Ebola – situace, informace, rizika

Komentáře

Transkript

Ebola – situace, informace, rizika
Ebola – situace, informace, rizika
Vážení cestovatelé,
přinášíme vám aktualizované informace o vývoji epidemie eboly. Situace nadále není plně pod
kontrolou a i přes skutečnost, že oblasti Nigérie a Senegalu již přestaly být díky nulovému výskytu
tohoto onemocnění monitorovány, počet případů v Guineji, Sieře Leoně a Libérii stále přibývá.
Vzhledem k tomu, že počet případů onemocnění ebolou v Libérii, Sieře Leoně a Guineji má stále
vzestupnou tendenci, zůstávají v těchto oblastech zachována nezbytná a nepřetržitá karanténní
opatření. Ta zapříčiňují omezený přístup k potravinám a dalším každodenním potřebám. Přetrvává
tak i napjatá atmosféra mezi obyvateli. I přes podporu světových organizací je zdravotnická
infrastruktura stále oslabena, a proto nadále důrazně nedoporučujeme cestovat na uvedená území
v západní Africe.
Tým AXA Assistance
1
Ebola – situace, informace, rizika
Souhrn důležitých informací
Zkušební testy nového léku
Lék s názvem FAVIPIRAVIR, který byl nově testován ve zdravotnických zařízeních, ukazuje pozitivní
výsledky především u nakažených jedinců s nízkou virovou zátěží. U těžších případů nebyly
identifikovány žádné výrazné účinky.
Sierra Leone pokračuje v karanténním opatření
Sierra Leone prodlužuje karanténu v centrální oblasti Tonkolili District o dva týdny. Cílem je zamezit
vzrůstající intenzitě a šíření onemocnění. Stejnému karanténnímu opatřením již podléhá i okres Port
Loko. Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví zůstanou po dobu šíření viru uzavřené též školy.
Přísná karanténa byla zavedena i v sirotčinci nedaleko oblasti Freetown. Důvodem bylo potvrzení
nákazy u jednoho ze zaměstnanců, který byl neprodleně převezen do zdravotnického zařízení. 25 dětí
spolu s ostatními pracovníky tak musí dodržovat pravidla karanténního opatření po dobu 21 dnů.
Vzhledem k rostoucímu počtu případů nákazy zejména v západní oblasti Sierry Leone byla spuštěna
kampaň v boji proti ebole s názvem door-to-door.
Nigérie spustila projekt „Afrika proti Ebole“
V největším městě Nigérie - Lagosu - proběhlo spuštění projektu „Afrika proti Ebole“, v jehož čele
stojí Africká unie. Cílem projektu je posílit zasažené oblasti v boji s epidemií a sjednotit lékařskou
infrastrukturu. Humanitární pracovníci budou nadále působit v nejvíce zasažených oblastech pro
poskytnutí maximální podpory. Po zahájení akce tamější území opustila skupina 200 nigerijských
zdravotních pracovníků zahrnující jedince, kteří se z onemocnění ebolou vyléčili.
V Monrovii opětovně otevřeli nemocnici
Nemocnice Saint-Joseph, nacházející se v hlavním městě Libérie, byla znovu otevřena. Toto
zdravotnické zařízení bylo koncem července roku 2014 uzavřeno v důsledku silného dopadu eboly na
zdroje a personál. Uzavření proběhlo poprvé za 50 let samotného fungování.
Libérie a Guinea znovu otevřela školy
Od 19. ledna v Guinei a 2. února 2015 v Libérii došlo k opětovnému otevření škol. Ty byly v souvislosti
s šířením eboly uzavřeny v září 2014. Dojde tak k navázání na dosavadně přerušenou výuku. Školy
budou mít nezbytné vybavení pro poskytnutí neodkladné péče v případě podezření na výskyt
onemocnění. Spolu s tím budou ve školách zavedené i preventivní lékařské kontroly. 22. února byl
v Libérii zrušen i veřejný zákaz vycházení.
Zdravotnické centrum v Kindii
Ruská společnost Rusal zřídila v únoru 2015 Guinejské oblasti Kindia nové zdravotnické centrum pro
poskytnutí zdravotnické péče nakaženým jedincům. Bude disponovat kapacitou 60 míst, která
v případě potřeby může být zdvojnásobena.
2
Ebola – situace, informace, rizika
Do boje s ebolou se zapojují i evropské země
Švýcarsko
Koncem listopadu 2014 se příznaky onemocnění eboly projevily u jednoho z ošetřujících lékařů
pocházejícího z Kuby. K jeho nákaze došlo při poskytování zdravotnické péče v zasažené oblasti v
Sieře Leoně. Po potvrzení nákazy byl neprodleně převezen do Ženevy pro zajištění patřičného
ošetření. Podle posledních zpráv se ženevské fakultní nemocnici díky vývoji a zpracovávání vakcíny
poskytnuté z Kanady podařilo lékaře vyléčit. Po úplném zotavení byl převezen zpět do Havany.
Jednalo se tak o prvního člověka na území Švýcarska s tímto onemocněním.
