a. nové položky prací

Komentáře

Transkript

a. nové položky prací
NOVÉ POLOŽKY PRACÍ
A.
HSV: CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE
Pažení záporové (berlínské). Soubor položek pro sestavení konstrukce záporového pažení
včetně kotvení .
Celkem 94 položek.
Ukázka katalogové položky:
Číslo
151821213R00
Název
Technický název
Zaberanění Zaberanění ocelových zápor svislých z válcovaných
ocel. zápor tyčí, s případným zarovnáním volných konců, hmotnost
svislých do do 70 kg/m, délky 3 m.
70 kg/m, do
3 m.
MJ
m3
HSV: CENÍK 801-1 BĚŽNÉ STAV. PRÁCE
Omítky stropů a stěn ze směsí Weber Saint – Gobain - omítky jádrové lehčené weber.dur 137,
jádrové sanační weber.ren kalkopor, jádrové weber.dur trass. Varianty dle tloušťky vrstvy.
Celkem 62 položek.
Ukázka katalogové položky:
Číslo
Název
601015118RT1 Omítka stropů jádrová
lehčená weber.dur 137
ručně, tloušťka vrstvy
10 mm.
Technický popis
Omítky stropů a podhledů z hotových
směsí, vrstva jádrová, vápenocementová,
minerální, lehčená vyztužená vlákny,
s přísadou kuliček EPS, tloušťka vrstvy
10 mm.
MJ
m2
Popis pro rozpočtáře:
Omítka ze suché směsi Terranova. Materiál je vhodný pro vnitřní i vnější použití. Položka je
kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se
sčítají. V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení.
Omítky stropů a stěn z jílových směsí Weber Saint – Gobain ručně, strojně - omítky
jednovrstvé jílové weber 652 , jádrové weber.mur 652. Varianty dle tloušťky vrstvy.
Celkem 28 položek.
RTS, a. s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
1
Ukázka katalogové položky:
Číslo
Název
601033113RT3 Omítka stropů jádrová
jílová weber.mur 652,
ručně, tloušťka vrstvy
15 mm.
Technický popis
Omítky stropů a podhledů z hotových
směsí, vrstva jádrová, tloušťka vrstvy
15 mm.
MJ
m2
Popis pro rozpočtáře:
Omítka je vhodná pro vnitřní použití. Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové
skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají.
V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení.
Zateplovací systém Weber Saint-Gobain – KZS Weber-difusheet s dřevovláknitou izolační
deskou, KZS Webertherm Twinner se sendvičovou izolační deskou v různých tloušťkách
a s různou finální povrchovou úpravou.
Celkem 47 položek.
Ukázka katalogové položky:
Číslo
Název
622318932RT1 Zatepl.syst.Webertherm,
fasáda, Twinner tl.100
mm, s omítkou
weber.pas silikon
3,3 kg/m2.
Technický popis
Zateplení fasády, sendvičovými deskami
z pěnového polystyrenu s příměsí grafitu
a vrstvou minerální izolace, tloušťky
100 mm, kontaktní nátěr a silikonová
omítka 3,3 kg/m2.
MJ
m2
Popis pro rozpočtáře:
Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými
hmoždinkami ( 6 ks/m2 ), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny
( 1,15 m2/m2 ), přehlazení stěrky, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je
obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2.
Ostění zateplovacích systémů. Úprava povrchu tepelného izolantu kolem otvorových prvků
v situaci, kdy je otvorová výplň osazena do líce zdiva a další tepelný izolant se k ostění
nepřikládá. Ve všech systémech a v různých variantách omítek.
Celkem 163 položek.
Ukázka katalogové položky:
Číslo
Název
622311150R00 Baumit, povrchová
úprava ostění KZS
s EPS.
RTS, a. s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
Technický popis
Povrchová úprava ostění zateplovacího
systému, kontaktní nátěr a akrylátová
omítka.
MJ
m2
2
Popis pro rozpočtáře:
Položka obsahuje okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu
omítkou. V položce je započteno 6,67 m rohových lišt, 3,33 m lišt s okapničkou, 10 m
napojovacích lišt na m2 a síťovina na vyztužení rohů 1,1 m2.
Sádrokartonové příčky Rigips – nové varianty s dalšími tloušťkami minerálních izolací
