Číslo 6 - SBD Krusnohor

Transkript

Číslo 6 - SBD Krusnohor
ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA
MĚSÍČNÍK l ČERVEN 2016 l ROČNÍK XIX. l ČÍSLO 6 (137) l ZDARMA
Primátor Jan Paparega právě
převzal z rukou předsedy petičního výboru Jana Fialy v přítomnosti Františka Ryby petici
několika společenství vlastníků
jednotek z lokality Stovky. Petice popisuje denní strasti slušných obyvatel domů. Ti jsou proti
problémům zde se vyskytujícím
bezbranní. Jsou jimi vysoká koncentrace cikánů a problémových
osob, dlouhodobý výskyt štěnic,
soustavný nepořádek, rušení nočního klidu, šíření drog, agresivní
chování atd. Petenti věří, že město problémy dopodrobna proanalyzuje a bude hledat legislativní
a jiné cesty ke zlepšení situace.
Foto: Petr PROKEŠ
Konec animozity, začátek spolupráce?
Stovky – lokalita na okraji Mostu, ze které je to pár kroků
do areálu kolem přesunutého kostela Nanebevzetí Panny Marie, dá
se z ní udělat výšlap na vrch Špičák s vinicemi inženýra Váni, zaběhnout na aerodrom (letiště), vystoupat na Hněvín, zavítat na zimní stadion či se z oken kochat pohledem na jezero Most a pásmo
Krušných hor.
Stovky – lokalita, v níž stojí
domy za miliony zrekonstruované
či postupně opravované správcem,
jímž je Krušnohor.
Stovky – lokalita, do níž prostřednictvím evropských fondů investoval miliony na úpravy veřejných prostranství Most.
Stovky – lokalita se spoustou
problémů; místo, kterému obyvatelé
města začali již dříve říkat Chanov 2.
Stovky – lokalita, v níž investovaly ruku v ruce nemalé finanční
prostředky dva velké subjekty: statutární město Most a Stavební bytové družstvo Krušnohor, měly zájem
na zlepšení situace zde.
Stovky – lokalita, v níž byla sepsána petice nespokojených vlastní-
ků bytů soustavně obtěžovaných
hulvátským chováním neslušných
lidí. Najde město recept jak pomoci těm slušným?
Stovky – lokalita, na jejímž
rozvoji má zájem město i družstvo. Dopomůže společný zájem překonat animozitu, jež mezi
oběma subjekty vznikla po komunálních volbách v roce 2014?
Stane se společný zájem základním kamenem pro navázání nové
spolupráce?
PŘEDSTAVENSTVO SBDK
STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO KRUŠNOHOR, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1766, 434 01 MOST
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Krušnohor , zpravodaj stavebního bytového družstva
ÚŘEDNÍ DNY A HODINY NA SPRÁVĚ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRUŠNOHOR: PONDĚLÍ A STŘEDA 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
KO N TA K T N Í S E Z N A M S P R Á V Y S TAV E B N Í H O BY T OV É H O D R U Ž S T VA K R U Š N O H O R
2
HLÁŠENÍ HAVÁRIÍ: DISPEČINK 476 146 199
PONDĚLÍ, STŘEDA 7.00 – 17.00 ÚTERÝ, ČTVRTEK, PÁTEK 7.00 – 13.00
Mimo výše uvedenou dobu hlaste havárie dispečinku společnosti Hasman – Výtahy na telefonním čísle
800 136 018 nebo 417 639 296
E-mailová adresa:
Oficiální internetové stránky:
Spojovatelka: 476 146 100
[email protected]
www.sbdkrusnohor.cz
Telefonické hovory jsou v zájmu zajišťování kvality poskytovaných služeb nahrávány. (Podrobnější informace k zaznamenávání hovorů je uvedena na straně 4.)
PŘEDSTAVENSTVO DRUŽSTVA (PD)
Předseda
Laur Roman
476 146 104
Místopředseda
Ryba František
476 146 104
Členové
Ing. Hokr Roman
Ing. Klíma Petr
Ing. Koranda Jiří
Ing. Paďourek Ivo
Ševčík Arnošt
KONTROLNÍ KOMISE DRUŽSTVA (KK)
Předseda
Mertlík Jiří
Členové
Vajshajtl Stanislav
Mgr. Němečková Zdeňka
Ing. Goldbergerová Jana
Černík Vladimír
Bucha Petr
Petrilová Jana
ÚSEK ŘEDITELE (ÚŘ)
Ředitel družstva
Ryba František
476 146 104
Vedoucí sekretariátu ředitele
Domínová Leona
476 146 104
Fax
476 146 101
Informace
476 146 106
Bc. Charvátová Lenka
606 649 365
Podatelna
Hokrová Monika
476 146 107
Sekretářka
Hajzlerová Andrea
476 146 108
Tiskový mluvčí, redakce zpravodaje
Mgr. Prokeš Petr
476 146 109
EKONOMICKÝ ÚSEK (EÚ)
Vedoucí
Ing. Kurková Kateřina
476 146 110
Sekretariát vedoucí EÚ
Kultscherová Miroslava
476 146 111
Fax
476 146 102
Správce sítě
Gerthner Daniel
476 146 112
Pobočka Litvínov
Fax
476 754 084
Vegnerová Hana
476 146 115
Kordíková Monika
476 146 116
Blahoutová Eva
476 146 117
[email protected]
reditel
predstavenstvo
predseda.kk
kontrolni.komise
reditel
sekretariat.reditele
informace
podatelna
sekretariat
tiskovy.mluvci
hlavni.ekonom
sekr.ekonom
sprava.site
pobocka.litvinov
ÚSEK INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI (ÚIČ)
Vedoucí
inzenyrska.cinnost.vedouci
Jánská Hana
476 146 180
Investiční referent
Renka Adam
476 146 181
investicni.referent1
Zámecký Jan
476 146 183
investicni.referent3
Růžičková Simona
476 146 184
investicni.referent4
Referentka
inzenyrska.cinnost.referent
Kolmanová Lucie
476 146 185
ÚSEK VNITŘNÍ KONTROLY, ŘJE
Vnitřní kontrolor
Erlitzová Alena
'476 146 103
EÚ - EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ (EO)
Vedoucí EO
Libecajtová Lucie
476 146 120
Provozní účtárna pro SV
Sojková Milena
476 146 121
Kopecká Vlasta
476 146 122
Fröhlichová Věra
476 146 123
Šímová Lenka
476 146 124
Fakturace
Bc. Gerthnerová Dana
476 146 125
Bc. Trgalová Marie
476 146 126
Pousková Blanka
476 146 127
Pokladna
Fojtová Daniela
476 146 129
Evidence zálohových plateb
Andrtová Irena
476 146 131
Provozní účetní
Schreiberová Romana
476 146 133
Evidence majetku - inventury
Hájková Dagmar
'476 146 135
Mzdy
Koukalová Hana
476 146 137
ekonomicke.odd.vedouci
provozni.uctarna
fakturace
pokladna
topna.sezona
provoz.ucetni
evidence.majetku
mzdy
EÚ - ODDĚLENÍ PRO ČLENSKÉ ZÁLEŽITOSTI (OČZ)
Vedoucí
clenske.zalezitosti.vedouci
Zvěřinová Lucie
476 146 140
Členská evidence
clenska.evidence
Šindelářová Nela
476 146 141
Čandová Martina
476 146 142
Kordíková Daniela
476 146 143
Šebková Martina
476 146 144
Evidence nájemného
evidence.najemneho
Kubíková Lenka
476 146 145
Nešporová Lenka
476 146 146
Adámková Pavlína
476 146 148
Vítková Nikol
476 146 149
Evidence pohledávek (vymáhání)
evidence.pohledavek
Matoliaková Iva
476 146 150
Nebytové prostory - pojištění
nebytove.prostory.pojisteni
Pátková Lenka
476 146 156
Společné prostory
nebytove.prostory.pojisteni
Ševčíková Alena
476 146 157
TECHNICKÝ ÚSEK (TÚ)
Vedoucí
Ing. Čapková Irena
476 146 160
Stavební technik
Bertlová Zdeňka
476 146 161
Vlasáková Zuzana
476 146 162
Vilhelmová Monika
476 146 163
Vydra Radovan
476 146 164
Šebek Zdeněk
476 146 165
Losos Martin
476 146 166
Šebková Hedvika
476 146 167
Požárně bezpečnostní technik - MTZ
Krajovský Pavel
476 146 171
Energetik
Ing. Korol Valerij
476 146 172
Referentka
Rybová Kateřina
476 146 174
Dispečink
Hilbertová Lenka
476 146 199
technicky.usek.vedouci
technik1
technik2
technik3
technik4
technik5
technik6
technik7
bezpec.technik
energetik
technicky.usek.referent
vnitrni.kontrolor
Z důvodu větší přehlednosti uvádíme u e-mailových adres na jednotlivá pracoviště a konkrétní pracovníky pouze tu část adresy, která je před
"zavináčem". Pro správné zadání e-adresy je tedy nutno ještě přidat "@sbdkrusnohor.cz" .
dispecink
ÚŘEDNÍ DNY A HODINY NA SPRÁVĚ SBDK: PONDĚLÍ A STŘEDA 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
2
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Co jsme pro vás
připravili:
Primátor převzal petici, tentokrát je ze Stovek . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 5
Proč mám platit za společné prostory? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 5
„Bombaři“ u soudu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 6
Jak to bude letos s odstávkou dodávek teplé vody? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .str. 8
Blok 530: Je to tady teď jako ze škatulky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 10
Lenin a Jakeš pozdravili Mostečany a vyzvali k třídnímu boji . . . . . . str. 12
To není Janov, ale Most-Výsluní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 15
Mostečané na zasedání zastupitelů hájí zájmy obyvatel města. . . . str. 22
KRUŠNOHOR – zpravodaj Stavebního bytového družstva Krušnohor se sídlem v Mostě. Vychází měsíčně. Vydává: Stavební
bytové družstvo Krušnohor, ul. ČSA 1766, 434 01 Most. IČ: 00043257. Řídí redakční rada ve složení: František Ryba (předseda),
tel.: 476 146 104, e-mail: [email protected], fax: 476 146 101, Roman Laur, Ing. Jiří Koranda, Mgr. Petr Prokeš.
Redakce a inzerce: Mgr. Petr Prokeš, tel.: 476 146 109, e-mail: [email protected] Rozšiřuje SBD Krušnohor
jako vnitrodružstevní tiskovinu. Tisk: Jan Syrový – Česká reklamní společnost, Most, tel. 777 722 122, fax: 776 404 544,
e-mail: [email protected] Náklad: 23 000 výtisků. Dáno do tisku: 24. 5. 2016. Vyšlo: 2. 6. 2016. Uzávěrka příštího čísla:
23. 6. 2016. Nevyžádané textové a ilustrační materiály se nevracejí.
Registrace: Ministerstvo kultury ČR E11597
3
EDITORIAL
Vážení čtenáři,
dopadlo to dobře!
Pohřeb mosteckému hipodromu připravovat nemusíme. Po Severní energetické se novým většinovým akcionářem společnosti Hipodrom Most
stala ve veřejné dražbě společnost
Charvát Group. Balík 57,54 procenta akcií koupila za 18,1 milionu korun.
„Pro mostecký hipodrom to znamená,
že závody na koních z něj nezmizí,
naopak by se měly dál rozvíjet,“ jásala média, jen co vyšel ve známost výsledek finanční akce.
Majitelem společnosti je Jiří Charvát,
vlastník dostihové stáje. Po dražbě,
která začínala na sumě deseti milionů
korun, nový většinový akcionář potvrdil, že hipodrom koupil právě kvůli tomu, aby se na něm závody konaly dál.
„Jsem prezidentem Jockey Clubu
České republiky a dráhu potřebujeme, abychom měli jistotu, že tady
můžeme provozovat dostihy,“ shrnul
stručně Jiří Charvát pro iDnes.cz.
„Z našeho pohledu je to ideální varianta,“ potvrdila Gabriela Sáričková
Benešová, mluvčí Severní energetické, která balík akcií prodávala. „Podílu na závodišti se společnost zbavila
proto, že jej ročně dotuje zhruba deseti miliony korun a vzhledem k útlumu těžby na dole ČSA nechtěla firma na hipodrom doplácet dál,“ napsal
server iDnes.cz jasně a stručně.
Vydražitel Charvát podle vyjádření
v médiích zatím neví, jestli bude areál
nějak měnit. Jeho současnou podobu
ale chválí. „Bývalí majitelé sem dávali peníze, které by nikdo jiný nedával,“
zdůraznil nový většinový akcionář.
Mostecku tedy ubyl jeden problém.
Na „koňodrom“ budeme chodit dál
a zvěsti o výstavbě rodinných domů
na pozemcích hipodromu tak už můžeme konečně hodit za hlavu.
Co však nelze hodit za hlavu je domněnka, že politické vedení města
Mostu asi nemá příliš v lásce novináře. Jak jinak si vysvětlit skutečnost,
že na předání petice společenství
vlastníků jednotek ze Stovek oficiálně nepozvala žurnalisty? Přitom má
perfektně fungující tiskové oddělení!
O probíhající petiční akci se hovořilo již nějaký čas, a asi dost nahlas,
když sám pan primátor měl potřebu
pohovořit o ní na tiskové konferenci
o možné reakci města na její obsah
dokonce několik dnů před jejím předáním do jeho rukou! A kromě toho
jsou Stovky samy o sobě mediálně
atraktivním tématem, čili pro novináře lákadlem. Anebo že by šlo o pokus vedení města naznačit budoucím
petentům, že nejvhodnější je předávat petice na zasedání zastupitelstva
v rámci diskuse občanů? Tady je novinářů vždy hojně.
Petr PROKEŠ
4
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
ZPRÁVY
ZE SAMOSPRÁV
A SPOLEČENSTVÍ
VLASTNÍKŮ
JEDNOTEK
Dejte na frak představenstvu
Malování a výměna
Mít to uvnitř domu jako v klícce je
přáním slušných bydlících. Patří
mezi ně vlastníci bytů ze SVJ 284
(blok A1) v Kopistské ulici na litvínovském sídlišti Janov. Mají nově
vymalováno ve společných prostorách domu. Práci malířů doplnili ještě činností pokladačů podlahových krytin. Ti jim vyměnili PVC. S ohledem na problémovou lokalitu, v níž vlastníci bydlí,
si lze klást otázku, jak dlouho nová malba a krytina vydrží bez poškození devastujícími individui.
Těch je v Janově více než dost.
Také jste znepokojeni tím,
co se všechno děje kolem
imigrantů a jejich zatím neutuchajícího proudění do západní Evropy?
Výtahový boom
Boom týkající se rekonstrukcí výtahů pokračuje. Důkazem o tom
je skutečnost, že právě v tomto období probíhají dané práce hned ve třech domech. Pro
tuto finančně náročnou investici
se rozhodli vlastníci bytů ve SVJ
126 (blok 82) v ulici Josefa Skupy
v centrální části okresního města, jejich „kolegové“ ze SVJ 603
(blok 603) v ulici Kapitána Jaroše na Výsluní a do třetice všeho
dobrého další ještě vlastníci bytů
– tentokrát ze SVJ 260 v litvínovské Čapkově ulici čp. 2023-2025.
Odměnou bydlícím za jejich dočasné nepohodlí způsobené probíhajícími pracemi jsou moderní a vkusně řešené kabiny, různé technické vychytávky v nich
a především vyšší bezpečnost
při jízdách.
Přístupové schodiště
Dostat se domů bez úhony je
přání snad každého bydlícího. Je
rád za to, že přečkal cestu z práce či z nákupu ke svému bydlišti a nic se mu nestalo. Teď ještě
se dostat do bytu. Aby i tato poslední část cesty skončila úspěšně, o to se postaral výbor SVJ
116 (blok 46) v mostecké ulici Konstantina Biebla, který nechal opravit přístupové schodiště do domu.
Rampy a schodiště
K obdobné činnosti došlo také na
opačné straně města – na sídlišti Výsluní. Vlastníci ze SVJ 061
(blok 639) v Albrechtické ulici si
zde naplánovali sanaci přístupových ramp a schodišť před hlavními vstupy do domu. Práce jsou
právě v běhu.
Připravili: (ič, pp)
RUBRIKA NAŠICH DRUŽSTEVNÍKŮ A VLASTNÍKŮ BYTŮ
Proč se vás na to ptám? Protože vládní kruhy a státní aparát jsou řešením problémů kolem
příchodu imigrantů, zajišťování
jejich ubytování, stravování, hledáním peněz na jejich socializaci
do nového kulturního prostředí
a koneckonců i hledáním finančních a jiných rezerv pro zajištění
zvýšeného výkonu bezpečnostních složek bojujících proti rostoucí kriminalitě natolik pohlceni, že přestali vnímat původní
domácí problémy. Na jejich řešení prostě nemají čas.
Proč jsem ve svých myšlenkách zabloudil zrovna na západ
od našich hranic?
Protože začínám mít pocit, že
se tento nezájem o domácí problémy začíná přenášet přes hranice do naší republiky právě odtamtud.
Byť se naše vláda, ministerstva
a další instituce s imigrační vlnou
nepotýkají jako třeba Německo,
Rakousko či Francie, přece jen
tlak z Bruselu, aby nějak konaly –
nejlépe ve shodě s ostatními státy
(viz neoblíbené kvóty) – může je
to dost vyčerpávat.
Vyčerpaní politici a úředníci potom nebudou mít chuť na
realizaci toho, co se nám poda-
řilo dojednat s pracovníky Úřadu vlády ČR a Agentury pro sociální začleňování v předchozích
měsících. Janovská a mostecká
petice, stejně jako Mostecká výzva, by přišly vniveč.
Jak se potom zachovat? Nutit
slušné, aby se naučili žít s neslušnými bydlícími, dělajícími soustavně nepořádek a nerespektujícími základní lidské hodnoty?
S myšlenkou, že hulváti by
„vládli“ neslušným, se osobně
neumím ztotožnit.
Co ale dělat, aby se to nestalo?
Asi se k tomu postavit tak, že
budeme pěkně nahlas říkat, že
také naši cikáni jsou vlastně imigranti. Jejich předci se ve střední Evropě objevili před staletími.
Přišli z jihovýchodní Asie.
V této souvislosti se mi moc
líbí doporučení naší hlavy státu, která v souvislosti s narůstající mírou kriminality v západních
státech přistěhovalcům vzkázala:
„Pokud nedokážete přijmout pravidla hostitelské země a vraždění rozhodně není přijímání pravidel, vraťte se domů do své původní vlasti.“
Dodal: „Pokud neuposlechnou, budeme je (jako Evropané)
muset poslat domů sami.“
Hlava státu v jedné z besed
s občany na toto téma upozornila
na jasný postoj australské vlády.
Na naše cikány vyjádření z Austrálie padne jako ulité.
