PC-DMiS - Hexagon Metrology Nordic AB

Komentáře

Transkript

PC-DMiS - Hexagon Metrology Nordic AB
BROŽURA K PRODUKTU
PC-DMiS
®
Enterprise Metrology Solutions
2
Enterprise
Metrology Solution
Podniková řešení metrologie (EMS)
S pomocí řešení PC-DMIS EMS je možné přizpůsobit metrologický
informační systém podle konkrétních požadavků libovolného výrobce.
Sada EMS je integrovaná skupina produktů metrologického softwaru
založených na společné technologii. Díky tomu je tato sada flexibilní a
výkonná.
Řešení PC-DMIS EMS pomáhá výrobcům zabudovat metrologické
funkce do různých stádií výrobního procesu, od návrhu až po samotnou
výrobu. Tato interakce v různých stádiích zlepšuje dostupnost informací
a umožňuje rozhodování na základě shromážděných dat, což může
zlepšit provádění jednotlivých operací.
Cyklus sběru dat a tvorby protokolů – Všechny moduly PC-DMIS
používají standardizované programovací rozhraní, které umožňuje
vytvářet kontrolní programy pro řadu různých měřicích zařízení.
Inspekční proces nejprve sdělí kontrolnímu programu, jakým způsobem
má díl zkontrolovat, a potom jakým způsobem má analyzovat
vygenerovaná data. Výsledky jsou zadávány do modulu protokolů o
měření PC-DMIS, který je standardní součástí všech verzí softwaru PCDMIS. To znamená, že bez ohledu na zdroj dat mohou uživatelé snadno
vytvářet protokoly a porozumět jim, a provádět opravné akce.
Agregace dat – Flexibilní a výkonný modul protokolů o měření PCDMIS poskytuje podrobné informace o jednotlivých dílech. Aplikace
SPC umožňují provádět analýzu výsledků agregovaných z mnoha dílů.
K zajištění tohoto požadavku nabízí řešení PC-DMIS EMS software
DataPage+ SPC. Data přicházející z libovolné edicí softwaru PCDMIS jsou v reálném čase analyzována a kombinována v ovládacích
panelech a ve výkazech informací pro další akce.
3
Prostředí PC-DMIS
Škálovatelné flexibilní programovací nástroje
Zvýšení produktivity a kvality prostřednictvím konzistence, škálovatelnosti a flexibility
Řešení PC-DMIS EMS poskytuje výrobcům všech velikostí úzce provázanou sadu produktů metrologického softwaru.
Jednotlivé moduly spolu bezproblémově spolupracují, mají konzistentní vzhled a ovládání v plném rozsahu měřicích operací,
včetně plánování kontrol, vývoje programů, měření dílů, analýzy výsledků a generování a distribuce protokolů.
Měřicí produkty řešení PC-DMIS EMS
Všechny měřicí moduly softwaru PC-DMIS jsou založeny na prověřené technologii PC-DMIS a sdílejí společnou architekturu.
PC-DMIS EMS:
• Podporuje široké spektrum konfigurací měřicího stroje a typů zařízení, od tradičních souřadnicových měřicích strojů,
přes přenosná zařízení, až po obráběcí stroje.
• Používá společné programovací rozhraní a univerzální konvence ve všech edicích. Tím se zkracuje proces učení a
snižují se náklady na školení.
• Sdílí programy mezi různými stroji a typy senzorů s minimálními úpravami.
• Ukládá naměřená data a informace o měření do společné databáze, což uživatelům umožňuje analyzovat jejich
• procesy za určité období a v různých typech zařízení.
• Používá společný modul pro tvorbu protokolů, který umožňuje sdílení šablon protokolů mezi programy pro jednotlivé
díly a rychlé přizpůsobení stávajících protokolů a generování nových.
• Je vybaven funkcí rychlého startu, která uživatelům umožňuje začít používat jejich zařízení s minimálním zpožděním.
• Obsahuje jednu sadu algoritmů s certifikací NIST a PTB.
Klíčem je CAD
CAD byl vždy integrální součástí řešení PC-DMIS EMS. Použití CAD:
• Návrháři vloží své požadavky na kontroly do modelu.
• Programátoři vyvinou své kontrolní part-programy.
• Měřicí software porovná výsledky s modelem.
• Protokoly o měření mohou zahrnovat CAD model umožňující snadnou interpretaci.
• Výsledky měření se používají pro zpětnou analýzu a další vyhodnocení.
Produkty PC-DMIS EMS nabízí řadu propojení se systémy CAD. Většina produktů zahrnuje překladače pro hlavní neutrální
standardy CAD (IGES, STEP atd.). Pro nejnáročnější aplikace jsou k dispozici rozhraní DCI (Direct CAD Interface) a DCT (Direct
CAD Translator) pro většinu hlavních systémů CAD.
Rozhraní DCI (Direct CAD interface) pracuje přímo s nativním modelem CAD prostřednictvím databáze CAD, bez překladu.
Jedná se o nejpřesnější reprezentaci originálu. Použití rozhraní DCI zajistí místo v systému CAD. Překladač DCT (Direct CAD
Translator) převádí model CAD přímo z jeho nativního formátu do formátu PC-DMIS bez použití neutrálního
překladače. Nevyžaduje použití systému CAD.
4
Různé úrovně funkcí pro různé požadavky
Ne všechny díly mají stejné požadavky na měření. Aby bylo možné vyhovět různým požadavkům, nabízí řešení PC-DMIS EMS
u většiny svých měřicích produktů tři konfigurace.
PRO splňuje základní požadavky společností, které nepotřebují integraci s CAD a nepotřebují měřit profilové díly. PCDMIS PRO je ideální pro začátečníky v oblasti programování dílů bez zkušeností se systémy CAD. Funkce vyvinuté s cílem
zjednodušit proces zahrnují režimy „odhadu“ pro automatickou identifikaci měřeného geometrického prvku a procedury
rychlého startu, které automatizují řadu základních metrologických funkcí. Nabízí také početnou sadu nástrojů pro
programování, analýzu a tvorbu protokolů o měření.
CAD je ideální pro výrobce prizmatických součástí, kteří chtějí integrovat CAD do svých kontrolních operací. Rozšiřuje
možnosti verze PRO tím, že umožňuje zákazníkům programovat a kontrolovat díly pomocí CAD modelů v v rozsahu od 2D
technických výkresů po úplné 3D povrchové modely. CAD umožňuje plné využití všech technologií propojení řešení PC-DMIS
EMS se systémy CAD. Konfigurace je vybavena intuitivním grafickým uživatelským rozhraním a zahrnuje výkonné průvodce,
které provedou uživatele programovacím procesem. CAD zahrnuje knihovnu modelů kinematických strojů pro simulace a
umožňuje uživatelům v případě potřeby přidávat do knihovny nové modely.
CAD++ umožňuje uživatelům měřit ty nejsložitější díly. Zahrnuje všechny možnosti systému CAD a přidává možnost měřit
složité tvarové plochy včetně tenkých plechů, plastů, lopatek, odlitků a forem. CAD++ podporuje mnoho zařízení a aplikací
pro skenování a zahrnuje algoritmy pro správu velkých objemů dat. Připojuje se k systému CAD a umožňuje uživatelům
