Olympiáda v Praze z pohledu zdravotnického zabezpečení

Komentáře

Transkript

Olympiáda v Praze z pohledu zdravotnického zabezpečení
LOH v Praze
Zdravotnické zabezpečení
O VAN Ý S
ÉM
ST
CER T
I
IK
Y
F
MUDr. Zdeněk Schwarz
ČSN EN ISO 9001 : 2001
Olympiáda
•
•
•
Největší mírovou akcí na světě
Sleduje ji miliarda lidí na celém světě
Pořádání OH je obrovský projekt a čest
pro každé město i zem, proto se jich vždy
uchází tolik
• Ohromný impulz pro celou zem, který v ní
skokově zkvalitní život
• Přihláška 9 let před konáním a 7 let na
přípravu
Příprava na LOH
• Jedinečná věc, zkušenost a možnost prezentace
vlastních výsledků a schopností
• Vyžaduje obrovskou dislokaci zdrojů v neobvyklém
rozsahu na malém prostoru a v době míru
• Usměrňuje pohled celého světa do jednoho státu a
do jednoho města
• Všichni organizátoři čerpají ze zkušeností ostatních
zemí a měst, kde olympiáda byla nebo se plánuje
LOH - historie
Proč uvažujeme o LOH v Praze?
• HMP plánuje o kandidaturu Prahy na olympiádu v r. 2016
• HMP plánuje LOH v Praze na r. 2020.
• Marketingová i ekonomická studie potvrdily možnost
realizace LOH v Praze z hlediska technicko-organizačního a
finančního.
• Již probíhá otevřená diskuse o výhodách i nevýhodách
pořádání LOH a v 2/2007 o tom bude rozhodovat i
Zastupitelstvo HMP.
• Požadavek na referendum o olympiádě v Praze a v ČR.
• Spatřujeme v tom jednoznačný přínos pro Prahu i ČR.
• Už samotná kandidatura uspíší rozvoj a modernizaci města.
• LOH pomůžou zrychlit výstavbu infrastruktury.
• LOH urychlí dostavbu okruhů a silnic Prahy i dálnic v ČR.
• LOH můžou pomoct uzdravit pražské zdravotnictví.
• LOH pomůžou rozvoji ZZSHMP i PNP v ČR.
Dosavadní činnost
• V r. 2004 vzniká občanské sdružení Olympiáda pro ČR.
• 13.8.2004 vyjádřil v Aténách podporu president V. Klaus.
• 19.7.2005 vzniká Komise pro přípravu kandidatury na
pořádání LOH v Praze pracující pod záštitou HMP –
předsedou je primátor P. Bém.
• Včasná příprava na LOH v ČR – více než 10 let.
• Nejdříve musí předcházet kandidatura.
• Nutné zapojit do příprav i ostatní kraje v ČR – nebudou to
LOH v Praze, ale LOH celé České republiky.
• Musí se zapojit široká veřejnost, které je nutno předložit
argumenty pro svobodné rozhodnutí.
• Nevýhodné přestřelky protichůdných argumentů.
• Návrh na LOH v Praze se stal součástí politického boje.
• Mediální podpora a propagace.
• Podpora odborníků a významných osobností.
Proč? Cíle.
• Olympiáda je největší a nejvýznamnější sportovní klání
světa
• Praha je středem Evropy a matkou měst
• LOH v Praze nikdy nebyly
• Vážným kandidátem byla Praha již v r. 1924
• Praha plánovala LOH už v 70. letech (1968-1970)
• V r. 1980 musela Praha přenechat kandidaturu Moskvě
• Jen příprava na LOH urychlí modernizaci města
• Praha chce LOH jinak - přátelštější a modernější
• Praha to umí – Maratóny, MS v hokeji, basket, MS na
divoké vodě, Všesokolský slet atd.
• Praha chce být kandidátem LOH v r. 2016.
• Praha chce být pořadatelem LOH v r. 2020.
Náklady
• Celkové náklady na LOH v ČR – 735 miliard Kč.