„Přistěhovalci, a ne Australané, se musí přizpůsobit. Buď
to akceptujete, nebo ne, ale potom ponesete důsledky. Jsem již
unavená z obav našich lidí, jestli urážíme některé jednotlivce,
nebo jejich kulturu. Od teroristických útoků na Bali zažíváme vzplanutí vlastenectví většiny Australanů. Naše kultura
se vyvíjela po dobu dvou staletí
bojů, zkoušek a vítězství milionů
mužů a žen, kteří hledali svobodu. Mluvíme převážně anglicky,
ne arabsky, čínsky, japonsky…
Proto, jestli se chcete stát součástí našeho společenství, naučte se tento jazyk!
Většina
Australanů
věří
v Boha. Jestli vás Bůh uráží, potom vám navrhuji zvážit jiný
kout světa jako svůj nový domov, protože Bůh je součástí naší kultury… My budeme
akceptovat vaši víru a nebudeme se ptát proč. Vše, co žádáme od vás, je, abyste akceptovali
naši víru a žili s námi v souladu
s mírovým spolužitím… Toto je
NAŠE KRAJINA, NAŠE ZEM
A NÁŠ ŽIVOTNÍ STYL a my
vám dáváme příležitost, abyste
si to vše užívali. Ale jen co si začnete stěžovat, brečet a frflat na
naši ústavu, naše závazky, naši
křesťanskou víru nebo náš životní styl, potom vás vyzývám,
abyste využili další výhodu velké australské svobody – PRÁVA
ODEJÍT.“
František RYBA
ředitel družstva
Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím záznamu telefonních hovorů
Stavební bytové družstvo Krušnohor pořizuje záznamy všech příchozích i odchozích hovorů uskutečněných prostřednictvím telefonní ústředny, tzn. hovorů na linkách 476 146 100 až 476 146 199, 606 648 714 a 606 648 716.
Důvodem pro pořizování záznamů telefonních hovorů je zajišťování kvality poskytovaných služeb. V případě vaší stížnosti tak vedení družstva získává nástroj pro kontrolu, zda zaměstnanci poskytli služby správně dle informací poskytnutých telefonicky. Dále může zkontrolovat, zda se zaměstnanci při vyřizování záležitostí řídí řízenou dokumentací (dokumenty, směrnice, řády, pravidla aj.). Kromě toho může vedení reagovat i na stížnosti klientů týkající se nevhodného způsobu komunikace.
Osobní údaje získané prostřednictvím nahrávání osobních údajů jsou přístupné pouze pro potřeby Stavebního bytového družstva Krušnohor. Zpracování
osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. provádí Stavební bytové družstvo Krušnohor.
Každý subjekt údajů (v tomto případě: každá osoba, jež uskutečnila zaznamenaný telefonický hovor), která zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může podle § 21 zákona 101/2000 Sb. požádat o vysvětlení a dále může požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
w w w . s b d k r u s n o h o r . c z
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
5
Primátor převzal petici,
tentokrát je ze Stovek
Občané Mostu jsou stále nespokojeni s chováním problémových
obyvatel. Svědčí o tom nová petice, která mezi nimi vznikla.
Petici sepsala společenství
vlastníků jednotek z domů tvořících lokalitu takzvaných Stovek.
Lidé jí výstižně říkají Chanov 2.
„Vážený pane primátore Paparego, zasíláme Vám tuto petici
s žádostí o řešení špatné situace
v našem městě Most, zejména na
třídě Budovatelů v blocích 89 –
100 a v nejbližším okolí těchto
bloků,“ praví se v úvodu dokumentu.
Petiční archy podepisovali bydlící přímo v domech.
„Obyvatelům nejvíce vadí nepořádek. Z lokality se stává romské ghetto. Ulice jsou přeplněné
romskými obyvateli a nepřizpůsobivými občany. V barácích je
bordel, často dochází k rušení
nočního klidu. Tahají si nábytek
od popelnic domů, nedodržují
základní hygienu, chovají se jako
opice. V bytech se trvale vyskytují štěnice. Náklady na postřiky
dosahují za deset měsíců sto tisíc korun,“ informoval předseda petičního výboru Josef Fiala.
Výbor tvoří ještě Olga Bartlová
a Lucie Bílková.
Petice byla předána primátorovi Janu Paparegovi.
„Petici prostudujeme a předáme příslušnému odboru. V ná-
vaznosti na to bude jistě svolána
schůzka zástupců městské policie a Policie ČR tak, abychom na
tuto situaci reagovali opatřeními,
která budou koordinována,“ sdělil Jan Paparega.
Obyvatelé Stovek budou sledovat, zda město svoje sliby splní. Chování problémových lidí je
stále horší a horší. Slušným bydlícím již proto dochází trpělivost.
Je petice signálem toho, že se
slušní začnou bouřit proti neslušným? Tuto otázku jsme položili
již v minulém vydání Krušnohoru, v němž jste se mohli na stranách 5 a 15 podrobně seznámit
s obsahem petice.
Petr PROKEŠ
PRÁVNÍ PORADNA
Proč mám platit za společné prostory?
Jsem každoročně více než
šest měsíců na chalupě. V bytě
se tedy nezdržuji. Proč musím platit za společné prostory
v domě (světlo, úklid atd.)?
Jestliže se v bytě nezdržuji, neužívám tyto společné prostory
– a tudíž usuzuji, že bych za ně
platit neměla.
H. J., Most
Úprava způsobu rozúčtování
služeb poskytovaných při užívání
bytů (včetně nákladů za osvětlení
společných prostor, úklid apod.)
vychází zejména ze zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“),
rovněž ze zákona č. 67/2013 Sb.,
kterým se upravují některé otázky
související s poskytováním plnění
spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
(dále jen „zákon o službách“)
a ze stanov společenství vlastníků, případně stanov družstva.
Z uvedených norem zejména
z ustanovení § 1181 a § 2251 ob-
čanského zákoníku vyplývá povinnost uživatele bytu hradit zálohy na služby poskytované spolu s užíváním bytu. Z ustanovení § 2247 občanského zákoníku
a ustanovení § 3 zákona o službách pak vyplývá, jaké služby
jsou spolu s užíváním bytu pravidelně poskytovány. Jedná se například o dodávky vody, odvádění odpadních vod, dodávky tepla,
osvětlení a úklid společných částí
domu a další služby.
Způsob rozúčtování poskytovaných služeb mezi uživatele bytů a nebytových prostor lze
sjednat, a to například ve stanovách společenství nebo družstva
nebo rozhodnutím společenství
nebo družstva. Nicméně pokud
není sjednán jiný způsob, vychází
se při rozúčtování ze shora uvedených norem, a to zejména z ustanovení § 5 zákona o službách.
Podle ustanovení § 5 odst. 2
zákona o službách se pak dodávka vody a odvádění odpadních
vod rozúčtují podle podružných
vodoměrů v bytech, případně podle směrných čísel roční spotřeby, provoz a čištění komínů podle počtu využívaných vyústění, umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu podle počtu kabelových zásuvek
a provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid
společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, odvoz komunálního odpadu, případně další služby se
rozúčtují podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování.
Z uvedeného tedy vyplývá, že
v případě, že není platně sjednán
jiný způsob rozúčtování a byt je
po určitou dobu trvale prázdný
a tato skutečnost je řádně a včas
nahlášena, bude zohledněna ve
vyúčtování, neboť vyúčtování nákladů za osvětlení a úklid společných prostor je prováděno podle
osob, které byt skutečně užívají.
Mgr. Věra VALNÁ
advokátka
ZPRÁVY
ZE SAMOSPRÁV
A SPOLEČENSTVÍ
VLASTNÍKŮ
JEDNOTEK
Kamery pro bezpečí
Lidé si všímají – a pociťují to
i na vlastní kůži – že nepřizpůsobivých přibývá. Bydlící se proto cítí méně bezpečně. Instalace
kamerových systémů v domech
představuje schůdnou cestu
k tomu, aby se pocit bezpečí
v myslích bydlících zvýšil. Pro
kamerový systém zvedli ruku
vlastníci ze SVJ 224 (blok 289)
v mostecké ulici Jaroslava Vrchlického, ze SVJ 644 (blok 407)
v ulici Brněnská a kousek odtud
bydlící vlastníci ze SVJ 210 (blok
575) v ulici Jiřího Wolkera.
Velké gruntování
Červený kohout hodoval. Tentokrát si ke své hostině vybral
blok 377, v němž žijí vlastníci
bytů ze SVJ 633 v ulici U Věžových domů. (O případu jsme
psali v březnovém vydání Krušnohoru na stranách 12 – 13).
Vedle likvidace následků působení ohně bylo nutno také se
vypořádat s následky vody použité hasiči. V rámci velkého
gruntování došlo také na opravu poškozených oken, výtahů
a výmalbu stěn.
Radostný úklid
Gruntování – ale ne tak velké jak
bylo popsáno v předchozí zprávě – čekalo také na družstevníky
v SA 074 (blok 628) v ulici Karla Marxe na mosteckém Výsluní. Byl to úklid spíše radostný –
po malířích. Družstevníci si totiž
nechali vymalovat společné prostory. Potom došlo i na výměnu PVC.
Pro hezčí domov
Vymalování společných prostor,
nátěr zábradlí na schodištích
a výměna madel – to jsou práce,
pro které se rozhodli vlastníci ze
SVJ 639 (blok 602) v Lidické ulici
na sídlišti Výsluní, aby měli hezčí dům – a tudíž i domov. Práce
právě probíhají.
Sanace lodžií
Sanace lodžií patří mezi vyhledávané stavební zakázky. Není
divu. Výrazně přispívají ke zlepšení kvality bydlení. Jistě o tom
vědí družstevníci v SA 024 (blok
G) v Hamerské ulici v Litvínově-Janově, kteří si lodžie právě nechávají sanovat.
Připravili: (ič, pp)
6
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Spadla klec! Ti, kteří třikrát oznámili uložení
Až tři roky vězení hrozí 33letému Josefu B. a 34leté
Lence P., jestliže je soud uzná vinnými ze spáchání
přečinu šíření poplašné zprávy. V listopadu 2014 se
podíleli na zneklidnění veřejnosti tím, že zavolali na
policii a oznámili, že v budově správy SBD Krušnohor
je uložena bomba.
Veřejnost tehdy spekulovala
o tom, že výhrůžky bombovým
útokem souvisejí s tehdy velmi
napjatou politickou situací.
POLITIKA?
Bylo krátce po komunálních
volbách a Sdružení Mostečané
Mostu, které má v budově Krušnohoru svoje sídlo, je oproti předpokladům nevyhrálo. Mluvilo se
tehdy o tom, že nová vládnoucí
městská garnitura chce sdružení,
jež bylo připraveno ujmout se
role silné opoziční volební strany,
zdiskreditovat v očích veřejnosti,
zastrašit a oslabit ho, aby nebylo
akceschopné. Policejní vyšetřování ale k takovým závěrům
nevedlo. Nebylo prokázáno, že
by výhrůžky bombovým útokem
mělo politický podtext.
Muži a ženy zákona postupně
rozplétali pavučinu získaných
informací, pachatele odhalili
a zřejmě byli dost překvapení tím,
co se od nich dozvěděli.
OSOBNÍ DŮVODY
Co obžalované k výhrůžkám
vedlo?
Zjednodušeně řečeno peníze.
Ty měly být zaplaceny za dluh
na nájemném. Otec dal Josefu B. 24 tisíc korun na úhradu
dlužného nájemného, ale Josef
B. peníze utratil a nadále existující dluh za byt zamlčel. Otec
si myslel, že zaplaceno je, tedy
že je všechno v pořádku, a proto
šel na správu družstva prodloužit
nájemní smlouvu. Josef B. ale
jeho příchodu do budovy správy družstva chtěl zabránit. Bál
se, že otec se o neuhrazeném
dluhu dozví, a tak dopoledne
prostřednictvím telefonu anonymně oznámil policii, že v sídle
družstva je uložena bomba. To se
stalo 19. listopadu 2014.
Byl úřední den a v budově
Krušnohoru se tedy nacházelo velké množství lidí. Policie
a hasiči pětipatrovou budovu
evakuovali, prohledali, ale nic
podezřelého nenašli.
Po obědě volal Josef B. na policii znovu. Opět oznámil uložení
bomby. Vše se opakovalo. Evakuace, kontroly a znovu nic. Začalo
pátrání.
O soudní dohru případu, který v listopadu 2014 rozrušil veřejnost, se média
živě zajímají. Stejně jako tehdy.
VOLÁNÍ
Za týden, opět v úřední den –
ve středu, volala na policii Lenka
P., partnerka Josefa B. Pod cizím
jménem oznámila, že na budovu
správy Krušnohoru zaútočí sedm
osob. Důvod? Msta. Chtěli způsobit dočasné uzavření objektu.
To se jim povedlo.
Protože výhrůžka se zdála být
více nebezpečnou než předchozí
dvě, policie nasadila ještě větší
množství zasahujících příslušníků
a povolala i profesionální hasiče.
Ulice Československé armády
a Vladislava Vančury, kde budova
Krušnohoru stojí, policie uzavřela. Evakuace vyvolala mezi lidmi
žijícími na rozhraní čtvrtí Zahražany a Podžatecká viditelné zneklidnění. A ještě k tomu naproti
Krušnohoru stojí jedna ze dvou
budov Podkrušnohorského gymnázia, takže při případné explozi
by byl ohrožen i tento objekt
včetně studentů a jejich učitelů.
Jak jsme již uvedli, tentokrát
se zásahu zúčastnila i mostecká
jednotka Hasičského záchranného sboru ČR. To pro případ, že by
k explozi bomby a následnému
požáru opravdu došlo. Bomba ale
nebyla nalezena. Zvýšená bezpečnostní opatření byla následně
odvolána.
Z vyšetřování vyplynulo i to,
že také Josefova partnerka Lenka
P. chtěla falešným poplachem zakrýt Josefův dluh.
Lenka P., která je na svobodě, se k
soudu dostavila s písemným vyrozuměním o hlavním líčení v ruce.
Josef B. byl přivezen eskortou z
Ostrova, kde vykonává trest odnětí
svobody za jiný delikt.
Evakuace pracovníků Krušnohoru v listopadu 2014.
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
7
bomby na Krušnohoru, stanuli před soudem
Protože třetí telefonát vyhodnotila policie jako zvýšeně nebezpečný, byli povoláni i hasiči.
K vyhledání ohlášené bomby byl nasazen i psí specialista na výbušniny.
V budově se zdržel dost dlouho, ale bombu nenašel.
Policisté informovali o postupu vyšetřování, například Jindřich Bergmann
z Územního odboru Policie ČR Most poskytl televizi serveru E-mostecko.cz
podrobné vyjádření.
Ačkoliv se zpočátku zdálo, že
pátraní bude neúspěšné, což vyvolávalo neklid mezi pracovníky
SBD Krušnohor, přece jen po několika málo dnech policie pachatele dopadla. Ukázalo se, že pokaždé
volali ze společného bytu a ze stejného telefonu. Obžaloba popisuje
počínání pachatelů podrobně.
CO JE TO ZA LIDI?
Pokud se někomu ze čtenářů
chce obou lidí zželet, protože
mají málo peněz, a z toho důvodu se dluh nepodařilo zaplatit,
pak schovívavosti vůči nim není
namístě. Dvojice má za sebou
kriminální minulost.
Josef B. je pachatelem řady
trestných činů, zejména majetkového charakteru. Nyní si odpykává trest za jiný delikt v ostrovské
věznici. Lenka B. byla odsouzena
k podmíněnému trestu odnětí svobody pro zvlášť závažný trestný
zločin loupeže, v minulosti byla
opakovaně postihována pro přestupky majetkové povahy.
Nyní u Okresního soudu
v Mostě oba čelí obvinění z přečinu šíření poplašné zprávy. Podle
vyjádření státního zástupce se oba
k přečinu plně doznali a uvedli, že
jednali samostatně, nebyli mezi
sebou domluveni. Kromě doznání
pachatele usvědčuje i shoda hlasů
s audiozáznamy telefonátů.
ODLOŽENO
Soudní dohra jejich vůči veřejnosti nezodpovědného jednání
měla proběhnout 24. května. Josefa B. přivedla do jednací síně
eskorta v poutech, do roku 2018
Po evakuaci se pracovníci Krušnohoru vrátili do budovy správy a byli policisty
instruováni o tom, jak mají dále postupovat.
vykonává trest odnětí svobody za
jiný čin. Lenka se dostavila dobrovolně na předvolání soudem.
Soudce ale jednání odložil na
pozdější termín (19. července),
protože zjistil, že jedna ze zúčastněných stran – zástupkyně poškozené organizace – neobdržela
předvolání a tudíž o jednání nevěděla, nemohla se na něj dostavit.
„Za tohoto stavu hlavní líčení nelze konat,“ sdělil přítomným v jednačce samosoudce Jan Hartman.
ŠKODA
Zasahující policisté, hasiči,
vedení bytového družstva a také
prodejna lahvových nápojů (na-
cházející se v budově Krušnohoru) vyčíslili škodu způsobenou
obžalovanými a následnými evakuacemi, při nichž byla zcela paralyzována činnost správy družstva, prodejny s nápoji a doprava
v ulicích Československé armády
a Vladislava Vančury. Hovoří se
o souhrnné částce 50 tisíc korun.
Nedá se však vyloučit, že dojde
k její úpravě na základě skutečností, které budou sděleny v průběhu soudního líčení.
Text a foto: Petr PROKEŠ
8
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Jak to bude letos s odstávkou dodávek
Společnosti Severočeská teplárenská a United Energy v poslední dekádě května oznámily, jak to bude vypadat v letošním
roce s letní odstávkou dodávek teplé vody. Protože družstevníci a vlastníci bytů v minulých letech před prázdninami doslova
bombardovali svými dotazy redakci měsíčníku Krušnohor, ta
přináší tentokrát podrobnou informaci, připravenou ve spolupráci s oběma jmenovanými společnostmi.
LITVÍNOV
Obyvatelé druhého největšího
města okresu se nemají čeho obávat. Pro Litvínov se nepřipravuje
celoplošná odstávka.
Ale pozor! „V místech, kde
stav zařízení vyžaduje drobné zásahy, budou dodávky teplé vody
přerušeny jen na několik hodin,
případně jeden den,“ uvedla Miloslava Kučerová, tisková mluvčí
Severočeské teplárenské.
Na krátké odstávky tedy může
dojít.
hodobého programu obnovování
a udržování vysoké kvality systému centrálního zásobování teplem
(CZT),“ uvedl ředitel.
INFORMACE
V Mostě je letos plánována celoplošná odstávka v délce dvou
dnů (konkrétně 25. a 26. července). Zdůrazňujeme slovo celoplošná – tedy platná pro celé město Most.
„Bez teplé vody až na několik
dní však zůstane jen část domácností a odběratelů města v lokalitách, kde jsou opravy a rekonstrukce velmi rozsáhlé a nelze je
realizovat během krátké doby,“
upozornila Miloslava Kučerová.
Média v této souvislosti začala
spekulovat o tom, zda se dny nemohou změnit v týdny – za předpokladu, že by nastaly nějaké komplikace. Jedno z tištěných periodik
dokonce zauvažovalo konkrétněji,
zmínilo se rovnou o třech týdnech.