Nizozemsko
Nizozemsko přijalo nakaženého vojáka OSN povolaného do jednoho z ohnisek epidemie, kterému
byla neodkladně poskytnuta lékařská péče. Prozatím se jedná o jediný případ tohoto onemocnění
v Nizozemí.
Německo
Pomoci chce i letecká společnost Lufthansa, která ve spolupráci s německou vládou plánuje speciálně
upravit jedno ze svých letadel typu A340-300s. To bude díky oddělené vzdušné filtraci schopné
bezpečně převážet nakažené pacienty. Řídit jej budou dobrovolní piloti s posádkou a k dispozici bude
všem zemím, kde bude vyžadován transport nemocných.
Francie
Medic‘ Air, lékařská základna v Paříži, usiluje o přijetí žádosti k opětovnému vstupu do postižených
oblastí pro poskytnutí pomoci. Cílem jsou evakuace vysoce rizikových pacientů pro umožnění testů,
které díky rychlé odezvě pomohou k vývoji léků pro další boj s epidemií. K evakuacím nakažených
pacientů však nebyl udělen souhlas. Francie dále sestavila tým 20 specialistů zaměřujících se na boj
s infekčním onemocněním, který bude podporovat zdravotnická zařízení v Guineji.
Spojené státy a Kanada poskytují pomoc
Jeden z amerických zdravotníků působících v západní Africe byl z důvodu podezření nákazy epidemií
letecky přepraven do nemocnice Emory v Atlantě. Atlanta uzpůsobila 35 zdravotních zařízení
speciálně k boji proti ebole, a je tak plně připravena přijmout nakažené pacienty. Společnost Phoenix
Air má k dispozici plně izolovaný stan a je oprávněna k mezinárodním transportům nemocných. Do
západní Afriky bylo též dopraveno přes 3 000 amerických vojáků pro poskytnutí podpory.
Kanada vyslala 40 zdravotníků z Trentnu do Sierry Leone. Tento speciální tým má za úkol nejen
poskytovat maximální podporu nemocným v zasažených oblastech, ale i minimalizovat další šíření
epidemie na jiná území.
3
Ebola – situace, informace, rizika
Počty případů – údaje platné k 26. 2. 2015:
CELKOVÝ PŘEHLED:
Počet podezření a potvrzených případů:
Úmrtí v případech podezření:
23694
9589
Libérie:
Počet podezření a potvrzených případů:
Úmrtí v případech podezření:
9238
4037
Guinea:
Počet podezření a potvrzených případů:
Úmrtí v případech podezření:
3155
2091
Sierra Leone:
Počet podezření a potvrzených případů:
Úmrtí v případech podezření:
11301
3461
Senegal a Nigérie
Již od 19. října 2014 nejsou Senegal a Nigérie monitorovány pro výskyt epidemie eboly. Poslední
výsledky neprokázaly výskyt nových případů v těchto oblastech, přičemž dle platných ustanovení není
území považováno za ohnisko onemocnění v případě, pokud se od posledního laboratorně
potvrzeného případu neobjeví příznaky onemocnění v celé oblasti více než 42 dní (dvojnásobek
inkubační doby).
Mali
Na území Mali se neobjevila žádná nová podezření pro nákazu onemocněním. Poslední podezřelý
případ z 5. prosince 2014 je dle laboratorních výsledků negativní. Oblast již není více monitorována
pro výskyt onemocnění.
Španělsko
Španělské území bylo jedním z prvních, které bylo podezříváno pro výskyt onemocnění eboly mimo
Afriku. I zde však od posledních negativních výsledků jedné ze španělských zdravotních sester uběhlo
více než 42 dní. Španělsko je tak oficiálně považováno za zemi s nulovým výskytem této epidemie.
4
Ebola – situace, informace, rizika
Dostupnost zdravotní péče a počty případů v jednotlivých státech
Guinea, Sierra Leone, Libérie
Systém zdravotní péče je velmi omezený, charakteristický nedostatkem zdravotnických zařízení
a nedostatečným vybavením nemocnic. Spolehlivá zdravotnická zařízení, schopná poskytnout
alespoň minimální úroveň péče, se nacházejí pouze v hlavních městech. Některá soukromá
zdravotnická zařízení nabízejí lepší škálu možností léčby než zařízení veřejná, ale i tak leží hluboko
pod globálními standardy. Neexistují tu ambulance ani rychlé záchranné služby a úrazová péče je
extrémně omezená.
Nemocnice a zdravotnická zařízení jsou velmi špatně vybavené a stěží schopné poskytnout základní
péči. Pohotovostní služby podobné těm, které existují v západních zemích, se tu vůbec nevyskytují a
zásoby krve jsou nespolehlivé a nebezpečné pro transfuze. Léky jsou vzácné, často s prošlým datem
exspirace, a ve většině oblastí celkově nedostupné. Se sterilizací vybavení není možno počítat. Léčba
je často nejistá.
