Weinhold Legal

Transkript

Weinhold Legal
Weinhold Legal
Weinhold Legal
Advokátní kancelář Weinhold Legal byla založena v roce 1996 a v sou-
corporate finance. Díky tomu je Weinhold Legal schopna řešit složité
časné době má tým čítající téměř padesát českých, slovenských
otázky a podílet se na transakcích, které vyžadují nejen komplexní
a zahraničních právníků, což umožňuje úspěšně kombinovat mezi-
právní, daňové, účetní či finanční poradenství, ale jsou náročné i z hle-
národní know-how s detailní znalostí domácího prostředí. Weinhold
diska řízení projektů.
Legal má kanceláře v Praze a v Bratislavě a spolupracuje s mezinárodními advokátními kancelářemi, jež jsou zastoupeny ve všech vedou-
Tým advokátní kanceláře Weinhold Legal je složen ze zkušených
cích ekonomikách světa a řadě dalších zemí. Weinhold Legal se řadí
právníků, kteří mají rozsáhlou zkušenost s poskytováním právních
k největším právnickým kancelářím působícím na zdejším trhu..
služeb ve všech oblastech obchodního práva.
Specialisté Weinhold Legal poskytují
právní služby v níže uvedených oblastech
Mezi klienty advokátní kanceláře
Weinhold Legal patří:
finanční služby a pojišťovnictví
• Bankovnictví,
Řízení před soudy a státními orgány, rozhodčí řízení
• Fúze a akvizice
• Hospodářská soutěž
• Právo odchodních společností
• Nemovitosti
• Restrukturalizace a insolvence
• Veřejné zakázky
• Duševní vlastnictví
• Pracovní právo
• IT, média a telekomunikace
• Regulatorní záležitosti
•
významné banky (Komerční banka, UniCredit Bank,
•Česká
spořitelna, Citibank, Commerzbank, a další),
přední tuzemské a světové společnosti (ENEL, Lloyd Electric&
• Engineering, členové skupiny Lagardére, Grandi Stazioni, a další),
orgány státní správy (Ministerstvo financí ČR,
• ústřední
Ministerstvo vnitra ČR, a další).
V roce 2010 se advokátní kancelář
Weinhold Legal podílela na řadě
významných projektů, jako např.:
- právní poradenství společnosti Aelia, členu skupiny
• Aelia/ČSA
Lagardére, při vítězné nabídce v hodnotě 764 milionů CZK na
Členové týmu Weinhold Legal se rovněž aktivně podílejí na tvorbě
odkoupení bezcelních obchodů od Českých aerolinií a uzavření
legislativy, a to zejména v oblasti obchodního práva a finančních
smlouvy o palubním prodeji na palubách letadel s Českými
služeb, a účastní se i na práci nejvýznamnějších profesních organiza-
aeroliniemi.
cí působících v oblasti kapitálového trhu. Odborníci Weinhold Legal
jsou autory četných publikací a přednášejí a pravidelně se účastní
konferencí a profesních školení.
- právní poradenství americkému výrobci automobilů
• Ford/Volvo
společnosti Ford Motor Company při prodeji švédského výrobce
automobilů, společnosti Volvo, čínské společnosti Zhejiang Geely
Holding v rámci celosvětové transakce o hodnotě přesahující 1,8
Významnou předností Weinhold Legal je úzká spolupráce se specialis-
miliard USD, a to v souvislosti s aspekty českého a slovenského
ty, kteří působí v oblasti daňového a účetního poradenství a v oblasti
obchodního a soutěžního práva.
www.epravo.cz I EPRAVO.CZ I 93
Weinhold Legal
Kelly - komplexní právní služby prodávajícím při prodeji
• Auto
100% akcí společnosti AUTO KELLY, největšího importéra
kancelář Weinhold Legal byla vybrána Ministerstvem
• Advokátní
financí ČR, aby zastupovala český stát v rozhodčích řízeních ini-
a distributora náhradních dílů a doplňků na osobní a lehké
ciovaných investory na základě mezinárodních dohod o ochraně
užitkové vozy v České republice a na Slovensku, významnému
investic.
evropskému dodavateli náhradních dílů a doplňků RHIAG.
• v souvislosti s akvizicí společností zabývajících se těžbou
Eurovia/Tarmak - komplexní právní služby společnosti EUROVIA
kameniva patřících do skupiny Tarmac v České republice,
kancelář Weinhold Legal úspěšně zastupovala žalova• Advokátní
ného v několika arbitrážních sporech podle pravidel UNCITRAL
v souvislosti s rozporovanou částkou v řádech milionů EUR, související s prodejem jedné z významných českých společností.
Francii, Německu a Polsku.
Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytovala také právní
služby v souvislosti se syndikovaným financováním či klu-
Partneři advokátní kanceláře Weinhold