porovnávat výsledky měření přímo s modely s nepřekonatelnou rychlostí a přesností. Obsahuje bohatou řadu funkcí, přesto
se snadno používá.
Zvýšení produktivity prostřednictvím Off-Line programování
Pro pracoviště, kde je strojový čas cennou komoditou, nabízí software PC-DMIS Off-Line licence pro verze CAD a CAD++. Off-Line
verze umožňují používat kontrolní stroje primárně pro měření dílů a nikoli pro jejich programování. Off-Line licence umožňuje
uživatelům vyvíjet, testovat a odladit kontrolní procedury v režimu Off-Line pomocí CAD modelů. Je možné provádět simulované
spuštění programu na přesných kinematických modelech strojů, takže je možné programy vyzkoušet ještě před jejich fyzickým
použitím ve stroji.
5
PC-DMIS CMM
Základ podnikové metrologie
Programovací, vyhodnocovací a grafický modul PC-DMIS CMM tvoří základ, na kterém jsou vystavěny všechny ostatní verze
softwaru PC-DMIS. Takže pro zákazníky je snadné vybudovat integrovanou podnikovou strategii metrologie na společné
softwarové platformě. PC-DMIS CMM je k dispozici jako standardní software pro všechny nové souřadnicové měřicí stroje
Hexagon Metrology. Je také snadné provést upgrade na stávajících strojích, včetně většiny souřadnicových měřicích
strojů od jiných výrobců než Hexagon. PC-DMIS CMM nabízí plně podporované migrační cesty pro mnoho předchozích
softwarových produktů společnosti Hexagon Metrology.
Flexibilita a snadné použití
PC-DMIS CMM je výkonný a flexibilní, takže programátoři i operátoři snadno využijí jeho výhody.
Uživatelé mohou:
• Provádět rychlé kontroly nebo programovat komplexní díly pomocí výkonného, flexibilního grafického uživatelského
rozhraní.
• Rychle a přesně konfigurovat a kalibrovat sondy všech typů pomocí integrované sady funkcí pro správu sond.
• Upravovat dráhy sond, přidávat a odstraňovat dotykové body, vkládat přejezdové body a upravovat parametry měření
kliknutím myší.
• Využívat grafické ovládací prvky k úpravám reprezentací dílů a nastavovat parametry měření.
• Vkládat do pokynů pro obsluhu obrázky a videa ve velikosti celé obrazovky.
• Rychle měřit komplexní, tenkostěnné prvky pomocí rozsáhlé sady předdefinovaných procedur.
• Vyvíjet na míru přizpůsobené procedury ve vysokoúrovňovém jazyce a konfigurovat panely nástrojů a menu podle
specifických potřeb a preferencí.
Propojení s CAD
PC-DMIS CMM jako první integroval CAD do procesu měření. Prostřednictvím nepřetržitého vývoje jsou tato propojení
vylepšována a napomáhají synchronizaci s konstrukcí, výrobou a kontrolou kvality. Funkce CAD zahrnují:
• Manipulaci s modely pomocí zrcadlení, přidávání vrstev, odebírání, skrývání a změny entit a přidávání mřížek.
• Použití technologií DCI (Direct CAD Interface) nebo DCT (Direct CAD Translator) nebo používání neutrálních formátů
jako IGES a STEP.
• Detekce potenciálních kolizí kombinací CAD modelů dílů s CAD modely jak upevňovacích prvků, tak i měřicích strojů.
• Automatické úpravy orientace CAD tak, aby byla vyrovnána se směrem sondy.
• import i těch největších souborů CAD pomocí výkonného špičkového grafického modulu.
Analýza dat
Uživatelé metrologického softwaru činí důležitá rozhodnutí na základě měřicího softwaru a potřebují mít jistotu, že výsledky
jsou opakovatelné a přesné. PC-DMIS CMM:
• Splňuje mezinárodní normy (PTB a NIST) pro software souřadnicových měřicích strojů.
• Podporuje systém geometrických rozměrů a tolerancí (GD&T) podle norem ASME Y14.5, ISO 1101 a ISO 8015.
• Podporuje vlastní, uživatelem definované označení referenční základny v systému geometrických rozměrů a tolerancí
(GD&T).
6
Výkonné nástroje vykazování
Smyslem měření dílů je generovat smysluplné informace,
které lze použít k následujícím akcím. PC-DMIS CMM
zahrnuje univerzální sadu plně funkčních vykazovacích
nástrojů, které jsou společné pro všechny edice softwaru PCDMIS. Zahrnuty jsou následující vlastnosti:
• Modely CAD začleněné do protokolů usnadňují
interpretaci. Když není k dispozici CAD, je možné použít
grafickou reprezentaci měřených vlastností.
• Generování protokolů o měření buď pomocí
předdefinovaných šablon, nebo vlastních formátů.
• Přímé protokolování výsledků pomocí SPC analýzy
DataPage+ a distribuce protokolů.
• Přenášení dat měření do softwarových balíků jiných
výrobců za účelem další analýzy a zpracování.
Podpora 3D snímání
Díky vylepšení technologie se 3D skenování stalo důležitou
součástí měření pomocí souřadnicových měřicích strojů.
PCDMIS podporuje celou řadu zařízení a úplnou sadu
možností. Tyto zahrnují:
• Rychlé definování drah snímání a extrahování
• nominálních hodnot a vektorů.
• Snímání a měření tvarových a plechových dílů pomocí
širokého spektra sond včetně dotekových spínacích
a skenovacích sond a laserových sond.
• Použití široké škály metod snímání a vlastních
snímacích technik a šablon.
• Automatické snímání a reverzní inženýrství
(rekonstrukce CAD) neznámých ploch a prvků.
• Použití ručních souřadnicových měřicích strojů ke
snímání jak tenkostěnných tak i profilových dílů.
7
PC-DMIS planner
Propojení návrhu s kontrolou
Plánování kontroly rozměrů
Potřeba rozměrové kontroly je integrální součástí výrobního procesu. V mnoha organizacích se nicméně
zjistilo, že proces přeložení konstrukčního záměru v modelu CAD do sady pokynů k rozměrové kontrole není
do softwaru zabudován. Software PC-DMIS Planner je průlomová samostatná aplikace, která automatizuje
tok informací mezi virtuálním světem konstrukčního oddělení a reálným světem technických oddělení
odpovídajících za výrobu dílů. Vytváří obousměrné propojení mezi CAD modely a příslušnými kontrolními
programy.
Zabudování požadavků rozměrové kontroly do CAD modelů
Sdělování konstrukčních požadavků a modifikací směrem od konstrukčního oddělení do výroby je často dílem
čiré náhody. Může zahrnovat výkresy s poznámkami, nekonečné porady, četné telefonické hovory a nákladné
chyby. Software PC-DMIS Planner to vše eliminuje automatizací komunikace.
Zajištění rozměrové integrity od konstrukce po výrobu
V současnosti konstruktéři většinou pracují v 3D CAD systémech, ve kterých navrhují „dokonalé“ díly. Výrobní