Úroveň hygieny v celých městských oblastech je velmi chabá, což ještě zvyšuje potenciál přenosu
choroby. Infekce horních cest dýchacích a průjmová onemocnění jsou tu zcela běžné stejně jako
vážnější onemocnění typu cholera, tyfus a malárie.
5
Ebola – situace, informace, rizika
Cestovní doporučení
Světová zdravotnická organizace
WHO dosud nedoporučila žádná cestovní ani obchodní omezení pro země postižené ebolou.
Nicméně organizace zhodnocuje podmínky s úřady pro vzdušnou přepravu a dalšími úřady pro
globální cestování, aby z nich vyvodila své sdělení. WHO pravděpodobně nadále váhá s vydáním
omezení kvůli mnoha ekonomickým a politickým následkům, které postihnou stát, jenž čelí přerušení
cestování z celého světa. Jelikož stanovení prahu rizika daného národa je vždy úkolem národních
zdravotnických úřadů, mnoho zemí vydalo svá vlastní cestovní doporučení, která nabádají
cestovatele, aby všechny vyhnutelné cesty do Sierry Leone, Guineje a/nebo Libérie odložili. Dále řada
zemí – zvláště v západní Africe nebo jejím okolí – zavedla opatření důkladnějšího zdravotního
screeningu na hraničních přechodech a mezinárodních letištích. Několik aerolinek zrušilo v důsledku
obav z eboly své lety do Sierry Leone a Libérie a úřady v Sieře Leone a Libérii zareagovaly řadou akcí
ve snaze zastavit šíření choroby.
AXA Assistance důrazně doporučuje všem osobám, jejichž cesta do Guineje, Sierry Leone a Libérie
není nezbytně nutná, aby se takovýmto cestám vyhýbaly nebo je přerušily.
Celá řada úřadů začala vydávat cestovní doporučení. Na základě prohlášení Centra pro kontrolu
a prevenci chorob USA (CDC) z 31. července 2014 by měli američtí státní příslušníci odložit všechny
vyhnutelné cesty do zemí postižených virovým onemocněním ebola, tedy do Sierry Leone, Guineje
a Libérie. Podobná cestovní doporučení vydalo i několik dalších zemí. Patří k nim:
Austrálie: www.smartraveller.gov.au/zw-cgi/view/TravelBulletins/Ebola
Kanada: http://travel.gc.ca/travelling/health-safety/travel-health-notices/ebola
Francie (ve francouzštině): www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/infos-pratiques20973/article/virus-ebola-guinee-forestiere
Německo (v němčině)
- Guinea: www.auswaertiges-amt.de/DE/Laenderinformationen/00-SiHi/GuineaSicherheit.html
- Libérie: http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Laenderinformationen/00-SiHi/LiberiaSicherheit.html
- Sierra Leone: www.auswaertiges-amt.de/DE/Laenderinformationen/00SiHi/SierraLeoneSicherheit.html
6
Ebola – situace, informace, rizika
Ebola – základní informace
Co je krvácivá horečka ebola (KHE)?
Krvácivá horečka ebola je těžké, často smrtelné virové onemocnění lidí a dalších primátů (opice, gorily a
šimpanzi), způsobené infekcí virem Ebola. Zdravotnické úřady mají za to, že virus se vyvinul ve zvířecí populaci
v částech Afriky a poté se rozšířil na lidi. Následně se virus šíří z jednoho člověka na druhého, a to lidským
kontaktem. Kmen, který v současnosti postihl západní Afriku, má mortalitu (úmrtnost) přesahující 80 %
a dosahující až 90 %. Ebola vyvolává syndrom, který začíná jako obecný nespecifický virový syndrom (podobný
chřipce), ale poté začne způsobovat selhání několika orgánových soustav a je typický rozvinutím krvácení
z různých míst těla. Na nemoc neexistuje žádný známý lék ani známá preventivní vakcína či medikace.
Jak se ebola šíří?
Ebola se šíří primárně kontaktem člověka s člověkem anebo kontaktem s tělními tekutinami. K tomu může dojít
při přímém kontaktu s nakaženými jedinci, kontaktu s předměty a povrchy kontaminovanými tělní tekutinou,
a kontaktu s těly pacientů, kteří zemřeli na virové onemocnění ebola. Má se za to, že jeden z hlavních zdrojů
nákazy se šíří prostřednictvím tradičního nakládání s ostatky pacientů zemřelých na ebolu ze strany jejich
rodinných příslušníků a dalších blízkých osob. Panuje také názor, že dochází k přenosu ze zvířecích zdrojů při
manipulaci s divokou zvěřinou (obvykle opičím masem) a její konzumaci.
7
Ebola – situace, informace, rizika
Jaké jsou příznaky a symptomy KHE?