• Odborná studie vyčíslila přímé náklady na 135
miliard korun
• ČR bude muset investovat okolo 460 miliard korun
• Tyto náklady bude muset vynaložit i bez pořádání
LOH na:
–
–
–
Modernizaci dopravní infrastruktury
Dobudování dálniční sítě a městských okruhů
Modernizace železničních spojení
• Počet sportovců je vždy omezen na 10 500
Hlavní město Praha
• Světová metropole
• 500 km2
• 1.500.000 obyvatel + návštěvníků
• 100 km tunelů (metro, silnice, železnice)
• Vysoká koncentrace rizikových faktorů
• Mezinárodní letiště
• Sídlo vlády, ambasád, médií a RFE
• Turisticky významné centrum
Výhody Prahy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Neopakovatelnost Prahy
Přátelská mírová atmosféra
Jednoduché LOH bez bombastických představ
Menší, krásné a snadno dostupné LOH
Promyšlené rozmístění sportovišť
Základní ubytovací kapacity v hotelových kategoriích
Propracovaná infrastruktura s umístěním LOH do severní
části města – Letňany
Olympijskou vesnici blízko historického centra – Bubny
Mediální vesnice – Letňany (pak studentské koleje)
Jen několik sportů mimo Prahu v jejím okolí
Možnost využití sportovišť jiných krajů – fotbal, Lipno,
Račice
Rozpracováno
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Metro – pokračování tras, propojení a nová trasa
Dokončení městského a pražského okruhu
Spojení Letiště Ruzyně s centrem – dráha nebo
metro
Posílení příměstské dopravy městskou železnicí
Posílení městské dopravy – autobusy, tramvaje
Zabezpečení parkovacích kapacit os. vozidel
Modernizace budov a bytů – sídliště
Sportoviště – úsporné projekty
Další projekty jsou v přípravě
Statistická data ZZS HMP (r. 2005)
• přes 300.000 volání na tísňovou linku 155
• asi milion dalších hovorů a radiových relací
• 83.000 výjezdů Rychlé zdravotnické pomoci [RZP]
• 21.500 výjezdů Rychlé lékařské pomoci [RLP]
• 522 zásahů Letecké zdravotnické záchranné služby [LZZS]
+ neakutní a zajištěné transporty, repatriace, asistence, školení laiků i ostatních
složek IZS v první pomoci a neodkladné resuscitaci, mezinárodní spolupráce …
Každoročně zaznamenáváme nárůst o 10%
Vozový park ZZS HMP
141 vozidel, z toho 120 sanitních
18 RLP
50 RZP
52 DNR
§ strategicky rozmístěných na 22 stanovištích
§ 490 zaměstnanců, z toho 390 zdravotníků
Na území HMP působí cca 22 DZS – 80 vozů
Výjezdová stanoviště
Sportoviště-návrh
Zatížení během 24hod
Příchozí hovory na linku 155
v jednotlivých hodinách, de nní průmě r, kv ěten 2005
50
45
40
35
průměrné zatížení
30
25
20
15
10
5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Zatížení během týdne
Relativní počty výjezdů a zdrav. transportů
listopad 2005
1,60
1,40
1,20
Průměrné zatížení
1,00
Po
Út
St
Čt
0,80
RL P
0,60
0,40
0,20
0,00
RZP
DRN
Pá
So
Ne
Výstaviště
1 600
1 500
duben
k v ě te n
č e rv e n
č e rv e n e c
s rp e n
z á ří
říje n
lis to p a d
p ro s in e c
le d e n
únor
b ře z e n
duben
k v ě te n
č e rv e n
č e rv e n e c
s rp e n
z á ří
říje n
lis to p a d
p ro s in e c
le d e n
únor
b ře z e n
duben
k v ě te n
č e rv e n
č e rv e n e c
s rp e n
z á ří
říje n
lis to p a d
p ro s in e c
le d e n
únor
b ře z e n
duben
k v ě te n
č e rv e n
č e rv e n e c
s rp e n
z á ří
říje n
lis to p a d
p ro s in e c
le d e n
únor
b ře z e n
duben
k v ě te n
č e rv e n
č e rv e n e c
s rp e n
z á ří
říje n
lis to p a d
p ro s in e c
le d e n
únor
b ře z e n
duben
k v ě te n
č e rv e n
č e rv e n e c
s rp e n
z á ří
říje n
lis to p a d
p ro s in e c
le d e n
únor
b ře z e n
duben
k v ě te n
č e rv e n
č e rv e n e c