v příčkách poskytující odlišné požární a akustické parametry výsledné skladby konstrukce.
Celkem 56 položek.
Ukázka katalogové položky:
Číslo
Název
342012223RT2 Příčka SDK
tl.100mm,ocel.kce,1x
oplášť.,RBI 12,5mm,
izolace tloušťky
60 mm.
Technický název
MJ
Příčky z desek sádrokartonových, zřízení nosné
konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do
5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a
tmelení spár a úprava rohů, jednoduché
opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75,
tloušťka příčky 100 mm, desky tloušťky
12,5 mm, impregnované, tloušťka izolace
60 mm.
m2
Popis pro rozpočtáře:
Příčka sádrokartonová Rigips, systém SK12, jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná, tl.
100 mm, s minerální izolací tl. 60 mm, desky impregnované RBI (H2) tl. 12,5 mm. Požární
odolnost EI 60.
3.40.02 - 7 H 12.
HSV: CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH
DÍLCŮ
Montáž prefabrikovaných stavebnicových skříní pro umístění plynoměru. Varianty
s dodávkou skříní.
Celkem 16 položek.
Ukázka katalogové položky:
Číslo
Název
349121101RT2 Montáž beton. staveb.
skříně plyn-HUP do 1,5 t,
včetně dodávky skříně
PO2 70x41x115 cm.
RTS, a. s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
Technický popis
Montáž prefabrikátu pro umístění
plynoměru, skříně včetně stříšky a dvířek
(nadzemní prvky), včetně dodávky
komponentů pro skříň 70x41x115 cm.
MJ
m2
3
Popis pro rozpočtáře:
Součásti dodávky skříně jsou jednotlivé prefabrikáty v rozmontovaném stavu, dvířka 60x60 cm,
instalační rám, spojovací materiál.
HSV: CENÍK 801-4 – OPRAVY A ÚDRŽBA
Omítkové sanační systémy pro vnitřní zdivo pro nízké střední a vysoké zasolení. Systémy
Cemix, Hasit, Weber Terranova, Profi am Bau, Premix, KVK, Schomburg, BASF, Ceresit,
Caparol, SALITH, JUB, BETOSAN.
Celkem 54 položek.
Ukázka katalogové položky:
Číslo
Název
612434113RT1 Omítkový sanační systém
Cemix, 3vrst., vrstvy:
Cemix 044, Cemix 024,
Cemix 034.
Technický název
MJ
Omítkový sanační systém pro vnitřní
zdivo, sanační podhoz tl. 4 mm, sanační
omítka tl. 20 mm, sanační omítka štuková
tl. 2,5 mm.
m2
Popis pro rozpočtáře:
Sanační systém je určen pro nízké zasolení. Systém je tvořen sanačním podhozem tl. 4 mm,
jádrovou omítkou tl. 20 mm a štukovou omítkou tl. 2,5 mm. Na systém je možné aplikovat
povrchovou úpravu ( penetrační nátěr a např. tenkovrstvá omítka) oceňuje se položkami
60201-11. Systém splňuje požadavky WTA.
Odstranění holubího trusu z podlah, dezinfekce a dezinsekce postižených ploch.
Celkem 5 položek.
Ukázka katalogové položky:
Číslo
Název
952902121R00 Odstranění holubího trusu
z podlah do tl. 5 cm.
Technický název
MJ
Čištění budov, odstranění holubího trusu z m2
podlah tl. do 5 cm.
HSV: CENÍK 823-1 PLOCHY A ÚPRAVY ÚZEMÍ
Kryt pro tělovýchovu z pryžových dlaždic lepené, volně kladené. Varianty s dodávkou
dlaždic.
Celkem 54 položek.
Ukázka katalogové položky:
RTS, a. s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
4
Číslo
Název
589152002RT2 Kryt ploch pro
tělovýchovu z pryž.
dlaždic tl.20mm, vč.
dodávky pryž.desky
500x500x20 mm
červená.
Technický popis
Kryt ploch pro tělovýchovu, z plastových
dílců, volně kladené, pryžové desky,
MJ
m2
tloušťky 20 mm, 500x500x20 mm.
HSV: RŮZNÉ CENÍKY
Vodostavební betony. Nové položky a varianty s použitím betonů podle normy ČSN EN 2061/Z4.
Celkem 47 položek.
Ukázka katalogové položky:
Číslo
Název
273316131RT3 Základ.desky z betonu
prostého vodostaveb.
C25/30, XF1 odolnost
proti střídavému
působení mrazu.
Technický popis
Základové desky z betonu prostého
vodostavebního, beton třídy C25/30,
stupeň vlivu prostředí XF1 - odolnost proti
střídavému působení mrazu.
MJ
m2
PSV: CENÍK 800-762