KHE začíná jako nespecifické horečnaté onemocnění se symptomy typickými pro virovou nemoc jako
chřipka. Jelikož symptomy KHE jsou na počátku nespecifické, není v raném stadiu možné odlišit
nemoc od mnoha dalších, méně vážných onemocnění. U pacientů se objevují následující symptomy;
pacient může mít všechny nebo jen některé z nich:
- horečka
- bolesti hlavy
- bolesti kloubů a svalů
- bolest v krku
- průjem a zvracení
- vyrážka
- vnější/vnitřní krvácení
Vnější krvácení je pozdějším příznakem a značí selhání koagulačního systému. Charakteristickým
znakem choroby jsou jaterní abnormality, které se prokážou při určitých krevních zkouškách. Pacient
bude pravděpodobně vykazovat znaky zmatenosti, protože je postižen i nervový systém, a nakonec
podléhá selhání jiných orgánů.
Jak dlouho trvá, než se u pacienta vyvinou symptomy KHE?
Inkubační doba KHE je dva až 21 dní, což znamená, že takováto doba může uplynout mezi vystavením
viru Ebola a vyvinutím symptomů. U osob, které jsou sledovány a pozorovány na vyvinutí
onemocnění ebola, se nepředpokládá, že trpí KHE a že by představovaly riziko onemocnění nebo
šíření viru, pokud se u nich nevyvinou symptomy ani po 21 dnech.
8
Ebola – situace, informace, rizika
Pomocí jakých testů se určuje, zda pacient trpí ebolou?
Výsledek speciálního testu na hemoragickou horečku ebola není bezprostředně pozitivní, takže
pacient pravděpodobně nejprve závažně onemocní, než bude k dispozici pozitivní výsledek testu.
Existuje ale celá řada abnormalit, které upozorňují na možnost nákazy ebolou. Pokud je test
negativní, u pacienta se výskyt eboly nezvažuje. Vzhledem k tomu, že pacienti v této oblasti mohou
onemocnět celou řadou dalších nemocí (jako je malárie nebo gastroenteritida), může také pozitivní
test na jiné onemocnění vyloučit přítomnost eboly. Základní testy, které se provádějí:
- Kompletní krevní obraz včetně krevních destiček
- Všeobecné chemické vyšetření
- Testy funkce jater
- Kultivační vyšetření krve, moči a stolice
- Sérologické testy na virus ebola
- Další testy související s konkrétními zdravotními obtížemi
Jaká je prevence a léčba eboly?
Neexistuje žádná vakcína nebo lék, který by zabránil nakažení ebolou nebo zmírnil závažnost
onemocnění. Jedinou prevencí je tak dodržování řádných hygienických postupů a vyhýbání se
některým praktikám (viz níže).
Lék proti ebole nebo její účinná léčba neexistují. Pacienti jsou většinou umístěni do přísné izolace,
aby bylo zabráněno dalšímu šíření nemoci, a jsou jim podávány tekutiny, antipyretika (léky proti
horečce) a léky proti bolesti, dokud nezemřou nebo se sami neuzdraví (k čemuž dochází u nízkého
procenta pacientů).
NB: Existuje pět všeobecně známých podtypů viru ebola:
- Ebola-Zair
- Ebola-Pobřeží slonoviny
- Ebola-Reston
- Ebola-Súdán
- Ebola-Bundibugyo
Nejnakažlivějšími kmeny viru ebola jsou Ebola-Zair a Ebola-Súdán.
Kmen, který vyvolal současnou epidemii v Guineji, Sieře Leone a Libérii, se pravděpodobně vyskytl
poprvé.
9
Ebola – situace, informace, rizika
Současná epidemie eboly byla již Světovou zdravotnickou organizací označena
jako „ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu“.
Stupně výskytu nemoci (obecná škála dle SZO)
SPORADICKÝ
Nemoc se objevuje příležitostně, ojediněle nebo v rozptýlených případech.
ENDEMICKÝ
Nemoc je omezena na určitou lokalitu nebo region.
EPIDEMICKÝ
Nemoc ovlivňuje nebo má sklon ovlivňovat atypicky velký počet jednotlivců v jedné populaci,
komunitě nebo regionu v jednu dobu.
PANDEMICKÝ
Epidemie vyskytující se v takovém měřítku, kdy překračuje mezistátní hranice a obvykle ovlivňuje
velký počet lidí.
Fáze pandemie
• V první fázi se u žádných virů, které obíhají mezi zvířaty, neuvádí, že by způsobovaly infekce u
lidí.
•
Ve druhé fázi se ví, že influenza virus kolující mezi domestikovanými nebo divokými zvířaty
způsobil již infekci u člověka, a proto je považován za potenciální pandemickou hrozbu.
•
Ve třetí fázi již zvířecí nebo lidský/zvířecí rekombinovaný influenza virus způsobil sporadické
případy nebo malé shluky onemocnění u lidí, ale ještě nevyústil v přenos z člověka na
člověka, který by dokázal vyvolat propuknutí choroby na komunitní úrovni. Za určitých
podmínek může dojít k omezenému počtu přenosů z člověka na člověka, například když
dojde k blízkému kontaktu mezi infikovanou osobou a nechráněným ošetřovatelem. Nicméně
limitovaný přenos za takových omezených podmínek ještě neznačí, že by virus dosáhl takové
úrovně přenosnosti mezi lidmi, která by dokázala způsobit pandemii.