s rp e n
z á ří
říje n
lis to p a d
p ro s in e c
le d e n
únor
b ře z e n
duben
k v ě te n
č e rv e n
č e rv e n e c
s rp e n
z á ří
říje n
lis to p a d
p ro s in e c
Počet výjezdů RLP v Praze
3 000
1 999 - 2 006
2 900
2 800
2 700
2 600
2 500
2 400
2 300
2 200
2 100
2 000
1 900
1 800
1 700
tre nd
1 400
1 300
1 200
1 100
1 000
19 99
200 0
2 00 1
20 02
20 03
200 4
2 00 5
20 06
Hostel Štvanice
duben
k v ě te n
č e rv e n
č e rv e n e c
s rp e n
z á ří
říje n
lis to p a d
p ro s in e c
le d e n
únor
b ře z e n
duben
k v ě te n
č e rv e n
č e rv e n e c
s rp e n
z á ří
říje n
lis to p a d
p ro s in e c
le d e n
únor
b ře z e n
duben
k v ě te n
č e rv e n
č e rv e n e c
s rp e n
z á ří
říje n
lis to p a d
p ro s in e c
le d e n
únor
b ře z e n
duben
k v ě te n
č e rv e n
č e rv e n e c
s rp e n
z á ří
říje n
lis to p a d
p ro s in e c
le d e n
únor
b ře z e n
duben
k v ě te n
č e rv e n
č e rv e n e c
s rp e n
z á ří
říje n
lis to p a d
p ro s in e c
le d e n
únor
b ře z e n
duben
k v ě te n
č e rv e n
č e rv e n e c
s rp e n
z á ří
říje n
lis to p a d
p ro s in e c
le d e n
únor
b ře z e n
duben
k v ě te n
č e rv e n
č e rv e n e c
s rp e n
z á ří
říje n
lis to p a d
p ro s in e c
le d e n
únor
b ře z e n
duben
k v ě te n
č e rv e n
č e rv e n e c
s rp e n
z á ří
říje n
lis to p a d
p ro s in e c
Počet výjezdů RZP v Praze
790 0
780 0
770 0
760 0
750 0
740 0
730 0
720 0
710 0
700 0
690 0
680 0
670 0
660 0
650 0
640 0
630 0
620 0
610 0
600 0
590 0
580 0
570 0
560 0
550 0
540 0
530 0
520 0
510 0
500 0
490 0
480 0
470 0
460 0
450 0
440 0
430 0
420 0
410 0
400 0
1999 - 2006
trend
19 99
20 00
200 1
20 02
20 03
2 00 4
20 05
20 06
Maniny 1980
Počty příchozích hovorů na linku 155
2002 - 200 6, včetně hovorů přepoje nýc h z linky 112
32000
31000
30000
Poznámka: graf zobrazuje součet volání na linku 155
a přepojených volání z linky 112. Pokles v červenci
2004 tedy vyjadřuje pouze "přesměrování" přílivu
nežádoucích volání do systému TCTV 112 a pokles
jejich podílu v systému 155 (z 35 na 24%).
29000
28000
27000
26000
25000
24000
23000
22000
21000
lineární trend
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
20000
2002
2003
2004
2005
2006
Nedostatky pražského zdravotnictví
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Roztříštěnost a nejednotnost zdravotnických zařízení - různý zřizovatel
(MZ, MŠ, MO, soukromé, církev, MČ)
Neexistuje koordinátor celého systému zdravotnictví
Neexistuje call
call--centrum zdravotnických informací
Neexistuje koordinace v článcích a v celku
Staré budovy (havarijní stav, improvizace)
Společné informační systémy a informace
Nedostatek zdr
zdr.. zařízení a lůžek následné péče
Neexistence některých specializovaných zařízení (apalické
(apalické,, spinální) a
nedostatek kapacit některých oddělení – jednotek (metabolické, ARO,
iktové)
Neexistence centrálních a urgentních příjmů
Neexistence velkokapacitních příjmových míst
Neexistence heliportů s non
non--stop režimem
Kapacita – dostačující? Nová nemocnice? Zrušení jedné FN?
Rezervy
Nedostatky v zajištění PNP (ZZS)
• ZZS oproti ostatním složkám IZS nemá dostatečnou
rezervní kapacitu (zálohy)
• ZZS nemá legislativní oporu – zákon (pouze vyhlášku,
která je už zastaralá a nevyhovující)
• Neexistuje jednotný systém sanitních vozidel
• Financování je nedostatečné, není řešeno financování
mimořádných událostí vč. přípravy
• Nedokonalé technické vybavení vozidel
• Nedostatečné zázemí (výjezdová stanoviště, garáže,
servis, mycí boxy, dezinfekční box atd.)
