Zda vás škola přijímá, nebo ne, se dozvíte písemně do 30 dnů od
přijímacího řízení či od ověření podmínek pro přijetí ke studiu (pokud škola nevyhlašuje přijímací zkoušky, stanovuje si jiná kritéria
posuzování uchazečů neboli „podmínky pro přijetí ke studiu“).
Proti nepřijetí se můžete odvolat do 30 dnů od doručení tohoto
sdělení. A pak doufat, že to možná vyjde.
Autorka děkuje odboru vnějších vztahů a komunikace MŠMT ČR
za odbornou spolupráci.
FOTO: ARCHIV REDAKCE
Co je dobré vědět? Jak uvádí MŠMT ČR, u „bakaláře“ představuje standardní doba studia včetně praxe nejméně 3 a nejvýše 4 roky,
u „magistra“, pokud studium navazuje na „bakaláře“, je běžná doba tohoto studia nejméně 1 a nejvýše 3 roky. Pokud to ale charakter studia vyžaduje, může být udělená akreditace magisterskému studijnímu
programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program; v tomto
případě se standardní doba studia pohybuje od 4 do 6 let.
1
·
2015
·
City Revue
· 23
svatba
Nejkrásn»jší svatba
si žádá pe²livou pìípravu
Plánujete letos svůj den D?
Pokud se chcete vdávat či
ženit až za několik měsíců,
máte před sebou spoustu
času. Využijte ho tak, abyste
posléze svůj svatební den
prožili bez chybičky.
text: Marcela Škardová
Pro dámy je prvořadé, co budou mít na sobě a jak se vůbec ukázat v co
„nejlepším světle“. Avšak to je jen začátek, i když velice důležitý. Pánové
možná dumají, jak zařídit svatební hostinu, aby nenastalo žádné faux
pas. A oba nakonec třeba dojdou k tomu, že lepší je nebýt na všechno
sami, a tak si najmou služby profesionálů.
Svatební šaty pro
NI
Romantika stále vede před strohými modely, každé šaty však mohou
být svůdné. Tomu napomáhají více či méně odhalená záda a ramena,
a když se v takovém modelu zrovna necítíte, sáhněte po krajce. Podobně rozličná bývá i samotná délka šatů, byť nutno podotknout, že
převažuje délka až na zem. Chcete-li se vdávat ve skutečně krátké mini,
je lepší nechat si takové šaty na převlečení, později po obřadu.
Střih šatů zvolte tak, aby byl vhodný pro vaši postavu i typ, a pokud si nevíte rady, spolehněte se na zkušené odborníky ze svatebních salonů. Dopřejte si čas a zkoušejte tak dlouho, až si skutečně
vyberete nejkrásnější šaty. Běžná je i jejich drobná úprava, aby vám
opravdu „sedly“.
Samozřejmě si můžete nechat šaty rovněž ušít, avšak bohatě řešené modely jsou dost nákladné, proto zvažte, zda se vám to skutečně
X
vyplatí.
Co budete ìešit
Nevěsta: šaty, boty, spodní prádlo, závoj, šperky, účes, líčení, kytice
Ženich: šaty, obuv, případně účes
Oba: svatební oznámení, rozlučka se svobodou, všechno kolem obřadu (úřední
formality, výběr místa, prstýnky, doprava, fotodokumentace či video dokumentace, hudba), všechno kolem hostiny (pozvánky ke stolu, zasedací pořádek, dekorace, kompletní menu, program, případně výslužka)
24 ·
City Revue
· ·
1
2015
P
roč se na trhu objevila
služba svatebního koordinátora a svatební
agentury?
• Poptávka po organizaci a plánováni akcí a svateb, zejména ve
větších městech, se neustále zvyšuje. Připravit všechno bez pochybení a na profesionální úrovni pro
několik desítek nebo i stovek lidí
vyžaduje znalosti, kontakty, organizační schopnosti a také do určité
míry vyjednávací vlohy a trpělivost.
Svatebčané a snoubenci si svatbu
mají užít bez stresu z příprav a neustálého hlídání rozpočtu. Od toho
jsme tady my.
Jak mi koordinátor ulehčí přípravu mojí svatby?
• Koordinátor se s vámi setká několikrát a naplánuje svatbu podle
vašich požadavků. Předvede materiály, barvy, dekorace pro výzdobu
a po celou dobu příprav je s vámi
v telefonickém nebo e-mailovém
kontaktu. Poradí a doplní služby,
na které jste možná pozapomněli,
nebo naopak zredukuje zbytečné
náklady, které by například překračovaly rozpočet. Všechno s vámi
projedná, navštívíte spolu místo
svatby, místo, kde se bude svatba
konat, zařídí degustaci a domluví
kompletní servis dodavatelů včetně cen za každou službu. Naše
agentura thinkPARTY poskytuje
také koordinátora, který je vám po
celý svatební den k dispozici.
Kolik mě to stojí a proč bych
měla s koordinátorem ušetřit?
• Kalkulace svatby je tvořena
pro každého klienta zvlášť. Na
první schůzce, která je u nás
jídla, pití, dekorací, květin, veškerých externích služeb, jako jsou fotograf, stylistka, hudba, výběr šatů,
programu, až po speciální požadavky na zážitkové svatby. Máme
své stálé dodavatele a spolupracovníky, ale jednáme s každým,
kdo nás pro danou akci zaujme.
Poskytujeme také jednotlivé služby nebo jejich balíčky. ThinkPARTY
je multijazyčná agentura, takže připravujeme i mezinárodní svatby.
Mluvíme anglicky, německy, česky
a slovensky.
V jakém časovém předstihu
bych si službu měla objednat?
• Ideální je mít na přípravu alespoň 4 měsíce, ale zvládneme také
last minute situace, nebo dlouhodobé plánování rok dopředu.
Čím je svatba větší a náročnější na
dodavatele, místo nebo program,
tím lepší je rezervovat si služby
v předstihu, aby se vše stihlo bez
zbytečného stresu.
Jakou mám garanci, že svatba
proběhne podle mých představ?
• S agenturou podepíšete kontrakt, jímž se agentura zavazuje
dodat a zorganizovat předem domluvené a v kontraktu stanovené
služby a vy se zavazujete tyto služby uhradit. Velkou výhodou thinkPARTY je, že obdržíte jediný účet
za všechny služby, které si svatba
vyžaduje. Přehledně a bez skrytých
nákladů.
kalkulaci a dále se dohodneme
na kompletní nebo částečné
spolupráci. V thinkPARTY děláme
svatby na klíč, ale zprostředkujeme i jednotlivé služby, jako jsou
Vaše přání
je naší radostí
Aby byl váš vysněný den
D skutečně snový a nic se
nepokazilo, aby svatba proběhla
tak, jak jste si ji naplánovali,
je vhodné se svěřit do rukou
profesionálů. O výhodách využití
svatební agentury jsme si povídali
s majitelkou agentury thinkPARTY,
Ing. Danou Henčekovou.
v thinkPARTY bezplatná, si domluvíme základní požadované
služby, přibližný počet hostů,
rozpočet a vše ostatní. Poté od
nás klient obdrží předběžnou
květinová výzdoba, dekorace, fotograf, dort a jiné.
Co všechno agentura zvládne?
• V thinkPARTY zajišťujeme vše
od výběru místa svatby, oznámení,
VAŠE PŘÁNÍ JE NAŠÍ RADOSTÍ
Každý z nás má svou vlastní představu o perfektní svatbě, party či
večírku. My vám tyto představy rádi splníme.
Organizace a realizace svateb, firemních večírků a soukromých
oslav jsou naší parketou. Myslete ve stylu PARTY!
www.thinkparty.cz
1
·
2015
·
City Revue
· 25
svatba
ON?
Nikde není psáno, že oblek ženicha a šaty nevěsty
musejí spolu bezpodmínečně ladit. Co je důležité?
Spojovat by je měl nějaký detail – například barva
motýlku či kravaty bude odpovídat zabarvení květů v kytici. Pánové nejčastěji sázejí na
klasické obleky v tmavších barvách (modrá, šedá, černá), i když v horkých letních
dnech se pro tuto příležitost krásně hodí
i světlý oblek, tedy klasická bílá, odstín
champagne či holubičí šeď. Kromě barevných preferencí je však dobré zůstat
lidově řečeno nohama na zemi a vybrat
takovou, která bude ženichovi opravdu
slušet. A zda zvolí jen sako a kalhoty, či
k nim ještě přidá vestu, je už jenom na
něm. Nebo spíše na nevěstě?
