Šindláček, prosinec 2014 - Základní škola, Šindlovy Dvory

Komentáře

Transkript

Šindláček, prosinec 2014 - Základní škola, Šindlovy Dvory
ŠKOLNÍ ČASOPIS
ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠINDLOVY DVORY
PROSINEC 2014
3. číslo
SLOVO ÚVODEM
Milí čtenáři,
prohlížíte si naše speciální vánoční číslo školního časopisu Šindláček, které
je plné vánočních témat.
Můžete si například přečíst článek „Vánoce odjinud“,
který pojednává o tom, jak se slaví Vánoce v cizích
zemích. Pokud byste rádi svůj čas strávili s chvilkou
poezie, máme pro Vás hned několik básní o čertech a
Mikuláši, které pro Vás vytvořili žáci pátého ročníku.
V neposlední řadě se můžete inspirovat recepty na
cukroví na poslední chvíli, jež pro Vás redaktoři
připravili.
Rádi bychom Vám také touto cestou popřáli příjemné
čtení a nádherné vánoční svátky!
Vaše redakce.
REDAKCE ČASOPISU
1. třída: Stárek Martin
2. třída: Kašpar Stanislav, Kneysová Kateřina, Štěpánová Anna,
Wiererová Anna
3. třída: Drefko Damián, Drefko Sofie, Karafiát
Jakub, Procházková Nikola, Vydra Ondřej
4. třída: Kurešová Viktorie, Pupková Adéla, Ziegler
Tomáš
5. třída: Kotašková Michaela, Milerová Simona, Vítů Nela
ŠÉFREDAKTOR: Mgr. Michaela Švejdová
STAVBA KATEDRÁLY Sv. Víta
Nela Vítů
Jelikož se ráda věnuji historii a katedrála svatého Víta byla
dokončena v měsíci prosinci, rozhodli jsme se spolu s naší
redakcí zařadit tento článek do rubriky aktualit.
Katedrála svatého Víta je největším a nejvýznamnějším pražským
chrámem. Kromě bohoslužeb se zde odehrávaly i korunovace českých
králů a královen. Je místem uložení ostatků svatých zemských patronů,
panovníků, šlechticů a arcibiskupů.
Stavba byla zahájena roku 1344 za vlády Karla IV.
císaře římsko-německého a krále českého.
Prvními staviteli byli Matyáš z Arrasu a později Petr
Parléř. Stavba však byla přerušena husitskými válkami.
Po staletí pak chrám zůstal nedokončen, přestože se někteří panovníci
pokoušeli pokračovat ve stavbě. Hlavní věž byla završena helmicí.
Teprve ve 2. polovině 19. století zahájila Jednota pro dostavění chrámu sv.
Víta opravu původní části a dostavbu katedrály v novogotickém slohu. V roce
1929 byl chrám slavnostně vysvěcen. Ještě v pozdějších letech byl
upravován interiér katedrály.
Návštěvníci vstupují do katedrály portálem v západním průčelí, proti průchodu
mezi II. a III. nádvořím Pražského hradu.
P.S.: Stavba trvala přes 600 let.
AKTUALITY MĚSÍCE PROSINCE
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Adélka Pupková
Svátek svatého Mikuláše se každoročně slaví 6. prosince.
V předvečer tohoto dne je u nás tradicí, že po domácnostech chodí
„Mikuláš“ spolu s čertem a andělem a nosí dětem mikulášskou nadílku. Pokud
byly děti po celý rok hodné, dostávají ovoce, sladkosti, či suché plody a
ořechy. Pokud děti zlobily, dostávají v nadílce jen uhlí.
Ale jak to všechno začalo???
Biskup Mikuláš se narodil někdy kolem
roku 250, ve městě Patara, v rodině
zbožných a bohatých křesťanů. Po smrti
rodičů rozdal velkou část svého majetku
chudým a potřebným lidem. Byl to velice
štědrý a ušlechtilý člověk. Aby unikl
projevům vděčnosti, vydal se na pouť do
Palestiny, kde mimo jiné pomáhal
ostatním a šířil křesťanství.
Nejčastěji bývá vyobrazen s berlou v ruce, mitrou na hlavě a s křížem na
prsou, jež má vyjadřovat jeho víru.