Konkrétní odběrná místa, kterých se přerušení dodávek teplé
vody týká, a přesné termíny odstavení najdete na této tiskové
dvoustraně. V případě, že budete
potřebovat ještě podrobnější informace, podívejte se na webové
stránky Severočeské teplárenské
a United Energy. Jejich adresy
jsou www.setep.cz, www.ue.cz.
Tam také najdete další kontakty včetně infolinek 476 447 830
a 734 289 969.
Přesto mluvčí Kučerová připomíná: „Obyvatele měst budeme
informovat také prostřednictvím
médií, za pomoci obou radnic, ale
i informačních letáků předaných
jednotlivým správcům odstavených objektů.
„Uvědomujeme si, že každá odstávka znamená značný zásah do
komfortu obyvatel, věříme však,
že naši odběratelé chápou nutnost
těchto činností. Za způsobené nepříjemnosti i nepohodlí v důsledku přípravy tepelných zařízení na
topnou sezonu se obě společnosti obyvatelům Mostu a Litvínova
samozřejmě omlouvají,“ podtrhla
Miloslava Kučerová.
PROČ SE TO DĚLÁ?
ODSTÁVKY
„Cílem revitalizace horkovodních potrubí je jednak zvýšení
spolehlivosti dodávek tepla a teplé
vody v nadcházející sezoně a především pak minimalizace tepelných ztrát,“ informoval o smyslu
opatření již před časem Petr Horák, ředitel společnosti Severočeská teplárenská. „Výměna a rekonstrukce zastaralých případně dožitých technologií je součástí dlou-
LITVÍNOV
18. 7.
CELÉ MĚSTO
Začátek 18. 7. od 06.00 h
Konec 18. 7. ve 12.00 h
MOST
MOST
25. 7. – 26. 7.
CELÉ MĚSTO
Začátek: 25. 7. od 01.00 h
Konec: 26. 7. ve 24.00 h
1. 6. – 8. 6.
PODŽATECKÁ
Začátek: 1. 6. od 08.00 h
Konec: 8. 6. v 08.00 h
VS 4 – bl. 262 (2563-2566), bl.
263A (2546-2548), bl. 263B
(2549-2551), bl. 264 (26312634), bl. 267 (2610-2613), bl.
268 (2635-2638), bl. 269 (26222625)
19. 7. – 3. 8.
VÝSLUNÍ
Začátek: 19. 7. od 08.00 h
Konec: 3. 8. v 10.00 h
VS 805 – bl. 612 (448-453), bl.
613 (537-543), bl. 614 (518-522),
bl. 649 (534), bl. 650 (535), ZŠ
J. A. Komenského - čp. 474
25. 7. – 15. 8.
ZAHRAŽANY
Začátek: 25. 7. od 01.00 h
Konec: 15. 8. ve 14.00 h
VS Zdravotnická škola, VS Internát SZŠ, VS 34 – 1. ZŠ 2342,
MŠ U Cáchovny 2738, čp. 1489,
1492, 1493, VS Lesní 1994, VS
35 – domy čp. 2340, 1990, 1980,
1992, 1979, 2244, 2242, 1902,
2341, 2241, VS 36 – bl. 1 (24392441), bl. 2 (527, 579), bl. 3
(2601-2604), bl. 4 (2523-2527),
bl. 6 (2528-2530), bl. 7 (366,
430, 455, 467, 644), bl. 8 (2649,
2650), bl. 10 (2651-2655), bl. 11
(2742-2746), bl. 12 (2769-2772),
bl. 15 (2661,2662), bl. 16 (2659,
2660), bl. 19 (1856), čp. 45, VS
PH 2006, VS J. Opletala 163234, VS 39 – bl. 537 (790-793),
bl. 536 (795-797), domy čp. 559,
562, 547, 1716, 554, 549, 546,
553, 544, 207, 208, 221, 545, 552,
550, 234, 237, 288, Kojenecký
ústav 1683, NNP 1304, DDM 712
25. 7. – 10. 8.
PODŽATECKÁ
Začátek: 25. 7. od 01.00 h
Konec: 10. 8. ve 13.00 h
VS hotel Domino, VS 24 – bl.
93-94 (2400,2401), bl. 41 (23682370), bl. 94 (2365-2367), VS
27 – bl. 22 (2245-2247), bl. 23
(2425-2427), bl. 24 (2147-2149),
bl. 26 (2141-2143), bl. 27 (21382140), bl. 28 (2135-2137), bl. 29
(2132-2134), bl. 30 (2248-2250),
bl. 32 (2254-2256), bl. 33 (22182220), bl. 36 (2156-2158), bl. 37
(2168-2170), bl. 38 (2171-2174),
bl. 39 (2108-2111), bl. 40 (21122115), VS 28 – Podkrušnohorské gymnázium čp. 2343, bl. 7
(2100, 2101), bl. 6 (2098,2099),
Diakonie 3274, městská policie 2150, bl. 96 (2389-2391), bl.
97 (2377-2379), bl. 95 (23802382), bl. 95-96 (2402,2403), bl.
96-97 (2404,2405), bl. 19 (24192421), bl. 20 (2422-2424), VS
Dům 21, VS RBZS Most, VS
29 – bl. 3 (2092,2093), bl. 11
(2227-2229), bl. 10 (2230-2232),
bl. 9 (2233-2235), bl. 16 (24102412), bl. 18 (2416-2418), čp.
2504, bl. 99-100 (2408,2409),
bl. 1 (2102,2103), bl. 13 (2151),
bl. 8 (2236-2238), bl. 17 (24132415), bl. 98 (2386-2388), bl. 100
(2394-2396), bl. 99 (2397-2399),
bl. 98-99 (2406,2407), VS Vančurova 2107, VS Lada, VS J. Lady
2104-6, VS 30 – čp. 338,339, VS
Archiv Most, VS 32 (Muzeum
1360)
25. 7. – 11. 8.
PODŽATECKÁ
Začátek: 25. 7. od 01.00 h
Konec: 11. 8. ve 12.00 h
VS 25 – bl. 48 (2268,2269,2270),
bl. 58 (2159), MŠ Dvořáka 2429,
bl. 55 (2165), bl. 56 (2161), bl.
92-93 (2384,2385), bl. 92 (23582360), bl. 52 (2164), bl. 53 (2163),
bl. 54 (2162), bl. 91 (2324-2326),
bl. 42 (2265-2267), bl. 43 (22972299), bl. 44 (2312-2314), VS
26 – bl. 75 (2128-2131), bl. 76
(2175-2178), bl. 59 (2179), DPS
- bl. 62 (2166), 7. ZŠ 2454, bl. 50
(2224-2226), bl. 72 (2116-2119),
bl. 61 (2181)
25. 7. – 12. 8.
PODŽATECKÁ
Začátek: 25. 7. od 01.00 h
Konec: 12. 8. v 16.00 h
VS 22 – bl. 67 (2191-2193), bl.
66 (2188-2190), bl. 64 (21822184), bl. 47 (2284,2285), bl. 45
(2306-2308), bl. 65 (2185-2187),
bl. 90 (2321-2323), bl. 89 (23272329), bl. 89-90 (2375,2376),
bl. 90-91(2392,2393), bl. 86
(2300-2302), bl. 85 (23152317), bl. 87 (2318-2320), bl.
86-87 (2351,2352), bl. 85-86
(2356,2357), bl. 46 (2372-2374),
VS 23 - bl. 70 (2200-2202), čp.
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
9
teplé vody? Litvínov: 0 dnů, Most 2 dny
1330, bl. 71 (2203-2205), bl.
81 (2277-2281), bl. 68 (21942196), bl. 69 (2197-2199), bl. 79
(2207,2208), bl. 77 (2214,2215),
bl. 78 (2216,2217), bl. 83 (22582260), bl. 82 (2262- 2264),
bl. 84 (2271-2273), bl. 80 (22742276)
25. 7. – 29. 7.
POD ŠIBENÍKEM
Začátek: 25. 7. od 01.00 h
Konec: 29. 7. ve 12.00 h
VS 54 – bl. 503 (166-170), bl. 504
(1160-1164), bl. 509 (258-269),
bl. 512 (1490), bl. 513 (1491),
MŠ Kmocha 1820, čp. 1823, čp.
1855
Petr Horák, ředitel Severočeské teplárenské, a. s.
25. 7. – 29. 7.
POD ŠIBENÍKEM
Začátek: 25. 7. od 01.00 h
Konec: 29. 7. ve 12:00 h
VS 56A – bl. 560 (299-302), bl.
561 (105-108), bl. 562 (109),
bl. 563 (110), čp. 111, čp. 586,
čp. 587
1. 8. – 17. 8.
VÝSLUNÍ
Začátek: 1. 8. od 05.00 h
Konec: 17. 8. ve 12.00 h
VS Dopravní podnik, VS Autoservis Autoplus
1. 8.
VELEBUDICE
Začátek 1. 8. od 05.00 h
Konec: 1. 8. v 19.00 h
VS V2 - GRAMMER 31/I., TS
zahrada – 104, VS V1 – HZS163, TS provoz 164, VS V3 – Euromont Group 210, Grammer 31/
II., čp. 37, 26, 20, VS Ubytovací
dům Velebudice, VS Osmost, VS
United Energy – rozsáhlý průmyslový areál v Komořanech, jehož součástí je také teplárna.
SČVaK - MO, VS Automotoklub
Velebudice, VS Dopravní středisko pošta, VS Inelsev Group, VS
Veterina, VS SŠT
Připravili:
Miloslava KUČEROVÁ
Petr PROKEŠ
Foto:
Miloslava KUČEROVÁ
OMLUVA
Za způsobené nepříjemnosti
a nepohodlí v důsledku přípravy tepelných zařízení na topnou sezonu se obě společnosti
obyvatelům měst omlouvají.
Severočeská teplárenská, a. s.
United Energy, a. s.
10
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Blok 530: Je to tady teď jako ze škatulky,
Od poloviny března do poloviny května potkávali obyvatelé
bloku 530, což jsou vlastníci bytů
sdružení do SVJ 619, na chodbách
svého výškového domu pracovníky firmy Altryss. Ti jim přišli pořádně zvelebit vnitřek objektu.
„Postupují odshora. Narazíme
na ně v patrech. Jen pojďte dál,“
pozvala nás předsedkyně společenství vlastníků jednotek Miloslava Mrázová.
Pravda, v přízemí to ještě vypadalo tak, jako kdyby tady na práci
nikdo nesáhl. „Stěny jsou zašedlé,
oprýskané a počmárané,“ popsala
jejich stav Zdeňka Bertlová, pracovnice technického úseku Stavebního bytového družstva Krušnohor. Technička pomohla paní
předsedkyni s vyhlášením výběrového řízení na realizační firmu
a zpracovala veškerou dokumentaci potřebnou pro zahájení prací.
Blok 530 je stavební dominantou nejen Višňové ulice, ale celé
této části sídliště Zahradní. Dobře
je na něj vidět i ze sousedního síd-
liště Výsluní. Dům vypadá opravdu hezky. Jeho fasáda vyvedená
v zelené a fialové barvě, což je
pro Most netypická kombinace,
se lidem líbí právě pro svoji neobvyklost. Věžák působí reprezentativně, což se o jeho vnitřku
zatím nedalo říci.
„Před několika roky jsme si
vzali úvěr na rekonstrukci objektu. Teď už ho máme částečně splacený, takže jsme se mohli pustit
i do větších prací uvnitř domu,“
vysvětlila Miloslava Mrázová.
O jaké práce šlo? Vymalování
chodeb a položení nového linolea. S tím souvisely i další práce –
natření rozvaděčů, krytů rozvodů
a odpadů, natažení madel na zábradlích.
„Radiátory nechala paní předsedkyně z chodeb odstranit,“ upozornila nás Zdeňka Bertlová a dodala: „V zatepleném domě nejsou radiátory na chodbách zapotřebí, protože je v objektu pořád
teplo. Chodby odstraněním radiátorů navíc změnily vzhled. Jsou
Před zahájením prací: Zdeňka Bertlová z technického úseku družstva ukazuje, jak
vypadají stěny společných prostor. „Těším se na jejich nový vzhled,“ říká její úsměv.
V průběhu prací: Martin Matula
z Altryssu opravuje pošlapanou
chodbu. „Lidé jsou nedisciplinovaní
a šlapou do čerstvé stěrky. Asi jim to
vůbec nevadí,“ konstatoval.
V průběhu prací: Martin Navrátil
z Altryssu při pokládce. „Právě seřezávám linoleum. Musí přesně padnout na rozměry chodby, jinak by se
mohlo lino vlnit,“ vysvětlil.
Na všechna zábradlí byla nainstalována nová madla. Paní předsedkyně také zkontrolovala, zda první a poslední schody byly opatřeny žlutou bezpečnostní lemovkou.
V průběhu prací: Miloslava Mrázová
se zajímá o to, zda barva dveřních
zárubní odpovídá objednanému odstínu a zda je vše připraveno pro
lemování okrajů linolea.
Po dokončení prací: To nemá chybu
– chce se říci. Barva zárubní odpovídá objednanému odstínu, dobře ladí
s barvou dveří. Lemování zase ladí
s barvou stěny i linolea.
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
11
pochvaluje si nadšeně Miloslava Mrázová
na první pohled vzdušnější, opticky čistší,“ svěřila se se svým dojmem technička.“
Miloslava Mrázová prochází
s námi několik chodeb a v patrech skutečně potkáváme zaměstnance firmy Altryss. Pracují. Na první pohled je zřejmé,
že k práci přistupují zodpovědně a podle slovních pokynů, jež
si navzájem předávají, je patrné,
že k zadaným úkolům přistupují zodpovědně. „Mají velice poctivý přístup k práci a výbornou
pracovní morálku, hezký vztah
k bydlícím, jsou nekonfliktní,
nedělají hluk ani nepořádek, práci rozumějí. Jsem jimi nadšena.
S firmou Altryss jsem velice spokojená. Vybrali jsme si ji dobře.
Hodnotím kladně i to, že firma
má vlastní zaměstnance a že je
neshání někde po ulicích, jako to
dělají některé jiné firmy. Až budu
hovořit s kolegy – dalšími předsedy domů – ráda jim tuto firmu
doporučím,“ poznamenala Miloslava Mrázová.
Vedení Altryssu bylo výboru SVJ nápomocno také se svými
zkušenostmi. Podle přání vlastníků navrhlo decentní barevné řešení chodeb. Převažuje okrová
v kombinaci s příbuznými a vhodnými barvami. Chodby nyní působí uklidňujícím dojmem. Jsou
světlé a příjemně barevné.
Vedle vnějšku (zateplení, fasáda, vyměněná okna, zasklené lod­
žie) má tedy blok 530 nově hezký i vnitřek. Jeho vylepšení stálo
necelých 875 tisíc korun. A to se
ještě dva výtahy, které tady jsou,
dočkají nových podlahových krytin. A mimochodem: na položení linolea na podlahy chodeb ve
12 patrech domu bylo zapotřebí dvou kilometrů této podlahové krytiny.
„Je to teď všechno hezky natřené a čisté. Mám ale obavu, jak
to dlouho vydrží,“ svěřila se při
loučení předsedkyně Miloslava
Mrázová.
Text a foto: Petr PROKEŠ
Jsme ve 12. patře – takříkajíc pod
střechou. Miloslava Mrázová je ráda,
že se podařilo harmonicky skloubit
barvu stěn chodeb s barvou odpadního
potrubí a krytů stupaček a rozvodů sítí.
Oprýskaným bílým stěnám se šedými a jinými fleky je konec. Nahradila je vkusná výmalba, v níž všechny vybrané barvy
navzájem decentně ladí.
Celkový vzhled dveří a prostoru kolem nich. Souhra barev, že?
Po několika týdnech to ve 12poschoďovém věžáku svítí novotou a voní barvami. „Snad to vydrží několik let,“ doufá
předsedkyně SVJ 619 Miloslava Mrázová.
12
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Lenin a Jakeš pozdravili Mostečany
a vyzvali je k účasti v třídním boji
Mostecké sídliště Pod Šibeníkem zažilo ve Svátek práce –
1. května – návrat do „starých
dobrých časů“. Ulicemi prošel
průvod až nápadně připomínající
dobu totality.
Nešlo však o skutečný návrat, ale o recesi, kterou pravidelně pořádají lidé sdružující se kolem tamní cukrárničky U Kupců.
Jsou jimi především družstevníci
a vlastníci bytů v domech spravovaných Krušnohorem.
„Ať žije První máj!“ křičeli
účastníci recese v ulicích Karla
Jaromíra Erbena, Pod Lajsníkem
a dalších, kterými zhruba třicetičlenný průvod procházel. Mávali při tom na okolojdoucí a také
na překvapené vyhlížející z oken
domů. Všichni se velice dobře
bavili.
„Je to již šestý ročník retro
Prvního máje, který tady pořádáme pro děvčata a chlapce z okolí
a zapojili jsme do toho také seniorky z penzionů Albrechtická, Komořanská a Ke Koupališti. Babičky se na to těší celý rok, na to, že
dostanou kremroli, kávičku. Jsou
předem připravené a přicházejí
se svými mávátky, které si vlastnoručně vyrábějí, něco dostanou
i od nás, protože máme zásobu retro mávátek. Projdou se s průvodem, uděláme srandu, lidi ji mají
rádi. Život je krátký, potřebují se
bavit – a my pro to musíme udělat
všechno, aby to tak bylo. A nás organizátory to taky tak baví. Máme
radost z toho, že ostatní mají taky
radost,“ sdělil reportérovi televize
zpravodajského serveru E-mostecko.cz Jaroslav Kupec, předseda SVJ 012.
„Gavarít Vladímir Iljíč Lénin.
Pazdravláju Mostečánov! Kto něrabótajet, ať něžére. Kdo něpra-
cuje, ať nějí,“ oslovil na prvomájovém mítinku obyvatele města vůdce světového proletariátu
a hlavní tvář Velké říjnové socialistické revoluce v provedení
Martina Strakoše, obyvatele Mostu a pracovníka krajského úřadu.
Na mítinku, konaném na hřišti nedaleko bloku 561, vystoupil také generální tajemník ÚV
KSČ Milouš Jakeš (rovněž v podání Martina Strakoše). Po sdělení, že si prvomájové oslavy užil,
vyzval občany k činům: „Mostečané, musíte vstoupit do toho našeho třídního boje. Zdravím vás!“
Seniorky byly převlečené za
pionýrky, dobová zdravotnice
měla ve výbavě nezbytnou slivovici. „Bylo to prima! V průvodu
jsme se pořádně vyřádili,“ zhodnotila Monika Lešťanová, neustále mávající lidem, provolávající
hesla, tančící a zpívající.
Text a foto z obrazovky:
Petr PROKEŠ
za využití videa
www.E-mostecko.cz
Vitální Monika Lešťanová v čele průvodu.
Neúnavný organizátor Jaroslav Kupec uvařil kávičky.
Milouš Jakeš byl v Mostě spokojený.
Vladimír Iljič Lenin si liboval.
Průvod dorazil na místo mítinku.
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
13
Cítím se vlastně normálně, ale…
JAK JSME ZAČÍNALI (109)
Šibalský pohled, častý smích,
dobrotivost. Na první pohled
optimistický člověk, připouštějící ale, že ne všechny dny jsou
radostné. Není divu. Vykonává
funkci předsedy SA 047 v bloku 600 – v domě s osmi vchody a 184 byty – na Lidické ulici mosteckého sídliště Výsluní. Tím člověkem je 73letý
STANISLAV DVOŘÁK.