Hostina: klasika i raut
Všechno se vyvíjí. Dříve bylo běžné uspořádat hostinu v restauraci, s tradičním zasedacím pořádkem, s předem daným menu
a obsluhujícím personálem. Dnes se nabízí
i druhá možnost – raut, který můžete uspořádat jak v restauraci, tak na jiném příhodném
místě.
Každé řešení má své plusy i mínusy. Při klasické hostině jsou svatebčané přece jen více
svázání konvencemi, je třeba respektovat předem daný chod celé akce. A občas se může
stát, že plánování zasedacího pořádku
neklapne, a pak vedle sebe stráví několik hodin lidé, kteří si nemají co říci. Rovněž
je otázkou, jak se bude účtovat alkohol, který většinou představuje nejdražší položku hostiny. Naopak raut dovoluje neformálnější zábavu, nikdo se
nemusí nutit do jídla, ba ani do konverzace, když se mu zrovna nechce,
a mnohdy cateringové společnosti umožní, abyste si alkohol zajistili sami.
Ovšem – právě tato volnost zase ne každému vyhovuje a stejně tak každý
26 ·
City Revue
· ·
1
2015
Kytice jako inspirace
V poslední době se u nevěst více zvýrazňují rty a úměrně jim pak oči.
Oční stíny by měly ladit nejen s přirozeným vybarvením dámy (tón pleti,
barva očí a vlasů), ale také s její kyticí.
Kytice nevěsty se může stát „odrazovým můstkem“ i pro ženicha, když si
do klopy vetkne její zmenšenou podobu, či třeba jen květ.
netouží po tom, odvážet na hostinu desítky láhví, když se má soustředit na
zcela jiné věci.
Zvažte si sami, která varianta vám více vyhovuje, pak si nechte od
několika firem předložit cenovou kalkulaci a porovnávejte.
Jak mít mén» starostí
Přestože jsme dosud zmínili pouze dvě, byť velice důležité položky svatby, už jen z nich je zřejmé, kolik vás čeká starostí. Abyste opravdu na nic
podstatného nezapomněli, vyplatí se konzultace s profesionální svatební
agenturou. Mnohé z nich nabízejí i konzultační služby – odborné poradenství, na co vše je třeba v souvislosti s vaším dnem D myslet, co byste
měli zařídit a jak. Může se jednat o zdánlivé maličkosti (například kdy je
vhodné posílat svatební oznámení, jak zabavit hosty na hostině…) i zásadní věci (harmonogram svatebního dne…). Také vám zpravidla doporučí osvědčené firmy v daném oboru, s nimiž mají, na rozdíl od vás,
zkušenosti. Samozřejmě dobré!
Druhá cesta je ještě komfortnější – nechte si zajistit svatbu na klíč.
Ačkoli se takové řešení zdá být finančně nákladné, nemusí to tak být
vždy. Jak jsme zmínili, zkušené svatební agentury spolupracují s řadou
firem, a ty zase vědí, že se na ně agentura bude průběžně obracet. Proto můžete v jednotlivých položkách svatebních příprav třeba i ušetřit
nebo se „dostat“ na cenu, kterou byste tak jako tak zaplatili. Co myslíte,
není lepší ušetřit spoustu času a nakonec si svůj den v klidu a naplno
užít? Abyste na něj vzpomínali rádi i po mnoha letech.
FOTO: ARCHIV REDAKCE
A co si oble²e
Mini invazivní metody estetické chirurgie
•
•
•
•
•
specifické metody, šetrné k lidskému tělu
pouze lokální anestezie
minimální doba rekonvalescence
bezbolestné
profesionální přístup
TANEČNÍ CENTRUM
STAGE
JE URČENO VŠEM ZÁJEMCŮM
O TANEC A FITNESS POHYBOVÉ
AKTIVITY.
Lekce a kurzy všech úrovní a pro všechny věkové
kategorie ve více jak 30 rùzných tanečních stylech.
Pilates, PortDeBras, Kizomba, Brasil Funk, Dance Workout, Afro,
Reggaeton, Latino Fitness, Cuban Dances, Hula Hoop, Tribal Fusion
a mnoho dlaších.
Taneční centrum STAGE, Budečská 35, Praha 2
Tel.: 732 169 200, email: [email protected]
najdete nás také na facebooku: facebook.com/StagePraha.cz
www.diamondclinic.cz
www.stagepraha.cz
inzerce
Diamond clinic, Kateřinská 1526/7, 120 00 Praha 2, (stanice I. P. Pavlova)
1
·
2015
·
City Revue
· 27
zdraví
Chcete zhubnout?
Víme jak!
text: Marcela Škardová
Věčně se trápit dietami, abyste na několik měsíců zhubli, ale za rok byli zase na své původní
váze, není vůbec zdravé. Poradíme vám, jak změnit svůj životní styl, abyste nejen zhubli, ale
také si sníženou váhu udrželi.
Leden je měsícem diet a nejrůznějšího redukčního snažení, jak se (nejen) po vánočních svátcích zbavit přebytečných kil. Energetický zákon se však nedá obejít, proto v první řadě řešte poměr svého výdeje
a příjmu. Kila navíc budou mizet jen tehdy, když sníte méně kilojoulů,
než kolik vydáte. Což samozřejmě platí pro všechny lidi, kteří jsou jinak
v dobrém zdravotním stavu, když tedy za jejich nadváhu nemůže například špatná činnost štítné žlázy a podobně.
překvapení, kolik „drobností“ jste za celý den slupli. A také snadno zjistíte, jak nepravidelně vlastně jíte – přitom pravidelnost je jednou z podmínek správného hubnutí. Na internetu najdete tabulky energetických
hodnot potravin, snadno si tedy spočítáte, které potraviny jsou pro vás
ideální a které je třeba výrazně omezit. Určitě si však nic neodříkejte
natrvalo; každému se špatně hubne, když ví, že něco už natrvalo nesmí.
Nejde jen o kilojouly
Bez pohybu to nejde
I lidé s vysokým stupněm obezity mohou více chodit, prospěšný je také
aqua aerobik, který šetří pohybový aparát i nosné klouby. Chcete-li se
vydat do posilovny, doporučujeme konzultaci s trenérem. Lepší je však
společně s ním absolvovat několik hodin na jednotlivých strojích, a nejlepší pak nechat si sestavit cvičební plán na míru a trénovat po určitou
dobu za odborného dozoru.
Každý si může najít takovou formu pohybu, která mu bude vyhovovat. Začít se dá snadno už jen tím, když kus cesty do práce ujdete pěšky
nebo schody budete zdolávat po svých.
S tužkou a papírem
Přestože si mnoho lidí říká, že vlastně ani moc nejí, a stejně nevidí žádný
váhový úbytek, pravdou je spíše opak. Proto si po dobu alespoň jednoho měsíce poctivě zapisujte všechno, co sníte i vypijete. Sami budete
28 ·
City Revue
· ·
1
2015
U potravin kromě základních složek a energetické hodnoty sledujte
také glykemický index (GI), který uvádí, jak rychle se cukr z jídla vstřebá
do krve. Čím je hodnota GI vyšší, tím dříve zase začnete pociťovat hlad.
Obecně se při hubnutí doporučuje vybírat takové potraviny, jejichž GI
se pohybuje pod číslem 50. Pozor však na záměnu – GI není totéž co
kalorická hodnota potravin!
dekn»te si o pomoc
Člověku samotnému se hůře hubne, lépe to jde ve skupině stejně „postižených“. Pomoci ale může i rodina nebo kamarádi, a pokud se před
nimi ostýcháte, vyhledejte odborníky. Profesionální výživový poradce
vám sestaví jídelníček, osobní trenér zase pohybový plán a někteří odborníci nabízejí obě služby současně. Důležité je, že vám „ušijí program“
doslova na tělo, s ohledem na vaše dosavadní zvyklosti, aktuální zdravotní stav i psychickou kondici.
zdraví
klad tuk uložený v oblasti zadečku a stehen, který ani po prokazatelném,
dlouhodobém snažení nemizí) jde opravdu o metody doplňkové.
Co tedy můžete například zkusit? Klasickou či laserovou akupunkturu, kryolipolýzu, vakuovou masáž, ultrazvukovou či laserovou liposukci, elektrostimulaci nebo třeba lymfodrenáž. Posledně zmiňovaná
metoda se provádí ručně či strojově, funguje na principu tlakové masáže a jejím smyslem je co nejlépe aktivovat činnost lymfatického systému. Díky tomu pak dochází k zeštíhlení zejména v oblasti kritických
partií.