Montáž obložení atiky z dřevoštěpkových desek OSB kladených v jedné nebo ve dvou
vrstvách, upevněné přibíjením, šroubováním, lepením nebo hmoždinkami se šrouby. Varianty
položek jsou včetně dodávky desek různé tlouštky.
Celkem 15 položek.
Ukázka katalogové položky:
Číslo
Název
762441111RT1 Montáž obložení
atiky,OSB
desky,1vrst.,přibíjením,
včetně dodávky desky
OSB ECO 3 N tl. 15 mm.
Technický popis
MJ
Obložení atiky, s dodávkou řeziva, 1 vrstva,
z dřevoštěpkových desek, tloušťky 15 mm,
upevnění přibíjením.
m2
Popis pro rozpočtáře:
Montáž z desek dřevoštěpkových nebo dřevotřískových připevněných hřebíky k podkladu. V
položce jsou zakalkulovány náklady na dodávku desek. V položce nejsou náklady na dodávku
RTS, a. s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
5
spojovacích prostředků tyto se oceňuji položkou 762 59-5000.
PSV: CENÍK 800-771
Ukončovací profil RONDEC-E pro vnější rohy a ukončení obkladů.
Celkem 3 položky.
Ukázka katalogové položky:
Číslo
Název
771577974R00 Ukončovací profil
RONDEC-E RO 80E
výšky 8 mm.
Technický popis
Hrany schodů, dilatační, koutové,
ukončovací a přechodové profily,
z ušlechtilé oceli s povrchovou úpravou,
výšky 8 mm.
MJ
m
Popis pro rozpočtáře:
Symetrický zaoblený profil pro vnější rohy a ukončení obkladů.
B.
NOVÉ AGREGOVANÉ POLOŽKY
AP-HSV: A01: ZŘÍZENÍ KONSTRUKCÍ
Pažení záporové – vrty, zápory, pažiny, kotvení, injektáž kotev.
Celkem 54 položek.
Ukázka katalogové položky:
Číslo
151822161RAA
Název
Technický název
Záporové pažení v hor.2,
Pažení záporové, v hornině 2, ocelové
zápory HEB 160, hl.do
zápory HEB 160 mm, hloubky do 5 m,
5 m, pažiny dř.fošny,kotvy
kotvené pramencovými kotvami.
pramencové,napnutí,injektáž.
MJ
m2
Základové desky ze železobetonu s vyšší třídou betonu
Celkem 16 položek.
RTS, a. s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
6
Ukázka katalogové položky:
Číslo
Název
273320150RAA
Základová deska
ŽB z betonu C
25/30,
vč.bednění,
výztuž 90 kg/m3.
Technický název
Základové desky ze železobetonu včetně
bednění, z betonu C 25/30, výztuž 90 kg/m3.
MJ
m3
Betonové stavebnicové skříně plynoměrové a HUP
Celkem 10 položek.
Ukázka katalogové položky:
Číslo
Název
389110001RAA
Betonová skříň
62x41x75 cm
plyn-HUP malá
PM1, základ tvaru
U 62x35x30 cm 1 kus.
Technický název
Betonové stavebnicové skříně plyn-HUP, rozměr
skříně 62x41x75 cm, rozměr základu
62x35x30cm - 1 kus, vč. zemních prací, základ.
kce a obsypu základu.
MJ
ks
Popis pro rozpočtáře:
V položce je obsaženo: ruční výkop pro základ, osazení bednících tvárnic 50x20x25 cm na dno výkopu a
vyplnění tvárnic betonem C 8/10, osazení a dodávka betonových prefabrikátů - základového věnce,
osazení a dodávka skříně vč. instalačního rámu, dvířek příslušného rozměru, spojovacího materiálu a
stříšky. Obsyp základu zeminou, odvoz nepotřebného výkopku do 10 km.
Pilíře pro osazení elektroměrů a plynoměrů
Celkem 9 položek.
Ukázka katalogové položky:
Číslo
Název
Technický název
MJ
389200020RA0
Pilíř zděný
1,5x0,45x1,5m
pro měřící skříně.
Pilíře pro osazení elektroměřičů a plynoměrů,
zdivo cihelné, 1,5x0,45x1,5m, vč. základové kce,
omítky a stříšky.
ks
konstrukce sedlových střech zateplených, nové položky s tloušťkou izolace 240 mm
Celkem 9 položek.
RTS, a. s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
7
Ukázka katalogové položky:
Číslo
Název
950300011RA0
Střecha sedlová krov, tepel.
izol,krytina
pálená.
Technický název
Konstrukce střech sedlových, zateplených,
s bedněním, krytina pálená, izolace tl. 16+8 cm.
MJ
m2
Popis pro rozpočtáře:
Provedení konstrukce krovu stojaté stolice s bedněním a laťováním, dodávka řeziva a
spojovacích prvků, obložení podhledu říms obkladem pero - drážka, krytina pálená dvoudrážková,