HODNĚ PROBLÉMŮ
Výsluní bylo před časem zařazeno ministerskými úředníky
do tzv. deprivovaných zón (což
je předstupeň sociálně vyloučených lokalit). Pan předseda si to
ale moc nepřipouští. „Cítím se
normálně,“ řekl nám a pousmál
se, ale záhy zvážněl: „Je u nás
opravdu hodně problémů.“
Podle jeho odhadu zhruba pětinu bydlících v domě tvoří cikáni. Mezi nimi je hodně těch,
kteří jsou neukáznění a způsobují škody. „Nemají klíč, rozbijí tabulku skla a dveře si otevřou
klikou. Nechal jsem si již udělat
náhradní tabulky, abych pořád
nemusel firmy otravovat,“ uvedl pan předseda. Dochází také k
ničení celých plastových dveří.
„Jde okolo parta a hodí kamenem. Sklo ve dveřích – a nejen
to – se rozbije a za chvilku mě
lidi volají, že je to tam nebezpečné. Seženu pracovníky údržbářské firmy, ochotně přijdou,
zaplatíme několik tisíc korun.
Druhý den je to rozbité znovu,“
popsal situaci Stanislav Dvořák.
Ke zhoršení situace v domě
došlo poté, kdy realitní kanceláře skoupily prázdné byty. V nich
předtím bydleli neplatiči, družstvo je nechalo vystěhovat, ale
předpokládalo, že v nich budou
bydlet slušní lidé. Realitky zaplatily dluh a byty někomu nabídly. „Po zkušenostech, které
jsem získal, na rovinu říkám, že
bych byl za bílé dlužníky vděč-
Na nápaditě provedené fasádě bloku 600 jsou grafické motivy „vystínované“, takže působí opticky velice „živě“. Jde o velice
zdařilé dílo, které v Mostě pravděpodobně nemá obdobu. Předseda SA 047 Stanislav Dvořák má radost ze zájmu okolojdoucích.
ný. V domě aspoň nedělali bordel,“ překvapil nás svým výrokem pan předseda.
„Realitky se s námi vůbec
nebaví. Přijede auto, z něj vyjde pět cikánů, začnou skládat
nábytek a stěhují se do nějakého bytu. Pracovníci realitek nemají v sobě ani trošku slušnosti, aby nám oznámili, že budou
do domu někoho stěhovat,“ dodal Stanislav Dvořák.
DVOJNÁSOBNÝ
PŘEDSEDA
Je vlastně dvojnásobným
předsedou. Poprvé funkci vykonával od 90. let po patnáct roků,
potom měl pauzu a v roce 2006
si jej lidé znovu zvolili. Nyní má
za sebou další desetiletí funkcionaření, bydlícím tedy slouží
celkem 25 let. S hrdostí se proto
může ohlédnout za odvedenou
prací. Plášť domu je zateplený,
má hezkou fasádu. Střecha prošla generální opravou. „Vlastně máme všechno hotové, včetně rekonstrukce rozvodů plynu,
vody, požární vody a odpadů,“
zhodnotil pan předseda.
„Jsem vyučen v oboru elektro a mám k sobě ještě kolegu
z výboru – místopředsedu Rudolfa Žilku. Měníme žárovky
a vypínače podle potřeby, dům
máme rozdělený na poloviny,“
sdělil Stanislav Dvořák. Údržba
společných prostor jde mužům
pěkně od ruky a díky tomu není
tak nákladná, jak by se při velikosti domu dalo usuzovat.
KAMERY A VÝTAHY
„Zatím se nemůžeme moc
rozšoupnout, splácíme něko-
likamilionový úvěr,“ reagoval pan předseda na otázku
o budoucích investicích. Proto zatím dávají v domě přednost běžné údržbě. Na schůzi se ale diskutovalo o kamerách. Družstevníci by rádi, aby
sledovaly co se děje kolem jejich domu. Ten stojí v centrální části Výsluní, a proto je zde
zvýšená frekvence okolojdoucích, ale i těch, co mají něco za
lubem. Časem chtějí družstevníci zvážit instalaci bezpečnostního kamerového systému
přímo v domě. „To je ale nákladná záležitost. Musíme s ní
počkat. Až budeme mít splacený úvěr a dostatek peněz, nakonec se pustíme také do rekonstrukce výtahů,“ uzavřel Stanislav Dvořák.
Text a foto: Petr PROKEŠ
HAVÁRIE V BYTECH: VAŠE BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA 800 136 018
14
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Změna platformy digitální televize CIS
na KUKI TV pokračuje, upozorňuje Ciska
CIS-SBD KRUŠNOHOR A DIGITÁLNÍ TELEVIZE
Titulek napovídá, že je vše v dané záležitosti v pohybu.
Nejvyšší čas se ptát. Ten rychle běží, je zapotřebí ho chytit za
pačesy a ihned se informovat.
Odpovědi na nejfrekventovanější otázky související se změnou platformy zodpoví opět CISKA, obchodnice společnosti
SOFTEX.
Někteří lidé se stále ptají na
důvody změny platformy. Hovořila jste o nich již v předchozím vydání Krušnohoru. Můžete je, Cisko, zopakovat?
Jistě. Díky vlastnímu vývoji
platformy digitální televize Kuki
jsme do budoucna schopni pružně reagovat na požadavky zákazníků – členů bytového družstva
a společenství vlastníků jednotek. Zároveň můžeme implementovat nové funkce a režimy zobrazení, které povedou ke zlepšení uživatelské zkušenosti s naší
službou Kuki. O těchto činnostech jsme u předchozí platformy
museli dlouze vyjednávat a – bohužel – ve většině případů jsme
zůstali nevyslyšeni.
Ano, to je pozitivní informace. Kdy předpokládáte, že
se naši družstevníci a členové
společenství vlastníků jednotek bydlící v domech spravovaných Krušnohorem dočkají
konkrétních změn?
Bohužel, bez znalosti názoru širšího vzorku uživatelů není
možné cokoliv měnit. Je třeba
naše zákazníky nejprve vyslyšet. Děkuji tímto všem za názory, které vyjadřují osobně anebo prostřednictvím facebooku.
V současné době sbíráme požadavky a náměty od našich zákazníků, které třídíme podle četnosti a připravujeme průběžně plán
budoucích změn.
Cisko, o jaké změny by se
mohlo jednat? Jak si je představujete? Máte o nich již nějaké konkrétnější informace?
Mezi plánované změny patří
například možnost výběru kontrastního režimu nebo možnost
výběru světlejší či tmavší varianty zobrazení, Toto vylepšení by
mělo vést ke zlepšení čitelnosti
písma na některých koncových
zařízeních. Současná barevnost
se setkala, zejména u té starší generace, s oprávněnou kritikou.
Mluvíte o barvě pozadí a písma, bude se měnit?
Pokud si budou naši zákazníci přát, rádi bychom jim dali
buď možnost výběru z více variant barevného schématu, nebo
celkové předělání uživatelského
prostředí na světlou variantu.
Další otázka bude z jiného
soudku. Cisko, co se to dělo na
internetu kolem 16. května?
Povídá se mezi lidmi, že prý šlo
o působení nějakého viru…
Ano, je tomu tak. Podle našich informací napadl virus tisíce
routerů (směrovačů) v celé České republice. Šířil se velice rychle a někteří poskytovatelé zůstali ochromeni dokonce několik
dní. Bohužel, způsob jak odstranit tento virus z routeru spočívá
v osobní návštěvě u každého klienta. Dokážete si asi představit
to, kolik času musejí technici vynaložit na stabilizaci sítí. Virus
útočil zejména na neaktualizovaná zařízení, nepotřebuje ověření a klidně infikuje i zařízení zajištěná heslem. Problém spočívá
v tom, že routery nelze chránit
antivirem tak, jak je tomu u běžných počítačů.
V této souvislosti se na veřejnosti začalo hovořit o DDoS
útoku. Cisko, co to je?
Je to atak, v jehož průběhu
velká řada počítačů v rámci celého světa spojí síly a společně
Ciska – průvodkyně klientů po Centrální informační síti (CIS). Dnešnímu
vydání Krušnohoru poskytla rozhovor o změnách platformy digitální televize
a problémech kolem internetu způsobených kyberzločinci.
zaútočí na kteroukoli síť v rámci internetu. Obrana proti tomuto útoku není jednoduchá, protože každý útok není sám o sobě
z jednoho PC intenzivní, rozsáhlý, a tím pádem není jednoduše identifikovatelný. Avšak společný útok třeba 5 000 počítačů
v jeden okamžik vytvoří obrovský nápor na koncová zařízení
sítě. Zablokovat každého útoční-
ka není možné, protože ti pocházejí z různých sítí. Zde jsou také
legální klienti, kteří chtějí komunikovat s „obětí“. Stále častější útoky ze strany kyberzločinců jsou dnes již běžnou realitou.
Týká se to nás všech, kdo internet používáme.
Rozmlouval: Petr PROKEŠ
Ilustrace: SOFTEX NCP
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
15
To není Janov, ale Most-Výsluní
aneb Jak se taky (ne)dá bydlet
Výpověď z nájmu bytu dostal od představenstva družstva
muž bydlící v bloku 626 v České ulici na Výsluní. Důvodem
výpovědi byla nejen narůstající dlužná částka (muž byl
neplatičem), ale také neschopnost užívat byt za účelem,
k němuž je určen.
Zápach vycházející z bytu skrze uzavřené dveře, obavy ze šíření štěnic, neurvalé chování bydlícího, dělání nepořádku jím i ve
veřejných prostorách domu, ale
také kolem objektu – to byly poznatky, které jsme získali při návštěvě domu od zde bydlících.
Již při vstupu do předsíně jsme
měli co dělat, abychom neomdleli, protože zápach byl velmi intenzivní. Výrazný „estetický“ zážitek při vstupu do „obýváku“
předčil naše očekávání. Všude
neskutečný nepořádek. Ostatně
naše fotografie o tom vypovídají
nejlépe. V bytě o velikosti 1+kk
se podle našeho názoru nedalo
vůbec bydlet, přesněji nedokázali jsme si představit to, jak muž
vlastně bydlí. I když byl zřejmě
milovníkem shromažďování odpadků, měl zřejmě rozvinutý sexuální život, protože v obrovském množství papírového odpadu jsme nalezli překvapivý počet
výtisků různých pornografických
časopisů.
Lidem v domě jistě spadl kámen ze srdce, když se dozvěděli,
že muž se sem již nemůže vrátit.
Zástupce agentury DON 2, která pro Krušnohor vymáhá dlužné
částky, byt úředně zapečetil.
Když před několika málo lety
ministerští úředníci zařadili Výsluní a sousední Liščí Vrch mezi
deprivované zóny (předstupeň sociálně vyloučené lokality), mnozí Mostečané se tomu smáli nebo
nad tím mávli rukou a pomysleli
si něco o přihlouplých pražských
úřednících. Jiní si zase mysleli, že
jde o důmyslný trik potřebný pro
získání státních dotací na zlidštění panelových domů a vylepšení jejich vybavenosti, na humanizaci sídliště. Shodou okolností ve zhruba stejném čase statutární město Most a SBD Krušnohor uspořádaly ruce v ruce na magistrátu celostátní diskusní „kulatý stůl“ k problematice soužití
s nepřizpůsobivými. Dvouhodinové jednání o ničem (pro nepochopení účastníků odjinud) uzavřela tehdejší náměstkyně primátora
Hana Jeníčková varovnými slovy:
„Jestliže se okamžitě nezačnou
tyto problémy řešit, pak brzo ne-
budeme o Mostě hovořit v souvislosti s existencí jedné sociálně vyloučené lokality (Chanov) a tří deprivovaných zón (Stovky, Výsluní
Liščí Vrch), protože Most se stane jednou velkou sociálně vyloučenou lokalitou.“
Netrvalo dlouho a varovně
znějící slova začínají být realitou.
Důkaz o tom přinášejí tyto snímky i neustále rostoucích počet nepřizpůsobivých v Mostě.
Text a foto: Petr PROKEŠ
Vhodné místo pro sledování televize?
„Mňamka“ v podobě kuchyňské linky.
Byl muž milovníkem rozhlasových přijímačů?
Další místo k „příjemnému“ posezení?
16
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Vznikne vesnice pro nepřizpůsobivé na
Nepřizpůsobivých přibývá, náklady na nápravu jimi zničených věcí rostou. Jde o problémové lidi, kteří snad vůbec
neumějí bydlet. Co s nimi? Ti, kteří je mají ve svých domech,
krčí rameny a na rovinu říkají, že jsou bezradní.
Proto vedení SBD Krušnohor
uvažuje o radikálním řešení. Problémové lidi chce z paneláků vystěhovat do speciální vesnice. Ta by
měla stát na okraji města, uvažuje
se o Chanově. Podle představ vedení družstva by tam mělo vzniknout
dvacet menších domů. Upozornila
na to Česká televize.
POZEMKY? PENÍZE?
Kde vzít pozemky? Kde vzít peníze na realizaci takového projektu?
O pozemcích by Krušnohor rád
jednal s městem, o penězích s vládou. Předpokládá vznik státního
dotačního titulu pro realizaci staveb tohoto druhu.
„Chceme vytvořit v podstatě takové sídliště mimo hlavní bydlení
v Mostě – a to pro nepřizpůsobivé.
To znamená pro lidi, kteří nám devastují domy,“ zdůraznil ředitel družstva František Ryba.
Primátor Jan Paparega není proti.
Město v případě potřeby je ochotno
pozemky poskytnout. „Rozhodně by
se to dalo využít pro velmi nepřizpůsobivé občany, jako jsou narkomani,
bezdomovci a podobní,“ řekl v České televizi.
liště pro nepřizpůsobivé. Jsou to například slumy, nebál bych se ani
označení ghetto. Podívejte se, jak
postupuje například Amsterdam.
Ten by nám mohl jít příkladem.
U nás se pořád někdo ohání lidskými právy a Evropskou unií a slušně
bydlící lidská práva snad nemají? To
tady necháme cikánům a nepřizpůsobivým všechno zničit?“ zlobí se
František Ryba.
Město má starosti s nepřizpůsobivými občany už delší dobu. Na soužití s problémovými sousedy upozorňovali lidé vládu už loni dvěma
peticemi, pod které připojilo podpis
několik tisíc lidí.
Redaktorka ČT Renata Myslíková stojí v Chanově na místě, kde by mohlo
vyrůst dvacet domků.
JAK DÁL?
„Jsou cesty, jak toto řešit formou sociálních služeb, podpory
komunitní práce nebo třeba ustavením domovníků. Jenže v Mostě,
kde k problémům dochází, pokrytí
těchto služeb není dostatečné. Třeba terénní pracovníci nebo komunitní práce se tam vlastně nedělá,“
dodala ve vysílání ČT Zuzana Drhová z Agentury pro sociální začleňování.
Ředitel družstva František Ryba vysvětlil důvody toho, proč by se vesnice pro
nepřizpůsobivé měla postavit.
ŠPATNÝ VTIP?
S nápadem na založení státního
dotačního titulu podporujícího výstavbu vesnice pro nepřizpůsobivé
Krušnohor s velkou pravděpodobností narazí na nepochopení vlády.
V podstatě to potvrzuje svým stanoviskem ředitel Agentury pro sociální začleňování Radek Jiránek.
V České televizi úvahy družstva
o výstavbě takové vesnice označil za špatný vtip. „Mně se to nezdá jako dobrý nápad, touto cestou
Česká republika v žádném případě jít nemůže,“ řekl Radek Jiránek,
jenž jinak s družstvem po řadu týdnu spolupracoval na přípravě legislativních změn, požadovaných loňskou janovskou a mosteckou peticí
a byl velmi vstřícný.
„Snad každé větší město na západ od našich hranic má taková síd-
Světlo světa spatřil návrh, jak by dům mohl vypadat.
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
17
okraji okresního města či ještě někde dál?
Podle ředitele Agentury pro sociální začleňování Radka Jiránka je myšlenka
na vybudování vesnice špatným vtipem.
Primátor Jan Paparega je s návrhem srozuměn, pozemky je město ochotno
poskytnout a do vesnice by poslal ještě další nepřizpůsobivé.
Zuzana Drhová sdělila, že Agentura navázala spolupráci s Mostem a věří, že
činnost v terénu bude úspěšná.
NEJDE O NOVINKU
V podstatě stejný záměr – vystěhovat nepřizpůsobivé na okraj
města nebo přímo za město – není
nový. Svého času jej prosazovalo Sdružení Mostečané Mostu
(SMM). To bylo v předvolebním
období v letech 2004 – 2006.
SMM tuto myšlenku prosazovalo jako jediný volební subjekt. Otevřeně hovořilo o tom, jak by si takové bydlení za městem pro nepřizpůsobivé představovalo. Mělo
jít o přízemní holobyty – domy
o jedné velké místnosti, v níž by
žila celá rodina. Uprostřed místnosti by byl otvor pro odcházení kouře. Byl preferován tradiční cikánský způsob života – rodina kolem
rodinného „krbu“ (ohně). Náklady
na výstavbu takové vesnice by ne-
musely být vysoké, domy by byly
jen se základním vybavením. Nedocházelo by k devastaci, protože
by nebylo co devastovat.
Tehdy záměr získal docela velkou podporu veřejnosti, stal se ale
středem kritiky lidskoprávních aktivistů. Ti hovořili o porušování
základních práv člověka. Poté, co
SMM volby vyhrálo a ujalo se s koaličním partnerem (KSČM) vlády
nad městem, lidskoprávní aktivisté
na kritice ještě přitvrdili a téma se
stalo celostátně známým. Podle neověřených informací mělo být dokonce podáno několik trestních
oznámení. Za této situace vedení
SMM rozhodlo o pozastavení projektu, aby zbytečně nejitřilo již rozvášněnou atmosféru.
Text a foto: Petr PROKEŠ
PŘEČETLI JSME ZA VÁS
S Romy do „vesnice pro lůzu“, nařídil Amsterdam
První romská rodina, která porušovala veřejný pořádek, byla
vykázána z centra nizozemského
hlavního města a vystěhována do
„vesnice pro lůzu“. Ta byla vybudována ze starých lodních kontejnerů na jednom z předměstí. Tyto
vesnice poskytují jen minimální
servis a jsou pod dohledem sociálních pracovníků 24 hodin denně, píše list The Telegraph.
Starosta Amsterdamu Eberhard van der Laan tvrdí, že násilné vystěhování bylo drakonickým
opatřením, ale trvá si na svém.