•
Čtvrtá fáze se vyznačuje ověřeným mezilidským přenosem zvířecího nebo lidského/zvířecího
rekombinovaného influenza viru schopného vyvolat „propuknutí choroby na komunitní
úrovni“. Schopnost vyvolat vytrvalá propuknutí nemoci v komunitě značí výrazný posun
směrem nahoru v riziku vzniku pandemie. Každá země, která má podezření nebo již ověřené
informace o takové události, by je měla okamžitě zkonzultovat s WHO, aby bylo možné
situaci společně posoudit a rozhodnout, zda je v postižené zemi nutno zavést rychlá opatření
na omezení pandemie. Čtvrtá fáze značí významný nárůst rizika pandemie, ale nemusí nutně
znamenat, že pandemie již jednoznačně vypukla.
* Zdroj: http://www.who.int/en/
10
Ebola – situace, informace, rizika
Bezpečnostní opatření
Světová zdravotnická organizace (WHO) zopakovala své stanovisko, že riziko přenosu virového
onemocnění ebola během cestování letadlem zůstává nízké. „Na rozdíl od infekcí, jako je chřipka
nebo tuberkulóza, se ebola nepřenáší vzdušnou cestou,“ říká Dr. Isabelle Nuttallová, ředitelka
oddělení WHO Global Capacity Alert and Response. „Může se přenést pouze přímým kontaktem s
tělními tekutinami osoby nemocné ebolou.“ Kromě toho, že pravděpodobnost výskytu osoby
nemocné ebolou na palubě letadla je sama o sobě velmi nízká, je šance, že se spolucestující nebo
palubní personál dostanou do styku s jejími tělními tekutinami, ještě méně pravděpodobná. Pokud
někdo trpí onemocněním ebola, cítí se většinou tak špatně, že není schopen cestovat. Světová
zdravotnická organizace proto odrazuje od zákazů cestování do zasažených zemí a z nich.
„Vzhledem k tomu, že je riziko přenosu eboly v letadle tak nízké, Světová zdravotnická organizace
nepovažuje letecké dopravní uzly za riziková místa pro přenos eboly,“ říká dále Dr. Nuttallová. Pokyny
WHO nedoporučují zákaz mezinárodního cestování ani obchodu. WHO však v těchto zemích
doporučuje mimořádnou opatrnost a dodržování opatření, která byla popsána již v uplynulých
týdnech a zůstávají nezměněná.
Jaká preventivní opatření by měla být uplatňována?
Dbejte přísných bezpečnostních opatření včetně častého mytí rukou mýdlem a vodou nebo
antibakteriálním gelem.
Pokud je to možné, vyhýbejte se davům například na tržištích a na jiných místech, kde se shlukuje
velké množství lidí.
Vyvarujte se míst, kde se shromažďuje, poráží nebo prodává maso z divoce žijících zvířat.
Vyhýbejte se hustě zalidněným místům a oblastem.
Vyhýbejte se kontaktu se zvířaty a předměty, které mohly přijít do styku s krví nebo tělními
tekutinami nakažené osoby.
Vyhýbejte se pohřbům a pohřebním obřadům – zejména v tradičních lokálních komunitách.
Co dělat, pokud onemocníte nebo máte horečku?
Pokud se cítíte nemocní nebo u vás propukne horečka, neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
Pokud máte horečku nebo jiné výše uvedené projevy virového onemocnění, vyhýbejte se blízkému
kontaktu s kolegy a rodinou.
Kontaktujte společnost AXA Assistance a ambasádu nebo konzulát své země, kde vám poskytnou
aktualizované reference na lékaře, kteří vás mohou prohlédnout.
U lékaře očekávejte důkladné vyšetření na přítomnost infekčních onemocnění.
Zdravotničtí pracovníci budou mít pravděpodobně na sobě ochranné oblečení a masky a možná tyto
masky a jiné ochranné pokrývky budete muset mít na sobě i vy.
Přesně popište nástup a povahu příznaků nemoci. Pokud jste neměli horečku, nezapomeňte tuto
skutečnost zdůraznit. Také pokud máte pocit, že jste nebyli vystaveni riziku nákazy virem eboly, je
třeba o této skutečnosti uvědomit lékaře. Lékař se bude podrobně zajímat o vaše předchozí chování,
které by mohlo zvýšit nebo snížit riziko, že jste se nakazili ebolou.
11
Ebola – situace, informace, rizika
Otázky a odpovědi*
1. Co je virové onemocnění ebola?
Virové onemocnění ebola (dříve známé jako krvácivá horečka ebola) je těžké, často fatální
onemocnění s úmrtností dosahující až 90 %. Nemoc postihuje lidi a primáty (opice, gorily
a šimpanze).
Ebola se poprvé objevila v roce 1976, kdy propukla souběžně u dvou případů, jeden ve vesnici blízko
řeky Ebola v Demokratické republice Kongo, druhý v odlehlé oblasti Súdánu.