podstřešní folie Nicofol 110 SE, hřeben, tepelná izolace Orsil tloušťky 160+80 mm, parotěsná
folie Nicobar 170 SE, lazurovací nátěr říms, SDK podhled.
Měrnou jednotkou je metr čtvereční půdorysné plochy krovu.
AP-HSV: C01: OPRAVY A REKONSTRUKCE
Dodatečné osazení překladů z válcovaných nosniků kompletní dodatečné zřízení překladu
z válcovaných nosníků od vysekání rýhy po zaplentování a potažení perlinkou
Celkem 84 položek.
Ukázka katalogové položky:
Číslo
317942332RA0
Název
Technický název
Překlad z válc.
Dodatečné osazení překladů z válcovaných
nosníků dl.2,0m,
nosníků s podpěrnou konstrukcí, dl. 2,0 m,
š.0,60m, v.0,16m. š. 0,60 m, v. 0,16 m.
MJ
ks
AP-PSV: A01: ZŘÍZENÍ KONSTRUKCÍ
Stěny dřevostaveb kompletní – nové varianty
Celkem 4 položek.
Ukázka katalogové položky:
Číslo
Název
762161110RAA
Stěna vnější z
KVH hranolů
opláštěná OSB a
SDK, kontaktním
zatepl. systémem
s EPS tl. 50 mm.
RTS, a. s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
Technický název
Stěny dřevostaveb kompletní, nosné obvodové,
opláštěné deskami OSB a sádrokartonem,
se zateplovacím systémem tl. 50 mm.
MJ
m2
8
Popis pro rozpočtáře:
Rozteč stojek 650 mm, výška stěny 2,82 m. Přikotvení k podkladu chemickou kotvou po 1,5 m.
Skladba: sádrokartonové desky na ocelových profilech, tepelná izolace z min. desek 60 mm,
parozábrana, nosná konstrukce z hranolů KVH 60/140 mm, tepelná izolace z min. desek 140 mm,
desky OSB 12 mm, kontaktní zateplovací systém EPS 50 mm, omítka akrylátová.
AP-PSV: C01: OPRAVY A REKONSTRUKCE
Sanace a renovace podlah balkónů, lodžií a teras – balkónový systém Weber
Celkem 6 položek.
Ukázka katalogové položky:
Číslo
Název
711401111RAA
Balkonový systém
Weber, spádová
vrstva weber.bat
balkonový
tl. 10 mm.
Technický název
MJ
Sanace podlah balkónů, lodžií a teras, systém pro m2
renovaci balkonů a lodžií, spádová vrstva
z cementové podlahové hmoty vyztužené
vláknem, tloušťka spád. vrstvy 10 mm, nášlapná
vrstva dlažba.
Popis pro rozpočtáře:
Renovace balkónů a lodžií certifikovaným sytémem: vytvoření spádové vrstvy tl. 10 mm, osazení
ukončovacího profilu vč. těsnící pásky, hydroizolační stěrková hmota ve 2 vrstvách, lepení dlažby
a soklíku do tmele vč. dodávky dlaždic, lišt a soklového profilu.
C. NOVÉ POLOŽKY MATERIÁLU
Okrasné dřeviny
Celkem 24 položek.
Ukázka katalogové položky:
Číslo
Název
Technický název
MJ
026560111R
Líska obecná Corylus avellana
Contorta 80-100 cm.
Dřevina listnatá Líska; Corylus avellana Contorta;
velikost 80 až 100 cm; kontejner o objemu 15 l.
ks
Popis pro rozpočtáře:
Velikost 80-100 cm, kontejner o objemu 15 l.
RTS, a. s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
9
Desky polykarbonátové dutinkové dual – desky DUAL BOX, STRONG,
PANEEL, EASY CLICK.
Celkem 40 položek.
Ukázka katalogové položky:
Číslo
283182281R
Název
Deska polykarb.
komůrková
STRONG
32x2100x6000 čirá.
Technický název
Deska střešní polykarbonátová; komůrková; tvar
X; l = 600,0 cm; š = 210,0 cm; h = 3,2 cm;
U = 1,100 W/m2K; čirá.
MJ
m2
Popis pro rozpočtáře:
Komůrkové desky z polykarbonátu Guttagliss Dual pro zateplené prosklení střech a stěn s
širokým uplatněním ve všech oblastech staveb pro bydlení i průmysl. Polykarbonát (PCB) je
mimořádně pružný, pevný a nárazuvzdorný materiál. Desky mají za tepla nanášený
(koextrudovaný) UV ochranný film. Prostup tepla U = 1,1 W/m2K. Světelná propustnost: 45 %.
Min. poloměr ohybu: 5200 mm. VxŠxD 32x2100x6000 mm. Barva: čirá. 2720164x.
Těsnicí pásky Soudaband
Celkem 48 položek.
Ukázka katalogové položky:
Číslo
283552665R
Název
Páska těsnicí
SOUDABAND
Inst-All 54/7-15 mm
5,6 m.
Technický název
Páska těsnicí PUR + akrylát; expanzní;
samolepicí; jednostranně; tl. 7,00 mm;
š = 54,0 mm; h po expanzi do 15,0 mm;
l = 5,60 m; funkce vodotěsnost, proti hluku,
paropropustnost, termoizolace.