Co ješt» mþže pomoci
FOTO: ARCHIV REDAKCE
Studia a kliniky zdravého životního stylu a krásy nabízejí řadu metod, s nimiž hubnutí půjde lépe. Vždy však mějte na mysli, že až na výjimky (napří-
Spalova²e tukþ
Mezi známé látky patří například CLA (kyselina linolová) či L-carnitin.
Obě se vyskytují v přirozené potravě, avšak ne vždy je konzumujeme
v dostatečném množství. Pak se vyplatí po poradě s odborníkem vsadit
na speciální preparáty s obsahem těchto látek, které napomáhají spalovat
podkožní tuk.
Systém asistovaného hubnutí®
– všechno je jinak!
S takovým pocitem odcházejí klienti z ordinací
diplomovaných nutričních terapeutů pracujících
Systémem asistovaného hubnutí®.
Kila jdou dolů snadno, když víte jak na to-!
Tato nová metoda redukce opravdu převrací úplně naruby velké
množství zažitých dogmat, polopravd a dezinformací. Většina klientů má zažitou letitou představu, že
když potřebují redukovat, tak musejí omezit stravu a musejí cvičit, jinak nezhubnou. Ani jedno při použití Systému asistovaného hubnutí®
není nutné! Systém asistovaného
hubnutí® je metoda, která vám při
redukci dovoluj jíst všechny potraviny a pohyb používáte pro radost,
a ne kvůli redukci.
Aby nevznikla nějaká mýlka
– nemáme nic proti pohybu! Naopak! Pro děti a seniory je naprosto
nezbytný, ale redukující by si měli
hodně promyslet, zda ho budou
realizovat souběžně s redukcí.
Jednak řadě klientů způsobuje
navýšení a rovněž je to velmi náročné na psychiku, protože zvýšení hmotnosti, který následuje po
sportu, často rádoby odborníci
označují jako nárůst svalové hmoty,
ale to je jen malá část toho, co se
v těle děje doopravdy!
mozek nemá informace o tom, co
je v těle třeba. Přesto se s ním snažíme řídit příjem potravy, a proto
bohužel naše těla špatně dopadají.
A přitom je to velice jednoduché.
Pokud použijete Systém asistovaného hubnutí®, pak klidně k obědu
jíte roštěnou s rýží, rajskou s knedlíky, zapečené těstoviny či buchtičky
se šodó, a budete hubnout! Že to
není možné? Ale právě že je.
Již dlouhodobě si udržuji hmotnost jen tím, že si správně řídím
stravu Systémem asistovaného
hubnutí®.
PR
Pro redukující je to však naprosto zásadní. Není jednoduché celý
proces popsat. V buňkách každou
vteřinu probíhají určité procesy,
které zajišťují energii pro pohyby
těla, jeho fungování. Při této činnosti vznikají metabolity a energie.
Jedním z těchto metabolitů je metabolická voda.
S tou jsou právě největší problémy, se kterými se redukující člověk
musí vypořádat. Ne, že by sportem
nic nevycvičil, samozřejmě, že vycvičí! Jenže pokud mu nikdo nevysvětlí, že musí přebytečnou vyrobenou vodu dostat z těla velmi rychle
pryč, tak místo zhubnutí ztloustne
(http://www.asistovane-hubnuti.
com/pohyb/).
Omezování stravy je zrovna tak
špatné a zrovna tak zbytečné. Velký
1
Tel.: 604219187 Náměstková, DiS.
732329680 Bc. Drábková
[email protected]
Poliklinika Agel
Italská 560/37, 120 00 Praha 2
·
2015
·
City Revue
· 29
Mráz, který nepálí
Vyhřívání těla v klasické sauně absolvovala alespoň jednou většina z nás. Prohříváme zde
bolavé svaly a klouby či relaxujeme. Co byste ale řekli na polárium? Místo horka a pocení tu na
vás čekají mráz, rukavice a „tlusté“ ponožky. Vítejte v modřanském Kryocentru.
Na návštěvu modřanského Kryocentra se připravuji svědomitě, přesně
dle pokynů na webových stránkách. Ovšem není to nic složitého, tričko,
kraťasy, teplé ponožky a osuška. Kryocentrum nacházím velmi jednoduše, díky jasně viditelným navigačním cedulím. Upřímně, očekávám tichý
provoz čtvrtečního dopoledne, kdy nikdo nemá čas. Opak je pravdou. Ve
foyeru Kryocentra halasí skupina 20 teenagerů, kteří právě navštívili polárium v rámci školní výuky, a další návštěvníci přicházejí. Okamžitě se mě
ujímá přímo majitel Kryocentra Mgr. Roman Hrabaň, který mi v rychlosti
vysvětluje „pravidla hry“. Každý nový návštěvník vyplní krátký dotazník
o zdravotním stavu, je mu změřen tlak a jde se na věc. Počáteční nervozita je pryč. Připadám si jako při sjíždění Vltavy pod vedením zkušeného
vodáka. Všichni a všude se zdraví, ptají se, zajímají se a průběh návštěvy
má příjemné tempo. V šatně oťukávám situaci na zkušeném polárníkovi.
„Já už bych bez toho nemohl být, jsem tady pečený mražený.“
Sestupuji po schodech k poláriu a ocitám se v čekárně na mrazení.
Fasuji líbivé palčáky, čelenku, pantofle a roušku. Roman Hrabaň vše diriguje, neboť polárníků je hodně. Samotný pobyt v poláriu probíhá ve
tříčlenných skupinkách. Mám štěstí, jdeme ve třech s nádhernou polárnicí, která jde poprvé, jako já. Posouváme se na lavici před vstupem do
polária, sedím vedle té krásné slečny, která je také ráda, že jdu poprvé.
Už cítím chlad, je to jako na střídačce před prvním vstupem do zápasu
NHL. Nálada je výborná. Jdeme na to.
Sestupujeme několik schodů k poláriu, kde se malou chvíli aklimatizujeme při teplotě –60 °C. Což je hrozná zima -. Se slečnou na sebe
mrkneme, otevíráme dveře polária a je to tady. –130 °C jen v kraťasech
neošálíš. Začíná úžasný mix adrenalinu a totálního chladu a já zjišťuji, že si to užívám. První minutu je zima mimozemská. Pomalými kroky chodíme v kruhu, vnitřek ve varu, pokožka jako led. Krátké pípnutí
oznamuje konec první minuty, otáčíme se. Druhá minuta je paradoxně
lepší. Pokožka už vychladla, pocit absolutní zimy ustupuje a je mi fajn.
Pokud se dá mluvit o pocitu tepla v –130 °C, tak nastává. Druhá minuta
uběhla mnohonásobně rychleji, a my chodíme dál. Při dalším pípnu-
Radek Štěpánek a Petr Koukal
Při návštěvě modřanského Kryocentra nám na dotazy odpovídali Mgr. Roman Hrabaň a Ivo Pultr, jednatelé společnosti Kryocentrum s.r.o.
Proč právě mráz, před kterým se
všichni běžně spíše chrání?
Výrazně nízké teploty v poláriu působí na chladové receptory na pokožce,
které poté předávají signál do mozku.
Na základě „zpráv“ z povrchu těla dá
mozek podnět k procesům chránícím
život celého organismu. Ve velmi krátké
době se tak rozšíří cévy krevního a lymfatického systému a dojde ke zrychlení
metabolismu. Díky mrazu se výrazně
zvýší produkce enzymů a hormonů,
které zvyšují fyzickou a psychickou
odolnost (mj. endorfiny, dopamin, serotonin – hormony pohody, štěstí). Polárium podporuje protizánětlivé a hojivé
procesy v těle. Je mimořádně vhodné
při rekonvalescenci po operaci kolena, šlach, úponů, výronů, natržených
svalů a podobně. Zároveň se uvolňují
energetické rezervy z tukových tkání,
zintenzivní se činnost tělesných orgánů a tím se znásobí odvádění zplodin
z organismu. Má též vynikající výsledky
Ivo Pultr, houslista Pavel Šporcl
a Mgr. Roman Hrabaň na vstupu
do polária.
30 ·
City Revue
· ·
1
2015
při tlumení příznaků astmatu, ale i pylových alergií. Pomáhá lidem nadměrně
zatěžujícím své hlasivky, jako jsou herci,
zpěváci, moderátoři, ale i učitelé.
na pleť trpící lupénkou, ekzémy či akné.
Bez zajímavosti rovněž není pozitivní vliv
při snižování nadváhy a odstraňování
celulitidy.