Původ viru je neznámý, ale na základě dostupných důkazů se má za to, že hostiteli viru Ebola jsou
pravděpodobně kaloňovití (Pteropodidae).
2. Jak se lidé virem nakazí?
Ebola se dostává do lidské populace blízkým kontaktem s krví, výměšky, orgány nebo jinými tělními
tekutinami nakažených zvířat. V Africe došlo k infekci v důsledku manipulace s nakaženými šimpanzi,
gorilami, kaloni, opicemi, antilopami bongo a dikobrazy, kteří byli nalezeni nemocní nebo mrtví, nebo
v deštném pralese. Je důležité omezit na minimum kontakt s vysoce rizikovými zvířaty (tj. kaloni,
opicemi nebo hominoidy), včetně sbírání mrtvých zvířat nalezených v pralese nebo manipulace
s jejich syrovým masem.
Jakmile se člověk dostane do kontaktu se zvířetem, které je nakažené ebolou, může se nemoc začít
šířit komunitou z člověka na člověka. K nakažení dochází přímým kontaktem (porušení kůže nebo
sliznice) s krví nebo jinou tělní tekutinou či sekretem (stolice, moč, sliny, sperma) nakažených lidí.
K nakažení může dojít, také pokud porušená kůže nebo sliznice zdravého člověka přijde do kontaktu
s prostředím, které bylo kontaminováno infekčními tekutinami pacienta s ebolou, jako např.
znečištěné oblečení, ložní prádlo či použité jehly.
Během péče o pacienty s ebolou jsou viru často vystaveni zdravotníci. Dochází k tomu proto, že při
péči o pacienty nenosí osobní ochranné vybavení, např. rukavice. Poskytovatelé zdravotní péče na
všech úrovních zdravotnického systému – v nemocnicích, na klinikách i v ordinacích – by proto měli
být instruováni o povaze choroby a o tom, jak se přenáší, a striktně dodržovat doporučená
preventivní opatření kontroly infekce.
Při přenosech eboly mohou hrát roli také pohřební obřady, při kterých mají truchlící pozůstalí přímý
kontakt s tělem zesnulé osoby. S osobami zemřelými na ebolu je nutno manipulovat s použitím
silného ochranného oděvu a rukavic a je nutno je ihned pohřbít.
Lidé jsou infekční, pokud jejich krev a sekrety obsahují virus eboly. Z tohoto důvodu jsou nakažení
pacienti podrobně sledováni zdravotnickými profesionály, jsou jim provedeny laboratorní testy, aby
se zajistilo, že virus již neobíhá v jejich tělních systémech, než se navrátí domů. Když zdravotničtí
profesionálové rozhodnou, že je pro pacienta návrat domů bezrizikový, nejsou již tito pacienti
infekční a nemohou nakazit nikoho jiného ve svém okolí. Muži, kteří se zotavili z nemoci, mohou virus
stále rozšířit na svou partnerku prostřednictvím spermatu, a to až sedm týdnů po uzdravení. Z tohoto
důvodu je důležité, aby se muži vyhýbali pohlavnímu styku alespoň sedm týdnů po uzdravení anebo
aby sedm týdnů používali kondom, mají-li v této době pohlavní styk.
12
Ebola – situace, informace, rizika
3. Kdo je nejvíc ohrožen?
V době vypuknutí choroby podléhají zvýšenému riziku nakažení tito lidé:
Zdravotničtí pracovníci, rodinní příslušníci nebo další lidé v blízkém kontaktu s nakaženými lidmi;
truchlící, kteří mají přímý kontakt s těly zesnulých v rámci pohřebních obřadů; lovci v deštném
pralese, kteří přicházejí do styku s mrtvými zvířaty, která v lese naleznou.
Je zapotřebí dalších výzkumů, aby se zjistilo, jestli některé skupiny lidí, např. lidé s oslabenou
imunitou nebo lidé s jinými zdravotními potížemi, jsou oproti ostatním lidem náchylnější k nakažení
virem.
Vystavení se viru lze kontrolovat použitím preventivních opatření na klinikách a v nemocnicích, na
společenských setkáních nebo v domovech.
4. Jaké jsou typické znaky a symptomy infekce?
Typickými znaky a symptomy jsou náhlý nástup horečky, intenzivní slabost, svalové bolesti, bolesti
hlavy a bolesti v krku. Ty následují zvracení, průjmy, vyrážka, zhoršená funkce ledvin a jater a
v některých případech také jak vnitřní, tak vnější krvácení.
K laboratorním nálezům patří snížený počet bílých krvinek a krevních destiček a zvýšené hodnoty
jaterních enzymů.
Inkubační doba, tedy časový interval od nakažení do vypuknutí symptomů, je od dvou do 21 dnů.
Pacienti jsou nakažliví od doby, kdy začnou vykazovat symptomy. Během inkubační doby nejsou
nakažliví.
Nakažení virovým onemocněním ebola lze stoprocentně potvrdit pouze s pomocí laboratorních testů.