MJ
m
Popis pro rozpočtáře:
4509406.54/7-15 mm 5,6 m.
Soudaband INST-ALL je vysoce kvalitní rozpínavá polyuretanová těsnicí páska pro efektivní
těsnění stavebních spár a pro přímou montáž okenních rámů do stavebních otvorů. Páska je
impregnovaná akrylovou disperzí a opatřena povrchovou úpravou pro zvýšenou parotěsnost z
interiérové strany. Dodává se stlačená na 1/5 maximální expanze. Na jedné straně je opatřena
lepicí vrstvou krytou folií, která slouží k přichycení ve spáře nebo k přilepení na rám okna.
Výtečně odolává povětrnosti, její překrývání není třeba. Zajišťuje princip "zevnitř těsněji než
zvenku".
CHARAKTERISTIKA PRODUKTU: velmi snadné použití, jednoduchá aplikace, výborné zvukově
a tepelně izolační schopnosti,odolává povětrnosti a UV záření, přizpůsobí se nerovnosti povrchu,
absorbuje pohyb spáry, odolnost vůči náporovému dešti 600Pa.
PŘÍKLADY POUŽITÍ:vyplňování spár ve stavebních a jiných konstrukcích, připojovací spáry rámů
RTS, a. s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
10
a oken.
Fólie okenní Soudal
Celkem 53 položek.
Ukázka katalogové položky:
Číslo
Název
2835527951R Fólie okenní
parotěsná SOUDAL
INT-AB š=50mm, d
25m, PP, čtyřvrstvá,
tl. 0,35 mm.
Technický název
MJ
Fólie izolační speciální oboustr. lepicí vrstva,
butylový pruh; parotěsná zábrana; tloušťka
0,35 mm; plošná hmotnost 105 g/m2; rozmezí
teplot pro funkci -40,00 až 90,00 °C; PP textilie;
pevnost v tahu - podélně 240,0 N; pevnost v tahu
- příčně 170,0 N; 70 %; 80 %.
m
Popis pro rozpočtáře:
1425305, INT-AB 50 mm/25 m.
Čtyřvrstvá fólie určená k parotěsnému zakončování spár kolem oken z vnitřní strany objektu.
Vytváří parotěsnou přepážku proti prostupu plynů a vodní páry do vypěněné spáry mezi okenním
rámem a zdivem. Zvyšuje izolační schopnost výplně spáry a brání zaplísnění. Vnější povrch
Okenní folie INT je možno omítat všemi běžnými typy omítek a přetírat malířskými i jinými
barvami.
CHARAKTERISTIKA PRODUKTU: parotěsné překrytí konstrukčních stavebních spár kolem rámů
oken a dveří ( z interiérové strany), překrývání spojů mezi rámy a stěnami, zdivem atd.,různé
aplikace při konstrukci střešních systémů z interiérové strany,lze používat ve vnitřních i vnějších
aplikacích tam, kde vyžadujeme parotěsné překrytí, tvoří integrovanou součást okenního
montážního systému Soudal Windows System.
PŘÍKLADY POUŽITÍ: zajišťuje řešení připojovací spáry dle ČSN 73 0540-2, snadné a okamžité
použití (samolepicí), profesionální použití při montáži všech typů oken a dveří, snižuje
pravděpodobnost zaplísnění povrchu kolem rámů, snižuje vlhnutí montážní pěny a tím ztráty tepla
kolem rámů, garance funkčnosti 10 let při dodržení aplikačního systému SWS.
Trubky kanalizační korugované a tvarovky PRAGMA
Celkem 109 položek.
Ukázka katalogové položky:
Číslo
28614292 R
Název
Trubka kanal. korug.
PRAGMA+ID 10 DN
250x6000mm PP.
Technický název
Trubka plastová kanalizační PP; korugovaná, s
hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 285,0 mm; s = 17,50
mm; l = 6000,0 mm.
MJ
kus
Popis pro rozpočtáře:
Objednací číslo: ID10-250/6. Použití: systém korugovaných PP trubek a tvarovek je systém pro
RTS, a. s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
11
splaškovou i dešťovou kanalizaci. Materiál: polypropylen (PP-HM). Rozměr: délka 6 m.
Vlastnosti: minimální kruhová tuhost SN 10 kN/m2, vysoká houževnatost a nárazuvzdornost
odolnost vůči vysokým teplotám (trvale do 60°C, krátkodobě do 100°C),teplota při pokládce -10°C
až + 50°C,možnost bezproblémového napojení na hladké systémy HT a KG, vysoká chemická
odolnost,vysoká odolnost stěny proti otěru, zaručená životnost minimálně 100 let.
Konvektorové lavice OnFloorWDF
Celkem 63 položek.
Ukázka katalogové položky:
Číslo