procesy produkují díly, které se co nejvíce přibližují dokonalému referenčnímu dílu. Kvalita se může propojit s
návrhem následujícími způsoby:
Návrh produktu/databáze CAD – Jakmile konstruktér uloží model do databáze CAD, model se stane
dostupným pro uživatele systému EMS a pro vývoj inspekčních plánů. Řešení PC-DMIS EMS zahrnující
software PC-DMIS Planner, s volitelnými rozhraními DCI (Direct CAD interface) a překladači Direct CAD
Translator, umožňuje oddělením kontroly založit jejich inspekční plány na co nejpřesnějších verzích modelů
CAD.
Plánování kontroly kvality a návrh postupů – Software PC-DMIS Planner umožňuje konstruktérům vkládat
anotace rozměrů do výkresů elektronickou formou, definováním geometrických prvků, referenčních základen a
rozměrů. Umožňuje vytvářet inspekční plány rozměrových kontrol z anotací rozměrů pro řadu měřicích zařízení.
Software PC-DMIS Planner umožňuje uživatelům vytvářet synchronizovanou, obousměrnou komunikaci
mezi soubory CAD, plány kontrol a programy měření pro díly. Ta zajišťuje, že díly jsou ohodnoceny podle
nejaktuálnějších specifikací.
8
PC-DMIS Planner byl speciálně vyvinut pro návrháře
Hlavní výhody zahrnují:
• Eliminace technických výkresů s kótami. Veškeré konstrukční záměry (referenční základny , rozměry, tolerance atd.)
jsou vloženy do souboru CAD a je možné vytvořit plány kontrol.
• Využití souborů CAD přeložených ze standardních formátů (tj. IGES, STEP) nebo použití technologií DCI (Direct CAD
interface) nebo DCT (Direct CAD Translator) pro práci se soubory ve specifických CAD formátech.
• Příprava plánů rozměrových kontrol nezávislých na typu kontrolního vybavení a použitelných jakýmkoli zařízením, ve
kterém je spuštěn software PC-DMIS.
• Automatické generování základních programů měření PC-DMIS pro díly z kontrolních plánů pomocí výchozích
parametrů, které zajišťují konzistentní měření geometrický prvků.
• Využití nástrojů PC-DMIS pro optimalizaci drah sond a vkládání posunů tak, aby byly vytvářeny efektivní programy
měření.
Sledování změn
Změny CAD modelů a požadavků rozměrové kontroly jsou trvalou součástí všech výrobních operací. Sdělování těchto
změn oddělení pro zajištění kvality je klíčovým faktorem úspěchu. PC-DMIS a PC-DMIS Planner společně sledují změny v
původních souborech CAD a poskytují nástroje, které zajišťují synchronizaci inspekčních plánů a programů pro díly. Tento
proces je automatizovaný, což značně redukuje množství chyb.
Nástroje pro správu změn obsahují jak software PC-DMIS, tak PC-DMIS Planner. Nástroj pro správu změn v softwaru PCDMIS Planner synchronizuje CAD modely a inspekční plány. Nástroj pro správu změn v softwaru PC-DMIS synchronizuje
inspekční plány s programy měření.
Správce změn PC-DMIS Planner:
• Porovnává inspekční plán s příslušným CAD modelem a automaticky rozpoznává rozdíly.
• Zvýrazní rozdíly mezi modely a plány a umožní uživateli provést změny nebo je ignorovat.
Správce změn PC-DMIS:
• Identifikuje rozdíly mezi inspekčními plány a přiřazenými programy měření pro díly.
• Umožňuje uživatelům provést změny na základě rozdílů mezi plány a programy nebo je ignorovat.
• Spolupracuje se Správcem změn PC-DMIS Planner a společně poskytují snadno použitelné nástroje pro rychlou
aktualizaci programů měření na základě změn v CAD souboru nebo inspekčním plánu.
9
Similar image as previous?
Screen w/part and on CMM
Need program w/data to get screens, report screens
10
PC-DMIS vision
Nové pojetí optického měření
Využití výkonu softwaru PC-DMIS v oblasti optického měření
Software PC-DMIS již dávno stanovil standard pro software CMM založený na CAD systému. Software PC-DMIS Vision přináší tyto možnosti a řadu nových do světa optického měření.
Software PC-DMIS Vision poskytuje odborníkům na optickou metrologii stejné nástroje, které již dlouho mohli využívat uživatelé softwaru PC-DMIS CMM. Mezi ně patří výkonné metody pro měření trojrozměrných dílů v optických systémech. Také
zkracuje měření dvourozměrných dílů, což je tradiční obor použití optického měření. Kromě toho mají uživatelé softwaru
PC-DMIS Vision přístup ke kompletní nabídce dalších analytických a výkazových možností řešení EMS.
Použití systému CAD při optickém měření
Software PC-DMIS je průkopníkem v začlenění systémů CAD do metrologického softwaru. Software PC-DMIS Vision
přizpůsobuje tyto základní možnosti jedinečným požadavkům optické metrologie. Protože lze CAD modely použít jako
dokonalé „referenční díly“ pro účely programování a kontroly, výrazně se zvyšuje produktivita jak programování tak, i
rozměrové kontroly. Funkce softwaru PC-DMIS Vision založené na systému CAD:
• Provádění analýzy ‚Součást versus CAD model‘ a pokročilé analýzy GD&T systému (geometrické rozměry a tolerance)
není s tradičním softwarem pro optické měření možné.
• Extrahování informací z CAD modelu, což eliminuje chyby interpretace dat a zadání.
• Zvýšení produktivity programování dílů až o 75 % použitím 3D CAD modelů k vývoji, kontrole a úpravám kontrolních
procedur s jednoduchým ovládáním typu „ukaž a klikni“.
• Import CAD modelů a export výsledků měření v širokém spektru standardních průmyslových formátů a specifických
formátů různých výrobců.
• Vývoj programů měření v režimu Off-Line s pomocí volitelného modulu, který simuluje všechny aspekty procesu
měření. Přepínání mezi zobrazením CAD a CADCamera©, které přesně simuluje nejen pohled kamery, ale také
parametry osvětlení a zvětšení.
• Použití programovacích funkcí softwaru PC-DMIS založených na geometrických prvcích zjednodušuje vytváření i
úpravy geometrických prvků.
• Zahrnutí standardní sady nástrojů softwaru PC-DMIS pro tvorbu protokolů umožňuje vložit obrázky CAD do protokolů
o měření.
Pokročilé funkce pro optickou metrologii
Software PC-DMIS Vision zahrnuje také flexibilní a výkonnou sadu nástrojů pro řízení kamer, osvětlení a senzorů v optických
systémech. Protože je programátorské prostředí totožné se softwarem PC-DMIS CMM, každý uživatel, který zná tuto verzi,
snadno přejde na tento software, když se naučí operace specifické pro optické měření.
PC-DMIS Vision zahrnuje:
• Kompletní přenosnost programů měření pro díly. Programy lze spouštět v různých optických strojích nebo dokonce na