5. Kdy by měl člověk vyhledat lékařskou pomoc?
Pokud člověk navštívil oblast, o níž se ví, že se tu objevilo virové onemocnění ebola, anebo byl
v kontaktu s člověkem, u něhož bylo podezření na ebolu nebo její potvrzený výskyt, a začne mít
symptomy choroby, měl by okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.
Veškeré případy osob, u nichž je podezření na chorobu, by se měly bez prodlení nahlásit nejbližšímu
zdravotnickému útvaru. Okamžitá lékařská péče je nezbytnou podmínkou pro zvýšení
pravděpodobnosti přežití choroby. Také je důležité kontrolovat šíření nemoci a je nutno ihned zahájit
postupy pro kontrolu nemoci a jejího šíření.
6. Jaká je léčba?
Těžce nemocným pacientům se dostává intenzivní podpůrné péče. Často jsou dehydratovaní a
potřebují intravenózní podávání tekutin nebo orální rehydrataci roztoky s obsahem elektrolytů.
V současnosti neexistuje žádný specifický lék na léčbu této choroby.
Někteří pacienti se v případě patřičné lékařské péče sami zotaví.
13
Ebola – situace, informace, rizika
Aby se napomohlo kontrole dalšího šíření viru, lidé, u nichž je podezření na onemocnění anebo se
jeho výskyt potvrdí, by se měli izolovat od ostatních pacientů a zdravotníci by je měli ošetřovat
s dodržováním nejpřísnějších preventivních opatření na kontrolu infekce.
7. Co mohu dělat já? Lze onemocnění nějak předejít?
V současnosti neexistuje žádná licencovaná vakcína na virové onemocnění ebola. Testuje se několik
vakcín, ale žádná z nich není v současnosti dostupná pro klinické využití. Proto zvýšené povědomí o
rizikových faktorech a opatření, která mohou lidé podniknout, aby se ochránili před nakažením, jsou
jediným způsobem, jak snížit počet onemocnění a úmrtí na ně.
Způsoby, jak zabránit nakažení a přenosu
Zatímco prvotní případy virového onemocnění ebola u lidí propukly v důsledku manipulace
s nakaženými zvířaty nebo zdechlinami, k sekundárním případům dochází přímým kontaktem
s tělními tekutinami nemocné osoby, a to buďto rizikovým nakládáním s pacientem, anebo
nebezpečnými praktikami při pohřbívání.
Během této epidemie se většina nemoci rozšířila z člověka na člověka. Lze podniknout několik kroků,
aby se napomohlo zabránit infekci a omezilo se nebo zastavilo další přenášení nemoci.
Seznamte se s povahou choroby, s tím, jak se přenáší a jak zabránit jejímu dalšímu šíření. (Pro další
informace si prosím přečtěte předchozí dotazy na virové onemocnění ebola v této sekci Otázky a
odpovědi.)
Seznamte se s instrukcemi vydanými příslušným ministerstvem zdravotnictví vašeho státu a
dodržujte je. Máte-li podezření, že někdo vám blízký nebo ve vaší komunitě má virové onemocnění
ebola, doporučte mu a podpořte ho v tom, aby co nejdříve vyhledal přiměřenou lékařskou pomoc ve
zdravotnickém zařízení.
Pokud se rozhodnete pečovat o nemocného doma, oznamte své záměry zdravotnickým úřadům, aby
vás mohly poučit a poskytnout vám vyhovující rukavice a osobní ochranné vybavení, instrukce, jak se
řádně starat o pacienta, jak chránit sebe a svou rodinu a jak použité osobní ochranné vybavení řádně
zlikvidovat.
Při návštěvě pacientů v nemocnici nebo pacientů, o něž je pečováno v domácím prostředí, se
doporučuje mytí rukou vodou a mýdlem poté, co jste se dotkli pacienta, byli v kontaktu s jeho tělními
tekutinami nebo se dotýkali jeho okolí.
S lidmi, kteří zemřeli na ebolu, je nutno manipulovat pouze s použitím vhodného ochranného
vybavení a je zapotřebí je ihned pohřbít.
Kromě toho by se lidé měli vyhnout nebo omezit na minimum kontakt s vysoce rizikovými
nakaženými zvířaty (např. kaloni, opicemi nebo hominoidy) v deštných lesích postižených oblastí.
Máte-li podezření, že je nějaké zvíře nakaženo, nedotýkejte se ho. Živočišné produkty (krev a maso)
by se měly před konzumací důkladně tepelně upravit.
8. A co zdravotníci? Jak se mají chránit před vysokým rizikem spojeným s péčí o nemocné?
Zdravotníci pečující o pacienty s podezřením na onemocnění nebo s jejím potvrzeným výskytem
podléhají vyššímu riziku nakažení než jiné skupiny lidí.
Kromě standardních preventivních opatření ve zdravotní péči by měli zdravotníci striktně dodržovat
doporučená opatření na kontrolu infekce a vyhýbat se kontaktu s nakaženou krví, tekutinami nebo
kontaminovaným prostředím či předměty – jako je špinavé ložní prádlo pacienta či použité jehly.