Název
Technický název
MJ
4845673175R Konvektor s deskou
Lavice konvektorová pro instalaci s konzolami kus
OnFloorWDF
na čistou podlahu; výkon 2 287 W;
v=280,š=186,l=1600mm. l = 1 600 mm; v = 280 mm; š = 186 mm;
deska buk-matný lak; konzole pevná; barva
standard bílá RAL 9016.
Popis pro rozpočtáře:
OnFloor konvektor s lavicovou deskou ( * hmotnost konvektor + deska)
OnFloor s lavicovou deskou WDF je dodáván pouze s konzolami na čistou podlahu. Součástí
dodávky konvektoru jsou podpěry lavicové desky. Lavicovou desku je nutné objednat zvlášť.
Materiál lavicové desky: buk – matný lak. Jiné materiály nebo provedení desky na vyžádání.
Délka a šířka lavicové desky v objednacím kódu je shodná s délkou a šířkou konvektoru.
Konvektory s lavicovou deskou jsou standardně vyráběny v 63 rozměrových variantách.
Výrobková řada OnFloor s lavicovou deskou zahrnuje:
• 3 standardní výšky (140, 240, 280 mm),
• 3 standardní šířky (146, 186 a 236 mm),
• 7 standardně vyráběných délek od 800 do 2200 mm.
Fasádní desky Cembrit
Celkem 15 položek.
Ukázka katalogové položky:
Číslo
591553020R
Název
Technický název
Cembrit CEMBONIT Deska fasádní vláknocement, hydrofobizovaný
fasádní deska
povrch; š = 1 200 mm; tl. 6,0 mm.
tl. 6 mm, š 1200 mm,
vláknocement
barvený do hmoty,
standardní barva.
MJ
m2
Popis pro rozpočtáře:
Povrch: broušený, hydrofofizovaný. Rozměry: 1200 x 3050 mm.
RTS, a. s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
12
Plotové sloupky, vzpěry, bavolety Univers, Univerzal, Standard plus včetně
příslušenství
Celkem 98 položek.
Ukázka katalogové položky:
Číslo
Název
553462122R
Sloupek plotový
STANDARD PLUS
d 48 mm, h 200 cm,
povrch ZN +
komaxit.
Technický název
Sloupek plotový ocel; tl. stěny 1,50 mm; válec;
l = 2 000 mm; d 48 mm; barva zelená; povrch
prášková vypalovací barva, pozink; příslušenství
čepička PVC, příchytka nap. drátu.
MJ
kus
Popis pro rozpočtáře:
Síla stěny 1,5 mm, zelená barva, součástí sloupku je čepička PVC černá a příchytka nap. drátu,
jeden typ pro všechna použití (koncový, průběžný i rohový).
Tvárnice zdicí SchÖck Novomur
Celkem 10 položek.
Ukázka katalogové položky:
Číslo
59552003R
Název
Tvárnice zdicí
Schöck Novomur
175x113x750 mm,
beton+polystyren.
Technický název
Tvárnice zdicí s izolantem; beton, EPS; P+D;
l = 750,0 mm; š = 175,0 mm; h = 113,0 mm;
pevnost v tlaku 20,0 MPa; bílošedá.
MJ
kus
Popis pro rozpočtáře:
Tvárnice Schöck Novomur® vytvářejí suchý a energeticky úsporný základ budov. Pro vyloučení
tepelných mostů u paty zdiva. Schöck Novomur® vykazuje příznivější hodnoty součinitele tepelné
vodivosti (0,266 W/(Km)), což odpovídá zlepšení tepelně-izolačních vlastností. Následkem
výrazného zmenšení tepelného toku se snižuje riziko vzniku plísní a stavebních poruch na
minimum. Prvky jsou dodávány pro všechny běžné tloušťky zdiva - 11,5 cm, 15 cm, 17,5 cm,
20 cm, 24 cm – a v délce 0,75 m. Styčné spáry na pero a drážku zaručují přesnou a snadnou
montáž; zdění lze provádět na tenkou spáru nebo na normální maltu.
Třída pevnosti v tlaku je 20 MPa. 175x113x750 mm. Hodnota střední tepelné vodivosti vertikálně:
0,268 W/(mK). Hodnota střední tepelné vodivosti horizontálně: 0,088 W/(mK).
Desky dřevovláknité Pavatex
Celkem 46 položek.
RTS, a. s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
13
Ukázka katalogové položky:
Číslo
60715044R
Název
Deska dřevovlák.
PAVATEX
PAVATHERM
80x600x1020 mm.
Technický název
MJ
Deska dřevovláknitá izolační; univerzální;
tl. = 80,0 mm; š = 600 mm; l = 1 020 mm; jakost I;
hnědá; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK;
R = 2,11 m2K/W.
m2
Popis pro rozpočtáře:
Univerzální tuhá dřevovláknitá deska s nejlepšími tepelně izolačními vlastnostmi. Použití jako