Dá se terapie chladem aplikovat
i lokálně?
Lokální kryoterapie je známa více jak
50 let. Ochlazením postiženého místa
a jeho bezprostředního okolí dochází
ke snížení vnímání bolesti. Pohyblivost
kloubů se zlepšuje, otoky, jak zánětlivé,
tak úrazové, se díky lepšímu lymfatickému transportu cévami zmenšují. Snížení
tkáňové teploty vede i k potlačení zánětlivého procesu. Přístroj na lokální terapii
máme samozřejmě u nás k dispozici.
Vidím zde na stěnách fotografie
mnoha známých osobností, zejména
sportovců. Má polárium význam
i v jejich přípravě?
Pravidelná návštěva polária vede k mobilizaci silových a energetických zásob
a permanentnímu vzestupu výkonnosti
o 15 % až 20 %. Zvýšená koncentrace
kyslíku v krvi, která je zapříčiněna stimulací dýchání extrémně nízkou teplotou, působí nesmírně blahodárně na
prokrvení věnčitých cév a zlepšuje tím
výkonnost srdečního svalu. Mezi naše
pravidelné návštěvníky patří například
Barbora Špotáková, Lukáš Rosol, Zuzana Hejnová, Ilona Burgrová, Petr Koukal
a další. Není výjimkou, že zde při pravidelných návštěvách špičkové sportovce,
ale i umělce, potkáte.
Mají pravidelné návštěvy polária
také estetické účinky?
Jistě. Zejména ženy bude jistě zajímat
využití mrazové terapie pro estetické
účely. Intenzivní zchlazení pozitivně působí na stárnoucí pleť a pokožku, ale také
HC Dukla Praha
tí již polárium opouštím. Zvládl jsem to, bylo to super, jsem polárník.
Roman Hrabaň nás vizuálně kontroluje a předává kolegovi, který má
na starost relaxaci a opětovné zahřátí organismu. Vybírám si rotoped.
Zhruba v polovině času toho mám dost. Ale pohled na kolegy starší
o 20–30 let, kteří cvičí v pohodě, mi velí zatnout zuby. A taky ta krásná
polárnice v plavkách na stepperu naproti… Uvědomuji si, že je rozdíl
soustavně si zdraví pěstovat, nebo si ho soustavně ničit. Po následujícím krátkém strečingu jsem hotov.
Cítím se báječně, nabuzeně. Po půlhodině od příchodu usedám
k lahodné kávě jako jiný člověk. Samozřejmě, jedna návštěva vůbec nic
neřeší, důležité je začít a vytrvat.
První pražské POLARIUM
PŘIPRAVIL: MILAN JANATA
FOTO: ARCHIV KRYOCENTRUM S.R.O.
Kryocentrum s.r.o. bylo otevřeno v červnu 2006 jako vůbec první zařízení podobného druhu v Praze. Do dnešních dnů zde zkušený tým uskutečnil tisíce
vstupů do polária, čímž pomohl stovkám lidí, zejména od chronických bolestí.
Polárium navštěvují i zdraví lidé, u kterých se začínají objevovat drobné změny
na pohybovém aparátu, ale nejsou ještě chronické. Lidé, kteří chtějí předejít
vzniku únavového syndromu jako důsledku životního tempa (zvláště z vysokého pracovního zatížení), kteří si chtějí posílit imunitu a zvýšit si svoji fyzickou
kondici a v neposlední řadě zpomalit nezadržitelný proces stárnutí. V Kryocentru můžete využít i dalších služeb, jako jsou masáže, návštěva solné jeskyně, přístrojová lymfodrenáž, či možnost využití tělocvičny. Kombinací těchto
procedur dosáhnete celkové vyšší účinnosti. Všechny služby Kryocentra jsou
dostupné bez objednání.
Kryocentrum s.r.o., Imrychova 984/27, Praha 4
Recepce: Tel.: 241 760 388, M: 734 487 249,
[email protected], www.kryocentrum.cz
Zuzka Hejnová
1
·
2015
·
City Revue
· 31
zdraví
Snowhill skiareály
kvalita, komfort, profesionalita na dosah ruky
Společnost Snowhill provozuje šest areálů po celé České republice: Herlíkovice, Šachty, Kamenec, Kozinec,
Kašperské Hory a Mariánské Lázně. Největší zájem zaznamenávají tradičně oblíbené Herlíkovice, rodinné
lyžařské středisko se vším, co je k zimním radovánkám třeba: tahák sezony – restaurace alpského typu s velkou
terasou a nádherným výhledem, dětský park se školičkou, lyžařská půjčovna, profesionální měřený slalom,
WiFi zdarma a skibus z Prahy Černého Mostu přímo pod sjezdovku.
můžete naskočit do skvěle upravených běžeckých tratí. Nabídku skiareálu Šachty doplňuje
oblíbené večerní lyžování a samozřejmostí je
už lyžařská škola s profesionálními instruktory
a půjčovna lyžařského vybavení. Horská restaurace pak zláká ke své návštěvě všechny lyžaře
k dobrému jídlu a příjemnému posezení s jedinečným výhledem
Kamenec – dlouhé sportovní
lyžování, carving až do večera
Novinkou, která potěší všechny lyžaře a snowboardisty, je speciální nabídka rodinného
jízdného, a zejména zlevněného skipasu v pracovních dnech od pondělí do čtvrtka. Dále se
posouvá v Herlíkovicích hranice věku pro zvýhodněné jízdné u dětí ze 4 na 5 let a všude pro
juniory až na 18 let. Senioři od 65 let mají slevu
20 % a navíc všichni lyžaři starší 55 let lyžují každou středu ještě výhodněji.
Herlíkovice – hory pro sportovní
rodinu, lyžování od batolat
po seniory
Oblíbený rodinný skiareál nedaleko Vrchlabí
láká na 12 kilometrů sjezdovek, 2 čtyřsedačkové lanovky a 5 vleků. Denně se lyžuje od
8.30 do 16 hodin a po nezbytných úpravách
pokračuje na osvětlených sjezdovkách večerní lyžování od 18 do 21 hodin. Sjezdové tratě
se vyznačují svou komfortní šířkou, což značně zvyšuje bezpečnost lyžařů. V nabídce jsou
sjezdové tratě různých obtížností, od nejsnazší
modré přes střední červenou až po závodní
černou. Lákadlem pro ty nejmenší jsou profesionální dětské parky – moderní areály s mnoha atrakcemi. Nechybí ani pojízdný koberec,
lyžařský kolotoč, nejnovější výukové prvky
a vyhřívaná herna. Při celodenním lyžování
jednomu pořádně vytráví, a tak je alpský typ
občerstvení formou samoobslužné restaurace
vhodnou zastávkou na chutný oběd. Restauraci s open air terasou naleznete u nástupiště na
lanovku na Žalý v prostoru dojezdu červené
sjezdovky.
Vyznavači kvalitního lyžování na dlouhých
sjezdových tratích vyhledávají Kamenec v Jablonci nad Jizerou. Kromě denního lyžování na
3,3 km je k dispozici 1,1 km na lyžování večerní,
s převýšením 277 m tak jde o jednu z nejlepších sjezdových tratí u nás. Součástí nabídky
je měřený slalom, půjčovna lyží a dětská zóna.
Během celodenního sportování přijde vhod
návštěva příjemné restaurace.
Šachty – pohodová rodinná
lyžovačka s krásným výhledem
Vysoké nad Jizerou, kde se nachází skiareál
Šachty, poskytuje příjemné útočiště pro celou
rodinu a nabízí 4 km sjezdovek a 4 vleky. Pro
děti funguje profesionální dětský park s lyžařským kolotočem, slalomem s pohádkovými
bytostmi, provázkovým dětským vlekem a potěší i herna na zahřátí. Vedle dětského parku
Do Herlíkovic, Šachet a Kamence se nejen z Prahy pohodlně a jednoduše
dostanete speciálními linkami skibusů za skvělou cenu včetně skipasu.
Pohodlí poskytuje online rezervace skibusu na webových stránkách
www.snowhill.cz. Všem zákazníkům je denně k dispozici také infolinka
na tel. 737 222 456 nebo web www.snowhill.cz, kde naleznou
veškeré informace o lyžařských areálech Snowhill.
32 ·
City Revue
· ·
1
2015
aktivn÷
a
ktivn
n÷
Báje²né jarní prázdniny
v Aquapalace Praha
Pro všechny školáky hlásí Aquapalace Praha zahájení sezóny
jarních prázdnin, kdy je pro návštěvníky nachystaná skvělá zábava,
hry, soutěže, nové atrakce a speciální akce – všechny děti mají
vstup pouze za symbolickou 1 korunu! Udělejte radost sobě a svým
blízkým a přijeďte si užít nejbáječnější prázdniny!