jiných typech strojů, jako jsou souřadnicové měřicí stroje, jen s malými nebo žádnými úpravami.
• Revoluční, patentovanou funkci Multi-Capture, která automaticky vyhledá všechny prvky v zorném poli a současně je
změří, i když jsou různého typu. Funkce Multi-Capture potom posune kameru na další zorné pole a zopakuje proces u
dílů s hustými shluky prvků lze tímto způsobem zkrátit dobu měření až o 70 %.
• Funkce ‚Sensi-light‘ pomáhá uživatelům při výběru správného nastavení osvětlení.
• Programování založené na geometrických prvcích nejen zjednodušuje vytváření geom. prvků, ale také jejich úpravy.
• Nástroje automaticky upraví kritické parametry měření, jako je osvětlení a zvětšení.
• Funkce TME (Teach Mode Execute) zastaví program v případě potíží a umožní uživatelům přeprogramovat prvky
během provádění programu měření.
Agregace dat
Software PC-DMIS Vision a řešení EMS umožňují sloučit data optického měření s jinými daty pořízenými v organizaci do
konsolidované metrologické databáze. Tím se usnadňuje analýza naměřených dat shromážděných z různých typů zařízení.
11
PC-DMIS Portable
Přenos metrologie do dílenského prostředí
Maximální využití měření pomocí přenosných
přístrojů
Přenosná měřicí zařízení revolučním způsobem změnila způsob využití
metrologie výrobci. Měření a analýzu je možné provádět v dílenském
prostředí, kde mají největší dopad. K tomu je nutné mít software, který
dokáže optimálně využít výkon přenosného měřicího zařízení.
PC-DMIS Portable je vysoce sofistikovaný metrologický software úzce
provázaný s přenosnými metrologickými nástroji, jako jsou měřicí
ramena, laserové trackery a totální stanice. Nejlepší parametry na trhu
poskytují špičkový výkon na místě výroby.
Kompletní řada funkcí
Ať je potřeba provést kontrolu, vybudovat virtuální sestavy nebo vyřešit
technické problémy, software PC-DMIS vykoná práci rychle a efektivně.
Speciální uživatelská rozhraní vytvořená pro specifické typy zařízení
nabízejí všechny běžně používané ovládací prvky a funkce pro zajištění
rychlého a snadného použití.
Integrace měření přenosnými zařízeními do řešení
EMS – Podniková řešení metrologie
PC-DMIS Portable je součástí sady EMS produktů metrologického
softwaru. Po spuštění softwaru PC-DMIS Portable v přenosných
měřicích zařízeních, mohou společnosti všech velikostí a z různých
průmyslových odvětví integrovat operace pomocí přenosných měřicích
zařízení do metrologických systémů.
12
PC-DMIS Portable:
• Minimalizuje dobu učení pomocí grafického uživatelského
rozhraní pro rychlý start, které umožňuje programátorům a
operátorům plně využít nejpoužívanější funkce jejich strojů.
Když jsou zapotřebí, všechny funkce softwaru PC-DMIS jsou
dostupné jen několika kliknutími myší.
• Zahrnuje funkce CAD, které umožňují kontrolním procedurám
odkazovat se na CAD během kontroly nebo programování.
• Je vybaven funkcí automatického programování, která
umožňuje vytvářet programy pro díly přímo během kontroly a
potom je později vyvolat a použít.
• Automaticky najde správná nominální data z CAD modelu
během měření dílu. Není potřeba se před měřením odkazovat
na model.
• Chrání programy pro díly před neautorizovanými změnami
pomocí Chráněného režimu, který umožňuje operátorům
spouštět programy, ale neumožňuje jim provádět úpravy.
• Poskytuje uživatelská rozhraní specifická pro zařízení, která
uspořádají možnosti softwaru tak, aby byly po spuštění
softwaru ihned k dispozici všechny ovládací prvky pro
konkrétní zařízení.
• V průběhu měření zobrazuje nápovědu ke kontrole obsahující
text, grafiku a dokonce i videa. Vede uživatele tím, že vyznačí
na CAD modelu, který prvek se má zkontrolovat jako další. Tím
se zvyšuje produktivita a minimalizují se chyby.
• Prostřednictvím možnosti práce v režimu Off-line se eliminují
potíže při programování dílů. Pomocí softwaru PC-DMIS OffLine mohou programátoři vyvíjet kontrolní postupy nezávisle
na kontrolním zařízení. Tím se zkracuje doba měření a nutnost
úprav na místě a minimalizují se prostoje.
• K dispozici je kompletní sada voleb protokolů o měření
softwaru PC-DMIS od jednoduchých textových výstupů po plně
komentované grafické prezentace založené na CAD modelu
dané součásti.
• Zahrnuje přední oborové algoritmy systému GD&T
(geometrické rozměry a tolerance), podporující standardy ISO
a ANSI. Certifikováno PTB.
PC-DMIS NC
Trojrozměrná metrologie přímo ve stroji
Software PC-DMIS NC vnáší osvědčené technologie softwaru PC-DMIS do úloh ustavování a ověřování dílů přímo ve stroji.
Jedná se o první balík skutečného metrologického softwaru pro systémy CNC sond. Umožňuje mechanikům využívat
veškeré výhody CNC sond a výrobcům umožňuje učinit z metrologie přímo ve stroji integrální součást jejich pokročilých
systémů výroby a zabezpečování kvality. Se softwarem PC-DMIS NC již není nutné potýkat se s těžkostmi a omezeními
nesrozumitelných jazyků maker a s omezenými kapacitami jejich algoritmů. Software PC-DMIS NC vyvíjí kontrolní programy
v důmyslném a snadno použitelném programovacím prostředí, kde při vyhodnocování naměřených dat používá algoritmy s
certifikací PTB.
Software CAM pro sondy CNC
Sondy pro obráběcí stroje se dříve v důsledku své omezené funkčnosti a limitovaných jazyků maker využívaly jen sporadicky,
a to především jen u těch nejjednodušších aplikací. Se softwarem PC-DMIS NC nyní uživatelé obráběcích strojů se sondami
získávají veškeré možnosti programování a správy dat kompletního balíčku měření v souřadnicových měřicích strojích.
Zahrnuty jsou následující vlastnosti:
• PC-DMIS NC Off-Line umožňuje vývoj a testování NC kontrolních procedur ve 2D a 3D modelech CAD. Protože veškerá
práce probíhá Off-Line, proces programování má nulový dopad na využití stroje.
• Kontrolní procedury se do řídicích jednotek NC nahrávají automaticky.
• Dráhy kontrolního programu lze vytvářet ve standardních formátech G a M. Obsluha stroje se nemusí učit nový jazyk,
ani obsluhu speciálních měřicích aplikací.
• Shromažďování a vyhodnocování dat měření probíhá bez nutnosti zásahů ze strany obsluhy.
• Podpora různých obráběcích strojů s různými typy řídicích jednotek a konfiguracemi os.
• Sdílení kontrolních procedur s ostatními softwarovými produkty PC-DMIS EMS pro zajištění korelace výsledků měření