Obtěžování a násilnické chování,
kterého se rodina dopouštěla, mu
nedaly jinou možnost. Místnímu
tisku starosta řekl: „Tato rodina
dělala problémy celé roky. Byla
známá svým vandalismem, hlučností a agresivitou.“
Osmičlenná romská rodina přirovnala svůj nový domov ke koncentračnímu táboru a osočila radnici z jasného rasismu. Francois
Lonis, bývalý partner jedné z dcer
Dimitrivovy rodiny, který ale stále
s rodinou žije, zuří: „To, jak s námi
zachází starosta, mi připomíná holocaust, kdy byli Romové diskriminováni. Starosta pořád mluví
o nacistickém táboru Auschwitz
a pak nás pošle sem. Dovnitř se
nám ani nevejde televize.“
„Vesnice pro lůzu“, jak je místu přezdíváno, „byla vystavěna na
východním opuštěném předměstí
v rámci plánu radnice, jak z přelidněného centra dostat antisociální živly.
Starosta van der Laan k celé
záležitosti dodal: „Takových ves-
nic bude přibývat a tímto způsobem se hodláme vypořádat s problémovými rodinami.“
Toto nařízení se možná může
zdát podivné, vždyť Nizozemsko je známé svou tolerancí
k prostituci, homosexuálům
a lehkým drogám. Jenže to je
pro Holanďany něco zcela jiného než nepřizpůsobivé komunity, které dlouhodobě obtěžují
společnost.
Zdroj: EuroZprávy.cz
18
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Chcete si užít neklidnou dovolenou?
Nechte byt napospas zlodějům!
Jste příznivci adrenalinových aktivit? Pak máme pro vás
dobrou radu: ponechte osud vašeho obydlí těm, kteří mají
o něj zájem – bytovým zlodějům! Uvidíte, jak se vám v místě
dovolené pořádně zvedne hladina adrenalinu. Možná kvůli
její výšce ani nebudete spát.
Dali byste raději přednost klidnějšímu pobytu a relaxaci přinášející novou chuť do života a sílu
pro plnění pracovních úkolů po
návratu z dovolené? Jestliže ano,
v takovém případě se řiďte radami odborníka – majitele Odborného závodu PORTAS, který se
zabývá výrobou bezpečnostních
dveří FESTA. Tím odborníkem
a majitelem je ING. PŘEMYSL
NIGRIN.
Jak si vysvětlujete skutečnost, že bytoví zloději jsou nejvíce aktivní zrovna v době dovolených, kdy si lidé chtějí užívat zaslouženého volna a klidu?
Právě proto jsou aktivní. Oni si
nevybírají dovolenou a svému nepoctivému řemeslu se věnují dál.
Dobře vědí, že lidé opouštějí byty
a ty zůstávají po určitou prázdné.
Jestliže byty nejsou dobře zabezpečené, jsou pro bytové zlodě-
je lákadlem. Období dovolených
pro ně znamená hotové žně.
Co to konkrétně znamená
„pořádně zabezpečené“?
Doba, kdy stačilo mít na dveřích bezpečnostní kování s obyčejnou vložkou, je dávno pryč.
Bytoví zloději moc dobře poznají obyčejné „papíráky“, do nichž,
když kopnou nebo použijí páčidlo, se dostanou během několika
málo sekund a byt totálně vykradou. Majetek v hodnotě možná až
několika set tisíc korun doslova
zmizí. Po návratu z dovolené jsou
mnozí bydlící v šoku!
Jak se dá šoku z nemilého
překvapení zabránit?
Pojišťovny varují před nebezpečím a radí vyměnit běžné dveře za ty certifikované bezpečnostní s kvalitním bezpečnostním kováním a správnou bezpečnost-
ní vložkou. Takové dveře jsou
správným preventivním prostředkem k zabránění vámi zmíněného šoku.
Soudíte, že laici, což je většina bydlících, umějí rozlišit běžné dveře od certifikovaných
bezpečnostních?
Na trhu je v současné době nepřeberné množství dveří, které se
vydávají za bezpečnostní, avšak
realita je mnohdy jiná. Správné
bezpečnostní dveře by vždycky
měly být vyrobeny z kvalitní svařené ocelové konstrukce s plechovou výplní (nikoli ze dřeva pochybné kvality) a doplněné o kvalitní bezpečnostní prvky. Jedním
z nich je například rozvorový systém zamykání. Aktivní body by
měly vždycky po uzamčení vyjíždět do zárubně po celém obvodu dveří.
Je známo, že váš odborný závod je výrobcem certifikovaných dveří. Co byste nám
o nich mohl prozradit, aniž byste bytovým zlodějům poradil,
jak je zdolat?
Bezpečnostní dveře
– Váš klidný spánek
Ing. Přemysl Nigrin, Osecká 337, Lom u Mostu
tel.: 476 745 091
Mobil: 777 963 881
www.festadvere.cz
Jde o bezpečnostní dveře nazvané Festa. Vyrábíme je v našem
provozu v Lomu u Mostu. Jsou to
velmi kvalitní bezpečnostní dveře s 20letitou tradicí. Dveře vyrábíme jak pro osazení do nové zárubně, tak do stávající ocelové zárubně. Výrobek je z ocelové konstrukce doplněné kvalitní plechovou výplní uvnitř dveří s tepelnou a zvukovou izolací. Ke dveřím dodáváme vždy jen ty nejkvalitnější druhy bezpečnostního
kování a vložky odolné proti mechanickému poškození a vyplanžetování. Dveře jsou doplněné
o 10bodový rozvorový trezorový
mechanismus, který se po uzamčení zaklíní do zárubně.
Zní to sice hezky, ale pro neodborníka dost komplikovaně.
Dokázal byste zájemcům představit tyto dveře srozumitelnější formou?
Určitě ano. Na kontakt se zájemci jsme zařízeni a rádi se na ně
těšíme. Pořádáme pro ně konzultace – a to vždy bezplatně a nezávazně. Hovoříme se zákazníky
o možnostech zabezpečení jejich
bytu a domu. Zpracováváme řešení pro konkrétního zákazníka podle jeho požadavků a samozřejmě finančních možností. Konzultace se zákazníky provádíme ve
výrobní vzorkovně v Lomu. Pokud si nás zájemci pozvou k sobě
domů, rádi k nim přijedeme a „na
míru“ vytvoříme návrh řešení jejich požadavku. Budou se moci
přesvědčit o tom, že náš slogan
„FESTA – bezpečnostní dveře,
které vás a váš majetek opravdu
ochrání“ není žádný blábol. Ne
jistě nadarmo se pro spolupráci
s námi rozhodla bytová družstva
z celé České republiky. A kromě toho ti bydlící, kteří odjíždějí
na dovolenou, by se nám měli co
nejdříve ozvat. V červnu totiž tradičně nabízíme sestavy dveří za
velmi zvýhodněnou cenu.
Rozmlouval: Petr PROKEŠ
Ilustrace: Odborný závod
PORTAS
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
19
Vína z Karlštejna se představila v Mostě
Dny vína Benedikt Most 2016 připomněly také 700. výročí
narození Karla IV. Proto na přehlídku vín zavítali vinaři
přímo z Karlštejna – z výzkumné stanice vinařské, součásti
Výzkumného ústavu rostlinné výroby. Povídali jsme si s vedoucím stanice ZDEŇKEM BENEŠEM.
Stanici založil přímo Karel IV.?
Ne. Učinilo tak ministerstvo zemědělství v roce 1919. Jsme pokračovatelé vinařství na Karlštejně, které skutečně založil Karel IV. Vinařská tradice byla narušena třicetiletou
válkou, kdy zanikla ve většině měst.
U nás byla obnovena až v roce 1919.
Jak je vaše vinařství velké
a co produkuje?
V současné době máme necelých 10 hektarů vinic, z toho zhruba
7 hektarů je plodných. Jelikož jsme
výzkumná stanice, je zastoupena
celá škála odrůd, jež se dají v české
vinohradnické oblasti pěstovat. Dominuje Müller, Sylvan, Svatovřinecké a Modrý Portugal. Ročně vyprodukujeme 25 000 litrů vína.
Co pro vinařství znamená výzkumná stanice?
Její původní poslání bylo zkoušet a adaptovat nové odrůdy pro českou vinohradnickou oblast. Vznik
byl iniciován révokazovou kalamitou na počátku století. Zkoušely se
nové odrůdy, nová podnoží. Cílem
bylo obnovit vinice v celé české
oblasti. Úmyslně byl vybrán Karlštejn, protože izolační vzdálenost
od ostatních vinařských oblastí je
dostatečná. Révokaz tam nepřiletěl
a s malými odlišnostmi tam výzkum
probíhá doteď. Ve stanici se zkoumají biotické faktory, které ovlivňují révu vinnou – odolnost vůči mrazu, chorobám a škůdcům. Stanice
udržuje genofond révy vinné, pěstuje krajové odrůdy a odrůdy z celého
světa. Zkouší se a měří doba rašení, zrání, cukernatost apod. Vytipovávají se vhodné odrůdy pro českou
zahradnickou oblast.
Co nabízíte k ochutnání zde
v Mostě?
Ryzlink rýnský – to je tradiční německá odrůda, v Čechách jedna z nejvíce pěstovaných. Dále tady
máme Rulandské bílé, což je stará odrůda, která se u nás pěstuje od
dob Karla IV., stejně jako Rulandské
šedé. Nabízíme také Müller Thurgau. Z červených vín Modrý Portugal, což je odrůda více než 100 let
pěstovaná, zvláště pak na Moravě.
Tradiční odrůdou pro českou oblast
je Svatovavřinecké a novější je německá Dornfelder.
Ve vystavených zkumavkách je
cosi zeleného. Co to je?
To jsou rostlinky révy vinné
pěstované v podmínkách in vitro.
Máme za povinnost část genofondu
udržovat v těchto podmínkách. Ve
POZVÁNKA
STANOVÁNÍ
S MOSTECKOU PSÍ ŠKOLOU RASTAVA
16. – 23. července 2016
na jezeře Matylda
pro děti od 10 let
a jejich pejsky
Informace:
602 389 148
[email protected]
zkumavkách je tedy ukázka in vitro
pěstování.
Co říkáte Dnům vína?
Propagace činnosti hlavně českých vinařů je zapotřebí jako soli.
Když se zeptáte lidí, jaká vína znají, 99 procent z nich odpovědí, že
moravská. Propagace je potřebná
v jakékoliv formě. Dny vína jsou
z tohoto pohledu výbornou akcí.
Zdeněk Beneš a jeho oblíbené
Karlštejnské Rulandské bílé.
Je neznalost českých vín dána
kvalitou nebo horší propagací?
Nemyslím si, že je to kvalitou.
Českých vinařů je málo. Jejich plochy jsou malé a roztříštěné. Na Moravě jsou velká vinařství. Mají ucelené plochy. Známost moravských
vinařství je více v povědomí lidí.
Co říkáte tomu, že na hornickém Mostecku se vínu daří?
Znám inženýra Váňu z Chrámců. Vinohradnictví na Mostecku má
dlouholetou tradici, podobnou jako
má Karlštejn. Ve středověku zaniklo a pan Váňa byl natolik iniciativní, že ho tady obnovil. V té míře,
v jaké se mu to podařilo, se to povede málokomu.
Pěstování révy vinné in vitro.
Rozmlouval a fotografoval:
Petr PROKEŠ
ŘÁDKOVÁ INZERCE
l
KOUPÍM gramofonové LP desky, větší množství vítáno. Přijedu.
Stačí poslat SMS zprávu na číslo: 721 442 860.
l
PRODÁM zahradu v Litvínově, na Pavlu II. Celková plocha je
340 m2. Její součástí je zahradní domek s verandou a skleníkem.
Cena 150 000 Kč. Volejte: 724 313 441.
lČERSTVÝ důchodce, s chutí do života a do práce s lidmi, vitální osobnost, hledá pracovní příležitost využívající jeho mnohaletou
praxi získanou ve veřejné sféře. Nabídky volejte na telefonní číslo 777 210 254.
lKOUPÍM sušenou konvalinku. Volejte 607 679 928.
lPŘENECHÁM družstevní byt v Mostě, o velikosti 1+1, ploše 37 m2, v prvním patře cihlového domu s výtahem, blízko středu města, ale v klidném prostředí. Cena: 183 000 korun. Volejte:
721 828 873.
lPŘENECHÁM družstevní byt v Mostě, o velikosti 1+1, ploše
36 m2, v 1. patře cihlového domu, v klidné lokalitě. Nízké náklady
na bydlení. Cena za přenechání: 181 000 Kč. Volejte: 773 904 903.
lSHÁNÍME byt v Mostě nebo okolí. Zadlužení nebo exekuci vyřešíme. Nabídněte, prosím, na telefonní číslo 608 767 020.
lVYMĚNÍM rekonstruovaný byt 3+1 v ulici Hamerská v Litvínově-Janově za zemědělskou půdu kdekoliv v České republice. Nabídněte, prosím, na e-mailovou adresu [email protected]
cz nebo na telefonní číslo 775 442 552 (stačí prozvonit, zavolám).
20
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Nová koalice v čele se Severočechy Most
CO PRO NÁS DĚLÁTE, ZASTUPITELÉ?
Sdružení Mostečané Mostu (SMM) svolalo řádnou valnou
hromadu. Ta se v historii sdružení uskutečnila již popatnácté. Hlavními body programu bylo zhodnocení činnosti SMM
a schválení lídra pro volby do zastupitelstva města v roce 2018.
Zprávu o činnosti SMM a jeho
klubu zastupitelů za období od července 2015 do dubna 2016 přednesl Jan Syrový.
V OPOZICI
„Po celé období pracovalo sdružení v opozici,“ konstatoval Jan
Syrový a dodal: „Nejvýznamnější událostí na mostecké politické scéně bylo na podzim vypovězení koaliční smlouvy ze strany
Severočechů Most klubům ANO
a KSČM. Vznikla nová koalice – a to
ve složení Severočeši Most, ČSSD
a ODS. Vlivem této změny došlo
k významnému snížení pohodlné
většiny vládnoucí koalice z 28 zastupitelů na těsných 24.“
Podle vyjádření Jana Syrového
došlo k faktickému posílení opozice: „ANO a KSČM jsou na rozdíl od
ODS a ČSSD skutečnou opozicí.“
„CINKNUTÉ“ ZAKÁZKY
Dále analyzoval dění ve městě.
„Nová koalice v čele se Severočechy Most vrátila Most do 90. let minulého století. Stavební a jiné zakázky – ať již městské nebo ve společnostech vlastněných městem – opět
vyhrávají firmy radních a zastupitelů vládní koalice nebo společnosti na ně napojené. K podání nabídek jsou oslovovány především uzavřené okruhy uchazečů, v některých
případech dostávají tyto firmy zakázky přímo zadané. Výčet konkrétních „cinknutých“ zakázek je velmi
rozsáhlý. Veřejné proklamace Severočechů Most o transparentnosti a zodpovědnosti vyznívají v tomto světle velmi komicky. Zkrátka vítejte zpět v 90. letech,“ popsal situaci Jan Syrový.
KONTROLA? NE!
Od podzimu loňského roku pracuje několik zastupitelů ze Sdru-
žení Mostečané Mostu v komisích
rady města. Tyto komise jsou poradními orgány radních. „V kontrolním výboru zastupitelstva nám
pracovat umožněno ale nebylo.
Proč asi?“ položil řečnickou otázku
Jan Syrový.
BUDE SOUD?
„Jako zastupitelský klub Sdružení Mostečané Mostu jsme pro
zajištění jeho prezentaci požádali primátora o potřebný prostor
v Mosteckých listech. Přestože
tento prostor náleží opozici ze zákona, primátor žádost klubu zamítl,“ informoval Jan Syrový. Upozornil přitom, že v řadě jiných
měst – například nejblíže v Krupce – se opozice místa pro publikování svých názorů soudně domohla. Jan Syrový v této souvislosti
nevyloučil, že pokud bude odmítavý postoj vedení města k prezentaci opozice v radničních novinách
nadále pokračovat, že se na soud
s příslušnou žalobou sdružení obrátí. „Je to vlastně logické, že chce
tutlat propojení byznysu členů
městské koalice a veřejných prostředků města a jeho společností,“
zdůraznil Jan Syrový.
Jan Syrový upozornil na současnou politiku městské koalice,
která vrátila vývoj města do 90. let.sféře.
KONTAKT S OBČANY
Klub zastupitelů se scházel pravidelně před každým jednáním
městského parlamentu. Pokud to
bylo zapotřebí, bylo svoláno i mimořádné jednání – a to podle aktuální potřeby.
Jan Syrový připomněl, že v předchozích týdnech došlo ve funkci
předsedy klubu ke změně. „Vystřídal mě Luboš Pitín,“ řekl.
V minulém období – stejně jako
ve všech předcházejících – se konaly tzv. zastupitelské (poslanecké) dny. V jejich rámci se zastupitelé scházejí s občany města. K těmto schůzkám dochází každou první
František Ryba oznámil, že sdružení nebude tolerovat špinavosti v předvolební kampani a bude se aktivně bránit.
pracovní středu v měsíci od 15 do
17 hodin v kanceláři tiskového
mluvčího v hale SBD Krušnohor. Je
tak zajištěn kontakt s občany, zastupitelé vědí, co obyvatele města trápí
a co si přejí zlepšit.
VOLEBNÍ PROGRAM
„Zcela nejdůležitější oblastí činnosti sdružení je plnění volebního programu. Vzhledem k tomu, že
sdružení zastává opoziční roli, ne-
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
21
vrátila Most do 90. let, vyhodnotilo SMM
Blanka Nešporová, nová předsedkyně kontrolní komise sdružení, seznámila s
její činností.
PŘES KRUŠNOHOR
Stejně jako ve dvou vítězných
volbách se sdružení chce opřít
o SBD Krušnohor – o předsedy samospráv a společenství vlastníků
jednotek a o obyvatele domů. Sám
František Ryba to považuje za „velmi významné“. Až nastane volební
kampaň, oslovíme předsedy domů
a naše bydlící, abychom je nabudili
k účasti ve volbách.
Luboš Pitín byl jednomyslně zvolen za lídra sdružení pro komunální volby 2018. Byl 8 let náměstkem primátora.
mohlo a nemůže se plnění volebního programu věnovat,“ sdělil Jan
Syrový. Naznačil tím, že koalice
není zatím připravena na spolupráci
s opozicí na takové úrovni, aby došlo k naplňování jiného programu
než koaličního, byť je volební program SMM v mnoha bodech shodný s programem vedoucí strany ko-
alice a na veřejnosti se šušká, že Severočeši Most v předvolebním období program SMM opsali a vyhlásili za svůj.
„Roli opozice plníme zodpovědně,“ zhodnotil Jan Syrový a dodal:
„Těšit nás může i to, že nejsme opozicí jedinou.“
Jan Syrový záhy poděkoval za
vynakládané úsilí všem členům
SMM a popřál hodně sil do další
činnosti.
VOLBY
DO ZASTUPITELSTVA
NAŠI POSLANCI
JSOU TU PRO VÁS!
Každou první pracovní
stře­du v měsíci – tentokrát
13. července (Blanka Nešporová) a 3. srpna (Ing.
Luboš Pitín) – vás očekávají zastupitelé ze Sdružení Mostečané Mostu.
Od 15.00 do 17.00 hodin
jeden z nich v kanceláři tiskového mluvčího ve
vstupní hale správy SBD
Krušnohor (vchod 1) vyslechne při­pomínky a názory kteréhokoliv obyvatele města Mostu.