Největší aquapark v Čechách Aquapalace Praha rozšířil v loňském
roce počet toboganů, které jsou skvělou a vyhledávanou zábavou pro
všechny věkové kategorie návštěvníků – vybrat si můžete od malých
a krátkých dětských toboganů přes adrenalinové zážitky na oblíbeném SpaceBowl, temném Twisteru, jízdě na speciálních pneumatikách
v bláznivém CrazyTube, prudké jízdě na Kamikaze až po oblíbený rekordně dlouhý Canyon, což je vlastně vnitřní divoká řeka. Kromě klasických toboganů a skluzavek ovšem v letošní sezóně připravil Aquapalace Praha také další originální atrakce inspirované zahraniční zábavou.
V Paláci pokladů se tak můžete těšit na vodní autodrom, což je jakási
vodní verze pouťových autíček, nebo zcela nový letecký trenažér FlyMotion, vhodný hlavně pro dospělé návštěvníky, kteří si rádi vyzkoušejí
jízdu v pravém leteckém simulátoru.
Pokud vám schází léto a vzpomínáte na den strávený ve vlnách,
v Aquapalace je pro vás připraveno mořské vlnobití každou půlhodinu, abyste si užili opravdovou dovolenou. Dobrou zprávou pro všechny
rodiče jsou navíc připravené animační programy, kde se vaše děti zabaví a dospělí tak mohou zatím odpočívat v Saunovém světě. „Na jarní
prázdniny jsme se snažili připravit zábavu pro všechny věkové kategorie, aby si den u nás užila celá rodina a návštěva se stala neopakovatelným zážitkem. Hlavní výhodou, kterou můžeme nabídnout, na rozdíl od
lyžařských areálů, je absolutní nezávislost na počasí, jelikož voda u nás
má stálou teplotu 29 °C, takže plánovaný výlet k nám v žádném případě
nepříznivé podmínky nemohou narušit. Sezóna jarních prázdnin je zahájená od 31. ledna a bude pokračovat až do března,“ řekl Štěpán Vele,
ředitel obchodu a marketingu resortu Aquapalace Praha.
AQUAPALACE PRAHA
Pražská 138,
Obchodní zóna Průhonice-Čestlice
www.aquapalace.cz
1
·
2015
201
0 5
Štěpán Vele
·
City
C
Cit
y Rev
Revue
Re
ue
· 33
zdraví
Elektronická cigareta
– v ²em je lepší než klasika?
Moderní a zdravé je sice nekouřit, ale těžko to vysvětlíte lidem, kteří si život bez cigarety
nedokážou představit. Určitou pomoc všem závislým kuřákům však může nabídnout
text: Marcela Škardová
e-cigareta. PROČ?
Jak to funguje
Na trhu jsou k dostání jak jednorázové elektronické cigarety, tak i e-cigarety s vyměnitelnou náplní.
Obecně se e-cigareta skládá z několika dílů, kromě zmiňované náplně (označuje se jako e-liquid)
jde o atomizér (cartomizér) a baterii. Pokud si
koupíte originální, značkovou náplň, její složení
byste vždy měli najít na obalu výrobku.
34 ·
City Revue
· ·
1
201
2015
Co vlastn» obsahují
Rovněž u e-cigaret se často hovoří hlavně o nikotinu, ten je přece tak
škodlivý, ale zde je nutné dodat – prodávají se náplně s různým obsahem nikotinu a některé tuto složku dokonce vůbec nemají. Neboli
každý si může vybrat.
Dále mezi základní látky patří zejména propylenglykol a rostlinný
glycerin. Obě se považují za zdraví neškodné, ostatně například propylenglykol se používá i v jiných odvětvích, třeba v kosmetickém či potravinářském průmyslu nebo v medicíně, rostlinný glycerin se rovněž
využívá v medicíně či potravinářství.
A co v nich nenajdete
Připomeňme si, že e-cigareta nehoří. V ní se zahřívá a pak z ní odchází
pára. Kuřák těchto e-cigaret tedy nevdechuje kouř, a tím pádem nedodává svému organismu dehet, oxid uhličitý ani řadu dalších složek, které jsou prokazatelně zdraví škodlivé. O nikotinu, způsobujícím závislost,
se samozřejmě nedá říci, že by byl zdravý. Ale jak jsme již uvedli, jeho
FOTO: VAPORUM2 A ARCHIV REDAKCE
Nikde to není psáno a také žádný solidní prodejce by
vám neměl tvrdit, že právě díky e-cigaretám se kuřák
zbaví svého zlozvyku. Odnaučit se kouřit je až na výjimky neskutečně těžké; každý nemá tolik vůle, aby po
letech strávených s cigaretou v ruce ji „típnul“ a další si
už nikdy nezapálil. U těchto lidí však e-cigareta může
fungovat jako pomocná berlička, ostatně v některých
státech se dokonce doporučuje zařadit ji do plánu
odvykání kouření klasických cigaret.
zdraví
množství si můžete do jisté míry regulovat, navíc podle některých studií e-cigareta neposkytuje tělu nikotin tak efektivně jako tabákový kouř
(neboli kuřák e-cigaret přijímá menší množství nikotinu). Zde se však
opět dostáváme k tomu, jak silnou vůli má silný kuřák, který se pokouší
se svým zlozvykem skoncovat.
Kde se dá ušetìit
Hodně příznivců e-cigaret argumentuje tím, že za ně neutratí tolik peněz jako za klasické. To je pravda, zpočátku je však třeba počítat s pořízením e-cigarety, která může stát třeba tisíc korun, dále si podle potřeby i chutě dokupujete náplně a s ohledem na životnost ještě ostatní
vyměnitelné díly.
Stoprocentně však ušetříte jinde. E-cigareta lidově řečeno nesmrdí,
takže ani vy, ani vaše okolí už nebudete zapáchat. Podstatné je rovněž
to, že nikdo z nejbližších se také nebude muset trápit následky pasivního kouření. Tento fakt si dovolme zdůraznit, protože ruku na srdce
– když má kuřák nutkavou potřebu zapálit si, ne vždy bere ohled na lidi
nebo prostředí, v němž se právě nachází.
Pozor na nákup
Přestože se elektronické cigarety začaly vyrábět před několika lety, poměrně rychle si našly svůj okruh příznivců. Pro někoho je hlavní otázkou
zdraví, pro jiného vliv kouření na jeho okolí, pro dalšího finanční stránka
věci… Pokud by však e-cigarety skutečně vedly k tomu, že na světě
ubude alespoň pár tisíc klasických kuřáků, nezbývá než jim fandit.
Zásadní je však samozřejmě to, co platí i pro každý jiný segment výrobků – co si člověk kupuje. Kvalitní zahraniční produkty musejí projít
řadou testů, aby získaly potřebné certifikáty, stejně tak i u nás je nutné
splnit řadu podmínek. Každý dobrý prodejce vám na otázku ohledně
kvality a příslušných testů dokáže nejen odpovědět, ale také svá tvrzení
doložit.
Elektronické cigarety prémiové kvality
m»ní svþj název
Mezi nejprodávanější produkty
patří cenově výhodné e-liquidy určené k opětovnému plnění elektronických cigaret. Liquidy i cartridge
můžete mít v mnoha různých příchutích, od klasických tabákových
přes mentolové až ke speciálním
a ovocným. U každé náplně si můžete zvolit ze 4–5 různých intenzit
nikotinu v rozmezí 0 až 2,4 %.
V nabídce najdete také designové e-cigarety Vapor Couture,
které se dají sladit a kombinovat ve
4 moderních barvách. Tato značka
byla navržena zejména pro ženy,
a proto dbá na jejich potřeby.
Jestliže s elektronickou cigaretou
zatím nemáte zkušenost, můžete si
objednat jednu z několika praktických sad, které obsahují vše, co ke
svému e-kouření budete potřebovat. Součástí každé sady je baterie
(tělo cigarety), náplň, nabíječka a další příslušenství dle typu zvolené
sady.
Elektronické cigarety Vapour2
si můžete objednat na internetové adrese www.vapour2.cz
nebo telefonicky prostřednictvím
bezplatné linky 800 622 222.