14
Výhody procesu zahrnují:
• Provádění rychlé kontroly během ustavování s eliminací většiny chyb programování a nastavení ještě předtím, než
vzniknou nákladné důsledky.
• Eliminace prodlev a chyb spjatých s ručně prováděnou kontrolou.
• Kontrola posunutí počátku změřením geometrie vybraného dílu s jeho následným jemným doladěním a automatickou
aktualizací.
• Snadné vyrovnání a měření nejsložitějších tvarových dílů i nástrojového vybavení.
• Vyhodnocování dílů ve stroji v průběhu obrábění. Zvláště v případě dílů, které nelze snadno vyjmout a zkontrolovat.
• Při využití softwaru PC-DMIS NC jako nástroje vyhodnocení získáte plné pochopení procesu s jeho silnými i slabými
stránkami v jednotlivých krocích.
• Kontrola výsledků měření přímo porovnáním s CAD modelem pomocí výkonného 3D analytického modulu a
rozšířených spojovacích algoritmů.
• Sledování a automatická úprava obráběcích programů pro kompenzaci změn v charakteristikách nástroje.
• Zvýšení přesnosti měření pomocí jedinečných, pokročilých procedur kalibrace a kompenzace.
Informace pro řízení procesů
Software PC-DMIS NC monitoruje prováděné operace, přičemž díly jsou stále ve stroji. Kontrola v reálném čase se tak stává
skutečností. Software PC-DMIS NC srovnává proměřené prvky s CAD modelem k zajištění rychlé a přesné analýzy.
Režim monitorování umožňuje rychlou kontrolu dílů. Vestavěný modul SPC umožňuje snadné sledování a vyhodnocování
veškerých procesů.
Eliminace zmetkovitosti prostřednictvím řešení EMS – Podniková řešení metrologie
Štíhlá výroba je v principu založená na eliminaci odpadu ve všech jeho formách, a software PC-DMIS NC je s ní úzce
spjatý. Přináší přední světovou technologii měření přímo do dílenského prostředí. CNC stroj se stává integrální součástí
metrologického systému zaměřeného na eliminaci zmetkovitosti, minimalizaci opakované práce a úsporu peněz. V dnešním
konkurenčním prostředí nic menšího nestačí.
15
DataSuite+ SPC
Výkonné nástroje SPC pro metrologii
Statistické řízení procesů pro zajištění úspěšné výroby
Efektivní nasazení softwaru pro statistické řízení procesů (SPC) umožňuje důkladně sledovat procesy v reálném čase. Výhodami,
které přináší SPC, jsou rychlá identifikace malých potíží předtím, než se z nich stanou velké problémy, a možnost dlouhodobě
analyzovat a zlepšovat procesy.
Zbrusu nový balík DataPage+ SPC je výsledkem použití více než 20 let zkušeností z vývoje a použití softwaru SPC v metrologii.
Poskytuje společnostem všech velikostí škálovatelnou flexibilní sadu nástrojů SPC, kterou je možné přizpůsobit konkrétním
požadavkům.
Proměna dat měření v informace použité pro další akce
DataPage+ je integrovaná sada nástrojů pro zachycování a analýzu dat měření v reálném čase. Proměňuje tato data v informace
použitelné pro další akce a automaticky je formátuje pro určené adresáty. Informace jsou dodávány nejrychlejším možným
způsobem. Výsledkem je systém SPC s rychlou odezvou, který může pomoci rychle řešit problémy, minimalizovat prostoje, snížit
zmetkovitost a výrazně zvýšit kvalitu produktů.
DataPage+ se dodává ve dvou konfiguracích, DataPage+ pro stolní počítače a Web reporting Suite. Obě poskytují identické funkce
SPC, ale s různými konfiguracemi přístupu a licencí, aby splnily požadavky organizací všech velikostí, od malých dílen po ty největší
nadnárodní firmy.
Tradiční licence DataPage+ – DataPage+ využívá tradiční systém jedné licence pro jeden počítač a je určena pro jeden
závod nebo malou společnost. Jednu SPC databázi s výsledky může používat a sdílet více počítačů.
Web Reporting Suite – Systém klient-server, kde je jedna SPC databáze používána prostřednictvím síťové licence přes
internetový prohlížeč. Tato konfigurace je ideální pro implementace na více místech a na podnikové úrovni.
16
DataPage+ je samostatný softwarový balík SPC pro analýzu dat přicházejících z různých typů měřicích zařízení a různých
typů softwaru. Obsahuje následující funkce:
• Integrace s modulem protokolů o měření PC-DMIS pro snadný přenos dat.
• Přizpůsobitelné zobrazení Řídicího panelu, který umožňuje sledovat v reálném čase více procesů, geom. prvků
nebo jiných charakteristik.
• Různé šablony umožňující vytvářet výkazy ve formátu nejvhodnějším pro cílové uživatele, např. pro výrobu, vedení
nebo techniky.
• Monitorování měření v reálném čase poskytuje do dílny okamžitou zpětnou vazbu ohledně kvality součásti.
• Možnost sledovat opotřebení nástroje a upozornit obsluhu na nutnost provedení úprav.
• Bohatá sada nástrojů pro operátory, techniky a vedení, umožňující zkoumat výrobní problémy, pomáhající při
analýze hlavní příčiny a implementaci iniciativy zlepšování procesů.
• Možnost slučovat data ze softwaru PC-DMIS nebo z jiného měřicího softwaru a sloučení dat do jedné SQL
databáze.
• Škálovatelnost umožňující vyhovět měnícím se potřebám uživatele pomocí robustní databázové architektury.
• Automatický výstup dat ve formátech aplikace Excel.
• Volitelný CAD modul pro grafické protokoly podporuje sloučení modelů s výsledky měření a tím umožní snadné
pochopení vizuální interpretace dat.
17
Web Reporting Suite
Systémy hlášení kvality prostřednictvím Internetu
Vychází vstříc potřebám vykazování kvality mnoha uživatelů
Web reporting Suite je podnikový systém pro vykazování kvality, který spolupracuje se softwarovými produkty PC-DMIS
a SPC modulem DataPage+. Jedná se o webový, integrovaný systém vykazování kvality, který zachycuje a analyzuje data
měření v reálném čase. Potom automaticky generuje a distribuuje výsledné statistické protokoly ve správném formátu na
správné místo ve správném čase.
Použití webu a uzavření smyčky
Web Reporting Suite je skutečná aplikace pro webový server. Je uložena na centrálním serveru a používá model souběžných
síťových licencí. Společnosti nemusí instalovat software do počítačů každého uživatele a nemusí pro ně kupovat licence.
Místo toho kupují sadu sdílených licencí. Uživatelé mají přístup k datům prostřednictvím intranetu nebo internetu z
libovolného internetového prohlížeče. Protože je připojení obousměrné, data proudí přímo z měřicích zařízení do databáze,
čímž se eliminují možné potíže se zpracováním dat.