• Zastaralý malý dispečink (ZOS)
• Neexistuje jedno koordinační centrum zdravotnictví
Připravenost na MU a HN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Terorismus (i psychopati) je dnes největší riziko
Detekce nebezpečí - prevence
Ochrana složek IZS (Policie, ZZS, HZS, MP)
Ochrana ostatních složek potřebných pro fungování
města
Dekontaminace (kdo, kde, čím…?)
Antidota (jaká, kde, kolik, kdo, na co, za co…?)
Scénáře – postupy (předem zpracovaná nikoliv
improvizace), modelové situace – připravenost
Kompetence, zodpovědnost, pravomoci, legislativa
Cvičení – plánovaná i nečekaná (ostrá)
Zdravotnická zařízení zapojit do příprav a cvičení
Informovat širokou veřejnost a zapojit ji do příprav –
informační systémy, sdílení dat, komunikace, koordinace
cvičení
Základní informace a požadavky
• Všechna velká sportovní klání provázejí vysoká
bezpečnostní opatření
• Opatření mají preventivní charakter
• Opatření mají mezinárodní působnost
• Každý účastník je podrobován přísným osobním
prohlídkám
• U nás jsme si zvykli až při MS v hokeji (Sazka Aréna)
• Obsáhlé seznamy věcí, které nesmí na sportoviště
(termosky a PET lahve s nápojem, zapalovače, drobné
mince, placatka s alkoholem, tyče na vlajky, nože,
špičaté předměty…)
• Změna chování bezpečnostních složek – žádná
arogance, ale vlídnost, ochota, pomoc, upravení…
Nová opatření - nedostatečná
• Trestnost – zpřísnění trestního postihu
• Teroristický útok – zvýšení sazby na 20-30 let až doživotí
• Připravenost na MU se soustředila na:
– Komunikační technologie (Matra, 112, krizové telefony, dispečinky)
dispečinky)
– Traumatým
– Zahraniční mise
• Nedostatečné:
–
–
–
–
Ochrana složek IZS a dalších důležitých osob
Zdravotnická zařízení (kapacity příjmu, vybavení, lidské zdroje…)
zdroje…)
Antidota,, dekontaminace, izolace, PNP, akutní péče,
Antidota
Kapacity a rezervy
• Improvizace:
– Helmy, ochranné masky, OOPP, připravenost na MU a HN
Zdravotnictví
• Zodpovědné za zdraví i duševní pohodu nejen
účastníků LOH, ale i stovek tisíců diváků
rozmístěných na desítkách sportovišť a stovkách
ubytovacích zařízení vč. olympijské vesnice a
ostatních lidí.
• Zodpovědnost za veřejné zdravotnictví ponese
MZ a odborné útvary krajů.
• Zodpovídat budou i za krizovou připravenost a
zdravotnická zařízení (nemocnice).
• Důležitou složkou zdravotnictví i IZS bude ZZS.
Zdravotnictví v Praze
• Výrazně odlišné od ostatních krajů ČR
• Převážná část ústavní péče je poskytována ve
FN (MZ ČR), které poskytují i vysoce
specializovanou péči pro celou ČR
• Kromě ústavních zařízení státních poskytují
lůžkovou péči (vč. akutní) i nestátní zdravotnická
zařízení (NNF, NMSKB, Clinicum, Kubelíkova)
• Infrastrukturu doplňují vědecko-výzkumné
instituce a víceúčelová zařízení
• Systém výrazně doplňuje ÚVN (MO ČR), která
má ale specifické úkoly pro Armádu, složky IZS
a další
Zdravotnická zařízení
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Akutní lůžková péče
Následná lůžková péče
Praktičtí lékaři pro dospělé
Praktičtí lékaři pro děti a dorost
Gynekologie a porodnictví
Zubní lékařství
Ambulantní specialisté
Lékárny
Dopravní zdravotní služby
Domácí zdravotní péče
Klinická psychologie
Laboratoře
Stomatologické laboratoře
Zdravotnické prodejny
8
14
634
235
241
973
1976
272
21
88
117
95
233
55
Metro - Prosek
Nejdůležitější úkoly
Legislativa (MZ a Vláda ČR)
1.