V případě, že si produkt před zakoupením rádi „osaháte“, můžete
m
navštívit V2 stánek v pražském
Palladiu (OC Palladium Praha 1,
1. patro).
abí e
Kromě výjimečné kvality nabízených produktů si společnost zakládá
na profesionálním zákaznickém servisu a vysokém standardu poskytovaných služeb. Na své e-cigarety můžete získat doživotní záruku. Tato záruka
je podmíněna alespoň 1 nákupem
e-liquidů nebo cartridgí v průběhu
3 měsíců. Pokud máte jakýkoli dotaz
nebo potřebujete pomoci s výběrem
vhodného produktu, můžete se bez
obav obrátit na kvalifikovaný personál e-shopu i pobočky.
1
Kromě ostatních výhod je kouření elektronické cigarety finančně
výhodnější než kouření klasických cigaret. Aby byla vaše finanční úspora ještě vyšší, zadejte při objednávce na vapour2.cz
slevový kód „NovyZacatek“ a získejte exkluzivní slevu ve výši
30 % z ceny celé objednávky!
·
2015
·
City Revue
· 35
PR
Oblíbená značka elektronických cigaret V2cigs
gs
koncem loňského roku změnila svůj název na
Vapour2. Pod novým názvem se pořád skrývá
á
stejně kvalitní produkt, který si oblíbili zákazníci
níci
po celém světě – Vapour2 je nejprodávanější
e-cigaretou na americkém trhu. Výhradním
distributorem značky Vapour2 pro Českou
republiku je společnost VMR CZ.
DaÜová poradna
Jelikož se skoro každý z nás, ať už podnikatel, ředitel nebo soukromá osoba, dnes a denně
setkává s řadou otázek souvisejících s daněmi, rozhodli jsme se vytvořit v našem časopise
rubriku Daňová poradna. V ní budeme pravidelně odpovídat na dotazy, které nám do redakce
přicházejí. A na pomoc jsme si přizvali odborníka na slovo vzatého, člena Komory daňových
poradců ČR Ing. Jiřího Kotena.
Rozhodovací schéma pro zdanění prodeje nemovitosti DPH v roce 2015
ne
ano
Je na pozemku stavba nebo inženýrská síĢ?
Uplynulo více než pČt let od první kolaudace
nebo zahájení prvního užití stavby?
Je na pozemek vydáno stavební povolení?
ne
ano
Osvobozeno bez nároku na odpoþet. Možnost vzdát se osvobození
PĜiznat DPH
Osvobození od danČ z pĜidané hodnoty je v zákonČ popsáno pomČrnČ málo srozumitelnČ.
Pomocí tohoto schématu je možno si udČlat pĜedstavu, za jakých podmínek bude DPH
zdanČn prodej pozemku samotného nebo se stavbou
Naše s.r.o. provádí opravy svého domu. Nemůžeme se s dodavatelem
dohodnout, jestli má své práce fakturovat s DPH nebo bez DPH v režimu
přenesení daňové povinnosti. Jak to máme řešit? Oba jsme plátci DPH.
Pro použití režimu přenesení daňové povinnosti (PDP) u stavebních prací rozhoduje jejich zatřídění do klasifikace CZ-CPA. Pokud ty práce neumíte zatřídit
jednoznačně, je nutno použít PDP. Podle zákona o DPH totiž tam, kde nemá být
použit režim PDP, a je přesto použit dodavatelem i odběratelem (oběma!), tak
se má za to, že je to správně. Kdybyste režim PDP nepoužili, a použit by měl být,
tak FÚ odběrateli to DPH doměří.
ne
ano
PĜiznat DPH
Osvobozeno bez nároku na odpoþet. Možnost vzdát se osvobození
Prodal jsem nemovitost a budu podávat přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí. Musím mít znalecký posudek?
To závisí na tom, jakou metodu zdanění si zvolíte. Od 1. 1. 2014 si sám volíte, jestli budete postupovat "postaru" se znalcem nebo si zvolíte metodu bez znalce.
Při zdanění se znaleckým posudkem se porovnává kupní cena s cenou zjištěnou
znalcem a sníženou o 1/4 a daň se platí z té vyšší částky. Druhá možnost je zvolit
metodu se stanovením směrné hodnoty. V tom případě nepotřebujete znalce.
Do daňového přiznání jen vyplníte údaje o nemovitosti a správce daně podle
toho stanoví cenu, tak zvanou směrnou hodnotu. V podstatě si podle zadaných
údajů nemovitost ocení sám. Vyplňují se např. tyto údaje: stáří stavby, plocha,
tloušťka stěn, vybavení, stav stavby atd. V tomto druhém případě se opět porovná kupní cena se směrnou hodnotou sníženou o 1/4 a platí se opět daň
z té vyšší částky.
Kdy použít režim přenesení daňové povinnosti DPH
ne
Poskytnuto plátci?
Doklad s DPH
ano
Je plnČní zatĜídČno
do CZ-CPA 43-47?
ne
Doklad s DPH
ano
Je plnČní alespoĖ
þásteþnČ použito
k ekonomické þinnosti?
ne
ano
PĜi poskytování stavebních prací je nČkdy
problém rozhodnout, jestli se má vystavit
daĖový doklad bez DPH v režimu pĜenesení
daĖové povinnosti nebo doklad s DPH. Toto
jednoduché rozhodovací schéma pomĤže ke
správnému rozhodnutí.
Doklad bez DPH
v režimu PDP
36 ·
City Revue
Doklad s DPH
· ·
1
2015
Chtěl jsem zaplatit v autobazaru hotově a odmítli to, že tak velkou částku
nemohou přijmout v hotovosti. Co tedy mohu platit hotově? Co se stane,
když přesto hotově zaplatím?
Výši plateb v hotovosti omezuje zákon 254/2004 Sb. o omezení plateb v hotovosti. Od 1. 12. 2014 je možno platit hotově jen částky nejvýše 270 000
Kč. Je-li platba v cizí měně, přepočítá se kurzem ČNB platným k datu platby
a takto přepočtená částka nesmí překročit 270 000 Kč. Do 30. 11. 2014 byl
limit pro hotovostní platby 350 000 Kč. Hotově ale jde bez omezení platit
např. daně, clo, výplaty důchodů, platby pojistného a platby exekutorovi
a soudu pře exekuci apod. Bez omezení je také možno vkládat peníze za
běžný účet do banky a vybírat z něj. Za překročení limitu pro hotovostní
platby může dostat pokutu jak plátce, tak i příjemce platby. Jde-li o fyzickou
osobu nepodnikatele, je pokuta až 500 000 Kč, pro podnikající osoby právnické i fyzické jeto až 5 000 000 Kč.
Na otázky odpovídal daňový poradce
Ing. Jiří Koten, člen Komory daňových poradců ČR.
Tel.: 608 281 026, [email protected], www.jkoten.cz
Kancelář: Milíčova 14, Praha 3
auto
Nová ŠKODA Fabia Combi
Prost» jedine²ná
V polovině ledna vstoupila nová Fabia Combi na první evropské trhy. S tímto
modelem chce mladoboleslavská automobilka dále posilovat úspěch svého
oblíbeného a všestranného vozu, který je nedílnou součástí modelové palety značky
ŠKODA již od roku 2000. Do konce roku 2014 dodala ŠKODA AUTO svým zákazníkům
více než 1,1 milionu vozů ŠKODA Fabia Combi. Tento model je tím nejprodávanějším
vozem ve své třídě.
Fabia Combi již od jejího zavedení zosobňuje tradiční kvality vozů ŠKODA: velkorysou nabídku prostoru v interiéru při kompaktních vnějších
rozměrech, řadu praktických řešení, nízkou spotřebu, vyspělou techniku a výhodný poměr ceny a nabízené hodnoty. Díky této kombinaci se
model stal bestsellerem ve své třídě.
o 2 mm více. Otvor pátých dveří je vykrojen více do hloubky. Výška nákladové hrany tak činí pouhých 611 mm, což je oproti druhé generaci
o 26 mm méně. Páté dveře se otevírají do výšky 1 900 mm a jsou široké
1 028 mm.
Nová definice úspornosti:
Nejv»tší zavazadlový prostor ve svém segmentu Emise CO2 od 82 g/km
Při kompaktních vnějších rozměrech nastavuje ŠKODA Fabia Combi
nová měřítka svého segmentu, co se týče nabídky prostoru, kterého je
dostatek až pro pět cestujících a jejich zavazadla. Interiér vozu narostl
jak do šířky (plus 21 mm), tak do délky (plus 8 mm).
S objemem 530 litrů je zavazadlový prostor největší ve svém segmentu. Základní objem je oproti předchozímu modelu o 25 litrů větší.