DataPage+ Web Reporting Suite:
• Monitoruje procesy interní výroby i výroby dodavatelů přenášením dat měření přímo z dílenského prostředí do
metrologické databáze k okamžité analýze. Software okamžitě upozorní operátory a techniky jak na aktuální, tak na
potenciální problémy.
• Plánuje ověření pomocí inspekčních plánů PC-DMIS do předefinovaných formátů protokolů (šablon) před měřením
dílů. Výkazy jsou k dispozici okamžitě po zahájení měření dílu.
• Doručuje zprávy pomocí integrovaného modulu Report Delivery Scheduler (plánovač dodání protokolů).
• Software automaticky odesílá stanovené protokoly, jakmile jsou k dispozici.
• Poskytuje autorizovaným uživatelům aplikaci pro prohlížení protokolů, s jejíž pomocí mohou prostřednictvím
internetu zobrazovat protokoly z libovolného místa.
• Zlepšuje procesy pomocí SPC softwaru PC-DMIS
DataSuite+. DataSuite+ poskytuje kompletní sadu
možností pro správu velkých objemů dat, analýzu
MEASUREMENT
STAND-ALONE
CSV
procesů a jejich vlastností.
DATA FILE
DEVICES
DATAPAGE+
• Generuje snadno pochopitelné grafické výkazy
vkládáním poznámek s informacemi o rozměrech do
modelu CAD.
Software EMS pro podnikové protokoly
DataPage+ a Web Reporter Suite jsou součástí skupiny
metrologických produktů EMS. Vycházejí vstříc potřebám
zákazníků, kteří potřebují integrovat webovou technologii do
svých systémů metrologických protokolů.
V rámci zachování filozofie řešení EMS jsou flexibilní,
škálovatelné a výkonné jak z hlediska provozu tak i
konfigurace.
WWW
WEB CLIENT
18
REPORT DELIVERY
SCHEDULER
WEB REPORTER
SERVER
LAN/WAN
STAND-ALONE
DATAPAGE+
EMAIL
REPORT VIEWER
PC-DMIS Reshaper
Software pro analýzu mraků bodů
Výkonné nástroje pro mraky bodů
PC-DMIS Reshaper nabízí specializovanou sadu nástrojů pro vytváření vysoce kvalitních 3D modelů pro reverzní inženýrství, porovnání s CAD modelem nebo duplikaci dílů. Reshaper umožňuje buď připojení v reálném čase k měřicímu
zařízení za účelem shromažďování dat, nebo funguje jako samostatná aplikace pro zpracování, síťování a úpravy dat
mraků 3D bodů. Reshaper je možné použít k rychlému vytváření vysoce kvalitních, přesných, digitálních modelů. Pomocí
pokročilých algoritmů dokáže zpracovat aktuálně největší soubory mračen bodů.
Funkce softwaru PC-DMIS Reshaper:
Zpracování mračen bodů
• Snadná správa těch největších mraků bodů
• Manipulace, úpravy, slučování a rozdělování mraků
• Snadná registrace, vyrovnání a přizpůsobení mraků
• Odstranění cizích dat a snížení šumu
3D řízení a kontrola
• Import souborů ve formátech IGES a STEP
• Porovnání ploch tvarů
• Barevné mapování ploch srovnáním s CAD modelem s
proměnnými měřítky a pohyblivými příznaky dat
Možnosti síťování
• Redukce a optimalizace dat mnohoúhelníkové
mřížky
• Vyplnění mezer pro přemostění chybějících dat
• Optimalizace síťování podél vysoce zakřivených
oblastí
• Deformace tvarů v 3D pro úpravu sítě
Reverzní inženýrství
• Modelování dílů ve 3D pro další konstrukce nebo
adaptaci v systému CAD
• Vytvoření staršího nebo vzorového ‚zlatého‘ dílu,
pokud neexistuje jeho CAD model nebo výkres.
• Analýza konkurenčních dílů a výrobků
• Zachování 3D záznamů artefaktů pro účely archivace
nebo historie
19
Rozšíření řešení PC-DMIS
EMS Softwarové nástroje pro speciální aplikace
Software PC-DMIS EMS nabízí řadu rozšíření základních konfigurací PC-DMIS. Jedná se samostatné varianty základního
produktu nebo o doplňky, které buď řídí specializované hardwarová zařízení, jako je otočný stůl, nebo provádí konkrétní
úkol nebo skupinu úkolů. Samostatné varianty usnadňují kontrolu dílů, jako jsou lopatky a ozubená kola, nebo zjednodušují
celkové použití softwaru ve specifickém prostředí. Toto zahrnuje:
PC-DMIS Gear – Není třeba žádné vyhrazené měřicí zařízení pro ozubená kola
Software PC-DMIS Gear snadno zvládne náročnou práci měření ozubených kol. Funkce:
• Snadno pochopitelný formulář založený na pravidlech pro tvorbu programů měření.
• Měří ozubená kola podle rozmanité sady mezinárodních standardů včetně: AGMA 2000-A88, Din 3962, JIS B 1702 a
ISO 1328.
• Vyrovnání ozubených kol, snadné nastavení a kalibrace sondy pomocí kombinace průvodců a předdefinovaných
procedur.
• Generuje protokoly o měření pomocí kompletní sady standardních předloh výstupů.
PC-DMIS Blade – Software pro měření a analýzu lopatek
PC-DMIS Blade je řešení vyrobené na klíč pro měření a analýzu turbinových lopatek. PC-DMIS Blade:
• Obsahuje jednoduše použitelné grafické uživatelské rozhraní, které umožňuje uživatelům s minimálním úsilím
identifikovat díly, vybírat sekce a iniciovat snímání.
• Přesně simuluje tradiční sekční měření za zlomek nákladů.
• Rychle měří charakteristiky, jako je tvar a zkrut bez zhoršení přesnosti.
• Rychle vyrovnává díly pomocí tradičních metod, jako je zachování paty s posuny os XYZ a otočení úhlu ke stohovací
ose. Také podporuje iterační vyrovnávání pomocí ploch CAD nebo 6bodové opěrky.
PC-DMIS STI+ přináší automatizovanou metrologii do dílenského prostředí
PC-DMIS STI+ umožňuje pracovníkům v dílně kontrolovat díly, aniž by se museli stát odborníky na měření, protože je provede
nastavením a měřením dílů. PC-DMIS STI+:
• Vytvoří ze souřadnicového měřicího stroje zajímavou alternativu k operativní kontrole v dílenském prostředí, protože
umožňuje uživatelům spouštět předem naprogramované kontroly a prohlížet protokoly o měření bez přímé interakce
se základním softwarem PC-DMIS.
• Umožňuje pracovníkům v dílně vybírat kontrolní programy z grafického nebo abecedního seznamu.
• Provede obsluhu vyrovnáním dílu a uchycením pomocí obrázků dílu a upínacích přípravků.
• Automaticky spouští kontrolní procedury a generuje grafické protokoly s požadovanými prvky, včetně označení
„dobrého“ a „špatného“ dílu.
• Uchovává historii všech kontrolovaných dílů.
• Promění souřadnicový měřicí stroj v měřicí zařízení, které se používá stejně snadno jako jednoúčelové měřidlo typu
vyhovuje/nevyhovuje , přičemž má flexibilitu a analytické schopnosti sofistikovaného měřicího stroje.
Doplňky pro zvýšení produktivity
Doplňky umožňují uživatelům nakonfigurovat produkty PC-DMIS EMS podle specifických požadavků. Podpora speciálních