výplňová izolace v obvodových stěnách a střechách. Výplňová izolace do příček. S tuhou
roznášecí vrstvou (OSB, sádrovlákno) vhodná jako kročejová izolace v podlahách. Deska není
odolná povětrnostním vlivům. Objemová hmotnost [kg/m3]: 140. Tepelná vodivost deklarovaná
[W/(mK)]: 0,038. Faktor difuzního odporu: 5. Reakce na oheň: E. 1020 x 600 x 80 mm.
Parapety laminované Postforming
Celkem 7 položek.
Ukázka katalogové položky:
Číslo
60780021R
Název
Parapet interiér
Postforming
š. 700 mm s nosem.
Technický název
Parapet vnitřní povrch laminátová fólie 0,6 mm;
jádro vlhkuodolná DTD; š = 700 mm; dekor bílý,
mramor, imitace dřeva.
MJ
m
Popis pro rozpočtáře:
MATERIÁL: povrch - laminátová fólie 0,6 mm, jádro - vlhkuodolná DTD, spodní strana
impregnovaný protitah. DÉLKA TYČE: 4050 mm. ŠÍŘE: 150-1000 mm. TLOUŠŤKA: 17 mm.
VÝŠKA NOSU: 40 mm.
Základem parapetní desky je nosič, který se vyrábí z 16 mm voděodolné DTD desky. Předností
parapetu je, že základní nosná deska je silná 16 mm, ale nos parapetu je zesílen a vyrábí se
z 25 mm DTD. Tento profil je již řadu let osvědčen a zlepšuje tvarovou stabilitu a tuhost celého
výrobku.
Povrch parapetní desky tvoří vysoce oděruvzdorný laminát CPL/HPL, který se používá běžně na
pracovní desky a je dodáván předními výrobci laminátu v Evropě. Laminát je stálobarevný
a odolný proti UV záření, běžným domácím chemikáliím, vařící vodě a vysokým teplotám.
Parapety nabízíme ve 13 základních dekorech. Díky této široké kolekci, která obsahuje UNI barvy
(bílá, šedá) i imitace kamene a masivu, se dají dobře sladit s interiérem a okny Vašeho domova.
Střešní izolační deska z minerálních vláken Durock
Celkem 6 položek.
RTS, a. s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
14
Ukázka katalogové položky:
Číslo
Název
631403013R
Deska střešní těžká
Durock
2000x1200x 80 mm.
Technický název
Deska izolační tuhá, dvouvrstvá, střešní;
minerální vlákno; povrch zpevněný; tl. 80,0 mm;
R = 2,000 m2K/W; obj. hmotnost 149,00 kg/m3;
hydrofobizováno; š = 1 200,0 mm; l = 2 000 mm.
MJ
m2
Popis pro rozpočtáře:
Univerzální dvouvrstvá tuhá střešní deska z kamenné vlny určená pro tepelnou, akustickou
a protipožární izolaci plochých střech. Horní velmi tuhá vrstva o tl. do 20 mm zabezpečuje
vysokou odolnost proti mechanickému namáháhí. Deska je určena pro jedno, dvou nebo
vícevrstvou pokládku izolačních desek v kombinaci se spádovým systémem ROCKFALL. Vrchní
vrstva je na povrchu označena nápisem "ROCKWOOL TOP".
Desky jsou vhodné do skladeb mechanicky kotvených, lepených a zatěžovaných.
Horní tuhá vrstva splňuje všechny požadavky na stlačitelnost při 10 % (min. 60 kPa) a bodové
zatížení (min. 500 N) podle ETAG 006. Rozměry: 1200×2000 mm. Třída reakce na oheň: A1.
Součinitel tepelné vodivosti: 0,040 W/mK.
D. ZMĚNY POPISU NEBO OBSAHU
STÁVAJÍCÍCH POLOŽEK PRACÍ
HSV: CENÍK 801-1 BĚŽNÉ STAV. PRÁCE
Do položek zateplovacích systémů z minerálních desek s kolmým vláknem
(kapitola 622 3) byl přidán roznášecí plastový talířek. U desek s kolmým
vláknem je nutné zabránit protlačení hmoždinky do izolantu. Platí pro tl. do
140 mm.
Do položek zateplení ostění byla přidána výztužná tkanina na vyztužení rohů
kolem tvorových prvků (0,53 m2/m2) ostění.
PSV: Ceník 800-711 IZOLACE PROTI VODĚ
Ve skupině položek 72217-2411 až –2417 potrubí z polypropylénových trub
Wavin byla změněna hodnota tlakové řady materiálu z PN 10 na PN 16.
Tlaková řada PN 10 vykazuje požadovanou životnost 50 let jen za splnění
vymezených teplotních podmínek. Pro běžné podmínky (např. u bytových
jader) je proto vhodnější použít pro studenou vodu tlakovou řadu PN 16.
Položky byly současně přejmenovány na potrubí Ekoplastik podle obchodního
názvu použitého materiálu.
RTS, a. s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
15