Po sklopení zadních sedadel se objem zavazadlového prostoru modelu
Fabia Combi zvětší na 1 395 litrů.
ŠKODA Fabia Combi překvapí svou praktičností. Zadní sedadlo se
skládá ve dvou krocích, nejprve se sklopí sedák, poté opěradlo. Zvyšuje
se tím využití prostoru interiéru, do kterého se dají umístit i předměty
o délce až 1,55 m. Ložná plocha je široká 960 mm, to je mezigeneračně
Nová Fabia Combi je úspornější než kdykoli předtím a v porovnání
s druhou generací klesla spotřeba až o 17 %. Toto zlepšení je výsledkem
zcela nově vyvinuté generace benzinových a naftových motorů, radikálního snížení hmotnosti až na 1 004 kg a zdokonalené aerodynamiky.
Například u modelu ŠKODA Fabia Combi GreenLine, který přijde na trh
ve druhé polovině roku 2015, klesá spotřeba paliva až na 3,1 l/100 km
a hodnota emisí CO2 na 82 g/km.
Konstruktéři využili potenciál, který jim nabízela inovativní technika
z nabídky modulární platformy MQB koncernu Volkswagen. Pro model
ŠKODA Fabia Combi jsou v nabídce tři benzinové a tři vznětové agregáty.
Všech šest motorů plní emisní normu EU 6 a jsou standardně osazeny
systémem Start-Stop a rekuperací brzdné energie. Výkonové spektrum
1
·
2015
·
City Revue
· 37
auto
benzinových jednotek sahá od 55 kW (75 k) až po 81 kW (110 k). Nová
paleta tříválcových vznětových motorů dává výkony od 55 kW (75 k) až
po 77 kW (105 k). Moderní převodovky jsou buď s ručním řazením, nebo
automatická dvouspojková ústrojí DSG.
Mimořádný důraz kladli vývojáři také na podvozek. Ten odladili s důrazem na vyšší komfort při zachování maximální jízdní stability. Skvělého
výsledku dosáhli mimo jiné nasazením nového elektromechanického
řízení či upravených uložení motorů v karoserii. Novince v neposlední řadě prospělo také mezigenerační rozšíření předního rozchodu
o 30 mm (zadního o 31 mm), spolu s prodloužením rozvoru o 5 mm.
Konstrukce nové generace modelu ŠKODA Fabia Combi je založena na
modulární koncepci, která značnou měrou využivá prvků MQB. Sem
patří mimo jiné i nové motory, elektromechanické řízení, většina elektroniky jako řídící jednotky, sdružený přístrojový panel, stejně jako asistenční systémy a systémy infotainmentu.
MQB technika pro aktivní
a pasivní bezpe²nost; systémy z vyšších tìíd
Nová ŠKODA Fabia Combi přesvědčí také vysokým stupněm bezpečnosti. Model získal bezpečnostní systémy s MQB technologií koncernu
Volkswagen, které byly ještě nedávno obvyklé pouze u vozů vyšších
tříd. Volitelný Front Assistant s funkcí nouzové brzdy, který vůz samočinně zastaví, snižuje riziko nehod v kolonách. Multikolizní brzda vůz
po nehodě automaticky zabrzdí, aby zabránila dalšímu nárazu po kolizi.
Počínající únavu řidiče rozpozná Driver Activity Assistant. Nový Speedlimiter omezuje maximální rychlost vozu na předem nastavenou
hodnotu. Při rozjezdech ve stoupání pomáhá funkce Hill Hold Control. Pro země Evropské unie je standardem elektronická kontrola tlaku
vzduchu v pneumatikách.
Pro bezpečné projíždění zatáček i při dynamickém stylu jízdy je nová
ŠKODA Fabia Combi sériově vybavena rozšířenou funkcí elektronické
uzávěrky diferenciálu, označovanou jako XDS+.
Z oblasti prvků pasivní bezpečnosti ve voze nechybí šest airbagů,
které jsou pro země EU součástí sériové výbavy, a tříbodové bezpečnostní pásy na všech sedadlech.
Inovativní komfortní systémy
Třetí generace malého kombi z Mladé Boleslavi stanovuje zcela novou
úroveň v nabídce prvků komfortních výbav. Poprvé lze tento model
získat se systémem bezklíčového odemykání, startování a zamykání KESSY (Keyless-Entry-Start-and-Exit-System). Premiéru slaví také signalizace vzdálenosti při parkování vpředu i vzadu. Doposud mohla mít Fabia
Combi parkovací senzory pouze vzadu.
Optimální výhled z vozu zajišťuje Rain-Light Assistant. Skládá se
z dešťového senzoru, který automaticky reguluje spouštění a rychlost stěračů, a dále světelného senzoru, jenž v závislosti na světelných
podmínkách automaticky přepíná mezi denním svícením a potkávacími světly.
Zákazník si pro model ŠKODA Fabia Combi může také poprvé objednat panoramatickou prosklenou střechu příjemně prosvětlující interiér.
Až 17 „Simply Clever“ ìešení
Nová ŠKODA Fabia Combi nenabízí jen mnoho místa pro cestující
a jejich zavazadla, vnitřní prostor je zároveň využit lépe a praktičtěji
38 ·
City Revue
· ·
1
2015
LNÁ
E
T
U
N
D
É
L
NEPŘEH
Stáhněte si interaktivní
katalog do svého
mobilního zařízení.
Zcela nová ŠKODA Fabia Combi
s maximálním prostorem pro rodinu, za minimální příplatek
Kombinovaná spotřeba a emise C02
vozů Fabia Combi: 3,4–4,8 l/100 km, 89–110 g/km
Na ulici se za ní automaticky otočíte. A to ještě nevíte, co všechno nabízí. Třeba bezkonkurenční zavazadlový prostor
ve své třídě. Nebo novou generaci motorů, které jsou až o 17 % úspornější, nejmodernější asistenční systémy a vynikající
jízdní vlastnosti. Nová Fabia Combi se 6 airbagy a ESC s multikolizní brzdou již za 262 900 Kč. Navíc s financováním
ŠKODA Finance povinné ručení za 1 Kč ročně a při využití protiúčtu výkupní bonus 15 000 Kč*. Seznamte se s novým
vozem ŠKODA Fabia Combi přímo u nás.
* Nabídka bonusu platí při pořízení paketu Mobilita Plus se zárukou prodlouženou na 5 let.
,
'6ȗ
MOBILITA
PLUS
Ėă{xt
Největší zavazadlový prostor
v dané třídě (530 l/1395 l)
mojefabiacombi.cz
Nejnovější generace úsporných
motorů
/skodacz
/skodacz
V případě financování
se ŠKODA Finance
/skodacz
Záruka Mobility Plus
s prodlouženou zárukou na 5 let
/skodacr
Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
PŘEROST A ŠVORC AUTO
Veleslavínská 39
162 00 Praha 6
Tel.: 800 10 12 12
www.prerost-svorc.cz
PŘEROST A ŠVORC AUTO
Nušlova 4/2515
155 00 Praha 5
Tel.: 235 518 867
www.prerost-svorc.cz
1
·
2015
·
City Revue
· 39
než kdykoli předtím. Své posádce Fabia Combi usnadňuje život až 17
„Simply Clever“ řešeními, deset z nich je pro tento model v nabídce
poprvé.
Nová ŠKODA Fabia Combi může být na přání vybavena variabilní mezipodlahou v zavazadlovém prostoru. Technologie MirrorLink™
umožňuje zrcadlit aplikace z chytrého telefonu na displeji infotainmentu. Rozhraní SmartGate naopak dokáže určitá data vozu zobrazovat,
ukládat a využívat pomocí speciálních aplikací na chytrém telefonu.
Posádka má na výběr více možností, kam odložit láhve s nápoji. Do
obou zadních dveří se nyní vejde po jedné láhvi o objemu 0,5 litru. Odkládací schránka před sedadlem spolujezdce navíc pojme i jednu láhev
o objemu 1 litru.
Navíc nabízí nová Fabia Combi další „Simply Clever“ řešení, které se
osvědčily již ve druhé generaci tohoto modelu. Celá řada jich je přímo
v zavazadlovém prostoru jako například odnímatelná krycí roleta s praktickou funkcí: krátkým stlačením jejího okraje se natažená roleta automaticky zavine. Navíc jsou zde i dva háčky na zavěšení tašek. Pořádek zajistí
na přání dodávaný síťový program, obsahující tři různé sítě (2x vertikální,
1x horizontální). Součástí výbavy je také pružná odkládací schránka, která
zabrání menším předmětům v nechtěném pohybu. Lístek z parkoviště
si může řidič zasunout za sériově dodávaný držák parkovacích lístků za
čelním sklem, umístěný na vnitřní výplni levého A-sloupku. Výčet „Simply
Clever“ řešení doplňuje i funkce Corner předních mlhových světlometů
pro přisvětlování do zatáček.