Legal:
bovým/bilaterálním úvěrovým financováním řadě předních
bank – k nejdůležitějším transakcím patřily např. následující:
služby UniCredit Bank Czech Republic v souvislosti se
• Právní
syndikovaným financováním poskytnutým významné české
společnosti působící v oblasti potravinářského průmyslu.
• s akvizičním financováním poskytovaným významné české společPrávní služby konsorciu bank vedenému Citibank v souvislosti
nosti působící v oblasti dřevařského průmyslu, pro účely akvizice
významného německého producenta dřevěných oken. Právní služby zahrnovaly přípravu a negociace úvěrové a zajišťovací dokumentace a právní poradenství v souvislosti s akviziční dokumentací.
právní služby České spořitelně v souvislosti s poskyt• Komplexní
nutím akvizičního financování české společnosti působící v oblas-
JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D.
managing partner
Pav Younis, LLB
partner
JUDr. Thilo Hoffmann
partner
Mgr. Milan Polák
partner
ti potravinářského průmyslu. Transakce zahrnovala pět jurisdikcí
v souvislosti s vytvořením zajištění pro poskytnuté financování
(včetně Spojeného království Velké Británie a Severního Irska,
Kypru, Lucemburska, České republiky a Slovenské republiky).
Advokáti Weinhold Legal úspěšně zastupovali řadu klientů,
mezinárodních i českých a slovenských společností a institucí,
v soudních a rozhodčích řízeních. Mezi nedávná taková řízení
patří:
kancelář Weinhold Legal zastupovala slovenský stát
• –Advokátní
Ministerstvo financí SR – a napomohla státu k vítězství v rozhodčím řízení zahájeném vůči Slovenské republice společností
Austrian Airlines na základě československo-rakouské dohody
o ochraně investic. Hrozba, že Slovenská republika bude muset
zaplatit rakouskému investorovi nárokovanou 15 miliónovou
(EUR) škodu byla odvrácená. Tribunál konečným rozhodčím
nálezem naprosto akceptoval argumentaci právních zástupců
Slovenské republiky, rozhodl v plném rozsahu ve prospěch Slovenské republiky a rozhodčí řízení definitivně zastavil.
kancelář Weinhold Legal byla vybrána pro prestižní
• Advokátní
a náročný úkol hájit český stát proti nárokům v řádech miliard
CZK, a to ve čtyřech výběrových řízeních provedených Ministerstvem financí.
94 I EPRAVO.CZ I www.epravo.cz
JUDr. Ing. Ondřej Havránek
partner
Weinhold Legal
Nedávná ocenění, která advokátní
kancelář Weinhold Legal získala:
DealMakers Global Award Winner 2011
• Advokátní
kancelář Weinhold Legal získala ocenění DealMakers
Global Award Winner 2011 v kategorii „Právnická firma roku
pro oblast - Mergers & acquisitions, bankovnictví a financí
a nemovitostí pro Českou republiku a Slovensko“.
Corporate Intl. Magazine Legal Award 2010
• Advokátní
kancelář Weinhold Legal se stala „Právnickou
firmou roku pro oblast International/Cross Border a Corporate
Governance v České republice“ v rámci výsledků Corporate Intl.
Magazine Legal Award 2010 vyhlášených britským magazínem
Corporate Intl. Magazine.
& Acquisitions Law Firm of the Year
• Mergers
in the Czech Republic 2010
Advokátní kancelář Weinhold Legal se stala „Právnickou firmou
roku pro oblast fúzí a akvizic pro Českou republiku“ v rámci
výsledků Corporate Intl. Magazine Awards 2010 vyhlášených
britským magazínem Corporate Intl. Magazine.
firma roku pro oblast Private Funds 2010/
• Právnická
východní Evropa
Advokátní kancelář Weinhold Legal se stala „Právnickou firmou
roku pro oblast Private Funds“ v kategorii „východní Evropa“
v rámci výsledků Global Awards 2010 vyhlášených britským
magazínem ACQ.
Právnická firma roku pro oblast M&A 2010
• Advokátní
kancelář Weinhold Legal se stala „Právnickou firmou
roku pro oblast M&A“ pro Českou republiku v rámci výsledků
Country Awards 2010 vyhlášených britským magazínem
ACQ.
•
Kontaktní údaje
Karlovo nám.10/2097
Praha 2
120 00
URL:
www.weinholdlegal.com
TELEFON: 225 385 333
ADRESA:
www.epravo.cz I EPRAVO.CZ I 95

Podobné dokumenty

PRESS RELEASE_CZ_Cognitive

PRESS RELEASE_CZ_Cognitive O společnosti Weinhold Legal Weinhold Legal je silným hráčem na českém i slovenském trhu již od založení pražské kanceláře roku 1996 a pobočky v Bratislavě roku 1998, a může se pochlubit týmem témě...

Více