MIKULÁŠSKÉ BÁSNIČKY
Žáci pátého ročníku si v předvánoční hodině českého jazyka zahráli na
básníky! Jejich úkolem bylo vytvořit básničky s mikulášskou nebo
čertovskou tematikou… My v naší redakci jsme jejich výtvory zhodnotili a
rozhodli jsme se, že stojí za uveřejnění! Tak tady je máte…:-)
5. třída zlobí
Čerte, čerte, čertíčku,
rozžhav kotel pro Peťu Jehličku!
Čert dělá: budliky, budliky,
a říká ,,dejte sem ty dudlíky!“
Peťu Jehličku vám nedáme,
ale žákovskou a pani učitelku vám rádi vydáme!
A kdyby nás někdo zlobil,
zatelefonujeme vám na mobil.
Mikuláši, Mikuláši, obdaruj tu děti kaší.
Andělé, andělé, zima jede z postele.
Rádi bychom si tam lehli a mňamky od vás jedli!
Pátého prosince
Pátého prosince chodí Mikuláš,
pojedeme do Lince a píseň mu dáš!
S obrovským pláštěm a s dlouhou
hůlčičkou,
půjde pryč deštěm, za malou
holčičkou.
Mikuláš
Mikuláš se blíží,
za okny se plíží,
za ním jde i anděl s čertem,
s naším kamarádem Bertem!
Mikuláš je hodný pán,
čerta by se každý bál.
PROČ SLAVÍME VÁNOCE?
Adélka Pupková
Vánoce (z německého slova Weihnachten =
svaté noci) je označení pro zimní období, v
němž slavíme podle křesťanské tradice narození Ježíše Krista. S
Vánoci souvisí doba adventní, která vánocům předchází a slouží
jako příprava na tyto svátky.
Ježíš Kristus byl synem Josefa a Marie. Narodil se v Betlémě,
v přístřešku pro dobytek, jelikož se nenašlo místo pod střechou,
kde by mohla Marie syna porodit.
Ježíš byl výjimečným člověkem, po celém světě šířil křesťanství,
chtěl, aby na sebe byli lidé hodní, pomáhali si a dělili se o svůj
majetek. Za svou víru byl pronásledován a později i ukřižován.
Zemřel na kříži v Jeruzalémě někdy okolo roku 33.
V současnosti je tradice Vánoc spojená také s rozdáváním dárků,
právě podle toho, že po narození Ježíše Krista (jež bylo dopředu
zvěstováno) mu k jesličkám přinesli tzv. Tři králové dary, aby
novorozeného Ježíše uctili.
Vánoce tak vnímáme jako svátky klidu, míru a rodinné pohody,
snažíme se navzájem si pomáhat, dělat dobré skutky a také
hodnotíme uplynulý rok.
VÁNOČNÍ ZVYKY
Vydra Ondřej, Karafiát Jakub
Vánoční zvyky jsou jako pohádky.
Lidé si je vymysleli, a protože v minulosti nebylo písmo, předávali se po
staletí pouze ústně. Zvyků bývalo opravdu hodně.
Zvyk lití olova
1. rozehřát olovo
2. připravit si mísu s vodou
3. nalít roztavené olovo do mísy s vodou
Jaký tvar se z olova vytaví, představuje naši budoucnost.
Zvyk rozkrojování jablka
1. koupíme/vypěstujeme jablko
2. jablko rozkrojíme.
Pokud jsou jadérka ve tvaru kříže, do roka
zemřete, pokud se objeví hvězda, budete mít
štěstí.
Zvyk pouštění lodiček
1. potřebujeme ořechy.
2.rozpulíme je napůl a vyndáme jadérka.
3. vezmeme si jednu skořápku a přilepíme
do ní pomocí vosku malou svíčičku.
4. vezmeme si veliký lavor.
5. zapálíme svíčky na „lodičkách“
6. pouštíme lodičky se zapálenými svíčkami.
Pokud se lodička potopí, nevěští to nic dobrého. Pokud lodička odpluje od
jiných, člen rodiny odejde. Pokud jsou lodičky u sebe, budete pořád spolu.
Nicméně existuje spousta různých výkladů těchto zvyklostí.
VÁNOCE ODJINUD
Vánoce ve Velké Británii
Míša Kotašková
Všechen spěch a hon začíná ve Velké Británii již před Vánocemi a obvykle
končí těsně před jejich začátkem.
Na Vánoce ses tejně jako u nás balí dárky, posílají se vánoční přání, lidé si
vyzdobují obydlí a zdobí i vánoční stromek.
