Geologická expozice pod Klokoty

Komentáře

Transkript

Geologická expozice pod Klokoty

                  

Podobné dokumenty

PREKAMBRIUM (prahory + starohory)

PREKAMBRIUM (prahory + starohory) Podnebí v juře bylo poměrně teplé a stabilní. V oblasti zvětšujícího se moře Tethys se tvoří hlubokomořské usazeniny. Koncem jury se začíná projevovat další fáze alpínsko-himalájského vrásnění (mla...

Více

Geologie - pojmy - Proxima projekt

Geologie - pojmy - Proxima projekt Bowenovo schéma krystalizace taveniny :

Více

Analýza družicových a leteckých snímků

Analýza družicových a leteckých snímků konkondartní průběh s rulami moldanubika. Granitoidní horniny mají plošně-paralelní stavbu, proudění magmatu je paralelní s foliací okolních metamorfovaných hornin. Převládajícími směry jsou SV-JZ,...

Více

ČASOHLED otevřete kliknutím

ČASOHLED otevřete kliknutím a než oči slzami od něho zalité pomalu oschnou vpije půda sladkou rosu a nás nechá před branou

Více

PŘÍRUČKA PRO PRŮZKUM LESNÍCH PŮD

PŘÍRUČKA PRO PRŮZKUM LESNÍCH PŮD obsahuje trus půdních živočichů, ale jeho podíl je nízký. Fz – zoogenní horizont drti má kyprou a nesoudržnou strukturu, která je důsledkem aktivní činnosti půdní mikrofauny a mesofauny. Její exkre...

Více

Voda, samá voda - Akademie věd České republiky

Voda, samá voda - Akademie věd České republiky pochopit katedrálu (vodu či vodný roztok). Jedním z projevů naší omezené znalosti struktury vody je, že se dodnes nejsme schopni úplně shodnout, kolik vodíkových vazeb připadá na molekulu vody. V l...

Více