14
Ebola – situace, informace, rizika
Měli by používat osobní ochranné vybavení jako samostatné pláště, rukavice, masky a ochranné brýle
nebo obličejové štíty.
Neměli by opakovaně používat ochranné vybavení ani oblečení, pokud nebylo řádně vydezinfikováno.
Měli by se převlékat po návštěvě každého pacienta, u nějž je podezření na ebolu.
Invazivní procedury, které mohou vystavit lékaře, sestry a další zdravotníky infekci, je nutno provádět
za nejpřísnějších bezpečnostních podmínek.
Nakažení pacienti by měli být co možná nejvíce odděleni od ostatních pacientů a zdravých lidí.
9. Jak chrání WHO lidské zdraví v dobách propuknutí nemoci?
WHO poskytuje technické poradenství zemím a komunitám, aby se mohly připravit a reagovat na
propuknutí eboly. K zásahům WHO patří tyto:
•
•
•
•
•
stálé sledování choroby a sdílení informací napříč regiony pro monitoring vypuknutí choroby;
technická asistence pro vyšetření a zabránění šíření zdravotních hrozeb, když se objeví – jako
např. pomoc na místě s identifikací nemocných lidí a se sledováním vzorců choroby;
poradenství v oblasti prevence a možností léčby; rozmísťování odborníků a distribuce
zdravotnických potřeb (jako osobní ochranné vybavení pro zdravotníky), pokud je stát
požaduje;
komunikace pro zvýšení povědomí o povaze nemoci a ochranných zdravotních opatřeních na
kontrolu přenosu viru;
aktivace regionálních i globálních sítí expertů, aby na požádání poskytovali asistenci a mírnili
potenciální zdravotní následky a narušení cestování a obchodu.
10. A co zvěsti, že některé potraviny mohou zabránit nákaze nebo ji vyléčit?
WHO důrazně doporučuje, aby lidé vyhledávali o ebole pouze důvěryhodné zdravotnické informace
od místních zdravotnických úřadů.
I když na ebolu neexistuje žádný specifický lék, nejlepší možnou léčbou je intenzivní podpůrná léčba
poskytovaná v nemocnici zdravotnickými pracovníky a s použitím přísných postupů kontroly infekce.
Infekce se dá kontrolovat pomocí doporučených ochranných opatření.
11. Během epidemie mohou počty případů uváděné zdravotnickými úřady stoupat a klesat. Jak to?
Během vypuknutí eboly uvádějí zdravotnické orgány postižené země své číselné údaje o případech
nemoci a úmrtích. Tyto údaje se mohou denně měnit. Počty případů odrážejí jak podezření, tak i
laboratorně potvrzené výskyty eboly. Někdy se počty podezření a potvrzených případů uvádějí
společně, jindy odděleně. Proto se mohou jednotlivé údaje mezi počtem podezření a potvrzených
případů lišit.
Analyzování tendencí dat o případech, v průběhu času a s použitím doplňkových informací je obecně
při hodnocení situace veřejného zdravotnictví i určování vhodné reakce užitečnější.
15
Ebola – situace, informace, rizika
12. Je bezpečné cestovat během období propuknutí choroby? Jaká jsou doporučení WHO ohledně
cestování?
Během vypuknutí nemoci WHO pravidelně přezkoumává situaci veřejného zdravotnictví a v případě
potřeby doporučuje různá omezení cestování a obchodu. Riziko nákazy pro cestovatele je velmi
nízké, protože k přenosu z člověka na člověka dochází při přímém kontaktu s tělesnými tekutinami
nebo sekrety nakaženého pacienta.
Obecné doporučení WHO k cestování
Cestovatelé by se měli vyhnout veškerému kontaktu s nakaženými pacienty. Zdravotníci cestující do
postižených oblastí by měli striktně dodržovat pokyny WHO pro kontrolu infekce.
Každý, kdo pobýval v oblastech, kde se v nedávné době objevily případy onemocnění, by se měl
seznámit se symptomy infekce a vyhledat lékařskou pomoc hned při prvních známkách onemocnění.
Klinickým lékařům pečujícím o cestovatele, kteří se navrátili z postižených oblastí a mají
kompatibilní symptomy, doporučujeme, aby vzali v úvahu možnost virového onemocnění ebola.
* Zdroj informací: http://www.who.int/en/
Zdroje informací
Naše zdroje:
•
•
•
•
•
16
WHO – Světová zdravotnická organizace
CDC – Centrum kontroly a prevence chorob
Pohotovostní tým AXA Assistance
 Lokální a mezinárodní koordinační lékaři
 Mezinárodní zdravotnická síť
 Řízení mezinárodních operací
 Zdravotně obchodní útvar
Ministerstva zahraničí
iJET

Podobné dokumenty

Ebola – situace, informace, rizika

Ebola – situace, informace, rizika cestovatele, aby všechny vyhnutelné cesty do Sierry Leone, Guineje a/nebo Libérie odložili. Dále řada zemí – zvláště v západní Africe nebo jejím okolí – zavedla opatření důkladnějšího zdravotního s...

Více