zařízení, konfigurací stroje nebo vyšší úrovně možností zahrnuje následující doplňky:
• Otočné stoly – ovládá řadu indexovatelných nebo libovolně polohovatelných otočných stolů. Integrované procedury
zjednodušují kalibraci a programování stolu.
• Zásobníky nástrojů a hrotů – je možné použít jakýkoli oblíbený zásobník nástrojů a dotykových hrotů s libovolnou
sadou softwaru PC-DMIS. Tento modul dokáže řídit více zásobníků na jednom stroji a poskytuje snadno použitelné
nástroje pro kalibraci zásobníku a sondy.
• Podporuje vstup a výstup ISO DMIS, takže software může spouštět i exportovat programy ve formátu DMIS a
generovat výsledky dle specifikace.
20
PC-DMIS EMS
Upgrady a retrofity oživí jakýkoli
souřadnicový měřicí stroj
Vdechnutí nového života staršímu vybavení
Upgrade softwaru PC-DMIS má smysl, když se měřicí zařízení používá k několika kontrolám během procesu nebo při kontrole
těch nejsložitějších dílů v leteckém průmyslu. Za zlomek ceny nového stroje je ve většině starších strojů k dispozici ta
nejmodernější měřicí technologie.
Společnost Hexagon Metrology nabízí řadu balíčků upgradů pro všechny modely vlastních souřadnicových měřicích strojů,
pro většinu zařízení od jiných výrobců a pro řadu optických systémů. K dispozici jsou upravené konfigurace pro všechny
možné aplikace a rozpočtové možnosti. Upgrady softwaru PC-DMIS lze rozdělit do dvou kategorií: pouze software a software/
hardware. Obě nabízí odlišné výhody.
Pouze upgrady softwarem PC-DMIS:
• Propojí se se stávajícím hardwarem, aniž by ho modifikovaly a výrazně zlepší možnosti měření za minimální cenu.
Obvykle se tyto upgrady nainstalují za necelý den a ve strojích je nadále možné spouštět existující part-programy
pro měření.
• Využijte všechny výhody funkcí EMS softwaru PC-DMIS pomocí sdílení programů a dat s dalšími komponentami
řešení EMS.
• Můžete propojit systémy CMM a CAD pomocí libovolných neutrálních
překladačů PC-DMIS, rozhraní DCT nebo DCI.
• K dispozici jsou moderní balíčky, které jsou neustále vyvíjeny a aktualizovány
pro budoucí potřeby výroby.
Retrofit softwaru/hardwaru PC-DMIS:
• Povýší vybavení na současné standardy. Inovační upgrady hardwaru pro
manuální i CNC stroje ve všech cenových relacích.
• Zvýšení rychlosti a přesnosti souřadnicového měřicího stroje. Nový hardware
a sofistikované metody prostorové kompenzace nesmírně zvýší výkon stroje.
• Rozhraní pro komunikaci s nejnovějšími měřicími zařízeními. Řídicí
jednotky Hexagon podporují vybavení, jako jsou dotykové skenovací sondy,
bezkontaktní sondy a upínací systémy.
• Zlepšení možností údržby a zvýšení spolehlivosti.
• Eliminace rizik a nákladů spojených s údržbou zastaralého vybavení.
21
PC-DMIS Touch
Začněte dotykem
PC-DMIS Touch využívá jednoduchost rozhraní tabletu a současně nabízí výkon platformy systému Windows 8 Professional.
Pomocí intuitivního rozhraní dotykového displeje mohou uživatelé rychle kontrolovat jednotlivé rozměry bez nutnosti
programovat proceduru pro měření. Automatizované procedury provedou uživatele snadno komplexními úkoly měření a
rychlým DOTYKEM se uloží kontrolní plán pro další díly. Interaktivní zobrazení funkcí měření na displeji pomáhá uživateli
vybrat správné komponenty během vytváření rozměrů nebo sad funkcí. Dalším DOTYKEM může uživatel rychle aktualizovat
nominální data a data tolerance a potom přejetím doprava a zobrazit a vytisknout zprávu o kontrole. Každý protokol o
měření se uloží nezávisle, aby byl později k dispozici.
Na CNC souřadnicových měřicích strojích využívá PC-DMIS Touch technologii ‚ClearanceCube‘ (bezpečnostní kvádr) pro
ovládání bezpečných pohybů mezi prvky a změny nástrojů. PC-DMIS Touch zahrnuje také možnost dotykového skenování,
které zajišťuje vyšší přesnost měření a vyšší produktivitu s možností spouštět stávající plány kontrol PC-DMIS.
22
PC-DMIS Touch využívá pro úkoly měření jednoduché celoobrazovkové
rozhraní. Protože je každý úkol barevně kódován, je možné snadno sledovat
průběh akce. Ikony u dolního okraje editoru úkolů umožňují kdykoli rychlý
přístup k libovolnému úkolu měření.
Úkoly měření, jako je vzdálenost mezi prvky, konstrukce prvků a GD&T
protokoly o měření jsou intuitivně řízeny zadáním uživatele na základě
fyzických měření a vybraných funkcí. Změřené prvky lze vybrat buď na velkém
grafickém displeji, nebo přímo v seznamu.
Veškeré rozměrové protokoly se provádí v reálném čase a protokol o měření
lze kdykoli zobrazit nebo vytisknout. Relevantní data jsou zachycována a
počítána automaticky, protože prvky jsou měřeny s přidanou flexibilitou, která
aktualizuje nominální data a data tolerance během chodu programu.
23
Laser Tracker systémy & stanice
Přenosná měřicí ramena
Portálové SMS
Mostové SMS
Multisenzorové a optické
systémy
Skenery s bílým světlem
Snímací systémy
pro SMS
Nástroje pro
přesné měření
SMS s horizontálním ramenem
Nejpřesnější souřadnicové
měřící stroje
Software
Společnost Hexagon Metrology nabízí komplexní nabídku
výrobků a služeb pro veškeré aplikace průmyslového měření v automobilovém, leteckém, energetickém a lékařském
průmyslu. Podporujeme své zákazníky poskytováním měřicích
informací po celou dobu životního cyklu výrobku – od vývoje a
konstrukce až po výrobu, montáž a finální kontrolu.
Společnost Hexagon Metrology je součástí skupiny Hexagon
(Nordic Exchange: HEXA B). Společnost Hexagon je předním
světovým poskytovatelem konstrukčních, měřicích a vizualizačních technologií umožňujících zákazníkům navrhování,
měření a polohování objektů se zpracováváním a prezentací
získaných dat.
S více než 20 výrobními závody a 70 středisky pro kontrolu
přesnosti zajišťujícími služby či ukázky výrobků a sítí více než
100 distribučních partnerů na pěti kontinentech zajistíme
našim zákazníkům plnou kontrolu jejich výrobních procesů,
zdokonalování kvality výrobků a zvyšování efektivity výrobních
provozů po celém světě.
Více informací získáte na webové adrese
www.hexagon.com
Další informace naleznete na webové adrese
www.hexagonmetrology.com
© 2013 Hexagon Metrology - Part of Hexagon
Všechna práva vyhrazena. Vzhledem k nepřetržitému vývoji produktů si společnost
Hexagon Metrology vyhrazuje právo změnit specifikace produktů bez předchozího
upozornění.