Praha 8
Pra
raha
ra
ha 7
Praha
Praha
Prah
ha 6
Praha
Praha 9
Prah
Praha
ha
1a2
Praha 3
Praha 10
P h 5
Praha
Praha 4
TUkas a.s.
K Hrušovu 344/6
102 00 Praha 10
Tel.: 267 229 310
www.tukas.cz
Přerost a Švorc – auto, s.r.o.
Veleslavínská 39
162 00 Praha 6
Tel.: 800 10 12 12
www.prerost-svorc.cz
Přerost a Švorc – auto, s.r.o.
Nušlova 4/2515
155 00 Praha 5
Tel.: 235 518 867
www.prerost-svorc.cz
Auto Štěpánek, a.s.
Dolnoměcholupská 214
102 00 Praha 10
Tel.: 724 326 389
www.auto-stepanek.cz
Autokomplex Menčík a.s.
Korybutova 441/2
180 00 Praha 8
Tel.: 224 813 339
www.autokomplex.cz
40 ·
City Revue
· ·
1
2015
TUkas radí:
Vsaďte na českou kvalitu,
prostor a osvědčenou značku
Při výběru nového automobilu není vhodné jít takzvaně „na slepo“ za vozem, který nás zaujal na fotce,
ale skutečně se poradit s odborníky, například v TUkasu, jednom z největších dealerů Škoda Auto v Praze.
„Přihlédnout je nutné i na požadavky zákazníka, jeho finanční možnosti, představu o využití auta i počet
členů rodiny,“ vysvětluje Ing. Viktor Bažant, vedoucí prodeje nových vozů Škoda, ze společnosti TUkas.
Preference a přání zákazníků se však rok od
roku vyvíjí a posouvají do další dimenze. Lidé
obecně preferují větší a bezpečnější vozy
a výjimku v tomto trendu netvoří ani ženy.
Zatímco v minulosti se ženy řídily spíše designem, dnes dbají zejména na bezpečnost
a funkčnost. „Na prvním místě u žen hraje
roli bezpečnost, dobrý výhled z automobilu
a důraz na pohodlné ovládání všech funkcí.
Pokud jsou tyto požadavky podpořeny ještě
vzhledem auta a jeho celkovým designem,
mají ženy prakticky jasno,“ vysvětluje Ing. Viktor Bažant.
Podle jeho slov je tak vhodným automobilem pro moderní ženy nová Škoda Fabia Combi, která spojuje praktičnost, vlastní image
i pohodlí.
Možnosti individualizace
Nová Škoda Fabia Combi splňuje i další
„ženské“ nároky „Automobil ženám nabízí
například nepřeberné množství barev a jejich kombinací. Stejně tak interiér je možné
vybavit dle vlastního přání“, říká Ing. Bažant
ze společnosti TUkas, a potvrzuje, že dotazy na přizpůsobení designu vozu jsou u
části žen poměrně četné. Novinkou tak je
i individualizace palubní desky. Díky dekorační fólii může každá nová fabia vypadat
unikátně.
Auto však nabízí i další vychytávky, které
ženy ocení. Jsou to například asistenti pro řízení, hlídač únavy nebo bezklíčkové ovládání.
Navíc je možné si ještě pořídit předplacený
servis a další garance pro případ jakéhokoli
problému.
To vše vám pojistí spokojenou a bezstarostnou jízdu i příjemné zážitky na cestách s vašimi nejbližšími.
Odborník Ing. Viktor Bažant (TUkas) vysvětluje:
Proč se (že)nám líbí nová Škoda Fabia Combi?
• Dobrý výhled z auta a pocit většího bezpečí a případné včasnější reakce na neočekávanou situaci během jízdy – bezpečnost je při řízení nejdůležitějším faktorem, a právě ženy na ni
více dbají i z důvodu časté přepravy dětí
• Opravdu veliký kufr, do kterého lze snadno složit kočárek
nebo domácího čtyřnohého přítele
• Praktický interiér s řadou odkládacích míst – přihrádek u řidiče, spolujezdce, mezi
sedadly, pod nimi i za nimi
• Široká škála přizpůsobení a vytvoření jedinečného auta
• Velmi snadné propojení s chytrými telefony a sociálními sítěmi
1
·
2015
·
City Revue
· 41
Samurai sudoku
Samurai sudoku se skládá z pěti překrývajících
se sudoku sítí. Standardní pravidla sudoku
se vztahují na každou 9 x 9 mřížku . Každý
řádek , každý sloupec a každý 3 x 3 box by měl
obsahovat
jednu z1 číslic
1–9.
City Revue
2015
42 ·
· ·
Samurai Sudoku má jedno unikátní řešení, které
lze nalézt na bázi čisté logiky, nelze hádat.
PREVENTIVNÍ PROGRAMY
V RÁMCI ČLENSTVÍ
CLUB CARE
FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady rozšířila svoji standardní nabídku zdravotnických
služeb o nabídku nadstandardní placené individuální péče v rámci preventivních programů
CLUB CARE Královské Vinohrady.
Co nabízí programy CLUB CARE Královské Vinohrady?
Komplexní péči s důrazem na prevenci a posilování
zdraví
Individuální přístup ke klientům
Zefektivnění času u lékaře díky návaznosti jednotlivých
vyšetření
Pohodlí díky využití asistenčních služeb
Zajištění zdravotní péče v případě akutních zdravotních potíží o svátcích, víkendech a mimo pracovní dobu
klubu na základě dohodnutí konkrétního termínu neodkladného ošetření přes klubovou telefonní linku
Nabídka komplexní péče o Vaše zdraví na specializovaných pracovištích Fakultní nemocnice Královské
Vinohrady
Péče pod dohledem špičkových odborníků
Konzultace s lékaři CLUB CARE Královské Vinohrady
Možnost objednávání přesného termínu vyšetření
či prohlídek v rámci preventivního programu přes
klientské centrum CLUB CARE Královské Vinohrady,
kde budete též informováni o dalších podrobnostech
vyšetření
Parkování zdarma
Slevy v lékárnách Fakultní nemocnice Královské
Vinohrady
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Šrobárova 1150/50, Praha 10
[email protected], +420 267 163 813, +420 601 572 781
www.fnkv.cz
koupelny
Á
N
L
E
T
U
N
D
É
L
H
E
NEPŘ
Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4–4,8 l/100 km, 88–110 g/km
Zcela nová ŠKODA Fabia ve 125 barevných kombinacích
Den co den míjíme tisíce věcí bez povšimnutí. A pak stačí jen jedna a musíme se zastavit. Nová
Fabia je totiž nepřehlédnutelná. Víte, že si svůj vůz nyní můžete barevně vyladit? ColourConcept
nabízí bílé, černé, stříbrné a červené provedení střechy, kol a vnějších zrcátek. Spolu s barvami
karoserie a interiérů tak máte na výběr až ze 125 barevných kombinací! Ukažte i na silnici svůj
vytříbený styl, který Vás odlišuje od ostatních. Nová Fabia s možností pořízení jedinečné Záruky
Mobility Plus s prodlouženou zárukou na 5 let. Již od 239 900 Kč s klimatizací, 6 airbagy a ESC
s multikolizní brzdou. Chcete vědět víc? Zeptejte se nás na on-line chatu, zavolejte na Infolinku
ŠKODA 800 600 000 nebo nás navštivte a přesvědčíte se sami.
,
'6ȗ
MOBILITA
PLUS
Ėă{xt
ColourConcept – možnost
individualizace
mojeskodafabia.cz
Nejnovější generace úsporných
motorů
/skodacz
Váš autorizovaný prodejce ŠKODA.
22
Auto Štěpánek, a.s.
Dolnoměcholupská 214
102 00 Praha 10
| Tel.:
City Revue
1 | podzim
724 326
389 2009
www.auto-stepanek.cz
/skodacz
V případě financování
se ŠKODA Finance od ŠkoFINu
/skodacz
Stáhněte si interaktivní
katalog do svého
mobilního zařízení.
Dostupný od 12/2014.
/skodacz
Záruka Mobility Plus
s prodlouženou zárukou na 5 let
ŠKODA Finance od ŠkoFINu

Podobné dokumenty