•
2.
Nejdůležitější ZZ (MZ)
•
•
•
•
Možnosti
Kvalita
Kvantita – kapacity
TC
Ostatní části pražského zdravotnictví (MHMP)
3.
•
•
•
•
4.
Neziskové organizace
Dobrovolnické organizace
Komunitní péče (krizová intervenční a informační centra)
ČČK, LF, SZŠ a VOŠ
Hygiena a epidemiologie (HS = SZÚ)
•
•
•
5.
6.
7.
8.
Zastaralá nevyhovující zdravotnická legislativa
Ochrana a podpora zdraví
Prevence infekcí a epidemií
Definice zdravotních rizik
Krizové plánování (MZ a MHMP)
Předpokládané možnosti rozvoje pro r. 20162016-2020 (MZ a MHMP)
Vyhodnocení současného stavu a podmínek - audit
Akční plán zabezpečení (MZ a Olympijský výbor)
Akční plán zabezpečení
•
•
Měl by být součástí kompletního informačního i organizačního materiálu
materiálu
o LOH a měl by být podepsán MZ a Olympijským výborem
Měl by obsahovat:
– Síly a prostředky PNP (ZZS)
– Kapacity ZZ – akutní i následná lůžka
– Podpůrné a pomocné prostředky (jiné kraje, dobrovolníci) vč. podmínek
pod mínek
začlenění do systému
– Informační servis (call
(call--centrum, krizové a intervenční linky)
– Koordinace, pravomoci, zodpovědnost
– Spojení, informační systémy, sběr, třídění a předávání dat a informací
informací
– Dopravní trasy sanitních vozidel vč. odsunových tras při MU a HN
– Monitoring rizik a krizových situací
– Oblast epidemiologie a hygieny
– Krizové plány zdravotnictví vč. traumatologických plánů
Zkušenosti z pořádáním nebo přípravou OH
•
Atlanta (1996)
–
–
–
–
•
306 sanitních vozidel + kola, motorky, golfové vozíky
Nárůst požadavků na ZZS o 16,2 %
Jednotné řízení zdravotnictví vč. ZZS, koordinace, plány tras
30 000 ošetřených (11 000 z toho lékařem), 34% úrazů, 10% přehřátí
organizmu,
Sydney (2000)
– 4500 zdravotnických dobrovolníků
•
Atény (2004)
– ZZS přijala 2163 tísňových volání
•
Londýn (2012)
– ZZS:
• 395 sanitních vozidel, 1249 zdravotníků, 835 paramediků
paramediků,, 69 RZP, 10
motorek a podpora cca 2 000 dobrovolníků vč. sanitek a mobilní ošetřovny
ošetřovny
•
Paříž
– 550 lékařů, 270 sester, 220 terapeutů, 1700 ostatních zdravotnických
zdravotnických
zaměstnanců, 350 dobrovolníků, 170 sanitních vozidel pouze pro OH
OH
nad rámec ZZS.
Rizika LOH v Praze
Zvýšený počet lidí v Praze i StčK a pohyb v ČR
Zvýšená dopravní aktivita
zácpy, nehody
Problematický pohyb sanitních vozidel ZZS
Zhoršení podmínek pro práci všech složek IZS
nárůst prostředků
• Zneužívání a nadužívání zdravotní péče účastníky
(není hrazena ze zdr.poj., ale při OH bývá zdarma)
• Mobilní a prozatímní lůžková zdr. zařízení pro
dočasný krátkodobý pobyt bez nutnosti
hospitalizace (Emergency)
•
•
•
•
AED
Nutné zajištění
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Olympijská vesnice
Asistence a zdravotní péče na sportovištích
Posílení zdravotní služby v rámci běžného provozu
Vybudování provizorních kapacit ZZ
Rekonstrukce stávajících ZZ
Odstranění zastaralých a nevyhovujících ZZ
Vybudování koordinačního centra (územní záchranný manažer, lékařský
lékařský
systémový koordinátor)
Vybudování heliportů ve ZZ a na sportovištích i Olymp. vesnici, výstavba
CP a UP ve ZZ
Zajistit bezpečnost ZZ i celého zdr
zdr.. systému
Zajistit trvalou dostupnost specifických medicínských oborů (ORL,
(ORL, oční)
Zajistit specifické zdr
zdr.. služby podle národnostních zvyklostí
Zajistit specifické zdr
zdr.. služby pro sportovce
Zajistit alternativní zdravotní péči
Zajistit komplement zdr
zdr.. služeb (lékárny, laboratoře)