Anglický Ježíšek se jmenuje FATHER CHRISMAS, což v překladu znamená
otec vánoc. Father Christmas nosí dlouhý oblek červené nebo zelené barvy.
24. 12. děti pověsí punčochy na krb nebo také prázdné povlaky od polštářů
na roh postele.
Děti mu také píší vánoční dopisy, které však hodí do ohně. Jedině tak mohou
podle tradice vzlétnout a dostat se až do Severního Pólu, kde jejich přání
bude vyslyšeno.
Tradičním jídlem je ve Velké Británii: švestkový pudink polévaný likérem
(brandy), sladké koláče, nadívané kandovaným ovocem, pečený krocan
s kaštanovou nádivkou, se zeleninou a omáčkou a stejně jako u nás- vánoční
cukroví.
Vánoce v Austrálii
Nela Vítů
Vánoce v Austrálii jsou velmi teplé. Australané sice neznají sníh, za to mají
na plážích krásný bílý písek.
V tomto období bývá u „protinožců“ kolem 30° C.
Vánoce tu v podstatě neexistují, avšak většinou se zde slaví podle
převzatých- britských zvyků.
Dárky zde nosí Otec Vánoc (Father Christmas), ale čím dál tím více si oblibu
získává americký Santa Claus. V noci z 24. 12. na 25. 12. chodí do domovů a
vkládá dárky do punčoch, zavěšených u krbu, či do povlaku na polštář,
zavěšeného do rohu postele.
Jako štědrovečerní večeři mají například: krocana, kachnu, kuře, těstoviny,
plody moře, saláty, zmrzlinu, švestkové pudinky a koláče.
Vánoce slaví s přáteli v parcích, na plážích nebo také na vlastních terasách.
P.S.:V Austrálii žije mnoho národnostních menšin, každá menšina většinou
dodržuje zvyky, které dodržovali ve své vlasti.
Vánoce v Africe
Tom Ziegler
Vánoce v jižní Africe se konají v létě. Školy jsou zavřené- jako u
nás o letních prázdninách. Namísto sněhu, je všechno v plném
rozkvětu. Na Štědrý den jsou domy ve větších městech vyzdobené
větvemi borovic a všichni mají někde v rohu místnosti nazdobenou
jedličku a kolem ní dárky pro děti.
Na Štědrý večer mohou děti také zavěsit punčochy, do kterých dá
Father Christmas (Otec vánoc) dárky.
Velká část obyvatel jižní Afriky má tradiční večeři (spíše oběd)buď krocana, hovězí pečeni, biskupský chlebíček, nebo sele, žlutou
rýži s hrozinkami, zeleninu, švestkový pudink, sušenky atd.
Odpoledne vyráží celé rodiny na společně strávený odpočinek,
např. koupání v moři.
V západní Africe (například v Libérii) mají namísto vánočního
stromku palmu, kterou nazdobí zvonečky. Hned ráno si lidé
vyměňují dárky v podobě oblečení, mýdla, sladkostí, tužek nebo
knih. V kostelech pak je bohoslužba, na které se zpívají hlavně
koledy. Večeře se jí společně venku, přičemž se sedí v kruhu. K
jídlu se podává většinou rýže, hovězí a sušenky. V noci pak rozzáří
oblohu ohňostroje.
VÁNOČNÍ POHÁDKA
TUČŇÁK SLAVÍ VÁNOCE
Žil byl jednou jeden tučňák Emil. Bydlel v ledové kře.
Když přišli Vánoce, tak začal zdobit vánoční stromeček. Použil krásné
vánoční koule, řetězy, světýlka, dokonce i hvězdu na vrchol stromku. Napekl
cukroví a vše krásně poklidil. Den mu uběhl velmi rychle. Ke štědrovečerní
večeři si dal kapra a už se těšil na dárky.