Využijte této příležitosti!
www.mostecane.cz
Výkonný sekretář sdružení František Ryba doporučil, aby se členové
již nyní začali zabývat přípravou na
komunální volby v roce 2018.
„Jde o to, abychom si schválili
lídra, aby občané o lídrovi věděli,
aby byl přijímám veřejností, aby to
nebyl překvapivý krok těsně před
volbami. Za lídra je radou sdružení navržen Luboš Pitín, bývalý náměstek primátora,“ oznámil František Ryba. Ten soudí, že by byl
i vhodným kandidátem na budoucího primátora, protože má velké
zkušenosti z osmiletého působení ve vedení města. „Dneska bychom měli schválit lídra, aby mohl
začít pracovat a z této pozice vy-
OBRANA PROTI ŠPÍNĚ
Do sdružení vstupují mladí lidé – vysokoškolští studenti. Jedním z nich je
Martin Domín.
stupovat na veřejnosti,“ řekl František Ryba.
Lídr se bude prezentovat především na sociálních sítích, v měsíčníku Krušnohor, prostřednictvím bezprostředního kontaktu s občany.
Pokud jde o sociální sítě, František Ryba zdůraznil, že je na
nich velký ohlas reagující na činnost SMM a vyjádření představitelů sdružení. „Ten, kdo je napojen
na sociální sítě, to dobře postřehl,“
zdůraznil František Ryba. Hovořil
také o snaze spolupracovat s médii na různých úrovních. Smyslem
je poskytovat občanům informace,
aby ti věděli, že SMM pokračuje ve
své činnosti a v případě věrných voličů aby o aktivitách sdružení věděli. „Jde o to, abychom nezapadli v očích našich voličů,“ zdůraznil
František Ryba.
František Ryba ale zároveň připomněl nechutnosti, které se vyskytly v předvolební kampani
v roce 2014. „Tehdy jsme si řekli,
že v předvolební kampani nebudeme reagovat na výpady proti nám.
Dodrželi jsme to a chovali se slušně. Spoléhali jsme se na to, že lidé
v Mostě jsou slušní. Potom jsme ale
zjistili, že to tak není. Lidi po zveřejněných špinavostech ve dvou třech
číslech časopisů nebo po zhlédnutí
dvou tří billboardů jsou ochotni věřit naprostým zhovadilostem, takže se příště budeme bránit, aktivně
bránit. Nenecháme si to líbit. Takhle
nám to doporučili všichni – počínaje
krajským soudem a konče P. R. poradci. Dělat jenom slušnou kampaň
a nechat se fackovat od protivníků –
to pro nás už není cesta. Reakce na
nekalosti budou dostatečně adekvátní, pádné ve vztahu k obsahu výpadů,“ uzavřel František Ryba.
Text a foto: Petr PROKEŠ
22
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Mostečané na zasedání zastupitelů hájí
Zastupitelé zvolení za Sdružení Mostečané Mostu (SMM)
patří na zasedáních městského parlamentu k těm nejaktivnějším. Jsou opozicí a ta nedá koalici spát. Dnes přinášíme
výňatky z některých vystoupení zastupitelů SMM, abyste si
dokázali vy, kteří na zasedání zastupitelstva nechodíte, představit, o čem „naši“ hovoří a co prosazují.
Tak tedy začínáme. Pokud sami
budete mít zájem o řešení nějakého problému, týkajícího se města, a nehodí se vám zajít na zastupitelský den první pracovní středu v měsíci, pošlete nám písemně svůj námět či nápad a my váš
podnět zastupitelům ze SMM předáme. Kontakt na redakci najdete
ve zpravodaji na str. 3 dole v tiráži.
JUDr. Hana Jeníčková:
STÁLE OBSAZENÉ
LAVIČKY
Avizovala jsem to při schůzce pracovní skupiny kolem prodeje a posléze účelu objektů
v okrsku 2B. Já bych požádala
o zvážení likvidace laviček, které jsou na tř. Budovatelů od Viktora směrem dolů, protože tam
i kdyby někdo šel, mladá maminka s dítětem nebo nějaká stará
osoba, tak nemá šanci si tam sednout, protože od rána, v podstatě nonstop 24 hodin, jsou lavičky
ověšeny jenom cikány a není to
zrovna příjemné soužití.
ODPOVĚĎ
PRIMÁTORA:
K tomuto sděluji, že po prověření
počtu a rozmístění laviček ve vámi
zmiňované lokalitě došlo ve spolupráci se společností Technické
služby města Mostu, a. s., k jejich
demontáži.
byste rád projednal a případně zapracoval. Rada schválila v listopadu upravená Pravidla pro zadávání
a průběh veřejných zakázek malého rozsahu, která jsou účinná od
13. 11. 2015 a já bych se jen stručně chtěla zeptat, jestli ty drobnosti o kterých jste mluvil, když jsem
vás vlastně takřka citovala, jestli
už tam všechny jsou zapracované.
Poznámka: Dotaz byl zodpovězen primátorem na zasedání, zastupitelka Čapková písemné vyjádření nepožadovala. (Poznámka
redakce: K transparentnosti zadávání veřejných zakázek se vrátíme
ještě v některém z následujících
čísel Krušnohoru.)
●●●
Největší rozruch v poslední době způsobil návrh Arnošta
Ševčíka na zrušení tramvajového
provozu mezi Mostem a Litvínovem. Návrhu se dostalo opravdu
velké pozornosti – hlavně od odpůrců zrušení – přitom na veřejnost nepronikla ucelená data, která Arnošt Ševčík uváděl. Proto
teď, když emoce již utichly, máte
možnost v klidu se s těmito argumenty seznámit. Arnošt Ševčík
byl dlouholetým předsedou představenstva Dopravního podniku
měst Mostu a Litvínova, a proto jistě ví, o čem mluví. Zaslouží
si proto, aby jeho návrh byl prezentován se všemi argumenty i na
stránkách měsíčníku Krušnohor.
Nechť každý posoudí, jak to zastupitel obsahem svého vystoupení vlastně myslel.
●●●
Arnošt Ševčík
ZRUŠME TRAMVAJOVOU
TRAŤ
V těchto dnech se dozvídáme
o plánech nového ředitele Dopravního podniku měst Mostu
a Litvínova pana Bc. Dunovské-
Hana Jeničková je „motorem“ předkládání připomínek. Zásadním způsobem se například pustila do kritiky
nového jednacího řádu.
ho s touto městskou organizací.
Základem je investování půl miliardy do obnovy kolového svršku do nákupu nebo chcete-li modernizace tramvají. Tento návrh připadá Sdružení Mostečané
Mostu naprosto absurdní. Pojďme se podívat na několik čísel.
Jedna nová tramvaj Vario bez
DPH vyjde zhruba na 22 milionů
Kč, modernizace starých tram-
Ing. Irena Čapková:
TRANSPARENTNOST
ZAKÁZEK
Pane primátore, před více než
rokem jsem měla dotaz na základě vašeho sdělení v tisku, že se
chcete výrazně věnovat transparentnosti veřejných zakázek, přestože město má z dřívějška spoustu ocenění právě za tu transparentnost výběrových řízení. Vy
jste mi na to odpověděl, že se to
týká skutečně nějakých drobných
věcí, které nám byly předloženy
ze strany vedoucího odboru, jež
Zastupitelé zvolení za SMM sedí společně v jedné lavici jednacího sálu. Šest z deseti z nich zachytil objektiv při sledování
programu zasedání zastupitelstva.
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
23
zájmy obyvatel města, byť jsou v opozici
Předseda klubu zastupitelů za SMM Luboš Pitín patří mezi nejaktivnější.
U koalice se zřejmě těší autoritě. Soudíme tak podle toho, že na jeho připomínky
nejčastěji odpovídá sám primátor.
žívá vlastní vozidla a ty návazné další společnosti, kam se lidi
dopravovali, jako byla úpravna
uhlí Herkules, dnes již důl Centrum, který ukončuje svou činnost, tam těch lidí taky moc nejezdí, takže si myslíme, že ekonomika hovoří za vše a co se
stávajícím tramvajovým pásem?
No například ho nabídnout státu, aby místo něj postavil plánovaný silniční dvoupruh. Mosty
jsou již hotové, zpevněný podklad je taky hotový, takže by
tato stavba byla výrazně jednodušší a levnější.
Nabídnutý tramvajový pás by
navíc mohl být státu buď prodán,
nebo vyměněn za jiné pro město
zajímavé pozemky.
V obou případech by to bylo
pro město výhodné, proto Sdružení Mostečané Mostu předkládá tento návrh a žádá vedení radnice, aby se jím vážně zabývalo
a zadalo úkol prověřit možnost
zrušení tramvaje mezi Mostem
a Litvínovem řediteli dopravního podniku.
ODPOVĚĎ
PRIMÁTORA:
Vedení města Mostu nepodporuje návrh na zrušení tramvajového spojení mezi městy Most
a Litvínov, kdy je pro zachování
a modernizaci této tramvajové trati. (Poznámka redakce: Stejné stanovisko zaujalo i město Litvínov.)
Vybral: Petr PROKEŠ
za využití webu města
NAPSALI JSTE NÁM
Za mě jsme si dali pár
facek a bylo hotovo
Ireně Čapkové vadí výroky některých
koaličních politiků o tom, jak zajišťují transparentnost. Přitom to bylo za
osmileté vlády SMM, kdy Most patřil
ke špičce mezi městy v transparentním zadávání zakázek, což bylo také
oficiálně oceněno.
Návrh Arnošta Ševčíka na zrušení
tramvajového provozu mezi Mostem
a Litvínovem způsobil poprask.
Zastupitel ale předpokládal, že se
rozvine veřejná debata. Namísto ní
se několikrát dočkal odpovědi „ne,
ne a ne!“
vají T3 na T3 RSLF vyjde na
7 – 9 milionů Kč podle rozsahu,
pokud bychom si tu renovaci dělali v dopravním podniku sami
vlastními zdroji. Nevím, jestli dneska ještě jsme schopni tuto
realizaci udělat, pokud bychom
to zadali realizační firmě, pak by
jedna rekonstrukce stála 10 – 13
milionů Kč, naproti tomu pořízení městského autobusu, např.
SorCity 12 vyjde zhruba na 4 miliony Kč a kloubový autobus vyjde zhruba na 6,5 - 7 milionu Kč.
Ještě bych uvedl další čísla pro srovnání. Provoz jednoho
kilometru tramvaje vyjde zhru-
ba na 60 Kč, naproti tomu provoz jednoho kilometru autobusu
zhruba na 38 Kč. Nepoměr mezi
tramvajemi a autobusy je tedy
zcela evidentní, autobusy jsou
prostě výrazně levnější.
Co se tedy nabízí? Například
to, že by se mohla zrušit prodělečná tramvajová doprava mezi
Mostem a Litvínovem a mohla
by se nahradit autobusovou dopravou. Nostalgie, která nás nutí
zachovat tramvaj mezi Mostem
a Litvínovem, zde ztrácí stále větší smysl, protože do chemičky jezdí nesrovnatelně méně
zaměstnanců, řada z nich pou-
Ve zpravodaji číslo 5/2016
mě zaujali dva články, které
mohou na sebe navázat. Jmenovaly se Šel na úředního správce s nožem v ruce a Odstoupení
radního Jiřího Zelenky nás nepřekvapilo, říkají zastupitelé.
V bývalém Chemopetrolu
jsem pracoval pod vedením pana
Ing. Zelenky po dobu 45 let jako
svářeč. V té době to byla práce
na uvedeném postu jedna z nejlepších, co se odbornosti týká
(nepracovali tam žádní amatéři). Po privatizaci mě pan Ing.
Zelenka sprostě vyhodil s tím,
že mrzáky nebude zaměstnávat.
Po dohodě s právníkem jsem zůstal na svém pracovišti pod záštitou Unipetrolu (provoz, ne údržba). Taková byla moje zkušenost
s panem Ing. Zelenkou. Dodám,
že po domluvě s bývalým senátorem mi bylo řečeno: „S necharakterním člověkem se nebav,
máš svou hrdost!“
V současné době jsem v důchodu. Od roku 1962 jsem
byl aktivním sportovcem a po
ukončení aktivní činnosti vykonávám činnost trenéra v Box
Clubu Baník Most. Za dobu, co
trénuji, tj. od roku 1979, jsem
vychoval některé borce. Jsou
jimi Lukáš Konečný, Štěpán
Horváth, Tomáš Mrázek, Daniel
Bažo, Karel Krajník atd. Mohl
bych vyjmenovat ještě další, ale
je jich mnoho. Sportovní hala je
mým zázemím, a proto se ohrazuji za výroky o tom, že bývalé vedení sportovní haly nebylo k ničemu. Pan Hašek, bývalý ředitel, mi řekl: „Jardo, končím ve vedení sportovní haly.“
Zeptal jsem se proč. Odpověděl
mi: „Byl za mnou člověk (před
volbami) a řekl mi, když nebudeš volit naši stranu, tak nebudeš ředitel.“ Co si mám o tom
myslet v současné době?
Výše uvedené spatřilo světlo světa právě teď. Nenechám
pana Haška špinit.
Pan Hrvol v Mosteckém deníku také špinil bývalé vedení sportovní haly. Proč se tohle
děje? Za mě jsme si dali pár facek a bylo hotovo.
Jaroslav BALÍN
důchodce
24
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Přes 10 tisíc lidí přišlo vzdát hold Karlu IV.
Proudy lidí směřovaly uprostřed května do areálu přesunutého
kostela Nanebevzetí Panny Marie a na sousední pláň, z níž je
krásný výhled na jezero Most. Konala se zde velkolepá historická podívaná nazvaná Od Keltů po Karla IV.
Spojovala oslavy 700. výročí narození českého krále a císaře římského Karla IV. s atraktivní oslavou keltského svátku
Beltain. Svátek Beltain oslavuje příchod jara a světla a slaví se
na počest keltského boha Belena a také na oslavu ohně a léčivých vod.
Program byl opravdu bohatý –
lidé mohli vidět například turnaj
rytířů, jarmark, ukázky řemesel,
bitvu Keltů, Germánů a Římanů
i již zmíněný závěrečný podvečerní obřad Beltain s ohni. Vše
dokreslovala dobová atmosféra
vytvořená keltskou a středověkou
vesničkou, účastníky v dobovém
ustrojení, historickým šermem
atd. Nechyběl ani koncert keltské
hudby. V táboře bylo přes třicet
stanů se stovkou válečníků, řeme-
Kejklíř Rudy Harden umí (a nejen s noži).
slníků, žen a dětí. Výlet do dvou
historických období – života Keltů a panování Karla IV. – se návštěvníkům líbil.
Největší zájem byl o rytířský
turnaj na koních, starověké ležení
s Kelty, Římany a Germány, kteří se utkali v bitvě. Klání sledovalo několik stovek lidí, stejně jako
rituál Beltain. Jím akce Od Keltů
po Otce vlasti vyvrcholila.
Do Mostu zavítaly skupiny
prezentující život lidí v historických obdobích. Patřily mezi ně
Celtica z Polska, Vae Vitis ze Slovenska a české Bacrie, Boionia,
Divadlo Trakař předvedlo drezuru koní.
Taneční skupina Siderea „propletená“. Mladé dámy předvedly dobové tance
a nakonec zapojily do vystoupení přítomné návštěvníky.
Boii, Gernunnos, Askéte, Vousův
kmen, Germáni, Haljaruna a Marcomannia.
Podle ohlasů návštěvníků oslava naplnila svůj cíl – ukázat skutečné zvyky, tradice a předměty denní potřeby v době laténské a vyvrátit zkreslené představy
o Keltech. Spousta návštěvníků si
doplnila znalosti z dějin evropské
civilizace i z období Karla IV.
Akci zorganizovalo Oblastní
muzeum v Mostě, Národní památkový ústav a statutární město Most za podpory Severočeských dolů.
Roh – tradiční hudební nástroj.
Bitva mezi Germány a Kelty vrcholí. Řady bojovníků prořídly. Je dost raněných
a mrtvých. Potom zazněla výzva k uzavření míru. Oboustranně byla přijata.
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
25
k jeho 700. narozeninám a viděli co nikdy
Podle zjištění Mosteckého deníku, který byl po několik dnů
v přímém kontaktu s organizátory i aktéry, byla akce tohoto druhu
největší také v mezinárodním mě-
řítku a je velmi pravděpodobné,
že se v takovém rozsahu již nikdy
neuskuteční.
Text a foto: Petr PROKEŠ
Keltský rituál Beltain je zahájen. Končí období tmy (zimy) a začíná období
světla (jara). Lidé jsou v očekávání toho lepšího, optimističtějšího.
Splynutí duší – projev vzájemné úcty a věrnosti.
Po Keltech přišla řada i na současníky. I oni mohli přivítat jaro.
Ať si přítel nebo ne, všichni se spolu rozloučíme a vrátíme domů. Do Mostu se znovu rádi podíváme a zabojujeme si.
Předání životadárné síly ohni (světlu).
Akt povzbuzující i ducha člověka.
26
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Cenu SBD Krušnohor vyhrál Kazach. A co
Do programu prvního dostihového dne letošní sezony na Hipodromu Most byla zařazena také Cena SBD Krušnohor. Po
několika letech pořádání se tento závod stal tradiční součástí
květnových dostihů. Nejely se letos naposledy?
Tato otázka se vkrádala do mysli v souvislosti s oznámením Severní energetické, že končí s podporou hipodromu, protože nemá
již dostatek finančních prostředků
v důsledku útlumu těžby vyvolanému neprolomením limitů a finance, jež zbývají, společnost věnuje na činnosti související s propouštěním horníků. Ročně věnovala na zajištění provozu závodiště 10 milionů korun. Hipodrom
nabídla v dražbě.
BUDOUCNOST
S OTAZNÍKY
Cena SBD Krušnohor, stejně jako celý dostihový den Jarní
cena města Mostu, se tedy možná jel naposledy. Aspoň takto se
o tom mluvilo mezi návštěvníky hipodromu. Nevědělo se, zda
kupec většiny akcií bude mít zájem na zachování dostihové činnosti. Objevila se zvěst o tom, že
má kdosi zájem o pozemky hipodromu a chce na nich postavit rodinné domy. „První dostih možná poslední sezony,“ těmito slovy uvedla reportáž České televize redaktorka Renata Myslíková.
„Rozhodnutí o další dostihové sezoně bude na příštím akcionáři,“
shrnul situaci před kamerou ředitel hipodromu Josef Pouzar.
VÁŇA: VYNIKAJÍCÍ!
Dnes již víme, že štěstí se
k hipodromu neobrátilo zády (viz
sloupek na str. 3 tohoto čísla Krušnohoru). Za 18 milionů 100 tisíc
korun koupil většinu akcií Hipodromu Most podnikatel Jiří Charvát, jednatel středočeské firmy
Charvát Group. Ten vlastní dostihovou stáj a je prezidentem Jockey Clubu ČR. „Vynikající! Je to
pro hipodrom to nejlepší řešení,“
zhodnotil pro měsíčník Krušnohor známý jezdec Josef Váňa. Hipodrom má tedy před sebou světlou budoucnost. Podle dostupných
informací chce Jiří Charvát ještě letos zařadit do programu další
tři dostihy, tři naplánované se mu
zdály málo. Pokud se to v rozjeté sezoně podaří, pak by milovníci koní viděli celkem šest dostihů.