Podobné dokumenty

váš průvodce do světa průmyslové metrologie

váš průvodce do světa průmyslové metrologie PC-DMIS® Portable® Přenesením 3D měření do výroby, mění přenosná měřící ramena způsob použítí tohoto měření. S nimi je možné provádět více měření a více analýz přímo ve výrobě, kde je největší pro...

Více

eshaperr - 3DReshaper

eshaperr - 3DReshaper křivky). Automaticky extrahujte všechny zlomové linie v síti a zjednodušte si tak kreslení komunikací nebo fasád.

Více

Discovery Endeavor

Discovery Endeavor Systém PC-DMIS zvyšuje výkon při programování dílu a vylepšuje produktivitu měření díky rychlým spouštěcím rutinám kvalifikace sondy, vyrovnání dílu a výstupu sestavy, stejně jako automatickému roz...

Více

Zpracování dat z optických skenerů

Zpracování dat z optických skenerů Ing. Radomír Mendřický, Ph.D.

Více

Počítačová grafika - Základní umělecká škola Bzenec

Počítačová grafika - Základní umělecká škola Bzenec i v návazném, ale žáci se seznamují i s novými. To vede k prohlubování znalostí a také ovládání PC a v neposlední řadě ke srovnávání výhod a možností daných programů. Všechny programy obecně jsou v...

Více