Zajistit doplňkové služby (tlumočníky do 1 minuty)
Speciální
výbava
Přednemocniční péče
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sportoviště – lokální stanoviště (více jak 30x)
Olympijská vesnice – místní ZZ (LSPP i ZZS)
Péče o diváky – všude vč. ubytování (Praha a StčK
StčK))
Rozšířená zdravotní péče v dějišti OH – mobilní, dočasné
Rozšířená zdravotní péče v Praze a okolí – nová ZZ
Posílení ZZS v místě dopravních tras (dálnice do Prahy, letiště, nádraží)
– navýšení počtu VS
Zajištění non
non--stop provozu LSPP a poliklinik na MČ
Aktivní účast privátních ZZ, dobrovolníků, praktických lékařů
Výpomoc ostatních krajů (ZZS, LSPP, ZZ)
Specifická péče – sportovní medicína, rehabilitační péče, dopink
PZS, detoxikační jednotky, psychiatrie, psychologická pomoc
Pro případ veder zajistit mobilní relaxační ochlazovací střediska
střediska a
klimatizační jednotky pro ochlazování tisíců horkem postižených osob
Ruzyně - rychlodráha
Přednemocniční neodkladná péče
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vybudování administrativněadministrativně-technické základny ZZS HMP
Vybudování nového dostatečně kapacitně i technicky zajištěného ZOS
ZOS
+ call
call--centrum zdravotnického systému
Vybudování nových výjezdových stanovišť ZZS HMP – kontejnerový
systém
Obnova a rozšíření (zvýšení kapacity) stávajících stanovišť
Navýšení počtu sanitních vozidel nejméně o 150%
Navýšit počty zaměstnanců VS (lékaři, záchranáři, řidiči)
Zajistit samostatnost VS (klimatizace, PC, GPS, rdst
rdst.,
., DVD, TV,
internet)
Vybavit ochrannými prostředky (masky, ochranný oděv, rezervní oděv
oděv jednorázový)
Léky – antidota
antidota,, dostatečné množství, speciální aplikátory léků pro
akutní použití, pomůcky pro záchranáře
AED na sportovištích a v olympijské vesnici, ubytovnách, hotelích,
hotelíc h,
dopravních prostředcích
Budova ZZS HMP
Lůžková ZZ - nemocnice
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zajistit koordinaci všech ZZ – zdravotnické koordinační centrum
(součást olympijského řídícího centra)
Zajistit optimální komunikační spojení všech ZZ vč. ZZS
Zřídit koordinační místa ve ZZ
Zajistit připravenost na MU a HN (přísun většího počtu postižených)
postižených)
Zajistit přímou návaznost na PNP (UP, CP, heliporty
heliporty))
Zajistit odsunové prostředky a rezervní kapacity
Zajistit následnou péči
Zajistit superspecializovanou péči
Zajistit dostatečnou kapacitu pro izolaci infekčních pacientů
Zajistit detekční a dekontaminační vybavení
Zajistit bezpečnost ZZ – omezený a kontrolovaný vstup, posílit
ostrahu i ochranu ZZ
Hradčanská - rychlodráha
Připravenost ZZ pro MU a HN (terorismus)
• Přepracovat krizové plány a traumatologické plány
• Proškolit všechny zaměstnance v problematice HN vč.
zasažení osob biologickými, chemickými a radioaktivními
látkami
• Prověřit jejich funkčnost a procvičit systém
• Zajistit potřebné materiální, technické i personální vybavení
• Vytvořit dostatečné kapacity pro příjem většího počtu
postižených
• Doplnit léky a materiál na dostatečnou úroveň vč. antidot
• Doplnit přístrojové vybavení (mobilní ventilátory, defibrilátory
a monitory) vč. rezerv
• Úzká spolupráce ZZ s bezpečnostními složkami
Trojský most
Zkušenosti
•
•
•
•
•
•
•
MMF
NATO
MS v hokeji
Maratóny
Sazka Aréna
Všesokolské slety
Hromadná kulturní, sportovní a politická
setkání desítek tisíc osob
Nebojíme se LOH
Děkuji za pozornost
www.zzshmp.cz
[email protected]

Podobné dokumenty