Program hipodromu by se tak vrátil na úroveň předchozích let, kdy
se každoročně konalo šest až osm
dostihových dnů.
Pojďme se ale podívat, jak si
vedli jezdci v Ceně SBD Krušnohor.
Cena SBD Krušnohor – start dostihu.
Ostrý souboj o první místo. Druhý v pořadí Pepa Havel
s Kateřinou Hlubučkovou.
TRADICE: NEFAVORIT
Rovina, III. kategorie, handicap, 2 000 metrů – tak znělo označení závodu pro čtyřleté
První Dang Gia následován druhým Pepou Havlem a třetím
Khalidorem prolétli cílem jako blesk.
Vítězná hnědka Dang Gia s žokejem Bauyrzhanem Murzabayevem v cíli. Ta
sto padesát metrů před cílem nabrala obrovskou rychlost.
Ekonomická náměstkyně ředitele Krušnohoru Kateřina Kurková blahopřeje
Bauyrzhanu Murzabayevovi k vítězství.
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
27
hipodrom? Bude žít díky Středočechovi!
Cenu převzal také majitel stáje
Protendon Václav Hulínský (vlevo).
Bauyrzhan Murzabayev se pozdravil s Dangou Giaou a poděkoval ji za výborný výkon.
a starší koně, na němž se naše
družstvo podílelo. Přihlášeno do
něj bylo sedm koní.
„I přes nejvyšší hmotnost v poli
by se měli o první výhru utkat Winner Stars a Khalidor, kteří jsou
velmi poctivými koňmi. Oba na-
víc mají velmi dobré první letošní starty. Na stupeň vítězů míří
i málo zatížená La Luneta rozběhaná z Karlových Varů z konce dubna. Loni v německém tréninku pravidelně sbírala dotace.
Pro nižší umístění by si měli do-
jít i Pepa Havel a Mama Charlotta.
Dang Gia a Yordana nesou poměrně vysokou hmotnost, pokud chtějí uspět, musejí se oproti sezonním
debutům výrazně zlepšit,“ napsali analytičtí odborníci do tištěného
průvodce dostihovým dnem.
Ale i letos zůstala tradice zachována. Cena SBD Krušnohor
je známá tím, že favorité v tomto
dostihu nevítězí.
Od začátku závodu skupinu jezdců vedli dva koně – Pepa
Havel a Dang Gia. Tato dvojice
se držela na čele až do cílové roviny. Zde došlo ke změně – 150
metrů před cílem Dang Gia zvýšila tempo a Pepu Havla předběhla. Vítězem se tedy stala německá
čtyřletá klisna Dang Gia ze stáje Protendon Václava Hulínského s jezdcem Bauyrzhanem Mur­
zabayevem (hmotnost 60,5 kg).
Čas: 02:08,36. Favoritem tipařů
Dang Gia rozhodně nebyla, o to
větší radost měl jezdec z úspěchu.
(Rozhovor se žokejem přinášíme
na této tiskové dvoustraně.)
Druhé místo vybojoval Pepa
Havel, který měl v sedle Kateřinu Hlubučkovou a třetí skončil
Khalidor s amatérkou Martinou
Lukovou.
Text: Petr PROKEŠ
Foto: Petr PROKEŠ (5)
Zdeněk KOVAŘÍK (3)
ROZHOVOR
23letý Bauyrzhan Murzabayev: Já i kůň jsme měli touhu zvítězit
Jsem z Kazachstánu, z hlavního
města Almaty, dříve Alma Ata.
Jak jste se vůbec dostal do
Česka?
Jako malý kluk jsem se učil
v Kazachstánu jezdit na koni. Kamarádi tátovi doporučili, abych
jel do zahraničí na vyučenou
a ukázal, zda ve mně něco je. Doporučili Česko. Daří se mi tady. Jsem
spokojený. Třikrát jsem se stal šampionem České republiky. Závodit
tady budu i nadále. Je mi teď 23 let.
„Je to jeho dvacáté vítězství na Hipodromu Most,“ řekl
k jezdci při slavnostním dekorování moderátor Vlasta Vébr.
A Bauyrzhan Murzabayev převzal cenu Krušnohoru.
A proč jste zvolil zrovna Česko?
Protože tady působí ruský trenér,
tátův i můj známý. Hodili jsme řeč.
Slovo dalo slovo a já jsem u něj začal trénovat.
Máte cizokrajné jméno? Odkud jste?
Vy tedy jezdíte za jeho stáj?
Jezdím za různé stáje. Podle je-
jich zájmu. Dnes jsem jel za stáj
pana doktora Hulínského. Je to
hodný člověk. Velice si rozumíme.
Jak se vám dneska jelo?
Naprosto bezproblémově. Byl to
příjemný dostih. Prostě fajn.
Jak hodnotíte mosteckou
dráhu?
Vyhrál jsem tady hodně dostihů.
Jezdí se mi tady velice dobře. Je to
kvalitní dráha, byť pro mnohé koně
docela náročná.
Během závodu jste si s koněm velice dobře rozuměl. Jak
dlouho na něm jezdíte?
Dneska jsem na něm seděl poprvé.
Dalo by se tedy předpokládat, že nejste sehraní, byť to tak
během závodu nevypadalo. Jak
si tedy vysvětlujete, že jste vyhrál?
Rozuměli jsme si. Já i kůň
jsme měli velkou chuť zvítězit.
Nevadí vám zvláštnost zdejší
dráhy – klesání v cílové rovince?
Devadesáti procentům koní to
nevadí. Deset procent se z kopce bojí běhat rychle. Pro všechny
koně a jezdce jsou zde ale stejné
podmínky. Vítězí ten nejlepší.
Jaké jsou vaše největší
úspěchy?
Mám za sebou dost vítězství,
ale nejvíce si vážím prvenství
v mosteckém OAKS.
Jezdíte také v zahraničí?
Ano. Jezdím ve Francii, Německu, letos jsem se vypravil
i do Maďarska. I tam jsem velice úspěšný.
28
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Roman Staněk byl bezkonkurenční,
Dan Skočdopole předvedl super jízdu
Mostecký HKC Racing Team si přivezl z Mistrovství České
republiky motokár v Chebu dvě zlaté medaile.
Ve třídě Mini 60 stoprocentně zabodoval nováček Roman
Staněk. Další zlato v superfinále třídy KF Junior vybojoval Dan
Skoč­dopole. Výborně si vedli
i další reprezentanti barev HKC.
STANĚK
Roman Staněk byl během celého mistrovství ve své třídě bezkonkurenční. Zajel nejlepší měřený trénink, vyhrál první i druhou
bodovanou jízdu a s velkým rozdílem za sebou nechal všechny soupeře také v superfinále. „Roman
prostě potvrzuje své kvality, takže
ani jeho dobré výsledky v zahraničí nejsou náhodné,“ okomentoval
trenér HKC Ivan Houzák.
SKOČDOPOLE
Dan Skočdopole byl v KF Junior druhý v kvalifikaci, ale pak
zaúřadovala sportovní smůla
v závodech. Předjíždění pod žlutou vlajkou v zápalu boje není neobvyklé, ale sportovní řády je bohužel trestají přísně. Ve druhé bodované jízdě ale už do cíle dorazil
druhý a skvělou jízdou v superfinále pak rovnou zvítězil.
Marek Boris Machulda ve
stejné třídě zažil spíš smolnější víkend, když měřenou jízdu
skončil až jako devátý. V první jízdě se v souboji s týmovým
kolegou Danem nechal strhnout
a ani on nezaznamenal vlající
žluté prapory. Druhou jízdu zvlá-
dl na šesté pozici, ale v úvodu
superfinále musel odstoupit po
kontaktu se soupeřem.
a s výjimkou 9. místa z druhé jízdy se mu do elitní desítky probojovat nepodařilo.
BABY 60
DVOUTŘETINOVÉ ZLATO
Se střídavými úspěchy jezdili
závodníci HKC v nejmladší kategorii Baby 60.
Matvej Sonkin dosahoval během tréninků nejrychlejších časů,
v kvalifikaci byl těsně druhý, ve
druhé finálové jízdě po jezdecké chybě skončil ve štěrku a tak
v superfinále z toho bylo v cíli třetí místo. Po dodatečné penalizaci
za chybu v zaváděcím kole se posunul až na 6. příčku.
Hned o místo za ním byl Sébastien Šťastný a na 12. místě skončil nováček Valter Vlk,
který v trénincích jezdil kolem
8. místa, ale od kvalifikace se trápil
A jak dosažené výsledky hodnotí trenér závodníků z HKC?
„Máme zlato ze dvou třetin obsazených kategorií a nebýt diskvalifikace, mohli jsme stát na bedně ve všech třídách. Potěšil mě
zejména Dan Skočdopole, který
se ve vyšší kategorii chová velice dravě. Sezona se nám rozjela dobře – a tak věřím, že stejně
bude i pokračovat.“
Text: Dušan MATOUŠ
Foto: Ivan HOUZÁK
Dan Skočdopole (č. 999) bojuje o prvenství. Podle Ivana Houzáka se na dráze
chová velice dravě. Vypadá to, že jezdec má před sebou zářnou kariéru.
Roman Staněk (č. 111) si jede pro zlatou medaili. „Během mistrovství republiky
byl ve své třídě bezkonkurenční,“ chválí svého svěřence Ivan Houzák.
Marek Boris Machulda (č. 51) umí také pořádně „šlápnout na plyn“ a nebojí se
při jízdě nechat za zády ani úspěšného týmového jezdce Skočdopoleho (č. 999).
Valter Vlk (č. 23), velká naděje mostecké stáje. Znáte jej ze Snídaně s Novou, v níž
vystoupil se svým otcem, a také z článku v Krušnohoru (č. 1/2016).
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
29
Ohlédnutí: Cesta k finálovému úspěchu
ČERNÍ ANDĚLÉ
DHC SOKOL PORUBA
DHK BANÍK MOST
(6:11)
20
21
Zápas v Ostravě nezačal pro
děvčata z Mostu dobře. Již ve třetí minutě byla vyloučena Jeřábková na dvě minuty a ještě byla nařízena sedmička, domácí vedli 1:0.
O chvíli později vyrovnala Chmelařová, ale z protiútoku DHK Baník opět inkasoval (2:1). Most přepnul na vyšší obrátky a zásluhou
Súkenníkové vyrovnal na 2:2. Pak
přišlo několik pěkných momentů a jako finální hráčka se prosadila třikrát Růčková (2:5). Trenér Poruby si bral oddechový čas
(14. minuta). DHK Baník byl
v tuto dobu k nezadržení, Martinková (1) a Súkenníková (2) přidaly další tři branky (2:8), a to vše
i přes vyloučení Dvořákové. Do
konce poločasu byla poslána nedobrovolně na střídačku (2 minuty) Szarková a domácí kontrovali
na poločasových 6:11.
Druhý poločas začal tým Poruby jako vyměněný. Na jednu branku Mostu odpověděla Poruba dvěma brankami. Po dvaceti minutách
hry (za stavu 15:16) si trenér Mostu vzal oddechový čas, aby přerušil aktivitu domácích hráček. O další čtyři minuty bylo vyrovnáno na
17:17. Černí andělé zmobilizovali
poslední síly a zásluhou Matouškové (1), Borovské (1), Růčkové (1)
a Martinkové (1) vedli 2 minuty před koncem 18:21. Zdálo se
být rozhodnuto! Přišlo ale opětovné vyloučení Szarkové (přímá červená karta za běžný faul) a nařízená sedmička ve prospěch Poruby.
Skóre se měnilo na 19:21. Poslední minuta. Most byl v útoku, Martinková přestřelila branku a pohotová brankářka Doláková poslala míč
na nepokrytou domácí Tomašechovou. Ta 45 sekund před koncem
z rychlého útoku proměnila (20:21).
V posledních vteřinách zápasu měl
Baník výhodu útoku, ale špatnou
kombinací přišel o míč. Domácí
hráčky poslední střelu poslaly jen
do hradby těl mosteckých krásek.
Most uhájil slabé (i když cenné) vítězství. Stav série 1:0 pro Most.
ce z Moravy. Dokonce chytila tři
sedmimetrové hody! Hostující Sokol si držel dvoubrankové vedení,
o které v samotném závěru poločasu přišel (10:10).
Co se dělo v kabině o přestávce, to nevíme, ale Černí andělé se
vrátili na palubovku haly jako vyměnění. Hýřili aktivitou v útoku,
změnili obrannou taktiku a převzali iniciativu od soupeře. Hráčky se ujaly vedení (13:10) a začaly
kontrolovat hru. Oba celky, vědomy si důležitosti zápasu, přitvrdily.
V 18. minutě byla při přechodu do
rychlého útoku nekompromisně
sražena domácí Lucia Súkenníková.
Most přišel o míč, Lucia bezvládně ležela na zemi, ale hrálo se stále
dál. Hra byla přerušena až po střele
soupeře na domácí branku. Všichni v hledišti viděli tento likvidační
zákrok, jen rozhodčí jej vyhodnotili jako nezaviněnou srážku (bez potrestání). Kdo zhlédl zápasové video, musel potvrdit, že pravdu měli
diváci. Súkenníková byla odvezena
na lehátku z herní plochy s otřesem
mozku. Domácí hráčky se ještě více
semkly a hrály i za zraněnou spoluhráčku, která byla do svého zranění motorem svého týmu. Poruba
už nestíhala bránit stupňovaný tlak
Mostu (20:15). Baník dokázal v závěru navýšit brankové skóre až na
sedm branek a obhájil svou loňskou
finálovou účast. Stav série 2:0 znamená postup do finále.
n Hodnocení:
Peter Dávid, trenér DHK Baník
Most: „Nazval bych to typickým
zápasem v play-off. První poločas
jsme neskutečně špatně odstartovali, dělali jsme jednu chybu za druhou, naštěstí nás podržela Müllnerová v brance. Ve druhé půli nám
už zafungoval náš defenzivní systém 0-6. Myslím si, že tím jsme
ovládli celý zápas.“
Jan Beňadik, trenér Sokola Poruba:
„Myslím si, že jsme byli minimálně 40 minut lepším týmem, doplatili jsme na to, že jsme neproměnili
velké množství vyložených šancí.“
Simona Szarková a Helena Ryšánková (7) – ještě vloni spoluhráčky, nyní tvrdě
bojující soupeřky. Do hry dávaly úplně všechno.
Text: Petr SADÍLEK
Foto: archiv DHK Baník Most
n Hodnocení:
Ján Beňadík, trenér Sokola Poruba:
„Jsem rád, že jsme konečně hráli
v druhém poločase házenou. Zápas
jsme zdramatizovali a ještě v posledním útoku jsme měli šanci na
remízu. Nevyšlo nám to, ale jednoznačně jsme ukázali, že přes šance,
které si vypracujeme a proměníme,
můžeme porazit každého.“
Peter Dávid, trenér DHK Baník
Most: „Zažili jsme neskutečně dramatické utkání, kompliment pro
oba týmy. Soupeř se ve druhém poločase vrátil do utkání, nikdy se
v zápase nevzal. Věřil své síle
a náš fantastický první poločas během nějakých dvanácti minut vygumoval. V závěru rozhodlo jednoznačně naše štěstí, ale pokud vedeme necelé dvě minuty před koncem
o tři branky, měli bychom to trochu
lépe ukočírovat.“
DHK BANÍK MOST
DHC SOKOL PORUBA
(10:10)
27
20
Zápas zahájil lépe hostující tým
a záhy vedl (0:3), mostecký kouč
si vyžádal oddechový čas. Po minutové pauze se částečně hra vyrovnala (2:3), ale hosté byli stále
ve vedení a při chuti. Obrana (2:4)
nedělala děvčatům z Poruby mnoho starostí, ovšem domácí branku
hájila Dominika Müllnerová, a ta
byla velkým oříškem pro útočni-
DHK BANÍK MOST
SLAVIA PRAHA
(8:15)
22
28
Od prvního hvizdu rozhodčích
šly hostující hráčky za svým cílem. Všude byly o pověstnou vteřinu dříve než domácí. Lehce procházely mosteckou obranou a střílely ze všech pozic. Most se trápil,
kombinoval, snažil se přihrávat do
pivota. Přihrávky však nenacházely adresáta. Slavia si vytvořila náskok (1:4), o chvíli později jej navýšila (2:6), do přestávky až na
sedm branek.
Druhý poločas byl herně již vyrovnaný. Most zatáhl svou obranu
a hostující hráčky se musely spoléhat jen na střelbu z dálky nebo na
rychlé útoky. Hra se sice vyrovnala, ale manko z prvního poločasu
se domácím hráčkám nepodařilo
umazat. Na tvrdost zápasu doplatila domácí Markéta Jeřábková, která byla sražena v brankovišti, následně převezena do nemocnice.
Stav série 0:1.
n Hodnocení:
Peter Dávid, trenér DHK Baník
Most: „Vyhrálo lepší mužstvo.“
Petra Vítková, trenérka Slavia Praha: „Jsem ráda, že holky vyhrály, nepolevily, že tomu věřily. Zápas byl dost tvrdý, ale taková finále
prostě jsou. Máme před sebou ještě
jeden důležitý krok, nebude to jednoduché.“
30
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Krajem podpořené mistrovství republiky
Devítikolový šachový turnaj se uskutečnil o prvním květnovém víkendu v mosteckém hotelu Cascade. Sjelo se na něj
96 chlapců a 31 dívek, kteří se utkali o tituly celostátních
mistrů. Podle vyjádření pořadatelů 127 dětí představovalo
rekordní účast.
V zastoupení hejtmana Ústeckého kraje vystoupil na slavnostním zahájení Martin Strakoš
z výboru pro výchovu, vzdělávání
a nezaměstnanost. Ten svojí řečí
zaujal nejen dospělé, ale především děti.
ŠACHY JAKO PŘEDMĚT
„Náš kraj podporuje a i do budoucna bude podporovat tyto a podobné aktivity. Navíc šachy – tato
geniální a královská hra – rozvíjí inteligenci člověka, jeho logické
a abstraktní myšlení. Nebylo by
proto od věci zařadit šachy do výuky na základních a středních školách formou jedné hodiny týdně namísto matematiky. Ne nadarmo se
říká, že šachy zdobí člověka a jsou
cestou ke vzdělání! Šachy prostě
dělají děti chytřejšími. To je neoddiskutovatelná věc,“ zdůraznil.
Poté vysvětlil, že vychází z poznatku o tom, že šachy jsou účinnější než tradiční způsob výuky. „Italská studie prokázala to,
že žáci, kteří měli ve škole jednu hodinu matematiky nahrazenou výukou šachů (měli tehdy
o jednu hodinu matematiky v týdnu méně), byli ve výsledcích dosažených v matematických testech úspěšnější než žáci, kteří byli
zařazeni pouze v hodinách matematiky,“ řekl Martin Strakoš.
Účastníci mistrovství pochopili obsah jeho vystoupení. Když
se jich řečník zeptal na to, zda
by chtěli mít ve škole hodinu šachů namísto hodiny matematiky,
bouřlivě tleskali a s dětskou bezprostředností vykřikovali ano!