Zničehonic uslyšel BUCH!!! Něco mu přistálo
na střeše! Emil se strašlivě vylekal, ale přesto
se šel podívat, co se venku událo. Zeptal se:
„Halóóó, je tam někdo??? Co se děje?“ Emil
však neslyšel žádnou odpověď a tak zalezl
zpátky domů. Sedl si znovu ke stolu a chtěl si
dojíst kapra, když v tom se zvenku znovu
ozvalo hlasité: BUCH! BUCH! BUCH! „Někdo
chodí po střeše mého příbytku“, pomyslel si
Emil. „BŽUM“, ozvalo se zvenku! Emil se sice
velice bál, ale přesto sebral všechnu odvahu a
šel se podívat, copak se to venku děje.“Hou,
hou, hou!“ ozvalo se milým hláskem! „Veselé
Vánoce Emilku!“ Emilek strachy ani nedutal. „Tady Ježíšek, nesu ti dárky!“,
řekl ten příjemný hlas. „To je ale překvapení“, řekl Emil. Ježíšek pak
Emilkovi nadělil spoustu dárečků, které si tučňák mohl rozbalit. Když už mu
zbýval pouze jeden, vzpomněl si Emilek na ten nejdůležitější dárek, který
ještě nedostal! Hokejka! Moc doufal, že v tom posledním dárečku jeho
vysněná hokejka bude. Ale ona tam nebyla! Emilek byl Ježíškovi i tak mooc a
mooc vděčný, za všechny nádherné dárečky a tak šel plný radosti spát.
Ráno, když se probudil, se šel tučňák ještě jednou podívat na jeho krásný
stromeček…všiml si však, že pod stromkem leží ještě jeden dárek! „Jak jsem
ho mohl přehlédnout?“, ptal se Emil. Rychle dáreček rozbalil a ke svému
údivu zjistil, že je to jeho vysněná hokejka! A vše hezky dopadlo…:-)
RECEPTY NA VÁNOČNÍ CUKROVÍ NA POSLEDNÍ
CHVÍLI
RAFFAELO KOULE
Budeme potřebovat:
- 1 až 2 pytlíčky mandlí
- strouhaný kokos
- salko (kondenzované mléko)
Mandle spaříme vroucí vodou a oloupeme.
Salko smícháme s kokosem tak, aby nám
vznikla hustší hmota. Lžičkou nabíráme hmotu, oválíme jí v kokosu, a až poté
z ní vyrobíme kuličku - nelepí se to tolik na ruce. Do kuličky vmáčkneme
celou mandli, opět vykoulíme kuličku a znovu obalíme kokosem.
Poznámka: kuličky můžeme ozdobit rozpuštěnou čokoládou a vložit do
papírových košíčků. Z jednoho salka uděláme 50-60 kuliček.
PUSINKY
Budeme potřebovat:
- 3 bílky
- cukr krupice
Bílky a cukr šleháme elektrickými metlami ve
vodní lázni tak dlouho, až vznikne pevný sníh.
Pomocí zdobícího sáčku tvoříme na plechu malé
pusinky. Plech dáme do předehřáté trouby a mírně je zapečeme tak, aby na
povrchu byly suché a uvnitř vláčné, tzv. je sušíme po dobu cca 2 hodin.
ROZHOVOR S PANÍ UČITELKOU BOČKOVOU
Martínek Stárek, Nela Vítů
Dobrý den paní učitelko, rádi bychom se vás zeptali na pár otázek.
Děkujeme za vaše odpovědi.
1. Jaký je váš běžný den?
Vstávám v 05:45, nasnídám se a chystám se k odjezdu do práce. Po
skončení vyučování, se připravuji na další den. Po příjezdu domů si
zacvičím na violoncello a dělám běžné domácí práce, pak připravuji
večeři.
2. Jaký je váš koníček?
Hraji na hudební nástroje, cvičím
tai – chi, čtu a dělám různé ruční práce.
3. Jaký předmět nejraději vyučujete a
proč?
Vyučuji ráda všechny.
4. Co děláte ve volném čase?
Své koníčky. ☺
5. Jaké je vaše oblíbené zvíře.
Líbí se mi ovečky.
6. Jaká je vaše oblíbená dětská kniha.
Moc se mi líbí kniha Malý princ.
Za celou redakci Vám všem
přejeme nádherné Vánoce
a šťastný Nový rok!!!
Nezapomeňme také na naše zvířátka a to hlavně na ptáčky,
kteří neodlétli do teplých krajin.
Tady je pár rad, jak o ně pečovat:
•
Pro začátek je dobré pořídit si krmítko, které má zásobník,
protože ptáčci rychle vše sezobou
během jednoho dne!
•
Nejraději mají slunečnici!
•
Ve volném čase můžete ptáčkům
vyrobit nebo koupit ptačí budku jako „ptačí hotel“.