Podobné dokumenty

SYSTÉM ODBORNÉ SPRÁVY NEMOVITOSTÍ

SYSTÉM ODBORNÉ SPRÁVY NEMOVITOSTÍ objektu s výměnou výplní otvorů, a instalace nových rozvodů vzduchotechniky a otopné soustavy. Dále byly navrženy potřebné stavební úpravy budovy a jejího okolí.

Více

ceník - AZ FLEX, a.s.

ceník - AZ FLEX, a.s. Hadice se vzrůstající tloušťkou izolace, délka 2 m *pro přesné technické údaje prostudujte technické listy

Více

zde - Pragoprojekt

zde - Pragoprojekt sice 1,75:1 (tj. asi 60 stupňů) a nejvýše je sklon 1,25:1, volen s ohledem na zcela rozvolněný charakter horniny (tj. asi 50o). Portálová stěna byla odlehčena dvěma lavičkami šířky 1,5 m. Hustota a...

Více

ISOLAIR DIFFUTHERM PAVATHERM - PLUS

ISOLAIR DIFFUTHERM PAVATHERM - PLUS ROZMĚRY VÝROBKU šířka x Objed. tloušťka délka kód mm mm x mm

Více

weber 2012 - Chmelík

weber 2012 - Chmelík Hmota je určena pro sanaci kontaktních zateplovacích systémů. Používá se jako vyrovnávací a armovací hmota při sanacích starých či poškozených kontaktních zateplovacích systémů. číslo výrobku: M740...

Více