Technickou zajímavostí mistrovství bylo to, že první tři šachovnice v každé kategorii byly
přenášeny on-line na plátno.
A ještě jedna zajímavost – tentokrát herní: V první den dvoudenního klání byla uspořádána
rovněž nepřehlédnutelná akce.
Šlo o doprovodný turnaj v bleskovém šachu.
REPREZENTANTI
Z KRAJE
Účastníci z Ústeckého kraje
neobsadili na mistrovství přední
místa, leč svými výkony dokázali, že nikterak nezaostávají.
Z našeho kraje dosáhla mezi
dívkami v kategorii D8 nejlepšího umístění Marie Capová
z TJ Klášterec nad Ohří ziskem
5 bodů, což představovalo 13. místo. Mezi chlapci v kategorii H8 se
nejvíce dařilo Janu Součkovi ze
Sokola Údlice, který vybojoval
5 bodů a na celostátním žebříčku
mu patřilo 33. místo.
Účastníkem byl i tělesně postižený chlapec (v modrém) na vozíku. Měl extra
stolek, ale zcela běžné soupeře.
SKLÁNÍM SE!
„Ano, jistě nejde o oslnivé
umístění, ale já – jako dřívější aktivní šachista – se před takovým výkonem skláním. Vím
totiž, jak je těžké takových výsledků dosáhnout, a proto si jich
velice vážím. Navíc jde o malé
děti, které se budou nadále rozvíjet. Jsem přesvědčen o tom, že
mají před sebou skvělou sportovní budoucnost,“ vysvětlil v závěru turnaje měsíčníku Krušnohor Martin Strakoš důvody toho,
Reklamace: rozhodčí posuzuje nemožnost tahu.
Až z toho hlava bolí!
Mám to v ruce!
Jak teď dál?
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
31
v šachu dětí do 8 let mělo rekordní účast
Řeč Martina Strakoše děti nadchla.
Vladimír Hadraba to měl pod kontrolou.
Lidé kolem Miroslava Körschnera (sedící) měli všechno na očích.
proč účastníky z Ústeckého kraje
pochválil.
MISTŘI
Mistrem republiky v kategorii chlapců se stal Karel Brožka
(TJ Sokol Zaječice), druhý byl
Marek Fizer (BŠS Frýdek-Místek), třetí Kryštof Švarc (Sokol
Buštěhrad).
V kategorii dívek se mistryní republiky stala Dorota Veverková (Sokol Tábor), druhá byla
Elen Hetfleischová (Region Panda, z. s.) a třetí Adéla Janoušková
(ŠK Líně).
DISKO
Sympatické bylo, že organizátoři mysleli i na využití volného
času účastníků. Uspořádali pro ně
dětskou diskotéku.
ŘEDITELŮV DÍK
I šachisté už mají on-line přenosy.
„Rád bych poděkoval všem
sponzorům a partnerům za finanční podporu, organizačnímu týmu
a rozhodčím za odvedenou práci,“
O přestávkách se konzultovalo.
nechal se slyšet na mistrovství ředitel turnaje Miroslav Körschner.
„Zajištění dalších rozhodčích
se ukázalo pro tento turnaj jako
velice potřebné a doporučuji tak
učinit i v dalších letech, neboť
hlavně v prvních kolech bylo nutné řešit velmi mnoho reklamací
nemožných tahů. Slouží však ke
cti všem zúčastněným, že kromě
těchto nemožných tahů a dvou
případů nesprávně provedené rošády nebylo nutné řešit žádný další problém. Chtěl bych tímto poděkovat všem svým kolegům za
poctivě odvedenou práci a profesionální výkon,“ píše v zápise
o průběhu mistrovství hlavní rozhodčí turnaje Vladimír Hadraba.
POVEDENÁ AKCE
„Šlo o velmi povedenou akci,
a proto věřím, že Šachový oddíl
Most se bude v následujících letech ucházet o uspořádání dalších
ročníků mistrovství republiky.
Vždyť jde o velmi dobrou reprezentaci statutárního města Most
a Ústeckého kraje. Už jen třeba tím, kolik sponzorů a dalších
partnerů podpořilo akci finančně.
Patří jim za to velký dík!“ uzavřel
svoje hodnocení pro měsíčník
Krušnohor Martin Strakoš.
Text a foto: Petr PROKEŠ
32
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Ošetřete si dřevo s pomocí lazury
VÁŠ RÁDCE NEJEN O NÁTĚROVÝCH HMOTÁCH (88)
S příchodem letního počasí přinášíme zajímavé téma pro toto období. V rádci o nátěrových hmotách vás seznámíme s lazurami na dřevo, které zajistí jeho ochranu i finální vzhled
podle vašich představ.
Dřevo jako typická přírodní
hmota má řadu výhod.
VÝHODY DŘEVA
Jsou jimi obnovitelnost, snadná dostupnost, relativně nenáročná
opracovatelnost, estetické vlastnosti, široká použitelnost a stále
ještě zajímavá cena. Dnešní plošná
výstavba montovaných rodinných
domků se neobejde bez dřevěných
konstrukcí a dřevěných ukončovacích prvků. Líbivé, dřevem vyšněrované rodinné domy vyžadují
z důvodů estetiky i vhodné osazení
do okolního terénu.
NEVÝHODY DŘEVA
Dřevo má ale i druhou tvář.
Chce svoje. Je to přírodní materiál – na rozdíl kamene – stále
živé. Vlivem vlhkosti mění objem
(„pracuje“). Je citlivé na venkovní prostředí.
Je snadno napadnutelné škůdci, hmyzem, houbami a plísněmi. Pokud není vhodně chráněno, má omezenou životnost. Nejenže nepřečká svého zhotovitele, ale i jeho vzhledová životnost
se zkrátí na krátkou dobu jedné
desítky let.
NÁTĚROVÁ HMOTA
Chceme-li, aby nátěrová hmota, kterou ošetříme dřevěný podklad, splnila naše očekávání, musí
i samotný podklad splňovat určitá kritéria. Prakticky všechny nátěrové hmoty si kladou určité nároky nejen na kvalitu samotného podkladu, ale i na vlastní konstrukční provedení. Je logické, že
venkovní prostředí bude nátěrový
systém zatěžovat zpravidla více
než vnitřní prostředí.
Dřevo je v exteriéru namáháno sluncem, vodou a povětrností. Stupeň zatížení závisí na nadmořské výšce, kde zatížení začí-
ná silně narůstat již od 600 metrů nadmořské výšky. Záleží také
na expozici světových stran. Nejmenší zatížení je na severní straně. Jednou tak velké je na straně
východní. Jižní strana vykazuje oproti severní straně již téměř
trojnásobné zatížení a nejvyšší
zatížení vykazuje strana jihozápadní – čtyř až pětinásobek než je
u severní strany.
Pokud zůstáváme u venkovního prostředí, musíme brát také
v úvahu, zda ošetřená plocha je
celoročně chráněna před sluncem
a deštěm, nebo zda je chráněna
částečně, například okna a vchodové dveře, nebo zda je vystavena
celoročně plnému zatížení – pergoly, ploty, lavičky, ale zejména dřevěné štíty budov, okřídlí a podobně. Obecně nestabilní konstrukce
– všude může zatékat voda. Z uvedeného vyplývá, že dřevěné podklady vlivem objemových změn
mohou po čase vykazovat trhliny
– praskliny. Proto musíme zvolit
vhodný nátěrový systém.
Obecně platí, že to, co nemá
povrch, se nemůže oloupat. Naopak nátěrová hmota, která vytváří povrch, se může loupat.
Proč se ale barva nebo lazura, které vytvářejí povrch, začnou
loupat?
A také napouštění fermeží není
moc oblíbené. Tyto výrobky se
stále prodávají, ale jejich poptávka je v dnešní době mizivá.
LAZUROVACÍ NÁTĚRY
Pro ochranu a úpravu dřeva je
dnes populární volit lazurovací
nátěry. Lazury ponechávají dřevu
přirozený vzhled a jeho strukturu.
02450 HEMPEL´S
LASUR MADERA COLOR
Je to ochranný a dekorativní
syntetický nátěr na porézní dře-
věné povrchy v interiéru a exteriéru. K vlastnostem výrobku patří
výborná penetrace dřeva, nezanechává žádný film, povrch zůstává přirozeně porézní, zdůrazňuje
barvu a přirozený vzhled dřeva.
Fungicidní a insekticidní vlastnosti velmi efektivně působí při
ochraně dřeva proti vodě, solím
a dalším atmosférickým vlivům
a proti slunečnímu záření (obsahuje UV filtr). Výrobek je po zaschnutí neškodný vůči zvířatům
a rostlinám.
n Vydatnost: 5 – 7 m2 z 1 litru
(v závislosti na dřevu).
n Odstíny: bezbarvý, dub, pinie,
LOUPÁNÍ
Pokud není na vině nekvalitní nátěr, jsou to právě vzniklé trhliny. Dřevo praskne, nebo špatně
natřeným místem začne do podkladu pronikat voda. Dřevo se
s podzimem rozmáčí. Voda se dostane pod povrch nátěru. Následují zimní mrazové cykly. Zmrzlá voda způsobí odtržení nátěru.
Jarní a letní slunce ohřeje povrch
a tenze vodních par vytvoří puchýře. Proces loupání začíná.
Dnes je už minulostí natírání
emailovými a olejovými barvami
z důvodu zakrytí struktury dřeva.
02450 HEMPEL´S LASUR MADERA COLOR: lazura + vzorník
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
33
PASTA SOKRATES
n Odstín: transparentní + 11 barevných odstínů, odstíny lze vzájemně míchat, bezbarvý odstín
lze použít k zesvětlení tmavších
odstínů.
n Vydatnost: 10 – 14 m2/1 litr
v jedné vrstvě podle druhu a kvality dřeva, předúpravy povrchu
a způsobu aplikace.
n Balení: 0,75 litru; 2,5 litru;
5 litrů.
RADY NAD ZLATO
SC SOLDECOL LAZURA: lazura + vzorník
kaštan, ořech, palisandr, mahagon, teak.
SC SOLDECOL LAZURA
Je to olejová tenkovrstvá lazura pro ochranné a dekorativní nátěry dřevěných povrchů. Lazura
je vhodná k novým a obnovovacím nátěrům dřevěných staveb-
ních dílů nebo konstrukcí, například dveří, okenic, palubek, plotů,
pergol, zahradního nábytku, chat,
chalup apod.
n Přednosti: obsah přírodních
olejů s přídavkem vosku, vysoká
vodoodpudivost, výborný rozliv
a penetrace, zvýrazňuje přirozenou
kresbu dřeva, má hedvábně matný
vzhled, umožňuje dřevu dýchat.
CYKLUS RAD PRO VÁS PŘIPRAVUJE:
n Jak ošetřit dřevo?
Dřevo musí být důkladně připravené, odstraněny všechny nečistoty (jako je prach, špína a nesoudržné částice). Pokud je na
dřevě ještě starý nesoudržný nátěr, odstraňte ho pomocí odstraňovače starých nátěrů až na čistý povrch dřeva. Když tak neučiníte, hrozí, že lazura nepřilne rovnoměrně. Jestliže bylo dřevo napuštěné fermeží či jiným olejovým nátěrem, je zapotřebí podklad řádně odmastit a vyčistit.
Přesto jej ale nejde natírat lazurami a laky vodou ředitelnými, ale
pouze ředidlovými.
n Jak a kdy natírat?
První nátěr volíme penetrační
– ten dřevo napustí a sjednotí povrch. Také slouží k jeho delší životnosti. Penetrační nátěr ve většině případů obsahuje složky, kte-
ré chrání dřevo před napadením
dřeva škůdci, bakteriemi, hmyzem, plísněmi a také chrání před
černáním dřeva.
Po penetračním nátěru následuje nátěr lazurou. Každá barva musí být řádně promíchána
z důvodu usazení pigmentu na
dně plechovky. Natíráme pomocí štětce či válečku přímo na rozpouštědlové lazury.
Správná aplikační teplota se
uvádí 10 až 25 stupňů a maximální relativní vlhkost 80 %.
n Máte ve dřevě trhliny?
Je možné, že se vám na dřevě
objeví trhliny, rýhy a spáry. Nemusí to být vaší vinou po broušení, ale důsledkem toho, že dřevo
„pracuje“. Na tyto nedokonalosti
jsou určeny speciální tmely na dřevo (například pasta Sokrates), které se vyrábějí v několika odstínech
a jejich aplikace není náročná.
Text a foto:
TÝM STARCOLORU
Vaše dotazy rádi zodpovíme
na e-mailové adrese [email protected] a na telefonním čísle
414 120 298. Výrobky zmíněné
v článku si můžete zakoupit v prodejně StarColor v Topolové ulici
čp. 1456 v Mostě (zastávka MHD
Aquadrom, linky č. 5, 18, 25, 30).
Těšíme se na vaši návštěvu!
34
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Informace z představenstva
Dnešní informace jsou ze zasedání č. 07 (4. dubna 2016), č. 08
(18. dubna 2016) a č. 09 – mimořádného (25. dubna 2016).
PŘEDSTAVENSTVO
SCHVÁLILO:
l v neveřejném výběrovém řízení, s doporučením předsedů SA
a SVJ, firmy na práce, opravy a výměny zařízení v domech
SA 013/čp. 1575, 014/ čp. 1578,
083/blok B1;
SVJ 637/blok 525;
l návrh mimořádných odměn
předložených předsedy SA 091,
SVJ 619, 639;
l pověření Františka Ryby delegátem na 27. konferenci Rady bytových družstev severočeské oblasti (Ústecký a Liberecký kraj);
VZKAZY ČLENŮM
Shromáždění delegátů
Ve čtvrtek 16. června od 16 hodin zasedne shromáždění delegátů – nejvyšší orgán družstva. Posoudí ekonomické výsledky Krušnohoru, vyhodnotí plnění úkolů od
minulého shromáždění a stanoví
nové úkoly. Proběhnou také volby
představenstva a kontrolní komise
družstva. Delegátům připomínáme, že dostanou písemné materiály domů, aby si je mohli v klidu prostudovat a na zasedání se k nim
vyjádřit. Pro družstevníky budou
materiály připravené k nahlédnutí
na úřední desce družstva.
Roman LAUR
předseda představenstva SBDK
BLAHOPŘÁNÍ
V měsíci červnu oslaví své narozeniny tito předsedové SA a SVJ.
040
070
071
097
145
158
165
203
205
210
247
257
263
297
601
632
Mertlík Jiří
Ševčík Arnošt
Müllerová Dagmar
Vozka Petr
Švarc Vladimír
Kačírek Zdeněk
Marková Miloslava
Šimera Miloš
Bulínová Andrea
Černochová Miroslava
Ing. Řehák Zdeněk
Vlášek Pavel
Omelka Jaroslav
Černý Václav
Domínová Leona
Vaňko Anna
l analýzu hodnocení zákazníka
2. stupně – ISO. Byla projednána
negativní hodnocení a prostřednictvím ředitele družstva zadány úkoly
pracovníkům družstva;
l poskytnutí úvěru pro SVJ 126
a SVJ 645 a dalo souhlas vlastníka bytových jednotek s uzavřením
úvěru;
l zadání výměny výtahů v bloku
376 (SVJ 625) firmě Jiří Hasman-Výtahy v souladu s rámcovým výběrovým řízením na opravy výtahů;
l 74 smluv, dohod a cenových
ujednání;
l ukončení funkce úředního
správce ve SVJ 264 ke dni 30. dubna 2016;
l ukončení výkonu správy domu
a rezignace na funkci pověřeného
vlastníka SVJ 264 ke dni 30. dubna 2016;
l přijetí 6 nájemníků za členy
družstva, žádosti 2 nájemníků na
ukončení členství;
l vyloučení 7 členů družstva podle článku 23 odstavce 1 písmena c)
a odstavce 2 písmen m), r), g) stanov – Petr Ponert (SA 004), Luboš
Polanský (SA 045), Jiří Pícha (SA
093), Romana Vorlíčková (SA 065),
Miroslav Srnec a Jana Srncová (SA
026), David Kozák (SA 036);
l 6 výpovědí z pronájmu společného prostoru (SP), 6 žádostí
o pronájem SP, 1 výpověď z NP,
1 žádost o povolení k pronájmu
části nemovitosti;
l 483 návrhů změn předpisu nájemného a příspěvku vlastníka,
změny v předpisech dvou SA a devíti SVJ;
l stavební úpravy v bytech 44 žadatelům, 26 žádostí o připojení
k internetu;
l ostatní členské, bytové a nebytové záležitosti.
PŘEDSTAVENSTVO
NESCHVÁLILO:
l žádost společnosti Techem
o vyplacení zálohy v polovině roku
z důvodu výrazného navýšení administrativy a účetních operací
a nutnosti porušení pravidel družstva o neposkytování zálohy;
l žádost Stanislava Noska o pronájem nebytového prostoru.
ČLENOVÉ
PŘEDSTAVENSTVA
Roman Laur, předseda
František Ryba, místopředseda
Ing. Roman Hokr, člen
PŘEDSTAVENSTVO
VZALO NA VĚDOMÍ:
l informaci o exkurzi na tepelné
čerpadlo SVJ Doksy;
l oznámení, že budou podány
4 výpovědi z pronájmů.
Roman LAUR
předseda představenstva
SBD Krušnohor
Ing. Petr Klíma, člen
Úspěšní luštitelé křížovky
Také křížovka z květnového čísla měsíčníku Krušnohor má své
vítězné luštitele. Ti byli vylosováni redakční radou. Tajenka celostránkové křížovky zněla: Víme, že ve dvou se to lépe táhne.
Ceny pro tři výherce věnovala tentokrát společnost DELFY. Ta
dodává stavební materiál pro soukromníky, stavební a obchodní
firmy. Nabízí stavebniny od všech známých dodavatelů a zajišťuje
i rozvoz materiálu objednaného zákazníky (www.delfystaviva.cz).
Jistě se jimi stanete i vy. Společnost sídlí na Dělnické ulici čp. 209
v Mostě-Velebudicích.
Také v dnešním vydání zpravodaje najdete křížovku (na sousední
tiskové straně). Přejeme příjemné luštění a držíme palce při losování!
Redakční rada
VÝHERCI Z KVĚTNOVÉHO ČÍSLA:
Alena Trefilová, Koldům čp. 1580, Litvínov
Anna Filípková, Vítězslava Nezvala čp. 2477, Most
Darina Rusnáková, Hamerská čp. 293, Litvínov-Janov
Ing. Jiří Koranda, člen
Ing. Ivo Paďourek, člen
Arnošt Ševčík, člen
HAVÁRIE V BYTECH: VAŠE BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA 800 136 018

Podobné dokumenty

Číslo 8 - SBD Krusnohor

Číslo 8 - SBD Krusnohor (blok A1) v Kopistské ulici na litvínovském sídlišti Janov. Mají nově vymalováno ve společných prostorách domu. Práci malířů doplnili ještě činností pokladačů podlahových krytin. Ti jim vyměnili PV...

Více